Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 38. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby są powiązane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większość osób opisanych w PSB już jest połączona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One są na szaro, kursywą. Normalnym drukiem przedstawieni są pozostali, czyli ci, którzy związków rodzinnych z polskimi elitami wciąż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: SKARBEK Aleksander Wincenty Jan (1874-1922) polityk endecki, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu, poseł na Sejm Ustawodawczy RP [znalezione]
 2. s. 7: SKARBEK Franciszek h. Awdaniec (zm. 1749) wojewoda łęczycki [znalezione]
 3. s. 8: SKARBEK Fryderyk Florian (1792-1866) ekonomista, historyk, powieścio- i dramatopisarz, pamiętnikarz, działacz społ. [znalezione]
 4. s. 13: SKARBEK Henryk Stanisław Leon (1839-1904) ziemianin, kurator dziedziczny Fundacji Skarbkowskiej [znalezione]
 5. s. 14: SKARBEK Jakub z Góry h. Awdaniec (zm. 1438) rycerz, poseł Władysława Jagiełły do Turcji [znalezione]
 6. s. 15: SKARBEK Jan h. Awdaniec (1661-1733) arcybiskup lwowski [znalezione]
 7. s. 17: SKARBEK Jan h. Awdaniec (ok. 1710-1772) kasztelan inowrocławski [znalezione]
 8. s. 19: SKARBEK Krzysztof h. Awdaniec (ok. 1630-1706) pułkownik wojsk kor., poseł na sejmy, kasztelan halicki [znalezione]
 9. s. 21: SKARBEK Rafał Ludwik h. Awdaniec (zm. ok. 1793) chorąży kołomyjski, poseł na sejmy [znalezione]
 10. s. 23: SKARBEK Stanisław Marcin h. Awdaniec (1780-1848) fundator i dyrektor teatru we Lwowie, filantrop [znalezione]
 11. s. 25: SKARBEK Władysław Józef h. Awdaniec (ok. 1660-1713) kasztelan halicki [znalezione]
 12. s. 26: SKARBEK-GIŻYCKA Krystyna (1915-1952) agentka angielskiego wywiadu i angielskiej organizacji dywersyjnej w czasie drugiej wojny światowej [znalezione]
 13. s. 27: SKARBIMIR h. Awdaniec (zm. 1124/38) wojewoda, przodek rodu Awdańców (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 20 s. 611: MICHAŁ (XI/XII w.) kanclerz Bolesława Krzywoustego (rodzice nieznani)
  2. t. 25 s. 37: PAKOSŁAW (zm. po 1152) komes (rodzice nieznani)
  3. t. 25 s. 38: PAKOSŁAW Stary (ok. 1170-1245) wojewoda krakowski, sandomierski (rodzice nieznani)
  4. t. 25 s. 42: PAKOSŁAW Młodszy (zm. 1243) wojewoda sandomierski (rodzice nieznani)
 14. s. 31: SKARBIMIR h. Awdaniec (zm. po 1231) komornik księżnej krakowskiej Grzymisławy, łowczy łęczycki [znalezione]
 15. s. 31: SKARBIŃSKI Stanisław (1856-1925) przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny [znalezione]
 16. s. 33: SKARBKOWA Felicja Maria (1872-1963) działaczka społeczna [znalezione]
 17. s. 35: SKARGA Piotr (1536-1612) jezuita, polemista religijny, hagiograf, nadworny kaznodzieja Zygmunta III (rodzice: Michał Skarga i Anna Świętek)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 43: SKARGA Sebastian (ok. 1553-1638) jezuita, dramatopisarz (rodzice: Stanisław Czarnolaski i Małgorzata Skarga)
 18. s. 43: SKARGA Sebastian (ok. 1553-1638) jezuita, dramatopisarz (rodzice: Stanisław Czarnolaski i Małgorzata Skarga)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 35: SKARGA Piotr (1536-1612) jezuita, polemista religijny, hagiograf, nadworny kaznodzieja Zygmunta III (rodzice: Michał Skarga i Anna Świętek)
 19. s. 44: SKARSZEWSKI Jan h. Leszczyc (ok. 1590-1662) kanonik kapituł katedralnych płockiej i krakowskiej, kustosz kielecki, kustosz i scholastyk wiślicki, sekretarz królewski [znalezione]
 20. s. 45: SKARSZEWSKI Stanisław h. Leszczyc (zm. 1449?) kasztelan biechowski [znalezione]
 21. s. 46: SKARSZEWSKI Stanisław h. Leszczyc (ok. 1554-1624) scholastyk krakowski [znalezione]
 22. s. 48: SKARSZEWSKI Stanisław h. Leszczyc (1602-1685) kasztelan wojnicki, wielkorządca krakowski [znalezione]
 23. s. 50: SKARSZEWSKI Wojciech Józef Marcin h. Leszczyc (1742-1827) podkanclerzy w. kor., arcybiskup warszawski i prymas Król. Pol., pisarz polemiczny i religijny [znalezione]
 24. s. 61: SKARZYŃSKA Janina Helena (1876-1952) działaczka oświatowa, pedagog, bibliotekarz [znalezione]
 25. s. 62: SKARZYŃSKI Ambroży Mikołaj h. Bończa (1789-1868) uczestnik wojen napoleońskich, generał brygady WP, powstaniec 1830/31 r. [znalezione]
 26. s. 67: SKARZYŃSKI Feliks h. Bończa (ok. 1522-1584) kanonik kolegiaty warszawskiej, archidiakon dobrzyński, kaznodzieja i spowiednik Anny Jagiellonki [znalezione]
 27. s. 67: SKARZYŃSKI Feliks Jan Nepomucen Tadeusz h. Bończa (1791/1792-1862) uczestnik wojen napoleońskich, pułkownik WP, powstaniec 1830/31 [znalezione]
 28. s. 70: SKARZYŃSKI Fortunat Kazimierz h. Bończa (1778-1841) uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, pułkownik WP, powstaniec 1830/31 [znalezione]
 29. s. 72: SKARZYŃSKI Jerzy h. Bończa (1759-1818) podkomorzy sochaczewski, prezes sądu apelacyjnego, kasztelan Król. Pol. [znalezione]
 30. s. 73: SKARZYŃSKI Kazimierz h. Bończa (1790/2-1856) uczestnik wojen napoleońskich, pułkownik WP, generał brygady w powstaniu 1830/31 [znalezione]
 31. s. 77: SKURZYŃSKI Ksawery Aleksander (1819-1875) architekt, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu [znalezione]
 32. s. 78: SKARZYŃSKI Michał Szymon (1807-1887) ziemianin, powstaniec 1830/31 r. i 1848 r., działacz społeczny i gospodarczy [znalezione]
 33. s. 79: SKARZYŃSKI Tadeusz Szymon h. Bończa (zm. 1817) poseł na sejm grodzieński 1793 r., sędzia sądu apelacyjnego płockiego [znalezione]
 34. s. 80: SKARZYŃSKI Tadeusz (1886-1944) aktor, reżyser, dyrektor teatru [znalezione]
 35. s. 81: SKARZYŃSKI Wincenty h. Bończa (1806-1876) kapitan WP, powstaniec 1830/31 r., żołnierz Legii Cudzoziemskiej i pułkownik armii hiszpańskiej [znalezione]
 36. s. 84: SKARZYŃSKI Witold (1850-1910) ziemianin, ekonomista, publicysta, poseł do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego, działacz społeczny [znalezione]
 37. s. 86: SKARZYŃSKI Zygmunt Józef Leopold (1865-1915) ksiądz, pisarz religijny [znalezione]
 38. s. 86: SKARŻANKA Hanna (1917-1992) aktorka teatralna i filmowa, żołnierz Kedywu Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej [znalezione]
 39. s. 89: SKARŻYŃSKA Lidia (1920-1944) malarka, scenograf, docent ASP w Krakowie [znalezione]
 40. s. 91: SKARŻYŃSKA Tekla (1810-1860) działaczka religijna i charytatywna [znalezione]
 41. s. 92: SKARŻYŃSKA-GUTOWSKA Maria Apolonia (1889-1982) biolog, procesor SGGW w Warszawie i Massachusetts State College [znalezione]
 42. s. 93: SKARŻYŃSKI Bohdan (1916-1942?) działacz komunistyczny [znalezione]
 43. s. 94: SKARŻYŃSKI Bolesław Antoni (1901-1963) biochemik, profesor Akad. Med. w Krakowie [znalezione]
 44. s. 97: SKARŻYŃSKI Dionizy (1820-1903) spiskowiec, Sybirak, powstaniec 1863 r. [znalezione]
 45. s. 98: SKARŻYŃSKI Erazm h. Bończa (1804-1871) powstaniec 1830/31, 1846 i 1863 r. [znalezione]
 46. s. 100: SKARŻYŃSKI Józef (1899-1976) chemik, wykładowca Akad. Med. w Łodzi [znalezione]
 47. s. 101: SKARŻYŃSKI Karol (1875-1957) wiolonczelista, pedagog [znalezione]
 48. s. 101: SKARŻYŃSKI Leopold Kazimierz (1903-1979) podpułkownik WP [znalezione]
 49. s. 102: SKARŻYŃSKI Onufry (1818-po 1858) spiskowiec, Sybirak [znalezione]
 50. s. 103: SKARŻYŃSKI Stanisław Jakub (1899-1942) lotnik, podpułkownik WP [znalezione]
 51. s. 104: SKASZEWSKI Mikołaj h. Grabie (zm. przed 11 III 1681) chorąży ziemi bielskiej, poseł na sejmy [znalezione]
 52. s. 106: SKAWINA Tadeusz Jan (1922-1976) gleboznawca, profesor Akad. Górniczo-Hutniczej w Krakowie [znalezione]
 53. s. 109: SKAWINKA Maciej (zm. 1477) benedyktyn, opat tyniecki [znalezione]
 54. s. 111: SKAWINKA Stanisław (ok. 1450-1527) profesor teologii, rektor Uniw. Krak., kanonik regularny Stróżów Grobu Jerozolimskiego [znalezione]
 55. s. 112: SKAWIŃSKI Piotr (1812-1902) powstaniec 1830/31, działacz emigracyjny, agronom, wynalazca [znalezione]
 56. s. 112: SKAWIŃSKI Stanisław Bronisław (1880-1968) inżynier kolejowy, profesor Politechn. Warsz. [znalezione]
 57. s. 113: SKĄPSKI Adam Stanisław (1902-1968) chemik, profesor Akademii Górniczej w Krakowie, twórca szkolnictwa technicznego w Nigerii [znalezione]
 58. s. 115: SKĄPSKI Bohdan Józef (1908-1986) dziennikarz, publicysta, współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny Życia Warszawy [znalezione]
 59. s. 116: SKĄPSKI Franciszek (1881-1966) działacz niepodległościowy i społeczny, przedsiębiorca budowlany [znalezione]
 60. s. 119: SKĄPSKI Józef (1868-1950) prawnik, adwokat, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP, syndyk AU i PAU [znalezione]
 61. s. 121: SKĄPSKI Konstanty Zdzisław (1894-1971) pułkownik WP, generał brygady na uchodźstwie [znalezione]
 62. s. 122: SKERL August Leopold (1842?-1881) zecer, zarządca drukarni, działacz społeczny i zawodowy (rodzice: Łukasz Skerl i Antonina Dutkiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 123: SKERL Łukasz (1805-1877) z pochodzenia Słoweniec, zecer, zarządca drukarni, działacz społeczny (rodzice nieznani)
 63. s. 123: SKERL Łukasz (1805-1877) z pochodzenia Słoweniec, zecer, zarządca drukarni, działacz społeczny (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 122: SKERL August Leopold (1842?-1881) zecer, zarządca drukarni, działacz społeczny i zawodowy (rodzice: Łukasz Skerl i Antonina Dutkiewicz)
 64. s. 124: SKIBA Antoni (1811-1863) ksiądz, poseł polski do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w Berlinie [znalezione]
 65. s. 124: SKIBA Edward Władysław (1843-1911) profesor fizyki teoretycznej UJ [znalezione]
 66. s. 125: SKIBA Kazimierz (1812-1890) rolnik, ostatni polski sołtys wsi Katowice, działacz społeczny i narodowy (rodzice: Jakub Skiba i Marianna Szczok)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 13 s. 503: KONIARKOWA Zofia (1876-1963) działaczka Śląska (rodzice: Piotr Wróbel i Franciszka Skiba)
 67. s. 126: SKIBA Wiktor Roman (1913-1979) inżynier-elektryk, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, autor wspomnień i reportaży [znalezione]
 68. s. 127: SKIBA Władysław Jan (1912-1988) geolog, geograf, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie [znalezione]
 69. s. 128: SKIBICKI Franciszek (1796-1877) senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, szambelan i ochmistrz dworu carskiego [znalezione]
 70. s. 129: SKIBIŃSKA Anna Maria (1911-1990) antropolog, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie [znalezione]
 71. s. 130: SKIBIŃSKA Józefa (1794-1834) śpiewaczka, aktorka [znalezione]
 72. s. 131: SKIBIŃSKA Wilhelmina (zm. po 1860) śpiewaczka [znalezione]
 73. s. 132: SKIBIŃSKI Franciszek Maria (1898/9-1991) generał dywizji WP [znalezione]
 74. s. 133: SKIBIŃSKI Karol (1849-1922) inżynier, profesor i rektor Szkoły Politechnicznej we Lwowie [znalezione]
 75. s. 134: SKIBIŃSKI Kazimierz Michał (1786-1858) aktor, śpiewak, reżyser, dyrektor teatru [znalezione]
 76. s. 137: SKIBIŃSKI Leon (1879-1945) przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny [znalezione]
 77. s. 138: SKIBIŃSKI Mieczysław (1874-1956) historyk [znalezione]
 78. s. 139: SKIBIŃSKI Romuald (1832-1880) ksiądz, powstaniec 1863/4 r., zesłaniec [znalezione]
 79. s. 139: SKIBIŃSKI Stanisław (1928-1973) działacz komunistyczny, nauczyciel akademicki [znalezione]
 80. s. 140: SKIBIŃSKI Zdzisław (1895-1947) lekarz ftyzjatra, profesor Uniw. Wrocł. [znalezione]
 81. s. 141: SKIBNIEWSKA Maria (1904-1984) tłumaczka [znalezione]
 82. s. 142: SKIBNIEWSKI Kazimierz Wiktor (1910-1943) lekarz, harcmistrz [znalezione]
 83. s. 143: SKIBNIEWSKI Mariusz Dominik Marian (1881-1939) jezuita, profesor Instytutu Orientalnego w Rzymie, historyk Kościoła [znalezione]
 84. s. 145: SKIBNIEWSKI Stanisław Maria (1901-1958) inżynier elektryk, dyrektor Elektrowni Warszawskiej, oficer Armii Krajowej [znalezione]
 85. s. 146: SKIBNIEWSKI Stefan Leon (1878-1941) ksiądz, wikariusz generalny archidiec. Korfu, protonotariusz apostolski, profesor filozofii chrześcijańskiej Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie [znalezione]
 86. s. 147: SKIBNIEWSKI Zygmunt (1905-1994) architekt, urbanista, profesor Politechn. Warsz. [znalezione]
 87. s. 150: SKIDEŁŁ Jan (1789-1837) profesor Uniw. Wil., kanonik kapituły katedralnej wileńskiej, pisarz religijny [znalezione]
 88. s. 150: SKIERKA Jan z Sarbinowa h. Nałęcz (zm. 1450/51) miecznik kaliski [znalezione]
 89. s. 151: SKIERKOWSKI Władysław (1886-1941) ksiądz, folklorysta [znalezione]
 90. s. 153: SKIERSKI Jan Andrzej (1915-1982) dziennikarz radiowy, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego [znalezione]
 91. s. 154: SKIERSKI Kazimierz Zenon (1908-1961) powieściopisarz i nowelista [znalezione]
 92. s. 156: SKIERSKI Leonard Kazimierz (1866-1940) generał dywizji WP [znalezione]
 93. s. 157: SKIERSKI Stefan Kazimierz Wojciech (1873-1948) superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w RP [znalezione]
 94. s. 158: SKILSKI Adam (2 poł. XVIII w.) oficer konfederacji barskiej, komendant pow. garwolińskiego w powstaniu kościuszkowskim [znalezione]
 95. s. 159: SKIMBOROWICZ Hipolit (1815-1880) dziennikarz, redaktor, kolekcjoner, bibliograf, bibliotekarz, wydawca [znalezione]
 96. s. 161: SKIMBOROWICZ Hipolit Ludwik (1862-1927) ksiądz, wydawca, publicysta [znalezione]
 97. s. 162: SKIMBOROWICZOWA Anna (ok. 1808-1875) entuzjastka, działaczka konspiracyjna, pisarka [znalezione]
 98. s. 163: SKIMINA Stanisław Klemens (1886-1962) filolog klasyczny, profesor UJ i UMK w Toruniu [znalezione]
 99. s. 165: SKINDER Tadeusz Antoni (1897-1952) płk dyplomowany WP. [znalezione]
 100. s. 166: SKINDEROWICZ Bronisław (1915-1987) geolog, dyrektor górniczy II stopnia, profesor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach [znalezione]
 101. s. 167: SKIRGIEŁŁO (ok. 1354/5-ok.1395) książę litewski, połocki, trocki i kijowski [znalezione]
 102. s. 170: SKIRGIEŁŁO-JACEWICZ Karol (1877-1920) pułkownik WP [znalezione]
 103. s. 171: SKIRLIŃSKA Janina (1907-1993) gimnastyczka, olimpijka, trenerka i sędzina międzynarodowa gimnastyki [znalezione]
 104. s. 172: SKIRLIŃSKI Jan (ok. 1822-1910) marszałek powiatowy, działacz samorządowy, gospodarczy i oświatowy [znalezione]
 105. s. 173: SKIRMUNT Adam h. Dąb czyli Przyjaciel odm. (zm. ok. 1800) poseł na sejmy, sędzia ziemski piński [znalezione]
 106. s. 174: SKIRMUNT Aleksander (1798-1870) pionier przemysłu w Pińszczyźnie [znalezione]
 107. s. 175: SKIRMUNT Henryk (1868-1939) poeta, kompozytor [znalezione]
 108. s. 177: SKIRMUNT Kazimierz (1861-1931) prawnik, ksiądz, protonotariusz apostolski, radca kanoniczny ambasady polskiej przy Watykanie [znalezione]
 109. s. 178: SKIRMUNT Konstanty (1866-1949) poseł RP w Rzymie, minister spraw zagranicznych, poseł i ambasador RP w Londynie [znalezione]
 110. s. 183: SKIRMUNT Mieczysław (1850-1915) aktor, reżyser, dyrektor teatru [znalezione]
 111. s. 184: SKIRMUNT Roman (1868-1939) ziemianin, poseł do rosyjskiej Dumy Państwowej i Rady Państwa, senator RP [znalezione]
 112. s. 187: SKIRMUNTOWA Helena (1827-1874) malarka amatorka, rzeźbiarka [znalezione]
 113. s. 189: SKIRMUNTÓWNA Konstancja (1851-1934) popularyzatorka historii, publicystka [znalezione]
 114. s. 190: SKIWSKI Emilian Konstanty (1836-1892) drukarz i nakładca warszawski [znalezione]
 115. s. 190: SKIWSKI Jan Emil Władysław (1894-1956) krytyk literacki, publicysta, poeta, tłumacz [znalezione]
 116. s. 193: SKŁADANEK Julian (Juliusz) (1907-1958) aktor, recytator radiowy [znalezione]
 117. s. 193: SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan (1885-1962) lekarz, generał dywizji, premier, minister spraw wewnętrznych [znalezione]
 118. s. 197: SKŁODOWSKA-SZALAYOWA Helena (1866-1961) nauczycielka, wizytatorka szkół warszawskich, działaczka oświatowa [znalezione]
 119. s. 198: SKŁODOWSKI Józef h. Dołęga (1804-1882) pedagog, dyrektor gimnazjum w Lublinie [znalezione]
 120. s. 199: SKŁODOWSKI Józef Władysław (1863-1937) lekarz [znalezione]
 121. s. 200: SKŁODOWSKI Władysław (1832-1902) przyrodnik, pedagog, popularyzator nauk ścisłych i przyrodniczych [znalezione]
 122. s. 201: SKŁODOWSKI Zdzisław Józef (1841-1914) prawnik, powstaniec 1863 r., tłumacz utworów literackich [znalezione]
 123. s. 203: SKOBEL Fryderyk Kazimierz (1806-1876) lekarz, profesor UJ [znalezione]
 124. s. 205: SKOBERA Józef (1735-1788) ksiądz, profesor Uniw. Lwow. [znalezione]
 125. s. 206: SKOCZEK Józef Stanisław (1903-1966) historyk, profesor UJ [znalezione]
 126. s. 207: SKOCZEK Zbigniew Jan (1930-1994) operator filmowy Polskiej Kroniki Filmowej i Wytwórni Filmów Dokumentalnych [znalezione]
 127. s. 208: SKOCZYLAS Adam Piotr (1902-1975) zootechnik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 128. s. 210: SKOCZYLAS Adam Bronisław (1929-1966) taternik i alpinista [znalezione]
 129. s. 211: SKOCZYLAS Ludwik Franciszek (1881-1961) pedagog, krytyk literacki i teatralny, publicysta, działacz oświatowy [znalezione]
 130. s. 213: SKOCZYLAS Stanisław (1875-1968) inżynier górniczy i hutniczy, profesor i rektor Akademii Górniczej w Krakowie, senator RP, profesor polskich wyższych uczelni w Londynie [znalezione]
 131. s. 214: SKOCZYLAS Stefan (1918-1945) działacz ruchu młodowiejskiego, oficer Batalionów Chłopskich [znalezione]
 132. s. 215: SKOCZYLAS Władysław (1883-1934) malarz, grafik, pedagog [znalezione]
 133. s. 220: SKOCZYŃSKI Michał (1897-1974) adwokat [znalezione]
 134. s. 221: SKOCZYŃSKI Albert Piotr Alkantara (1716-1780) reformata, autor kazań [znalezione]
 135. s. 222: SKOCZYŃSKI Zygmunt (1917-1964) inżynier elektryk, profesor Instytutu Elektrotechniki i Politechn. Warsz. [znalezione]
 136. s. 223: SKOK Gerard (1930-1987) działacz polityczny, poseł do Sejmu PRL, publicysta, literat (rodzice: Franciszek Skok i Fryda Rusińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 224: SKOK Henryk (1934-1980) historyk, działacz polityczny, nauczyciel akademicki (rodzice: Franciszek Skok i Fryda Rusińska)
 137. s. 224: SKOK Henryk (1934-1980) historyk, działacz polityczny, nauczyciel akademicki (rodzice: Franciszek Skok i Fryda Rusińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 223: SKOK Gerard (1930-1987) działacz polityczny, poseł do Sejmu PRL, publicysta, literat (rodzice: Franciszek Skok i Fryda Rusińska)
 138. s. 225: SKOKOWSKA-RUDOLF Maria (1895-1975) lekarz medycyny społecznej, ftyzjatra i pediatra [znalezione]
 139. s. 226: SKOKOWSKI Julian (1886-1959) generał brygady WP [znalezione]
 140. s. 228: SKOKOWSKI Manswet (1751-1798) jezuita, architekt [znalezione]
 141. s. 229: SKOKOWSKI Michał (1878-1930) adwokat, senator RP [znalezione]
 142. s. 229: SKOKOWSKI Zbigniew (1888-1943) wyższy urzędnik Min. Pracy i Opieki Społecznej, działacz wolnomularski [znalezione]
 143. s. 231: SKOLICKI Zbigniew Wojciech (1908-1971) przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, poseł na Sejm PRL [znalezione]
 144. s. 232: SKOLIMOWSKI Jan Władysław h. Lubicz (zm. 1680) sędzia ziemski drohicki, poseł na sejmy [znalezione]
 145. s. 233: SKOLIMOWSKI Jerzy Walerian (1907-1985) architekt, grafik [znalezione]
 146. s. 236: SKOLIMOWSKI Rafał (1781-1848) ksiądz, pedagog, matematyk [znalezione]
 147. s. 236: SKOŁYSZEWSKI Franciszek Ksawery (1904-1969) teoretyk muzyki, pedagog, kompozytor (rodzice: Wiktor Skołyszewski i Jadwiga Szaszewska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 238: SKOŁYSZEWSKI Wiktor Feliks (1868-1935) inżynier leśnictwa, rolnictwa i melioracji, działacz społeczny i polityczny, poseł na Sejm Krajowy (rodzice: Feliks Skołyszewski i Alodia Pinkas)
 148. s. 238: SKOŁYSZEWSKI Wiktor Feliks (1868-1935) inżynier leśnictwa, rolnictwa i melioracji, działacz społeczny i polityczny, poseł na Sejm Krajowy (rodzice: Feliks Skołyszewski i Alodia Pinkas)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 236: SKOŁYSZEWSKI Franciszek Ksawery (1904-1969) teoretyk muzyki, pedagog, kompozytor (rodzice: Wiktor Skołyszewski i Jadwiga Szaszewska)
 149. s. 241: SKOMOROWSKI Jan (1874-1948) inżynier geolog, podróżnik [znalezione]
 150. s. 241: SKOMOROWSKI Tomasz (1839-1907) nauczyciel, matematyk [znalezione]
 151. s. 242: SKONECZNY Stanisław (1910-1979) poeta, dziennikarz [znalezione]
 152. s. 245: SKONIECKI Czesław (1905-1964) działacz komunistyczny [znalezione]
 153. s. 247: SKONIECZNY Czesław (1894-1946) aktor [znalezione]
 154. s. 247: SKONIECZNY Teodor (1852-1910) rzeźbiarz, właściciel warsztatu rzeźbiarsko-kamieniarskiego [znalezione]
 155. s. 249: SKOP Jerzy Karol (ok. 1670-po 1754) autor wierszy łacińskich [znalezione]
 156. s. 250: SKOPOWSKI Jan Ambroży h. Jastrzębiec (1631-1705) dominikanin, wikariusz generalny kongregacji dominikanów obserwantów św. Ludwika Bertranda, spowiednik króla Jana III Sobieskiego [znalezione]
 157. s. 252: SKORACZEWSKI Filip Wawrzyniec (1838-1910) leśnik, powstaniec r. 1863 [znalezione]
 158. s. 253: SKORACZEWSKI Władysław Franciszek (1920-1980) śpiewak operowy, działacz harcerstwa [znalezione]
 159. s. 254: SKORASZEWSKI Józef Maksymilian Bartłomiej Grzegorz (2 poł. XVIII-1 poł. XIX w.) tłumacz, autor podręczników, drobny aferzysta [znalezione]
 160. s. 256: SKORASZEWSKI Władysław Michał h. Abdank (zm. 1682/3) pułkownik królewski, chorąży poznański [znalezione]
 161. s. 259: SKORASZEWSKI Włodzimierz (1894-1959) inżynier-technolog [znalezione]
 162. s. 260: SKORB Jan (1910-1988) nauczyciel, oficer Armii Krajowej [znalezione]
 163. s. 261: SKORKOWSKI Edward Henryk (1899-1985) zootechnik, hipolog [znalezione]
 164. s. 262: SKOROBOHATA-STANKIEWICZ Zofia (1871-po 1938) publicystka, malarka [znalezione]
 165. s. 263: SKOROBOHATY Aleksander Dionizy h. Radwan (1639-1699) żołnierz w kompucie armii lit., horodniczy grodzieński, autor diariusza [znalezione]
 166. s. 265: SKOROBOHATY-JAKUBOWSKI Jan (1878-1955) generał brygady WP i Armii Krajowej [znalezione]
 167. s. 267: SKORODYŃSKI Mikołaj h. Skorodyński (1757-1805) rektor Uniw. Lwow., biskup greckokatolicki lwowski [znalezione]
 168. s. 268: SKORSKI Jan Tomasz h. Jastrzębiec (1701-1752) jezuita, wierszopis [znalezione]
 169. s. 269: SKORULSKI Andrzej h. Kościesza odm. (zm. 1637) rycerz Grobu Świętego, poseł na sejmy, marszałek kowieński [znalezione]
 170. s. 270: SKORULSKI Antoni Adam h. Kościesza odm. (1715-1777) jezuita, filozof, rektor Akad. Wileńskiej [znalezione]
 171. s. 272: SKORUPKA Adam Franciszek Ksawery Jan Nepomucen Władysław h. Ślepowron (1820-1872) dyrektor teatru [znalezione]
 172. s. 275: SKORUPKA Ignacy Jan (1893-1920) ksiądz, kapelan WP, prefekt szkolny [znalezione]
 173. s. 277: SKORUPKA Kazimierz (1901-1943) tramwajarz warszawski, działacz społeczny, harcmistrz [znalezione]
 174. s. 278: SKORUPKA Leon (1821/22-1875) ziemianin, polityk, poseł na Sejm Krajowy, członek władz powstańczych w r. 1863 [znalezione]
 175. s. 280: SKORUPKA Maciej Kazimierz h. Ślepowron (ok. 1716-1785) prawnik, chorąży drohicki, arcystolnik kor. (w Galicji) [znalezione]
 176. s. 281: SKORUPKA Stanisław Szymon (1906-1988) językoznawca, profesor Uniw. Warsz. [znalezione]
 177. s. 283: SKORUPKA Tomasz (1862-1935) pamiętnikarz chłopski [znalezione]
 178. s. 284: SKORUPKA Wawrzyniec (1896-1971) pamiętnikarz i działacz chłopski [znalezione]
 179. s. 285: SKORUPSKA Wanda Maria (1908-1994) prawnik, harcmistrzyni, działaczka konspiracyjna w czasie drugiej wojny światowej [znalezione]
 180. s. 286: SKORUPSKI Kazimierz (1904-1972) prawnik, harcmistrz, uczestnik francuskiego ruchu oporu [znalezione]
 181. s. 287: SKORUPSKI Michał (1821/8-1912) ksiądz, powstaniec, sybirak [znalezione]
 182. s. 288: SKORUTA Aleksander z Mołdaczyc h. Korczak (zm. 1515) podkomorzy chełmski, wojski lubaczowski, poseł do Moskwy i Tatarów [znalezione]
 183. s. 290: SKORYNA Cezary Franciszek Feliks (1840-1903) właściciel fabryki maszyn młyńskich w Warszawie, działacz społeczny [znalezione]
 184. s. 291: SKORYNA Franciszek (ok. 1490-ok. 1540) lekarz, tłumacz i wydawca, założyciel pierwszej drukarni cyrylickiej w Wilnie [znalezione]
 185. s. 294: SKORYNA Jan (1888-1961) pułkownik WP, inżynier [znalezione]
 186. s. 296: SKOTAREK Władysław (1894-1969) grafik [znalezione]
 187. s. 297: SKOTNICKA Jadwiga (1926-1992) literatka, redaktorka Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu [znalezione]
 188. s. 298: SKOTNICKI Adam Andrzej (1889-1952) ekonomista, działacz związkowy i polityczny [znalezione]
 189. s. 299: SKOTNICKI Antoni (1841-1897) komisarz rządowy i komisarz pełnomocny Rządu Narodowego Polski 1863-64, publicysta [znalezione]
 190. s. 300: SKOTNICKI Czesław Innocenty (1871-1945) inżynier hydrotechnik, profesor i rektor Politechn. Warsz. [znalezione]
 191. s. 302: SKOTNICKI Jan (1876-1968) malarz, grafik, działacz polityczny [znalezione]
 192. s. 305: SKOTNICKI Marceli (1815-1850) prozaik, poeta, tłumacz [znalezione]
 193. s. 306: SKOTNICKI Paweł h. Grzymała (zm. ok. 1597) poseł na sejmy, chorąży halicki [znalezione]
 194. s. 307: SKOTNICKI Piotr h. Bogoria (ok. 1540-1584) prawnik, profesor Uniw. Krak., kanonik przemyski [znalezione]
 195. s. 308: SKOTNICKI Stanisław (1894-1939) generał brygady WP. [znalezione]
 196. s. 309: SKOTNICOWA Maria (1883-1958) publicystka i pisarka, działaczka społeczna [znalezione]
 197. s. 311: SKOWID Walenty (1609-1687) jezuita, profesor Akad. Wil., matematyk, prawnik [znalezione]
 198. s. 312: SKOWRON Stanisław Teofil (1900-1976) biolog, profesor UJ i Akad. Med. w Krakowie [znalezione]
 199. s. 314: SKOWRONEK Gottlieb (ok. 1833-1913) rolnik, ludowy pisarz mazurski [znalezione]
 200. s. 314: SKOWRONEK Ludwik (1859-1934) ksiądz, budowniczy kościołów, pisarz religijny [znalezione]
 201. s. 315: SKOWRONEK Tomasz Sylwester (1884-1966) urzędnik, działacz narodowy, poseł do Sejmu RP [znalezione]
 202. s. 316: SKOWROŃSKA-FELDMANOWA Janina (1899-1966) dramaturg, propagatorka teatru cieni, publicystka (rodzice: Jan Skowroński i Józefa Jasińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 6 s. 396: FELDMAN Józef (1899-1946) profesor historii (rodzice: Wilhelm Feldman i Maria Kleinman)
  2. t. 6 s. 399: FELDMAN Wilhelm (1868-1919) literat, historyk literatury, polityk (rodzice nieznani)
 203. s. 317: SKOWROŃSKI Aleksander (1863-1934) ksiądz, działacz narodowy na Śląsku, publicysta, poeta [znalezione]
 204. s. 319: SKOWROŃSKI Antoni (1901-1988) ekonomista, działacz gospodarczy, profesor Politechniki Szczecińskiej [znalezione]
 205. s. 320: SKOWROŃSKI Bolesław (1907-1944) działacz komunistyczny [znalezione]
 206. s. 320: SKOWROŃSKI Ignacy (1888-1957) działacz związkowy [znalezione]
 207. s. 321: SKOWROŃSKI Jerzy Ignacy (1901-1986) elektrotechnik, profesor Politechn. Wrocł. [znalezione]
 208. s. 323: SKOWROŃSKI Kazimierz Aleksander (1907-1974) nauczyciel, działacz kulturalny, historyk [znalezione]
 209. s. 325: SKOWROŃSKI Roman (1860/61-1923) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 210. s. 326: SKOWROŃSKI Seweryn Waldemar (1896-1948) pracownik Zarządu Miejskiego Warszawy, działacz konspiracyjny [znalezione]
 211. s. 327: SKOWROŃSKI Stanisław Tadeusz (1896-1974) pułkownik dyplomowany WP, generał brygady na uchodźstwie [znalezione]
 212. s. 328: SKOWROŃSKI Stanisław (1902-1972) działacz socjalistyczny, dziennikarz [znalezione]
 213. s. 330: SKOWROŃSKI Zdzisław (1909-1969) komediopisarz, autor scenariuszy telewizyjnych i filmowych [znalezione]
 214. s. 332: SKOWROŃSKI Zygmunt Stanisław (1909-1986) ksiądz, profesor seminarium duchownego w Łodzi [znalezione]
 215. s. 333: SKÓRA Andrzej z Gaju h. Awdaniec (zm. 1626/7) podczaszy kaliski, poseł na sejmy [znalezione]
 216. s. 334: SKÓRA Piotr z Gaju i Kiączyna h. Awdaniec (zm. 1468) kasztelan kaliski, starosta generalny Wielkopolski, starosta obornicki [znalezione]
 217. s. 338: SKÓRA Wojciech z Gaju i Kiączyna h. Awdaniec (zm. 1382/7) kasztelan radzimski [znalezione]
 218. s. 339: SKÓRA Wojciech z Gaju h. Awdaniec (zm. 1487) kustosz gnieźnieński, oficjał i wikariusz generalny poznański [znalezione]
 219. s. 342: SKÓRA Wojciech z Gaju h. Awdaniec (zm. 1512) podkomorzy dobrzyński, potem wojewoda płocki [znalezione]
 220. s. 343: SKÓRCZEWSKI Bolesław Karol (1848-1911) lekarz, balneolog [znalezione]
 221. s. 344: SKÓREWICZ Kazimierz Józef (1866-1950) architekt, konserwator zabytków architektury [znalezione]
 222. s. 346: SKÓREWICZ Ludomir Daniel Witold (1902-1940) podprokurator, starosta grodzki i powiatowy, adwokat [znalezione]
 223. s. 347: SKÓRKA Stanisław (XV w.-XVI w.) malarz i snycerz [znalezione]
 224. s. 348: SKÓRKOWSKI Albin Kazimierz h. Jelita (1764-1810) stolnik opoczyński, poseł na Sejm Czteroletni [znalezione]
 225. s. 349: SKÓRKOWSKI Alfons h. Jelita (1809-1862) ksiądz, kanonik kapituły krakowskiej, inicjator zakładania towarzystw wstrzemięźliwości w Wolnym Mieście Krakowie [znalezione]
 226. s. 350: SKÓRKOWSKI Karol Wincenty h. Jelita (1768-1851) biskup krakowski [znalezione]
 227. s. 356: SKÓRNICKI Jerzy (1928-1980) wydawca [znalezione]
 228. s. 357: SKÓRSKI Aleksander (1851-1928) filozof, historyk, profesor Uniw. Lwow. i uniw. w Sofii [znalezione]
 229. s. 359: SKÓRZEWSKA Maria Gertruda (1846-1928) niepokalanka, pisarka [znalezione]
 230. s. 359: SKÓRZEWSKA Marianna (1741-1773) dama z czasów konfederacji radomskiej i barskiej, sawantka, przyjaciółka Fryderyka II [znalezione]
 231. s. 361: SKÓRZEWSKI Andrzej h. Drogosław (zm. 1726?) generał-major wojsk kor., poseł na sejmy [znalezione]
 232. s. 363: SKÓRZEWSKI Arnold (1798-1862) uczestnik Wiosny Ludów, deputowany na sejm W. Ks. Pozn., poseł na sejm pruski, działacz społeczny [znalezione]
 233. s. 363: SKÓRZEWSKI Edward (1930-1991) reżyser, scenarzysta [znalezione]
 234. s. 365: SKÓRZEWSKI Franciszek h. Drogosław (ok. 1709-1773) generał wojsk kor. [znalezione]
 235. s. 367: SKÓRZEWSKI Fryderyk (1768-1832) szambelan pruski, ziemianin wielkopolski [znalezione]
 236. s. 368: SKÓRZEWSKI Heliodor Jan Stanisław (1792-1858) oficer armii Księstwa Warszawskiego, poseł na sejm W. Ks. Pozn., uczestnik Wiosny Ludów, działacz społeczny, publicysta [znalezione]
 237. s. 370: SKÓRZEWSKI Leon Fryderyk (1845-1903) ziemianin, poseł do parlamentu niemieckiego, działacz społeczny [znalezione]
 238. s. 371: SKÓRZEWSKI Michał h. Drogosław (1707-1789) podkomorzy poznański [znalezione]
 239. s. 373: SKÓRZEWSKI Paweł h. Drogosław (1744-1819) konfederat barski, uczestnik powstań 1794 i 1806 r., generał brygady Ks. Warsz., senator Król. Pol. [znalezione]
 240. s. 377: SKÓRZEWSKI Seweryn (1807-1873) ziemianin, deputowany do sejmu W. Ks. Pozn. [znalezione]
 241. s. 378: SKÓRZEWSKI Stanisław h. Drogosław (1700-1761) kasztelan chełmiński, generał-lejtnant wojsk kor. [znalezione]
 242. s. 379: SKÓRZEWSKI Włodzimierz Aleksy Józef (1858-1913) III ordynat na Czerniejewie-Radomicach (pow. gnieźnieński), członek Izby Panów w Berlinie [znalezione]
 243. s. 380: SKÓRZEWSKI Zygmunt Michał Aleksy (1828-1901) II ordynat na Czerniejewie-Radomicach, członek pruskiej Izby Panów, podróżnik i pamiętnikarz [znalezione]
 244. s. 381: SKÓRZEWSKI Zygmunt Włodzimierz (1894-1974) IV ordynat na Czerniejewie-Radomicach i II ordynat na Łabiszynie-Lubostroniu w pow. szubińskim [znalezione]
 245. s. 383: SKÓRZYŃSKI Szymon (1806-1878) ksiądz, powstaniec 1830-31, działacz emigracyjny [znalezione]
 246. s. 383: SKROBACKI Andrzej Jan (1928-1992) lekarz analityk, historyk medycyny [znalezione]
 247. s. 385: SKROBAŃSKI Zygmunt Jan (1916-1968) architekt [znalezione]
 248. s. 385: SKROBISZEWSKA Halina Tomira (1926-1989) krytyk literacki, badacz literatury dla dzieci i młodzieży [znalezione]
 249. s. 386: SKROBISZEWSKI Jakub (zm. 1635) profesor Uniw. Krak., archidiakon lwowski, prawnik, historyk [znalezione]
 250. s. 389: SKROBKOWIC Grzegorz (ok. 1547-1613) prawnik, prof. Uniw. Krak., rajca krakowski (rodzice: Maciej Skrobkowic i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 389: SKROBKOWIC Ludwik Jan (zm. 1657) bernardyn, hagiograf (rodzice: Grzegorz Skrobkowic i Zofia Bylińska)
 251. s. 389: SKROBKOWIC Ludwik Jan (zm. 1657) bernardyn, hagiograf (rodzice: Grzegorz Skrobkowic i Zofia Bylińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 38 s. 389: SKROBKOWIC Grzegorz (ok. 1547-1613) prawnik, prof. Uniw. Krak., rajca krakowski (rodzice: Maciej Skrobkowic i N. N.)
 252. s. 391: SKROCHOWSKA Stanisława (1912-1976) ichtiolog, doktor hab., pracownik Akademii Rolniczej w Krakowie [znalezione]
 253. s. 392: SKROCHOWSKI Eustachy Tomasz (1843-1895) ksiądz, zmartwychwstaniec, docent UJ, profesor Uniw. Lwow. [znalezione]
 254. s. 393: SKROCHOWSKI Ignacy Manswet (1847-1912) filozof, historyk, redaktor [znalezione]
 255. s. 394: SKROCHOWSKI Jan Kanty Maria Wojciech (1914-1944) oficer WP, cichociemny, rotmistrz Armii Krajowej [znalezione]
 256. s. 396: SKROCZYŃSKA-MIKLASZEWSKA Maria (1925-1992) tłumaczka [znalezione]
 257. s. 397: SKROCZYŃSKI Albin (1890-1971) generał brygady WP i Armii Krajowej [znalezione]
 258. s. 399: SKRODZKI Eugeniusz (1821-1896) autor wspomnień i gawęd [znalezione]
 259. s. 400: SKRODZKI Eugeniusz (1899-1976) lekarz, bakteriolog, profesor Instytutu Medycznego w Odessie, potem Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku [znalezione]
 260. s. 400: SKRODZKI Józef Karol (1787-1832) fizyk, zoolog, profesor i rektor Uniw. Warsz. [znalezione]
 261. s. 402: SKRODZKI Michał Stefan (1920-1995) agrotechnik, profesor Akad. Rolniczo-Technicznej w Olsztynie [znalezione]
 262. s. 403: SKROWACZEWSKA Zofia Jadwiga (1909-1995) chemik, profesor Politechn. Wrocł. [znalezione]
 263. s. 404: SKRUDLIK Mieczysław (1887-1941) historyk sztuki, dziennikarz, publicysta [znalezione]
 264. s. 406: SKRUTEŃ Jozafat Iwan (1894-1951) bazylianin, historyk [znalezione]
 265. s. 407: SKRYPA Osyp (1894-1929) lewicowy działacz ukraiński, poseł na Sejm RP [znalezione]
 266. s. 409: SKRYPIJ Stanisław (1914-1943) architekt, dowódca Okręgu Warszawa Gwardii Ludowej [znalezione]
 267. s. 410: SKRYPNYK Stepan (1898-1993) polityk ukraiński, poseł na Sejm RP, patriarcha prawosławny Kijowa i całej Ukrainy (jako Mścisław I) [znalezione]
 268. s. 415: SKRZECZ Stanisław (1903-1986) major WP, szef sztabu Komendy Garnizonu m. Wilno Armii Krajowej [znalezione]
 269. s. 416: SKRZECZKOWSKI Jan Józef (1901-1974) ksiądz, podpułkownik Armii Krajowej [znalezione]
 270. s. 417: SKRZEK Józef (1911-1941) nauczyciel, instruktor harcerski, działacz konspiracyjny [znalezione]
 271. s. 418: SKRZESZEWSKA Bronisława (1898-1973) działaczka polityczna, archiwista [znalezione]
 272. s. 419: SKRZESZEWSKI Stanisław Antoni (1901-1978) pedagog, działacz polityczny, minister w PRL [znalezione]
 273. s. 422: SKRZETUSKI Florian (1780-1872) oficer w armii napoleońskiej, uczestnik powstania listopadowego i badeńskiego, emigrant [znalezione]
 274. s. 423: SKRZETUSKI Jan h. Jastrzębiec (zm. ok. 1618) sekretarz królewski [znalezione]
 275. s. 424: SKRZETUSKI Jan Kazimierz h. Jastrzębiec (przed 1663-po 1709) pisarz religijno-moralizujący [znalezione]
 276. s. 425: SKRZETUSKI Józef h. Jastrzębiec (zm. ok. 1764) prawnik, podczaszy przemyski, działacz stronnictwa Czartoryskich [znalezione]
 277. s. 427: SKRZETUSKI Józef Kajetan (1743-1806) pijar, pedagog, historyk, pisarz, publicysta, poeta, tłumacz [znalezione]
 278. s. 429: SKRZETUSKI Marcin h. Jastrzębiec (ok. 1517-1577) złotnik, burmistrz poznański [znalezione]
 279. s. 430: SKRZETUSKI Marcin h. Jastrzębiec (zm. ok. 1613) sekretarz królewski, podstarości międzyrzecki [znalezione]
 280. s. 431: SKRZETUSKI Mikołaj h. Jastrzębiec (zm. zapewne 1674) pułkownik jazdy [znalezione]
 281. s. 433: SKRZETUSKI Rafał h. Jastrzębiec (zm. 1568) drukarz i rytownik [znalezione]
 282. s. 435: SKRZETUSKI Bartłomiej Wincenty (1745-1791) pijar, pedagog, historyk, pisarz [znalezione]
 283. s. 437: SKRZYDLEWSKI Jan h. Samson (1867-1943) pianista, kompozytor, pedagog [znalezione]
 284. s. 438: SKRZYDLEWSKI Zygmnut Wojciech (1922-1994) architekt [znalezione]
 285. s. 439: SKRZYDŁOWSKA Hilda Czesława (1907-1980) aktorka [znalezione]
 286. s. 440: SKRZYNECKI Antoni (1853-1923) dziennikarz, publicysta, prozaik [znalezione]
 287. s. 442: SKRZYNECKI Jan Zygmunt h. Bończa (1787-1860) oficer napoleoński, generał armii polskiej i belgijskiej, wódz naczelny powstania listopadowego, emigrant [znalezione]
 288. s. 449: SKRZYNECKI Rafał Szymon h. Bończa (1714-1788) jezuita, historyk, polemista, tłumacz [znalezione]
 289. s. 450: SKRZYŃSKA Helena (1850/60-1916) śpiewaczka operowa [znalezione]
 290. s. 451: SKRZYŃSKI Adam Tomasz h. Zaremba (1853-1905) ziemianin, właściciel kopalń naftowych, poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa w Wiedniu [znalezione]
 291. s. 453: SKRZYŃSKI Aleksander h. Zaremba (zm. ok. 1674) poseł na sejmy, kasztelan brzeziński [znalezione]
 292. s. 453: SKRZYŃSKI Aleksander Józef (1882-1931) minister spraw zagranicznych i premier RP [znalezione]
 293. s. 460: SKRZYŃSKI Henryk h. Zaremba (1822-1903) ksiądz, działacz społeczny, filantrop [znalezione]
 294. s. 461: SKRZYŃSKI Jan Franciszek h. Zaremba (zm. 1731?) poseł na sejmy, kasztelan łęczycki [znalezione]
 295. s. 462: SKRZYŃSKI Józef (1833-1863) uczestnik powstania styczniowego [znalezione]
 296. s. 463: SKRZYŃSKI Konstanty (1891-1978) dyplomata, działacz Narodowej Demokracji i społeczny [znalezione]
 297. s. 465: SKRZYŃSKI Ludwik h. Zaremba (1816-1881) polityk galicyjski, poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa, publicysta, działacz gospodarczy [znalezione]
 298. s. 467: SKRZYŃSKI Stanisław Wilhelm (1877-1935) generał brygady WP [znalezione]
 299. s. 469: SKRZYŃSKI Władysław Bolesław Ignacy (1873-1937) dyplomata, polityk, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej [znalezione]
 300. s. 472: SKRZYŃSKI Włodek ze Skrzynna h. Łabędź (zm. po 1458) rozbójnik barwałdzki i żywiecki [znalezione]
 301. s. 473: SKRZYŃSKI-KMICIC Ludwik (1893-1972) generał brygady WP [znalezione]
 302. s. 475: SKRZYPCZAK Jan (1910-1944) harcmistrz, komendant Chorągwi Wielkopolskiej Ul Przemysław Szarych Szeregów [znalezione]
 303. s. 476: SKRZYPCZAK Piotr (1884-1969) ogrodnik, działacz społeczny [znalezione]
 304. s. 477: SKRZYPCZYK Michał (1881-1904) pisarz ludowy [znalezione]
 305. s. 478: SKRZYPEK Jan (1900-1969) nauczyciel, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, wiceprezydent Warszawy, poseł do Krajowej Rady Narodowej [znalezione]
 306. s. 479: SKRZYPEK Józef (1905-1974) historyk, profesor, kierownik Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. PAN [znalezione]
 307. s. 481: SKRZYPEK Władysław (1916-1944) oficer Armii Ludowej, podpułkownik WP [znalezione]
 308. s. 482: SKRZYPIŃSKI Jan Gaudenty (1891-1939) inżynier mechanik, konstruktor broni, organizator przemysłu zbrojeniowego [znalezione]
 309. s. 483: SKRZYPIŃSKI Józef Leszek (1905-1995) ekonomista, oficer WP, Straży Pożarnej i konspiracyjnych formacji w czasie okupacji niemieckiej [znalezione]
 310. s. 484: SKRZYPIŃSKI Piotr (1817-1902) pedagog, autor podręczników gramatyki polskiej [znalezione]
 311. s. 485: SKRZYPKOWSKI Kazimierz (1894-1963) tancerz [znalezione]
 312. s. 486: SKRZYWAN Stanisław (1902-1971) działacz gospodarczy, profesor rachunkowości [znalezione]
 313. s. 487: SKRZYWAN Wacław (1898-1956) statystyk, profesor Uniw. Wrocł. [znalezione]
 314. s. 488: SKUBAŁA-TOKARSKA Zofia (1919-1987) historyk, redaktor wydawnictw naukowych [znalezione]
 315. s. 489: SKUBIŃSKI Wincenty (1885-1966) działacz socjalistyczny [znalezione]
 316. s. 490: SKUBISZEWSKI Feliks (1895-1981) lekarz chirurg, profesor i rektor Akademii Medycznej w Lublinie [znalezione]
 317. s. 492: SKUBISZEWSKI Ludwik Marcin (1886-1957) lekarz, anatomopatolog, profesor Uniw. Pozn. i Akad. Med. w Poznaniu [znalezione]
 318. s. 495: SKUCZYŃSKI Wincenty (1886-1979) rzeźbiarz, konserwator rzeźby [znalezione]
 319. s. 496: SKUDRZYK Stanisław Leopold (1901-1980) ksiądz, duszpasterz Polaków w Rumunii, Australii, Anglii i Niemczech [znalezione]
 320. s. 497: SKUJANKA Jan (zm. 1257/8) kasztelan łęczycki [znalezione]
 321. s. 498: SKULIK Bernard Maria Franciszek (1867-1924) ksiądz, misjonarz, wydawca i redaktor polskich czasopism w USA [znalezione]
 322. s. 499: SKULIMOWSKI Mieczysław Maciej (1930-1982) lekarz, balneoklimatolog, historyk medycyny, profesor Akad. Med. w Krakowie [znalezione]
 323. s. 500: SKULINA Tadeusz (1929-1992) slawista, polonista, profesor Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [znalezione]
 324. s. 501: SKULMOWSKI Józef (1902-1982) biochemik, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie i Instytutu Weterynarii w Puławach [znalezione]
 325. s. 502: SKULSKI Jarosław Jan (1907-1977) aktor [znalezione]
 326. s. 504: SKULSKI Leopold (1877-1940?) polityk, premier i minister spraw wewnętrznych [znalezione]
 327. s. 506: SKULSKI Ryszard (1890-1951) nauczyciel, historyk literatury [znalezione]
 328. s. 507: SKULSKI Seweryn (1894/5-1972) działacz komunistyczny w USA, pisarz ludowy [znalezione]
 329. s. 509: SKULSKI Stanisław (1836-1918) ksiądz, powstaniec 1863 r., Sybirak [znalezione]
 330. s. 510: SKULSKI Stefan (1899-1977) pilot, inżynier lotniczy, oficer WP i Royal Air Force [znalezione]
 331. s. 511: SKUP Marian (1886-1969) inżynier górniczy, docent Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach [znalezione]
 332. s. 512: SKUPIEŃ Andrzej (1902-1973) podhalański poeta ludowy [znalezione]
 333. s. 514: SKUPIEŃ Stanisław (1907-1983) narciarz, olimpijczyk, kierownik schroniska na Kondratowej Polanie [znalezione]
 334. s. 515: SKUPIEŃSKI Franciszek Ksawery (1888-1962) botanik, profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie i Uniw. Łódz., rektor Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi [znalezione]
 335. s. 516: SKUPIEŃSKI Kasper (zm. 1645) pisarz wójtowsko-ławniczy i syndyk Starej Warszawy, rymopis, autor gazetek ulotnych [znalezione]
 336. s. 517: SKUPIEWSKI Julian (1820-1877) filolog klasyczny, pedagog [znalezione]
 337. s. 518: SKUPIEWSKI Stefan Apolinary (1885-1962) śpiewak operowy, pedagog [znalezione]
 338. s. 520: SKUPIŃSKI Antoni Stefan (1834-1863) reformat, powstaniec 1863/4 [znalezione]
 339. s. 521: SKURA Stanisław (1909-1981) metaloplastyk, malarz, rzeźbiarz [znalezione]
 340. s. 522: SKURATOWICZ Piotr Marian (1892-1940) rotmistrz armii rosyjskiej, generał brygady WP [znalezione]
 341. s. 524: SKURATOWICZ Wacław (1915-1989) zoolog, profesor Uniw. Pozn. [znalezione]
 342. s. 526: SKURATOWICZ Witold (1907-1979) dyplomata, ambasador w Libanie, wykładowca na Uniw. Warsz. [znalezione]
 343. s. 528: SKURCZYŃSKI Stanisław (1892-1972) ksiądz, archeolog amator, geolog, kolekcjoner [znalezione]
 344. s. 529: SKURZAK Ludwik Jan (1900-1979) historyk, indianista, docent Uniw. Wrocł. [znalezione]
 345. s. 529: SKUZA Wojciech (1908-1942) poeta, publicysta, działacz ludowy [znalezione]
 346. s. 531: SKWARCZYŃSKA Stefania Maria Salomea (1902-1988) teoretyk i historyk literatury, docent Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie, potem profesor Uniw. Łódz. [znalezione]
 347. s. 536: SKWARCZYŃSKI Adam (1886-1934) polityk, publicysta, ideolog obozu piłsudczykowskiego [znalezione]
 348. s. 538: SKWARCZYŃSKI Paweł (ok. 1829-1887) doktor praw, adwokat, poseł na Sejm Krajowy, autor prac prawniczych [znalezione]
 349. s. 539: SKWARCZYŃSKI Paweł (1903-1984) historyk, działacz katolicki [znalezione]
 350. s. 540: SKWARCZYŃSKI Stanisław Eugeniusz (1888-1981) generał brygady WP, szef Obozu Zjednoczenia Narodowego [znalezione]
 351. s. 542: SKWARCZYŃSKI Zdzisław (1914-1987) historyk literatury, profesor i rektor Uniw. Łódzkiego [znalezione]
 352. s. 544: SKWARECKA Hanna (1886-1966) śpiewaczka [znalezione]
 353. s. 544: SKWARSKI Jakub (zm. 1662) profesor i rektor Akad. Zamojskiej, dziekan kapituły zamojskiej [znalezione]
 354. s. 545: SKWIERAWSKI Stanisław (1884-1945) ksiądz, zmartwychwstaniec, działacz polonijny w Austrii [znalezione]
 355. s. 546: SKWIERCZYŃSKI Leopold (1905-1959) oficer WP, cichociemny, major Armii Krajowej, aktor [znalezione]
 356. s. 547: SKWIRZYŃSKI Tadeusz Michał (1923-1995) prawnik, ekonomista, minister leśnictwa i przemysłu drzewnego [znalezione]
 357. s. 548: SLASKI Andrzej h. Grzymała (XVIII w.-XIX w.) członek Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Woj. Krakowskiego, porucznik wojsk kor., uczestnik powstania kościuszkowskiego [znalezione]
 358. s. 549: SLASKI Bogusław h. Grzymała (zm. 1794) członek Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Woj. Krakowskiego [znalezione]
 359. s. 550: SLASKI Jan Feliks h. Grzymała (ok. 1768-1847) generał-major ziemiański pow. proszowickiego i ksiąskiego, dowódca kosynierów pod Racławicami i Szczekocinami, członek Deputacji Indagacyjnej Rady Najwyższej Narodowej [znalezione]
 360. s. 551: SLASKI Marcin h. Grzymała (zm. 1789) szambelan królewski, poseł na sejmy [znalezione]
 361. s. 552: SLASKI Wojciech h. Grzymała (1585-1653) jezuita, rektor, kapelan Jana Kazimierza [znalezione]
 362. s. 553: SLEŃDZIŃSKA Julitta Anna (1927-1992) pianistka i klawesynistka, pedagog [znalezione]
 363. s. 555: SLEŃDZIŃSKI Aleksander Józef (1803-1878) malarz [znalezione]
 364. s. 555: SLEŃDZIŃSKI Ludomir (1889-1980) malarz, rzeźbiarz, profesor Uniw. Wil., profesor i rektor Politechn. Krak. [znalezione]
 365. s. 559: SLEŃDZIŃSKI Wincenty Leopold (1837-1909) malarz, konserwator malarstwa [znalezione]
 366. s. 561: SLESZKOWSKI Sebastian (ok. 1576-1648) doktor medycyny, autor dzieł medycznych oraz broszur antyżydowskich [znalezione]
 367. s. 563: SLESZYŃSKI Jan (1854-1931) logik, matematyk, profesor Noworosyjskiego Uniw. w Odessie i UJ [znalezione]
 368. s. 565: SLEZAK Ryszard Juliusz (1923-1979) śpiewak operowy, reżyser [znalezione]
 369. s. 566: SLIPYJ Josyf (1892-1984) arcybiskup większy Lwowa dla Ukraińców, kardynał [znalezione]
 370. s. 570: SLOSKANS Bolesław (1893-1981) biskup tytularny, administrator apostolski w Mohylewie i Mińsku, więzień obozów sowieckich [znalezione]
 371. s. 572: SŁABCZYK Henryk (1925-1973) generał brygady Milicji Obywatelskiej, podsekretarz stanu w Min. Spraw Wewnętrznych [znalezione]
 372. s. 573: SŁABCZYŃSKI Wacław (1904-1994) historyk geografii, bibliotekarz, publicysta [znalezione]
 373. s. 574: SŁABNIEWICZ Andrzej (1722-1786) jezuita, profesor teologii i matematyki, rektor szkół wydz. wołyńskiego [znalezione]
 374. s. 576: SŁABOSZ Antoni (1901-1991) nauczyciel, oficer Armii Krajowej, działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość [znalezione]
 375. s. 577: SŁABOSZEWSKI Józef (1908-1988) ekonomista, prawnik, pułkownik dyplomowany WP, oficer Armii Krajowej [znalezione]
 376. s. 578: SŁABOŚ-SŁABOSZEWSKI Michał Ignacy Alfons (1896-1964) pierwszy prowincjał Braci Szkolnych w Polsce [znalezione]
 377. s. 579: SŁABY Mieczysław Mikołaj (1905-1948) lekarz, oficer WP, obrońca Westerplatte [znalezione]
 378. s. 581: SŁAP-DĄBROWSKI Potencjan h. Drogosław (zm. 1478) burgrabia i podsędek poznański [znalezione]
 379. s. 581: SŁAP-DĄBROWSKI Marcin h. Drogosław (zm. 1550) doktor obojga praw, archidiakon pszczewski, poznański, administrator diec. poznańskiej [znalezione]
 380. s. 582: SŁAPA Aleksander Alfred (1895-1964) wydawca, księgarz, historyk literatury [znalezione]
 381. s. 585: SŁAWECKI Ignacy h. Jastrzębiec (1805-1857) literat, powstaniec 1830/31 r., emigrant, plantator [znalezione]
 382. s. 586: SŁAWECKI Wincenty (1794 - po 1844) rytownik, litograf, malarz [znalezione]
 383. s. 586: SŁAWEK Walery Jan (1879-1939) działacz socjalistyczny, polityczny, pułkownik WP, parlamentarzysta, premier [znalezione]
 384. s. 595: SŁAWĘCKI Wacław (zm. 1630) kupiec i ławnik, jeden z przywódców opozycji mieszczańskiej w Krakowie [znalezione]
 385. s. 595: SŁAWĘTA z Janiszewa h. Leszczyc (zm. 1337/9) kasztelan kaliski [znalezione]
 386. s. 596: BONIN-SŁAWIANOWSKI Jan Chryzostom (1804-1867) prawnik, sędzia sądu apelacyjnego Król. Pol. [znalezione]
 387. s. 597: SŁAWIEC h. Półkozic (zm. ok. 1375) kasztelan wiski [znalezione]
 388. s. 598: SŁAWIEC z Boglewic h. Jelita (zm. ok. 1431) kasztelan czerski [znalezione]
 389. s. 599: SŁAWIEC z Niemygłów h. Jastrzębiec (ok. 1430-1499) kasztelan i starosta sochaczewski [znalezione]
 390. s. 600: SŁAWIEC ze Świdna, Krobic, Waręża h. Półkozic (zm. po 1426) podkomorzy rawski, marszałek dworu ks. Siemowita IV [znalezione]
 391. s. 601: SŁAWIK Henryk (1894-1944) działacz socjalistyczny, dziennikarz, uczestnik powstań śląskich [znalezione]
 392. s. 602: SŁAWIKOWSKI Antoni (1796-1870) lekarz okulista, profesor Instytutu Medyczno-Chirurgicznego we Lwowie i UJ [znalezione]
 393. s. 603: SŁAWIŃSKA Helena (1880-1974) organizatorka opieki nad dziećmi i młodzieżą, działaczka społeczna [znalezione]
 394. s. 604: SŁAWIŃSKI Adam (1890-1937) działacz komunistyczny [znalezione]
 395. s. 606: SŁAWIŃSKI Augustyn Adrian (1746-po 1811) bazylianin, pedagog [znalezione]
 396. s. 607: SŁAWIŃSKI Bronisław (1862-1936) działacz socjalistyczny [znalezione]
 397. s. 609: SŁAWIŃSKI Jan (1906-1944) działacz komunistyczny, dąbrowszczak [znalezione]
 398. s. 610: SŁAWIŃSKI Kazimierz (1870-1941) chemik, profesor Uniw. Stefana Batorego w Wilnie [znalezione]
 399. s. 612: SŁAWIŃSKI Kazimierz (1914-1985) lotnik, inżynier architekt, autor książek o tematyce lotniczej [znalezione]
 400. s. 613: SŁAWIŃSKI Michał h. Nałęcz (zm. 1605) kanonik katedralny i wikariusz generalny bpa poznańskiego Łukasza Kościeleckiego [znalezione]
 401. s. 614: SŁAWIŃSKI Piotr (1795-1881) astronom, profesor Uniw. Wil. [znalezione]
 402. s. 616: SŁAWIŃSKI Stanisław h. Nałęcz (ok. 1593-1661) ksiądz, kanclerz gnieźnieński [znalezione]
 403. s. 616: SŁAWIŃSKI Tadeusz Maria (1901-1972) ekonomista, redaktor, działacz polityczny [znalezione]
 404. s. 618: SŁAWIŃSKI Witold (1888-1962) botanik, profesor Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, SGGW w Warszawie i Akad. Med. w Białymstoku [znalezione]
 405. s. 620: SŁAWIŃSKI Zdzisław Henryk (1867-1936) lekarz chirurg, ordynator warszawskich szpitali św. Rocha i Dzieciątka Jezus [znalezione]
 406. s. 621: SŁAWNIK (zm. 1454) archidiakon uniejowski, kanonik gnieźnieński, kanclerz kapituły poznańskiej [znalezione]
 407. s. 622: SŁAWNIK z Gołańczy h. Pałuka (zm. 1296/1302) kasztelan nakielski [znalezione]
 408. s. 623: SŁAWOCZYŃSKI Adam (1860-1925) generał dywizji WP [znalezione]
 409. s. 624: SŁAWOSZEWSKA Maria (1903-1979) nauczycielka, archiwistka [znalezione]
 410. s. 625: SŁAWSKA Olga (1915-1991) tancerka, pedagog [znalezione]
 411. s. 626: SŁAWSKI Roger (1871-1963) inżynier architekt [znalezione]
 412. s. 627: SŁAWSKI Stanisław Konstanty (1881-1943) prawnik, doradca Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku, wiceprzewodniczący Polskiej Delegacji Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku [znalezione]
 413. s. 628: SŁĄKA Mikołaj h. Kopaszyna (zm. 1444) rycerz pasowany, chorąży sandomierski [znalezione]
 414. s. 631: SŁĘKA Jan z Główczyna h. Awdaniec (ok. 1421-1471) pisarz ziemi warszawskiej, podkanclerzy i kanclerz książąt mazowieckich [znalezione]
 415. s. 632: SŁOBODNIK Włodzimierz (1900-1991) poeta [znalezione]
 416. s. 635: SŁOBÓDZKI Mieczysław (1885-1965) major WP, kompozytor, pedagog [znalezione]
 417. s. 637: SŁOCZYŃSKI Wojciech Stanisław (1806-1864) organista, kompozytor muzyki religijnej, pedagog [znalezione]
 418. s. 638: SŁODKI Marceli (1892-1944?) malarz, grafik, ilustrator i rzeźbiarz [znalezione]
 419. s. 640: SŁODKOWSKI Władysław Piotr (1919-1990) historyk literatury, dydaktyk języka polskiego [znalezione]
 420. s. 641: SŁOMCZEWSKI Michał (1818-1893) spiskowiec, publicysta, powstaniec 1848 r. [znalezione]
 421. s. 642: SŁOMCZYŃSKA Helena (1909-1971) lekarz pediatra [znalezione]
 422. s. 643: SŁOMCZYŃSKI Adam Bratysław (1903-1980) archiwista, historyk, varsavianista [znalezione]
 423. s. 645: SŁOMIŃSKA Aleksandra Karola (1858-1954) nauczycielka, działaczka społeczna [znalezione]
 424. s. 646: SŁOMIŃSKI Józef (1885-1939) nauczyciel, działacz społeczny na Kaszubach [znalezione]
 425. s. 647: SŁOMIŃSKI Kasper (1869-1929) ksiądz-misjonarz, wizytator Krakowskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, dyrektor sióstr miłosierdzia [znalezione]
 426. s. 649: SŁOMIŃSKI Sebastian (2 poł. XVIII w.) wicebrygadier kawalerii narodowej [znalezione]
 427. s. 650: SŁOMIŃSKI Zygmunt Joachim (1879-1943) inżynier budowlany, prezydent m. st. Warszawy [znalezione]
 428. s. 654: SŁOMKA Artur (1906-1991) salezjanin, kapelan wojskowy, działacz polonijny w USA [znalezione]
 429. s. 655: SŁOMKA Jan (1842-1932) pamiętnikarz i działacz chłopski [znalezione]
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 25.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie