Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 7. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby s± powi±zane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większo¶ć osób opisanych w PSB już jest poł±czona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One s± na szaro, kursyw±. Normalnym drukiem przedstawieni s± pozostali, czyli ci, którzy zwi±zków rodzinnych z polskimi elitami wci±ż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: FIRLEJ Jan (ok. 1521-1574) marszałek wielki koronny [znalezione]
 2. s. 7: FIRLEJ Jan (zm. 1614) podskarbi koronny [znalezione]
 3. s. 7: FIRLEJ Jan (zm. 1701) kasztelan sanocki [znalezione]
 4. s. 8: FIRLEJ Mikołaj (zm. 1526) hetman wielki koronny [znalezione]
 5. s. 10: FIRLEJ Mikołaj (zm. 1588) wojewoda lubelski, wódz różnowierców małopolskich [znalezione]
 6. s. 12: FIRLEJ Mikołaj (zm. 1601) wojewoda krakowski [znalezione]
 7. s. 15: FIRLEJ Mikołaj (1588-1635) wojewoda sandomierski [znalezione]
 8. s. 15: FIRLEJ Piotr (zm. 1553) wojewoda ruski [znalezione]
 9. s. 17: FIRLEJ Piotr (zm. 1619) wojewoda lubelski [znalezione]
 10. s. 17: FIRLEJ Zbigniew (zm. 1649) starosta lubelski [znalezione]
 11. s. 17: FIRLEJOWA Agnieszka (1578-1644) fundatorka klasztoru karmelitów [znalezione]
 12. s. 18: FISCHER Adam Robert (1889-1943) profesor etnografii [znalezione]
 13. s. 19: FISCHER Jan Józef (1873-1942) kupiec, pionier ruchu sportowego [znalezione]
 14. s. 19: FISCHER Jerzy Wilhelm (1811-1889) duchowny ewangelicki [znalezione]
 15. s. 19: FISCHER Józef (zm. 1744) muzyk [znalezione]
 16. s. 20: FISCHER Karol Józef (1847-1931) biskup sufragan przemyski [znalezione]
 17. s. 20: FISCHER Paweł (1735-1779) ksi±dz, nauczyciel filozofii, prawnik [znalezione]
 18. s. 20: FISZEL Mojżesz (1480-1541) lekarz [znalezione]
 19. s. 20: FISZER Franciszek (1860-1937) zwolennik filozofii radykalnego idealizmu [znalezione]
 20. s. 21: FISZER Gustaw (1847-1911) artysta dramatyczny, autor monologów [znalezione]
 21. s. 22: FISZER Jan (1921-1944) działacz konspiracyjny [znalezione]
 22. s. 22: FISZER Oton (ur. 1818) oficer w służbie rosyjskiej [znalezione]
 23. s. 22: FISZER Stanisław (1769-1812) generał [znalezione]
 24. s. 24: FISZEROWA Wirydianna (zm. 1826) pamiętnikarka [znalezione]
 25. s. 25: FITZKE Jan Józef (1909-1941) prehistoryk [znalezione]
 26. s. 25: FIUTOWSKI Marcin (1778-1831) szef szwadronu szwoleżerów [znalezione]
 27. s. 25: FLACH Józef (1873-1944) krytyk literacki, teatrolog, publicysta [znalezione]
 28. s. 27: FLACZYŃSKI Franciszek (1881-1942) ksi±dz [znalezione]
 29. s. 27: FLAMM Dawid (1793-1866) lekarz [znalezione]
 30. s. 27: FLAMM Filip (1828-1895) adwokat [znalezione]
 31. s. 28: FLASIEŃSKI Jan (1789-1852) autor przewodnika po Europie [znalezione]
 32. s. 28: FLATAU Edward (1868-1932) lekarz [znalezione]
 33. s. 29: FLATAU Michał Stanisław (1865-1925) kierownik Dyrekcji Policji w Krakowie [znalezione]
 34. s. 30: FLATOW Jakub (1800-1868) bankier, filantrop [znalezione]
 35. s. 30: FLATT Jerzy Beniamin (1768-1860) rolnik, autor prac ekonomiczno-rolniczych [znalezione]
 36. s. 31: FLATT Oskar (1822-1872) dziennikarz [znalezione]
 37. s. 31: FLAUM Maksymilian (1864-1933) lekarz, przyrodnik [znalezione]
 38. s. 32: FLEMMING Jakub Henryk (1667-1728) koniuszy litewski [znalezione]
 39. s. 35: FLEMMING Jerzy Detlof (1699-1771) podskarbi wielki litewski [znalezione]
 40. s. 36: FLESZER Albin Jan (1888-1916) geolog, oficer legionowy [znalezione]
 41. s. 37: FLEURY Stanisław Filibert (1858-1915) fotograf, akwarelista [znalezione]
 42. s. 38: FLORCZAK Stanisław (1882-1906) robotnik, działacz PPS [znalezione]
 43. s. 38: FLORIAN (XIII w.) wojewoda sandomierski [znalezione]
 44. s. 38: FLORIAN (zm. 1333) biskup płocki [znalezione]
 45. s. 40: FLORIAN (XVI w.) złotnik krakowski [znalezione]
 46. s. 40: FLORIAN z Korytnicy (XIV/XV w.) możnowładca polski [znalezione]
 47. s. 41: FLORIAN z Kurdwanowa (zm. 1417) członek kapituły krakowskiej (rodzice: Piotr Kurdwanowski i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 10 s. 357: JAKUB z Korzkwi (przed 1350-1425) biskup płocki (rodzice: Florian Kurdwanowski i Katarzyna N.)
  2. t. 50 s. 284: SZYMON ze Stobnicy (1372-1419?), kanonik krakowski i poznański (rodzice: Piotr Kurdwanowski i N. N.)
 48. s. 41: FLORIAN z Pacanowa (zm. po 1459) podstoli krakowski [znalezione]
 49. s. 41: FLORKIEWICZ Władysław (1834-1902) lekarz [znalezione]
 50. s. 42: FLORKOWSKI Maciej Karol (zm. 1739) prezydent m. Poznania [znalezione]
 51. s. 42: FOCJUSZ (XIV/XV w.) metropolita kijowski, pisarz religijny [znalezione]
 52. s. 43: FODYGA Kasper (XVI w.) budowniczy [znalezione]
 53. s. 43: FOGELWEDER Andrzej (zm. przed 1543) kupiec, rajca krakowski [znalezione]
 54. s. 44: FOGELWEDER Leonard (zm. 1537) kupiec, rajca krakowski [znalezione]
 55. s. 44: FOGELWEDER Stanisław (1525-1603) dyplomata [znalezione]
 56. s. 46: FOJUT Józef Franciszek (1886-1940) inżynier, działacz społeczny [znalezione]
 57. s. 47: FOK Jan (1806-1849) nauczyciel gimnazjalny, pisarz [znalezione]
 58. s. 47: FOKKELMAN Jan Filip (1752-1824) lekarz [znalezione]
 59. s. 47: FOLAND Jan Bogumił (1836-1895) wiceprezes Dyrekcji Teatrów [znalezione]
 60. s. 48: FOLKIERSKI Władysław (1842-1904) inżynier, profesor uniwersytetu w Limie [znalezione]
 61. s. 49: FOLLINO Bartłomiej (1736- po 1808) miedziorytnik [znalezione]
 62. s. 50: FOLTAŃSKI Wojciech Joachim (zm. 1777) profesor UJ [znalezione]
 63. s. 50: FOLTIN-KMELER Walentyn (1 poł. XVII w.) papiernik [znalezione]
 64. s. 50: FOLTYNOWICZ Marcin (XVII w.) profesor Akademii Zamojskiej [znalezione]
 65. s. 51: FOLWARCZNY Józef (1863-1927) pastor [znalezione]
 66. s. 51: FONBERG Ignacy (1801-1891) profesor chemii [znalezione]
 67. s. 52: FONBERG Mateusz (1840-1880) lekarz [znalezione]
 68. s. 52: FONTANA Baltazar (ur. 1658-1729/38) rzeĽbiarz (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 54: FONTANA Franciszek (zm. 1697) sztukator (rodzice nieznani)
 69. s. 54: FONTANA Franciszek (zm. 1697) sztukator (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 52: FONTANA Baltazar (ur. 1658-1729/38) rzeĽbiarz (rodzice nieznani)
 70. s. 54: FONTANA Jakub (1710-1773) architekt [znalezione]
 71. s. 55: FONTANA Jan Kanty (1731-1800) architekt [znalezione]
 72. s. 56: FONTANA Józef (zm. ok. 1699) architekt [znalezione]
 73. s. 56: FONTANA Józef (ok. 1670- ok. 1741) architekt [znalezione]
 74. s. 57: FONTANA Józef (ok. 1700- po 1755) architekt [znalezione]
 75. s. 58: FONTANA Julian (1810-1869) pianista, kompozytor [znalezione]
 76. s. 59: FONTANA Maria Julian (1864-1937) organizator ruchu ¶piewaczego [znalezione]
 77. s. 60: FONTANA Onufry (1775-1843) podpułkownik [znalezione]
 78. s. 60: FONTANA Paweł Antoni (1696-1765) architekt [znalezione]
 79. s. 61: FONTANINI Jan Baptysta (zm. 1597) burmistrz m. Krakowa [znalezione]
 80. s. 61: FONTANUS Baltazar (XVI/XVII w.) rektor szkoły w Grudzi±dzu, księgarz [znalezione]
 81. s. 62: FONTANUS Walenty (1545-1618) matematyk, lekarz, rektor UJ [znalezione]
 82. s. 63: FORESTIER Maciej (zm. 1800) szef brygady w Legionach Polskich we Włoszech [znalezione]
 83. s. 64: FORMANIOSZ Michał (1814-1884) kanonik lwowski [znalezione]
 84. s. 64: FORMANKOWIC Samuel (1626-1692) profesor UJ [znalezione]
 85. s. 64: FORMANOWICZ Leon (1878-1942) ksi±dz, bibliotekarz [znalezione]
 86. s. 64: FORNALSKA Małgorzata (1902-1944) działaczka KPP i PPR [znalezione]
 87. s. 65: FORSTER Jan Jerzy (1754-1794) profesor Szkoły Głównej w Wilnie [znalezione]
 88. s. 67: FORSTER Karol (1800-1879) pisarz, działacz polityczny [znalezione]
 89. s. 69: FOX Jan (1566-1636) ksi±dz, sekretarz królewski [znalezione]
 90. s. 71: FOX Jan (1645-1720) ksi±dz [znalezione]
 91. s. 71: FOX Jan (1841-1913) działacz społeczny i samorz±dowy (rodzice: Maciej Fox i Katarzyna Mika)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 72: FOX Maciej (1834-1901) ksi±dz (rodzice: Maciej Fox i Katarzyna Mika)
 92. s. 71: FOX Józef (XVI w.) złotnik krakowski [znalezione]
 93. s. 72: FOX Maciej (1834-1901) ksi±dz (rodzice: Maciej Fox i Katarzyna Mika)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 71: FOX Jan (1841-1913) działacz społeczny i samorz±dowy (rodzice: Maciej Fox i Katarzyna Mika)
 94. s. 72: FOX Marcin (zm. 1588) profesor medycyny, przyrodnik [znalezione]
 95. s. 73: FÖRSTER Jerzy (ok. 1615-1660) drukarz, księgarz [znalezione]
 96. s. 73: FÖRSTER Kasper (ok. 1574-1652) nauczyciel, księgarz, muzyk [znalezione]
 97. s. 73: FÖRSTER Kasper (1616-1673) muzyk [znalezione]
 98. s. 74: FRAENKEL Joachim (zm. 1904) działacz socjalistyczny [znalezione]
 99. s. 74: FRAGET Józef (1797-1867) przemysłowiec [znalezione]
 100. s. 75: FRANASZEK Stanisław (1872-1933) przemysłowiec [znalezione]
 101. s. 75: FRANCISZEK z Brzegu (zm. 1432) profesor teologii [znalezione]
 102. s. 76: FRANCISZEK Florentczyk (zm. 1516) architekt [znalezione]
 103. s. 77: FRANCISZEK z Krakowa (zm. 1327) kanclerz krakowski [znalezione]
 104. s. 77: FRANCISZEK z Sieradza (zm. 1516) malarz [znalezione]
 105. s. 78: FRANCISZKA z Krasińskich (1743-1796) morganatyczna żona Karola, księcia kurlandzkiego [znalezione]
 106. s. 79: FRANCKEN Chrystian (zm. ok. 1590) działacz reformacyjny [znalezione]
 107. s. 80: FRANCONIUS Daniel (XVI/XVII w.) nauczyciel szkół ariańskich, poeta [znalezione]
 108. s. 81: FRANCONIUS Maciej (XVI w.) humanista ¦l±ski [znalezione]
 109. s. 81: FRANCUS de Franco (ok. 1585-1611) przeciwnik dogmatu o Eucharystii [znalezione]
 110. s. 81: FRANCUZOWICZ Józef (zm. 1940) poeta [znalezione]
 111. s. 82: FRANK Jakub Józef (1726-1791) twórca sekty frankistów [znalezione]
 112. s. 84: FRANK Jan Piotr (1745-1821) lekarz (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 85: FRANK Józef (1771-1842) profesor medycyny (rodzice: Jan Frank i N. N.)
 113. s. 85: FRANK Józef (1771-1842) profesor medycyny (rodzice: Jan Frank i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 84: FRANK Jan Piotr (1745-1821) lekarz (rodzice nieznani)
 114. s. 87: FRANK-WISZNIEWSKI Tadeusz (1893-1926) podpułkownik [znalezione]
 115. s. 88: FRANKE Andrzej (zm. 1668) ludwisarz [znalezione]
 116. s. 88: FRANKE Jan Nepomucen (1846-1918) profesor Politechniki Lwowskiej [znalezione]
 117. s. 89: FRANKE Jerzy (zm. 1634) ludwisarz [znalezione]
 118. s. 89: FRANKE Kasper (zm. 1639) ludwisarz [znalezione]
 119. s. 90: FRANKE Marian (1877-1944) profesor patologii i terapii [znalezione]
 120. s. 90: FRANKENSTEIN Edward (1827-1888) skrzypek [znalezione]
 121. s. 91: FRANKIEWICZ Czesław (1887-1933) historyk [znalezione]
 122. s. 91: FRANKIEWICZ Ludwik (1858-1924) budowniczy, działacz społeczny [znalezione]
 123. s. 91: FRANKL Stanisław (1903-1944) ksi±dz, profesor UJ [znalezione]
 124. s. 92: FRANKO (XI w.) biskup wielkopolski, poznański [znalezione]
 125. s. 93: FRANKO z Polski (XIII w.) astronom [znalezione]
 126. s. 93: FRANKOWIC Marcin Ignacy (zm. 1718) pisarz religijny [znalezione]
 127. s. 93: FRANKOWSKI Jan (XIX/XX) działacz narodowy [znalezione]
 128. s. 93: FRANKOWSKI Karol (1795-1846) literat, dziennikarz [znalezione]
 129. s. 94: FRANKOWSKI Leon (1843-1863) działacz rewolucyjny [znalezione]
 130. s. 95: FRANKOWSKI Maciej (XVIII w.) generał [znalezione]
 131. s. 95: FRANKOWSKI Roman (zm. 1916) urzędnik Rz±du Narodowego [znalezione]
 132. s. 95: FRANKOWSKI Stanisław (1840-1899) członek Rz±du Narodowego [znalezione]
 133. s. 96: FRANKOWSKI Władysław (1819-1895) lekarz, filantrop [znalezione]
 134. s. 97: FRANKOWSKI Władysław (1859-1922) generał dywizji [znalezione]
 135. s. 97: FRANKSTIJN Jan (XVI w.) architekt [znalezione]
 136. s. 97: FRANKUS Piotr (XVI w.) geometra, miedziorytnik, kartograf [znalezione]
 137. s. 98: FRANTI©EK Józef (zm. 1940) podporucznik pilot [znalezione]
 138. s. 98: FRASER Jan Karol (XVIII w.) snycerz wileński [znalezione]
 139. s. 99: FRAZER Andrzej (XVII w.) kupiec szkocki [znalezione]
 140. s. 99: FRAZER Karol (XVIII w.) snycerz [znalezione]
 141. s. 99: FRˇCKIEWICZ Michał Józef (1730-1780) ksi±dz, pijar [znalezione]
 142. s. 99: FRˇCKIEWICZ RADZIMIŃSKI Jerzy (zm. po 1629) sekretarz królewski [znalezione]
 143. s. 99: FRˇCKIEWICZ RADZIMIŃSKI Kazimierz (zm. 1693) starosta lidzki [znalezione]
 144. s. 100: FRˇCKIEWICZ-RADZIMIŃSKI Mikołaj (ok. 1585- ok. 1630) marszałek trybunału litewskiego [znalezione]
 145. s. 100: FRˇCKIEWICZ RADZIMIŃSKI Stefan (zm. 1693) starosta słonimski [znalezione]
 146. s. 101: FRˇCKIEWICZ RADZIMIŃSKI Wiktor (1835-1910) prałat kapituły wileńskiej (rodzice: Wincenty Fr±ckiewicz i Wiktoria Skarzyńska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 46 s. 212: SYLIWANOWICZ Nikodem (1834-1919) malarz (rodzice: Jerzy Syliwanowicz i Anastazja Buraczewska)
 147. s. 101: FRˇCZKIEWICZ Aleksander (1863-1925) filolog, pedagog [znalezione]
 148. s. 102: FRˇCZKIEWICZ Antoni (XVIII w.) snycerz [znalezione]
 149. s. 102: FRˇCZKIEWICZ Augustyn (1796-1883) matematyk [znalezione]
 150. s. 103: FREDER Henryk (1604-1654) burmistrz gdański (rodzice: Herman Freder i Dorota Sack)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 103: FREDER Konstanty (1643-1707) burmistrz gdański (rodzice: Henryk Freder i Regina Wieder)
 151. s. 103: FREDER Konstanty (1643-1707) burmistrz gdański (rodzice: Henryk Freder i Regina Wieder)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 103: FREDER Henryk (1604-1654) burmistrz gdański (rodzice: Herman Freder i Dorota Sack)
 152. s. 104: FREDIANI (XVII w.) budowniczy wileński [znalezione]
 153. s. 104: FREDRO Aleksander Antoni (1674-1734) biskup przemyski [znalezione]
 154. s. 105: FREDRO Aleksander (1793-1876) komediopisarz, poeta [znalezione]
 155. s. 113: FREDRO Andrzej (ok. XVI w.) starosta ujski [znalezione]
 156. s. 113: FREDRO Andrzej z Nowosielec (zm. 1496) wojewoda ruski [znalezione]
 157. s. 113: FREDRO Andrzej z Pleszewic (XV w.) wojewoda podolski [znalezione]
 158. s. 114: FREDRO Andrzej Maksymilian (ok. 1620-1679) wojewoda podolski, pisarz [znalezione]
 159. s. 116: FREDRO Andrzej Maksymilian (1827-1851) spiskowiec, powstaniec [znalezione]
 160. s. 117: FREDRO Andrzej Maksymilian (1859-1898) literat, ziemianin [znalezione]
 161. s. 117: FREDRO Jakub Maksymilian (zm. 1646) referendarz koronny [znalezione]
 162. s. 118: FREDRO Jan (zm. ok. 1591) kasztelan przemyski [znalezione]
 163. s. 118: FREDRO Jan z Niżniowa (XV/XVI w.) wojewoda ruski [znalezione]
 164. s. 119: FREDRO Jan (zm. ok. 1649) sędzia przemyski [znalezione]
 165. s. 119: FREDRO Jan Aleksander (1829-1891) komediopisarz [znalezione]
 166. s. 121: FREDRO Jan Maksymilian (1784-1845) generał, literat [znalezione]
 167. s. 123: FREDRO Jerzy Bogusław (1651- po 1710) kasztelan lwowski [znalezione]
 168. s. 123: FREDRO Karol (zm. 1669) starosta kro¶nieński [znalezione]
 169. s. 124: FREDRO Konstanty (ok. 1760-1819) kanonik przemyski [znalezione]
 170. s. 124: FREDRO Mikołaj Gabriel (1595- ok. 1631) biskup bakowski w Mołdawii [znalezione]
 171. s. 124: FREDRO Seweryn (1785-1845) oficer napoleoński [znalezione]
 172. s. 125: FREDRO Stanisław Aleksander (XVII w.) podstoli podolski [znalezione]
 173. s. 125: FREDRO Stanisław Antoni (zm. przed 1681) kasztelan czernihowski [znalezione]
 174. s. 125: FREDRO Stanisław Józef (zm. 1724) kasztelan lwowski [znalezione]
 175. s. 126: FREDRO Walenty (1602-przed 1677) podczaszy bełski [znalezione]
 176. s. 126: FREDRO Wawrzyniec (XV/XVI w.) podkomorzyc podolski [znalezione]
 177. s. 127: FREDRO Zygmunt (zm. 1663) kasztelan sanocki [znalezione]
 178. s. 127: FREEGE Anna (1859-1919) artystka dramatyczna [znalezione]
 179. s. 127: FREEGE Karol (1832-1884) ogrodnik [znalezione]
 180. s. 127: FREISSLICH Jan Baltazar (ok. 1690-1764) muzyk, kompozytor [znalezione]
 181. s. 128: FREISSLICH Maksymilian Teodor (1673-131) muzyk, kompozytor [znalezione]
 182. s. 128: FREITAG Adam (zm. 1621) profesor gimnazjum (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 136: FREYTAG Adam (1608-1650) inżynier wojskowy, lekarz (rodzice: Adam Freitag i Gertruda Celmer)
 183. s. 128: FREJENT Antoni (ur. 1798) filareta [znalezione]
 184. s. 129: FRENKEL Karol (1891-1920) filozof [znalezione]
 185. s. 129: FRENKIEL Mieczysław (1859-1935) artysta dramatyczny [znalezione]
 186. s. 131: FRENZEL Antoni (1790-1875) biskup sufragan warmiński [znalezione]
 187. s. 132: FREUDENHAMER Jerzy (XVII w.) lekarz: [znalezione]
 188. s. 132: FREUDENSON Daniel (1847-1931) literat [znalezione]
 189. s. 133: FREUND August (1835-1892) profesor chemii [znalezione]
 190. s. 133: FREY Jakub Michał (1801-1865) lekarz [znalezione]
 191. s. 134: FREYER August (1803-1883) organista, pedagog, kompozytor [znalezione]
 192. s. 134: FREYER Jan Bogumił (1778-1828) lekarz farmakolog [znalezione]
 193. s. 135: FREYER Jan Karol (1808-1867) lekarz [znalezione]
 194. s. 136: FREYTAG Adam (1608-1650) inżynier wojskowy, lekarz (rodzice: Adam Freitag i Gertruda Celmer)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 128: FREITAG Adam (zm. 1621) profesor gimnazjum (rodzice nieznani)
 195. s. 136: FREZER Jan (XVIII w.) sekretarz Konfederacji Tarnogrodzkiej [znalezione]
 196. s. 136: FRICIUS Wojciech (zm. przed 1646) aptekarz, kupiec [znalezione]
 197. s. 137: FRICZKO (XIII/XIV w.) pisarz miejski krakowski [znalezione]
 198. s. 137: FRICZKO (XIV) płatnerz [znalezione]
 199. s. 137: FRIEBES Franciszek Marcin (2 poł. XVIII) bankier wileński [znalezione]
 200. s. 137: FRIEDBERG Wilhelm (1873-1941) geolog, paleontolog [znalezione]
 201. s. 139: FRIEDEL Franciszek (1870-1947) działacz społeczny polityk [znalezione]
 202. s. 139: FRIEDLÄNDER Michał (1894-ok. 1942) publicysta pedagogiczny [znalezione]
 203. s. 140: FRIEDLEIN August (1808-1891) zegarmistrz krakowski [znalezione]
 204. s. 140: FRIEDLEIN Daniel Edward (1802-1855) księgarz, wydawca [znalezione]
 205. s. 141: FRIEDLEIN Józef (1831-1917) prezydent m. Krakowa, bibliofil [znalezione]
 206. s. 142: FRIEDLEIN Rudolf Fryderyk (1811-1873) księgarz [znalezione]
 207. s. 142: FRIEDMAN Ignacy (1882-1948) pianista, kompozytor [znalezione]
 208. s. 143: FRIEDRICH Henryk (1908-1944) językoznawca [znalezione]
 209. s. 143: FRIEDWALD Michał (1525-1597) prokurator królewski [znalezione]
 210. s. 146: FRIEMAN Gustaw (1842-1902) skrzypek, kompozytor [znalezione]
 211. s. 147: FRIESE Chrystian Gottlieb (1717-1795) prezes konsystorza ewangelickiego (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 148: FRIESE Chrystian Wilhelm (ok. 1740- po 1802) sekretarz gabinetowy St. Augusta (rodzice: Chrystian Friese i Anna Ismer)
 212. s. 148: FRIESE Chrystian Wilhelm (ok. 1740- po 1802) sekretarz gabinetowy St. Augusta (rodzice: Chrystian Friese i Anna Ismer)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 147: FRIESE Chrystian Gottlieb (1717-1795) prezes konsystorza ewangelickiego (rodzice nieznani)
 213. s. 149: FRIESE Kazimierz Antoni (XVIII w.) pisarz manufaktury wełnianej [znalezione]
 214. s. 149: FRISIUS Filip (1572-1638) rektor Akademii' Wileńskiej [znalezione]
 215. s. 149: FRITSCHE Gustaw (1838-1891) lekarz [znalezione]
 216. s. 150: FRITSCHE Karol (1804-1883) technik górniczy, pisarz [znalezione]
 217. s. 150: FRITSCHE Ludwik Stefan (1872-1940) artysta dramatyczny [znalezione]
 218. s. 150: FRITZ Jan Mikołaj (1809-1870) lektor języka polskiego [znalezione]
 219. s. 151: FROELICH Antoni Aleksander (1804-1847) major artylerii [znalezione]
 220. s. 152: FROELICH Franciszek Ksawery (XVIII w.) pułkownik [znalezione]
 221. s. 152: FROMHOLZ Antoni (1821-1878) ksi±dz [znalezione]
 222. s. 153: FRONT-DOBIJA Franciszek (ok. 1868-1932) lekarz, filantrop [znalezione]
 223. s. 153: FROVINUS (XIV w.) poeta łaciński [znalezione]
 224. s. 154: FRÖHLICH Robert (1893-1947) działacz socjalistyczny i o¶wiatowy [znalezione]
 225. s. 154: FRUZIŃSKI Jan (1867-1922) założyciel warszawskiej fabryki czekolady [znalezione]
 226. s. 154: FRÜHLING Zygmunt (1854-1931) dziennikarz, publicysta, wydawca [znalezione]
 227. s. 155: FRYBEN Karolina (ur. 1823) ¶piewaczka [znalezione]
 228. s. 155: FRYCZ Karol Stefan (1910-1942) publicysta [znalezione]
 229. s. 156: FRYCZE Karol (1830-1863) inżynier, powstaniec [znalezione]
 230. s. 156: FRYCZYŃSKI Jakub (ok. 1720- po 1778) plenipotent Karola Radziwiłła [znalezione]
 231. s. 156: FRYCZYŃSKI Michał (1794-1859) profesor agronomii praktycznej [znalezione]
 232. s. 157: FRYDE Ludwik (1912-1942) krytyk literacki [znalezione]
 233. s. 159: FRYDERYK AUGUST (1750-1827) król saski [znalezione]
 234. s. 161: FRYDERYK II (1480-1547) ksi±żę legnicko-brzeski [znalezione]
 235. s. 164: FRYDERYK (1473-1510) wielki mistrz krzyżacki [znalezione]
 236. s. 164: FRYDERYK WILHELM (1601-1625) ksi±żę cieszyński [znalezione]
 237. s. 165: FRYDERYK (1569-1642) ksi±żę kurlandzki [znalezione]
 238. s. 165: FRYDERYK KAZIMIERZ (1650-1698) ksi±żę kurlandzki [znalezione]
 239. s. 166: FRYDERYK WILHELM (1692-1711) ksi±żę kurlandzki [znalezione]
 240. s. 167: FRYDERYK Jagiellończyk (1468-1503) kardynał [znalezione]
 241. s. 169: FRYDERYK CHRYSTIAN (1722-1763) królewicz polski [znalezione]
 242. s. 170: FRYDERYK (XIII w.) opat klasztoru cystersów [znalezione]
 243. s. 171: FRYDERYK z Szachowic (XIII/XIV w.) możnowładca czeski [znalezione]
 244. s. 172: FRYDÓWNA Celestyna (1875-1944) nauczycielka [znalezione]
 245. s. 172: FRYDRYCH Bartłomiej (1800-1867) lekarz [znalezione]
 246. s. 173: FRYDRYCH Piotr (1806-1879) budowniczy [znalezione]
 247. s. 173: FRYDRYCHOWICZ Dominik (1647-1718) dominikanin, teolog [znalezione]
 248. s. 173: FRYDRYCHOWICZ Franciszek (1820-1908) tłumacz s±dowy, działacz społeczny [znalezione]
 249. s. 174: FRYDRYCHOWICZ Romuald (1850-1932) ksi±dz, pisarz [znalezione]
 250. s. 174: FRYDRYCHOWICZ Zenon (1851-1929) prawnik, działacz społeczny [znalezione]
 251. s. 175: FRYDRYCHOWSKI Jan (1569-1625) kanonik krakowski [znalezione]
 252. s. 175: FRYZE Feliks (1843-1907) publicysta [znalezione]
 253. s. 175: FRYZE Ludwik Feliks (1874-1948) dziennikarz [znalezione]
 254. s. 176: FUCHS Edmund Karol (1836-1921) kupiec, przemysłowiec [znalezione]
 255. s. 176: FUCHS Franciszek Ksawery (1798-1885) kupiec, przemysłowiec [znalezione]
 256. s. 176: FUCHS Łukasz Alfred (1840-1916) chemik, pedagog [znalezione]
 257. s. 177: FUDAKOWSKI Bronisław (1873-1938) agronom [znalezione]
 258. s. 177: FUDAKOWSKI Herman Bolesław (1834-1878) lekarz [znalezione]
 259. s. 177: FUDAKOWSKI Ignacy (1808-1891) ziemianin [znalezione]
 260. s. 178: FUDAKOWSKI Tadeusz (1872-1924) pracownik Zwi±zku Cukrowników [znalezione]
 261. s. 178: FUDAKOWSKI Zygmunt Joachim (1830-1895) inżynier górniczy [znalezione]
 262. s. 178: FUDZIŃSKI Jacek (1855-1925) franciszkanin [znalezione]
 263. s. 179: FUKIER Florian (1772-1836) kupiec warszawski [znalezione]
 264. s. 179: FUKIER Henryk (1847-1907) kupiec warszawski [znalezione]
 265. s. 179: FUKIER Jerzy (zm. 1548) kupiec warszawski [znalezione]
 266. s. 180: FUKIER Michał (zm.1625) aptekarz, kupiec [znalezione]
 267. s. 180: FUKIER Teofil Florian (1816-1891) kupiec warszawski [znalezione]
 268. s. 181: FUKKER Bartłomiej (1526-1577) kupiec krakowski [znalezione]
 269. s. 181: FULIŃSKI Benedykt (1881-1942) zoolog [znalezione]
 270. s. 181: FULMAN Marian Leon (1866-1945) biskup lubelski [znalezione]
 271. s. 183: FUNCK Wigand (zm. 1662) drukarz [znalezione]
 272. s. 184: FURGALSKI Tadeusz (1890-1916) podpułkownik [znalezione]
 273. s. 185: FURMAN Jan (zm. 1458) kanonik poznański [znalezione]
 274. s. 186: FURMANKIEWICZÓWNA Kazimiera (1888-1945) historyczka sztuki, nauczycielka [znalezione]
 275. s. 186: FURS Jan (XVII w.) burmistrz m. Mińska [znalezione]
 276. s. 186: FUSEK Witold (1885-1941) farmaceuta, działacz harcerski [znalezione]
 277. s. 187: FUSIECKI Aleksander Wojciech (ur. ok. 1810) księgarz, działacz społeczny [znalezione]
 278. s. 187: FUZORIUS Bartłomiej (zm. 1637) oficjał kolegiaty nowos±deckiej [znalezione]
 279. s. 188: FÜGER v. RECHTBORN Maksymilian Alojzy (1774-1831) profesor prawa [znalezione]
 280. s. 189: GABERLE Eustachy Wacław (1891-1947) bibliotekarz lwowski [znalezione]
 281. s. 190: GABLENZ Jerzy (1888-1937) muzyk, kompozytor, przemysłowiec [znalezione]
 282. s. 190: GABLER Wawrzyniec (1604-1665) poeta, prawnik [znalezione]
 283. s. 190: GABOŃSKI Jan (XV/XVI) działacz narodowy [znalezione]
 284. s. 191: GABRIEL z Czerniejewa (zm. 1610) bernardyn [znalezione]
 285. s. 191: GABRIEL z Gródka (ok. 1560-1619) bernardyn [znalezione]
 286. s. 192: GABRYELSKI Kazimierz (1878-1921) artysta dramatyczny, dyrektor teatru [znalezione]
 287. s. 193: GABRYL Franciszek (1866-1914) ksi±dz, profesor teologii [znalezione]
 288. s. 194: GABRYSZEWSKI Antoni Marian (1864-1917) lekarz (rodzice: Roman Gabryszewski i Eugenia Ujejska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 195: GABRYSZEWSKI Tadeusz (1868-1939) lekarz (rodzice: Roman Gabryszewski i Eugenia Ujejska)
 289. s. 195: GABRYSZEWSKI Tadeusz (1868-1939) lekarz (rodzice: Roman Gabryszewski i Eugenia Ujejska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 194: GABRYSZEWSKI Antoni Marian (1864-1917) lekarz (rodzice: Roman Gabryszewski i Eugenia Ujejska)
 290. s. 196: GABSZEWICZ Antoni (1858-1919) lekarz [znalezione]
 291. s. 196: GACKI Józef (1805-1876) historyk dziejów Ko¶cioła [znalezione]
 292. s. 197: GADEBUSCH Jakub (XVI w.) pisarz [znalezione]
 293. s. 197: GADOMSKI Adam Bolesław (1894-1942) geograf, dziennikarz [znalezione]
 294. s. 198: GADOMSKI Felicjan (1867-1922) inżynier górniczy [znalezione]
 295. s. 199: GADOMSKI Henryk (1907-1941) kompozytor [znalezione]
 296. s. 199: GADOMSKI Jan (1859-1906) publicysta, literat [znalezione]
 297. s. 200: GADOMSKI Stanisław Kostka (1718-1797) wojewoda łęczycki [znalezione]
 298. s. 202: GADOMSKI Stanisław (1867-1946) inżynier górniczy [znalezione]
 299. s. 203: GADOMSKI Walery (1833-1911) rzeĽbiarz [znalezione]
 300. s. 203: GADON Lubomir (1831-1908) dziennikarz, historyk [znalezione]
 301. s. 204: GADON Michał (1807-1855) prezydent S±du Sumiennego kowieńskiego [znalezione]
 302. s. 204: GADON Włodzimierz Dionizy (1775-1842) marszałek powiatu telszewskiego [znalezione]
 303. s. 205: GAERTNER Henryk (1892-1935) językoznawca, polonista [znalezione]
 304. s. 207: GAGATKIEWICZ Walenty Maciej (1750-1805) lekarz [znalezione]
 305. s. 208: GAGATKOWSKI Wojciech (XVII w.) ksi±dz, działacz kontrreformacyjny [znalezione]
 306. s. 209: GAGATNICKA Józefa (1859-1938) nauczycielka [znalezione]
 307. s. 209: GAJCY Tadeusz (1922-1944) poeta [znalezione]
 308. s. 210: GAJDA Jan (1827-1911) malarz, pisarz [znalezione]
 309. s. 210: GAJDZICA Jura (1777-1840) chłop-bibliofil, pamiętnikarz [znalezione]
 310. s. 211: GAJDZICOWA Maria (1892-1945) nauczycielka [znalezione]
 311. s. 211: GAJDZIK Łukasz (1617?-1662) burmistrz rzeszowski [znalezione]
 312. s. 212: GAJDZIŃSKI Marcin (zm. 1794) franciszkanin, kaznodzieja [znalezione]
 313. s. 212: GAJEC Leon (1898-1945) księgarz [znalezione]
 314. s. 212: GAJEWICZ Leon Wincenty (1855-1933) ekonomista, działacz społeczny [znalezione]
 315. s. 213: GAJEWICZ Zygmunt (1880-1942) ksi±dz, pedagog [znalezione]
 316. s. 213: GAJEWSKA Aniela (ok. 1814-1864) siostra zakonna [znalezione]
 317. s. 214: GAJEWSKI Antoni (zm. 1775) kasztelan nakielski [znalezione]
 318. s. 214: GAJEWSKI Franciszek (1675-1753) kasztelan konarsko-kujawski [znalezione]
 319. s. 214: GAJEWSKI Franciszek (1792-1868) pułkownik, ziemianin [znalezione]
 320. s. 215: GAJEWSKI Ignacy (1848-1910) lekarz weterynarz [znalezione]
 321. s. 215: GAJEWSKI Jan (zm. 1595) sędzia ziemski poznański [znalezione]
 322. s. 215: GAJEWSKI Jan (1827-1858) inżynier [znalezione]
 323. s. 216: GAJEWSKI Michał (1820-1851) rytownik, rysownik [znalezione]
 324. s. 216: GAJEWSKI Rafał Tadeusz (1714-1776) kasztelan rogoziński [znalezione]
 325. s. 216: GAJEWSKI Stanisław Leonard (1811-1857) emigrant polityczny [znalezione]
 326. s. 217: GAJEWSKI Teodor (1902-1948) rzeĽbiarz [znalezione]
 327. s. 217: GAJEWSKI Wojciech (zm. 1657) kasztelan rogoziński [znalezione]
 328. s. 217: GAJKIEWICZ Władysław (1850-1920) lekarz [znalezione]
 329. s. 218: GAJKOWSKI Jan Kanty (1866-1919) ksi±dz, literat, historyk [znalezione]
 330. s. 218: GAJL Kazimierz (1896-1930) zoolog [znalezione]
 331. s. 219: GAJNIAK Ignacy Wdówka (1872-1932) mechanik [znalezione]
 332. s. 219: GAJOS Stanisław (1890-1944) żołnierz AK [znalezione]
 333. s. 219: GAJSLER Justyn Feliks (1848-1910) historyk, literat [znalezione]
 334. s. 219: GALANT Wojciech (1853-1930) profesor technologii [znalezione]
 335. s. 220: GALASIEWICZ Jan Kanty (1849-1911) aktor, pisarz dramatyczny [znalezione]
 336. s. 221: GALATOWSKI Joanicjusz (zm. 1688) ihumen klasztoru Brackiego [znalezione]
 337. s. 222: GALICA Andrzej (1873-1945) generał brygady, poseł, senator, literat (rodzice: Maciej Galica i Maria Skupień)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 11 s. 10: JAROSZ Włodzimierz (1874-1948) literat (rodzice: Jan Jarosz i Julia Gawlik)
 338. s. 224: GALICHET Piotr (1765-1846) generał wojsk francuskich [znalezione]
 339. s. 224: GALICZ Jan (1874-1939) działacz społeczny i narodowy [znalezione]
 340. s. 225: GALICZ-SULIŃSKI Jan (zm. 1900) ksi±dz [znalezione]
 341. s. 226: GALIŃSKI Franciszek (1874-1942) redaktor, wydawca [znalezione]
 342. s. 226: GALIŃSKI Piotr (XVII w.) starosta orszański [znalezione]
 343. s. 227: GALL ANONIM (XI/XII w.) autor najstarszej kroniki polskiej [znalezione]
 344. s. 230: GALL Jan (1856-1912) muzyk, kompozytor [znalezione]
 345. s. 231: GALL Stanisław (1865-1942) arcybiskup [znalezione]
 346. s. 232: GALLAS Kazimierz Ludwik (1885-1947) działacz polityczny i społeczny (rodzice: Józef Gallas i Ludwika Nogawiecka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 232: GALLAS Leon Stanisław (1899-1946) działacz narodowy (rodzice: Józef Gallas i Ludwika Nogawiecka)
  2. t. 13 s. 317: KOLLIS Władysław (1897-1961) profesor budownictwa, hydrotechnik (rodzice: Antoni Kollis i Maria Rymkiewicz)
 347. s. 232: GALLAS Leon Stanisław (1899-1946) działacz narodowy (rodzice: Józef Gallas i Ludwika Nogawiecka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 232: GALLAS Kazimierz Ludwik (1885-1947) działacz polityczny i społeczny (rodzice: Józef Gallas i Ludwika Nogawiecka)
  2. t. 13 s. 317: KOLLIS Władysław (1897-1961) profesor budownictwa, hydrotechnik (rodzice: Antoni Kollis i Maria Rymkiewicz)
 348. s. 233: GALLE Andrzej (XVII w.) budowniczy warszawski [znalezione]
 349. s. 233: GALLE Henryk (1872-1948) historyk literatury, krytyk, pedagog [znalezione]
 350. s. 234: GALLE Karol Henryk (1782-1829) architekt [znalezione]
 351. s. 234: GALLE Leon (1898-1924) polonista [znalezione]
 352. s. 235: GALLI Edward Marian (1816-1893) lekarz, mineralog, literat [znalezione]
 353. s. 236: GALLI Leonard (1760-1812) rzeĽbiarz [znalezione]
 354. s. 236: GALLICUS Szymon (zm. ok. 1296/98) rycerz ¶l±ski [znalezione]
 355. s. 237: GALLINIUS Marcin (zm. 1562) ex franciszkanin, kaznodzieja [znalezione]
 356. s. 238: GALLOT d'Angers (zm. 1647) lutnista francuski [znalezione]
 357. s. 238: GALLUS Józef (1860-1945) pisarz ludowy [znalezione]
 358. s. 238: GALLUS z Raciborza (zm. 1515) włodarz krakowskich dóbr biskupich [znalezione]
 359. s. 239: GALON Lucjan (1872-1944) nauczyciel ludowy, kompozytor [znalezione]
 360. s. 239: GAŁCZYŃSKI Jan (zm. 1599) referendarz koronny [znalezione]
 361. s. 239: GAŁDYN Jan (1874-1943) działacz społeczny na Podhalu [znalezione]
 362. s. 240: GAŁDYŃSKI Tadeusz (1891-1941) ksi±dz [znalezione]
 363. s. 240: GAŁECKI Antoni (1811-1885) administrator diecezji krakowskiej [znalezione]
 364. s. 241: GAŁECKI Franciszek Zygmunt (ok. 1645-1711) senator [znalezione]
 365. s. 243: GAŁECKI Ignacy (XVIII w.) marszałek sieradzki [znalezione]
 366. s. 243: GAŁECKI Jan (zm. 1726) miecznik podlaski [znalezione]
 367. s. 244: GAŁECKI Stanisław (1873-1919) lekarz [znalezione]
 368. s. 244: GAŁECKI Tadeusz (1873-1937) powie¶ciopisarz, działacz socjalistyczny [znalezione]
 369. s. 247: GAŁECZKA Jan (1766-1845) ksi±dz, działacz o¶wiatowy [znalezione]
 370. s. 248: GAŁĘZOWSKA Jadwiga (1876-1948) malarka [znalezione]
 371. s. 248: GAŁĘZOWSKI Józef (1834-1916) członek Rz±du Narodowego [znalezione]
 372. s. 250: GAŁĘZOWSKI Ksawery (1832-1907) okulista, działacz emigracyjny [znalezione]
 373. s. 251: GAŁĘZOWSKI Seweryn (1801-1878) lekarz, działacz emigracyjny [znalezione]
 374. s. 255: GAŁĘZOWSKI Sylwan (1857-1901) lekarz, filantrop [znalezione]
 375. s. 255: GAŁĘZOWSKI Stanisław (1903-1945) architekt, powstaniec [znalezione]
 376. s. 255: GAŁKA Andrzej (XV w.) burgrabia krakowski [znalezione]
 377. s. 255: GAŁKA Andrzej (XV w.) ksi±dz, profesor UJ [znalezione]
 378. s. 258: GAŁKA Jan (XV w.) burgrabia krakowski [znalezione]
 379. s. 258: GAŁKA Prandota de Gory (ur. ok. 1380) podstaro¶ci krakowski [znalezione]
 380. s. 259: GAŁKOWSKI Zygmunt (1911-1945) dziennikarz, publicysta [znalezione]
 381. s. 259: GAŁUSZKA Bogumił (1846-1923) wojskowy [znalezione]
 382. s. 259: GAŁUSZKA Józef Aleksander (1893-1939) poeta [znalezione]
 383. s. 260: GAMALSKI Serafin (ok. 1675-1733) bernardyn [znalezione]
 384. s. 261: GAMERSKI Tylman (ok. 1632?-1706) architekt, inżynier wojskowy [znalezione]
 385. s. 262: GAMIUSZ Daniel (XVII/XVIII w.) nauczyciel języków [znalezione]
 386. s. 263: GAMOCKI (XVII w.) dyplomata w służbie szwedzkiej [znalezione]
 387. s. 263: GAMRAT Jan (zm. po 1434) starosta biecki (rodzice: Stanisław Gamrat i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 266: GAMRAT Stanisław (przed 1380?-1455) kasztelan połaniecki (rodzice: Stanisław Gamrat i N. N.)
 388. s. 264: GAMRAT Piotr (1487-1545) arcybiskup gnieĽnieński [znalezione]
 389. s. 266: GAMRAT Stanisław (przed 1380?-1455) kasztelan połaniecki (rodzice: Stanisław Gamrat i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 263: GAMRAT Jan (zm. po 1434) starosta biecki (rodzice: Stanisław Gamrat i N. N.)
 390. s. 267: GANIER D'AUBIN Paweł (zm. 1863) dowódca oddziału kosynierów [znalezione]
 391. s. 267: GANOWICZ Czesław (1881-1938) prawnik, literat [znalezione]
 392. s. 267: GANTKOWSKI Paweł (1869-1938) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 393. s. 269: GARBIŃSKI Kajetan (1796-1847) profesor UW [znalezione]
 394. s. 270: GRABIŃSKI Władysław (1827-1866) autor i tłumacz rozpraw rolniczych [znalezione]
 395. s. 271: GARBOWIECKI Michał (XVII/XVIII w.) pułkownik [znalezione]
 396. s. 271: GARBOWSKI Tadeusz (1869-1940) zoolog, filozof, pisarz [znalezione]
 397. s. 272: GARBUSIŃSKI Kazimierz (1883-1945) muzyk, organista, kompozytor [znalezione]
 398. s. 273: GARCZYŃSKI Antoni (1768-1813) prefekt kaliski [znalezione]
 399. s. 274: GARCZYŃSKI Antoni Rajmund (1812-1888) powstaniec [znalezione]
 400. s. 274: GARCZYŃSKI Franciszek (zm. 1812) pułkownik [znalezione]
 401. s. 275: GARCZYŃSKI Józef Bonawentura (1805-1861) powstaniec [znalezione]
 402. s. 275: GARCZYŃSKI Stefan (zm. 1756) wojewoda poznański, pisarz polityczny [znalezione]
 403. s. 277: GARCZYŃSKI Stefan Florian (1805-1833) poeta [znalezione]
 404. s. 278: GARCZYŃSKI Stefan (1883-1923) lekarz [znalezione]
 405. s. 279: GARCZYŃSKI Walenty Włodzimierz (1881-1944) publicysta, działacz łowiecki [znalezione]
 406. s. 279: GARDZIELEWSKI Paulin (1866-1909) malarz [znalezione]
 407. s. 279: GARFEIN-GARSKI Stanisław (1867-1928) filozof [znalezione]
 408. s. 280: GARFEINOWA-GARSKA Malwina Maria (1872-1932) literatka [znalezione]
 409. s. 280: GARGUL Władysław (1883-1946) fotograf, wynalazca [znalezione]
 410. s. 280: GARGULSKI Stanisław (1828-1897) pedagog, pisarz, autor podręczników [znalezione]
 411. s. 281: GARLICKA Zofia (1874-1942) lekarka [znalezione]
 412. s. 282: GARLICKI Apolinary (1872-1940) socjolog, profesor gimnazjum [znalezione]
 413. s. 282: GARLICKI Stanisław (1875-1935) profesor geometrii [znalezione]
 414. s. 283: GARLICKI Tomasz Strzemieńczyk (ur. ok. 1730) ksi±dz, kaznodzieja [znalezione]
 415. s. 284: GARNUCHOWSKI Michał (zm. 1705) dominikanin, profesor teologii [znalezione]
 416. s. 285: GARNYSZ Maciej Grzegorz (1740-1790) biskup chełmski [znalezione]
 417. s. 286: GARNYSZ Piotr (1804-1881) powstaniec, emigrant [znalezione]
 418. s. 287: GARSIAS Quadros (zm. 1518) profesor UJ, agent dyplomatyczny [znalezione]
 419. s. 288: GARSZYŃSKI Bonawentura (1784-1849) archiwista [znalezione]
 420. s. 288: GARTENBERG Sadogórski Piotr Mikołaj (XVIII w.) dyrektor mennicy [znalezione]
 421. s. 290: GARTKIEWICZ Karol (1839-1904) prawnik, senator [znalezione]
 422. s. 290: GARUS Paweł (1867-1936) chłop ¶l±ski, bibliotekarz [znalezione]
 423. s. 290: GARWASKI Hieronim (zm. 1583) kanclerz gnieĽnieński [znalezione]
 424. s. 291: GARWASKI Piotr (zm. po 1649) dworzanin królewski, starosta rzeczycki [znalezione]
 425. s. 291: GARWASKI Stanisław (zm. 1560) kasztelan płocki [znalezione]
 426. s. 292: GARWASKI Stanisław (zm. 1635) kanonik krakowski [znalezione]
 427. s. 292: GARWOLCZYK Maciej (zm. 1592) drukarz [znalezione]
 428. s. 293: GARWOLIŃSKI Paweł (1 poł. XVII w.) dominikanin [znalezione]
 429. s. 293: GARYANTESIEWICZ Alfons (1906-1940) urzędnik kolejowy [znalezione]
 430. s. 293: GARYCKI Bonifacy (1742-1822) profesor prawa [znalezione]
 431. s. 294: GARZTECKA (1857-1897) nauczycielka [znalezione]
 432. s. 294: GASZOWIEC Piotr (zm. 1474) astronom, astrolog, lekarz [znalezione]
 433. s. 295: GASZTOŁD (zm. 1364) bojar żmudzko-litewski [znalezione]
 434. s. 296: GASZTOŁD Andrzej (XIV w.) starosta wileński [znalezione]
 435. s. 297: GASZTOŁD Jan (zm. 1458) wojewoda wileński [znalezione]
 436. s. 298: GASZTOŁD Jerzy (XV w.) prepozyt katedry wileńskiej [znalezione]
 437. s. 299: GASZTOŁD Marcin (XV w.) wojewoda kijowski [znalezione]
 438. s. 299: GASZTOŁD Olbracht (zm. 1539) wojewoda wileński [znalezione]
 439. s. 303: GASZTOŁD Stanisław (ok. 1507-1542) wojewoda trocki [znalezione]
 440. s. 303: GASZTOWTT Bronisław (zm. 1863) komisarz Rz±du Narodowego [znalezione]
 441. s. 303: GASZTOWTT Maurycy (1809-1878) lekarz, emigrant [znalezione]
 442. s. 304: GASZTOWTT Tadeusz (1881-1936) publicysta [znalezione]
 443. s. 304: GASZTOWTT Wacław (1844-1920) literat, pedagog, emigrant [znalezione]
 444. s. 306: GASZYŃSKI Andrzej (XVI/XVII w.) krawiec [znalezione]
 445. s. 306: GASZYŃSKI Konstanty (1809-1866) poeta, prozaik [znalezione]
 446. s. 307: GASZYŃSKI Maciej (ok. 1805- po 1868) malarz [znalezione]
 447. s. 308: GATEY Piotr Franciszek (ur. 1742) jezuita [znalezione]
 448. s. 308: GAUDELIUS Karol (XIX w.) ¶piewak, reżyser teatralny [znalezione]
 449. s. 308: GAUDENTY (960/70-1006/11) pierwszy arcybiskup polski [znalezione]
 450. s. 309: GAUTIER Franciszek (XVIII w.) kupiec warszawski [znalezione]
 451. s. 309: GAUTIER Jan Chrzciciel (zm. ok. 1783) kupiec warszawski [znalezione]
 452. s. 310: GAUTIER Jerzy (1874-1941) ksi±dz [znalezione]
 453. s. 310: GAUTIER Kazimierz (ur. 1862) ziemianin [znalezione]
 454. s. 310: GAUTIER Leon (1827-1873) urzędnik, dziennikarz [znalezione]
 455. s. 310: GAUTIER Michał (XVIII w.) major [znalezione]
 456. s. 311: GAWALEWICZ Marian (1852-1910) poeta, powie¶ciopisarz, publicysta [znalezione]
 457. s. 312: GAWARA Walenty (XVI lub XVI/XVII w.) kompozytor [znalezione]
 458. s. 312: GAWARD Ludwik (zm. 1812) podpułkownik [znalezione]
 459. s. 312: GAWARECKI Wincenty Hipolit (1788-1852) historyk [znalezione]
 460. s. 313: GAWARECKI Zygmunt (ur. 1827) rolnik, publicysta [znalezione]
 461. s. 313: GAWATH Jakub (1598-1679) kanonik, pisarz, poeta [znalezione]
 462. s. 314: GAWDZICKI Feliks (XVIII w.) poeta [znalezione]
 463. s. 314: GAWEŁ Bronisław (1879-1939) profesor gimnazjum [znalezione]
 464. s. 314: GAWEŁCZYK Bonawentura (1836-1909) paulin [znalezione]
 465. s. 315: GAWEŁEK Franciszek (1884-1919) etnograf [znalezione]
 466. s. 315: von GAWEN Piotr (XVI w.) puszkarz, ludwisarz [znalezione]
 467. s. 316: GAWĘCKI Witold (1911-1946) malarz, grafik [znalezione]
 468. s. 316: GAWIŃSKI Jan (zm. 1684) poeta, urzędnik [znalezione]
 469. s. 317: GAWLIK Jan (1836-1928) lekarz [znalezione]
 470. s. 317: GAWLIK Mieczysław (1883-1928) profesor gimnazjum [znalezione]
 471. s. 317: GAWLIK Tadeusz (1887-1935) inżynier górniczy [znalezione]
 472. s. 318: GAWLIKOWSKI Józef Tadeusz (1876-1938) inżynier, hodowca [znalezione]
 473. s. 319: GAWŁOWICKI Szymon (zm. po 1686) ksi±dz, pisarz religijny [znalezione]
 474. s. 319: GAWŁOWICZ Jan Ewangelista (zm. 1720) dominikanin, panegirysta [znalezione]
 475. s. 319: GAWŁOWICZ Paweł (zm. 1776) dominikanin, wizjoner [znalezione]
 476. s. 320: GAWŁOWSKI Jan (1760-1794) major (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 37 s. 278: SIERAKOWSKI Karol Józef (1752-1820) generał artylerii (rodzice nieznani)
 477. s. 320: GAWORSKI Jan Nepomucen (zm. po 1780) ksi±dz, profesor UJ [znalezione]
 478. s. 320: GAWORZEWSKI Józef (1873-1936) misjonarz [znalezione]
 479. s. 321: GAWRECKI Jan Leopold (1818-1866) ksi±dz, pedagog [znalezione]
 480. s. 322: GAWRON Błażej (zm. 1552) eksporter bydła [znalezione]
 481. s. 322: GAWROŃSKI Ambroży (1764-1800) podpułkownik [znalezione]
 482. s. 323: GAWROŃSKI Andrzej (1740-1813) biskup krakowski [znalezione]
 483. s. 324: GAWROŃSKI Andrzej (ok. 1791-1864) pułkownik [znalezione]
 484. s. 325: GAWROŃSKI Andrzej (1885-1927) orientalista, lingwista [znalezione]
 485. s. 328: GAWROŃSKI Franciszek Salezy (1787-1871) pułkownik [znalezione]
 486. s. 329: GAWROŃSKI Franciszek Ksawery (1832-1890) lekarz, powstaniec [znalezione]
 487. s. 330: GAWROŃSKI Franciszek (1845-1930) agronom, historyk, etnograf [znalezione]
 488. s. 331: GAWROŃSKI Hilary Feliks (1835-1919) wikariusz generalny diec. krakowskiej [znalezione]
 489. s. 332: GAWROŃSKI Ludwik (1861-1947) ksi±dz [znalezione]
 490. s. 332: GAWROŃSKI Stanisław (1784-1860) generał brygady [znalezione]
 491. s. 333: GAWROŃSKI Wojciech (1868-1910) kompozytor, pianista [znalezione]
 492. s. 334: GAWROŃSKI Zygmunt (1816-1886) ziemianin [znalezione]
 493. s. 334: GAWRYŁOW Konstanty (1862-1935) skrzypek, pedagog, kompozytor [znalezione]
 494. s. 335: GAY Henryk (1875-1936) architekt [znalezione]
 495. s. 335: GAY Jakub (1800-1849) architekt [znalezione]
 496. s. 335: GAYCZAK Kazimierz (1872-1933) inżynier [znalezione]
 497. s. 336: GAYDZICZ Teodor (1822-1897) handlowiec, urzędnik [znalezione]
 498. s. 337: GAZIO Antoni (ok. 1462-1530) lekarz Zygmunta I [znalezione]
 499. s. 337: GAŻYCZ Witold (1841-1864) komisarz Rz±du Narodowego [znalezione]
 500. s. 338: GˇDKOWSKI Bartłomiej (zm. 1554) archidiakon krakowski [znalezione]
 501. s. 338: GˇNTKOWSKI Jan Nepomucen (1814-1887) poeta, historyk, pedagog [znalezione]
 502. s. 339: GˇSAWSKI Hieronim (zm. 1702) aptekarz poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1677) aptekarz, rajca poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
  2. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1729) prawnik, sekretarz królewski (rodzice: Stanisław G±sawski i Apolonia Kozik)
 503. s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1677) aptekarz, rajca poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Hieronim (zm. 1702) aptekarz poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
  2. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1729) prawnik, sekretarz królewski (rodzice: Stanisław G±sawski i Apolonia Kozik)
 504. s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1729) prawnik, sekretarz królewski (rodzice: Stanisław G±sawski i Apolonia Kozik)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Hieronim (zm. 1702) aptekarz poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
  2. t. 7 s. 339: GˇSAWSKI Stanisław (zm. 1677) aptekarz, rajca poznański (rodzice: Maciej G±sawski i N. N.)
 505. s. 339: GˇSECKI Mieczysław (1883-1948) artysta-renowator [znalezione]
 506. s. 340: GˇSIANOWSKI Józef Dominik (1764-1840) pułkownik, pamiętnikarz [znalezione]
 507. s. 340: GˇSIOREK Benedykt (ok. 1550-1607) bernardyn [znalezione]
 508. s. 341: GˇSIOREK Stanisław (zm. 1562) poeta, kompozytor, dyrygent [znalezione]
 509. s. 343: GˇSIOROWSKI Albert (1840-1888) pedagog, literat [znalezione]
 510. s. 345: GˇSIOROWSKI Andrzej (zm. 1686) kasztelan bydgoski [znalezione]
 511. s. 346: GˇSIOROWSKI Antoni Alojzy (zm. ok. 1866) drukarz, wydawca [znalezione]
 512. s. 346: GˇSIOROWSKI Bogumił (1819-1887) malarz (rodzice: Franciszek G±siorowski i Teofila Broniewska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 356: GˇSIOROWSKI Wilhelm (1825-1892) historyk (rodzice: Franciszek G±siorowski i Teofila Broniewska)
 513. s. 347: GˇSIOROWSKI Franciszek (1806-1867) pisarz, bibliograf [znalezione]
 514. s. 348: GˇSIOROWSKI Franciszek (1876-1939) ksi±dz, poseł, senator [znalezione]
 515. s. 348: GˇSIOROWSKI Henryk (1878-1947) geograf, krajoznawca [znalezione]
 516. s. 349: GASIOROWSKI Józef (1804-1886) powstaniec [znalezione]
 517. s. 349: GˇSIOROWSKI Kazimierz (1856-1936) inżynier górniczy [znalezione]
 518. s. 350: GˇSIOROWSKI Konrad (1838-1901) filolog, pedagog [znalezione]
 519. s. 350: GˇSIOROWSKI Ludwik Hiacynt (1807-1863) lekarz, historyk medycyny [znalezione]
 520. s. 353: GˇSIOROWSKI Maciej (zm. 1725) kasztelan inowrocławski [znalezione]
 521. s. 353: GˇSIOROWSKI Napoleon Jan (1876-1941) profesor medycyny [znalezione]
 522. s. 354: GˇSIOROWSKI Wacław Jan (1869-1939) powie¶ciopisarz, emigrant [znalezione]
 523. s. 356: GˇSIOROWSKI Wilhelm (1825-1892) historyk (rodzice: Franciszek G±siorowski i Teofila Broniewska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 346: GˇSIOROWSKI Bogumił (1819-1887) malarz (rodzice: Franciszek G±siorowski i Teofila Broniewska)
 524. s. 356: GˇSIOROWSKI Władysław (1890-1919) matematyk [znalezione]
 525. s. 356: GˇSOWSKI Aleksander (1835-1895) malarz [znalezione]
 526. s. 357: GˇSOWSKI Jakub (1788-1844) ksi±dz [znalezione]
 527. s. 357: GˇSOWSKI Leon Artur (1840-1911) malarz [znalezione]
 528. s. 358: GˇSOWSKI Paweł (XIX w.) dowódca kawalerii [znalezione]
 529. s. 358: GˇSSOWSKI Karol (1855-1880) pierwszy prezes Arkonii [znalezione]
 530. s. 359: GˇTKOWSKI Zenon Hipolit (1871-1938) dziennikarz, wydawca [znalezione]
 531. s. 359: GDACIUS Adam (1615-1688) pastor, kaznodzieja [znalezione]
 532. s. 360: GDANIEC Bolesław Paweł (1876-1947) szewc, działacz społeczny [znalezione]
 533. s. 361: GDESZYŃSKI Marek (zm. 1649) rotmistrz [znalezione]
 534. s. 361: GDOWSKI Zygmunt (XVII w.) karmelita trzewiczkowy [znalezione]
 535. s. 362: GDYK Ludwik (1874-1939) zecer, działacz polityczny [znalezione]
 536. s. 362: GEBAUER Wincenty (zm. 1887) le¶nik [znalezione]
 537. s. 362: GEBEL Andrzej (2 poł. XVIII w.) rytownik [znalezione]
 538. s. 363: GEBETHNER Feliks Jan (1832-1887) muzyk, kolekcjoner, kupiec [znalezione]
 539. s. 363: GEBETHNER Gustaw Adolf (1831-1901) księgarz, wydawca [znalezione]
 540. s. 364: GEBETHNER Jan Robert (1860-1910) księgarz, wydawca [znalezione]
 541. s. 364: GEBETHNER Tadeusz Jerzy (1897-1944) księgarz [znalezione]
 542. s. 364: GEBHARD Ksawery (1844-1919) powstaniec 1863 [znalezione]
 543. s. 365: GECZ Mikołaj (XV w.) ku¶nierz, ławnik [znalezione]
 544. s. 365: GEDELIUS Wojciech (XVI/XVII w.) drukarz poznański [znalezione]
 545. s. 366: GEDGOWD Franciszek (1817-1893) spiskowiec, działacz społeczny [znalezione]
 546. s. 366: GEDKO (XII w.) biskup krakowski [znalezione]
 547. s. 367: GEDKO (XII w.) biskup płocki [znalezione]
 548. s. 370: GEDKO Stilvogt (2 poł. XIII w.) wójt krakowski [znalezione]
 549. s. 370: GEHEMA Janusz Abraham (ok. 1662-1700?) lekarz (rodzice: Jakub Jakubson i Estera von Dalen)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 10 s. 281: JACOBSON Jakub a Gehema (ok. 1576-1639) przedsiębiorca menniczy (rodzice: Jakub Jakubson i Estera von Dalen)
 550. s. 371: GEISLER Edward Gustaw (1854-1933) przemysłowiec, działacz społeczny [znalezione]
 551. s. 372: GEJSMER Jan (zm. 1835) ziemianin [znalezione]
 552. s. 372: GELLA Jan (1892-1923) literat [znalezione]
 553. s. 372: GEMBARZEWSKI Bronisław (1872-1941) pułkownik, historyk, muzykolog [znalezione]
 554. s. 373: GEMBARZEWSKI Dominik (1812-1883) adwokat, więzień stanu [znalezione]
 555. s. 374: GEMBARZEWSKI Jan Kanty (XVIII w.) artylerzysta [znalezione]
 556. s. 374: GEMBARZEWSKI Kazimierz (1840-1876) prawnik [znalezione]
 557. s. 374: GEMBARZEWSKI Leszek Kazimierz (1865-1942) inżynier [znalezione]
 558. s. 374: GEMBARZEWSKI Paweł (1731-1796) miecznik ostrzeszowski [znalezione]
 559. s. 375: GEMBICKI Andrzej (zm. 1654) biskup łucki [znalezione]
 560. s. 376: GEMBICKI Andrzej (zm. 1688) podkomorzy poznański [znalezione]
 561. s. 376: GEMBICKI Jan (1602-1675) biskup kujawski [znalezione]
 562. s. 378: GEMBICKI Krzysztof (zm. 1659) kasztelan gnieĽnieński [znalezione]
 563. s. 379: GEMBICKI Paweł (zm. 1687) kasztelan łęczycki [znalezione]
 564. s. 379: GEMBICKI Piotr (1585-1657) biskup krakowski [znalezione]
 565. s. 381: GEMBICKI Stefan (zm. 1653) wojewoda łęczycki [znalezione]
 566. s. 381: GEMBICKI Stefan (zm. 1695) kasztelan płocki [znalezione]
 567. s. 382: GEMBICKI Wawrzyniec (1559-1624) arcybiskup gnieĽnieński [znalezione]
 568. s. 384: GEMMA Jan Baptysta (1535-1608) lekarz Zygmunta III [znalezione]
 569. s. 385: GENGA Simone (1530-1596) architekt wojskowy [znalezione]
 570. s. 385: GENGELL Jerzy (1657-1727) jezuita [znalezione]
 571. s. 385: GENIUSZ Mieczysław (1853-1920) technik, okultysta [znalezione]
 572. s. 387: GENSZ Juliusz (1839-1898) lekarz [znalezione]
 573. s. 387: GENTER Samuel (zm. po 1710) drukarz, wydawca [znalezione]
 574. s. 387: GEORGEON Józef (zm. 1937) księgarz [znalezione]
 575. s. 387: GEORGEON Ludwik (1832-1879) powstaniec, pedagog [znalezione]
 576. s. 388: GEORGEON Ludwika (1800-1875) literatka [znalezione]
 577. s. 388: GEPNER Bolesław (1835-1913) lekarz okulista [znalezione]
 578. s. 388: GEPNER Ignacy (1802-1867) litograf [znalezione]
 579. s. 389: GEPNERÓWNA Halina (1880-1939) pedagog [znalezione]
 580. s. 389: GEPPERT Ignacy (1884-1942) ksi±dz, historyk [znalezione]
 581. s. 389: GERARD (zm. ok. 1256) pierwszy biskup łaciński na Rusi [znalezione]
 582. s. 390: GERARD (zm. 1257) kanonik poznański [znalezione]
 583. s. 390: GERARD (zm. ok. 1279) dziekan kapituły krakowskiej [znalezione]
 584. s. 391: GERARD z Wrocławia (XIII w.) dominikanin [znalezione]
 585. s. 391: GERDUT (Xv w.) bojar żmudzki [znalezione]
 586. s. 391: GERET Samuel Luter (1730-1797) profesor, kaznodzieja, prezydent m. Torunia [znalezione]
 587. s. 393: GERGOVICH Stanisław (1900-1942) urbanista [znalezione]
 588. s. 393: GERHARDSDORF Piotr (XIV/XV w.) mieszczanin krakowski [znalezione]
 589. s. 394: GERHARDT (zm. 1389) wójt bocheński [znalezione]
 590. s. 394: GERIKE Paweł (XVI w.) pastor luterański [znalezione]
 591. s. 395: GERLACH von Kulpen (zm. ok. 1336) wójt wielicki [znalezione]
 592. s. 395: GERLACH Mikołaj (1280-1335) młynarz królewski [znalezione]
 593. s. 395: GERLICZ Jakub (1792-1872) wiceprezydent m. Warszawy [znalezione]
 594. s. 395: GERLICZ Wiesław (1872-1933) inżynier elektryk [znalezione]
 595. s. 396: GERMAN Ludomił (1851-1920) literat, pedagog, polityk [znalezione]
 596. s. 398: GERMAN Marcin (ok. 1638-1648) geometra [znalezione]
 597. s. 398: GERMASZ Jan (ok. 1795-1867) muzyk, pedagog [znalezione]
 598. s. 398: GEROWSKI Jakub (1794-1850) ksi±dz, profesor teologii [znalezione]
 599. s. 399: GERPE Julian Edward (1816-1876) lekarz, filantrop [znalezione]
 600. s. 399: GERSCHOW Jan Adolf (1849-1900) inżynier kolejowy [znalezione]
 601. s. 400: GERSON Wojciech (1831-1901) malarz [znalezione]
 602. s. 401: GERSS Fryderyk Otto (1830-1923) pastor ewangelicki [znalezione]
 603. s. 402: GERSS Marcin (1808-1895) nauczyciel [znalezione]
 604. s. 403: GERSTMANN Adam (1873-1940) ksi±dz, profesor teologii (rodzice: Teofil Gerstmann i Anastazja Szwedzicka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 404: GERSTMANN Teofil (1843-1907) pedagog, publicysta (rodzice nieznani)
 605. s. 404: GERSTMANN Teofil (1843-1907) pedagog, publicysta (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 403: GERSTMANN Adam (1873-1940) ksi±dz, profesor teologii (rodzice: Teofil Gerstmann i Anastazja Szwedzicka)
 606. s. 404: GERT Rejnold (XVII/XVIII w.) jezuita [znalezione]
 607. s. 405: GERTICH Marcin Gracjan (1568-1629) superintendent braci czeskich (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 405: GERTICH Marcin (zm. 1658) senior braci czeskich (rodzice nieznani)
 608. s. 405: GERTICH Mikołaj (1624-1671) senior braci czeskich [znalezione]
 609. s. 405: GERTNER Franciszek (XVIII/XIX w.) księgarz, drukarz [znalezione]
 610. s. 405: GERTRUDA (ok. 1025-1108) księżna kijowska [znalezione]
 611. s. 405: GERTICH Marcin (zm. 1658) senior braci czeskich (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 405: GERTICH Marcin Gracjan (1568-1629) superintendent braci czeskich (rodzice nieznani)
 612. s. 406: GERTRUDA (zm. 1160) księżniczka polska [znalezione]
 613. s. 407: GERTRUDA (po 1220- po 1244) córka Henryka II [znalezione]
 614. s. 407: GERTRUDA (zm. po 1268) córka Henryka Brodatego [znalezione]
 615. s. 408: GERWARD (zm. 1323) biskup kujawski [znalezione]
 616. s. 409: GERŻABEK Jerzy Roman (1903-1939) literat [znalezione]
 617. s. 410: GERŻABKOWA Maria (XX w.) działaczka o¶wiatowa i polityczna [znalezione]
 618. s. 410: GESCHKAU Kasper (ok. 1520-1584) opat oliwski [znalezione]
 619. s. 411: GESNER Kasper (zm. 1606) kaznodzieja toruński [znalezione]
 620. s. 412: GESSNER Edward (1853-1907) aptekarz warszawski [znalezione]
 621. s. 412: GETKANT Fryderyk (zm. 1666) inżynier wojskowy, kartograf [znalezione]
 622. s. 413: GETOWT (XV w.) bojar żmudzki [znalezione]
 623. s. 413: GETRITZ Aleksander (1841-1917) powstaniec, introligator [znalezione]
 624. s. 413: GETTLICH Antoni (1842-1915) pedagog [znalezione]
 625. s. 413: GEWIS Jan (2. poł. XIV w.) kupiec [znalezione]
 626. s. 414: GEYER Emil (1848-1910) przemysłowiec [znalezione]
 627. s. 414: GEYER Ludwik (1805-1869) przemysłowiec [znalezione]
 628. s. 415: GEYER Robert (1888-1939) przemysłowiec [znalezione]
 629. s. 416: GĘBARSKI Stefan (1864-1920) literat [znalezione]
 630. s. 416: GĘBICKI Jakub (1569-1633) konsenior ko¶ciołów kalwińskich [znalezione]
 631. s. 416: GĘBICKI Łukasz (ok. 1610-1670) burmistrz m. Poznania [znalezione]
 632. s. 416: GĘBICKI Marcin (XVI w.) złotnik [znalezione]
 633. s. 417: GĘDZIEC Bartłomiej (zm. 1570) introligator krakowski (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 10 s. 598: JANUSZOWSKI Jan Łazarzowic (1550-1613) pisarz, wydawca, drukarz (rodzice: Łazarz Januszowicz i Barbara N.)
  2. t. 18 s. 293: ŁAZARZ Andrysowic (zm. 1577) drukarz (rodzice: Andrzej Andrysowicz i Barbara N.)
 634. s. 417: GĘSTWICKI Feliks Paweł (1884-1935) malarz [znalezione]
 635. s. 417: GHIGIOTTI Kajetan (1728-1796) ksi±dz [znalezione]
 636. s. 419: GHIZLANZONI Hieronim (XVIII w.) kupiec [znalezione]
 637. s. 419: GIANNINI Fortunato (1875-1928) pijar, lektor języka włoskiego [znalezione]
 638. s. 419: de GIANOTTIS Bernardinus (zm. ok. 1541) architekt, rzeĽbiarz [znalezione]
 639. s. 421: GIBALSKI Edward (1886-1915) bojowiec PPS, legionista [znalezione]
 640. s. 421: GIBASIEWICZ Feliks (1867-1930) ksi±dz, prehistoryk [znalezione]
 641. s. 422: GIBEL Jakub (1569-1637) burmistrz m. Wilna [znalezione]
 642. s. 422: GIDLEWSKI Marian (1860-1925) lekarz [znalezione]
 643. s. 422: GIDZIŃSKI Bolesław (1910-1943) działacz robotniczy [znalezione]
 644. s. 423: GIEBUŁTOWICZ Józef (1877-1943) kupiec, burmistrz m. Dobromil [znalezione]
 645. s. 423: GIEBUROWSKI Wacław (1879-1943) ksi±dz, muzykolog, kompozytor [znalezione]
 646. s. 424: GIECEWICZ Jan Konstanty (1858-1936) ksi±dz zmartwychwstaniec [znalezione]
 647. s. 424: GIECZEWICZ Wincenty (zm. 1840) gubernator miński [znalezione]
 648. s. 424: GIEDEMIN Dawidowicz Ludwik (zm. 1930) filantrop, pomocnik kucharski [znalezione]
 649. s. 425: GIEDROYĆ Antoni (1841-1909) powstaniec 1863 [znalezione]
 650. s. 425: GIEDROYĆ Dowmont Franciszek (1860-1944) lekarz, historyk medycyny [znalezione]
 651. s. 427: GIEDROYĆ Herman (zm. 1439) kanonik krakowski [znalezione]
 652. s. 427: GIEDROYĆ Jan Stefan (zm. 1803) biskup inflancki, żmudzki [znalezione]
 653. s. 428: GIEDROYĆ Józef Arnolf (1754-1838) biskup żmudzki [znalezione]
 654. s. 429: GIEDROYĆ Józef (1795-1847) major [znalezione]
 655. s. 429: GIEDROYĆ Józef Stefan (1787-1855) pułkownik [znalezione]
 656. s. 430: GIEDROYĆ Marcin (zm. 1621) wojewoda m¶cisławski [znalezione]
 657. s. 430: GIEDROYĆ Mateusz (zm. 1560/61) urzędnik litewski [znalezione]
 658. s. 430: GIEDROYĆ Melchior (ok. 1536-1608) biskup żmudzki [znalezione]
 659. s. 431: GIEDROYĆ Michał (ok. 1425-1485) zakonnik [znalezione]
 660. s. 432: GIEDROYĆ Mikołaj (1825-1894) powstaniec [znalezione]
 661. s. 432: GIEDROYĆ Romuald Tadeusz (1750-1824) generał [znalezione]
 662. s. 433: GIEDROYĆ Szymon Michał (zm. 1844) biskup sufragan żmudzki [znalezione]
 663. s. 434: GIEDROYĆ Wincenty Gedeon (ur. ok. 1826) konspirator polityczny [znalezione]
 664. s. 434: GIEDROYĆ Witold (1826-1879) ziemianin, powstaniec [znalezione]
 665. s. 435: GIEDYGOŁD Jerzy (zm. 1435) wojewoda wileński [znalezione]
 666. s. 435: GIEDYGOŁDOWICZ Sieńko Piotr (zm. 1451) kasztelan wileński [znalezione]
 667. s. 436: GIELOR Marcin (zm. 1637) burmistrz poznański, ku¶nierz (rodzice: Jerzy Gielor i Apolonia Szembek)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 436: GIELOR Piotr (zm. 1543) złotnik (rodzice nieznani)
  2. t. 8 s. 391: GOZDZ Andrzej (ok. 1515- ok. 1554) złotnik poznański (rodzice: Jakub Gozdz i N. Koszler)
  3. t. 11 s. 523: KAMIEŃ Erazm (2. poł. XVI w.) złotnik, rytownik (rodzice: Benedykt Kamień i Jadwiga Gielor)
 668. s. 436: GIELOR Piotr (zm. 1543) złotnik (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 436: GIELOR Marcin (zm. 1637) burmistrz poznański, ku¶nierz (rodzice: Jerzy Gielor i Apolonia Szembek)
  2. t. 8 s. 391: GOZDZ Andrzej (ok. 1515- ok. 1554) złotnik poznański (rodzice: Jakub Gozdz i N. Koszler)
  3. t. 11 s. 523: KAMIEŃ Erazm (2. poł. XVI w.) złotnik, rytownik (rodzice: Benedykt Kamień i Jadwiga Gielor)
 669. s. 436: GIELTENS Jakub (zm. 1692) złotnik [znalezione]
 670. s. 437: GIEŁDZIŃSKI Lesser (1830-1910) kupiec gdański [znalezione]
 671. s. 437: GIEŁGUD Adam Jerzy (1834-1920) urzędnik brytyjski, publicysta [znalezione]
 672. s. 438: GIEŁGUD Andrzej Kazimierz (zm. 1711) pisarz wielki litewski [znalezione]
 673. s. 438: GIEŁGUD Antoni (1792-1831) generał [znalezione]
 674. s. 440: GIEŁGUD Ignacy (zm. 1807) generał-lejtnant [znalezione]
 675. s. 441: GIEŁGUD Michał (2. poł. XVIII w.) marszałek nadworny litewski [znalezione]
 676. s. 441: GIENIUSZ Paweł (1805-1848) zakonnik, przyrodnik [znalezione]
 677. s. 441: GIERCZYŃSKI Roman (1880-1939) dyrektor gimnazjum [znalezione]
 678. s. 442: GIERDZIEJEWSKI Ignacy (1826-1860) malarz [znalezione]
 679. s. 443: GIERING Antoni (1685-1759) burmistrz toruński [znalezione]
 680. s. 443: GIERKE Jakub (1. poł. XVII w.) artysta zegarmistrz [znalezione]
 681. s. 443: GIERMAŃSKI Stanisław (zm. ok. 1627) drukarz krakowski [znalezione]
 682. s. 444: GIERSBERG Bronisława (1845-1920) wizytatorka sióstr miłosierdzia [znalezione]
 683. s. 444: GIERSZYŃSKI Henryk (ok. 1845-1930) lekarz, działacz niepodległo¶ciowy [znalezione]
 684. s. 445: GIERSZYŃSKI Stanisław (ok. 1880-1911) publicysta, działacz niepodległo¶ciowy [znalezione]
 685. s. 445: GIERYK Adam (1741-1809) drukarz, sztycharz [znalezione]
 686. s. 446: GIERYK Teodor (1837-1878) ksi±dz, działacz Polonii amerykańskiej [znalezione]
 687. s. 447: GIERYMSKI Aleksander (1850-1901) malarz [znalezione]
 688. s. 450: GIERYMSKI Maksymilian (1846-1874) malarz [znalezione]
 689. s. 452: GIERYNG Ludwik (1867-1923) muzyk, kompozytor [znalezione]
 690. s. 452: GIESCHE Jerzy (1653-1716) przemysłowiec ¶l±ski [znalezione]
 691. s. 452: GIESE Albrecht (1524-1580) kupiec gdański [znalezione]
 692. s. 453: GIESE Jerzy (1497-1562) kupiec gdański [znalezione]
 693. s. 453: GIESE Konstanty (1542-1605) burmistrz gdański [znalezione]
 694. s. 454: GIESE Tiedeman Bartłomiej (1480-1550) biskup warmiński [znalezione]
 695. s. 456: GIESE Tiedeman (1543-1582) sekretarz królewski [znalezione]
 696. s. 457: GIESZCZYKIEWICZ Marian Teodor (1889-1942) profesor bakteriologii UJ (rodzice: Teodor Gieszczykiewicz i Eleonora Pobudkiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 458: GIESZCZYKIEWICZ Teodor (1855-1937) księgarz, wydawca muzyczny (rodzice nieznani)
 697. s. 458: GIESZCZYKIEWICZ Teodor (1855-1937) księgarz, wydawca muzyczny (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 7 s. 457: GIESZCZYKIEWICZ Marian Teodor (1889-1942) profesor bakteriologii UJ (rodzice: Teodor Gieszczykiewicz i Eleonora Pobudkiewicz)
 698. s. 458: GIESZKOWSKI Stanisław (1801-1851) drukarz, księgarz, wydawca [znalezione]
 699. s. 458: GIETULEWICZ Antoni Jan (ok. 1720- po 1780) ajent polityczny królewiczów polskich [znalezione]
 700. s. 459: GIEYSZTOR Dominik (1762- po 1838) poseł trocki [znalezione]
 701. s. 459: GIEYSZTOR Jakub Wilhelm (1827-1897) powstaniec, pamiętnikarz [znalezione]
 702. s. 460: GIEYSZTOR Jan Stanisław (zm. 1666) stolnik trocki [znalezione]
 703. s. 461: GIEYSZTOR Maria Katarzyna (1869-1948) nauczycielka [znalezione]
 704. s. 461: GIEYSZTOR Ryszard (1880-1901) poeta, działacz o¶wiatowy [znalezione]
 705. s. 461: GIEYSZTOR Stanisław (1891-1940) oficer [znalezione]
 706. s. 462: GIEYSZTOROWA Maria (zm. 1937) działaczka o¶wiatowa [znalezione]
 707. s. 462: GILEWSKI Karol (1832-1871) profesor medycyny [znalezione]
 708. s. 464: GILIBERT Jan Emanuel (1741-1814) botanik, lekarz [znalezione]
 709. s. 466: GILLAR Ryszard (1855-1939) organista ¶l±ski [znalezione]
 710. s. 467: GILLER Agaton (1831-1887) dziennikarz, członek Rz±du Narodowego [znalezione]
 711. s. 470: GILLER Stefan January (1834-1918) poeta, pedagog [znalezione]
 712. s. 470: GILLES Mikołaj (1745-1820) ksi±dz, profesor teologii [znalezione]
 713. s. 471: GILOWSKI Paweł (ok. 1534-1595) działacz kalwiński [znalezione]
 714. s. 472: GINDRICH Władysław (1889-1937) publicysta [znalezione]
 715. s. 473: GINKIEWICZ Michał (1594-1663) jezuita, profesor teologii [znalezione]
 716. s. 473: GINTOWT Dziewałtowski Aleksander Kazimierz (1821-1889) arcybiskup [znalezione]
 717. s. 474: GINTYŁŁO Jan Chryzostom (1789-1857) administrator diecezji żmudzkiej [znalezione]
 718. s. 474: de GIRARD Filip (1775-1845) mechanik, wynalazca [znalezione]
 719. s. 476: GIRDWOYŃ Aleksander (1852-1922) ogrodnik [znalezione]
 720. s. 476: GIRDWOYŃ Kazimierz (1843-1926) inżynier, agrotechnik [znalezione]
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 27.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie