Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 43. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby są powiązane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większość osób opisanych w PSB już jest połączona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One są na szaro, kursywą. Normalnym drukiem przedstawieni są pozostali, czyli ci, którzy związków rodzinnych z polskimi elitami wciąż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: STAWICKI Stanisław Grzegorz (1924-1985), mikrobiolog żywności, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu [znalezione]
 2. s. 3: STAWIŃSKI Bolesław (1896-1969), inżynier rolnik, twórca rasy konia sokólskiego [znalezione]
 3. s. 4: STAWIŃSKI Bolesław (1908-1983), malarz, rysownik, pedagog [znalezione]
 4. s. 6: STAWIŃSKI Eugeniusz (1905-1989), działacz komunistyczny, minister przemysłu lekkiego, wicepremier [znalezione]
 5. s. 7: STAWIŃSKI Julian Edward (1904-1973), publicysta, prozaik, tłumacz [znalezione]
 6. s. 9: STAWIŃSKI Kazimierz Mieczysław (1918-1996), lekarz stomatologii i medycyny, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu [znalezione]
 7. s. 11: STAWIŃSKI Wincenty (1907-1955), działacz socjalistyczny, poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu Ustawodawczego [znalezione]
 8. s. 12: STAWISKI Edmund (1813-1890), działacz ziemiański, publicysta, ekonomista i historyk rolnictwa [znalezione]
 9. s. 14: STAWNICKI Bazyli (zm. ok. 1731), drukarz lwowski [znalezione]
 10. s. 15: STAWOWSKI Władysław (1909-1955), kapitan Wojska Polskiego (rodzice: Antoni Stawowski i Joanna Kuczara)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 26 s. 254: PILECKI Giedymin (1903-1967) ksiądz, dziekan, działacz konspiracyjny (rodzice: Ludwik Pilecki i Maria Pilecka)
 11. s. 16: STAWOWY Ludomira (1937-1989), muzykolog, kompozytorka [znalezione]
 12. s. 17: STAWOWY-WOJNAROWSKA Irena Barbara (1926-1993), surdopedagog [znalezione]
 13. s. 19: STAWROWIECKI Cyryl Trankwillion (zm. 1646), ruski pisarz religijny, teolog prawosławny i unicki, archimandryta monasteru w Czernihowie [znalezione]
 14. s. 21: STAWSKA Paulina Maria Bonawentura (1855-1934), przełożona generalna felicjanek [znalezione]
 15. s. 22: STAWSKI Borys Berek (1862-1929), adwokat, działacz syjonistyczny [znalezione]
 16. s. 23: STAWSKI Leonard (1812-1891), prawnik, działacz konspiracji niepodległościowej [znalezione]
 17. s. 25: STAWSKI Stanisław h. Korczak (zm. 1490/1), kanonik wileński, biskup łucki [znalezione]
 18. s. 25: STAWSKI Stanisław (1732-1796), tłumacz, autor podręczników języka polskiego, nauczyciel [znalezione]
 19. s. 27: STAŻEWSKI Henryk (1894-1988), malarz, grafik, projektant wnętrz, teoretyk sztuki [znalezione]
 20. s. 30: STĄCZEK Stanisław (1864-1942), nauczyciel, pracownik kolejowy, działacz ludowy, minister komunikacji [znalezione]
 21. s. 31: STĄPOR Karol Tadeusz (1928-1994), urolog, profesor Akademii Medycznej w Łodzi [znalezione]
 22. s. 32: STEBELSKI Adam (1894-1969), archiwista, historyk, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk [znalezione]
 23. s. 36: STEBELSKI Ignacy (ok. 1748- ok. 1805), bazylianin, historyk, tłumacz [znalezione]
 24. s. 37: STEBELSKI Józef (1918-1977), generał dywizji Wojska Polskiego [znalezione]
 25. s. 38: STEBELSKI Piotr (1857-1923), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego [znalezione]
 26. s. 40: STEBELSKI Włodzimierz (1848-1891), poeta, nowelista, dziennikarz [znalezione]
 27. s. 45: STEBLECKI Stanisław Florian (1860-1896), podróżnik, osadnik w Afryce [znalezione]
 28. s. 46: STEBLIK Władysław (1898-1971), podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, historyk wojskowości [znalezione]
 29. s. 48: STEBŁOWSKI Adam (1896-1941), major dyplomowany Wojska Polskiego, dyplomata [znalezione]
 30. s. 50: STEBNICKI Hieronim h. Przestrzał (1832-1897), geodeta, topograf, generał armii rosyjskiej, członek Petersburskiej Akademii Nauk [znalezione]
 31. s. 52: STEBNOWSKI Cezary (1708-1762), bazylianin, unicki arcybiskup smoleński i siewierski [znalezione]
 32. s. 54: STEBNOWSKI Jan (1884-1978), malarz, kartograf, legionista [znalezione]
 33. s. 55: STEC Stefan Stanisław (1889-1921), inżynier dyplomowany, podpułkownik pilot [znalezione]
 34. s. 57: STECA Ostap (1900-1978), generał major Armii Radzieckiej, generał brygady Wojska Polskeigo [znalezione]
 35. s. 59: STECEWICZ Józef (1851-1924), inżynier kolejowy, profesor Instytutu Politechnicznego w Petersburgu, wyższy urzędnik kolei państwowych w Polsce niepodległej [znalezione]
 36. s. 60: STECH Andrzej (1635-1697), malarz [znalezione]
 37. s. 64: STECKER Michał (1785-1856), profesor rolnictwa Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego [znalezione]
 38. s. 65: STECKI Adolf Felicjan (1808-1889), ziemianin, uczestnik powstania listopadowego, emigrant [znalezione]
 39. s. 66: STECKI Cyprian h. Radwan (1734-1787), unicki biskup łucko-ostrogski [znalezione]
 40. s. 68: STECKI Erazm Julian (1819-1863), ziemianin, marszałek szlachty powiatu łuckiego [znalezione]
 41. s. 68: STECKI Henryk (1823-po1895), ziemianin, numizmatyk, autor pamiętników [znalezione]
 42. s. 70: STECKI Jan Kazimierz h. Radwan (zm. 1820), starosta owrucki, chorąży wielki koronny [znalezione]
 43. s. 73: STECKI Jan (1871-1954), polityk, poseł do Dumy, minister w rządach Rady Regencyjnej, senator Rzeczypospolitej Polskiej, działacz ziemiański [znalezione]
 44. s. 77: STECKI Józef (zm. 1813), sędzia ziemski łucki [znalezione]
 45. s. 78: STECKI Józef (1767-1832), ziemianin, marszałek szlachty powiatu rówieńskiego, mecenas nauki i kultury [znalezione]
 46. s. 79: STECKI Józef (1820-1880), ksiądz, uczestnik ruchu narodowego 1861-1863, sybirak [znalezione]
 47. s. 82: STECKI Kazimierz Stanisław h. Radwan (między 1661 a 1678 - 1748), podczaszy żytomierski, chorąży, poseł na sejmy, kasztelan kijowski [znalezione]
 48. s. 86: STECKI Konstanty Marian Mścisław (1885-1978), botanik, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, działacz ochrony przyrody, etnograf, numizmatyk [znalezione]
 49. s. 90: STECKI Konstanty (1917-1996), taternik, pisarz [znalezione]
 50. s. 92: STECKI Ludwik (1795-1859), zieimanin, uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów, przemysłowiec [znalezione]
 51. s. 94: STECKI Romuald Ignacy (1785-1848), ziemianin [znalezione]
 52. s. 95: STECKI Tadeusz Jerzy (1838-1888), ziemianin, uczestnik powstania styczniowego [znalezione]
 53. s. 97: STECKI Tadeusz (1864-1940), kapitan żeglugi wielkiej [znalezione]
 54. s. 98: STECKI Zbigniew (1930-1994), botanik, leśnik, docent Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku [znalezione]
 55. s. 99: STECKIEWICZ Maria (1905-1987), nauczycielka, harcmistrzyni Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej [znalezione]
 56. s. 101: STECKIEWICZ-TALWOSZ Michał Palemon h. Łabędź (zm. 1794), szambelan, marszałek powiatu, generał major w powstaniu kościuszkowskim [znalezione]
 57. s. 102: STECZ Eugeniusz Sykstus (1868-1940), oficer zawodowy armii austro-węgierskiej, tytularny generał brygady Wojska Polskiego [znalezione]
 58. s. 103: STECZKOWSKI Jan Kanty (1800-1881), matematyk, astronom, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego [znalezione]
 59. s. 105: STECZKOWSKI Jan Kanty (1862-1929), adwokat, finansista, minister skarbu, premier rządu Rady Regencyjnej, polityk konserwatywny [znalezione]
 60. s. 108: STECZKOWSKI Stanisław Wiktor (1897-1980), pułkownik Wojska Polskiego, działacz sportowy [znalezione]
 61. s. 110: STEĆ Tadeusz Kazimierz (1925-1993), krajoznawca, autor przewodników [znalezione]
 62. s. 112: STEFAN Wincenty Frelichowski (1913-1945), błogosławiony, harcerz, wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu [znalezione]
 63. s. 114: STEFAN Batory (1533-1586), wojewoda i książę siedmiogrodzki, król polski [znalezione]
 64. s. 129: STEFAN I (zm. ok. 1156), biskup lubuski [znalezione]
 65. s. 129: STEFAN (zm. 1159), biskup poznański [znalezione]
 66. s. 130: STEFAN (zm. między 1198 a 1207), kanclerz księcia Kazimierza Sprawiedliwego, biskup kujawski [znalezione]
 67. s. 131: STEFAN Magnus h. Lis (zm. po 1186/7), kasztelan krakowski, protoplasta małopolsko-śląsko-sieradzkiego rodu Lisów [znalezione]
 68. s. 133: STEFAN (zm. ok. 1244), kanonik gnieźnieński, kapelan Władysława Odonica, kanclerz książąt wielkopolskich [znalezione]
 69. s. 134: STEFAN h. Lis (zm. ok. 1253), kasztelan czechowski i sandomierski, wojewoda krakowski [znalezione]
 70. s. 135: STEFAN h. Topór (zm. między 1254 a 1265), konarski krakowski księcia Konrada I Mazowieckiego, kasztelan łęczycki i sieradzki (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 36 s. 512: SIECIECH (zm. 1236/39) cześnik łęczycki (rodzice nieznani)
 71. s. 137: STEFAN (zm. 1268 lub 1269), kustosz i archidiakon włocławski, kapelan księcia Kazimierza Konradowica [znalezione]
 72. s. 138: STEFAN Polak (zm. 1275), magister, archidiakon opolski i wrocławski, kanonista [znalezione]
 73. s. 139: STEFAN Pękawka (zm. po 1324), włodarz księżnej Gryfiny i klasztoru Klarysek sądeckich, starosta kujawski i wielkopolski [znalezione]
 74. s. 141: STEFAN (zm. 1345/6), dziekan wrocławski i kanonik poznański [znalezione]
 75. s. 141: STEFAN h. Lis (zm. między 1350 a 1354), wojewoda sieradzki [znalezione]
 76. s. 143: STEFAN II (zm. 1345), biskup lubuski [znalezione]
 77. s. 145: STEFAN Gallicus (zm. po 1382), mieszczanin krakowski, wójt sądu najwyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim [znalezione]
 78. s. 145: STEFAN Zajączek (zm. 1412/13), dominikanin, przeor krakowski, biskup serecki [znalezione]
 79. s. 147: STEFAN (zm. 1416/17), biskup chełmski [znalezione]
 80. s. 149: STEFAN Puczek h. Rola (zm. 1424/5), rycerz pasowany, stolnik łęczycki [znalezione]
 81. s. 150: STEFAN (zm. 1492), ormiański arcybiskup Lwowa [znalezione]
 82. s. 151: STEFAN (zm. 1503), opat cystersów w Koronowie, biskup elekt sufragan włocławski [znalezione]
 83. s. 152: STEFAN V Salmastecy (zm. 1552), katolikos eczmiadzyński wszystkich Ormian, wykonujący władzę biskupią w ormiańskiej diecezji lwowskiej [znalezione]
 84. s. 154: STEFAN Pelwecy (zm. przed 1617), biskup ormiański Lwowa [znalezione]
 85. s. 155: STEFAN z Aleksandrowic/Lexandrowic (zm. 1346), kanonik krakowski, pleban w Bierutowie, notariusz książąt śląskich: Henryka II (IV) głogowskiego, Bolesława oleśnickiego i Konrada I namysłowskiego [znalezione]
 86. s. 156: STEFAN z Bechcic i Irządz h. Lis (zm. 1398), podkomorzy sieradzki [znalezione]
 87. s. 156: STEFAN Szczepanek h. Rola z Bedlna i Łąkoszyna (zm. ok. 1387), kasztelan łęczycki [znalezione]
 88. s. 157: STEFAN z Chodowa i Oporowa h. Sulima (zm. między 1454 a 1455), kasztelan brzeziński, starosta chęciński, protoplasta rodziny Chodowskich [znalezione]
 89. s. 158: STEFAN z Chyb h. Jastrzębiec (zm. 1464), kanonik poznański [znalezione]
 90. s. 160: STEFAN Szczedrzykowic z Dupina h. Awdaniec (2 poł. XIII w.), kasztelan krobski i karsiecki [znalezione]
 91. s. 160: STEFAN z Jardanowic (zm. 1450), kanonik poznański [znalezione]
 92. s. 161: STEFAN z Jasieńca i Ciechomic h. Wężyk (zm. 1406/7), starosta płocki, podkomorzy gostyński i rawski, protoplasta mazowieckiej linii rodu Wężyków [znalezione]
 93. s. 164: STEFAN z Kościelca h. Leszczyc (zm. między 1345 a 1347), prepozyt płocki, kanclerz księcia mazowieckiego Siemowita III [znalezione]
 94. s. 165: STEFAN z Krakowa (zm. 1329), opat cystersów w Mogile [znalezione]
 95. s. 166: STEFAN z Łąkoszyna h. Rola (zm. 1350), podłowczy łęczycki [znalezione]
 96. s. 166: STEFAN z Mileszynej Górki h. Wczele (zm. po 1335), podstoli poznański, być może tożsamy z wcześniejszym podkomorzym dobrzyńskim (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 26 s. 408: PIOTR z Mileszynej Górki (zm. 1343/48) kasztelan radzimski (rodzice: Maurycy Gorecki i N. N.)
  2. t. 26 s. 411: PIOTR z Nowego (zm. 1326/7) starosta (rodzice nieznani)
  3. t. 51 s. 414: ŚWIĘCA (zm.między 1308 a 1310) wojewoda słupski, gdański i pomorski (rodzice nieznani)
 97. s. 167: STEFAN Goły z Miszewa i Szczytna h. Prus (zm. ok. 1484), kasztelan płocki [znalezione]
 98. s. 169: STEFAN z Mniszewa h. Kościesza (zm. 1452), prepozyt warszawski, kanclerz nadworny mazowiecki [znalezione]
 99. s. 171: STEFAN z Nidzicy (zm. 1495), biskup chełmiński [znalezione]
 100. s. 173: STEFAN z Oporowa h. Sulima (zm. między 1370 a 1374), chorąży, sędzia łęczycki [znalezione]
 101. s. 174: STEFAN z Otmianowa, Borkowa i Morzy h. Rola (zm. między 1454 a 1464), kasztelan ksiąski, podkomorzy inowrocławski [znalezione]
 102. s. 175: STEFAN z Pruszcza (zm. po 1308), stolnik gdański [znalezione]
 103. s. 176: STEFAN ze Śleszyna h. Doliwa (zm. 1505), łowczy mniejszy łęczycki (rodzice: Tomasz Słoński i Elżbieta N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 42 s. 75: STANISŁAW Słoński z Sadłowa i Białej h. Doliwa (zm. 1484/5) kasztelan słoński i zapewne dobrzyński (rodzice: Tomasz Słoński i Elżbieta N.)
 104. s. 177: STEFAN z Trląga i Głogowca (zm. 1405/6), podstoli poznański [znalezione]
 105. s. 179: STEFAN Magnus z Wierzbnej (zm. 1241), kasztelan Bolesławca, Niemczy i Chełmna (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 181: STEFAN z Wierzbnej h. Wierzbna (zm. 1250), palatyn wrocławski, kasztelan milicki (rodzice nieznani)
 106. s. 181: STEFAN z Wierzbnej h. Wierzbna (zm. 1250), palatyn wrocławski, kasztelan milicki (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 179: STEFAN Magnus z Wierzbnej (zm. 1241), kasztelan Bolesławca, Niemczy i Chełmna (rodzice nieznani)
 107. s. 182: STEFAN z Wrześni? (XIII w.), wojewoda księcia Władysława Odonica [znalezione]
 108. s. 182: STEFANI Jan (ok. 1746-1829), kompozytor, dyrygent, skrzypek, pedagog [znalezione]
 109. s. 185: STEFANI Józef Andrzej (1800-1876), kompozytor, dyrygent, pedagog [znalezione]
 110. s. 187: STEFANI Karolina Elżbieta (1784-1803), śpiewaczka i aktorka [znalezione]
 111. s. 188: STEFANIAK Lech Stanisław (1931-1998), chemik, profesor w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk [znalezione]
 112. s. 189: STEFANIAK Ludwik Walenty (1930-1982), ksiądz, misjonarz, biblista, kierownik Katedry Archeologii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie [znalezione]
 113. s. 191: STEFANIAK Wiktor (1913-1992), lekarz weterynarii, chirurg i rentgenolog weterynaryjny, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie [znalezione]
 114. s. 192: STEFANIEC Kilian (zm. ok. 1544), ormiański arcybiskup Lwowa [znalezione]
 115. s. 194: STEFANIW Kłym (1890-1963), nauczycicel, ukraiński działacz socjalistyczny, poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 116. s. 195: STEFANOWICZ Aleksander (1847-1933), ksiądz greckokatolicki, ukraiński działacz społeczny i niepodległościowy, publicysta [znalezione]
 117. s. 197: STEFANOWICZ Aleksander (1900-1985), pułkownik broni pancernej Wojska Polskiego [znalezione]
 118. s. 198: STEFANOWICZ Antoni (ok. 1618-1679), bernardyn, kazonodzieja, prowincjał [znalezione]
 119. s. 199: STEFANOWICZ Antoni (1858-1929), członek galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej, pedagog, artysta malarz (rodzice: Kajetan Stefanowicz i Emilia Stefanowicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 207: STEFANOWICZ Kajetan (1886-1920), artysta malarz, podoficer Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego (rodzice: Antoni Stefanowicz i Maria Krzysztofowicz)
 120. s. 201: STEFANOWICZ Czesław (1877-1962), historyk, nauczyciel, publicysta [znalezione]
 121. s. 202: STEFANOWICZ Franciszek (1801-1871), biskup pomocniczy poznański [znalezione]
 122. s. 204: STEFANOWICZ Janusz Juliusz (1932-1998), publicysta, politolog, poseł na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, dyplomata [znalezione]
 123. s. 207: STEFANOWICZ Kajetan (1886-1920), artysta malarz, podoficer Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego (rodzice: Antoni Stefanowicz i Maria Krzysztofowicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 199: STEFANOWICZ Antoni (1858-1929), członek galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej, pedagog, artysta malarz (rodzice: Kajetan Stefanowicz i Emilia Stefanowicz)
 124. s. 210: STEFANOWICZ Adela Maria Gertruda (1887-1961), psycholog, pedagog, przełożona generalna benedyktynek misjonarek [znalezione]
 125. s. 211: STEFANOWICZ Samuel Cyryl (1755-1858), arcybiskup ormiańskokatolicki Lwowa [znalezione]
 126. s. 216: STEFANOWICZ Zygmunt Józef (1884-1978), dziennikarz, publicysta, działacz polonijny w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej [znalezione]
 127. s. 219: STEFANOWSKA Maria Emilia Karolina Halina (1892-1973), działaczka niepodległościowa, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, bibliotekarka [znalezione]
 128. s. 220: STEFANOWSKA Michalina (1855-1942), biolog, pedagog, profesor tytularny Uniwersytetu Poznańskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności [znalezione]
 129. s. 223: STEFANOWSKI Antoni (1885-1940), lekarz internista, pułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 130. s. 224: STEFANOWSKI Bohdan (1883-1976), inżynier mechanik, profesor Szkoły Politechnicznej we Lwowie i Politechniki Warszawskiej, rektor Politechniki Łódzkiej [znalezione]
 131. s. 227: STEFANOWSKI Hieronim h. Syrokomla (ok. 1568-1606), jezuita, filozof, teolog, profesor kolegium poznańskiego i Akademii Wileńskiej [znalezione]
 132. s. 229: STEFANOWSKI Marian (1897-1979), chirurg, profesor i rektor Akademii Medycznej w Łodzi [znalezione]
 133. s. 230: STEFANYK Bazyli (1871-1936), pisarz ukraiński, poseł do austriackiej Rady Państwa [znalezione]
 134. s. 233: STEFAŃSKA Halina (1912-1974), pielęgniarka [znalezione]
 135. s. 234: STEFAŃSKA Kamila Józefa (1838-1902), tancerka baletu [znalezione]
 136. s. 236: STEFAŃSKA Zofia Bożena (1900-1983), historyk dawnej broni, kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie [znalezione]
 137. s. 237: STEFAŃSKI Andrzej Roman (1937-1995), konserwator dzieł sztuki, pedagog [znalezione]
 138. s. 238: STEFAŃSKI Antoni Marian (1865-1929), księgarz, wydawca, redaktor, pisarz [znalezione]
 139. s. 239: STEFAŃSKI Józef (1903-1985), ksiądz rzymskokatolicki, kapelan Armii Krajowej, podpułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 140. s. 241: STEFAŃSKI Julian Hieronim (1898-1968), księgarz [znalezione]
 141. s. 242: STEFAŃSKI Kazimierz Walenty (1870-1943), historyk Kalisza, numizmatyk, bibliofil [znalezione]
 142. s. 243: STEFAŃSKI Ksawery Eugeniusz (1885-1938), legionista, major Wojska Polskiego [znalezione]
 143. s. 245: STEFAŃSKI Ludwik Adam (1917-1982), pianista, pedagog [znalezione]
 144. s. 246: STEFAŃSKI Stefan (1910-1963), dziennikarz, literat [znalezione]
 145. s. 248: STEFAŃSKI Walenty Maciej (1813-1877), księgarz, drukarz, wydawca, redaktor i publicysta, działacz polityczny i społeczny [znalezione]
 146. s. 253: STEFAŃSKI Witold Jakub (1891-1973), zoolog, parazytolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Polskiej Akademii Nauk [znalezione]
 147. s. 256: STEFCZYK Franciszek Kazimierz (1861-1924), działacz społeczny i gospodarczy, organizator spółdzielczości rolniczej w Polsce, pedagog, publicysta, poseł na Sejm Krajowy galicyjski (rodzice: Franciszek Stefczyk i Wiktoria Malinowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 261: STEFCZYK Kazimierz Mieczysław (1891-1941), inżynier, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego (rodzice: Franciszek Stefczyk i Wiktoria Kozłowska)
 148. s. 261: STEFCZYK Kazimierz Mieczysław (1891-1941), inżynier, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego (rodzice: Franciszek Stefczyk i Wiktoria Kozłowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 256: STEFCZYK Franciszek Kazimierz (1861-1924), działacz społeczny i gospodarczy, organizator spółdzielczości rolniczej w Polsce, pedagog, publicysta, poseł na Sejm Krajowy galicyjski (rodzice: Franciszek Stefczyk i Wiktoria Malinowska)
 149. s. 262: STEFFANI Johannes Martin Wilhelm (1899-1976), duchowny Kościoła ewangelicko-unijnego, działacz społeczny i wydawca [znalezione]
 150. s. 264: STEFFEN Augustyn (1901-1992), folklorysta, językoznawca [znalezione]
 151. s. 266: STEFFEN Wiktor (1903-1997), filolog klasyczny, leksykograf, pedagog [znalezione]
 152. s. 269: STEFFENS Karol Henryk (1801 lub 1805 - ok. 1854), malarz, litograf [znalezione]
 153. s. 269: STEFKO Kamil Ignacy (1875-1966), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, później Uniwersytetu Jana Kazimierza i jego rektor, profesor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, następnie Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator i rektor Wyższej Szkoły Ha [znalezione]
 154. s. 271: STEGMAN Kazimierz Jerzy (1911-1979), ichtiolog, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 155. s. 273: STEGMANN Joachim starszy (1595-1633), matematyk, działacz ariański, rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 554: RUAR Marcin (1587-1657/58) pisarz ariański, działacz religijny (rodzice: Piotr Ruar i N. N.)
  2. t. 43 s. 275: STEGMANN Joachim młodszy (1618-1678), działacz i pisarz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  3. t. 43 s. 277: STEGMANN Krzysztof (ok. 1624-ok. 1661), działacz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  4. t. 43 s. 278: STEGMANN Wawrzyniec (ok. 1610/11-ok. 1655), działacz ariański, ostatni rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
 156. s. 275: STEGMANN Joachim młodszy (1618-1678), działacz i pisarz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 554: RUAR Marcin (1587-1657/58) pisarz ariański, działacz religijny (rodzice: Piotr Ruar i N. N.)
  2. t. 43 s. 273: STEGMANN Joachim starszy (1595-1633), matematyk, działacz ariański, rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
  3. t. 43 s. 277: STEGMANN Krzysztof (ok. 1624-ok. 1661), działacz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  4. t. 43 s. 278: STEGMANN Wawrzyniec (ok. 1610/11-ok. 1655), działacz ariański, ostatni rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
 157. s. 277: STEGMANN Krzysztof (ok. 1624-ok. 1661), działacz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 554: RUAR Marcin (1587-1657/58) pisarz ariański, działacz religijny (rodzice: Piotr Ruar i N. N.)
  2. t. 43 s. 273: STEGMANN Joachim starszy (1595-1633), matematyk, działacz ariański, rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
  3. t. 43 s. 275: STEGMANN Joachim młodszy (1618-1678), działacz i pisarz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  4. t. 43 s. 278: STEGMANN Wawrzyniec (ok. 1610/11-ok. 1655), działacz ariański, ostatni rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
 158. s. 278: STEGMANN Wawrzyniec (ok. 1610/11-ok. 1655), działacz ariański, ostatni rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 32 s. 554: RUAR Marcin (1587-1657/58) pisarz ariański, działacz religijny (rodzice: Piotr Ruar i N. N.)
  2. t. 43 s. 273: STEGMANN Joachim starszy (1595-1633), matematyk, działacz ariański, rektor Akademii Rakowskiej (rodzice nieznani)
  3. t. 43 s. 275: STEGMANN Joachim młodszy (1618-1678), działacz i pisarz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
  4. t. 43 s. 277: STEGMANN Krzysztof (ok. 1624-ok. 1661), działacz ariański (rodzice: Joachim Stegmann i N. N.)
 159. s. 279: STEHLIK Edward (1825-1888), rzeźbiarz, kamieniarz, konserwator zabytków [znalezione]
 160. s. 282: STEHLIK Zygmunt (1829-1864), rzeźbiarz i kamieniarz [znalezione]
 161. s. 283: STEHLIK-WIŚLICKA Łucja Ludmiła Felicja (1886-1976), malarka, graficzka, konserwatorka zabytków [znalezione]
 162. s. 284: STEIBELT Adolf (1842-1921), dyrygent, krytyk muzyczny, kompozytor, organizator życia muzycznego, urzędnik [znalezione]
 163. s. 285: STEIER Franciszek Kazimierz (1870-1958), lekarz, tytularny generał brygady Wojska Polskiego [znalezione]
 164. s. 286: STEIFER Marian Jan (1889-1945?), pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, działacz społeczny i sportowy, szachista [znalezione]
 165. s. 288: STEIGERT Teodor (1849-1914), przemysłowiec łódzki [znalezione]
 166. s. 289: STEIN Edmund Menachem (1893-1943), historyk filozofii, filolog klasyczny, historyk starożytności, docent i rektor Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie [znalezione]
 167. s. 291: STEIN Ignacy (1875-1964), nauczyciel, działacz oświatowy, językoznawca, publicysta [znalezione]
 168. s. 293: STEIN Stanisław Adam (1878-1945), notariusz, prezes Izby Notarialnej w Krakowie, oficer korpusu sądowego [znalezione]
 169. s. 295: STEIN Wiktor (1899-1979), neurolog, profesor Akademii Medycznej w Lublinie [znalezione]
 170. s. 296: STEIN Władysław Wolf Natan (1906-1966), lekarz, docent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, pułkownik Wojska Polskiego [znalezione]
 171. s. 298: STEIN-KAMIEŃSKI Henryk (1883-1937), krytyk literacki, publicysta, poeta, tłumacz, działacz socjaldemokratyczny i komunistyczny [znalezione]
 172. s. 304: STEIN-KRAJEWSKI Władysław (1886-1937), działacz socjaldemokratyczny i komunistyczny, publicysta [znalezione]
 173. s. 306: STEINBERG Baruch (1897-1940), naczelny rabin Wojska Polskiego [znalezione]
 174. s. 308: STEINBERG Zofia Katarzyna (1898-1977), lekarz medycyny, franciszkańska [znalezione]
 175. s. 309: STEINBORN Adam Feliks Roman (1903-1982), handlowiec, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 176. s. 311: STEINBORN Otton (1868-1936), lekarz, działacz społeczny i niepodległościowy, senator Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 177. s. 313: STEINBORNOWA z Kawczyńskich Helena Tomiła (1875-1952), działaczka społeczna w Toruniu [znalezione]
 178. s. 313: STEINER Christian Fryderyk (1722-1783), sekretarz i rajca Torunia [znalezione]
 179. s. 314: STEINER Krystian Bogumił (1746-1814), prawnik, historyk, nauczyciel (rodzice: Jerzy Steiner i Dorota Kaldenbach)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 316: STEINER Jerzy Fryderyk (1704-1766), białoskórnik, rysownik i malarz amator (rodzice: Jerzy Steiner i Maria Schultz)
 180. s. 316: STEINER Jerzy Fryderyk (1704-1766), białoskórnik, rysownik i malarz amator (rodzice: Jerzy Steiner i Maria Schultz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 314: STEINER Krystian Bogumił (1746-1814), prawnik, historyk, nauczyciel (rodzice: Jerzy Steiner i Dorota Kaldenbach)
 181. s. 317: STEINERT Adolf Konrad (1834-1916), przemysłowiec łódzki [znalezione]
 182. s. 318: STEINERT Karol Bogumił (1808-1865), drukarz, przemysłowiec [znalezione]
 183. s. 319: STEINGRABER Gustaw (1852-1908), chemik, profesor Akademii Przemysłowo-Technicznej i Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie [znalezione]
 184. s. 320: STEINHAGEN Henryk (1872-1969), technik papiernik, przedsiębiorca, współtwórca i prezes koncernu papierniczego ?Steinhagen i Saenger. Fabryki Papieru i Celulozy S.A.? [znalezione]
 185. s. 322: STEINHAGEN Stefan (1892-1939) przedsiębiorca [znalezione]
 186. s. 323: STEINHAUS Hugo (1887-1972) matematyk [znalezione]
 187. s. 329: STEINHAUS Ignacy (1860-1928) adwokat, polityk, poseł [znalezione]
 188. s. 331: STEINHAUSER Jan (1692-1767) pisarz polityczny, bibliofil [znalezione]
 189. s. 333: STEINHOF Józef (1892-1943) działacz ludowy, poseł [znalezione]
 190. s. 334: STEINHOFER Sebastian (XV/XVI w.) docent Uniw. Krakowskiego [znalezione]
 191. s. 335: STEININGER Zygmunt (1923-1993) inżynier [znalezione]
 192. s. 336: STEINKELLER Piotr (1799-1854) kupiec, przemysłowiec, działacz gospodarczy [znalezione]
 193. s. 342: STEINMETZ Paweł (1876-1940) ksiądz, wielkopolski działacz społeczny [znalezione]
 194. s. 344: STEINSBERG Aniela (1896-1988) adwokat, członkini Komitetu Obrony Robotników [znalezione]
 195. s. 348: STEINWURZEL Seweryn (1898-1983) operator filmowy [znalezione]
 196. s. 350: STELLA-SAWICKI Izydor (1881-1957) inżynier, twórca Politechniki Krakowskiej [znalezione]
 197. s. 352: STELLA-SAWICKI Jan (1831-1911) lekarz, powstaniec 1863 r. [znalezione]
 198. s. 358: STELLANOWIC Krzysztof (zm. przed 1687) kanonik, profesor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 199. s. 359: STELLER Paweł (1895-1974) malarz, grafik [znalezione]
 200. s. 362: STELMACHOWSKA Bożena (1889-1956) etnograf [znalezione]
 201. s. 363: STELMACHOWSKI Bronisław (1883-1940) adwokat, sędzia [znalezione]
 202. s. 366: STELMACHOWSKI Olech (1880-1929) inżynier [znalezione]
 203. s. 367: STELMASIAK Mieczysław (1909-1982) lekarz [znalezione]
 204. s. 368: STELMASIK Marian (1932-1995) malarz [znalezione]
 205. s. 369: STELMOWSKA Kryspina (zm.1869) działaczka konspiracyjna, ?entuzjastka? [znalezione]
 206. s. 370: STEMBARSKI Janusz (zm. między 1414 a 1418) rycerz (rodzice: Żywan Stembarski i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 372: STEMBARSKI Janusz młodszy (zm. między 1434 a 1438) dyplomata Władysława Jagiełły (rodzice: Janusz Stembarski i N. N.)
 207. s. 372: STEMBARSKI Janusz młodszy (zm. między 1434 a 1438) dyplomata Władysława Jagiełły (rodzice: Janusz Stembarski i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 370: STEMBARSKI Janusz (zm. między 1414 a 1418) rycerz (rodzice: Żywan Stembarski i N. N.)
 208. s. 375: STEMBROWICZ Jerzy (1919-1989) prawnik, konstytucjonalista [znalezione]
 209. s. 377: STEMLER Józef (1888-1966) dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej, jeden z ?szesnastu? z Pruszkowa [znalezione]
 210. s. 381: STEMPEL Fejwel (1886-1944) rabin, poseł [znalezione]
 211. s. 382: STEMPKOWSKI Daniel (zm. 1672) kasztelan bracławski [znalezione]
 212. s. 383: STEMPKOWSKI Gabriel (zm. 1655) kasztelan bracławski, poseł do Moskwy [znalezione]
 213. s. 385: STEMPKOWSKI Józef Gabriel (zm. 1793) wojewoda kijowski [znalezione]
 214. s. 392: STEMPKOWSKI Ludwik (1610-1664) biskup kamieniecki [znalezione]
 215. s. 393: STEMPKOWSKI Michał (1896-1988) komendant Okręgu Łódzkiego AK [znalezione]
 216. s. 396: STEMPKOWSKI Stanisław (1660-1742) zakonnik [znalezione]
 217. s. 397: STEMPOWSKI Jerzy (1893-1969) eseista [znalezione]
 218. s. 403: STEMPOWSKI Leon (1794-1855) uczestnik powstania listopadowego na Podolu [znalezione]
 219. s. 405: STEMPOWSKI Paweł (między 1525 a 1530-1568) agent polski w Neapolu [znalezione]
 220. s. 407: STEMPOWSKI Stanisław (1870-1952) wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski [znalezione]
 221. s. 412: STENCEL Maria (1900-1985) pielęgniarka [znalezione]
 222. s. 413: STENDERA Władysław (1925-2000) żołnierz AK, działacz turystyczny [znalezione]
 223. s. 415: STENDING Samuel (1900-1943) filozof, filolog, działacz syjonistyczny [znalezione]
 224. s. 416: STENFLYCHT Johan (1681-1758) oficer szwedzki w służbie polskiej [znalezione]
 225. s. 418: STENGEL Miłosz Emil (1841 lub 1844 - po 1877) aktor, dyrektor teatru [znalezione]
 226. s. 420: STENGERT Krzysztof (1927-1987) lekarz (rodzice: Jan Stengert i Kazimiera Kryszkiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 26 s. 456: PIOTROWSKI Adam (1875-1937) dziennikarz, działacz ruchu zawodowego (rodzice: Józef Piotrowski i Maria Arlet)
 227. s. 421: STENZ Edward (1897-1956) twórca służby meteorologicznej Afganistanu [znalezione]
 228. s. 424: STEPA Jan (1892-1959) biskup tarnowski [znalezione]
 229. s. 427: STEPEK Jan (1951-1996) historyk, wydawca, działacz opozycji demokratycznej [znalezione]
 230. s. 428: STEPHAN Stanisław (1867-1926) ksiądz, działacz społeczno-polityczny [znalezione]
 231. s. 429: STEPHAN Wanda (1903-1988) hydrolog [znalezione]
 232. s. 430: STEPHANIDES Melchior (zm. 1638) rektor Akademii Zamojskiej [znalezione]
 233. s. 433: STEPOWICZ Albin (1894-1934) białoruski kompozytor, polityk, publicysta, poseł (rodzice: Maciej Stepowicz i Elżbieta Subocz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 434: STEPOWICZ Konstanty (1890-1926) ksiądz, białoruski poeta i publicysta (rodzice: Maciej Stepowicz i Elżbieta Subocz)
 234. s. 434: STEPOWICZ Konstanty (1890-1926) ksiądz, białoruski poeta i publicysta (rodzice: Maciej Stepowicz i Elżbieta Subocz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 433: STEPOWICZ Albin (1894-1934) białoruski kompozytor, polityk, publicysta, poseł (rodzice: Maciej Stepowicz i Elżbieta Subocz)
 235. s. 436: STERCZE Jan (zm. po 1468) astrolog [znalezione]
 236. s. 436: STERLING Karol (1901-1991) historyk sztuki [znalezione]
 237. s. 438: STERLING Kazimierz (1875-1933) adwokat, działacz społeczny, poeta, dramatopisarz [znalezione]
 238. s. 440: STERLING Mieczysław (1883- ok.1945) krytyk sztuki, publicysta [znalezione]
 239. s. 441: STERLING Seweryn (1864-1932) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 240. s. 445: STERLING Władysław (1877-1943) lekarz, poeta [znalezione]
 241. s. 447: STERLING-OKUNIEWSKI Stefan (1884-1934) lekarz [znalezione]
 242. s. 448: STERMICH-DĘBICKA Jadwiga (1888-1970) śpiewaczka (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 450: STERMICH-VALCROCCIATA Piotr (1863-1935) dyrygent (rodzice: Nicolo Stermich i Erminia Pivetta)
 243. s. 450: STERMICH-VALCROCCIATA Piotr (1863-1935) dyrygent (rodzice: Nicolo Stermich i Erminia Pivetta)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 448: STERMICH-DĘBICKA Jadwiga (1888-1970) śpiewaczka (rodzice nieznani)
 244. s. 451: STERN Abraham (1762/1769 - 1842) mechanik, wynalazca [znalezione]
 245. s. 454: STERN Alicja (1905-1993) pisarka, tłumaczka (rodzice: Józef Zeidenman i Zofia Kon)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 455: STERN Anatol (1899-1968) poeta, prozaik, dramaturg (rodzice: Samuel Stern i Małgorzata Lang)
 246. s. 455: STERN Anatol (1899-1968) poeta, prozaik, dramaturg (rodzice: Samuel Stern i Małgorzata Lang)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 454: STERN Alicja (1905-1993) pisarka, tłumaczka (rodzice: Józef Zeidenman i Zofia Kon)
 247. s. 461: STERN Jonasz (1904-1988) malarz, grafik [znalezione]
 248. s. 465: STERNACKI Paweł (XVII w.) drukarz ariański w Rakowie [znalezione]
 249. s. 466: STERNACKI Sebastian (zm. 1635) drukarz ariański w Krakowie i Rakowie [znalezione]
 250. s. 468: STERNADEL Zbigniew (1928-1991) lekarz [znalezione]
 251. s. 469: STERNAL Michał (1905-1992) ksiądz, kapelan AK, działacz WiN (rodzice: Jan Sternal i Eleonora Kuklo)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 49 s. 103: SZTERNAL Kazimierz (1907-1981), major AK, cichociemny (rodzice: Jan Sternal i Eleonora Kuklo)
 252. s. 471: STERNBACH Herman (1880-1942) pisarz niemieckojęzyczny (rodzice: Mordechaj Sternbach i Etie Bleiberg)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 31 s. 29: REIS Wiktor Feliks (1875-1943) profesor okulistyki Uniwersytetu Lwowskiego (rodzice: Leon Reis i Franciszka Silberberg)
  2. t. 31 s. 34: REISOWA Karolina (zm. 1943) zoolog (rodzice nieznani)
 253. s. 473: STERNBACH Leon (1864-1940) bizantynista [znalezione]
 254. s. 475: STERNBACH Ludwik (1909-1981) orientalista, indolog [znalezione]
 255. s. 478: STERNER Wacław (1908-1979) inżynier [znalezione]
 256. s. 479: STERNFELD Ary (1905-1980) konstruktor, prekursor astronautyki [znalezione]
 257. s. 483: STERNKLAR Leon (1866-1937) tłumacz [znalezione]
 258. s. 484: STERNSCHUSS Adolf (1873-1915) prawnik, legionista [znalezione]
 259. s. 486: STERZ Jan (zm.ok.1435) burmistrz chełmiński, przedstawiciel opozycji antykrzyżackiej [znalezione]
 260. s. 488: STESŁOWICZ Władysław (1867-1940) działacz gospodarczy, poseł, minister poczt i telegrafów [znalezione]
 261. s. 491: STETKIEWICZ Bohdan h. Kościesza (zm. 1586) strukczaszy, dworzanin królewski [znalezione]
 262. s. 493: STETKIEWICZ Bohdan h. Kościesza (zm. ok. 1651) protektor prawosławia [znalezione]
 263. s. 496: STETKIEWICZ Krzysztof h. Kościesza (zm. 1684/5) podkomorzy orszański [znalezione]
 264. s. 498: STETKIEWICZ Tadeusz h. Kościesza (ok. 1745-1790) generał lejtnant wojsk litewskich [znalezione]
 265. s. 499: STETKIEWICZ Wacław (1904-1954) inżynier mechanik, profesor Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 266. s. 500: STEUER Albert (1874-1967) ksiądz, teolog, filozof [znalezione]
 267. s. 502: STEUSING Zdzisław (1883-1952) lekarz, profesor [znalezione]
 268. s. 504: STEYER Włodzimierz (1892-1957) kontradmirał [znalezione]
 269. s. 508: STĘCZYŃSKI Maciej Bogusz (1814-1890) poeta, rysownik, litograf, podróżnik [znalezione]
 270. s. 512: STĘCZYŃSKI Marian (1866-1939) prezes Związku Narodowego Polskiego w USA [znalezione]
 271. s. 514: STĘPA Katarzyna, w zakonie Teresa (1882-1977) przełożona generalna Sióstr Franciszkanek [znalezione]
 272. s. 515: STĘPIEŃ Jan (1910-1995) kapelan AK, rektor Akademii Teologii Katolickiej [znalezione]
 273. s. 519: STĘPIEŃ Lucjan (1912-1986) neurochirurg, profesor [znalezione]
 274. s. 520: STĘPIEŃ Marian (1915-1984) rysownik, architekt wnętrz, scenograf [znalezione]
 275. s. 522: STĘPIEŃ Wacław (1911-1993) autor komedii muzycznych i piosenek [znalezione]
 276. s. 524: STĘPIŃSKI Leonard (1876-1921) aktor, reżyser [znalezione]
 277. s. 527: STĘPIŃSKI Włodzimierz (1898-1988) profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [znalezione]
 278. s. 528: STĘPIŃSKI Zygmunt (1908-1982) architekt, urbanista [znalezione]
 279. s. 531: STĘPKOWSKI Adolf (1837-zm. po 1883) emigrant, szpieg rosyjski [znalezione]
 280. s. 534: STĘPKOWSKI Antoni (1831-1889) kupiec, przemysłowiec, restaurator [znalezione]
 281. s. 535: STĘPKOWSKI Stefan (1888 lub 1889-1924) architekt, urbanista [znalezione]
 282. s. 536: STĘPLOWSKI Bronisław (1943-1998) wojewoda poznański [znalezione]
 283. s. 537: STĘPLOWSKI Kazimierz (1700-1772) rektor Uniwersytetu Krakowskiego [znalezione]
 284. s. 540: STĘPNIEWSKI Leon (1889-1971) księgarz [znalezione]
 285. s. 541: STĘPNIEWSKI Tadeusz Jan (1905-1987) lekarz dermatolog, profesor [znalezione]
 286. s. 542: STĘPNIEWSKI Tadeusz (1913-1987) inżynier elektryk, profesor Politechniki śląskiej [znalezione]
 287. s. 544: STĘPNIEWSKI Tymoteusz (1834-1901) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 288. s. 545: STĘPNIEWSKI Wiesław (1909-1998) konstruktor lotniczy [znalezione]
 289. s. 548: STĘPNIOWSKI Józef (1887-1945) śpiewak, reżyser operowy [znalezione]
 290. s. 549: STĘPOWSKI Bronisław (1892-1963) lekarz ginekolog, profesor, tłumacz [znalezione]
 291. s. 550: STĘPOWSKI Franciszek h. Junosza (zm. między 1790 a 1792) konfederat barski [znalezione]
 292. s. 552: STĘPOWSKI Janusz (1900-1969) pisarz marynista [znalezione]
 293. s. 555: STĘPOWSKI Kazimierz pseud. Junosza (1880-1943) aktor [znalezione]
 294. s. 562: STĘPOWSKI Leon (1852-1914) aktor [znalezione]
 295. s. 565: STĘPOWSKI Marian (1867-1946) botanik, chemik, publicysta [znalezione]
 296. s. 566: STĘPOWSKI Tadeusz (1908-1971) pisarz, działacz społeczny [znalezione]
 297. s. 568: STĘPSKI Wiktor (1869-1929) malarz, urzędnik [znalezione]
 298. s. 569: STĘSZEWSKA Zofia (1930-1999) muzykolog [znalezione]
 299. s. 570: STĘŚLICKA Halina (1897-1956) dziennikarka, posłanka na Sejm [znalezione]
 300. s. 572: STĘŚLICKI Jan (1866-1922) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 301. s. 574: STICHEL Robert (1816-1892) pierwszy w Polsce magister nauk weterynaryjnych [znalezione]
 302. s. 574: STIEBER Zdzisław (1903-1980) językoznawca, slawista [znalezione]
 303. s. 577: STIER Jan (ok. 1675?-1738) architekt [znalezione]
 304. s. 578: STIFELMAN Henryk (1871-1938) architekt [znalezione]
 305. s. 580: STILLER Franciszek Józef (1859-1932) generał [znalezione]
 306. s. 580: STIPAL Stefania (1903-2000) nauczycielka, harcmistrzyni, żołnierz AK [znalezione]
 307. s. 584: STIRBA de Stirbitz Franciszek (1780-1832) lekarz zdrojowy w Krynicy [znalezione]
 308. s. 584: STOBEAUS Johann (1580-1646) śpiewak, kompozytor [znalezione]
 309. s. 586: STOBERSKI Jan (1906-1997) pisarz [znalezione]
 310. s. 587: STOBIECKA Maria (1913-1978) poetka [znalezione]
 311. s. 588: STOBIECKI Karol (1908-1970) malarz, prawnik [znalezione]
 312. s. 589: STOBIECKI Roman (1877-1961) kupiec, działacz społeczny w Bydgoszczy [znalezione]
 313. s. 591: STOBIECKI Stefan (1859-1944) inżynier, entomolog, muzealnik [znalezione]
 314. s. 592: STOBIECKI Tadeusz (1906-1977) inżynier chemik, profesor [znalezione]
 315. s. 594: STOBIEŃSKA Jadwiga, w zakonie Anna (1593-1649) pierwsza polska karmelitanka bosa [znalezione]
 316. s. 595: STOBIERSKI Mieczysław (1914-1998) rzeźbiarz [znalezione]
 317. s. 597: STOBIK Franciszek (1917-1975) artysta fotografik [znalezione]
 318. s. 598: STOBIŃSKI Feliks (ok. 1803-1867) aktor, dyrektor teatru [znalezione]
 319. s. 600: STOBIŃSKI Feliks Leon (1834-1888) aktor, dyrektor teatru [znalezione]
 320. s. 601: STOBNICKI Feliks Szczęsny (1800-1882) uczestnik powstania listopadowego i Wiosny Ludów [znalezione]
 321. s. 603: STOBNICKI Ksawery (1821-1861) uczestnik spisku księdza Piotra ściegiennego [znalezione]
 322. s. 604: STOCH Stanisław (1903-1980) lekarz chirurg w Sosnowcu [znalezione]
 323. s. 605: STOCH Władysław (1885-1965) mistrz ślusarstwa [znalezione]
 324. s. 606: STOCK Jan (1881-1925) fizyk, profesor Akademii Górniczej w Krakowie [znalezione]
 325. s. 607: STOCKER Ludwik (1879-1932) inżynier, współtwórca przemysłu naftowego w Polsce [znalezione]
 326. s. 608: STOCKFISCH Baltazar (ok. 1455-1521) kanonik, wikariusz i administrator generalny warmiński [znalezione]
 327. s. 610: STOCKI Edward (1909-1978) lekarz urolog, historyk medycyny [znalezione]
 328. s. 612: STOCKI Tadeusz (1902-1993) cichociemny [znalezione]
 329. s. 613: STOCKI-SOSNOWSKI Jerzy (1913-1997) rzeźbiarz [znalezione]
 330. s. 615: STOCKI-SOSNOWSKI Kazimierz (1843-1927) inżynier w służbie osmańskiej [znalezione]
 331. s. 616: STOCKINGER Andrzej (1928-1993) aktor [znalezione]
 332. s. 617: STOCKMANN Aleksander (1845-1904) lekarz uzdrowiskowy w Ciechocinku [znalezione]
 333. s. 618: STOCKMAR Ernest (1818-1905) kurator zboru ewangelickiego w Krakowie [znalezione]
 334. s. 619: STOCZKIEWICZ Jan (1779-1807) poeta, tłumacz [znalezione]
 335. s. 620: STODOR Adam (1871-1944) pisarz, krytyk literacki [znalezione]
 336. s. 621: STODÓŁKIEWICZ Jerzy (1933-1988) astronom [znalezione]
 337. s. 623: STOGNIEW Mikołaj h. Lubicz (zm. 1645) oboźny koronny, pułkownik [znalezione]
 338. s. 625: STOGOWSKI Józef (1899-1940) sportowiec, olimpijczyk [znalezione]
 339. s. 626: STOHL Karol (1867-1947) kompozytor, nauczyciel muzyki [znalezione]
 340. s. 627: STOIGNIEW (zm. po 1015) wielmoża, poseł Bolesława Chrobrego [znalezione]
 341. s. 628: STOIGNIEW (zm. 1247) chorąży księcia Przemysła I (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 629: STOIGNIEW (zm. po 1305) kasztelan rudzki i lędzki (rodzice nieznani)
  2. t. 43 s. 630: STOIGNIEW z Bogunowa h. Oksza (zm. między 1224 a 1228) kasztelan raciborski (rodzice nieznani)
 342. s. 628: STOIGNIEW (zm. po 1276) kasztelan legnicki [znalezione]
 343. s. 629: STOIGNIEW (zm. po 1305) kasztelan rudzki i lędzki (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 628: STOIGNIEW (zm. 1247) chorąży księcia Przemysła I (rodzice nieznani)
  2. t. 43 s. 630: STOIGNIEW z Bogunowa h. Oksza (zm. między 1224 a 1228) kasztelan raciborski (rodzice nieznani)
 344. s. 630: STOIGNIEW h. Oksza? (zm. między 1306 a 1308) kasztelan raciborski [znalezione]
 345. s. 630: STOIGNIEW z Bogunowa h. Oksza (zm. między 1224 a 1228) kasztelan raciborski (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 43 s. 628: STOIGNIEW (zm. 1247) chorąży księcia Przemysła I (rodzice nieznani)
  2. t. 43 s. 629: STOIGNIEW (zm. po 1305) kasztelan rudzki i lędzki (rodzice nieznani)
 346. s. 631: STOIŃSKA Stefania (1883-1978) aktorka, śpiewaczka [znalezione]
 347. s. 632: STOIŃSKI Jan, w zakonie Anioł (ok. 1652-1715) karmelita, prowincjał [znalezione]
 348. s. 633: STOIŃSKI Dominik h. Janina (1689-1769) sędzia ziemski lubelski [znalezione]
 349. s. 635: STOIŃSKI Ignacy h. Janina (1729-1782) konfederat radomski [znalezione]
 350. s. 636: STOIŃSKI Jacek h. Janina (1664-1742) sędzia ziemski lubelski [znalezione]
 351. s. 637: STOIŃSKI Jan h. Kotwica (zm. 1654) pisarz polemista, minister ariański [znalezione]
 352. s. 639: STOIŃSKI Jan (1904-1984) kurator Okręgu Szkolnego Poznańskiego (rodzice: Marceli Stoiński i Stanisława Jurasz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 21 s. 535: MODRZEJEWSKI Marian Karol (1894-1960) drogerzysta, powstaniec wielkopolski (rodzice: Tomasz Modrzejewski i Teofila Górecka)
  2. t. 23 s. 257: NOWAK Bartłomiej (1822-1890) przywódca chłopski, major z powstania w 1863 (rodzice: Paweł Nowak i Katarzyna Pokorska)
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie