Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Poszukiwane koligacje dla tomu 41. PSB

PSB t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ktokolwiek wie, jak poniższe osoby są powiązane rodzinnie z kimkolwiek z Wielkiej Genealogii Minakowskiego i Genealogii Potomków Sejmu Wielkiego bardzo proszę o list na mj@minakowski.pl!

Większość osób opisanych w PSB już jest połączona we wspólne wielkie drzewo genealogiczne zwane Wielka Genealogia Minakowskiego. One są na szaro, kursywą. Normalnym drukiem przedstawieni są pozostali, czyli ci, którzy związków rodzinnych z polskimi elitami wciąż poszukujemy.

Wersja rozbudowana o dodatkowe informacje znajduje się na stronie: Wielcy.pl/psb_rodzinami.php.

 1. s. 1: SOWIŃSKI Jan (1803?-1862) historyk literatury, pedagog [znalezione]
 2. s. 2: SOWIŃSKI Jerzy (1920-1995) profesor Akad. Rolniczej w Poznaniu [znalezione]
 3. s. 3: SOWIŃSKI Józef Longin (1777-1831) komendant Szkoły Aplikacyjnej, generał brygady WP [znalezione]
 4. s. 6: SOWIŃSKI Kazimierz (1907-1982) poeta, prozaik, krytyk literacki [znalezione]
 5. s. 8: SOWIŃSKI Krzysztof Franciszek (1642-1699) doktor teologii, profesor i rektor Uniw. Krak., dziekan kapituły kolegiaty św. Floriana w Krakowie (rodzice: Andrzej Sowiński i Agnieszka Lepiecka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 17 s. 80: LEPIECKI Florian (zm. 1666) profesor wymowy i teologii UJ (rodzice: Jakub Lepiecki i Zuzanna Koczanowska)
 6. s. 9: SOWIŃSKI Leonard (1831-1887) poeta, publicysta [znalezione]
 7. s. 12: SOWIŃSKI Stanisław Kostka (1859-1928) inżynier górniczy, profesor Akademii Górniczej w Krakowie [znalezione]
 8. s. 13: SOWIŃSKI Stanisław Zofia Aleksander (1911-1979) architekt, docent Politechniki Gdańskiej [znalezione]
 9. s. 14: SOWIŃSKI Wilhelm Włodzimierz (1892-1955) lekarz ginekolog, profesor Uniw. Łódzkiego i Akademii Medycznych w Łodzi i Warszawie [znalezione]
 10. s. 15: SOWIŃSKI Władysław (1887-1953) prawnik, specjalista z zakresu prawa morskiego, wykładowca Uniw. im J. Piłsudskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Handlu Morskiego [znalezione]
 11. s. 17: SOWIŃSKI Wojciech (1805-1880) pianista, kompozytor, pisarz muzyczny [znalezione]
 12. s. 21: SOWIŃSKI Zdzisław Antoni (1872-1934) lekarz dermatolog, profesor uniwersytetu w Saratowie, zastępca profesora USB w Wilnie, generał w armii rosyjskiej, pułkownik WP [znalezione]
 13. s. 22: SOWIŃSKI Zygmunt Adam (1892-1945) przemysłowiec, poseł na Sejm RP [znalezione]
 14. s. 24: de SOXO Benedykt (1587-1658) jezuita, teolog, rektor Akad. Wileńskiej [znalezione]
 15. s. 25: SOZAŃSKI Antoni Kornel (1823-1892) tłumacz, wydawca, bibliolog, publicysta [znalezione]
 16. s. 27: SOZAŃSKI Feliks Marian (1860-1914) ziemianin, poseł na Sejm Krajowy galicyjski [znalezione]
 17. s. 28: SOZAŃSKI Michał Adam (1853-1923) malarz i rysownik [znalezione]
 18. s. 30: SOZAŃSKI Teodozy (1826-1901) jezuita, nauczyciel [znalezione]
 19. s. 31: SÓJKA Julian (1904-1984) lalkarz [znalezione]
 20. s. 33: SPALTENSTEIN Wincenty (1888-1958) prawnik, burmistrz Królewskiej Huty (Chorzowa), prezydent Gliwic [znalezione]
 21. s. 35: SPAMPANI Carlo (zm. 1783) architekt [znalezione]
 22. s. 37: SPANDOWSKI Franciszek (1891-1929) ekonomista, bankowiec, działacz spółdzielczy [znalezione]
 23. s. 37: SPANDOWSKI Paweł (1885-1918) ekonomista, działacz spółdzielczy [znalezione]
 24. s. 39: SPARROW Helena (1891-1970) lekarz, bakteriolog, mikrobiolog [znalezione]
 25. s. 40: SPASIŃSKI Stanisław Jan (1896-1969) działacz chadecki, sekretarz generalny Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zawodowego RP, radny m. Warszawy, prezes Polskiego Komitetu Repatriacyjnego na Węgrzech, Sprawiedliwy wśród narodów świata [znalezione]
 26. s. 42: SPASOWICZ Daniel (1797-1882) lekarz, naczelnik zarządu medycznego guberni mińskiej [znalezione]
 27. s. 44: SPASOWICZ Tomasz (1890-1970) inżynier chemik [znalezione]
 28. s. 45: SPASOWICZ Włodzimierz (1829-1906) prawnik, publicysta, krytyk i historyk literatury, polityk [znalezione]
 29. s. 54: SPASOWSKI Aleksander (ok. 1808-ok. 1847) poeta [znalezione]
 30. s. 54: SPASOWSKI Romuald Franciszek (1920-1995) dyplomata [znalezione]
 31. s. 57: SPASOWSKI Władysław (1877-1941) filozof, pedagog [znalezione]
 32. s. 61: SPAUSTA Bolesław (1851-1887) dziennikarz, publicysta, redaktor (rodzice: Damian Spausta i Wiktoria N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 62: SPAUSTA Władysław (1847-1898) przyrodnik, pisarz łowiecki (rodzice: Damian Spausta i Wiktoria N.)
 33. s. 62: SPAUSTA Władysław (1847-1898) przyrodnik, pisarz łowiecki (rodzice: Damian Spausta i Wiktoria N.)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 61: SPAUSTA Bolesław (1851-1887) dziennikarz, publicysta, redaktor (rodzice: Damian Spausta i Wiktoria N.)
 34. s. 62: SPAZZIO Giovanni (zm. 1726) architekt i budowniczy [znalezione]
 35. s. 64: SPECOVIUS Michał (1693-1737) duchowny luterański, kaznodzieja polski w Prusach Książęcych i Królewskich, tłumacz, redaktor kancjonałów polskich, nauczyciel [znalezione]
 36. s. 65: SPECYLAK Zbigniew (1912-1978) oficer artylerii WP i AK, cichociemny [znalezione]
 37. s. 66: SPEKTOR Mordechaj (1858-1925) pisarz, publicysta, wydawca [znalezione]
 38. s. 67: SPENDOWSKA Rypsyma Benedykta (zm. 1730) założycielka klasztoru mniszek ormiańskich w Jazłowcu, współzałożycielka i przełożona klasztoru we Lwowie, następnie benedyktynka obrządku ormiańskiego [znalezione]
 39. s. 68: SPENDOWSKI Bogdan h. Pobóg (zm. 1690/94) wójt jazłowiecki, tłumacz języka tureckiego, sekretarz królewski, poseł polski do Turcji [znalezione]
 40. s. 70: SPENSBERBER Mikołaj h. Spensberber (2. poł. XVIII w.) major artylerii W. Ks. Lit. [znalezione]
 41. s. 71: SPERCZYŃSKI Adam (1809-1881) uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny [znalezione]
 42. s. 72: SPERL Józef (1825-1883) jezuita, nauczyciel, misjonarz w USA [znalezione]
 43. s. 73: SPERLING Leon (1900-1941) piłkarz, olimpijczyk [znalezione]
 44. s. 73: SPERONOWIC Joachim (zm. 1663) doktor teologii, profesor Uniw. Krak., dziekan kapituły kolegiaty św. Floriana w Krakowie [znalezione]
 45. s. 75: SPETT Alfred (1880-1952) pułkownik saperów WP, inżynier (rodzice: Józef Spett i Maria Steinhaus)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 76: SPETT Karol Stanisław (1899-1970) lekarz, psychiatra, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Jakub Spett i Amalia Spett)
  2. t. 41 s. 78: SPETTOWA Stanisława Maria (1902-1994) lekarz, neuroradiolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Julian Janczyszyn i Julia Armałowicz)
 46. s. 76: SPETT Karol Stanisław (1899-1970) lekarz, psychiatra, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Jakub Spett i Amalia Spett)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 75: SPETT Alfred (1880-1952) pułkownik saperów WP, inżynier (rodzice: Józef Spett i Maria Steinhaus)
  2. t. 41 s. 78: SPETTOWA Stanisława Maria (1902-1994) lekarz, neuroradiolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Julian Janczyszyn i Julia Armałowicz)
 47. s. 78: SPETTOWA Stanisława Maria (1902-1994) lekarz, neuroradiolog, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Julian Janczyszyn i Julia Armałowicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 75: SPETT Alfred (1880-1952) pułkownik saperów WP, inżynier (rodzice: Józef Spett i Maria Steinhaus)
  2. t. 41 s. 76: SPETT Karol Stanisław (1899-1970) lekarz, psychiatra, profesor Akademii Medycznej w Krakowie (rodzice: Jakub Spett i Amalia Spett)
 48. s. 79: SPEYMAN Jan h. Speyman (1563-1623) kupiec i burmistrz gdański, burgrabia królewski, mecenas sztuki i kolekcjoner [znalezione]
 49. s. 82: SPEZZA Andrzej (zm. 1628) architekt, budowniczy [znalezione]
 50. s. 83: SPICKERMAN Josef Alexander (1870-1947) działacz mniejszości niemieckiej, poseł na Sejm i senator RP [znalezione]
 51. s. 85: SPICKERMANN Bogusław T. (XVIII w.-XVIII w.) aktor, autor dramatyczny [znalezione]
 52. s. 85: SPICYMIR Mikołaj z Krakowa (zm. 1469) prawnik, profesor i rektor Uniw. Krak., nuncjusz Stolicy Apostolskiej i kolektor świętopietrza w Polsce [znalezione]
 53. s. 87: SPICZAKOW Teodor (1879-1946) ichtiolog, profesor Piotrowskiej Akademii Rolniczej w Moskwie, Estońskiego Uniwersytetu w Dorpacie i UJ [znalezione]
 54. s. 89: SPICZYŃSKI Hieronim z Wielunia (zm. 1550) literat-tłumacz, wierszopis, rajca krakowski [znalezione]
 55. s. 91: SPIECHOWICZ BORUTA Mieczysław Ludwik (1894-1985) generał brygady WP [znalezione]
 56. s. 95: SPIEGEL Natan (1905-1995) filolog klasyczny, historyk filozofii, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Uniw. Hebrajskiego w Jerozolimie [znalezione]
 57. s. 97: SPIERALSKI Zdzisław Grzegorz (1927-1983) dziennikarz, redaktor, historyk wojskowy [znalezione]
 58. s. 98: SPIESS Aleksander Ludwik (1818-1881) farmaceuta, powstaniec styczniowy, emigrant [znalezione]
 59. s. 99: SPIESS Henryk Bogumir (1785-1835) farmaceuta [znalezione]
 60. s. 100: SPIESS Ludwik Henryk (1820-1896) farmaceuta, przemysłowiec, działacz społeczny [znalezione]
 61. s. 101: SPIESS Ludwik Julian (1872-1956) przemysłowiec, polityk [znalezione]
 62. s. 103: SPIESS Stefan Kazimierz (1879-1968) inżynier, meloman, mecenas sztuki [znalezione]
 63. s. 105: SPIGLAR Jan (zm. 1608) mieszczanin, kupiec i rajca krakowski [znalezione]
 64. s. 106: SPINEK Jan Władysław (zm. 1766) agent dyplomatyczny w służbie polskiej i francuskiej [znalezione]
 65. s. 107: SPINEK Stanisław z Będkowa h. Prus (zm. ok. r. 1579) poseł sejmowy, działacz różnowierczy [znalezione]
 66. s. 109: SPINEK Stanisław (ok. 1600-1669) doktor filozofii i obojga praw, mieszczanin i rajca krakowski [znalezione]
 67. s. 110: SPINOWSKI Teofil (ok. 1621-po 1669) architekt, inżynier wojskowy, kartograf (rodzice: Jan Crell i Rozyna Pistorius)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 4 s. 101: CRELL Jan (1590-1636) unitarianin (rodzice: Jan Crell i Anna Gruenewald)
  2. t. 4 s. 104: CRELL Jan (XVII w.) teolog (rodzice: Jan Crell i Rozyna Pistorius)
  3. t. 4 s. 104: CRELL-SPINOWSKI Krzysztof (1622-1680) arianin (rodzice: Jan Crell i Rozyna Pistorius)
  4. t. 11 s. 502: KAŁAJ Daniel (zm. ok. 1681) teolog kalwiński (rodzice: Michał Kałaj i Katarzyna N.)
  5. t. 11 s. 503: KAŁAJ Janusz (zm. 1599) złotnik krakowski (rodzice nieznani)
  6. t. 22 s. 106: MOSZOWSKI Jan (koniec XVI w.- ok. 1660) minister ariański na Słowacji (rodzice nieznani)
  7. t. 25 s. 102: PALUDIUS Salomon (1 poł. XVII w.) pedagog, minister ariański (rodzice: Henryk Paludius i N. N.)
  8. t. 26 s. 553: PISECKI Tomasz (zm. ok. 1645) teolog, polemista socyniański (rodzice nieznani)
  9. t. 26 s. 569: PISTORIUS Szymon (ok. 1568- po 1638) arianin, poeta, duchowny, pedagog (rodzice: Jakub Pistorius i N. N.)
  10. t. 28 s. 440: PREUSS Jan (1620-1696) duchowny, pisarz ariański (rodzice nieznani)
 68. s. 112: SPIOCH Franciszek Marian (1918-1998) lekarz, fizjolog pracy, profesor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Śląskiej Akademii Medycznej [znalezione]
 69. s. 113: SPIONEK-PELC Halina Mirosława (1924-1991) lekarz, psycholog, profesor Uniw. Warsz. [znalezione]
 70. s. 115: SPIRA Natan ben Samson (zm. 1577) rabin grodzieński, pisarz homiletyczny, kabalista [znalezione]
 71. s. 115: SPIRA Natan ben Salomon (1585-1633) kabalista, kaznodzieja, rektor uczelni talmudycznej i przewodniczący sądu rabinackiego w Krakowie [znalezione]
 72. s. 116: SPIRALSKI Teodor (1868-1940) rolnik, działacz narodowy [znalezione]
 73. s. 117: SPIS Józef Baltazar (1845-1913) nauczyciel, inspektor szkolny [znalezione]
 74. s. 118: SPIS Stanisław Jan Nepomucen (1843-1920) biblista, kanonik kapituły krakowskiej, profesor i rektor UJ [znalezione]
 75. s. 120: SPISAK Michał (1914-1965) kompozytor [znalezione]
 76. s. 122: SPISKI Jan Augustyn (1794-1844) kupiec warszawski, sędzia Tryb. Handlowego, właściciel ziemski, filantrop [znalezione]
 77. s. 123: SPISS Ludwik Stanisław (1889-1949) przemysłowiec, propagator domowej produkcji win owocowych [znalezione]
 78. s. 124: SPISS Tadeusz Ludwik (1882-1954) urzędnik [znalezione]
 79. s. 126: SPITHAL Roman Aleksander (1824-1889) kustosz kapituły krakowskiej [znalezione]
 80. s. 127: SPITTAL Eugeniusz Władysław (1885-1957) nauczyciel, działacz ludowy, poseł na Sejm RP [znalezione]
 81. s. 129: SPITZER Salomon (1859-1941/3) nauczyciel, publicysta, pisarz pedagogiczny, tłumacz [znalezione]
 82. s. 131: SPITZER Tadeusz Bernard (1892-1962) działacz gospodarczy [znalezione]
 83. s. 132: SPITZER Wilhelm Adolf Stillfried (1895-1973) adwokat, działacz niemiecki, radny m. Bydgoszczy, poseł na Sejm RP [znalezione]
 84. s. 134: SPITZIAR Jan (1855-1915) dekorator i mechanik teatralny [znalezione]
 85. s. 135: SPITZNAGEL Ferdynand (1757-1826) lekarz, profesor Szkoły Głównej Lit. (od r. 1803 Uniw. Wil.) (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 136: SPITZNAGEL Ludwik Ferdynand (1807-1827) orientalista, młodzieńczy przyjaciel Juliusza Słowackiego (rodzice: Ferdynand Spitznagel i Maria Ferster)
 86. s. 136: SPITZNAGEL Ludwik Ferdynand (1807-1827) orientalista, młodzieńczy przyjaciel Juliusza Słowackiego (rodzice: Ferdynand Spitznagel i Maria Ferster)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 135: SPITZNAGEL Ferdynand (1757-1826) lekarz, profesor Szkoły Głównej Lit. (od r. 1803 Uniw. Wil.) (rodzice nieznani)
 87. s. 138: SPLESZYŃSKI Józef Jan (1806-1879) superintendent Kościoła ewangelicko-reformowanego w Król. Pol. [znalezione]
 88. s. 139: SPLICHAL Józef (1835-1920) rusznikarz, kupiec [znalezione]
 89. s. 140: SPŁAWA-NEYMAN Gustaw (1890-1966) inżynier leśnik, działacz społeczny, żołnierz AK [znalezione]
 90. s. 142: SPŁAWA-NEYMAN Jerzy (1894-1981) matematyk, statystyk, profesor University of California w Berkeley [znalezione]
 91. s. 144: SPŁAWIŃSKI Jan (1830-1888) prawnik, sędzia, poseł na Sejm Krajowy galicyjski i do Rady Państwa w Wiedniu [znalezione]
 92. s. 145: SPŁAWIŃSKI Wincenty Władysław (1812-1859) ksiądz, konspirator galicyjski, pedagog [znalezione]
 93. s. 146: SPŁAWSKI Jan ze Spławia h. Leliwa (zm. 1539/41) sędzia ziemski kaliski, potem poznański, zastępca star. generalnego Wpol., poseł sejmowy [znalezione]
 94. s. 148: SPŁAWSKI Jan z Milesznej Górski h. Leliwa (zm. 1602) kasztelan, potem wojewoda inowrocławski [znalezione]
 95. s. 149: SPŁAWSKI Stanisław h. Leliwa (zm. 1569) poseł sejmowy, kasztelan kolejno: santocki, krzywiński, żarnowski, międzyrzecki, dzierżawca ceł koronnych [znalezione]
 96. s. 151: SPOCZYŃSKA Helena (1896-1968) nauczycielka, oficer Batalionów Chłopskich [znalezione]
 97. s. 153: SPODENKIEWICZ Wiktor (1909-1984) myzykolog, pedagog, krytyk i publicysta muzyczny [znalezione]
 98. s. 154: SPOJDA Marian (1901-1940) piłkarz, trener [znalezione]
 99. s. 155: SPOKORNY Maurycy (1859-1917) farmaceuta, przedsiębiorca, działacz społeczny [znalezione]
 100. s. 157: SPORN Marcin (ok. 1480-1545) dominikanin, regens studium generalnego, prowincjał [znalezione]
 101. s. 159: SPORNY Józef Aleksander (1817-1888) inżynier lądowo-wodny [znalezione]
 102. s. 161: SPORS Józef Franciszek (1941-1992) historyk, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku [znalezione]
 103. s. 163: SPORZYŃSKI Adam Przemysław (1906-1985) chemik [znalezione]
 104. s. 164: SPORZYŃSKI Ksawery Franciszek Hieronim (1863-1922) nauczyciel, podróżnik, popularyzator wiedzy przyrodniczej i technicznej, autor podręczników szkolnych [znalezione]
 105. s. 165: SPRENGEL von RÖBERN Jan h. własnego (1517-1602) profesor gimnazjum w Elblągu, burgrabia i burmistrz Elbląga [znalezione]
 106. s. 167: SPRINGER Edmund (1906-1967) pianista, dyrygent, pedagog [znalezione]
 107. s. 167: SPRINGER Maria (1824-1872) poetka, krawcowa, filantropka [znalezione]
 108. s. 168: SPRINGWALD Stanisław (1864-1951) podpułkownik armii austro-węgierskiej, tytularny generał dywizji Wojska Polskiego (rodzice: Julian Springwald i Maria Szutrawska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 45 s. 107: STUDENTOWICZ Kazimierz Stefan (1903-1992), ekonomista, działacz polityczny (rodzice: Leopold Studentowicz i Maria Halikowska)
 109. s. 169: SPRUDIN Sergiusz (1913-1996) operator i reżyser filmów dokumentalnych [znalezione]
 110. s. 171: SPRUSIŃSKI Michał (1940-1981) poeta, krytyk literacki, tłumacz, wydawca [znalezione]
 111. s. 173: SPRYSZAK Antoni (1907-1972) lekarz weterynarii, profesor Instytutu Weterynarii w Puławach [znalezione]
 112. s. 174: SPYCHALSKI Jan (1893-1946) malarz, bibliotekarz [znalezione]
 113. s. 176: SPYCHALSKI Józef (1898-1944) pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik konspiracji w l. drugiej wojny światowej [znalezione]
 114. s. 181: SPYCHALSKI Marian (1906-1980) architekt, działacz komunistyczny, minister obrony narodowej, marszałek Polski, przewodniczący Rady Państwa [znalezione]
 115. s. 190: SPYCHALSKI Mirosław Jan (1906-1983) lekarz ftyzjatra (rodzice: Stanisław Spychalski i Władysława Klerykowska)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 27 s. 644: PORDZIK Ambroży (1885-1963) górnik, działacz narodowy i społeczny (rodzice: Aleksander Pordzik i Matylda Armrecht)
 116. s. 191: SPYCHAŁA Walerian (1900-1943) lekarz medycyny, działacz harcerski i sportowy [znalezione]
 117. s. 192: SPYCIGNIEW z Dąbrowy Zielonej h. Poraj (zm. 1255/7) wojewoda łęczycki [znalezione]
 118. s. 193: SPYRA Jan Wojciech (1878-1917) prawnik, profesor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat [znalezione]
 119. s. 194: SPYTEK Kolczek z Łownicy, Zakrzowa, Birkowa i Łęk h. Topór (zm. 1411) podczaszy i podkomorzy sandomierski, marszałek dworu królowej Elżbiety Łokietkówny, starosta sieciechowski [znalezione]
 120. s. 199: SPYTKOWSKI Józef (1907-1968) historyk literatury, starszy wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego [znalezione]
 121. s. 201: SREBRNY Stefan (1890-1962) filolog klasyczny, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Stefana Batorego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, teatrolog [znalezione]
 122. s. 204: SREBRZYŃSKI Józef (1902-1963) oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej [znalezione]
 123. s. 205: SROCKI Bolesław Maciej (1893-1954) publicysta, działacz ruchu zetowego, wychowawca młodzieży, poseł do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 124. s. 209: SROCZYCKI Stanisław h. Nowina (zm. 1586) poseł na sejmy, kolejno: komornik, miecznik, wojski kamieniecki [znalezione]
 125. s. 210: SROCZYŃSKA Krystyna Maria Irena (1909-1992) historyk sztuki, muzealnik [znalezione]
 126. s. 212: SROCZYŃSKA Waleria (1901-1992) działaczka harcerska [znalezione]
 127. s. 213: SROCZYŃSKA Zofia (1914-1986) tłumaczka [znalezione]
 128. s. 214: SROCZYŃSKI Franciszek (1862-1900) lekarz, docent okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego [znalezione]
 129. s. 215: SROCZYŃSKI Jan (ok. 1614-1696) mieszczanin krakowski, pasamonik, kupiec, wójt sądu wyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim [znalezione]
 130. s. 216: SROCZYŃSKI Kazimierz (1904-1976) lekarz pediatra, profesor Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi [znalezione]
 131. s. 218: SROCZYŃSKI Grzegorz Korneli (1731-1790) bazylianin, ihumen krystynopolski i ławrowski, sekretarz prowincji koronnej, konsultor prowincji halickiej, kronikarz [znalezione]
 132. s. 220: SROCZYŃSKI Marian Antoni (1820-1877) spiskowiec galicyjski, uczestnik wydarzeń l. 1846 i 1848, ziemianin [znalezione]
 133. s. 221: SROCZYŃSKI Michał Stefan (1878-1929) przemysłowiec naftowy [znalezione]
 134. s. 222: SROCZYŃSKI Tadeusz Adam (1858-1942) przemysłowiec naftowy, właściciel ziemski [znalezione]
 135. s. 224: SROGA Alojzy Antoni (1927-1980) literat, dziennikarz, żołnierz Armii Krajowej [znalezione]
 136. s. 225: SROKA Stanisław (1905-1982) kanclerz Kurii Diecezjalnej i prefekt Małego Seminarium w Tarnowie [znalezione]
 137. s. 226: SROKA Stanisław (1909-1967) prawnik, ekonomista, prezydent Poznania, wiceprezydent Warszawy, minister gospodarki komunalnej [znalezione]
 138. s. 228: SROKOWSKI Jerzy Mieczysław Marian (1910-1975) grafik, scenograf, pedagog [znalezione]
 139. s. 229: SROKOWSKI Józef (XVIII w.) aktor, dyrektor teatru, autor sztuk teatralnych [znalezione]
 140. s. 231: SROKOWSKI Konstanty h. Jastrzębiec (1878-1935) publicysta, polityk liberalny, poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego [znalezione]
 141. s. 237: SROKOWSKI Mieczysław Marian h. Jastrzębiec (1873-1910) prozaik i poeta [znalezione]
 142. s. 238: SROKOWSKI Stanisław Józef (1872-1950) nauczyciel, geograf, dyplomata, wojewoda wołyński, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Bałtyckiego, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Szkoły Nauk Politycznych i Uniwersytetu Warszawskiego [znalezione]
 143. s. 244: SRZEDNICKI Konrad (1894-1993) malarz, grafik, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [znalezione]
 144. s. 246: SRZEDNICKI Stanisław Tadeusz Zygmunt (1840-1925) prawnik, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 145. s. 247: SRZEDNICKI Władysław Franciszek (1875-1956) inżynier technolog [znalezione]
 146. s. 249: SRZEŃSKI Feliks z Sokołowa h. Dołęga (1502-1554) wojewoda płocki [znalezione]
 147. s. 253: SRZEŃSKI Stanisław z Sokołowa h. Dołęga (zm. 1510) kasztelan wiski, potem wojewoda płocki [znalezione]
 148. s. 254: STABIK Antoni (1807-1887) ksiądz rzymskokatolicki, działacz oświatowy [znalezione]
 149. s. 256: STABLEWSKA Irena (1864-1939) literatka [znalezione]
 150. s. 257: STABLEWSKI Erazm (1802-1870) ziemianin, poseł do parlamentu pruskiego [znalezione]
 151. s. 259: STABLEWSKI Florian (1841-1906) poseł do parlamentu pruskiego, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański [znalezione]
 152. s. 264: STABLEWSKI Karol (1796-1843) ziemianin, działacz społeczny, poseł do Sejmu Prowincjonalnego w Poznaniu [znalezione]
 153. s. 265: STABLEWSKI Stanisław (1832-1904) ziemianin, poseł do parlamentu pruskiego [znalezione]
 154. s. 266: STABLEWSKI Stefan Florian (1895-1985) rotmistrz dyplomowany Wojska Polskiego, publicysta, działacz konserwatywny [znalezione]
 155. s. 268: STABRAWA Adam (1908-1991) podpułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej [znalezione]
 156. s. 270: STABROWSKA Halina (1901-1943) szef Wydziału Legalizacji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, kurierka i sekretarka Komendanta Obszaru Zachodniego Armii Krajowej [znalezione]
 157. s. 271: STABROWSKA Julia (1869-1941) rzeźbiarka (rodzice: Onufry Janiszewski i Aleksandra Bitny)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 275: STABROWSKI Kazimierz (1869-1929) malarz, profesor i dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (rodzice: Antoni Stabrowski i Zofia Pilecka)
 158. s. 272: STABROWSKI Adam h. Lubicz odm. (zm. 1655/56) podczaszy witebski, poseł na sejmy [znalezione]
 159. s. 274: STABROWSKI Aleksander (1839-1863?) oficer w armii rosyjskiej, dowódca oddziału w powstaniu styczniowym [znalezione]
 160. s. 274: STABROWSKI Feliks January (1819-1913) inżynier komunikacji, oficer armii rosyjskiej [znalezione]
 161. s. 275: STABROWSKI Kazimierz (1869-1929) malarz, profesor i dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (rodzice: Antoni Stabrowski i Zofia Pilecka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 271: STABROWSKA Julia (1869-1941) rzeźbiarka (rodzice: Onufry Janiszewski i Aleksandra Bitny)
 162. s. 278: STABROWSKI Mieczysław (1901-1979) lekarz pediatra, działacz harcerski [znalezione]
 163. s. 280: STABROWSKI Otton (1895-1985) działacz ruchu zetowego, publicysta, urzędnik [znalezione]
 164. s. 282: STABROWSKI Piotr h. Lubicz odm. (ok. 1556-1619) ciwun wieszwiański, poseł na sejmy, kasztelan parnawski, jeden z przywódców rokoszu sandomierskiego [znalezione]
 165. s. 285: STABROWSKI Wiktor (1822-1899) architekt, budowniczy [znalezione]
 166. s. 286: STABROWSKI Wojciech h. Lubicz odm. (zm. 1596) pisarz polny inflancki i litewski, ciwun wieszwiański [znalezione]
 167. s. 289: STACEWICZ Dominik (1809-1876) dominikanin, przeor klasztoru i rektor Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu [znalezione]
 168. s. 291: STACH Jan Wacław (1877-1975) zoolog, profesor Polskiej Akademii Nauk, pedagog i działacz sportowy [znalezione]
 169. s. 294: STACH Piotr Stanisław (1886-1961) ksiądz rzymskokatolicki, biblista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza i Uniwersytetu Jagiellońskiego [znalezione]
 170. s. 295: STACHERSKI Antoni Władysław (1831-1861) architekt i budowniczy krakowski [znalezione]
 171. s. 297: STACHERSKI Maciej (1807-1855) działacz polityczny, publicysta, bibliotekarz [znalezione]
 172. s. 298: STACHERSKI Wacław (1915-1944) oficer Armii Krajowej, poeta [znalezione]
 173. s. 299: STACHIEWICZ Julian (1890-1934) działacz niepodległościowy, generał brygady Wojska Polskiego, szef Wojskowego Biura Historycznego [znalezione]
 174. s. 304: STACHIEWICZ Juliusz Wacław (1924-1976) inżynier mechanik, profesor McGill University w Montrealu [znalezione]
 175. s. 305: STACHIEWICZ Piotr (1858-1938) malarz, ilustrator [znalezione]
 176. s. 308: STACHIEWICZ Wacław Teofil (1894-1973) szef Sztabu Głównego Wojska Polskiego i Sztabu Naczelnego Wodza, generał dywizji [znalezione]
 177. s. 313: STACHIEWICZOWA Maria Wanda Aleksandra (1895-1995) działaczka społeczna, współzałożycielka i sekretarz Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, założycielka i kustosz Biblioteki Polskiej w Montrealu [znalezione]
 178. s. 314: STACHNIUK Jan (1905-1963) publicysta i filozof kultury [znalezione]
 179. s. 317: STACHOŃ Bolesław Feliks (1897-1941) generał brygady Wojska Polskiego, pilot szybowcowy i samolotowy, pierwszy polski pilot wiatrakowców [znalezione]
 180. s. 319: STACHOŃ Roman (1912-1987) działacz socjalistyczny, związkowy i sportowy, poseł na sejm PRL [znalezione]
 181. s. 321: STACHOWIAK Lech Remigiusz (1926-1997) ksiądz rzymskokatolicki, biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [znalezione]
 182. s. 322: STACHOWICZ Damian (1658-1699) pijar, kompozytor [znalezione]
 183. s. 323: STACHOWICZ Felicja (po 1850-1926) aktorka [znalezione]
 184. s. 324: STACHOWICZ Izabela (1899-1969) literatka, działaczka kulturalna [znalezione]
 185. s. 327: STACHOWICZ Michał Franciszek (1768-1825) malarz, rysownik, ilustrator (rodzice: Stanisław Stachowicz i Ludwina Michałkiewicz)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 331: STACHOWICZ Stanisław (ok. 1711-1791) introligator, drukarz i księgarz krakowski (rodzice nieznani)
  2. t. 41 s. 332: STACHOWICZ Teodor Baltazar (1800-1873) malarz, radca Arcybractwa Miłosierdzia, urzędnik Banku Pobożnego w Krakowie (rodzice: Michał Stachowicz i Małgorzata Kobyłecka)
 186. s. 331: STACHOWICZ Stanisław (ok. 1711-1791) introligator, drukarz i księgarz krakowski (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 327: STACHOWICZ Michał Franciszek (1768-1825) malarz, rysownik, ilustrator (rodzice: Stanisław Stachowicz i Ludwina Michałkiewicz)
  2. t. 41 s. 332: STACHOWICZ Teodor Baltazar (1800-1873) malarz, radca Arcybractwa Miłosierdzia, urzędnik Banku Pobożnego w Krakowie (rodzice: Michał Stachowicz i Małgorzata Kobyłecka)
 187. s. 332: STACHOWICZ Teodor Baltazar (1800-1873) malarz, radca Arcybractwa Miłosierdzia, urzędnik Banku Pobożnego w Krakowie (rodzice: Michał Stachowicz i Małgorzata Kobyłecka)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 327: STACHOWICZ Michał Franciszek (1768-1825) malarz, rysownik, ilustrator (rodzice: Stanisław Stachowicz i Ludwina Michałkiewicz)
  2. t. 41 s. 331: STACHOWICZ Stanisław (ok. 1711-1791) introligator, drukarz i księgarz krakowski (rodzice nieznani)
 188. s. 333: STACHOWSKA Krystyna Maria (1924-1996) historyk, dyrektor Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [znalezione]
 189. s. 335: STACHOWSKI Adam (po 1830-po 1913) działacz polonijny w Paranie (Brazylia) [znalezione]
 190. s. 336: STACHOWSKI Antoni (ok. 1835-1898) marszałek szlachty powiatu mohylewskiego, ofiarodawca na rzecz Akademii Umiejętności [znalezione]
 191. s. 337: STACHOWSKI Bronisław (1923-1991) neurochirurg, profesor Akademii Medycznej w Poznaniu [znalezione]
 192. s. 338: STACHOWSKI Franciszek Ksawery (1790-1850) jezuita, rektor seminarium duchownego w Dublinie, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik kapituły katedralnej krakowskiej [znalezione]
 193. s. 340: STACHOWSKI Józef (1913-1944) poeta, pedagog [znalezione]
 194. s. 341: STACHOWSKI Mieczysław (1900-1966) leśnik, oficer Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej [znalezione]
 195. s. 342: STACHOWSKI Władysław Ignacy (1852-1932) malarz [znalezione]
 196. s. 343: STACHOWSKI Władysław (1887-1974) regionalista, kolekcjoner, działacz społeczny i kulturalny (rodzice: Wojciech Stachowski i Prakseda Dohna)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 23 s. 213: NOSEK Jan Józef (1880-1959) poseł (rodzice: Franciszek Nosek i Magdalena Kasztelan)
 197. s. 345: STACHÓRSKI Leon (1907-1940) członek władz naczelnych Legionu Młodych, dziennikarz [znalezione]
 198. s. 347: STACHURA Edward Jerzy (1937-1979) poeta, prozaik, tłumacz [znalezione]
 199. s. 350: STACHURSKA Zofia (1915-1980) śpiewaczka, pedagog [znalezione]
 200. s. 351: STACHURSKI Jan h. Ostoja (zm. 1669) generał major wojsk koronnych [znalezione]
 201. s. 354: STACHURSKI Juliusz (1929-1981) inżynier, mechanik górniczy, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej [znalezione]
 202. s. 355: STACHURSKI Marian (1931-1980) grafik [znalezione]
 203. s. 356: STACZYŃSKA Janina Maria Bożena (1883-1964) przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu [znalezione]
 204. s. 357: STADLER Alfred (1889-1944) dyrygent, pedagog, kompozytor [znalezione]
 205. s. 359: STADNICKA Klementyna (ok. 1876-1944) dama czynna w życiu towarzyskim i kulturalnym Kijowa oraz Warszawy [znalezione]
 206. s. 360: STADNICKI Adam h. Szreniawa (ok. 1563-1615) wojewoda bełski [znalezione]
 207. s. 363: STADNICKI Adam Paweł h. Szreniawa (ok. 1690-1757) prepozyt przemyskiej kapituły katedralnej [znalezione]
 208. s. 363: STADNICKI Adam Zbigniew Leon (1882-1982) ziemianin, leśnik, działacz polityczny, poseł na sejm RP [znalezione]
 209. s. 368: STADNICKI Aleksander (1806-1861) urzędnik, historyk, członek Sejmu Stanowego galicyjskiego [znalezione]
 210. s. 370: STADNICKI Andrzej h. Drużyna (zm. 1551) podkomorzy przemyski, potem kasztelan sanocki [znalezione]
 211. s. 372: STADNICKI Andrzej Samuel h. Szreniawa (zm. 1678) kasztelan lubaczowski, potem przemyski [znalezione]
 212. s. 373: STADNICKI Antoni h. Szreniawa (ok. 1757-1832) starosta zatorski [znalezione]
 213. s. 374: STADNICKI Antoni h. Szreniawa (1771-1836) ziemianin, historyk [znalezione]
 214. s. 376: STADNICKI Antoni Tymoteusz Ignacy h. Szreniawa (1774-1820) działacz edukacyjny i sejmowy w Księstwie Warszawskim i Wolnym Mieście Krakowie [znalezione]
 215. s. 378: STADNICKI Antoni Bronisław (1874-1906) dyplomata w służbie austro-węgierskiej, podróżnik, literat [znalezione]
 216. s. 379: STADNICKI Edward Maria Adolf (1817-1902) ziemianin, członek Sejmu Stanowego i poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego, dożywotni członek austriackiej Izby Panów [znalezione]
 217. s. 380: STADNICKI Fortunat (1818-1872) spiskowiec, działacz demokratyczny, ziemianin [znalezione]
 218. s. 383: STADNICKI Franciszek Ksawery h. Szreniawa (zm. 1775) podczaszy latyczowski, chorąży czerwonogrodzki, podolski, poseł na sejmy [znalezione]
 219. s. 383: STADNICKI Franciszek (1742-1810) starosta ostrzeszowski, konfederat barski, poseł na sejmy, generał milicji województwa kaliskiego w wojnie 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim [znalezione]
 220. s. 386: STADNICKI Ignacy h. Szreniawa (1744-1818) sędzia ziemski krakowski, senator kasztelan w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim [znalezione]
 221. s. 388: STADNICKI Jan Adam h. Szreniawa (zm. 1651) podkomorzy sanocki, poseł na sejmy [znalezione]
 222. s. 389: STADNICKI Jan Franciszek h. Szreniawa (zm. 1713) chorąży nadworny koronny, wojewoda wołyński [znalezione]
 223. s. 392: STADNICKI Jan h. Szreniawa (zm. 1766) chorąży grabowiecki, kanonik krakowski [znalezione]
 224. s. 393: STADNICKI Jan Kanty Edward (1765-1842) radca Najwyższej Izby Sprawiedliwości w Wiedniu, prezes Forum Nobilium w Tarnowie, zastępca prezesa Wydziału Stanowego, prezes i komisarz królewski Sejmu Stanowego galicyjskiego [znalezione]
 225. s. 394: STADNICKI Jan (1785-1862) ziemianin, działacz polityczny, kolekcjoner militariów [znalezione]
 226. s. 396: STADNICKI Jan (1841-1919) inżynier, ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego galicyjskiego i do austriackiej Rady Państwa, członek dożywotni Izby Panów [znalezione]
 227. s. 398: STADNICKI Józef Antoni h. Szreniawa (zm. 1736) podstoli buski, kasztelan lubaczowski, bełski [znalezione]
 228. s. 398: STADNICKI Józef Marek Piotr (1816-1893) ziemianin, zesłaniec [znalezione]
 229. s. 399: STADNICKI Józef Edward Adam (1919-1960) oficer Armii Krajowej [znalezione]
 230. s. 401: STADNICKI Juliusz Napoleon (1806-1863) urzędnik, powstaniec listopadowy, ziemianin [znalezione]
 231. s. 402: STADNICKI Karol Andrzej (1885-1937) ksiądz rzymskokatolicki, historyk, działacz społeczny [znalezione]
 232. s. 403: STADNICKI Kazimierz Piotr Hieronim (1808-1886) prawnik, historyk, heraldyk, publicysta [znalezione]
 233. s. 405: STADNICKI Marcin h. Szreniawa (ok. 1552-1628) kasztelan sanocki, ochmistrz dworu carowej Maryny Mniszchówny [znalezione]
 234. s. 408: STADNICKI Marek Antoni ze Żmigrodu h. Szreniawa (zm. 1639) podczaszy krakowski [znalezione]
 235. s. 410: STADNICKI Michał Jan Nepomucen h. Szreniawa (1732-1789) pijar, pedagog, historyk [znalezione]
 236. s. 411: STADNICKI Michał Mateusz Konstanty h. Szreniawa (1747-1797) biskup unicki łucki i ostrogski [znalezione]
 237. s. 412: STADNICKI Mikołaj h. Drużyna (zm. 1450/2) rycerz pasowany, najwyższy łożny królewski czyli podkomorzy dworu od r. 1438 [znalezione]
 238. s. 413: STADNICKI Mikołaj ze Żmigrodu h. Drużyna (ok. 1446-1490) kasztelan przemyski, wojewoda bełski [znalezione]
 239. s. 416: STADNICKI Mikołaj ze Żmigrodu h. Szreniawa (zm. 1629) stolnik sanocki [znalezione]
 240. s. 417: STADNICKI Mikołaj Franciszek (1717-1765) pijar, rektor warszawskiego Collegium Regium [znalezione]
 241. s. 418: STADNICKI Mikołaj Maciej h. Szreniawa (zm. 1768) starosta baliński, podczaszy, chorąży, podstarości, kasztelan kamieniecki [znalezione]
 242. s. 419: STADNICKI Piotr Konstanty h. Szreniawa (ok. 1668-1745) kasztelan biecki, sądecki, wojnicki [znalezione]
 243. s. 420: STADNICKI Stanisław h. Drużyna (zm. 1542) dworzanin królewski, podkomorzy przemyski, kasztelan sanocki, potem zawichojski [znalezione]
 244. s. 421: STADNICKI Stanisław Mateusz h. Szreniawa (zm. ok. 1563) działacz reformacyjny, poseł na sejmy [znalezione]
 245. s. 425: STADNICKI Stanisław zwany Diabeł łańcucki h. Szreniawa (ok. 1551-1610) starosta zygwulski [znalezione]
 246. s. 432: STADNICKI Stanisław z Ożomli na Lesku h. Szreniawa (zm. 1610) kasztelan przemyski [znalezione]
 247. s. 436: STADNICKI Stanisław Jan Kanty (1848-1915) ziemianin, poseł na Sejm Krajowy Galicyjski, dożywotni członek austriackiej Izby Panów [znalezione]
 248. s. 439: STADNICKI Wiktoryn h. Szreniawa (zm. ok. 1684) kasztelan przemyski [znalezione]
 249. s. 440: STADNICKI Wincenty (1835-1869) ziemianin, chemik [znalezione]
 250. s. 441: STADNICKI Zbigniew ze Stadnik h. Drużyna (zm. 1411/4) protoplasta rodziny Stadnickich, burgrabia zamku krakowskiego, podstarości krakowski [znalezione]
 251. s. 442: STADTMÜLLER Karol Jan (1848-1918) inżynier, profesor Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie, współtwórca polskiego słownictwa technicznego [znalezione]
 252. s. 444: STADTMÜLLER Karol Ludwik Tytus (1880-1942) inżynier, urzędnik budowlany, współtwórca polskiego słownictwa technicznego [znalezione]
 253. s. 446: STADTMÜLLER Ryszard (1918-1980) profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu [znalezione]
 254. s. 447: STAEMMLER Johannes Eduard August (1860-1946) superintendent Kościoła Ewangelicko-Unijnego w Gnieźnie i Poznaniu, radca Konsystorza Ewangelickiego w Poznaniu [znalezione]
 255. s. 449: STAFF Franciszek Hieronim (1885-1966) ichtiolog, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [znalezione]
 256. s. 453: STAFF Franciszek Adam Wawrzyniec (1920-1989) chemik, burmistrz dzielnicy Wandsworth w Londynie [znalezione]
 257. s. 454: STAFF Leopold Henryk (1878-1957) poeta, dramatopisarz, tłumacz [znalezione]
 258. s. 459: STAFF Ludwik Maria (1890-1914) poeta, prozaik [znalezione]
 259. s. 461: STAGANOWICZ Aleksander (1890-1988) rolnik, białoruski działacz komunistyczny, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [znalezione]
 260. s. 461: STAGGI Francesco Maria (1755-1788) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 462: STAGGI Giovachino (1761-1809) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  2. t. 41 s. 463: STAGGI Pietro Ceccardo (1754-przed 1814) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
 261. s. 462: STAGGI Giovachino (1761-1809) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 461: STAGGI Francesco Maria (1755-1788) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  2. t. 41 s. 463: STAGGI Pietro Ceccardo (1754-przed 1814) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
 262. s. 463: STAGGI Pietro Ceccardo (1754-przed 1814) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 41 s. 461: STAGGI Francesco Maria (1755-1788) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
  2. t. 41 s. 462: STAGGI Giovachino (1761-1809) rzeźbiarz (rodzice: Domenico Staggi i Maria Morescalchi)
 263. s. 465: STAGRACZYŃSKI Józef Kalasanty (1840-1905) ksiądz rzymskokatolicki, publicysta, wydawca, homiletyk, pszczelarz [znalezione]
 264. s. 466: STAHEL Karol Aleksander Adalbert (1816-1890) generał-major w służbie rosyjskiej, kolekcjoner zabytków archeologicznych, etnograf-amator [znalezione]
 265. s. 467: STAHL Jerzy Wojciech (1939-1997) duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego, redaktor naczelny Jednoty, działacz ekumeniczny [znalezione]
 266. s. 468: STAHL Leonard (1866-1929) działacz narodowo-demokratyczny, wiceprezydent Lwowa, zastępca Komisarza Generalnego Rządu we Lwowie [znalezione]
 267. s. 471: STAHL Włodzimierz Józef (1904-1977) nauczyciel, sekretarz generalny Związku Patriotów Polskich, dyrektor Opery Śląskiej [znalezione]
 268. s. 473: STAHL Zdzisław Henryk Ludwik (1901-1987) ekonomista, docent Uniwersytetu Jana Kazimierza, działacz polityczny, publicysta, emigrant polityczny [znalezione]
 269. s. 479: STAHLBERGER Teodor (1827-1888) germanista, historyk, pedagog [znalezione]
 270. s. 480: STAHR Jan Bronisław (1888-1951) filolog klasyczny, patrysta, pedagog [znalezione]
 271. s. 481: STAICH Tadeusz Marian (1913-1987) literat, edytor, krajoznawca, przewodnik górski, działacz podhalański [znalezione]
 272. s. 484: STAJUDA Jerzy Adam (1936-1992) malarz, krytyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [znalezione]
 273. s. 486: STALA Franciszek (1918-1980) oficer Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, zootechnik [znalezione]
 274. s. 487: STALICKI Piotr Ambroży (zm. 1671) prowincjał i kronikarz małopolskich reformatów [znalezione]
 275. s. 488: STALIŃSKI Bohdan (1924-1993) fizykochemik, profesor Politechniki Wrocławskiej [znalezione]
 276. s. 490: STALIŃSKI Janusz Władysław (1916-1985) inżynier budownictwa okrętowego, profesor Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Al-Basra (Irak) i College of Science and Technology w Port Harcourt (Nigeria) [znalezione]
 277. s. 491: STALL Eckhard (zm. ok. 1584) zegarmistrz [znalezione]
 278. s. 492: STALMACH Paweł (1824-1891) redaktor, wydawca, publicysta, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim [znalezione]
 279. s. 497: STALONY-DOBRZAŃSKI Adam (1904-1985) malarz, grafik, witrażysta, konserwator dzieł sztuki, docent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie [znalezione]
 280. s. 499: STALONY-DOBRZAŃSKI Jerzy (1886-1939) chemik, fotografik [znalezione]
 281. s. 501: STAMATELLO Henryk (1901-1997) inżynier dróg i mostów, profesor Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 282. s. 502: STAMIROWSKI Antoni (1863-1938) przedsiębiorca [znalezione]
 283. s. 503: STAMIROWSKI Jerzy Hipolit (1873-1943) starosta pow. olkuskiego, publicysta [znalezione]
 284. s. 505: STAMIROWSKI Kazimierz (1884-1943) pułkownik Wojska Polskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Prezydium Rady Ministrów, prezes Państwowego Banku Rolnego [znalezione]
 285. s. 508: STAMIROWSKI Tadeusz (1860-1933) pracownik oświaty rolniczej, promotor współpracy polsko-węgierskiej, dyplomata [znalezione]
 286. s. 509: STAMIRSKI Henryk Ferdynand (1903-1977) nauczyciel, geograf, historyk [znalezione]
 287. s. 510: STAMM Edward (1886-1940) matematyk, logik, filozof [znalezione]
 288. s. 513: STAMM Feliks (1901-1967) podoficer zawodowy Wojska Polskiego, trener, twórca polskiej szkoły boksu, działacz Polskiego Związku Bokserskiego [znalezione]
 289. s. 515: STAMPE Jakub Krystian Henryk (1803-1852) kupiec, starszy Zgromadzenia Kupieckiego i radny honorowy Włocławka [znalezione]
 290. s. 516: STAMPF'L Stanisław Marian (1919-1980) autor słuchowisk radiowych i sztuk telewizyjnych, publicysta, prozaik [znalezione]
 291. s. 518: STANCEL Teofil (zm. po 1529) malarz (rodzice nieznani)
  W tej samej rodzinie:
  1. t. 6 s. 198: ECK Walenty (ok. 1494-1556) wędrowny humanista (rodzice nieznani)
 292. s. 519: STANCZUKOWSKI Walenty (1807-1874) lekarz, działacz społeczny [znalezione]
 293. s. 520: STAND Adolf (1870-1919) dziennikarz, działacz syjonistyczny, poseł do austriackiej Rady Państwa [znalezione]
 294. s. 524: STANDE Stanisław Ryszard (1897-1937) poeta, tłumacz, działacz komunistyczny [znalezione]
 295. s. 528: STANECKI Szymon (ok. 1743-1813) złotnik [znalezione]
 296. s. 529: STANECKI Tomasz (1826-1891) fizyk, meteorolog, fenolog, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego [znalezione]
 297. s. 531: STANEK Jan Emil (1895-1961) powstaniec śląski, oficer Wojska Polskiego [znalezione]
 298. s. 533: STANEK Józef (1916-1944) pallotyn, kapelan w powstaniu warszawskim 1944 r., błogosławiony [znalezione]
 299. s. 533: STANGENBERG Marian (1910-1986) limnolog, hydrobiolog, ichtiolog, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej (od r. 1972 Akademii Rolniczej) we Wrocławiu [znalezione]
 300. s. 535: STANGRECIAK Józef (1892-1976) pocztowiec, przewodniczący Związku Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Rzeczpospolitej Polskiej, poseł do Sejmu RP [znalezione]
 301. s. 536: STANIECKI Edward (1889-1939) księgarz, działacz komunistyczny i związkowy [znalezione]
 302. s. 537: STANIEWICZ Antoni (1882-1941) adwokat, działacz polityczny, senator RP [znalezione]
 303. s. 539: STANIEWICZ Cezary Augustyn (1839-1909) lekarz, ichtiolog, publicysta [znalezione]
 304. s. 542: STANIEWICZ Emeryk Grzegorz Rufin (1802-1872) filareta, uczestnik powstania listopadowego, emigrant [znalezione]
 305. s. 544: STANIEWICZ Ezechiel h. Leliwa (ok. 1796-1855) marszałek szlachty pow. rosieńskiego, naczelnik pow. rosieńskiego w powstaniu listopadowym, emigrant [znalezione]
 306. s. 546: STANIEWICZ Albin Hieronim (1793-1863) nauczyciel, prowincjał karmelitów litewskich [znalezione]
 307. s. 547: STANIEWICZ Jan Ludwik Sylwester (1823-1904) podoficer Legii Cudzoziemskiej, uczestnik powstania 1848 r., naczelnik pow. szawelskiego w powstaniu styczniowym [znalezione]
 308. s. 549: STANIEWICZ Jan Onufry Antoni (1832-1901) zesłaniec, oficer armii rosyjskiej, publicysta, statystyk [znalezione]
 309. s. 551: STANIEWICZ Jerzy Zbigniew (1903-1952) komandor, szef Wydziału Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego [znalezione]
 310. s. 553: STANIEWICZ Leon Jan Bolesław (1871-1951) elektrotechnik, profesor Instytutu Elektrotechnicznego i Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej [znalezione]
 311. s. 556: STANIEWICZ Leon (1900-1953) inżynier rolnik, profesor gleboznawstwa Politechniki Warszawskiej [znalezione]
 312. s. 557: STANIEWICZ Maciej (1792-1853) powstaniec listopadowy, podbibliotekarz Biblioteki Polskiej w Paryżu [znalezione]
 313. s. 558: STANIEWICZ Adam Józef Modest (1794-1864) pijar, nauczyciel, autor słownika rosyjsko-polskiego [znalezione]
 314. s. 558: STANIEWICZ Sylwester Adam (1808-1892) uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny [znalezione]
 315. s. 560: STANIEWICZ Szymon Tadeusz (1799-1848) zbieracz folkloru litewskiego, poeta, animator rozwoju kultury litewskiej [znalezione]
 316. s. 561: STANIEWICZ Wiktor Emeryk Jan (1866-1932) matematyk, profesor Instytutu Politechnicznego w Petersburgu, profesor i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie [znalezione]
 317. s. 563: STANIEWICZ Witold Cezary (1888-1966) ekonomista rolny, minister reform rolnych, profesor Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Stefana Batorego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, rektor Uniwersytetu Stefana Bator [znalezione]
 318. s. 572: STANIEWICZ Zbigniew (1906-1934) aktor filmowy [znalezione]
 319. s. 572: STANIEWICZOWA Eugenia Anna (1889-1975) pedagog, polonistka [znalezione]
 320. s. 573: STANIEWSKI Alfons Jan (1879-1941) działacz socjalistyczny, dziennikarz polonijny [znalezione]
 321. s. 575: STANIEWSKI Bronisław (1889-1956) artysta cyrkowy, współwłaściciel i dyrektor cyrku [znalezione]
 322. s. 576: STANIEWSKI Józef Ignacy Maksymilian (1795-1871) biskup sufragan i wikariusz kapitulny mohylewski, przewodniczący Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego w Petersburgu [znalezione]
 323. s. 579: STANIEWSKI Mieczysław (1879-1927) artysta cyrkowy - klown [znalezione]
 324. s. 579: STANIEWSKI Wawrzyniec Stefan (1671-1737) pijar, rektor kolegium krakowskiego, kaznodzieja [znalezione]
 325. s. 580: STANIOCH Ildefons Szymon (1893-1927) działacz ruchu zawodowego [znalezione]
 326. s. 580: STANISŁAW ze Szczepanowa (przed 1039?-1079) święty, biskup krakowski [znalezione]
 327. s. 587: STANISŁAW Kazimierczyk (1433?-1489) błogosławiony, kanonik regularny laterański [znalezione]
 328. s. 589: STANISŁAW Kostka h. Dąbrowa (1550-1568) święty, jezuita [znalezione]
 329. s. 593: STANISŁAW Kubski (1876-1942) błogosławiony, proboszcz i dziekan gnieźnieński [znalezione]
 330. s. 594: STANISŁAW Starowieyski h. Biberstein (1895-1941) błogosławiony, ziemianin, działacz społeczny [znalezione]
 331. s. 597: STANISŁAW Mysakowski (1896-1942) błogosławiony, ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny [znalezione]
 332. s. 598: STANISŁAW Kubista (1898-1940) błogosławiony, werbista, redaktor i wydawca prasy katolickiej [znalezione]
 333. s. 599: STANISŁAW Pyrtek (1913-1942) błogosławiony, ksiądz rzymskokatolicki [znalezione]
 334. s. 600: STANISŁAW Bogusław Leszczyński h. Wieniawa (1677-1766) król Polski, książę Lotaryngii [znalezione]
 335. s. 612: STANISŁAW August Poniatowski h. Ciołek (1732-1798) król polski [znalezione]
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie