Genealogia Mapa Album Boniecki Varia M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego English Zaloguj się
   Imię Nazwisko: 

Wielka Genealogia Minakowskiego - Varia (Biblioteka różności)

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845.

Adam Pszczółkowski, Wywody kanoników płockich

Wywody kanoników katedralnych płockich wypisane przez Adama Pszczółkowskiego z Akt kapituły katedralnej płockiej (sygn. 8-25).

Spis majątków wystawionych na licytację przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w 1934-35 r.

Książki Witolda Hake


Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku


© 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne