Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 40. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby są powiązane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większość osób opisanych w PSB już jest połączona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One są na szaro, kursywą. Normalnym drukiem przedstawieni są pozostali, czyli ci, którzy związków rodzinnych z polskimi elitami wciąż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: SOCZYŃSKI Karol Teodor (1781-1862) lekarz medycyny i weterynarii, historyk sztuki, profesor UJ [znalezione]
 2. s. 3: SODERINI Bernardo (ok. 1524-1584) kupiec i bankier [znalezione]
 3. s. 6: SODERINI Carlo (ok. 1537-1581) kupiec i bankier [znalezione]
 4. s. 8: SOJA Zbigniew (1904-1987) muzyk, pedagog, dyrygent [znalezione]
 5. s. 9: SOJCZYŃSKI Stanisław Michał (1910-1947) nauczyciel, żołnierz Armii Krajowej, założyciel i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego [znalezione]
 6. s. 11: SOJKA Edward Paweł (1905-1979) działacz Stronnictwa Narodowego, publicysta, oficer WP [znalezione]
 7. s. 13: SOJKA Walenty (1887-1939) farmaceuta, działacz polityczny i społeczny [znalezione]
 8. s. 14: SOKAL Aleksandra (1912-1943) nauczycielka, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 9. s. 15: SOKAL Franciszek (1881-1932) inżynier, działacz polityczny, minister pracy i opieki społecznej, dyplomata [znalezione]
 10. s. 18: SOKAL Klemens Maria Joachim (1887-1974) lekarz, higienista szkolny [znalezione]
 11. s. 19: SOKALSKI Bronisław Michał (1858-1929) nauczyciel szkół ludowych, działacz oświatowy, etnograf-amator, pisarz [znalezione]
 12. s. 21: SOKALSKI Kazimierz (1909-1968) inżynier drogowy, profesor i rektor Politechn. Krak. (rodzice: Jan Sokalski i Zofia Maryańska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 22: SOKALSKI Zdzisław Jan (1905-1969) fizykochemik, profesor Politechn. Śląskiej w Gliwicach (rodzice: Jan Sokalski i Zofia Maryańska)
 13. s. 22: SOKALSKI Zdzisław Jan (1905-1969) fizykochemik, profesor Politechn. Śląskiej w Gliwicach (rodzice: Jan Sokalski i Zofia Maryańska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 21: SOKALSKI Kazimierz (1909-1968) inżynier drogowy, profesor i rektor Politechn. Krak. (rodzice: Jan Sokalski i Zofia Maryańska)
 14. s. 24: SOKOL Józef Kazimierz (1898-1974) oficer WP, podpułkownik Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie [znalezione]
 15. s. 25: SOKOLAK Henryk (1916-1984) działacz komunistyczny, pracownik służb bezpieczeństwa i wywiadu, dyplomata [znalezione]
 16. s. 27: SOKOLCOW Dymitr (1873-1945) inżynier, elektrotechnik, radiotechnik [znalezione]
 17. s. 29: SOKOLICZ Antonina (1879-1942) pisarka, publicystka, tłumaczka, aktorka, działaczka kulturalna, działaczka ruchu socjalistycznego i komunistycznego [znalezione]
 18. s. 33: SOKOLICZ Julia Katarzyna (1893-1967) aktorka teatralna [znalezione]
 19. s. 35: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Jan (zm. 1630) poseł na sejmy, pisarz wielki, potem referendarz lit. [znalezione]
 20. s. 37: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Jan (zm. 1651?) marszałek orszański [znalezione]
 21. s. 38: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Janusz (zm. 1618) poseł na sejmy, wojski witebski, podkomorzy połocki [znalezione]
 22. s. 39: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Jerzy (zm. 1606) rotmistrz jazdy lit. poseł na sejmy, podkomorzy i marszałek witebski [znalezione]
 23. s. 42: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Krzysztof (zm. 1639) starosta jezierzyski, kasztelan połocki [znalezione]
 24. s. 43: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Mikołaj Metrofan (1616-1690?) unicki arcybiskup smoleński [znalezione]
 25. s. 44: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Michał (zm. 1621) wojewoda połocki, nominat wojewoda smoleński [znalezione]
 26. s. 46: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Michał Leon (zm. 1690) marszałek orszański, pisarz w. lit., poseł na sejmy [znalezione]
 27. s. 49: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Paweł (zm. ok. 1575) rotmistrz jazdy lit., podkomorzy witebski i jednocześnie marszałek orszański [znalezione]
 28. s. 50: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Samuel Stanisław (zm. 1654) podwojewodzi i kapitan, potem podkomorzy smoleński, poseł na sejmy [znalezione]
 29. s. 52: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Tymofiej (zm. ok. 1585) sędzia ziemski i marszałek orszański [znalezione]
 30. s. 54: DRUCKI-SOKOLIŃSKI kniaź Leon Wawrzyniec (1681-1727) unicki arcybiskup smoleński [znalezione]
 31. s. 55: SOKOLNICKA Eugenia (1876-1934) psychoanalityczka [znalezione]
 32. s. 57: SOKOLNICKA Zofia (1878-1927) działaczka społeczno-polityczna, posłanka na Sejm [znalezione]
 33. s. 58: SOKOLNICKI Andrzej Jerzy z Sokolnik h. Jelita (zm. 1682) chorąży lwowski, pułkownik wojsk kor. [znalezione]
 34. s. 60: SOKOLNICKI Benedykt h. Nowina (1685-1774) bernardyn, potem reformat, moralista [znalezione]
 35. s. 61: SOKOLNICKI Celestyn Wojciech Caliopus h. Nowina III (1752-1819) stolnik poznański, poseł na sejmy [znalezione]
 36. s. 64: SOKOLNICKI Emilian (1818-1873) powstaniec 1848 i 1863 r. [znalezione]
 37. s. 65: SOKOLNICKI Franciszek Ksawery h. Nowina (1715-1783) podkomorzy kaliski, konfederat barski [znalezione]
 38. s. 66: SOKOLNICKI Gabriel h. Nowina (1626-1688) stolnik i surrogator grodzki kaliski, poseł na sejmy, kasztelan międzyrzecki [znalezione]
 39. s. 68: SOKOLNICKI Gabriel Michał Romuald (1877-1975) inżynier elektryk, profesor i rektor Politechn. Lwow. [znalezione]
 40. s. 70: SOKOLNICKI Henryk Józef (1891-1981) dyplomata [znalezione]
 41. s. 72: SOKOLNICKI Jan Nepomucen Torpet Kazimierz h. Nowina (1753-1798) konsyliarz konfederacji targowickiej, powstaniec kościuszkowski [znalezione]
 42. s. 73: SOKOLNICKI Józef (1776/7-1846) pułkownik [znalezione]
 43. s. 74: SOKOLNICKI Michał h. Nowina (1760-1816) generał dywizji [znalezione]
 44. s. 80: SOKOLNICKI Michał Hubert h. Nowina (1880-1967) działacz niepodległościowy, dyplomata, historyk [znalezione]
 45. s. 87: SOKOLNICKI Mikołaj h. Nowina (1495-1531) doktor nauk medycznych, profesor Uniw. Krak. [znalezione]
 46. s. 88: SOKOLNICKI Piotr Antoni h. Nowina (1683-1758) regimentarz, pułkownik wojsk kor., chorąży poznański [znalezione]
 47. s. 90: SOKOLNICKI Piotr Prokop Hiacynt h. Nowina (1762-1808) poseł na Sejm Wielki, konfederat targowicki i powstaniec 1794 r., urzędnik sądowy w Ks. Warsz. [znalezione]
 48. s. 92: SOKOLNICKI Tadeusz (1792?-1874) ziemianin, powstaniec 1830/31 r., działacz społeczny [znalezione]
 49. s. 92: SOKOLNICKI Witold Piotr (1906-1968) oficer WP i Armii Krajowej [znalezione]
 50. s. 93: SOKOŁOW Dymitr (1926-1972) ekonomista, profesor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (rodzice: Jerzy Sokołow i Klaudia Tomaszewska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 95: SOKOŁOW Jerzy (1896-1976) dziennikarz, szachista (rodzice: Jerzy Sokołow i Anna Kotlarewska)
 51. s. 95: SOKOŁOW Jerzy (1896-1976) dziennikarz, szachista (rodzice: Jerzy Sokołow i Anna Kotlarewska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 93: SOKOŁOW Dymitr (1926-1972) ekonomista, profesor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (rodzice: Jerzy Sokołow i Klaudia Tomaszewska)
 52. s. 95: SOKOŁOWSKA Janina Anna (1878-1945) nauczycielka szkół średnich, działaczka społeczna i konspiracyjna [znalezione]
 53. s. 96: SOKOŁOWSKA Anna Maria Aurelia (1878-1972) literatka, działaczka społeczno-oświatowa [znalezione]
 54. s. 98: SOKOŁOWSKA Eulalia Jadwiga (1925-1991) historyk literatury, profesor KUL [znalezione]
 55. s. 99: SOKOŁOWSKA Magdalena Marianna (1922-1989) socjolog, lekarz, profesor Inst. Filozofii i Socjologii PAN [znalezione]
 56. s. 101: SOKOŁOWSKA Wanda Natalia (1903-1996) historyk, bibliotekarz [znalezione]
 57. s. 102: SOKOŁOWSKA Zofia (1883-1956?) ekonomistka (rodzice: Walery Sokołowski i Zofia Lipińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 176: SOKOŁOWSKI Olgierd (1885-1944) lekarz ftyzjatra (rodzice: Walery Sokołowski i Zofia Lipińska)
 58. s. 103: SOKOŁOWSKA Zofia Katarzyna (1896-1924) rzeźbiarka, nowicjuszka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża [znalezione]
 59. s. 105: SOKOŁOWSKA-ŁUSZCZEWSKA Halina (1895-1970) aktorka, reżyser, dyrektor teatru, pedagog [znalezione]
 60. s. 106: SOKOŁOWSKA-MAJERSKA Wanda (1912-1987) rzeźbiarka [znalezione]
 61. s. 107: SOKOŁOWSKI Adam Ludwik (1896-1979) oficer WP, wojewoda nowogródzki [znalezione]
 62. s. 110: SOKOŁOWSKI Adam Gwido (1898-1984) lekarz reumatolog, taternik profesor Inst. Reumatologicznego [znalezione]
 63. s. 111: SOKOŁOWSKI Aleksander h. Pomian (1592-1645) biskup kijowski, opat trzemeszeński [znalezione]
 64. s. 114: SOKOŁOWSKI Alfred Marcin (1849-1924) lekarz internista, ftyzjatra, profesor Uniw. Warsz. [znalezione]
 65. s. 117: SOKOŁOWSKI August (1846-1921) historyk, pedagog, poseł do Rady Państwa [znalezione]
 66. s. 120: SOKOŁOWSKI Bolesław (1895-1980) pułkownik WP [znalezione]
 67. s. 121: SOKOŁOWSKI Czesław (1877-1951) teolog, profesor Uniw. Warsz., rektor KUL, biskup sufragan podlaski [znalezione]
 68. s. 124: SOKOŁOWSKI Eugeniusz Walery (1883-1949) muzyk, pedagog [znalezione]
 69. s. 125: SOKOŁOWSKI Franciszek (1835-1880?) oficer armii rosyjskiej, powstaniec 1863 r., sybirak [znalezione]
 70. s. 126: SOKOŁOWSKI Jakub h. Pomian (zm. 1483) kanonik włocławski [znalezione]
 71. s. 127: SOKOŁOWSKI Jakub Dominik Wincenty Kajetan (1784-1837) rysownik, malarz, grafik [znalezione]
 72. s. 128: SOKOŁOWSKI Jałbrzyk Jan z Wrzący Wielkiej i Sokołowa h. Pomian (zm. 1493/5) komornik króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka, kasztelan santocki i starosta grudziądzki [znalezione]
 73. s. 131: SOKOŁOWSKI Jan z Wrzący h. Pomian (zm. 1546) kasztelan elbląski, potem chełmiński, wojewoda pomorski, starosta grudziądzki [znalezione]
 74. s. 133: SOKOŁOWSKI Jan Damascen (ok. 1580-1640) prowincjał dominikanów, prefekt misji na Rusi, tłumacz [znalezione]
 75. s. 135: SOKOŁOWSKI Jan z Warzymowa h. Pomian (zm. poł. XVII w.) kasztelan bydgoski, starosta radziejowski [znalezione]
 76. s. 136: SOKOŁOWSKI Jan Maksymilian (1895-1986) oficer WP, działacz konspiracyjny [znalezione]
 77. s. 138: SOKOŁOWSKI Jan Bogumił (1899-1982) zoolog, ornitolog, entomolog, malarz, profesor Uniw. Pozn. i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu [znalezione]
 78. s. 142: SOKOŁOWSKI Jan Seweryn (1904-1953) malarz, profesor ASP w Warszawie, taternik [znalezione]
 79. s. 145: SOKOŁOWSKI Janusz (1921-1997) chemik, profesor i rektor Uniw. Gdańskiego [znalezione]
 80. s. 146: SOKOŁOWSKI Jarosław Jan z Wrzący Wielkiej h. Pomian (zm. 1517/8) komornik Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, kasztelan biechowski, później lędzki, tenutariusz kolski [znalezione]
 81. s. 147: SOKOŁOWSKI Jarosław Wojciech z Warzymowa h. Pomian (zm. 1625) kasztelan brzeski kujawski [znalezione]
 82. s. 148: SOKOŁOWSKI Jerzy Władysław (1910-1980) oficer WP i Armii Krajowej, cichociemny [znalezione]
 83. s. 149: SOKOŁOWSKI Kazimierz Albin h. Pomian (1762-1837) starosta inowrocławski, generał ziemiański powstania 1806/7 [znalezione]
 84. s. 151: SOKOŁOWSKI Kazimierz Andrzej (1901-1988) urzędnik państwowy, profesor ekonomii [znalezione]
 85. s. 153: SOKOŁOWSKI Konstanty Maciej Artur (1834-1893) powstaniec 1863 r., emigrant [znalezione]
 86. s. 154: SOKOŁOWSKI Krzysztof z Warzymowa h. Pomian (zm. 1580/1) starosta rogoziński, wojski kruszwicki [znalezione]
 87. s. 155: SOKOŁOWSKI Ksawery (1863-1938) litewski poeta i prozaik, pedagog, działacz społeczny [znalezione]
 88. s. 156: SOKOŁOWSKI Ludwik (1882-1936) architekt, profesor Uniw. Wil. [znalezione]
 89. s. 157: SOKOŁOWSKI Łukasz (1739-1770) pijar, pedagog, tłumacz [znalezione]
 90. s. 158: SOKOŁOWSKI Marcin (ok. 1670-1736) złotnik [znalezione]
 91. s. 159: SOKOŁOWSKI Marek Konrad (1818-1883) gitarzysta [znalezione]
 92. s. 160: SOKOŁOWSKI Marian (zm. 1770) konfederat barski, przywódca spisku konfederackiego [znalezione]
 93. s. 161: SOKOŁOWSKI Marian Seweryn Wilhelm (1839-1911) powstaniec 1863 r., historyk sztuki, profesor UJ [znalezione]
 94. s. 165: SOKOŁOWSKI Marian Piotr Stanisław (1894-1939) botanik, leśnik, taternik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 95. s. 167: SOKOŁOWSKI Michał h. Korab (zm. 1666) major królewskiej gwardii dragońskiej [znalezione]
 96. s. 168: SOKOŁOWSKI Michał h. Pomian (ur. ok. 1758) starosta kowalski [znalezione]
 97. s. 170: SOKOŁOWSKI Michał (1881-1947) dziennikarz, działacz socjalistyczny, senator RP [znalezione]
 98. s. 171: SOKOŁOWSKI Mieczysław (1889-1981) ekonomista, podsekretarz stanu w Min. Przemysłu i Handlu, działacz emigracyjny [znalezione]
 99. s. 174: SOKOŁOWSKI Mieczysław Kazimierz (1898-1944) oficer WP i Armii Krajowej [znalezione]
 100. s. 175: SOKOŁOWSKI Mikołaj (1853-1928) inżynier górniczy [znalezione]
 101. s. 176: SOKOŁOWSKI Olgierd (1885-1944) lekarz ftyzjatra (rodzice: Walery Sokołowski i Zofia Lipińska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 102: SOKOŁOWSKA Zofia (1883-1956?) ekonomistka (rodzice: Walery Sokołowski i Zofia Lipińska)
 102. s. 178: SOKOŁOWSKI Piotr Jan h. Pomian (ok. 1590-1652) biskup pomocniczy chełmiński [znalezione]
 103. s. 179: SOKOŁOWSKI Serafin Rafał h. Pomian (ok. 1738-po 1807) sekretarz gabinetu Stanisława Augusta, konsyliarz Rady Nieustającej, poseł na Sejm Czteroletni [znalezione]
 104. s. 182: SOKOŁOWSKI Stefan Seweryn (1899-1966) oficer WP, urzędnik Min. Spraw Zagranicznych, emigrant [znalezione]
 105. s. 183: SOKOŁOWSKI Stanisław h. Gozdawa (1537-1593) profesor Uniw. Kra., kaznodzieja Stefana Batorego, polemista, homileta [znalezione]
 106. s. 189: SOKOŁOWSKI Stanisław z Wrzący Wielkiej h. Pomian (zm. 1648/9) kasztelan bydgoski [znalezione]
 107. s. 191: SOKOŁOWSKI Stanisław h. Pomian (ok. 1692-1752) podkomorzy inowrocławski, poseł na sejmy, kasztelan brzeski kujawski [znalezione]
 108. s. 192: SOKOŁOWSKI Stanisław Piotr (1865-1942) leśnik, profesor i dyrektor Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie, profesor UJ [znalezione]
 109. s. 195: SOKOŁOWSKI Stanisław Euzebiusz (1900-1990) geolog, profesor Państwowego Inst. Geologicznego w Warszawie [znalezione]
 110. s. 197: SOKOŁOWSKI Stanisław Antoni (1912-1945) oficer WP [znalezione]
 111. s. 197: SOKOŁOWSKI Stanisław (1916-1973) inżynier mechanik, budowniczy [znalezione]
 112. s. 198: SOKOŁOWSKI Stefan Adam (1913-1984) lekarz laryngolog, docent Akad. Medycznej w Krakowie [znalezione]
 113. s. 199: SOKOŁOWSKI Tadeusz Mieczysław (1887-1965) lekarz chirurg, pułkownik WP, profesor Pomorskiej Akad. Medycznej w Szczecinie [znalezione]
 114. s. 202: SOKOŁOWSKI Tadeusz Władysław (1899-1986) powstaniec śląski, lekarz okulista [znalezione]
 115. s. 203: SOKOŁOWSKI Tadeusz (1905-1943) jeździec sportowy, oficer WP i Armii Krajowej, cichociemny [znalezione]
 116. s. 205: SOKOŁOWSKI Tomasz z Sokołowa h. Trzaska (zm. ok. 1539) doktor dekretów, kustosz kolegiaty warszawskiej [znalezione]
 117. s. 206: SOKOŁOWSKI Władysław Stanisław h. Korab (zm. 1701?) podkomorzy inflancki [znalezione]
 118. s. 207: SOKOŁOWSKI Wojciech h. Pomian (ok. 1586-1631) jezuita, filozof i teolog [znalezione]
 119. s. 208: SOKOŁOWSKI Zbigniew Stanisław (1900-1972) inżynier chemik, dyrektor Fabryki Farmaceutycznej w Tarchominie [znalezione]
 120. s. 209: SOKOŁOWSKI Zygmunt (1880-1932) adwokat, dziekan warszawskiej Rady Adwokackiej, redaktor Palestry [znalezione]
 121. s. 211: SOKOŁOWSKI Zygmunt (1908-1953) podpułkownik dyplomowany WP, lotnik [znalezione]
 122. s. 212: SOKOŁÓW Gotthold Efraim Florian (1885/8-1967) prawnik, dziennikarz [znalezione]
 123. s. 214: SOKOŁÓW Nahum Tobiasz (1861-1936) dziennikarz, literat, działacz syjonistyczny [znalezione]
 124. s. 222: SOKÓLSKA Julia (1893-1933) działaczka niepodległościowa, zoolog (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 47 s. 553: SZCZYREK Jan (1882-1947) działacz socjalistyczny, poseł do Sejmu Ustawodawczego 1947 r. (rodzice: Michał Szczyrek i Marianna Rymut)
 125. s. 223: SOKÓLSKI Przemysław Jerzy (1953-1983) tancerz, choreograf [znalezione]
 126. s. 224: SOKÓŁ Franciszek Stefan (1890-1956) komisarz Rządu w Gdyni [znalezione]
 127. s. 226: SOKÓŁ Jan z Lamberku h. Koziegłowy (zm. 1410) dowódca czeskich wojsk zaciężnych w bitwie pod Grunwaldem [znalezione]
 128. s. 227: SOKÓŁ Jan (zm. 1654) rotmistrz chorągwi pancernej (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 15 s. 45: KOZUBSKI Michał (zm. ok. 1676) chorąży wołyński (rodzice: Bernard Kozubski i Anna Kurp)
 129. s. 228: SOKÓŁ Jan (1913-1996) nauczyciel, uczestnik konspiracji l. 1939-45, spółdzielca, działacz ludowy [znalezione]
 130. s. 230: SOKÓŁ Stanisław (1911-1968) kardiochirurg, historyk medycyny, profesor Akad. Medycznej w Gdańsku [znalezione]
 131. s. 232: SOKÓŁ Tadeusz (1914-1980) porucznik WP, cichociemny, oficer Armii Krajowej, lekarz pediatra [znalezione]
 132. s. 233: SOKULSKI Antoni (1771-1840/1) nauczyciel muzyki, lutnik [znalezione]
 133. s. 234: SOKULSKI Eugeniusz (1839-1924) uczestnik powstania 1863 r., lekarz [znalezione]
 134. s. 235: SOKULSKI Franciszek (1811-1896) inżynier, powstaniec 1830/31 r., emigrant [znalezione]
 135. s. 237: SOKULSKI Justyn (1774-1834) pedagog, prowincjał dominikanów lit. [znalezione]
 136. s. 238: SOKULSKI Justyn Piotr (1872-1949) historyk, inspektor zakładów ubezpieczeń, bibliofil [znalezione]
 137. s. 240: SOKULSKI Ludwik h. Awdaniec (1684-1744) jezuita, profesor Akad. Wil, panegirysta (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 241: SOKULSKI Stanisław h. Awdaniec (1678-1740) jezuita, profesor i rektor Akad. Wil. (rodzice nieznani)
 138. s. 241: SOKULSKI Stanisław h. Awdaniec (1678-1740) jezuita, profesor i rektor Akad. Wil. (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 240: SOKULSKI Ludwik h. Awdaniec (1684-1744) jezuita, profesor Akad. Wil, panegirysta (rodzice nieznani)
 139. s. 242: SOLAK Bolesław Jan (1908-1992) inżynier elektryk, konstruktor, pilot doświadczalny [znalezione]
 140. s. 244: SOLAK Jan Nepomucen (1885-1961) proboszcz rzymskokatolicki w Grybowie, działacz społeczny [znalezione]
 141. s. 245: SOLARI Antoni (1700-1763) architekt [znalezione]
 142. s. 249: SOLARI Bonawentura (1735-po 1805) architekt przysięgły Warszawy [znalezione]
 143. s. 251: SOLARI Jakub (zm. po 1678) architekt [znalezione]
 144. s. 251: SOLARI Jakub (zm. po 1702) architekt [znalezione]
 145. s. 252: SOLARI Jan (zm. po 1691) architekt [znalezione]
 146. s. 253: SOLARI Roch (1660-1721) mistrz kamieniarski i przedsiębiorca budowlany [znalezione]
 147. s. 254: SOLARSKI Eugeniusz Marian Józef (1901-1959) aktor [znalezione]
 148. s. 255: SOLARZ Ignacy (1891-1940?) twórca uniwersytetów ludowych, spółdzielca, działacz ruchu ludowego [znalezione]
 149. s. 259: SOLARZ Jerzy Michał (1930-1984) inżynier-mechanik, sportowiec, olimpijczyk, działacz Polskiego Związku Gimnastycznego [znalezione]
 150. s. 259: SOLARZOWA Zofia (1902-1988) pedagog, animatorka teatralnego ruchu amatorskiego, działaczka ludowa [znalezione]
 151. s. 262: SOLDADINI Paweł Antoni h. Soldadini (1728-1785) profesor medycyny Uniw. Krak., kanonik gnieźnieński [znalezione]
 152. s. 263: baron SOLDENHOFFEN Antoni Aleksander h. Soldenhoffen (zm. po 1797) oficer rosyjski, gen.-major wojsk kor., dyrektor zakładów metalurgicznych [znalezione]
 153. s. 267: SOLECKA Waleria (1859/60-1889) literatka, aktorka [znalezione]
 154. s. 268: SOLECKI Adam (1893-1944) prawnik, numizmatyk, kolekcjoner [znalezione]
 155. s. 268: SOLECKI Andrzej Tadeusz h. Ostoja (1923-1994) architekt, profesor Akad. Rolniczej w Krakowie [znalezione]
 156. s. 270: SOLECKI Edmund Leon h. Ostoja (1842-1896) budowniczy, literat i tłumacz [znalezione]
 157. s. 271: SOLECKI Juliusz Stanisław Bogusław (1931-1992) dziennikarz [znalezione]
 158. s. 272: SOLECKI Leonard (1842-1915) ksiądz, wydawca, działacz ruchu muzycznego w Galicji (rodzice: Leonard Solecki i Maria Ostrowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 273: SOLECKI Łukasz (1827-1900) profesor i rektor Uniw. Lwow., biskup przemyski obrządku łacińskiego (rodzice nieznani)
 159. s. 273: SOLECKI Łukasz (1827-1900) profesor i rektor Uniw. Lwow., biskup przemyski obrządku łacińskiego (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 272: SOLECKI Leonard (1842-1915) ksiądz, wydawca, działacz ruchu muzycznego w Galicji (rodzice: Leonard Solecki i Maria Ostrowska)
 160. s. 276: SOLECKI Wiktor (1893-1968) włókiennik [znalezione]
 161. s. 276: SOLESKI Józef h. Ostoja (1845-1901) powstaniec 1863 r., pedagog, radny m. Lwowa, poseł na Sejm Krajowy galicyjski [znalezione]
 162. s. 278: SOLFA Jan Benedyktynowicz (1483-1564) lekarz Zygmunta I, humanista [znalezione]
 163. s. 281: SOLI Jan (zm. po 1526) rzeźbiarz, murator, współpracownik Bartłomieja Berrecciego [znalezione]
 164. s. 282: SOLIKOWSKI Jan Dymitr h. Bończa (1539-1603) sekretarz królewski, arcybiskup lwowski, pisarz polityczny [znalezione]
 165. s. 289: SOLIVA Carlo Evasio (1791/2-1853) kompozytor włoski, pedagog [znalezione]
 166. s. 291: SOLSKI Ludwik Napoleon Karol (1855-1954) aktor, reżyser, dyrektor teatru [znalezione]
 167. s. 298: SOLSKI Mieczysław (1909-1974) lutnik [znalezione]
 168. s. 299: SOLSKI Stanisław (1622-1701) jezuita, matematyk, architekt, kapelan Jana Sobieskiego [znalezione]
 169. s. 301: SOLSKI Wacław Jan (1897-1990) pisarz, publicysta, działacz polityczny [znalezione]
 170. s. 304: SOŁDEK Stanisław (1916-1970) przodownik pracy, inżynier budownictwa okrętowego, dyrektor Stoczni Rzecznej Wisła w Gdańsku-Pleniewie [znalezione]
 171. s. 305: SOŁDRACZYŃSKI Ignacy Zdobysław (1820-1894) ziemianin, publicysta rolniczy [znalezione]
 172. s. 306: SOŁŁOHUB Antoni Józef h. Prawdzic (zm. 1759) generał artylerii lit. [znalezione]
 173. s. 309: SOŁŁOHUB Jan Michał h. Prawdzic (zm. 1748) łowczy w. lit., podskarbi w. lit., wojewoda brzeski lit. [znalezione]
 174. s. 315: SOŁŁOHUB Jan Michał h. Prawdzic (1747-1812?) starosta sannicki, generał w służbie rosyjskiej [znalezione]
 175. s. 318: SOŁŁOHUB Jerzy z Iweńca h. Prawdzic (zm. 1514) wojewoda smoleński [znalezione]
 176. s. 319: SOŁŁOHUB Józef Antoni h. Prawdzic (1709-1781) kasztelan żmudzki i witebski, wojewoda witebski [znalezione]
 177. s. 323: SOŁŁOHUB Stanisław (1885-1939) podpułkownik rosyjski, generał brygady WP [znalezione]
 178. s. 325: SOŁOMERECKA Regina (zm. 1645) kasztelanowa smoleńska [znalezione]
 179. s. 326: kniaź SOŁOMERECKI Bohdan Iwanowicz (zm. 1602) starosta krzyczewski i ołuczycki [znalezione]
 180. s. 327: kniaź SOŁOMERECKI Iwan Wasylewicz (zm. 1578) kasztelan mścisławski [znalezione]
 181. s. 329: kniaź SOŁOMERECKI Mikołaj Lew (zm. 1626/7) podkomorzy piński, kasztelan smoleński [znalezione]
 182. s. 329: kniaź SOŁOMERECKI Wasyl Iwanowicz (zm. 1540) namiestnik mohylowski [znalezione]
 183. s. 330: SOŁONIEWICZ Rajmund (1929-1993) chemik, profesor Politechn. Łódzkiej [znalezione]
 184. s. 331: SOŁONOWICZ Leszek Romuald (1931-1984) architekt [znalezione]
 185. s. 332: SOŁONOWICZ-OLBRYCHSKA Klementyna (1909-1995) pisarka dla młodzieży, autorka słuchowisk Radiowych [znalezione]
 186. s. 334: SOŁOWIEJ Kazimierz (1912-1979) kapelan WP, duszpasterz i działacz emigracyjny [znalezione]
 187. s. 335: SOŁOWIEJCZYK Chaim ha-Lewi (1853-1918) rabin ortodoksyjny, talmudysta (rodzice: Józef Sołowiejczyk i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 336: SOŁOWIEJCZYK Józef Dow Ber ha-Lewi (1820-1892) rabin, talmudysta, rektor jesziwy w Wołożynie (rodzice: Izaak Sołowiejczyk i N. N.)
 188. s. 336: SOŁOWIEJCZYK Józef Dow Ber ha-Lewi (1820-1892) rabin, talmudysta, rektor jesziwy w Wołożynie (rodzice: Izaak Sołowiejczyk i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 335: SOŁOWIEJCZYK Chaim ha-Lewi (1853-1918) rabin ortodoksyjny, talmudysta (rodzice: Józef Sołowiejczyk i N. N.)
 189. s. 337: SOŁOWIJ Adam Jan (1859-1941) lekarz ginekolog, profesor Uniw. Lwow. [znalezione]
 190. s. 338: SOŁOWIJ Tadeusz (1857-1912) adwokat [znalezione]
 191. s. 340: SOŁOWIJ Włodzimierz Paweł (1891-1958) ukraiński działacz polityczny [znalezione]
 192. s. 341: SOŁTAN Aleksandrowicz h. Sołtan (zm. ok. 1495) rycerz Grobu Bożego, podskarbi dworny, następnie marszałek hospodarski oraz jednocześnie namiestnik słonimski i nowogródzki, potem bielski [znalezione]
 193. s. 344: SOŁTAN Adam Ludwik Michał (1792-1863) ziemianin, pułkownik WP, konspirator, emigrant [znalezione]
 194. s. 346: SOŁTAN Adam Lew (1824-1901) ziemianin, powstaniec 1863 r., bibliofil [znalezione]
 195. s. 348: SOŁTAN Aleksander (zm. ok. r. 1554) marszałek hospodarski [znalezione]
 196. s. 349: SOŁTAN Aleksander (1903-1994) grafik, malarz i pedagog [znalezione]
 197. s. 350: SOŁTAN Andrzej Aleksandrowicz z Poporć h. Sołtan (zm. ok. 1498) podskarbi ziemski [znalezione]
 198. s. 351: SOŁTAN Andrzej Maria Antoni Stanisław (1897-1959) fizyk, profesor Politechniki Łódzkiej i Uniw. Warsz., twórca i dyrektor Instytutu Badań Jądrowych [znalezione]
 199. s. 354: SOŁTAN Hieronim Władysław h. Sołtan (zm. 1682) marszałek starodubowski [znalezione]
 200. s. 355: SOŁTAN Iwan Aleksandrowicz h. Sołtan (zm. po 1486) podskarbi ziemski [znalezione]
 201. s. 356: SOŁTAN Iwan Andrejewicz h. Sołtan (zm. 1554) podskarbi dworny [znalezione]
 202. s. 357: SOŁTAN Jan Maria Antoni Stanisław (1899-1942) dziennikarz, uczestnik ruchu oporu podczas drugiej wojny światowej [znalezione]
 203. s. 359: SOŁTAN Józef h. Sołtan (zm. 1521) prawosławny biskup smoleński, następnie metropolita kijowski [znalezione]
 204. s. 361: SOŁTAN Lucjan (1906-1951) ksiądz rzymskokatolicki, kapelan WP i Armii Krajowej, zesłaniec [znalezione]
 205. s. 362: SOŁTAN Michał Leon h. Sołtan (zm. 1733) marszałek starodubowski, poseł na sejmy [znalezione]
 206. s. 363: SOŁTAN Michał (1830-1893) ziemianin, powstaniec 1863 r., zesłaniec [znalezione]
 207. s. 365: SOŁTAN Stanisław h. Sołtan (1756-1836) marszałek nadw. lit., kierownik sprzysiężenia w woj. nowogródzkim 1793 r., prezes Komisji Rządu Tymczasowego W. Ks. Lit. w r. 1812 [znalezione]
 208. s. 370: SOŁTAN Stanisław (1822-1896) ziemianin, zesłaniec [znalezione]
 209. s. 372: SOŁTAN Stanisław (1915-1992) szermierz, trener i działacz sportowy, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 210. s. 373: SOŁTAN Tadeusz Józef (1921-1996) krytyk literacki, publicysta, działacz kulturalny i polityczny [znalezione]
 211. s. 374: SOŁTAN Wiktor Władysław (1853-1905) inżynier kolejnictwa [znalezione]
 212. s. 375: SOŁTAN Władysław Hieronim Samuel (1824-1900) ziemianin, uczestnik powstania styczniowego [znalezione]
 213. s. 376: SOŁTAN Władysław (1870-1943) wojewoda warszawski, delegat rządu polskiego na Litwie Środkowej, minister spraw wewnętrznych [znalezione]
 214. s. 379: SOŁTANÓWNA Stefania Antonina (1857-1931) przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego [znalezione]
 215. s. 381: SOŁTANÓWNA Teresa Maria Felicyta (1901-1973) franciszkanka misjonarka Maryi [znalezione]
 216. s. 382: SOŁTYK Franciszek Salezy Maciej Stanisław h. Sołtyk (1783-1865) senator kasztelan Król. Pol., skrzypek amator [znalezione]
 217. s. 383: SOŁTYK Józef Franciszek h. Sołtyk (zm. 1735) kasztelan bełski, potem lubelski [znalezione]
 218. s. 385: SOŁTYK Józef h. Sołtyk (ok. 1715-1780) miecznik sandomierski [znalezione]
 219. s. 385: SOŁTYK Józef h. Sołtyk (zm. 1803) kasztelan małogoski, potem zawichojski [znalezione]
 220. s. 386: SOŁTYK Kajetan Ignacy h. Sołtyk (1715-1788) biskup krakowski, zesłaniec [znalezione]
 221. s. 404: SOŁTYK Kajetan Maciej h. Sołtyk (zm. 1804) kanonik krakowski, sekretarz w. kor. [znalezione]
 222. s. 406: SOŁTYK Karol h. Sołtyk (1791-1831) skrzypek, kompozytor [znalezione]
 223. s. 407: SOŁTYK Maciej Aleksander h. Sołtyk (1679-1749) biskup sufragan chełmiński [znalezione]
 224. s. 409: SOŁTYK Maciej h. Sołtyk (zm. 1780) kasztelan warszawski [znalezione]
 225. s. 410: SOŁTYK Maciej h. Sołtyk (1718-1802) wojewoda sandomierski [znalezione]
 226. s. 413: SOŁTYK Michał Aleksander h. Sołtyk (zm. 1766) kasztelan sandomierski [znalezione]
 227. s. 414: SOŁTYK Michał h. Sołtyk (ok. 1740-1815) ksiądz, referendarz kor., kolekcjoner, pisarz, działacz gospodarczy [znalezione]
 228. s. 418: SOŁTYK Mikołaj Aleksander h. Sołtyk (zm. 1745) kasztelan przemyski [znalezione]
 229. s. 420: SOŁTYK Roman (1790-1843) oficer napoleoński, poseł na sejm Król. Pol., generał brygady artylerii WP, emigrant [znalezione]
 230. s. 424: SOŁTYK Roman (1820/2-1873) austriacki generał-major [znalezione]
 231. s. 424: SOŁTYK Stanisław h. Sołtyk (1752-1833) podstoli kor., senator Król. Pol. [znalezione]
 232. s. 431: SOŁTYK Stanisław (ok. 1856-1900) kapitan fregaty we flocie austro-węgierskiej [znalezione]
 233. s. 432: SOŁTYK Stefan (1880-1945) nauczyciel, poseł na sejm RP, senator [znalezione]
 234. s. 435: SOŁTYK Tomasz h. Sołtyk (zm. 1773) woj. łęczycki [znalezione]
 235. s. 436: SOŁTYK Tomasz h. Sołtyk (1732-1808) kasztelan zawichojski, potem wiślicki [znalezione]
 236. s. 437: SOŁTYKOWICZ Józef Florian (1762-1831) profesor prawa i dziekan Wydz. Filozoficznego w Szkole Głównej Krakowskiej, senator Rzeczpospolitej Krakowskiej [znalezione]
 237. s. 441: SOŁTYS Adam Konstanty Józef (1890-1968) kompozytor, dyrygent, pedagog [znalezione]
 238. s. 443: SOŁTYS Bronisław Marian (1869-1942) rzeźbiarz [znalezione]
 239. s. 445: SOŁTYS Joachim (1865-1948) publicysta, działacz społeczny i narodowy na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, podpułkownik WP [znalezione]
 240. s. 447: SOŁTYS Marian Apolinary (1907-1997) lekarz weterynarii, mikrobiolog, profesor University of Guelph w Kanadzie [znalezione]
 241. s. 449: SOŁTYS Mieczysław Tadeusz (1863-1929) kompozytor, dyrygent, pedagog [znalezione]
 242. s. 452: SOŁTYS Miłosz Michał (1895-1945) pedagog, działacz społeczny, uczestnik powstań śląskich [znalezione]
 243. s. 453: SOŁTYS Stanisław (1921-1944) oficer WP, cichociemny, porucznik Armii Krajowej [znalezione]
 244. s. 454: SOŁTYSIAK Marian (1918-1995) dowódca oddziału Armii Krajowej, oficer WP [znalezione]
 245. s. 457: SOŁTYSIK Adam Wincenty (1895-1971) chirurg ortopeda, pułkownik WP [znalezione]
 246. s. 458: SOŁTYSIK Kazimierz Józef (1893-1939) nauczyciel, dyrektor Polskiej Szkoły Średniej w Gdańsku, działacz społeczny [znalezione]
 247. s. 460: SOŁTYSIK Kazimierz (1895-1938) publicysta katolicki [znalezione]
 248. s. 461: SOŁTYSIK Tomasz (1847-1916) pedagog, filolog klasyczny, poseł do Rady Państwa w Wiedniu [znalezione]
 249. s. 463: SOŁTYSIŃSKI Ludwik (1846-1928) ksiądz, działacz społeczny [znalezione]
 250. s. 464: SOŁTYSOWA Helena Wiktoria (1860-1948) działaczka społeczna, publicystka, poetka [znalezione]
 251. s. 465: SOMER Wiktor Antoni (1839-1874) powstaniec 1863 r., ekonomista, redaktor Ekonomisty [znalezione]
 252. s. 466: SOMMER Feliks (1834-1921) lekarz warszawski, powstaniec 1863 r. [znalezione]
 253. s. 468: SOMMER Wojciech (ok. 1780-1842) kupiec, założyciel Resursy Kupieckiej oraz prezes Izby Handlowej i Rękodzielniczej w Warszawie [znalezione]
 254. s. 469: SOMMERFELD Jan starszy (zm. 1501) profesor Uniw. Krak., humanista, pisarz, poeta [znalezione]
 255. s. 470: SOMMERFELD Jan młodszy (1457-1520) humanista wędrowny, profesor retoryki [znalezione]
 256. s. 472: SOMMERFELD Jan (zm. ok. 1554) lekarz, fizyk miejski w Gdańsku [znalezione]
 257. s. 472: SOMMERSTEIN Emil (1883-1957) prawnik, działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP i do Krajowej Rady Narodowej [znalezione]
 258. s. 477: SOMSCHOR Otto (1879-1931) niemiecki przedsiębiorca, poseł na Sejm RP [znalezione]
 259. s. 478: SONDEL Jan Karol (1895-1975) ekonomista rolny, prawnik, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu [znalezione]
 260. s. 480: SONGIN Józef (1870-1936) proboszcz parafii p. wezw. Wszystkich Świętych w Wilnie, wydawca prasy polskiej [znalezione]
 261. s. 481: SONIK Franciszek (1885-1957) biskup sufragan kielecki [znalezione]
 262. s. 482: SONNEK Franciszek Rajmund (1889-1965) franciszkanin, kapelan hallerczyków i działacz polonijny w USA [znalezione]
 263. s. 484: SONNEFELD Adolf Gustaw (1837-1914) skrzypek, dyrygent, kompozytor [znalezione]
 264. s. 485: SONNEWEND Stefan Czesław (1885-1939) malarz, karykaturzysta, rysownik, grafik [znalezione]
 265. s. 487: SONNTAG Józef (1784-1834) malarz, miniaturzysta, litograf, nauczyciel rysunków [znalezione]
 266. s. 489: SOPICKI Stanisław Antoni (1903-1976) dziennikarz, działacz Stronnictwa Pracy, członek Rady Narodowej i minister rządu RP na emigracji (rodzice: Andrzej Sopicki i Karolina Nikliborc)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 120: NIKLIBORC Władysław Michał (1899-1948) matematyk, profesor (rodzice: Szczepan Nikliborc i Michalina Zaraffe)
 267. s. 492: SOPOĆKO Eryk Kazimierz (1919-1943) oficer Polskiej Marynarki Wojennej, pisarz marynista [znalezione]
 268. s. 494: SOPOĆKO Konstanty Maria (1903-1992) grafik [znalezione]
 269. s. 497: SOPOĆKO Michał (1888-1975) teolog, docent na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, kanonik wileński, propagator kultu Miłosierdzia Bożego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego [znalezione]
 270. s. 501: SOPODŹKO Tytus (1845-1896) inżynier, dziennikarz, literat, tłumacz [znalezione]
 271. s. 501: SOPOTNICKI Józef Julian (1882-1942) oficer armii austro-węgierskiej i WP [znalezione]
 272. s. 503: SOPUCH Stanisław (1869-1941) jezuita, działacz społeczny [znalezione]
 273. s. 506: SOREL Ruth Elly (1907-1974) tancerka, pedagog, choreograf [znalezione]
 274. s. 507: SOROCZYŃSKI Kazimierz (1823-1891) duszpasterz rzymskokatolicki w byłych Inflantach Polskich (Latgalii), autor utworów w dialekcie latgalskim [znalezione]
 275. s. 507: SOROKA Jerzy h. Leliwa (ok. 1750-1831) dworzanin ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego, uczestnik powstania listopadowego. (rodzice: Michał Soroka i Marcjanna N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 509: SOROKA Józef h. Leliwa (zm. 1793?) miecznik, potem pisarz ziemski oszmiański, konfederat barski (rodzice: Benedykt Soroka i N. N.)
 276. s. 509: SOROKA Józef h. Leliwa (zm. 1793?) miecznik, potem pisarz ziemski oszmiański, konfederat barski (rodzice: Benedykt Soroka i N. N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 40 s. 507: SOROKA Jerzy h. Leliwa (ok. 1750-1831) dworzanin ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego, uczestnik powstania listopadowego. (rodzice: Michał Soroka i Marcjanna N.)
 277. s. 511: SOROKA Józef (1899-1970) działacz ruchu ludowego [znalezione]
 278. s. 513: SOROKA Wacław Wincenty (1917-1999) oficer Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, działacz ruchu ludowego, profesor University of Wisconsin - Stevens Point (rodzice: Stanisław Soroka i Tekla Dobosz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 3 s. 75: BUCEWICZ Nestor (1834-1906) lekarz, filantrop (rodzice: Benedykt Bucewicz i Tekla Pluszczyńska)
 279. s. 515: SOSABOWSKI Stanisław Franciszek (1892-1967) generał brygady WP [znalezione]
 280. s. 518: SOSIŃSKI Rajmund Andrzej (1907-1980) inżynier elektryk, redaktor naczelny Horyzontów Techniki [znalezione]
 281. s. 519: SOSIŃSKI Wojciech (1872-1934) działacz związkowy, poseł do parlamentu Rzeszy niemieckiej (Reichstagu), na Sejm RP i Sejm Śląski [znalezione]
 282. s. 523: SOSIŃSKI Wojciech (1893-1942) działacz oświatowy, poseł na Sejm RP [znalezione]
 283. s. 524: SOSNKOWSKI Kazimierz h. Godziemba (1885-1969) założyciel Związku Walki Czynnej, szef Sztabu I Brygady Legionów Polskich, generał WP, minister spraw wojskowych, następca Prezydenta RP i minister stanu w rządzie na emigracji, komendant główny Związku Walki [znalezione]
 284. s. 539: SOSNKOWSKI Piotr h. Godziemba (zm. ok. 1518) dziekan i oficjał warszawski, kanonik poznański [znalezione]
 285. s. 540: SOSNOWSKA Halina Maria Wanda (1894-1973) wicedyrektor programowy Polskiego Radia, działaczka Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość [znalezione]
 286. s. 543: SOSNOWSKA Helena (1865-1942) lekarz ginekolog [znalezione]
 287. s. 544: SOSNOWSKI Antoni (1775-1852) unicki oficjał wileński, działacz oświatowy, przywódca ruchu emancypacyjnego w Kościele unickim w Rosji [znalezione]
 288. s. 547: SOSNOWSKI Arystarch (1811-po 1872) spiskowiec, zesłaniec [znalezione]
 289. s. 548: SOSNOWSKI Feliks (1806-1871) profesor UJ, biblista, kanonik krakowskiej kapituły katedralnej [znalezione]
 290. s. 549: SOSNOWSKI Jan h. Nałęcz (zm. 1660) kasztelan połocki, pułkownik i regimentarz wojska lit. [znalezione]
 291. s. 552: SOSNOWSKI Jan Kazimierz (1875-1938) zoolog, fizjolog, profesor i rektor SGGW [znalezione]
 292. s. 553: SOSNOWSKI Jerzy Jan (1871-1926) polski działacz polityczny w Stanach Zjednoczonych [znalezione]
 293. s. 556: SOSNOWSKI Jerzy h. Nałęcz (1896-1942) oficer WP, agent wywiadu [znalezione]
 294. s. 559: SOSNOWSKI Józef Sylwester h. Nałęcz (zm. 1783) poseł sejmowy, marszałek sejmu elekcyjnego 1764 r., hetman polny lit., wojewoda połocki [znalezione]
 295. s. 565: SOSNOWSKI Józef Konstanty (1863-1933) aktor, reżyser [znalezione]
 296. s. 568: SOSNOWSKI Józef Marian (1904-1975) pedagog, działacz harcerski, dziennikarz, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 297. s. 571: SOSNOWSKI Kajetan (1913-1987) malarz, działacz kulturalny i społeczny [znalezione]
 298. s. 572: SOSNOWSKI Kazimierz Walerian h. Nałęcz (1800-1872) karmelita bosy, wikariusz kapitulny diec. lubelskiej, administrator diec. podlaskiej, uczestnik I Soboru Watykańskiego [znalezione]
 299. s. 575: SOSNOWSKI Kazimierz Marcin (1857-1942) inżynier technolog, działacz ruchu socjalistycznego [znalezione]
 300. s. 580: SOSNOWSKI Kazimierz Ignacy (1875-1954) polonista, pedagog, krajoznawca [znalezione]
 301. s. 583: SOSNOWSKI Kirył Władysław (1910-1966) wydawca, działacz konspiracyjny [znalezione]
 302. s. 585: SOSNOWSKI Leonard (1911-1986) fizyk, profesor Uniw. Warsz. i Inst. Fizyki PAN [znalezione]
 303. s. 588: SOSNOWSKI Maksymilian Edward (1822-1901) pedagog, bibliotekarz [znalezione]
 304. s. 589: SOSNOWSKI Oskar Wiktor (1880-1939) architekt, profesor Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 305. s. 592: SOSNOWSKI Paweł (1859-1947) geograf, pedagog, dyrektor Państwowego Instytutu Pedagogicznego [znalezione]
 306. s. 595: SOSNOWSKI Platon (1799-1827) duchowny unicki, profesor teologii Uniw. Wil. [znalezione]
 307. s. 596: SOSNOWSKI Stefan Augustyn (1922-1994) działacz konspiracyjny, harcerski i turystyczny [znalezione]
 308. s. 598: SOSNOWSKI Tomasz Oskar (1810-1886) rzeźbiarz [znalezione]
 309. s. 601: SOSNOWSKI Wacław Felicjan (1914-1986) lekarz pneumonolog, profesor Akademii Medycznej w Łodzi [znalezione]
 310. s. 603: SOSNOWSKI Witold Kazimierz (1904-1941) matematyk, harcmistrz [znalezione]
 311. s. 604: SOSNOWSKI-KIEFER Ignacy Józef Mikołaj (1839-1923) reformat, duszpasterz polski w Stambule [znalezione]
 312. s. 605: SOSSALLA Jan Paweł (1908-1979) duszpasterz katolicki Polaków we Wrocławiu w l. trzydziestych, duszpasterz głuchoniemych, historyk, dziekan [znalezione]
 313. s. 606: SOSZKA Stefan (1914-1988) lekarz medycyny, ginekolog, położnik, profesor Akademii Medycznej w Białymstoku [znalezione]
 314. s. 609: SOSZYŃSKI Jan (ok. 1560-1612) preceptor Ostrorogów i Leszczyńskich, doktor medycyny, fizyk miejski w Toruniu [znalezione]
 315. s. 610: SOŚNIAK Mieczysław Stanisław (1920-1991) prawnik, profesor UJ i Uniw. Śląskiego [znalezione]
 316. s. 612: SOŚNICKI Kazimierz (1883-1976) pedagog, dydaktyk, filozof, profesor Uniw. Jana Kazimierza, Uniw. Mikołaja Kopernika i Uniw. Gdańskiego [znalezione]
 317. s. 615: SOŚNICKI Stanisław Adam (1896-1962) lekkoatleta, sędzia i działacz sportowy, oficer WP, dyplomata [znalezione]
 318. s. 616: SOŚNIERZ Marian Hieronim (1924-1976) lekarz patomorfolog, profesor Śląskiej Akademii Medycznej [znalezione]
 319. s. 618: SOŚWIŃSKI Wawrzyniec Andrzej (1799-1850) prawnik, profesor i dziekan Wydz. Prawa UJ [znalezione]
 320. s. 618: SOTIROVIĆ Dragan (1913-1987) oficer armii jugosłowiańskiej i Armii Krajowej [znalezione]
 321. s. 620: SOTKIEWICZ Antoni Franciszek Ksawery (1826-1901) biskup sandomierski, administrator archidiecezji warszawskiej, profesor prawa kanonicznego w Akad. Duchownej w Warszawie, redaktor Przeglądu Katolickiego [znalezione]
 322. s. 623: SOUBISE-BISIER Gustaw Wilhelm Ludwik (1849-1937) kolekcjoner, antykwariusz [znalezione]
 323. s. 624: SOWA Paweł (1897-1985) nauczyciel, redaktor, publicysta, działacz społeczno-oświatowy [znalezione]
 324. s. 626: SOWA Ryszard (1934-1989) hydrobiolog, entomolog, profesor UJ [znalezione]
 325. s. 627: SOWA-SOWIŃSKI Zygmunt (1908-1954) malarz, rysownik i grafik [znalezione]
 326. s. 628: SOWICKI Tadeusz Kazimierz (1915-1977) malarz, scenograf, poeta [znalezione]
 327. s. 630: SOWIEC Jan ze Szczawina h. Prawdzic (zm. 1329/1346) kasztelan dobrzyński [znalezione]
 328. s. 631: SOWILSKI Marceli Jan (1880-1944) śpiewak operowy [znalezione]
 329. s. 632: SOWIŃSKA Katarzyna Antonina (1776-1860) działaczka społeczna i charytatywna [znalezione]
 330. s. 634: SOWIŃSKI Adolf (1914-1963) poeta, prozaik, krytyk i tłumacz [znalezione]
 331. s. 635: SOWIŃSKI Andrzej Józef (1922-1996) inżynier elektryk, profesor Politechniki Warszawskiej i Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Warszawie, żołnierz Szarych Szeregów [znalezione]
 332. s. 637: SOWIŃSKI Ignacy Stanisław (1858-1917) architekt [znalezione]
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 03.03.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie