Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 42. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby są powiązane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większość osób opisanych w PSB już jest połączona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One są na szaro, kursywą. Normalnym drukiem przedstawieni są pozostali, czyli ci, którzy związków rodzinnych z polskimi elitami wciąż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: STANISŁAW (1501-1524) książę mazowiecki [znalezione]
 2. s. 3: STANISŁAW (XIII w.) franciszkanin, spowiednik, lektor, hagiograf [znalezione]
 3. s. 4: STANISŁAW (zm. 1315/6) kapelan księcia Władysława Łokietka, kanclerz krakowski [znalezione]
 4. s. 5: STANISŁAW (zm. ok. 1356) cysters, opat oliwski [znalezione]
 5. s. 7: STANISŁAW (zm. 1371/92) dominikanin, lektor, hagiograf [znalezione]
 6. s. 9: STANISŁAW h. Jelita (zm. po 1386) kasztelan wiślicki [znalezione]
 7. s. 10: STANISŁAW (zm. 1425) opat kanoników regularnych w Czerwińsku [znalezione]
 8. s. 11: STANISŁAW Rozkoszka h. Jastrzębiec (zm. 1435) opad benedyktynów w Tyńcu [znalezione]
 9. s. 12: STANISŁAW (zm. I poł. XV w.) biskup kijowski [znalezione]
 10. s. 13: STANISŁAW Pleszewski h. Zaremba (ok. 1427-1480) kanonik poznański, prepozyt uniejowski [znalezione]
 11. s. 14: STANISŁAW Stary (zm. 1490) malarz [znalezione]
 12. s. 15: STANISŁAW Polak (zm. po 1514) drukarz [znalezione]
 13. s. 17: STANISŁAW z Białej (koniec XV w.-1538) introligator krakowski [znalezione]
 14. s. 18: STANISŁAW Pella z Biernacic h. Pomian (ok. 1360-1413) rycerz pasowany, wojski większy sieradzki [znalezione]
 15. s. 19: STANISŁAW Swędziena z Bogucic i Byczyny h. Szeliga (zm. 1427/8) kasztelan konarski łęczycki [znalezione]
 16. s. 20: STANISŁAW z Boniewa h. Ogończyk (zm. 1433/4) kasztelan kowalski [znalezione]
 17. s. 21: STANISŁAW Bogiel z Bramek h. Powała (zm. 1445/6) kanonik i kantor płocki [znalezione]
 18. s. 21: STANISŁAW Konicz z Brzezin (zm. 1492) teolog, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 19. s. 22: STANISŁAW z Budzowa (zm. I poł. XV w.) biskup kijowski [znalezione]
 20. s. 23: STANISŁAW z Chalna h. Ogończyk (zm. 1383/94) miecznik kujawski (brzeski) [znalezione]
 21. s. 23: STANISŁAW z Dawidowa h. Prus II - Wilczekosy (zm. 1442/3) rycerz pasowany, starosta samborski, sędzia lwowski i sędzia ziemski lwowski [znalezione]
 22. s. 26: STANISŁAW Wyszelic z Gądcza (zm. 1309) kasztelan i wojewoda świecki (rodzice: Paweł Wyszelic i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 25 s. 365: PAWEŁ Wyszelic (zm. ok. 1295) kasztelan, wojewoda świecki (rodzice: Wyszel Wyszelic i N. N.)
  2. t. 29 s. 130: PRZYBYSŁAW Wyszelic (zm. 1284?) wojewoda świecki (rodzice nieznani)
 23. s. 28: STANISŁAW z Główczyna h. Lubicz (zm. 1455/6) kantor płocki [znalezione]
 24. s. 28: STANISŁAW z Gniezna (zm. ok. 1458) profesor Uniwersytetu Praskiego [znalezione]
 25. s. 29: STANISŁAW z Gołocina h. Bolesta (zm. 1449/50) kanclerz ziemski wiski, kanclerz nadworny księcia mazowieckiego Władysława I [znalezione]
 26. s. 31: STANISŁAW Ligęza z Gorzyc i Przecławia h. Półkozic (zm. 1460) rycerz pasowany, kasztelan żarnowski i małogoski [znalezione]
 27. s. 32: STANISŁAW Ligęza z Gorzyc i Przecławia h. Półkozic (zm. 1497) właściciel ziemski [znalezione]
 28. s. 34: STANISŁAW z Goślubia i Bratoszewic h. Sulima (ok. 1420-1489) miecznik, podstoli, stolnik łęczycki [znalezione]
 29. s. 35: STANISŁAW Szyszka z Górki (zm. 1501) rektor szkoły katedralnej poznańskiej, kaznodzieja, profesor teologii Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 30. s. 36: STANISŁAW z Grodziska (ok. 1620-1707) prowincjał, bernardyn [znalezione]
 31. s. 37: STANISŁAW z Jeżowa h. Strzemię (zm. 1410) kasztelan biecki, protoplasta rodziny Jeżowskich [znalezione]
 32. s. 38: STANISŁAW z Kleniewa h. Zagroba (zm. 1469/71) kanonik płocki [znalezione]
 33. s. 39: STANISŁAW starszy z Kobylina (zm. 1475) doktor dekretów, dziekan Wydziału Artium Uniwersytetu Krakowskiego, kanonik krakowski, wikariusz generalny krakowski in spiritualibus [znalezione]
 34. s. 41: STANISŁAW młodszy z Kobylina (zm. 1489) doktor dekretów, kanonik skalbmierski, rektor Uniwersytetu Krakowskiego (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 19 s. 19: MACIEJ z Kobylina (ur. ok. 1425-1492) profesor i rektor UJ (rodzice nieznani)
 35. s. 43: STANISŁAW z Krakowa (zm. 1365) dominikanin, inkwizytor, prowincjał [znalezione]
 36. s. 44: STANISŁAW z Krakowa (XV/XVI w.) malarz [znalezione]
 37. s. 45: STANISŁAW z Kruszyna h. Godziemba (zm. 1308/13) wojewoda brzeski, przywódca powstania antyczeskiego na Kujawach [znalezione]
 38. s. 45: STANISŁAW Stojkowic z Książa Wielkiego (zm. 1395) doktor prawa kanonicznego, prepozyt generalny bożogrobców [znalezione]
 39. s. 48: STANISŁAW Latowski z Latowic (zm. 1444) kustosz skarbu królewskiego, kanonik kilku kapituł, prepozyt krakowski [znalezione]
 40. s. 49: STANISŁAW Cielątko z Liszyna h. Ciołek (zm. 1451) prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, scholastyk sandomierski [znalezione]
 41. s. 50: STANISŁAW ze Lwowa (ok. 1484-1556) bernardyn, polemista, prawdopodobnie tłumacz Biblii [znalezione]
 42. s. 51: STANISŁAW z Łowicza (zm. po 1540) humanista, doktor medycyny, profesor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 43. s. 52: STANISŁAW Machowski z Machowa i Nizin h. Awdaniec (zm. 1498) wojski sandomierski, kuchmistrz królowej Elżbiety Rakuszanki [znalezione]
 44. s. 53: STANISŁAW z Meszny h. Pierzchała (zm. 1456) scholastyk płocki [znalezione]
 45. s. 54: STANISŁAW z Mierucina h. Poraj? (zm. przed 1440) kasztelan ksiąski [znalezione]
 46. s. 55: STANISŁAW z Miszewa Murowanego h. Lubicz (zm. 1414) dziekan kapituły katedralnej płockiej, oficjał płocki [znalezione]
 47. s. 56: STANISŁAW z Młynów h. Grzymała (zm. 1474) kanonik poznański, pracownik kancelarii papieskiej [znalezione]
 48. s. 57: STANISŁAW z Modzerowa h. Awdaniec (ok. 1280-1349) rycerz pasowany, konarski brzeski kujawski [znalezione]
 49. s. 58: STANISŁAW Jelitko z Mokrska h. Jelita (zm. 1371/5) podczaszy krakowski, kasztelan żarnowski, potem małogoski, starosta kaliski [znalezione]
 50. s. 60: STANISŁAW Jelitko z Mokrska, Pilczycy i Gozdnej h. Jelita (zm. 1445/50) kasztelan brzeski [znalezione]
 51. s. 61: STANISŁAW z Niewiesza h. Pomian (zm. 1430/33) kanonik włocławski i płocki [znalezione]
 52. s. 61: STANISŁAW Imbir z Objezierza h. Nałęcz (zm. przed 1500) kasztelan śremski [znalezione]
 53. s. 63: STANISŁAW z Obór, Turowic h. Pierzchała (zm. 1433/4) kasztelan liwski (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 447: OBORSKI Mikołaj (zm. ok. 1500) chorąży czerski, marszałek Janusza II, kasztelan liwski (rodzice: Jan Oborski i N. N.)
 54. s. 64: STANISŁAW z Opoczna (ok. 1510?-1570) doktor teologii, franciszkanin, prowincjał [znalezione]
 55. s. 65: STANISŁAW z Oporowa (przed 1501-ok. 1552) prowincjał paulinów, nazywany błogosławionym [znalezione]
 56. s. 67: STANISŁAW z Ostrowa h. Leszczyc (zm. 1324/5) prepozyt włocławski [znalezione]
 57. s. 68: STANISŁAW Kiwała z Ostrowa h. Leszczyc (zm. 1363/5) sędzia kujawski [znalezione]
 58. s. 69: STANISŁAW Poddębski z Poddębic h. Ostoja (zm. po 1436) podstarości krakowski, starosta lubelski, burgrabia krakowski, wielkorządca krakowski [znalezione]
 59. s. 71: STANISŁAW Bydgosta z Poznania (zm. przed 1420?) domniemany karmelita, zwany błogosławionym [znalezione]
 60. s. 72: STANISŁAW Gerlin z Poznania (zm. 1480) pisarz miasta Poznania, pleban wschowski [znalezione]
 61. s. 73: STANISŁAW z Poznania (XV/XVI w.) malarz [znalezione]
 62. s. 74: STANISŁAW z Radoszyc (zm. 1588) licencjat prawa, profesor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 63. s. 75: STANISŁAW Słoński z Sadłowa i Białej h. Doliwa (zm. 1484/5) kasztelan słoński i zapewne dobrzyński (rodzice: Tomasz Słoński i Elżbieta N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 176: STEFAN ze Śleszyna h. Doliwa (zm. 1505), łowczy mniejszy łęczycki (rodzice: Tomasz Słoński i Elżbieta N.)
 64. s. 76: STANISŁAW z Sanoka (ok. 1475-1554) ksiądz diecezjalny, bernardyn, bibliofil [znalezione]
 65. s. 76: STANISŁAW ze Skalbmierza (ok. 1365-1431) teolog, prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 66. s. 80: STANISŁAW ze Skierniewic (zm. 1598) profesor Uniwersytetu Krakowskiego, lekarz kanclerza Jana Zamoyskiego [znalezione]
 67. s. 82: STANISŁAW ze Skrzyńska h. Łabędź (zm. 1372) kanonik krakowski i pisarz króla Kazimierza Wielkiego [znalezione]
 68. s. 82: STANISŁAW ze Stolca (zm. 1660) karmelita, kantor, iluminator i egzorcysta [znalezione]
 69. s. 83: STANISŁAW ze Strzegowa h. Dołęga (zm. 1456) sędzia zawkrzeński i płocki, protoplasta Strzegowskich h. Dołęga [znalezione]
 70. s. 85: STANISŁAW ze Strzelec (zm. 1532) doktor dekretów, oficjał warszawski i scholastyk płocki [znalezione]
 71. s. 88: STANISŁAW Sówka ze Szczawina h. Prawdzic (zm. 1375) biskup płocki [znalezione]
 72. s. 89: STANISŁAW ze Szczawina h. Prawdzic (zm. po 1424) archidiakon dobrzyński [znalezione]
 73. s. 89: STANISŁAW ze Szczkowa h. Ogończyk (zm. 1438/41) podkomorzy inowrocławski [znalezione]
 74. s. 90: STANISŁAW ze Szlap (zm. 1506) prowincjał bernardynów, kaznodzieja [znalezione]
 75. s. 91: STANISŁAW Świradzki ze Świradzic h. Zabawa (1428-1495) kanonik krakowski, oficjał generalny i wikariusz in spiritualibus krakowski, administrator biskupstwa krakowskiego [znalezione]
 76. s. 94: STANISŁAW z Uścia (ok. 1382-1440) prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego, oficjał i wikariusz generalny gnieźnieński [znalezione]
 77. s. 96: STANISŁAW z Zawady (zm. 1491) teolog, profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 78. s. 97: STANISŁAWSKA Wanda Aleksandra (1875-1966) poetka, prozaik, dramaturg, krytyk teatralny [znalezione]
 79. s. 99: STANISŁAWSKA-HOWURKOWA Zofia (1895-1960) graficzka, projektantka lalek, scenografka, rzeźbiarka [znalezione]
 80. s. 100: STANISŁAWSKA-KILIAN Janina (1898-1974) teoretyk i krytyk sztuki, lalkarka, reżyser, dyrektor teatru lalek [znalezione]
 81. s. 102: STANISŁAWSKA-LOTHE Wanda (1908-1985) aktorka [znalezione]
 82. s. 104: STANISŁAWSKI Albrecht Zygmunt h. Sulima (1688-1768) minister tajnego gabinetu Saksonii, generalny poczmistrz Prus Królewskich [znalezione]
 83. s. 106: STANISŁAWSKI Antoni Robert (1817-1883) prawnik, tłumacz, profesor Uniwersytetów Charkowskiego i Kazańskiego [znalezione]
 84. s. 110: STANISŁAWSKI Artur (1845-1897) powstaniec styczniowy, inżynier górnik, publicysta [znalezione]
 85. s. 111: STANISŁAWSKI Baltazar h. Pilawa (zm. 1610) podskarbi koronny [znalezione]
 86. s. 112: STANISŁAWSKI Jan Grzegorz (1860-1907) malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [znalezione]
 87. s. 119: STANISŁAWSKI Jan (1893-1973) anglista, leksykograf, pedagog [znalezione]
 88. s. 120: STANISŁAWSKI Michał h. Pilawa (zm. 1668) chorąży halicki, kasztelan sądecki, wojewoda kijowski [znalezione]
 89. s. 124: STANISŁAWSKI Oskar (1814-1893) urzędnik, literat, tłumacz [znalezione]
 90. s. 124: STANISŁAWSKI Ryszard Marian (1921-2000) historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi [znalezione]
 91. s. 127: STANISŁAWSKI Stanisław (1870-1941) aktor, reżyser, dyrektor teatru, pedagog [znalezione]
 92. s. 129: STANISŁAWSKI Wiesław Jan (1909-1933) taternik [znalezione]
 93. s. 131: STANISZ Tadeusz Ludwik (1906-1988) pedagog, działacz oświatowy, bibliotekarz [znalezione]
 94. s. 133: STANISZEWSKA Konstancja (1867-1944) literatka, animatorka amatorskiego ruchu teatralnego [znalezione]
 95. s. 134: STANISZEWSKI Bogumił Edward (1924-1995) inżynier mechanik, profesor termodynamiki Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 96. s. 136: STANISZEWSKI Jan (zm. 1505) profesor i rektor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 97. s. 137: STANISZEWSKI Jan (1929-1990) technolog drewna, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu [znalezione]
 98. s. 138: STANISZEWSKI Marian Aleksander Gaudenty (1858-1926) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 99. s. 140: STANISZEWSKI Robert (1925-1988) cybernetyk, profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 100. s. 141: STANISZEWSKI Stanisław Zygmnut (1864-1925) adwokat, prezes Sądu Apelacyjnego, minister pracy i opieki społecznej [znalezione]
 101. s. 143: STANISZEWSKI Tadeusz Kryspin h. Pobóg (po 1748-po 1794) poseł na sejm 1793 r., szambelan [znalezione]
 102. s. 145: STANISZEWSKI Wacław (1886-1941) ekonomista, dyrektor Państwowego Banku Rolnego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu [znalezione]
 103. s. 147: STANISZEWSKI Walenty (1859-1920) adwokat, wiceprezydent Krakowa, poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego i do Rady Państwa w Wiedniu [znalezione]
 104. s. 149: STANISZEWSKI Walerian Leon (1822-1906) spiskowiec zesłaniec, powstaniec styczniowy, urzędnik sądowy [znalezione]
 105. s. 151: STANISZEWSKI Władysław (1901-1989) ksiądz rzymskokatolicki, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii [znalezione]
 106. s. 153: STANISZEWSKI Zygmunt Jan ze Staniszewic h. Pobóg (1686-1785) sędzia ziemski warszawski, poseł na sejmy [znalezione]
 107. s. 155: STANISZKIS Witold Teofil (1880-1941) agrotechnik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, działacz Narodowej Demokracji, poseł na Sejmy [znalezione]
 108. s. 158: STANKAR Franciszek (1501-1574) hebraista, teolog reformacyjny [znalezione]
 109. s. 163: STANKAR Franciszek młodszy h. Stankar (1562-1621) minister kalwiński, superintendent prowincji małopolskiej [znalezione]
 110. s. 164: STANKE Ludwik Marian (1920-1988) dziennikarz, działacz socjalistyczny [znalezione]
 111. s. 165: STANKIEWICZ Adam (1892-1949) ksiądz rzymskokatolicki, działacz, publicysta i wydawca białoruski, poseł na sejm (rodzice: Wincenty Stankiewicz i Antonina Dasiukiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 180: STANKIEWICZ Jan (1891-1976) działacz białoruski, językoznawca, historyk, publicysta, tłumacz (rodzice: Jan Stankiewicz i Anna N.)
  2. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1886-1964) księgarz, poeta białoruski (rodzice: Leon Stankiewicz i N. N.)
  3. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1907-1980) polonista, publicysta, redaktor i działacz białoruski (rodzice: Józef Stankiewicz i Emilia Stankiewicz)
 112. s. 168: STANKIEWICZ Aleksander (1804-1879) lekarz [znalezione]
 113. s. 170: STANKIEWICZ Aleksander (1824-1892) malarz [znalezione]
 114. s. 172: STANKIEWICZ Henryk (1904-1977) architekt, profesor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie [znalezione]
 115. s. 174: STANKIEWICZ Jan Mikołaj h. Mogiła (zm. 1657) pisarz wielki litewski, ciwun ejragolski, poseł na sejmy [znalezione]
 116. s. 176: STANKIEWICZ Jan (1829/32-1882) farmakolog, profesor Uniwersytetu Charkowskiego [znalezione]
 117. s. 177: STANKIEWICZ Jan h. Mogiła (1862-1945) pułkownik armii rosyjskiej, generał brygady Wojska Polskiego [znalezione]
 118. s. 178: STANKIEWICZ Jan Andrzej (1890-1952) dziennikarz (rodzice: Jan Stankiewicz i Antonina Mika)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 97: ROSKOSZ Stanisław Juliusz (1915-1972) dziennikarz, wydawca, działacz społeczny i polityczny (rodzice: Tomasz Roskosz i Maria Kulikowska)
  2. t. 44 s. 64: STOLARSKI Antoni (1904-1943) bibliotekarz (rodzice: Antoni Stolarski i Weronika Stankiewicz)
 119. s. 180: STANKIEWICZ Jan (1891-1976) działacz białoruski, językoznawca, historyk, publicysta, tłumacz (rodzice: Jan Stankiewicz i Anna N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 165: STANKIEWICZ Adam (1892-1949) ksiądz rzymskokatolicki, działacz, publicysta i wydawca białoruski, poseł na sejm (rodzice: Wincenty Stankiewicz i Antonina Dasiukiewicz)
  2. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1886-1964) księgarz, poeta białoruski (rodzice: Leon Stankiewicz i N. N.)
  3. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1907-1980) polonista, publicysta, redaktor i działacz białoruski (rodzice: Józef Stankiewicz i Emilia Stankiewicz)
 120. s. 183: STANKIEWICZ Jerzy Józef (1923-1994) profesor Politechniki Gdańskiej, historyk architektury, konserwator zabytków [znalezione]
 121. s. 186: STANKIEWICZ Józef Maciej Ambroży (1781/2-1873) kapelan wojskowy w powstaniu listopadowym, emigrant [znalezione]
 122. s. 187: STANKIEWICZ Józef (1800-1874) lekarz [znalezione]
 123. s. 188: STANKIEWICZ Karol (ok. 1834-1898) powstaniec styczniowy, zesłaniec [znalezione]
 124. s. 189: STANKIEWICZ Kazimierz (1818/20-1895) spiskowiec, emigrant, opiekun Stanisława Wyspiańskiego [znalezione]
 125. s. 191: STANKIEWICZ Ludwik Antoni (1908-1956) podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego [znalezione]
 126. s. 193: STANKIEWICZ Mamert (1889-1939) oficer Marynarki Wojennej, kapitan żeglugi wielkiej [znalezione]
 127. s. 195: STANKIEWICZ Marcin h. Wadwicz (XVIII w.-XVIII w.) poseł polski do Turcji [znalezione]
 128. s. 197: STANKIEWICZ Maurycy Michał (1856-1892) księgarz, antykwariusz, bibliograf [znalezione]
 129. s. 199: STANKIEWICZ Michał Eustachy h. Mogiła (zm. 1680) ciwun ejragolski, podkomorzy żmudzki, poseł na sejmy [znalezione]
 130. s. 201: STANKIEWICZ Michał (1923-1985) prezes Naczelnej Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów [znalezione]
 131. s. 202: STANKIEWICZ Mikołaj h. Mogiła (zm. ok. 1581/2) podkomorzy żmudzki, poseł na sejmy [znalezione]
 132. s. 204: STANKIEWICZ Piotr (1822-1863) emigrant, oficer artylerii, uczestnik walk z Rosją na Kaukazie i być może wojny secesyjnej [znalezione]
 133. s. 205: STANKIEWICZ Remigiusz (1886-1960) lekarz pediatra, profesor Uniwersytetu Warszawskiego [znalezione]
 134. s. 207: STANKIEWICZ Roman Wiktor (1898-1940) oficer marynarki wojennej [znalezione]
 135. s. 209: STANKIEWICZ Roman Juliusz (1921-1985) aktor, pedagog [znalezione]
 136. s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1886-1964) księgarz, poeta białoruski (rodzice: Leon Stankiewicz i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 165: STANKIEWICZ Adam (1892-1949) ksiądz rzymskokatolicki, działacz, publicysta i wydawca białoruski, poseł na sejm (rodzice: Wincenty Stankiewicz i Antonina Dasiukiewicz)
  2. t. 42 s. 180: STANKIEWICZ Jan (1891-1976) działacz białoruski, językoznawca, historyk, publicysta, tłumacz (rodzice: Jan Stankiewicz i Anna N.)
  3. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1907-1980) polonista, publicysta, redaktor i działacz białoruski (rodzice: Józef Stankiewicz i Emilia Stankiewicz)
 137. s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1907-1980) polonista, publicysta, redaktor i działacz białoruski (rodzice: Józef Stankiewicz i Emilia Stankiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 165: STANKIEWICZ Adam (1892-1949) ksiądz rzymskokatolicki, działacz, publicysta i wydawca białoruski, poseł na sejm (rodzice: Wincenty Stankiewicz i Antonina Dasiukiewicz)
  2. t. 42 s. 180: STANKIEWICZ Jan (1891-1976) działacz białoruski, językoznawca, historyk, publicysta, tłumacz (rodzice: Jan Stankiewicz i Anna N.)
  3. t. 42 s. 211: STANKIEWICZ Stanisław (1886-1964) księgarz, poeta białoruski (rodzice: Leon Stankiewicz i N. N.)
 138. s. 213: STANKIEWICZ Tomasz Wacław (1902-1940) kolarz torowy, olimpijczyk [znalezione]
 139. s. 214: STANKIEWICZ Wacław (1866-1940) inżynier leśnik, organizator leśnictwa [znalezione]
 140. s. 215: STANKIEWICZ Władysław Hipolit (1837-1929) powstaniec styczniowy, chirurg i urolog [znalezione]
 141. s. 217: STANKIEWICZ Władysław (1900-1975) chemik, lekarz weterynarii, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 142. s. 218: STANKIEWICZ Zbigniew Wacław (1930-1990) historyk, profesor Uniwersytetu Łódzkiego [znalezione]
 143. s. 219: STANKIEWICZÓWNA Zofia (1862-1955) graficzka, malarka, działaczka ruchu kobiecego [znalezione]
 144. s. 222: STANKO Jan (zm. 1493) dziekan głogowski, kanonik wrocławski i krakowski, lekarz, przyrodnik [znalezione]
 145. s. 226: STANKOVSKI Vojo (1940-1989) aktor, reżyser, scenograf [znalezione]
 146. s. 227: STANKOWA Maria Józefa (1904-1988) historyk, archiwista [znalezione]
 147. s. 228: STANO Andrzej h. Gozdawa (zm. 1659) podkomorzy sanocki, poseł na sejmy [znalezione]
 148. s. 230: STANO Jerzy z Nowotańca h. Gozdawa (zm. po 1638) chorąży sanocki, starosta sądecki [znalezione]
 149. s. 231: STANOWSKI Adam (1927-1990) działacz katolicki, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, senator [znalezione]
 150. s. 235: STANOWSKI Jakub Józef h. Rawicz (1818-1889) weterynarz, nauczyciel, ziemianin, uczestnik rewolucji 1848 r. [znalezione]
 151. s. 237: STANULA Emil (1935-1999) redemptorysta, patrolog, profesor Akademii Teologii Katolickiej, następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego [znalezione]
 152. s. 238: STAŃCZAKOWA Jadwiga (1919-1996) dziennikarka, poetka, autorka prozy autobiograficznej, lama buddyjski [znalezione]
 153. s. 239: STAŃCZEWSKI Józef (1901-1935) nauczyciel, pisarz, bibliograf, działacz polonijny w Brazylii [znalezione]
 154. s. 240: STAŃCZYK ze Słupska, Rudy i Gródka h. Świnka (zm. po 1424) protoplasta rodziny Stańczyków, starosta i podsędek wieluński (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 242: STAŃCZYK Andrzej z Rudy h. Świnka (zm. ok. 1510) pokojowiec królewski, wojski wieluński i stolnik bełski (rodzice: Stanisław Stańczyk i N. N.)
  2. t. 42 s. 250: STAŃCZYK Stanisław z Rudy i Diakonowa h. Świnka (zm. 1483) kasztelan połaniecki (rodzice: Andrzej Stańczyk i N. N.)
 155. s. 242: STAŃCZYK Andrzej z Rudy h. Świnka (zm. ok. 1510) pokojowiec królewski, wojski wieluński i stolnik bełski (rodzice: Stanisław Stańczyk i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 240: STAŃCZYK ze Słupska, Rudy i Gródka h. Świnka (zm. po 1424) protoplasta rodziny Stańczyków, starosta i podsędek wieluński (rodzice nieznani)
  2. t. 42 s. 250: STAŃCZYK Stanisław z Rudy i Diakonowa h. Świnka (zm. 1483) kasztelan połaniecki (rodzice: Andrzej Stańczyk i N. N.)
 156. s. 242: STAŃCZYK Andrzej (1902-1973) powstaniec śląski, pułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 157. s. 244: STAŃCZYK Jan (1886-1953) działacz socjalistyczny i związkowy, poseł na sejm, minister pracy i opieki społecznej [znalezione]
 158. s. 250: STAŃCZYK Stanisław z Rudy i Diakonowa h. Świnka (zm. 1483) kasztelan połaniecki (rodzice: Andrzej Stańczyk i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 240: STAŃCZYK ze Słupska, Rudy i Gródka h. Świnka (zm. po 1424) protoplasta rodziny Stańczyków, starosta i podsędek wieluński (rodzice nieznani)
  2. t. 42 s. 242: STAŃCZYK Andrzej z Rudy h. Świnka (zm. ok. 1510) pokojowiec królewski, wojski wieluński i stolnik bełski (rodzice: Stanisław Stańczyk i N. N.)
 159. s. 251: STAŃCZYK Stanisław (ok. 1470?-po 1556) błazen na dworze Jagiellonów [znalezione]
 160. s. 253: STAŃCZYKOWSKI Kazimierz Wiktor (1901-1937) prawnik, działacz społeczny [znalezione]
 161. s. 254: STAŃSKI Feliks Józef (1909-1963) lekarz weterynarii, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie [znalezione]
 162. s. 256: STAŃSKI Kajetan Piotr (1805-1879) lekarz, emigrant [znalezione]
 163. s. 258: STAPEL Arnold (po 1360-1416) biskup chełmiński [znalezione]
 164. s. 259: STAPF Stanisław (1907-1986) reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny teatrów lalek, pedagog [znalezione]
 165. s. 261: STAPHYLUS Fryderyk (1512-1564) teolog luterański, następnie katolicki [znalezione]
 166. s. 263: STAPIŃSKA Aniela (1898-1954) poetka, gawędziarka, autorka widowisk regionalnych [znalezione]
 167. s. 265: STAPIŃSKI Jan (1867-1946) polityk ludowy, publicysta, poseł na Sejm Krajowy galicyjski, do austriackiej Rady Państwa i na sejmy RP [znalezione]
 168. s. 269: STAPIŃSKI Władysław (1897-1942) malarz [znalezione]
 169. s. 270: STAPKOWSKI Krzysztof (ok. 1621-1667?) rotmistrz jazdy [znalezione]
 170. s. 272: STAR Janusz (1896-1973) reżyser filmowy, scenarzysta, operator [znalezione]
 171. s. 274: STARCZEWSKA Halina Feliksa (1895-1986) inżynier chemik, działaczka niepodległościowa i konspiracyjna [znalezione]
 172. s. 276: STARCZEWSKI Albert (1818-1901) publicysta, wydawca, literat rosyjski [znalezione]
 173. s. 278: STARCZEWSKI Antoni Franciszek (1924-2000) rzeźbiarz, malarz, ceramik, projektant tkanin, grafik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Łodzi [znalezione]
 174. s. 281: STARCZEWSKI Eugeniusz Tomasz Marceli (1862-1927) ziemianin, prawnik, publicysta, działacz liberalny [znalezione]
 175. s. 284: STARCZEWSKI Feliks Władysław (1868-1946) kompozytor, historyk muzyki, publicysta, pianista [znalezione]
 176. s. 286: STARCZEWSKI Jan (1904-1981) pracownik opieki społecznej, uczestnik konspiracji podczas drugiej wojny światowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, działacz społeczny [znalezione]
 177. s. 289: STARCZEWSKI Leonard h. Nałęcz (ok. 1580-1638) prowincjał bernardynów, pisarz teologiczno-ascetyczny [znalezione]
 178. s. 290: STARCZEWSKI Marcin h. Jastrzębiec (zm. 1653) kanonik gnieźnieński, opat komendatoryjny trzemeszeński, referendarz koronny, pisarz wielki koronny [znalezione]
 179. s. 291: STARCZEWSKI Marian Antoni (1924-1988) chemik, profesor Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 180. s. 293: STARCZEWSKI Stanisław h. Nałęcz (ok. 1580-1643), biskup sufragan płocki, opat komendatoryjny benedyktynów w Płocku [znalezione]
 181. s. 293: STARCZEWSKI Wawrzyniec h. Nałęcz (ok. 1580-1641), kanonik kaliski, krakowski i płocki, przełożony Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie [znalezione]
 182. s. 295: STARCZYNOWSKI Wawrzyniec (zm. po 24 XI 1568), rektor szkoły lubelskiej, rajca, burmistrz lubelski [znalezione]
 183. s. 295: STAREWICZ Władysław h. Odrowąż (1882-1965), pionier filmu lalkowego [znalezione]
 184. s. 298: STARK Jan Pankracy Nepomucen (1896-1939), prawnik, działacz polityczny [znalezione]
 185. s. 299: STARK Marceli (1908-1974), matematyk, docent Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk [znalezione]
 186. s. 300: STARKEL Józef Cyryl (1807-1875), lekarz miejski w Tarnowie, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy [znalezione]
 187. s. 302: STARKEL Juliusz Feliks (1840-1918), pisarz, dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i oświatowy [znalezione]
 188. s. 305: STARKEL Romuald (1850-1888), pedagog, publicysta [znalezione]
 189. s. 306: STARKIEWICZ Aleksander (1823-1883), ksiądz unicki, pedagog [znalezione]
 190. s. 307: STARKIEWICZ Szczęsny (Feliks) Konstanty (1881-1958), ksiądz rzymskokatolicki, działacz ludowy, publicysta, poseł do Sejmu Ustawodawczego [znalezione]
 191. s. 309: STARKIEWICZ Szymon Tadeusz (1877-1962), lekarz pediatra, pionier kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce, działacz społeczny [znalezione]
 192. s. 311: STARKIEWICZ Witold Szymon (1906-1978), lekarz okulista, podpułkownik Wojska Polskiego, profesor i rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie [znalezione]
 193. s. 314: STARKIEWICZ Władysław Mikołaj Franciszek (1876-1958), lekarz internista, ordynator Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie [znalezione]
 194. s. 314: STARKIEWICZOWA z Latkowskich Julia Helena Magdalena (1908-1978), lekarz, profesor pediatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie [znalezione]
 195. s. 316: STARKMAN Adolf (1871-1920), humorysta, satyryk, dramatopisarz, dziennikarz [znalezione]
 196. s. 318: STARKMAN Józef (1847-1892), lekarz, popularyzator wiedzy medycznej [znalezione]
 197. s. 318: STARKOWIECKI Piotr h. Łodzia (zm. po 1644), tłumacz języka tureckiego na dworze króla Władysława IV [znalezione]
 198. s. 319: STARKOWSKI Józef (1856-1932), lekarz weterynarii, tytularny generał brygady Wojska Polskiego (rodzice: Walenty Starkowski i Józefa Borczyńska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 457: OBRĘBOWICZ Kazimierz Jan (1853-1913) inżynier, działacz społeczny (rodzice: Tomasz Obrębowicz i Anastazja Zworowska)
  2. t. 25 s. 588: PEPLIŃSKI Franciszek (1878-1958) rolnik, rybak (rodzice: Aleksander Pepliński i Łucja Senger)
  3. t. 42 s. 320: STARKOWSKI Kazimierz (1895-1940), adwokat, tenisista, działacz sportowy (rodzice: Józef Starkowski i Maria Pohl)
 199. s. 320: STARKOWSKI Kazimierz (1895-1940), adwokat, tenisista, działacz sportowy (rodzice: Józef Starkowski i Maria Pohl)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 457: OBRĘBOWICZ Kazimierz Jan (1853-1913) inżynier, działacz społeczny (rodzice: Tomasz Obrębowicz i Anastazja Zworowska)
  2. t. 25 s. 588: PEPLIŃSKI Franciszek (1878-1958) rolnik, rybak (rodzice: Aleksander Pepliński i Łucja Senger)
  3. t. 42 s. 319: STARKOWSKI Józef (1856-1932), lekarz weterynarii, tytularny generał brygady Wojska Polskiego (rodzice: Walenty Starkowski i Józefa Borczyńska)
 200. s. 321: STARKÓWNA (Stark) Irena (1910-1993), aktorka [znalezione]
 201. s. 323: STARMACH Karol (1900-1988), botanik, hydrolog, ichtiolog, profesor Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk [znalezione]
 202. s. 326: STARNAWSKA z Kuczyńskich Maria (1897-1990), katolicka działaczka społeczna [znalezione]
 203. s. 327: STARNIGEL (Sterngel) Wawrzyniec (ok. 1571-1639), profesor Akademii Zamojskiej, dziekan infułat zamojski (rodzice: Wacław Starnigel i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 329: STARNIGEL (Sterngel) Zachariasz (ok. 1582-1641), profesor Uniwersytetu Krakowskiego, teolog, grecysta (rodzice: Wacław Starnigel i N. N.)
 204. s. 329: STARNIGEL (Sterngel) Zachariasz (ok. 1582-1641), profesor Uniwersytetu Krakowskiego, teolog, grecysta (rodzice: Wacław Starnigel i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 327: STARNIGEL (Sterngel) Wawrzyniec (ok. 1571-1639), profesor Akademii Zamojskiej, dziekan infułat zamojski (rodzice: Wacław Starnigel i N. N.)
 205. s. 330: STAROŁĘSKI Wojciech (Olbracht) h. Tępa Podkowa (zm. 1666), starosta piotrkowski, kasztelan żarnowski [znalezione]
 206. s. 331: STARONKA Andrzej Witold (1916-2000), chemik, metalurg, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 436: ROŻAŃSKI Adam Marian (1874-1940) profesor inżynierii rolniczej (rodzice: Władysław Rożański i Zofia Mikuś)
  2. t. 42 s. 333: STARONKA Leszek Marek Maria (1911-1945), chemik, popularyzator nauki, działacz społeczno-oświatowy (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
  3. t. 42 s. 334: STARONKA Wilhelm Alojzy (1883-1958), chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Edward Staronka i Barbara Dick)
 207. s. 333: STARONKA Leszek Marek Maria (1911-1945), chemik, popularyzator nauki, działacz społeczno-oświatowy (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 436: ROŻAŃSKI Adam Marian (1874-1940) profesor inżynierii rolniczej (rodzice: Władysław Rożański i Zofia Mikuś)
  2. t. 42 s. 331: STARONKA Andrzej Witold (1916-2000), chemik, metalurg, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
  3. t. 42 s. 334: STARONKA Wilhelm Alojzy (1883-1958), chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Edward Staronka i Barbara Dick)
 208. s. 334: STARONKA Wilhelm Alojzy (1883-1958), chemik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Edward Staronka i Barbara Dick)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 436: ROŻAŃSKI Adam Marian (1874-1940) profesor inżynierii rolniczej (rodzice: Władysław Rożański i Zofia Mikuś)
  2. t. 42 s. 331: STARONKA Andrzej Witold (1916-2000), chemik, metalurg, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
  3. t. 42 s. 333: STARONKA Leszek Marek Maria (1911-1945), chemik, popularyzator nauki, działacz społeczno-oświatowy (rodzice: Wilhelm Staronka i Antonina Kahl)
 209. s. 336: STARORYPIŃSKI Karol (1797-1884), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego, marszałek szlachty powiatu latyczowskiego [znalezione]
 210. s. 337: STARORYPIŃSKI Niemierza h. Nałęcz (zm. po 1469?), zaciężny królewski i Związku Pruskiego w wojnie trzynastoletniej [znalezione]
 211. s. 338: STARORYPIŃSKI Zygmunt Feliks Franciszek (1820-1899), ziemianin, uczestnik powstania styczniowego, pamiętnikarz [znalezione]
 212. s. 341: STAROSOLSKI Włodzimierz Stefan (1878-1942), adwokat, ukraiński działacz socjalistyczny, publicysta (rodzice: Joachim Starosolski i Julia Rapf)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 49 s. 166: SZUCHIEWICZ Włodzimierz (1849-1015), ukraiński działacz społeczny (rodzice: Józef Szuchiewicz i Anna Kulczycka)
 213. s. 343: STAROST Mirosław (1910-1961), krytyk literacki, filozof, publicysta [znalezione]
 214. s. 344: STAROSTA (Starostka) Michał (XVI w.), wiceadmirał kaprów Zygmunta Augusta [znalezione]
 215. s. 345: STAROŚCIAK Jerzy Zdzisław (1914-1974), prawnik, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, poseł na sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działacz ruchu ludowego [znalezione]
 216. s. 347: STAROWIEYSKA Amelia (1869-1943), działaczka katolicka, dziennikarka [znalezione]
 217. s. 348: STAROWIEYSKA Maria (1896-1951), pelęgniarka, działaczka społeczna, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 218. s. 349: STAROWIEYSKI Franciszek Stanisław Alojzy h. Biberstein (1850-1924), ksiądz rzymskokatolicki, dyplomata watykański, publicysta [znalezione]
 219. s. 351: STAROWIEYSKI Jan Chrzciciel h. Biberstein (ok. 1740-1806), burgrabia krakowski, starosta barwałdzki [znalezione]
 220. s. 352: STAROWIEYSKI Stanisław Michał h. Biberstein (1815-1895), ziemianin, członek Rady Państwa, poseł na Sejm Krajowy [znalezione]
 221. s. 354: STAROWIEYSKI Stanisław Jan Stefan h. Biberstein (1866-1926), ziemianin, polityk konserwatywny, poseł na Sejm Krajowy i członek Rady Państwa [znalezione]
 222. s. 356: STAROWOLSKI Szymon (ok. 1588-1656), pisarz, polihistor, kanonik krakowski [znalezione]
 223. s. 361: STAROŹREBSKI vel SOBIEJUSKI Wojciech h. Dołęga (ok. 1517-1580), biskup chełmski, następnie przemyski [znalezione]
 224. s. 366: STAROŻYK Jan Ildefons (1845-1902), publicysta, warsawianista [znalezione]
 225. s. 366: STARSKA właść. STARKIEWICZ Halina Helena (1888-1957), aktorka teatralna i filmowa, reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny teatrów (rodzice: Józafat Starkiewicz i Wanda Nowicka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 313: NOWICKI Aleksander Paweł (1865-1934) inżynier elektryk (rodzice: Aleksander Nowicki i Wiktoria Zdzitowiecka)
 226. s. 369: STARSKI właść. KAŁUSZYNER Ludwik (1903-1984), dziennikarz, scenarzysta filmowy, autor piosenek [znalezione]
 227. s. 372: STARUCH Tymoteusz (1860-1923), rolnik, ukraiński działacz niepodległościowy, poseł do Rady Państwa w Wiedniu i na Sejm Krajowy we Lwowie [znalezione]
 228. s. 374: STARY Henryk (1878-1925), mierniczy, burmistrz Tarnobrzega [znalezione]
 229. s. 376: STARYNKIEWICZ Sokrates (1820-1902), generał artylerii wojska rosyjskiego, prezydent Warszawy [znalezione]
 230. s. 381: STARZEC Adolf (1909-1997), działacz młodzieżowy i komunistyczny, pułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 231. s. 382: STARZEC Feliks (1920-1974), działacz ludowy i młodzieżowy, dziennikarz, publicysta [znalezione]
 232. s. 384: STARZECHOWSKI Jan h. Nieczuja (ok. 1507-1567), kasztelan przemyski, wojewoda podolski [znalezione]
 233. s. 387: STARZECHOWSKI Piotr h. Leliwa (ok. 1474-1554), arcybiskup lwowski [znalezione]
 234. s. 389: STARZECHOWSKI Stanisław h. Nieczuja (zm. 1582), podkomorzy lwowski [znalezione]
 235. s. 390: STARZECHOWSKI Wojciech h. Nieczuja (zm. 1556), rotmistrz wojsk koronnych, kasztelan, wojewoda bełski [znalezione]
 236. s. 393: STARZECHOWSKI Wojciech h. Nieczuja (zm. między 1582 a 1584), podkomorzy lwowski [znalezione]
 237. s. 394: STARZEŃSKA z Jaworskich 2 v. Pawlikowska Katarzyna Joanna Gabrielle (1782-1862), dama znana w życiu towarzyskim Galicji, Paryża i Wiednia [znalezione]
 238. s. 397: STARZEŃSKI Adam Edward Stanisław (1872-1956), ziemianin, działacz ruchu ochrony przyrody [znalezione]
 239. s. 398: STARZEŃSKI Łukasz Franciszek Michał h. Lis (1715-1779), benedyktyn, opat lubiński, autor pism teologicznych [znalezione]
 240. s. 399: STARZEŃSKI Jacek (1756-1816), prowincjał dominikanów litewskich [znalezione]
 241. s. 400: STARZEŃSKI Józef Nikodem h. Lis (ok. 1710-1785), kasztelan gnieźnieński [znalezione]
 242. s. 404: STARZEŃSKI Kajetan (1747-1814), prowincjał augustianów w Polsce, doktor teologii [znalezione]
 243. s. 404: STARZEŃSKI Kazimierz (1806/7-1877), ziemianin, austriacki pułkownik honorowy, regimentarz pułku krakusów w r. 1866, członek Izby Panów austriackiej Rady Państwa [znalezione]
 244. s. 407: STARZEŃSKI Kazimierz Władysław (1816-1899), ziemianin, marszałek szlachty guberni augustowskiej, członek Rady Stanu Królestwa Polskiego [znalezione]
 245. s. 408: STARZEŃSKI Leopold Ludwik (1787-1860), ziemianin, członek Sejmu Stanowego [znalezione]
 246. s. 410: STARZEŃSKI Leopold Eugeniusz (1835-1904), dramaturg, publicysta, myśliwy [znalezione]
 247. s. 412: STARZEŃSKI Maciej Maurycy h. Lis (1717-1787), starosta brański, sekretarz hetmana Jana Klemensa Branickiego [znalezione]
 248. s. 416: STARZEŃSKI Melchior h. Lis (1722 - ok. 1788), jezuita, pedagog, pisarz, poeta [znalezione]
 249. s. 418: STARZEŃSKI Michał Hieronim h. Lis (1757-1823), starosta brański, powstaniec kościuszkowski, pamiętnikarz, organizator administracji w Obwodzie Białostockim i w Kraju Tarnopolskim [znalezione]
 250. s. 423: STARZEŃSKI Michał (1802-1860), ziemianin, hodowca, działacz gospodarczy, członek Stanów Galicyjskich [znalezione]
 251. s. 425: STARZEŃSKI Paweł Jerzy (1901-1971), dyplomata, publicysta [znalezione]
 252. s. 427: STARZEŃSKI Wiktor Wacław (1826-1882), ziemianin, marszałek szlachty guberni grodzieńskiej, działacz polityczny [znalezione]
 253. s. 431: STARZEWSKA z Noskowskich Aniela (1881-1977), właścicielka wypożyczalni książek w Krakowie [znalezione]
 254. s. 432: STARZEWSKI Jan h. Ostoja (1895-1973), dyplomata, publicysta, działacz emigracyjny, minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie [znalezione]
 255. s. 436: STARZEWSKI Maciej Jan Adolf h. Ostoja (1891-1944), prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 256. s. 438: STARZEWSKI Michał Franciszek h. Ostoja (1801-1894), uczestnik powstania listopadowego, kapitan Gwardii Narodowej w Tarnowie, założyciel szkoły szermierki w Krakowie [znalezione]
 257. s. 439: STARZEWSKI Rudolf h. Ostoja (1870-1920), dziennikarz, krytyk teatralny, redaktor naczelny Czasu, polityk [znalezione]
 258. s. 441: STARZEWSKI Szczęsny h. Ostoja (ok. 1787-1857), aktor, reżyser, dyrektor teatru, tłumacz [znalezione]
 259. s. 443: STARZEWSKI Tadeusz Józef h. Ostoja (1860-1931), notariusz, prezes Izby Notarialnej w Krakowie, szef Departamentu Skarbu Naczelnego Komitetu Narodowego, kolekcjoner [znalezione]
 260. s. 445: STARZEWSKI Wojciech Ludwik Józef h. Ostoja (1902-1962), lekarz ginekolog, położnik, profesor Śląskiej Akademii Medycznej [znalezione]
 261. s. 446: STARZYCKI Stanisław Jan (1923-1991), genetyk, hodowca roślin uprawnych, profesor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności [znalezione]
 262. s. 448: STARZYK Jan Piotr (1904-1994), bilolg, mikrobiolog, parazytolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie [znalezione]
 263. s. 450: STARZYŃSKI Andrzej (1927-1979), radiotechnik, elektronik, docent Instytutu Badań Jądrowych [znalezione]
 264. s. 451: STARZYŃSKI Antoni Alfons (1800-1846), uczestnik powstania listopadowego, emigrant we Francji, wydawca [znalezione]
 265. s. 452: STARZYŃSKI Bolesław (1834-1917), artysta-amator, bibliofil, kolekcjoner [znalezione]
 266. s. 455: STARZYŃSKI Erazm (zm. 1818), rotmistrz kawalerii [znalezione]
 267. s. 455: STARZYŃSKI Eustachy h. Doliwa (1810-1892), uczestnik powstania listopadowego, emigrant we Francji [znalezione]
 268. s. 456: STARZYŃSKI Feliks (1864-1945), rolnik, działacz ludowy, poseł na Sejm Ustawodawczy [znalezione]
 269. s. 457: STARZYŃSKI Henryk Franciszek (1901-1981), malarz, grafik, intorligator, docent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [znalezione]
 270. s. 459: STARZYŃSKI Ignacy Dominik Kajetan Wawrzyniec (1776-ok. 1850), ziemianin, przedsiębiorca, poseł na Sejm Królestwa Polskiego 1830/1 r. [znalezione]
 271. s. 460: STARZYŃSKI Józef h. Doliwa (zm. po 1808), chorąży podolski [znalezione]
 272. s. 462: STARZYŃSKI Juliusz Stanisław h. Ślepowron (1906-1974), historyk i krytyk sztuki, ogranizator życia naukowego i artystycznego (rodzice: Witold Starzyński i Julia Dorsaż)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 3 s. 108: BUJAK Tadeusz (1862-1926) prawnik (rodzice: Jan Bujak i Sara Haase)
 273. s. 465: STARZYŃSKI Kazimierz Józef (1915-1975), profesor chemii rolnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 274. s. 466: STARZYŃSKI Krzysztof Michał Witold (1923-1999), oficer wywiadu, agent brytyjski, działacz polonijny w Nowej Zelandii [znalezione]
 275. s. 468: STARZYŃSKI Mieczysław Alfons (1891-1941), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, dyplomata, dziennikarz [znalezione]
 276. s. 470: STARZYŃSKI Mieczysław Mikołaj (1897-1976), ksiądz, zakonnik, zmartwychwstaniec, działacz polonijy, redaktor ?Dziennika Chicagoskiego? [znalezione]
 277. s. 472: STARZYŃSKI Miłosz Emil (1843-1864), uczestnik powstania styczniowego [znalezione]
 278. s. 473: STARZYŃSKI Paweł h. Doliwa (zm. 1780), sekretarz hetmana Józefa Potockiego, generał-lejtnant wojsk koronnych [znalezione]
 279. s. 474: STARZYŃSKI Roman Leon (1890-1938), działacz niepodległościowy, major dyplomowany Wojska Polskiego, dyrektor naczelny Polskiej Agencji Telegraficznej i Polskiego Radia [znalezione]
 280. s. 477: STARZYŃSKI Stanisław h. Doliwa (1784-1851), poeta, dramatopisarz, tłumacz, prozaik [znalezione]
 281. s. 480: STARZYŃSKI Stanisław h. Doliwa (1785-1858), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego [znalezione]
 282. s. 481: STARZYŃSKI Stanisław (1853-1935), prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na Sejm Krajowy Galicyjski i do austriackiej Rady Państwa [znalezione]
 283. s. 485: STARZYŃSKI Stefan Bronisław (1893-ok. 1943), działacz niepodległościowy, oficer Wojska Polskeigo, ekonomista, polityk, prezydent Warszawy [znalezione]
 284. s. 493: STARZYŃSKI Stefan (1920-1993), lekarz, patomorfolog, profesor Akademii Medycznej w Warszawie [znalezione]
 285. s. 494: STARZYŃSKI Teofil Antoni (1878-1952), lekarz, działacz polonijny, prezes Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych, pułkownik [znalezione]
 286. s. 497: STARZYŃSKI Zygmunt Stanisław (1884-1925), gleboznawca, zastępca profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego [znalezione]
 287. s. 498: STASCH Roch (1878-1917), księgarz, publicysta, działacz oświatowy [znalezione]
 288. s. 499: STASIAK Ludwik (1858-1924), artysta-malarz, historyk sztuki, literat [znalezione]
 289. s. 503: STASIAK Stanisław (1889-1982), rolnik, spółdzielca, działacz ruchu ludowego [znalezione]
 290. s. 504: STASIAK Stefan Bolesław (1884-1962), orientalista (indolog), profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie [znalezione]
 291. s. 506: STASICA Józef Feliks (1934-1991), franciszkanin konwentualny, prowincjał Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię [znalezione]
 292. s. 508: STASIECKI Eugeniusz (1913-1944), nauczyciel, harcmistrz, współorganizator i działacz konspiracji harcerskiej [znalezione]
 293. s. 510: STASIEWICZ Zygmunt Nazariusz (1888-1979), inżynier komunikacji, budowniczy kolei, dróg i mostów w Rosji, na Ukrainie i w Polsce [znalezione]
 294. s. 511: STASINIEWICZ Jan (1907-1966), malarz, teoretyk sztuki [znalezione]
 295. s. 512: STASINOWSKI Józef (1870-1963), ksiądz rzymskokatolicki, lekarz [znalezione]
 296. s. 514: STASIŃSKI Jan (1869-1939), lekarz okulista, profesor tytularny Uniwersytetu Poznańskiego [znalezione]
 297. s. 515: STASIŃSKI Tadeusz Józef (1922-1993), lekarz, profesor kardiologii Akademii Medycznej w Poznaniu [znalezione]
 298. s. 516: STASZCZAK Maria Klara Klementyna (1905-1991), benedyktynka misjonarka, p.o. przełożona generalna, żołnierz Armii Krajowej, odrodzicielka życia benedyktyńskiego na Ukrainie [znalezione]
 299. s. 518: STASZCZYK Adam (1850-1909), dramatopisarz, poeta, cechmistrz ślusarzy [znalezione]
 300. s. 520: STASZEK Jan Tadeusz (1912-1994), inżynier mechanik, organizator przemysłu lotniczego, dyrektor Instytutu Lotnictwa w Warszawie [znalezione]
 301. s. 521: STASZEL-POLANKOWA Bronisława (1912-1988), narciarka, kierowniczka schroniska turystycznego w Tatrach, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 302. s. 523: STASZEWSKA z Żebrowskich Danuta Anna (1920-1995), graficzka i rysowniczka [znalezione]
 303. s. 524: STASZEWSKI Janusz Wiktor (1903-1939), archiwista, historyk wojskowości [znalezione]
 304. s. 526: STASZEWSKI Józef (1887-1966), geograf, historyk geografii, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie [znalezione]
 305. s. 527: STASZEWSKI Mikołaj (1595-1658), paulin, generał zakonu [znalezione]
 306. s. 530: STASZEWSKI Stanisław Maksymilian (1865-1928), aktor, dyrektor teatru, autor dramatyczny, dziennikarz, wydawca [znalezione]
 307. s. 532: STASZEWSKI Stefan Gustaw (1906-1989), działacz komunistyczny, I sekretarz Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezes Polskiej Agencji Prasowej [znalezione]
 308. s. 536: STASZEWSKI Wacław (1892-1970), fizyk, zastępca profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [znalezione]
 309. s. 537: STASZEWSKI Władysław Soter (1905-1959), aktor [znalezione]
 310. s. 539: STASZEWSKI Wojciech Wincenty (1930-1996), dziennikarz [znalezione]
 311. s. 540: STASZIC Stanisław Wawrzyniec (1755-1826), ksiądz, pisarz polityczny, działacz administracyjny i oświatowy, uczony, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, minister stanu Królestwa Polskiego [znalezione]
 312. s. 551: STASZKOWSKI Jakub h. Bogoria (ok. 1470-1536), kanonik poznański, krakowski i sandomierski, sekretarz królewski [znalezione]
 313. s. 553: STASZKOWSKI Jan h. Bogoria (zm. przed 1537), dworzanin i rotmistrz królewski, dowódca artylerii [znalezione]
 314. s. 554: STASZKOWSKI Władysław h. Bogoria (1865-1936), aktor, reżyser [znalezione]
 315. s. 555: STASZKÓW Michał (1929-1992), prawnik, profesor Uniwersytetu Śląskiego [znalezione]
 316. s. 557: STASZYŃSKI Stanisław (1890-1957), inżynier rolnik, kierownik szkół rolniczych, poseł na Sejm Ustawodawczy [znalezione]
 317. s. 558: STASZYS Konstanty (1880-1942?), farmaceuta, działacz litewski, burmistrz Wilna [znalezione]
 318. s. 560: STAŚKIEWICZ Józef Alojzy (1893-1968), franciszkanin, działacz polonijny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie [znalezione]
 319. s. 561: STAŚKO Józef Stanisław Henryk (1900-1978), nauczyciel, krajoznawca, działacz ruchu harcerskiego (rodzice: Józef Staśko i Stanisława Malinowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 564: STAŚKO Stanisław (1904-1994), działacz teatralny, nauczyciel (rodzice: Józef Staśko i Stanisława Malinowska)
 320. s. 563: STAŚKO Paweł (1892-1943), powieściopisarz, dramaturg, poeta [znalezione]
 321. s. 564: STAŚKO Stanisław (1904-1994), działacz teatralny, nauczyciel (rodzice: Józef Staśko i Stanisława Malinowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 561: STAŚKO Józef Stanisław Henryk (1900-1978), nauczyciel, krajoznawca, działacz ruchu harcerskiego (rodzice: Józef Staśko i Stanisława Malinowska)
 322. s. 566: STATECZNY Franciszek Euzebiusz (1864-1921), franciszkanin, historykKościoła i zakonu, teolog, autor prac filozoficznych i homiletycznych, pisarz śląski, publicysta (rodzice: Franciszek Stateczny i Paulina Kirchniawy)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 12 s. 474: KIRCHNIAWY Franciszek (1843-1911) ksiądz, publicysta, działacz społeczny (rodzice: Jan Kirchniawy i Antonia Jośko)
 323. s. 569: STATKIEWICZ Edward (1921-1970), skrzypek [znalezione]
 324. s. 570: STATKIEWICZ Maksymilian (1889-1976), tancerz, choreograf, baletmistrz, reżyser, pedagog [znalezione]
 325. s. 572: STATKOWSKI Bolesław Bernard h. Kościesza (1825-1898), inżynier komunikacji, meteorolog, glacjolog, naczelnik Kaukaskiego Okręgu Komunikacyjnego [znalezione]
 326. s. 574: STATKOWSKI Roman (1859-1925), kompozytor, pedagog [znalezione]
 327. s. 576: STATORIUS (Stoiński) Piotr starszy (ok. 1530-ok. 1568/9), teolog reformacyjny, pisarz, pedagog, gramatyk [znalezione]
 328. s. 578: STATTER Maksymilian (1896-1954), dziennikarz, działacz społeczny i polityczny [znalezione]
 329. s. 580: STATTLER Henryk Antoni (1834-1877), rzeźbiarz [znalezione]
 330. s. 582: STATTLER Juliusz Kornel (1844-1901), pedagog, krytyk muzyczny, kompozytor [znalezione]
 331. s. 584: STATTLER Wojciech Kornel (1800-1875), malarz, pedagog [znalezione]
 332. s. 588: STAUB Fryderyk (1899-1982), inżynier mechanik, metalurg, profesor Politechniki Śląskiej, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 333. s. 590: STAWAR Andrzej (1900-1961), krytyk literacki, publicysta, tłumacz, działacz komunistyczny [znalezione]
 334. s. 596: STAWARCZYK Jan (1887-1944), ksiądz, semitysta, profesor filologii bilblijnej Uniwersytetu Warszawskiego [znalezione]
 335. s. 597: STAWARSKI Adam Ignacy Roman (1896-1942), prawnik, filozof, publicysta [znalezione]
 336. s. 599: STAWARZ Aleksander Józef (1896-1942), żołnierz Legionów Polskich, pułkownik Wojska Polskeigo i Związku Walki Zbrojnej [znalezione]
 337. s. 601: STAWARZ Antoni Józef (1889-1955), kapitan Wojska Polskiego, organizator oswobodzenia Krakowa w r. 1918 [znalezione]
 338. s. 602: STAWARZ Wincenty Gustaw (1921-1998), działacz ruchu ludowego, honorowy prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego [znalezione]
 339. s. 603: STAWECKA Leopoldyna Julia Olga (1896-1933), dowódca oddziałów Ochotniczej Legii Kobiet, serafitka [znalezione]
 340. s. 605: STAWECKI Edward Michał Zachariasz (1829-1866), powstaniec, wydawca [znalezione]
 341. s. 606: STAWIARSKI Franciszek Paweł (1805-1888), uczestnik powstania listopadowego, emigrant [znalezione]
 342. s. 609: STAWIARSKI Ignacy Franciszek (1776-1835), prawnik, tłumacz, publicysta [znalezione]
 343. s. 610: STAWIARSKI Seweryn (1803-1884), uczestnik powstania listopadowego, emigrant [znalezione]
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie