Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Ludzie Teatru: Słownik biogr. teatru polskiego

Osoby maj±ce biogram w Słowniku biograficznym teatru polskiego, t. 1 i 2. Ogólna liczba biogramów zawartych w obu tomach to 6096.

 1. (działał 1900-1901 ), dyrygent
 2. ABRAMOW Barbara, także B. Abramow-Newerly, z Jareckich (4 XII 1908 Puławy - 21 III 1973 Warszawa), aktorka, reżyser
 3. ABRAMOWICZ Herkulan Józef (1805 Wilno - 21 I 1873 Wilno), dyr. teatru
 4. ABRAMOWICZ Ignacy (1793 na WileńszczyĽnie - 4 VI 1867 Warszawa), prezes WTR
 5. ABRAMOWICZ Władysław (działał 1908-1923), tancerz, baletmistrz
 6. ABRAMSOHN Maksymilian (działał 1871-1875), aktor
 7. ADAMCZAK Henryk (8 XI1927 Bydgoszcz - 27 V 1965 Bydgoszcz), aktor
 8. ADAMCZEWSKI Andrzej Alfons (17 IX 1941 Gdynia - 8 VIII 1967 Poznań), aktor
 9. ADAMCZYK Franciszek (4 IX 1875 D±bie k. Łęczycy - 2 X 1931 ŁódĽ), dyrygent
 10. ADAMOWICZ, Adamowski, Adam, wła¶c. Repetowski (ok. 1890 Kraków -25 VI 1911 Jordanów), aktor
 11. ADAMSKA Ewa Barbara, zamężna Morycińska (24 XII 1949 ŁódĽ - 27 VIII 1980 ŁódĽ), aktorka
 12. ADAMUS Henryk Konrad (19 II 1880 Warszawa - 13 X 1950 Warszawa), dyrygent
 13. ADLER Aleksander Józef (23 III 1829 Warszawa - 27 I 1887 Warszawa), aktor
 14. ADLER Gabriela Telesfora, zamężna Piecek (działała 1872-1889), aktorka
 15. ADLER Ludwik (ur. 1828 - działał do 1881), tancerz
 16. ADLER Ludwika, zamężna Jarochowska (działała 1865-1889), tancerka
 17. ADLER Natalia (działała 1882-1893), tancerka
 18. ADLER Teodozja Wanda, zamężna de Camara (ok. 1864 - 29 XII 1900 Żytomierz), tancerka
 19. ADLER Wacław (działał 1893-1918), tancerz, baletmistrz
 20. ADOLFI Hipolit, wła¶c. Adolf H. Steibelt (1811-1867), tancerz, baletmistrz
 21. ADOLSKA Marianna, prawdopodobnie także M. Adamowiczówna (ur. ok. 1767 - działała do 1789), tancerka
 22. ADWENTOWICZ Aniela Julia, z Paszczuków, pseud. Połęcka (działała od 1898 - zm. 1938), aktorka
 23. ADWENTOWICZ Karol, pseud. Edwin (19 X 1871 Wielogóra pod Radomiem - 19 VII 1958 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 24. ALAN Jerzy, wła¶c. Sergiusz Niłas (6 XI 1915 Petersburg - 9 V 1936 Toruń), aktor
 25. ALBER Jerzy, wla¶c. J. Tadeusz Siemieniak (1 III 1912 Warszawa - 25 VIII 1970 Warszawa), aktor
 26. ALBERTI, także Werner, Wojciech Krzywonos (ur. w GnieĽnie; działał 1903-1908), ¶piewak
 27. ALEKSANDROWICZ Dominika (działała 1845-1852), aktorka
 28. ALEKSANDROWICZ Janina, zamężna Kisielewska (ok. 1862 Kraków - 21 X 1909 Częstochowa), aktorka
 29. ALEKSANDROWICZ Mikołaj Michał (11 X 1900 Białystok - 13 X 1978 Poznań), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 30. ALEKSANDROWICZ, Alexandrowicz, Walentyna, zamężna Kielanowska (1908 - 29 XI 1943 O¶więcim), aktorka
 31. ALEKSANDROWICZ, Alexandrowicz, Witold, pseud. Alessandrin (7 II 1848 Krzywicze, gub. Mińska - 23 XII 1906 Warszawa), ¶piewak
 32. ALEKSY Aleksander (16 XII 1905 Charków - 14 XI 1977 Lublin), aktor, reżyser
 33. ALISIEWICZ Aleksander, wła¶c. A. Bruce (działał 1901-1918), aktor, reżyser
 34. ALMA Marian (ur. 3 XI 1860 Zaleszczyki -działał do 1914), ¶piewak
 35. ALSZER M. (działała 1860-1867), aktorka, ¶piewaczka
 36. ALSZYŃSKA Helena, z Walczaków, zamężna Kowalczyk (27 IV 1914 Lublin - 8 IV 1975 Bydgoszcz), aktorka, suflerka
 37. ALTENBERG Marian (16 VIII 1907 Lwów - 29 V 1943 Warszawa), dyrygent
 38. ANCZYC Barbara, z Hrehorowiczów (1800 Wilno - 28 XI 1891 Kraków), aktorka
 39. ANCZYC Bronisława Joanna (17 VIII 1830 Kraków - 28 XI 1908), aktorka
 40. ANCZYC Zygmunt (14 IX 1783 Wilno - 5 VI 1855 Kraków), aktor, dyr. teatru
 41. ANDERLE W. (działał 1872-1883), aktor
 42. ANDREJEW Piotr (działał 1895-1898), prezes WTR
 43. ANDRUCHOWICZ Tadeusz (21 VII 1889- 16 II 1951 Bielsko-Biała), aktor
 44. ANDRUSZEWSKI Marian (ur. 9 XI 1878 Lwów - działał do 1912), aktor, reżyser
 45. ANDRUSZKIEWICZ Mirosław (ok. 1830 - 25 IV 1874 Warszawa), tancerz
 46. ANDRZEJCZYK Bolesław Henryk (2 IV 1927 U¶cie k. ¦niatynia - 28 V 1975 Wrocław), aktor
 47. ANDRZEJEWSKA Jadwiga (30 III 1915 ŁódĽ - 4 X 1977 ŁódĽ), aktorka
 48. ANDRZEJEWSKA Romana, Roma, Irena, z Józefowskich, pocz±tkowo Irena Wysocka, także R. Wysocka, R. Prus-Wysocka (8 VIII 1892 Poznań - 9 XII 1975 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 49. ANDRZEJEWSKI Adam (8 IV 1917 Głębokie k. Konina - 1 III 1968 Senftenberg w Niemczech), ¶piewak
 50. ANDRZEJEWSKI Feliks (działał 1883-1885), ¶piewak
 51. ANDRZEJEWSKI Józef (9 III 1884 Poznań - 10 I 1952 Poznań), aktor, reżyser, dyr. teatru
 52. ANDRZEJEWSKI Tadeusz (25 VIII 1912 Warszawa - 18 VII 1978 Otwock k. Warszawy), tancerz, aktor
 53. ANDRZEJEWSKI Tomasz (1947 Warszawa - 27 III 1972 Warszawa), aktor
 54. ANKIEWICZ Konrad (działał od 1896 - zm. ok. 1907 Kraków), aktor
 55. ANTKOWIAK Andrzej (14 X 1936 Poznań - 21 I 1979 Olsztyn), aktor
 56. ANTONIEWICZ Władysław, Włodzimierz (działał 1899-1916), aktor
 57. ANTONIEWSKI Władysław, wła¶c. W. Janek (1862 Kraków - 5 XI 1914 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 58. APA Edward Ludwik (15 X 1917 Piotrogród - 24 III 1980 Kraków), aktor
 59. APOZNAŃSKI Julian (działał od 1876 - zm. ok. 1915), tancerz, baletmistrz
 60. APPENZEHLER Zygmunt (działał 1878-1879), aktor
 61. APTE Paulina Elżbieta, pocz±tkowo P. Aptówna, także Wi¶niewska (2 XI 1890 Warszawa - 22 II 1968 Warszawa), aktorka
 62. ARCHIMOWICZ Tomasz (ur. 1801- działał do 1840), aktor
 63. ARCISZEWSKA Wiktoria (15 X 1883 Warszawa - 22 XII 1954 Częstochowa), aktorka
 64. ARCZYŃSKA Stefania (działała 1896-1906), aktorka
 65. ARGASIŃSKA Stanisława, zamężna Choynowska (31 V 1888 Stanisławów - 19 III 1961 Kraków), ¶piewaczka
 66. ARKAWIN Helena (3 II 1878 lub 1883 Płock - wrzesień 1943 Warszawa), aktorka, reżyser
 67. ARKLOWA Teresa, z Blumenfeldów (działała od 1883 - zm. lipiec 1929 Mediolan), ¶piewaczka
 68. ARNO Franciszek, wła¶c. F. Kustosik (12 III 1912 Wilno - 18 VII 1969 Starogard Gdański), ¶piewak
 69. ARNOLD, Arnoldi, Zofia, zamężna Dutkiewicz (działała 1864-1870), aktorka, ¶piewaczka
 70. ARNOLDT, Arnold, Wiktor (29 XI 1899 Warszawa - 28 XI 1944 Stutthof), aktor
 71. ARTIUR F. (działał 1877-1879), aktor
 72. ARWIN Jan Kazimierz, wła¶c. J.K. Zieliński (1862 Botoszany w Rumunii - 7 IX 1919 Lwów), aktor
 73. ASŁANOWICZ Paweł Jerzy (11 I 1907 Jarosław - 15 V 1979 Warszawa), kierownik muz. teatru
 74. ASZKENAZY, Askenazy, Józefa (działała 1899-1901), ¶piewaczka
 75. ASZPERGER Aniela, z Kamińskich (29 XI 1815, 1816 lub 1818 Warszawa - 27 I 1902 Lwów), aktorka, ¶piewaczka
 76. ASZPERGER Katarzyna, z Rutkowskich (1795 na Litwie - 25 IX 1835 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 77. ASZPERGER Kazimiera, Katarzyna (15 II 1818 Warszawa - wiosna 1852 Lwów), aktorka
 78. ASZPERGER Wojciech, Albert (3 I 1790 Wilno - 7 II 1847 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyrektor teatru
 79. A¦NIKOWSKA Emilia, z Pacewiczów (działała 1826-1864), aktorka, ¶piewaczka
 80. A¦NIKOWSKI Jan Arnold, Karol, wła¶c. J.A. A¶nik, Asnyk (1797 lub 1798, lub 1800 Warszawa - 14 I 1849 Wilno), aktor, dyr. teatru
 81. AUDRAN Wanda, wła¶c. W. Stępniewska (1872 - wrzesień 1944 Warszawa), aktorka
 82. AUGUSTYNOWICZ Alfreda Hanna, Franciszka (działała 1907-1939), tancerka
 83. AUGUSTYNOWICZ Maria (ok. 1872 - 28 XII 1917 Warszawa), aktorka
 84. AUGUSTYNOWICZ Michalina (działała 1843), aktorka
 85. AUGUSTYŃSKI Stanisław (działał 1907-1914), aktor, tancerz
 86. BABIŃSKA Janina, zamężna Szaramowicz (1869 - 6 II 1901 Tworki), ¶piewaczka
 87. BABIŃSKI Czesław (1 IX 1919 Białystok - 24 X 1977 Gdańsk), ¶piewak
 88. BACHNERÓWNA Regina, Stefania, zamężna Ludkiewicz (działała 1900-1923), aktorka
 89. BACZYŃSKA Teofila, z Lutomskich (1837 Wilno - 17 I 1906 Sambor), aktorka
 90. BACZYŃSKI Emilian (ok. 1834 Żukotyn, pow. Turka - 10 VII 1907 Sambor), aktor, reżyser, dyr. teatru
 91. BACZYŃSKI W. (działał 1775), aktor
 92. BADOWSKI Jan Władysław (19 V 1907 Brze¶ć nad Bugiem - 3 V 1980 Olsztyn), aktor, lalkarz, dyrektor teatru
 93. BADUSZKOWA Danuta, wła¶c. Karolina Helena B., z domu Dostalikowa, 2° v. Korzeniowska (10 X 1919 Stryj - 15 XII 1978 Gdynia), reżyser, dyrektor teatru
 94. BAGIŃSKI Julian (ur. 1861 - działał do 1880), aktor
 95. BAGNICKI Józef Grzegorz (działał 1778-1795), aktor, ¶piewak
 96. BAJEROWICZ Apolonia Leokadia (działała 1865-1879), aktorka
 97. BAJEROWICZ Ludwika (działała 1870), aktorka
 98. BAJEROWICZ Wiktoria (działała 1869-1878), aktorka
 99. BAJGELMAN, Bajgełman, Bejgelman, Beigelman, Dawid (1887 Ostrowiec - 1944 O¶więcim), dyrygent
 100. BˇK Wojciech (23 IV 1907 Ostrów Wielkopolski - 30 IV 1961 Poznań), kierownik lit. teatru
 101. BAKAŁOWICZ Wiktoryna Józefa, z Szymanowskich (17 X 1835 Warszawa - 30 X 1874 Warszawa), aktorka
 102. BAKIEL, Bakel, Herman, pseud. Bolski (działał od 1906 - zm. 1933 lub 1934), aktor
 103. BˇKOWSKA Felicja, pseud. Benno (ur. ok. 1877 - działała do 1902), ¶piewaczka
 104. BˇKOWSKA Franciszka (1880 - po 1949), tancerka
 105. BˇKOWSKI Władysław (działał 1864-1885), aktor, ¶piewak
 106. BALCAREK August, Gustaw, także Kopliński (1853 Lednice na Morawach - 29 XI 1903 Kielce), kapelmistrz
 107. BALCERKIEWICZÓWNA Maria (21 XII 1906 - 11 II 1975 Londyn), aktorka, dyrektor teatru
 108. BALCERZAK Aleksander (działał od 1923 - zm. ok. 1940), aktor
 109. BALDI, Baldir, Józef (działał 1837-1856), tancerz
 110. BALDY Paweł (10 V 1924 Imielin ¦l±ski k. Pszczyny - 29 VIII 1979 Jelenia Góra), aktor
 111. BALICKI Juliusz Ignacy (22 II 1911 Kraków - 1941 w ZSRR), aktor, reżyser, scenograf
 112. BALICKI Stanisław Witold (29 VI 1909 Kraków - 27 XI 1978 Warszawa), dyrektor, kierownik lit. teatru
 113. BALIŃSKA Halina (działała 1907-1908), aktorka
 114. BALISZEWSKI Sylwin (17 II 1896 ŁódĽ - 1940 lub 1941 O¶więcim), tancerz
 115. BALK Zygmunt (14 VII 1873 Lwów - ok. 1941 Lwów), dekorator
 116. BANASZAK Sylwester (20 XI 1911 Osterfeld w Niemczech - 26 XII 1973 Gniezno), aktor, inspicjent
 117. BANDROWSKA-TURSKA Ewa Helena, z Bandrowskich, zamężna Turska (20 V 1894 Kraków - 25 VI 1979 Warszawa), ¶piewaczka
 118. BANDROWSKI Aleksander, pseud. Barski, Brandt (22 IV 1860 Lubaczów -28 V 1913 Kraków), ¶piewak
 119. BANDROWSKI Juliusz Marian (18 XII 1855 Rawa Ruska - 28 XII 1919 Zakliczyn), dyr. teatru, reżyser
 120. BANDROWSKI Stefan, pseud. Stefański (działał 1908-1913), aktor, reżyser
 121. BAŃKIEWICZ Wincenty (działał ok. 1861 - zm. paĽdziernik 1861 Kamieniec Podolski), dyrygent
 122. BAŃKOWSKA Maria, z Wołoszynów (14 IV lub 11 XI 1888 Krasne w Małopolsce - 18 X 1951 Warszawa), aktorka, tancerka
 123. BAŃKOWSKA Rozalia (działała 1846-1859), aktorka, dyr. teatru
 124. BAŃKOWSKI Feliks (10 VIII 1884 Warszawa - 22 V 1956 Warszawa), tancerz, baletmistrz, aktor
 125. BAŃKOWSKI Józef Władysław (1820 - 27 IX 1858 Miechów), aktor, dyr. teatru
 126. BAŃKOWSKI Karol (10 II 1800 - 26 VI 1866 Warszawa), maszynista teatralny
 127. BARABASZ Wiktor (30 VIII 1855 Bochnia - 25 VII 1928 Kraków), kapelmistrz
 128. BARˇCZ Władysław, pseud. Baronche (działał od 1865 - zm. 20 XI 1919 Lwów), aktor, dyr. teatru
 129. BARANIECKA Karolina (działała 1831-1835), ¶piewaczka, aktorka
 130. BARANIECKI Ferdynand (9 XII 1807 Warszawa - 30 IX 1838 Warszawa), aktor, tancerz
 131. BARANOWSKA Amelia, wła¶c. A. Baran, z Mackiewiczów (1843 Tarnów - 6 VIII 1872 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 132. BARANOWSKA Józefa, zamężna Schonbeck (10 XI 1808 - 23 VIII 1843 Warszawa), aktorka
 133. BARANOWSKI Dante (25 V 1882 Wenecja - 16 VI 1925 Krynica), aktor, dyr. teatru
 134. BARANOWSKI Franciszek (działał 1793-1803), aktor, ¶piewak
 135. BARANOWSKI Józef Karol, wła¶c. J.K. Baran (1837 Lwów - IX 1873 Lwów), aktor, dekorator
 136. BARANOWSKI Wojciech (działał od 1913 - zm. po 1945), dyr. teatru
 137. BARAŃSKA Julia (działała 1833-1859), aktorka
 138. BARAŃSKI Józef (ur. ok. 1806 - działał do 1860), aktor, dyr. teatru
 139. BARAŃSKI Józef, wła¶c. J. Tadeusz Baran (21 III 1918 Rzeszów - 14 XII 1966 pod Lubniem k. My¶lenic), aktor
 140. BARAŃSKI Stefan Paweł (26 XII 1884 Lwów - 27 II 1969 Skolimów k. Warszawy), dyrygent
 141. BARBO Cyprian Nikodem (działał od 1881 - zm. 25 V 1936 Warszawa), tancerz
 142. BARBO Regina, zamężna Owerłło (działała 1887-1895), aktorka
 143. BARCEWICZ Albin (działał 1843-1853), aktor
 144. BARCEWICZ Stanisław (16 IV 1858 Warszawa - 2 IX 1929 Warszawa), kapelmistrz
 145. BARCIK Marian Wojciech (4 I 1940 Wieluń - 7 XII 1980 Warszawa), aktor, lalkarz
 146. BARDZIEJEWSKI Tadeusz (10 V 1913 Lwów - 24 XII 1959 Poznań), ¶piewak
 147. BARODY Irmina (działała 1887), ¶piewaczka
 148. BARSKA Maria, zamężna Rydzewska (działała 1880-1897), aktorka
 149. BARSKI Andrzej, wła¶c. Adam Tadeusz Baron (26 IX 1924 Lwów - 17 III 1977 Wrocław), kierownik lit. teatru
 150. BARSKI Jan (działał 1881-1893), aktor
 151. BARSKI Jan Antoni, wła¶c. J.A. Bajer (22 VIII 1896 Nowa Huta woj. Kieleckie - 12 XI 1958 Gniezno), aktor
 152. BARSZCZEWSKA Wanda (18 XII 1864 Warszawa - 9 XII 1941 Warszawa), aktorka
 153. BARSZCZEWSKI Tadeusz (14 I 1884 Warszawa - 22 II 1946 ŁódĽ), dyrygent
 154. BARTHOLEMY, Bartolemy, Bartelemy, Franciszek (działał 1841-1842), ¶piewak
 155. BARTIK Stefan (25 XII 1903 Tarnów - 3 XII 1964 Tarnów), aktor
 156. BARTKIEWICZ Anna (działała 1874-1879), aktorka
 157. BARTOSZEWSKA Rozalia, z Hennigów (19 IX 1857 Lwów - 24 VI 1940 Skolimów), aktorka
 158. BARTOSZEWSKI Roman, Kazimierz, pseud. Sochacki (1859 Węgrów -24 XII 1911 Warszawa), aktor
 159. BARTÓWNA Wanda, zamężna Gebethner (21 VI 1917 Warszawa - 31 VIII 1980 Warszawa), aktorka
 160. BARWIŃSKA Leonia Roberta, pocz±tkowo pseud. Ładnowska, wła¶c. L.R. Hertz, z domu Urbanowicz (7 IV 1882 Poznań - 12 XI 1964 Warszawa), aktorka, reżyser
 161. BARWIŃSKI Henryk, wła¶c. Henryk Teodor Hertz, także Herz, inne pseud. Kirkor, Zwidlicz (23 IV 1877 Warszawa - 8 XII 1970 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 162. BASIUKIEWICZ Julia (działała 1909-1910), aktorka
 163. BATOGOWSKI Mieczysław (1894 Warszawa - 11 X 1923 Otwock), aktor
 164. BATOGOWSKI Tadeusz Stanisław (7 X 1929 Warszawa - 18 X 1977 Warszawa), tancerz
 165. BAUER Eleonora (działała 1814-1828), aktorka
 166. BAUER Józefa Maria, z Siennickich (ur. 1799 Warszawa - działała do 1859), aktorka
 167. BAUER, Baur, Karol (1787 lub 1790 Kraków - 4 XI 1837 Białystok), aktor, dyr. teatru
 168. BAUMAN, Baumann, Wilhelmina, zamężna Stanuchowska (28 XI 1850 lub 22 XI 1859 - 10 XI 1921 Lwów), aktorka, ¶piewaczka
 169. BAUMGARDTEN Aleksander, pseud. A. Allan (31 V 1908 Kraków - 29 VI 1980 Katowice), kierownik lit. teatru
 170. BAY-RYDZEWSKI Franciszek, także F. Baj-Rydzewskl, F. Rydzewski, wła¶c. F. Baj (4 X 1884 Lubaczów w Rzeszowskiem - 21 VI 1978 Opole), aktor, reżyser
 171. BAY-RYDZEWSKI Marcin (12 XI 1877 Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie - 6 IX 1952 Warszawa), aktor, reżyser
 172. BAYER-ZAWIEJSKA Ada (ok. 1890 - 20 XII 1919 Kraków), aktorka
 173. BAYERLEIN Walerian (13 IV 1867 Częstochowa - po 1939), ¶piewak
 174. BAYLL, Bayl, Bajl, Bajll, Alfreda Maria (2 III 1913 Warszawa - 21 IX 1972 Warszawa), aktorka
 175. BECK Aniela (działała 1859-1862), aktorka
 176. BEDLEWICZ Franciszek (9 III 1888 Lwów - 24 VIII 1976 Warszawa), ¶piewak
 177. BEDNARCZYK Antoni Anastazy (6 XII 1890 Lwów - po 1938), aktor, ¶piewak, reżyser
 178. BEDNARCZYK Antoni Filip, pseud. Bednarski (26 V 1872 Radom - 1 II 1941 Warszawa), aktor, reżyser
 179. BEDNARSKA Konstancja (działała 1844-1850), aktorka
 180. BEDNARSKA Maria Barbara (25 V 1903 Alwernia k. Chrzanowa - 20 VI 1979 Kraków), aktorka
 181. BEDNARZEWSKA Konstancja, z Raykowskich (10 IV 1866 Warszawa - 11 I 1940 Kraków), aktorka
 182. BEIGEL Helena (działała 1904-1905), tancerka
 183. BEKESZ F. (działał 1872-1873), aktor
 184. BEŁCIKOWSKA Józefina, zamężna Gede (ur. 1820 - działała do 1851), ¶piewaczka
 185. BEŁCIKOWSKA Marianna Anna, zamężna Szczepkowska (1820 lub 1824 Goszcza k. Miechowa - ok. 1877), aktorka
 186. BELICA Fryderyka (działała 1833), aktorka
 187. BELICA, Belicki, Antoni (działał 1822-1833), aktor, ¶piewak
 188. BELINA Anna, wła¶c. Izydora Wiesława Zofia Leonia Schiller de Schildenfeld, l°v. Leszczyńska, 2°v. Jackowska (15 V 1884 Zaleszczyki - 30 XII 1974 Kraków), aktorka
 189. BELLARI-CZYSTOGÓRSKA Helena, wła¶c. H. Reinberg (1878 Warszawa - 1940 Warszawa), ¶piewaczka
 190. BELLEROWA Weronika (ur. 1761 - działała do 1794), ¶piewaczka
 191. BELSKI Stanisław, pseud. Nałęcz (23 VIII 1900 Warszawa - 3 VI 1960 Londyn), aktor
 192. BELUSIŃSKI, Beluziński, J. (działał 1877-1880), aktor, ¶piewak
 193. BEŁZA Władysław Eugeniusz (17 X 1847 Warszawa - 29 I 1913 Lwów), aktor
 194. BEM Paweł (23 I 1901 Samara, obecnie Kujbyszew nad Wołg± - 6 I 1975 Lublin), aktor, reżyser
 195. BENDA Feliks Filip (23 V 1833 Kraków - 26 IV 1875 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 196. BENDA Jan Szymon (5 VII 1830 - 1899), kapelmistrz
 197. BENDA Józef Szymon (25 III 1872 Kraków - działał do 1876), aktor, dyr. teatru
 198. BENDA Karol, wła¶c. K. Spitzbarth (17 II 1893 Warszawa- 25 VIII 1942 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 199. BENDA Marianna, z Ginterów (działała ok. 1858- 1884), aktorka
 200. BENDA Weronika, z Zagórskich (4 II 1836 Warszawa - po 1906), aktorka, tancerka, ¶piewaczka
 201. BENDER Edward (ok. 1905 - 1 VIII 1944 Warszawa), ¶piewak
 202. BENSA, Benza, Antoni (1787 Lwów - 16 X 1859 Lwów), aktor, dyr. teatru
 203. BENSOWA, Benzowa, Józefa, z Różańskich (1792 Skurcza na Wołyniu - 26 XI 1825 Lwów), aktorka
 204. BENZA Antoni, wła¶c. A. Balawender, Balabajder (ok. 1864 - styczeń 1901 Lwów), aktor, dyr. teatru
 205. BENZA Lucyna, wła¶c. Józefa z Bieleckich, pseud. Popiel (ok. 1860 -2 V 1905 Lwów), aktorka
 206. BERCHIN Teresa (ur. 1787 - działała do 1808), aktorka
 207. BERE¦NIEWICZ Władysław (ok. 1882 - 1920 Warszawa), aktor
 208. BEREZOWSKA Maja, wła¶c. Maria B., zamężna Grusowa (13 IV 1893 Baranowicze na Białorusi - 31 V 1978 Warszawa), scenograf
 209. BEREŻYCKI Jan (działał 1774 -1789), dekorator teatralny
 210. BERGER August, wła¶c. A. Ratzesberger (11 VIII 1861 Boskovice na Morawach - 2 VI 1945 Praga), tancerz i choreograf czeski działaj±cy w Polsce
 211. BERGER Ludwik (13 I 1911 - 22 XI 1943 Warszawa), aktor, reżyser
 212. BERGHI, Boerghi, Olga (działała w teatrze polskim 1888-1893), ¶piewaczka włoska
 213. BERGMAN Aleksander Zygmunt (ur. 1849 Władysławów na SuwalszczyĽnie - działał do 1880), aktor, dyr. teatru
 214. BERGMAN Maria, z domu Borejko (ur. ok. 1851 - działała do 1879), aktorka
 215. BERKOWSKA Zofia (działała 1879-1883), aktorka
 216. BERNAKIEWICZ Jan (działał 1909-1919), ¶piewak, aktor
 217. BERNARDELLI Anna (działała w teatrze polskim 1817-1818), tancerka włoska
 218. BERNARDELLI, Bernadelli, Fortunato (działał w teatrze polskim 1817-1818, zm. 5 XII 1830 Moskwa), tancerz, baletmistrz włoski
 219. BERNATOWICZ Władysław (1879 Warszawa - 22 I 1939 Chorzów), aktor, reżyser
 220. BERNHARDT, Bernhard, Rudolf (działał 1890-1904), ¶piewak
 221. BEROŃSKI Kazimierz, wła¶c. K. Paciorek (4 XI 1891 Mołoczki na Podolu - 27 XII 1968 Kraków), aktor, dyrektor teatru
 222. BERSKI Ignacy, wła¶c. Behr (25 XII 1871 Sambor - 30 V 1939 Lwów), aktor, ¶piewak
 223. BERTOLETTI Anna, wła¶c. A. Szaff (działała 1890-1917), ¶piewaczka
 224. BERWALD Adam (działał od 1878 - zm. sierpień 1893 Stanków), aktor
 225. BETCHER Romuald (1879 Warszawa - 27 I 1920), aktor, reżyser
 226. BETCHEROWA Stefania, 2° V. Stokowska (19 VIII 1882 Warszawa - 2 VII 1945 Warszawa), aktorka
 227. BETLEJEWSKA Adela (działała 1852-1866), aktorka
 228. BETLEJEWSKA Kamila (działała 1852-1854), aktorka
 229. BETLEJEWSKA Katarzyna (działała 1839-1854), aktorka
 230. BETLEJEWSKI Michał (działał 1823-1854), aktor, dyr. teatru
 231. BETLEJEWSKI Mikołaj, także Bęklewski (działał 1871-1882), aktor
 232. BEVAL Franco, wła¶c. Tadeusz Bawół (1904 Siemianowice lub 1908 Sosnowiec -20 X 1962 Kopenhaga), ¶piewak
 233. BEZBORDOWSKA Helena, Henryka, także Bogusławska (działała 1908-1910), aktorka
 234. BIAŁCZYŃSKA Florentyna (działała 1850-1853), aktorka
 235. BIAŁCZYŃSKI Teodor (ur. 1824 Warszawa - działał do 1853), aktor, tancerz, ¶piewak
 236. BIAŁKOWSKI Tadeusz (17 I 1888 Sołotwina - 12 III 1961 Kraków), aktor, reżyser
 237. BIAŁOSKÓRSKI Paweł (ur. 17 XI 1834 Warszawa - działał do 1864), aktor, ¶piewak
 238. BIAŁOSTOCKI Zygmunt (15 VIII 1897 Białystok - 1942 lub 1943 Warszawa), dyrygent
 239. BIAŁOSZCZYŃSKI Jan Tadeusz (25 XI 1899 Tomanowice k. Mo¶cisk w Przemyskiem - 24 I 1979 (Warszawa), aktor
 240. BIBEROWICZ Jan (1854 - 15 XI 1920 Kołomyja), aktor, dyr. teatru
 241. BICZÓWNA Serafina, wła¶c. S. Biczew, także Bicz, zamężna Łagoda (25 V 1900 Petersburg - 18 I 1980 Warszawa), tancerka
 242. BIEDRZYCKI Leonard Bartłomiej, Leon (1923 Warszawa - 11 IV 1968 Tunbridge Wells w Wielkiej Brytanii), tancerz, aktor
 243. BIEGAŃSKA Aniela (1887 - ok. 2 XII 1909 Lwów), ¶piewaczka, tancerka
 244. BIEGAŃSKI Wiktor Julian (16 XI 1892 Sambor w Lwowskiem - 19 I 1974 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 245. BIELAK Stanisław (działał 1873-1876), aktor
 246. BIELAWSKI Józef (1739 - 1809 Warszawa)
 247. BIELAWSKI, Bielowski, Jan (ur. 1852 - działał do 1878), aktor
 248. BIELECKA Maria, wła¶c. Marianna B., z domu Stege, 1° v. Machlejd, 2° v. PaĽdzierska (27 II 1889 Włochy k. Warszawy - 19 VIII 1974 Częstochowa), aktorka, ¶piewaczka
 249. BIELECKA Wacława (działała 1905-1922), aktorka
 250. BIELECKI August Mieczysław (1871 - 15 VI 1910 Warszawa), tancerz
 251. BIELECKI Marian Janusz (29 I 1875 Niemirów - 14 X 1959 Strzelin), aktor
 252. BIELEWICZ Jan, wła¶c. J. Herkoperec (14 VII 1913 Trembowla k. Tarnopola - 6 V 1975 Katowice), aktor
 253. BIELICZ Jan, wła¶c. J. Tołtyżewski (14 V 1893 - 6 IV 1950 Warszawa), aktor, reżyser
 254. BIELNY Władysław (3 XII 1924 Dębice - 26 II 1958 ŁódĽ), aktor
 255. BIEŁOUS Maria, pseud. Krasuska (1880 Warszawa - 14 III 1901 Warszawa), aktorka
 256. BIELSKA Józefa, wła¶c. J. Gwiszcz, Gwiżdż (22 IV 1882 Lwów - 10 V 1964 Skolimów), ¶piewaczka, aktorka
 257. BIEŃ Wacław (8 IV 1883 - 31 XII 1927 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 258. BIENIECKI Stanisław (działał 1881-1892), aktor, dekorator
 259. BIENIN-BIELENIN Władysław (1886-1941), aktor, ¶piewak, reżyser
 260. BIEŃKOWSKA Antonina, zamężna Smólska (działała 1867-1895), aktorka
 261. BIEŃKOWSKA Maria (działała 1879-1904), aktorka
 262. BIEŃKOWSKI, Binkowski, Józef (działał 1891-1911), aktor, tancerz, baletmistrz
 263. BIERDIAJEW Walerian (7 III 1885 Grodno - 28 XI 1956 Warszawa), dyrygent, dyr. teatru
 264. BIERNACKA Hanna, zamężna Kuroczycka (ok. 1903-1939), aktorka
 265. BIERNACKA Katarzyna, Anna (15 I 1777 Warszawa - przed 1846 lub 31 XII 1849), ¶piewaczka
 266. BIERNACKA Malwina (działała 1845-1850), aktorka
 267. BIERNACKA Paulina, Balbina, z Cieplików, 2° v. Goldman (działała 1827-1851), aktorka, dyr. teatru
 268. BIERNACKA Wanda (23 VI 1872 - 14 XII 1953 Skolimów), aktorka
 269. BIERNACKI Edmund Bolesław (16 XI 1886 Warszawa - 18 VI 1974 Skolimów k. Warszawy), aktor
 270. BIERNACKI Jan, Tomasz (działał od 1830 - zm. w sierpniu 1848 Lipno), aktor, dyr. teatru
 271. BIERNACKI Kazimierz (4 III 1883 Popławy k. Sławna w Kieleckiem - 28 X 1970 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 272. BIERNACKI Wojciech (ur. 4 V 1881 Kalisz - działał do 1909), aktor
 273. BIESIADECKA Janina, wła¶c. Fryderyka Praeger, pseud. Urbanowicz (10 III 1894 Kraków - 11 II 1944 Warszawa), aktorka
 274. BIESIADECKI Zygmunt Tadeusz (26 X 1894 Kraków - w styczniu 1944 Warszawa), aktor, reżyser
 275. BILIŃSKI Zygmunt (17 XI 1918 Jaworzno k. Chrzanowa - 13 V 1974 Wrocław), ¶piewak, reżyser
 276. BILSKI Adam (28 XII 1896 ŁódĽ - 16 IX 1967 Poznań), aktor, scenograf
 277. BIRNBAUM Zdzisław Aleksander (28 II 1878 Warszawa- wrzesień 1921 pod Berlinem), dyrygent
 278. BIRON Leokadia (działała 1872-1877), aktorka
 279. BISESTI, Bizesti, Besesti, Bessesti, Michał Franciszek (ur. 1744 Warszawa - działał do 1783), antreprener, reżyser
 280. BISKUPSKA Maria (25 VI 1885 - 2 IX 1957 Skolimów), aktorka
 281. BISSEN-JANOWSKA Maria (działała 1883-1912), aktorka
 282. BIZOS Karolina (1804 - 7 V 1823 Warszawa), tancerka
 283. BLANCARD Adam Julian (15 XII 1871 Warszawa - 27 V 1941 Warszawa), tancerz
 284. BLANCHARD Roman (działał 1892-1903), ¶piewak
 285. BLASIS Carlo (4 XI 1795 Neapol - 15 I 1878 Cernobbio), tancerz, baletmistrz
 286. BŁASZCZYK Franciszek, pseud. Fred (24 VIII 1906 ŁódĽ - 22 X 1968 ŁódĽ), tancerz
 287. BŁASZCZYK Maria (3 XI 1918- 9 V 1962 ŁódĽ), tancerka
 288. BŁAWATÓWNA Julia (działała 1847-1848), aktorka
 289. BŁAŻEJEWICZ Antonina (działała 1839-1858), aktorka
 290. BŁAŻEJEWICZ Wojciech (działał 1835-1854), aktor, dyr. teatru
 291. BLICHEWICZ Stanisław (29 XII 1907 Sulejów k. Piotrkowa Trybunalskiego - 29 I 1974 Warszawa), aktor
 292. BLICHEWICZ Zbigniew (14 V 1912 -16 X 1959 Monachium), aktor
 293. BŁOŃSKA Gustawa Joanna, także Guta B., wła¶c. G.J. Blumenfeld, zamężna Kondrat (8 IV 1898 Warszawa - 28 VI 1973 Warszawa), aktorka, reżyser, kierownik artyst. teatru
 294. BŁOŃSKI Władysław (ur. w Mławie, działał od 1871 - zm. 18 XI 1878 Częstochowa), aktor
 295. BŁOTNICKI Franciszek Ksawery (działał od 1815 - zm. 24 VI 1842 Lwów), aktor
 296. BLUM Fryderyka (działała 1837-1844), ¶piewaczka
 297. BÓBR Maria (działała 1886-1915), tancerka
 298. BOBROCKA Aniela (działała 1905-1909), aktorka
 299. BOBROWSKA Ludwika (działała 1818-1821), ¶piewaczka
 300. BOBROWSKA Teodozja, Barbara (1840 lub 1845 - 1 III 1900 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 301. BOBROWSKI Juliusz (25 XI 1909 Kraków - kwiecień 1942 O¶więcim), aktor
 302. BOCSKAY, Boczkaj, Anna, zamężna Manovardo (działała ok. 1879-1893), ¶piewaczka
 303. BOCZKOWSKI Jerzy Józef Władysław Adam (24 IV 1882 Włocławek - 5 IV 1953 Warszawa), dyr. teatru
 304. BOCZKOWSKI Marceli Jakub (20 V 1820 Warszawa - 6 I 1893 Warszawa), aktor
 305. BODO Eugeniusz, wła¶c. E. Junod (29 XII 1899 Genewa - po 4 VII 1941 ZSRR), aktor, reżyser
 306. BODURKIEWICZ Maurycy (13 lub 19 IX 1824 Warszawa - 28 IX 1865 Warszawa), aktor
 307. BOELKE, Boehlke, Robert Zdzisław Ksawery (20 III 1889 Kraków -10 XI 1938 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 308. BOGATKO, Bogacka, A. (działała 1879-1889), aktorka
 309. BOGDAN Marian Ignacy (działał od 1886 - zm. ok. 1910 Warszawa), aktor
 310. BOGDANI Flora, wła¶c. Florentyna Weidner, zamężna Kleczkowska (ok. 1820 Bolechów kolo Stryja - 28 IX 1886 Lwów), ¶piewaczka
 311. BOGDANI Wanda, wła¶c. Kleczkowska, zamężna van der Meere (ur. 23 III 1851 Lwów - działała do 1887), ¶piewaczka
 312. BOGDANOWICZ Józef (24 IV 1895 Warszawa - 24 II 1966 Warszawa), ¶piewak
 313. BOGDANOWICZ Józef (działał 1842), aktor
 314. BOGDANOWICZ Leon (1861 Lublin -po 1905), dyr. teatru
 315. BOGDANOWICZ Stefania (działała 1893-1902), tancerka
 316. BOGDANOWICZ, Bogdanowiczówna, Maria, zamężna Csala (17 VII 1892 Lwów - 1 II 1978 Skolimów k. Warszawy), ¶piewaczka, tancerka
 317. BOGÓR, Bogur, Klemens Karol, wła¶c. K.K. Górski (21 XI 1872 - maj 1954 Skolimów), aktor
 318. BOGORSKA Helena, z Maciejewiczów, 1° v. Butwiłłowicz, 2° v. Gersterner (działała od 1894 - zm. 10 VI 1920 Grodzisk Mazowiecki), aktorka, ¶piewaczka
 319. BOGUCKA Dorota, z Ciemięckich (ur. ok. 1805 - działała do 1846), aktorka
 320. BOGUCKA Maria, z Jodkiewiczów, zamężna Behrmanowa (1879 lub 28 I 1884 Warszawa - 1952 lub 21 II 1957 Nowy Jork), ¶piewaczka
 321. BOGUCKA Rozalia (działała 1844-1845), aktorka
 322. BOGUCKA Teofila (działała 1856-1857), aktorka
 323. BOGUCKI Andrzej (11 XI 1904 Warszawa - 29 VII 1978 Warszawa), aktor, piosenkarz
 324. BOGUCKI Michał (ok. 1818 - 5 IX 1862 Warszawa), aktor
 325. BOGUCKI Stanisław Zbigniew Krzywda (16 III 1869 Warszawa- 11 IV 1924 Warszawa), ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 326. BOGUCKI Zygmunt (działał 1866-1885), aktor
 327. BOGUŃSKI Baltazar (1762 - 1849 Kraków), dyrygent
 328. BOGUŃSKI Tadeusz (działał 1810-1831), ¶piewak
 329. BOGUSIŃSKA Eugenia, z Czyżewiczów, 2° v. Drygasowa (13 XII 1876 Siedlce - 29 IV 1950 Skolimów), aktorka
 330. BOGUSIŃSKI Aleksander Roman (25 II 1877 Kraków - 30 XII 1953 Warszawa), aktor
 331. BOGUSŁAWSKA Aniela, wła¶c. A. D±browska, zamężna Bednarczyk (24 VIII 1874 Warszawa - 19 IX 1931 Warszawa), aktorka
 332. BOGUSŁAWSKA Elżbieta (ok. 1847 - marzec 1908 Warszawa [?]), ¶piewaczka
 333. BOGUSŁAWSKA Emilia (działała 1904-1909); aktorka
 334. BOGUSŁAWSKA Maria (5 VI 1875 Warszawa lub kwiecień 1868 Wiłkowyszki - 8 II 1929 Poznań), aktorka
 335. BOGUSŁAWSKA Rozalia, zamężna Osińska (1786 Warszawa [?] -5 IX 1866 Warszawa), aktorka
 336. BOGUSŁAWSKI Marian Jacek (22 VIII 1886 Ciechanów - 28 II 1962 Wrocław), aktor, reżyser
 337. BOGUSŁAWSKI Teodor (działał 1808-1815), dyr. teatru
 338. BOGUSŁAWSKI Władysław (9 II 1839 Warszawa - 18 VIII 1909 Warszawa), reżyser
 339. BOGUSŁAWSKI Wojciech , Stanisław, (28 XII 1804 Warszawa - 10 VI 1870 Warszawa), aktor
 340. BOGUSŁAWSKI Wojciech Romuald (9 IV 1757 Glinno pod Poznaniem - 23 VII 1829 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 341. BOGUSZ Marian (25 III 1920 Pleszew w Poznańskiem - 12 II 1980 Warszawa), scenograf
 342. BOGUSZEWSKA Maria, zamężna Zamarajew, pseud. M. Ursynowa (działała 1877-1919), aktorka, ¶piewaczka
 343. BOGUSZEWSKA Władysława (działała 1877-1881), aktorka
 344. BOGUSZEWSKI Antoni (działał od 1866 - zm. 1878 Częstochowa), aktor
 345. BOHDANOWICZ , Bogdanowicz, Romana Irena, także Roma, Mura B. (28 II 1899 Warszawa - 6 V 1970 Kraków), reżyser, dyrektor teatru, aktorka
 346. BOHDAŃSKA, Bogdańska, Teodozja, z Kopczewskich, zamężna Cwojdzińska (ur. 23 IV 1894 - zm. 30 V 1962 Londyn), aktorka
 347. BOHDZIEWICZ Antoni (10 IX 1906 Wilno - 20 X 1970 Warszawa), reżyser
 348. BOHUSS Irena, wła¶c. I. Bohuss de Beherfalva, zamężna Heller (ok. 1878 Jarosław - 10 VI 1926 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 349. BOIMA-WACHOWSKA Stefania (działała 1903-1904), dyrektor teatru
 350. BOJANOWSKI Mikołaj (6 III 1819 - 20 I 1875 Warszawa), dyr. teatru
 351. BOJANOWSKI Romuald (6 II 1886 Lwów - 24 IX 1970 Katowice), aktor, ¶piewak
 352. BOJDAKOWSKA Maria (1880 - listopad 1903 Warszawa), aktorka
 353. BOJEMSKI Aleksander (ur. w Płocku; działał od 1868 - zm. ok. 1930), ¶piewak, aktor
 354. BOJNAROWSKI Wiktor Jarosław (ur. 25 XII 1879 - działał do 1939), aktor
 355. BOKOTA Józef, wła¶c. J. Kozienkiewicz (14 X 1920 Lwów - 22 XI 1974 Essen w Niemczech), aktor
 356. BOLECHOWSKA Matylda, l°v. Matlińska, 2°v. Lisikiewicz, Lesikiewicz (działała 1866-1886), aktorka
 357. BOLEK Hugo (24 II 1925 Nowosiółki - 20 XI 1960 Szczecin), aktor
 358. BOLESŁAWSKA Józefina, wła¶c. J. Nowicka, z Kaplińskich, pseud. Sina Vernon (działała od 1894 - zm. 27 V 1926 Warszawa), aktorka
 359. BOLESŁAWSKA Karolina, z JóĽwiaków, także JóĽwiak-Bolesławska (działała 1902-1925), ¶piewaczka, aktorka
 360. BOLESŁAWSKI Bolesław, wła¶c. Aleksander Nowicki (11 XI 1867 Graz - 13 VII 1923 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 361. BOLESŁAWSKI Ryszard, wła¶c. Srzednicki (4 II 1889 Dębowa Góra k. Płocka-17 I 1937 Los Angeles), reżyser, aktor, scenograf
 362. BOLEWSKA, Boleska, Ludmiła, Teodozja (działała 1881-1898), aktorka, ¶piewaczka
 363. BOLEWSKI, Boleski, Franciszek (działał 1766-1767), aktor
 364. BOLKOWSKI Bolesław, wła¶c. B. Altmajer (16 XI 1894 ŁódĽ - 16 II 1978 ŁódĽ), aktor
 365. BOLSKA Adelajda, wła¶c. Sk±pska, zamężna Dienheim-Szczawińska-Brochocka (1864 Moskwa lub 1870 na Podolu - 29 IX 1930 Tallin), ¶piewaczka
 366. BOLSKA Józefina, także Niuta B., wła¶c. Józefa Olesińska, l°v. Bakiel, 2°v. Zdanowicz, także Bakiel-Bolska, Bolska-Zdanowiczowa (6 III 1892 Częstochowa - 13 VII 1979 Otwock), ¶piewaczka, aktorka
 367. BOŃCZA Laura, wła¶c. Zofia Pilniakowska (ur. 1877 Warszawa - działała do 1895), aktorka
 368. BOŃCZA Rafaela, z Rutkowskich, zamężna Skórewicz (ok. 1884 -1 XI 1931 Warszawa), aktorka
 369. BOŃCZA Stanisław, wła¶c. S. Rutkowski (działał 1900-ok. 1917), aktor
 370. BOŃCZA-STĘPIŃSKI Leonard, wła¶c. L. Stępiński (31 X 1876 Warszawa - 21 VIII 1921 Drohobycz), aktor, reżyser
 371. BOŃCZA-TOMASZEWSKI Jan Kazimierz (15 XII 1897 Bydgoszcz - 2 IV 1966 Duszniki-Zdrój), dyrygent, kierownik muzyczny teatru
 372. BOŃCZA-TOMASZEWSKI Zygmunt, wła¶c. Zygmunt Zachariasz Tomaszewski, pseud. Z. Bończa (16 I 1905 Marysieńka k. Mohylewa - 15 X 1976 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 373. BONDASIEWICZ Anna Kordula (1838 Warszawa - działała do 1862), tancerka
 374. BONDASIEWICZ Emilia, z Ziemińskich (1813 - działała do 1835), tancerka
 375. BONDASIEWICZ Leon Maciej (18 II 1802 Dobczyce woj. krakowskie - listopad 1854 Ciechocinek), ¶piewak, aktor
 376. BONDASIEWICZ Teresa (działała 1827-1877), ¶piewaczka, aktorka
 377. BOŃKOWSKA Julia Felicjanna, zamężna Lazarowicz (19 V 1813 Podkrajewo k. Mławy - działała do 1846), aktorka
 378. BOŃKOWSKA Katarzyna, zamężna Kwiatyńska (23 II 1817 Zielona k. Mławy - działała do 1865), aktorka
 379. BOŃKOWSKA Scholastyka, zamężna Dyniecka (17 II 1820 Zielona k. Mławy - działała do 1853), tancerka
 380. BONOLDI Józef Achilles (1821 Barcelona - 1871 Paryż), ¶piewak
 381. BORAKOWSKA Maria (działała 1879-1887), aktorka
 382. BORAWSKA Emilia, z Markowskich (1826 Warszawa - 27 I 1870 Warszawa), aktorka
 383. BORAWSKI Aleksy (działał 1865-1898), aktor
 384. BORAWSKI Juliusz Antoni (6 III 1856 Warszawa - ok. 4 XI 1933 Warszawa), tancerz, aktor, reżyser
 385. BORAWSKI Paweł (25 I 1834 Warszawa - 1900), tancerz, aktor, ¶piewak
 386. BORECKI Rudolf, wła¶c. R. Jan Kula, także R. Kula-Borecki (24 XII lub 26 VII 1908 Lwów - 8 IX 1975 Skolimów k. Warszawy), aktor
 387. BORELOWSKI Marcin Maciej (29 X 1829 Półwsie Zwierzynieckie, obecnie dzielnica Krakowa - 6 IX 1863 Batorz w Lubelskiem), aktor, dekorator
 388. BORKOWSKA Anna, z Reraków (1838 Kraków - 12 VI 1900 Kamieńsk k. Piotrkowa), aktorka, ¶piewaczka
 389. BORKOWSKA Bronisława, zamężna Mikulska (działała 1880-1902), tancerka
 390. BORKOWSKA Henryka, zamężna Kocourkowa, także Kotowska (działała od 1892 - zm. 1953 Lwów), ¶piewaczka, aktorka, tancerka
 391. BORKOWSKA Leontyna, Leonia, zamężna Rasińska (19 XII 1880 Stanisławów -29 VIII 1947 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 392. BORKOWSKA Marcelina, z Biedrońskich (1838, 1840 lub 1842 Warszawa - 20 II 1911 Warszawa), aktorka
 393. BORKOWSKA Maria (działała 1905-1906), aktorka
 394. BORKOWSKA Salomea Nimfa Elżbieta, l°v. Rutkowska, 2° v. Philip (2 XI 1814 Gułomierze k. Łukowa - 1864 Warszawa), aktorka
 395. BORKOWSKA Tekla, z Majów, l°v. Kolanowska (działała 1831-1854), aktorka
 396. BORKOWSKA Zofia (działała 1884-1894), aktorka
 397. BORKOWSKI Antoni (działał od 1908 - zm. 23 I 1918 Kijów), ¶piewak
 398. BORKOWSKI Henryk Dunin (ok. 1856-1912), aktor
 399. BORKOWSKI Leon Pantaleon (8 VIII 1824 Katyń pod Dobromilem - 1 IV 1911 Żywiec), ¶piewak
 400. BORKOWSKI Leon Teofil Nowina (1 IV 1815 - 1897 Kijów), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 401. BORKOWSKI Teodor (działał 1886-1903), ¶piewak
 402. BORKOWSKI Zbigniew Sylwin Dunin (1893 Warszawa - 21 V 1950 Otwock), aktor
 403. BOROŃSKI Stanisław Jerzy (31 I 1885 Warszawa - 11 X 1935 Warszawa), aktor, reżyser
 404. BOROWSKA Irena (1906 lub 1907 - 17 III 1944 Warszawa), aktorka
 405. BOROWSKA Józefa, 1° v. Bolesta-Wydżga, 2° v. Knorek (19 III 1888 Łosice na Mazowszu -17 X 1952 Kraków), ¶piewaczka
 406. BOROWSKI Karol, wła¶c. K. Billauer, Bilauer (27 XII 1886 Warszawa - 7 VII 1968 Warszawa), reżyser, aktor, kierownik artyst. i dyrektor teatru
 407. BOROWSKI Leon (działał 1860), aktor
 408. BOROWSKI Leon Sergiusz (ur. 24 XII 1872 Janów k. Krakowa - działał do 1904), dyrygent
 409. BOROWSKI Mieczysław, także Michel B. (10 IX 1908 Warszawa - 15 VII 1976 Buenos Aires), tancerz, choreograf, dyrektor teatru
 410. BOROWSKI Wacław (6 VIII 1885 ŁódĽ - 9 IV 1954 ŁódĽ), scenograf
 411. BOROWY Mieczysław, wła¶c. M. D±browski (9 II 1905 Lublin - 7 VIII 1953 Jastarnia), aktor
 412. BORRI Pasquale (1820 Mediolan - 20 IV 1884 Desio we Włoszech), tancerz, baletmistrz
 413. BORSKI Bronisław, wła¶c. B. Gloksin (24 lub 26 IX 1897 G±bin - 10 V 1971 Warszawa), aktor, kierownik artyst. teatru
 414. BORTKIEWICZ, Bartkiewicz, Leokadia, Maria, zamężna Liedke (działała 1875-1885), aktorka, ¶piewaczka
 415. BORYCKI, Boryc, wła¶c. Jakub Boric (działał 1902-1907), aktor, sufler
 416. BORYSŁAWSKA Maria (działała 1892-1901), aktorka
 417. BORYSŁAWSKI Wincenty (działał 1882-1896, zm. Kraków), aktor
 418. BORZĘCKA Wanda (działała 1902-1903), aktorka
 419. BORZEWSKA Jadwiga, zamężna Skrudlikowa (3 IX 1887 Borzesławice - 4 II 1963 Kraków), aktorka
 420. BORZYSŁAWSKI Julian (1814 w Augustowskiem - 31 VIII 1897 Warszawa), aktor
 421. BOSAK Barbara Bronisława, z domu Gadzina, zamężna Tęcza (10 XII 1936 Kraków - 17 XI 1979 Kraków), aktorka
 422. BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz, wla¶c. T. Kamil Marcjan Żeleński (21 XII 1874 Warszawa - 3 lub 4 VII 1941 Lwów)
 423. BOŻYŃSKI Adolf (24 IV 1908 Warszawa - 24 IV 1980 Londyn), aktor
 424. BRACKA Lucjana, także Lucyna B., Leonia B., Lucjana Dybowska, wła¶c. Łucja B., z domu Krystek (7 IX 1897 Poznań - 4 I 1966 Warszawa), aktorka
 425. BRACKI Władysław Jan (27 lub 28 V 1892 Poznań - 29 V 1970 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 426. BRAJNIN Zofia, 1° v. Idelson, 2° v. Roehr (ur. w Białymstoku, działała 1883-1909), ¶piewaczka
 427. BRANDT Aleksander (działał 1841-1846), aktor
 428. BRANDT Emilia (działała od 1857 - zm. po 1880), tancerka
 429. BRANDT Józefa Antonina, z Wierzbickich (ur. 3 V 1819 - działała do 1865), tancerka
 430. BRANDT Julia, zamężna Stankiewicz (działała 1866-1873), aktorka, tancerka
 431. BRANDT Kazimierz, pseud. Limen (10 II 1880 Zakliczyn nad Dunajcem - 16 II 1950 Kraków), aktor
 432. BRANDT Władysław (działał 1866-1872), aktor
 433. BRATKIEWICZ Władysław (3 XI 1874 Kraków - 30 XI 1947 Poznań), aktor, ¶piewak, reżyser
 434. BRATZ Maria (ur. ok. 1852 - działała do 1881), aktorka
 435. BRATZ Wiktor, pseud. Borkowski (ok. 1854 Radom - 4 VIII 1907 Warszawa), aktor
 436. BRAUMAN Maria, zamężna Staszewska (14 III 1899 Warszawa - 1 XII 1958), tancerka, aktorka
 437. BRAUN August Tomasz (6 III 1789 Poznań -10 XI 1861 Lwów), kapelmistrz
 438. BRAUNOWA Matylda, z Klimowskich, pseud. Mirska (2 III 1862 - 30 V 1932 Warszawa), aktorka
 439. BREGY Wiktor (3 IX 1903 Kijów - 19 V 1976 Warszawa), ¶piewak, reżyser, dyrektor teatru
 440. BREKER Katarzyna (działała 1868-1879), aktorka
 441. BREKER, Broecker, Stanisław (działał 1872-1879), aktor, dyr. teatru
 442. BRELEWSKA, Brylewska, Józefa, Tekla, Marianna, z IdĽkowskich, 1° v. Majewska (działała od 1814 - zm. 3 XII 1848 Kielce), aktorka
 443. BRELEWSKI Aleksander (działał 1875-1885), aktor
 444. BRELEWSKI Karol (ur. 1822 - działał do 1860), aktor, dyr. teatru
 445. BRELEWSKI, Brylewski, Ignacy Edward (działał od 1827 - zm. 29 IV 1837 Łęczyca), aktor, dyr. teatru
 446. BREM Stefan (1 IX 1904 Tarnów - 19 VII 1975 Warszawa), aktor, dyrektor teatru
 447. BRESSLER, Bresler, Franciszek (działał od 1788 - zm. lipiec 1796), tancerz
 448. BROCCARD Maria, z Białkowskich (działała 1896-1908), ¶piewaczka, aktorka
 449. BROCHOCKA Hanna, wła¶c. Władysława Anna Winczewska, z Rozwadowskich (1913 lub 19 I 1918 Irkuck w Rosji - 20 II 1968 Warszawa), aktorka, tancerka
 450. BROCHOCKI-OSSORYA Stanisław (5 IX 1881 Kwiatkówek pow. Sochaczew - 8 IV 1944 Warszawa), aktor, deklamator, kierownik literacki
 451. BROCHWICZ Władysław Kazimierz (4 XII 1901 Lwów - 8 I 1958 Katowice), aktor
 452. BRODELKIEWICZ Bolesław, wła¶c. B. Brodel (30 X 1874 Warszawa - 6 VIII 1966 Skolimów k. Warszawy), tancerz, baletmistrz, aktor
 453. BRODNICKI Janusz, wła¶c. Jan Feliks B. (1892 Warszawa - 20 I 1938 Warszawa), ¶piewak
 454. BRODNIEWICZ Franciszek (działał od 1912 - zm. 14 VIII 1944 Warszawa), aktor
 455. BRODOWSKI Karol (działał 1863-1870), aktor
 456. BRODZIKOWSKI Kazimierz Aleksander (8 I 1897 Włocławek - 12 VII 1979 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 457. BRODZIŃSKI Leopold, wła¶c. L. Trzebuchowski (12 XI 1894 Warszawa - 1942 O¶więcim), aktor, dyr. teatru
 458. BRODZKA Maria (ok. 1890 - 19 V 1908 Kraków), aktorka
 459. BROKOWSKI-BRYK Marian (21 IV 1879 Kraków lub 1879 Brzeżany - jesień 1944 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 460. BROKOWSKI-KRAK Adam (13 XII 1884 - 8 X 1925 Lublin), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 461. BRONIATOWSKI Mieczysław (29 III 1891 Częstochowa - 20 XI 1965 Warszawa), aktor, reżyser
 462. BRONICZ Bronisława, wła¶c. B. Dukat, zamężna Frankowska (27 VIII 1880 Poznań - czerwiec 1945 Poznań), aktorka
 463. BRONICZ-IŁOWIECKA Antonina, z Roszkowskich (działała od 1896 - zm. 4 I 1934), aktorka
 464. BRONICZ-IŁOWIECKI Stanisław (1878 Mianów k. Kalisza - 1907 Błaszki k. Piotrkowa), aktor
 465. BRONIKOWSKA Antonina, zamężna Przedpełska (działała 1876-1894), ¶piewaczka, aktorka
 466. BRONIKOWSKA Kazimiera (działała 1896-1903), ¶piewaczka, aktorka
 467. BRONISŁAWSKI Bronisław, wła¶c. B. Deryng (działał 1883-1893), aktor
 468. BRONISZEWSKI Grzegorz (działał 1786-1787, zm. po 1795), aktor
 469. BRONOWSKA Bronisława, z domu Antoniak, zamężna WoĽniak (31 XII 1891 Warszawa - 9 VI 1969 ŁódĽ), aktorka
 470. BRONOWSKI Bronisław (działał 1906-1943), aktor, dyrektor teatru
 471. BROŃSKI Bronisław, wła¶c. B. Marian Pendyk (1 IX 1907 Lwów - 21 V 1970 Wrocław), aktor, reżyser
 472. BROŃSKI J. (działał 1868-1877), aktor
 473. BROŃSKI Wincenty (działał 1819 - zm. przed 1846), aktor
 474. BRUCZOWA Helena, Lena, z Ziółkowskich, zamężna Boczkowska, także Orwidowa, Orwid-Bruczowa (17 V 1893 Warszawa - 22 II 1968 Warszawa), aktorka
 475. BRUCZÓWNA Halina Wanda, wła¶c. H.W. Bnińska (działała od 1913 - zm. 3 X 1937 Nowy Jork), aktorka, ¶piewaczka
 476. BRUDKOWSKA, Bródkowska, Michalina (działała 1873-1874), ¶piewaczka
 477. BRUHL Hipolit Wilhelm Włodzimierz (13 VIII 1852 - 3 IX 1900 Pruszków), kapelmistrz
 478. BRUNER Władysław Wiktor (ur. 3 VII 1850 - działał do 1876), aktor
 479. BRUNETTO Filip (17 II 1869 Naro we Włoszech - 17 III 1936 Mediolan), dyrygent włoski działaj±cy w teatrze polskim
 480. BRUSIKIEWICZ Stefan, wła¶c. S. Brusik (16 IX 1887- 1 IV 1948), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 481. BRUSZEWSKI. Stanisław, Maurycy (działał 1875-1900), ¶piewak
 482. BRYDZIŃSKI Wojciech (28 I 1877 Stanisławów - 4 V 1966 Warszawa), aktor, reżyser
 483. BRYGIEWICZ Mieczysław (ok. 1900 - 18 IV 1943 Warszawa), aktor, ¶piewak
 484. BRYKNER Alojzy, Michał (działał 1857-1897), ¶piewak
 485. BRYLIŃSKI Stanisław (1 V 1890 Kamieniec Podolski - 10 X 1953 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyr. teatru
 486. BRZECHFFA Teresa Tekla, zamężna Nowakowska (14 X 1844 Warszawa - 28 XII 1927 Lublin), ¶piewaczka
 487. BRZECHWA Jan, wła¶c. Jan Wiktor Lesman, pseud. Szer-Szeń (15 VIII 1898 Żmerynka na Podolu - 2 VII 1966 Warszawa), kierownik artyst. i literacki teatru
 488. BRZESKA Felicja, wta¶c. Paszczuk, zamężna Wojnarowicz (1886 Warszawa - 28 II 1958 Kraków), ¶piewaczka, aktorka
 489. BRZESKA Maria, Emilia (działała 1907-1909), aktorka, ¶piewaczka
 490. BRZEZIŃSKA Helena, wla¶c. H. Gadomska, z Zielińskich (działała 1891-1899), aktorka
 491. BRZEZIŃSKA Joanna (działała 1906-1908), aktorka, ¶piewaczka
 492. BRZEZIŃSKA Katarzyna (ur. ok. 1799 - działała do 1814), tancerka, aktorka
 493. BRZEZIŃSKI Jan (działał od 1811 - zm. 1833 Kalisz), aktor, dyr. teatru
 494. BRZEZIŃSKI Józef, wla¶c. Pokrywka (18 III 1877 Poznań - 16 V 1951 Gniezno), aktor, reżyser, dyr. teatru
 495. BRZEZIŃSKI Wacław Cyprian (15 IX 1878 Warszawa - 13 II 1955 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 496. BRZEZIŃSKI, Brzeżyński, Adam, prawdopodobnie także A. Brzeski (ur. ok. 1768 - działał do 1797), tancerz
 497. BRZE¬NICKI, Brzeżucki, Tadeusz (ur. ok. 1774 - działał do 1797), tancerz
 498. BRZOSTOWSKI Jan (działał 1790-1792), tancerz
 499. BRZOWSKI Józef (1804 lub 22 XI 1805 Warszawa - 3 XII 1888 Warszawa), kapelmistrz
 500. BRZOZOWSKA Jadwiga, zamężna Bujańska (działała 1906-1922), ¶piewaczka, aktorka
 501. BRZOZOWSKA Leokadia (działała 1800-1804), aktorka
 502. BRZOZOWSKI Hubert (ok. 1880 - przed 1939), aktor
 503. BRZOZOWSKI Karol, wła¶c. Jan Paweł Adamski (działał 1897-1899), aktor, dyr. teatru
 504. BUBIEC Roman (16 X 1907 Warszawa - 15 XI 1975 Gdynia), scenograf
 505. BUCHOLTZ Aleksander Kazimierz, wła¶c. Buchholtz (23 II 1854 Lipno - 13 II 1923 Lublin), aktor, tancerz, dyr. teatru
 506. BUCHOLTZ Alojza Anna Florentyna, wła¶c. Buchholtz, z Ładnowskich (21 VI 1832 Chełm - 25 I 1914 Lublin), aktorka, tancerka, dyr. teatru
 507. BUCHOLTZ Mikołaj Feliks, wła¶c. Buchholtz (1829 - 22 VII 1866 Płock), aktor, dyr. teatru
 508. BUCHOLTZ Pelagia Augusta, wla¶c. Buchholtz, z domu Franke (10 IX 1858 Stare Długie w Poznańskiem - 4 XII 1942 Siedlce), aktorka
 509. BUCHOWSKA Michalina (działała 1888), aktorka
 510. BUCHWALD Jan Wojciech (19 IV 1905 - 8 VIII 1959 Bradford, Anglia), aktor
 511. BUCZEK Stefan (7 IX 1912 Kijów - 22 VIII 1978 Koszalin), aktor, ¶piewak
 512. BUCZKOWSKI Józef (działał 1858-1862), aktor
 513. BUCZKOWSKI Władysław (działał 1858-1859), aktor
 514. BUCZYŃSKA Eufemia, zamężna Wasilewska (ur. 17 VIII 1845 - działała do 1880), tancerka
 515. BUCZYŃSKA Helena (2 XII 1894 Szczygry, gub. Kurska - 21 XII 1957 na statku), aktorka, reżyser
 516. BUCZYŃSKI Aleksander (12 XII 1908 Warszawa - 21 IX 1939), aktor
 517. BUCZYŃSKI Józef (działał 1882-1884), tancerz
 518. BUDECKA Krystyna Janina, ze Szczepkowskich (27 VI 1916 Sosnowiec - 23 VII 1977 Warszawa), tancerka
 519. BUDKOWSKI Ksawery (działał 1867-1879), tancerz, aktor, dyr. teatru
 520. BUDYNOWICZ Tekla, zamężna Ostrowska (działała 1864-1867), tancerka
 521. BUDZANOWSKI Aleksander (działał 1886), aktor
 522. BUDZICKI Zdzisław (25 I 1925 Lwów - 19 X 1980 Wrocław), ¶piewak
 523. BUDZYŃSKI Jan Bronisław (ok. 1903 - 5 IX 1971 Voiron we Francji), aktor, dyrektor teatru
 524. BUDZYŃSKI Konstanty Aleksy (17 VIII 1821 Warszawa - 24 II 1873 Warszawa), tancerz
 525. BUDZYŃSKI Wiktor Kazimierz (4 III 1906 Stanisławów - 30 IV 1972 Londyn), aktor, piosenkarz, reżyser, kierownik artyst., dyrektor teatru
 526. BUGAJNY Władysław Józef (20 lub 28 III 1919 Kalisz - 15 IV 1974 Wrocław), aktor
 527. BUGAJSKI Stanisław Marian (27 X 1922 Nowy S±cz - 24 XI 1970 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 528. BUJAŃSKI Eugeniusz (29 III 1890 - 3 VII 1952 Kraków), dyr. teatru
 529. BUKOJEMSKA Jadwiga Maria (11 VII 1898 Iwonicz k. Krosna - 1 IV 1970 Warszawa), aktorka, tancerka, piosenkarka
 530. BUKOWSKI Jerzy (6 IV 1888 - 21 XII 1953 Skolimów), aktor
 531. BUKOWSKI Tadeusz (11 VIII 1886 Kraków - 8 VI 1915 w Jugosławii), ¶piewak
 532. BUKOWSKI Tadeusz (26 IX 1905 Rypin - 9 VII 1979 Otwock k. Warszawy), lalkarz
 533. BUŁAT-MIRONOWICZ Michał (1906 - 7 X 1955 Warszawa), ¶piewak, aktor
 534. BULIKOWSKA Domicela, zamężna Chmielewska (8 V 1827 - 6 XI 1865 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 535. BULIŃSKI Stanisław (13VIII 1812 - 14 XII 1857 Warszawa), aktor, ¶piewak
 536. BULWIŃSKA Bronisława (działała 1884-1887), aktorka
 537. BULWIŃSKA Maria (ur. 1835 - działała do 1887), aktorka, ¶piewaczka
 538. BULWIŃSKI Adam (ur. ok. 1837 - działał do 1890), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 539. BURATOWSKI Franciszek Antoni (23 XI 1907 Kraków - 14 IV 1980 Rzeszów), aktor
 540. BURBEKL Tytus (działał 1843-1860), aktor
 541. BURBIANKA Eugenia, wła¶c. E. Burba, l v. Strahlerowa, 2°v. Wasilewska, także Horodyska (19 XI 1903 Warszawa - 11 VI 1980 Warszawa), aktorka
 542. BURBSKI Antoni (działał 1845), aktor
 543. BURCHARDT Józefa Maria (ur. 1 IX 1829 - działała do 1848), aktorka
 544. BURDZIŃSKA, Burdzyńska, Teresa (działała od 1825 - zm. 1846 Wilno), aktorka
 545. BURDZIŃSKI, Bardziński, Burdzyński, Tadeusz Tomasz, Edward (ur. 1799 - działał do 1852), aktor
 546. BURKACKA Czesława, zamężna Kuligowska (20 VIII 1883 Warszawa - po 1967), tancerka
 547. BURMAN Włodzimierz ( 18 III 1875 - 25 XII 1952 Warszawa), prezes WTR
 548. BURNATOWICZ Tadeusz (5 II 1900 Stanisławów - 4 V 1977 Kraków), aktor
 549. BURSA Lech Karol (26 IV 1904 Kraków - 18 XI 1961 Kraków), dyrygent
 550. BURSKA Nina, wła¶c. Antonina B., zamężna Cichowska (5 V 1895 ŁódĽ - 28 VIII 1976 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka, reżyser, dyrektor teatru
 551. BURZYŃSKA, Bórzyńska, Rozalia Karolina, z Mullerów (24 X 1805 Warszawa - 3 IX 1880 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 552. BURZYŃSKI Antoni Tomasz (ur. 1808 Kraków lub 1811 - działał do 1836), aktor
 553. BUSZKIEWICZ Agnieszka (działała 1788-1797), aktorka
 554. BUSZYŃSKI Gustaw (25 XI 1888 Wilno - 14 III 1962 Warszawa), aktor, reżyser
 555. BUTKIEWICZ Saturnin (22 IV 1903 Wołkowysk k. Grodna - 1 XI 1973 Warszawa), aktor
 556. BUTKIEWICZ Teofil, Teodor (działał 1906-1914), aktor, dyrektor teatru
 557. BUYNO Stanisława, z Makowskich (30 VI 1908 lub 1906 Warszawa - 2 IX 1978 Warszawa), tancerka, choreograf
 558. BYCHOWSKA Helena, zamężna Iwanow (1 VIII 1909 Ramienskoje - 21 VIII 1959 Toruń), kierownik literacki
 559. BYKOWSKI Leon, wła¶c. Karniol (10 III 1879 Lwów - ok. 1942 Lwów), ¶piewak
 560. BYKOWSKI-JAKSA Piotr (31 I 1823 Jakuszyńce na Podolu - 3 VI 1889 Warszawa), dyr. teatru
 561. BYRSKI Stanisław Roman (24 XI 1911 Warszawa - 3 I 1966 ŁódĽ), scenograf, dyrektor teatru
 562. BYSTRZANOWSKA Helena, wła¶c. H. Ippoldt, zamężna Skwierczyńska (26 VI 1910 Kraków - 8 X 1979 Otwock k. Warszawy), aktorka
 563. BYSTRZYŃSKA Hanna (działała ok. 1914 - zm. marzec 1922 Mediolan), ¶piewaczka
 564. BYSTRZYŃSKI Adam Jerzy, wła¶c. Bernadzikiewicz (działał od 1918 - zm. 1941 Lwów), aktor, reżyser
 565. BZOWSKI Józef, także J. Janota-Bzowski, J. Janota (19 III 1887 Warszawa - 25 XI 1971 Londyn), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 566. BZOWSKI Leon (1880 - styczeń 1912), aktor
 567. CALIŃSKA Zuzanna (działała 1806-1807), aktorka, ¶piewaczka
 568. CALORI Virgilius (21 VII 1832 Bonaduz, włos. Szwajcaria - 5 XI 1874), tancerz, baletmistrz włos. działaj±cy w Polsce
 569. CALORI Wirginia (ok. 1870 - 5 VI 1917 Warszawa), ¶piewaczka
 570. CAMILLOWA Jadwiga, z domu Kanne (1867 Lwów - ok. 1914), ¶piewaczka
 571. CAMPI Antonina, z Miklaszewiczów, Mikłaszewiczów (10 XII 1773 Lublin - 3 IX 1822 Monachium), ¶piewaczka
 572. CARELLE, Carollo (działał w teatrze polskim 1822-1840), tancerz włoski
 573. CARMANTRAND, Carmantrant, Aleksander (ok. 1840 Warszawa - 19 IV 1882 Płock), aktor, tancerz, dyr. teatru
 574. CARMANTRAND, Carmantrant, Paulina, z domu Husenoder, Hausenoder (ok. 1845 ¦l±sk - 4 II 1893 Warszawa), aktorka, dyr. teatru
 575. CAROTINI Tilde (działała 1898-1905), ¶piewaczka
 576. CARREY, Karre (działał w teatrze polskim 1823-1824), tancerz, baletmistrz francuski
 577. CARREY, Karre, z domu Saint-Clair (działała w teatrze polskim 1823-1824), tancerka francuska
 578. CASELLI Francesco (ur. 1745 Florencja; działał w teatrze polskim 1774-1786), tancerz, baletmistrz włoski
 579. CASTORI Irena, wła¶c. I. Kastory, z Bromińskich (1 III 1898 Kraków - 7 V 1961 Kraków), aktorka
 580. CECCHETTI Enrico (21 VI 1850 Rzym - 12 XI 1928 Mediolan), tancerz, baletmistrz włos. działaj±cy w teatrze polskim
 581. CECCHETTI Giuseppina, z domu de Maria (ok. 1857 - 24 X 1927 Mediolan), tancerka włoska działaj±ca w teatrze polskim
 582. CEDZYŃSKA, Cedzińska, Julia, także J. Pilch-Cedzyńska, J. Pilch-Barańska (20 III 1882 Kraków - po 1950), aktorka, ¶piewaczka
 583. CEGIELSKI Stanisław Henryk Bartłomiej (8 I 1905 Stanisławów - 16 XI 1968 Kielce), scenograf, reżyser, dyrektor teatru
 584. CEGLARSKA Aleksandra (działała 1882-1888), tancerka
 585. CEGLARSKA Józefa (działała 1885-1888), tancerka
 586. CELIŃSKA Czesława, wła¶c. Cz. Werkaut-Celińska, zamężna Wołowska (29 IX 1889 Lwów - 5 III 1954 ŁódĽ), aktorka, ¶piewaczka
 587. CELIŃSKA Stefania (działała 1878-1885), aktorka, ¶piewaczka
 588. CELIŃSKI Konstanty (działał 1875-1909), aktor
 589. CELLARI Anna Walentyna, wła¶c. A. Cellary, zamężna ¦cibor-Rylska (14 II 1935 Warszawa - 23 VI 1975 ŁódĽ), aktorka
 590. CENECKA Maria (działała 1845-1846), aktorka, ¶piewaczka
 591. CENECKA Teofila (działała 1844-1855), aktorka
 592. CEPNIK Henryk (6 VII 1877 Lwów - 1942 lub 1944 Brzuchowice k. Lwowa), dyr. teatru, kierownik literacki, reżyser
 593. CEREMUŻYŃSKA, Czeremużyńska, Sabina Franciszka, z Rutkowskich (ok. 1861 - 20 VI 1909 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 594. CEREMUŻYŃSKI Walenty, Walery (ur. ok. 1819 Kraków - działał do 1860), aktor
 595. CEREMUŻYŃSKI, Czeremużyński, Karol (28 X 1857 Lublin - 9 III 1930 Warszawa), aktor
 596. CERRI Cecylia (ok. 1872 Turyn - wiosna 1931 Wiedeń), tancerka włoska działaj±ca w teatrze polskim
 597. CESARSKA Cecylia Katarzyna, z Jabłońskich (działała od 1912 - zm. 24 VI 1942 Warszawa), tancerka
 598. CESARSKI Jan Stanisław (2 IX 1889 Warszawa - 11 II 1975 Warszawa), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 599. CETNAROWICZ Bronisława, pseud. Helena Brogni lub Broni (działała 1883-1887), ¶piewaczka
 600. CETNERSKI Heliodor (9 II 1884 - 19 X 1921), aktor
 601. CEZAR Juliusz, wła¶c. Białobrzeski (ok. 1849 - 29 IX 1872 Lwów), aktor
 602. CEZAREWICZ Antoni, wła¶c. A. Julian Wasilewski (2 III 1914 Grodno - 23 XI 1970 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 603. CHABERSKI Emil Bolesław (28 V 1891 Kraków - 14 IX 1967 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 604. CHABROS Tadeusz, wła¶c. Józef Tadeusz Ch. (12 II 1923 ObliĽniak w Lubelskiem - 5 VI 1976 Lublin), dyrektor teatru
 605. CHˇDZYŃSKA Wanda, zamężna Młodzianowska (21 X 1892 lub 1891 ŁódĽ - 9 X 1958 Warszawa), aktorka
 606. CHˇDZYŃSKI Michał (działał od 1890 - zm. 17 I 1894 Kraków), aktor
 607. CHAMIEC Józef, także J. Jaxa-Chamiec (działał 1903-1917), aktor, dyrektor teatru
 608. CHANIECKA Helena, wła¶c. H. Chrul, zamężna Tosik (23 VI 1910 Krasnojarsk na Syberii - 2/3 1 1971 Kraków), aktorka
 609. CHARIANOW, Cborianow, Olga (ok. 1849 - 15 IX 1869 Warszawa), tancerka, ¶piewaczka
 610. CHARLEMONT Wanda, wła¶c. W. Poznańska, l v. Liberman, 2° v. Nittman (ur. w Warszawie; działała 1888-1889; zm. 23 VIII 1931), aktorka
 611. CHAVEAU Maria, wła¶c. M. Chawowa, zamężna Zakrzewska (ok. 1878 w Rosji - 29 X 1932 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 612. CHĘCIŃSKA Maria (działała 1873-1876), ¶piewaczka, aktorka
 613. CHĘCIŃSKI Jan Konstanty (22 XII 1826 Warszawa - 30 XII 1874 Warszawa), aktor, reżyser
 614. CHEŁCHOWSKA Karolina Rozalia, z Kodrębskich (ok. 1812 Lublin - 25 III 1888 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 615. CHEŁCHOWSKA Lucylla, Łucja (1832 Hrubieszów - 25 I 1860 Kowno), aktorka, tancerka
 616. CHEŁCHOWSKI Franciszek (działał 1846-1847), aktor
 617. CHEŁCHOWSKI, Chełkowski, Tomasz Andrzej (30 XI 1802 Choszczówka k. Warszawy - 16 I lub 16 II 1861 Kowno), aktor, dyr. teatru
 618. CHEŁMICKA Maria (działała 1846-1850), aktorka, tancerka
 619. CHEŁMICKI Janusz Stanisław, także J. Nałęcz, J. Nałęcz-Chełmicki (14 V 1917 Wałcz - 7 V 1970 Katowice), aktor
 620. CHEŁMIKOWSKA Amelia, z Żukowskich, 1° v. Czarnecka (działała 1829 - ok. 1855), aktorka, ¶piewaczka
 621. CHEŁMIKOWSKA Wanda (działała 1854-1857), aktorka
 622. CHEŁMIKOWSKI Jan (ok. 1800 - ok. 1873 Wilno), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 623. CHIMANIENKO Krystyna (11 XII 1934 Warszawa - 27 III 1972 Warszawa), aktorka, piosenkarka
 624. CHMIELARCZYK Maksymilian, pseud. M. Cybulski (11 II 1891 Warszawa - 23 III 1953 Lublin), aktor dyr. teatru, reżyser
 625. CHMIELARSKA-ZAJˇCZKOWSKA Marta (31 X 1895 Warszawa - 27 IV 1962 Warszawa), aktorka
 626. CHMIELEWSKI Józef (ur. ok. 1771 - działał do 1797), tancerz
 627. CHMIELEWSKI Stanisław (działał 1883-1899), aktor
 628. CHMIELEWSKI Tadeusz (8 VII 1892 Warszawa - 14 VII 1970 Legionowo k. Warszawy), aktor, reżyser
 629. CHMIELEWSKI Zygmunt (16 V 1894 Odessa - 26 V 1978 Warszawa), aktor, reżyser
 630. CHMIELIŃSKA Helena, z Czechowiczów (10 XII 1871 Poznań - 5 IV 1941 Warszawa), aktorka
 631. CHMIELIŃSKI Józef (17 XII 1862 lub 1859 Warszawa - 28 IX 1941 Warszawa), aktor
 632. CHMIELOWA Maria, z domu Opałko, także M. Chmiel-Tryczyńska, 2°v. Bieńkowska (2 IX 1894 Rzepiennik Biskupi k. Gorlic - 6 VII 1968 Kraków), ¶piewaczka
 633. CHMURKOWSKA Maria Marcela, z Fiszerów (9 I 1901 Warszawa - 9 VI 1979 Warszawa), aktorka
 634. CHMURKOWSKI Feliks Henryk, pseud. F. Tęczyński (18 V 1896 Warszawa - 16 IV 1971 Warszawa), aktor, reżyser
 635. CHOBRZYŃSKA Honorata, Henryka, z Rajeckich, 1 v. Kalenkiewicz, Kalinkiewicz, 3° v. Dembowska (ur. 1814 Warszawa - działała do 1847), aktorka
 636. CHODACKI Juliusz, pseud. J. Imar (15 IX 1900 Nowy S±cz - 24 XII 1959 Poznań), aktor, reżyser
 637. CHODAKOWSKI Dominik (działał przed 1847), aktor
 638. CHODAKOWSKI Józef Dołęga (10 III 1850 Rawa Mazowiecka - 30 IV 1914 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 639. CHODECKI Aleksander (ok. 1843 - 6 VII 1874 Sambor), aktor
 640. CHODECKI Jerzy, wła¶c. J. Chodowiecki (działał od 1921 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor, reżyser
 641. CHODKOWSKI Witold (działał 1790-1801), aktor
 642. CHODOWIECKA Józefa, zamężna Hess (ur. 27 V 1831 Jastrzębie pow. Krasnystaw - działała do 1870), ¶piewaczka
 643. CHOD¬KO Michał Tadeusz Andrzej, pseud. Michel Noel (ll X 1844 Paryż - 14 VI 1914 Kraków),¶piewak, reżyser
 644. CHOJNACKA Józefa, zamężna Halpert (1812 lub 1814 Warszawa - 26 I 1835 ¦l±sk), aktorka
 645. CHOJNACKA Rozalia, z Janaszów (działała 1858-1884), aktorka
 646. CHOJNACKI Alfons (działał 1866-1868), aktor
 647. CHOJNACKI Franciszek, wła¶c. F. Piórek (działał 1896-1899), aktor
 648. CHOJNACKI Ignacy (działał 1863-1891), aktor
 649. CHOJNACKI, Choynacki, Karol (działał 1844-1846), aktor
 650. CHOLEWICKA Helena Antonina (20 I 1848 Warszawa- 13 XII 1883 Nicea), tancerka
 651. CHOLEWICKA Maria, z Wojciechowskich (działała 1839-1902), tancerka
 652. CHOLEWICKA Teodora, Teodozja, Teofila (działała 1871-1890), tancerka
 653. CHOLEWICKI Franciszek Józef (10 IV 1816 Kossów Podlaski-16 IV 1859 Warszawa), tancerz
 654. CHOLEWICKI Jan (działał 1890-1897), aktor
 655. CHOLEWICKI Wacław (ok. 1854 - 11 VII 1908 Warszawa), ¶piewak
 656. CHOLEWICZ Kazimierz, pocz±tkowo Cholewiński (1872 Kraków - 5 V 1914 Kochanów k. Łodzi), aktor
 657. CHOMANOWSKI Jan Nepomucen (18 lub 19 V 1818 Kalisz lub Konin - 3 VIII 1868 Warszawa), aktor, reżyser
 658. CHOMENTOWSKI Bohdan (ok. 1912 - 12 II 1977 Warszawa), tancerz, aktor
 659. CHOMIAK Władysław (1 VII 1923 Lwów -24 VI 1961 Poznań), ¶piewak
 660. CHOMIŃSKI Ignacy (31 VII 1819 Zamo¶ć - 1 XII 1846 Siedlce), aktor, reżyser
 661. CHOMIŃSKI Michał Andrzej (1 VII 1821 Zamo¶ć - 24 X 1886 Warszawa), aktor
 662. CHOMIŃSKI, Chromiński, Bronisław (działał 1908-1914), aktor
 663. CHORˇŻY Bolesław, Dobiesław, Józef (działał 1885-1899), aktor
 664. CHORIAN, Chorjan, Gustaw, wła¶c. August Jan Suzin (1899 Warszawa -19 I 1932 Warszawa), ¶piewak
 665. CHOROMAŃSKI Leon, wła¶c. Julian Ch. (26 XI lub 21 XII 1872 Konotop na Ukrainie - 12 II 1953 Legionowo k. Warszawy), kierownik lit. teatru
 666. CHOROSZCZO Zenon, także Z. Choroszcza (działał od 1908 - zm. 1950 we Francji), aktor, reżyser
 667. CHORZEWSKI Karol Stefan (16 XII 1906 Turzynów k. Kutna - 23 V 1978 Jelenia Góra), aktor, ¶piewak
 668. CHOTKOWSKA Władysława (1877 Piotrków - po 1923), ¶piewaczka
 669. CHRAPCZYŃSKA Marta (działała 1900-1909), aktorka
 670. CHRAPCZYNSKI Eustachy (ok. 1822 - 16 IX 1861 Warszawa), ¶piewak
 671. CHRASZCZEWSKA Bronisława, zamężna Chrzanowska (działała 1882-1893), aktorka
 672. CHRONOWSKA Ernestyna, z Kwiatkowskich (ok. 1850 - 16 VIII 1926), tancerka
 673. CHRONOWSKA Zofia, z Piotrowskich, także Z. Chrzanowska (ok. 1847 Warszawa - 6 IX 1876 Warszawa), tancerka
 674. CHRONOWSKI Henryk (działał 1857 - ok. 1890), tancerz
 675. CHRZANOWSKA Aniela (działała 1845), aktorka
 676. CHRZANOWSKA Bronisława (działała 1882-1902), aktorka
 677. CHRZANOWSKA Łucja, Lucyna (działała 1890-1908), tancerka
 678. CHRZANOWSKA Maria (działała 1903-1904), aktorka, ¶piewaczka
 679. CHRZANOWSKA Melania, zamężna Jastrzębska (6 V 1907 Warszawa - 10 II 1959 Warszawa), aktorka
 680. CHRZANOWSKA Stanisława (15 X 1883 - 9 XII 1952 Skolimów), aktorka
 681. CHRZANOWSKI Bronisław (działał 1869-1904), aktor, dyr. teatru
 682. CHRZANOWSKI Łucjan, Lucjan (działał 1906-1939), tancerz
 683. CHRZANOWSKI Mieczysław (działał 1866), aktor
 684. CHRZANOWSKI Stanisław (działał od 1922 - zm. 1949), tancerz, aktor
 685. CHUDKOWSKI, Chodkowski, Józef, wła¶c. J. Chudek (działał od 1878 -zm. 13X1 1901), ¶piewak
 686. CHULAWSKA Wanda, Zofia, także Wirting-Chulawska, Wanda Wittyng, Maria Witting, Wisting (działała 1900-1908), ¶piewaczka
 687. CHWALIŃSKI Maksymilian (ur. 1770 - działał do 1797), tancerz
 688. CHWAST-CHWASTKIEWICZ Paweł (ok. 1886 - 26 III 1923 Warszawa), aktor
 689. CHWAT Czesław (1861 Radom - 20 I 1925 ŁódĽ), dyrygent
 690. CHYRCZAKOWSKI Franciszek (działał 1890-1892), ¶piewak
 691. CIANI-SULIKOWSKA Maria, wła¶c. Maria Fiorenza Ciani, zamężna Sulikowska (ok. 1894 Zwinogrod gub. kijowska - 1 XII 1967 Warszawa), aktorka
 692. CIBORSKI Konrad (5 II 1903 Warszawa - 15 V 1978 Warszawa), ¶piewak, aktor
 693. CICHOCKA Paulina, zamężna Paszkowska (działała 1834-1843), aktorka
 694. CICHOCKA Władysława, zamężna Prohazkowa, Prochaskowa (ur. 13 VI 1884 Poznań - działała do 1908), aktorka
 695. CICHOCKA, Cichowska, Zofia, zamężna Pieni±żek (1855 Warszawa - 28 VIII 1902 Lwów), aktorka
 696. CICHOCKI Aleksander (działał od 1910 - zm. 1916 Francja), tancerz
 697. CICHOCKI Roman (18 II 1887 Poznań - 2 VIII 1961 Duszniki-Zdrój), aktor, reżyser, dyr. teatru
 698. CICHOŃ Adam (12 XII 1908 Rzeczyca k. Lublina - 17 V 1979 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru
 699. CICHORACKI Władysław Franciszek, pseud. Wołodia Tichonow (3 VIII 1899 Starogard - 10 II 1967 Bydgoszcz), aktor, tancerz
 700. CIEMSKA Michalina (działała 1868), aktorka
 701. CIEMUCHOWSKI Bolesław (działał 1873-1874), aktor
 702. CIEPLIK Józef (działał 1828-1850), aktor, dyr. teatru
 703. CIEPLIŃSKI Jan (10 V 1900 Warszawa - 17 lub 21 IV 1972 Nowy Jork), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 704. CIERPIŃSKA Filipina (działała 1868-1878), aktorka
 705. CIESIELSKA Leokadia, wła¶c. L. Walicka (17 XI 1891 Warszawa - 20 III 1980 Skolimów k. Warszawy), tancerka, choreograf
 706. CIESIELSKI Józef, także J. Józefowicz (15 I 1892 Kalisz - 12 I 1959 Poznań), tancerz, baletmistrz
 707. CIESZKOWSKA Halina, wła¶c. Helena Aniela C, zamężna Przyłuska (2 II 1901 Warszawa - 11 II 1969 Katowice), aktorka
 708. CIESZKOWSKI Stanisław (listopad 1865 Warszawa - 12 XI 1933 Warszawa), dyr. teatru
 709. CIE¦LEWICZ Władysław, Wacław (20 V 1889 Mosina k. Poznania - 16 X 1918), aktor, ¶piewak
 710. CIE¦LEWSKI Franciszek (29 I 1841 Warszawa - 5 VI 1920 Warszawa), ¶piewak
 711. CIE¦LIKIEWICZ, Cie¶likowski, Jan (działał 1865-1866), aktor
 712. CIE¦LIŃSKA Filomena, Antonina, zamężna Welling, Velling (ur. w Warszawie; działała 1878-1888), aktorka
 713. CIMINI Pietro (ur. 1876 Modena na Capri; działał w teatrze polskim 1910-1914), dyrygent włoski
 714. CIRIN Roman (25 VII 1902 Lwów - 2 III 1953 Szczecin), aktor, ¶piewak
 715. COGEN, Kogen, Helena (działała 1820-1825), tancerka
 716. COGEN, Kogen, Konstanty (działał 1820-1825), tancerz
 717. COLLIGNON-SZYMAŃSKA Maria (działała 1905-1917), ¶piewaczka
 718. COMPIT, Kompit, Józef Karol (28 V 1850 Praha - 25 VI 1916 Brno), ¶piewak czeski działaj±cy w teatrze polskim
 719. CONTI Witold, wła¶c. W. Kozikowski (działał od 1930 - zm. 1943 Nicea), aktor, ¶piewak
 720. CORNOBIS Józef Karol (28 VI 1880 Kr±gola pow. Konin - 1939 lub po maju 1940), aktor, reżyser, dyr. teatru
 721. COURTIN Louis (działał w teatrze polskim 1818-1821), dekorator francuski
 722. CROTTI Mikołaj (10 XII 1852 we Włoszech - 29 VII 1921 Konstancin), ¶piewak
 723. CUDNOWSKI Henryk, pseud. Korecki (12 IX 1884 Lwów -16 XI 1963 Wrocław), aktor, reżyser, dyr. teatru
 724. CUDZICH Bronisław (15 VI 1925 Biały Dunajec k. Zakopanego - 24 VII 1974 Kraków), aktor
 725. CURZ, Curtz, Kurtz, Daniel (23 XII 1753 Wenecja - po 1818), tancerz, baletmistrz
 726. CWALINA Regina (działała 1883-1887), aktorka
 727. CWOJDZIŃSKI Antoni, pseud. A. Wojdan (9 X 1896 Brzeżany na Ukrainie - 7 VIII 1972 Londyn), aktor, reżyser
 728. CYBULSKA Stanisława, z Chmielewskich (działała 1882-1892), aktorka
 729. CYBULSKA Stefania, wła¶c. S. Chmielarczyk, z domu Zrubek, 2°v. Kostkowska (3 V 1910 Lublin - 12 X 1980 Lublin), aktorka, tancerka
 730. CYBULSKI Andrzej (19 VIII 1926 Kraków - 15 V 1971 Warszawa), scenograf
 731. CYBULSKI Gustaw (1894 Styków w Małopolsce - 18 I 1931 Warszawa), aktor, reżyser
 732. CYBULSKI Józef (22 VII 1840 Służew pod Warszaw± - 14 I 1912 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 733. CYBULSKI Tadeusz (31 III 1878 Kraków - 30 X 1954 Kraków), scenograf
 734. CYBULSKI Zbigniew (3 XI 1927 Kniaże k. Stanisławowa - 8 I 1967 Wrocław), aktor, reżyser
 735. CYGANIK Romuald (4 II 1895 Lwów - 21 I 1954 Bytom), ¶piewak, reżyser
 736. CYGAŃSKA Janina Anna, zamężna Kadzidłowska (14 I 1888 Warszawa - 15 XI 1968 Poznań), ¶piewaczka
 737. CYGAŃSKA Stanisława (działała 1886-1888), ¶piewaczka
 738. CYMMERMAN Katarzyna, wła¶c. K. Zimmermann, z Geblów, Goblów (działała 1821-1835), ¶piewaczka
 739. CYNARSKI Stanisław Jan (30 VII 1913 Różanka k Strzyżowa na RzeszowszczyĽnie - 13 VIII 1970 Zielona Góra), aktor
 740. CYPRYSZEWSKI Bolesław (działał 1877-1878), aktor
 741. CYWIŃSKI Stanisław (1 I 1897 Kamienskoje - 25 IX 1965 Warszawa), tancerz
 742. CZABANOWSKI Jan (14 V 1893 Lwów - 10 IX 1962 Wrocław), aktor, reżyser
 743. CZAJKOWSKA Maria (działała 1870-1892), aktorka, ¶piewaczka
 744. CZAJKOWSKA Maria, ze Strnad-Zenowiczów (działała 1892-1913), aktorka, ¶piewaczka
 745. CZAJKOWSKA Mila, wła¶c. Emilia Cz. (działała od 1910 - zm. 15 VI 1961 Kraków), aktorka
 746. CZAJKOWSKA Teofila, z Żeromskich (działała 1852-1855), aktorka
 747. CZAJKOWSKA Zofia, wla¶c. Z. Szumlasińska (działała 1894-1919), aktorka
 748. CZAJKOWSKI Edmund, Edward (21 VIII 1821 Warszawa - 27 VI 1860 Warszawa), aktor
 749. CZAJKOWSKI Edward, Walenty (ur. ok. 1826 - działał do 1855), ¶piewak
 750. CZAJKOWSKI Stefan (8 VI 1903 Warszawa - 2 IX 1942 O¶więcim), aktor
 751. CZAJKOWSKI Władysław, wla¶c. W. Gottsohner (15 III 1873 Halicz - 1911 Krosno), aktor, dyr. teatru
 752. CZAKI Henryk (5 V 1876 Sanok - 2 X 1948 Kraków), aktor
 753. CZAKI, Csaki, Jadwiga, wła¶c. Józefa Pelagia Jadwiga Cie¶lińska, zamężna Mirecka (19 VI 1860 Wygiełżów Ko¶cielny pow. łaski - 7 III 1921 Warszawa), aktorka
 754. CZAPELSKI Stanisław Celestyn (7 IX 1889 Lwów - 5 II 1966 Szczecin), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 755. CZAPLICKI Stanisław Roman Bronisław (3 IX 1881 lub 1883 Chorostków pow. Husiatyn - 22 II 1957 Opole), scenograf
 756. CZAPLIŃSKA Janina, pseud. Yanka Czaplińska, Viera de Varsovia (ok. 1885 - 1960 Rio de Janeiro), ¶piewaczka
 757. CZAPLIŃSKA Zofia, także Bolesławska (ok. 1867 Warszawa -27 II 1940 Warszawa), aktorka
 758. CZAPNIK-SZLENKER Anna (4 III 1938 Warszawa - 23 IX 1961 Bastia), aktorka
 759. CZAPSKA Czesława Maria, zamężna KuĽmin (działała 1864-1880), aktorka
 760. CZAPSKA Józefa (ur. w Warszawie; działała od 1867 - zm. 25 VIII 1881 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 761. CZAPSKA Maria, Mary, z Borawskich (działała 1882-1921), aktorka
 762. CZAPSKI Czesław Jan, także Hutten-Czapski (działał 1885-1931), aktor, dyr. teatru
 763. CZARKOWSKA W. (działała 1883-1897), aktorka
 764. CZARLI Henryka (działała 1865-1892), aktorka
 765. CZARNECKA Helena Wilhelmina, zamężna Mielnicka (6 IV 1874 lub 20 XII 1879 Warszawa - 14 XI 1952 Skolimów), aktorka
 766. CZARNECKA Krystyna Janina, zamężna Wiszniowska, także Wi¶niowska (23 I 1917 Dęblin - 30 XI 1977 Szczecin), ¶piewaczka, aktorka
 767. CZARNECKA Zofia (działała 1908-1912), aktorka
 768. CZARNECKI Aleksander, także A. Boczoń-Czarnecki (działał od 1871 - zm. 6 V 1907 Warszawa), aktor
 769. CZARNECKI Henryk Karol (ok. 1880 - ok. 1949 Częstochowa), aktor, dyr. teatru
 770. CZARNECKI Kazimierz, wła¶c. Władysław Marszałek (10 XII 1882 Kraków - 3 V 1964 Poznań), ¶piewak, reżyser
 771. CZARNECKI, prawdopodobnie Alfred Edward (działał 1870-1889), aktor, ¶piewak
 772. CZARNOMSKI Roman Kazimierz (ur. 1860 Bałta - działał do ok. 1883), aktor
 773. CZARNOWSKI Ludwik (21 VIII 1887 Mirosławice pow. Kutno - 17 II 1933 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 774. CZARNOWSKI Tadeusz (30 V 1934 Chełmża - 25 VII 1980 Rzeszów), aktor
 775. CZARTORYJSKA Olimpia, wła¶c. O. Czartoryska, ze Szczepańskich (ok. 1858 Kraków - 28 XI 1884 Płock), aktorka
 776. CZARTORYJSKI Roman, wła¶c. Adam Roman Czartoryski (ok. 1858 Warszawa - 4 III 1896 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 777. CZARTORZYSKA Justyna, wła¶c. Maria Janina Bachrach, zamężna Szrojt (16 XII 1903 Warszawa - 28 IV 1972 Warszawa), aktorka
 778. CZASZKA Stanisław, wła¶c. Apfel, także Apfel-Czaszka (6 IV 1895 Lipica Górna k. Rohatyna na Podolu - 4 II 1968 Piekary ¦l±skie), aktor, reżyser
 779. CZECHOWICZ Jakub (działał 1842-1864), aktor, dyr. teatru
 780. CZECHOWSKA Helena Ewa, zamężna Łuczak, także Stomowa (25 XII 1891 Kraków - 18 X 1972 Puszczykowo k. Poznania), aktorka
 781. CZECHOWSKA Paulina, Emilia, z Kwiecińskich (23 III 1851 Warszawa - 19 IV 1920 Kraków), aktorka
 782. CZECHOWSKA Tatiana, z Zieleniewskich (12 VI 1903 Kijów - 23 II 1968 Warszawa), aktorka
 783. CZECHOWSKA-MILLER Ludwika Wanda Matylda, zamężna Silvestri (2 I 1851 Warszawa-1 VII 1890 Pignatere), ¶piewaczka
 784. CZECHOWSKI Bernard (5 I 1883 Krzywiń pow. Ko¶cian - 24 X 1910 Poznań), aktor
 785. CZECHOWSKI Leon (2211885 Kraków - 8 VIII 1938 Bydgoszcz), aktor, dekorator
 786. CZEKALLA Helena, zamężna Pi±tosa, pseud. Wandyczowa (23 V 1888 Warszawa - 26 IV 1952 Radom), aktorka
 787. CZEKLIŃSKA, Czyklińska, Czyglińska, Cyklińska, Cychlińska, Marianna, prawdopodobnie także Maria Czekiewiczówna (ur. ok. 1766 - działała do 1797), tancerka
 788. CZEKOTOWSKI Kazimierz, pseud. Casimiro de Walden, Dewalden (2 III 1901 Jekaterynosław w Rosji - 14 VI 1972 Warszawa), ¶piewak
 789. CZELAŃSKI Ludwik, wła¶c. Ludvik Vitezslav Ćelansky (17 VII 1870 Wiedeń - 27 X 1931 Praha), dyrygent czeski działaj±cy w teatrze polskim
 790. CZEMPIŃSKI Jan (działał 1788-1789), aktor
 791. CZENGERY Władysław Romuald (12 III 1888 Chodorków, pow. Skwiry - luty 1942 Samarkanda), aktor, reżyser, dyr. teatru
 792. CZERMAŃSKA Eleonora, wła¶c. E. Heinrich, z Rawskich (10 II 1882 Kraków - zm. 19 II 1935 Lwów), aktorka
 793. CZERMAŃSKI Edmund, wła¶c. E. Heinrich (1870 - 23 XI 1912), aktor, reżyser
 794. CZERMAŃSKI Edward (ok. 1899 - 1944 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 795. CZERNEKÓWNA Maria (działała od 1909 - zm. ok. 1930 w Bydgoszczy lub ¦wieciu), ¶piewaczka, aktorka
 796. CZERNIAK Maria, wła¶c. Katarzyna Cz., z Galińskich (2 XI 1864 Kielce - 11 IX 1940 Poznań), aktorka
 797. CZERNIAK Stanisław (29 IV 1863 Turek - 17 VIII 1913 Krzeszowice k. Krakowa), aktor
 798. CZERNIAWSKA Maria, także M. Daniłowa, zamężna Chmielarczyk (ok. 1893 - 12 VII 1931 Ciechocinek), ¶piewaczka
 799. CZERNICKI Gustaw, pseud. Jerzyna (1857 Kraków - 15 VII 1914 Lublin), ¶piewak
 800. CZERSKA Wiktoria, z Przesmyckich (ok. 1826 - 24 II 1888 Kraków), aktorka
 801. CZERSKI Wincenty, wła¶c. W. Kacerz (11 IX 1891 Kraków - 11 V 1961 Opole), aktor, ¶piewak
 802. CZERWIŃSKA Julia (działała 1849-1851), aktorka
 803. CZERWIŃSKI Edward (działał od 1931 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 804. CZERWIŃSKI Herman (działał 1905-1910), aktor, dyrektor teatru
 805. CZERWIŃSKI Józef (działał 1844-1846), aktor
 806. CZERWIŃSKI Wilhelm, wła¶c. W. Rechen (działał 1901-1906), ¶piewak
 807. CZESŁAWSKI Jan (działał 1886-1914), aktor, dyr. teatru
 808. CZŁONKOWSKI, Członowski, Michał (działa} 1897-1908), dyr. teatru
 809. CZOPEK Alfred Józef (24 XI 1906 Witkowice k. Ostrawy na Morawach - 6 VIII 1972 Wrocław), ¶piewak, aktor, tancerz
 810. CZOPNIK Józef Antoni (5 XII 1919 Chorzów - 24 XII 1979 Chorzów), aktor, lalkarz
 811. CZOSNOWSKA Klementyna, zamężna Byków (11 XI 1864 Ruda Guzowska pod Żyrardowem - 23 VII 1913 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 812. CZOSNOWSKI Sylwester (2 XII 1908 Płock - 4 I 1970 Warszawa), dyrygent, dyrektor, kierownik muz. teatru
 813. CZTERNASTY Stefan, pseud. Stefański (28 VIII 1860 Poznań - 12 IV 1906 Poznań), aktor
 814. CZYŃSKI Kazimierz (6 II 1891 Przemy¶l - 15 XI 1956 Sulechów), aktor, reżyser
 815. CZYSTOGÓRSKI Ludwik, wła¶c. L. Reinberg, niekiedy także Reinberg-Czystogórski (1855 - 28 I 1933), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 816. CZYSZKOWSKI, Czyżkowski, Julian, Adolf (1853 Lwów - 28 I 1909 Kalisz), ¶piewak, aktor
 817. CZYŻ Henryk Maciej (24 II 1926 Sosnowiec - 25 XI 1980 Warszawa), aktor
 818. CZYŻEWSKI Adam (działał 1907-1923), aktor
 819. CZYŻOWSKI Stanisław (31 V 1918 Grabówki k. Krakowa - 22 I 1966 Warszawa), dyrektor, kierownik artyst. teatru
 820. ĆWIKLIŃSKA Kaliksta, zamężna Bałucka (8 XI 1849 Kraków - 17 II 1877 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 821. ĆWIKLIŃSKA Mieczysława, wła¶c. M. Trapszo, inne pseud. Gryf, Lińska, l°v. Bartkiewicz, 2° v. Maderowa, 3° v. Steinsbergowa, Szteinsbergowa (1 I 1879 Lublin - 28 VII 1972 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka.
 822. ĆWIKLIŃSKI Antoni (działał od 1887 - zm. 10 V 1889 Włocławek), ¶piewak, aktor
 823. ĆWIKLIŃSKI Jerzy Lech (19 IV 1923 Grudzi±dz - 11 III 1969 ŁódĽ), aktor, reżyser
 824. DˇBROWSKA Aleksandra, zamężna Skowrońska (działała 1884-1905),¶piewaczka
 825. DˇBROWSKA Felicja, zamężna Jełowicka (działała 1819-1849), aktorka, tancerka
 826. DˇBROWSKA Jadwiga (11 V 1900 Warszawa - 15 VIII 1955 Kraków), aktorka
 827. DˇBROWSKA Leokadia, także Zacharewicz (28 X 1894 Warszawa - po 1949), tancerka
 828. DˇBROWSKA Leontyna (działała 1880-1892), tancerka
 829. DˇBROWSKA Maria (działała 1907-1931), tancerka
 830. DˇBROWSKA Maria, z Ziembińskich (16 VII 1865 Warszawa - 3 XII 1952 ŁódĽ), aktorka
 831. DˇBROWSKA Stefania, zamężna Srebrna (ur. ok. 1894 Lwów - działała do 1923), tancerka
 832. DˇBROWSKA Wiktoria (działała 1882-1883), aktorka
 833. DˇBROWSKI Feliks (działał 1906-1911), aktor
 834. DˇBROWSKI Franciszek Salezy Kazimierz (31 XII 1835 lub 27 II 1836 Białobrzegi pow. Radom - 5 VIII 1915 Warszawa), aktor
 835. DˇBROWSKI Marian (27 IX 1878 Mielec - 28 IX 1958 Miami, USA), dyr. teatru
 836. DˇBROWSKI Paulin (22 VI 1823 - około 2 III 1900), aktor
 837. DˇBROWSKI Roman (czerwiec 1864 Warszawa - 7 XII 1918 Warszawa), aktor
 838. DˇBROWSKI Serwacy, wła¶c. S. Dobrowolski (ok. 1860 - 29 VI 1882 Warszawa), aktor
 839. DˇBROWSKI Stanisław, wła¶c. Stanisław Aleksander Spiegel (24 III 1889 Lwów - 9 I 1969 Góra Kalwaria k. Warszawy), aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatru
 840. DˇBROWSKI Wojciech (28 II 1876 Piotrków - ok. 1944), aktor
 841. DˇBROWSKI Zygmunt (27 XI 1896 Pruszków k. Warszawy - 20 III 1973 Warszawa), tancerz
 842. DACZYNSKI Stanisław (11 IX 1892 Husiatyn - 1 IX 1964 Warszawa), aktor, reżyser
 843. DAKOWSKA Maria (działała 1900-1901), aktorka
 844. DALEWSKA, Delewska, Iza (działała 1904-1922), aktorka
 845. DAMIĘCKI Dobiesław (2 IV 1899 Karniewek, pow. Pułtusk -10 IV 1951 Warszawa), aktor, reżyser
 846. DAMROSCH Leopold (22X1832 Poznań - 15 IX 1885 New York), kapelmistrz
 847. DAMSE Filipina, zamężna Mikulska (26 V 1831 Warszawa - 21 III 1888 Warszawa), tancerka
 848. DAMSE Józef Wiktoryn (23 XII 1832 Warszawa - 27 XII 1876 Warszawa), aktor
 849. DAMSE Krystyna, z Mularskich (24 VII 1800 Warszawa - 5 VI 1862 Warszawa), aktorka
 850. DAMSE Teresa, zamężna Markowska (20 X 1824 Warszawa - 16 I 1886 Warszawa), aktorka
 851. DAMSE, Dampse, Wiktoryn Józef (23 I 1788 lub 26 I 1789 Sokołów koło Stryja - 15 XII 1852 Rudno koło Warszawy), aktor, kapelmistrz
 852. DANECKI Michał Bohdan (4 IX 1903 Baczki lub B±czki woj. warsz. - 4 XII 1970 Warszawa), aktor
 853. DANIEL Józef, także J. Danjell (31 I 1893 Rawa Mazowiecka - 17 VIII 1978 Kraków), aktor, inspicjent
 854. DANIELEWICZ Józef (działał 1872-1884), aktor
 855. DANIELEWICZ Paulina (ok. 1837 - 2 X 1855 Warszawa), aktorka
 856. DANIELEWSKI Cyryl (8 VIII 1864 Chełmno - 2 IV 1923 Toruń), aktor, dyr. teatru, reżyser
 857. DANIELOWICZ Felicissima (działała 1829), aktorka
 858. DANIELOWICZ Józef Stanisław (28 IX 1809 - po 1839), aktor
 859. DANIŁOWICZ Stanisław, także Strzelbicki, wła¶c. Daniłowicz-Strzelbicki (ok. 1906 Warszawa - wrzesień 1944 Warszawa), aktor
 860. DARDZIŃSKI Bronisław (30 XII 1901 Petersburg - 13 V 1971 Warszawa), aktor
 861. DAREWSKA Apolonia, prawdopodobnie także Dorota Derewska (ur. ok. 1767 - działała do 1797), tancerka
 862. DARGIEL Jerzy Bonawentura (14 VII 1917 Warszawa - 21 VIII 1973 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 863. DARSKI Bronisław (12 III 1905 Strzemieszyce, pow. Będzin - 10 III 1964 Warszawa), aktor
 864. DASZEWSKI Jan Jerzy (16 X 1890 Aleksandrów Kujawski - 28 VII 1974 Szczecin), aktor, reżyser
 865. DASZEWSKI Władysław (3 III 1902 Warszawa - 25 VII 1971 Warszawa), scenograf, dyrektor teatru
 866. DASZKIEWICZ Józefa Anna, zamężna ¦liwińska (14 III 1813 lub 1815 Warszawa - 24 VIII 1886 Płock), aktorka, ¶piewaczka
 867. DASZYŃSKA Hanna, wła¶c. Anna D., zamężna Borkowska (5 I 1908 Kraków - 1953 Londyn), aktorka
 868. DATCZYSZYN Józef (działał 1882-1885), aktor
 869. DAWID Wilhelm Jan Ludwik Ferdynand, pseud. Narczyński [?] (ur. 12 VIII 1806 Kraków - działał do 1847), aktor
 870. DAWIDOWICZ Tadeusz (7 III 1894 Lwów - 14 VII 1961 Przeworsk), dyrygent
 871. DAWISON Bogumił (15 V 1818 Warszawa - 1 II 1872 Drezno), aktor
 872. DĘBICKA Jadwiga, zamężna Stermich, także J. Stermich-Dębicka, Hedwig von Debitzka (24 XI 1888 Lwów - 3 XII 1970 Wiedeń), ¶piewaczka
 873. DĘBICKA Justyna Julianna, z Kostmanowiczów, Kastmanowiczów (ur. 1840 Kraków - działała do 1870), aktorka
 874. DĘBICKI Bronisław Zygmunt (19 VII 1834 Kłodno Wielkie w Małopolsce - 9 VI 1903 Lwów), aktor
 875. DĘBICZ Stanisław (12 XII 1887 Warszawa - 14 VII 1948 Iwonicz), aktor, reżyser
 876. DĘBNICKA Zofia, zamężna Orszagh (8 V 1889 Warszawa - 25 X 1967 Warszawa), aktorka
 877. DĘBOWICZ Józef (działał od 1905 - zm. 25 IX 1939 Warszawa), aktor
 878. DĘBOWICZ Maria (działała od 1921 - zm. 25 IX 1939 Warszawa), aktorka
 879. DĘBOWSKI Antoni (działał 1868-1875), aktor
 880. DEBRAY, De Bray, Henryk Aleksander (działał 1818-1851), tancerz, baletmistrz
 881. DĘBSKI Jan, wła¶c. Ajchenblat (31 VIII 1894 Warszawa - 1 VI 1966 Ciechocinek), aktor
 882. DĘBSKI, Dembski, Władysław (działał od 1865 - zm. 27 V 1900 Włocławek), aktor, dyr. teatru
 883. DEJOWSKA Karolina (działała 1829-1830), aktorka
 884. DEJUNOWICZ Kazimierz (4 III 1901 Siemienówka w Rosji - 18 XII 1980 Konstancin-Jeziorna k. Warszawy), aktor
 885. DEKIERT Apolonia, także A. Dekierska, z Kucharskich, 2° v. Ancel (28 XII 1886 Poznań - po 1932), aktorka
 886. DELCHAU Adolf (29 IV 1829 Włocławek - 24 XI 1874 Płock), aktor, dyr. teatru
 887. DELCHAU Kazimierz (działał 1876-1881), aktor
 888. DELIUS Wacław Izydor (działał od 1919 - zm. 19 XI 1922 Warszawa), aktor
 889. DELLER Sabina Maria (ok. 1853 - po 1881), aktorka
 890. DELMARE Irena, Maria (działała 1876-1884), aktorka
 891. DELPONTI (działał 1902-1904), aktor
 892. DEMAN Rudolf (działał 1900-1908), dyrygent
 893. DEMAR Marian Wilhelm, także M. Demar-Mikuszewski, wła¶c. M. Mikuszewski (10 II 1897 Kraków - 13 I 1979 Kraków), ¶piewak
 894. DEMBICKI, Dębicki, Marcin (działał 1854-1869), aktor
 895. DEMBIŃSKI Bolesław (9 V 1833 Poznań - 7 VII 1914 Poznań), kapelmistrz
 896. DEMBOWSKI Kazimierz, wła¶c. K. Wejroch, Weyroch (28 I 1895 Łomża - 10 IX 1975 Warszawa), ¶piewak, aktor, reżyser
 897. DEMBOWSKI, Dębowski, Albert, wła¶c. A. Weissflock (działał 1858-1894), aktor
 898. DEMCZUK Bogdan, Bogusław, Bogumił, także Demczakowski, wła¶c. Bogusław Ryszard D. (1 VIII 1932 Ostróg nad Horyniem - 2 VI 1970 Częstochowa), aktor
 899. DEMKOWSKA Walentyna, także W. Miedwiediew-Demkowska, z domu Miedwiedieff (7 II 1895 Miedwiedica nad Donem - 10 IV 1968 Warszawa), aktorka
 900. DENIS Paulina (działała 1832), aktorka
 901. DEREŃ Roman (8 VIII 1884 Warszawa - 14 VII 1962 Warszawa), aktor
 902. DEROWICZ M. (działała 1882-1883), aktorka
 903. DERYNG Maria, zamężna de Colonna Walewska (25 III 1857 Wilno - 1918 Rosja), aktorka
 904. DERYNG, Diring, Emil, Emilian (26 II 1819 Warszawa - 3 XII 1895 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 905. DESZCZYŃSKI Józef (1781 Wilno - 1844 Horodyszcze k. Mińska Litewskiego), dyrygent
 906. DESZNER Salomea, wła¶c. S. Teschner, Teszner (1759 Białystok - 20 III 1806 Grodno), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 907. DĘTKOWSKA Irena, z Jasińskich (24 XII 1894 Warszawa - 17 II 1961 Poznań), aktorka
 908. DETKOWSKI Leopold Edmund (15 XI 1891 Warszawa - 13 II 1980 Poznań), aktor, ¶piewak
 909. DI DOY, Di Doi, Didoi, Didoj, Helena (działała 1904-1909), ¶piewaczka, aktorka
 910. DIAKIEWICZ Jadwiga (działała 1881-1890), aktorka, tancerka
 911. DIANNI August (28 I 1873 Rzym - 11 VIII 1938 Lwów), ¶piewak
 912. DIDUR Adam (24 XII 1873 lub 1874, lub 1875 Wola Sękowa pow. Sanok - 7 I 1946 Katowice), ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 913. DIDUR Kazimierz (ok. 1888-1920 Lwów), aktor, ¶piewak
 914. DIDUR Olga, zamężna Wiktorowa (18 X 1900 Warszawa - 18 VII 1963 Katowice), ¶piewaczka
 915. DIDUR-ZAŁUSKA Mary, wła¶c. Maria Didur, zamężna Załuska (27 IV 1905 Mediolan - 21 V 1979 Katowice), ¶piewaczka
 916. DIENSTL-DˇBROWA Marian, wła¶c. M. Dienstl (1 III 1882 Przemy¶l - 30 I 1957 Warszawa), reżyser, dyr. teatru
 917. DIETRICH Władysław, także W. Dietrich-Bogumin (1862 Warszawa lub ¦więciany na Litwie - 29 V 1914 Kudejowice na Podolu), dekorator
 918. DINA Jadwiga, wła¶c. Władysława Paudyn, Paudin, z domu Chicińska (działała od 1890 - zm. ok. 21 XI 1891 Lwów), ¶piewaczka
 919. DISTERLO, Disterlow, Dysterlow, Disterloff, Aleksandra, zamężna Sarnecka (ok. 1853 Ko¶cian - 12 VI 1928 Kraków), aktorka
 920. DISTERLO, Disterlow, Dysterlow, Disterloff, Maria (działała 1871-1884), aktorka
 921. DŁUSKI Jan Józef (ok. 1861 - 5 IV 1889 ŁódĽ), aktor
 922. DŁUTEK Kamila (działała 1895-1897), tancerka
 923. DŁUŻEWSKI Jan Leopold (15 VIII 1850 Suwałki lub Łomża -10 I 1876 Kraków), aktor
 924. DŁUŻEWSKI Józef (działał 1877-1878), aktor
 925. DMOCHOWSKI Wincenty (1805 lub 1807 Nahodorowicze k. Zdzięcioła na Litwie - 6 III 1862 Wilno), dekorator
 926. DMOWSKI Karol (działał 1873-1897), aktor
 927. DMUSZEWSKA Konstancja, z Pięknowskich (1784 Warszawa - 20 IX 1854 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 928. DMUSZEWSKA Zofia, z domu Petrasch (1 X 1785 - 9 VIII 1807 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 929. DMUSZEWSKI, Dmoszewski, Ludwik Adam (24 XII 1777 Sokółka k. Białegostoku - 9 XII 1847 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 930. DMYTROW Michał, pseud. Dmytrowski, także M. Dmytrow-Dmytrowski (17 X 1900 Lwów - 16 XI 1975 Warszawa), ¶piewak
 931. DOBIECKA Eleonora (działała od 1920 - zm. ok. 1939 Bukareszt), tancerka
 932. DOBIECKI Paweł (12 VII 1903 Warszawa - 25 U 1970 Pruszków k. Warszawy), tancerz, baletmistrz
 933. DOBOSZ Adam (3 VIII 1885 Żyraków, pow. Dębica - 20 XI 1952 Warszawa), ¶piewak, reżyser, dyr. Teatru
 934. DOBOSZEWICZ Ludwik (działał 1883-1886), aktor
 935. DOBRODZICKI Adam (18 IV 1883 Wadowice k. Krakowa - paĽdziernik 1944), scenograf, reżyser
 936. DOBROSŁAWSKI Antoni (działał 1893-1894), aktor
 937. DOBROSTAŃSKA Janina, z domu Piekarczyk (1903 Żywiec - 11 IV 1973 Melbourne), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 938. DOBROWOLSKA Julia, Józefa (działała 1892-1900), aktorka
 939. DOBROWOLSKA Maria (działała ok. 1896-1900), aktorka
 940. DOBROWOLSKA Stanisława, ze Szczepankiewiczów, pseud. na scenie dram. S. Dzirytówna, na scenie operowej - S. Doliwa (29 X 1869 Kalisz - 11 II 1952 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 941. DOBROWOLSKA-PAWŁOWSKA Zofia (14 IV 1896 Kalisz - 13 V 1976 Warszawa), ¶piewaczka
 942. DOBROWOLSKI Eugeniusz Brunon (6 X 1891 Warszawa - 11 VII 1957 Częstochowa), aktor
 943. DOBROWOLSKI Feliks Antoni (8 VII 1884 Warszawa - 24 VII 1961 Kraków), aktor
 944. DOBROWOLSKI Franciszek (20 VII 1830 Suchypień pow. G±bin - 11 VII 1896 Poznań), dyr. teatru
 945. DOBROWOLSKI Franciszek (ok. 1867 - ok. 21 IV 1900 Warszawa), aktor, ¶piewak
 946. DOBROWOLSKI Józef Władysław (21 III 1906 Kraków - 15 XI 1978 Kraków), kierownik lit., reżyser, aktor
 947. DOBROWOLSKI Ryszard (14 VII 1846 Warszawa lub Szczucin - działał do 1871), aktor
 948. DOBRSKI Julian (31 XII 1812 lub 1811 Nowe - 2 V 1886 Warszawa), ¶piewak
 949. DOBRZAŃSKA Anna (25 VII 1805 Warszawa - 3 IV 1892 Warszawa), aktorka, tancerka
 950. DOBRZAŃSKA Celina, zamężna Kulczycka (działała od 1884 -zm. 18 XI 1889 Nowosiółki pod Narajowem), dyr. teatru
 951. DOBRZAŃSKA Jadwiga, z Lissowskich (31 V 1907 Warszawa - 25 VI 1961 Wrocław), aktorka
 952. DOBRZAŃSKA Józefa (7 I 1809 Warszawa - po 1892 Warszawa?), aktorka, tancerka
 953. DOBRZAŃSKA Róża, wła¶c. Rozalia D., zamężna Podczaszyńska (ok. 1819 Warszawa - 2 V 1885 Warszawa), aktorka, tancerka
 954. DOBRZAŃSKA Zofia, Maria, z Księżyków, Ksi±żyków, 2°v. Fritsche, pseud. Z. Mariewska (15 IV 1885 Poznań - 17 II 1963 Skolimów), aktorka
 955. DOBRZAŃSKI Adam, wła¶c. A. Schongut, także Szengut (28 V 1907 Kraków - 13 II 1974 Warszawa), aktor
 956. DOBRZAŃSKI Jan (1820 Czarna k. Sanoka - 29 V 1886 Lwów), dyr. teatru
 957. DOBRZAŃSKI Julian (19 VI 1877 Lwów - 7 VI 1935 Lwów), aktor, reżyser
 958. DOBRZAŃSKI Lucjan, wła¶c. Stanisław Drozdowski (ok. 1855- 18 I 1906 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 959. DOBRZAŃSKI Stanisław (10 III 1847 Lwów - 16 XI 1880 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 960. DOBRZAŃSKI Włodzimierz Seweryn (19 XI 1896 Zebrzydowice k. Wadowic - 9 IX 1969 Kalisz), ¶piewak, aktor
 961. DOBRZYCKA Józefa (działała 1879-1885), aktorka
 962. DOBRZYCKA Maria (działała 1908-1913), aktorka, tancerka, ¶piewaczka
 963. DOBRZYŃSKA Helena, Maria (ur. 21 XI 1880 Warszawa - działała do 1915), aktorka
 964. DOBRZYŃSKA Joanna, z Millerów, Mullerów (24 V 1812 lub 29 IV 1813 Warszawa - 22 V 1879 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 965. DOBRZYŃSKA Maria (działała 1823-1833), tancerka
 966. DOBRZYŃSKI Ignacy Feliks (25 II 1807 Romanów, Wołyń - 9 X 1867 Warszawa), dyrygent
 967. DOBRZYŃSKI Stanisław (29 IV 1922 Warszawa - 8 II 1978 Warszawa), lalkarz
 968. DOKUPIL, Dokupilówna, Jadwiga (działała 1904-1927), ¶piewaczka, aktorka
 969. DOLECKI E. (działał 1865), aktor
 970. Dolinowska F. (działała 1866), aktorka
 971. DOLINOWSKA Julia (działała 1866), aktorka, ¶piewaczka
 972. DOLIŃSKA Emilia, także Zawadzka, wła¶c. E. Knake-Zawadzka (ur. 16 X 1880 Płock -działała do 1907), aktorka
 973. DOLIŃSKA Nina, wła¶c. Janina D., także N. Doili, N. Dolli-Dolińska, J. Pol-Dolińska (działała 1909-1926), tancerka
 974. DOLNICKI Zenon, także Z. Dolnitzky (1896 Stryj - kwiecień 1976 Paryż), ¶piewak
 975. DOLSKA Anna, wła¶c. A. Weingarten (działała 1887-1908), aktorka
 976. DOLSKA Helena (działała 1897-1909), tancerka
 977. DOLSKI Maksymilian (działał 1883-1908), aktor, ¶piewak
 978. DOLSKI Wacław, Wiktor, wła¶c. W. Taulitz (1870 Lwów - 27 V 1927 Warszawa), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 979. DOŁŻYCKI Adam (24 XII 1886 Lwów - 9 IX 1972 Marktrewitz w Niemczech), dyrygent, dyrektor teatru
 980. DOMACHOWSKA Paulina, z Romanowskich (działała od 1844 - zm. po 1873), aktorka
 981. DOMACHOWSKI Kazimierz (ok. 1815 - 1 IV 1873 Mława), aktor
 982. DOMAGALSKI Franciszek (29 III 1808 Warszawa - 1 V 1845 Warszawa), tancerz
 983. DOMAŃSKA Julianna (działała 1814-1824), aktorka
 984. DOMAŃSKA Ludwika (działała 1853), tancerka
 985. DOMAŃSKA Teresa, z Lasockich (działała 1843-1845), aktorka
 986. DOMAŃSKI Edward (16 I 1894 Warszawa - 12 X 1935 Warszawa), aktor, reżyser
 987. DOMAŃSKI Henryk Stanisław (14 XI 1887 Warszawa - 25 VI 1972 Warszawa), aktor, piosenkarz
 988. DOMAŃSKI Józef (działał 1842-1852), kapelmistrz
 989. DOMAŃSKI Wiktor, pseud. Larissa, Laryssa (17 XI 1907 Warszawa lub Biała Podlaska - po 1942), aktor
 990. DOMBROWSKA, D±browska, Maria, z Chełmikowskich (działała 1851-1863), aktorka, tancerka
 991. DOMBROWSKI, D±browski, Józef (16 VII 1826 Kowno - 27 VII 1892 Białystok), aktor, reżyser
 992. DOMOSŁAWSKI Marian (1881 - 20 I 1944 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 993. DOMSKI Stanisław (działał 1904-1910), aktor
 994. DOMYSŁAWSKI, Domosławski, Michał (działał 1901-1931), tancerz
 995. DOREE Halina (działała od 1935 - zm. 23 V 1939 ŁódĽ), aktorka
 996. DOROSZKIEWICZ, Dorożkiewicz, Marian (działał 1909-1916), dyrektor teatru
 997. DOROSZYNSKA Maria, z Szuwartów, Schuwasów (1847 Kraków - paĽdziernik 1896 Kalisz), aktorka, ¶piewaczka
 998. DOROSZYŃSKI Karol (12 lub 17 I 1842 Lwów - 21 V 1882 Poznań), aktor, dyr. teatru
 999. DOROWSKI Franciszek Gabriel (4 X lub 4 XI 1859 - 17 XII 1926 Kraków), aktor
 1000. DORWSKI Karol, także K. Diamant (6 VII 1906 Lwów - 25 I lub 27 I 1980 Londyn), aktor
 1001. DORŻO Halina, wła¶c. H. Drozdowska (działała 1895-1911), aktorka, tancerka
 1002. DOWIAKOWSKA Bronisława Apolonia Izabela, zamężna Klimowicz (9 II 1840 Warszawa -3 II 1910 Warszawa), ¶piewaczka
 1003. DOWMUNT Janina (ok. 1884 - 8 V 1902 Siedlce), aktorka
 1004. DOWMUNT Maria, wła¶c. M. Junczys (22 VIII 1875 Płock - po 1950 Bydgoszcz), aktorka, ¶piewaczka
 1005. DOWMUNT Mieczysław, wła¶c. M. Junczys (6 XII 1880 Warszawa- 1 V 1949 Białystok), aktor, ¶piewak, reżyser
 1006. DRABIK Eugenia, zamężna Witkowska (27 XI 1905 Kraków - 13 III 1964 Warszawa), aktorka
 1007. DRABIK Stanisław Jan (9 IX 1900 Kraków - 20 I 1971 Kraków), ¶piewak, aktor, reżyser, dyrektor teatru
 1008. DRABIK Wincenty, pseud. Kibard (13 XI 1881 Jaworzno, woj. krakowskie - 1 VII 1933 Warszawa), scenograf, aktor
 1009. DRACZEWSKA Janina, wła¶c. J. Drac, z Lejczyków (29 XI 1891 Warszawa - 16 I 1962 ŁódĽ), aktorka
 1010. DREWICZ Stefan Kajetan, wła¶c. S. Gritzmann (7 V 1906 Lubycza Królewska k. Lwowa - 19 II 1976 Poznań), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 1011. DROZDOWSKA Petronela Aleksandra (1761 lub ok. 1767 na Litwie - 4 XI 1812 Warszawa), aktorka
 1012. DROZDOWSKA Wanda, z Okońskich (ok. 1840 - działała do 1875), aktorka
 1013. DROZDOWSKI, Drozdowicz, Julian (ur. ok. 1835 - działał do 1875), aktor
 1014. DRWĘSKI Zygmunt Gozdawa (26 V 1894 Odessa - 4 X 1957 Kielce), aktor
 1015. DRYJON, Dryon, Aleksander (działał 1832-1845), aktor
 1016. DRYJON, Dryon, Józefa, z Paszkiewiczów, 2° v. Czenienow (działała 1832-1845), aktorka
 1017. DRYLSKA Aniela, z Turowskich (działała 1853-1858), aktorka
 1018. DRYLSKI Leon (działał 1835-1858), aktor
 1019. DRZEWIECKA Maria, wła¶c. M. Para, także M. Parówna (14 VIII 1920 Kraków - 9 IX 1979 Kraków), aktorka
 1020. DRZEWIECKI Adolf (działał 1873-1880), aktor
 1021. DRZEWIECKI Henryk, pseud. Martens (1873 w guberni warsz. - 4 X 1937 Wyszków nad Bugiem), ¶piewak
 1022. DRZEWIECKI Józef Albert (15 III 1813 Kraków - działał do 1865), aktor
 1023. DUBOWIKÓWNA, Dubownikówna, Iza, Maria, wła¶c. Izabela D. (działała 1905-1918), aktorka
 1024. DUBRAWSKI Longin, także L. Sas-Dubrawski (17 IV 1892 Opolsk k. Lwowa - 6 II 1967 Opole), aktor
 1025. DUCE Róża, wła¶c. Cudek, zamężna Merola (20X1 1875 Lwów - 1957 w Stanach Zjednoczonych), ¶piewaczka
 1026. DUCZMAL Henryk (23 IV 1908 Krotoszyn - 14 VIII 1977 Poznań), dyrygent, dyrektor teatru
 1027. DUDZIŃSKI Stefan (1868 Lublin - po 1924), ¶piewak
 1028. DULĘBA Adolf (29 VII 1857 Kraków - 9 X 1926 Lwów), aktor, dyr. teatru
 1029. DULĘBA Maria Zofia, l°v. Piotrowska, 2° v. Liefeld, 3°v. Wołoszynowska (17 X 1881 Kraków - 6 V 1959 Warszawa), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 1030. DULĘBA Michalina, Anna, z Seuchterów (działała 1881-1894), aktorka
 1031. DULEMBA Kazimierz (działał od 1875 - zm. ok. 10 XII 1889 Brzeżany), aktor
 1032. DULL Jan (ok. 1839 - 6 IV 1901 Lwów), dekorator
 1033. DUMAŃSKI Aleksander (działał 1878-1880), aktor
 1034. DUMONT Karol (ur. ok. 1868 Wrocław - działał do 1902), kapelmistrz
 1035. DUNAJEWSKA Antonina, z Duchnowskich, 2° v. Lineburg, pseud. Irena Riner (16 II 1883 Płuchów w Galicji - 31 XII 1958 Wrocław), aktorka
 1036. DUNIECKI Stanisław (25 XI 1839 Lwów - 16 XII 1870 Wenecja), kapelmistrz
 1037. DUNIKOWSKA Maria, zamężna Różycka, także Fertner (ur. na Litwie, działała od 1911 - zm. ok. 1940) aktorka
 1038. DUNIŁOWICZ, Daniłłowicz, Jan (działał 1839-1840), aktor
 1039. DUNIN Laura, wła¶c. L. Wilczyńska, zamężna Osmólska (29 XI 1873 Warszawa - 22 XII 1960 Skolimów), aktorka
 1040. DUNIN Maria (działała 1883-1884), aktorka
 1041. DUNIN-RYCHŁOWSKA Halina, z Gulików, zamężna Rychłowska (9 IV 1888 Nawojowa Góra, pow. Chrzanów - 13 X 1952 Olsztyn), aktorka, ¶piewaczka
 1042. DURSZLAG, Durszlak, Franciszek, Jan (działał 1781-1796), aktor
 1043. DUSZYŃSKI Jerzy Zbigniew (15 V 1917 Moskwa - 23 VII 1978 Warszawa), aktor
 1044. DUTKIEWICZ Karol (działał 1855-1878), ¶piewak
 1045. DUTKIEWICZ Katarzyna (28 III 1822 lub 7 IV 1823 - 1 X 1861 Warszawa), aktorka
 1046. DWORAKOWSKA Jadwiga, Eugenia (działała 1902-1905), aktorka
 1047. DWORNICKI Józef, także J. Danek-Dwornicki, wła¶c. J. Danek (4 VII 1915 Kraków - 30 XI 1968 Kraków), aktor
 1048. DWORZACZEK Alojzy (4 XI 1869 Ćesky Bród - 29 XI 1931 Poznań), dyrygent
 1049. DWORZECKA Maria, zamężna Froniek (działała 1876-1902), aktorka
 1050. DWORZECKI Adolf (17 VIII 1825 Łowicz - 26 I 1892 Warszawa), aktor
 1051. DYBIZBAŃSKI Ludwik (17 VIII 1882 Poznań - 18 VII 1927 Bydgoszcz), aktor, dyr. teatru
 1052. DYBOWSKI Janusz Teodor (1 IV 1909 Zduńska Wola - 28 VI 1977 Warszawa), kierownik lit. teatru
 1053. DYDYŃSKI Władysław (działał 1854-1865), kapelmistrz
 1054. DYGAS Ignacy, pseud. Gorczyński (29 VII 1881 Warszawa - 17 V 1947 Warszawa), ¶piewak
 1055. DYGAT Stanisław (5 XII 1914 Warszawa - 29 I 1978 Warszawa), kierownik lit. teatru
 1056. DYLEWSKA Jadwiga Amelia, zamężna Wojtkowska (1869 Warszawa - 6 II 1898 Warszawa), ¶piewaczka
 1057. DYLEWSKA Matylda Julianna (6 IX 1838 Warszawa - 11 V 1907 Kraków), tancerka
 1058. DYLEWSKI, Dilewski, Antoni (działał 1766-1767), aktor
 1059. DYLIŃSKI Hilary Jan (1855 Galicja - 2 VII 1919 Warszawa), ¶piewak, aktor
 1060. DYMECKA Konstancja (działała 1862-1871), tancerka
 1061. DYMEK Tytus (2 I 1899 Kleck na Białorusi - 23 XI 1970 Warszawa), aktor
 1062. DYMIDOWICZ Stanisław (działał 1834-1845), aktor
 1063. DYMIŃSKA, Dymańska, Anna (ur. ok. 1768 - działała do 1796), tancerka
 1064. DYMMEK, Dymek, Zbigniew (29 III 1896 Warszawa - 23 IV 1948 Katowice), dyrygent
 1065. DYMSZA Adolf, wła¶c. A. Bagiński (7 IV 1900 Warszawa - 20 VIII 1975 Góra Kalwaria k. Warszawy), aktor, reżyser
 1066. DYNOWSKI Tadeusz (działał od ok. 1923 - zm. 1949 lub 1950), dekorator
 1067. DYŃSKI Leon (działał 1909-1914), aktor, ¶piewak
 1068. DYŃSKI Michał (działał 1909-1910), aktor, ¶piewak, tancerz
 1069. DYŃSKI Piotr (działał 1909-10), aktor, ¶piewak
 1070. DZIADOSZ Helena, także Ławcewicz (działała 1901-1939), tancerka
 1071. DZIAŁOSZ Tomasz, wła¶c. Mikołajczak (17 X 1882 ¦rem - 7 X 1935 Poznań), aktor, dyr. teatru
 1072. DZIĘCIOŁOWSKA Maria (działała 1897-1901), tancerka
 1073. DZIEDZICKI Bronisław, pseud. B. Sław, Sław-Dziedzicki (działał 1904-1928), ¶piewak
 1074. DZIĘGIELEWSKA Petronela (działała 1874-1879), aktorka
 1075. DZIĘGIELEWSKI Stanisław (23 I 1908 Nowe Miasto Lubawskie - 28 XII 1952 Nowe Miasto Lubawskie), dyrygent
 1076. DZIENYŃSKI Andrzej (12 X 1947 Chorzów - 4 I 1974 Kraków), ¶piewak
 1077. DZIERZBICKA Józefa (działała 1841), aktorka
 1078. DZIERZKOWSKI Zygmunt (działał 1864-1867), aktor
 1079. DZIERŻANOWSKA Mirona, ze Spornów (sierpień 1880 Warszawa - 9 XII 1929 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1080. DZIEWIŃSKA Hanna, z Knapczyków (ok. 1897 - 4 XII 1941 Warszawa), ¶piewaczka
 1081. DZIEWOŃSKA Elżbieta Felicja, zamężna Krzemieńska (1 IV 1903 Moskwa - 1 IX 1977 Chicago), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 1082. DZIEWOŃSKI Janusz, pseud. Powalski (12 VIII 1890 Mohylew - 6 XII 1953 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1083. DZIEWULSKA Alina, z Jędrzejewskich (5 I 1892 Różyczna na Ukrainie - 4 VI 1978 Warszawa), aktorka
 1084. DZIEWULSKA Regina, Rena, z Jędrzejewskich (28 V 1897 Różyczna na Ukrainie - 7 III 1957 Warszawa), aktorka, tancerka, reżyser
 1085. DZIEWULSKI Eugeniusz (9 I 1888 Humań na Ukrainie - 4 II 1978 Falenica k. Warszawy), dyrygent, kierownik muz. i dyrektor teatru, reżyser, scenograf
 1086. DZIKOWSKI Karol (działał 1811), dyr. teatru
 1087. DZIMIŃSKI Edward (ur. 1784 - działał do 1806), aktor
 1088. DZIWULSKA, Dziwolska, Tekla, zamężna Makiełkowska (ur. ok. 1797 - działała do 1819), aktorka
 1089. DZWONKOWSKI Aleksander Jerzy (15 II 1907 Petersburg - 23 III 1977 Warszawa), aktor
 1090. EBAN Wasyl (1832 lub 1835 Kiejdany - 10 XI 1888 Jałta), kapelmistrz
 1091. EDGAR Jan, wła¶c. Balasits (5 VII 1847 Kołomyja - 26 VII 1900 Woltersdorfer Schleuse pod Berlinem), aktor, reżyser
 1092. EDMIŃSKI E. (działał 1899-1908), aktor, ¶piewak
 1093. EIBL Kazimierz Sebastian (2 II 1873 - ok. 1937), tancerz
 1094. EIBL, Eibel, Apolonia, Emilia Anna, z Popków, 2° v. Bruner (1844 - 1 XI 1876 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1095. EIBL,Eibel, Daniel (ok. 1843 Warszawa - 12 XII 1874 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1096. EICHSTAEDT Mieczysław (27 VII 1872 Poznań - 9 V 1933 Poznań), dyrygent
 1097. EIFLER Natalia (ur. 5 I 1847- działała do 1869) tancerka
 1098. EIFLER Urania, zamężna Kegel (działała 1861-1876), tancerka
 1099. EINSPORN, Einszpom, Aleksander Henryk (28 III 1846 Warszawa - 28 II 1903 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1100. EINSPORN, Einszporn, Józef (1853 - 31 XII 1877 Płock), ¶piewak
 1101. EITNER Henryka Zofia (11 VIII 1916 Poznań - 11 IV 1975 Poznań), tancerka
 1102. EKER Albert, Wojciech (1818 lub 1828 - 29 III 1889 Kraków), aktor, reżyser
 1103. EKEROWA Marcelina, z Grochowskich (1824 Siedlce - 8 IX 1874 Kraków), aktorka
 1104. EKIERT, Eckert, Kamila, Emilia, 2° v. Rajska (działała 1891-1902), aktorka
 1105. ELEKTOROWICZ Witold Władysław (10 V 1892 Stanisławów - 11 III 1968 Warszawa), ¶piewak, aktor
 1106. ELERTOWICZ Adam (ok. 1875 - po 1920), kierownik muz. teatru, dyrygent
 1107. ELERTOWICZOWA Wiktoria, wła¶c. Filomena E., z Kossobudzkich(21 VII 1879 -16 VI 1941 Skolimów), aktorka
 1108. ELINI Władysław (działał 1902-1903), ¶piewak
 1109. ELKANOWA, Elkan, Regina, z domu Michalak (12 XII 1919 CzeladĽ lub Sosnowiec - 17 IV 1974 ŁódĽ), dyrektor teatru
 1110. ELMAN, Ellman, Wiktoria (ur. 1788 - działała do 1808), aktorka
 1111. ELMAN, Helman, Mina (działała 1779-1795), tancerka, ¶piewaczka, aktorka
 1112. ELSNER Józef Ksawery (1 VI 1768 Grodków na ¦l±sku - 18 IV 1854 Elsnerowo pod Warszaw±), kapelmistrz
 1113. ELSNER Julia, 1° v. Pęska, 2° v. Zielińska (28 III 1885 na Podolu- 11 IX 1954 Wrocław), aktorka
 1114. ELSNER Julia, z Jezierskich (działała 1824-1845), aktorka
 1115. ELSNER Karolina, z Drozdowskich (1785 Wilno - 12 VII 1852 Warszawa), ¶piewaczka
 1116. ELSZYK Wacław (1864 Warszawa - 11 VI 1939 Warszawa), dyrygent
 1117. EMINOWICZ Tadeusz Dołęga (ok. 1884 - 10 IV 1917 Detroit), aktor, dyr. teatru
 1118. EMINOWICZ Wanda, pseud. Pomian (działała 1895-1902), aktorka
 1119. ENGELKE Stefania, Zofia (działała od 1876 - zm. 1 V 1906 Warszawa), aktorka
 1120. ENGELÓWNA Stanisława, wła¶c. S. Angel, zamężna Kojałłowicz (23 IV 1908 Warszawa -7 VIII 1958 Szczecin), aktorka
 1121. ENGERTH Józef (ok. 1770 - ok. 1831 Lwów), dekorator
 1122. ERLICH, Ehrlich, Beniamin (12 VIII 1869 - po 1917), dyrygent
 1123. ERNESTI, Ernest, Józef (działał ok. 1820), kapelmistrz
 1124. ESMOND, Ezmond, Esmont, Mateusz (ur. Mikuszowice, działał 1781-1788), aktor, dyr. teatru
 1125. EUGE Juliusz (działał 1878-1879), aktor
 1126. EULENFELD Bolesław, pseud. Bolesławicz (1848-1918), aktor, dyr. teatru
 1127. EYSMONT, Eysmond, Ejsmond, Ejsman, Wiktoria (działała 1909-1916), aktorka
 1128. FABIAN Jan Franciszek (10 VI 1897 Kraków - 18 X 1971 Kraków), tancerz, aktor, choreograf, dyrektor teatru
 1129. FABIAŃSKA Elżbieta (działała od 1871 - zm. 8 XI 1890 Warszawa), tancerka
 1130. FABIAŃSKA, Fabijańska, Helena z Zielińskich (1828 - 15 VI 1869), aktorka
 1131. FABIAŃSKA, Fabijańska, Józefa (działała od 1862 - zm. 1 VII 1877), tancerka
 1132. FABIAŃSKI, Fabijański, Erazm Rudolf (1826 Żytomierz - 18 VI 1892 Kraków), dekorator
 1133. FABISIAK Kazimierz, pseud. K. Wi¶nicz (11 II 1903 Warszawa - 28 IV 1971 Kraków), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 1134. FALĘCKA Maria Elżbieta, zamężna Kohenowa (2 VII 1895 Warszawa - 5 V 1925 Warszawa), aktorka
 1135. FALISZEWSKA Zofia, z Linkowskich (ur. 3 VI 1889 Warszawa -działała do ok. 1930), tancerka, choreograf
 1136. FALISZEWSKI Stanisław (17 IV 1883 Warszawa - 22 V 1945 Lwów), tancerz, baletmistrz
 1137. FALISZEWSKI Tadeusz (20 X 1898 Żywiec - 2 IX 1961 Chicago), ¶piewak, piosenkarz, kierownik artyst. teatru
 1138. FALKOWSKA Janina Eugenia, wła¶c. Dubiel (działała od 1894 - zm. 28 V 1903 Lublin), aktorka
 1139. FALKOWSKI Feliks Jan, także F. Godziemba-Falkowski (8 IV 1883 Warszawa - 11 I 1975 Zielonka k. Warszawy), aktor
 1140. FASAN, Fassan, Franciszek (działał 1853-1873), aktor, ¶piewak
 1141. FEDECKI Konstanty (15 II 1815 Czarnożyły, pow. Wieluń - 3 VI 1856 Żytomierz), aktor, dyr. teatru
 1142. FEDEROWICZ Maria, wła¶c. Augusta Paulina, z Ohmencetterów, 1° v. Valeri, 2° v. Czarnecka (22 IV 1871 Warszawa - 22 III 1922 Puławy), aktorka
 1143. FEDOROWICZ Eugeniusz (15 XI 1919 Zawadki k. Białej Podlaskiej - 1 I 1968 Kraków), aktor
 1144. FEDYCZKOWSKI Jakub, Marceli (2 II 1857 Lwów - 1 X 1935 Lwów), ¶piewak
 1145. FEDYSZCZAK , Fedyszczakówna, Maria (działała 1907-1908), tancerka
 1146. FEIFER Karol (działał 1894-1895), aktor
 1147. FEIST Leon Wincenty (15 VI 1904 Poznań - 2 IV 1979 Poznań), tancerz
 1148. FEKIETY Konstanty Bonawentura (działał 1832-1838), aktor, ¶piewak
 1149. FELDMAN Ferdynand (1862 Kraków - 3 VI 1919 Kraków), aktor
 1150. FELDMAN Katarzyna Anna, także Ketty, z Sawickich, 2°v. Mayerowa (7 III 1886 Lwów - 28 II 1974 Jelenia Góra), ¶piewaczka, aktorka
 1151. FELICE Maria (działała 1909-1914), ¶piewaczka
 1152. FELIKSIEWICZ Aniela, z Popławskich (1844 Warszawa - 14 IV 1866 Lublin), aktorka
 1153. FELIKSIEWICZ Dionizy (ok. 1834 - 12 II 1897 Kraków), aktor, dyr. teatru
 1154. FELIKSIEWICZ Feliks, wła¶c. F. Reinberg, także Czystogórski (działał 1890-1923), ¶piewak
 1155. FELIKSIEWICZ Małgorzata (działała 1868-1870), aktorka
 1156. FELIŃSKA Anna Karolina, wła¶c. Passakas z Bitkowskich (26 X 1864 Warszawa - 1 IV 1927 Kraków), aktorka
 1157. FELIŃSKA Julia (działała 1830-1834), aktorka
 1158. FELIŃSKI Antoni (działał 1837-1856), aktor, dyr. teatru
 1159. FELIŃSKI Felicjan Filon, wła¶c. Passakas (9 VI 1855 - 15 I 1914 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 1160. FELIŃSKI Jan (działał 1853), aktor, dyr. teatru
 1161. FERDERBERG, Ferderber, Maria (działała 1893-1903), ¶piewaczka
 1162. FERLAOR, Felauer, Felaor, Władysław (ur. w Łomży; działał 1860-1862), aktor
 1163. FERTNER Antoni Dezyderiusz (23 V 1874 Częstochowa - 16 IV 1959 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1164. FERTNER Edward (26 VII 1891 Warszawa - 21 XII 1955 ŁódĽ), aktor, reżyser
 1165. FERTNER Maria, zamężna Wi¶niewska, wła¶c. Kozłowska (11 XI 1873 Warszawa - 17 IV 1955 Skolimów), ¶piewaczka, aktorka
 1166. FIAŁKOWSKI, Fijałkowski, Zygmunt (działał 1802-1811), aktor, dyr. teatru
 1167. FICZKOWSKI Antoni Paweł (14 I 1818 Kraków - 26 XI 1865 Kraków), aktor
 1168. FIGARSKA Sabina (17 II 1832 lub 1833 Warszawa - 29 XI 1898 Kraków), aktorka
 1169. FIJAŁKOWSKI, Fiałkowski, Zdzisław (działał 1876-1880), aktor
 1170. FIJEWSKI Tadeusz (14 VII 1911 Warszawa -12 XI 1978 Warszawa), aktor
 1171. FILAREWSKA Julia (działała 1875-1876), aktorka
 1172. FILATYN Leopold (13 XI 1845 lub 1846 Warszawa - 1 III 1931 Warszawa), tancerz
 1173. FILATYN Zofia, z Mikulskich (działała 1880-1902), tancerka
 1174. FILIPOWICZ Henryk, wła¶c. H. Philipp (10 VII 1888 Warszawa - 17 IX 1980 Warszawa), aktor, sufler
 1175. FILIPOWICZ Kajetan (ok. 1830 - 19 X 1867 Warszawa), tancerz
 1176. FILIPOWICZ Stanisława (działała od 1911 - zm. 1942), tancerka, aktorka
 1177. FILIPOWSKI Włodzimierz (8 XII 1900 Hajsyn na Podolu - 10 XII 1970 Wrocław), ¶piewak
 1178. FILIPPI-JÓ¬WIAKOWSKA Maria, potem Filippi-Mikorska, ponadto także Filippi, Filipi (działała 1887-1901), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 1179. FILISZEWSKA Ludwika (działała 1877-1882), aktorka, tancerka
 1180. FILLEBORN Antonina, z Laskowskich (ok. 1857 - 22 XII 1893 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 1181. FILLEBORN Daniel (7 XI 1841 Warszawa - 2 VI 1904 Marcelin k. Warszawy lub Warszawa), ¶piewak
 1182. FILLEBORN Kazimierz (1853 lub 1855 Warszawa - 12 III 1888 Warszawa), ¶piewak, dyr. teatru
 1183. FILLEBORN Stefan (działał od 1913 - zm. po II wojnie ¶wiat. w Rado¶ci k. Warszawy), aktor
 1184. FILOCHOWSKA Wanda, z Nowackich, 2°v. Orlicz-Dreszerowa (6 VI 1889 - 18 II 1973 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 1185. FILUS Zbigniew Franciszek (18 V 1902 Uniejów k. Miechowa - 22 I 1975 Kraków), aktor, reżyser
 1186. FISCHER Eliza Luba (działała od 1930 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktorka
 1187. FISCHER Fryderyk Wilhelm (ur. 23 VIII 1852 Thallwitz - działał do 1892), dyrygent
 1188. FISZER Aleksander (30 VI 1931 Gdańsk - 13 VI 1965 Częstochowa), aktor
 1189. FISZER Antoni (1776 lub 1780 Warszawa - 6 III 1830 Kraków), aktor, ¶piewak
 1190. FISZER Gustaw (2 VIII 1847 Rzeszów - 10 I 1911 Lwów), aktor
 1191. FISZER Helena, zamężna Paszkowska (ok. 1885 - 26 II 1916 Warszawa), tancerka
 1192. FISZER, Fischer, Antonina (26 V 1824 Kraków - 8 III 1839 lub 21 III 1840 Wilno), aktorka
 1193. FISZER, Fischer, Helena, z Zielenków (ok. 1790 - przed 1820), aktorka
 1194. FISZER, Fischer, Marianna, z Wiernickich, 2° v. Thebachowa lub Teobachowa (działała 1821-1840), aktorka
 1195. FISZER, Fischer, Teresa (działała 1827-1840), aktorka
 1196. FITELBERG Grzegorz (18 X 1879 DĽwińsk na Łotwie - 10 VI 1953 Katowice), dyrygent
 1197. FITZNER Maria (działała od 1889 - zm. 1920 Kamionka Strumiłowa), aktorka, ¶piewaczka
 1198. FIUT Adam Onufry (17 VI 1933 Kraków - 14 XII 1966 pod Lubniem k. My¶lenic), aktor
 1199. FLACH Karolina, Maria, zamężna Ortyńska (działała 1889-1892), ¶piewaczka
 1200. FLIEGEL , Fligel, Karol (działał 1900-1910), aktor
 1201. FLORIANI Anna (działała 1908-1912), ¶piewaczka
 1202. FLORJAŃSKI, Floriański, Floryanski, Władysław, wła¶c. Florian Koman lub Kohmann (4 V 1854 Lwów - 11 IV 1911 Lwów), ¶piewak, reżyser
 1203. FLUKOWSKI Stefan (18 VIII 1902 Warszawa -8 V 1972 ¦winouj¶cie), kierownik lit. teatru
 1204. FOGIEL Waldemar Konrad (10 VII 1943 Siedlce -27 X 1976 Katowice), tancerz, choreograf
 1205. FOLAND Jan Bogumił Władysław (15 XII 1836 Warszawa - 23 IV 1895 Warszawa), wiceprezes WTR
 1206. FOLAŃSKI Bolesław, wla¶c. B. Fotygo-Folański (15 V 1883 Warszawa - 29 XII 1954), aktor, ¶piewak, reżyser operowy
 1207. FOLTA Antoni (ok. 1880 - 27 III 1913 Otwock), aktor
 1208. FONTANA Julian Maria (4 II 1864 Brzeżany - 22 X 1937 Poznań), ¶piewak
 1209. FONTANÓWNA, Fontana, Jadwiga, lv. Pie-troń, 2° v. Czapelska (13 IV 1905 Lwów - 22 XI 1975 Bytom), ¶piewaczka
 1210. FORTWILL, Fortwil, Fortfil, Alfons, wła¶c. A. Festenstadt (ur. ok. 1886 - działał do 1921), aktor, piosenkarz
 1211. FOTYGO Jerzy Kajetan Franciszek (11 VI 1907 Warszawa -14 XII 1967 Gliwice), dyrygent, kierownik artyst. teatru
 1212. FRˇC-PATYŃSKA Maria Jadwiga, Marianna, z Popielskich, 1° v. Patyńska, 2° v. Fr±c (15 VIII 1924 ŁódĽ - 8 X 1966 ŁódĽ), aktorka
 1213. FRˇCZKOWSKI Franciszek (7 X 1878 Warszawa - 17 IX 1931 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1214. FRANELLI, Franeli, Franello, Zygmunt (13 XI 1902 ŁódĽ - 15 XI 1974 Warszawa), dyrektor teatru, aktor
 1215. FRANK Florentyna (ur. ok. 1844 - działała 1881), aktorka
 1216. FRANKOWSKI Leon (17 IV 1885 Poznań - wrzesień 1939), aktor, dyr. teatru
 1217. FREILICH, Freidlich, Frejdlich, Wanda, ze Steckich (1871 Warka - po 1899), aktorka, dyr. teatru
 1218. FREILICH, Frejdlich, Marcin (ur. 1863 Lublin - działał do 1901), aktor, dyr. teatru
 1219. FREJ, Frey, Ignacy (1821 Żelewo pod Krakowem - 20 XII 1885 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 1220. FRENKIEL Bonawentura Adam Mieczysław, także B.A.M. Niwieński (15 VII 1858 Byszów k. Sandomierza- 19 IV 1935 Warszawa), aktor
 1221. FRENKIEL Tadeusz, też Frenkiel-Niwieński (10 IV1896 Warszawa- 12 II 1943 Stefanówka k. Piaseczna), aktor, reżyser
 1222. FRENKIEL-NIWIŃSKA Michalina (29 IX 1868 Przepiórów k. Sandomierza - 10 III 1927 Warszawa), ¶piewaczka
 1223. FRESZEL, Freschel, Franciszek (1890 Stryj - ok. 1943 Warszawa), ¶piewak, reżyser operowy
 1224. FREYTAG, Frejtag, Freitag, Maria, zamężna Rożniecka (15 VIII 1835 Warszawa - 10 V 1873 Warszawa), tancerka
 1225. FRIED, Friedt, Stanisław (działał 1899-1927), aktor, ¶piewak, tancerz
 1226. FRIEDMANÓWNA Fryderyka, Frida (działała 1908-1911), ¶piewaczka
 1227. FRIEDRICH Zofia Anna, z domu Owczarek (10 X 1917 Sosnowiec -29 IX 1979 Jelenia Góra), aktorka
 1228. FRITSCHE Ludwik (17 VIII 1872 Częstochowa - 4 IX 1940 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 1229. FROHLICH, Frejlich, Katarzyna, zamężna Bogusławska (1811 Warszawa - 21 VI 1886 Warszawa), tancerka
 1230. FROŁOWICZ Jakub Daniel (ur. w Wilnie; działał 1827-1833), aktor, ¶piewak
 1231. FRUZIŃSKA Helena, zamężna Anger (19 II 1830 - zm. po 1873), tancerka, aktorka
 1232. FRUZIŃSKA Maria, zamężna Dębowska (2 II 1828 Warszawa - działała do 1858), tancerka, aktorka, ¶piewaczka
 1233. FRUZIŃSKA, Frużyńska, Paulina (23 III 1826 Warszawa- działała do 1851), tancerka
 1234. FRYBES Paulina, 1° v. Koch, 2° v. Wierzbicka (działała 1851-1852), aktorka
 1235. FRYCZ Karol (29 III 1877 Cieszkowy woj. kieleckie - 30 VIII 1963 Kraków), scenograf, reżyser, dyr. teatru
 1236. FRYDRYKIEWICZ Józef (działał 1879-1880), aktor
 1237. FRYKIN Emma, pseud. Emanuela (działała 1856-1863), aktorka
 1238. FRYKIN Paulina, Pola, pseud. Paulina (działała 1856-1863), aktorka
 1239. FRYKIN, Frikin, Władysław (ok. 1825 - po 1857), aktor
 1240. FUCHS Jan, Edward (ur. ok. 1860 Kraków - działał do 1886), ¶piewak
 1241. FUSCHER Jan (ok. 1747 - ok. 1805), maszynista
 1242. FUZAKOWSKI Antoni Edmund, także Gordon (21 I 1898 Kraków - 8 V 1968 Katowice), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 1243. GABBI Adalgiza (działała w teatrze polskim 1876-1878), ¶piewaczka włoska
 1244. GˇBIŃSKI, Gębiński, Maciej, prawdopodobnie także M. G±barowicz, Gębarewicz (ur. ok. 1770 - działał do 1790), tancerz
 1245. GABRYELSKA Eugenia, z Pacewiczów, pseud. Lipińska (działała 1894-1899), aktorka
 1246. GABRYELSKI Michał (działał 1893-1899), aktor
 1247. GABRYELSKI, Gabrielski, Kazimierz (1878 Tarnów - 21 I 1921 Kraków), aktor, dyr. teatru
 1248. GADEYSKA, Gadejska, Irena, 1° v. Żelechowska, 2° v. Gozdawa-Piasecka (6 VIII 1914 Odessa - 12 VII 1961 Warszawa), ¶piewaczka
 1249. GADOMSKA Emilia (ur. w Krakowie; działała od 1842 - zm. 10 IX 1871 Kijów), aktorka, ¶piewaczka
 1250. GADOMSKA Maria (działała 1898-1901), aktorka, ¶piewaczka
 1251. GADOMSKI Henryk (2 I 1907 Petersburg -maj 1941 O¶więcim), dyrygent, kierownik muz. teatru
 1252. GADOMSKI Mieczysław (działał 1852-1858), dekorator
 1253. GADOMSKI Władysław (działał 1848 - zm. w lipcu 1855), aktor, ¶piewak
 1254. GAETANO, Gaitano, Gajetano, Caitano, Cajetani, Kajetani, wła¶c. Kajetan Majer, Meier, Mejer (działał od 1764 - zm. ok. 1792 Warszawa), dyrygent
 1255. GAILLARD Pierre Dominique, Francois (działał 1778 - 1791), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 1256. GAJDARSKA Izabela Barbara (9 III 1926 Kraków - 31 I 1965 Kraków), aktorka
 1257. GAJDECKI Aleksander Kazimierz (10 III 1909 Kraków - 4 IX 1964 Wrocław), aktor
 1258. GAJDZIANKA, Gajda, Janina Matylda, zamężna Gawrońska (20 V 1927 Królewska Huta, obecnie Chorzów - 27 IV 1970 Chorzów), tancerka
 1259. GAJEWICZ Antonina (działała 1869-1882), aktorka
 1260. GAJEWICZ Leokadia (działała 1868-1883), aktorka
 1261. GAJEWSKA Kazimiera (działała 1884-1899), aktorka
 1262. GAJEWSKA Maria, Joanna (działała 1867-1873), aktorka
 1263. GAJEWSKA Teresa, Wanda (działała 1862-1885), aktorka
 1264. GAJEWSKI Jan (działał 1827), aktor
 1265. GAJEWSKI Karol (3 XI 1896 Warszawa - 1 IV 1969 Bydgoszcz), scenograf
 1266. GAJEWSKI Tadeusz (działał 1907-1911), aktor
 1267. GALASIEWICZ Maciej Kazimierz, pseud. Bettoni (ur. 21 II 1834 Kraków - działał do 1885), aktor
 1268. GALASIEWICZ, Galosiewicz, Jan Kanty, wła¶c. Galos (1 IX 1849 Przeginia Duchowna, woj. krakowskie - 16 III 1911 Warszawa), aktor
 1269. GALASIŃSKI Henryk (działał 1895), aktor
 1270. GALAT Magdalena (działała 1792), tancerka
 1271. GAŁCZYŃSKA Stanisława (działała 1902-1910), aktorka
 1272. GAŁCZYŃSKI Ryszard (1875 Kalisz - 1 III 1945 Piaseczno k. Warszawy), dyrektor teatru
 1273. GAŁECKA Maria (działała 1909-1910), aktorka
 1274. GAŁECKA St. (działała 1907), aktorka
 1275. GAŁĘCKI Bronisław, wła¶c. Holajda (4 XII 1884 Burzeń - 20 IX 1962 Wieluń), aktor
 1276. GAŁECKI Jan (16 VII 1927 Warszawa - 1 VIII 1973), aktor
 1277. GALEWSKI Józef (10 lub 16 III 1882 Warszawa - 2 X 1966 Skolimów k. Warszawy), scenograf
 1278. GALIŃSKA Julia (działała 1899-1921), aktorka
 1279. GALIŃSKI Grzegorz (12 II 1930 Żyrardów - 1 V 1980 Białystok), aktor
 1280. GALL Iwo Wiktor (1 IV 1890 Kraków - 12 II 1959 Kraków), scenograf, reżyser, dyr. teatru
 1281. GALLE, Gall, Wacław Julian (działał 1897-1902), aktor
 1282. GALLOWA Halina, wła¶c. Jadwiga Halina Maria Zofia G., z Kacickich (14 IX 1890 Warszawa - 9 V 1974 Kraków), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 1283. GAMSKI Michał, Jan, Władysław (ok. 1852 - 22 IV 1908 Lwów), aktor, ¶piewak, tancerz
 1284. GANO Maria (działała 1876-1902), aktorka
 1285. GARBOWSKA Antonina, z Sieczkowskich (ok. 1878 - 8 IV 1910 Warszawa), aktorka
 1286. GARBOWSKI Stefan (ok. 1874 - 9 IV 1910 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 1287. GARCZYŃSKA Franciszka, zamężna Jakowlew (działała 1837-1852), tancerka
 1288. GARDA Jerzy (3 VII 1903 Zawiercie - 18 III 1951 Wrocław), ¶piewak, dyr. teatru
 1289. GARDO Ryszard (25 III 1923 Poznań - 6 XI 1974 Poznań), kierownik muz. teatru
 1290. GARLICKI Marian (3 V 1929 ŁódĽ - 28 1 1974 Kraków), scenograf
 1291. GARNYSZ Michał (działał 1907-1923), tancerz
 1292. GARSTECKI Ryszard Franciszek (11 X 1935 Brody k. Tarnopola - 9 V 1975 Słupsk), lalkarz
 1293. GASIŃSKI Edmund Ludwik, wła¶c. Eubich, Eubig (10 VIII 1860 Kielce - 20 IV 1924 Warszawa), aktor, ¶piewak, tancerz, reżyser, dyr. teatru
 1294. GˇSIOR Henryk (21 IV 1922 Ostrów Wielkopolski - 9 III 1972 Wrocław), dyrektor teatru
 1295. GˇSOWICZ, G±sowska, Matylda, zamężna Perro, Perrot (18 II 1835 Warszawa - 6 VI 1891 Warszawa), aktorka
 1296. GˇSSOWSKI Aleksander, także A. Garczyński (7 VI 1910 Petersburg - 22 V 1980 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 1297. GASZEWSKA Anna Antonina, zamężna Chojnacka (lipiec 1883 Warszawa - 22 II 1918 Warszawa), tancerka, baletmistrz
 1298. GAWALEWICZ Marian Konstanty (21 X 1852 Lwów - 26 V 1910 Lwów), reżyser, dyr. teatru
 1299. GAWECKA Józefa, z Olszewskich (działała 1834-1872), aktorka
 1300. GAWĘCKI Józef (ok. 1815 - po 1880 Lublin), aktor, dyr. teatru
 1301. GAWĘCKI Wincenty (ok. 1801 -po 1850), aktor, ¶piewak
 1302. GAWĘCKI Witold (2 XI 1911 Katowice - 29 XI 1946 Poznań), scenograf
 1303. GAWEŁEK Leon Rajnold (6 XI 1917 Racibórz - 22 II 1973 Wrocław), aktor, ¶piewak
 1304. GAWLIKOWSKA Leonia, zamężna Poleńska (6 XI 1883 Warszawa - 6 VI 1948 Kraków), aktorka
 1305. GAWLIKOWSKI Wiesław, wła¶c. Ludwik Pacholski (ok. 1890 -19 III 1933 Warszawa), aktor
 1306. GAZDA Michał (7 XI 1927 Czerniowce na Bukowinie w Rumunii - 6 XI 1969 Warszawa), aktor
 1307. GAZDOWSKI, Gardowski, Gustaw (działał 1888-1893), aktor
 1308. GELDNER Edward (działał 1893-1894), aktor
 1309. GELENTER Dawid (działał 1843), dekorator
 1310. GELLA Kazimierz (5 XII 1892 - 28 II 1954 More Town, Anglia), aktor
 1311. GELLA Maria Józefa, 1° v. Kwiatkowska, 2° v. Jabłońska (2 II 1890 Lwów - 25 VII 1970 Kraków), aktorka
 1312. GELLA-CZERSKA Róża, wła¶c. Rozalia (ur. 30 VIII 1891 - działała do 1959), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 1313. GEMBARZEWSKA Maria, z Płacheckich, 2° v. Zawojska, pseud. (na scenach obcych) Falke, Falken (ok. 1878 Warszawa - 6 V 1951 Poznań), ¶piewaczka
 1314. GEMBICKA, Gębicka, Helena, także Nałęcz (ur. 1870 Lwów - działała do 1922), aktorka, dyr. teatru
 1315. GEMBICKA, Gębicka, Julia, z Poduchowiczów (ur. we Lwowie; działała 1869-1900), aktorka
 1316. GEMBICKI Kazimierz (ok. 1888 - 8 I 1954 Warszawa), aktor
 1317. GEMBICKI, Gębicki, Gembiński, Tytus (styczeń 1842 Lulińce pow. Berdyczów - 23 I 1908 Lwów), aktor, dyr. teatru
 1318. GEORGEON, Georgon, Ludwik (16 VII 1832 Kraków - 3 VIII 1879 Kaltenleutgeben pod Wiedniem), aktor
 1319. GERLACH Adolf (ok. 1877 - ok. 28 XII 1901 Warszawa), aktor
 1320. GERLITZER, Gerlicer, Gierlicer, Efraim (działał 1798 - ok. 1820), maszynista
 1321. GERMAN Joanna, zamężna Chrzanowska (2 IX 1842 Warszawa - 11 XI 1900 Lwów), aktorka
 1322. GERMAN Seweryn, Józef (ok. 1812 - 29 VIII 1849 Warszawa), ¶piewak
 1323. GERMASZ, Germaż, Jermaż, Jan (1792 lub 1795 - 14 II 1867 Kraków), kapelmistrz
 1324. GERT Jerzy (31 III 1908 Tarnów - 5 VI 1968 Kraków), dyrygent, kierownik artyst. i dyrektor teatru
 1325. GERŻABEK, Gierszabek, Gerzabelli, Herschabek, Antonio (działał 1764-1790), dekorator
 1326. GESSNER, Gesner (działała 1897-1905), aktorka, ¶piewaczka
 1327. GETLICH, Gettlich, Gietlich, Józef Gabriel (ur. 18 III 1818 Kraków - działał do 1865), aktor, ¶piewak
 1328. GIEDROYĆ, Gedrojć A. (działał 1849-1854), aktor
 1329. GIEDROYĆ, Gedrojć K. (działała 1848-1854), aktorka
 1330. GIELNIEWSKI Mieczysław (16 XI 1892 Stradów, pow. Pińczów- 28 I 1951 Warszawa), aktor
 1331. GIERAŁTOWSKA Irena, z Dzierzbickich (17 VI 1909 Warszawa - 19 IV 1968 Warszawa), ¶piewaczka
 1332. GIERASIEŃSKI, Gierasiński, Romuald (6 II 1885 Lublin - 21 VI 1956 Kazimierz nad Wisł±), aktor, tancerz
 1333. GIERCUSZKIEWICZ Janina, z Molendów (20 II 1923 Goleszów w Katowickiem - 12 XII 1980 Goczałkowice w Katowickiem), lalkarka
 1334. GIERKOWICZ, Gerkowicz, Józef (działał 1825-1841), aktor
 1335. GIESEL, Kizel, Johann Ludwig (9 VI 1747 Neustadt k. Drezna - 4 III 1814 Drezno), dekorator niemiecki działaj±cy w teatrze polskim
 1336. GILEWICZ Olga (działała 1879-1885), aktorka, ¶piewaczka
 1337. GILEWICZÓWNA Maria (ur. 26 V 1892 Tarnów - działała do 1913), aktorka
 1338. GILLERT, Gellerf, Maria (przed 1860 - 18 VI 1879 Moskwa), tancerka
 1339. GILLERT, Gellert, Aleksander Ludwik (29 IV 1849 Warszawa - 14 XI 1926 Warszawa), tancerz
 1340. GILLERT, Gellert, Aniela Maria Katarzyna, z Piotrowskich (1 I 1841 - zm. po 1902), tancerka
 1341. GILLERT, Gellert, Wiktor Stanisław (11 VIII 1851 - 1907 Petersburg), tancerz
 1342. GILLERT, Gillner, Jan Arnold (28 VII 1823 - działał do 1885), tancerz
 1343. GILLNER Jan (ok. 1818 - 25 VII 1858 Warszawa), aktor
 1344. GILSKA Aleksandra Emilia, wła¶c. Gil (3 IV1843 Warszawa - 28 VIII 1920 Warszawa), aktorka
 1345. GILSKA Zygfryda, wła¶c. Gil (działała 1875-1891), tancerka
 1346. GINETT Karol (działał przed 1846), aktor
 1347. GINKOWSKI Stefan (ur. ok. 1774 - działał do 1792), tancerz
 1348. GIRTLER Andrzej (16 IV 1904 Borysław k. Lwowa - 27 VII 1968 Kraków), aktor
 1349. GIZBERT, Giżbiert, Franciszek (1810 - przed 1846), aktor
 1350. GIZBERT, Giżbiert, Julia, z Trabszów (1814 - po 1852), aktorka
 1351. GIŻEJEWSKI Zdzisław Romuald, pseud. Jacek Żak (24 X 1926 Bydgoszcz - 6 IX 1980 Zielona Góra), aktor, kierownik lit. teatru
 1352. GIŻEWSKI Stanisław (6 IV 1806 Wola k. Warszawy - 23 VI 1873 Warszawa), aktor
 1353. GŁADKOWSKA Konstancja, zamężna Grabowska (10 VI 1810 Warszawa - 20 XII 1889 Skierniewice), ¶piewaczka
 1354. GŁADYSZ Apollodor (1815 - 6 XII 1872 Warszawa), ¶piewak
 1355. GLASÓWNA, Glass, Maria, zamężna Hertz (12 Xl 1885 Warszawa - po 1938), aktorka
 1356. GŁĘBOCKA Józefa (działała 1852-1858), tancerka
 1357. GLIKSON Jakub Apolinary (1846 Dęblin - 18 XII 1930 Skolimów), aktor, dyr. teatru
 1358. GLIŃSKI Józef, wła¶c. Glanz (działał 1871-1881), aktor
 1359. GŁODOWSKA Aniela, z Modzelewskich (1837 Warszawa - 11 VII 1893 Topola Królewska), aktorka
 1360. GŁODOWSKA Paulina (ur. ok. 1863 - działała 1879), aktorka
 1361. GŁODOWSKI Józef Franciszek Adam (13 II 1860 Siedlce - 20 II 1910 Topola Królewska), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 1362. GLOGER Maria, Wanda (działała 1876-1886), aktorka
 1363. GLOGER, Glogier, Władysław (23 III 1853 Murowana Go¶lina - 2 VIII 1917), aktor, dyr. teatru
 1364. GŁOGOWSKI W. (działał 1890-1891), aktor, dyr. teatru
 1365. GŁOWACKA Joanna, zamężna Litwinowicz (13 III 1939 Warszawa - 13 V 1970 Zielona Góra), lal-karka
 1366. GŁOWACKI Andrzej Antoni (działał 1852-1857), aktor
 1367. GŁOWACKI Antoni (działał od 1907 - zm. 20 V 1920) aktor, ¶piewak
 1368. GŁOWACKI Antoni (ok. 1750 - 1811 gub. mohylewska), dekorator
 1369. GŁOWACKI Jan (działał 1909), ¶piewak
 1370. GŁOWACKI Józef Hilary (14 I 1789 Mińsk Litewski - 21 XII 1858 Warszawa), dekorator
 1371. GŁÓWCZEWSKI Karol (działał 1900-1901), aktor
 1372. GNATKIEWICZ, Gnutkiewicz, Teofil (ur. 1829 Kraków - działał do 1860), kapelmistrz
 1373. GNATOWSKA Waleria, zamężna Suzin (14 IV 1883 Warszawa - 17 II 1974 Warszawa), tancerka
 1374. GOBELIŃSKI J. (działał 1869), aktor
 1375. GOBERT Aniela, Emilia, zamężna Zakrzewska (ok. 1848 - 5 IV 1876 Warszawa), ¶piewaczka
 1376. GODECKI Tomasz (21 XII 1878 Warszawa - 20 I 1957 Sopot), dyrygent
 1377. GODIK Władysław (1 IV 1892 Warszawa - 18 XII 1952 Warszawa), aktor
 1378. GODLEWSKA Maria, z Ciesielskich, l°v. Na-glerowa (4 VIII 1904 Warszawa - 8 V 1966 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1379. GODLEWSKI F. (działał 1882-1886), ¶piewak, aktor
 1380. GODLEWSKI Jan (działał 1894-1897), aktor
 1381. GODLEWSKI Ludwik Gozdawa (1875 Jarosław - 21 IX 1919 Płock), aktor
 1382. GODZIŃSKI Michał (ur. 1799 - działał do 1839), aktor
 1383. GODZISZ Marcin (9 III 1910 Biskupice - 28 X 1963 Szczecin), aktor
 1384. GOEBEL Lidia, Ligia (7 IV 1917 Warszawa - 28 III 1980 Warszawa), aktorka
 1385. GOEBELT Józef (27 VIII 1829 Seidovice w Czechach - 14 VIII 1892 Warszawa), kapelmistrz
 1386. GOLAŃSKA Florentyna, z Szel±gowskich, 2° v. Sosnowska, pseud. Alicja Stalska (1863 - 15 IV 1905 ŁódĽ), aktorka
 1387. GOLAŃSKI Józef Sylwester (1856 Kalisz - 9 III 1886 Płock), kapelmistrz
 1388. GOŁASZEWSKI Jerzy (4 IV 1903 Warszawa - ok. 1940), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1389. GOŁASZEWSKI Józef (działał 1817-1820), aktor
 1390. GOLCZEWSKI Stefan Wilhelm (6 IV 1893 Warszawa - 10 X 1969 Toruń), aktor
 1391. GOLDBERG Leon (działał 1904-1908), ¶piewak
 1392. GOŁĘBIOWSKA Maria, z Michałowskich (działała 1829-1878), aktorka
 1393. GOŁĘBIOWSKI Ignacy (24 I 1816 Kraków - po 1870), aktor, dyr. teatru, dekorator
 1394. GOŁĘBIOWSKI Leon (31 XII 1914 Kielce - 15 II 1954 Lublin), aktor
 1395. GOLĘDZINOWSKA Maria (działała 1877), aktorka
 1396. GOLEŃSKI Józef (3 X 1817 Warszawa - 23 X 1888 Piotrków), ¶piewak
 1397. GOLIŃSKA Kazimiera (działała 1898-1901), aktorka
 1398. GOLKA Jan (18 III 1918 Perm w Rosji - 23 VI 1973 Kielce), scenograf
 1399. GOŁKOWSKA Janina, także Delos-Gołkowska, zamężna Kotiużyńska (16 VI 1888 Kraków - 26 XII 1974 Mabledon pod Londynem), ¶piewaczka
 1400. GOLUS Jan (15 X 1895 Kałuszyn - 10 II 1964 Warszawa), scenograf
 1401. GOMM, HOMM, Henrietta (działała 1837-1843), aktorka, ¶piewaczka
 1402. GORˇCZKIEWICZ Wincenty (1789 - 11 XI 1858 Kraków), dyrygent
 1403. GÓRALSKI Wacław (ur. 5 III 1886 Lwów - działał do 1910), aktor, tancerz
 1404. GORCZYŃSKA Maria, zamężna Lindner (27 I 1899 Lublin - 23 VI 1959 Warszawa), aktorka, dyr. teatru
 1405. GORCZYŃSKI Bolesław (26 II 1880 Bramki pow. Błonie - 6 IX 1944 Warszawa), dyr. i kierownik lit. teatru, reżyser
 1406. GORDON Amelia Karolina, ze ¦wiejkowskich, zamężna Rapacka (1868 Warszawa - 19 XII 1902 Warszawa), aktorka
 1407. GÓRECKA, Górecka, Joanna (1851 Oliwa - 24 IV 1872 Warszawa), aktorka
 1408. GÓRECKA, Górecka, Maria (działała 1869-1875), aktorka
 1409. GÓRECKI Adam (działał od 1935 - zm. ok. 1940), aktor
 1410. GÓRECKI Wacław (9 V 1896 - 30 VI 1921 Tłuszcz k. Warszawy), aktor
 1411. GORECKI, Górecki, Józef (ok. 1805 - 23 VIII 1826 Wilanów), aktor
 1412. GÓRNICKI Józef (działał 1891-1920), aktor, dyr. teatru
 1413. GÓROWSKI Roman (działał od 1924 - zm. ok. 1938), aktor
 1414. GÓRSKA Anna (działała 1825-1829), aktorka
 1415. GÓRSKA Bronisława (działała 1903-1904), aktorka
 1416. GÓRSKA F. (działała 1891-1892), aktorka
 1417. GÓRSKA Helena, wła¶c. H. Podgórska, 1° v. Piotrowska, 2° v. Brylińska (1879 Warszawa lub 24 XII 1881 - 4 V 1955 Kraków), aktorka
 1418. GÓRSKA Izabela (1793 lub 1796 Wilno - 26 V 1841 Suwałki), aktorka, tancerka, dyr. teatru
 1419. GÓRSKA Janina, z Pawlickich (18 III 1887 Warszawa - 1 V 1943 Warszawa), reżyser, dyr. teatru
 1420. GÓRSKA Joanna, zamężna Wasilewska (działała od 1802 - zm. 19 I 1881 PrzeĽdziecko na Mazowszu), tancerka, aktorka
 1421. GÓRSKA Olga, Aleksandra (działała 1902-1914), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 1422. GÓRSKA Stefania, zamężna Zbyszewska (ok. 1883 - 2 IV 1923 Warszawa), aktorka
 1423. GÓRSKA, Gurska, Józefina (ur. ok. 1794 Warszawa - działała do 1816), aktorka
 1424. GÓRSKI Artur (2 VII 1870 Kraków - 7 XII 1959 Warszawa), kierownik literacki
 1425. GÓRSKI Franciszek (działał 1766-1767), aktor
 1426. GÓRSKI Jan (działał 1766-1767), aktor
 1427. GÓRSKI Karol, wła¶c. K. Bełcikowski (1874 - 21 VII 1897 Sieradz), aktor
 1428. GÓRSKI Roman (9 VIII 1920 Lwów - 22 VI 1953 Olsztyn), aktor, kierownik lit. teatru
 1429. GORSKI, Górski, Gabriel (1867 Lwów - po 1935), ¶piewak, reżyser
 1430. GORSKI, Górski, Jan (1865 Trockie na Ukrainie - po 1906), dyrygent
 1431. GÓRSKI, Gurski, Władysław Antoni (działał 1870-1888), aktor, tancerz, dyr. teatru
 1432. GORZKO¦ Antoni (ur. ok. 1885 - działał do 1918), dyrygent
 1433. GORZKOWSKI Jan Zygmunt, pseud. J. Tarnawa (28 III 1895 Warszawa - 12 II 1979 Warszawa), aktor, reżyser
 1434. GORZKOWSKI Tadeusz Feliks (20 XI 1854 Kraków - 28 XI 1913 Kraków), aktor
 1435. GORZKOWSKI Władysław (działał 1878-1879), aktor
 1436. GÓRZYŃSKI Zdzisław, wła¶c. Z. Grunberg (23 lub 25 IX 1895 Kraków - 22 XI 1977 Warszawa), dyrygent, kierownik muz., dyrektor teatru
 1437. GOSŁAWSKA Maria (działała 1891-1895), aktorka
 1438. GOSTOMSKA Antonina, z Dzierlińskich, pseud. Jolanta, Junoszanka, Junosza (3 VI 1870 Warszawa - 1944), aktorka
 1439. GOSTYŃSKA Anna Berta, z domu Dudtow (14 VII 847 Warszawa-13 VII 1918 Lwów), aktorka, dyr. teatru
 1440. GOSTYŃSKA Maria (działała 1879-1885), aktorka
 1441. GOSTYŃSKI Marian Ryszard (27 VIII 1916 Kielce - 5 VIII 1972 Chęciny k. Kielc), scenograf
 1442. GOSTYŃSKI Władysław (1850 Wierzchowlany - 4 X 1926 Lwów), aktor, dyr. teatru
 1443. GOTSZALK Cecylia, Czesława (działała 1901-1907), tancerka
 1444. GOTSZALK Maria (działała 1873-1876), aktorka
 1445. GRˇBCZEWSKI Wiktor, pseud. Gromzeski, Vittorio Edmondi (15 III 1863 - 14 IV 1924 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 1446. GRABIŃSKA Ludwika, z Laskowskich (ok. 1834 - działała do 1891), aktorka
 1447. GRABIŃSKI Julian (działał 1862-1896), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 1448. GRABOWICZ Władysław (działał 1866-1867), aktor
 1449. GRABOWIECKA Zofia, z Turowiczów, pseud. Płońska (ok. 1871- 9 IV 1896 Warszawa), aktorka
 1450. GRABOWIECKI Jan Edward (11 X 1869 Skarbkowa Wie¶, pow. rawski - 15 X 1935 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1451. GRABOWSKA Apolonia (ok. 1840 - 25 I 1918 Warszawa), ¶piewaczka
 1452. GRABOWSKA Barbara, zamężna Mrówczyńska (14 IX 1945 Redzyńskie k. Mińska Mazowieckiego - 25 X 1975 Warszawa), aktorka
 1453. GRABOWSKA Lidia, Eliza, także Granowska-Grabowska (działała od 1922 - zm. 10 XI 1925 Poznań), aktorka
 1454. GRABOWSKA Maria, zamężna Łukowska (1875 lub 1880 - 30 I 1963 Siemianowice ¦l±skie), aktorka
 1455. GRABOWSKA Melania, Mela, zamężna Kieszczyńska (28 XII 1900 Gniezno - 1949 Katowice), ¶piewaczka, aktorka
 1456. GRABOWSKA Zofia Florentyna, zamężna Statkiewicz (4 V 1900 Warszawa - 4 V 1970 Poznań), tancerka
 1457. GRABOWSKI Władysław (1 VI 1883 Warszawa - 6 VII 1961 Warszawa), aktor
 1458. GRABSKA Anna, Aniela, zamężna Butler (ur. 23 VII 1843 Kraków - działała do 1866), aktorka
 1459. GRABSKA Felicja (działała 1838-1840), aktorka
 1460. GRABSKA Prakseda (ur. ok. 1772 - działała do 1791), tancerka
 1461. GRABSKA, Grabowska, Izabela (działała 1838-1846), aktorka
 1462. GRAETZ Józefa (25 XI 1846 Warszawa - działała do 1868), ¶piewaczka
 1463. GRAFCZYŃSKA Aleksandra (działała 1834-1854), aktorka
 1464. GRAFCZYNSKA Felicja, zamężna Szymańska (działała 1881-1914), aktorka
 1465. GRAFCZYŃSKA Ludwika, z Wło¶ciborskich, pseud. Niedzielska (2 IV 1846 Poznań - działała do ok. 1914), aktorka
 1466. GRAFCZYŃSKI Astolf (ok. 1840-1880), aktor, dyr. teatru
 1467. GRAFF Gabriela, wła¶c. G. Kępińska (działała 1881-1882), aktorka
 1468. GRAJEWSKI Edward (10 III 1911 Wilno - 3 II 1975 ŁódĽ), scenograf
 1469. GRANICZEWSKA, Groniczewska, Franciszka, zamężna Nowicka (działała 1865-1873), aktorka, ¶piewaczka
 1470. GRANOWSKA Taida, wła¶c. Paulina G., zamężna Woyczyńska, także Granowska-Wodzicka (17 X 1902 Podemszczyna k. Ciechanowa - 2 II 1974 Kraków), aktorka
 1471. GRASS, Grasse, Grossówna, Maria (działała 1886-1902) ¶piewaczka, tancerka
 1472. GRASSI Rafael (1848 we Włoszech - 3 XI 1925 Mediolan), baletmistrz
 1473. GRAZIADIO Antoni Edmund (4 II 1908 Lwów - 18 IV 1975 Katowice), aktor, dyrektor teatru
 1474. GRECZYŃSKA Anna Irena (1877 - 6 IV 1896 Kraków), aktorka
 1475. GRECZYŃSKA, Graczyńska, Jadwiga, Bronisława (działała 1906-1909), aktorka
 1476. GREEN-SKAZOWA Helena, Józefa, z domu Slaviczek (19 XI 1889 - 23 II 1965 Warszawa), ¶piewaczka
 1477. GREKOWSKI Tomasz Stefan Mikołaj, wła¶c. Grekow (12 XII 1806 Białystok - po 1870), tancerz, baletmistrz
 1478. GROCHOWOLSKA, Grochowalska, Stanisława, z Korabiewskich (1859 Przemy¶l - 5 III 1919 Warszawa), ¶piewaczka
 1479. GRÓDECKA Nelly, Nelli (działała 1909), aktorka, ¶piewaczka
 1480. GRODECKI, Godecki, Stanisław (działał 1887-1893), ¶piewak
 1481. GRODNICKI Józef (19 III 1899 Konin- 31 III 1961 Olsztyn), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1482. GRODZKA Zofia, wła¶c. Z. Landreiter (działała 1881-1894), aktorka
 1483. GRODZKI Henryk, wła¶c. H. Festenstadt (działał 1908-1910), aktor
 1484. GRODZKI Michał (działał 1886-1892), aktor
 1485. GROLICKI Stanisław, wła¶c. S. Grolich (2 II 1892 Kraków - 1 II 1947 ŁódĽ), aktor, reżyser
 1486. GROMNICKA Helena, pocz±tkowo Jadwiga Dygatówna, zamężna Dygatowa (26 I 1896 Lwów - 23 III 1962 Londyn), aktorka
 1487. GROMNICKA Stefania, z Kopystyńskich, 1° v. Dygat, 2°v. Wertheim (ok. 1873 Stryj - 1 XI 1922 Skierniewice), aktorka
 1488. GRONOWICZOWA Karolina Urszula (1752-1800), aktorka, ¶piewaczka
 1489. GROŃSKI Michał (ok. 1818 - 8 XII 1879 Warszawa), dekorator
 1490. GROSS Mansfeld (ur. ok. 1845 - działał do 1902), aktor, ¶piewak
 1491. GROSS Sabina, z Niedzielskich, pseud. S. Milewska (ur. ok. 1853 - działała do 1887), aktorka
 1492. GROTOWSKI Józef (działał od 1866 - zm. w lipcu 1876 S±dowa Wisznia k. Mo¶cisk), aktor
 1493. GRUBIŃSKI Henryk (15 VI 1846 Warszawa - 14 lub 15 III 1918 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1494. GRUDIGER Adolf (ok. 1847 - 6 VII 1906 Warszawa), ¶piewak
 1495. GRUDNIEWSKI Roman (działał 1929-1941), aktor
 1496. GRUDZIŃSKA Rozalia, z Ossowskich (działała 1839-1857), aktorka
 1497. GRUDZIŃSKI Aleksander (ok. 1815 - 4 II 1850 Kielce), aktor
 1498. GRUDZIŃSKI Sylwester (działał 1830-1839), aktor
 1499. GRUNWALD, Grunwald, Donat (ur. ok. 1806 - działał do 1858), aktor, dyr. teatru
 1500. GRUNWALDOWA Maria (działała 1838-1846), aktorki
 1501. GRUSZCZYŃSKA Maria, z Szuwalskich (26 I 1837 Warszawa - 16 X 1916 Warszawa), ¶piewaczka
 1502. GRUSZCZYNSKI Adam (11 XII 1908 Poznań - 25 XII 1966 Poznań), ¶piewak
 1503. GRUSZCZYŃSKI Jan (działał 1916-1939; zgin±ł podczas II wojny ¶wiat.), aktor, ¶piewak
 1504. GRUSZCZYŃSKI Stanisław (6 I 1891 Ludwinowo k. Wilna - 3 II 1959 Milanówek k. Warszawy), ¶piewak
 1505. GRYF-TRZECIECKI Aleksander, pseud. Griff (12 IX 1887 Tyflis - 11 III 1962 Zagrzeb), ¶piewak
 1506. GRYFICZ-MIELEWSKA Alina, z Jaxa-Dębickich, pseud. A.Gryficz, l°v. Mielewska, 2°v. Grohman (22 IV 1887 Miedzeszyn k. Warszawy - 24 IV 1946 ŁódĽ), aktorka
 1507. GRYGLEWSKA Urszula, z Bergoffów, zamężna Rajewska (1 XII 1923 Kraków - jesień 1976 Nowy Jork), tancerka, aktorka
 1508. GRYGLEWSKI Tadeusz (20 IX 1920 Lwów - 7 X 1975 Bytom), scenograf
 1509. GRYSIŃSKI, Grzysiński, Józef (działał 1892-1901), aktor, dyr. teatru
 1510. GRYWIŃSKA Irena, z domu Sztange lub Stange, zamężna Adwentowicz, także Grynbaum-Grywińska (28 X 1895 Kalisz - 26 XII 1969 Warszawa), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 1511. GRZEŻUŁKA Stanisław (ok. 1827 - 11 VIII 1852 Warszawa), tancerz
 1512. GRZYMAŁA Wojciech (23 IV 1793 Dunajowce na Podolu - 16 XII 1871 Nyon k. Genewy), prezes dyrekcji teatrów warszawskich
 1513. GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, wła¶c. Adam Franciszek Józef Siedlecki (29 I 1876 Wierzbno k. Miechowa - 29 I 1967 Bydgoszcz), kierownik lit., reżyser, dyrektor teatru
 1514. GRZYWIŃSKI Stanisław (działał 1871-1886), aktor
 1515. GRZYWIŃSKI Stefan (ur. 1841 Lipno - działał do 1881), ¶piewak
 1516. GRZYWlNSKI Józef (20 II 1840 Lipno - 16 V 1903 Lwów), aktor
 1517. GUBARZEWSKI Antoni (22 VII 1810 Bestwina pow. Wadowice- 19 VIII 1862 Kraków), dyr. teatru
 1518. GUDOWSKI Longin (1816 - 5 III 1892 Warszawa), prezes WTR
 1519. GUERARD, Gerard, Żerard, Dora, wła¶c. Daria Karawajewa, także pseud. D. Milska (działała od ok. 1876 - zm. 7 I 1943 Kielce), aktorka, ¶piewaczka
 1520. GULSKA Irma Alicja, 1° v. Eile, 2° v. Wójcikowska (20 V 1919 Włocławek - 30 IV 1977 Warszawa), reżyser, dyrektor teatru
 1521. GUMKOWSKI Stanisław (działał 1874-1875), aktor
 1522. GUNIEWICZ Ignacy Franciszek (10 V 1832 Zawada pow. Tarnów - 25 XI 1882 Poznań), dyrygent
 1523. GUNIEWICZ Mieczysław, pseud. Artur Molski (działał 1868-1885), aktor
 1524. GURANOWSKI Józef (1852 Warszawa - 14 II 1922 Warszawa), dekorator
 1525. GURYNOWICZ Wacław (22 VI 1865 Włocławek - lipiec 1943 ŁódĽ), aktor
 1526. GUSZALEWICZ Eugeniusz (1867 Lwów - 29 V 1907 Kolonia), ¶piewak
 1527. GUTH Gustaw, Edward (1799 Drezno - 20 VIII 1866 Warszawa), kostiumer
 1528. GUTOWSKA Aleksandra, ze Szczygielskich (30 IV 1799 - 22 IV 1884), aktorka, ¶piewaczka
 1529. GUTTNER Jan (23 IX 1883 Warszawa - 30 III 1947 Katowice), aktor
 1530. GWINTOWSKI Jakub (działał i zm. przed 1846), aktor
 1531. GWOZDECKA Ewa (działała 1849-1859), kostiumerka
 1532. GWOZDECKA Teodora, Teodozja (26 V1819 - 26 IV 1894 Warszawa), tancerka, aktorka
 1533. GWOZDECKI Baltazar Kasper Melchior (5 I lub IV, lub XII 1821 ¦widnik Wielki pow. Lublin - grudzień 1872 Triest), aktor, tancerz, dekorator
 1534. GWOZDECKI Florentyn (26 X 1812 - 6 IX 1889 Płock), aktor, zastępca dyrektora WTR
 1535. GZYLEWSKA Jadwiga, zamężna Buszyńska (29 IV 1894 Warszawa - 25 VII 1961 Warszawa), aktorka
 1536. HAAS Karol Teodor (działał 1845), aktor
 1537. HABROWSKA Bronisława (działała 1894-1915), aktorka, ¶piewaczka
 1538. HAGANOWSKI Adolf (1822 Lwów - 9 VIII 1845 Kraków), ¶piewak
 1539. HAJDUGA Jan Michał (23 I 1893 - 25 VIII 1944 Skolimów), aktor
 1540. HAJEK , Hayek, Gajek Andrzej, także Dolnyj (działał 1907-1924), ¶piewak
 1541. HAŁACIŃSKA Helena, zamężna Gawlikowska, pseud. H. Szczerska (22 III 1892 lub 28 III 1896 Lwów - 27 I 1950 Cieplice), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 1542. HALAMA Zizi, wła¶c. Józefa H., 1° v. Karniszyn, 2° v. Parnell, 3° v. Sędzimir (17 I 1905 Czerwińsk - 3 X 1975 Zakopane), tancerka
 1543. HALICKI Henryk Tadeusz, wła¶c. H.T. Hagenmayster, Hagenmajster (7 XII 1861 Krzyżanówek pow. Kutno - 12 IV 1921 Lublin), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1544. HALICZ Michał, wła¶c. Leopold Blomberg (10 X 1888 Warszawa - 1 III 1969 Londyn), aktor, ¶piewak
 1545. HALKIEWICZ Jadwiga, z Paziów (28 II 1907 Tyflis - 16 IV 1963 Wrocław), aktorka
 1546. HALMIRSKA Barbara Zofia, wła¶c. Pestrakiewicz, zamężna Piotrowska (2 XII 1899 Warszawa - 27 I 1973 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1547. HALNICKA-ULASIŃSKA Halina, Julia, Leona, pseud. Luna Nałęcz-Halnicka (działała 1908-1923), aktorka
 1548. HALPERN Maksymilian (ur. 1869 Lublin - działał do 1920), dyrygent
 1549. HALPERT Borys (1805 Petersburg - 7 II 1861 Warszawa), dyr. teatru
 1550. HALPERTOWA Leontyna, wła¶c. Eleonora H., z Żuczkowskich (14 IV 1803 Puławy - 19 III 1895 Warszawa), aktorka
 1551. HALSKA Alina (15 I 1902 Warszawa - sierpień 1942 Warszawa), aktorka
 1552. HALSKA Halina, zamężna Fijałkowska (22 XII 1919 Warszawa - 6 VIII 1966 Wrocław), ¶piewaczka
 1553. HALSKA J. (działała 1877-1878), aktorka
 1554. HALSKI Henryk, wła¶c. H. Puchalski (14 XII 1897 Warszawa - 26 IV 1978 Skolimów k. Warszawy), aktor, ¶piewak
 1555. HAMMON, Homann, Edward (działał 1875-1877), aktor
 1556. HAŃCZA Władysław, także Włodzisław (18 X 1932 Toruń - 14 IX 1966 Kraków), aktor
 1557. HAŃCZA Władysław, wła¶c. W. Tosik (18 V 1905 ŁódĽ - 19 XI 1977 Warszawa), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 1558. HANISZEWSKI Juliusz (działał 1909-1911), aktor, ¶piewak
 1559. HANNS Jan (działał 1844-1862), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 1560. HANUSEWICZ, Hanusiewicz, Hanuszewicz, Józef (działał 1849-1863), aktor
 1561. HANUSZ Karol Szczęsny (30 V 1894 Warszawa - 20 XII 1965 Warszawa), aktor
 1562. HARASIMOWICZ Józef, Wawrzyniec (1756 - 1801), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 1563. HARASYMOWICZ Julian (działał 1890-1891), aktor
 1564. HARTMAN Karol (działał 1880-1906), aktor
 1565. HARTMAN Zofia, z Jarzyńskich, 2° v. Łozińska, pseud. Z. Górska (27 I 1875 Lublin - 14 VIII 1931 Busko), aktorka, dyr. teatru
 1566. HASE Stefania (działała 1876), aktorka
 1567. HAUBOLDT, Haubold, Tauboldt, Taubold, Taybold, Gustaw (działał 1877-1882), ¶piewak, aktor
 1568. HAUKE Aleksander Jan Józef (25 X 1814 Warszawa - 8 IV 1868 Warszawa), prezes WTR
 1569. HEBER Regina (działała 1872-1876), ¶piewaczka
 1570. HECKER, Hekier, Hekert, Ludwik (działał 1831-1846), dyr. teatru, dyrygent
 1571. HEGEMAN Maria (działała 1870-1877), aktorka
 1572. HEGEMAN, Hageman, Władysław (działał 1868-1870), aktor, dyr. teatru
 1573. HEIML, Hejmel, Emilia (działała 1866-1868), aktorka
 1574. HEINDRICH Wanda (działała 1882-1892), ¶piewaczka, aktorka
 1575. HEINRICH Halina (działała 1940-1942), tancerka
 1576. HEINRICH Stanisław (działał 1928-1942), tancerz, dyr. teatru
 1577. HEISS Karolina (działała ok. 1824-1831), tancerka
 1578. HELEŃSKA Michalina, zamężna Olszewska (działała 1881-1899), aktorka
 1579. HELLEŃSKI Władysław (16 III 1887 Warszawa - 30 I 1946 Kielce), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1580. HELLER Ludwik (4 VIII 1865 Lwów lub Mszana k. Lwowa - 5 III 1926 Mokrzyczew), dyr. teatru, reżyser
 1581. HELLER Mira, wła¶c. Kazimiera H., zamężna Olszewska (28 II 1866 lub 1868, lub 1869 Kraków - po 1920 USA), ¶piewaczka
 1582. HEMAR Marian, wła¶c. M. Hescheles, Heszeles (6 IV 1901 Lwów - 11 II 1972 Dorking k. Londynu), kierownik lit., artyst. i muz. teatru, reżyser
 1583. HEMPIŃSKI Jakub (23 VII 1749 w Poznańskiem - 11 IX 1829 Warszawa), aktor
 1584. HEMZACZEK Wacław (działał od 1919 - zm. 21 III 1951 Kraków), aktor, dyr. teatru
 1585. HENDEL Michał (działał 1786), aktor
 1586. HENDRICH, Heindrich, Wanda, zamężna Ludwig (3 V 1885 Lwów-18 III 1961), ¶piewaczka
 1587. HENKOWSKI Wincenty (działał 1782-1784), aktor, dyr. teatru
 1588. HENNEMAN Wincentyna (ok. 1847 Tarnów [?] - 20 VIII 1879 Duszniki), aktorka
 1589. HENNIG Edward (11 X 1821 Kraków - 12 II 1874 Kępno), aktor, reżyser
 1590. HENNIG Franciszka, z Nowickich (1 XI 1830 Rohatyn lub 1828 - 3 IV 1876 Inowrocław), aktorka
 1591. HENSEL Karolina (działała od 1801 - zm. ok. 1846), aktorka, dyr. teatru
 1592. HENSEL Leokadia (działała 1832-1853), aktorka
 1593. HENSEL Sabina (działała 1844-1853), aktorka
 1594. HENSEL, Hencel, Henzell, Heintzel, Józef Jakub (działał 1795-1844), aktor, dyr. teatru
 1595. HERDEGEN Leszek Marek (28 V 1929 Poznań - 15 I 1980 Toruń), aktor, kierownik lit. teatru
 1596. HERMAN Helena, zamężna Skrzyńska (ok. 1860 Warszawa - 4 VII 1916 Paryż), tancerka, ¶piewaczka
 1597. HERMAN Jan (ur. 1738 - działał do 1781), aktor
 1598. HERMAN Juliusz, Julian, pseud. Grodzicki (działał 1887-1899), aktor, dyr. teatru
 1599. HERMAN Wanda (działała 1884-1900), tancerka
 1600. HERMAN Wojciech (ok. 1768 - 18 II 1825 Kraków), kapelmistrz
 1601. HERMANOWA Emilia Maria, ze Starczewskich, 2°v. Polakowa (5 V 1902 ŁódĽ - 27 V 1968 Stalowa Wola), ¶piewaczka, aktorka
 1602. HERMANOWICZ Władysław (21 VI 1903 Ryga - 2 I 1960 Białystok), aktor
 1603. HERSCHELMAN Konstanty (działał w teatrze polskim 1902-1908), prezes WTR
 1604. HERTEN Nelly, wła¶c. Natalia H., zamężna Rejchertowa, także Orzechowska (działała od 1915 - zm. 22 IX 1969 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 1605. HERTZ Benedykt (7 VI 1872 Warszawa - 31 X 1952 Podkowa Le¶na k. Warszawy), dyrektor teatru, kierownik lit., aktor
 1606. HERTZ Maria Janina (6 XII 1876 - 22 XII 1924), aktorka
 1607. HERTZ Michał (28 IX 1844 lub 1846 Warszawa - 8 I 1918 Warszawa), kapelmistrz
 1608. Hierowski Roman (21 I 1894 Lwów -2 VIII 1974 Warszawa), aktor
 1609. HIEROWSKI Stanisław, pseud. Ziemski (1855 Niemirów - 20 VI 1917 Lwów), aktor
 1610. HIEROWSKI Zdzisław (7 VII 1911 Stubienek k. Przemy¶la - 14 XII 1967 Katowice), kierownik literacki
 1611. HIRSZFELD Jakub (ur. 1870 - działał do 1932), dyrygent
 1612. Hirszówna Klotylda, także K. Weker (działała 1900-1922), aktorka
 1613. HŁADYŁOWICZ Ludwik, Mikołaj, także L. Hładycz (28 II 1885 Kołomyja - 11 I 1967 Katowice), dyrygent
 1614. HNYDZIŃSKI Stefan (29 VII 1901 Jarosław lub Przemy¶l - 2 X 1939 Warszawa), aktor
 1615. HOCK Franciszek (działał 1843-1845), maszynista
 1616. HOCK Jan Nepomucen (ur. ok. 1845 Budapeszt; działał w teatrze polskim 1885-1912), kapelmistrz
 1617. HOESLE, Hossly, Hoesse], Jakub (1834 ¦więty Jan k. Pragi -1904 Arad, Węgry), kapelmistrz
 1618. HOFFMAN Ida (działała 1877-1885), aktorka
 1619. HOFFMAN Julian, pseud. Gelmaro (działał 1881-1928), tancerz, baletmistrz, ¶piewak
 1620. HOFFMAN Karol (30 VIII 1855 Suwałki lub Łomża - 7 XII 1937 ¦ródborów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1621. HOFFMAN, Hoffmann, Wilhelmina Teofila, zamężna Szczepańska (ur. 29 IV 1834 Kraków - działała do 1849), tancerka
 1622. HOFFMAN, Hofman, Kazimierz (1842 Kraków - 1 VII 1911 Berlin), dyrygent
 1623. HOFFMANN Antonina (16 VI 1842 Trzebinia k. Wschowy - 16 VI 1897 Kraków), aktorka
 1624. HOFMAN, Hoffman, Jerzy (10 IV 1894 - 7 IV 1928 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1625. HOHENDLINGER, Hochedlinger, Halina (15 VII 1894 Warszawa - 15 III 1962 Gdańsk-Oliwa), aktorka, reżyser
 1626. HOLLAK Józef (1890 Jakimowce na Wołyniu - 6 VI 1949 Częstochowa), scenograf
 1627. HOLNICKA, Olnicka, Holińska, Apolonia (ur. ok. 1767 - działała do 1797), tancerka
 1628. HOLNICKI Stefan (ur. ok. 1768 - działał do 1797), tancerz, aktor, dyr. teatru
 1629. HOŁODENKO, Chołodzienko, Alfred (działał 1894-1908), kapelmistrz
 1630. HOLTZMAN Katarzyna Eleonora, z Eiblów, 2° v. Beill (1854 Warszawa - po 1929), aktorka
 1631. HOLTZMAN Marianna Julia, z Królikowskich, 2° v. Lubecka (ok. 1815 Warszawa - 1 VI 1887 Łomża), aktorka
 1632. HOLTZMAN Teodor Erazm (4 II 1814 Lublin - 24 I 1848 Kielce), aktor, dyr. teatru
 1633. HOLTZMAN Władysław (1 VIII 1843 Kraków - 7 IV 1899 Warszawa), aktor
 1634. HORBOWSKA Kazimiera, Mira, zamężna Wawrzkowicz (30 XII 1885 Doleck pow. Skierniewice lub 13 I 1886 Warszawa - 20 VIII 1957 Skolimów), ¶piewaczka
 1635. HORBOWSKI Mieczysław Apolinary, pseud. Francesco Ranieri (23 VII 1849 Doleck pow. Skierniewice - 26 I 1937 Wiedeń), ¶piewak
 1636. HORECKI Jerzy (9 VII 1924 Przemy¶l - 15 X 1960 Nowa Huta), aktor
 1637. HOROWICZOWA Cecylia, z Sochaczewskich (ok. 1890 - 21 VII 1921 Wilno), aktorka, ¶piewaczka
 1638. HORSCHELT Franciszek (działał w teatrze polskim 1824), dyr. teatru, baletmistrz niemiecki
 1639. HORSKA Anna (działała 1903-1904), aktorka
 1640. HORSKA Balbina, z Krzewińskich, zamężna B±bczyńska (17 III 1883 Kleczew k. Konina - 13 II 1974 Warszawa), aktorka
 1641. HORSKA Nina, Nuna, wła¶c. Amelia Dębnicka, zamężna Werpechowska (8 I 1884 Warszawa - 2 V 1963 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 1642. HORSKA-KUNCEWICZ Wanda (działała 1903-1908), aktorka
 1643. HORSKI Bolesław Franciszek, wła¶c. B.F. B±bczyński (25 VII 1887 Częstochowa - 10 I 1951 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 1644. HORWATH Irena, wła¶c. Władysława Zofia Kurzyjamska, zamężna Groer (29 IV 1865 Bródno, obecnie dzielnica Warszawy - 3 X 1943 Lwów), aktorka
 1645. HORWATH Józef Artur (działał od 1936 - zm. 1944), kierownik literacki, dyr. teatru
 1646. HORZELSKA Ładysława, zamężna Bobrowska (26 IX 1931 Warszawa - 31 XII 1976 Warszawa), scenograf
 1647. HORZYCA Wilam, wła¶c. Wilhelm Henryk Hofitza (28 II 1889 Lwów -2 III 1959 Warszawa), reżyser, kierownik literacki, dyr. teatru
 1648. HRABI-SZAŁKIEWICZ Halina, Helena (działała od 1936 - zm. 4 V 1949 Bytom), ¶piewaczka
 1649. HREHOROWICZ Helena (działała 1801-1821), aktorka, ¶piewaczka
 1650. HREHOROWICZ Irena, wła¶c. I. Sawka, zamężna Topczewska (27 XII 1930 lub 2 I 1931 Wilno - 9 III 1980 Kraków), aktorka
 1651. HREHOROWICZ Tomasz (działał 1793-1807), aktor
 1652. HRYNIEWICZ Maria, zamężna Romanowska, pseud. Winklerowa (8 XII 1904 Warszawa - 15 IV 1970 Morawica k. Kielc), aktorka
 1653. HRYNIEWICZ Piotr Paweł (1874 Warszawa - 8 IV 1932 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1654. HRYNIEWICZ Rena, wła¶c. Regina H. (ok. 1905 - 24 X 1965 Kraków), tancerka
 1655. HRYNIEWIECKI Jan (24 VI 1850 - 22 I 1889 Przemy¶l), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1656. HRYNKOWSKI, Hryńkowski, Jan Piotr (15 VI 1891 - 21 III 1971 Kraków), scenograf
 1657. HUBCZENKO Roman, także Hubczeńko (23 III 1878 Kopyczyńce na Podolu - 16 XII 1958 Opole), aktor
 1658. HUBERT Aleksander, wla¶c. A. Piszczatowski (19 VII 1871 - 6 III 1938 Warszawa), aktor, tancerz
 1659. HUBERT Anna, wla¶c. A. Stasiuk (działała 1868-1870), ¶piewaczka
 1660. HUBERT Helena, zamężna Wróblewska (działała 1890-1907), tancerka
 1661. HUBERT Karol (ur. 11 I 1823 Lublin - działał do 1882), aktor, ¶piewak
 1662. HUBERTOWA Józefa Apolonia, z Radzyńskich (8 II 1815 Warszawa - 23 XI 1876 Lwów), aktorka, tancerka
 1663. HUBERTÓWNA Aleksandra (działała 1897-1913), tancerka
 1664. HUBLEWSKI Kazimierz Antoni (17 I 1887 Warszawa - 16 XII 1968 Lublin), aktor, sufler
 1665. HUGET Ernest (działał 1901-1903), aktor
 1666. HUGET Stefan (działał 1897-1909), aktor
 1667. HUGUES Antonina (działała 1896-1898), tancerka
 1668. HULANICKA Halina, 1° v. Skrzywań, 2° v. Iwańska (18 X 1899 Kijów - 21 I 1975 Warszawa), tancerka
 1669. HULEWICZ Kazimierz (1864 Hulejówka na Wołyniu - marzec 1939 Nicea), dyr. teatru, wiceprezes WTR
 1670. HULEWICZ Witold (26 XI 1895 Ko¶cianki pow. Wrze¶nia - 12 VI 1941 Palmiry k. Warszawy), kierownik literacki
 1671. HUPERTOWA Janina (1908 lub 8 XII 1913 Warszawa - 6 XII 1961 Warszawa), ¶piewaczka
 1672. HUSSAKOWSKI, Husakowski, Ludwik (ur. 1805 - działał do ok. 1854), aktor
 1673. IBEL Jan (3 IX 1933 Opatów - 15 IV 1980 Szczecin), aktor
 1674. IDZIAKOWSKA Stanisława, z ¦więckich (działała 1872-1878), ¶piewaczka, aktorka
 1675. IDZIAKOWSKI, Idzikowski, Franciszek (działał 1872-1896), aktor, dyr. teatru
 1676. IGNATOWSKA Maria, z Kwa¶niewskich, 1° V. Lubiejewska, Łubiejewska (działała J 879-1883), aktorka
 1677. IGNATOWSKI Gustaw (ur. ok. 1845 - działał do 1884), ¶piewak, aktor, dyrygent
 1678. ILCEWICZ Władysław (14 III 1898 Wilno - 1 X 1957 Nowy Jork), aktor, ¶piewak
 1679. ILNICKI Antoni (działał 1788), aktor
 1680. IŁOWSKI Stanisław (działał od 1922 - zm. 1 I 1978 Warszawa), aktor
 1681. INDYCZEWSKA Katarzyna (ok. 1770 Lwów- 10 II 1820 Kraków), aktorka
 1682. INDYCZEWSKA Ludwika (ur. ok. 1798 - działała do 1820), aktorka, ¶piewaczka
 1683. INDYCZEWSKI Józef (działał od 1795 - zm. 21 VI 1809 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1684. IRENY Helena (działała 1893-1895), aktorka
 1685. ISAKOWICZ Antonina (działała 1817-1834), aktorka
 1686. ISAKOWICZ Emilia (działała 1833-1850), aktorka
 1687. ISAKOWICZ Leontyna, wła¶c. Leokadia I. (działała 1829-1858), aktorka
 1688. ISAKOWICZ, Issakowicz, Antoni (ur. 12 XII 1870 Waszkowce na Bukowinie - działał do 1926), ¶piewak
 1689. ISAKOWICZ, Izakowicz, Hipolit (1783 - 1 VII 1848 Grodno), aktor
 1690. IVO Gustaw, wła¶c. G. Iwaszkiewicz (12 VIII 1887 Olgopol na Podolu - 20 I 1973 Warszawa), ¶piewak
 1691. IWANIEC Aleksander (16 III 1940 Warszawa - 9 III 1974 Seroki k. Sochaczewa), aktor
 1692. IWANOW Paweł (ok. 1850 - 24 IX 1902 Skierniewice lub Spała), prezes WTR
 1693. IWAŃSKA Joanna (przed 1840 - 1873 Przemy¶l), aktorka
 1694. IWAŃSKA Ludwika (1769 - 1800 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1695. IWAŃSKA Magdalena (działała od 1863 - zm. 11 XI 1868), aktorka
 1696. IWAŃSKI Stanisław, pseud. Oskard (4 IX 1903 Warszawa - IX 1963 Warszawa), aktor
 1697. IWAŃSKI, Iwankowski, Iwańkowski, Jewański, Józef (działał 1851-1879), aktor, dyr. teatru
 1698. IWASZKIEWICZ Czesław (ok. 1880 - 11 XII 1917 Warszawa), aktor
 1699. IWASZKIEWICZ Jarosław (20 I 1894 Kalnik k. Kijowa - 20 III 1980 Warszawa), kierownik lit. teatru
 1700. IZDEBSKI Wacław (20 XII 1891 Warszawa - 4 VI 1973 Wyrozęby k. Sokołowa Podlaskiego), aktor
 1701. IŻAK Maria, Aniela (działała 1883-1888), ¶piewaczka
 1702. IŻAK Włodzimierz, pseud. Robert (działał ok. 1880-1891), ¶piewak
 1703. JABŁOŃSKI Adam (22 VIII 1900 Zagórze k. Będzina - 6 II 1973 Warszawa), scenograf
 1704. JABŁOŃSKI Henryk (działał 1877-1901), aktor
 1705. JABŁOŃSKI Jan (2 V 1820 - 14 VI 1861 Warszawa), tancerz
 1706. JABŁOŃSKI Lubomir (28 IV 1904 Tłuchów pow. Lipno - 25 VI1965 Kielce), aktor
 1707. JABŁOŃSKI Ludwik, pseud. Lubomir Jastoń (25 VIII 1896 Warszawa - 5 III 1980 Wesoła k. Warszawy), aktor
 1708. JABŁOŃSKI Mieczysław (25 X 1901 Kraków - 28 I 1974 Kraków), aktor
 1709. JABŁOŃSKI Wincenty (działał 1879), aktor
 1710. JABŁOSZEWSKI Ludwik (działał 1882-1887), aktor
 1711. JACHIMOWSKI Walenty (działa) 1844-1845), dyr. teatru
 1712. JACKOWSKA Jadwiga (działała od 1901 - zm. 1962), tancerka
 1713. JACZYŃSKA Lubina (działała 1864-1867), aktorka
 1714. JAGIELSKA Aniela (działała 1854-1856), tancerka
 1715. JAGIELSKA Julia (działała 1854-1869), tancerka
 1716. JAGIELSKI Czesław (4 IX 1911 ŁódĽ - 14 XII 1972 Toruń), aktor
 1717. JAGIELSKI Edmund Klemens (10 XI 1863 Warszawa - 15 XI 1936 Skolimów), aktor, reżyser
 1718. JAGLARZ Roman (1902 lub 1904 - 15 X 1948 Olecko), aktor
 1719. JAGNIˇTKOWSKA Maria, zamężna Szejerowa, (działała od ok. 1882 - zm. ok. 1929 Płock), aktorka
 1720. JAKESCH, Jakesz, Jan (1 II 1850 Warszawa - 30 XII 1904 Warszawa), kapelmistrz
 1721. JAKÓBOWSKA Gin±, wła¶c. Eugenia J., zamężna Pieńkowska (działała od 1916 - zm. 10 XII 1965 Warszawa), aktorka
 1722. JAKOWICKA-FRIDERICI Teodozja, z domu Fryderycy, zamężna Jakowicka (18 VI 1835 Kielce - 3 XI 1889 Warszawa), ¶piewaczka
 1723. JAKOWSKA Anna Kazimiera, zamężna Lange (13 I 1926 Warszawa - 3 XI 1976 Katowice), aktorka
 1724. JAKUBOWSKA Nika, wła¶c. Dominika J., zamężna Płońska (2 IV 1895 Tarnów - 2 X 1962 Kraków), ¶piewaczka
 1725. JAKUBOWSKA Zofia Teodora, z Kwiecińskich, pseud. Belina (11 XI 1871 Kalisz - 13 II 1954 Skolimów), aktorka
 1726. JAKUBOWSKI Antoni (działał 1876-1877), aktor
 1727. JAKUBOWSKI Jan Ferdynand (19 I 1859 Opatów - 27 XII 1907 ŁódĽ), aktor, reżyser
 1728. JAKUCKA Kassylda, także Sochowicz, Kozłowska (działała od 1895 - zm. 21 II 1908), tancerka, aktorka
 1729. JAŁOWICKI Andrzej (działał 1845), aktor
 1730. JAMIŃSKI Władysław (19 XII 1858 Lwów - 17 II 1931 Warszawa), ¶piewak, aktor
 1731. JAMlŃSKA Helena, z domu Gundelach, pseud. H. Prylińska (1873- 27 VIII 1904 Warszawa), ¶piewaczka
 1732. JANCZEWSKA Zenobia (22 V 1891 Petersburg - po 1949), aktorka, tancerka
 1733. JANECKA Janina Anna, z Braunów, zamężna Dobrzyńska (20 X 1893 ŁódĽ - 21 II 1938 Warszawa), aktorka
 1734. JANECKA Kazimiera, z Kłossowskich, Kłosowskich (12 XI 1906 Warszawa - 1 II 1980 Warszawa), lalkarka
 1735. JANECKI Władysław (1 XII 1897 Warszawa - 1 IV 1979 Warszawa), aktor, reżyser
 1736. JANIAK Zdzisław (29 VIII 1920 Dobra k. Kalisza - 2 VII 1978 Warszawa), kierownik lit. i artyst. teatru, reżyser
 1737. JANICKA Klementyna, wła¶c. K. Remiszewska, Rembiszewska, Rębiszewska, zamężna Sikorska (działała od 1877 - zm. 16 III 1919 Warszawa), aktorka
 1738. JANICKI Jan (działał 1894-1898), aktor, dyr. teatru
 1739. JANICKI Jan, wła¶c. Iwan Hryhorowycz, Hryhorowicz, Hrehorowicz (1876 Hnylcze k. Tarnopola - 3 IV 1937 Lwów), ¶piewak, aktor
 1740. JANICKI Stefan (działał 1907-1935), aktor
 1741. JANICZÓWNA Janina, Maria, wła¶c. Bednarska, zamężna Twarowska (7 X 1884 Płock - 8 IX 1958 Zakopane), aktorka
 1742. JANIGA Henryk (29 VI 1926 Borysław - 29 VI 1959 Warszawa), scenograf
 1743. JANIKOWSKA Bronisława, zamężna Lenk (1 V 1891 Kraków - 21 IX 1966 Kraków), aktorka
 1744. JANIKOWSKI Bronisław (ok. 1863 - 19 I 1897 Kraków), aktor
 1745. JANISZEWSKA Wiktoria (działała od 1825 - zm. 6 I 1832 Warszawa), ¶piewaczka
 1746. JANISZEWSKI Stanisław (1907-1944) dyrygent
 1747. JANKOWSKA Helena (działała 1906-1912), aktorka
 1748. JANKOWSKA Janina, wła¶c. Maria Stępińska (1879 lub 1882 Warszawa - ok. 1954 Lwów), aktorka
 1749. JANKOWSKA Klara, z Janickich (działała 1840-1848), aktorka, tancerka
 1750. JANKOWSKA Maria, Marta, pseud. Malwina Cherubini (działała 1883-1895), ¶piewaczka
 1751. JANKOWSKA Tekla (działała 1869-1883), aktorka
 1752. JANKOWSKA Teresa Jadwiga, ze Szczepańskich (ur. 19 X 1794 Warszawa - działała do 1843), aktorka
 1753. JANKOWSKA Wanda (działała 1875), aktorka
 1754. JANKOWSKI Adolf Piotr (ur. 20 V 1844 Kraków - działał do 1884), aktor
 1755. JANKOWSKI Antoni (działał 1874-1879), aktor
 1756. JANKOWSKI Czesław (8 XII 1857 Polany k. Oszmiany, Białoru¶ - 6 X 1929 Wilno), kierownik literacki
 1757. JANKOWSKI Jan (działał od 1840 - zm. 11 I 1851 Lwów), aktor, ¶piewak
 1758. JANKOWSKI Józef (działał 1844-1861), aktor
 1759. JANKOWSKI Wacław (17 III 1904 Warszawa - 10 II 1968 Warszawa), aktor
 1760. JANOWSKA Maria, Marianna, z domu Frydlein (ur. ok. 1833 - działała do 1859), aktorka
 1761. JANOWSKA-KOPCZYŃSKA Maria (20 III 1890 Inowrocław - 31 XII 1977 Poznań), ¶piewaczka, aktorka, reżyser
 1762. JANOWSKI Antoni Ignacy (13 VI 1828 Kraków - 23 XI 1871 Kraków), aktor
 1763. JANOWSKI Czesław Teofil (ok. 1856 Łomża - 18 XII 1918 Puławy), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1764. JANOWSKI Jan, wła¶c. J. Kasprzykowski (ur. ok. 1859 - działał do 1877), aktor
 1765. JANOWSKI Maurycy (19 VI 1889 Warszawa - 10 III 1959 Sopot), ¶piewak, aktor
 1766. JANOWSKI Stanisław (9 X 1866 Kraków - 23 II 1942 Kraków), scenograf, dyr. teatru
 1767. JANOWSKI Stanisław, wła¶c. S. Pless (9 X 1887 Granica, obecnie Maczki pow. Będzin - 24 I 1962 Warszawa), aktor, reżyser
 1768. JANUSZ Jan, wła¶c. Jan Pik (2 XII 1881 Warszawa - 14 IV 1935 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1769. JANUSZEWSKA Wilhelmina (ok. 1868 - 6 VIII 1907 Warszawa), aktorka
 1770. JANUSZKIEWICZ Paweł (działał 1883-1891), aktor
 1771. JANUSZKIEWICZ Teofil (działał 1873-1882), aktor
 1772. JARACZ Stefan Kazimierz (24 XII 1883 Żukowice Stare pod Tarnowem - 11 VIII 1945 Otwock), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1773. JARACZEWSKI Zygmunt Jan Hieronim (1834 - 24 I 1907 Warszawa), dyr. teatru
 1774. JARACZOWA Jadwiga, z Daniłowiczów (13 VI 1886 Warszawa - 5 IV 1965 Warszawa), aktorka
 1775. JARACZÓWNA Anna Krystyna, także Hanna, zamężna Górkiewicz (28 V 1916 Moskwa - 4 V 1979 Warszawa), aktorka
 1776. JARCZEWSKI Władysław (28 II 1874 Obertyn - 9 VIII 1955 Jarocin, woj. poznańskie), aktor
 1777. JARECKI Henryk (6 XII 1846 Warszawa - 18 XII 1918 Lwów), kapelmistrz
 1778. JAREMA Józef (4 X 1900 Sambor - 22 VII 1974 Monachium), kierownik artyst. teatru, scenograf, reżyser, aktor
 1779. JAREMA Maria, zamężna Filipowicz (24 XI 1908 Stary Sambor - 1 XI 1958 Kraków), scenograf
 1780. JAREMA Władysław (24 XII 1896 Lwów - 28 III 1976 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1781. JARKOWSKA Maria (działała 1899-1921), ¶piewaczka
 1782. JARKOWSKA Stefania, zamężna Kosmaczewska (ok. 1898 - 16 III 1959 Warszawa), aktorka
 1783. JARMULSKI Jan (działał 1861-1866), aktor
 1784. JARNIŃSKI Stanisław (2 V 1884 w gub. siedleckiej - 17 I 1921 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1785. JARNUTOWSKI Józef (17 III 1898 Warszawa - lipiec 1944 Warszawa), scenograf
 1786. JAROCKA Jadwiga (działała 1909-1914), aktorka
 1787. JAROCKI Kazimierz (13 IX 1898 Baku na Zakaukaziu - 13 X 1970 Słupsk), aktor
 1788. JAROCKI Stanisław, także S. Rawicz-Jarocki (10 XI 1887 Lwów - 8 X 1966 Puszczykówko k. Poznania), scenograf
 1789. JAROCKI Władysław (6 VI 1879 Podhajczyki, pow. Złoczów - 7 II 1965 Kraków), scenograf
 1790. JAROCKI Zenon (22 XII 1930 Warszawa - 8 III 1963 Zielona Góra), aktor i reżyser teatrów lalkowych
 1791. JAROŃ Janusz, wła¶c. Machowski (3 VII 1907 Krzeszowice - 31 VII 1960 Warszawa), aktor
 1792. JAROŃSKI Stanisław (1863 - grudzień 1916 Kielce), ¶piewak
 1793. JAROSIEWICZ, Jaroszewicz, Wiktoria zamężna Zielińska (działała 1824-1833), tancerka, aktorka
 1794. JAROSY, Jarossy, Fryderyk (1890 Graz w Austrii - 6 VIII 1960 we Viareggio we Włoszech), konferansjer, reżyser, dyr. teatru
 1795. JAROSZ Kamila (15 V 1883 Mogilnica k. Krakowa - działała do 1907), aktorka, ¶piewaczka
 1796. JAROSZYŃSKI Leon (3 VIII 1886 Warszawa - 4 IX 1959 Bydgoszcz), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1797. JARSZEWSKA Amelia, wła¶c. Lewandowska, zamężna Jaroszowa, pseud. Legadi (1855 Rawa Ruska - 22V 1929 Grodno), aktorka, dyr. teatru
 1798. JARSZEWSKA Stanisława, z Wyszkowskich, Wyszowskich, także ¦liwińska (działała od 1873 - zm. ok. 1937 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1799. JARSZEWSKA Wanda z Zybertów, 2° v. Relidzyńska, pseud. Kotwicz (3 XI 1888 Warszawa - 15 V 1964 Warszawa), aktorka, reżyser
 1800. JARSZEWSKI Karol, wła¶c. K. Jarosz (ok. 1860 Rzeszów - 5 VIII 1944 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1801. JARSZEWSKI Stanisław, wła¶c. S. Jarosz (16 IV 1883 Lwów - 22 IV 1952 Bielsko), aktor, dyr. teatru
 1802. JARZYMOWSKI Stefan (działał 1867-1869), aktor
 1803. JASIELSKI Seweryn (1876 - 1939 Warszawa), aktor
 1804. JASIEŃSKA Józefa (działała przed 1846), aktorka
 1805. JASIEŃSKI Stanisław Maksymilian (12 XI 1850 Sokołów pow. Opoczno - 26 XI 1929 Warszawa), aktor, ¶piewak, dekorator
 1806. JASIŃSKA Aldona, także Rawicz-Jasińska, zamężna Grot-Bęczkowska (27 XII 1896 Wilno - 3 XI 1957 Warszawa), aktorka
 1807. JASIŃSKA Magdalena, z domu Lazańska, Łazańska, czasem mylnie Leżańska (ok. 1770 - 23 VII 1800 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 1808. JASIŃSKI Adam Józef (działał 1892-1927), aktor
 1809. JASIŃSKI Jan Tomasz Seweryn (8 XII 1806 Warszawa - 14 I 1879 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1810. JASIŃSKI Wojciech, Józef (działał od 1780 - zm. 1800 Lwów), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 1811. JASIŃSKI, Jasieński, Lamenty (działał 1783-1788), dekorator
 1812. JASIUKIEWICZ Stanisław (14 V 1921 Postawy na WileńszczyĽnie - 27 VI 1973 Warszawa), aktor
 1813. JASKÓLSKA Józefa (działała 1822-1830), aktorka
 1814. JASTRZĘBIEC Maria, wła¶c. M. Żłobicka (działała 1895-1898), aktorka
 1815. JASTRZĘBIEC-RUDNICKI Walery (27 IX 1888 Kijów - 3 VI 1962 Warszawa), aktor, kierownik literacki, dyr. teatru
 1816. JASTRZĘBIEC-ZALEWSKI Władysław (działał 1900-1931), kierownik literacki
 1817. JASTRZĘBSKA Józefa (działała od 1821 - zm. przed 1846), aktorka
 1818. JASTRZĘBSKI Karol (5 XI 1798 Piaseczno - 2 XI 1861 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1819. JASTRZĘBSKI Stanisław, wła¶c. Szolem Hassman (działał od 1903 - zm. 25 IV 1921 Osijek w Jugosławii), ¶piewak
 1820. JASZEWSKI, Jaczewski, Stanisław (ur. 6 II 1883 Warszawa - działał do 1908), aktor
 1821. JA¦KIEWICZ Jan, wla¶c. J. Friedlein (4 VI 1854 Kraków - 16 IV 1885 Warszawa), aktor
 1822. JA¦KIEWICZ Stanisław (12 I 1907 Libawa - 21 XII 1980 Warszawa), aktor, reżyser
 1823. JAWOROWSKA Maria, Rafaela, prawdopodobnie także de Rivier-Jaworowska (działała 1868-1874), aktorka
 1824. JAWORSKA Barbara (działała 1834-1836), tancerka
 1825. JAWORSKA K. (działała 1892-1896), aktorka
 1826. JAWORSKI Leonard, Leopold (działał 1900-1912), aktor
 1827. JAWORSKI Stanisław Czesław (12 II 1895 Dolina na Pokuciu - 28 X 1970 Warszawa), aktor
 1828. JAWORSKI Wiktor (1880-1952), dyrygent
 1829. JAWORSKI Władysław, pseud. Werner (ur. 21 stycznia 1852, Gorzków - zm. 1909 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1830. JAWORSKI, Jaworowski, Adam (działał 1875-1879), aktor, dyr. teatru
 1831. JAWORSKI, Jerowski, Mieczysław Jan (ur. 1861 - działał do 1896), aktor
 1832. JAWORZYŃSKA Ludwika, z Filipków, także L. Jaworzyńska-Filipek, L. Filipek-Jaworzyńska 15 VIII 1884 Kraków - 2 II 1976 Kraków), ¶piewaczka
 1833. JA¬DZIK Wincenty, także W. Jażdżyk, pseud. Roman Ordeński (22 I 1906 Warszawa - 15 XI 1969 Warszawa), ¶piewak, aktor, lalkarz
 1834. JEDLEWSKA Joanna Maria Zofia, zamężna Pawłowska (3 V 1937 Lublin - 13 V 1972 Warszawa), aktorka, choreograf
 1835. JEDLICZ Józef, wla¶c. Kapu¶cieński Józef (20 III 1878 Wróblówka k. Czarnego Dunajca - 2 II 1955 Warszawa), kierownik lit. teatru
 1836. JEDLIŃSKI Wiktor (działał 1790-1793), aktor
 1837. JEDNOWSKI Marian, wła¶c. Jednoróg (7 X 1873 Lwów - 16 VIII 1932 Kraków), aktor, ¶piewak, reżyser
 1838. JĘDRZEJEWSKA Waleria (15 XII 1907 Psków w Rosji - 1 VII 1973 Sopot), ¶piewaczka
 1839. JĘDRZEJEWSKI Aleksander (14 IX 1903 Żytomierz - 28 VIII 1974 Wrocław), scenograf
 1840. JĘDRZEJEWSKI Aleksander (1811 - 10 II 1886 Warszawa), aktor
 1841. JĘDRZEJEWSKI, Andrzejewski, Tomasz (działał 1825-1840), aktor
 1842. JEJDE Tadeusz (1886 Kraków - 2 XII 1944 Łowicz), aktor
 1843. JEJDE, Jeyde, Juliusz (18 IX 1841 lub 1843 Konstantynów k. Łodzi - 13 V 1908 Kraków), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 1844. JELENIEWSKA Elżbieta, wła¶c. E. Jelinek (działała 1873-1880), aktorka, ¶piewaczka
 1845. JELEŃSKI, Jeliński, Leon, wła¶c. Goldhirsch (1875 Tarnopol - po 1929), ¶piewak
 1846. JENOVAL Kazimierz, także K. Niechaj-Jenoval, K. Jedynak-Jenoval (17 II 1904 Modlin - podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 1847. JEREMI, Bronisława, wta¶c. Sichulska, z Rudlickich (1875 - 6 IX 1920 Lwów), aktorka
 1848. JEROMIN Julian (6 I 1857 Warszawa - 3 I 1938 Warszawa), ¶piewak
 1849. JERZMANOWSKA Kazimiera (działała 1876-1885), tancerka
 1850. JERZMANOWSKA Wanda, wła¶c. W. Kostecka, z Niemyskich (13 VII 1898 Łucznica - 17 IV 1963 Bielsko), aktorka
 1851. JERZYNA Bronisława (ur. Warszawa; działała 1882-1886), aktorka
 1852. JERZYŃSKI Jerzy, wła¶c. J. Szymborski (1880 lub 1882 - 3 III 1916 Lublin), aktor, reżyser
 1853. JEWNIEWICZOWA Wanda (działała od ok. 1923 - zm. po 1943 O¶więcim), scenograf
 1854. JEZIERSKA Jadwiga (29 VII 1883 Warszawa - 21 IV 1959 Skolimów), tancerka
 1855. JEZIERSKA Kacpera, zamężna Żabicka (działała 1825-1848), aktorka
 1856. JEZIERSKA Maria, zamężna Puchalska (działała 1877-1892), aktorka
 1857. JEZIERSKA Władysława, zamężna Jacimirska (działała 1897-1903), ¶piewaczka
 1858. JEZIERSKI K. (działał 1869-1878), aktor
 1859. JEŻEWSKA Kazimiera, z domu Zgierzyńska (1 III 1902 Łapy na Mazowszu - 21 VIII 1979 Warszawa), kierownik literacki
 1860. JEŻEWSKI, Jeżowski, Henryk (ur. 1804 - działał do 1833), aktor
 1861. JOACHIMOWSKA Urszula (ur. ok. 1860; działała 1877-1878), aktorka
 1862. JOLSKI Wacław (działał 1906-1909), aktor
 1863. JORDAN Tadeusz (działał 1908), dyr. teatru
 1864. JÓZEFOWICZ Ignacy, wła¶c. Stanisław Hlebicki-Józefowicz (działał 1894-1895), dyr. teatru
 1865. JÓZEFOWICZ Józef, wła¶c. J. Lebioda (14 VII 1889 Kalisz - 20 VII 1936 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 1866. JÓZEFOWICZ Leon, wła¶c. L. Tarnowski (13 IV 1883 Warszawa - 17 III 1966 Kalisz), aktor
 1867. JÓZEFOWICZ Roman, wła¶c. R. Porankiewicz (1856 - 4 IV 1902 Piotrków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1868. JÓZEFOWICZ Seweryn, wła¶c. S. Czyżewski (1814 na Wołyniu - 16 XII 1852 Berdyczów), aktor, reżyser
 1869. JÓZEFOWICZ Teofila, Józefina, wła¶c. Porankiewicz, z domu Gerke (działała 1880-1904), aktorka, ¶piewaczka
 1870. JÓZEFOWICZ Teresa, wła¶c. T. Wiszniewska, Wi¶niewska, 1° v. Czyżewska, 2° v. Grunwald (działała 1836-1859), aktorka
 1871. JÓZEFOWICZOWA Olga, z d. Stepowaja, pseud. Olghina (1867 w Rosji - 1925 Wilno), ¶piewaczka
 1872. JÓ¬WIAK Henryk (22 VIII 1934 Baranowicze - 10 XI 1974 ŁódĽ), aktor, reżyser
 1873. JÓ¬WIAK Zdzisław Jan (7 IX 1930 Łęki Górne k. Kutna - 8 III 1978 ŁódĽ), aktor
 1874. JUDEYKO, Judejko, Wacław, Władysław (ur. 23 VI 1888 Lublin - działał do 1957), aktor
 1875. JULICZ Wacław, wła¶c. Gajdzieński, Gajdziński (28 IX 1889 Warszawa - 2 II 1945 Stutthof), aktor, ¶piewak, reżyser
 1876. JUNIEWICZ Maria (działała od 1873 - zm. ok. 1882), ¶piewaczka
 1877. JUNO Aleksander, wła¶c. A. Węgierko (działał od 1937 - zm. ok. 1944 O¶więcim), reżyser
 1878. JUNOSZA-STĘPOWSKI Józef Damian Kazimierz, także Stepnowski, wła¶c. K. Stępowski, Stempowski, pseud. Junosza (26 lub 28 XI 1880 Wenecja -5 VII 1943 Warszawa), aktor, reżyser
 1879. JUNSZYC, Junczys, Janszyc, Edmund (działał 1872-1874; zm. 4 V 1883 Lublin), dyrygent
 1880. JURANDOT Jerzy, wła¶c. J. Glejgewicht (19 III 1911 Warszawa - 16 VIII 1979 Warszawa), kierownik artyst. i lit. teatru
 1881. JURDZIŃSKA Leokadia, zamężna Urbańska (4 ID 1904 ŁódĽ - 28 XII 1973 ŁódĽ), aktorka, ¶piewaczka, kierownik artyst. teatru
 1882. JURKIEWICZ Franciszek (działał 1904-1909), aktor
 1883. JURKIEWICZ-YRLEY Władysław (1 V 1897 Lwów - wrzesień 1945), dyrygent
 1884. JURKOWSKI Stanisław (działał 1782-1783), aktor
 1885. JUST Antoni (działał 1876-1896), aktor
 1886. JUSTIAN Kazimierz (19 IX 1888 Lwów - 24 II 1936 Warszawa), ¶piewak, aktor
 1887. JUTKIEWICZ Sylwia, zamężna Mayzel, pseud. Wolska (ur. 15 VI 1871 Warszawa - działała do 1910), aktorka
 1888. JUTRZENKO Julian, wła¶c. J. Morgenstern (działał 1842-1852), aktor, ¶piewak, reżyser
 1889. JUTTI, Jouty, Żuty, Jan Piotr (1772 - listopad 1851 Warszawa), maszynista teatralny
 1890. JUTTI, Jouty, Żuty, Piotr Adolf (16 III 1800 Paryż - 15 VI 1831 Paryż), dekorator francuski działaj±cy w teatrze polskim
 1891. KACHNIKIEWICZ Julia (działała 1867-1868), aktorka
 1892. KACIUCIEWICZ, Kacinkiewicz, Kaciwejewicz, Julian (ok. 1800 Białystok - 4 XI 1869 Warszawa), aktor, dyr. Teatru
 1893. KACPRZAK Ewa, zamężna Kozakiewicz (3 V 1929 Piotrków Trybunalski - 4 X 1953 ŁódĽ), aktorka
 1894. KACZANOWSKI Józef (działał 1903-1908), aktor
 1895. KACZKOWSKA Eufemia, ze Stobińskich (ur. 18 III 1829 Kraków - działała do 1859), aktorka
 1896. KACZKOWSKI Dominik (1763 na Wołyniu - 1805 Grodno), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 1897. KACZKOWSKI Dominik, także D. Jasiński (ok. 1800-1829), aktor
 1898. KACZKOWSKI Ignacy (działał 1850-1858), aktor, dyr. teatru
 1899. KACZKOWSKI Zdzisław Piotr (11 IX 1926 Konstantynów nad Bugiem - 28 V 1978 Poznań), ¶piewak
 1900. KACZMAR Włodzimierz, pseud. Vladimiro Kasmar (18 III 1893 Lwów - 1 XII 1964 Kraków), ¶piewak
 1901. KACZMARCZYK, Kaczmarczykówna Józefa (działała 1909-1914), aktorka
 1902. KACZMARSKA Anna (działała 1878-1883), tancerka, aktorka
 1903. KADEN Czesław Jan (27 I 1885 Kraków - 17 XI 1938 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 1904. KADEN-BANDROWSKI Juliusz (24 III 1885 Rzeszów - 8 VIII 1944 Warszawa), dyr. teatru
 1905. KADŁUBICKI Maciej (działał od 1785 - zm. 1816), aktor
 1906. KAFTAL Margot, wła¶c. Maria Małgorzata K. (1873 Warszawa - paĽdziernik 1942 we Włoszech), ¶piewaczka
 1907. KAJETANOWICZ Jakub (działał 1866-.1868), aktor, ¶piewak
 1908. KAJETANOWICZ Rafał Bartłomiej Jan, pseud. R. Karwicz (7 IV 1920 Lwów - 9 III 1967 Kraków), aktor
 1909. KALCADA Emilia (działała 1868-1869), aktorka
 1910. KALCZYŃSKI Jan Kazimierz (13 II 1928 Chełm Lubelski - 20 II 1970 Gdańsk), tancerz
 1911. KALICIŃSKA Teofila, z Krzyżanowskich (działała 1849-1864), aktorka
 1912. KALICIŃSKI Ignacy (14 XII 1828 Ceber pow. Opatów- 8 X 1882 Lublin), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1913. KALICIŃSKI Wacław (9 IX 1882 Kraków - 24 III 923 Warszawa), aktor
 1914. KALINOWSKA Ada, Anna (działała 1907-1921), ¶piewaczka
 1915. KALINOWSKA Maria, Mura, także Kalinowska-Górnik, z Wójcickich (1885 Kraków -21 IX 1963 Szczecin), aktorka
 1916. KALINOWSKI Czesław (28 II 1906 Warszawa - 25 VIII 1979 Warszawa), aktor
 1917. KALINOWSKI Eugeniusz, także Górnik (1879 Kraków - 1942 Lwów), aktor, dyr. teatru
 1918. KALINOWSKI Feliks Jerzy (6 VIII 1901 ŁódĽ - 7 1 1970 Warszawa), aktor
 1919. KALINOWSKI Józef (17 V 1891 Warszawa -14 VII 1966 Warszawa), aktor, ¶piewak
 1920. KALINOWSKI Tadeusz (1 VI 1915 Leibnitz w Austrii - 22 VIII 1969 Lubniewice w Zielonogór-skiem), aktor
 1921. KALISKI Ignacy (działał 1902-1914), aktor, ¶piewak
 1922. KALISKI Seweryn (działał 1902-1914), aktor, ¶piewak
 1923. KALISTOWSKI Walenty (działał 1835-1843), aktor
 1924. KALITOWICZ Izabela (20 VIII 1882 Mińsk Litewski - 2 V 1969 Lailly en Val we Francji), aktorka
 1925. KAŁUSKA Maria, z Doskowskich (30 III 1897 Przemy¶l - 2 XI 1975 Warszawa), ¶piewaczka
 1926. KAŁUŻYŃSKA Anna, zamężna Freege (1859 Warszawa - 12 IV 1919 Kraków), aktorka
 1927. KAMBERG J. (działał 1872-1877), aktor
 1928. KAMIENIECKA Irena, zamężna Wertheim (ok. 1915 - ok. 1970 w Ameryce Południowej), aktorka
 1929. KAMIENIECKA Krystyna (działała od 1928 - zm. 18 III 1967 Nowy Jork), aktorka
 1930. KAMIEŃSKI Konrad (ok. 1867 - 5 XII 1926 Warszawa), ¶piewak
 1931. KAMILEWICZ-ZAWADZKA Kamila, Olga, także K. Knake-Zawadzka, O. Knake-Kamilewicz (działała 1907-1912), aktorka
 1932. KAMIŃSKA Apolonia, z Sokołowskich (1792 Zawichost - 26 VI 1846 Lwów), aktorka
 1933. KAMIŃSKA Helena (działała 1897-1901), dyr. teatru
 1934. KAMIŃSKA Helena, zamężna Kopff (27 II 1896 Lwów - 23 V 1970 Kraków), tancerka, ¶piewaczka, aktorka
 1935. KAMIŃSKA Henryka, zamężna Baum (ok. 1915 - 8 IX 1943 Warszawa), tancerka
 1936. KAMIŃSKA Maria, zamężna Latoszyńska (1875 - 2 XI 1946 Warszawa), ¶piewaczka
 1937. KAMIŃSKA Marianna, Marcjanna (działała 1815 - 1821), aktorka
 1938. KAMIŃSKA Michalina Jadwiga, Mila, zamężna Malinowska (29 IX 1902 Warszawa - 14 XII 1974 Skolimów k. Warszawy), tancerka
 1939. KAMIŃSKA Mila, wła¶c. Emilia K., 1° v. Szarska, 2° v. Czerwińska (10 II 1887 Warszawa - 8 XII 1961 Londyn), aktorka
 1940. KAMIŃSKA Wiktoria Stefania (działała 1874-1902), tancerka
 1941. KAMIŃSKA-KORWIN Anastazja (działała 1908-1916), aktorka
 1942. KAMIŃSKI Hieronim (działał 1822-1827), aktor, dyr. teatru
 1943. KAMIŃSKI Jakub (9 V 1894 Hadziacz na Ukrainie - 9 1 1971 Warszawa), tancerz
 1944. KAMIŃSKI Jan Nepomucen Michał (16 V 1777 Kutkorz pow. Złoczów - 5 I 1855 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1945. KAMIŃSKI Kasper (9 I 1776 [?] Lwów [?] - sierpień 1827 Żytomierz), aktor, dyr. teatru
 1946. KAMIŃSKI Kazimierz Albin (1 III 1865 Warszawa - 9 IX 1928 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1947. KAMIŃSKI Kazimierz Julian (1866 - 10 VII 1943 Warszawa), tancerz
 1948. KAMIŃSKI Mieczysław (1 IX 1835 Lwów - 24 X 1896 Lwów), ¶piewak, reżyser
 1949. KAMIŃSKI Stanisław (5 X 1905 Warszawa -11 I 1980 Warszawa), tancerz, aktor, inspicjent
 1950. KAMIŃSKI Stefan (działał od 1881 - zm. grudzień 1906), tancerz
 1951. KAMIŃSKI Szczepan (ok. 1868 - 1946 Warszawa), dekorator
 1952. KAMIŃSKI Wacław (działał 1907-1923), ¶piewak
 1953. KAMIŃSKI Wiktor Nałęcz (ok. 1884 - 2 VII 1913 Warszawa), aktor
 1954. KAMIŃSKI, Kamieński, Adam (1767 Wilno - 3 I 1856 Wilno), dyrygent
 1955. KAMIŃSKI-JASTRZĘBIEC Mieczysław (3 IX 1891 - 3 lub 4 I 1927), aktor
 1956. KAMOCKI Jan (działał 1910-1921; zm. przed 1936), aktor
 1957. KANIOWSKI Włodzimierz Franciszek (17 I 1921 Warszawa - 25 XII 1979 Zielona Góra), aktor
 1958. KAŃSKA Stanisława (działała 1905-1908), tancerka
 1959. KAŃSKI Tadeusz, wła¶c. T. Drohomirecki, także Hartman (19 VII 1902 Raj k. Brzeżan -5 VIII 1950 Warszawa), aktor
 1960. KAPAŁKA Tadeusz (1 X 1936 Ruszcza w Kieleckiem - 28 VIII 1973 Toruń), ¶piewak
 1961. KAPICA Tadeusz (działał 1765-1767), aktor
 1962. KAPLIŃSKA Antonina (działała 1832-1848), ¶piewaczka
 1963. KAPLIŃSKA Zofia, zamężna Głogowska (działała od 1834 - zm. 12 IX 1862 Warszawa), ¶piewaczka
 1964. KARABANOWICZ Jan (ur. ok. 1810 - działał do 1864), aktor
 1965. KARABANOWICZ T. (działał 1859-1860), aktor
 1966. KARAFFA-KORBUT Stanisław (działał 1902-1908), wiceprezes WTR
 1967. KARANDIEJEW Aleksander (1848 - 18 VIII 1895 Warszawa), prezes WTR
 1968. KARASIŃSKI Adam Franciszek Jędrzej (22 XI lub 22 XII lub 24 XII 1808 Warszawa - 6 X 1861 Warszawa), aktor
 1969. KARASIŃSKI Edmund Wiktor wła¶c. E. Kara¶-Karasiński (2 X 1885 Kozłów Szlachecki k. Sochaczewa - 8 XI 1975 Kielce), aktor, ¶piewak, reżyser
 1970. KARBOWSKI Józef (25 X 1888 Kraków - 7 V 1956 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 1971. KARCZEWSKA Joanna, zamężna Lauvernay (działała od 1858 - zm. 1895 Szczawnica), aktorka
 1972. KARCZEWSKI Zdzisław (23 III 1903 Warszawa - 30 IX 1970 Wrocław), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 1973. KARLIŃSKA Zofia, ze Smotryckich, zamężna Goebel (27 IV 1883 Aleksandrów Kujawski - 28 X 1965 Warszawa), ¶piewaczka
 1974. KARLIŃSKI Karol, także K. Zawadzki, wła¶c. K. Knake-Zawadzki (ur. 15 XI 1882 Płock - działał do 1928; zm. w Wilnie), aktor
 1975. KARNICKA Magdalena, zamężna Direnthal (ur. ok. 1764 - działała do 1797), tancerka
 1976. KARPA Maks (działał 1882-1885), kapelmistrz
 1977. KARPIŃSKI Józef (działał 1867-1882), aktor
 1978. KARPIŃSKI Piotr (działał 1877-1900), ¶piewak, aktor
 1979. KARPIŃSKI Ziemowit Zbigniew (20 VI 1903 Rawa Mazowiecka - 1 XI 1973 Nowy Jork), aktor, reżyser
 1980. KARPIŃSKI Zygmunt (działał 1899), aktor, ¶piewak
 1981. KARPOWICZ Feliks (26 V 1898 Wojdaciszki k. Wilna - 23 XII 1964 Białystok), aktor
 1982. KARPOWICZ Franciszek (ok. 1824 Warszawa - 18 III 1889 Warszawa), tancerz
 1983. KARPOWICZ Jakub (działał 1793), aktor
 1984. KARPOWICZ Jan, wła¶c. J. Szymczak (ok. 1861 Łowicz - 23 III 1921 Warszawa), aktor
 1985. KARPOWICZ Maria (13 XII 1902 Wilno - 12 II 1965 Góra Kalwaria), aktorka
 1986. KARSCH , Karsz, Janusz Mieczysław (28 III 1911 Radom - 12 V 1971 ŁódĽ), lalkarz, reżyser
 1987. KARSKA Augusta, Maria (działała 1903-1913), aktorka
 1988. KARSKA Józefa, zamężna Korwin-Piotrowska (28 II 1831 Warszawa - 9 XII 1917 Warszawa), tancerka
 1989. KARSKA Leontyna, pseud. L. Lenartowicz, Leontini (4 III 1865 Warszawa - 18 VIII 1941 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 1990. KARSKI Florentyn (działał 1858), aktor, dyr. teatru
 1991. KARSKI Władysław, prawdopodobnie wła¶c. W. Kutzleb (działał 1876-1904), aktor
 1992. KARSZNICKA Joanna Karolina, z domu Jakob (ur. 1827 Płudy - działała do 1872), aktorka
 1993. KARSZNICKI, Kar¶nicki, Leon (1815 Kalisz - 30 X 1876 Kraków), aktor, ¶piewak
 1994. KARSZO Maria, wła¶c. M. Olszewska, z Brzezińskich (działała od 1903 - zm. luty 1915 Mediolan), aktorka
 1995. KARWOSIECKI Jan (działał 1784-1785), aktor
 1996. KARWOWSKA Maryla, wła¶c. Maria Józefa Olszewska, zamężna Popławska (6 XII 1903 Warszawa - 12 X 1967 Chicago), ¶piewaczka, aktorka
 1997. KARWOWSKI Adam (działał 1782-1783), aktor
 1998. KARWOWSKI Feliks (działał 1876-1877), aktor, ¶piewak
 1999. KASPROWICZ Amalia Cecylia, z domu Zion, pseud. Malewska, 2° v. Maciulska (20 III 1854 Lwów - 22 V 1938 Lwów), ¶piewaczka
 2000. KASPROWICZ Józef (1855 Kraków - 26 X 1889 Kraków), aktor, dyr. teatru
 2001. KASPRZYCKA Ewelina (ur. Kraków; działała 1849-1855), aktorka
 2002. KASPRZYCKI J. (działał 1894-1919), aktor
 2003. KASPRZYKOWSKI Wawrzyniec (ur. ok. 1840 - działał do 1900), aktor, dyr. teatru
 2004. KASZEWSKA Joanna (ur. 1787 - działała do 1807), aktorka
 2005. KASZOWSKA Felicja, wła¶c. F. Grutzhandler, zamężna Krotowska, pseud. Gilbert (12 V 1867 Warszawa - 18 VII 1951 Bielsko-Biała), ¶piewaczka
 2006. KASZUBIANKA, Kaszubiecka, Agnieszka (działała 1789-1797), tancerka
 2007. KASZUBIANKA, Kaszubiecka, Anna (działała 1789-1797), tancerka
 2008. KASZUBIANKA, Kaszubiecka, Franciszka (działała 1789-1797), tancerka
 2009. KASZYC Michał (1 I 1917 Wilno - 21 XII 1978 Gdynia), ¶piewak, aktor
 2010. KASZYN Mikołaj Alojzy (28 IV 1895 Ryga - 28 I 1977 Zakopane), aktor
 2011. KATTNER Antoni (działał 1878-1888), aktor, dyr. teatru
 2012. KATUMSKI Ignacy (działał 1866), aktor
 2013. KAUFMAN Maurycy (działał 1900-1901), ¶piewak
 2014. KAUPE Maria, zamężna Ostrowska (1907 Kijowszczyzna - 28 IX 1944 Warszawa), ¶piewaczka
 2015. KAWALSKI Henryk, pocz±tkowo H. Kowalski (13 VIII 1869 Rogolin pow. Radom - 13 IV 1931 Warszawa), ¶piewak, aktor, reżyser
 2016. KAWCZYŃSKI Stanisław (8 IV 1883 Warszawa - 15 I 1928 Wilno), aktor
 2017. KAWECKA Helena (działała 1874-1884), aktorka
 2018. KAWECKA Wiktoria, zamężna Wielogłowska (3 III 1875 Warszawa - 22 I 1929 Warszawa), ¶piewaczka
 2019. KAWECKI Wincenty, Wiktor (działał 1858-1876), aktor, ¶piewak
 2020. KAWIŃSKA Stanisława, wła¶c. S. Krajewska (7 V 1886 Warszawa - 28 X 1960 Warszawa), aktorka
 2021. KAZALSKI Kazimierz (ok. 1841 Błonie - 5 II 1911 Warszawa), ¶piewak
 2022. KAZIMIEROWSKI Eugeniusz Marcin (11 XI 1873 Wygnanka na Podolu - 17 IX 1939 Białystok), scenograf
 2023. KA¬MIERSKI Tadeusz (28 X 1918 Piotrogród - 15 XI 1976 Warszawa), dyrektor teatru, aktor
 2024. KAŻYŃSKA Maria, z Krajewskich (15 IX 1777 - 20 I 1813), aktorka, ¶piewaczka
 2025. KAŻYŃSKI Dionizy (1794 Wilno - 25 I 1838 Wilno), aktor, ¶piewak
 2026. KAŻYŃSKI, Kaziński, Maciej (1767 - 29 III 1823 Wilno), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 2027. KĘCKI Jan Zygmunt, pseud. Jan Zygmuntowicz (działał od 1911 - zm. 15 VIII 1920), aktor
 2028. KĘCKI Jan, Wiktor (15 X 1869 lub 14 X 1875 lub 23 X 1876 G±bin pow. Gostynin - 2 VII 1922 Warszawa), aktor, reżyser
 2029. KEGLER Wacław Stanisław (27 IX 1882 Warszawa - 2 I 1961 Warszawa), tancerz
 2030. KELLER Joanna, zamężna Michalik (23 I 1935 Warszawa - 27 VIII 1977 Łomianki k. Warszawy), aktorka
 2031. KEMPA Józef (działał od 1918 - zm. 13 VIII 1944 Warszawa), aktor
 2032. KĘPIŃSKA Maria, z domu Szynke (9 VII 1893 ŁódĽ - 29 XII 1974 Warszawa), aktorka, suflerka
 2033. KĘPIŃSKI Bolesław (1894 ŁódĽ - 21 VIII 1937 Warszawa), aktor, reżyser
 2034. KERSEN Bolesław Jerzy, wła¶c. B. Szenker (1 IX 1909 Lwów - 13 I 1973 Londyn), aktor
 2035. KICIŃSKI Władysław, wła¶c. Władysław Kiczko lub Kiczke (ur. ok. 1850 - działał do 1907; zm. podczas I wojny ¶wiat. w Częstochowie), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 2036. KIEDRZYŃSKI Wacław (ok. 1877 - 6 X 1921 Warszawa), aktor
 2037. KIELARSKI Marian (21 VII 1897 - 24 VII 1947 Nowy S±cz), ¶piewak, aktor
 2038. KIEPURA Jan Wiktor (16 V 1902 Sosnowiec - 15 VIII 1966 Harrison k. Nowego Jorku), ¶piewak
 2039. KIERCZYŃSKI Ryszard, wła¶c. R. Kieliszczyk (3 III 1902 Warszawa - 22 VII 1971 Warszawa), aktor
 2040. KIERNICKA Dominika, z Wi¶niewskich (działała 1882-1910; zm. w Kaliszu prawdopodobnie w 1910 lub 1911), aktorka
 2041. KIERNICKI Marian (18 IX 1864 ¦niatyń - 24 IV 1945 Skolimów), aktor
 2042. KIERSKI Tadeusz (17 X 1912 Wiedeń - 12 IV 1980 Oslo), dyrygent, kierownik muz. teatru
 2043. KIERSNOWSKI Ludwik (ok. 1813 - paĽdziernik 1892 Wilno), ¶piewak, aktor
 2044. KIERSNOWSKI Ryszard (6 XII 1912 Aleksandrowo k. Baranowicz - 14 X 1977 Londyn), aktor, reżyser
 2045. KIERZKOWA Maria, z domu Kra¶ (7 XII 1896 Kraków - 19 XI 1964 Kraków), aktorka
 2046. KIESZCZYŃSKI Władysław, także W. Reder (15 I 1888 Warszawa - 1 VIII 1964 Koszalin), aktor, reżyser
 2047. KIETLICZÓWNA, Ketliczówna, Halina, także H. Kietlicz-Szymańska (działała 1909-1914), aktorka
 2048. KIETLIŃSKI Włodzimierz (ok. 1888 - 6 VII 1971), aktor, tancerz
 2049. KIJOWSKI Kazimierz (5 XI 1897 Stryj - 20 IV 1935 Stanisławów), aktor, reżyser
 2050. KILARSKI Janusz Tadeusz (29 III 1920 Klimontów Sandomierski - 22 VII 1979 Warszawa), aktor, reżyser
 2051. KILIAN-STANISŁAWSKA Janina, ze Stanisławskich, zamężna Kilian (12 XI 1898 Kosów na Hu-culszczyĽnie - 11 XI 1974 Warszawa), lalkarka, reżyser, dyrektor teatru
 2052. KINDLER Władysław, wła¶c. W. Kinle (1881 - 15 IX 1918 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2053. KIRSZENSZTEIN, Kirschenstein, Zofia (15 V 1860 Warszawa - 8 V 1895 Warszawa), ¶piewaczka, tancerka
 2054. KISIELEWSKI Władysław (ur. 1860 Stawropol - działał do 1939), aktor, reżyser
 2055. KISIELNICKA Bronisława (działała 1883-1887), aktorka
 2056. KISIELNICKI Maurycy Zygmunt Wawrzyniec (27 VIII 1859 Gardzienice pow. Krasnystaw - 8 VIII 1922 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2057. KISS-ORSKI Mikołaj Franciszek, wła¶c. M.F. Kiss (12 VII 1914 Lwów - 29 II 1976 Warszawa), scenograf
 2058. KISS-ORSKI Ryszard, wła¶c. R. Kiss (29 IX 1920 Lwów - 11 II 1965 Warszawa), scenograf
 2059. KITKA-SOKOŁOWSKI Leopold, wła¶c. L. Sokołowski (7 XI 1892 Odessa - 8 II 1979 Skolimów k. Warszawy), aktor
 2060. KITSCHMAN Elżbieta, z Jakubowskich (działała 1879-1882), ¶piewaczka
 2061. KITSCHMAN, Kiczman, Adolf Henryk (2 XII 1854 Lwów - 16 IV 1917 Lwów), ¶piewak, aktor, reżyser
 2062. KITSCHMAN, Kitschmann, Kiczman Anda, wła¶c. Anna Maria K., zamężna Weiner, (9 XII 1895 Wiedeń - 10 X 1967 Kraków), dyrygent, piosenkarka, kierownik muz. teatru
 2063. KLECKI Witold (działał od 1937 - zm. 1941 Warszawa), aktor
 2064. KLECZYŃSKA Anna (działała 1890-1907), tancerka
 2065. KLECZYŃSKI, Kleszczyński, Emanuel (ur. 23 III 1822 Warszawa - działał do 1876), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 2066. KLEIMANN, Klejman, Kleyman, Katarzyna (działała 1819-1830), aktorka, ¶piewaczka
 2067. KLEINMAN Fryderyk, pseud. Fryc (1897 Lwów - 1943 Janów k. Lwowa), scenograf
 2068. KLEJER Józef (7 X 1907 Baranowicze - 9 Xl 1973 Warszawa), aktor, dyrektor teatru
 2069. KLEMM Leokadia (ok. 1875 - 30 III 1899 Warszawa), aktorka
 2070. KLĘPIŃSKI, Klempiński, Lucjan (działał 1864-1889), aktor, tancerz
 2071. KLEYN Alicja, z Michałowskich (13 IV 1923 Brze¶ć nad Bugiem - 5 XI 1970 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 2072. KLICHOWSKI Aleksander (9 VI 1885 Grabów nad Prosn± - 21 III 1952 Poznań), ¶piewak
 2073. KLIMASZEWSKI Jerzy (3 VII 1903 - zm. w czasie II wojny ¶wiat.), aktor
 2074. KLIMCZAK Celina Maria (30 V 1916 Kraków - 23 X 1977 ŁódĽ), aktorka
 2075. KLIMONTOWICZ Henryk (19 I 1874 Warszawa - 17 1 1914 Kalisz), aktor, dyr. teatru
 2076. KLIMONTOWICZ Leokadia, zamężna Burman (działała od 1903 - zm. maj 1960 Springfield w USA), tancerka
 2077. KLISIEWICZ Klementyna (działała 1864-1866), aktorka
 2078. KLISZEWSKA Karolina, z Wesołowskich, zamężna Rodkiewicz, pseud. Karlińska (1864 Frysztak k. Jasła - 9 XI 1927 Katowice), ¶piewaczka, aktorka
 2079. KLISZEWSKI Antoni wła¶c. A. Rodkiewicz (1852 Lwów lub 1859 Radom - 18 XI 1930 Skolimów), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 2080. KŁODZIŃSKA Aniela (działała 1853), ¶piewaczka
 2081. KŁODZIŃSKI Feliks (10 IV 1913 Wanne-Eickel w Westfalii - 5 II 1963 Bydgoszcz), dyr. teatru
 2082. KŁOKOCKI, Kłotkowski, Wincenty (działał 1815-1854), aktor, dyr. teatru
 2083. KLONOWSKI Aleksander (6 XI 1909 ¦lesin k. Konina - 8 V 1956 Poznań), ¶piewak
 2084. KLOŃSKA Antonina, zamężna Sauerowa, z Kaweckich (24 IV 1883 Włocławek - 12 IV 1969 Kraków), aktorka
 2085. KLOPFER Karol (9 XII 1859 Warszawa - 22 VI 1937 Warszawa), dekorator
 2086. KŁOSOWICZ Zbigniew Józef (9 11923 ¦rem woj. poznańskie - 8 X 1965 Bydgoszcz), aktor
 2087. KŁOSOWSKA, Klossowska, Stanisława, pocz±tkowo Biedrzycka (ur. 8 V 1864 - działała do 1924), aktorka, ¶piewaczka
 2088. KŁOSSOWSKI, Kłosowski, M. (działał 1775), aktor
 2089. KLUCZNIOK Alojzy (8 IV 1914 Knurów pow. Rybnik - 1 I 1962 Kraków), dyrygent
 2090. KLUGER Józefa, zamężna Jaczewska (ok. 1854 - 23 X 1894 Warszawa), tancerka
 2091. KLUSZEWSKI Jacek Wincenty Antoni (16 VIII 1761 Sielec k. Skalbmierza - 14 II 1841 Kraków), antreprener
 2092. KŁYSZYŃSKA Ludwika Antonina Zofia, z Wizembergów, 2° v. Piotrowska (20 I 1809 Kraków - 29 XII 1862 Radom), aktorka, dyr. teatru
 2093. KŁYSZYŃSKI Józef Florian (ur. 1807 Zb±szyń - działał do 1835), aktor
 2094. KMICIK Włodzimierz (26 I 1931 Warszawa - 7 XII 1970 Warszawa), aktor
 2095. KNAKE-ZAWADZKI Stanisław (15 VII 1858 lub 1859 Gostynin - 25 X 1930 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2096. KNAPCZYŃSKA Józefa (działała 1868-1883), aktorka
 2097. KNAPCZYŃSKA Zenobia, z Kossowskich (ur. 30 X 1864 Lublin - działała do 1901), aktorka, tancerka
 2098. KNAPCZYŃSKI Leon Michał (działał 1854-1879), aktor, dyr. teatru
 2099. KNAPCZYŃSKI Marceli Czesław ( 30 X 1863 Lwów - 4 VI 1927 Warszawa), aktor, reżyser
 2100. KNIAZIEWICZ Stanisława (działała 1907-1910), aktorka
 2101. KOBIELA Bogumił (31 V 1931 Katowice - 10 VII 1969 Gdańsk), aktor, reżyser
 2102. KOBIELSKI Marian (7 I 1930 Jaworzno - 24 VII 1980 Szczecin), aktor, ¶piewak, reżyser
 2103. KOBOSKO-BARSKA Stefania (działała 1896-1897), aktorka
 2104. KOBRON Lucyna, wła¶c. L. Kopczyńska, z Kozłowskich (ok. 1890 - ok. 1920 Warszawa), ¶piewaczka
 2105. KOBRYŃ Aleksander (działał od 1920 - zm. 1944 Litomierzyce), scenograf
 2106. KOBRYŃ Jerzy (11 I 1907 Łopatyn - 5 II 1973 Rzeszów), dyrektor teatru
 2107. KOBUSZEWSKI Andrzej (23 XI 1921 Mała Wie¶ k. Sierpca - 12 IX 1977 Gniezno), aktor, ¶piewak
 2108. KOBYLAŃSKA Jadwiga Felicja, zamężna Glazer (20IX 1918 Tarnów - 26 I 1967 Poznań), lalkarka
 2109. KOBYŁECKI Józef (działał 1822-1845), aktor
 2110. KOC Marian (15 VIII 1904 Warszawa - 28 VIII 1970 Sosnowiec), aktor
 2111. KOCH Felicja, zamężna Zamoyska (działała od 1891 - zm. 14 IX 1950 Warszawa), tancerka, aktorka
 2112. KOCH Ignacy (1788 -po 1816), aktor, ¶piewak
 2113. KOCH-WIĘCKOWSKA Ewelina, z domu Miszczyszen, zamężna Więckowska, także E. Kochówna (2 I 1897 Lwów - 9 XI 1979 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 2114. KOCHAN Stanisław (działał 1899-1909), aktor
 2115. KOCHANOWICZ Jan (23 VI 1879 Włocławek - 3 X 1969 Warszawa), aktor, reżyser
 2116. KOCHANOWSKA Joanna, z Bauerów (działała 1814-1830), aktorka
 2117. KOCHANOWSKA Józefa (działała 1879-1900), aktorka
 2118. KOCHANOWSKI Antoni Mieczysława wła¶c. A.M. Kahan (12 I 1887 Nowogródek - 14 V 1943 Warszawa), dyrygent
 2119. KOCHANOWSKI Jan, wła¶c. Ignacy Tomasz Jaroszewski (1790 - 2 XI 1825 Krasnystaw), aktor, dyr. teatru
 2120. KOCHAŃSKA Maria, zamężna Jabłońska (8 V 1918 Warszawa - 30 VIII 1973 Wrocław), aktorka
 2121. KOCHAŃSKI Feliks, wła¶c. F. Kahan (18 V 1889 Nowogródek - ok. 1943 Wilno), dyrygent
 2122. KOCOUREK Karol, pseud. Kotowski, Kotowicz (działał od 1903 - zm. ok. 1926), ¶piewak, aktor
 2123. KOCOUREK Władysław Franciszek, pseud. W. Karwicz (17 XII 1902 Lwów - 5 IV 1972 Białystok), ¶piewak, aktor
 2124. KOCZYRKIEWICZ Michał (19 XI 1899 Przemy¶l - 24 IX 1937 Lwów), aktor
 2125. KOĆMIEROWSKA Antonina (działała od 1836 - zm. 20 II 1861 Warszawa), tancerka
 2126. KODRĘBSKA Maria, zamężna Misiewicz (ok. 1863 - 19 IV 1891 Warszawa), aktorka
 2127. KODRĘBSKI Antoni, pseud. Zieliński (działał 1830), aktor
 2128. KODRĘBSKI Henryk (ok. 1827 - 14 IX 1875 Warszawa), aktor
 2129. KOEHLER Jan (1822 lub 1826 Lwów - 28 VI 1895 Lwów), ¶piewak, aktor
 2130. KOEHLER Wanda, Waleria (działała 1900-1903), ¶piewaczka, aktorka
 2131. KOEHLER, Keller, Edward (1847 - 21 XII 1911 Piotrków), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 2132. KOŁACZKOWSKI Ludwik (działał 1889), dyr. teatru
 2133. KOŁAKOWSKA Maria (działała 1873-1879), ¶piewaczka
 2134. KOLASZYŃSKA Daniela Regina, także Danuta, z Miklasińskich (1 XI 1912 Lublin - 15 VII 1968 Szczecin), aktorka, reżyser
 2135. KOLBE Augusta (działała 1827-1829), ¶piewaczka, aktorka
 2136. KOLBE Emma, Emilia (działała 1827-1829), ¶piewaczka, aktorka
 2137. KOLLER Jerzy Włodzimierz (5 XI 1882 Mogilnica k. Trembowli - 27 III 1970 Skolimów k. Warszawy), kierownik literacki
 2138. KOLMAN Aniela (1 VII 1887 - 26 VII 1925 Kraków), aktorka
 2139. KOŁODZIEJSKI, Kołodziejewski L. (działał 1841-1843), aktor
 2140. KOLWAS Wacław (działał od 1914 - zm. 24 IV 1943 Kraków), aktor, ¶piewak
 2141. KOMORNICKI Leopold (działał od 1921 - zm. ok. 13 II 1932 Kraków), aktor
 2142. KOMOROWSKA Antonina Wirginia, z domu Wittge, 2°v. Tunzelman (ur. 13 VI 1826 Warszawa - działała do 1854), aktorka
 2143. KOMOROWSKA Joanna Dominika, pocz±tkowo Pi±tek (ur. ok. 1854 - działała do 1893), aktorka
 2144. KOMOROWSKI Józef Walenty (15 II 1818 Warszawa - 22 III 1858 Warszawa), aktor
 2145. KONARSKA Emilia, z Bryknerów (ok. 1860 - 6 II 1912 Kraków), aktorka
 2146. KONARSKA Zofia, zamężna Luce (działała 1892-1898), ¶piewaczka
 2147. KONARSKI Emilian, wła¶c. Czyczkiewicz (1843 - 30 XII 1890 Warszawa), aktor, reżyser
 2148. KONARSKI Szymon (18 VII 1894 Łęczyca - 15 IX 1924 Lublin), aktor
 2149. KONARSKI Władysław (24 lub 29 VI 1869 Łagów lub Wszachów, pow. Opatów - 31 III 1949 Poznań), aktor, reżyser
 2150. KONASZEWSKA Maria (23 I 1905 Lublin - 8 V 1951 Lublin), aktorka
 2151. KONCEWICZ Aleksander (1824 - 2 X 1894 Lwów), ¶piewak
 2152. KONCKI Jan (działał 1885-1898), aktor
 2153. KOŃCZYC Tadeusz, wła¶c. Alfred Anastazy Tadeusz Grot-Bęczkowski (1880 Brze¶ć Litewski - 18 VI 1943 Wycinki Chlewińskie k. Grodziska), kierownik artystyczny i literacki teatrów
 2154. KONCZYŃSKI Tadeusz (19 III 1875 Kraków - 13 VIII 1944 Miedzeszyn k. Warszawy), reżyser, dyr. teatru
 2155. KONDEK Wacław (18 I 1917 D±browa Górnicza - 17 I 1976 ŁódĽ), scenograf
 2156. KONDRACKI Marian (10 VIII 1903 Warszawa - 6 V 1950 Lublin), aktor
 2157. KONDRACKI Marian (działał 1901-1908), ¶piewak, aktor
 2158. KONDRAT Józef, także J. Kondradt (3 III 1902 Przemy¶l - 4 VIII 1974 Warszawa), aktor
 2159. KONDRAT, Condrat, Conradi, Konrad, Józef (działał 1852-1854), aktor, dyr. teatru
 2160. KONOPASEK, Konopacki, Feliks (22 V 1860 Czerniowce - 28 VII 1930 Ryglice k. Tarnowa), dyrygent
 2161. KONOPCZANKA Felicja (działała 1891-1893), aktorka
 2162. KONOPKA Kornelia, z Czyżewskich (ur. 1836 - działała do 1878), aktorka
 2163. KONOPKA Ludwika, zamężna Sonnenfeld (działała 1871-1880), aktorka
 2164. KONOPKA Stanisław, prawdopodobnie pseud. Wilczyński (1837 Stanisławów - 28 XII 1906 Lwów), aktor, recytator, dyr. teatru
 2165. KONSTANTYNOWICZ Michał, wła¶c. Radziwiłowicz (5 XI 1879 Kirsanow w Rosji - 18 VII 1959 ŁódĽ), reżyser
 2166. KONWERSKI Ignacy (działał od 1845 - zm. 1870), aktor
 2167. KOPACZYŃSKA Erazma Paulina, także Rena, 1° v. Dutkiewicz, 2° v. Janowicz (2 II 1894 Lwów - 27 XI 1975 Kraków), ¶piewaczka
 2168. KOPCIUSZEWSKI Adam Feliks, wła¶c. A.F. Kopciuch (19 XII 1897 Stanisławów - 16 XII 1967 Kluczbork), ¶piewak
 2169. KOPCZEWSKA Filipina, Julia, z Nowakowskich (ok. 1860 - ok. 28 VI 1906 ŁódĽ), aktorka
 2170. KOPCZEWSKA Zofia, z Kucińskich (17 V lub 31 X 1885, lub 1892 - 28 V 1950 Skolimów), aktorka
 2171. KOPCZEWSKI Jerzy, pseud. Krzysztof Cenara (29 III 1909 Kraków - 7 IV 1969 Monachium), aktor, reżyser
 2172. KOPCZEWSKI Karol (1856 Warszawa - 17 VIII 1906 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2173. KOPCZEWSKI Stanisław (działał 1905-1911), aktor
 2174. KOPCZYŃSKA Aniela, z Kowalskich (ur. 2 VII 1876 - działała do 1921), aktorka
 2175. KOPCZYŃSKA Seweryna (działała 1861-1862), aktorka
 2176. KOPCZYŃSKI Bronisław Piotr (30 IV 1882 Warszawa - 25 X 1964 Warszawa), scenograf
 2177. KOPCZYŃSKI Józef (działał 1829), aktor
 2178. KOPCZYŃSKI Kajetan (7 VIII 1879 Lwów - 8 III 1940 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 2179. KOPRUCKI Edmund (20 X 1933 Spławie lub Poznań - 4 XII 1979 Poznań), tancerz
 2180. KOPYCIŃSKA Kazimiera (działała 1907-1923), tancerka, aktorka
 2181. KOPYSTYŃSKI, Kopy¶ciński, Kopyciński, Maksymilian (działał od 1871 - zm. 1878), aktor, dyr. teatru
 2182. KORABIANKA Maria, wła¶c. M. Karpińska, zamężna Grabowicz (31 VII 1896 D±browa Górnicza - 16 V 1966 Kraków), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 2183. KORCZAK Maria, wła¶c. M. Hahn, z Sulikowskich (1857 Kraków - 8 II 1931 Sosnowiec), aktorka
 2184. KORCZAK Władysław, wła¶c. Zygmunt Hahn (22 XI 1860 Kraków - 30 VIII 1915 Sosnowiec), aktor
 2185. KORCZYŃSKA Iga, wła¶c. Jadwiga Wielgus (działała od 1927 - zm. 6 VIII 1931), tancerka
 2186. KORCZYŃSKI Jan, wła¶c. Korusiewicz (9 VIII 1903 - kwiecień 1953), aktor
 2187. KORDECKA Maria, zamężna Knapczyńska (ok. 1880 Warszawa- 19 I 1931 Warszawa), tancerka, aktorka
 2188. KORDOWSKI Jerzy Michał, pseud. Jur Dowski (2 XI 1893 Warszawa - 1 V 1966 Skolimów k. Warszawy), aktor, reżyser
 2189. KORDOWSKI Stanisław Stefan, pseud. Dobrski (14 IV 1887 Warszawa - 30 X 1944 Neuengamme w Niemczech), aktor, dyr. teatru
 2190. KORDUS Czesław (28 IV 1923 Michałowo k. Gostynia - 9 II 1980 Zielona Góra), aktor
 2191. KORECKA Jadwiga, z Czechowskich, zamężna Grekowa, także J. Grek-Korecka, J. Grek-Czechowska (28 V 1883 Kraków - 29 X 1970 Poznań), aktorka
 2192. KORECKI Kazimierz, wła¶c. Piotr Kazimierz Grek, także Grek-Korecki (24 X 1889 Częstochowa - 12 X 1942 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2193. KOREWICKI Bohdan (3 I 1902 Nasiekówka na Podolu - 8 1 1975 Warszawa), ¶piewak
 2194. KORNARZYŃSKA, Kornażyńska, Anna (działała 1899-1914), aktorka, ¶piewaczka
 2195. KORNARZYŃSKI, Kornażyński, Józef, Ludwik (działał 1889-1914), aktor, ¶piewak
 2196. KORNOWSKA Edwarda, zamężna Pawłowska (13 X 1902 Warszawa - 31 X 1971 Warszawa), aktorka
 2197. KOROLEWICZ Danuta (4 III 1925 Kraków - 12 IX 1963 Kraków), aktorka
 2198. KOROLEWICZ-WAYDOWA Janina (3 I 1875 lub 22 XII 1876 Warszawa - 20 VI 1955 Warszawa), ¶piewaczka, dyr. teatru
 2199. KORSAK Stanisława, wła¶c. S. Rygier, z Grzybowskich (11 XI 1866 Warszawa - 21 VII 1938), aktorka
 2200. KORWIN Paulina, wla¶c. P. Feldman, z G±siorowskich (ok. 1860 - 24 XI 1909 Lwów), aktorka
 2201. KORWIN-SŁUGOCKA Helena (8 XII 1893 Warszawa - 24 XII 1978 Warszawa), ¶piewaczka
 2202. KORWIN-SZYMANOWSKA Stanisława, zamężna Bartoszewicz (16 VII 1892 Tymoszówka na Ukrainie - 7 XII 1938 Katowice), ¶piewaczka
 2203. KORYCIŃSKA Eleonora (1 XI 1882 Łęczyca - 5 VIII 1923 Wilno), aktorka
 2204. KORYCIŃSKI Kazimierz, Aleksander (działał 1901-1918), aktor, tancerz
 2205. KORYTKO Wanda, zamężna Łamnicka, także Łomnicka (13 II 1902 Lwów - 21 X 1967 Bytom), ¶piewaczka
 2206. KORYTKOWSKA, Korytowska A.. J. (działała 1877-1886), aktorka
 2207. KORZENIOWSKA Waleria, z Czechowskich, 2° v. Merbeler (ur. 20 XII 1826 Warszawa - działała do 1858), aktorka
 2208. KORZENIOWSKI Aleksander Leon (28 VII 1821 Warszawa - 15 XI 1854 Warszawa), aktor, ¶piewak
 2209. KOS Maria (działała 1864-1866), aktorka
 2210. KOSAKOWSKA, Kossakowska, Maria (10 XII 1880 - 21 VIII 1953 Skolimów), aktorka
 2211. KOSIŃSKA-BEM Marianna Aniela (ok. 1877 - 12 X 1911 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 2212. KOSIŃSKA-BOHACZ Irena (ur. 28 VI 1878 - działała do 1901), aktorka
 2213. KOSIŃSKI Feliks (11 V 1862 Warszawa - 1 XI 1916 Kijów), aktor, dyr. teatru
 2214. KOSIŃSKI Jan Kazimierz (29 VI 1916 Warszawa - 30 IX 1974 Warszawa), scenograf
 2215. KOSIŃSKI T. (działał od 1775 - zm. po 1792), aktor
 2216. KOSIŃSKI Włodzimierz Bogdan (10 lub 13 VI 1871 Drzewica pow. Opoczno - 7 III 1951 Kraków), aktor, dyr. teatru
 2217. KOSMOWSKA Ada (19 XII 1871 Warszawa - 27 VII 1944 Wieliczka), aktorka
 2218. KOSMYRA Antoni (2 VIII 1907 Kraków - 28 X 1966 Pruszków k. Warszawy), aktor
 2219. KOSS Eugenia, z Pionów (27 X 1806 Paryż - 22 VI 1849 Warszawa), tancerka, aktorka
 2220. KOSS Ignacy Józef (14 III 1800 - 29 II 1848 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2221. KOSS, Kossowska, Marianna (działała 1811-1816), aktorka
 2222. KOSSAKOWSKA Antonina, z Przyłuskich, pseud. Corvini (działała 1875-1881), ¶piewaczka
 2223. KOSSAKOWSKA Karolina, zamężna Lanckorońska (ok. 1840 - 6 II 1897 Warszawa), aktorka
 2224. KOSSAKOWSKI Wiktor (1 X 1895 Warszawa - 25 X 1960 Otwock), aktor
 2225. KOSSAKOWSKI Wincenty, wła¶c. W. KuĽmin (działał 1872-1873), aktor
 2226. KOSSOBUDZKI, Kosobudzki, Zygmunt (25 VIII 1881 Siercza k. Wieliczki - 11 II 1907 Poznań), aktor
 2227. KOSSOCKA Jadwiga, ze ¦liwińskich, zamężna Białoszczyńska (6 V 1898 Kraków - 21 XII 1975 Warszawa), aktorka
 2228. KOSSOROTOW Aleksander (2 IV 1821 Żerniki k. Hrubieszowa - grudzień 1852 Lublin), ¶piewak
 2229. KOSSOROTOW Bronisława Marianna, z Kossakowskich (ur. 1831 Warszawa - działała do 1857), aktorka
 2230. KOSSOWSKA A. (działała 1881-1885), aktorka
 2231. KOSSOWSKA Julia, wła¶c. Julianna Zofia K., z Krzyżanowskich (7 I 1899 BrzeĽnica - 11 VIII 1968 ŁódĽ), aktorka
 2232. KOSSOWSKA W. (działała 1885), aktorka
 2233. KOSSOWSKA, Kossakowska, Kłossowska, Anna, Ewa (ok. 1766 - zm. przed 1823), ¶piewaczka, aktorka
 2234. KOSSOWSKI Jerzy Alfred Tomasz (18 VII 1889 Lwów - 16 VI 1969 Rio de Janeiro, Brazylia), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 2235. KOSSOWSKI Łukasz (ok. 1790 - przed 1846), aktor
 2236. KOSSOWSKI, Kosowski, J. (działał 1875-1877), aktor
 2237. KOSSUTH Zofia (działała 1881), aktorka
 2238. KOSTECKA Cecylia (działała 1904-1909), aktorka
 2239. KOSTECKA Nepomucena, z Żółkowskich (24 XI 1807 Warszawa - 10 III 1847 Warszawa), aktorka
 2240. KOSTECKI Józef Eugeniusz, wła¶c. J. Kostuch (26 II 1922 Kraków - 18 VIII 1980 Warszawa), aktor
 2241. KOSTECKI Stanisław (działał od ok. 1898 - zm. 1944 Warszawa), tancerz
 2242. KOSTECKI Tadeusz (działał 1901-1922), aktor
 2243. KOSTECKI Tomasz (1797 - 9 X 1861 Włocławek) aktor
 2244. KOSTENKO Mikołaj (działał od 1918 - zm. przed 1939), dekorator
 2245. KOSTRZEŃSKI Tadeusz (8 VII 1895 Warszawa - 26 XII 1946 Warszawa), aktor
 2246. KOSTYNOWICZ Kazimierz (działał od 1927 - zm. przed 22 V 1928), scenograf
 2247. KOSUDARSKI Tadeusz (21 I 1922 lub 1923 Warszawa - 14 XI 1972 Warszawa), aktor
 2248. KOSZELA Karol Walenty (20 X 1912 Jedlec k. Poznania - 8 III 1978 Poznań), ¶piewak, aktor
 2249. KOSZEWSKI Adam (11 XII 1900 - 9 XI 1959 Poznań), aktor, dyr. teatru
 2250. KOSZUTSKI Eugeniusz (26 XII 1881 Warszawa - 22 VIII 1946 ŁódĽ), tancerz, baletmistrz, aktor, reżyser
 2251. KOSZYCKI Andrzej, Kazimierz (działał 1843-1844), aktor
 2252. KO¦CIAŁKIEWICZ August (działał 1901), aktor
 2253. KO¦CIELECKA Julia, z Filiszewskich (działała 1875-1907), aktorka, ¶piewaczka
 2254. KO¦CIELECKI Łucjan, wła¶c. Alfons K., pseud. Łucjan (22 IV 1850 Jaryczów w Galicji - 4 XII 1907 Otwock), aktor, dyr. teatru, reżyser
 2255. KO¦CIELSKI Aleksander (działał 1838-1846), aktor
 2256. KO¦CIEŃSKA, Ko¶cińska, Maria, Filomena (działała 1860-1867), aktorka
 2257. KO¦CIESZANKA Barbara, także Nelly, z Kołakowskich, zamężna Lipińska (23 XII 1900 ŁódĽ - 23 II 1974 Warszawa), aktorka
 2258. KO¦CIUKÓWNA Jadwiga, zamężna Vogelsinger Bronikowska (działała od 1900 - zm. 5 VI 1961 Kraków), aktorka
 2259. KO¦MIERSKA, Ku¶mierska, Felicja (działała 1901-1904), aktorka
 2260. KO¦MIŃSKI, KoĽmiński, KuĽmiński, Paweł Piotr (29 VI 1860 Warszawa lub Lublin - 10 V 1896 Warszawa), aktor
 2261. KO¦NIERSKA, Ko¶mierska, Ku¶nierska, Janina (działała 1901-1911), aktorka
 2262. KOTARBIŃSKI Józef Karol Jan Nepomucen (27 XI 1849 Czemierniki, woj. lubelskie - 20 X 1928 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru, kierownik literacki
 2263. KOTKOWSKA Jadwiga (1897 Warszawa - 31 XII 1923 Warszawa), tancerka
 2264. KOTLARCZYK Mieczysław (6 V 1908 Wadowice - 21 II 1978 Kraków), dyrektor teatru, reżyser, aktor
 2265. KOTOWICZ Apolinary Stanisław (24 III 1859 Biecz - 21 IV 1917 Jasło), malarz, dekorator
 2266. KOTOWSKI Michał Marian (ok. 1862 - 5 I 1916 Warszawa), aktor
 2267. KOTULIŃSKA Emilia, zamężna Pion (działała 1847-1856), tancerka
 2268. KOWALCZYK Edward Jakub (12 X 1905 Lublin - 25 X 1978 Warszawa), aktor
 2269. KOWALEWSKA Elżbieta Pelagia, także Lidia, z Herszaftów lub Hershaftów, także Czahurska, pseud. Czaharska (2 IX 1905 Lwów - 29 IV 1967 Warszawa), aktorka
 2270. KOWALEWSKA Józefa (1888 - 23 1X1962 Skolimów), tancerka, aktorka
 2271. KOWALKOWSKA, Kawalkowska, Klara (działała 1795-1796), aktorka
 2272. KOWALSKA Helena (1882 Lwów - 20 XII 1903 Poznań), aktorka, ¶piewaczka
 2273. KOWALSKA Józefa (działała 1908-1911), aktorka
 2274. KOWALSKA Ludwika, zamężna Witkowska (działała 1856 - ok. 1876), tancerka
 2275. KOWALSKA Maria, z Seredyńskich, zamężna (?) Stobińska (1826 - 16 VI 1877 Warszawa), aktorka
 2276. KOWALSKI Alfred (działał od 1904 - zm. 5 III 1936 Lwów), aktor, ¶piewak, tancerz
 2277. KOWALSKI Andrzej (14 X 1946 Gliwice - 21 II 1980 Katowice), aktor
 2278. KOWALSKI Cezary (12 XII 1896 - kwiecień 1951 Poznań), ¶piewak
 2279. KOWALSKI Franciszek (działał 1850-1864), aktor
 2280. KOWALSKI Jan (działał 1901-1918), aktor, ¶piewak
 2281. KOWALSKI Jerzy Lech, pseud. J. Arski (5 III 1932 ŁódĽ - 6 VII 1972 ŁódĽ), aktor
 2282. KOWALSKI Ludwik (działał ok. 1895 - zm. przed 1939), tancerz
 2283. KOWALSKI Stanisław (8 IV 1889 Warszawa - 17 I 1973 Katowice), ¶piewak
 2284. KOWALSKI Wacław (działał 1902-1909), aktor
 2285. KOWNACKA Lidia, także Gajdecka (27 X 1907 - 27 V 1957), aktorka
 2286. KOYAŁŁOWICZ Bronisława, 1° v. Rodmunt, 2° v Wierzyńska, 3° v. Heiman-Jarecka (6 I 1892 lub 1890 - podczas II wojny ¶wiatowej, O¶więcim), aktorka
 2287. KOZAK Czesław Jan (7 XI 1910 Kraków - 2 VII 1978 Kraków), ¶piewak
 2288. KOZAKIEWICZ, Łukasz, Michał (17 X 1778 Kraków - 21 VII 1845 Kraków), dekorator
 2289. KOZAKÓWNA Maria, Helena (działała 1909-1914), tancerka
 2290. KOZAKOWSKA Maria (działała 1876-1894), aktorka
 2291. KOZIARSKI Eugeniusz (11 VI 1903 Warszawa - 20 I 1973 Kraków), tancerz, aktor
 2292. KOZIERADZKA Emilia (30 VI 1828 - 17 XI 1847 Warszawa), ¶piewaczka
 2293. KOZIERADZKI Adolf (18 VI lub 30 IX 1835 Sokołów - 14 XI 1901 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 2294. KOZIKOWSKI Edward (13 XI 1891 Warszawa - 14 IX 1980 Katowice), kierownik literacki
 2295. KOZIOŁ Wacław (7 IX 1907 Niero¶no k. Sokółki w Białostockiem - 11 IV 1971 Katowice), dyrektor teatru
 2296. KOZIOŁOWSKI Franciszek (ok. 1848 Białystok - 1 I 1878 ŁódĽ), ¶piewak
 2297. KOZIOROWSKA Franciszka (działała 1867-1871), aktorka
 2298. KOZŁOWSKA Janina, l°v. Sempolińska, 2°v. Modrzeńska (10 VI 1898 Warszawa - 19 III 1975 Penhros w Anglii), tancerka, aktorka, ¶piewaczka
 2299. KOZŁOWSKA Maria (14 IV 1881 Lwów - 20 VII 1961 Warszawa), ¶piewaczka
 2300. KOZŁOWSKA Maria (działała 1823-1832), tancerka
 2301. KOZŁOWSKA Wiktoria (23 XII 1836 - 8 XII 1864 lub lipiec 1865 Algier), tancerka
 2302. KOZŁOWSKA-BERSON Iza, wła¶c. Izabela Józefa K.-B., z Buczyńskich (20 V 1884 Uj¶cie Zielone- 1 I 1962 Skolimów), aktorka
 2303. KOZŁOWSKI Adam (działał 1890-1896), aktor, dyr. teatru
 2304. KOZŁOWSKI Aleksander (ok. 1868 Warszawa - 25 VI 1927 Warszawa), dekorator
 2305. KOZŁOWSKI Karol (działał 1909), ¶piewak
 2306. KOZŁOWSKI Ludosław Stanisław (10 XI 1910 ŁódĽ - 16 V 1979 Warszawa), aktor
 2307. KOZŁOWSKI Piotr Hipolit (1882 - 27 VIII 1950), aktor, ¶piewak
 2308. KOZŁOWSKI Stanisław Jerzy (9 I 1891 Warszawa - 11 VII 1917 Rudka), aktor, ¶piewak, dyr. teatru, kierownik literacki
 2309. KOZŁOWSKI Wiktor (działał 1793), aktor
 2310. KOZŁOWSKI Władysław (15 VI 1924 Poznań - 9 VIII 1980 Sosnowiec), aktor
 2311. KO¬MIAN Stanisław (7 V 1836 Piotrowice, w Lubelskiem - 3 VII 1922 Kraków), dyr. teatru, reżyser
 2312. KO¬MIN Maria, wła¶c. M. KoĽmian (ok. 1863 Lwów - po 1898 Lwów), tancerka, aktorka
 2313. KO¬MIŃSKA, Ko¶mińska, Ludwika (działała 1811), aktorka
 2314. KRAJEWSKA Amelia Narcyza Ludwika, zamężna Królikowska (1840 Warszawa - paĽdziernik 1867 Lwów), aktorka
 2315. KRAJEWSKA Antonina, zamężna Gor±czkowska (działała 1869-1893), aktorka
 2316. KRAJEWSKA Bronisława (działała w 1908-1926), ¶piewaczka
 2317. KRAJEWSKA Joanna, z Morozowiczów, Morozewiczów (działała 1833-1863), aktorka, ¶piewaczka
 2318. KRAJEWSKA Leokadia, z Barańskich (działała 1854-1875), aktorka
 2319. KRAJEWSKA Leonia, także Kiedrzyńska, Domagalska (ur. 15 IV 1878 - działała do 1944), aktorka
 2320. KRAJEWSKA Maria, z Okońskich (ok. 1834 Warszawa - po 1860), aktorka
 2321. KRAJEWSKA Wanda (działała 1886-1899), ¶piewaczka
 2322. KRAJEWSKI Aleksander (1829 Warszawa - 20 IV 1871 Warszawa), aktor, tancerz
 2323. KRAJEWSKI Antoni, Wincenty (1810 lub 1820 Krasnystaw - 24 III 1897 Warszawa), aktor
 2324. KRAJEWSKI Feliks (działał 1830), aktor
 2325. KRAJEWSKI Konrad, Konstanty (ok. 1830 -30 IV 1860 Radom), aktor
 2326. KRAJEWSKI Tomasz (ok. 1800 Poznań - 24 III 1877 Radom), aktor, dyr. teatru
 2327. KRAKOWIAK-LEWKOWA Krystyna (1 XI 1927 Płock - 4 X 1953 ŁódĽ), aktorka
 2328. KRALCZYŃSKA Maria (działała 1870), aktorka
 2329. KRAMARZEWSKI Adam (działał 1900-1905), ¶piewak, aktor
 2330. KRAMER, Fryderyka, Marta (działała 1872-1875), ¶piewaczka
 2331. KRAMUS, Kramus-Buciora, Teodor Jan Piotr (ur. 28 IV 1881 Lwów - działał do 1930), ¶piewak, tancerz, aktor
 2332. KRASICKA Krystyna (27 II 1909 D±browa k. Tamowa - 21 VI 1966 Kraków), aktorka
 2333. KRASIŃSKA Eugenia (działała 1906-1912), ¶piewaczka
 2334. KRASNOPOLSKA Helena (działała od 1871 - zm. 19 IV 1882 Lublin), aktorka, ¶piewaczka
 2335. KRASOWSKI, Krassowski, Władysław (1884 Koło - 12 III 1972 Gary w stanie Indiana, USA), aktor, reżyser
 2336. KRASSOWSKA Marianna (działała 1866-1879), aktorka
 2337. KRASSOWSKI Feliks, pseud. Feliński (2 VII 1895 Warszawa - 9 VIII 1967 Warszawa), scenograf
 2338. KRASSOWSKI Janusz Adam (18 I 1929 Warszawa - 5 V 1969 Warszawa), scenograf
 2339. KRASZEWSKI Józef Ignacy (28 VII 1812 Warszawa - 19 III 1887 Genewa)
 2340. KRA¦NICKA Franciszka Janina, także Herman (działała 1902-1922), aktorka
 2341. KRATOCHWIL Julian, pseud. Lityński (28 II 1869 Przemy¶lany lub 28 IV 1869 Lwów - 17 XII 1915 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 2342. KRATOCHWILOWA Aniela (działała 1900-1909), aktorka
 2343. KRATZER Kazimierz Augustyn (ok. 1778 Kraków - 19 VI 1860 Kraków), aktor, kapelmistrz, dyr. teatru
 2344. KRATZER Kazimierz Julian (22 II 1844 Kraków - 4 IX 1890 Warszawa), tancerz, dyrygent
 2345. KRATZER Magdalena, Małgorzata (działała 1807-1817), aktorka, ¶piewaczka
 2346. KRATZER Paweł (ok. 1793 Kraków - 22 II 1849 Kraków), ¶piewak, aktor
 2347. KRATZER Walenty (ok. 1780 Kraków - 24 IV 1855 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyrygent
 2348. KRAUS, Krauz, Witold Karol (ur. 1783 - działał do 1806), aktor
 2349. KRAUZE Felicja, z Modzelewskich (ur. 1848 Kalisz - działała do 1887), aktorka, ¶piewaczka
 2350. KRAUZE Henryk, pseud. Henryk (1855 - przed 1917), aktor, dyr. teatru
 2351. KRAUZE Irena (działała 1908-1909), aktorka
 2352. KRAUZE Mieczysław (ok. 1831 Radom - 18 VII 1917 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2353. KRAUZE, Krause, Krausse, Julia, zamężna Jasielska (działała od 1896 - zm. ok. 1910), tancerka
 2354. KRAWCZYK January, pseud. Sampolini (19 IX 1906 Sosnowiec - 5 VI 1964 ŁódĽ), aktor, ¶piewak
 2355. KRAWCZYŃSKA Konstancja (ur. ok. 1847 - działała do 1877), aktorka
 2356. KRAWCZYŃSKI Franciszek (30 VI 1810 Zamo¶ć - 6 XII 1865), aktor
 2357. KRAWCZYNSKI Julian (działał 1907-1921), aktor, ¶piewak
 2358. KRAWIECKI Ludwik, Józef (ur. 1816 - działał do 1862), aktor
 2359. KRECZMAR Jan Bronisław Stanisław (6 V 1908 Warszawa - 29 VIII 1972 Warszawa), aktor, reżyser
 2360. KRECZMAR Tadeusz (11 I 1904 Kielce - 3 VI 1966 Warszawa), kierownik lit. teatru
 2361. KRELL Józef (23 III 1901 Warszawa - 13 V 1937 Warszawa), aktor
 2362. KREMSKI Bolesław, wła¶c. Mieczysław Bolesław Gustaw (16 II 1849 Poznań - 9 IX 1899 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2363. KREMSKI Karol, wła¶c. K. Piasecki (1855 - 6 VII 1899 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2364. KROGULSKI Władysław (10 VIII 1843 Warszawa - 26 XII 1934 Warszawa), aktor, dyrygent
 2365. KROKOWSKI Józef (1891 Tarnopol - 1939 Kalisz), aktor, reżyser, dyr. teatru, kierownik literacki
 2366. KRÓL Kazimierz (4 III 1912 ŁódĽ - zm. przed 1968), ¶piewak
 2367. KRÓLIKIEWICZ Ludwika (działała 1875-1878) aktorka
 2368. KRÓLIKIEWICZ Władysław (26 IV 1898 Lwów - 1 II 1976 Warszawa), scenograf, piosenkarz
 2369. KRÓLIKOWSKA Antonina, z Kodrębskich, 1° v. Łobojko (14 VI 1815 Lublin - 16 XI 1882 Płock), aktorka
 2370. KRÓLIKOWSKA Cecylia, z Zocherów (22 XI 1824 Warszawa -22 VIII 1907 Warszawa), aktorka
 2371. KRÓLIKOWSKA Eleonora Helena, z domu Kukule lub Kukuła, pseud. Płaszowska, Płaszewska (1847 Podgórze k. Krakowa lub 22 II 1850 Kraków, lub 3 I 1850 - 29 XI 1918 Poznań), aktorka
 2372. KRÓLIKOWSKA Karolina, wła¶c. K. Łobojko, zamężna Galii, pseud. Karolina (działała 1848-1860), aktorka
 2373. KRÓLIKOWSKA Maria, Malwina (działała 1871-1872), aktorka
 2374. KRÓLIKOWSKA Monika, zamężna Jankowska (1845 Kraków -19 X 1910 Warszawa), aktorka
 2375. KRÓLIKOWSKA Wanda (ur. ok. 1838 - działała do 1869), tancerka
 2376. KRÓLIKOWSKI Franciszek (22 IV 1817 - 22 VIII 1865 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2377. KRÓLIKOWSKI Jan Walery (4 IV 1820 Warszawa - 11 IX 1886 Warszawa), aktor, reżyser
 2378. KRÓLIKOWSKI Kazimierz (działał 1895-1897), aktor
 2379. KRÓLIKOWSKI Kazimierz Napoleon (26 XII 1845 lub 28 XII 1850 Kraków lub Tarnów - 18 VII 1896 Poznań), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2380. KRÓLIKOWSKI Lucjan, pseud. Lucjan (ok. 1848 - ok. 1884 Płock), aktor, dyr. teatru
 2381. KRÓLIKOWSKI Stefan (ok. 1875 - 3 II 1901 Warszawa), aktor
 2382. KRÓLIKOWSKI, Krulikowski, Karol Józef (1815 Radom lub ok. 1818 Warszawa - 16 X 1872 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2383. KRON Edmund Stanisław, pseud. Karski (16 XI 1901 Podwołoczyska k. Tarnopola - 18 X 1976 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 2384. KRONOWSKA Felicja, wła¶c. F. Kronik, zamężna Mayer, także Mayenowa (działała od 1920 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktorka
 2385. KROPLEWSKI Augustyn (1809 Koło - 5 III 1832 Warszawa), aktor
 2386. KROPPE Hilda (działała 1879), aktorka
 2387. KROPPE Karol (5 III 1844 - 1909), dyrygent
 2388. KROTKE Tadeusz (1894 - 7 VI1957 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2389. KROTKE, Krotki, Feliks (1854 Warszawa - 10 VI 1903 Ruda Guzowska), dyr. teatru
 2390. KROWICKI Jan (ok. 1827 - 25 X 1892 Warszawa), aktor
 2391. KRUCZKOWSKI Leon (28 VI 1900 Kraków - 1 VIII 1962 Warszawa), kierownik literacki
 2392. KRUGŁOWSKI Konstanty (3 I 1885 Wilno - 23 I 1966 Gorzów Wielkopolski), ¶piewak, reżyser, aktor
 2393. KRUKOWSKI Jerzy (działał od 1945 - zm. 21 XI 1965 Zakopane), aktor
 2394. KRUMŁOWSKI Konstanty, pseud. Manowski (luty 1872 Kołomyja- 17 VIII 1938 Kraków), aktor
 2395. KRUPICKI Maksymilian (działał 1822-1861), aktor
 2396. KRUPICKI Mateusz (działał 1822-1831), aktor
 2397. KRUPIŃSKI Michał (działał 1866-1879), aktor
 2398. KRUPIŃSKI Wiktor (23 lub 24 XII 1879 lub 1884 Warszawa - 19 II 1951 Warszawa), aktor, dyrygent
 2399. KRUPSKI Jan Nepomucen Kazimierz (1799 - maj 1856 Warszawa), dyr. teatru
 2400. KRUSZELNICKA Kazimiera, zamężna Plucińska (21 I 1908 Lwów - 3 II 1976 Rzeszów), tancerka, aktorka
 2401. KRUSZELNICKA, Krusceniski, Salomea, zamężna Riccioni (23 IX 1873 Biała pod Tarnopolem - 16 XI 1952 Lwów), ¶piewaczka
 2402. KRUSZEWSKI Antoni (ok. 1846 Warszawa - zm. 20 IV 1904 Warszawa), aktor
 2403. KRUZER-LICHOTA Stanisław (5 III 1896 - 7 VI 1948), ¶piewak
 2404. KRUŻANKA Jadwiga Klara, zamężna Reiss (17 X 1891 Warszawa - 31 I 1980 Warszawa), ¶piewaczka
 2405. KRYGER, Krieger, Anastazja, zamężna Dzierżanowska (1866 Warszawa - 3 X 1900 Warszawa), tancerka
 2406. KRYGER, Krieger, Aniela (działała 1876-1893), tancerka
 2407. KRYGER, Krieger, Waleria, zamężna Lasocka (1853 - 11 IX 1889 Warszawa), tancerka
 2408. KRYŁOWSKI Stanisław (1860 - 16 II 1885 Warszawa), aktor
 2409. KRYNICKI Aleksander, także A. Korab-Krynicki (ok. 1854 Drozdów - 19 XI 1926 Pilawa), aktor
 2410. KRYNICKI Bartłomiej (działał od 1774 - zm. ok. 1776), aktor
 2411. KRYNICZANKA Ziuta, wła¶c. Józefa Kocielnik, pseud. Kucharska (3 I 1919 - 4 V 1948 ŁódĽ), tancerka
 2412. KRYŃSKA Adolfina (działała 1851-1852), aktorka
 2413. KRYŃSKA Maria (działała 1903), aktorka
 2414. KRYŃSKA, Elżbieta, Ewa, zamężna Rytowska (działała od 1934 - zm. w czasie II wojny ¶wiatowej), aktorka
 2415. KRYŃSKI Czesław (działał 1902-1906), aktor
 2416. KRYSIEWICZOWA Felicja, z Perkowskich (12 X 1897 Mińsk Litewski - 15 IX 1970 Bydgoszcz), dyrektor teatru, ¶piewaczka
 2417. KRYSIŃSKA Faustyna Julia, zamężna Węgrzynowa (15 II 1869 Warszawa - 9 III 1918 Warszawa), aktorka
 2418. KRYSTKIEWICZÓWNA Janina (działała 1907-1908), aktorka
 2419. KRYSTYŃSKA Monika, zamężna Ko¶cielska (5 V 1896 Warszawa - 7 VII 1959 Genewa), aktorka, ¶piewaczka
 2420. KRZEKOTOWSKA Maria Teresa, zamężna Pinińska (22 X 1909 Warszawa - 9 VII 1980 Warszawa), tancerka, aktorka
 2421. KRZEMIEŃSKI, KRZEMIŃSKI, Lucjan (2 I 1898 Pińczów - 11 V 1955 Chicago), aktor, reżyser
 2422. KRZEMIŃSKI Władysław, wła¶c. W. Wetzstein (19 III 1907 Kraków - 6 X 1966 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor i kierownik artyst. teatru
 2423. KRZESIŃSKA Aleksandra, z Burskich (działała od 1880 - zm. 20 II 1893 Warszawa), aktorka
 2424. KRZESIŃSKA Aniela Klara, z Zegarkowskich (2 VIII 1820 Kraków - 4 IV 1899 Lublin), aktorka
 2425. KRZESIŃSKA Fryderyka, z Weissów, 1° v. Wilczyńska (działała od 1836 - zm. 31 VIII 1837 Kalisz), aktorka
 2426. KRZESIŃSKA Maria (ur. 1783 - działała do 1821), tancerka, aktorka
 2427. KRZESIŃSKA Matylda (14 III 1820 Warszawa - po 1900 Petersburg), tancerka
 2428. KRZESIŃSKI Feliks Adam Walerian (17 II 1823 Warszawa - 16 VII 1905 Krasnow pod Petersburgiem), tancerz, choreograf
 2429. KRZESIŃSKI Jan Chrzciciel Felicjan (24 VI 1770 Chełm - 8 I 1847 Warszawa), aktor, ¶piewak
 2430. KRZESIŃSKI Ludomir Franciszek (ur. 2 X 1848 Warszawa, działał 1858-1862), aktor
 2431. KRZESIŃSKI Maureliusz Chromisław (13 IX 1850 Lublin - 16 I 1901 Grójec), aktor
 2432. KRZESIŃSKI Michał (24 IX 1846 Warszawa - 1931), aktor
 2433. KRZESIŃSKI Miłosław Otto (2 VII 1859 Brze¶ć Litewski - 28 II 1897 Lublin), aktor, dekorator
 2434. KRZESIŃSKI Tertulian Stanisław (29 IV 1810 Warszawa - 13 VII 1902 Warszawa), aktor, dyr. teatru, reżyser, dekorator
 2435. KRZEWIŃSKI Julian, wła¶c. J. Maszyński (3 X 1882 - 4 III 1943 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2436. KRZOWSKI, Krzewski, Leonard Jerzy (ok. 1890 - 13 II 1912 Warszawa), aktor
 2437. KRZYMUSKA Janina (działała od 1923 - zm. wrzesień 1944 Warszawa), aktorka
 2438. KRZYSZKOWSKI Stefan Odrow±ż (30 VIII 1842 Kielce lub 1843 Pińczów - 17 XII 1896 ŁódĽ), dyrygent, dyr. opery
 2439. KRZYSZTOFIAK Hilary (28 X 1926 Szopienice - 30 IX 1979 koło Waszyngtonu), scenograf
 2440. KRZYSZTOFOWICZ A. (działał 1866-1898), aktor dyr. teatru
 2441. KRZYWIEC Maria, zamężna Kramarew (6 VIII 1897 Tyflis - 27 V 1973 Warszawa), ¶piewaczka
 2442. KRZYWOSZEWSKI Stefan (11 VI 1866 Snochowice pod Kielcami - 1 IV 1950 Milanówek), dyr. teatru
 2443. KRZYŻANOWSKA Joanna, z Wolmarów, 1° v. Żyburska (działała 1874-1880), aktorka
 2444. KRZYŻANOWSKA Maria, zamężna Kowalewska (18 II 1898 - 1950), ¶piewaczka
 2445. KRZYŻANOWSKA Wiktoria, z Kestnerów (1840 - 2 II 1870 Radomsko), aktorka, tancerka
 2446. KRZYŻANOWSKA Zofia (działała 1897-1899), aktorka
 2447. KRZYŻANOWSKI Czesław (1880 - 1944 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2448. KRZYŻANOWSKI Władysław (ok. 1836 - działał do 1881), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2449. KSIˇŻKIEWICZ Władysław (27 VI 1888 Warszawa - 30 IX 1953 Warszawa), ¶piewak
 2450. KUBACKI Jan (działał 1883-1885), aktor
 2451. KUBALSKI Henryk Wacław (6 I 1901 Piotrków - 25 X 1956 Warszawa), aktor
 2452. KUBALSKI Tadeusz ( 3 I 1903 Będzin - 5 VIII 1963 Kalisz), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2453. KUBICKA Maria Janina, zamężna Ejmont (30 IX 1926 G±bin k. Gostynina - 1 VIII 1979 Warszawa), aktorka
 2454. KUBICKI Jan (1881 - 20 VI 1904 Warszawa), tancerz, aktor
 2455. KUBICKI Kazimierz (22 VII 1907 Warszawa - 27 I 1969 ŁódĽ), aktor
 2456. KUBICÓWNA Celina, wła¶c. Cecylia Jadwiga K., zamężna Wasilewska (2 X 1926 Katowice - 20 IV 1975 Tleń k. ¦wiecia), aktorka
 2457. KUBIK Brunon Franciszek (1 VI 1903 Berlin - zm. podczas II wojny ¶wiat.), dyrygent
 2458. KUBIŃSKI Stanisław (28 III 1890 - 17 VIII 1953), aktor
 2459. KUCHALSKI Andrzej (ur. ok. 1767 - działał do 1790), tancerz
 2460. KUCHARSKI Jan (ok. 1893 - 21 VI 1964 Londyn), aktor
 2461. KUCHARSKI Wacław (14 IX 1893 Warszawa - 29 IX 1966 Warszawa), aktor, ¶piewak
 2462. KUCZMAŃSKA Teresa (działała 1799-1803), aktorka
 2463. KUCZYŃSKA Maria (działała 1819-1832), aktorka
 2464. KUCZYŃSKA, Kurczyńska, Franciszka (ok. 1780 Słonim - działała do 1831), aktorka
 2465. KUCZYŃSKI Witold (26 VI 1912 Horodniany k. Białegostoku - 8 IV 1978 Warszawa), aktor
 2466. KUCZYŃSKI, Kurczyński, Ignacy, Jan (ok. 1774 Grodno - paĽdziernik 1829 Wilno), aktor
 2467. KUDEWICZ Bolesław (31 V 1887 Lwów - 31 III 1957), scenograf
 2468. KUDLICZ Bonawentura (12 VII 1780 Pleszew - 10 VIII 1848 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2469. KUHN Maria, zamężna Hamburgerowa (2 VII 1901 Warszawa - 20 IV 1938 Warszawa), tancerka
 2470. KUHN Stanisława (działała od 1900 - zm. przed 1939), tancerka
 2471. KUHNE Ludwik (1833 - 18 IX 1910 Warszawa), tancerz
 2472. KUŁAKOWSKA Maria, z Szymańskich (ur. 15 VII 1888 Nieszawa - działała do 1949), aktorka
 2473. KUŁAKOWSKI Zygmunt (6 II 1882 Warszawa - 21 III 1936 Iwonicz), aktor, reżyser
 2474. KULCZYCKA Bronisława, zamężna Anders (działała od ok. 1892 - zm. podczas II wojny ¶wiat. w obozie koncentracyjnym, tancerka
 2475. KULCZYCKA Maria, Zofia, z Białobrzeskich (działała 1833-1849), tancerka, aktorka
 2476. KULCZYCKI Karol (działał od 1832 - zm. 6 XII 1845 Warszawa), aktor
 2477. KULESZA Aurelia (ok. 1875 Warszawa - 1 XII 1945 Piastów), tancerka
 2478. KULESZA Marian (działał 1885-1910), aktor
 2479. KULESZA Michał (20 X 1866 Warszawa - 21 VII 1964 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 2480. KULIGOWSKI Filip (1883 Warszawa - 1 IV 1952 Katowice), aktor, ¶piewak, reżyser
 2481. KUNCEWICZ Witold (5 II 1879 - 13 III 1936Warszawa), aktor, reżyser
 2482. KUNICKA Izabela z Lubicz-Rowickich (11 I 1891 Kamionka na Podolu - 4 III 1974 Warszawa), aktorka, reżyser
 2483. KUNICKA Natalia, wła¶c. Natalia Matylda Konicka, zamężna Szymborska (27 VII 1875 Warszawa - 13 IV 1933 Kraków), aktorka, tancerka
 2484. KUNINA Stefania Ewa,, z domu Krauze, pseud. E. Korczak (4 VIII 1889 Warszawa - 14 III 1963 Warszawa), aktorka
 2485. KUPARENKO Jordaki. także J. Kuparentko (1784 okolice Jass - styczeń 1844 Warszawa), reżyser, dyr. teatru
 2486. KUPIECKA Józefa (ok. 1857 - 9 VII 1899 Warszawa), aktorka
 2487. KUPIECKI Edmund (28 X 1858 Warszawa - 1918 Mińsk Litewski), aktor, dyr. teatru
 2488. KURCJUSZOWA, Kurcyuszowa, Józefa Franciszka, z Możdżeńskich, pseud. Estella Możdżeńska (12 III 1811 Kraków - 11 VIII 1891 Warszawa), aktorka
 2489. KURCZYŃSKA Brygida (ur. 1750 - działała do 1784), aktorka
 2490. KURCZYŃSKI Kazimierz (22 VII 1924 Radzyń Podlaski - 18 II 1965 Warszawa), aktor
 2491. KURCZYŃSKI, Kuczyński, Korczyński, Kortczyński, Koczyński, Ignacy (działał 1764-1794), tancerz
 2492. KURDWANOWSKI Jan (działał 1907-1911), aktor, ¶piewak
 2493. KURNAKOWICZ Jan (27 I 1901 Wilno - 4 X 1968 Warszawa), aktor
 2494. KUROWSKA Bożena Elżbieta, zamężna Walczak (21 VIII 1937 Łuków k. Siedlec - 16 IX 1969 Warszawa), aktorka
 2495. KUROWSKA Stefania (działała 1908-1909), ¶piewaczka, aktorka
 2496. KUROWSKI Henryk (23 VIII 1906 ŁódĽ - 19 X 1972 ŁódĽ), aktor, inspicjent
 2497. KURPIŃSKA Zofia, z Brzowskich (19 I 1800 Warszawa - 28 VI 1879 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 2498. KURPIŃSKI Karol Kazimierz (1785 Włoszakowice pow. Wschowa -18 IX 1857 Warszawa), dyrygent, dyr. teatru
 2499. KURTZ Adolf (ok. 1864 - działał 1879), aktor
 2500. KURTZ, Kurc, Józefa, zamężna Wodosławska (działała 1888-1905), ¶piewaczka
 2501. KURYŁŁO Andrzej (24 XI 1904 O¶więcim - 5 VI 1966 Poznań), aktor, reżyser
 2502. KURYŁŁO, Kuryło, Edward Józef Ostoja (1 X 1883 Warszawa - 18 XII 1938 Warszawa), tancerz, choreograf
 2503. KURZ, Kurtz, Johann Joseph Felix von, zwany Bernardon (22 II 1717 Wiedeń - 20 II 1784 Wiedeń), aktor, dyr. teatru
 2504. KURZYNA Bronisław (działał 1869-1872), aktor
 2505. KUSTOWSKI Stanisław Jerzy (1 X 1894 Kraków - 1944 Warszawa), aktor
 2506. KUSZLÓWNA Zofia, zamężna Szyszkowska (11 lub 15 III 1902 Warszawa - ok. 16 XI 1928 Wilno), aktorka
 2507. KU¦PIELSKA Michalina (działała 1879-1880), aktorka
 2508. KUZAWIŃSKA Antonina, z Sasińskich, Sosińskich, 2° v. Heckerowa (działała 1835-1845), aktorka, ¶piewaczka
 2509. KUZAWIŃSKI Jan, pseud. Jaczysnowski (ok. 1806 - 20 VIII 1839 Radom), aktor
 2510. KUZIMA, Kusima, Paulina (działała 1904-1909), ¶piewaczka, aktorka, tancerka
 2511. KU¬MICZÓWNA Maria, K. (działała 1906-1908), aktorka
 2512. KU¬MIŃSKI Tadeusz, wła¶c. T. Klopek (6 I 1908 Wiedeń - 18 V 1970 Legionowo k. Warszawy), aktor
 2513. KU¬NIEWICZ Eugeniusz (działał 1904-1922), aktor
 2514. KU¬NIEWICZ Zofia (działała 1908-1923), aktorka, ¶piewaczka
 2515. KWA¦NIEWSKA Genowefa, zamężna Rejterowicz, pseud. Kwiatkowska (działała 1876-1896), aktorka, ¶piewaczka
 2516. KWA¦NIEWSKA Helena, zamężna Sendecka (25 XII 1910 Ryczy wół k. Piły - 5 II 1968 Poznań), tancerka
 2517. KWA¦NIEWSKI Feliks (1862 Olechów - 23 I 1915 Warszawa), dyr. teatru
 2518. KWA¦NIEWSKI Henryk (ur. 1777 - działał do 1809), aktor, dyr. teatru
 2519. KWIATKIEWICZ Eugenia, z domu Schupp (23 VIII 1881 Hołosko Wielkie k. Lwowa - 29 XII 1965 Kraków), aktorka
 2520. KWIATKIEWICZ Władysław (28 XII 1873 Lwów - 26 VII 1911 Lwów), aktor
 2521. KWIATKOWSKA Eleonora (działała 1862-1865), aktorka
 2522. KWIATKOWSKA Izabela (działała 1822-1833), aktorka, ¶piewaczka
 2523. KWIATKOWSKA Maria (ok. 1854 - 6 XII 1884 Kraków), aktorka
 2524. KWIATKOWSKA Wanda, Zofia, z Wodzyńskich (działała 1864-1876), aktorka
 2525. KWIATKOWSKA Władysława, wła¶c. Wi¶niowiecka (ur. 27 X 1882 Warszawa - działała do 1900), aktorka
 2526. KWIATKOWSKI Aleksander, Władysław (działał 1864-1870), aktor
 2527. KWIATKOWSKI Antoni (3 VI 1825 Radom - 17 XI 1876 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 2528. KWIATKOWSKI Artur, wła¶c. Jan Bolesław Artur Jaksa-Kwiatkowski (27 XII 1891 Włocławek - 29 V 1980 Otwock k. Warszawy), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 2529. KWIATKOWSKI Ignacy, czasem Antoni Ignacy, także Jan (1 II 1815 Warszawa - 1852 lub 1856), aktor
 2530. KWIATKOWSKI Łukasz, Antoni (działał 1826), aktor, ¶piewak
 2531. KWIATKOWSKI Remigiusz (3 VI 1884 Warszawa - 14 X 1961 Warszawa), kierownik literacki
 2532. KWIATKOWSKI Stanisław (działał 1902-1929), aktor
 2533. KWIATOPOLSKA Zofia (ok. 1878 - styczeń 1904 Lwów), aktorka
 2534. KWIATYŃSKA Julia (22 V 1853 Warszawa - 30 VIII 1884 Warszawa), aktorka
 2535. KWIATYŃSKA, prawdopodobnie Wiktoria (działała 1881-1894), aktorka
 2536. KWIECIŃSKA Antonina, z Podwińskich, 2° v. Piechowska (działała 1872-1900), aktorka
 2537. KWIECIŃSKA Filomena, z domu Nycz, zamężna Wysocka (ok. 1847 - 5 I 1903 Nowy S±cz), ¶piewaczka
 2538. KWIECIŃSKA Helena (działała 1908-1911), aktorka, ¶piewaczka
 2539. KWIECIŃSKA Karolina, z Boraczkowskich, Borczakowskich (działała 1875-1896), aktorka
 2540. KWIECIŃSKA Maria Ludwika, zamężna Gutman (1868 Warszawa - 25 XII 1896 Warszawa), ¶piewaczka
 2541. KWIECIŃSKA Maria, zamężna Dobrzańska (8 V 1843 Warszawa - 25 II 1890 Lwów), ¶piewaczka
 2542. KWIECIŃSKA Teofila, wła¶c. Aniela K., zamężna Hoffman, Hofman (3 I 1843 Warszawa - 12 X 1885 Warszawa), aktorka
 2543. KWIECIŃSKI Eugeniusz (4 XII 1900 Zagórze na ¦l±sku - 23 III 1963 Poznań), aktor
 2544. KWIECIŃSKI Józef (ok. 1813 Wielkopolska - 18 VIII 1891 Warszawa), aktor
 2545. KWIECIŃSKI Leon (działał 1856-1860), aktor
 2546. KWIECIŃSKI Lucjan (5 lub 25 I 1848 Warszawa - 31 VII 1894 Iwonicz), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2547. KWIECIŃSKI Michał (działał od 1873 - zm. 1895 Stopnica), aktor, ¶piewak
 2548. KWIECIŃSKI Walenty (ok. 1851 - 4 X 1898 Warszawa), ¶piewak
 2549. ŁABĘDZKA Ewelina (działała 1873), tancerka
 2550. ŁABĘDZKI, Łabęcki, Karol (21 X 1887 Częstochowa - 19 VIII 1955 ŁódĽ), aktor
 2551. ŁABUŃSKI Henryk (14 VIII 1912 Wilno - 21 XI 1979 Lublin), ¶piewak, aktor
 2552. LACH Edward (6 X 1939 Rajcza k. Żywca - 24 IV 1977 Warszawa), aktor
 2553. LACHOWSKA Jadwiga, Ada, Aga, także J. Lachowska-Romańska, Romanowska, zamężna Lange (1886 Lwów - po 1965), ¶piewaczka
 2554. ŁACIŃSKI Ryszard (3 IV 1882 Symferopol - 16 XII 1938 Warszawa), aktor
 2555. ŁˇCKA Helena Julia, z Dzięgielewskich, l°v. Pawłowska, 2° v. M±czyńska (ok. 1884 Warszawa - 7 XI 1964 Kraków), aktorka
 2556. ŁADA, Ładzianka, Maria (działała 1906-1913), aktorka
 2557. ŁADA-CYBULSKI Edward (13 1X1900 Kraków - 17 I 1964 Kraków), aktor
 2558. ŁADNOWSKA Henryka Gabriela, z Bendów (ok. 1849 lub 23 III 1857 Warszawa - 2 III 1920 Madryt), aktorka
 2559. ŁADNOWSKA Rozalia, z Brzozowskich (1818 Warszawa - 8 VIII 1892 Kraków), aktorka
 2560. ŁADNOWSKI Aleksander (6 VI 1815 Markuszów k. Puław - 5 XI 1891 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2561. ŁADNOWSKI Bolesław Henryk (21 XII 1841 Płock - 23X1911 Warszawa), aktor, reżyser
 2562. ŁADOSIÓWNA Irena, zamężna Klejer (24 VIII 1905 Lublin - 7 V 1976 Warszawa), aktorka, reżyser, kierownik artystyczny
 2563. ŁADOSZ Henryk (18 X 1902 Wrotnów k. Małkini - 16 X 1979 Warszawa), aktor, recytator, reżyser
 2564. ŁAGOWSKA Maria, wła¶c. Fontelive Vergne, także Pernstein (11 X 1842 Kraków - 6 IX 1880), aktorka
 2565. LAJTNERÓWNA, Leytnerówna, Leidnerówna, Magdalena Anna (ur. 19 VI 1821 Kraków - działała do 1849), aktorka
 2566. LAMBELET Maria Elżbieta (ok. 1852 - 30 I 1873 Warszawa), tancerka
 2567. LAMBOI Fryderyka, wła¶c. F. Orzechowska (działała 1879-1880), aktorka
 2568. LAMŻA Joachim (13 VIII 1924 lub 1928 Nowa Wie¶ k. Chorzowa - 18 X 1977 Lipsk w Niemczech), aktor, ¶piewak
 2569. LANCKOROŃSKI Grzegorz (1838 Warszawa - przed 19 VIII 1899 Sosnowiec), dyrygent
 2570. LANCKOROŃSKI Paweł (15 IV 1808 Warszawa - 17 VIII 1882 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2571. LANCY Jakub (działał i zm. przed 1846), aktor
 2572. LANDAU Józef Kazimierz (działał 1879), aktor
 2573. LANDAU Maurycy, Roman, wła¶c. Moszek Klekot, pseud. Klekko, Clecco (działał 1889-1905), ¶piewak
 2574. LANDSBERG Benedykt (ok. 1863 - 18 VIII 1892 Warszawa), aktor
 2575. LANGE Jan (ok. 1890 - 1940 Częstochowa), aktor, dyr. teatru
 2576. LANGE, Lang, Antoni (1774 Wiedeń - 30X1 1842 Lwów), dekorator
 2577. LANGENFELD Jan (działał 1899-1914), aktor, ¶piewak
 2578. LANGER, Langner, Leon (10 II 1884 Podgórze k. Krakowa - 29 III 1909 Kraków), dyrygent
 2579. LANGHASEL Róża (działała 1843-1846), aktorka
 2580. ŁAPICKA Cecylia (ur. 16 IX 1894 Warszawa - działała do 1949), tancerka
 2581. ŁAPICKA Maria Jadwiga, zamężna Butkiewicz (ur. 31 VII 1891 Warszawa - działała do 1949), tancerka
 2582. ŁAPIŃSKA Anna, wła¶c. Łapienis (działała 1885-1909), tancerka
 2583. ŁAPIŃSKA Ewa (działała 1862-1867), aktorka
 2584. ŁAPIŃSKA Halina (14 XI 1899 - 19 V 1949), aktorka
 2585. ŁAPIŃSKA Kazimiera (działała 1844-1845), aktorka
 2586. ŁAPIŃSKA Krystyna Zofia, zamężna GaĽdzińska (14 XI 1920 Poznań - 17 V 1967 ŁódĽ), aktorka
 2587. ŁAPIŃSKI Kazimierz (działał od 1828 - zm. 1834 Siedlce), aktor
 2588. ŁAPIŃSKI Stanisław (25 IX 1895 Warszawa - 26 I 1972 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 2589. LAREWICZ Stanisław Karol, wła¶c. S.K. Szulc, Schultz (działał 1912-1941; zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 2590. LAROWSKA Irena, także Larar, wła¶c. Edwarda Szmuglarowska (działała od 1924 - zm. 6 XII 1933 Zakopane), aktorka
 2591. LARYS-PAWIŃSKA Helena, z domu Pęska, l°v. Pawińska, 2° v. Fuchs (10 lub 14 V 1878 Warszawa lub Młodów - 7 III 1964 Szczecin), aktorka
 2592. ŁASKA Michalina Karolina, z Blechowskich, 2° v. Rembielińska (ok. 1868 - 26 IX 1939 Warszawa), tancerka, aktorka, ¶piewaczka
 2593. ŁASKI Aleksander Michał (ok. 1858 - 4 VII 1907 Otwock), aktor, dyr. teatru
 2594. LASKOWSKA Kazimiera (działała od 1912 - zm. 7 VIII 1915 Warszawa), aktorka
 2595. LASKOWSKA Maria Wanda, 1° v. Dowbor, 2° v. Żytomirska (21 III 1912 Berlin - 28 VI 1978 Warszawa), ¶piewaczka
 2596. LASKOWSKA Maria, zamężna Otmianowska (działała 1905-1906), aktorka
 2597. LASKOWSKI Franciszek Ksawery, wła¶c. F.K. Romankiewicz (1856 Podlipie w Galicji - 6 VII 1909 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2598. LASKOWSKI Maciej (1808 - 1 VIII 1855 Ciechocinek), aktor
 2599. LASKOWSKI Stefan Antoni (14 II 1903 Warszawa - 24 IX 1962 Londyn), aktor, ¶piewak
 2600. LASOCKA Katarzyna, wła¶c. Rzemłowska, z domu Wenzel, Wentzel, Wencel (ur. w Lunenburgu lub Luxemburgu; działała od ok. 1810 - zm. 23 IV 1822 Lublin), aktorka, ¶piewaczka
 2601. LASOCKA Stanisława, z Bronikowskich, pseud. S. Stanisławska (ur. w Warszawie; działała 1880-1901), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 2602. LASOCKA Zofia, wla¶c. Z. Rzemłowska, z Rutkowskich (działała od 1821 -zm. 24 V 1851 Tomaszów Mazowiecki), aktorka, ¶piewaczka
 2603. LASOCKI Ignacy, wła¶c. I. Rzemłowski (1795 lub 1797 Kraków - 9 I 1852 Płock), aktor, dyr. teatru
 2604. LASOCKI Jan (11 XII 1867 Płock - 26 IX 1923 Inowrocław), dyrygent
 2605. LASOCKI Marian Henryk (8 VII 1860 Płock - 7 V 1919 Warszawa), dyr. teatru, dyrygent
 2606. LASOWY Michał (9 III 1910 Kołomyja - 18 VI 1978 ŁódĽ), ¶piewak
 2607. ŁASZCZYK Janina (13 III 1891 Warszawa - 24 I 1967 Lublin), ¶piewaczka, aktorka
 2608. ŁASZEWSKI Konrad (21 X 1909 Warszawa - 31 X 1962 ŁódĽ), aktor, reżyser
 2609. LASZKIEWICZ Stanisław Wojciech (27 III 1886 Kraków - 27 IX 1969 Kra¶nik w Lubelskiem), aktor, dekorator
 2610. LATOPOLSKA Eliza (ur. w Warszawie; działała 1868-1883), aktorka
 2611. LAURENTOWSKI Zenon Franciszek (2 XII 1909 Poznań - 11 VII 1965 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 2612. LAUVERNAY, Lamernais, Loverno, Zygmunt (działał 1851-1878), aktor
 2613. ŁAWCEWICZÓWNA, Ławcińska, Ławczyńska, Rozalia (ur. ok. 1767 - działała do 1797), tancerka
 2614. ŁAWECKI Antoni (działał 1853-1870), aktor
 2615. LAWIŃSKI Ludwik, wła¶c. L. Latajner, także L. Latajner-Lawiński, pseud. Kiwdul Talajner (19 VI 1887 Lwów - 15 IX 1971 Londyn), aktor, reżyser
 2616. ŁAZAREWICZ Helena, zamężna Stadnicka (6 III 1880 - przed 1939 Steinhof pod Wiedniem), aktorka
 2617. LAZAREWICZ Ignacy (działał 1827-1828), aktor
 2618. ŁAZOWSKI Jerzy, także Yurek Lazowski (1917 Warszawa - 6 VI 1980 Los Angeles), tancerz, choreograf
 2619. ŁA¬NIEWSKA Stanisława (działała 1881-1901), tancerka
 2620. ŁA¬NIEWSKA Zofia (działała ok. 1883-1902), tancerka
 2621. LE DOUX, Ledoux, Francois Gabriel (ok. 1755 Paryż - 2 II 1823 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 2622. LEBRUN Adolf Franciszek Józef (ur. 25 IV 1822 Warszawa - działał do 1866), aktor
 2623. LEBRUN Zofia, z Macińskich lub Majewskich, 1° v. ¦liwińska, 2° v. Uhligowa (działała 1878-1886), aktorka
 2624. LECH Marian (14 II 1884 - 24 X 1951 Skolimów k. Warszawy), aktor
 2625. LECHOWSKA Halina, z Pomorskich, Ponorskich (działała od 1910 - zm. 1954), aktorka
 2626. LECHOWSKI Bruno (4 IV 1887 Warszawa - 16 X 1941 Rio de Janeiro), scenograf
 2627. LECHOWSKI, Lachowski, Tadeusz (7 IX 1885 Warszawa - 25 IX 1927 Warszawa), aktor
 2628. LECKA Liii, Lola, wła¶c. Pelagia Wi¶niewska, z domu B±czkiewicz (1889 - 11 V 1913 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 2629. ŁĘCZYŃSKA Zofia (działała 1895-1899), aktorka
 2630. LEDERMAN Józef (działał 1873-1879), aktor
 2631. LEDÓCHOWSKA Józefa Wiktoria Franciszka, z Truskolaskich (5 III 1781 Lwów - 14 III 1849 Warszawa), aktorka
 2632. LEDÓCHOWSKA, Ledochowska, Amelia, wła¶c. A. Wójcicka (ur. ok. 1857 - działała do 1895), aktorka
 2633. LEGRAIN Wiktoria (działała 1852-1897), tancerka francuska działaj±ca w Polsce
 2634. LEHRER Józef (18 III 1880 Kamieniec Podolski - 1941 [?] Lwów), aktor, ¶piewak, dyrygent
 2635. LEICHNITZ Julia (działała 1872-1902), ¶piewaczka
 2636. ŁĘKAWSKI, Łenkowski, Łękowski, Lenkawski, Aleksander (działał 1809-1829), aktor, dyr. teatru
 2637. LELEK Romuald (działał 1880), ¶piewak
 2638. LELEWICZ, Lelowicz, Andrzej, pseud. A. Zagrodzki (21 XI 1863 Kraków - 21 XI 1922 Stanisławów), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 2639. LELIWA Józef, wła¶c. J. Karpiński (17 XII 1884 Poznań - 17 VI 1947 Katowice), aktor
 2640. LELIWA Tadeusz, wła¶c. Wincenty Tadeusz Kopystyński (19 VII 1875 Teplik pow. Hajsyn na Podolu lub 1 VIII 1876 Grajewo pow. Łomża - 19 XI 1929 Warszawa), ¶piewak
 2641. LELSKA Maria, wła¶c. M. Lejczyk (20 V 1899 Warszawa - 18 II 1974 Warszawa), aktorka
 2642. LEMPART-WARMIŃSKI Zbigniew Kazimierz (2 XII 1896 Stary S±cz - 9 III 1925 Bydgoszcz), aktor
 2643. ŁEMPICKA Karolina (działała 1881-1883), aktorka
 2644. LENA Maria (działała 1895), aktorka
 2645. LENCZEWSKA Ada, wła¶c. Adrianna L., zamężna Sławińska (20 XI 1896 Belgrad - 15 VIII 1958 Sopot), ¶piewaczka
 2646. LENCZEWSKA Franciszka (działała 1866-1884), tancerka
 2647. LENCZEWSKA Józefa (działała 1866-1882), aktorka
 2648. LENCZEWSKI Stanisław (ok. 1855 - zm. 15 II 1929 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 2649. LENCZEWSKI Władysław Kazimierz (1882 - 24 I 1945 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2650. LENCZOWSKI Adam (14 I 1904 Kraków - 26 XII 1975 Warszawa), dyrygent
 2651. LENERÓWNA Stefania, Małgorzata, wła¶c. Stefania Czyżewicz, zamężna Tacikowska (6 III 1902 Warszawa - 7 III 1959 Warszawa), aktorka
 2652. LENK Marian (1 IX 1887 w pow. łódzkim - 30 IX 1944 Kalisz), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2653. LEŃSKA Zofia, Maria, zamężna Gałczyńska (25 XII 1882 Warszawa - po 1966 Skolimów k. Warszawy), aktorka, dyr. teatru, reżyser
 2654. ŁEPKOWSKA Tomira, zamężna Filler (1 X 1922 Wilno - ok. 1973 Warszawa), kierownik lit. teatru
 2655. LESIEWICZ Kazimierz Karol (1 XI 1846 Warszawa - 18 IX 1914 Puławy), aktor, ¶piewak, reżyser
 2656. LESIEWICZ Maria Magdalena, ze Szczepańskich, pseud. Hoffman (1859 Płock - 31 XII 1882 Poznań), aktorka
 2657. LESIEWSKA Wanda, z Zuberbierów (ok. 1842 - 14 III 1885 Warszawa), tancerka
 2658. LESIKOWSKA Maria, zamężna Skrzycka (działała 1883-1900), aktorka, ¶piewaczka
 2659. LESKA Halina Izabela, wła¶c. Helena Izabela Landy, zamężna Arnd, także Leska-Arnd (13 VIII 1890 Warszawa - 11 I 1969 Warszawa), ¶piewaczka
 2660. LESKA Mary, Maria także M. Leska-Le¶niowska, M. Le¶niowska (działała 1907-1912), aktorka
 2661. ŁĘSKA Stanisława (ur. 27 VI 1879 Kiewnaryszki na Żmudzi - działała do 1913), ¶piewaczka
 2662. ŁĘSKA, Leńska, Dorota, Marianna (działała od 1844 - zm. 27 VII 1853 Wilno lub Kowno), ¶piewaczka
 2663. LESKI Franciszek (ok. 1878 - 3 IX 1920 Warszawa), ¶piewak
 2664. LESSER Antoni (działał 1785-1789), aktor
 2665. LESSER Joachim (działał 1843-1866), aktor
 2666. LESZCZYC Aleksander (1897 Przemy¶l - 17 VII 1971 Lwów), aktor
 2667. LESZCZYC Tadeusz, wła¶c. T. Kopacz (9 IX 1885 - 17 III 1951 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2668. LESZCZYŃSKA Anna, wła¶c. Marianna L., z G±sowskich (działała od 1847 - zm. 21 VI 1877 Wilanów), aktorka
 2669. LESZCZYŃSKA Anna, z Pacewiczów (ok. 1828 - 16 IV 1873 Kraków), aktorka
 2670. LESZCZYŃSKA Antonina, zamężna Jasińska (9 I 1876 Gidle k. Radomska - 4 II 1976 Warszawa), tancerka
 2671. LESZCZYŃSKA Emilia (1847 - 20 XI 1866 Lublin), aktorka
 2672. LESZCZYŃSKA Honorata, z Rapackich (16 V 1864 Czerniowce - 18 I 1937 Warszawa), aktorka, reżyser
 2673. LESZCZYŃSKA Józefa (działała od 1848 - zm. przed 1857), aktorka
 2674. LESZCZYŃSKA Józefa, z Popielów (14 III 1847 Warszawa - 24 V 1879 Warszawa), aktorka, tancerka
 2675. LESZCZYŃSKA Julia, zamężna Schonfeld (działała 1858-1861), aktorka
 2676. LESZCZYŃSKA Maria, Bronisława (działała 1906-1910), aktorka
 2677. LESZCZYŃSKA Wanda Antonina (1842 - 23 X 1861 Wilno), aktorka
 2678. LESZCZYŃSKA Wiktoria, z Milewskich (działała 1765-1767), aktorka
 2679. LESZCZYŃSKI Antoni (działał 1909-1911), aktor, reżyser
 2680. LESZCZYŃSKI Bolesław, pseud. Słowiański (14 VIII 1837 Tiemnoleskoje na Kaukazie - 12 VI 1918 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2681. LESZCZYŃSKI Janusz (ur. 8 VII 1883 k. Piotrkowa - działał do 1928), aktor
 2682. LESZCZYŃSKI Jarosław Mikołaj (14 I 1889 Lwów - ok. 1943 Warszawa), dyrygent
 2683. LESZCZYŃSKI Jerzy (11 III 1924 Wilno - 8 IX 1975 ŁódĽ), ¶piewak, lalkarz
 2684. LESZCZYŃSKI Jerzy Józef (6 II 1884 Warszawa - 9 VII 1959 Warszawa), aktor, reżyser
 2685. LESZCZYŃSKI Karol (4 XI 1899 Warszawa - 7 XI 1966 Warszawa), aktor
 2686. LESZCZYŃSKI Stanisław (ur. 6 IV 1885 Lwów - działał do 1921), tancerz
 2687. LESZKIEWICZ, Le¶kiewicz, Feliks (ok. 1824 Wilno - zm. przed 1859), aktor, ¶piewak
 2688. LESZKO Aniela, Krystyna (działała 1908-1923), aktorka
 2689. LE¦MIAN Bolesław, wła¶c. B. Lesman (12 I 1878 lub 22 I 1877 Warszawa -5 XI 1937 Warszawa)
 2690. LE¦NIEWSKA Irena, wła¶c. I. Nasberg, z Grochowolskich, Grochowalskich, pseud. Gniewosz (20 X 1886 Warszawa - 18 I 1930 Warszawa), aktorka
 2691. LE¦NIEWSKA Ludwika (22 X 1830 Strachów - 2 XII 1882 we Włoszech), ¶piewaczka
 2692. LE¦NIEWSKA Magdalena, zamężna Domher (działała 1840-1862), ¶piewaczka
 2693. LE¦NIEWSKA Maria (działała 1903-1909), aktorka, ¶piewaczka
 2694. LE¦NIEWSKA, Le¶nionska, Kazimiera, zamężna D±browska, także Perier (działała 1899-1914), aktorka
 2695. LE¦NIEWSKI Kazimierz, Józef (działał 1833-1841), aktor, dyr. teatru
 2696. LE¦NIEWSKI Seweryn Józef, wła¶c. S.J. Nasberg (10 IV 1884 - 31 XII 1945 Skolimów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2697. LE¦NIEWSKI Władysław (1855 w gub. Grodzieńskiej - 2 V 1893 Kraków), dyr. teatru
 2698. LE¦NIOWSKI Jan Emil (działał od 1932 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 2699. LE¦NODORSKI Zygmunt (15 II 1907 Tarnów - 2 VII 1953 Kraków), kierownik literacki
 2700. ŁĘTOWSKI Leon, wła¶c. Ceremuga (ur. ok. 1890 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 2701. LEWANDOWSKI Bolesław (działał 1907-1923), ¶piewak
 2702. LEWANDOWSKI Feliks Ludwik (20 VI 1922 Grudzi±dz - 23 IX 1978 Leningrad), ¶piewak
 2703. LEWANDOWSKI Leopold (ok. 1852 - przed 25 VI 1900 Skalbmierz), ¶piewak, aktor
 2704. LEWANDOWSKI Leopold Leon (14 III 1831 Kalisz - 22 XI 1896 Warszawa), dyrygent
 2705. LEWANDOWSKI Leopold, Leon (14 III 1831 Kalisz - 22 XI 1896 Warszawa), dyrygent
 2706. LEWANDOWSKI Stanisław Roman (22 lub 28 II 1859 Kotliny pod Piotrkowem - 3 II 1940 Warszawa), aktor, dekorator
 2707. LEWANDOWSKI Władysław (11 I 1895 Brwinów k. Warszawy - 8 VIII 1971 Warszawa), ¶piewak
 2708. LEWAŃSKI Jan (ok. 1863 - 11 IV 1930 Warszawa), ¶piewak
 2709. LEWEK Antoni (3 III 1922 Dzików pod Tarnobrzegiem - 28 I 1980 ŁódĽ), aktor
 2710. LEWICKA Leontyna (działała 1881) aktorka
 2711. LEWICKA Maria (ok. 1857 - 19 IX 1875 Lwów), aktorka
 2712. LEWICKA Paulina, zamężna Kaciuciewicz (ok. 1805 - 1 V 1860 Wilno), aktorka
 2713. LEWICKA Regina, także Rena, zamężna Stande (18 I 1903 Kalisz - 18 IX 1979 Warszawa), aktorka
 2714. LEWICKA Wilhelmina, zamężna Krogulska (ur. 10 I 1856 - działała do 1902), ¶piewaczka
 2715. LEWICKI Kazimierz (16 XII 1883 Stanisławów - 5 VII 1962 Katowice), aktor
 2716. LEWICKI Mikołaj Stefan (1870 - 1 VIII 1944 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 2717. LEWICKI Roman (1857 - 8 III 1913 Warszawa), aktor
 2718. LEWINGER Władysław (16 IX 1874 Wieliczka k. Krakowa - sierpień 1943 Warszawa), dyrygent
 2719. LEWIŃSKA Antonina, także Schoffer-Lewińska, Szeferowicz, Szeferowicz-Lewińska (działała 1900-1906), aktorka, ¶piewaczka
 2720. LEWISOHN Konstanty (działał 1866-1874), aktor, dyr. teatru
 2721. LEWKOWICZ Katarzyna, zamężna Sarnowska (działała od 1881 - zm. 25 IV 1921 Włocławek), aktorka, ¶piewaczka
 2722. LEYMAN, Lehman, Karol (działał od 1764 - zm. 1811 Warszawa), kapelmistrz
 2723. LIBICKA Hanna, zamężna Horwath (działała od 1933 - zm. 1944 Warszawa), aktorka
 2724. LIDEMAN, Liedemann, Lindeman, Wanda Agnieszka Henrietta (12 I 1809 Warszawa - 9 VIII 1839 Warszawa), tancerka, aktorka
 2725. LIEBEKÓWNA, Libekówna, Liebeck Elżbieta Halszka, zamężna Kwa¶niewska (19 XI 1904 Sta-szów na KielecczyĽnie - 30 III 1960 Lublin), aktorka
 2726. LIEDKE, Liedtke, Litke, Jakub, Józef, Antoni (1852 - 21 V 1891 Warszawa), aktor
 2727. LIMANOWSKI Mieczysław Bolesław Wincenty (6 I 1876 Lwów - 25 I 1948 Toruń), reżyser, kierownik literacki
 2728. LIN Władysław (działał od 1917 - zm. 15 IX 1965 Warszawa), aktor, piosenkarz
 2729. LINDORFÓWNA Zofia, 1° v. Węgrzyn, 2° v. Dziewałtowska-Gintowt, 3° v. Martyka (12 II 1905 Lublin - 3 1 1975 Warszawa), aktorka
 2730. LINKIEWICZ Teodozja (działała 1866-1868), aktorka
 2731. LINKOWSKA Barbara, z domu Milion (1828 lub 1829 Kraków - 28 XII 1891 Petersburg), aktorka, tancerka, dyr. teatru
 2732. LINKOWSKA Maria, pseud. Brandt (ok. 1851 - 26 II 1920 Kraków), aktorka
 2733. LINKOWSKA Maria, zamężna Truszyńska (13 X 1886 Otwock - 2 V 1961 Poznań), ¶piewaczka, tancerka
 2734. LINKOWSKI Adolf (17 VI 1821 Oniszki lub Poniemuniki w Augustowskiem - 30 XI 1890 Lwów), aktor, dyr. teatru
 2735. LIPCZYŃSKI Alfred, wła¶c. Landman (1879 w Galicji - 8 VII 1914 Ciechocinek), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2736. LIPCZYŃSKI Zbigniew Stanisław, wła¶c. Z.S. Karrer (31 III 1907 Lwów - 3 VII 1980 Katowice), ¶piewak, dyrygent
 2737. LIPECKI Bronisław (działał 1878), aktor
 2738. LIPIAŃSKI, Lipiński, Edmund Józef (działał 1893-1894), aktor
 2739. LIPIŃSKA Danuta, zamężna Nowakowska (6 VIII 1927 Warszawa - 14 XII 1966 My¶lenice), aktorka
 2740. LIPIŃSKA Emilia, Elżbieta (działała 1836-1849), aktorka
 2741. LIPIŃSKA Helena (działała 1898-1899), aktorka
 2742. LIPIŃSKA Janina, zamężna Mosdorfowa, także Lipińska-Mosdorf (22 VI 1888 Niskowicze k. Mińska Litewskiego - po 1949), ¶piewaczka
 2743. LIPIŃSKA Kamelia (działała 1843-1846), aktorka
 2744. LIPIŃSKA Marianna, z Zegarkowskich (działała 1853-1874), aktorka
 2745. LIPIŃSKA Stanisława, zamężna Kochańska (ur. 10 XII 1863 Lublin - działała do 1881), aktorka, tancerka
 2746. LIPIŃSKA Teresa, ze ¦cisłowskich, 1° v. Piecka (8 III 1932 Mogielnica - 25 VIII 1975 Wałbrzych), lalkarka
 2747. LIPIŃSKI Adolf, wła¶c. Lipszes (działał od 1922 - zm. 18 X 1945 ŁódĽ), aktor
 2748. LIPIŃSKI Henryk (1880 - 21 VI 1903 Kraków), aktor
 2749. LIPIŃSKI Józef (1764 Tetyjów na Ukrainie - 23 IX 18284 Warszawa), prezes dyrekcji teatrów
 2750. LIPIŃSKI Józef (1823 - 20 IV 1871 Lublin), aktor
 2751. LIPIŃSKI Karol Józef (30 X 1790 Radzyń Podlaski - 16 XII 1861 Urłów pod Zborowem), kapelmistrz
 2752. LIPIŃSKI M. (działał 1869-1871), aktor
 2753. LIPIŃSKI Stanisław (działał 1892-1894), aktor
 2754. LIPSKI Tadeusz Stanisław (17 VIII 1725 Boniowice na Rusi - 11 VI 1796 Warszawa), dyr. teatru, reżyser
 2755. LIPSZYCOWA Aldona, z Jastrzębskich (14 IV 1896 Tyflis - 5 II 1980 Warszawa), lalkarka
 2756. LISIECKI Roman (działał 1870-1883), aktor
 2757. LISIEWICZ Teodozja (25 XII 1903 Lwów - 8 V 1975 Londyn), aktorka
 2758. LISOWSKA , Lissowska, Albertyna (działała ok. 1900-1909), tancerka
 2759. LISOWSKA Eugenia, zamężna Chodakiewicz (działała ok. 1900-1911), tancerka
 2760. LISOWSKI Andrzej (1819 - 1 VII 1872 Warszawa), dekorator
 2761. LISOWSKI Witold (30 III 1919 ŁódĽ - 8 X 1975 Lublin), aktor
 2762. LITWIŃSKI Lechosław (29 V 1927 Lublin - 5 VI 1963 ŁódĽ), aktor
 2763. LIZANDER, Lisander, Justyn (działał 1814-1818), dekorator
 2764. ŁOBACZEWSKA Maria (działała od 1875 - zm. 18 III 1876 Warszawa), aktorka, tancerka
 2765. ŁOBOJKO Aniela, z Cytryńskich (ok. 1848 Lwów - 22 VIII 1867 Kraków), aktorka
 2766. ŁOBOJKO Kazimierz (6 X 1873 Płock - 22 XI 1945 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 2767. ŁOBOJKO Konstanty, także K. Królikowski, pseud. Konstanty (ok. 1832 Galicja Wschodnia - 7 II 1904 Kijów), aktor, dyr. teatru
 2768. LOCHMAN Stefan (1 lub 29 IX 1870 Filipopol, obecnie Płowdiw w Bułgarii - 30 VII 1950 Bydgoszcz), aktor
 2769. ŁODZIŃSKI Alfred, także Radwan-Łodziński (5 I 1903 Wilno - 14 VII 1974 Warszawa), aktor
 2770. LOEDL Bolesław Mieczysław (31 VIII 1900 Lwów - 27 XI 1971 Kraków), aktor
 2771. LOEWENHARDT, Lewenhard, Izydor (działał 1901-1912), dekorator
 2772. ŁOJEWSKI Jan, Karol (ur. 24 VI 1806 Kraków - działał do 1831), aktor
 2773. ŁOMIŃSKA Józefa, wła¶c. J. Ligęza, z domu Gilewicz (ok. 1860 Złoczów - 6 III 1921 Lwów), aktorka, ¶piewaczka
 2774. ŁOMIŃSKI Władysław, wła¶c. W. Ligęza (ok. 1860 - sierpień 1901 Lwów), ¶piewak
 2775. ŁOMSKA Aniela Helena, wła¶c. A.H. Erlich, zamężna Małkowska (23 VI 1886 Warszawa - 1 I 1978 Warszawa), aktorka
 2776. ŁOPALEWSKI Tadeusz (17 VIII 1900 Ostrowy k. Kutna - 30 III 1979 Warszawa), kierownik lit. teatru, reżyser
 2777. ŁOPATYŃSKA Filomena Julia, z Krawczuków (1873 Czerniowce - 26 III 1940 Odessa), ¶piewaczka, aktorka
 2778. ŁOPUSZAŃSKA Helena (ok. 1912 - 12 VI 1940 Palmiry k. Warszawy), aktorka
 2779. ŁOPUSZAŃSKI Karol (ok. 1782 Lwów - 11 V 1818 Lwów), aktor
 2780. LORENTOWICZ Jan (14 III 1868 Pabianice - 15 I 1940 Milanówek k. Warszawy), dyr. teatru, kierownik literacki
 2781. LORENTZ Karolina, zamężna Pol, także Nepon (działała od 1898 - zm. 16 V 1949 Lublin), aktorka
 2782. ŁOSICKA Tekla (działała 1820-1843), aktorka, ¶piewaczka
 2783. ŁOSICKI Józef (ok. 1796 - 22 IV 1841 Grodno), aktor, ¶piewak
 2784. ŁOSIEWSKI, Łosiecki, Leonard (ur. ok. 1815 - działał do 1854), aktor
 2785. ŁOSKOT Wincenty (15 VII 1890 Warszawa - 12 VII 1955 ŁódĽ), aktor
 2786. LOTAR Eugeniusz Stanisław wła¶c. E.S. Kowalik (22 VIII 1912 Kraków - 28 V 1980 Gdańsk), aktor
 2787. ŁOTYSZ Józef, wła¶c. J. Łotysz-Łotoszyński (18 III 1933 Toruń - 7 IX 1971 Warszawa), aktor
 2788. ŁOWCZYŃSKA, Lowczynski, Lov¶inska, Helena, Jelena (działała 1909-1926), ¶piewaczka
 2789. ŁOWCZYŃSKI Tadeusz (9 I 1882 Kraków - 26 XII 1937 Lwów), ¶piewak, reżyser
 2790. ŁOZICZONEK Wanda, zamężna Szerzeniewska (16 I 1928 Mosarz na WileńszczyĽnie - 30 IV 1957 Kraków), aktorka
 2791. ŁOZIŃSKA Julia, z Surinów, Surynów, 1° v. Raszewska (działała 1828-1859), aktorka
 2792. ŁOZIŃSKI Władysław (działał 1830-1868), aktor, dyr. teatru
 2793. ŁUBA Jan, Władysław (26 III 1854 - 16 XI 1904 Nowo¶więciany k. Wilna), dyr. teatru
 2794. LUBECKI Antoni (1825 Dubno - marzec 1888 Lublin), kapelmistrz
 2795. LUBELSKI Alfred (działał 1908-1919), aktor, piosenkarz, dyr. kabaretu
 2796. LUBELSKI Franciszek (29 III 1903 Warszawa - 25 IV 1975 Warszawa), aktor
 2797. LUBELSKI Zdzisław (24 III 1910 ŁódĽ - 8 I 1965 Warszawa), aktor
 2798. LUBERADZKI Euzebiusz Tadeusz (9 I 1911 ŁódĽ - 23 VIII 1977 Kraków), aktor
 2799. ŁUBIAKOWSKI Józef (1903 Kraków - 10 II 1932 Wilno), aktor
 2800. LUBICZ Aleksandra, wła¶c. A. Parachoniak, także A. Lubicz-Szczepanowiczowa (14 III 1892 Sta-nisławów - 23 II 1977 Winniki k. Lwowa), ¶piewaczka
 2801. LUBICZ Apollo, wła¶c. A. Choromański (ok. 1852 Warszawa - 27 I 1896 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2802. LUBICZ Jadwiga, wła¶c. Zlasnowska, zamężna Elzenberg (działała od 1888 - zm. po 1914), aktorka
 2803. LUBICZ Wacław, wła¶c. Bolesław Rakowski (1861 - 6 VII 1909 Warszawa), aktor, ¶piewak
 2804. LUBICZ-SARNOWSKA Stanisława, wła¶c. S. Sarnowska, zamężna Muhsam (13 X 1891 Lublin - 4 IV 1958 Warszawa), aktorka
 2805. ŁUBIENIEWSKI Andrzej, wła¶c. Eugeniusz Ł., pseud. Wierusz, także A. Wierusz-Łubieniewski (14X Kraków - 5 X 1979 Grudzi±dz), aktor
 2806. ŁUBIEŃSKA, Lubińska, Eufemia (działała 1876-1879), aktorka
 2807. ŁUBKOWSKA Maria, z Bardeckich (ok. 1858 Kijów - 27 VI 1934 Warszawa), ¶piewaczka
 2808. LUBOMIRSKA Anna (działała 1880-1885), aktorka
 2809. LUBOMIRSKI Jerzy Marcin (ok. 1738-1811), antreprener
 2810. LUBOŃSKA, Lubańska, Teodora (ok. 1864 - 1910 Warszawa), aktorka
 2811. LUBOWICKA Felicja (działała 1806), aktorka
 2812. LUBOWSKA Nadzieja Danuta, wła¶c. N.D. Cybowska, l°v. Dudo, 2° v. Wyrwicz (13 XII 1905 Petersburg - 26 III 1979 ŁódĽ), tancerka, aktorka
 2813. LUBRANIECKA, Lubrańska, Anna Maria (działała 1893-1906), ¶piewaczka
 2814. LUCAS Maria, zamężna Odorowska (31 X 1884 Warszawa - 22 III 1961 Warszawa), tancerka
 2815. LUCAS Napoleon (10 II 1863 Warszawa - 14 V 1885 Warszawa), tancerz
 2816. LUCAS Napoleon (19 II 1822 - 13 III 1884 Warszawa), ¶piewak
 2817. LUCAS Romana Teresa (19 VIII 1855 Warszawa - 21 I 1936 Warszawa), tancerka
 2818. LUCAS, Lukas, Aleksander (3 II 1820 - 3 V 1855 Warszawa), ¶piewak
 2819. LUCE Vera, zamężna Itina, także V. Konarska-Luce (27 IV 1879 Lublin - 4 X 1977 Moskwa), ¶piewaczka
 2820. ŁUCZAK Tadeusz (4 X 1894 ¦roda Wielkopolska - IV 1975 Poznań), aktor
 2821. ŁUCZKOWSKI Aleksander (działał 1903-1905), aktor
 2822. ŁUCZYŃSKA Katarzyna (działała 1785-1788), aktorka
 2823. LUDE Aleksandra Laura Barbara, z Kobylińskich, 2° v. Żmurkowa (1 XI 1853 Lwów - 19 III 1920 Warszawa), aktorka
 2824. LUDKIEWICZ Antoni (działał od 1874 - zm. przed 1891), aktor, ¶piewak
 2825. LUDKIEWICZ Maria, z Łapińskich, Łapickich (1860 - 21 IV 1891 Lwów), aktorka
 2826. LUDKIEWICZ, Lutkiewicz, Zdzisław, W. (działał 1903-1919), aktor
 2827. LUDWIG Adam (1875 Tarnopol - 31 VII 1952 Gdańsk), ¶piewak, reżyser
 2828. LUDWIKOWSKI Ludwik, wła¶c. L. Halski (16 III 1870 Lwów - 17 VIII 1928), aktor, ¶piewak
 2829. LUDWINIAK Maria (działała 1895-1922), tancerka
 2830. LUDWIŻANKA Ewa, l°v. Wolniewicz, 2° v. Brach (ok. 1905 Stanisławów - ok. 1950 Katowice), aktorka
 2831. ŁUKAŃSKA, Łukońska, Rozalia, z Drewnowskich (działała 1862-1871), aktorka
 2832. ŁUKASIEWICZ, Łukaszewicz, Wincentyna, z Kachnikiewiczów (działała 1864-1888), aktorka
 2833. ŁUKASZEWICZ Karolina (działała 1861 - ok. 1880), aktorka, reżyser
 2834. ŁUKASZEWICZ Łukasz, wła¶c. Władysław Antoni Ł. (24 I 1909 Choroszcz w Białostockiem - 25 XII 1980 Warszawa), aktor, recytator
 2835. ŁUKASZEWICZ, Łukasiewicz, Emilia, z Zielińskich (działała 1838-1859), aktorka
 2836. ŁUKASZEWICZ, Łukasiewicz, Józef (działał 1823-1861), aktor, dyr. teatru
 2837. ŁUKASZEWSKA Janina, Joanna (działała 1889-1902), ¶piewaczka
 2838. ŁUKASZEWSKI Józef (działał 1845-1860), aktor
 2839. ŁUKAWSKI, Łukowski, Zygmunt (działał 1901-1904), aktor
 2840. ŁUKOWICZ Aleksander (16 I 1848 Wylewy pow. Płock - ok. 14 VII 1900 Odessa), aktor, dyr. teatru
 2841. ŁUKOWSKA Janina, zamężna Górewicz (21 VI 1907 Poznań - 28 XI 1962 ŁódĽ), aktorka
 2842. ŁUKOWSKI Jan (15 VII 1915 Omsk na Syberii - 26 X 1977 Katowice), ¶piewak
 2843. ŁUKOWSKI Jan (20 II 1946 Teheran - 22 VII 1970 Unie¶cie k. Koszalina), aktor, reżyser
 2844. ŁUSKINA, Łuskino, Maria (24 VIII 1883 Kielce - 24 XII 1953 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 2845. ŁUSZCZEWSKI F. (działał 1783), aktor
 2846. ŁUSZCZEWSKI Juliusz Kazimierz (12 IV 1892 Lwów - 27 XII 1971 Warszawa), aktor
 2847. ŁUSZCZEWSKI Leon (31 III 1893 - 9 II 1956 ŁódĽ), aktor, reżyser
 2848. ŁUSZCZKIEWICZ Róża, zamężna Gallowa (1892 Sokal - 6 XI 1919 Kraków), aktorka
 2849. LUSZTIG Marek Andrzej (14 IV 1932 Warszawa - 10 V 1972 w Szwecji), kompozytor, kierownik muz. teatru
 2850. LUTOMSKA Stefania (ur. 6 II 1867 Busko - działała do 1906), aktorka
 2851. LUTOMSKI Józef, Paweł (działał 1835-1860), aktor, dyr. teatru
 2852. LUTOMSKI Kazimierz (9 XI 1936 Lublin - 13 VII 1980 Lublin), lalkarz, reżyser
 2853. LUTÓWNA Kazimiera, wła¶c. Katarzyna Tekla Luty (27 V 1899 Raciborowice k. Krakowa - 14 XII 1966 My¶lenice), tancerka, aktorka
 2854. LUZIŃSKI Antoni (13 II 1873 Warszawa - 14 XI 1934 Rembertów k. Warszawy), tancerz, choreograf
 2855. LWOWSKA Zofia (1 IV 1917 w Rosji - 5 XI 1960 w Izraelu), ¶piewaczka
 2856. MACHALSKI Józef (1892- 20 VIII 1940 Lwów), aktor
 2857. MACHARZYŃSKA Maria, zamężna Krzyszkowska (ur. 26 VI 1851 Warszawa - działała do 1900), ¶piewaczka
 2858. MACHERSKA Janina, z Gradowskich (16 VI 1895 Warszawa - 25 IV 1964 Warszawa), aktorka
 2859. MACHERSKI Włodzimierz, także Szczerbiec-Macherski (13 VII 1892 Częstochowa - 23 XI 1964 Kraków), aktor
 2860. MACHWIC Justyna Rafaela, pseud. Rafael, Rafaeli (ok. 1849 Warszawa - 24 XI 1908 Poł±ga), ¶piewaczka
 2861. MACIASZCZYK Zbigniew Kazimierz (19 XI 1919 Warszawa - sierpień 1955), tancerz
 2862. MACIEJEWSKI Antoni (działał 1857-1859), aktor
 2863. MACIEJEWSKI, Maciejowski, Ludwik (działał od 1862 - zm. 22 VI 1864 Warszawa), dyrygent
 2864. MACIEJOWSKA, Maciejewska, Magdalena (działała 1872-1878), aktorka, ¶piewaczka
 2865. MACIERAKOWSKI Tadeusz Jerzy Feliks (5 IV 1908 Warszawa - 30 VIII 1966 Warszawa), dyrektor, kierownik artyst. i lit. teatru
 2866. MACKIEWICZ Jan (ok. 1800 - 1863 Wilno), dyrygent
 2867. MˇCZEWSKI-BEM Bogdan (12 II 1881 Radzymin - 22 XI 1959 Kraków), ¶piewak
 2868. MˇCZYŃSKI Józef (1805 Kraków - 13 X 1862 Kraków), dyr. teatru
 2869. MADALIŃSKI Ludwik Lech (4 VII 1900 Szamotuły k. Poznania - 30 VII 1973 Warszawa), aktor
 2870. MADANY , Modany, Maria, z Sokołowskich, zamężna Maciszewska (5 VII 1895 Żytomierz - 13 VIII 1970 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 2871. MADEYSKA Krystyna, z D±browskich (11 IX 1911 - 3 X 1962 Warszawa), ¶piewaczka
 2872. MADZIARÓWNA Janina, zamężna Łoskot (13 VIII 1895 Warszawa - 28 V 1956 ŁódĽ), aktorka
 2873. MAGDZICKA, Magdziecka, Anna Feliksa (8 V 1828 Warszawa - 27 XI 1861 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 2874. MAGNUSZEWSKI Eugeniusz (1891 Warszawa - pocz±tek 1944), aktor, reżyser
 2875. MAHE Dezydery (działał 1827), aktor
 2876. MAIRE Emilia, zamężna Giżewska (ok. 1811 - 26 II 1855 Warszawa), aktorka
 2877. MAJ Eugeniusz (działał od 1928 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), ¶piewak
 2878. MAJ Janusz Mieczysław (22 I 1950 Kazimierza Wielka w Kieleckiem - 11 XI 1977 Słupsk), lalkarz
 2879. MAJBAUM, Majnbaum, Łeontyna, Leona, zamężna Kindler, pseud. Domańska (działała 1902-1909), aktorka, ¶piewaczka
 2880. MAJCHERSKA Henryka, Henrietta (działała 1907-1931), tancerka
 2881. MAJCHRZYCKA Wanda, z domu Bistram (26 II 1871 lub 17 VIII 1873 Warszawa - 5 VII 1949 Płońsk), aktorka
 2882. MAJDE Seweryn (działał od 1919 - zm. 1942), dyr. teatru
 2883. MAJDROWICZ Eugeniusz Edmund (21 XI 1856 Kraków - 20 V 1929 Warszawa), ¶piewak, aktor, reżyser, dyr. teatru
 2884. MAJDROWICZ Ksawery Eugeniusz (ur. 15 I 1827 Kraków - działał do 1851), aktor
 2885. MAJDROWICZ Sylwestra, z Adlerów (28 XII 1863 Warszawa - 8 X 1915 Kraków), aktorka
 2886. MAJER Wanda (działała 1867-1869), aktorka
 2887. MAJERANOWSKA Honorata Anna, z Hoffmanów, Hofmannów (ok. 1828 Kraków - 29 XII 1901 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 2888. MAJERSKI Jan (działał 1909-1923), ¶piewak
 2889. MAJEWSKA Agnieszka (działała 1827), aktorka
 2890. MAJEWSKA Anna Józefina (działała 1841-1845), aktorka
 2891. MAJEWSKA Helena (działała 1900-1908), aktorka
 2892. MAJEWSKA Izabela, z domu Parys (działała od 1814 - zm. sierpień 1862 Lwów), aktorka
 2893. MAJEWSKA Maria (działała 1866-1869), aktorka
 2894. MAJEWSKA Marianna, 1° v. D±browska, 2° v. Uznańska (ur. ok. 1807 Warszawa - działała do 1864; zm. w Kamieńcu Podolskim), aktorka, dyr. teatru
 2895. MAJEWSKA Petronela Helena, 1° v. Kirkorowa, 2° v. Pióro-Dębińska (23 V 1828 Stara Wie¶ pow. Rawa - 5 I 1900 Witebsk), aktorka
 2896. MAJEWSKA Teofila (działała 1865-1871), aktorka
 2897. MAJEWSKI Antoni (działał 1876-1897), aktor
 2898. MAJEWSKI Franciszek (ur. 1801 Lublin [?] - działał do 1851), aktor
 2899. MAJEWSKI Józef Benedykt (31 III 1805 Łaskarzew pow. Garwolin - 23 II 1855 Warszawa), aktor
 2900. MAJEWSKI Leopold Stanisław (ok. 1822 - 11 VIII 1863 Warszawa), tancerz
 2901. MAJEWSKI Paweł (ur. 1820 - działał do 1858), aktor, dyr. teatru
 2902. MAJEWSKI Władysław (działał 1904-1905), aktor
 2903. MAJSKI Bolesław, wła¶c. B. Dermanowski (3 III 1906 - 26 IV 1950 Warszawa), aktor
 2904. MAKARSKA Zofia, zamężna Liegrais (ur. ok. 1769 - działała do 1797), tancerka
 2905. MAKIEŁKOWSKI Onufry Jan (ur. 1795 - działał do 1853), aktor, dyr. teatru
 2906. MAKLAKIEWICZ Zdzisław (9 VII 1927 Warszawa - 9 X 1977 Warszawa), aktor
 2907. MAKOJNIK Wiesław Bazyli (31 XII 1897 Odessa - 3 VIII 1953 Katowice), scenograf
 2908. MAKÓWCZYŃSKA Joanna, z domu Dróżdż, pseud. J. Makowska (11 IV 1900 Kraków - 14 III 1972 Kraków), aktorka, suflerka
 2909. MAKOWIECKA Michalina, 1° v. Rudzińska, 2° v Fleiszer, 3° v. Wasiel (6 IX 1895 Warszawa - 7 I 1973 Kartuzy), ¶piewaczka, aktorka, reżyser
 2910. MAKOWIECKI Feliks (6 I 1858 Warszawa - 23 I 1935 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2911. MAKOWSKA Albina, Alina (działała 1876-1886), ¶piewaczka
 2912. MAKOWSKA Helena, z Woyniewiczów (2 III 1893 Krzywy Róg na Ukrainie - ok. 22 VIII 1964 pod Rzymem), aktorka, ¶piewaczka
 2913. MAKOWSKA Maria (działała 1900-1908), aktorka
 2914. MAKOWSKI Piotr (działał 1868-1892), aktor
 2915. MAKOWSKI Stanisław (ok. 1910 - 25 IV 1965 Radom), aktor
 2916. MAKSYMOWICZ Feliks (ur. ok. 1825 - działał do 1853), aktor
 2917. MAKUSZÓWNA Stanisława (działała ok. 1905-1911), ¶piewaczka
 2918. MAKUSZYŃSKI Kornel (9 I 1884 Stryj - 31 VII 1953 Zakopane), dyr. teatru, kierownik literacki
 2919. MALANOWICZ Maria, 1° v. Niedzielska, 2° v. Stępowska (ok. 1900 - 8 X 1943 Warszawa), aktorka
 2920. MALATYŃSKI Stanisław Antoni (30 V 1906 Żydówek k. Włocławka - 13 XI 1976 Warszawa), aktor, reżyser
 2921. MALAWSKI Włodzimierz Hipolit Franciszek (23 X 1871 Złoczów - 1939 Vevey, Szwajcaria), ¶piewak, reżyser
 2922. MALCZEWSKA Wanda (działała 1908-1923), aktorka
 2923. MALCZEWSKI Adam (działał 1878-1899), aktor
 2924. MALCZEWSKI Kazimierz (działał 1898), aktor
 2925. MALCZYK Eugenia (działała ok. 1890-1903), tancerka
 2926. MALECIŃSKI, Maleczyński, Meleciński, Melchior (1787 - 16 XI 1826 Warszawa), dyrygent
 2927. MAŁECKA Helena, zamężna Tucka, także Reimers (1 XII 1886 Warszawa - po 1950), ¶piewaczka
 2928. MAŁECKA Jadwiga (ur. 21 IV 1884 Siedlce - działała do 1910), aktorka
 2929. MALECKA, Malewska, Józefa, zamężna Zborowska (działała od ok. 1791 - zm. ok. 1794), aktorka
 2930. MAŁECKI Stanisław (ur. 17 IV 1882 Poznań - działał do 1915), aktor
 2931. MALESZEWSKI Apoloniusz (ok. 1830 - 22 III 1864 Lwów), aktor
 2932. MALEWSKA Marianna, zamężna Wa¶niewska (działała 1784-1792), aktorka
 2933. MALEWSKI, Małecki, Bartłomiej Józef (działał od 1840 - zm. 1868 Wilno), aktor
 2934. MALICKA Marcjanna, wła¶c. Maria Wiktoria M., zamężna Sulikowska (ur. 6 XII 1826 Kraków - działała do 1851), aktorka
 2935. MALINOWSKA Aleksandra (działała 1826-1838), aktorka, ¶piewaczka
 2936. MALINOWSKA Anna (działała 1801-1819; zm. przed 1846), aktorka
 2937. MALINOWSKA Anna (działała 1887-1896), ¶piewaczka
 2938. MALINOWSKA Czesława (działała 1903-1907), aktorka
 2939. MALINOWSKA Elżbieta (działała 1825-1826), aktorka
 2940. MALINOWSKA Klara (25 VII 1899 Radom - 4 V 1965 Warszawa), aktorka
 2941. MALINOWSKA Konstancja (działała 1826-1838), aktorka
 2942. MALINOWSKA Maria, z domu Kopacz (10 XI 1912 Nowy S±cz - 28 I 1971 Kraków), aktorka
 2943. MALINOWSKA Natalia (działała ok. 1893-1904), tancerka
 2944. MALINOWSKA Wanda (działała 1829-1852), aktorka
 2945. MALINOWSKA Wanda, z domu Kosecka, Kossecka (29 VIII 1886 Sawince na Podolu - 31 V 1972 Olsztyn), aktorka
 2946. MALINOWSKI Adam (ok. 1776 Warszawa - przed 1846), aktor
 2947. MALINOWSKI Franciszek (ur. 1807 - działał do 1854), dekorator, aktor
 2948. MALINOWSKI Jan (działał od 1907 - zm. 1945), aktor
 2949. MALINOWSKI Seweryn (ok. 1777 pow. Mohylów - 17 V 1850 Kamieniec Podolski), aktor, reżyser, dyr. teatru
 2950. MALINOWSKI Wacław (1890 Kasimowo nad Wołg± - 6 VIII 1939 pod Łodzi± lub w pocz. wrze¶nia 1939 w Łodzi), aktor, reżyser
 2951. MALINOWSKI Wiktor Adam (13 XII 1829 Lublin - 4 V 1892 Warszawa), dekorator
 2952. MALINOWSKI Zygmunt (18 IV 1894 Włocławek - 7 IX 1961 Warszawa), ¶piewak, aktor
 2953. MALIŃSKA Julia (działała 1843-1849), aktorka
 2954. MALIŃSKA Marianna, prawdopodobnie także M. Malewiczówna (ur. ok. 1767 - działała do 1797), tancerka
 2955. MALIŃSKI Konstanty (działał 1845), aktor
 2956. MALISZEWSKA Maria (działała 1891-1912), aktorka
 2957. MALISZEWSKI Aleksander (19 X 1901 Warszawa - 29 IX 1978 Warszawa), kierownik lit. teatru
 2958. MALISZEWSKI Józef (29 VI 1892 Łomża - 9 III 1972 Zakopane), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 2959. MALISZEWSKI Włodzimierz, wła¶c. Majbaum (1856 na Wołyniu - 21 XII 1932 ŁódĽ), aktor, dyr. teatru
 2960. MAŁKOWSKA Paulina (działała 1868), aktorka
 2961. MAŁKOWSKI Henryk Paweł (15 VII 1881 Satanów na Podolu -17 II 1959 Warszawa), aktor
 2962. MAŁKOWSKI K. (działał 1884-1888), dyr. teatru
 2963. MALKOWSKI Romuald (18 VII 1923 Podbrodzie na WileńszczyĽnie - 23 XI 1972 Bruksela), aktor
 2964. MAŁKOWSKI Witold (14 VIII 1884 Lucerna w Szwajcarii - 9 VII 1962 ŁódĽ), scenograf, reżyser
 2965. MALSKI Marian (ur. 1883 Lwów - działał do 1906), aktor
 2966. MAŁYSZEW Jerzy (1869 w Rosji - 1926 Paryż), prezes WTR
 2967. MANFRED Andrzej, wła¶c. A. Mi¶ (działał 1903-1904), ¶piewak
 2968. MANICKI Józef (działał 1834-1836), aktor
 2969. MANIECKI Aleksander (1883 - 8 IX 1940 Warszawa), aktor
 2970. MANIKOWSKI Feliks (26 XII 1910 Osie k. Tlenia w Borach Tucholskich - 2 III 1967 Warszawa), aktor, ¶piewak
 2971. MAŃKOWSKA Aniela, z Galińskich (działała 1838-1857), aktorka
 2972. MAŃKOWSKA Maria (działała 1904-1920), aktorka
 2973. MAŃKOWSKI Aleksander (działał 1840-1857), aktor
 2974. MAŃKOWSKI Edmund (działał 1879-1889), aktor
 2975. MANN Józef (24 II 1883 Lwów - 5 IX 1921 Berlin), ¶piewak
 2976. MANOWSKA L. (działała 1876-1884), aktorka
 2977. MANOWSKA Wanda, wła¶c. Menkes, zamężna Jakesch (1855 -16 III 1930 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka, tancerka
 2978. MAŃSKI, Muński, Wiktor, Michał (działał 1845), dyr. teatru
 2979. MANTEWSKA Janina Maria, zamężna Jagielska (10 VII 1889 - po 1949), aktorka, ¶piewaczka
 2980. MAR Jan Stanisław, wła¶c. Marian S. Lewin (20 X 1877 Płock - 1942 Warszawa), dyrektor, kierownik artyst. i lit. teatru
 2981. MARAINO, Maraini, Innocento (działał od 1767 - zm. ok. 1800 Lwów), dekorator
 2982. MARCELLO, Marczello, Helena, z Chraszczewskich, zamężna Palińska (1857 lub 19 IV 1860 Perigueux we Francji - 25 IX 1939 Warszawa), aktorka
 2983. MARCHEWKA Eugeniusz (15 III 1931 Warszawa - 7 I 1973 Wrocław), tancerz
 2984. MARCINKOWSKA Zofia (22 X 1940 Wieliczka - 8 VII 1963 Kraków), aktorka
 2985. MARCISZEWSKI Aleksander (działał 1834-1842), aktor, dyr. teatru
 2986. MARCO Katarzyna, wła¶c. K. Smith (działała w teatrze polskim 1876-1878), ¶piewaczka amerykańska
 2987. MARCONI Helena, wła¶c. H. Kurst, zamężna Karniewska (działała od 1900 - zm. 31 III 1936 Warszawa), aktorka
 2988. MARCZAKOWSKI Mieczysław (7 I 1929 Warszawa - 7 1 1956 Warszawa), lalkarz
 2989. MARCZEWSKA Franciszka (działała 1873-1881), aktorka
 2990. MARCZEWSKI Jerzy (działał 1909-1913), aktor
 2991. MARCZEWSKI Leonard (działał od 1908 - zm. po 1922), aktor
 2992. MARCZEWSKI Władysław (ur. ok. 1844 - działał do 1879), aktor
 2993. MARECKA Franciszka, z Kozakowskich (działała 1867-1893), aktorka
 2994. MARECKA T. (działała 1824-1830), aktorka, ¶piewaczka
 2995. MARECKI Bolesław, wła¶c. Gerkenkopf (1861 - 9 IX 1921 Warszawa), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 2996. MAREK Andrzej, wła¶c. Marek Arnstein, Arenstein (2 I 1880 - 1943 Warszawa), reżyser
 2997. MAREK-ONYSZKIEWICZOWA Ludwika, pseud. Lena Stoklen, także Onyszkiewicz-Stoklen (17 X 1880 Graz - 2 VIII 1956 Kraków), ¶piewaczka
 2998. MARIANOWSKI Teofil (1828 - 23 V 1870 Warszawa), tancerz
 2999. MARIAŃSKI Marian, wła¶c. Knake-Zawadzki, także Knake-Mariański (20 X 1888 Lublin - 1 VIII 1913 Kraków), aktor
 3000. MARIAŃSKI Marian, wła¶c. M. Łopatko (8 XII 1890 Warszawa - 19 X 1967 Kraków), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 3001. MARIEWSKA Maria, wła¶c. Gliszczyńska, zamężna Jakowlew (działała 1895-1919), aktorka, ¶piewaczka
 3002. MARIEWSKA, Maryewska, Maria, wła¶c. Koch, 1° v. Muller, 2° v. Marconi (działała od 1900 - zm. 11 XI 1954 Boston w Stanach Zjednoczonych), ¶piewaczka, aktorka
 3003. MARIEWSKI, Mariewsky, Henryk Józef, wła¶c. H.J. Wiesenberg (działał 1895-1902), aktor
 3004. MARILEWICZ Aleksander (działał 1873-1874), aktor
 3005. MARILLI Maria, wła¶c. M. Radwan-Płużańska (działała 1879-1880), aktorka
 3006. MARJAK Albina (działała 1859-1863), aktorka
 3007. MARKIEWICZ Jan (4 VII 1899 Przemy¶l - 17 VIII 1977 Stróże k. My¶lenic), aktor
 3008. MARKIEWICZ Kazimierz Józef Dunin (15 III 1874 Denhofówka na Ukrainie - 2 XII 1932 Warszawa), reżyser, kierownik artyst., dyr. teatru
 3009. MARKIEWICZ Ł. (działał 1882-1884), aktor
 3010. MARKIEWICZ Stefan (1885 - 5 VII 1958 Gdańsk-Wrzeszcz), dyr. teatru
 3011. MARKÓWNA, Marek, Maria, zamężna Bernardi (ur. 1882 - działała do 1912), ¶piewaczka
 3012. MARKOWSKA Agnieszka, Antonina, zamężna Rychter (ur. 1818 Warszawa - działała do 1841), aktorka
 3013. MARKOWSKA Sabina (działała 1865-1871), tancerka
 3014. MARKOWSKI Feliks, Henryk (działał 1903-1910), aktor
 3015. MARKOWSKI Jan Aleksander (4 XI lub 26 XII 1812 Warszawa - 6 VII 1884 Warszawa), ¶piewak
 3016. MARKOWSKI Kazimierz (działał 1878-1887), aktor
 3017. MARKOWSKI Mieczysław (działał od 1898 - zm. ok. 1945 Częstochowa), tancerz
 3018. MARKOWSKI Tadeusz Ludwik (24 VII 1881 Lipno k. Bydgoszczy - 26 III 1969 Warszawa), ¶piewak, aktor
 3019. MARKOWSKI Tadeusz, także T. Markowski-Szeliga (9 XII 1890 Lwów - 20 IX 1962 ŁódĽ), dyrygent, kierownik muz. teatru
 3020. MARKS, Marx, Maks, Józef (działał 1801-1807), aktor
 3021. MARR Jerzy, wła¶c. Oktawian Zawadzki (21 III 1901 Lwów - 9 V 1962 Warszawa), aktor, ¶piewak
 3022. MARSZAŁKOWSKA Anna (ur. 26 VII 1862 - działała do 1907), ¶piewaczka
 3023. MARTINI Janina Jadwiga, wła¶c. J.J. Mikołajczyk, zamężna Borowska (2 VI 1907 Kraków - 16 V 1980 Warszawa), aktorka
 3024. MARTYKA Stefan Wacław (7 IX 1909 Bochnia - 9 IX 1951 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 3025. MARTYNOWICZ Jan, także J. Martyński (działał 1901-1904), aktor
 3026. MARTYNOWICZ Władysław, Józef (działał 1908-1913), aktor
 3027. MARTYNOWSKA Janina, z domu Skrobecka, pseud. Cechnicka (6 VIII 1904 Warszawa - 19 XI 1973 Wrocław), aktorka
 3028. MARUNOWSKA, Marynowska, Teofila (ur. 1766 - działała do 1793), aktorka
 3029. MARUSZEWSKI Antoni Wincenty (ur. 15 VII 1855 Płock - działał do 1911), dyrygent
 3030. MARX, Marks, Henryk (1831 Warszawa - 9 VII 1904 Częstochowa), tancerz
 3031. MARYNOWICZ Stefania Zofia, zamężna Madej (10 VI 1889 Stanisławów - 31 VII 1945 Kraków), ¶piewaczka
 3032. MARZANTOWICZ Ignacy, Paweł (ur. 1818 - działał do 1868), aktor, tancerz, dyr. teatru
 3033. MARZANTOWICZ Joanna Julia, z Krzyżanowskich (1818 - 23 IV 1890 Turek), aktorka
 3034. MARZECKI Ryszard, wła¶c. Kazimierz Roszkowski (9 XII 1915 Kercz na Krymie - 22 I 1980 Warszawa), aktor
 3035. MASERAK Antoni (ur. 18 V 1872 Poznań - działał do 1903), dekorator
 3036. MASŁOWSKA Helena (ur. 1865 - działała do 1881), aktorka
 3037. MASŁOWSKI, Mostowski, Piotr (ur. 17 VII 1814 - działał do 1857), aktor
 3038. MASSALSKA Aniela (9 II 1915 Warszawa -13 III 1973 Warszawa), tancerka
 3039. MASSALSKI I. (działał 1891-1905), aktor, ¶piewak, tancerz
 3040. MASTALSKI Zenon Jerzy, pseud. Zenon (18 II lub 18 XII 1883 Kraków - 12 VI 1916 na Wołyniu), aktor
 3041. MASZYŃSKI Mariusz, pseud. M. Krzewiński, M. Szymański (29 VII 1888 Warszawa - 6 VIII 1944 Warszawa), aktor, reżyser
 3042. MA¦LANKOWSKA Anna (działała 1890-1907), tancerka
 3043. MATERNO Weronika, zamężna Czetwertyńska (działała 1890-1908), tancerka
 3044. MATOWICZ Wiktor (działał 1834-1846), aktor, dekorator
 3045. MATTAUSCH Karol (1856 Lwów - 25 XI 1906 Tarnobrzeg), aktor, dyr. teatru
 3046. MATTAUSCH Maria, z Helterów (działała 1878-1890), aktorka
 3047. MATUSZEWSKA Łucja, Irena (ur. ok. 1857 - działała do 1887), aktorka
 3048. MATUSZKIEWICZ Włodzimierz (działał od 1935 - zm. 1945 Radogoszcz), aktor
 3049. MATUSZYŃSKA Antonina (25 V 1856 Warszawa - 7 IV 1937 Warszawa), ¶piewaczka
 3050. MATUSZYŃSKI Leopold (7 V 1820 Warszawa - 10 III 1893 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3051. MATWISZYN Henryk Ryszard (13 I 1932 Lwów - 7 X 1979 Wrocław), aktor
 3052. MAURICE, Morys, Ludwika (działała 1868-1872), aktorka, tancerka
 3053. MAYEN Józef, wła¶c. J. Mayer (25 I 1896 Lwów - 23 I 1978 Warszawa), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 3054. MAYER, Majer, Meyer, Mejer, Barbara Anna, z Pacewiczów (ok. 1800 Sarya, gub. Witebska - 5 XI 1854 Wilno), ¶piewaczka, aktorka
 3055. MAYKOWSKI Stanisław (18 VI 1880 O¶więcim - 29 III 1961 Kraków), kierownik lit. teatru
 3056. MAYWOOD Augusta, wła¶c. A. Williams, zamężna Mabille (1825 Nowy Jork - po 1876 Wiedeń), tancerka i choreograf amer. działaj±ca w Polsce
 3057. MAZANEK Adam (26 IX 1890 Kraków - 29 V 1965 Kraków), ¶piewak, aktor
 3058. MAZARAKI Jerzy (18 VII 1897 Warszawa - 8 I 1947 Bytom), aktor, dyr. teatru
 3059. MAZAREKÓWNA Stanisława, wła¶c. S. Mazarek, zamężna Żółkiewska (16 IX 1899 Elizawetpol - 7 X 1976 Poznań), aktorka, reżyser
 3060. MAZOWIECKI Ryszard (ur. 1853 - działał do 1887), aktor
 3061. MAZURKIEWICZ Ignacy (działał 1842-1849), aktor
 3062. MAZURKIEWICZ Lesław (9 VIII 1931 Winniki pod Lwowem - 12 V 1964 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3063. MAZURKIEWICZ Tadeusz (30 IX 1887 D±browa Górnicza - 18 VII 1968 Warszawa), dyrygent, dyrektor teatru
 3064. MAZUROWSKA Józefa, z Pogorzelskich (4 IV 1824 Warszawa - 4 XI 1907 Warszawa), aktorka
 3065. MAZUROWSKA Maria, zamężna Wołków (1853 - 5 VIII 1911 Warszawa), aktorka, tancerka
 3066. MCHOROWSKA Ida Maria, z domu Wyttek, zamężna Ferska (30 IX 1897 Stuhlweissenburg na Węgrzech - 12 XI 1966 Warszawa), aktorka, dyrektor teatru
 3067. MECHÓWNA Julia (1885 Końskie - 9 XII 1945 Milanówek), ¶piewaczka
 3068. MĘCIŃSKI Modest (29 IV 1875 Nowosiółki k. Mo¶cisk - 11 XII 1935 Sztokholm), ¶piewak
 3069. MECISZEWSKI Hilary (7 II 1802 Kraków - 14 III 1855 Kraków), dyr. teatru, reżyser
 3070. MĘCZYŃSKI Władysław (działał 1879), dyr. teatru
 3071. MEES Angelika (działała 1825), aktorka, tancerka
 3072. MEJBAUM Franciszek (działał 1836-1863), tancerz
 3073. MEJER, Meyer, Majer, Emilia, zamężna Bawankiewicz (28 I 1823 Warszawa - 1848), aktorka
 3074. MELCER Ewa, zamężna Borysiewicz, 2° v. Zawadzka (1798 Warszawa - 25 III 1858 lub 14 II 1864 Warszawa), aktorka
 3075. MELCER-SZCZAWIŃSKI Henryk (21 IX 1869 Kalisz - 18 IV 1928 Warszawa), dyrygent
 3076. MELINA Michał (5 VIII 1890 Kraków - 29 III 1956 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3077. MELLER Jan (24 XI 1824 - 7 VIII 1903 Warszawa), dyrygent chóru, aktor
 3078. MELLER Marian (23 IV 1905 Staw k. Chełmna - 18 VIII 1974 Warszawa), aktor, dyrektor teatru
 3079. MELLEROWICZ Amelia Teofila (działała 1866-1880), ¶piewaczka
 3080. MELLEROWICZ Emma (działała ok. 1875-1888), tancerka
 3081. MELLEROWICZ Sabina (działała od 1863 - zm. 1868), ¶piewaczka
 3082. MELLEROWICZOWA Zofia (16 X 1888 - 30 X 1949 Kraków), aktorka
 3083. MENCEL, Menzel, Ryszard (działał ok. 1898-1913), sufler, aktor
 3084. MENDEZ, Mendoz, Jose (1843 Madryt - 1905), choreograf hiszp. działaj±cy w Polsce
 3085. MERGEL Tadeusz (28 IV 1900 Rostów nad Donem - po 1949), aktor
 3086. MERKEL Maria, zamężna Nowacka (działała 1895 - ok. 1902), ¶piewaczka
 3087. MESSAL Lucyna, wła¶c. L. Mischal, zamężna Sztukowska (16 X 1886 Warszawa - 10 XII 1953 Warszawa), tancerka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 3088. MESTENHAUSER Karol (1831 Warszawa - 21 III 1901 Warszawa), tancerz
 3089. METAXIAN Sergiusz, także Metaxian-Szełkownikow (1871 na Kaukazie - 6X11929 Warszawa), ¶piewak, dyr. teatru
 3090. MEUNIER Eugenia, zamężna Szwede (działała 1875 -1877), tancerka
 3091. MEUNIER Gabriela Maria, zamężna Grubińska (działała od 1877 - zm. 21 V 1944), tancerka
 3092. MEUNIER Hipolit Edward (14 VII 1825 - 25 IV 1898 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 3093. MEUNIER Izabela (działała 1893-1903), tancerka
 3094. MEYERHOLD Kazimierz (5 XI 1886 Sosnowiec - 22 V 1956 Kraków), dyrygent
 3095. MIARCZYŃSKI Włodzimierz (27 XI 1879 Kraków - 28 III 1946 Kraków), aktor
 3096. MIˇSZCZYŃSKA, Mi±czyńska, Zofia, zamężna Raczyńska, 2° v. Abramowicz (działała 1842-1860), tancerka
 3097. MICHALAK Stefan (działał od 1928 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 3098. MICHALEWICZ Jerzy (12 II 1913 Sarykanym w Turcji - 13 V 1961 Warszawa), aktor
 3099. MICHAŁOWICZ Helena (ur. 16 V 1882 Warszawa - działała do 1927), tancerka, aktorka
 3100. MICHAŁOWSKA Helena, z Szoslandów (17 XII 1900 ŁódĽ - 16 V 1974 Warszawa), aktorka, suflerka
 3101. MICHAŁOWSKA Maria, wła¶c. Kubalska, z Berbeków, Bebreków lub Debreków (działała od 1922 - zm. 29 VI 1955 Lubliniec), aktorka
 3102. MICHAŁOWSKI Aleksander Jan (23 III 1891 Warszawa - 4 VI 1976 Warszawa), ¶piewak, aktor
 3103. MICHAŁOWSKI Aleksander Ludwik (28 VII 1921 Skarżysko Kamienna - 8 XII 1975 Grudzi±dz), aktor
 3104. MICHAŁOWSKI Henryk (działał od 1877 - zm. po 1905), aktor
 3105. MICHAŁOWSKI Hipolit (działał 1905-1913), tancerz
 3106. MICHAŁOWSKI Konstanty (11 III 1923 Warszawa - 6 II 1959), ¶piewak
 3107. MICHAŁOWSKI Seweryn (25 XII 1893 - 21 I 1926), aktor, recytator
 3108. MICHAŁOWSKI Zbigniew (12 XI 1912 Błonie k. Grodziska Mazowieckiego - 24 III 1973 Częstochowa), aktor
 3109. MICHALSKA Bronisława (działała od 1940 - zm. 1944 Warszawa), aktorka
 3110. MICHALSKA Emilia (działała 1876-1891), aktorka
 3111. MICHALSKA Kazimiera (działała 1904-1905), aktorka
 3112. MICHALSKA Ludwika (działała 1907-1909), aktorka, ¶piewaczka
 3113. MICHALSKA Malina, wła¶c. Maria Aleksandra M., zamężna Rezler (28 X 1916 Ostrzeszów k. Ostrowa Wielkopolskiego - 11 XI 1973 Warszawa), tancerka
 3114. MICHALSKA W. (działała 1894-1897), aktorka
 3115. MICHALSKI Mieczysław (działał 1909-1910), aktor
 3116. MICHELSKI Witold, wła¶c. Wasyl Michajłow (30 XII 1910 Petersburg - 24 VI 1969 Pyskowice k. Gliwic), aktor, ¶piewak
 3117. MICHLEWICZ Józef (1854-1890), aktor
 3118. MICHLEWICZ Wilhelmina, z Borodziejów, 2° v. Żymirska (ur. 1860 - działała do 1904), tancerka, ¶piewaczka, aktorka
 3119. MICHNIEWSKA Stanisława (ur. 1858 - działała do 1877), aktorka
 3120. MICHNIEWSKI Szymon (zm. przed 1846), aktor
 3121. MICHNOWSKA Stefania, 1° v. Klimontowicz, 2° v. Rzeszutko (26 XII 1881 lub 2 X 1882 Warszawa - 13 III 1962 Katowice), aktorka
 3122. MICHROWSKI Hipolit (działał ok. 1895 - ok. 1925), tancerz
 3123. MICHUŁOWICZ Stefan (1 I 1884 Lwów - 8 XII 1961 Rzeszów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3124. MICIŃSKA Aleksandra, wla¶c. Stradiot, zamężna Staszewska (26 VII 1903 Kraków - 18 VII 1947 ŁódĽ), aktorka
 3125. MICIŃSKA Łucja, z Szumskich (ok. 1848 Lublin - lipiec 1914 Lublin), aktorka, ¶piewaczka
 3126. MICIŃSKA Magdalena (1 V 1839 Kraków - 4 XII 1923 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 3127. MICIŃSKA Maria (1832 Kraków - 8 VI 1872 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 3128. MICIŃSKA Maria (ok. 1876 - 27 I 1896 Płock), aktorka
 3129. MICIŃSKA Maria, Józefa, z Bondasiewiczów (działała 1834-39), aktorka
 3130. MICIŃSKA Wanda, wła¶c. Cie¶lik, zamężna Stradiot (8 XII 1883 Lwów - 28 VIII 1936 Warszawa), aktorka
 3131. MICIŃSKI Jan (9 XII 1846 Kraków - działał do 1874), aktor
 3132. MICIŃSKI Jarosław Tadeusz (14 X 1898 - 7 XII 1971 Warszawa), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 3133. MICIŃSKI Karol (1869 Lwów - 4 I 1903 Lublin), aktor, ¶piewak, tancerz
 3134. MICIŃSKI Stanisław (1876 Stanisławów - marzec 1915 ŁódĽ), aktor
 3135. MICZEWSKI Marcin (działał 1846-1847), dyr. teatru
 3136. MIECZKOWSKA Janina (działała 1909-1922), tancerka
 3137. MIECZKOWSKA Wacława (działała 1894-1922), tancerka
 3138. MIECZKOWSKA Wanda (działała 1902-ok. 1912), tancerka
 3139. MIECZKOWSKI Bronisław (działał 1894-1924), tancerz, baletmistrz
 3140. MIECZYŃSKI Mieczysław, wła¶c. Potarzycki (21 VI 1887 Czerniewice pow. Rawa Maz. lub ŁódĽ - 20 X 1961 Częstochowa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3141. MIEDZIAK Ludwik (działał 1866-1867), aktor
 3142. MIEDZIŃSKA Maria, z domu Nowak, 2° v. Górzyńska, także Kupfer (5 IV 1902 Kraków - 4 XII 1971 Warszawa), aktorka
 3143. MIELEWSKI Andrzej, wła¶c. A. Sydor, Sidor, pocz±tkowo pseud. Milewski (1867 Tołoszczów k. Lwowa - 11 IV 1916 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3144. MIELNICKI Józef (10 III 1863 Warszawa - 29 II 1912 Kraków), aktor, reżyser
 3145. MIELNICZUK Ryszard (12 V 1952 Chełm - 29 VI 1976 Łowicz), ¶piewak
 3146. MIEROSZEWSKI Jan (24 VI 1789 - 9 XI 1867 Kraków), dyr. teatru
 3147. MIERZEJEWSKI Bolesław Ryszard (7 X 1887 Warszawa - 7 X 1980 Katowice), aktor, ¶piewak, reżyser
 3148. MIERZWIŃSKI Władysław (21 X 1848 lub 1850 Warszawa - 14 VII 1909 Paryż), ¶piewak
 3149. MIERZYŃSKA Anna (działała przed 1846), aktorka
 3150. MIERZYŃSKA Julia, zamężna Nienatkiewicz (1801 - 14 I 1831 Warszawa), aktorka, tancerka, dyr. baletu
 3151. MIERZYŃSKI Andrzej (ok. 1750 woj. płockie - 17 II 1811 Płock), aktor, dyr. teatru
 3152. MIERZYŃSKI Józef (działał 1785-1786), aktor
 3153. MIESZKOWSKA, Miszkowska, Emilia (działała 1843-1844), aktorka
 3154. MIKLASIŃSKI Włodzimierz Cezary (22 II 1927 Lublin - 21 II 1976 Kalisz), aktor
 3155. MIKLASZEWSKI Konstanty, wła¶c. K. Miklaszewski (21 X 1909 Białystok - 2 IV 1980 Warszawa), aktor
 3156. MIKOŁAJCZAK Bronisław (29 VII 1892 Poznań - 16 I 1976 Poznań), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3157. MIKOŁAJEWSKI Adam (24 XII 1899 Radomsko - 27 XII 1952 Warszawa), aktor
 3158. MIKOŁAJSKI Julian (7 I 1904 Horodenka k. Stanisławowa na Pokuciu - 3 IV 1952 Warszawa), scenograf
 3159. MIKOSIŃSKI, Mikusiński, Roman (działał 1881-1887), aktor, ¶piewak
 3160. MIKUCKA Tekla (działała 1841-1845), aktorka
 3161. MIKULSKA Emilia, z Rakowskich (działała 1869--1877), aktorka
 3162. MIKULSKI Jan (działał 1847-1868), aktor
 3163. MIKULSKI Józef (1 VII 1849 Warszawa - 6 IX 1928 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3164. MIKULSKI Roman (działał 1881 - ok. 1904), tancerz
 3165. MIKULSKI Stanisław (działał 1851-1868), aktor
 3166. MIKULSKI Tytus, Ksawery (6 III 1843 Warszawa - 5 II 1907 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3167. MIKUTA Marian (9 VII 1908 Stary S±cz - 12 X 1976 Częstochowa), aktor, recytator
 3168. MIŁASZEWSKA Joanna, z Kotowskich (24 V 1826 Kalisz - po 1887), aktorka
 3169. MIŁASZEWSKI Adam Aleksander Leszczyc Bróg (11 XII 1827 Bursztyn w Galicji - 25 IX 1893 Kraków), dyr. teatru, reżyser, aktor
 3170. MIŁASZEWSKI Leopold (1835 - 29 XII 1903 Lwów), ¶piewak
 3171. MIŁASZEWSKI Stanisław (28 IV 1886 Warszawa - 10 VIII 1944 Warszawa), kierownik literacki
 3172. MILEWSKA Anna (działała 1891-1898), aktorka
 3173. MILEWSKA Michalina (działała 1884-1886), aktorka
 3174. MILEWSKI Franciszek (działał 1840-1863), aktor
 3175. MILEWSKI Jan (ok. 1788 - 23 XII 1823 Płock), aktor, dyr. teatru
 3176. MILEWSKI Józef (działał 1873-1884), aktor, dyr. teatru
 3177. MILEWSKI Józef (działał od 1820 - zm. 28 V 1838 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 3178. MILEWSKI Władysław (działał 1850-1857), aktor
 3179. MILICZ Stanisława (działała 1894-1895), aktorka
 3180. MIŁKOWSKI Felicjan Paweł (18 I 1807 Kielce - 1854 lub 1859 Paryż), aktor
 3181. MILLAN-ŻOCHÓWNA Ludmiła Zofia, wła¶c. L. Żoch., zamężna Stelmaszyk (2 VIII 1935 Lwów - 21 III 1974 Wrocław), ¶piewaczka, aktorka
 3182. MILLER C. (działał 1908), aktor, ¶piewak
 3183. MILLER Eugeniusz (działał 1909-1911), ¶piewak
 3184. MILLER Henryk (3 VII 1883 Warszawa - 13 IV 1938 Warszawa), aktor, ¶piewak
 3185. MILLER Jan Nepomucen (16 V 1890 ŁódĽ - 29 IX 1977 Warszawa), kierownik literacki
 3186. MILLER Witold (29 XI 1902 Warszawa - 16 VI 1980 Warszawa), scenograf
 3187. MILLER Władysław (23 III 1830 Warszawa - 31 VII 1896), ¶piewak
 3188. MILLER Władysław, pseud. Bojomir (27 XI 1863 Mediolan - 2 VII 1929 Warszawa), dyrygent
 3189. MILLER, Muller, Antoni (działał od 1898 - zm. 1944 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyrygent
 3190. MILLERÓWNA, Mullerówna, Ada, Adela (działała 1908-1910), aktorka
 3191. MIŁOBĘDZKA Stanisława (działała 1884-1901), ¶piewaczka, aktorka
 3192. MIŁOSZA Adam, także A. Miłosz, wła¶c. Stefan Vogelsinger (7 XII 1883 Gliniany k. Przemy¶la - po 1960), ¶piewak, reżyser
 3193. MIŁOWSKA Helena, zamężna Niewiarowicz, pseud. Miłowicz (1880 Lwów - wrzesień 1944 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 3194. MIŁOWSKA Irena (działała 1904-1905), aktorka
 3195. MIŁOWSKI Hipolit (działał 1863-1868), aktor
 3196. MILSKI Emil (działał 1907-1911), aktor
 3197. MILSKI Stanisław Jan, wła¶c. S.J. Hołyst (8 II 1897 Czchów w Krakowskiem - 4 IX 1972 Warszawa), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 3198. MILSKI Zygmunt Włodzimierz, pseud. Antoni i Włodarczyk (29 XII 1891 Warszawa - 16 XII 1974 Warszawa), aktor
 3199. MINAKOWSKI Karol (28 X 1831 Warszawa - 4 X 1908 Warszawa), tancerz
 3200. MINAKOWSKI Karol Tadeusz (14 IV 1876 Warszawa - 12 XI 1930 Warszawa), tancerz
 3201. MINGARDI Zofia, z Adelsteinów, pseud. Zoe Nesleida (działała 1891-1911), ¶piewaczka
 3202. MINOWICZ Edmund, wła¶c. Pitzele, inny pseud. Eminowicz (działał od 1911- zm. 1943 Warszawa), aktor, ¶piewak, tancerz
 3203. MIRECKA Hanna, z domu Szpanbokówna (28 I 1896 Warszawa - 30 X 1966 Rzym), aktorka
 3204. MIRECKA Józefa (działała 1874-1887), aktorka
 3205. MIRECKA Maria, Wła¶c. M. Siegenfeld, zamężna Panuszewska (działała od 1873 - zm. 22 IX 1914 Warszawa), aktorka
 3206. MIRECKI Franciszek (31 III 1791 lub 1 IV 1794 Kraków - 29 V 1862 Kraków), dyrygent, kierownik opery
 3207. MIRECKI Stanisław (1828 Genua - 1 VII 1900 Warszawa), dyrygent
 3208. MIREWICZ Wiesław, wła¶c. W. Gutman (1 IX 1904 Koluszki - 7 I 1974 ŁódĽ), aktor
 3209. MIROWICZ Ludwik (działał 1890-1896), aktor
 3210. MIRSKA Irena (działała 1905-1906), aktorka
 3211. MIRSKA Lidia, także Wi¶niowiecka (działała 1878-1899), aktorka
 3212. MIRSKA Maria, wła¶c. Laskowska, zamężna Kicińska (30 V 1888 Warszawa - styczeń 1945), aktorka
 3213. MIRSKA-ZAREMBINA Maria, wła¶c. M. Juszczakiewicz, zamężna Szuster (24 III 1879 Kraków - 13 VII 1959 Skolimów), aktorka
 3214. MIRSKI Antoni (działał 1897-1902), aktor
 3215. MISIEWICZ Onufry (działał 1843-1865), aktor
 3216. MISIEWICZ Waleria (działała 1856), aktorka
 3217. MISIEWICZ Wiktor (1852 - 20 XII 1914 Warszawa), ¶piewak, aktor
 3218. MISZCZYK Stanisław (25 IV 1910 Warszawa - 2 VII 1976 Warszawa), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3219. MITKA Jan (1 IX 1947 Trzebownisko k. Rzeszowa - 30 I 1980 Tarnów), aktor
 3220. MŁODNICKI Artur Karol (28 VIII 1911 lub 1910 Lwów - 16 VII 1972 Wrocław), aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 3221. MŁODZIEJOWSKA Nuna, wła¶c. Maria Antonina M., zamężna Szczurkiewiczowa, pseud. Olchowska (11 XI 1884 Żytomierz - 23 I 1958 Poznań), dyr. teatru, aktorka, reżyser
 3222. MŁODZIEJOWSKI Bronisław (18 VI 1911 Łuhinki na Wołyniu - ok. 1940), dyrygent
 3223. MŁOTKOWSKI Ludwik (ok. 1795 - 27 III 1855), aktor, dyr. teatru
 3224. MŁYNARSKI Emil Szymon (18 VII 1870 Kibarty na SuwalszczyĽnie - 5 IV 1935 Warszawa), dyrygent, dyr. teatru
 3225. MODRZEJEWSKA Helena, także Modjeska, wła¶c. Jadwiga Helena Misel, zamężna Chłapowska (12 X 1840 Kraków - 8 IV 1909 Newport, na wyspie Bay Island, Kalifornia), aktorka
 3226. MODRZEŃSKI Wacław, wła¶c. Mahonbaum (27 III 1900 - 3 IV 1955 Monachium), aktor
 3227. MODRZESKI Krzysztof, wła¶c. Ignacy Jakubowski (29 I 1909 - 10 II 1950 Poznań), aktor
 3228. MODRZEWSKA Janina, Maria (działała 1876-1902), aktorka
 3229. MODRZEWSKA Zofia, wła¶c. Z. Reger, 1° v. Schiller de Schildenfeld, 2° v. Garczyńska (12 IV 1888 Sucha - 3 XII 1980 Skolimów k. Warszawy), aktorka, reżyser, kierownik artyst. i dyrektor teatru
 3230. MODRZEWSKI Henryk, wła¶c. H. Zasacki (12 V 1897 Kańczuga k. Przeworska - 4 X 1965 ŁódĽ), aktor, reżyser
 3231. MODZELEWSKA Józefa, z Bednarskich (19 III 1865 - 1939 Warszawa), aktorka
 3232. MODZELEWSKA Leokadia (działała 1845-1859), aktorka
 3233. MODZELEWSKA Ludwika, 1° v. Misiewicz (działała 1843-1887), aktorka
 3234. MODZELEWSKA Maria (działała 1857), aktorka
 3235. MODZELEWSKA Wanda, zamężna Wojewska, także Radost-Modzelewska (działała 1905-1922), aktorka, dyrektor teatru
 3236. MODZELEWSKI Antoni (działał 1869), aktor
 3237. MODZELEWSKI Eugeniusz (działał 1873-1874), aktor
 3238. MODZELEWSKI Henryk Franciszek Adam Trzywdar (4 X 1826 Radom - 30 X 1892 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 3239. MODZELEWSKI Stanisław Jan (24 VIII 1855 Suwałki - 17 V 1914 Kraków), aktor
 3240. MODZELEWSKI, Nodzelewski, Kazimierz (działał 1766-1768), aktor
 3241. MOES Janina Stefania, zamężna Rembowska, także Żarska, pseud. J. Mori (4 II 1875 Warszawa - 28 X 1944 Kochanów), aktorka
 3242. MOGILNICKA-LUBICZ Halina Klementyna, Helena, także Lubicz (7 II 1871 Warszawa - 29 X 1954 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 3243. MOKRZECKI Onufry (działał 1832-1844), aktor
 3244. MOKRZYCKA Maria Matylda, także Pilarz-Mokrzycka, z domu Poecke, 2° v. Pilarz (26 II 1882 Lwów - 15 V 1971 Skolimów k. Warszawy), ¶piewaczka
 3245. MOKRZYŃSKA Stanisława, Janina (działała 1906-1907), aktorka
 3246. MOKRZYŃSKI A. (działał 1906-1907), aktor
 3247. MOLENCKA Olga, z domu Ferdynanda Morelowska (działała 1865-1889), aktorka, dyr. teatru
 3248. MOLENCKI Antoni, wła¶c. A. Najbok (1843 Złoczów - 1874 lub 1875), aktor, dyr. teatru
 3249. MOLENDA Jerzy Wiesław (10 III 1923 Warszawa - 19 X 1972 Lublin), aktor, ¶piewak
 3250. MOLICKA Zofia, zamężna Łuszczewska (12 II 1920 Zator k. O¶więcimia - 26 III 1966 ŁódĽ), tancerka, aktorka
 3251. MOLINKIEWICZ Elżbieta (ur. 1828 Kraków - działała do 1862), aktorka, ¶piewaczka
 3252. MOLSKA Izabela,,wła¶c. Doberska Wanda, zamężna Guniewicz (działała 1873-1874), aktorka
 3253. MOLSKA Zofia, wła¶c. Z. Chulimka lub Holimek, l v. Kopalko, 2°v. Komar (16 VI 1889 Stanisławów - 11 II 1977 ŁódĽ), aktorka
 3254. MOLWICZ Lidia, wła¶c. Leokadia Molga, zamężna Dobrowolska, także Aleksandrowicz (26 XI 1896 Warszawa - 4 VIII 1967 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 3255. MONASTERSKA Emma Maria Elżbieta, z domu Bader (działała 1883-1886), aktorka
 3256. MONASTERSKI Stanisław (ur. 29 X 1887 Lublin - działał do 1917), sufler, aktor
 3257. MONASTERSKI, Manasterski, Grzegorz (ur. 1866 Monasterzec pow. Drohobycz - działał do 1913), aktor, dyr. teatru
 3258. MONASTERSKI, Manasterski, Monatjrski, Antoni, wła¶c. Adolf M. (działał 1875-1905), aktor, tancerz, baletmistrz
 3259. MONDSZEIN Albina Józefa, z domu Nejman (ur. 1830 Płock - działała do 1862), aktorka
 3260. MONDSZEIN Jerzy Edward (ur. 1827 Kalisz - działał do 1862), aktor
 3261. MONIKOWSKA Michalina Marianna, Marcjanna, z Piweckich (ok. 1822 Warszawa - 28 IV 1873 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 3262. MONIKOWSKI Adolf (1814 Iłża - 16 XII 1849 Kielce), aktor
 3263. MONIUSZKO Stanisław (5 V 1819 Ubiel k. Mińska Litewskiego - 4 VI 1872 Warszawa)
 3264. MONTBRUN Ludwik (1735 - 8 VI 1795 Grodno), aktor, ¶piewak, antreprener
 3265. MORANOWICZ Józef (działał 1918-1933; zm. przed II wojn± ¶wiat. w Wilnie), aktor
 3266. MORAWSKA Barbara (działała 1840), aktorka
 3267. MORAWSKA Marianna, Marcjanna, z Korwellów (działała od 1791 - zm. ok. 12 VII 1823 Wilno), aktorka, dyr. teatru
 3268. MORAWSKA, Dzierżykraj-Morawska, Janina, z Serkowskich (27 IV 1897 Charków - 15 X 1970 Poznań), kierownik lit. teatru
 3269. MORAWSKI Dominik (1761 - 4 VI 1801 Wilno), aktor, dyr. teatru
 3270. MORCINEK Gustaw (25 VIII 1891 Karwina na ¦l±sku Cieszyńskim - 20 XII 1963 Kraków), kierownik lit. teatru
 3271. MORCZYŃSKI, Marczyński, Filip Maciej (ur. ok. 1772 - działał do 1802), tancerz, aktor
 3272. MORETTI Janina, zamężna Stackelberg (działała 1883-1892), tancerka
 3273. MORLACCHI, Morlacci, Józef (1864 Mediolan - 24 VIII 1926 Warszawa), ¶piewak
 3274. MOROZ Matylda Józefa, zamężna Zielińska (14 III 1831 Warszawa - 2 XII 1896 Warszawa), aktorka
 3275. MOROZOWICZ Henryk (1869 Warszawa - 7 VII 1906 ¦wider), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3276. MOROZOWICZ Ida, z Zielińskich (ok. 1874 - 31 VIII 1898 Warszawa), aktorka
 3277. MOROZOWICZ Karolina, zamężna Schulz (25 X 1875 - 22 X 1929 Warszawa), aktorka
 3278. MOROZOWICZ Leopold (ok. 1876 - 3 VIII 1945 Milanówek), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3279. MOROZOWICZ Maria, zamężna Szczepkowska 13 XII 1885 Warszawa - 9 XI 1968 Milanówek k. Warszawy), aktorka, kierownik artyst. teatru
 3280. MOROZOWICZ Rozalia, z Kozakowskich (1853 Kraków - 19 VIII 1883 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 3281. MOROZOWICZ Rufin (8 XII 1851 Warszawa - 14 IV 1931 Milanówek), aktor, ¶piewak, reżyser
 3282. MOROZOWICZ Stefan (1 I 1901 - zm. 1944), aktor
 3283. MOROZOWICZOWA Natalia, z Truskowskich (14 III 1879 Warszawa - 8 IX 1964 Skolimów), aktorka
 3284. MORSKA Adolfina (lir. ok. 1885 - działała do 1901), aktorka
 3285. MORSKA Gabriela, wła¶c. G. Kuliczkowska, zamężna Popławska (21 III 1867 Szczekociny - 18 IX 1928 Warszawa), aktorka
 3286. MORSKA Janina, z domu Czyżewska, 1 ° v. Magnuszewska, 2° v. Zniczowa (29 IX 1893 Brze¶ć Kujawski - 31 III 1966 Katowice), aktorka
 3287. MORSKA Karolina (działała 1858-1867), ¶piewaczka, aktorka
 3288. MORSKA Maria, wła¶c. M. Frenkiel, zamężna Knaster (ok. 1895 - 23 V 1945 Warszawa), aktorka, recytatorka
 3289. MORSTIN Ludwik Hieronim (12 XII 1886 Pławowice k. Miechowa - 12 V 1966 Warszawa), kierownik lit. teatru
 3290. MORYCIŃSKI Hugon Marian (30 VII 1904 Stopnica k. Kielc - 12 VI 1973 Toruń), reżyser, dyrektor i kierownik artyst. teatru
 3291. MORZEWSKI Bronisław, wła¶c. B. Faliszewski (1879 Lwów - 31 VIII 1963 Maków Podhalański), aktor, reżyser
 3292. MORZKOWSKA Kamila (działała 1876-1881), ¶piewaczka
 3293. MOSKALEWICZ Stanisław (11 IV 1920 Kraków - 7 VII 1972 Kielce), aktor
 3294. MOSKWIŃSKI Aleksander (działał 1866-1869), aktor
 3295. MOSSAKOWSKI Eugeniusz Jastrzębiec (1 VI 1885 Warszawa - 13 V 1958 Warszawa), ¶piewak
 3296. MOSSOCZY Romuald (działał od 1913 - zm. ok. 1950 Poznań), ¶piewak, reżyser
 3297. MOSSOCZY Zygmunt (18 II 1881 Przemy¶l - 18 XII 1962 Warszawa), ¶piewak, dyr. teatru
 3298. MOSZYŃSKA Aniela (ok. 1834 Radom - 3 VI 1860 Lublin), aktorka
 3299. MOSZYŃSKA Bogumiła (działała 1809-1822), aktorka
 3300. MOSZYŃSKA, Mószyńska, Weronika Nimfa z Kozłowskich (10 XI 1808 Hrebiszew w gub. mińskiej - 31 V 1839 Warszawa), aktorka
 3301. MOSZYŃSKI Antoni (ur. ok. 1827 - działał do 1848), aktor
 3302. MOSZYŃSKI August (25 I 1731 Drezno - 11 VI 1786 Wenecja)
 3303. MOSZYŃSKI Józef (działał 1809-1834), aktor, dyr. teatru
 3304. MOSZYŃSKI Stanisław (działał 1853-1878), aktor, dyr. teatru
 3305. MOSZYŃSKI, Muszyński, Andrzej (1797 lub 1801 Warszawa - 30 XI 1858 Kraków), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 3306. MO¦CICKI Tomasz (14 IV 1927 Borysław i 20 X 1975 Warszawa), aktor
 3307. MOTYCZYŃSKI Józef, Stanisław (29 I 1891 Kraków - 21 V 1922 Kraków), aktor
 3308. MOYSEOWICZOWA Helena, także Moyssoewiczowa, Mojseowiczowa, Moyessowiczówna, Mojesowiczowa, zamężna Fiszler (działała od 1908 - zm. po 1944 na ¦l±sku), ¶piewaczka
 3309. MOŻDŻEŃSKA, Możdżyńska, MoĽdzierska, Józefa (działała 1828-1846), aktorka
 3310. MOŻDŻYŃSKI Ferdynand (działał 1828), aktor
 3311. MROCZEK Adela (działała od 1881 - zm. ok. 1920 Częstochowa), aktorka
 3312. MROCZEK Maria (działała 1892-1901), aktorka
 3313. MROCZKOWSKA Eleonora, Helena (działała 1895-1930), tancerka, aktorka
 3314. MROCZKOWSKA Henryka Eugenia (działała 1904-1924), ¶piewaczka
 3315. MROCZKOWSKI Stanisław (7 V 1907 Kraków - 13 XII 1956 Gniezno), aktor
 3316. MRONGOWIUS Robert (3 VI 1903 Urulga na Syberii - 3 II 1980 Bielsko-Biała), aktor, reżyser
 3317. MROWIŃSKA Maria z domu Tempie, 1° v. Nieduszyńska, 2° v. Opalińska (8 VIII 1888 Stryj - 4 VIII 1946 Kraków), aktorka
 3318. MROZIŃSKA Mary, wła¶c. Maria M., zamężna Trzaska-Durska (ok. 1887 - 22 IX 1921 Warszawa), aktorka
 3319. MROZIŃSKI Jan, wla¶c. J. Lineburg (28 VIII 1899 Warszawa - 22 IV 1954 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 3320. MROZIŃSKI Józef (działał 1857-1864), aktor
 3321. MROZIŃSKI Karol(1819 - 3 IV 1883 Warszawa), aktor
 3322. MROZOWSKA Jadwiga Stanisława, pseud. J. Ruczko, J. Ruczkówna, także Ruczko-Mrozowska, Toeplitz-Mrozowska, 1° v. Poray-Wybranowska, 2° v. Toeplitz (14 X 1880 Janowice Poduszkowskie na KielecczyĽnie - 7 VII 1966 Varese we Włoszech), aktorka, ¶piewaczka, tancerka.
 3323. MUCHANOW Sergiusz (1833 Stara Wołogda w Rosji - 29 V 1897 Przemęczany k. Miechowa), prezes dyrekcji WTR
 3324. MUŁKOWSKI Erazm Gustaw (działał 1842-1848), aktor
 3325. MULLER Adam, Adolf (działał od 1880 - zm. ok. 1915), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3326. MULLER Zofia, wła¶c. Rozalia Oborska, zamężna Fontelive-Vergne (działała 1844-1846), aktorka
 3327. MULLER, Miller, Zofia, z Malendowiczów lub z Gilewiczów (15 V 1863 lub 1865 Bolechowice w Galicji - 26 VI 1959 Skolimów), aktorka
 3328. MUNCHENSANG Eleonora (ur. 11 IV 1816 Warszawa - działała do 1844), aktorka
 3329. MUNCHHEIMER, Minchejmer, Adam (23 XII 1830 Warszawa - 28 I 1904 Warszawa), dyrygent, dyr. opery
 3330. MUNCLINGR Józef Franciszek (13 IX 1888 Nitkovice na Morawach - 31 X 1954 Mariańskie ŁaĽnie w Czechosłowacji), ¶piewak, reżyser
 3331. MUNCLINGROWA Janina Aleksandra, z domu Adamówna (19 II 1887 Ciechocinek - 20 VI 1970 Warszawa), aktorka
 3332. MUND Jakub (ok. 1905 Stryj - ok. 1941 Lwów), dyrygent, kierownik muzyczny
 3333. MUNTZ Władysław (działał 1884-1888), aktor
 3334. MUSIAŁEK Marianna, z Piętowskich (ur. 1858 Marcinki koło Radomska - działała do 1885), aktorka, ¶piewaczka
 3335. MUSIAŁEK Zygmunt (ur. 1857 Częstochowa - działał do 1885), aktor
 3336. MUSSING Antonina (działała 1851-1853), aktorka
 3337. MUSZKAT Bernard (działał 1869-1873), aktor, ¶piewak
 3338. MUSZYŃSKA Wanda (działała od 1901 - zm. 27 IX 1905 Kraków), aktorka
 3339. MUSZYŃSKI Bolesław (działał 1906-1927), aktor
 3340. MUSZYŃSKI Wilhelm (działał 1893-1900), aktor
 3341. MYSŁAKOWSKA Zofia, z Braunów (24 XI 1896 Warszawa - 14 VIII 1957 Kraków), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 3342. MYSTKOWSKA Aniela Petronela, zamężna Krzesińska (ok. 1813 - 28 III 1832 Chełm), aktorka
 3343. MYSTKOWSKI Aleksander (18 II 1828 Niesłusz pow. Konin - 12 VI 1895 Warszawa), ¶piewak
 3344. MYSZKIEWICZ Mieczysław (10 IX 1892 Ziewaniczki pow. Brzeziny - 26 III 1943 Warszawa), aktor
 3345. MYSZKOWSKA Maria Stanisława, z domu Warga, pseud. Kamila Boretti, Szeretti (ur. 1862 Kraków - działała do 1895), aktorka
 3346. MYSZKOWSKI Aleksander Ignacy (ur. 11 II 1855 Kraków - działał do 1884), aktor, dyr. teatru
 3347. MYSZKOWSKI Julian, Walenty (15 II 1852 Kraków - 1 IV 1913 Warszawa), ¶piewak, aktor, reżyser, dyr. teatru
 3348. MYSZUGA Aleksander, pseud. Filippi (7 VI 1853 Witków Nowy k. Lwowa - 9 III 1922 Fryburg Badeński), ¶piewak
 3349. MY¦LICKI Bolesław (24 XII 1909 Zofjówka k. Kijowa - 19 II 1952 Opole), aktor, dyrektor teatru
 3350. NACEWICZ Aniela, zamężna Bogusławska (26 XII 1801 - 28 IX 1854 Warszawa), aktorka
 3351. NACEWICZ Filip (działał 1809-1813), aktor
 3352. NACEWICZ Józef (19 III 1767 Boł±dĽ na Litwie - 1826 Warszawa), aktor
 3353. NAGÓRNOWSKI Ignacy (działał 1880-1883), aktor
 3354. NAGÓRSKA Maria, zamężna Chmielewska (ur. ok. 1879 - zm. 1941), aktorka
 3355. NAHLIK Celina, zamężna Petry (1 IV 1897 Monasterzyska k. Lwowa - 22 XI 1970 Milanówek k. Warszawy), ¶piewaczka
 3356. NAHORNÓWNA Jadwiga Karolina (działała 1908-1922), aktorka
 3357. NAKONECZNA, Nakonieczna, Zofia Aleksandra, zamężna Dobija, pseud. Zarańska (5 VI 1910 Kraków - 19 X 1976 Nowy Jork), aktorka
 3358. NAŁĘCZ Leonia, Luna, wła¶c. L. Smólska (1893 - 17 VIII 1929 Warszawa), aktorka,
 3359. NAŁĘCZ Wanda, Antonina, wła¶c. Zawistowska (ok. 1874 Kraków - 5 II 1904 Paryż), aktorka
 3360. NAŁĘCZÓWNA Stefania, wła¶c. S. Radziszewska (działała 1903-1923), aktorka, dyrektor teatru
 3361. NALEPIŃSKA Cecylia (1883 - 18 VIII 1955 Warszawa), aktorka
 3362. NALEWAJSKI Mieczysław Mikołaj (6 I 1906 Warszawa - 22 XI 1966 Warszawa), scenograf
 3363. NAPORA Aleksander (23 X 1929 Uhnów w Lwowskiem - 18 IV 1970 Sopot), tancerz, choreograf, reżyser
 3364. NARAMOWSKI Wiktor (działał 1885-1925), dekorator
 3365. NARBUTT Róża (działała 1867), aktorka
 3366. NARCZYŃSKI Teodor (działał 1904-1909), aktor, ¶piewak
 3367. NARDELLI Andrzej Jerzy (7 IV 1947 Mysłowice k. Katowic - 11 VI 1972 Orzechowo nad Narwi±), aktor
 3368. NARKIEWICZ Józef Beniamin Ignacy (ok. 1859 w Kowieńskiem - 7 VI 1901 Warszawa), aktor
 3369. NARKIEWICZ Teresa Jadwiga, z Miłkowskich (działała 1882-1884), aktorka
 3370. NAROŻNY Eugeniusz Witold (30 X 1889 Warszawa - 1939 Częstochowa), ¶piewak
 3371. NARUSZEWICZ Bartłomiej (działał 1856-1859), aktor, tancerz
 3372. NARUSZEWICZ Józef (11 IX 1903 Druja k. Wilna - 6 VII 1948), ¶piewak
 3373. NATORSKA Eugenia, z Borkowskich (działała 1849-1862), aktorka
 3374. NATORSKI Leon (1827 - 14 V 1882 Stanisławów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3375. NAWARSKA Józefa, z Wojciechowskich (działała 1867-1883), aktorka
 3376. NAWARSKI Józef Andrzej (10 XI 1849 Warszawa - 28 X 1883), aktor
 3377. NAWARSKI M. (działał 1878), aktor
 3378. NAWROCKA Teresa (ur. 1812 - działała do 1831), ¶piewaczka
 3379. NAWROCKA Waleria, wła¶c. Białoskórska [?] (działała 1892-1895), aktorka
 3380. NAWROCKI Jan (16 VI 1887 Kalisz - 14 X 1962 Sosnowiec), aktor
 3381. NAWROCKI Marian (1893 - 26 II 1939 Lwów), aktor
 3382. NAWROCKI Mieczysław (10 IV 1900 Kniahinin Góra k. Stanisławowa - 4 V 1968 Gdańsk), aktor, reżyser, scenograf
 3383. NAWROCKI Mieczysław (27 IX 1887 Warszawa - 31 I 1963 Wrocław), aktor, reżyser
 3384. NAWROCKI Zygmunt (25 IV 1934 Katowice - 5 VI 1971 Warszawa), aktor
 3385. NAWROT Stanisław (7 XI 1885 Siewierz na ¦l±sku - 20 II 1970 Warszawa), dyrygent, kier. muz. teatru
 3386. NEIMANOWSKA J. (działała w 1872), aktorka
 3387. NEROMSKA Stefania, wła¶c. Kamelgar (1 X 1895 - 4 X 1921), aktorka
 3388. NEROMSKI Artur (działał 1904-1925), aktor
 3389. NEUBELT Antonina, Tola, z Lewandowskich (1880-1933), aktorka
 3390. NEUBELT Władysław Józef (1 II 1879 Elżbietów pow. Sokołów Podlaski lub 5 II 1879 Warszawa - 9 VII 1965 Kraków), aktor, reżyser
 3391. NEUMAN Leonard, wła¶c. Jaworski (działał 1894-1929), aktor
 3392. NEUVILLE Józefa (działała 1870-1873), tancerka
 3393. NEWLIN Janina, wła¶c. Kuchmayerówna (działała od 1916 - zm. 1920) aktorka
 3394. NEY Jerzy, wła¶c. J. Karkowski (31 VII 1904 Warszawa - 4 II 1978 Rzym), tancerz, choreograf
 3395. NEYMAN Rozalia (działała 1790-1801), aktorka, ¶piewaczka
 3396. NICOLA Wanda, wła¶c. W. Majeranowska (działała 1875-1885), aktorka
 3397. NICZEWSKA Janina (14 IV 1908 Warszawa -3 VII 1963 Warszawa), aktorka
 3398. NICZEWSKI Jan (działał 1873-1883), aktor, dyr. teatru
 3399. NIDECKI Tomasz Napoleon (2 I 1807 Studzianka - 5 VI 1852 Warszawa), dyrygent, dyr. opery
 3400. NIECIĘGLEWSKA, Nieczęglewska, Julia, zamężna Urbańska (działała 1870-1873), aktorka
 3401. NIEDZIAŁKOWSKA Wanda, z Malczewskich, zamężna Szobert (29 IX 1904 Warszawa - 13 IX 1963 Kraków), aktorka
 3402. NIEDZIAŁKOWSKI Ludwik (działał 1876-1877), ¶piewak
 3403. NIEDZIELSKA Elżbieta, z Nie¶wickich, Nie¶wieżskich, lub Nie¶wieckich, 2° v. Chomanowska (9 XI 1805 Grodno - 23 1X 1883 Warszawa), aktorka
 3404. NIEDZIELSKI Konstanty (1860 - 14 VII 1895 Kraków), aktor, dekorator
 3405. NIEDZIELSKI Stanisław (13 VII 1842 Rudki na Pokuciu - 4 III 1895 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. opery
 3406. NIEDZIELSKI Szymon (ur. 1780 Warszawa lub Lwów, lub 1784 Kraków -zm. 15X111836 Kalisz), aktor, dyr. teatru
 3407. NIED¬WIEDZKI Ludwik (19 II 1903 ŁódĽ - 9 VII 1955 ŁódĽ), aktor, reżyser, lalkarz
 3408. NIED¬WIEDZKI Semen (ur. 1786 Kraków - działał do 1816), aktor
 3409. NIED¬WIEDZKI Teofil (20 I 1855 - 20 I 1899 Warszawa), ¶piewak
 3410. NIEMAŃSKI Andrzej, także Lemański (działał 1766-1767), aktor
 3411. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (16 II 1758 Skoki koło Brze¶cia Litewskiego lub 1757 - 21 V 1843 Paryż), prezes dyrekcji T. Narodowego
 3412. NIEMCZYKIEWICZ Amelia Albertyna Antonina, zamężna Ratajewicz (1844 Warszawa - działała do 1876), aktorka, ¶piewaczka
 3413. NIEMIŃSKI Krzysztof (ur. ok. 1774 - działał do 1792), tancerz
 3414. NIEMIRYCZ Jadwiga, Janina, wła¶c. Józefa Gawendzianka (działała 1907-1926), aktorka
 3415. NIEMYSKA Kazimiera (działała 1881-1902), tancerka
 3416. NIEMYSKI Bolesław (24 V 1908 Wilno - 3 XI 1972 Warszawa), ¶piewak, aktor
 3417. NIESIOŁOWSKA Irena, wła¶c. Łastawiecka (działała 1882-1900), aktorka, ¶piewaczka
 3418. NIESZPOREK Bronisław (5 III 1891 Będzin - 6 VIII 1974 Warszawa), aktor, sufler
 3419. NIEWIADOMSKI Stanisław (4 XI 1859 Soposzyn - 15 VIII 1936 Lwów), dyr. teatru
 3420. NIEWIAROWICZ Roman (15 I 1902 Lwów - 22 VII 1972 Warszawa), aktor, reżyser
 3421. NIEWIAROWSKA Kazimiera (ok. 1890 Warszawa - 1 VII 1927 Wilno), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 3422. NIEWIAROWSKA Waleria, z Łapińskich (15 XII 1835 lub 1833 Warszawa - ok. 1914 Petersburg), aktorka
 3423. NIEWIAROWSKI Jan, wła¶c. J. Wiszniewski (działał 1902-1905), aktor, dyrektor teatru
 3424. NIEWIAROWSKI Stanisław (1753 - 16 XI 1809 Warszawa), aktor
 3425. NIEŻYCHOWSKA Barbara Łucja, 1° v. Zarudzka, 2° v. Kuczewska (23 XII 1921 Chlewo k. Poznania - 20 III 1970 Gliwice), ¶piewaczka
 3426. NIGRIN Ignacy (działał 1864-1883), aktor
 3427. NIKLEWICZ, Niklewski, Julian (działał 1857-1861), aktor
 3428. NIKOROWICZ Ignacy (10 III 1866 Wiedeń - 1 VII 1951 Kraków), kierownik literacki
 3429. NITECKI Wojciech Teodor (24 IV 1902 Zduńst Wola - 5 IV 1930 Poznań), aktor
 3430. NIWIŃSKA Julia, z Juszczakiewiczów (działała 1898-1909), aktorka
 3431. NIWIŃSKA Maria Magdalena, zamężna Pustowojtow (działała 1878-1879), aktorka
 3432. NIWIŃSKI Jan Mieczysław, wła¶c. Księżyk (17 III 1900 Łomża - 22 III 1972 Kraków), aktor
 3433. NIWIŃSKI Józef (19 III 1800 - 13 III 1832 Warszawa), aktor
 3434. NIWSKA Maria (działała 1909), tancerka
 3435. NIŻYŃSKA Eleonora, z domu Berda (działała od ok. 1882 - zm. po 1917), tancerka
 3436. NIŻYNSKA, Nieżeńska, Nijinska Bronisława, zamężna Singajewska (8 I 1891 Mińsk Litewski - 22 II 1972 Los Angeles), tancerka, choreograf
 3437. NIŻYŃSKI Tomasz (działał od ok. 1882 - zm. 1912), tancerz, choreograf
 3438. NOAK Aleksander (15 XI 1922 Nowe ¦więciany k. Wilna - 27 XI 1979 Warszawa), ¶piewak
 3439. NOAKOWSKI Stanisław (26 lub 28 III 1867 Nieszawa - 1 X 1928 Warszawa), dekorator
 3440. NOAKOWSKI Stanisław (działał 1867), dyrygent
 3441. NOBIS Maria, zamężna Goeblowa (działała od 1932 - zm. 1942 Warszawa), tancerka, aktorka
 3442. NOIRET Zofia, także Hyape (1865 Warszawa - 23 VIII 1922 Warszawa), aktorka
 3443. NORBLIN de la Gourdaine Stefan (29 VI 1892 - 1952 San Francisco), scenograf
 3444. NORRIS Stefan (29 IV 1894 Warszawa - 24 XII 1979 Bukareszt), scenograf
 3445. NORRISÓWNA, też Noris, Norris, Novis (działała 1908-1909), aktorka, ¶piewaczka
 3446. NORSKI Feliks, wła¶c. F. Pogoda (1895 - 1944 Warszawa), aktor
 3447. NORWID Jan, wła¶c. J. Kothszy, J. Kotschy (25 X 1900 Tarnów - 10 XI 1965 Kraków), aktor
 3448. NOSARZEWSKA Janina, zamężna Adwentowicz (16 X 1894 - 12 XI 1958 Radom), aktorka
 3449. NOSKOWSKI Józef (działał 1908), aktor
 3450. NOSKOWSKI Julian (działał 1877-1879), aktor
 3451. NOSKOWSKI Zygmunt (2 V 1846 Warszawa - 23 VII 1909 Warszawa), dyrygent
 3452. NOSKOWSKI Zygmunt, pseud. Łada (23 V 1880 Konstancja w Księstwie Badeńskim - 5 IX 1952 Poznań), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3453. NOWACKA Kazimiera (działała 1885-1916), tancerka
 3454. NOWACKI Edward (działał 1868-1891), aktor
 3455. NOWACKI Feliks (działał 1855-1860), tancerz
 3456. NOWACKI Jan, wła¶c. J. Batog (15 VI 1872 Lwów - 10 IV 1923 Kraków), aktor, reżyser
 3457. NOWACKI Janusz (19 V 1889 lub 18 V 1883 Warszawa - 14 II 1956 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3458. NOWACKI Karol (1806 Kraków - 19 I 1833 Lublin), aktor, ¶piewak
 3459. NOWACKI Kornel (działał 1885-1893), dyrygent
 3460. NOWACZYŃSKA Józefa, z Garlickich (1807 Kraków - 8 VII 1860 Miechów), aktorka
 3461. NOWACZYŃSKI Michał Napoleon (1806 Kraków - 25 VIII 1848 Hrubieszów), aktor
 3462. NOWAK Marian (20 VIII 1903 ŁódĽ - 12 I 1972 ŁódĽ), aktor
 3463. NOWAKIEWICZ Józefa (działała 1885-1900), tancerka
 3464. NOWAKIEWICZ Ludwik (1803 lub 1807 - po 1871), aktor
 3465. NOWAKIEWICZ Mieczysław (działał od ok. 1917 - zm. ok. 1920), aktor
 3466. NOWAKÓWNA, Nowak, Maria, także Nowakowska (działała od 1907 - zm. po 1922), aktorka
 3467. NOWAKOWSKA Anna, z Gawareckich (działała od 1826 - zm. 4 V 1868 Grodno), aktorka
 3468. NOWAKOWSKA Janina (działała 1909-1911), aktorka
 3469. NOWAKOWSKA Lila, wła¶c. Maria N., zamężna Kuleszyna (17 I 1892 Juszków Tok na KijowszczyĽnie - 3 VIII 1971 Warszawa), aktorka
 3470. NOWAKOWSKA Maria, Marianna, z Łapińskich (paĽdziernik 1845 Warszawa - 21 II 1891 Warszawa), aktorka
 3471. NOWAKOWSKA Tekla Józefa, z Kostrzewskich (działała od 1814 - zm. 17 III 1874 Lwów), aktorka, ¶piewaczka
 3472. NOWAKOWSKA Teofila, wła¶c. Felicjanna N, z Kaczkowskich (ok. 1840 Lwów - 22 III 1933 Lwów), aktorka
 3473. NOWAKOWSKI Antoni (działał 1909-1922), ¶piewak, aktor
 3474. NOWAKOWSKI Artur Józef, wła¶c. A.J. Nowak, pseud. Nowicki, Wiktorski (ok. 1850 Kraków - 11 III 1895 Lublin), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3475. NOWAKOWSKI Czesław (10 X 1867 - 22 II 1920 Warszawa), aktor, ¶piewak
 3476. NOWAKOWSKI Feliks (ur. ok. 1850 - działał 1879), aktor
 3477. NOWAKOWSKI Ignacy (1803 Lwów - 27 I 1833 Kraków), aktor, ¶piewak
 3478. NOWAKOWSKI Jan Nepomucen (14 IV 1796 Lwów - 21 I 1865 Lwów), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3479. NOWAKOWSKI Lech, pseud. Neumann (1830 - 4 IX 1872 Lwów), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3480. NOWAKOWSKI Maciej (5 II 1927 Kraków - 28 VI 1972 Kraków), aktor
 3481. NOWAKOWSKI Stanisław (1798 - 23 XI 1862 Grodno), aktor, dyr. teatru
 3482. NOWAKOWSKI Wacław (1 V 1898 Warszawa - 27 IV 1976 ŁódĽ), aktor, inspicjent
 3483. NOWAKOWSKI Wacław (4IV 1888 Warszawa - 17 III 1962 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3484. NOWAKOWSKI Walery Karol Paweł, Walenty (ur. 28 I 1823 Kraków - działał do ok. 1864), ¶piewak
 3485. NOWAKOWSKI Władysław (ur. ok. 1851 - działał do 1879), aktor
 3486. NOWAKOWSKI Zdzisław Wacław (2 VI 1910 Warszawa - 27 VI 1937 Radziejów Kujawski), aktor
 3487. NOWAKOWSKI Zygmunt, wła¶c. Z. Tempka (22 I 1891 Kraków - 4 X 1963 Londyn), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3488. NOWICKA Antonina, zamężna Mitkiewicz (działała 1832-1834), aktorka
 3489. NOWICKA Irena, Konradyna, z Rodkiewiczów, pseud. Pobóg, Pobożanka, także I. Pobóg-Radkiewicz, I. Pobóg-Nowicka (26 XI 1900 Radom - 6 II 1980 Otwock), aktorka
 3490. NOWICKA Izabela, Izydora (działała od 1869 - zm. ok. 1935 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 3491. NOWICKA Józefa (działała 1840-1847), aktorka
 3492. NOWICKA Józefa, z Zielińskich (ur. ok. 1847 - działała do 1887), aktorka, dyr. teatru
 3493. NOWICKA Julia (działała 1903-1904), aktorka
 3494. NOWICKA Maria, Helena (działała 1885-1898), aktorka
 3495. NOWICKA Marianna (działała 1783-1806), aktorka, ¶piewaczka
 3496. NOWICKA Michalina (działała 1856-1857), aktorka
 3497. NOWICKI Adam (działał 1877-1908), aktor
 3498. NOWICKI Franciszek (działał od 1781 - zm. ok. 16 VI 1822 Wilno), aktor, ¶piewak
 3499. NOWICKI Jan (działał 1766-1768), aktor
 3500. NOWICKI Jan Marian (26 XII 1876 Stęszewo k. Poznania - 19 VI 1955 Poznań), scenograf
 3501. NOWICKI Józef (działał 1781-1802), aktor, dyr. teatru
 3502. NOWICKI Józef, wła¶c. J. Poliszczuk (23 V 1867 - 1916 Kraków), aktor, ¶piewak
 3503. NOWICKI Karol (1806 Kraków - 19 I 1833 Lublin), aktor
 3504. NOWICKI Marian (29 III 1903 Przemy¶l - 13 VII 1971 Kraków), aktor
 3505. NOWICKI Roman [?] (działał 1862-1897), aktor
 3506. NOWICKI Seweryn Eugeniusz (ok. 1858 Rawa Ruska - 3/4 IV 1911 pod Fuld± w Hesji), aktor, ¶piewak, reżyser
 3507. NOWICKI Władysław (działał 1905-1929), tancerz, choreograf
 3508. NOWICKI Zygmunt (7 IX 1909 ŁódĽ - 23 XI 1977 ŁódĽ), aktor
 3509. NOWINA-WITKOWSKI Zygmunt (ok. 1889 - 7 III 1942 Warszawa), ¶piewak
 3510. NOWIŃSKA Domicela, z Werowskich, 1° v. Skarżyńska (ok. 1792 Wilno - 27 VIII 1880), aktorka, ¶piewaczka
 3511. NOWIŃSKA Janina (ur. 20 VI 1881 Kraków - działała do 1905), aktorka
 3512. NOWIŃSKA Malwina (ok. 1838 - 1853 Kutno), aktorka, tancerka
 3513. NOWIŃSKA Maria (działała 1885-1913), aktorka, ¶piewaczka
 3514. NOWIŃSKA Matylda, z domu Urban (ok. 1833 Płock - 13 XI 1860 Płock), aktorka
 3515. NOWIŃSKA Olga [?] (działała 1882-1892), aktorka
 3516. NOWIŃSKI A. (działał 1841-1862), aktor
 3517. NOWIŃSKI Bolesław Zbigniew Kazimierz (1829 lub 1832 Kraków - 14 V 1867 Warszawa), aktor
 3518. NOWIŃSKI Hilary [?] (1878-1893), aktor
 3519. NOWIŃSKI Józef, także Nowicki, Nowański, Nowacki, Niwiński (działał 1899-1909), aktor
 3520. NOWIŃSKI Józef, wła¶c. Zapalski (działał 1877-1881), aktor
 3521. NOWIŃSKI Kajetan (ok. 1795 Kraków - 22 IV 1857 Lublin), aktor, dyr. teatru
 3522. NOWOHOŃSKI, Nowokoński, Dominik Julian (działał 1842-1855; zm. przed 1859), aktor, ¶piewak
 3523. NOWOLECKI, Nowalecki, Leon (działał 1890-1898), aktor, tancerz
 3524. NOWOSAD Marta, zamężna Ostromęcka (26 II 1924 Zamo¶ć - 28 I 1978 Warszawa), aktorka, piosenkarka
 3525. NOWOSAD Zbigniew, także Nawara-Nowosad, Nawara (31 V 1907 Bełz pow. Sokal - 30 XII 1964 Wrocław), aktor, reżyser, kierownik literacki
 3526. NOWOSIELSKI Adolf Jan (10 V 1904 Ko¶cielec k. Krakowa - 13 VII 1969 Poznań), aktor, reżyser
 3527. NOWOSIELSKI Feliks (działał 1816-1824), aktor
 3528. NOWOSIELSKI Stanisław Feliks (24 XI 1895 Kraków - 17 X 1972 Warszawa), aktor
 3529. NOWOSIEWICZ Anna (działała 1876), aktorka
 3530. NYNKOWSKA Maria, z Michalskich (działała 1902-1918), aktorka
 3531. NYNKOWSKI Wacław Nowina (1872 Radom - 1 VI 1931 Radom), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 3532. OBERSKI Antoni Stanisław (działał 1835-1850), aktor
 3533. OBERSKI Ignacy (działał 1844-1845), aktor
 3534. OBJEZIERSKI Karol (działał od 1846 - zm. ok. 19 XI 1895), tancerz
 3535. OBORSKA Teofila, z Pruszyńskich, 2° v. Heinrich (20 XII 1829 Warszawa -20 IV 1871 Warszawa), aktorka
 3536. OBTOŁOWICZ, Obtułowicz, Walenty (ok. 1801 - 25 VI 1858 Warszawa), aktor
 3537. OBUCHOWSKA Paulina (działała od 1838 - zm. ok. 20 XII 1883 Warszawa), tancerka
 3538. OBUCHOWSKI Zbigniew (29 III 1903 Płock - 10 XI 1975 Warszawa), aktor
 3539. OCHMAŃSKA Władysława, zamężna Butkiewicz (10 XI 1881 Warszawa - 7 IX 1951 Skolimów), aktorka, ¶piewaczka
 3540. OCHMAŃSKA Zofia (działała 1909) aktorka, ¶piewaczka
 3541. OCHRYMOWICZ Władysław, pocz±tkowo W. Ochrymowski, wła¶c. W. Ochrym (13 XII 1887 Sanok - 16 XII 1963 Wrocław), ¶piewak, tancerz, aktor
 3542. OCZKOWSKA Apolonia (działała 1838-1845), aktorka
 3543. OCZKOWSKA Maria (działała 1873-1876), aktorka
 3544. OCZKOWSKI Franciszek (działał 1834-1845), aktor
 3545. ODROBIŃSKA Anna, wła¶c. A. Odrobina (działała od 1902 - zm. po 1922), tancerka, ¶piewaczka
 3546. ODROBIŃSKI Eustachy (działał 1899-1914), aktor, ¶piewak
 3547. ODROWˇŻ Antoni, wła¶c. A. Felczyński, takżJ A. Odrow±ż-Felczyński (9 IX 1897 Kałusz k. Stanisławowa - 18 II 1976 Wrocław), aktor
 3548. OGIŃSKA Antonina, wła¶c. A. Pietrzak, zamężna Szenderowicz (ok. 1876 Warszawa - 23 XII 1910 Lwów), aktorka
 3549. OGRODZKA Leonia, także Ogrosska, Agroska, wła¶c. Apolonia Ogrodnik, zamężna Gołembiowska (ok. 1882 - 30 IX 1963 Warszawa), ¶piewaczka
 3550. OJDANOWSKA Tamara Ligia, zamężna Pi±tkowska (26 IX 1917 Sosnowiec - 7 III 1959 Częstochowa), aktorka
 3551. OKOŃSKA Aniela (działała 1850-1875), aktorka
 3552. OKOŃSKA Anna, zamężna Kwiecińska (ok. 1831 - 13 II 1894 Warszawa), aktorka
 3553. OKOŃSKA Janina, zamężna Bukowska (1905 Lwów - 1 IV 1945 Lwów), ¶piewaczka
 3554. OKOŃSKA Klementyna, z Ludkiewiczów (1873 Rohatyn - 13 XI lub XII 1944 Lwów), ¶piewaczka
 3555. OKOŃSKA Maria, z Szumlasińskich (ur. ok. 1814 - działała do 1875), aktorka
 3556. OKOŃSKI Adam (24 V 1875 Strusów pow. Trembowla - 30 VI 1924 Lwów), ¶piewak, reżyser
 3557. OKOŃSKI Aleksander (ur. ok. 1761 - zm. 15 IX 1812 Warszawa), aktor
 3558. OKOŃSKI Apollo (ur. ok. 1850 - działał do 1890), aktor
 3559. OKOŃSKI Jan Chrzciciel (5 II 1807 Lwów - 15 IV 1889 Piotrków), aktor, dyr. teatru
 3560. OKOŃSKI Jan Nepomucen Stefan (1832 Czerniowce - 22 VIII 1861 Janów Lubelski), aktor
 3561. OKORNICKA Helena, z domu Mondszein, pseud. Miłosz (działała od 1900 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktorka
 3562. OKORNICKI Kazimierz, pseud. Szaniawski (4 III 1876 Lwów - 23 II 1931 Lwów), aktor, ¶piewak, reżyser
 3563. OKULJAR Zdzisław Maria (27 IX 1911 Kraków I - 23 VIII 1977 Bielsko-Biała), kierownik lit. teatru, reżyser
 3564. OLAŃSKA , Oleńska Adela, Antonina, Ada, wla¶c. Aniela Olanin z domu Pillich, Pinlich (23 IX 1879 Lwów - 6 I 1972 Pruszków k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka
 3565. OLAŃSKI Jan, wła¶c. J. Olanin (15 V 1878 Lwów - 8 IV 1920 Cieszyn), aktor
 3566. OLASZ Władysław, wła¶c. W. Olasek (ok. 1878 - 29 IV 1930), aktor
 3567. OLDEROWICZ Tadeusz Wacław, wła¶c. T.W. Miedniak (26 IV 1890 Kraków - 16 II 1952 Częstochowa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3568. OLECHOWICZ, Olechnowicz, Franciszek (działał 1907-1910), aktor
 3569. OLECHOWSKI Aleksander, wła¶c. A.Aulich (2 VII 1906 Sosnowiec - 17 II 1961 ŁódĽ), aktor
 3570. OLĘDZKI Aleksander, wła¶c. A. Bodzanowski (1 VII 1894 ŁódĽ -8 VIII 1964 Wrocław), aktor, ¶piewak, reżyser
 3571. OLĘDZKI, Olecki, Stanisław (działał 1843-1846), aktor
 3572. OLENIECKA Janina (ok. 1897 - 3 VII I973 Warszawa), tancerka, aktorka
 3573. OLESIŃSKI Stanisław, Jan (ur. ok. 1819 - działał do 1862), aktor, ¶piewak
 3574. OLESKA Helena Jadwiga, wła¶c. H.J. Bulikowska, pseud. Elena Palmy, zamężna Misky (15 VII 1875 Lwów - 16 V 1969 Kraków), ¶piewaczka
 3575. OLE¦NIEWICZ Edward (1866 Warszawa - 26 XI 1888 Sandomierz), aktor
 3576. OLGINA Olga, wła¶c. O. Józefowicz, 1° v. Maywalt, 2° v. Mackiewicz, pseud. Irena Larar, Larrar, także O. Łazarska, Łuzarska (24 VI 1904 Jarosław nad Wołg± - 30 I 1979 ŁódĽ), ¶piewaczka
 3577. OLIKOWSKA Anna (działał 1873), aktorka
 3578. OLIŃSKI Wiktor (działał 1904-1911), aktor
 3579. OLIWIŃSKA Józefa Katarzyna (4 VII 1837 Warszawa - 23 V 1868 Warszawa), tancerka
 3580. OLIWIŃSKA Maria Stefania (7 XII 1840 Warszawa - 30X1 1927 Warszawa), tancerka
 3581. OLIWIŃSKA Maria, z Moszyńskich (ok. 1811 Dworszowice pow. Radomsko - 8 IV 1884 Warszawa), aktorka
 3582. OLIWIŃSKI, Olewiński, Wojciech (22 IV 1798 Osiaków pow. Wieluń - 22 IV 1850 Warszawa), aktor
 3583. OLSKA Maria, z domu Goebel, zamężna Pilarska (1877 Warszawa - 17 VIII 1963 Kraków), aktorka, reżyser
 3584. OLSKI Henryk (działał 1872-1874), ¶piewak
 3585. OLSZA Tadeusz, wła¶c. T. Blomberg (3 XII 1895 Warszawa - 1 VI 1975 Londyn), aktor, ¶piewak, tancerz, reżyser
 3586. OLSZAK Władysław (22 III 1922 Gniezno - 2 IX 1966 Opole), aktor
 3587. OLSZAŃSKI Wincenty (działał 1850-1860), aktor
 3588. OLSZAŃSKI, Olszyński, Michał (ok. 1863 Lwów - 25 V 1908 Czerniowce), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 3589. OLSZENIAK Andrzej (działał 1902-1904), dyrektor teatru
 3590. OLSZEWSKA Zofia (działała 1813-1814), dyr. teatru
 3591. OLSZEWSKI Antoni (działa! 1907-1922), tancerz
 3592. OLSZEWSKI Edward Feliks (30 IX 1870 Warszawa - 2 X 1904 ŁódĽ), aktor
 3593. OLSZEWSKI Józef, Paweł (działał od 1781 - zm. ok. 1829), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3594. OLSZEWSKI Karol (działał 1890-1897), aktor
 3595. OLSZEWSKI Stanisław (działał 1891-1895), aktor, ¶piewak
 3596. OLSZEWSKI Tytus (działał 1886-1904), ¶piewak
 3597. OLSZEWSKI W. (działał 1872-1878), aktor
 3598. OLSZOWSKI, Olszewski, Teodor (działał od 1890 - zm. ok. 2 V 1919), aktor
 3599. OLSZTYŃSKA Stanisława, wła¶c. Gawęcka (działała 1868-1882), aktorka
 3600. OLSZYN Władysław Antoni, wła¶c. W.A. Tęcza (10 V 1910 Bochnia - 22 IV 1976 Kraków), aktor
 3601. OPALIŃSKI Kazimierz Józef (22 II 1890 Przemy¶l - 6 VI 1979 Warszawa), aktor, reżyser, kierownik artyst. i dyrektor teatru
 3602. OPIEŃSKI Henryk (13 11870 Kraków - 21 I 1942 Morges, Szwajcaria), dyrygent, kierownik muzyczny teatrów
 3603. OPIEŃSKI Józef (23 III 1901 Warszawa - 15 V 1979 Londyn), aktor, spiker
 3604. OPOLSKI Zbigniew (działał od 1924 - zm. podczas II wojny ¶wiat. w Warszawie lub Wilnie), aktor
 3605. ORANOWSKI Bronisław (działał od 1901 - zm. ok. 1939), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3606. ORBITÓWNA Anna, Wanda, wła¶c. Orbith (działała 1902-1909), aktorka
 3607. ORCHOŃ Józef (1904 - 26 IX 1951 Londyn), aktor, reżyser
 3608. ORCZEWSKA Maria, wła¶c. M. Bułhak (ok. 1890 na Litwie - 27 XII 1911 Warszawa), aktorka
 3609. ORCZYŃSKA Mira, Maria wla¶c. Kazimiera Olszewska, także Władimirow (25 IV 1885 Warszawa - zm. po 1950), aktorka
 3610. ORCZYŃSKA Róża, wła¶c. Rozalia O., zamężna Damięcka (działała 1868-1891), tancerka
 3611. ORCZYŃSKI Józef (ok. 1820 Warszawa - ok. 25 I 1871 Warszawa), tancerz
 3612. ORCZYŃSKI Mieczysław (działał 1893-1917), aktor, ¶piewak
 3613. ORDA-ZALESKI Tadeusz (30 IV 1889 Raszków na Podolu - 23 VI 1930 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3614. ORDĘGA Stefan, wła¶c. Henryk Różnicki (15 IX 1896 Rzeszów - 1 VIII 1972 Opole), aktor
 3615. ORDON Władysława, z Rybickich, 1. v. Sosnowska, 2° v. Feistowa (2 IX 1879 Rembieskie pow. Sieradz - 18 VII 1933 Warszawa), aktorka
 3616. ORDOŃSKI Teofil, wła¶c. T. Łudczak (5 I 1892 Suchedniów k. Kielc - 24 V 1966 Grodzisk Mazowiecki), aktor, dyrektor i kierownik artyst. teatru
 3617. ORDYŃSKA Zofia Teofila Matylda, z Pindelskich, zamężna Burzyńska, pseud. Delska (14 III 1882 Tarnów - 8 XI 1972 Warszawa), aktorka
 3618. ORDYŃSKI Marian, wła¶c. Władysław Zdzisław Blumenfeld (5 IX 1871 Kraków - 10 IX 1896 Warszawa), aktor
 3619. ORDYŃSKI Ryszard Stanisław Kazimierz (5 X 1878 Maków Podhalański - 13 VIII 1953 Warszawa), reżyser, dyr. teatru, aktor
 3620. ORETTI Konstancja, Maria, Róża, także Oretti-Dzierzkowska, wla¶c. K. Meunier, z domu Moretti (18 II 1868 Tyflis - po 1950), aktorka
 3621. ORGANOWSKA Lili, wła¶c. Walentyna Pietroń (działała od 1912 - zm. ok. 1923), aktorka
 3622. ORIO Maria D. wła¶c. Zofia Jodkiewicz, z Boguckich (1853 - 1938 Stany Zjednoczone), ¶piewaczka
 3623. ORLEŃSKA Olga, wła¶c. Olga Felicja Dul, zamężna Dołżycka, pseud. Lys,Lysowska, Lisowska (1889 lub 24 II 1894 Lwów - 13 IX 1956 Lublin), aktorka, ¶piewaczka
 3624. ORLICZ Jadwiga, wła¶c. J. Babral (1890 - 26 IX 1908 Kraków), aktorka
 3625. ORLICZ Michał, wła¶c. Jerzy Michał Loewenstark, Loevenstarck (15 XI 1893 D±browa k. Tarnowa - 8 XI 1970 ŁódĽ), dyrektor oraz kierownik lit. i artyst. teatru, reżyser
 3626. ORLICZ-GARLIKOWSKA Helena, Halina, wła¶c. Konstancja Piskorska, l°v. Garlikowska, 2° v. Majewska (1876 Służewo na Kujawach - 11 I 1934 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 3627. ORLIK Stanisław, wła¶c. Stanisław Sylwester Hryniewicz (1869 Płock - 27 VII 1940 Warszawa), aktor
 3628. ORLIKOWSKA Zofia, wła¶c. Z. Szwartz, także Orzeszko (działała 1869-1897), aktorka
 3629. ORLIŃSKI Bolesław, wła¶c. Jan Pierzgalski (15 XII 1887 - 22 V 1956 Białystok), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3630. ORLIŃSKI Janusz, wła¶c. J. Busiacki (ok. 1868 - 3 IV 1917 ŁódĽ), aktor, reżyser
 3631. ORŁOWSKA Helena (działała 1876-1894), aktorka
 3632. ORŁOWSKA Janina, zamężna Laskowska (16 VIII 1895 Warszawa - 23 I 1974 Pruszków k. Warszawy), ¶piewaczka
 3633. ORŁOWSKA Sława, wła¶c. S. Gołuch, zamężna Czerwińska (ok. 1913 Warszawa - 6 VII 1939 Warszawa), ¶piewaczka
 3634. ORŁOWSKI Eugeniusz, wła¶c. E. Przepiora (11 X 1912 Kraków - 17 X 1978 Białystok), aktor
 3635. ORŁOWSKI Jerzy, wła¶c. J. Wojciech Kobza, także J. Kobza-Orłowski (24 III 1924 Warszawa - 6 X 1974 Warszawa), ¶piewak
 3636. ORŁOWSKI Piotr (działał 1921-1938), aktor
 3637. ORŁOWSKI Tadeusz, wła¶c. T. Reiff (1881-1944), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3638. ORŁOWSKI Tomasz (działał 1853-1868), aktor
 3639. ORŁOWSKI Wacław (działał 1909-1910), aktor
 3640. ORMICKI Włodzimierz Ernest (18 V 1905 Kraków - 31 V 1974 Bydgoszcz), dyrygent, kierownik artyst. teatru
 3641. ORSETTI Władysława, wła¶c. W. Usakowska (działała 1874-1899), aktorka
 3642. ORSKI Mikołaj, wła¶c. M. Kiss, także M. Kiss-Orski (ok. 1893 Lwów - 1961 Katowice), aktor
 3643. ORSKI, Orowski, Włodzimierz (działał 1876-1911), aktor
 3644. ORSO-WIEŃCZYCKA Natalia, wła¶c. Natalia Maria Konstancja Choynowska, zamężna Janowska (14 XI 1865 Warszawa - 22 VII 1944 Milanówek), aktorka
 3645. ORSZAŃSKA Blanka, wła¶c. Blandyna Jechanowska (13 V 1893 Warszawa -3 III 1961 Poznań), aktorka, ¶piewaczka
 3646. ORTYM Tymoteusz, wła¶c. T. Prokulski (29 IX 1898 Skierniewice - 15 V 1963 w Stanach Zjednoczonych), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3647. ORTYŃSKA Maria, wła¶c. M. Eisenbach, z Osmólskich (1842 Biała Podlaska - lipiec 1863 Czerniowce), aktorka
 3648. ORTYŃSKI Lucjan Adam, wła¶c. L.A. Eisenbach (1836 Kiełczyna pow. opatowski - 1873 pod Sieradzem), aktor, dyr. teatru
 3649. ORWICZ Janina, także J. Chojnowska, Orlicz-Chojnowska, Orwicz-Chojnowska, Orwicz-Szymańska, być może też J. Orwicz-Tallowa, Orwicz-Tollowa (działała 1908-1923), ¶piewaczka
 3650. ORWICZ Maria (działała 1909), aktorka
 3651. ORWID Józef, wła¶c. J. Kotschy (14 IX 1891 Besk koło Sanoka - 13 VIII 1944 Warszawa), aktor
 3652. ORWID, Orwidowa, Jadwiga, wła¶c. J. Jamiołkowska (działała 1900-1917), aktorka
 3653. ORZECHOWSKA Maria, Wanda (działała 1876-1896), aktorka
 3654. ORZECHOWSKI Stefan (25 VIII 1893 Warszawa - 18 XI 1965 Poznań), aktor, reżyser
 3655. ORZECKA Irena (17 VI 1890 Szczypiorno k. Kalisza - 4 IV 1964 Jelenia Góra), aktorka
 3656. ORZELSKI Stanisław, wła¶c. Jan Donajski (17 III 1873 Włocławek - 8 II 1950 Częstochowa), ¶piewak
 3657. ORZESZKIEWICZ Teodor (działał 1904-1911), ¶piewak
 3658. OSIECKI Wiktor (6 V 1905 Belgrad - 1977 Warszawa), kierownik muz. teatru
 3659. OSIŃSKI Ludwik (24 VIII 1775 Kock na Podlasiu - 27 XI 1838 Warszawa), dyr. teatru
 3660. OSKAR Julian, wła¶c. J. Eisenbett (ur. ok. 1846 - działał do 1929), aktor
 3661. OSMAŃSKA Tekla Kunegunda (20 IX 1827 Kraków - 1891 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 3662. OSMÓLSKA Maria (działała 1876-1889), aktorka
 3663. OSMÓLSKI Ignacy (działał 1869-1882), aktor
 3664. OSMÓLSKI Stanisław Adam (1855 - 1 XI 1891 Przasnysz), aktor
 3665. OSSOLIŃSKI Antoni (działał od 1822 - zm. przed 1846), aktor
 3666. OSSORIA-DOBIECKA Wanda, zamężna Lenczewska pseud. Lenczeschy (działała 1884-1896), ¶piewaczka
 3667. OSSOWSKA Aniela (działała 1839), aktorka
 3668. OSSOWSKA Helena (działała 1896-1910), tancerka, aktorka
 3669. OSTASZEWSKA Krystyna, z Dębowskich (23 VII
  18 Kraków - 31 III 1967 Kraków), aktorka
 3670. OSTERWA Juliusz, wła¶c. Julian Andrzej Maluszek (23 VI 1885 Kraków - 10 V 1947 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3671. OSTERWINA Wanda, z Malinowskich (1887 Wilno - 22 I 1929 Warszawa), aktorka
 3672. OSTO-SUSKI Władysław, także Otto-Suski, wła¶c. Władysław Jakub Suski (1 VI 1910 Marki k. Warszawy - 15 IV 1978 Warszawa), aktor
 3673. OSTOJA Wacław, wła¶c. W. Chlipalski (działał od 1914 - zm. 23 III 1942 Miedzeszyn pod Warszaw±), ¶piewak
 3674. OSTOJA, Ostojanka, Ostojówna, Ada, H., wła¶c. A. Bohuszewicz (działała 1908-1915), aktorka
 3675. OSTROMĘCKI Bogdan (12 VII 1911 Kowal k. Włocławka - 8 I 1979 Warszawa), kierownik lit. teatru
 3676. OSTROWSKA Albina Brygida, Amelia, także Bagnerowska (działała 1851-1860), ¶piewaczka
 3677. OSTROWSKA Aniela (ur. ok. 1848 - działała do 1874), aktorka
 3678. OSTROWSKA Antonina (działała 1902-1904), aktorka
 3679. OSTROWSKA Franciszka (1879 Lwów - 1937 Bochnia), ¶piewaczka
 3680. OSTROWSKA Róża, z domu Piotrowicz (1 IX 1926 Wilno - 23 III 1975 Gdańsk), kierownik lit. teatru
 3681. OSTROWSKA Tekla (działała 1864-1882), tancerka
 3682. OSTROWSKA Teodozja, zamężna Sevenard (działała 1867-1870), aktorka
 3683. OSTROWSKA Władysława (działała 1883-1894), aktorka
 3684. OSTROWSKA Zenobia (działała 1875-1877), aktorka
 3685. OSTROWSKA Zofia, 1° v. Weber, 2° v. Theobald (ok. 1866 - 18 VI 1904 Wojszyn, gub. radomska), tancerka
 3686. OSTROWSKA Zuzanna Ludwika, z ¦wiergockich (7 IV 1842 Warszawa - 30 VIII 1920 Grodzisk), aktorka
 3687. OSTROWSKI Adam (1872 lub 1873 - 29 IV 1921 Warszawa), ¶piewak
 3688. OSTROWSKI Adolf (17 VI 1837 Warszawa - 1 XI 1895 Warszawa), aktor, reżyser
 3689. OSTROWSKI Edward (ur. ok. 1849 - działał do 1877), aktor
 3690. OSTROWSKI Kazimierz, także Mirski (24 VIII 1888 - 9 XI 1947 Piaseczno), ¶piewak, aktor
 3691. OSTROWSKI Konrad (działał od 1926 - zm. 1944 Warszawa lub 1947 Londyn), tancerz, choreograf
 3692. OSTROWSKI Tadeusz (działał 1901-1904), aktor
 3693. OSTROWSKI Wincenty (działał od 1801 - zm. przed 1846), aktor
 3694. OSTROWSKI Władysław (działał od 1915 - zm. 1942 O¶więcim), aktor
 3695. OSTRZYCKA Klementyna (działała 1878-1879), aktorka
 3696. OSTRZYCKI Roman (działał 1878-1879), aktor
 3697. OSUCHOWSKA Anna (ok. 1866 - 5 VI1892 Milejów), ¶piewaczka
 3698. OSWALD Katarzyna Franciszka, czasem Helena, zamężna Gottowt (25 XI 1845 Warszawa - 22 IV 1928 Warszawa), aktorka
 3699. OSWALD Kazimierz, wła¶c. Freudenberg (31 VIII 1884 Kalisz - 11 VII 1923 ŁódĽ), aktor
 3700. OSYPOWICZOWA Antonina, ze Skrzywanów, także Tańska (5 V 1855 - 22 XI 1926 Lwów), aktorka
 3701. O¦NIAŁOWSKI Marian, wła¶c. M. Woyna-O¶niałowski, pseud. Ryszard Garcza (18 IX 1920 Chocimów w Kieleckiem - 5 XII 1966 Paryż), stor
 3702. O¦WIECIŃSKI Franciszek (zm. przed 1846), aktor
 3703. OTREMBOWA, Otrębowa, Julia, Ewelina, z Majów lub Mayów (działała od 1870 - zm. 1 X 1921 Lwów), aktorka, dyr. teatru
 3704. OTREMBSKI, Otrębski Jan (4 VI 1890 Częstochowa - 7 VIII 1961 Częstochowa), aktor, dyr. teatru
 3705. OTTO, Ottówna, Ottonówna, Wanda (działała 1901-1910), ¶piewaczka
 3706. OTTOSIELSKI, Otosielski, Konstanty (ok. 1739 Lwów - 24 XII 1809 Wilno), dekorator
 3707. OTWINOWSKI Stefan (3 III 1910 Pyzdry k. Kalisza - 30 I 1976 Kraków), kierownik lit. teatru, aktor
 3708. OWCZARSKA Janina Kunegunda, pseud. J. Czarska, zamężna Zembrzuska (30 VII 1893 Koło - 3 X 1971 Warszawa), aktorka
 3709. OWERŁŁO Anna, wła¶c. A. Owerło, zamężna Górska (działała 1897-1898), tancerka, aktorka
 3710. OWERŁŁO Lucjan, wła¶c. L. Owerło (działał od 1887 - zm. 1939 Radom), aktor
 3711. OWERŁŁO Paweł, wła¶c. P. Owerło (15 IX 1869 Warszawa - 27 IV 1957 Warszawa), aktor, reżyser, tancerz
 3712. OWERŁO Paweł (6 I 1826 - 2 VI 1881 Warszawa), tancerz
 3713. OWOC Stanisław (25 VII 1922 Lwów - 13 VI 1980 Poznań), aktor
 3714. OWRON Lech, także L. Owron-Przyłuski (6 VII 1893 - 9 VI 1965 Katowice), aktor
 3715. OWSIŃSKA Aleksandra Władysława, zamężna Waligórska (działała 1855-1860), aktorka
 3716. OWSIŃSKI Kazimierz (1752 woj. krakowskie - 13 V 1799 Lwów), aktor, dyr. teatru
 3717. OŻAROWSKI Zdzisław (2 VI 1911 Stryj k. Lwowa - 18 IX 1980 Warszawa), aktor
 3718. PABIASZ Władysław (2 VI 1907 Mokrzesz k. Częstochowy - 17 XII 1973 Częstochowa), aktor, inspicjent
 3719. PACEWICZ Franciszka (działała 1835-1868), aktorka, ¶piewaczka
 3720. PACIEJEWSKI, Paciejowski, Jan (działał 1883-1887), aktor
 3721. PADE Jan Kanty (1824 - 26 VII 1862 Suwałki), aktor, dyr. teatru
 3722. PADE Rozalia, z Zawistowskich (4 IX 1832 Suwałki lub Pułtusk - 4 V 1916 Lublin), aktorka
 3723. PADWA Wanda Wiera, zamężna Bachrach (4 IV 1912 Warszawa - 14 VII 1975 Warszawa), dyrektor, kierownik artyst. i lit. teatru
 3724. PADYGA August (18 VI 1849 lub 1847 Warszawa - 24 I 1902 Łęczyca), dyrygent, dyr. teatru
 3725. PˇGOWSKI Rafał Konstanty (19 X 1890 Płońskj - 25 IV 1967 Warszawa), aktor
 3726. PAJˇCZKOWSKI Władysław (działał 1875-1886), aktor, ¶piewak
 3727. PALACZ Franciszek, pseud. Palański (27 XI 1893 Poznań - 28 IV 1937), aktor
 3728. PALCZEWSKA Agnieszka, zamężna Mackiewicz (11 XI 1805 Steklinek pow. Lipno - 15 V 1885 Warszawa), aktorka, tancerka
 3729. PALCZEWSKA Antonina, zamężna Horbowska (1807 Steklinek pow. Lipno -31 XII 1850 Doleck pow. Skierniewice), tancerka, aktorka
 3730. PALCZEWSKA Helena, zamężna Bukowska, z domu Kwiczała (27 IV 1880 Tarnów - 30 VI 1953 Gniezno), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 3731. PALCZEWSKA Teresa, zamężna Markowska (11 XI 1805 Steklinek pow. Lipno - 22 VIII 1858 Warszawa), aktorka, tancerka, reżyser
 3732. PALEWICZ-GOLEJEWSKI Marian, pseud. Mariano Palevici (1 I 1881 Lwów - 26 IX 1939 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3733. PALICA Teodor Bogdan, wła¶c. Theodor Palice (9 XI 1868 Lużec k. Mielnika - 15 III 1916 Astrachań), dyrygent
 3734. PALICYN Dymitr (działał od 1881 - zm. 18 II 1895 Warszawa), prezes WTR
 3735. PALIŃSKA Maria, zamężna Rusiecka (5IV 1874 Warszawa - 18 I 1940 Skolimów), aktorka
 3736. PALIŃSKA Salomea, zamężna Kenigowa (23 III 1831 k. Kowna - 12 X 1873 Warszawa), aktorka
 3737. PALIŃSKA Teofila, zamężna Brujewicz (11 V 1821 - 4 IV 1874), tancerka, aktorka
 3738. PALIŃSKI Władysław(27 VI 1869 Warszawa - 25 VII 1917 Warszawa), aktor, reżyser
 3739. PANAD Leon, wła¶c. Karol Leon Danapfiel (działał 1878), aktor
 3740. PANCEWICZ Stanisław, wła¶c. S. Klan, inny pseud. Radwan (1 V 1886 Warszawa - 30 XI 1921 Poznań), aktor
 3741. PANCEWICZ-LESZCZYŃSKA Leokadia Klara, wła¶c. L. Rzecznik, 1° v. Klan, 2° v. Haller de Hallenburg, 3° v. Leszczyńska (8 XI 1888 Warszawa - 26 XII 1974 Warszawa), aktorka
 3742. PANCZYKOWSKI Ludwik (4 VIII 1804 Stary S±cz - 13 VIII 1871 Warszawa), aktor
 3743. PANKIEWICZ Maria (31 VII 1865 Siedlce - 21 I 1907 Warszawa), aktorka
 3744. PAPE Fryderyk (działał w teatrze polskim 1866-1871), dekorator
 3745. PAPIEŻKIEWICZ Tomasz (działał 1847-1854), aktor
 3746. PAPLIŃSKI Eugeniusz (18 IX 1908 Warszawa - 31 V 1978 Warszawa), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3747. PAPROCKA Maria, z Mianowskich (16 VII 1858 Warszawa - 26 I 1899 Warszawa), aktorka
 3748. PARISOT, Parysot, Aleksandra (działała 1890-1893), aktorka
 3749. PARNELL Feliks, wł¶c. Feliks Jan Grzybek (13 XII 1898 Warszawa - 4 IV 1980 ŁódĽ), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3750. PARTYKA-WŁODAREK Zdzisława Kazimiera, 1° v Poetschke, Partyka-Poetschke (14 VI 1944 ŁódĽ - 14 XII 1973 ŁódĽ), kierownik lit. Teatru
 3751. PARYSIEWICZ Hanna, zamężna Słapa (1 VII 1907 Łagisza, Zagłębie ¦l±sko-D±browskie - 22 VI 1968 Warszawa), aktorka
 3752. PARŻNICKA Kamila Karolina Leontyna, z domu Eker (ur. 12 XI 1842 Kraków - działała do 1883), aktorka
 3753. PASCHALIS Adelina, wła¶c. A. Jakubowicz, zamężna Souvestre (1845 lub 1847, lub 1849 Warszawa - 23 III 1925 Drezno), ¶piewaczka
 3754. PASELLA Letycja (działała 1862-1867), aktorka
 3755. PASELLA Władysław (działał 1864-1869), aktor
 3756. PASŁAWSKI Antoni (działał 1807-1814), aktor
 3757. PASŁAWSKI Karol (1 VIII 1855 Lwów - 12 X 1923 Lwów), ¶piewak, reżyser
 3758. PASSAMOŃSKA, Pasamońska, Franciszka Kunegunda, wła¶c. F.K. Passamonik (ur. ok. 1829 Półwsie Zwierzynieckie pod Krakowem - działała do 1850), aktorka, ¶piewaczka
 3759. PASTERNAK Kazimiera (działała 1903-1930), tancerka
 3760. PASTERNAK Kazimierz [?] (działał 1884-1907), ¶piewak, aktor
 3761. PASTERNAK Maria (działała 1903-1927), tancerka, aktorka
 3762. PASTERSKI Michał (działał 1887-1908), ¶piewak, aktor
 3763. PASZKIEWICZ, Paskiewicz, Zofia (ok. 1849 Warszawa - 3 VIII 1872 Warszawa), tancerka
 3764. PASZKIEWICZ, Paszkowski, Bolesław, wła¶c. Wincenty Pręczkowski (ur. ok. 1853 - działał do 1883), aktor
 3765. PASZKOWSKA Adolfina (5 XI 1884 Petersburg - 7 IV 1968 Warszawa), tancerka, reżyser
 3766. PASZKOWSKA Irena (działała od 1933 - zm. 21 IX 1944 Warszawa), aktorka
 3767. PASZKOWSKA Maria, zamężna Daszyńska (ok. 1872 - między 1931 a 1936), aktorka
 3768. PASZKOWSKA Zofia Maria (2 XII 1900 Lisko k. Sanoka - 24 III 1975 Radom), aktorka
 3769. PASZKOWSKI Józef (działał 1893-1911), tancerz
 3770. PASZKOWSKI Władysław Zadora (1862 Kraków - ok. 15 III 1937 Lwów), ¶piewak
 3771. PATIUSZENKO, Patiuszeńko, Jan Eugeniusz, wła¶c. J.E. Smoleński (działał 1872-1911), ¶piewak
 3772. PATIUSZENKO, Patiuszeńko, Michał, wła¶c. M. Smoleński (ok. 1875 - ok. 29 II 1912 Lwów), aktor, ¶piewak
 3773. PATIUSZENKOWA Anna (działała 1906-1909), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 3774. PATKIEWICZ Maria, z Wisłockich (działała 1877 -1882), aktorka
 3775. PATKIEWICZÓWNA Hermina (działała 1885-1891), ¶piewaczka
 3776. PATKOWSKA Kazimiera, z domu Brzeza, Brzezówna (22 VI 1909 Lwów - 19 II 1966 Wrocław), tancerka, choreograf, kierownik baletu
 3777. PATKOWSKI Zygmunt (24 IV 1907 Lwów - 22 XI 1977 Wrocław), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3778. PAULI Alojza (działała 1883-1887), aktorka
 3779. PAULI Paweł (działał 1881-1886), ¶piewak
 3780. PAUSEBACK, Pauzebach, Pauzenback, Amelia (działała 1875-1914), ¶piewaczka
 3781. PAWIŃSKA Maria, zamężna Konicowa (2 II 1891 Warszawa - 2 XII 1968 Legionowo k. Warszawy), tancerka
 3782. PAWLICKI Tomasz Marek (30 III 1936 Warszawa - 12 IV 1976 Warszawa), tancerz
 3783. PAWLIKÓW Maria, wła¶c. Pawlikow, zamężna Nowakowska (działała 1887-1909), ¶piewaczka
 3784. PAWLIKOWSKA Serafina, z Czarnieckich (działała 1853-1854), aktorka
 3785. PAWLIKOWSKI Mieczysław (9 I 1920 Żytomierz - 23 XII 1978 Warszawa), aktor
 3786. PAWLIKOWSKI Tadeusz (9 XI 1861 Medyka k. Przemy¶la - 28 IX 1915 Kraków), reżyser, dyr. teatru
 3787. PAWŁOWICZ Michał (ok. 1778 Warszawa - 1 X 1804 Warszawa), aktor
 3788. PAWŁOWSKA Aldona Barbara, z Pancerzyńskich, pseud. Herburtówna (8 II 1892 Wilno - 22 V 1974 Warszawa), aktorka
 3789. PAWŁOWSKA Helena, zamężna Fertner (10 XII 1873 Piotrków lub 1876 Warszawa - 3 XI 1944 Grodzisk), aktorka
 3790. PAWŁOWSKA Józefa (ur. ok. 1799 lub 1794 - działała do 1833), aktorka, tancerka
 3791. PAWŁOWSKA Romana, Roma 1° v. Jezierska, 2° v. Piestrzyńska (6 VIII 1909 Wierzbówka k. Zwinogródka na KijowszczyĽnie - 28 IX 1976 Londyn), aktorka
 3792. PAWŁOWSKA Wanda (działała 1878-1879), aktorka
 3793. PAWŁOWSKI Jan (30 I 1878 Radom - 7 V 1936 ¦wider k. Warszawy), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3794. PAWŁOWSKI Józef Tomasz (4 IV 1802 - 23 VIII 1865 Drogiszcze pow. mławski), aktor
 3795. PAWŁOWSKI Kazimierz, pseud. Korwin (3 VI 1914 Władysławka k. Kijowa - 14 XII 1973 Chicago), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 3796. PAWŁOWSKI Nikodem (działał 1879-1880), aktor
 3797. PAWŁOWSKI Wacław (19 VI 1908 Wierzbówka - 2 VI 1937), aktor
 3798. PAWŁOWSKI Walenty, Walery (1800-1852), aktor
 3799. PAWŁOWSKI Władysław Franciszek (6 VI 1901 Wielkie Drogi k. Skawiny - 27 XI 1977 Kraków), aktor
 3800. PAWSKI Stanisław (ur. w Tule, działał od 1913 - zm 11 VII 1938 Warszawa), dyr. teatru
 3801. PAZOWSKA, Pasowska F. (działała 1869-1875), aktorka
 3802. PELC-ICHNIOWSKI Zbisław, Zdzisław (23 III 1912 Lwów - 11 XI 1969 Katowice), aktor
 3803. PELIŃSKI Marian, wła¶c. Marian Pell (działał od 1913 - zm. 1942 Warszawa), aktor
 3804. PELSZYK Józef (24 XI 1899 Kijów - 6 III 1957 Sosnowiec), aktor, dyr. teatru
 3805. PENDOWSKI Kazimierz (3 II 1890 Malta k. Poznania - 6 III 1925 Poznań), dyrygent
 3806. PEPŁOWSKA Jadwiga (działała 1908-1910), aktorka
 3807. PERCHOROWICZ Matylda, z Boguckich, 2° v. Stobińska (ur. 21 III 1835 Płock - działała do 1888), aktorka
 3808. PERCHOROWICZ Teofil (1831 Warszawa - 28 III 1873 Zamo¶ć), aktor, kapelmistrz
 3809. PERKOWICZ Mieczysław (21 III 1896 Charków - 2 V 1969 Wrocław), ¶piewak
 3810. PERZYK Adam (14 I 1926 Warszawa - 23 I 1978 Warszawa), aktor
 3811. PERZYŃSKI Włodzimierz (6 VIII 1877 Opoczno - 21 X 1930 Warszawa), kierownik literacki
 3812. PESTER Leon Artur, wła¶c. Pestkowski (działał 1890-1900), ¶piewak
 3813. PESZKA Tekla (działała 1824), aktorka
 3814. PESZYŃSKA Helena, zamężna Krokowska (ok. 1895 - 24 X 1935 Warszawa), aktorka
 3815. PETER Radzisław Józef (17 IX 1895 Granica k. Sosnowca - 23 IX 1972 Poznań), aktor, ¶piewak
 3816. PETERS Jerzy Maria (15 V 1918 Kraków - 13 XI 1979 Kielce), aktor
 3817. PETRASCH, Petrach, Petrasz, August (ok. 1759 - 2 VI 1839 Warszawa), aktor
 3818. PETRYCKI, Petrzycki, Mieczysław, pseud. Mieczysławski (działał 1909-1930), aktor, reżyser, dekorator
 3819. PETRYŃSKA Helena (działała 1895), aktorka
 3820. PEWIŃSKI Bonifacy (14 V 1816 - 19 V 1873 Warszawa), tancerz
 3821. PFEIFFER Juliusz (9 V 1809 Kraków - 22 VI 1866 Krzeszowice), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3822. PFLANZ, Pflanc Zofia Maria, zamężna Dróbecka (24 III 1892 Warszawa - 30 IX 1978 Warszawa), tancerka
 3823. PIANOWSKI Mieczysław (ok. 1891 - 30 III 1967 Amarillo, Teksas, USA), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 3824. PIASECKA Józefa, wła¶c. J. Zipser (ok. 1855 - 20 VII 1910 Lwów), aktorka, dyr. teatru
 3825. PIASECKA Julia, z Michałowskich (5 VI 1866 Terespol - 4 I 1895 Lwów), aktorka
 3826. PIASECKA Paulina, zamężna Rudziewicz (działała 1836-1856), tancerka, aktorka
 3827. PIASECKA Stanisława, zamężna Skinder (12 I 1918 Odessa - 31 X 1976 ŁódĽ), ¶piewaczka, aktorka
 3828. PIASECKA Zofia (działała 1880-1893), ¶piewaczka, aktorka
 3829. PIASECKI Jan (działał 1864-1879), aktor
 3830. PIASECKI Jan Józef (1 X 1855 Lwów - zm. po 1908), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3831. PIASECKI Leonard (działał 1859-1869), aktor
 3832. PIASECKI Władysław Kazimierz (1 I 1835 Warszawa - 11 VI 1883 Warszawa), aktor
 3833. PIASECKI Wojciech (1 IV 1803 Grzegorzewo pod Łęczyc± - 8 I 1837 Warszawa), aktor
 3834. PIASECKI Zygmunt (22 II 1913 Krosno - 23 XII 1966 Kraków), aktor
 3835. PIASTONOWICZ Waleria (ur. ok. 1831 - działała do 1863), aktorka
 3836. PIˇTKOWSKA Stefania, z domu Kerntopf (2 X 1894 - 8 X 1943 O¶więcim), aktorka
 3837. PIˇTKOWSKI Jan (3 XII 1896 Stopnica k. Buska - 17 I 1974 Częstochowa), aktor, reżyser
 3838. PICHELSKI Jerzy (27 XI 1903 Saratów - 5 IV 1963 Warszawa), aktor
 3839. PICHOR Felicja Florentyna, zamężna ¦liwicka (ok. 1872 Kraków - 1 V 1929 Warszawa), aktorka
 3840. PICHOR Maria, z Konopków (ok. 1852 - 27 IV 1943 Warszawa), aktorka
 3841. PICHOR Stefan (działał 1868-1920), aktor
 3842. PIECHOWICZ Anna, zamężna Lasocka (ur. 41 1830 - działała do 1850), tancerka
 3843. PIECHOWICZ Józefa, zamężna Lasocka (7 III 1820 Warszawa - 5 VIII 1849 Warszawa), aktorka
 3844. PIEKARSKI Antoni (10 V 1889 Kraków - 1939 Bydgoszcz), aktor, reżyser
 3845. PIEKARSKI Jan Antoni (1816 Lida - 22 V 1860 Bałta), aktor, dyr. teatru
 3846. PIEKARSKI Ryszard (7 II 1922 Wilno - 7 V 1980 Warszawa), aktor
 3847. PIĘKNOWSKA Anna, zamężna Frankowska (1786 Warszawa - 21 VIII 1874 Warszawa), aktorka
 3848. PIĘKNOWSKA Ludwika, zamężna Zalewska (5 X 1794 Warszawa - działała do 1843), aktorka
 3849. PIENIˇŻEK Czesław, Jarosław (1844 Kowalowy pow. Tarnów - 1917 Lwów), aktor
 3850. PIEROŻYŃSKA Marianna Franciszka, z Marunowskich (1763 - 19 IX 1816 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 3851. PIEROŻYŃSKI Leon (ur. ok. 1745 lub 1753 - zm. 1827 Łyczawka k. Starokonstantynowa), aktor, dyr. teatru
 3852. PIE¦CIOROWSKA Karolina, Kornelia (ok. 1785 - 3 V 1816 Lwów), aktorka
 3853. PIETKIEWICZ Eustachy (ok. 1883 - 1932 ŁódĽ), scenograf
 3854. PIETRASZEWSKA Karolina (1870 Warszawa - 1940 Warszawa), ¶piewaczka
 3855. PIETRASZEWSKI Karol (działał 1884-1914), ¶piewak
 3856. PIETRASZKIEWICZ Franciszek (działał 1788), aktor
 3857. PIETRUSIŃSKI Mieczysław Jan Piotr (23 IX 1934 Pogwizdów k. Miechowa - 6 I 1978 Wrocław), aktor
 3858. PIETRUSZEWSKA Dorota, zamężna Orłowska, prawdopodobnie także D. Piotrowiczówna (ur. ok. 1768 - działała do 1789), tancerka
 3859. PIETRUSZYŃSKI Władysław Wojciech (działał od 1916 - zm. 3 XII 1943 Warszawa), aktor, reżyser
 3860. PIETRZYKOWSKA Anna, z Morozowiczów lub Morozewiczów (działała 1838-1855), aktorka
 3861. PIETRZYKOWSKI Feliks (działał 1838-1862), aktor, dyr. teatru
 3862. PIGNAN Karol (działał 1870-1878), aktor
 3863. PIGNAN Waleria, zamężna Muchanow (działała 1869-1881), tancerka
 3864. PIKULSKI Marek (działał 1795-1796), aktor
 3865. PILARSKA Leokadia, Loda, zamężna Aulich (11 XI 1900 ŁódĽ - 13 I 1972 Gniezno), aktorka
 3866. PILARSKI Józef (28 II 1893 ŁódĽ - 9 VII 1972 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 3867. PILARSKI Tadeusz (1866 Lwów - 17 III 1940 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3868. PILARSKI Tadeusz Ernest (12 XI 1895 Lwów - 16 IX 1949), aktor, kierownik artystyczny
 3869. PILAWA Eliza, zamężna Hałuszczyńska (działała 1900-1922), aktorka
 3870. PILICH, Pilch, Antonina, z Dembowskich (działała 1864-1881), aktorka
 3871. PILICH, Pilch, Franciszek (działał 1873-1889), aktor
 3872. PILICHOWSKI Aleksander (działał 1814-1818), aktor
 3873. PILLIK, Pilik, Wilhelm (działał 1838-1847), aktor, dyr. teatru
 3874. PILTZ, Pilc, Maria (działała 1880 - ok. 1892), ¶piewaczka
 3875. PILTZ, Pile, Zofia (działała 1886 - ok. 1890), ¶piewaczka
 3876. PINKERT, Pinkiert, Regina (1869 Warszawa - 28 V1931 Mediolan), ¶piewaczka
 3877. PION Adela (działała 1854), tancerka
 3878. PION Adolf Stanisław, także Maurice (13 IX 1830 Warszawa - 21 III 1869 Kraków), tancerz
 3879. PION Maurice, także Maurice, Moris, Morys (11 IX 1801 Paryż - 14 II 1869 Warszawa), tancerz, baletmistrz, dyr. teatru
 3880. PION Maurycy Adolf, także Morys (działał 1875-1902), aktor
 3881. PION Władysław Stanisław, także Maurice (18 XI 1831 Warszawa - 22 III 1856 Kijów), tancerz, aktor
 3882. PIOTROWICZ Stanisław (ur. ok. 1826 - działał do 1856), aktor
 3883. PIOTROWICZOWA Maria (działała 1883-1896), aktorka
 3884. PIOTROWSKA Franciszka, Józefa, Maria (działała 1879-1896), aktorka, dyr. teatru
 3885. PIOTROWSKA Ludwika Józefa, zamężna Krawczyńska (działała 1871-1884), aktorka
 3886. PIOTROWSKA Zofia, z domu Lachowicka-Czechowicz, 2° v Zonerowa, także Zoner-Piotrowska (27 XII 1890 Wilno - 29 XII 1969 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 3887. PIOTROWSKI Feliks (działał od 1924 - zm. 1 VII 1977 Paryż), tancerz, choreograf
 3888. PIOTROWSKI Jan Nepomucen (1816 Nie¶mierów - 17 V 1878 Kalisz), aktor, dyr. teatru
 3889. PIOTROWSKI Józef Janusz (4 II 1929 Piekary ¦l±skie - 5 XI 1973 Warszawa), ¶piewak
 3890. PIOTROWSKI Ludwik (ok. 1797 Wilno - działał do 1820), aktor, tancerz
 3891. PIOTROWSKI Maksymilian (2 I 1882 Warszawa - 9 V 1949 Puszczykówko k. Poznania), aktor, dyr. teatru
 3892. PIOTROWSKI Mieczysław (1 V 1912 Białystok - 9 V 1977 Warszawa), aktor
 3893. PIOTROWSKI Roman (działał od 1925 - zm. 4 IV 1944), aktor
 3894. PIOTROWSKI Władysław (działał 1873-1922), aktor, dyr. teatru
 3895. PIOTROWSKI Władysław (działał od 1851 - zm. przed 23 I 1878 w okolicach Siedlec), aktor, dyr. teatru.
 3896. PIQUE Aniela Helena, zamężna Sturm, Szturm (10 III 1824 Kraków - 19 IV 1846 Warszawa), aktorka
 3897. PIQUE Wiktoria, z P±gowskich (działała 1823), aktorka
 3898. PIQUE, Pik, Franciszek Antoni (ok. 1789 Lwów - 10 VI 1846 Kraków), aktor, dyr. teatru, reżyser
 3899. PIRYŃSKA, Pirińska, Maria (działała 1900-1922), ¶piewaczka
 3900. PISARSKA Apolonia (działała 1902), aktorka
 3901. PITTEROWA Elżbieta (działała 1906-1909), ¶piewaczka, tancerka
 3902. PIWEK Krystyna (działała 1869-1870), dyr. teatru
 3903. PIWIŃSKI Tadeusz (ok. 1900 - 11 I 1928 Wilno), aktor, ¶piewak
 3904. PŁASKOWIECKA Stefania, Stanisława, zamężna Nodari (działała 1903-1918), tancerka
 3905. PLATÓWNA , Plattówna, Franciszka Józefa, zamężna Rotterowa (26 II 1894 Jasło - 10 II 1974 Wrocław), ¶piewaczka
 3906. PLERSCH, Plesch, Plersz, Plesz, Jan Bogumił (1730 lub 1732 Warszawa - 23 VIII 1817 Warszawa), dekorator
 3907. PLESNERÓWNA Anna, Halina (działała 1938-1941), aktorka
 3908. PLE¦NIAROWICZ JERZY (7 I 1920 Jekatierinosław obecnie Dniepropietrowsk - 13 I 1978 Rzeszów), reżyser, kierownik lit. teatru
 3909. PLEWIŃSKA Franciszka Florentyna (działała od 1868 - zm. 9 VIII 1873 Ciechocinek), aktorka
 3910. PLEWIŃSKA Maria (działała 1868), aktorka
 3911. PLEWIŃSKI, Plewaski, Jerzy (działał od 1882 - zm. 1911 Włocławek), aktor, dyr. teatru
 3912. PŁODOWSKA Matylda Natalia, także Pfeifer-Płodowska (działała 1851-1874), ¶piewaczka
 3913. PŁONOWSKA Maria, wła¶c. Dulska (działała od 1916 - zm. 18X1943 Warszawa), aktorka
 3914. PŁOŃSKA Leokadia (ur. ok. 1819 - działała do 1860), aktorka
 3915. PŁOŃSKI Edmund Joachim, wła¶c. Spiegel (23 VIII 1901 Lwów - 25 IX 1972 Kraków), aktor, ¶piewak, reżyser
 3916. PŁOŃSKI Wawrzyniec (ur. 1820 - działał do 1861), aktor
 3917. PŁOSZEWSKI, Plaszewski, Władysław Kazimierz (1853 Niżankowice - 29 I 1892 Lwów), aktor
 3918. PLUCIŃSKA Natalia, 2° v. Podgórska (8 V 1890 Warszawa - 21 VI 1963 Warszawa), aktorka
 3919. PLUCIŃSKI Michał Józef (17 I 1908 Warszawa - 2 III 1978 Warszawa), aktor
 3920. POBOŻANKA Gena, wła¶c. Procówna (1889 - 13 IX 1921 Warszawa), aktorka
 3921. POCHMARSKI Bolesław (1883 - 28 IV 1945 Sandbostel), kierownik literacki
 3922. PODBIELSKA Bronisława (działała 1877-1880), aktorka
 3923. PODBIELSKA Celina (działała 1879), aktorka
 3924. PODBIELSKA Felicja (działała 1816-1818), aktorka
 3925. PODBIELSKA Maria (działała 1876-1877), aktorka, ¶piewaczka
 3926. PODBIELSKI Stanisław (działał 1829-1843), aktor
 3927. PODBORÓWNA Eugenia, zamężna Berterman (23 X 1897 Warszawa - 16 I 1975 Warszawa), aktorka
 3928. PODESTI Vittorio (1858 lub 1859 Rzym - wrzesień 1926 Mediolan), dyrygent włoski działaj±cy w Polsce
 3929. PODESZWICKI, Pode¶wicki, Ryszard (20 X 1913 Warszawa - 30 III 1976 Gliwice), tancerz, choreograf
 3930. PODGÓRSKA Antonina, zamężna Dybizbańska (15 VII 1879 Kraków - 11 VII 1953 Poznań), aktorka
 3931. PODGÓRSKI Paweł Waldemar (10 VIII 1935 Wrona k. Płońska - 1 XI 1978 Warszawa), lalkarz, aktor
 3932. PODGÓRSKI Szymon (1755 - 14 V 1800 Warszawa), aktor
 3933. PODGRABIŃSKA, Podgarbińska, Magdalena, z domu Geringer (ok. 1802 - 20 II 1832 Lublin), aktorka
 3934. PODGRABIŃSKI, Podgarbiński, Leon (ok. 1795 - 20 V 1835), aktor, ¶piewak
 3935. PODHORSKA Władysława Wanda, z Lewandowskich (działała 1884-1914), aktorka, ¶piewaczka
 3936. PODHORSKI Julian Henryk, pseud. Pomian, także J.H. Okołów-Podhorski (1867 - 16 I 1929 Lwów), aktor
 3937. PODLEWSKA, Padlewska, Zofia (działała 1862), tancerka, aktorka, ¶piewaczka
 3938. PODLEWSKI Stanisław (1886-1943), aktor
 3939. PODOLSKA Karolina, wła¶c. Pasenbach (działała 1864-1886), aktorka
 3940. PODUSZKO Zenobiusz (29 X 1887 Oczeretino na Ukrainie - 3 III 1963 ŁódĽ), scenograf
 3941. PODWYSOCKI Konstanty (28 VI 1856 Korżowa pow. Podhajce - 12 VI 1904 Meducha pow. Halicz), aktor, reżyser
 3942. PODWYSZYŃSKA Emilia, z Knapczyńskich (20 VII 1865 lub 15 II 1866 Warszawa - 23 IX 1890 Kraków), aktorka
 3943. PODWYSZYŃSKI Aleksander Karol (17 XII 1846 Rzeszów - 17 VI 1887 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3944. POGORZELSKA Karolina (działała 1888-1901), aktorka, dyr. teatru
 3945. POGORZELSKA Zula, wła¶c. Zofia P., zamężna Runowiecka (ok. 1898 - 10 II 1936 Wilno), aktorka, pie¶niarka
 3946. POHLMANN Fryderyk Ludwik (1805-1870), dekorator
 3947. POL, Pohl, Tadeusz Jan (27X111862 Kraków - 9 IX 1934 Bydgoszcz), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 3948. POL-DOLIŃSKI Leopold, wła¶c. L. Doliński, pseud. Poliński (ok. 1874 - 29 X 1918 Kraków), aktor, tancerz, baletmistrz
 3949. POLACZEK Władysław (działał 1893-1903), aktor
 3950. POLAK Władysław (7 XI 1892 Lwów - ok. 1952), aktor
 3951. POLEK Lidia Adrianna, zamężna Gładysiewicz (29 I 1913 Szkło k. Lwowa - 12 II 1974 Wrocław), aktorka
 3952. POLEŃSKI Stanisław Adolf, wła¶c. S.A. Krautenfeld (działał od 1901 - zm. 1945 Nowy Jork, USA) aktor, reżyser, dyr. teatru
 3953. POLESKA Helena, z Sikorskich, 1° v. Tatrzańska, 2°v. Pilawitz (13 IX 1891 Lwów - 26 I 1979 Skolimów k. Warszawy), tancerka, ¶piewaczka, aktorka
 3954. POLEWKA Adam (4 III 1903 Kraków - 1 X 1956 Kraków), dyrektor, kierownik lit. teatru
 3955. POLIAK, Polyak, Polak, Zuzanna, zamężna Woroniecka (ok. 1820 - 9 IX 1848 Warszawa), tancerka
 3956. POLICHNOWSKA Anastazja Ludmiła (działała od 1817 - zm. 14 III 1871 Warszawa), tancerka
 3957. POLIŃSKA-LEWICKA Matylda, z domu Polińska, zamężna Lewicka (23 I 1881 Lwów - 17 XI 1968 Valleyfield, Kanada), ¶piewaczka
 3958. POLKOWSKA Ludwika, z domu Saint-Amand (ok. 1810 - 15 VIII 1838 Warszawa), tancerka
 3959. POLKOWSKA Maria (działała 1893-1905), aktorka
 3960. POLKOWSKI Andrzej Edmund, także A. Boleszyc-Polkowski (23 XI 1922 Kalisz - 30 XI 1979 Wrocław), aktor
 3961. POLKOWSKI Józef, wła¶c. J. Olżyński (ok. 1797 - 9 VI 1835 Warszawa), ¶piewak, aktor
 3962. POLLAK Ernestyna (działała 1846-1851), aktorka, ¶piewaczka
 3963. POLLAK Franciszek Karol Józef Ernest (ur. 1798 Przychód lub Przychody k. Opola - działał do 1855), dyrygent, ¶piewak
 3964. POŁOMSKA Ada (działała 1937-1941; zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktorka
 3965. POŁOŃSKI Piotr (26 XI 1901 Astrachań - 31 V 1979 Białystok), aktor
 3966. POLOŃSKI Stefan, także S.Polonyi-Poloński, wła¶c. S.Polonyi ( 1 I 1903 Kraków - 13 VI 1968 Gliwiece ), aktor, lalkarz, reżyser, dyrektor teatru
 3967. POŁUJAN, Półjan, Pułjan, Adam (działał 1830-1856), aktor
 3968. POLUSZYŃSKI, Polusiński, Józef (działał 1904-1908), aktor, ¶piewak
 3969. POMIAN Natalia, wła¶c. N. Borodzicz, zamężna Eychhorn (7 VII 1877 Warszawa - ok. 7 VIII 1944 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 3970. POMIROWSKI Leon, wła¶c. L. Pomper (30 VII 1891 Warszawa - 31 III 1943 Majdanek), kierownik literacki
 3971. PONIECKI Leon Ostoja (29 V 1873 Gołańcz pow. W±growiec - 20 VIII 1945 Chorzów), dyrygent
 3972. PONY Rudolf Karol (1881 Lwów - 10 IX 1946 Warszawa), aktor
 3973. POPEK Franciszek (działał 1870-1884), tancerz
 3974. POPIEL Helena Agata, zamężna Czerkiesow, Czerkasow (ur. 5 II 1844 Warszawa - działała do 1902), tancerka
 3975. POPIEL Ignacy (działał 1877-1891), aktor, dyr. teatru
 3976. POPIEL Jan Antoni Franciszek (9 III 1894 Warszawa - 3 IX 1966 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3977. POPIEL Jan, Sykstus Eustachy, Sylwester (27 III 1821 Rybitwa pow. Sochaczew - 4 VII 1883 Warszawa), tancerz
 3978. POPIEL Paulina (działała 1881-1891), ¶piewaczka
 3979. POPIEL Romana, zamężna ¦wiecka (22 II 1849 Warszawa - 12 XII 1933 Warszawa), aktorka
 3980. POPIELEWSKA Bronisława (działała 1866-1871), tancerka
 3981. POPIELEWSKI Wacław (ok. 1874 - 15 XI 1901 Warszawa), tancerz
 3982. POPIOŁEK Hipolit Franciszek (13 VIII 1811 Kraków - 19 VII 1849 Kraków), aktor, dyr. teatru
 3983. POPIOŁEK Józefa, z Sołtynkiewiczów (ur. ok. 1815 - działała do 1838), aktorka
 3984. POPŁAWSKA Idalia (działała 1865), aktorka
 3985. POPŁAWSKI Adolf (27 III 1881 na Wołyniu - 21 XI 1965 Warszawa), ¶piewak, reżyser
 3986. POPŁAWSKI Franciszek (działał 1844-1854), aktor
 3987. POPŁAWSKI Janusz Stanisław, pseud. Jan Bolesta, Marian Olszewski (26 X 1898 Ostrowiec ¦więtokrzyski - 10 III 1971 Gliwice), ¶piewak, aktor, reżyser, kierownik artyst. teatru
 3988. POPŁAWSKI Józef Nikodem (14 IX 1857 Hrubieszów - 20 V 1921 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 3989. POPŁAWSKI Marceli (22 VII 1882 Pieńkówka k. Jampola - 1 V 1948 ŁódĽ), dyrygent, kierownik muzyczny
 3990. POPŁAWSKI Mieczysław (11 IX 1904 ŁódĽ - 2 II 1975 Bielsko-Biała), aktor
 3991. POPOWSKI Jan (10 X 1880 lub 1871 Warszawa - 2 IX 1947), ¶piewak
 3992. POPOWSKI Paweł (ok. 1790 Grodno - przed 1846), aktor
 3993. PORADOWSKI Antoni (ur. ok. 1853 - działał do 1881), aktor
 3994. PORAJ Aleksandra, z Sułkowskich, 1° v. Dobrzańska, 2° v. Kuthan (działała 1893-1907), aktorka
 3995. PORAJ Anna, z domu Bentch, Bentsch, Baensch, zamężna Kamińska (5 VIII 1873 Warszawa - 4 III 1899 Kraków), aktorka
 3996. PORAJ, Poray, Janina, wła¶c. J. Rotter (działała 1901-14), tancerka, ¶piewaczka, aktorka
 3997. PORAJ-KO¬MIŃSKA Aleksandra, także Aleksandrowicz (14 XI 1880 Warszawa - 8 III 1970 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka
 3998. PORAJSKA Ewa, wła¶c. Halina Mirza Lipko, zamężna Skarżyńska (8 III 1910 Warszawa - 24 III 1980 Londyn), aktorka
 3999. PORĘBSKI Józef (14 II 1894 - 21 III 1952 Warszawa), aktor
 4000. PORECKA Stefania Maria (ok. 1884 - 31 I 1905 Lwów), ¶piewaczka, tancerka
 4001. POREDA Eugeniusz Jan (13 IX 1905 Warszawa - 17 VI 1972 Warszawa), aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatru
 4002. POREMBA, Poręba, Józef, wła¶c. J. Jaracz (1895 Krzyż k. Tarnowa - 27 XII 1923 Warszawa), aktor
 4003. PORTH Cecylia (działała 1886-1887), ¶piewaczka
 4004. PORTO Maria (działała 1903-1911), aktorki sez
 4005. POSIADŁOWSKA-KORINI Maria (działała 1898-1899), dyr. teatru
 4006. POSIADŁOWSKI Stanisław Zygmunt (24 IV 1897 Kraków - 30 XII 1973 Jelenia Góra), aktor
 4007. POSIADŁOWSKI Zygmunt (działał 1885-1908), aktor, dyr. teatru
 4008. POSSART Apolinary (1 XI 1911 Lwów - 29 VI 1954 Warszawa), aktor
 4009. PO¦PIEŁOWSKI Leszek (działał od 1932 - zm. 25 IX 1940 Warszawa), aktor
 4010. POTAPOWICZ Maria, zamężna Skultety (7 IX 1884 Warszawa - 8 IX 1966 Rado¶ć k. Warszawy), tancerka
 4011. POTAPOWICZ Stanisława, zamężna Michałowska (1886 Warszawa - ok. 1959 Acapulco w Meksyku), tancerka
 4012. POTWOROWSKI Tadeusz Piotr (14 VII 1898 Warszawa - 24 IV 1962 Warszawa), scenograf
 4013. POULAIN Henri (29 VI 1921 Epierre w Sabaudii, Francja - 22 X 1978 ŁódĽ), scenograf
 4014. POWALJA, Powalia, Czesław (działał 1940-1941; zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 4015. POWIADOWSKI Władysław Wojciech Stanisław (23 IV 1865 Niedrzwica woj. Lublin - 1 XI 1947 Sosnowiec), dyr. teatru, dyrygent
 4016. POWOJEWSKI Józef Marcin (15 IV 1894 Kraków - 12 III 1971 Zielona Góra), aktor
 4017. POWOŁAŃSKA Julia, Aniela (działała 1845), aktorka
 4018. POWOŁAŃSKI Julian (działał 1843-1845), aktor
 4019. POWOŁAŃSKI Kazimierz (20 IV 1897 - 18 XI 1921 Otwock), aktor
 4020. POZNAŃSKA Florentyna (działała 1885-1902), aktorka
 4021. POŻERSKA Eugenia, Genowefa, Helena, także E. Moretti, E. Pożerska-Moretti, zamężna Walterejt (działała 1902-1915), tancerka
 4022. POŻERSKA Maria, także M. Pożerska-Moretti (działała 1906-1907), tancerka
 4023. PRABUCKI Wacław (11 II 1925 Wielki Komorsk k. ¦wiecia na Pomorzu - 6 VI 1971 Gdańsk), ¶piewak
 4024. PRASKA, Prażska, Praszska, Zofia (działała 1895-1908), tancerka
 4025. PRAUN Franciszka (działała 1885 - ok. 1894), ¶piewaczka, aktorka
 4026. PRAWDZIC Maria, wła¶c. M. Zeisinger (działała 1882-1901), aktorka
 4027. PRAWDZIC-LAYMAN Michał, także Leyrean, Lajman (22 IV 1881 Jelizawietgrad - 29 IV 1959 Szczecin), ¶piewak
 4028. PRAŻMOWSKI Marian Aleksander Jan Nepomucen Damazy (8 XII 1851 Warszawa - 25 VIII 1915 Warszawa), aktor
 4029. PRĘGOWSKI Mieczysław (15 IX 1915 Pruszków k. Warszawy - 14 II 1971 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4030. PREIS Marianna (działała ok. 1828-1832), aktorka
 4031. PREIS, Preiss, Stanisław (działał ok. 1820-1832), aktor
 4032. PREISNER, Preissner, Prejzner, Kamil (ur. ok. 1877 Kraków - działał do 1906), aktor
 4033. PREISS Włodzimierz (działał od 1923 - zm. 1942 O¶więcim), aktor, ¶piewak
 4034. PREKAŃSKA Maria (działała 1846-1847), aktorka
 4035. PREKAŃSKI Kajetan (działał 1839-1847), aktor
 4036. PREKAŃSKI Władysław (13 IX 1867 Radom - 16 II 1936 Skolimów), aktor
 4037. PRENCZYŃSKI, Pręczyński, Pryńczyński, Maciej (działał ok. 1765-1795), tancerz, baletmistrz, dyr. teatru
 4038. PROCNER Jerzy Stefan (9 VII 1924 Kraków - 16 IV 1980 Rzeszów), dyrygent, kierownik muz., dyrektor teatru
 4039. PROHAZKA Maria, z Kusterów, Kunsterów, 1° v. Malewska (działała 1876-1883), aktorka
 4040. PROHAZKA Stanisław Kostka Wincenty (14 XI 1843 Warszawa - 22 V 1908 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4041. PROHAZKA Wacław Jan (3 VIII 1849 Warszawa - 14 XI 1903 Tuszyn), aktor, tancerz, dyr. teatru
 4042. PROHAZKA, Prohaska, Prochaska, Eugeniusz Emil (26 X 1874 Zborowice k. Ciężkowic - 30 XII 1943 Warszawa), aktor, reżyser
 4043. PROHAZKA, Prohaska, Prochaska, Józef (ur. 20 XII 1876 Warszawa - działał do 1937), ¶piewak, aktor
 4044. PROHAZKA, Prohaska, Prochaska, Józef Stanisław (31 VIII 1842 Warszawa - 17 IV 1876 Płock), ¶piewak, aktor
 4045. PROKURATORSKI Stanisław (25 XI 1927 Warszawa - 30 VI 1957 Warszawa), aktor
 4046. PROMIŃSKI Bernard Kasper (ok. 1741 - 31 I 1805 Warszawa), aktor
 4047. PRONASZKO Andrzej (31 XII 1888 Derebczyn na Podolu - 15 I 1961 Warszawa), scenograf, dyr. teatru
 4048. PRONASZKO Zbigniew (27 V1885 Derebczyn na Podolu - 18 II 1958 Kraków), scenograf
 4049. PRONIEWICZ Władysław (działał od ok. 1891 - zm. 12 I 1924 Inowrocław), ¶piewak
 4050. PROSIŃSKI, Prusiński, Jan (działał od 1843 - zm. 5 VII 1857 Busko), aktor
 4051. PROSZNOWSKI Konstanty (działał 1898-1916), aktor
 4052. PROTASIEWICZ Jan (ok. 1878 Lwów -18 VIII 1901 Zakopane), aktor
 4053. PRUS-OLSZOWSKI Władysław, wła¶c. W. Olszowski, pseud. Prus (9 III 1888 Biernik k. Warszawy - 28 III 1967 Londyn), aktor
 4054. PRUSINOWSKA, Pruszanowska, Prosinowska, Antonina (działała 1765-1767), aktorka
 4055. PRZEBIŃSKI Władysław, Zbigniew, także W. Przebinda-Przebiński, wła¶c. Władysław Jacek Przebinda (8 III 1897 Kraków - 8 I 1970 Katowice), aktor
 4056. PRZEDPEŁSKA Władysława, z Królikowskich (22 VII 1846 Warszawa - 13 IX 1890 Warszawa), tancerka, aktorka
 4057. PRZEDPEŁSKI Władysław (22 VII 1839 Warszawa - 10 X 1896 Warszawa), tancerz
 4058. PRZERADZKA Janina, z B±kowskich, M J. Szurig, Szurigowa (27 XII 1906 lub 1907 Warszawa - 28 XII 1972 Katowice), aktorka
 4059. PRZERADZKI Zbigniew, także Z. Przybysz (2 VIII 1907 Bydgoszcz - 28 IX 1965 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4060. PRZETOCKA, Przytocka, A. (działała 1783), aktorka
 4061. PRZEWOSKI, Przewuski, Jerzy (działał 1839-1845), aktor
 4062. PRZIBIK Józef, wła¶c. J.Pribik (11 III 1855 Sv. Hora, Czechy - 1937 Odessa), dyrygent
 4063. PRZYBOROWSKA Ewa (działała 1906), aktorka
 4064. PRZYBYŁKO-POTOCKA Maria Henryka (23 III 1873 Warszawa - 30 VIII 1944 Warszawa), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 4065. PRZYBYŁOWICZ Michał, pseud. Przewuski (13 I 1864 Warszawa - 19 VIII 1927 Warszawa), aktor
 4066. PRZYBYLSKA Halina, zamężna Roman (24 XI 1925 Sawieciszki k. Poniewieża - 10 VI 1976 Poznań), aktorka
 4067. PRZYBYLSKI Zygmunt (1856 Kraków - 13 II 1909 Warszawa), dyr. teatru
 4068. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (7 V 1868 Łojewo na Kujawach - 23 XI 1927 Jaronty)
 4069. PRZYGODZKA Aniela, Anna, zamężna Downarowicz (ok. 1873 - ok. 26 III 1903 Kowno), ¶piewaczka
 4070. PRZYGODZKA Maria, z Jaskulskich, Jaskólskich (27 VII 1885 - 13 X 1971 Warszawa), ¶piewaczka
 4071. PRZYJEMSKI Eugeniusz, wła¶c. E. Fr±ckiewicz (1883 - przed 1949), aktor
 4072. PRZYŁĘCKI Marcin (działał 1844), aktor
 4073. PRZYSIECKA Anna Ewa (3 IV 1918 Piotrogród - 28 XI 1961 Warszawa), aktorka
 4074. PRZYSTAŃSKI Kazimierz, wła¶c. K. Frejer (5 VIII 1888 ŁódĽ - 19 I 1963 Poznań), aktor
 4075. PRZYSTAWSKI Tadeusz (29 III 1905 Kraków - 31 VII 1978 Sosnowiec), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4076. PTASIŃSKA, Ptaszyńska, Fryderyka (działała 1855-1860), aktorka
 4077. PTASZEK Jan Stanisław (11 VI 1935 Brzeziny ¦l±skie - 9 VIII 1979 Chorzów), tancerz
 4078. PUCHALSKA Bożena Jadwiga, zamężna Krzemińska (10 V 1924 Warszawa - 2 V 1976 Warszawa), tancerka
 4079. PUCHALSKI Edward Cyprian (16 IX 1874 - 8 XI 1942 Warszawa), reżyser, kierownik literacki
 4080. PUCHALSKI Piotr Bolesław (19 X 1854 Warszawa - 4 VI 1928 Kraków), aktor
 4081. PUCHALSKI Romuald (1824 - 3 V 1878 Warszawa), tancerz
 4082. PUCHALSKI Władysław (ok. 1884 Jędrzejów - 17 V 1936 Katowice), aktor, reżyser
 4083. PUCHNIEWSKA Bolesława Stefania, z Wierzbickich 1° v. K±sinowska (działała od 1873 - zm. 16 VIII 1917 Zawiercie), aktorka, ¶piewaczka
 4084. PUCHNIEWSKA Helena Joanna, zamężna Żebrowska (12 VII 1891 Warszawa - 8 VIII 1971 Pełkinia k. Jarosławia), aktorka
 4085. PUCHNIEWSKI Józef (1848 - 1 XI 1926 Sosnowiec), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4086. PUCHNIEWSKI Klemens (17 XI 1886 Warszawa - 2 III 1965 Warszawa), aktor
 4087. PUGACZÓWNA Rozalia (ur. 7 VII 1887 Starokonstantynów - działała do 1911), aktorka
 4088. PUGET, Puszet, Franciszek Jacek, Józef, wła¶c. F. de Puget-Puszet (17 XI 1926 Poznań - 9 IV 1980 Kraków), aktor, lalkarz, reżyser
 4089. PUŁJAN Gertruda, Teresa, także Połujan, Półjan (działała 1853-1860), aktorka
 4090. PURZYCKI Stanisław (ok. 1893 - 25 II 1946 Skolimów), aktor
 4091. PYSZNIK Stanisława, zamężna Frenklowa (9 IV 1863 Warszawa - 25 III 1945 Kraków), aktorka
 4092. PYTLIŃSKA Laura, z Konopnickich, pseud. Maria Zawiejska (1870 Bronów w Kaliskiem - 21 VI 1935 Żarnowiec k. Krosna), aktorka
 4093. PYTLOWOŃSKA Katarzyna (działała 1834), aktorka
 4094. QUAGLIO Carlo (działał 1762-1770), dekorator
 4095. QUATTRINI Jan (13 V 1822 Brescia we Włoszech - 10 IV 1893 Warszawa), dyrygent, dyr. opery
 4096. QUATTRINI Kornelia Henryka, z Pionów, pseud. Maurice, Morys (5 11824 Warszawa - 17 XII 1874 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4097. QUELLER Maria Stanisława, czasem Keller (działała od 1890 - zm. 22 III 1903 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 4098. RABCEWICZ Ludwika (działała 1899-1910), aktorka
 4099. RACHWAŁ Józef, wła¶c. Jan R. (ur. 27 V 1883 Kraków - działał do 1913), aktor
 4100. RACHWALSKI Józef Ignacy (7 V 1911 Warszawa - 9 II 1980 Warszawa), scenograf
 4101. RACIĘCKA Halina Krystyna, 1° v. Dandourian, 2°v. Zaleska (9 I 1923 Warszawa - 3 III 1972 Warszawa), aktorka
 4102. RACŁAWSKI Tomasz (ok. 1799 - 6 III 1839 Warszawa), aktor
 4103. RACZKOWSKI Adam (24 XII 1898 Koszedary k. Kowna - 30 V 1977 Poznań), ¶piewak, aktor
 4104. RACZKOWSKI Władysław Piotr Antoni (19 V 1893 Wartkowice k. Łęczycy - 1 VII 1959 ŁódĽ), dyrygent, kierownik artyst. teatru
 4105. RADAJEWSKA Krystyna (12 III 1933 Chełmno - 1 VII 1976 Bydgoszcz), tancerka
 4106. RADEL Zygmunt (działał 1851-1859), aktor
 4107. RADKIEWICZ Kazimiera (działała 1884-1887), aktorka
 4108. RADOSZEWICZ, Radosiewicz, Jan (5 VII 1807 Warszawa - 10 I 1843 Płock), ¶piewak, aktor, tancerz
 4109. RADOWSKA Antonina (działała od 1832 - zm. 30 V 1852 Lwów), aktorka
 4110. RADOWSKI Antoni (działał 1815-1833), aktor
 4111. RADULSKI Edward Edgard (9 IX 1908 Hungenburg w Szwecji - 10 VII 1975 ŁódĽ), tancerz, choreograf
 4112. RADWAN Antonina, wła¶c. Karolina Ludwika Petro-nela Bułat, 1° v. Trapszo, 2° v. Malawska, pseud. Stachowicz (1853 lub 1862 Kraków - 9 X 1926 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4113. RADWAN August, wła¶c. Stanisław Radziszewski (działał 1873-1892), ¶piewak
 4114. RADWAN Jerzy, wła¶c. J. Wojtczak (19 VII 1926 Toruń - 20 VI 1974 Warszawa), aktor, reżyser
 4115. RADWAN Olgierd, wła¶c. O. Swadkowski (2 II 1893 Klimowicze na Białorusi - 12 XII 1962 Jelenia Góra), aktor
 4116. RADWAN Ryszard, wła¶c. R. Wierszyłło (5 V 1907 Warszawa - 24 XI 1954 Katowice), aktor
 4117. RADZIEJOWSKI Wojciech (4 X 1935 Warszawa - 8 I 1968 Warszawa), aktor
 4118. RADZISZEWSKI Stanisław (działał 1875-1883), aktor
 4119. RADZYMIŃSKA, Radzimińska, Wiktoria, Wilhelmina, zamężna Ludwicka (działała 1902-1907), tancerka
 4120. RADZYŃSKI Hipolit (ur. 1849 Warszawa - działał do 1879), aktor
 4121. RAJCHMAN Aleksander (18 II 1855 Warszawa - 18 XII 1915 Warszawa), dyr. opery
 4122. RAJEWICZOWA Karolina (ok. 1866 - 9 VII 1891 Włocławek), aktorka
 4123. RAJEWSKI Wojciech (27 I 1914 Warszawa -18 XI 1980 Konstancin-Jeziorna), aktor
 4124. RAJGRODZKI Jan, pseud. Gródecki (20 III 1891 ŁódĽ - wrzesień 1944 Warszawa), aktor
 4125. RAJKOWSKA Anna, wła¶c. Hanna Rehmann, pseud. Hanka Pomian (10 VII 1888 Kraków- 13 VI 1966 Warszawa), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 4126. RAJKOWSKI Tadeusz (18 XII 1880 w okolicach Sanoka - 31 X 1941 Brze¶ć nad Bugiem), aktor
 4127. RAJSKA, Rayska, Bella, wła¶c. Izabela Reiss, Rejs, Rajss (ur. 1 I 1892 Lublin - działała do 1939), aktorka
 4128. RAKIEWICZOWA Aleksandra Kazimiera, z Ładnowskich (1838 lub 6 III 1840 Płock - 25 XI 1898 Warszawa), aktorka
 4129. RAKOWIECKA Maria, zamężna Byszewska, pseud. Rola (1888 - 27 XI 1918 Wólka Somiankowska, pow. Pułtusk), ¶piewaczka
 4130. RAKOWIECKI Adam, pseud. Rola (24 XII 1891 Ponikiew, woj. warszawskie - 26 VI 1948 Warszawa), ¶piewak
 4131. RAKOWIECKI Bronisław (działał od 1860 - zm. 1885 Sambor), aktor
 4132. RAKOWIECKI Wiktor (działał 1908-1912), aktor
 4133. RAKOWIECKI Zbigniew (ok. 1913 - zm. sierpień 1944 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4134. RAKOWSKI Konrad (1876-1916), kierownik literacki
 4135. RAPACKA Halina, wła¶c. Helena Felicja R., zamężna Kazimierczakowa (3 V 1901 Warszawa - 21 I 1979 Londyn), aktorka, ¶piewaczka
 4136. RAPACKA Józefina Florentyna Anastazja, z Hoffmanów, Hoffmannów (27 II 1839 Kraków - 20 X 1891 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 4137. RAPACKA Leonarda, z Kosiarskich (15 I 1899 - 1 II 1948), ¶piewaczka
 4138. RAPACKA Róża, zamężna Bogucka (20 VI 1873 Kraków - 30 V 1953 Warszawa), ¶piewaczka
 4139. RAPACKA Teodora Maria, Dora, zamężna Golczewska (11 IX 1890 Warszawa - 2 IV 1967 Toruń), aktorka
 4140. RAPACKI Adam (13 VII 1896 Zakopane - 16 III 1935 Otwock k.Warszawy), dyrygent, ¶piewak
 4141. RAPACKI Bronisław (działał 1875-1882), aktor, dyr. teatru
 4142. RAPACKI Wincenty (22 I 1840 Lipno - 12 I 1924 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4143. RAPACKI Wincenty (6 VI 1865 Kraków - 16 I 1943 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4144. RAPACKI Wincenty Andrzej Rudolf (3 V 1901 Warszawa - 3 XII 1980 Monachium), muzyk
 4145. RASIŃSKA Apolonia (działała 1909-1917), ¶piewaczka
 4146. RASIŃSKI Gustaw (9 IX 1878 Końskie - 29 VII 1958 Skolimów), aktor, reżyser
 4147. RASTAWIECKA Petronela (działała 1889-1913), ¶piewaczka
 4148. RASTAWIECKI, Rozstawiecki, Raskwicki, Antoni, Józef (działał 1832-1850), aktor, ¶piewak
 4149. RASZEWSKA, Kaszowska, Paulina, Maria (działała 1848-1870), aktorka
 4150. RASZEWSKI Michał (działał 1843-1858), aktor
 4151. RASZEWSKI, Raszowski, Antoni (1825 Kraków - 24 XII 1874 Piotrków), aktor, dyr. teatru
 4152. RASZEWSKI, Raszowski, Wincenty (działał od 1816 - zm. 28 XI 1850 Płock lub Łowicz), aktor, dyr. teatru
 4153. RATAJEWICZ Bronisława (1874 Łomżyńskie - 20 XI 1904 Warszawa), aktorka
 4154. RATAJEWICZ Feliks (20 XI 1857 Rzeszów - 31 VII 1907 Radom), aktor, dyr. teatru
 4155. RATAJEWICZ Marianna, z Zawistowskich (1817 Pułtusk - 6 XII 1867 Płock), aktorka
 4156. RATAJEWICZ Paweł Rękopiór (1818 Parczew pod Kłodaw± - 4 VI 1885 Tomaszów Lubelski), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4157. RATAJEWSKI Antoni (13 VII 1910 Warszawa - 20 XI 1979 Grudzi±dz), aktor
 4158. RATAJSKA Janina Eleonora, zamężna Gardo (26 XII 1921 Poznań - 24 X 1978 Warszawa), aktorka
 4159. RATOLD Stanisław Antoni, także Sulima-Zadarnowski (13 XI 1893 - 9 VII 1926 Warszawa), ¶piewak
 4160. RATOWSKI Stanisław (13 XI 1893 - 8 III 1921 Warszawa), aktor
 4161. RATSCHKA Rudolf Marian (16 V 1906 Lwów - 28 II 1973 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4162. RATSCHKA Władysław, pseud. Sowiński (3 VI 1877 Lwów - 13 XI 1944 Lwów), aktor, dyr. teatru
 4163. RATUSIŃSKI Stanisław (działał 1923 - zm. ok. 10 VII 1926 Łuck), aktor
 4164. RAU Anastazja, zamężna Kosińska (działała 1883-1894), aktorka
 4165. RAUT Roman (działał 1883-1889), aktor
 4166. RAUTENSTRAUCH Józef (1773 - 28 VIII 1842 Warszawa), prezes dyrekcji teatrów
 4167. RAWICZ Henryk, wła¶c. Lipiński (działał od 1872 - zm. 23 VI 1903 Kraków), aktor
 4168. RAWICZ Hermina (działała 1900-1906), aktorka
 4169. RAWICZ Jan (działał 1899), aktor, ¶piewak
 4170. RAWICZ Ludwik (działał 1881-1890), aktor, ¶piewak
 4171. RAWICZ Ludwika, ze Staczyńskich (działała 1887-1907), aktorka
 4172. RAWICZ Zofia, wła¶c. Gurbska, zamężna Rzecznikowa (działała 1872-1881), aktorka
 4173. RAWICZ-ŁOPATKO Helena, z Szymańskich (29 V 1894 Warszawa - 18 IX 1926 Warszawa), aktorka
 4174. RAWICZ-NIEDZIAŁKOWSKI Kazimierz (4 III 1903 Warszawa - 20 XII 1924), aktor
 4175. RAWNER Jakub (działał 1896-1904), ¶piewak
 4176. RAWSKI Eugeniusz, wła¶c. E. WoĽniak (14 IX 1904 ŁódĽ - 26 VIII 1975 ŁódĽ), aktor
 4177. RDZAWICZ Karol, wła¶c. K. Chlebiński (16 VII 1893 - 5 IX 1927 Warszawa), aktor
 4178. REBIĆEK, Rzebiczek, Elżbieta (działała 1884-1890), ¶piewaczka
 4179. REBIĆEK, Rzebiczek, Józef (7 II 1844 Praga - 24 III 1904 Berlin), dyrygent czeski działaj±cy w Polsce, dyr. teatru
 4180. RECHEN Adolf (działał 1868-1886), aktor
 4181. RECHEŃSKI Leon, wła¶c. Rechen (24 VI 1879 Lwów - zm. w czasie II wojny ¶wiat.), aktor, ¶piewak
 4182. RECHTLEBEN Leon (działał 1909-1927), ¶piewak
 4183. RECKI Bronisław, wła¶c. B. ¦wierzewski (działał od 1879 - zm. 8 X 1881 Lublin), aktor
 4184. RECKI Jan, wła¶c. Bolesław Windygo (działał od 1873 - zm. 1916 Włocławek), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4185. REDEN Edward (działał od 1915 - zm. ok. 1934), aktor, monologista
 4186. REDO Józef Stanisław (3 V 1872 Wilanów - 9 XI 1941 Warszawa), ¶piewak, aktor, reżyser
 4187. REGICZ Irena, zamężna Pieczonkowa (1893 Kraków - 17 I 1937 Warszawa), aktorka
 4188. REGRO-REGIRER Zygmunt (13 I 1896 Warszawa - 12 XII 1965 Piaseczno), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4189. REINSTEIN Eliza, pseud. Saporeni (działała 1850-1851), ¶piewaczka
 4190. REISEWITZ Tadeusz (działał 1881-1892), aktor
 4191. REISING Antoni Marian (13 VI 1905 Lwów - 6 I 1975 Tarnów), scenograf
 4192. REJ-¦CIWIARSKA, Rey-¦ciwiarska, Helena Zofia, wła¶c. H. ¦ciwiarska, zamężna Rozenberg (251 1908 Warszawa - 13 X 1976 ŁódĽ), aktorka
 4193. REJEWSKA Anna Jadwiga (1870 - 29 XII 1942 Warszawa), ¶piewaczka
 4194. REJEWSKA Helena, zamężna Dobrowolska (działała od 1888 - zm. 18 VII 1919), aktorka, ¶piewaczka
 4195. REJMERS, Reimers, Adam (działał 1827-1857), aktor
 4196. REJTAN, Reytan, Julia, wła¶c. Robertyna Niestojeńska (działała 1843-1845), aktorka
 4197. REJTEROWICZ, Reyterowicz, Marian (działał 1876-1897), aktor, dyr. teatru
 4198. REKANOWSKI Piotr, Łukasz (działał 1822 - zm. po 1865), aktor, dyr. teatru
 4199. RELEWICZ-ZIEMBIŃSKA Pelagia, z Dopierałów, zamężna Ziembińska (23 X 1896 Poznań - 12 VIII 1972 Poznań), aktorka, ¶piewaczka
 4200. REMBECKA Emilia Teofila, zamężna Nekrasz (ur. 22 X 1833 Warszawa - działała do 1872), aktorka, tancerka
 4201. REMBECKA Julia, z Sosnowskich (ur. 18 VII 1804 Warszawa - działała do 1865), aktorka
 4202. REMBECKA Ludwika Leontyna (ur. 3 IV 1832 - działała do 1858), aktorka, dyr. teatru
 4203. REMBECKI Edmund Dydak (ur. 13 XI 1838 Warszawa - działał do 1865), aktor, tancerz
 4204. REMBOWSKI Bolesław, Bogumił, także Rembowicz (działał od 1900 - zm. przed 19 XII 1914), aktor
 4205. REMIN Bolesław (ok. 1891 - 24 IX 1938 Katowice), ¶piewak operowy i operetkowy
 4206. REMY Benedykt, wła¶c. Reinberg (działał 1897-1916), ¶piewak, dyr. teatru
 4207. RENAND H. (działała 1877-1878), aktorka
 4208. RENARD Władysław, wła¶c. Szymon Władysław Czarnocki (ok. 1868 Warszawa - 21 I 1937 Wilno), konferansjer, aktor
 4209. RENCZYŃSKA, Ręczyńska, Agnieszka, Weronika, z Gwozdeckich, 2° v. Raszkowa, 3° v. Jarkiewiczowa (ur. 20 I 1814 Warszawa - działała do 1862), aktorka
 4210. RENCZYŃSKI, Ręczyński, Ludwik Wiktor (1799 - 2 IV 1837 Białystok), aktor, dyr. teatru
 4211. RENE Olga, Wiktoria, wła¶c. Strońska (działała 1877-1880), ¶piewaczka
 4212. REŃSKA Eugenia Barbara, zamężna Zagórska (29 VIII 1909 Ostrowiec ¦więtokrzyski - 14 VI 1975 Londyn), aktorka, reżyser
 4213. RENTGEN Marian, wła¶c. Guntner (23 VI 1888 Bochnia pod Lwowem - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor, piosenkarz
 4214. REPKA Eleonora, zamężna Buszek (działała 1852-1853), ¶piewaczka
 4215. REPPE Ludwika(1804 - 18 VII 1824 Warszawa), aktorka, tancerka
 4216. RERAK, Berak, Janina (działała 1866), aktorka
 4217. RESZKE Edward, de Reszke (22 XII 1853 Warszawa - 25 V 1917 Garnek pow. Radomsko), ¶piewak
 4218. RESZKE Jan Mieczysław, de Reszke (14 I 1850 Warszawa - 3 IV 1925 Nicea), ¶piewak
 4219. RESZKE Józefina, zamężna Kronenberg (4 VI 1855 Warszawa - 22 II 1891 Warszawa), ¶piewaczka
 4220. REVERS, Reuvers, Anna de (działała 1902-1906), ¶piewaczka
 4221. REWERA-REWSKI Edward(16 VI 1899 - 31 VII 1956), aktor
 4222. REWKOWSKI Zygmunt Bolesław (20 II 1905 Kowno - 10 VII 1961 Londyn), aktor
 4223. REYMONT Władysław, wła¶c. Władysław Stanisław Rejment, pseud. Urbański (7 V 1867 Kobiele Wielkie - 5 XII 1925 Warszawa)
 4224. REZGOŁ, Rezgol, Aleksander (działał 1843-1845) aktor, tancerz, dyr. teatru
 4225. REZNICEK Emil Mikołaj (4 V 1860 Wiedeń - 5 VIII 1945 Berlin), dyrygent czeski działaj±cy w teatrze polskim
 4226. RIBERA-MANEJA Antoni (3 V 1873 Barcelona - 4 III 1956 Madryt), dyrygent hiszpański działaj±cy w teatrze polskim
 4227. RIESS Leokadia (działała 1880-1884), aktorka
 4228. RINAS, Rynas, Helena, także Liederówna, zamężna Fromowa (ur. 31 XII 1891 - działała do 1938), aktorka, ¶piewaczka
 4229. RITTERNDORF, Ryttendorf Agnieszka, zamężna Szpitzbart (1787-1847), aktorka
 4230. RITTNER Tadeusz (31 V 1871 Lwów - 19 VI 1921 Bad Gastein), dyr. teatru, reżyser
 4231. RIVOLI Julia, zamężna Kaciuciewicz (działała 1832-1865), ¶piewaczka, aktorka
 4232. RIVOLI Ludwika Tekla, zamężna Tomaszkiewicz (3 III 1814 Łęczyca - 16 X 1878 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4233. RIVOLI, Rywoli, Barbara (działała 1808-1810), ¶piewaczka
 4234. RIVOLI, Rywoli, Paulina (22 VII 1823 lub 1817 Wilno - 12 X 1881 Warszawa), ¶piewaczka
 4235. RIVOLI, Rywoli, Wacław (1783 - 1829 Wieluń), aktor, ¶piewak
 4236. RIZA Teresa (działała 1852-1856), tancerka wiedeńska działaj±ca w Polsce
 4237. ROCHACKI, Rochalski, Teodor (działał 1783-1797), tancerz
 4238. RODKIEWICZ Jan (działał 1842-1846), aktor
 4239. RODKIEWICZ Klara (ur. ok. 1809 - działała do 1829), aktorka
 4240. RODKIEWICZ Leon (działał 1829), aktor
 4241. RODMUNT, Rodmund, Aleksander, wła¶c. Niczypor, (1888 - 26 VII 1915 Warszawa), aktor
 4242. RODOWICZ Zofia, z Zobczyńskich (21 V 1878 - 5 X 1928), aktorka
 4243. RODZIEWICZ Klemens (działał 1858 - zm. po 1878), dekorator
 4244. RODZIŃSKI Artur (2 I 1894 Split w Jugosławii - 28 XI 1958 Boston w USA), dyrygent
 4245. ROGALSKI Zygmunt (działał 1846-1851), aktor
 4246. ROGER Edgar, wła¶c. E. Ogonowski (działał 1866-1883), aktor, ¶piewak
 4247. ROGER Wanda, wła¶c. W. Ogonowska (działała 1869-1876), aktorka
 4248. ROGIŃSKA Loda, wła¶c. Leokadia R., zamężna Woyciechowska (1 I 1894 lub 1896 Załuski - 22 VIII 1972 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 4249. ROGIŃSKA Michalina, zamężna Fillebornowa (1876 Warszawa - ok. 1939 Warszawa), tancerka
 4250. ROGIŃSKA Stanisława (działała 1894-1909), tancerka
 4251. ROGOSZ Józefina, wła¶c. Józefa Alicja R., 1° v. Zagórska, 2° v. Pieńkowska, 3° v. Colonna-Walewska (12 VIII 1884 Nowe Sioło k. Stryja na Podolu - 12 II 1968 Kraków), aktorka
 4252. ROGOWSKA Tekla, z Miładowskich (ok. 1786 - przed 1846), aktorka
 4253. ROGOWSKI Józef (1776 pow. wileński - 3 VI 1846 Wilno), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4254. ROGOWSKI Ludomir Michał (3 X 1881 Lublin - 14 III 1954 Dubrownik w Jugosławii), dyrygent
 4255. ROHR Antoni (działał 1845), aktor
 4256. ROHR Karolina (działała 1845), aktorka
 4257. ROHRING Tadeusz (25 V 1899 Lwów - 22 VII 1959 Grudzi±dz), aktor
 4258. ROJEWSKI Tadeusz, Marcin (ok. 1884 - 10 IX 1909 Kraków), aktor
 4259. ROKOSZEWSKA Aleksandra (działała 1837-1841), aktorka
 4260. ROLAND Jerzy, wła¶c. Konopka (ok. 1900-1940 Muszyna), aktor
 4261. ROLAND Juliusz, wła¶c. Juliusz Jerzy Konopka (12 VIII 1924 Wejherowo - 18 V 1977 Warszawa), aktor
 4262. ROLAND Kazimiera, także Zamorska (działała 1907-1912), aktorka
 4263. ROLAND Teodor Aleksander, wła¶c. T. A. Konopka (1856 Kutno lub 1863 Siedlce - 10 X 1928 Warszawa), aktor
 4264. ROLAND Witold, wła¶c. Konopka (1898 - 27 V 1929 pod Łowiczem), aktor
 4265. ROLANDOWA Helena Maria, wła¶c. H.M. Konopka, z Szymborskich (29 XII 1872 Lublin - 20 IX 1952 Skolimów), aktorka
 4266. ROLICZ Wojciech, wła¶c. W. Gwiazda (19 III 1884 Warszawa - ok. 1940 Warszawa), aktor
 4267. ROLLETSCHEK, Rollecek, Roliczek, Wacław (działał 1825-1845), dyrygent
 4268. ROLLÓWNA Matylda (działała 1901-1902), ¶piewaczka
 4269. ROMAN Klemens, wła¶c. K. Kriżek, Krziżek (17 X 1882 Rudki k. Lwowa - 22 I 1967 Skolimów k. Warszawy), aktor
 4270. ROMAN Mieczysław (1 I 1900 Kraków - 26 XI 1969 Zakopane), aktor
 4271. ROMAN Władysław Justyn (24 VIII 1868 Lublin - 28 11905 Lwów), aktor, ¶piewak
 4272. ROMAN Zbigniew Manswet (16 IV 1928 Warszawa - 31 I 1977 Przygodzice k. Poznania), aktor, reżyser
 4273. ROMANEK Stanisław (10 IV 1920 ŁódĽ - 15 II 1966 Kraków), aktor, ¶piewak
 4274. ROMANISZYN Bronisław (13 VI 1885 Lwów - 9 VI 1961 Sosnowiec), aktor, ¶piewak
 4275. ROMANISZYN Bronisław (21 VII 1880 Baligród lub Bochnia - 19 I 1963 Kraków), ¶piewak
 4276. ROMANKIEWICZ Paulina (działała 1904-1911), tancerka, aktorka
 4277. ROMANOWICZ Łucja (działała 1888), aktorka
 4278. ROMANOWICZ Maria (1 VII 1852 - po 1934 Wiżnica), aktorka
 4279. ROMANOWICZ Teofila, zamężna Koralewicz (16 V 1842 - marzec 1924 Czerniowce), aktorka, dyr. teatru
 4280. ROMANOWICZ, Romanowski, Roman (działał 1878-1902), aktor, dyr. teatru
 4281. ROMANOWSKA Klaudia (działała 1880-1899), aktorka
 4282. ROMANOWSKI Antoni (21 XII 1882 Warszawa - 25 VII 1972 Bukareszt), tancerz, choreograf
 4283. ROMANOWSKI Ignacy (1798 - 30 IV 1831 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4284. ROMEJKO Jan (28 VII 1887 Wilno - 3 X 1965 Wrocław), ¶piewak, reżyser
 4285. ROMER Napoleon (działał 1871-1873), dekorator
 4286. ROMIŃSKA Celina (31 VII 1913 - 18 II 1948), aktorka
 4287. ROMOWICZ Julia, zamężna Piekarska (działała 1909-1939), aktorka
 4288. ROŃSKA Nina, Janina, wła¶c. Dioniza Elżbieta Rotter, zamężna Landes (8 XI 1906 Lwów - 10 X 1970 Gdańsk), aktorka, suflerka
 4289. ROSENFELD Józef (działał 1872), aktor, ¶piewak
 4290. ROSIŃSKI Bolesław, wła¶c. B. Raszyński (23 III 1890 Warszawa - 22 XII 1979 Szczecin), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4291. ROSIŃSKI Tadeusz Jacek (17 VIII 1919 Niemce w Kieleckiem - 14 lub 15 III 1980 Gdynia), aktor
 4292. ROSŁAN Bolesław (4 VIII 1882 Warszawa - 1 XI 1952 Poznań), aktor, reżyser
 4293. ROSSA Władysław (18 XI 1919 Wieniec k. Łodzi - 21 XII 1979 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru
 4294. ROSSIGNOL, Rosignol, Klementyna, zamężna Kraushar (działała 1902-1923), tancerka
 4295. ROSSO, Russo, Teofila (działała 1860), aktorka
 4296. ROSTKOWSKA Aleksandra Maria, z Trzeciaków, 1 voto Uszyńska (21 XI 1879 - 12 III 1954 Warszawa), aktorka
 4297. ROSTKOWSKA Balbina, zamężna Kudliczowa (30 III 1809 - 20 VIII 1884 Warszawa), aktorka
 4298. ROSTKOWSKA Waleria, z Trzcińskich (30 VII 1825 lub 1827 Przybyszyce - 24 I 1917 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4299. ROSTKOWSKI Bronisław (23 II 1875 - 12 VI 1957 Warszawa), dyr. teatru
 4300. ROSZEWSKA Antonina (działała 1830-1843), aktorka, tancerka
 4301. ROSZKOWSKA Wanda (działała 1898-1912), ¶piewaczka
 4302. ROSZKOWSKI Czesław (3 X 1908 Zambrów - 3 IV 1978 Warszawa), aktor
 4303. ROTTENGRUBER August, Józef (działał 1781-1784), aktor, ¶piewak
 4304. ROTTER Amelia Zofia, 1° v. Reklewska, 2° v. Jarnińska, 3° v. Myszkiewicz (16 II 1879 Warszawa - 14 IX 1942 Warszawa), aktorka
 4305. ROTTER Stanisława, zamężna Turowicz, Turowska (ok. 1880 Warszawa - 25 IX 1907 Warszawa), aktorka
 4306. ROUSSEAU Eugenia (działała 1873-1875), aktorka
 4307. ROWIŃSKA Eleonora, Leonia (działała 1880-1902), tancerka
 4308. ROWIŃSKA Hermina, zamężna Skierecka (11 XI 1879 Rzeszów - 2 XI 1930 Lwów), aktorka
 4309. ROWIŃSKI Kazimierz (15 XI 1905 Kupin w Rosji - 23 X 1972 Gdańsk), aktor
 4310. ROWIŃSKI Mieczysław, Marian (działał 1897-1899), aktor
 4311. ROY Stanisław, wła¶c. S. Siwik (9 XI 1894 Jasło - 5 IX 1954 Warszawa), ¶piewak, kierownik artystyczny
 4312. ROYER Ignacy (1842 Warszawa - 9 V 1889 Warszawa), tancerz
 4313. ROYER, Roie, Ludwik (1799 Paryż - 25 X 1885 Warszawa), tancerz, aktor
 4314. ROZENBERG Edward, pseud. Rej, Rey, E. Różański (28 XI 1896 Warszawa - 14 V 1949 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, dyrektor teatru
 4315. RÓZGIEWICZ Henryk (28 XI lub 23 XII 1912 Wilno - 23 III 1961 Cieszyn), aktor
 4316. ROZWADOWSKA Helena Stanisława, wła¶c H.S. Targosz, zamężna Bielenin (21 II 1888 Kraków - 9 II 1968 Katowice), aktorka
 4317. ROZWADOWSKA Zofia, zamężna Olszewicz (22 III 1894 Strzemieszyce Wielkie k. D±browy Górniczej - 25 X 1973 Wrocław), aktorka
 4318. ROZWADOWSKI Teofil (20 XII 1888 Warszawa - 2 X 1924 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4319. ROŻALSKI Karol (27 XII 1848 Zgierz - 27 I 1909 Warszawa), dyrygent
 4320. RÓŻAŃSKA Aleksandra, ze Strzelbickich (ur. 1824 Mińsk - działała do 1865), aktorka
 4321. RÓŻAŃSKA Emilia, Rozalia, z Popielów (4 III 1870 Lwów -16 III 1928 Rybnik), aktorka
 4322. RÓŻAŃSKA Felicja, z Ostrowskich (ur. 1860 - działała do 1892), aktorka
 4323. RÓŻAŃSKI Antoni (10 VI 1862 Guzów pow. błoński - 26 IX 1934 Warszawa), aktor
 4324. RÓŻAŃSKI Czesław (1900 - 1 VII 1920 Warszawa), aktor
 4325. RÓŻAŃSKI Leon, wła¶c. Marchefkay (1856 - 16 X 1900 Kalisz), aktor
 4326. RÓŻAŃSKI Ludgar Mieczysław, wła¶c. Rosenblum (26 III 1858 - 21 XI 1909 Łowicz), aktor
 4327. RÓŻAŃSKI Mieczysław Marian (28 XI 1902 Grybów k. Nowego S±cza - 27 V 1969 La Grenia w Argentynie), scenograf
 4328. RÓŻEWICZ Maria (działała 1903-1904), aktorka
 4329. ROŻNIECKA Józefa, zamężna Pytlasińska (1867 - 1 IV 1931), aktorka, ¶piewaczka
 4330. ROŻNIECKI Aleksander (1771 lub 12 II 1774 Warszawa - 24 VII 1849 Warszawa), prezes dyrekcji t. warszawskich
 4331. ROŻNIECKI Gabriel (1815 - 7 IX 1887 Warszawa), dyrygent
 4332. ROŻNOWSKI, Rożnowski, Czesław, wła¶c. Cz. Kurasz (27 V 1910 Poznań - 10 VII 1972 Szczecin), aktor
 4333. RÓŻYCKA Aniela, wła¶c. Rzepecka (działała 1872-1885), ¶piewaczka
 4334. RÓŻYCKA Elwira, z Glińskich (10 X 1898 lub 1899 Białystok - 22 X 1979 Białystok), aktorka
 4335. RÓŻYCKA Magdalena (ur. ok. 1773 - działała do 1794), tancerka
 4336. RÓŻYCKA Maria (działała 1900-1901), aktorka
 4337. RÓŻYCKI Antoni (działał 1869-1877), aktor
 4338. RÓŻYCKI Antoni Leonard (31 V 1885 Augustów - 5 II 1967 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4339. RÓŻYCKI Karol (działał 1884-1895), aktor, ¶piewak
 4340. RÓŻYCKI Ludomir (6 XI 1884 Warszawa - 1 I 1953 Katowice), dyrygent
 4341. RUBIRATO Henryk (działał w teatrze polskim 1884-1885), ¶piewak włoski
 4342. RUDECKA Roma, wła¶c. Romana Wanda R., zamężna Rychter (17 XI 1909 Warszawa - 26 II 1966 Sopot), aktorka, recytatorka
 4343. RUDEK Ireneusz (działał od 1945 - zm. ok. 1946 Zakopane), aktor
 4344. RUDIUK Antoni (działał od 1900 - zm. ok. 1931 Warszawa), dekorator
 4345. RUDKIEWICZ Helena (ok. 1839 - 23 XI 1873 Lwów), aktorka
 4346. RUDKIEWICZ Teofila, Klara, z Mareckich (działała 1821-1845), aktorka, ¶piewaczka
 4347. RUDKIEWICZ, Rutkiewicz, Leon (1785 - 3 VI lub 1 VII 1855 Lwów), aktor
 4348. RUDNICKA Helena, Julia (działała 1865-1866), aktorka
 4349. RUDNICKA Henryka (działała 1866-1877), aktorka
 4350. RUDNICKA Julianna (działała 1788-1791), aktorka
 4351. RUDNICKA Katarzyna (działała 1854-1859), aktorka
 4352. RUDNICKA Maria (działała 1788-1791), aktorka
 4353. RUDNICKA Maria (działała 1867-1869), aktorka
 4354. RUDNICKA Wanda (działała 1879-1890), aktorka
 4355. RUDNICKA Zofia Krystyna, zamężna Debich (6 IV 1937 ŁódĽ - 11 IX 1974 ŁódĽ), ¶piewaczka
 4356. RUDNICKI Adam (działał 1838-1859), aktor
 4357. RUDNICKI Marcin (działał 1799-1802), aktor, ¶piewak
 4358. RUDNICKI Marian Teofil (7 III 1888 Kraków - 31 XII 1944 Kraków), dyrygent
 4359. RUDOWSKA, Rudawska, Paulina (działała 1800-1801), aktorka
 4360. RUDZIEWICZ Szymon (działał 1830), dyr. teatru
 4361. RUDZKI Kazimierz (16 I 1911 Warszawa - 2 II 1976 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4362. RUKAWINA Fryderyk (28 X 1878 Pula w Jugosławii - 26 X 1940 Zagrzeb), dyrygent chorwacki działaj±cy w Polsce
 4363. RULIKOWSKI Mieczysław Jakub Ludwik (26 VII 1881 Warszawa - 14 I 1951 Grodzisk Mazowiecki), kierownik lit. teatru
 4364. RUPNIEWSKA Grażyna (działała 1893-1894), aktorka
 4365. RUSECKA Władysława, Józefa, z Sulikowskich (1857 - 13 X 1921 Sosnowiec), aktorka
 4366. RUSECKI Marceli (1850 Radom - 31 I 1920 Sosnowiec), aktor
 4367. RUSIECKA Helena, zamężna Szyperska (2 III 1928 Smorgonie, woj. Wileńskie - 29 XI 1964 Bydgoszcz), ¶piewaczka
 4368. RUSIECKI Kazimierz (działał 1885-1893), tancerz
 4369. RUSSANOWSKI Jan (1817 Mińsk Litewski - 12 VIII 1885 Lublin), aktor, dyr. teatru
 4370. RUSTEM Jan (1762 Konstantynopol - 21 VI 1835 Wilno), dekorator
 4371. RUSZCZEWSKA Anna, z domu Komar (28 XI 1888 Kazań w Rosji - 1 V 1975 Warszawa), ¶piewaczka
 4372. RUSZCZYC Ferdynand (10 XII 1870 Bohdanów w Nowogrodzkiem - 30 X 1936 Bohdanów), scenograf
 4373. RUSZCZYC Irena, zamężna Drwęska (5 V 1884 - 16 XII 1955 Pruszków), aktorka
 4374. RUSZCZYC Rena, zamężna Szumowiczowa (7 VII 1901 Białystok - 8 V 1965 Białystok), aktorka, dyr. teatru
 4375. RUSZCZYC-ZDŻARSKI Wacław (działał 1902-1910), aktor
 4376. RUSZKOWSKA Pelagia, zamężna Niemojewska (działała 1875-1886), aktorka, ¶piewaczka
 4377. RUSZKOWSKI Jan (działał 1872), tancerz
 4378. RUSZKOWSKI Ludwik, wła¶c. Hauser (30 XII 1886 Samborek pod Krakowem - 18 X 1960 Kraków), aktor
 4379. RUSZKOWSKI Ryszard (1856 Warszawa - 9 V 1898 Lwów), aktor, ¶piewak
 4380. RUSZKOWSKI Wojciech Roman, pseud. W. Zboiński (29 V 1897 Lwów - 29 XII 1976 Kraków), aktor, ¶piewak
 4381. RUTKOWSKA Amelia (działała 1878-1889), aktorka
 4382. RUTKOWSKA E. (działała 1894), aktorka
 4383. RUTKOWSKA Felicja, zamężna Stępińska (ok. 1880 - 24 V 1921 Warszawa), aktorka
 4384. RUTKOWSKA Iza, zamężna Procko (ok. 1893 lub 10 I 1902 Siedlce - 26 IV 1957 Lublin), aktorka
 4385. RUTKOWSKA Janina, zamężna Fryzę (działała od 1890 - zm. 2 XII 1945 Warszawa), tancerka
 4386. RUTKOWSKA Józefa (działała od 1825 - zm. 27 IX 1865 Lwów), aktorka, tancerka
 4387. RUTKOWSKA Józefa Teona (działała 1857-1858), aktorka
 4388. RUTKOWSKA Julia, zamężna Wertheim (działała 1906-1916), aktorka
 4389. RUTKOWSKA Karolina, z Werterów (1766-1828), aktorka ¶piewaczka
 4390. RUTKOWSKA Maria, zamężna Brzozowska (działała od 1885 - zm. grudzień 1950 Paryż), tancerka
 4391. RUTKOWSKA Polixena (działała 1816-1820), aktorka
 4392. RUTKOWSKI Bronisław (27 II 1896 Komaje k. ¦więcian na WileńszczyĽnie - 1 VI 1964 Lipsk), kierownik muz. teatru
 4393. RUTKOWSKI Józef (12 II 1856 Grabkowo pow. Włocławek - 15 IV 1918 Warszawa), ¶piewak
 4394. RUTKOWSKI Władysław (działał 1858-1859), aktor
 4395. RUTKOWSKI, Andrzej, Jędrzej, Jan (1760 - 18 V 1830 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4396. RYBACKI Józef (25 X 1839 Lublin - 1898 lub 1910 Radom), aktor, dyr. teatru, kapelmistrz
 4397. RYBACZEWSKA Stanisława, zamężna Misiewicz (12 XI 1896 - 24 IV 1953), tancerka, ¶piewaczka
 4398. RYBAK Jan (17 I 1856 - 8 V 1928 Warszawa), ¶piewak, aktor
 4399. RYBARCZYK Stefan (12 VII 1920 Warszawa - 5 V 1965 Działdowo), aktor
 4400. RYBICKA Bronisława, zamężna Ulbrych (ur. 20 VII 1844 - działała do 1872), ¶piewaczka
 4401. RYBICKA Gustawa, zamężna Łodyńska (działała 1883-1898), aktorka
 4402. RYBICKA PAULINA (ur. 1864 - działała do 1927), aktorka
 4403. RYBICKA Wiktoria (13 XII 1835 Kraków - 11 IV 1905 Warszawa), ¶piewaczka
 4404. RYBICKI Feliks Bronisław (24 I 1899 Warszawa - 25 VIII 1978 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru
 4405. RYBICKI Robert (1835 Kielce - 7 VI 1885 Warszawa), aktor
 4406. RYBICKI Wacław (2 XII 1872 Warszawa - 20 VIII 1959 Rado¶ć k. Warszawy), aktor
 4407. RYBKA Franciszka, zamężna Turczyńska, 2° v. Kasin (1848 - 1931 Warszawa), aktorka
 4408. RYCERKIEWICZ Franciszka (działała 1856-1878), tancerka
 4409. RYCERSKI Tomasz (działał od 1840 - zm. 16 I 1893 Warszawa), tancerz
 4410. RYCHŁOWSKI Franciszek (20 IX 1878 Łapiguz Zamojski - 12 XII 1949 Gdynia), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4411. RYCHOWIECKI Tomasz (działał 1829-1830), aktor
 4412. RYCHTER Jerzy Józef, także Raul R. (4 IV 1903 Kraków - 22 VIII 1970 Kraków), aktor, reżyser, recytator
 4413. RYCHTER Józef Franciszek (9 IX 1820 Kra¶nik - 25 VI 1885 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4414. RYCHTER Karol (1845 Warszawa - 12 I 1901 Poddębice), aktor
 4415. RYCHTER Witold (14 IV 1898 Warszawa - 5 X 1956 Warszawa), aktor, reżyser
 4416. RYCHTER, Richter, Ignacy (działał 1893-1905), aktor
 4417. RYCHTERÓWNA Kazimiera (7 XII 1895 Janów - 3 IV 1963 Warszawa), aktorka i recytatorka
 4418. RYDECKI Józef (działał 1905 - zm. paĽdziernik 1908), dyr. teatru
 4419. RYDEL Lucjan (17 V 1870 Kraków - 8 IV 1918 Bronowice), dyr. teatru, reżyser
 4420. RYDER Teodor (10 II 1881 Piotrków - 1944 O¶więcim), dyrygent
 4421. RYDLICZ Maria (działała 1899), aktorka
 4422. RYDZEWICZ Hanna, Anna, Halina, z domu Ko¶ciesza-Kołak, zamężna Mięsowicz (4 IV 1906 lub 1910 Warszawa - 16 XII 1966 Warszawa), tancerka, aktorka
 4423. RYDZEWSKA Emilia (działała 1881-1902), tancerka
 4424. RYDZEWSKI Henryk, także H. Bay-Rydzewski (1890 - 23 II 1949), aktor
 4425. RYGIER Edmund, pseud. Nowicki (15 VIII 1853 Warszawa - 18 X 1922 Toruń), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4426. RYGIER Jerzy (15 II 1887 Kraków - 17 VI 1952 Lublin), aktor, dyr. teatru, reżyser
 4427. RYLL Franciszek Jan (25 VI 1878 Poznań - 6 IX 1928 Poznań), aktor, reżyser
 4428. RYŁŁO, Ryło, Jan (1760 w Lubelskiem - 1804 Wilno), aktor, ¶piewak
 4429. RYLSKA Helena Józefina, z Kollerów (ur. 1869 - działała do 1904), aktorka
 4430. RYLSKA Stanisława Karolina, zamężna Erhardt (26 XI 1899 Lwów - 28 XI 1973 Rzeszów), aktorka, ¶piewaczka
 4431. RYLSKI Władysław (działał 1866-1893), aktor
 4432. RYMIŃSKI Izydor (ur. ok. 1773 - działał do 1794), tancerz
 4433. RYMIŃSKI Michał także Michałek,Michel (ok. 1769 - 1 I 1797), tancerz, aktor
 4434. RYMSZA Leszek, wła¶c. L. Prokesch (1905 Kraków - 25 I 1938 Otwock), aktor
 4435. RYSZKOWSKI Władysław, pseud. Janczewski (23 VI 1877 Kraków - 24 X 1945 Skolimów), aktor, reżyser
 4436. RYTOWSKI Leon (działał 1940-1941, zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 4437. RYTTER Maria (działała 1875), aktorka
 4438. RYWACKA Helena (działała 1896-1898), aktorka
 4439. RYWACKA Ludwika, z Morozowiczów, Morozewiczów (9 IV 1817 Warszawa- 19 II 1858), ¶piewaczka
 4440. RYWACKI Jan Kanty (24 X 1790 Warszawa - 21 IV 1842 Warszawa), ¶piewak, aktor
 4441. RYX Franciszek (1732 - 16 IX 1799 Warszawa), dyr. teatru
 4442. RYŻEK Franciszek (ur. 3 XII 1883 Warszawa - działał do 1912), aktor, tancerz
 4443. RZˇDCA Helena (ur. 1877, działała do 1915), tancerka
 4444. RZˇDCA Ludwik (2 VIII 1832 Warszawa - 8 III 1909 Warszawa), tancerz, reżyser
 4445. RZECKI Stanisław, także Szreniawa-Rzecki, wła¶c. S. Rzecznik (19 X 1884 lub 1888 Warszawa - 25 IV 1972 Warszawa), scenograf
 4446. RZĘCKI Zygmunt, wła¶c. Goldflus (działał od 1919 - zm. 1941 Warszawa), aktor
 4447. RZECZNIK Lucjan Szreniawa (1853 lub 1856 Warszawa -12 III 1901 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4448. RZEPECKA Anna (działała 1851-1858), aktorka
 4449. RZĘTKOWSKI Henryk (15 IV 1901 Warszawa - 10 I 1972 Warszawa), aktor
 4450. RZEWUSKI Henryk, Wacław (20 VIII 1903 - 30 III 1962 Warszawa), aktor, reżyser
 4451. RZEWUSKI Julian Konrad (ok. 1825 - 26 I 1885 Warszawa), tancerz
 4452. SACCHETTI Antoni (8 I 1790 Wenecja - 15 IV 1870 Warszawa), dekorator
 4453. SACHNOWSKA Jadwiga, 1° v. Bogusławska, 2° v. Piotrowska (2 XI 1885 Warszawa - 8 III 1959 Poznań), aktorka
 4454. SˇCHOCKI Stanisław, pseud. Sonchi (działał 1873 - 1888), ¶piewak
 4455. SACHOROWSKI Mieczysław, wła¶c. M. Siutkowski (1853 Wronczyn w Poznańskiem - 15 VI 1914 Lwów), aktor
 4456. SACHS Adela, pseud. Krynicka, zamężna Jejde (działała 1895-1922), tancerka
 4457. SACHS Maria (ur. 1866 - działała do 1890), tancerka
 4458. SACHS Stanisław, pseud. Stanisławski (działał od 1885 - zm. 9 VI 1926), tancerz, choreograf
 4459. SACHS Wanda Waleria (1874 Warszawa - działała do 1908), tancerka
 4460. SADKOWSKI, Satkowski, Antoni (ur. ok. 1775 - działał do 1794), tancerz
 4461. SADOWSKA Franciszka, z domu Cieplik (ur. ok. 1812 Miechów - działała do 1843), aktorka, ¶piewaczka
 4462. SADOWSKA Karolina, Anna (działała 1877-1887), aktorka
 4463. SADOWSKI Feliks (działał od 1928 - zm. 6 XI 1978 Chicago), tancerz, choreograf
 4464. SADOWSKI Józef (18 III 1900 Lublin - 20 XII 1969 ¦wiecie k. Bydgoszczy), aktor
 4465. SAFIR Maria, zamężna Hoene (działała od 1855 - zm. 20 IV 1893 Wiedeń), aktorka
 4466. SAGANOWSKI, Sagnowski, Stanisław (działał 1877-1886), aktor
 4467. SALA Kazimierz (4 VII 1933 Długojów pow. Radom - 15 VIII 1963 Koszalin), aktor
 4468. SALAMON Michał (ur. 1835 Komarniki pow. Turka - działał do 1907), ¶piewak, aktor
 4469. SALIŃSKI A. (działał 1869-1886), aktor
 4470. SALOMONOWICZ, Salmonowicz, Salamonowicz, Joanna (działała 1827-1833), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 4471. SALONI Juliusz (23 IV 1891 Przeworsk - 26 IV 1963 Warszawa), kierownik literacki
 4472. SALOWA Anna, wła¶c. A. Sale, Saale, Sali (ok. 1783 - 13 IV 1879 Lwów), aktorka
 4473. SALWOŃSKI Bazyli (działał 1872-1881), aktor, ¶piewak
 4474. SANDECKI Włodzimierz, Władysław (2 II 1869 Warszawa - 16 XII 1889 Warszawa), dekorator
 4475. SANDERS Julia Ludwika, zamężna Springer, wła¶c. Sobaczyńska, Soboczyńska (działała 1822-1831), tancerka, aktorka
 4476. SANECKI Eugeniusz, wła¶c. E. Nowicki (działał 1881-1882), aktor
 4477. SAPALSKI, Zapalski, Bolesław Julian (24 III 1867 - 1 IX 1939 Skolimów), tancerz, aktor
 4478. SARI Ada, także Adela, wła¶c. Jadwiga Leontyna Scheuer, Schayer, Szayer, Szajer (29 VI 1886 Wadowice - 12 VII 1968 Ciechocinek), ¶piewaczka
 4479. SARNECKA Janina, z domu Fruchtman, pseud. Elwing, Elwig (ur. ok. 1891 - działała do 1965), aktorka
 4480. SARNECKA Klara, wła¶c. K. Ziółkowska, zamężna Kula-Borecka (4 IV 1897 Warszawa - 30 XI 1974 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 4481. SARNECKI Janusz (ok. 1892 Warszawa - 14 XI 1930 Sosnowiec), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4482. SARNECKI Zygmunt (20 XI 1837 Hołodki na Podolu - 9 I 1922 Kraków), dyr. teatru, kierownik artystyczny
 4483. SARNOWSKI August Stanisław Jan, także S. Pomian-Sarnowski (8 II 1851 Międzyrzec - 21 III 1912 Grodno [?]), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4484. SARNOWSKI Ferdynand, wła¶c. F. Hausser, Hauser (19 I 1880 Kraków - 30 IV 1960 Kraków), aktor
 4485. SARNOWSKI Kazimierz Jan Paweł, także K. Jastrzębiec-Sarnowski (6 XII 1854 Goł±b woj. lubelskie - 27 IV 1916 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4486. SARNOWSKI Zygmunt (działał 1895-1903), aktor
 4487. SARTORIS, Sartori, H. (działała 1875-1876), aktorka
 4488. SAS, Sass, Ida, wła¶c. Soroczyńska (działała 1881-1892), ¶piewaczka
 4489. SAWICKA Apolonia, z domu Polender (ur. 9 II 1845 Warszawa - działała do 1889), aktorka, tancerka
 4490. SAWICKA Sabina, zamężna Smolińska (działała od ok. 1927 - zm. 1944 lub 1945 Budapeszt), aktorka
 4491. SAWICKI Franciszek, także F. Ostoja-Sawicki (7 VII 1889 Warszawa - 21 VII 1976 Pruszków k. Warszawy), aktor
 4492. SAWICKI Maksymilian (23 V 1841 Włocławek - 18 VII 1870 Warszawa), aktor
 4493. SAWICKI Napoleon, wła¶c. N. Skolarczyk, pseud. Szczawiński (działał 1906-1961), ¶piewak, aktor, reżyser
 4494. SAWICKI Ryszard, wła¶c. R. Krameris (27 XI 1891 Wilno - 10 IX 1967 ¦winouj¶cie), aktor
 4495. SCHAFFER Leopold (działał 1854-1855), dyrygent
 4496. SCHILLER Leon, wła¶c. Leon Jerzy Wojciech Schiller de Schildenfeld (14 III 1887 Kraków - 25 III 1954 Warszawa), reżyser, dyr. teatru
 4497. SCHMIDKOFF, Szmidkoff, Szmidkow, Ewa, Karolina Franciszka, zamężna Kiniewicz (działała 1840-1855), ¶piewaczka
 4498. SCHMIDKOFF, Szmidkoff, Szmidkow, Wilhelm Karol August von (działał 1832-1848), ¶piewak, dyr. teatru
 4499. SCHMIDT Tadeusz (14 XI 1920 Kraków - 10 V 1976 ŁódĽ), aktor, reżyser
 4500. SCHMIDT, Schmid, Szmid, Szmidt, Zygmunt (1873 Brody - 24 IV 1935 Lwów), ¶piewak, aktor
 4501. SCHMITT, Schmidt, Mieczysław Henryk (1851 Lwów - 19 XII 1907 Lwów), dyr. teatru
 4502. SCHMITZ, Szmit, Schmit, Ludwik (działał 1815-1816), tancerz, baletmistrz
 4503. SCHOBER, Szober, Feliks (1846 Warszawa - 16 VIII 1879 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4504. SCHREITER Ryszard Witold (29 VII 1922 Lublin - 8 II 1967 Lublin), kierownik muz. teatru
 4505. SCHREYER, Szreyer, Juliusz (10 IX 1883 Lwów - 4 X 1957 Katowice), dyrygent
 4506. SCHROEDER Artur (1882 - 12 V 1934 Lwów), kierownik lit. teatru
 4507. SCHULTZ Adam (działał 1856-1857), aktor
 4508. SCHULZ, Schultz, Szulc, Jerzy Piotr, wła¶c. Piotr Georgi Żagar (24 IV 1939 Schreiberhau, obecnie Szklarska Poręba - 28 III 1972 Chorzów), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 4509. SCHUPP, Szupp, Helena, 1° v. Fanga, 2° v. Skrzyszowska (1877 Sanok - 25 VII 1948 Kopaniec-Zalesie), ¶piewaczka
 4510. SCHURER, Schurrer, Józef (13 I 1821 Krasna Lipa w Czechach - 26 II 1888 Lwów), dyrygent
 4511. SCHURER, Schurrer, Szirer, Szyrer, Emma, wła¶c. Emanuela S., zamężna Skirmunt (20 IV 1853 Lwów - 21 XII 1896 Poznań), ¶piewaczka
 4512. SCOTTI Antonio (działał od 1784 - zm. ok. 1 IX 1827 Odessa), dekorator włoski działaj±cy w teatrze polskim
 4513. SĘDZIMIR Julian, pseud. Julian (działał 1853-1860), aktor
 4514. SEGENY Maria (działała 1903-1913), aktorka
 4515. SEGENY Rudolf (działał 1895-1904), aktor
 4516. SEIDEMAN, Seidemann, Sejdeman, Władysław (ur. 1849 Kalisz - działał do 1890), ¶piewak
 4517. SEIFERT Konstancja (ur. ok. 1857 - działała do 1878), aktorka
 4518. SELENS Helena, wła¶c. Helena Stanisława Buncler, z Ostrowskich (ok. 1869 Poniewież k. Kowna - 28 XII 1896 Warszawa), aktorka
 4519. SELIGMAN MARIA (działała 1868), aktorka
 4520. SELLIN Franciszek Fryderyk (24 VII 1831 Kalisz - 18 I 1914 ŁódĽ), dyr. teatru
 4521. SEMBRICH Marcella, wła¶c. Prakseda Marcelina Kochańska, zamężna Stengel (15 II 1858 Wi¶niowczyk k. Tarnopola - 11 I 1935 Nowy Jork), ¶piewaczka
 4522. SENDECKI Józef Kazimierz (2 III 1883 Warszawa - 22 V 1973 Radzymin k. Warszawy), ¶piewak, aktor, reżyser
 4523. SENOWSKA Ludwika, z domu Borodziej (1869 Lwów - 3 VI 1905 Kraków), aktorka
 4524. SENOWSKI Grzegorz, wła¶c. G. Seniow (30 XI 1859 Sołotwina pow. Bohorodczany - 11 VII 1951 Kraków), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4525. SENOWSKI Marian Jan (29 X 1889 - 20 X 1927), aktor
 4526. SERAFIŃSKA Franciszka, z domu Feist, pseud. F. Sławska (działała 1875-1887), aktorka
 4527. SEREDYŃSKI Tadeusz (24 XII 1895 Wyżniany k. Lwowa - 3 VI 1978 Wrocław), dyrygent
 4528. SEREGNI Erminia (działała 1891-1892), tancerka
 4529. SERNO-SOŁOWIEWICZ Helena (działała 1883-1903), ¶piewaczka
 4530. SEROCZYŃSKA Halina (1 I 1937 Warszawa - 16 VI 1965 Warszawa), aktorka
 4531. SERWACZYŃSKI Michał (1766 Warszawa - 6 II 1847 Lublin), dyrygent
 4532. SERWACZYŃSKI Stanisław (1791 lub 1795 Lublin - 30 XI 1859 Lwów), dyrygent
 4533. SERWIŃSKI Mieczysław, wła¶c. M. Serwa-Serwiński (4 XII 1901 CzeladĽ - 25 I 1966 Warszawa), aktor, reżyser
 4534. SEVERINÓWNA Eugenia Krystyna, zamężna Zelwerowicz (16 XII 1900 lub 1903 Petersburg - 30 VIII 1974 Warszawa), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 4535. SEWER Hanna Maria (5 VIII 1922 Warszawa -20 III 1948 Gdynia), aktorka
 4536. SEWERA Maria, wła¶c. M. Włodarska, z Fabijańskich (działała 1893-1894), aktorka
 4537. SEWRUK Aleksander (17 I 1912 Komin k. Kijowa - 23 XI 1974 Warszawa), aktor, dyrektor teatru
 4538. SIDOROWICZ Jerzy (20 XI 1925 Białystok - 29 III 1969 ŁódĽ), ¶piewak, aktor
 4539. SIECZKOWSKA Maria (działała 1908-1910), aktorka
 4540. SIEDLECKA Anna (działała 1866-1870), aktorka
 4541. SIEDLECKA Bolesława, z Kołogórskich (8 I 1857 Strzeżewko pow. Gniezno - 2 XI 1933 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 4542. SIEDLECKA Katarzyna Cecylia, z domu Jekel, pseud. Ekel (ur. ok. 1853 - działała do 1877), aktorka, ¶piewaczka
 4543. SIEDLECKI Adam, wła¶c. A. Kowalczewski (ur. 17 III 1876 Poznań - działał do 1922), aktor
 4544. SIEDLECKI Antoni Franciszek, Grzymała (5 VI 1841 Modlnica k. Krakowa - 1 VII 1891 Kraków), aktor
 4545. SIEDLECKI Franciszek Wincenty (23 VII 1867 Kraków - 11 X 1934 Warszawa), scenograf
 4546. SIEDLECKI Ludwik, wła¶c. L. Kowalczewski (25 XI 1842 Kraków - 6 V 1918 Warszawa), aktor, reżyser
 4547. SIEDMIOGRAJ Maria, z domu Sienkiewicz (3 IVI 1907 Lwów - 15 II 1977 Rzeszów), dyrektor, kierownik artyst. i lit. teatru
 4548. SIEKIERKO Eugeniusz, także Siekierko-Siekierski, Siekierski (16 I 1912 Brze¶ć Litewski - 8 V 1979), aktor, ¶piewak
 4549. SIEKIERZYŃSKA Czesława Tekla, z Kwiatkowskich (20 VII 1884 Warszawa - 20 X 1963 Bydgoszcz), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 4550. SIEKIERZYŃSKI Jerzy Paweł (15 I 1880 Warszawa - 26 II 1967 Bydgoszcz), aktor, dyrektor teatru
 4551. SIELAŃSKI Stanisław, wła¶c. S. Nasielski (8 VIII 1899 ŁódĽ - 28 [?] IV 1955 New York), aktor
 4552. SIELICKI Gustaw (ok. 1913 - 23 VIII 1965 Gdynia), aktor
 4553. SIELSKI Aleksander Konstanty (ur. 12 IV 1886 Warszawa - działał do 1955), dyrygent, dyrektor teatru
 4554. SIELSKI Paweł (działał 1795-1804), aktor
 4555. SIEMASZKO Antoni Józef (17 II 1861 Krzewin k. Poniewieża - 24 X 1924 Warszawa), aktor, reżyser
 4556. SIEMASZKO Maksymilian (działał 1843), aktor
 4557. SIEMASZKOWA Wanda Felicja Katarzyna, z Sierpińskich (30 XII 1867 Lipowa k. Kobrynia - 6 VIII 1947 Żarnowiec), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 4558. SIEMIANOWSKA Aniela (działała 1892-1896), ¶piewaczka
 4559. SIEMIANOWSKI Karol Władysław (działał 1875-1890), aktor, ¶piewak
 4560. SIENIAKIEWICZ Stanisław (ur. 5 IX 1887 Lwów - działał do 1911), aktor
 4561. SIENIAWSKA Maria, zamężna Lisowska, pseud. Lubicz (13 IV 1884 Kraków - 18 VI 1959 Rzeszów), aktorka
 4562. SIENKIEWICZ Józef Michał (działał od 1795 - zm. przed 1846), aktor, ¶piewak
 4563. SIENKIEWICZ Stanisław, pseud. S. Roland (ok. 1877 Lwów - 21 III 1908 Warszawa), ¶piewak
 4564. SIENNICKA Michalina Marcella, Magdalena, z Tarnowskich (18 VI 1850 Radom - 1880 Kielce), aktorka, ¶piewaczka
 4565. SIENNICKA Natalia, 1° v. Czyszkowska, 2° v. Landmanowa (1866 Kielce lub Radom - 5 X 1926 Warszawa), aktorka, dyr. teatru
 4566. SIENNICKI Feliks Jan Karol (działał 1895-1918), aktor
 4567. SIENNICKI Teofil (ok. 1842 Lwów - 1 XII 1884 Warszawa), aktor
 4568. SIERAKOWSKA Barbara, l°v. Krebs (Kreps), 2° v. Zakrzewska (4X111748 Kiełczewo pow. Ko¶cian - 25 X 1831 Lublin), aktorka
 4569. SIERPIŃSKA Sabina (ur. 5 XII 1889 Lwów - działała do 1911), aktorka
 4570. SIERPIŃSKI Jan (ur. 29 XII 1876 Lwów - działał do 1924), aktor
 4571. SIERPIŃSKI Władysław (ok. 1838 - 27 III 1864), tancerz
 4572. SIEWROK Grzegorz (działał 1810-1812), aktor, ¶piewak
 4573. SIEZIENIEWSKI Stanisław (działał od ok. 1926 - zm. 3 XII 1943 Warszawa), aktor, reżyser
 4574. SIKORSKA Joanna (działała 1907-1908), tancerka
 4575. SIKORSKA Julia Józefa, zamężna Owsińska (1751 lub 1758 - 1775 Warszawa), aktorka
 4576. SIKORSKA Karolina (działała 1839-1840), aktorka
 4577. SIKORSKA Maria (działała 1907-1910), ¶piewaczka
 4578. SIKORSKA Matylda, Maria, z domu Biron (działała 1868-1877), ¶piewaczka
 4579. SIKORSKA Zofia (działała 1884-1906), aktorka, ¶piewaczka
 4580. SIKORSKI Antoni (30 VII 1884 Warszawa - 13 X 1946 Skierniewice), aktor, dyr. teatru
 4581. SIKORSKI Jan (22 X 1821 Kraków - 25 I 1890 Kraków), ¶piewak
 4582. SIKORSKI Józef Walery (1825 Warszawa - 21 IV 1911 Warszawa), tancerz
 4583. SIKORSKI Laurenty Grzegorz, Wawrzyniec (9 V 1849 Kraków - 1 VIII 1915 Warszawa), aktor
 4584. SILLICH Aristodemo, Arystydes (22 I 1852 Triest - 1943 Triest), ¶piewak
 4585. SILLICH Jerzy (17 VIII 1893 Warszawa - 17 II 1978 Warszawa), dyrygent, dyrektor teatru
 4586. SILVINI Michał, wła¶c. M. Terentiew (ok. 1873 - 16 VII 1932 Warszawa), ¶piewak, dyr. teatru
 4587. SIMON Henryka, wła¶c. Saturnina Matraszek (ok. 1860 - 13 X 1896 Łowicz), aktorka, tancerka, dyr. teatru
 4588. SINGER Zygmunt (30 VI 1876 Sieradz - 29 I 1958 Paryż), dyrygent
 4589. SIROTA Wiktor (1876 Kijów - podczas II wojny ¶wiat.), dyrygent
 4590. SITAŃSKA Dorota, z Piekarskich (ur. ok. 1767 - działała do 1797), tancerka
 4591. SITAŃSKA Małgorzata, Magdalena, Wiktoria (działała 1785-1791), ¶piewaczka, aktorka
 4592. SITKOWSKA Marianna Ludwika, zamężna Motłoszyńska (4 VIII 1832 Kraków - 6 VII 1860 Kraków), ¶piewaczka
 4593. SIWECKI Władysław (działał 1864), aktor
 4594. SIWICKI Aleksander (działał 1872-1898), ¶piewak
 4595. SKALSKA Elżbieta, z domu Heger (ok. 1855 Lwów - 17 VII 1905 Lwów), ¶piewaczka
 4596. SKALSKA Elżbieta, z domu Kondratiew (8 VIII 1908 ŁódĽ - 2 VI 1958 Tarnów), aktorka
 4597. SKALSKI Mieczysław (działał 1899-1902), aktor
 4598. SKALSKI Stanisław Jan (15 X 1888 Kraków - 7 IX 1962 Kraków), aktor, reżyser
 4599. SKALSKI Tadeusz Jakub (1851 Lwów - 6 IV 1895 Lwów), aktor, ¶piewak, reżyser
 4600. SKˇPSKI Bronisław (29 VIII 1886 Wierzchosławice pod Krakowem - 31 V 1947 Lębork), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4601. SKˇPSKI Zygmunt, wła¶c. Stanisław Sypniewski (ok. 1847 - marzec 1873 Suwałki), aktor
 4602. SKARBEK L. (działał 1824-1825), aktor
 4603. SKARBEK Stanisław (20 XI 1780 Obertyn [?] -27 X 1848 Lwów), dyr. teatru
 4604. SKARZYŃSKI, Skarżyński, Alojzy (działał 1841-1843), aktor, reżyser
 4605. SKARZYŃSKI, Skarżyński, I. (działał 1775-1776), aktor
 4606. SKARZYŃSKI, Skarżyński, Kasper (działał i zmarł przed 1827), aktor, dyr. teatru
 4607. SKARZYŃSKI, Skarżyński, Tadeusz (10 IV 1886 Kutno - 2 IV 1944 Radom), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4608. SKARZYŃSKI, Skarżyński, Witold (1889 - 11 XII 1933 Warszawa), aktor
 4609. SKARŻYŃSKA Nina, wła¶c. Antonina S. (działała 1906-1908), aktorka
 4610. SKARŻYŃSKA Wanda Maria, z domu Romm, Romówna (2 I 1892 Warszawa - 6 VIII 1967 Gdynia), aktorka
 4611. SKIBIŃSKA Józefa, z Piotrowskich, 1° v. Kamińska (5 XI 1794 Poznań lub Lublin - 12 III 1834 Korzy¶ć k. Wilna), ¶piewaczka, aktorka
 4612. SKIBIŃSKA Petronela, z Ziemianowskich, Ziemiankowskich (działała 1840), aktorka
 4613. SKIBIŃSKA Wilhelmina, z Schweikartów, Szweikartów, 1° v. Brodowicz (ur. 11 I 1810 lub 1809 - działała do ok. 1860), ¶piewaczka
 4614. SKIBIŃSKA Zofia, zamężna Tarnawska (działała 1907-1922), ¶piewaczka
 4615. SKIBIŃSKI Kazimierz Michał (6 III 1786 Wilno - 1 III 1858 Kamieniec Podolski), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 4616. SKIBIŃSKI Wiktor (23 XII 1814 Wilno - 30 III 1848 Grodno), aktor, ¶piewak
 4617. SKINDER Kazimierz (23 III 1912 Jarosławl nad Wołg± - 7 V 1975 ŁódĽ), dyrygent, kierownik muz. teatru
 4618. SKIRMUNT Mieczysław, wła¶c. Aleksy Antoni Gierkiewicz (12 VI 1850 Kopydłówek pow. Wieluń - 19 IV 1915 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4619. SKŁADANEK Julian (17 II 1907 Warszawa - 30 V 1958 Warszawa), aktor
 4620. SKŁADKOWSKA Maria (działała 1866-1867), aktorka
 4621. SKOCZYŃSKA Emilia (działała 1851-1852), aktorka
 4622. SKOCZYŃSKI Tomasz (ur. ok. 1814 - działał do 1858), aktor
 4623. SKOLIMOWSKI Lech Józef (22 III 1927 Warszawa - 18 II 1980 Gdańsk), aktor
 4624. SKOLIMOWSKI Stanisław (20 VII 1895 Załuże pow. Ciechanów - 3 XII 1965 ŁódĽ), aktor
 4625. SKOMOROWSKI Florian Adam (3 V 1814 Bzite pow. Krasnystaw - 31 X 1855 Warszawa), aktor
 4626. SKONIECZNA Teodozja, zamężna Czernicka (29 V 1898 Janów Mławski - 4 V 1950 Zamo¶ć), ¶piewaczka
 4627. SKONIECZNY Czesław (7 VII 1894 Warszawa - 27 III 1946 ŁódĽ), aktor
 4628. SKONIECZNY Feliks (działał 1874-1890), aktor
 4629. SKÓRACZEWSKA, Skoraczewska, Maria (działała 1888-1898), aktorka
 4630. SKORACZEWSKI Władysław Franciszek (3 XII 1919 Warszawa - 2 I 1980 Warszawa), ¶piewak
 4631. SKÓRACZEWSKI, Skoraczewski, Apolinary, także Raczewski (działał 1881-1898), aktor
 4632. SKORASIŃSKI Ignacy (działał od 1926 - zm. 18 1 1947), aktor
 4633. SKORASZEWSKA, Skóraszewska, Skuraczewska, Skuraszewska, Kazimiera (działała 1784-1798), tancerka
 4634. SKORCZYŃSKI, Skurczyński, J. (działał 1775), aktor
 4635. SKORNA Eugenia, z domu Zasempianka (13 X 1894 Warszawa - 17 IX 1980 Rado¶ć k. Warszawy), aktorka
 4636. SKORUPKA Adam Franciszek Ksawery Józef Jan Nepomucen Władysław (3 XII 1820 Kraków - 18 X 1872 Krynica), dyr. teatru
 4637. SKÓRZEWSKA Maria (ok. 1887 - 13 IV 1909 Lublin), aktorka
 4638. SKOWROŃSKA Maria Bolesława, z Michalczewskich, 2°v. Szmurło (16 III 1894 Warszawa - 27 II 1934 Wilno), ¶piewaczka
 4639. SKOWROŃSKI Zdzisław (21 III 1909 Sambor w Galicji Wschodniej - 30 X 1969 Warszawa), kierownik lit. teatru
 4640. SKRZYDŁOWSKA Hilda Czesława, wła¶c. Brunhilda Flieg (17 XII 1903 lub 1907 Lwów - 15 IX 1980 ŁódĽ), aktorka
 4641. SKRZYPCZYŃSKI, Skrypczyński, Franciszek (działał 1871-1877), aktor
 4642. SKRZYPIŃSKI Witold (2 III 1910 Kraków - 13 X 1971 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4643. SKRZYPKOWSKI Kazimierz (4 III 1894 Warszawa - 13 XII 1963 Warszawa), tancerz
 4644. SKRZYSZOWSKA J. (działała 1877-1878), aktorka, tancerka
 4645. SKRZYSZOWSKI Emil (działał 1877-1894), aktor, tancerz, dyr. teatru
 4646. SKUBISZ Andrzej (22 IX 1914 Gyor na Węgrzech - 4 VI 1978 Barczewo k. Olsztyna), aktor, ¶piewak
 4647. SKULSKA Jadwiga, zamężna Nowakowska (10 VI 1899 Tarnawatka k. Tomaszowa Lubelskiego - 9 IX 1971 Kraków), aktorka
 4648. SKULSKA Maria (działała 1889-1902), ¶piewaczka
 4649. SKULSKI Jarosław Jan (30 III 1907 Ufa w Rosji - 22 VII 1977 Warszawa), aktor
 4650. SKUPIEWSKI, Skupniewski, Stefan Belina (23 VII 1885 Kijów - 2 VIII 1962 Gdańsk), ¶piewak, kierownik artystyczny, dyr. teatru
 4651. SKURCZYŃSKA Klara (działała od 1774 - zm. 1779 lub 7 IX 1780 Warszawa), aktorka
 4652. SKWARCZEWSKA Wiktoria, zamężna Budkiewicz (działała od 1933 - zm. 12 I 1980 Warszawa), ¶piewaczka
 4653. SKWARCZYŃSKI Stanisław (ur. ok. 1820 Ko¶mierzyn k. Buczacza - działał do 1853), aktor
 4654. SKWARECKA Hanna, zamężna Maliszewska (26 VII 1886 Warszawa - 9 XI 1966 Warszawa), ¶piewaczka
 4655. SKWARSKA Emilia (działała 1853-1860), tancerka, aktorka
 4656. SKWIERCZYŃSKI Józef (16 IV 1914 Jakówki k. Białej Podlaskiej - 25 IV 1969 Gdańsk), aktor
 4657. SKWIERCZYŃSKI Leopold (24 XII 1905 Husinka pow. Biała Podlaska - 16 IX 1959 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 4658. SŁAWICKA Franciszka, Władysława (działała od 1901 - zmarła po 1961), tancerka
 4659. SŁAWICKA Maria (7 VIII 1883 Warszawa - 27 IV 1970 Warszawa), tancerka
 4660. SŁAWIŃSKA Zofia (31 XII 1887 lub 1889 Lwów - 15 VIII 1963 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 4661. SŁAWIŃSKI Stanisław (działał 1873-1874), aktor, tancerz
 4662. SŁAWIŃSKI Tadeusz (1901 Warszawa - 22 I 1945 w Australii), tancerz, choreograf
 4663. SLEZAK, ¦lezak, ¦lęzak, Ryszard Juliusz (15 XI 1923 Lwów - 19 III 1979 Gdańsk), ¶piewak, reżyser
 4664. SŁOBODA Emilia (działała 1894-1896), aktorka
 4665. SŁOBODZIŃSKA Antonina (działała 1840-1858), aktorka
 4666. SŁOBODZIŃSKI Leonard (działał 1840-1862), aktor, dyr. teatru
 4667. SŁODKOWSKA Katarzyna, także Słodkiewiczówna, Słodkowiczówna (ur. ok. 1767 - działała do 1794), tancerka
 4668. SŁOJKOWSKI Marian (8 VI 1914 ŁódĽ - 31 III 1977 Kraków), aktor
 4669. SŁOMKOWSKI Franciszek (1849 w Galicji - 14 XII 1924 Lwów), dyrygent
 4670. SŁONARSKI Dominik Władysław (działał 1872-1896), aktor
 4671. SŁOŃSKI Józef (działał 1824-1848; zmarł we Lwowie), aktor
 4672. SŁOTWIŃSKA Wiktoria Eugenia (ok. 1848 - 30 III 1887 Warszawa), aktorka
 4673. SŁOWACKI Wincenty (działał od 1880 - zm. 1944), tancerz
 4674. SŁOWIKOWSKI Ignacy (1811 - 18 XI 1882 Warszawa), aktor
 4675. SŁUBICKA Stanisława Franciszka (15 VI 1874 lub 15 VII 1875 Piętno gub. kaliska - 8 V 1944 Warszawa), aktorka
 4676. SŁUPSKI Olaf (działał 1927-1938), aktor
 4677. SMACIARZYŃSKI, Szmacierzyński, Wojciech (1819 Niegardów - 6 I 1874 Płock), ¶piewak, kapelmistrz
 4678. SMOCHOWSKA Karolina, zamężna Dobrzańska (działała od 1840 - zm. 1867), aktorka
 4679. SMOCHOWSKI Witalis, pseud. Mieczysław Sosnowski (28 IV 1793 Demidów k. Brzeżan - 21 I 1888 Lwów), aktor, dyr. teatru
 4680. SMOCZYŃSKI Stanisław, wła¶c. S. Smok (1901 Warszawa - 12 VII 1937 Białystok), aktor
 4681. SMOLKA Alojzy (27 IV 1907 Racibórz - 9 V 1971 Opole), lalkarz, aktor, reżyser, scenograf, dyrektor teatru
 4682. SMOSARSKA Jadwiga Filipina, zamężna Protassewicz, pseud. Sarska (23 IX 1898 Warszawa - 1 XI 1971 Warszawa), aktorka
 4683. SMOSZEWSKA Janina, zamężna Dziewońska (24 XII 1918 Moskwa - 30 VI 1977 Warszawa), tancerka
 4684. SMOTRYCKA Janina, z Przesmyckich, 2° v.Gruszczyńska (6 II 1884 - 13 X 1960 Izdebno), ¶piewaczka
 4685. SMOTRYCKI Jan Tomasz (1849 Bie¶nica - 13 XII 1914 Głogowiec), dyr. teatru
 4686. SMUGLEWICZ Antoni (1740 Warszawa - 1810 Wilno), dekorator
 4687. SNAY Eugeniusz (1889 ŁódĽ - 10 XII 1925 ŁódĽ), aktor
 4688. SNAY Janusz (działał 1929-1939), aktor
 4689. SOBAŃSKI Marian Adam (21 XI 1889 Kraków - 18 VIII 1980 Rabka), ¶piewak, dyrektor teatru
 4690. SOBCZYŃSKI Władysław Eustachy, wła¶c. W.E. Sobczak (ur. 13 XI 1868 Wielkie Dęby k. Kalisza - działał do 1910), aktor
 4691. SOBIERAJ Jerzy (11 XI 1914 ŁódĽ - 27 VIII 1962 Szczecin), aktor
 4692. SOBIESKA Antonina (działała 1900-1910), aktorka
 4693. SOBIESKA Bronisława Wanda, zamężna Jamińska (ok. 1877 - 2 IV 1925), aktorka
 4694. SOBIESKA Maria (działała 1901-1909), aktorka
 4695. SOBIESŁAW Włodzimierz, wła¶c. Sobiesław Fabian Sebastian Bystrzyński (20 I 1854 Kleczew - 27 IV 1927 Kraków), aktor
 4696. SOBIESZCZAŃSKI Antoni, wła¶c. A. Kołodziejczyk (3 VI 1903 ŁódĽ - 1 III 1959 ŁódĽ), aktor, ¶piewak
 4697. SOBISZEWSKI Aleksander (1883 Warszawa - 23 IX 1964 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 4698. SOBISZEWSKI Edward (1 X 1908 Warszawa - 7 IX 1970 Warszawa), tancerz, choreograf, baletmistrz
 4699. SOBISZEWSKI Ryszard Jan Feliks (23 I 1888 Warszawa - 23 VII 1975 Warszawa), aktor, tancerz
 4700. SOBKIEWICZ Józef (działał od 1858 - zm. 1878 Żytomierz), dekorator
 4701. SOBOLEWSKA Ludwika (działała 1863-1881), ¶piewaczka
 4702. SOBOLEWSKA Paulina, zamężna Stokowska (1 VI 1863 Warszawa - po 1948), aktorka
 4703. SOBOLÓWNA Aurelia, także A. Soból-Milewska (działała 1909-1919), aktorka, ¶piewaczka
 4704. SOBOLTOWA Ewa, wła¶c. Zofia Maria Saba S., z Wendrowskich, 1° v. Sobolt, 2° v. Rachwalska (5 III 1914 Warszawa - 28 II 1974 ŁódĽ), scenograf
 4705. SOBOTKOWSKA Joanna, Janina, zamężna Szafrańska (działała 1924-1939), aktorka
 4706. SOCHA Artur Klemens (23 XI 1896 Warszawa - 14 VII 1943 Perth w Szkocji), aktor
 4707. SOCHA Edmund (1873 Warszawa - ok. 1930), tancerz
 4708. SOCHA Stefania (2 IX 1898 Warszawa - 22 VIII 1958 ¦widnica), aktorka
 4709. SOCHACKI Ludwik (ok. 1837- 15 IV 1861 Płock), aktor
 4710. SOCHACZEWSKA Florentyna, z Godzińskich, 2° v. Grzymska (1831 - 14 I 1911 Kraków), aktorka
 4711. SOCHACZEWSKA Józefa, z domu Royer (ur. 1845 Warszawa - działała do 1882), aktorka
 4712. SOCHACZEWSKA Maria Eufemia, z Krzesińskich (16 IX 1861 Lublin - 30 V 1901 Lublin), aktorka, tancerka
 4713. SOCHACZEWSKI Józef (ur. ok. 1841 - działał do 1878), ¶piewak, aktor
 4714. SOCHACZEWSKI Stanisław Andrzej (1855 Łęczna - 17 II 1907 Lublin), aktor
 4715. SOCHACZEWSKI Wincenty (działał 1839-1859), aktor, ¶piewak
 4716. SOKOLICZ Antonina, wła¶c. A. Chlewska, zamężna Merklowa (13 VI 1879 Szczerców, woj. łódz. - 20 XII 1942 O¶więcim-Brzezinka), aktorka
 4717. SOKOLICZ Julia Katarzyna, wła¶c. J.K. Kuć, zamężna Arnoldt, Arnoldowa (25 X 1893 Kraków - 10 IV 1967 Wrocław), aktorka
 4718. SOKOLICZ Maria, wła¶c. M. Łukowska, 1° v. Wroczyńska, 2° v. Rychlińska (7 XII 1872 lub 12 XII 1873 Janów Siedlecki - 18 VIII 1945 Zawoja), aktorka
 4719. SOKOLL, Sokol, Józef (27 I 1821 Brezno w Czechosłowacji - 9 VIII 1858 Petersburg), dyrygent
 4720. SOKOŁOWSKA Halina, zamężna Łuszczewska
  (30 XII 1895 Żytomierz - 17 XI 1970 Chylice k. Warszawy), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 4721. SOKOŁOWSKA Helena, z Bełkowskich (17 VII 1890 Lwów - 7 II 1963 Gdańsk), aktorka
 4722. SOKOŁOWSKA Maria Józefina (działała 1881-1888), aktorka
 4723. SOKÓLSKA, Sokolska, Mila, wła¶c. Emilia Janina Krongoldówna (15 VIII 1896 Warszawa - ok. 1956), aktorka
 4724. SOKOLSKI, Sokalski, Mikołaj (ur. ok. 1774 - działał do 1792), tancerz
 4725. SOKULSKA Aniela (działała 1845-1846), aktorka
 4726. SOKULSKA Marianna (działała 1843-1846), aktorka
 4727. SOKULSKI Aleksander (działał 1843-1845), aktor
 4728. SOKULSKI Karol (działał 1839-1846), aktor
 4729. SOKULSKI Wincenty (działał 1839-1848), aktor, dyr. teatru
 4730. SOLARSKA Antonina (działała 1884), aktorka
 4731. SOLARSKI Bronisław (działał 1884-1889), aktor, dyr. teatru
 4732. SOLARSKI Eugeniusz, pseud. Norwicz (27 III 1901 Chrzanów - 21 VII 1959 Kraków), aktor
 4733. SOLARSKI Kazimierz (działał 1853-1884), aktor
 4734. SOLECKA Waleria, zamężna Błotnicka, pseud. Róża Rafalska(1860 - 21 III 1889 Kraków), aktorka
 4735. SOLIŃSKI J. (działał 1869), aktor
 4736. SOLIVA Carlo Evasio (1792 Casale Monferrato we Włoszech - 1851 Paryż), dyrygent
 4737. SOŁŁOHUB Irena, zamężna Bocconi (maj 1887 Niesłuchów k. Drohobycza na Ukrainie - 1971 Mediolan), ¶piewaczka
 4738. SOLNICKI Józef, wła¶c. Salzman (1874 lub 1876 Warszawa - 18 IX 1921 Warszawa), aktor, ¶piewak, tancerz
 4739. SOLSKA Helena, wła¶c. H. Pasternak (działała 1874-1878), aktorka
 4740. SOLSKA Irena, wła¶c. Karolina Flora Po¶wik, 1° v. Sosnowska, 2° v. Grosser, pseud. Górska, potem Pomiar: (27 X 1877 Warszawa lub 6 IV 1878 Lwów - 8 III 1958 Skolimów), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 4741. SOLSKA Michalina, wia¶c. Michalina Anna Józefa Smola, zamężna Sosnowska (ok. 1856 Lwów - 1915 Linz lub Graz), aktorka, ¶piewaczka
 4742. SOLSKI Ludwik, wła¶c. Ludwik Napoleon Karol Sosnowski, inny pseud. Mancewicz (20 I 1855 Gdów k. Wieliczki - 19 XII 1954 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4743. SOMMERFELDT Julia Helena (działała 1853), aktorka
 4744. SONNENFELD Adolf Gustaw (19 IX 1837 Wrocław - 28 V 1914 Warszawa), dyrygent, dyr. teatru
 4745. SOROCZYŃSKI, Sroczyński, M. (działał 1840-1859), aktor
 4746. SOSNOWSKA Ludwika, wła¶c. L. Sikorska, zamężna Jurkowska (działała 1827-1828), aktorka
 4747. SOSNOWSKI Antoni (działał od 1834 - zm. 8 V 1842 Grodno), aktor
 4748. SOSNOWSKI Józef Konstanty Nałęcz, pseud. Marian, Mariański (10 V 1863 Radonia pow. Opoczno - 27 X 1933 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, reżyser
 4749. SOTRO Franciszek, wła¶c. F. de Sauterau (działał 1766-1775), reżyser
 4750. SOWICKI Tadeusz Kazimierz (20 VII 1915 Kraków - 24 V 1977 Warszawa), scenograf
 4751. SOWILSKA Janina Anna, Maria, z domu Rewicz, także Rewicz-Sowilska (14 I 1895 Kraków - 5 X 1979 Warszawa), ¶piewaczka
 4752. SOWILSKI Marceli Jan (27 V 1880 Chmielnik k. Rzeszowa - 9 II 1944 Warszawa), ¶piewak
 4753. SOWIŃSKA Helena, wła¶c. Ratschka, z domu Kobryń, 1° v. Balabajder (5 VIII 1879 Żółkiew - 26 III 1958 Warszawa), aktorka
 4754. SOWIŃSKA Regina (ur. 19 VIII 1887 Warszawa - działała do 1912), aktorka
 4755. SOWIŃSKI Wacław (działał 1915-1935), aktor, ¶piewak
 4756. SOZAŃSKA Jadwiga, Aleksandra, zamężna Rewkiewicz (działała 1900-1902), ¶piewaczka
 4757. SOZAŃSKI Aleksander (11 XII 1903 Lublin - 26 II 1971 Lublin), aktor
 4758. SPAŁKOWSKA Anna (działała 1876-1902), tancerka
 4759. SPAŁKOWSKA Zuzanna, zamężna Wittigowa (11 VIII 1868 Warszawa - 7 XI 1926 Warszawa), tancerka
 4760. SPETRINO Franciszek (2 VI 1857 Palermo - 26 VII 1948 Rzym), dyrygent włoski działaj±cy w Polsce
 4761. SPIKIERMAN, Spiker mann. Spickerman, Szpikierman, Bogusław T. (działał 1765-1775), aktor
 4762. SPITZIAR Jan (13 VIII 1854 Lwów - 19 IX 1915 Kraków), dekorator
 4763. SPŁAWISZEWSKI Ignacy (1855 - 10 I 1928 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4764. SPRINGER Edmund (1 II 1906 Berlin - 31 XII 1967 Bytom), dyrygent
 4765. SPRINGER Heinrich (ur. ok. 1797 - działał do 1830), tancerz
 4766. SREBRNY Stefan (14 I 1890 Warszawa - 13 X 1962 Toruń), reżyser
 4767. SREBRZYCKI Janusz, własc. Zilberman, bilberstein (24 IV 1893 Garwolin - zm. podczas II wojny ¶wiatowej), aktor
 4768. SROCZYŃSKI Kazimierz (13 IV 1905 Nowy Dwór - zm. podczas II wojny ¶wiatowej), aktor
 4769. SROKOWSKI Józef (działał 1781-1785), aktor, dyr. teatru
 4770. STACHELSKA, Stochelska, Stochalska, Henryka Maria (działała 1904-1923), aktorka, ¶piewaczka
 4771. STACHOWICZ Felicja, wła¶c. F. Staszak, zamężna Grekowa (działała od 1875 - zm. 18 X 1926 Lwów), aktorka
 4772. STACHOWICZ Helena (działała 1886-1887), aktorka
 4773. STACHOWICZ Stanisław, wła¶c. S. Sulikowski (działał 1882-1883), aktor
 4774. STACZYŃSKI, Steczyński, A. (działał 1869-1900), aktor, ¶piewak
 4775. STADLER Alfred (1889 Stanisławów - 2 II 1944 Lwów), dyrygent
 4776. STAHL Ignacy (działał od 1894 - zm. sierpień 1942 Bełz), dekorator
 4777. STAHL Włodzimierz Józef (4 X 1904 Nowy Targ - 9 V 1977 Katowice), dyrektor teatru
 4778. STAJEWSKA Maria, 1° V. Wierzbicka, 2° v. Petecka (28 VII 1901 lub 1903 Warszawa - 2 VI 1967 Pruszków k. Warszawy), aktorka, tancerka
 4779. STAJEWSKA, Stojewska, Wanda, zamężna Pessis (działała od 1895 - zm. 12 II 1943 Warszawa), ¶piewaczka
 4780. STALKIEWICZ Adolf, wła¶c. Stahlknecht (działał 1806-1837), aktor, ¶piewak
 4781. STALSKI Stanisław, wła¶c. Klekot, także Landau (działał 1898-1916), ¶piewak, aktor
 4782. STAŃCZYK-NADWORNY Stefan (1887 - zm. podczas II wojny ¶wiatowej), aktor
 4783. STANENBERG Emilia (działała 1837-1843), tancerka
 4784. STANIEWICZ Zbigniew (działał od 1929 - zm. 1934), aktor
 4785. STANIEWSKI Aleksander, Jan, wła¶c. A. Patzek (działał 1901-1911), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4786. STANIEWSKI Stanisław, wła¶c. S. Muszyński (15 III 1891 Warszawa - 27 VI 1936 Kalisz), aktor
 4787. STANISŁAWSKA Zofia (działała 1888), aktorka
 4788. STANISŁAWSKA Zofia, zamężna Howurkowa (IX 1895 Kosów - 31 VIII 1960 Warszawa), scenograf
 4789. STANISŁAWSKI J. (działał 1876-1904), aktor
 4790. STANISŁAWSKI Stanisław, wła¶c. Bratman (6 IX lub 22 X 1870 Warszawa - 10 I 1941 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4791. STANISZEWSKA Halina, także H. Staniszewska-Norwid (działała 1907-1923), aktorka
 4792. STANISZEWSKA Julia (działała 1834-1858), aktorka
 4793. STANISZEWSKI Aleksander (działał od 1839 - zm. 1879), aktor
 4794. STANKIEWICZ Jadwiga, z Lucińskich, 2° v. Pokorna (3 VI 1916 ŁódĽ - 6 XII 1977 ŁódĽ), tancerka, aktorka
 4795. STANKIEWICZ Józef (działał 1872-1878), aktor
 4796. STANKIEWICZ Kamila, zamężna Godecka (1839 - 25 X 1914 Grodzisk Mazowiecki), ¶piewaczka
 4797. STANKIEWICZ Maria (ok. 1855 - 10 VI 1895 Kalisz) aktorka, ¶piewaczka
 4798. STANKIEWICZ Maria, pseud. Sękowska (ur. 1840 Mohylów - działała do 1854), tancerka
 4799. STANKIEWICZ Natalia Aleksandra Helena, z Nalepińskich (działała od 1882 - zm. 2 VIII 1929 Warszawa), aktorka
 4800. STANKIEWICZ Wincenty (działał 1842), aktor
 4801. STANKO, Stańko, Bolesław, wła¶c. Spitzberg (działał 1864-1865), aktor
 4802. STANOCH-ZABIERZEWSKI Jan (16 VI 1916 Kraków - 20 VII 1959 Kraków), aktor
 4803. STANUCHOWSKI Karol for. we Lwowie, działał od ok. 1866 - zm. 1904 Lwów), ¶piewak
 4804. STAREK Stefan (działał 1899-1902), aktor
 4805. STARKE, Starki, Sztarki, Józefa, Irena (działała 1856-1866), aktorka
 4806. STARNO-SZAŁAS Edward (ok. 1879 - 10X1 1943), ¶piewak, kierownik artystyczny
 4807. STARSKA Halina, wła¶c. Starkiewicz, zamężna Piasecka (13 I 1888 Kraków - 27 VIII 1957 Kielce), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 4808. STARZEWSKA Aniela, z Rutkowskich (ok. 1798 - 11 XII 1856 Lwów), aktorka
 4809. STARZEWSKA Wanda Ostoja, zamężna Dawison (działała od 1842 - zm. 23 X 1859 Drezno), aktorka
 4810. STARZEWSKA, Staszewska, Antonina (działała 1898-1907), aktorka
 4811. STARZEWSKI Jan (działał 1814-1827), aktor
 4812. STARZEWSKI Kornel (działał 1884-1890), aktor
 4813. STARZEWSKI Szczęsny (ok. 1787 Lwów - 9 X 1857), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4814. STARZYCKI Jan (działał 1836-1845), tancerz
 4815. STARZYŃSKI Juliusz (28 II 1906 Lwów - 11 XII 1974 Warszawa), aktor, reżyser
 4816. STARŻA Ludwik (działał 1900-1902), aktor
 4817. STARŻEWSKA Stefania, także S. Sulima-Starżewska (działała 1908-1909), aktorka
 4818. STARŻEWSKA, Starzewska, Staszewska, Maria (działała 1907-1908), aktorka
 4819. STASZEWSKA Janina Józefa, wła¶c. Ksi±żek, zamężna Ćwiklińska (13 XII 1893 lub 1898 Warszawa - 16 XII 1979 ŁódĽ), aktorka
 4820. STASZEWSKI Czesław (ok. 1894 - 1945), aktor
 4821. STASZEWSKI Janusz Ostoja (3 II 1894 Mława - 1942 Majdanek), aktor
 4822. STASZEWSKI Jerzy Kazimierz (2 XI 1914 ŁódĽ - 23 VI 1980 ŁódĽ), aktor
 4823. STASZEWSKI Stanisław, wła¶c. Księżek (ok. 1864 - zm. 26 VI 1928 Grudzi±dz), aktor, dyr. teatru
 4824. STASZEWSKI Władysław (22 IV 1905 Mława - 8 XI 1959 Kraków), aktor
 4825. STASZKO Helena, zamężna Łopuszańska (działała 1901-1913), tancerka
 4826. STASZKO Wacława,zamężna Loeblowa (14 IX 1876 - 23 X 1965 Skolimów), tancerka
 4827. STASZKOWSKA Zofia Joanna, z Żabskich, 2° v. Trapszo, pseud. Romanowicz (16 II 1872 Warszawa - 24 III 1918 Warszawa), aktorka
 4828. STASZKOWSKI Władysław Bogorya (1865 Kalisz - 20 VI 1936 Warszawa), aktor, reżyser
 4829. STASZYŃSKI Ignacy (działał 1859), aktor
 4830. STASZYŃSKI Mikołaj, Michał (działał 1859), aktor
 4831. STATKIEWICZ Maksymilian (11 X 1889 Warszawa - 19 II 1976 Poznań), tancerz, choreograf, reżyser, kierownik baletu
 4832. STATKOWSKA Anna (działała 1811), ¶piewaczka
 4833. STATKOWSKI Maciej (działał od 1803 - zm. przed 1846), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 4834. STAWICKA Wanda (działała 1897), aktorka
 4835. STAWOWSKI Eugeniusz (1 V 1919 Kraków - 5 XII 1961 ŁódĽ), aktor, reżyser
 4836. STAWSKI Mieczysław (12 XII 1902 ŁódĽ - 28 XI 1947 ŁódĽ), dyrektor teatru
 4837. STECKA Halina Aniela, wła¶c. H.A. Staniszewska, 1° v. Gustowska, 2° v. Ciechanowicz (31 I 1913 Warszawa - 17 V 1980 Warszawa), ¶piewaczka
 4838. STECKI Antoni (działał 1835-1847), ¶piewak
 4839. STECKI Sławomir Czesław (ok. 1858 - 9 VII 1886 Kozienice lub Radom), aktor
 4840. STECKI Władysław, wła¶c. Domański (działał 1866-1890), aktor
 4841. STEFANI Eleonora (1802 - 27 IV 1831 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4842. STEFANI Jan, wła¶c. J. Steffan (1746 Praga Czeska - 23 II 1829 Warszawa), kapelmistrz
 4843. STEFANI Józef (16 IV 1800 Warszawa - 19 III 1876 Warszawa), dyrygent
 4844. STEFANI Karolina (1785 - 25 IV 1803 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 4845. STEFANI Ludwik (ok. 1833 - 18 XII 1865 Lwów), aktor
 4846. STEFANOWICZ Wincenty (działał 1830-1844), kapelmistrz
 4847. STEFAŃSKA Kamila, zamężna von Kleydorff (działała od 1850 - zm. 8 XI 1902), tancerka
 4848. STEFAŃSKA Konstancja (działała 1882-1887), aktorka
 4849. STEFAŃSKA Maria, wła¶c. M. Iwanowska, zamężna Dłużyńska (działała 1887-1889), aktorka
 4850. STEFFLÓWNA Maria, wła¶c. M. Steffel de Szarfenstein, zamężna Hajek, Hayek (działała 1909-1922), ¶piewaczka
 4851. STEFUREK, Stefurak S. (działał od 1872 - zm. ok. 1888), aktor
 4852. STEIN-KRZEMIŃSKI Antoni Władysław (ok. 1874 - 1907 Kulparków), ¶piewak
 4853. STEINMAN Daniel (1884 - 17 VI 1912 Młodzieszyn), ¶piewak
 4854. STENGEL, Sztengel, Miłosz Emil (1844 [?] - działał do 1877), aktor, dyr. teatru
 4855. STEPANOWSKA, Stefanowska, Bronisława (działała 1850-1871), tancerka
 4856. STĘPIEŃ Adam Bruno (działał 1778), aktor
 4857. STĘPNIEWSKI, Stępniowski, Józef (13 III 1883 - 10 IX 1945 Kraków), ¶piewak, reżyser
 4858. STĘPOWSKA Helena Sylwia, ze Skwarczyńskich, także H. Junosza-Stępowska, H. Zaleska (27 IV 1896 Żółkiew - 18 X 1968 Warszawa), aktorka
 4859. STĘPOWSKA Julia, z Czajkowskich (działała 1868-1908), aktorka
 4860. STĘPOWSKI Leon, pseud. Leonowicz, Warski (10 IV 1852 Golendzkie pow. Kutno - 8 XII 1914 Kraków), aktor, dyr. teatru
 4861. STĘPOWSKI Leszek Leon (14 XII 1895 Kraków - 15 VIII 1975 Kraków), aktor, reżyser
 4862. STERLING Leopold (działał od 1858 - zm. 10 IX 1910 Warszawa), ¶piewak
 4863. STERLING Stanisław, wła¶c. Zelman (ur. 24 III 1840 Warszawa - działał do 1865), aktor
 4864. STERMICH, Piotr, także P. Stermicz-Valcrocciata (31 VIII 1868 Zadar w Dalmacji - 8 IX 1935 Berlin), dyrygent, dyr. opery
 4865. STERN Anatol (24 X 1899 Warszawa - 19 X 1968 Warszawa), kierownik lit. teatru
 4866. STERN Stanisław (13 V 1879 Warszawa - 1941 Warszawa), dyrygent
 4867. STERN, Sztern, Jan (1867 - 9 III 1949 Grójec), ¶piewak
 4868. STERNOWA, Szternowa Maria, z Woronieckich (ok. 1878 - 26 VIII 1930), ¶piewaczka
 4869. STIER Klara (działała 1852-1860), tancerka
 4870. STINGL, Sztingl, Fryderyk (3 lub 30 IX 1866 Smichovo k. Pragi - 31 V 1914 Kraków), dyrygent, kierownik muz. teatru
 4871. STOBICKA Marianna (ur. ok. 1826 - działała 1846), aktorka
 4872. STOBIŃSKA Agnieszka, z Cieplików (ok. 1808 Miechów - 29 I 1861 Piotrków), aktorka
 4873. STOBIŃSKA Maria (działała 1884-1890), aktorka
 4874. STOBIŃSKA Maria, z Szumlasińskich (działała 1850-1855), aktorka
 4875. STOBIŃSKI Czesław, pseud. Czesław, Kowalski (ok. 1857 - 19 II 1885 Lublin), aktor
 4876. STOBIŃSKI Feliks (ok. 1803 Kraków - 3 X 1867 Kutno), aktor, dyr. teatru
 4877. STOBIŃSKI Feliks Leon (21 II 1834 Kraków lub Kielce - 15 IV 1888 Pułtusk), aktor, dyr. teatru
 4878. STOBIŃSKI Józef (ur. ok. 1842 - działał do 1858), aktor
 4879. STOBIŃSKI Roman (ur. ok. 1840 - działał do 1858), aktor
 4880. STODULSKI Bogusław Feliks (26 IV 1900 Kraków - 22 XII 1965 Kraków), aktor
 4881. STOGNIEWSKA Waleria, z Szczuckich (1877 Warszawa - 31 I 1903 Poznań), aktorka
 4882. STOIŃSKA Stefania Maria, z Urbanowiczów, pseud. S. Barwińska (16 VIII 1883 lub 1888 Poznań - 10 I 1978 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka
 4883. STOIŃSKI Stefan Marian (29 VIII 1891 Szamotuły k. Poznania - 26 XII 1945 Bytom), dyrygent
 4884. STOJAKOWSKI Stefan (15 VI 1920 Kraków - 20 II 1977 Rzeszów), lalkarz, reżyser
 4885. STOKŁOWSKA Henryka (działała 1909-1910), aktorka, ¶piewaczka
 4886. STOKOWSKA Paulina, wła¶c. P. Schlesinger, Szlezinger, zamężna Bereza (19 VI 1896 Drohobycz na Ukrainie - 7 I 1974 Warszawa), ¶piewaczka
 4887. STOKOWSKI Feliks Edmund (1859 Teresin - 1 IX 1936 Częstochowa), aktor, sufler
 4888. STOLARSKA Maria (działała 1883-1889), aktorka
 4889. STOLARSKI Tadeusz (działał 1883-1889), aktor
 4890. STOLPE Alojzy (29 XI 1818 - 2 XI 1876 Warszawa), aktor, ¶piewak
 4891. STOLPE Honorata, z Laskowskich (działała od 1838 - zm. 2 II 1891 Warszawa), tancerka
 4892. STOLZMAN-PRYLIŃSKA Maria, czasem Sztolcman (działała od 1876 - zm. 22 VI 1919 Warszawa), ¶piewaczka
 4893. STOMA Władysław, Jan, wła¶c. W. Łuczak (3 VI 1888 ¦roda Wielkopolska - 21 XI 1968 Puszczykowo k. Poznania), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4894. STOOR Mieczysław Tadeusz (5 IX 1929 Bojanowo k. Rawicza - 5 X 1973 Kra¶nik Lubelski), aktor
 4895. STOPELLE, Stoppel, Mieczysław (działał 1852-1862), aktor
 4896. STOPKA Andrzej (23 IX 1904 Siedlec k. Chrzanowa - 11 VIII 1973 Kraków), scenograf
 4897. STRACHOCKI Janusz (8 II 1892 Warszawa - 29 XII 1967 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 4898. STRADIOT Feliks, Szczęsny (30 V 1877 Przemy¶l - ok. 1917 Taszkent), aktor, reżyser
 4899. STRADIOT Sabina, ze Zrębowiczów, 1° v. Gella, pseud. Janina Spolska (31 VIII 1868 Lwów - 25 III 1909 Kraków), aktorka
 4900. STRASSERN Eugenia (działała 1892-1903), ¶piewaczka
 4901. STRASZYŃSKI Olgierd Marian (29 XI 1903 Mariupol na Ukrainie - 12 I 1971 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru
 4902. STRAUS Anna, 1° v. Iwaszkiewicz, 2° v. Burghardt (20 VI 1829 Warszawa - 2 IX 1912 Warszawa), tancerka
 4903. STRAUS Karolina, zamężna Hummel (16 XI 1836 Warszawa - 31 V 1909 Warszawa), tancerka
 4904. STRAUS Paulina Ludwika (działała 1840-1850), tancerka, aktorka
 4905. STRAUSS Aleksander Władysław (4 XII 1834 Wilno - 18 XII 1896 Wilno), dekorator
 4906. STROIŃSKI Marian (14 II 1907 Czerwony Bór, woj. białostockie - 31 V 1957 Gdańsk), kierownik muzyczny
 4907. STROMFELD Czesław, pseud. Czewita (1849 Warszawa - 14 V 1892 Neapol), aktor, reżyser
 4908. STROMFELD-KLAMRZYŃSKA Aleksandra, z Szumińskich, 1° v. Klamrzyńsk±, 2° v. Stromfeld (26 V 1856 Tykocin lub 1859 Łomża - 31 III 1946 Kielce), ¶piewaczka
 4909. STROŃSKA Maria, wła¶c. M. Kuczabińska, zamężna Wasowska (22 I 1897 Lwów - 30 IV 1964 Warszawa), aktorka, dyr. teatru
 4910. STRÓŻEWSKA Stanisława, Leokadia (działała 1896-1900), aktorka, ¶piewaczka
 4911. STRÓŻEWSKI Franciszek, wła¶c. F. Wieczorek (ur. 17 III 1867 Warszawa - działał do 1928), aktor, ¶piewak
 4912. STRÓŻEWSKI Zygmunt (działał od 1912 - zm. 13 VIII 1947), aktor
 4913. STRÓŻYŃSKA Aleksandra, Wanda, z Dawidowiczów (16 IX 1888 Ottynia w Małopolsce - 20 V 1959 Rzeszów), aktorka, ¶piewaczka
 4914. STRÓŻYŃSKA Maria, Wanda, zamężna Kassowska (13 XI 1909 Kraków - 24 V 1968 Opole), tancerka, aktorka
 4915. STRÓŻYŃSKI Stanisław (1 V 1892 Kraków - 12 IX 1963 Kraków), aktor
 4916. STRUCZYŃSKI, Stroczyński, Stanisław (działał 1874-1897), ¶piewak, aktor
 4917. STRUGAREK Stanisław (21 III 1911 Poznań - 20 XI 1965 Poznań), kierownik literacki
 4918. STRUMIŁŁO Helena, Zofia, wła¶c. H. Lejczak, zamężna Barbaszewska (ur. 8 III 1884 lub 1885 Kraków - działała do 1949), aktorka, dyrektor teatru
 4919. STRYCHARSKI Julian (12 II 1879 Przemy¶l - 11 I 1923 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4920. STRYCKA Eugenia, z D±browskich, pseud. E. Rawicz (17 IV 1896 - 18 III 1955), aktorka
 4921. STRYCKI Edward (20 III 1893 Warszawa - 28 X 1946 Koszalin), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4922. STRYJEŃSKA Zofia, z domu Lubańska, 2° v. Socha (13 V 1891 Kraków - 28 II 1976 Genewa), scenograf
 4923. STRZAŁKOWSKI Andrzej (działał 1893-1895), aktor
 4924. STRZAŁKOWSKI Stefan Gerwazy (19 VI 1920 Bydgoszcz - 23 III 1966 Bydgoszcz), aktor
 4925. STRZELBICKI Piotr (1817 - 7 IX 1858 Warszawa), aktor
 4926. STRZELECKA Janina Emilia, z Panasewiczów (1890 ŁódĽ - 13 V 1937 Warszawa), dyr. teatru
 4927. STRZELECKI , Strzelecki-Kruger, Czesław Marian, wła¶c. Kruger (11 IX 1897 Zagórz Stary k. Sanoka - 5 VIII 1970 Kraków), aktor, reżyser
 4928. STUDZIŃSKA Salomea Marianna Wiktoria, Ewa, zamężna Marczewska (16 XI 1816 Kraków - po 1881), ¶piewaczka, aktorka
 4929. STUDZIŃSKI Ludwik (działał 1835-1840), aktor
 4930. STUDZIŃSKI Piotr Łukasz (16 X 1826 Kraków - 20 IV 1869 Kraków), dyrygent
 4931. STUDZIŃSKI Wincenty Wojciech Szymon (30 III 1815 Kraków - 15 VII 1854 Kraków), dyrygent
 4932. STUPNICKI, Stupniewski, Karol (działał 1858-1870), aktor
 4933. STURM, Szturm, Ignacy Józef Wilhelm (11 IV 1815 Warszawa - 1 X 1883 Warszawa), aktor
 4934. STURMER, Sztirner, Jadwiga (działała 1900-1912), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 4935. STYPKOWSKI Michał (działał 1896-1903), ¶piewak, aktor
 4936. STYSIŃSKA Teofila, z Żebrowskich, 1° v. Zenopolska (ur. 1821 Lublin - działała do 1864), aktorka
 4937. STYSIŃSKI Bronisław (działał 1888), aktor
 4938. STYSIŃSKI Jan (ur. 1821 Mostów pod Częstochow± - działał do 1870), ¶piewak, aktor
 4939. SUCHCICKI Aleksander (12 XII 1903 Warszawa - 1 VI 1970 Nowy Jork), aktor
 4940. SUCHECKA Teresa Jadwiga, Rena (15 X 1910 - 1 II 1948 Katowice), aktorka
 4941. SULIKOWSKA Maria, z Kruczkowskich (ok. 1831 Kraków - 18 II 1882 Lublin), aktorka
 4942. SULIKOWSKI Bolesław, pseud. Stachowicz (ur. 7 VI 1873 Siedlce - działał do 1917), ¶piewak, aktor
 4943. SULIKOWSKI Kazimierz (1861 Kraków - 19 VII 1894 ŁódĽ), aktor
 4944. SULIKOWSKI Konstanty (17 III 1827 Kraków - 25 I 1882 Kraków), aktor, dyr. teatru
 4945. SULIKOWSKI Zygmunt, pseud. Sulima (działał od 1910 - zm. przed 1936), aktor
 4946. SULIMA Helena, wła¶c. Helena Stanisława Gottowt (1879 lub 16 XII 1882 Warszawa - sierpień 1944 Warszawa), aktorka
 4947. SULIMA-JASZCZOŁT Jerzy Franciszek (17 VIII 1903 Piaseczno - 1944 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 4948. SUŁKOWSKA Emilia (działała 1868-1869), aktorka
 4949. SUŁKOWSKA Helena (działała 1882-1908), aktorka, dyr. teatru
 4950. SUŁKOWSKA Julia, wla¶c. J. Załęska, zamężna Mostowska (ok. 1856 - 30 XII 1910 Kraków), aktorka
 4951. SUŁKOWSKA Konstancja, zamężna Czacka (działała 1846-1852), aktorka
 4952. SUŁKOWSKA Zofia, także Z. Sulima-Sułkowska (ur. 21 IV 1884 Lwów - działała do 1932), aktorka
 4953. SUŁKOWSKI August (15 XI 1729 Drezno - 7 I 1786), antreprener
 4954. SUMPER Seweryna (działała 1892-1923), aktorka
 4955. SUPIŃSKI Franciszek, wła¶c. F. Skrzypczak (działał 1875), aktor
 4956. SUREWICZ Józef (5 V 1805 Wilno - 1 VII 1892 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4957. SUROWA Tadeusz Antoni (5 VII 1911 Kraków - 2 VI 1974 Warszawa), aktor
 4958. SUSZYŃSKI Emilian (1840 Warszawa - 15 I 1912 Warszawa), ¶piewak
 4959. SUWALSKI Zdzisław (24 V 1907 - 11 XII 1963 ŁódĽ), aktor
 4960. SWARYCZEWSKA Franciszka, z Gajewskich (działała od 1867 - zm. luty 1889 Częstochowa), aktorka
 4961. SWARYCZEWSKI Henryk Michał Korczak (ok. 1847 Lwów - 18 X 1904 Lublin), aktor, dyr. teatru
 4962. SWEN Sylwia, Sara, wła¶c. Sara Szejnwald, zamężna Rotbaum (24 XII 1909 ŁódĽ - 6 II 1967 Wrocław), tancerka, choreograf
 4963. SWINARSKI Artur Maria (28 VII 1900 Brodnica k. Bydgoszczy - 21 IV 1965 Wiedeń), scenograf, kierownik lit. teatru
 4964. SWINARSKI Konrad Ksawery (4 VII 1929 Warszawa - 19/20 VIII 1975 Damaszek), reżyser, scenograf
 4965. SYCHRA Józef (działał 1787-1790), aktor, ¶piewak
 4966. SYCIŃSKA Marcela (działała 1881-1888), aktorka
 4967. SYCIŃSKI Bronisław (działał 1875-1888), aktor
 4968. SYDOR, Sydorski, Feliks (ur. 24 V 1889 Przemy¶l - działał do 1927), aktor
 4969. SYGIETYŃSKI Tadeusz (24 IX 1896 Warszawa - 19 V 1955 Warszawa), kierownik muz. teatru, dyrygent
 4970. SYKAŁA Roman (9 XI 1923 Zamo¶ć - 20 IX 1972 ŁódĽ), reżyser, dyrektor teatru, aktor
 4971. SYM Igo, wła¶c. Julian S. (3 VII 1896 Innsbruck - 7 III 1941 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 4972. SYRWID Ewelina, zamężna S±chocka, pseud. Sonchi (działała 1877-1903), ¶piewaczka
 4973. SYRYŁŁO Stefan (25 XI 1907 Maków Podhalański - 28 IX 1954 Kraków), dyrygent
 4974. SZABELAK Irena Janina, zamężna Steinhagen (19 X 1909 lub 1905, lub 1915 Warszawa - 15 XII 1975 Sosnowiec), aktorka
 4975. SZABRAŃSKA Eufemia, Emma, zamężna Leszner (17 VII 1901 Żyrardów -27 XII 1961 Poznań), ¶piewaczka
 4976. SZACKI Maksymilian (działał od 1924 - zm. w czasie II wojny ¶wiat.), aktor, reżyser
 4977. SZAFIAŃSKI Andrzej Ksawery (1 II 1931 Warszawa - 19 VII 1973 Warszawa), reżyser
 4978. SZAFRAŃSKA Aleksandra, zamężna Ciepielowska (działała od 1909 - zm. 13 II 1973 Londyn), ¶piewaczka
 4979. SZAFRAŃSKI Edmund (26 X 1904 ŁódĽ - 2 VI 1969 ŁódĽ), aktor, ¶piewak
 4980. SZAFRAŃSKI Edmund Henryk (17 X 1889 Warszawa - wrzesień 1944 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4981. SZAJEROWICZ Leon Karol, wła¶c. Szajer (1824 Warszawa - 25 I 1908 Moskwa), aktor, dyr. teatru
 4982. SZAŁAJSKA Kazimiera Feliksa, z domu Siemaszko (3 III 1890 Warszawa - 27 X 1975 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka
 4983. SZALOW Józef (działał 1852-1886), tancerz
 4984. SZANCER Jan Marcin (12 XI 1902 Kraków - 24 III 1973 Warszawa), scenograf
 4985. SZANIAWSKI Witold (działał od 1880 - zm. Po 1920), ¶piewak
 4986. SZANIKOWSKI Bolesław (działał 1877), aktor
 4987. SZAREWICZ Helena (działała od 1790 - zm. 11 X 1801 Warszawa), tancerka, ¶piewaczka
 4988. SZARKOWSKI Aleksander Pokora (działał od 1904 - zm. 22 X 1935), aktor, reżyser, dyr. teatru
 4989. SZARSKI Władysław, także Żarski, wła¶c. W Szajer (działał 1900-1929), aktor
 4990. SZASZKIEWICZ Joanna, z Królikowskich (działała 1846-1872), aktorka
 4991. SZASZKIEWICZ Karol (ok. 1831 - 22 VIII 1856 Busko), aktor
 4992. SZASZKIEWICZ Karolina, zamężna Grabowska (działała od 1864 - zm. 10 IV 1875 Lwów), aktorka
 4993. SZATKOWSKI Michał (działał 1816-1848), aktor
 4994. SZATKOWSKI, Szadkowski, Stanisław (2 V 1865 Poznań - 4 V 1919 Poznań), aktor
 4995. SZATKOWSKI, Szadkowski, Wincenty Józef, pseud. W. Łęczycki (ur. 27 III 1858 Poznań - działał do ok. 1910), aktor, dyr. teatru
 4996. SZCZAWIŃSKI Władysław (30 XI 1879 Kraków - 5 V 1951 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 4997. SZCZEBROWSKA Zofia (działała 1863 - zm. 8 XII 1872 Pilica), aktorka
 4998. SZCZEPANIAK Anna Blandyna (16 IV 1951 Warszawa - 2 III 1979 Warszawa), aktorka
 4999. SZCZEPAŃSKA Emilia, Maria, zamężna Hinsel, Hinzel (działała 1876-1884), aktorka
 5000. SZCZEPAŃSKA Olimpia, zamężna Warhanek (17 XII 1825 Warszawa - działała do 1852), tancerka
 5001. SZCZEPAŃSKA Wanda Gabriela, l°v. Rossowiecka, 2° v. Domańska (10 III 1895 Warszawa - 5 XI 1970 Warszawa), aktorka
 5002. SZCZEPAŃSKI Antoni (10 VI 1896 Lwów - 18 XI 1959 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 5003. SZCZEPAŃSKI Feliks (21 X 1905 Warszawa -16 I 1978 Milanówek), ¶piewak, aktor
 5004. SZCZEPAŃSKI Kornel (działał 1839-1859), tancerz
 5005. SZCZEPAŃSKI Władysław, pseud. Dołęga Zygmunt (19 VI 1881 Jassy w Rumunii - 8 IV 1958 ŁódĽ), dyrygent
 5006. SZCZEPAŃSKI, Szczepanowski, Jan (działał 1847-1849), aktor, ¶piewak
 5007. SZCZEPKOWSKA Anastazja (13 V 1850 - 3 VII 1927 Warszawa), ¶piewaczka
 5008. SZCZEPKOWSKA Malwina, zamężna Zambrzycka (30 VII 1909 Pińczów k. Kielc - 2 VI 1977 Gdańsk), kierownik lit., reżyser
 5009. SZCZEPKOWSKA, Szczepańska, Petronela, Wanda (działała 1876-1897), aktorka
 5010. SZCZEPKOWSKI Józef (1817 ¦miłów woj. pozn. - 8 IX 1894 Sokółka pod Siedlcami), ¶piewak
 5011. SZCZEPKOWSKI Józef (21 I 1849 Warszawa - 2 V 1909 Warszawa), ¶piewak
 5012. SZCZERBOWSKI Kazimierz Józef Zbigniew (9 III 1902 O¶więcim - 21 XII 1979 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5013. SZCZĘSNA Maria, wła¶c. M. Szelistowska, z G±sowskich, także M. Szczęsna-Wroczyńska, M. Wroczyńska (2 II 1889 Warszawa - 7 VIII 1971 Skolimów k. Warszawy), aktorka, reżyser, dyrektor teatru
 5014. SZCZʦCIKIEWICZ Aleksander Napoleon (24 VIII 1897 Lwów - 21 IV 1980 Bytom), ¶piewak
 5015. SZCZUKA Stefan, także S. Żyliński, Szczuka-Żyliński (działał 1904-1938), ¶piewak, aktor, dyrektor teatru
 5016. SZCZURKIEWICZ Bolesław (18 VIII 1875 Lwów - 23 IX 1933 Zakopane), aktor, dyr. teatru
 5017. SZCZUROWSKA Joanna, z Gamalskich (1776 - 23 IX 1851 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5018. SZCZUROWSKA Tekla (działała 1882-1883), aktorka
 5019. SZCZUROWSKI Antoni (20 II 1915 Piaski Wielkie na Podkarpaciu - 1 IX 1967 Wrocław), ¶piewak
 5020. SZCZUROWSKI Jan Nepomucen, Ignacy (16 V 1771 Pińczów - 30 X 1849 Warszawa), ¶piewak, aktor
 5021. SZEFER, Szeffer, Oskar (ok. 1886 - 18 III 1942 Warszawa), dyr. teatru
 5022. SZEJER Ludwik (24 VIII 1874 Warszawa - 10 IX 1940 ŁódĽ), aktor, dyr. teatru
 5023. SZELˇGOWSKI Julian Teofil (ok. 1857 Lublin - 14 IV 1920 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 5024. SZELIGA Ewelina, wła¶c. Zabawska, Zabowska (ur. ok. 1864 Kraków - zm. po 1914), aktorka
 5025. SZELIGA Wilhelmina (działała 1873), aktorka
 5026. SZELISTROWSKA Józefa (działała 1908), aktorka
 5027. SZELLER Zygmunt (15 III 1884 Kraków - 8 IX 1952 Katowice), dyrygent
 5028. SZELLER, Scheller, Witold, (ur. 3 I 1880 Warszawa - działał do 1929), ¶piewak, reżyser
 5029. SZEMIOT Ignacy (działał 1877-1880), ¶piewak
 5030. SZEPIETOWSKI Piotr (działał 1907-1932), ¶piewak
 5031. SZEPTYCKI Władysław Adam (24 XII 1915 Rudki k. Lwowa - 10 VI 1980 Warszawa), ¶piewaki reżyser
 5032. SZER Jan (działał 1901-1930), tancerz
 5033. SZERSZYŃSKI Kazimierz Cezariusz (27 VIII 1888 Radom - 6 IX 1943 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5034. SZEWCZENKO Czesława (działała 1884-1887), aktorka
 5035. SZEWCZYŃSKA Maria, zamężna Gołębiowska (działała od 1906 - zm. 1955 Wrocław), aktorka
 5036. SZIPANEK Józefa, Józefina, wła¶c. Josefa ¦ipankova (ur. 2 XI 1875 Praga - działała do 1914), ¶piewaczka
 5037. SZKUDELSKA Aniela, z Domanusów, pseud. Milska (działała od 1902 - zm. 6 XII 1934 Wilanów), aktorka
 5038. SZKUDELSKI Jan (działał od 1907 - zm. 18 I 1945 Kraków), aktor
 5039. SZLADER Józef (ok. 1851 - 24 XI 1914), aktor, dyr. teatru
 5040. SZLADER Walentyna, zamężna Padyga (ur. ok. 1855 - działała do 1879), aktorka
 5041. SZLAFENBERG, Schlaffenberg, Mateusz Filip, pseud. Matteo (działał 1887 - zm. 13 I 1913), ¶piewak
 5042. SZLAGIER Kazimierz, pseud. Leonin (ok. 1824 Juszkajcie pow. rossieński - 16 VIII 1877 Jakówki pow. połocki), aktor, dyr. teatru
 5043. SZLAGÓRSKI Walenty (1801 Andrychów - 16 VII 1863 Kraków), dyrygent
 5044. SZLANCOWSKA, Schlanzowska, Helena, zamężna Grekowska (1813 Wiedeń - po 1861), tancerka
 5045. SZLANCOWSKI, Slancowski, Schlancowski, Schlantzofsky, Franciszek (1751 Praga - przed 1 XII 1827 Krzemieniec), tancerz, baletmistrz
 5046. SZLˇZAK, ¦l±zak, Stefan (21 III 1889 Puchaczów w Lubelskiem - 23 II 1957 Będzin), ¶piewak, reżyser, dyrygent
 5047. SZLEGIEL, Schlegel, Helena (działała 1814-1817), aktorka
 5048. SZLEMIŃSKA Aniela, 2° v. Zaremba (12 II 1892 Winnica na Podolu - 3 IV 1964 Kraków), ¶piewaczka
 5049. SZLEZYGIER Józefa, zamężna Drec (29 IV 1861 - 16 VII 1947 Częstochowa), ¶piewaczka
 5050. SZLEZYGIER Maria, zamężna Kamińska (ur. 5 VII 1852 Łęczyca - działała do 1880), ¶piewaczka
 5051. SZLEZYNGER, Szlesynger, Maria (ur. 13 VIII 1888 Podgórze pod Krakowem - działała do 1910), aktorka, ¶piewaczka
 5052. SZMIDT, Schmidt, Aleksander (działał 1875-1880), aktor
 5053. SZMIDT, Szmid, Szmydt, Schmidt, Smith, Bronisława, Józefa, Wanda, z Pawłowskich (ok. 1860 Głowno pow. Brzeziny - 3 I 1896 Płock), aktorka
 5054. SZMIDT, Szmid, Szmydt, Schmidt, Smith, Romuald Józef, także Roman (ok. 1858 Warszawa - 13 VII 1924 Warszawa), aktor
 5055. SZMOL Wiktoria, z Sikorskich (działała 1850-1858), aktorka
 5056. SZMOL, Szmoll, Smoli, Smool, Schmool, Teodor (ok. 1827 Płock - 28 I 1882 Płock), aktor, ¶piewak
 5057. SZMOLCÓWNA Halina, zamężna Fitelberg (25 XII 1892 - 28 IX 1939 Warszawa), tancerka
 5058. SZNAGE, Schnage, Maria Apolonia, 1° v. Zielińska, 2° v. Andruszewska (2 II 1864 Warszawa - ok. 1942 Lwów), aktorka, tancerka
 5059. SZNAROWSKA Maria, zamężna Małecka (ok. 1882 - po II wojnie ¶wiat. w Rio de Janeiro), tancerka
 5060. SZNEBELIN Franciszek (ur. w Lublinie; działał od 1865 - zm. 30 IV 1877 Łomża), aktor
 5061. SZNEBELIN Marianna Rozalia, z Kwiatkowskich (działała 1865-1873), aktorka
 5062. SZNEBELIN, Schnebelin, Irena, zamężna Idziakowska (20 X 1861 Opole Lubelskie - 20 X 1933 Skolimów k. Warszawy), aktorka, ¶piewaczka
 5063. SZNEPEL Karolina, z Sadowskich (ok. 1836 - 171 1859 Częstochowa), aktorka
 5064. SZNEPEL, Emilian, Karol (działał 1852-1858), aktor
 5065. SZOBERT Michał, wła¶c. M. Pińczuk (22 VII 1859 Lwów - 6 XI 1919 Lwów), aktor, reżyser
 5066. SZOBERTOWA Filipina Flora, z domu Flach (działała 1894-1903), aktorka
 5067. SZOLCE, Scholtze, Józef (działał od ok. 1899 - zm. 7 VII 1908 Wilno), aktor
 5068. SZON Konstancja (ur. ok. 1844 - działała do 1877), aktorka
 5069. SZOSLAND Stefan (31 XII 1886 ŁódĽ - 1941 w okolicach Lwowa), aktor, ¶piewak
 5070. SZPAK Romana, wła¶c. R. Lewińska, zamężna Kaden-Bandrowska (1889 - 20 V 1962 Warszawa), aktorka
 5071. SZPAKIEWICZ Michalina, z domu Tenderenda, pseud. M. Jasińska (13 IX lub 13 X 1883 - 4 XII 1959 Skolimów), aktorka
 5072. SZPAKIEWICZ Mieczysław (1 I 1890 Sandomierz - 26 VI 1945 Toruń), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5073. SZPAKOWSKA Stanisława, zamężna Muszyńska (działała od ok. 1919 - zm. 7 III 1930 Warszawa), aktorka
 5074. SZPAKOWSKI Teofil, Piotr (działał 1844-1854), aktor, reżyser
 5075. SZPIGANOWICZ Stanisław (8 V 1907 Sosnowiec - 27 XII 1973 Londyn), aktor, reżyser
 5076. SZPINGIER Zygmunt (20 V lub 20 VIII 1901 Poznań - 25 IX 1960 Poznań), scenograf
 5077. SZPINGIER, Szpinger, Witold (3 XI 1903 Poznań - 1 XII 1960 Poznań), ¶piewak
 5078. SZRAMM, Szram, Zygmunt (działał 1850-1862), aktor
 5079. SZREDERS, Szreder, Fryderyk (działał 1856-1862), aktor
 5080. SZRETEROWA, Szrederowa, Emma (działała 1777-1778), aktorka, ¶piewaczka
 5081. SZRETTER Ludmiła, zamężna Zołędziowska (30 IX 1909 Rostów nad Donem - 26 XI 1977 Blachownia k. Częstochowy), ¶piewaczka, aktorka,
 5082. SZTATLER Julian (10 XI 1914 Bielsk Podlaski - 8 IV 1964 Warszawa), aktor
 5083. SZTEJN, Szteyn, Jan (działał w teatrze polskim ok. 1834), aktor, dyr. teatru
 5084. SZTEK Zygmunt (działał 1868-1883), aktor, tancerz, baletmistrz
 5085. SZTOKDREJER, Sztokdreher, Romana (działała 1896-1903), tancerka
 5086. SZTORCHÓWNA Helena, Halina (działała 1908-1913), tancerka
 5087. SZTUART Maria (działała 1886), aktorka
 5088. SZUBERT Kazimierz Jerzy Bogusław (22 III 1902 Warszawa - 11 XII 1956 Kraków), aktor, reżyser
 5089. SZUBIAKIEWICZ Zygmunt, pseud. Poraj (1899 - 6 XII 1963 Warszawa), tancerz
 5090. SZUFLET Stanisław (6 III 1913 ŁódĽ - 27 V 1964 Bydgoszcz), ¶piewak
 5091. SZULC Bronisław (24 XII 1881 Warszawa - 1955 Tel-Aviv), dyrygent
 5092. SZULC Jan (działał 1792-1814), aktor
 5093. SZULC Józef Zygmunt (4 IV 1875 Warszawa - 10 IV 1956 Paryż), dyrygent
 5094. SZULC Michał (ok. 1875 Warszawa - ok. 1930 Warszawa), dyrygent
 5095. SZULC, Schulz, Jan (działał 1899-1914), aktor, ¶piewak
 5096. SZULCZEWSKI Jan (działał 1899-1914), aktor, ¶piewak
 5097. SZUMLAŃSKA Zofia (działała 1898-1907), aktorka
 5098. SZUMLASIŃSKA Magdalena, zamężna Winnicka (ur. 1818 - działała do 1852), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 5099. SZUMLICKI Wincenty (działał 1834-1835), aktor
 5100. SZUMMER, Szumer, Tadeusz Seweryn, pseud. Szumski (działał 1903-1922), aktor, ¶piewak
 5101. SZUMOWICZ Władysław, pseud. Wirski (1 III 1889 Granica, obecnie Maczki, pow. Będzin - 8 X 1965 Białystok), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5102. SZUMSKA Olga (1907-1944 Warszawa), ¶piewaczka
 5103. SZUPELAK-GLIŃSKI Edward, wła¶c. E. Szupelak, pseud. Gliński (21 II 1887 Stryj - 14 XII 1976 Warszawa), aktor, reżyser
 5104. SZURSZEWSKA Czesława, zamężna Wyrzykowska (20 VII 1903 - 24 VI1953), aktorka
 5105. SZUSTER Karol Ludwik (1881 Warszawa - 1940 Warszawa), dyrygent
 5106. SZUSZKIEWICZ Aniela, zamężna Chomińska (2 VIII 1827 Wilno lub 1 VII 1829 Warszawa - 17 IX 1859 Wilno), aktorka, tancerka, ¶piewaczka
 5107. SZUTKIEWICZ Jan (8 V 1861 - 2 IV 1897 Warszawa), aktor, reżyser
 5108. SZUTKIEWICZ Maria Antonina (działała 1893-1902), aktorka
 5109. SZWARCER Wanda (działała od 1868 - zm. 19 IV 1873 Petersburg), ¶piewaczka
 5110. SZWENTNER Natalia, zamężna Le¶niewska (działała 1880), aktorka
 5111. SZWEYBIANKA Anna (ok. 1782 - 17 VI 1806 Grodno), aktorka
 5112. SZYDŁOWSKI Henryk (działał 1906), dyrektor teatru
 5113. SZYDŁOWSKI Henryk (działał od 1894 - zm. ok. 8 VII 1899 Lwów), dyr. teatru
 5114. SZYDŁOWSKI Tadeusz (działał 1895-1896), dyr. teatru
 5115. SZYFMAN Arnold, wła¶c. Arnold Zygmunt Stanisław Schiffmann, także Schiffman, Schifman (23 XI 1882 Ulanów nad Sanem - 11 I 1967 Warszawa), reżyser, dyrektor teatru
 5116. SZYLLINŻANKA Janina, wła¶c. Joanna Schilling, zamężna Popławska (19 V 1892 Warszawa - 8 VII 1974 Warszawa), aktorka
 5117. SZYMANOWSKA Rozalia (działała od 1800 - zm. 1831), aktorka
 5118. SZYMANOWSKA Teofila, z Kwiatkowskich (17 XII 1847 - 29 IV 1924 Warszawa), aktorka
 5119. SZYMANOWSKA Wiktoria, zamężna Żyżkowska (działała od 1892 - zm. 1933 Milanówek), aktorka
 5120. SZYMANOWSKI Adam (działał 1874-1879), aktor
 5121. SZYMANOWSKI Marcin Stanisław (przed 10 XI 1775 Poznań - 13 X 1830 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5122. SZYMANOWSKI Władysław (3 IX 1840 lub 1841, 1842, 1843 Warszawa - 4 VI 1917 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 5123. SZYMANOWSKI Wojciech Kazimierz (29 VI 1801 Poznań - 13 II 1861 Warszawa), aktor
 5124. SZYMAŃSKA Amelia (6 VI 1894 Warszawa - 27 V 1969 Warszawa), aktorka
 5125. SZYMAŃSKA Amelia Maria, z Kochanowiczów (20 IV 1864 - 24 XI 1917 Kijów), ¶piewaczka
 5126. SZYMAŃSKA Barbara, Tekla (działała od 1794 - zm. przed 1846), aktorka
 5127. SZYMAŃSKA Ewelina (działała 1842-1845), aktorka
 5128. SZYMAŃSKA Ewelina, zamężna Mierzejewska, pseud. E. Lubicz (6 II 1903 Warszawa - 12 X 1972 Warszawa), tancerka
 5129. SZYMAŃSKA Helena (9 IV 1868 Lwów - 13 XI 1954 Skolimów), aktorka
 5130. SZYMAŃSKA Helena, z Palińskich (ok. 1841 - 23 VI 1874 Lwów), aktorka, tancerka
 5131. SZYMAŃSKA Helena, z Tomasików (ok. 1880 - 16 VII 1904 Kraków), aktorka
 5132. SZYMAŃSKA Karolina, także Budzyńska (działała 1907-1923), aktorka
 5133. SZYMAŃSKA Maria (działała 1903-1904), aktorka
 5134. SZYMAŃSKA Natalia, zamężna Spiess (27 VII 1896 Warszawa - 13 I 1975 ŁódĽ), aktorka
 5135. SZYMAŃSKI Alfred (29 XI 1896 Kraków -22 X 1959 Kraków), aktor
 5136. SZYMAŃSKI Edmund (ok. 1891 - 5 IX 1941 Warszawa), aktor
 5137. SZYMAŃSKI Franciszek (14 VII 1878 Lwów - 7 VI 1928 Lwów), ¶piewak, aktor
 5138. SZYMAŃSKI Ignacy (działał od 1781 - zm. 3 I 1800 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5139. SZYMAŃSKI Jan (19 I 1876 Lwów - 17 VIII 1936 Warszawa), aktor
 5140. SZYMAŃSKI JAN (ok. 1765 -18 V 1845 Grodno), aktor, dyr. teatru
 5141. SZYMAŃSKI Józef (21 I 1870 Lwów - ok. 1941 Lwów), ¶piewak
 5142. SZYMAŃSKI Józef Henryk (21 X 1839 Romanów pow. żytomierski - 25 VI 1885 Kraków), aktor
 5143. SZYMAŃSKI Stefan (15 VIII 1894 - 22 XII 1957 Kraków), ¶piewak
 5144. SZYMAŃSKI Zenon (działał 1899-1902), aktor
 5145. SZYMBORSKA Aniela, z Raczkowskich (1855 - 16 VII 1897 Warszawa), aktorka
 5146. SZYMBORSKA Wanda Helena, z Swobodów, 2° v. Trzebińska (działała od 1886 - zm. 9 X 1945 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 5147. SZYMBORSKI Jan (1838 lub 1852 - 15 XII 1909 Żbików pow. Pruszków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5148. SZYMBORSKI Remisław, pseud. Remisławski, Remislavsky (14 V 1897 Warszawa - 22 IV 1973 Praga), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 5149. SZYMBORSKI Wacław Antoni Tadeusz, pseud. Stanisławski (30 X 1866 Radzymin - 13 VI 1932 Kraków), aktor, ¶piewak
 5150. SZYMBORTÓWNA Janina, Natalia, wła¶c. J. Parafińczuk, zamężna Grubińska (ok. 1906 - 6 X 1932 Warszawa), aktorka
 5151. SZYMCZAK Zbigniew Jerzy (24 II 1933 ŁódĽ - 16 IV 1979 Rzeszów), aktor
 5152. SZYMKAJŁO Jan (1793 Wilno - 3 VI 1840 Konin), aktor, dyr. teatru
 5153. SZYMKAJŁO Józef Ludwik (ur. 9 II 1822 Kraków - działał do 1851), aktor
 5154. SZYMKAJŁOWA Józefa, z Kłossowskich (1797 lub 1802 - 28 IV 1842 Płock), aktorka
 5155. SZYMKAJŁOWA Teofila (działała 1845-1853), aktorka
 5156. SZYMKOWSKA Marianna (1783 - 1 II 1805 Grodno), aktorka
 5157. SZYMULSKA Janina, zamężna Gwiazdecka (ok. 1892 - 4 X 1941 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5158. SZYNDLER Janusz, wła¶c. Jan Cegiełka (21 VI 1903 ŁódĽ - 23 III 1967 Warszawa), aktor
 5159. SZYNDLER Jerzy (1898 - 3 IX 1944 Warszawa), aktor, reżyser
 5160. SZYNGLARSKA Wiktoria, zamężna Kosińska (ok. 1830 - po 1868 Lwów), aktorka
 5161. SZYPIAŃSKI Józef (ur. 1801 - działał do 1836), aktor
 5162. SZYPULSKI Władysław (18 VIII 1895 Białystok - 12 III 1976 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5163. SZYSZKOWSKI Marek (3 VI 1935 Warszawa - 29 IX 1963 Kraków), aktor
 5164. SZYTLER Anastazja (działała 1827-1847), aktorka
 5165. SZYTLER Jan, Rudolf (działał 1816-1853), aktor, dyr. teatru
 5166. ¦CIBOR-RYLSKI Wacław Teodor (8 XI 1898 Petersburg - 10 II 1971 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5167. ¦CIWIARSKI, Janusz, Jan (23 VI 1901 Warszawa - 18 X 1957 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, reżyser
 5168. ¦EBOR Karol (13 VIII 1843 Brandys n. Łab± - 17 V 1903 Praha), dyrygent czeski działaj±cy w teatrze polskim
 5169. ¦LEDZIŃSKI Teodor (1 IV 1862 Maków Mazowiecki - 28 IX 1939 Warszawa), dyrygent
 5170. ¦LIWICKI Józef (26 XII 1867 Warszawa - 7 X 1944 Jędrzejów), aktor, reżyser
 5171. ¦LIWIŃSKI Artur (17 VIII 1877 Ruszki k. Kutna - 16 I 1953 Warszawa), dyr. generalny T. Miejskich w Warszawie
 5172. ¦LIWIŃSKI Bonifacy (5 V 1867 - 29 X 1949 Rado¶ć k. Warszawy), tancerz
 5173. ¦LIWIŃSKI Jerzy Lubomir (26 V 1908 ŁódĽ - 25 I 1969 Warszawa), aktor, reżyser
 5174. ¦LIWIŃSKI Ludwik (1857 Uchrymów pow. Sokal - 19 III 1923 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5175. ¦LIWIŃSKI Stanisław (21 IV 1893 Warszawa - 30 X 1940 Warszawa), scenograf
 5176. ¦LIWIŃSKI Stanisław Jan (8 V 1882 Kraków - 17 XI 1972 Poznań), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5177. ¦MIAŁKOWSKI Karol Wawrzyniec (15 VII 1799 Gostynin - 18 II 1860 Warszawa), aktor
 5178. ¦MIAŁOWSKI Zbigniew (1885 Bereza Kartuska - 18 IV 1943 Wilno), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5179. ¦MIESZKO Włodzimierz Szymon (10 X 1879 Lwów - 20 VI 1960 Warszawa), aktor, inspicjent
 5180. ¦NIADECKI Józef (działał 1859-1861), dyr. teatru
 5181. ¦NIEŻYŃSKI Andrzej, wła¶c. A. Bobrow (10 VII 1906 Ryga - 9 IV 1975 Bytom), tancerz
 5182. ¦WIˇTECKI Witold Jerzy (11 VII 1905 Warszawa - 28 III 1974 Gdańsk), dyrektor teatru
 5183. ¦WIˇTEK Tadeusz (1884 Kraków - zima 1939/40 Paryż), kierownik lit. teatru
 5184. ¦WIĘCICKA Helena, zamężna Kwaskowska (28 II 1881 Puławy - 4 VIII 1957 ŁódĽ), aktorka
 5185. ¦WIĘCKA Maria, 2° v. Kupiecka (2 IV 1875 Kalisz - 5 VII 1911 Wilno), aktorka, ¶piewaczka
 5186. ¦WIĘCKA Michalina, zamężna Makowiecka (6 IX 1860 Mława - 6 X 1944 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5187. ¦WIĘCKA, Aleksandra, Apolonia, ze Stobińskich (1836 - 24 II 1877 Warszawa), aktorka
 5188. ¦WIĘCKI Apolinary (działał od 1853 - zm. 1898 Warszawa), aktor
 5189. ¦WIERCZEWSKA Nina, wła¶c. Janina z Kalkstein-Stolińskich (działała od 1932 - zm. marzec 1943 Warszawa), aktorka
 5190. ¦WIERCZEWSKI Eugeniusz (18 IX 1894 Warszawa - czerwiec 1944 Warszawa), dyrektor, kierownik lit. teatru
 5191. ¦WIERGOCKI Józef (30 IV 1779 Warszawa - 22 IV 1884 Warszawa), tancerz, aktor
 5192. ¦WIERZAWSKI, ¦wieżawski, Sierawski, Sierzawski, Karol Boromeusz (5 XI 1735 Poznań - 3 XI 1806 Długa Ko¶cielna pod Warszaw±), aktor
 5193. ¦WIERZYŃSKI Michał (25 X 1868 Kraków - 30 VI 1957 Warszawa), dyrygent
 5194. ¦WIESZEWSKA Zofia (18 IX 1899 - 9 VIII 1925), aktorka
 5195. ¦WIESZEWSKI Władysław (1827 -7 III 1876 Warszawa), aktor
 5196. ¦WIE¦CIAK Józef (1883 - 26 V 1917 Rudka), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5197. ¦WIĘTOSŁAWSKA Julia (działała 1876-1888), aktorka
 5198. ¦WIEŻYŃSKI Bolesław (działał 1877-1878), aktor
 5199. TABORSKI J. (działał 1881-1893), aktor, ¶piewak
 5200. TAGLIONI Filippo (5 XI 1777 Mediolan - 11 IX 1871 Como), tancerz, baletmistrz, dyr. teatru
 5201. TALARCZYK Kazimierz Marian (2 II 1920 Poznań - 6 V 1972 Kłodzko), aktor
 5202. TALKO Helena (działała 1893-1902), aktorka
 5203. TAMSKI Józef, wła¶c. J. Hupałło (28 V 1906 Lwów - 5 X 1979 Jelenia Góra), aktor, inspicjent
 5204. TAŃSKA Emilia (działała 1876-1880), ¶piewaczka
 5205. TAŃSKA Helena, wła¶c. Szwenig, Szwenik, Szweming, zamężna Wierzejska (działała 1894-1897), aktorka
 5206. TAŃSKA Helena, z Płaneckich, zamężna ¦mietańska, pseud. Połaniecka (20 V 1897 Częstochowa - 1 XII 1976 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 5207. TAŃSKA Jadwiga, wła¶c. Szwenig, Szwenik, Szweming (działała 1895-1897), aktorka
 5208. TAŃSKI Jan (ok. 1841 - 14 VII 1876 Lwów), dyr. teatru
 5209. TAŃSKI Roman, wła¶c. R. ¦mietański (25 VI 1891 Wieluń lub Włocławek -26 IV 1944 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5210. TARASIEWICZ Michał January (19 IX 1871 Kraków - 16 X 1923), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5211. TARASZKIEWICZ Jan (działał 1839-1874; zm. w Kijowie), tancerz, aktor
 5212. TARASZKIEWICZ, Taraskiewicz, Marian (działał 1891-1894), aktor
 5213. TARGOWSKA Paulina, zamężna Cetner (ok. 1831 Kraków - 9 IV 1909 Lwów), aktorka, tancerka
 5214. TARGOWSKI Franciszek (21 VIII 1908 Chrzanów - 19 VII 1980 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5215. TARN Adam (20 X 1902 ŁódĽ - 23 VI 1975 Lozanna w Szwajcarii), kierownik lit., dyrektor teatru
 5216. TARNAWSKI Stanisław (29 I 1874 Lwów lub Potok w Małopolsce - po II wojnie ¶wiat. w Skolimowie k. Warszawy), ¶piewak, reżyser
 5217. TARNOWSKA Helena (działała 1869-1901), aktorka
 5218. TARNOWSKA Julia, zamężna Christlib (działała 1892-1902), aktorka
 5219. TARNOWSKA Kazimiera, zamężna Rómmlowa (4 III 1908 Z±bkowice - 21 X 1946 Gdańsk), aktorka
 5220. TARNOWSKI Adam (ok. 1816 Lublin - 1 V 1890 Warszawa), dyrygent
 5221. TARNOWSKI Aleksander (6 I 1822 Warszawa - 3 VI 1882 Warszawa), tancerz
 5222. TARNOWSKI Antoni (6 I 1822 Warszawa - 6 II 1887 Warszawa), tancerz
 5223. TARNOWSKI, Tarnawski, Jacek (działał od 1795 - zm. przed 1846), aktor
 5224. TARONI KAZIMIERZ (działał 1851-1853), aktor
 5225. TARONI, Taronia, Julia (działała 1851-1853), aktorka
 5226. TARTAKOWICZ Adam Jerzy, wła¶c. Tartaków (działał od 1917 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 5227. TATARKIEWICZ Jan Kazimierz (28 IX 1843 Warszawa - 2 XII 1891 Warszawa), aktor, reżyser
 5228. TATARKIEWICZ Jerzy (13 VII 1904 Warszawa - 4 IX 1949 Warszawa), aktor
 5229. TATARKIEWICZ Konstanty (14 I 1884 Warszawa - 7 VIII 1944 Warszawa), aktor, reżyser
 5230. TATARKIEWICZ Marian Konstanty (6 XII 1875 Warszawa - 17 XII 1929 Warszawa), aktor, reżyser
 5231. TATARKIEWICZ Stanisław Damazy (11 XII 1849 Warszawa - 8 IV 1886 Warszawa), aktor
 5232. TATARKIEWICZ Zofia, zamężna Woskowska (ok. 1905 Warszawa - wrzesień 1944 Warszawa), aktorka
 5233. TATARKIEWICZ-MAŁKOWSKA Wanda (11 I 1890 Suwałki - 13 X 1972 Konstancin-Jeziorna k. Warszawy), aktorka
 5234. TATARSKI Ludwik Apolinary (23 VII 1906 Warszawa - 18 VI 1954 Warszawa), aktor
 5235. TATRZAŃSKI Michał, wła¶c. M. Stasiniewicz (26 VIII 1886 Hamernia pow. Rawa Ruska - 26 XI 1941 Lwów), aktor, ¶piewak, reżyser
 5236. TAUWITZ Edward (21 I 1812 Kłodzko - 26 VII 1894 Praha), dyrygent
 5237. TĘCZAROWSKA Maria Janina, z domu Heintsch, zamężna Kirchner (6 VII 1893 Lwów - 2 VII 1971 Kraków), ¶piewaczka
 5238. TĘCZYŃSKA-JABŁOŃSKA Maria (działała od 1912 - zm. 18 II 1920 Kraków), aktorka
 5239. TEKSEL, Texel, Józef Grzegorz (12 III 1839 Łomża - 28 V 1904 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 5240. TEKSEL, Texel, Karolina, z Kozakowskich, 1° v. Turlińska (działała od 1870 - zm. 22 XII 1920 ŁódĽ), aktorka
 5241. TEKSEL, Texel, Maria Aleksandra, zamężna Ro¶ciszewska (12 XI 1867 - ok. 1923 Częstochowa), ¶piewaczka, aktorka
 5242. TEKSEL, Texel, Maria, z Dzierzgowskich (ok. 1844 Płock - 22 II 1869 Kalisz), aktorka
 5243. TENEROWICZ Stanisław (17 VIII 1888 - 15 IX 1959 Kraków), scenograf
 5244. TEODOROWICZ Olga, zamężna Swolkień (działała 1896-1907), aktorka
 5245. TERENKOCZY Emilia, z domu Bauman, Baumann ( 1852 Kraków - 23 II 1925 Lwów), aktorka
 5246. TERENKOCZY Władysław (ok. 1848 Lwów - 15 III 1929 Lwów), aktor, dyr. teatru
 5247. TERLECKI Jakub (działał 1802-1803), tancerz, baletmistrz
 5248. TERLECKI Jan (działał 1864-1866), aktor
 5249. TERLECKI Kazimierz (działał 1882-1888), aktor
 5250. TERRA Krystyna, zamężna Kruszewska (29 VII 1915 Kraków - czerwiec 1969 Frankfurt nad Menem), tancerka, choreograf
 5251. TERYKS Józef Teofil (17 XII 1894 Warszawa - 4 VI 1966 ŁódĽ), aktor
 5252. TESŁAWSKA Marianna Ludwika, zamężna Winkler (ur. w Warszawie; działała 1884-1887), aktorka
 5253. TESSARZYK, Tesarzik, Tesarik, Jan (14 VI 1884 Unhost w Czechach - po 1928), dyrygent
 5254. TETMAJER Zofia (działała 1900-1905), aktorka
 5255. THIEL Antoni (21 XII 1873 Warszawa - 18 I 1950 Warszawa), aktor
 5256. THIELMANN, Tylman, Witold (13 XII 1922 Słupsk - 14 IX 1953 ¦widnica), aktor
 5257. THIELOWA Maria, z Rakiewiczów (działała 1908-1923), aktorka
 5258. THIERRY Adela, z domu Louis (działała w teatrze polskim 1818-1823), tancerka francuska
 5259. THIERRY Eugenia (działała w teatrze polskim 1819-1823), tancerka francuska
 5260. THIERRY Ludwik (działał w teatrze polskim 1818-1830), tancerz, baletmistrz francuski
 5261. THOMAIN, Tomain, Robert (ok. 1825 - 15 IX 1876 Budapeszt), aktor
 5262. TIMIRAZJEW, Tymirazjew, Timiriazjew, Zofia, zamężna Karandiejew (ur. w Symferopolu; działała 1880-1903), tancerka, aktorka
 5263. TISLER, Tysler, Maria (ur. ok. 1828 - działała do 1848), tancerka, aktorka
 5264. TOCHMAŃSKA Jadwiga, Aleksandra (działała od 1909 - zm. 1912 ŁódĽ), aktorka
 5265. TODTH, Toth, Dionizy (ur. we Lwowie; działał 1879-1880), ¶piewak
 5266. TOKARSKI Zygmunt (28 III 1892 Lublin - 30 XI 1939 Warszawa), ¶piewak, tancerz, aktor
 5267. TOKARZEWSKA Marianna (ok. 1779 - 19 IV 1804 Grodno), aktorka
 5268. TOM Konrad, wła¶c. K. Runowiecki (9 IV 1887 Warszawa- 9 lub 13 VIII 1957 Los Angeles), aktor, piosenkarz, reżyser, dyr. teatru
 5269. TOMASIK Janusz (31 V 1887 Warszawa - 25 IX 1939 Warszawa), aktor
 5270. TOMASZEWICZ Anastazy Julian (27 V 1806 lub 1809, lub 1811 Wilno - 27 III 1845 Lublin), aktor
 5271. TOMASZEWICZ Karolina (działała 1883-1886), aktorka
 5272. TOMASZEWICZ Walery (ok. 1839 - 18 IX 1892 Warszawa), aktor
 5273. TOMASZEWICZ, Tomasiewicz, Leopold (ok. 1832 - 12 VIII 1898 ŁódĽ), aktor
 5274. TOMASZEWICZOWA Józefa Michalina, pseud. Kossowska (27 IV 1842 Kraków - 1911), aktorka
 5275. TOMASZEWSKA Irena, zamężna Młodnicka (20 VIII 1911 ŁódĽ - 21 V 1963 Katowice), aktorka
 5276. TOMASZEWSKA Maria, zamężna Zaorska (20 I 1941 Dobrusza na Białorusi - 29 VI 1967 Warszawa), aktorka
 5277. TOMASZEWSKI Antoni (działał 1844-1854), aktor
 5278. TOMASZEWSKI Karol (4 XI 1906 Warszawa - podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 5279. TOMASZEWSKI Michał Antoni Bończa (działał od ok. 1802 - zm. 1813), dyr. teatru
 5280. TOMASZEWSKI Paweł Henryk (30 VI 1928 Grudzi±dz - 21 I 1970 Toruń), aktor
 5281. TOMASZEWSKI Stanisław, także Tomaszewicz (ok. 1878 - 28 X 1912 Warszawa), aktor
 5282. TOMASZEWSKI Stefan (ur. ok. 1859 - działał do 1898), aktor
 5283. TOMASZEWSKI Wiesław Stanisław (15 IV 1910 Kraków - 11 XI 1979 Kraków), aktor
 5284. TOMASZEWSKI Władysław (17 III 1889 Żakowo pow. Leszno - 26 XII 1928 Bydgoszcz), dyrygent
 5285. TOMASZKIEWICZ Wincenty (działał 1781-1784), aktor
 5286. TOMATIS, Thomatis, Tomatys, Karol Aleksander (ok. 1739 - ok. 1806), antreprener
 5287. TOMCZAK Maria Ludwika, zamężna Stachowiak (31 VII 1931 Poznań - 27 I 1973 Wrocław), ¶piewaczka
 5288. TOMKIEWICZ Michał (działał 1826-1860), aktor, dyr. teatru
 5289. TOMKIEWICZ Teresa (działała 1835-1843), aktorka
 5290. TOMSKI Michał (11 XI 1905 Przeworsk - 6 III 1968 ŁódĽ), dyrektor teatru
 5291. TOPOLSKA Anna Zdeńka, z domu Michałek, Michalak, lub Michalska, zamężna Kondrat (23 VI 1904 - 16 VII 1946 Katowice), aktorka
 5292. TOPOLSKI Edward, wła¶c. E. Tylpel (3 V 1885 Warszawa - 20 V 1926 Warszawa), aktor
 5293. TOPSAL, Marianna, Małgorzata (działała 1834-1840), tancerka
 5294. TOROŃCZYK Jerzy (17 V 1920 Warszawa - 30 IV 1971 Lublin), scenograf, dyrektor teatru
 5295. TORWIRT Leonard (12 lub 28 XI 1912 Wilno - 9 XI 1967 pod Ciechanowem), scenograf
 5296. TRACEWSKA Helena (11 III 1883 Warszawa - 26 III 1959 Kraków), ¶piewaczka
 5297. TRACIKIEWICZ Maria, zamężna Sznerrowa (5 XI 1883 w Galicji - 27 IX 1953 Warszawa), ¶piewaczka
 5298. TRˇMPCZYŃSKA Maria Joanna Laura, pseud. M. Otto, także Otto-Tr±mpczyńska (27 XII 1875 Orzeszków k. Międzychodu w Poznańskiem - 8 V 1967 Poznań), ¶piewaczka
 5299. TRAPSZO Aleksandra Julianna, z Ficzkowskich, pseud. A. Milońska (19 II 1854 Kraków - 22 I 1909 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5300. TRAPSZO Anastazy Franciszek (2 V 1832 Zamo¶ć - 11 VII 1898 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5301. TRAPSZO Felicja, wła¶c. F. Krywult, zamężna Tomaszewska (30 IV 1902 Warszawa - 7 VII 1938 Anin), aktorka
 5302. TRAPSZO Irena, zamężna Chodowiecka (16 II 1868 Kalisz - 8 IV 1953 Lwów), aktorka
 5303. TRAPSZO Marceli, pseud. Oszpart, Miloński (16 I 1858 lub 16 I, lub XII 1860 Warszawa - 7 III 1921 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5304. TRAPSZO Stanisław, pseud. Stachowski, Stachowicz (8 V 1862 lub 15 V 1863 Warszawa - 12 XII 1896 Kraków), aktor, dyr. teatru
 5305. TRAPSZO Tekla, zamężna Krywultowa (23 IX 1873 Kalisz - 27 X 1944 Warszawa), aktorka
 5306. TRAWIŃSKI Władysław (działał 1837-1843), aktor
 5307. TRAWNA Julia, zamężna Starzeńska (8 VIII 1823 Warszawa - 23 I 1856 Heidelberg), tancerka
 5308. TREMBICKI, Trębicki, Józef, pseud. Junelli (ok. 1888 - 30 III 1934 Warszawa), ¶piewak
 5309. TREMBIŃSKA Oktawia, zamężna Nowakowska (9 III 1892 - 9 I 1948), aktorka
 5310. TROCHANOWSKI Walerian (ur. ok. 1839 - działał do 1855), aktor
 5311. TROCZYŃSKA Wanda (działała 1864-1879), aktorka
 5312. TROJACKI Teodor (działał od 1869 - zm. 1 I 1899 Warszawa), ¶piewak
 5313. TROJAN Marian Tadeusz (14 XII 1906 Radostów k. Opatowa - 8 III 1967 Warszawa), aktor
 5314. TROJANOWSKA Wanda (1 XI 1883 Kraków - po 1949), aktorka, ¶piewaczka
 5315. TROJANOWSKI Edward (10 X 1873 Koło - 19 V 1930 Otwock k. Warszawy), scenograf
 5316. TROJANOWSKI Ferdynand (27 VI 1920 Warszawa - 15 VIII 1974 Warszawa), aktor
 5317. TROJANOWSKI Jan (działał 1895-1936), tancerz, baletmistrz
 5318. TROJANOWSKI Władysław (21 I 1912 Magierowa Wola k. Warki - 7 II 1980 Gorzów Wielkopolski), aktor
 5319. TROJANOWSKI Zygmunt (działał od 1908 - zm. po 1926), aktor
 5320. TROJECKA Irena, wła¶c. I. Trzywdar-Rakowska, z Polaków (20 X 1904 Warszawa - 12 IV 1970 Gdynia), aktorka
 5321. TROMBINI Cezar (18 II 1835 lub 1839 Padwa - 15 VIII 1898 Wenecja), dyrygent, dyr. opery
 5322. TROMBINI Emilia, z D±browskich (ok. 1856 Kalisz - 30 VI 1941 Warszawa), ¶piewaczka
 5323. TROSCHEL, Troszel, Wilhelm Karol (26 VIII 1823 Warszawa - 2 III 1887 Warszawa), ¶piewak
 5324. TRUSIŃSKA Helena, zamężna Podgórska (działała 1862-1880), tancerka
 5325. TRUSKOLASKA, Truskolawska, Truskulawska, Agnieszka Marianna, z Marunowskich (1755 Warszawa - 30 X 1831 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka, antreprener
 5326. TRUSKOLASKI, Truskolawski, Truskulawski, Dominik Tomasz (przed 20 XII 1750 - 4 XI 1797 Warszawa), aktor, antreprener
 5327. TRUSZYŃSKI Stefan (3 VIII 1882 pod Ciechanowem - 1944 Warszawa), aktor
 5328. TRYNKAUZ, Trynkhaus, Emil (działał 1840-1857), aktor
 5329. TRZASKOWSKA J. (działała 1869-1877), aktorka
 5330. TRZCIANKA Kazimierz (działał od 1930 - zm. 8 XII 1946), aktor
 5331. TRZCIŃSKA Anna (działała 1845-1846), ¶piewaczka
 5332. TRZCIŃSKA Zofia, pseud. Rawicz (działała 1889-1907), aktorka
 5333. TRZCIŃSKI Teofil (19 XII 1878 Kraków - 25 XII 1952 Kraków), reżyser, dyr. teatru
 5334. TRZEBIATOWSKI Paweł Marcin Aleksander, wła¶c. Żmuda-Trzebiatowski (10 I 1912 Berlin - 25 VI 1980 Gdańsk), ¶piewak
 5335. TRZEBIŃSKI Michał (działał 1852-1861), aktor
 5336. TRZECIAK Maria (działała 1855-1866), aktorka
 5337. TRZECIECKA, Trzecieska, Maria (działała 1892-1910), aktorka
 5338. TRZYWDAR Józef, wła¶c. Nosowski (działał od 1900 - zm. 3 XII 1926 Poznań), aktor, reżyser
 5339. TRZYWDAR-RAKOWSKI Gwido (12 IX 1889 Szczucin - 2 VI 1962 Gdynia), aktor, reżyser, kierownik artystyczny
 5340. TUCHOLSKI Edmund, także Sulich (28 X 1884 Poznań - po 1924), tancerz, ¶piewak
 5341. TUCHOWICZ Łucja (działała 1855-1887), aktorka
 5342. TUCZEMPSKI, Tuczemski, Tuczepski, Bonawentura (działał 1790-1796), antreprener, aktor
 5343. TUR Artur, także Tur-Kozłowski, wła¶c. Cwibak (7 IV 1894 Warszawa - 5 XI 1968 Warszawa), kierownik lit. teatru
 5344. TURCZYNOWICZ Kamila Paulina, ze Złotnikiewiczów (15 I 1846 Warszawa - 13 III 1871 Warszawa), tancerka
 5345. TURCZYNOWICZ Konstancja, z Damsów (5 III 1818 Warszawa - 9 XI 1880 Warszawa), tancerka
 5346. TURCZYNOWICZ Konstanty Jan (10 III 1840 Warszawa -11 I 1878 Warszawa), tancerz
 5347. TURCZYNOWICZ Leonard (1854 - 14 II 1899 Warszawa), aktor
 5348. TURCZYNOWICZ Maria (3 II 1860 - 6 IV 1882 Warszawa), aktorka
 5349. TURCZYNOWICZ Maria, z domu Bailly (28 X 1852 Brunswik - ok. 1925), tancerka, aktorka
 5350. TURCZYNOWICZ Roman (14 III 1813 Radom - 21 V 1882 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 5351. TURCZYŃSKI Mikołaj, wła¶c. Poturaj, pseud. Gorzkowski (1855 - 10 III 1926 Warszawa), aktor, ¶piewak operetkowy
 5352. TURKIEWICZ, Turkewycz, Leon (5 V 1901 Brody w Galicji Wschodniej - listopad 1961 Toronto), dyrygent
 5353. TURLIŃSKI Edward (działał 1864-1873), aktor
 5354. TUROŃSKA Stefania, zamężna Stande (19 X 1894 - 15 XII 1955 Skolimów), aktorka
 5355. TUROWICZ Jadwiga (7 VII 1885 Warszawa - 14 XI 1945 ŁódĽ), aktorka, reżyser
 5356. TUROWICZ, Turowski, Kszysztof (działał 1793-1796), aktor
 5357. TUROWSKA Józefa, zamężna Le¶kiewicz (5 III 1819 Lipin - 15 I 1884 Warszawa), ¶piewaczka
 5358. TUROWSKA Maria, zamężna Stolpe (15 VII 1820 k. Wielunia - 4 IX 1885 Kłodzienko), ¶piewaczka
 5359. TURSKI Stefan, wła¶c. Tureczek (26 XII 1875 - 5 I 1945 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5360. TURSKI Zbigniew (21 VII 1908 Konstancin k. Warszawy - 6 I 1979 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatru
 5361. TURZAŃSKI Władysław (działał 1902-1922), ¶piewak
 5362. TUSZMAŁOW Michał (ur. 1865 - działał do 1895), dyrygent
 5363. TUWIM Julian (13 IX 1894 ŁódĽ - 27 XII 1953 Zakopane), kierownik artyst. i lit. teatru
 5364. TWAROWSKA Karolina (29 I 1825 Warszawa - 3 VII 1891 Warszawa), tancerka
 5365. TWORKOWSKA Zofia (ur. 22 II 1875 Warszawa - działała do 1915), aktorka
 5366. TYCHOŃSKA Halina, zamężna Malinowska (4 XII 1896 ŁódĽ - 14 I 1935 Warszawa), aktorka
 5367. TYCZYŃSKI Zdzisław (działał 1904-1906), aktor
 5368. TYLCZYŃSKI Józef, także J. Tylko-Tylczyński (ur. ok. 1897 - zm. 4 XI 1945 Poznań), aktor
 5369. TYLLIA Bolesław (10 III 1900 Strzelce - 13 I 1940 Warszawa), dyrygent
 5370. TYMIENIECKI Stefan (działał od 1920 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), kierownik muzyczny
 5371. TYRALEWSKI Andrzej Karol (8 X 1939 Kraków - 3 VII 1975 Katowice), aktor
 5372. TYSZCZYNKO Wanda (działała 1850 - ok. 1889), tancerka
 5373. UBYSZ Wincenty (1792 - działał do 1840), aktor
 5374. UJAZDOWSKI Józef (działał 1872-1873), aktor
 5375. ULANOWSKI Tadeusz (ok. 1872-1942), konferansjer, aktor
 5376. ULBRYCH Zofia (12 V 1866 Warszawa - zm. po 1938), ¶piewaczka
 5377. ULIŃSKI Władysław, wła¶c. Uhl (działał od 1922 - zm. 10 V 1931), aktor
 5378. ULRYCH, UIrak, Ignacy (działał 1846-1858), aktor
 5379. UMAŃSKA Aniela (działała 1900-1910), aktorka
 5380. UMIŃSKA Stanisława (17 XI 1901 Warszawa - 25 XII 1977 Gaj-Fiszor k. Niegowa w Warszawskiem), aktorka
 5381. UNIECHOWSKI Antoni Radogost (23 II 1903 Wilno - 28 V 1976 Warszawa), scenograf
 5382. URBAN Wilhelm (działał 1842-1853), aktor, dyr. teatru
 5383. URBANI Ferdynand (działał od 1817 - zm. ok. 1831), tancerz, aktor
 5384. URBANOWICZ Aleksandra, zamężna Wojdałowicz (1861 Łazy - 26 III 1913 Warszawa), aktorka
 5385. URBANOWICZ Bogdan Tadeusz, pseud. B. Łuczkowski (27 IX 1907 ŁódĽ - 20 I 1979 Londyn), aktor
 5386. URBANOWICZ Wanda (20 X 1846 Łazy - lipiec 1896 Lwów), aktorka
 5387. URBAŃSKA Maria (działała 1857-1877), aktorka
 5388. URBAŃSKI Franciszek Ksawery (działał od 1844 - zm. 1865), aktor
 5389. URBAŃSKI Janusz (15 V 1921 Nowy Wi¶nicz k. Bochni - 28 I 1975 Częstochowa), aktor
 5390. URBAŃSKI Mieczysław (działał 1873-1882), aktor
 5391. URBAŃSKI Roman (działał 1923 - zm. 14 X 1945), aktor, reżyser
 5392. URBAŃSKI Tomasz (działał 1781-1784), aktor
 5393. URBAŃSKI Witold (działał 1852-1877), aktor
 5394. URICH Zygmunt (działał 1892-1906), ¶piewak
 5395. URSTEIN Józef (19 III 1886 - 7 X 1923 Warszawa) aktor
 5396. URSTEIN Stanisław, wła¶c. Ursztein, pseud. S. Lenart (21 X 1915 Kleczew k. Poznania - 4 X 1970 Warszawa), akompaniator, dyrygent, kierownik muz. teatru
 5397. USZYŃSKA-PRAWECKA Helena Maria (3 X1900 - 21 VI 1955 Warszawa), aktorka
 5398. USZYŃSKI Michał (1867 - 3 X 1917), aktor
 5399. UTNIK Kazimierz (działał od ok. 1935 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), aktor
 5400. UZIEMBŁO Seweryn (1837 - 27 VII 1892 Warszawa), dekorator
 5401. UZIEMBŁO Wanda, zamężna Bok (3 VII 1921 Lublin - 25 VI 1980 Warszawa), aktorka
 5402. UZNAŃSKI Leon (ur. ok. 1816 -działał do 1853), aktor, dyr. teatru
 5403. VACQUERET Emil (2XII 1832 - 15 IX 1907 Warszawa), wiceprezes WTR
 5404. VASQUEZ, Vasques, Ida, Maria (działała 1903-1909), ¶piewaczka
 5405. VAUTIER Karolina (działała 1847-1848), ¶piewaczka
 5406. VEIDT Nina, czasem Veith (działała od 1936 - zm. 1943 Berlin), aktorka
 5407. VELANEK Maria (14 XI 1916 Jarosław - 13 IX 1953 Katowice), aktorka
 5408. VEROLI Elda (działała 1898-1927), ¶piewaczka
 5409. VIGEVANO, Widziewano, Emilia, z Toniolich (działała 1814-1817), aktorka
 5410. VIGNA Artur (1863 Turyn - 5 I 1927 Mediolan), dyrygent
 5411. VILIO-VETESCO Władysław (10 XII 1911 Mińsk Litewski - 18 II 1976 Warszawa), scenograf
 5412. VORBRODT Kazimierz (działał od 1915 - zm. 1939 Modlin), aktor, dyr. teatru
 5413. WACHTEL Melania (działała 1893-1894), aktorka
 5414. WACIŃSKA Jadwiga, zamężna Bay-Rydzewska, także Bay-Wacińska, Baj-Wacińska (3 X 1890 Warszawa - 9 XI 1972 Pruszków k. Warszawy), aktorka
 5415. WACŁAWEK Zygmunt (ok. 1902 - 16 XII 1964 Tarnów), aktor
 5416. WACŁAWSKA Maria, Wacława (działała 1903-1920), aktorka, tancerka
 5417. WACŁAWSKI Edward (działał 1887-1895), aktor
 5418. WACŁAWSKI Wacław, wła¶c. W. Kowalski (21 III 1877 Kutno - 13 VII 1957 Jelenia Góra), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5419. WADZYŃSKI, Wodzyński, Józef (działał 1906-1909), aktor
 5420. WAGNER Franciszek (działał 1901-1912), ¶piewak, aktor
 5421. WAGNER Józef Bohdan (działał 1844-1845), aktor
 5422. WAGNEROWA Franciszka, z Leszczyńskich (3 I 1782 - 18 VI 1862 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5423. WAJCÓWNA, Weitz, Julia (działała 1868-1883), ¶piewaczka
 5424. WAJDA, Wayda, Kazimierz Jan (3 XII 1905 Lwów - 8 V 1955 Warszawa), aktor
 5425. WAJDE Zdzisław (działał 1889-1890), aktor
 5426. WAJDOWSKA Stanisława (8 VI 1872 Łańcut - działała do 1905), aktorka, ¶piewaczka
 5427. WAJNERT Aleksander (działał 1872-1875), aktor, tancerz, ¶piewak
 5428. WALCZAK Antonina, z Cygankiewiczów (11 I 1858 - działała do 1921), aktorka
 5429. WALCZAK Jan, wła¶c. J. Andrusiewicz (1872 Warszawa - 25 V 1921 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 5430. WALCZAK Jerzy Piotr (26 VII 1929 ŁódĽ - 26 VI 1968 Sieradz), aktor, reżyser
 5431. WALCZAK Ksawery Franciszek Wincenty (1862 - 3 VII 1912 Czatkowice, pow. chrzanowski), aktor
 5432. WALDE Amelia (działała 1839-1844), aktorka
 5433. WALDÓWNA, Woldówna, Józefa (19 II 1824 lub 1827 - działała do 1846), aktorka, ¶piewaczka
 5434. WALENTOWSKA Bronisława (działała 1884-1896), aktorka, ¶piewaczka, dyr. teatru
 5435. WALENTOWSKI Karol Konstanty (działał od 1875 - zm. 1 VI 1897 Kraków), aktor
 5436. WALEWSKA Anna, wła¶c. A. Wallek-Walewska (22 I 1892 Lwów - 20 XI 1977 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 5437. WALEWSKA Felicja, także Posępna (działała 1903-1925), aktorka
 5438. WALEWSKA Jadwiga Zofia, także J. Colonna-Walewska, 1° v. Zasztowt, 2° v. Złotowska, 3° v. Kępińska (29 XI 1919 Warszawa - 30 IV 1980 Warszawa), aktorka
 5439. WALEWSKA Leta, wła¶c. Waleria Abramowicz, zamężna Czajkowska (działała od 1895 - zm. 7 VII 1929 Wronczyn, woj. Pozn.), aktorka
 5440. WALEWSKI Adolf Leopold, wła¶c. A. L. Wallek-Walewski (18 I 1852 Lwów - 4 XII 1911 Lwów), aktor, reżyser
 5441. WALEWSKI Józef (ok. 1902 - 16 IX 1964 Gdynia), aktor
 5442. WALICKA Feliksa, Felicja, z domu Kontarczyk lub Kantarczyk, zamężna Gumbrycht, także Kontarska (25 VIII 1888 Warszawa - 13 VIII 1973 Warszawa), ¶piewaczka
 5443. WALIGÓRSKI Jan (działał 1874-1884), aktor
 5444. WALIŃSKI, Woliński, Jerzy, także George, Żorż (ok. 1765 - 28 VI 1840 Warszawa), tancerz
 5445. WALISZEWSKI Franciszek (1850 - 1 I 1904 Sulejów), aktor
 5446. WALLEK-WALEWSKI Bolesław (23 I 1885 Lwów - 9 IV 1944 Kraków), dyrygent
 5447. WALTER Władysław, wła¶c. W. Walterejt (4 VI 1887 Warszawa - 4 XI 1959 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 5448. WANDALIN Joanna (działała 1875-1876), aktorka
 5449. WANDASIEWICZ Zofia (6 I 1922 Dynów k. Krosna - 14 VII 1963 Warszawa), ¶piewaczka
 5450. WANDURSKI Witold Bohdan (8 IV 1891 Granica, obecnie Maczki, pow. Będzin - ok. 1937 w ZSRR), reżyser, scenograf
 5451. WANDYCZ Teodozja, Teodora, Stefania, 2° v. Ochrymowicz (ok. 1893 - 16 II 1963 Nowy Jork), aktorka, ¶piewaczka
 5452. WANDYCZ Wiktor, wła¶c. Pi±tosa (7 X 1877 Warszawa - 22 I 1952 Wrocław), aktor, ¶piewak
 5453. WAŃKOWSKA Franciszka (ur. ok. 1849 - działała do ok. 1879), aktorka
 5454. WARCHAŁOWSKI Tadeusz (28 II 1901 Kraków - 6 VIII 1935 Liege), aktor
 5455. WARDZYŃSKI Stanisław Florian (29 II lub 29 IV 1848 Konstantynów lub Biała - 2 X 1877 Kraków), aktor
 5456. WARMUTH Ignacy (1853 lub 1858 Kraków - ok. 1923 Kraków), ¶piewak
 5457. WARNECKI Janusz, wła¶c. Jan Marian Kozłowski (2 VII 1895 Warszawa - 4 II 1970 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5458. WAROCZEWSKI Teodor (działał 1888-1899), aktor
 5459. WARS, VARS, Henryk, wła¶c. H. Warszawski, Warszowski (29 XII 1902 Warszawa - 1 IX 1977 w Kalifornii), dyrygent, kierownik muz. teatrów
 5460. WARZYŃSKI Franciszek (działał od 1900 - zm. w czasie II wojny ¶wiat.), tancerz
 5461. WASIEL Aleksander, Aleksy, także A. Janikowski, Wasiel-Janikowski, Zawisza (9 II 1904 Warszawa - 16 VI 1979 Kartuzy), aktor, ¶piewak, kierownik artyst. teatru
 5462. WASIEL Bogdan Stanisław, także B. Janikowski, Wasiel-Janikowski (ok. 1901 - 21 IX 1978 Yorktown w Stanach Zjednoczonych), aktor
 5463. WˇSIELEWICZÓWNA, Wasielewicz, Katarzyna (działała 1832-1839), aktorka
 5464. WˇSIKOWSKI Franciszek (działał 1823-1830), aktor
 5465. WASILEWSKA Aleksandra Bolesława, zamężna Kegler (22 I 1884 Warszawa - 13 XII 1962 Warszawa), tancerka
 5466. WASILEWSKI Antoni (działał 1901-1930), aktor, sufler
 5467. WASILEWSKI Antoni, Stefan, Aleksander (działał 1878-1896), ¶piewak, aktor
 5468. WASILEWSKI Józef (9 III 1906 Wilno - 20 III 1961 Warszawa), aktor
 5469. WASILEWSKI Romuald (21 XI 1853 Kijów - 1919 Moskwa), ¶piewak, reżyser
 5470. WASILEWSKI Ryszard Gustaw, pseud. Rdzawicz (1 XI lub 1 XII 1890 Kraków - 23 IV 1966 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5471. WˇSOWICZ Feliks Dunin (1772 Radom - 9 I 1832 Lublin), aktor
 5472. WˇSOWICZ K. (działał 1783), aktor
 5473. WˇSOWICZ Robert (działał 1903-1907), aktor
 5474. WˇSOWSKI Mikołaj (1835 Wilno - ok. 1913 Krzemieńczyk na Ukrainie), dyrygent
 5475. WASYLOWSKI, Wasylewski, Włodzimierz (8 V 1921 Brzostek k. Jasła - 28 VII 1978 Szczecin), ¶piewak
 5476. WASZKOWSKA, Ważkowska, Celina (działała od 1847 - zm. 1865), ¶piewaczka
 5477. WA¦KOWSKA Teresa, l°v. Moldauer, 2° v. Sobolewska (7 II 1921 Witebsk - 16 II 1975 Poznań), aktorka
 5478. WA¦NIEWSKI Stanisław (działał 1790), aktor
 5479. WAWRYKIEWICZ Irena, z Holubów, pseud. Sławska (1 VI 1897 ŁódĽ - 22 IX 1973 Skolimów k. Warszawy), aktorka, suflerka
 5480. WAWRZKOWICZ, Wawrzkiewicz Stanisław Marian (25 I 1902 Jarosław - 12 IV 1978 w Anglii), ¶piewak, aktor, dyrektor teatru
 5481. WAWRZYNIAK Konrad Zygfryd ( 27 I 1918 Berlin - 18 I 1976 Olsztyn) aktor
 5482. WAWRZYNIECKI Kazimierz (5 IV 1884 Milatyn, pow. Brody - 13 X 1930 Poznań), ¶piewak
 5483. WAZNIEWSKI Ignacy (działał 1851-1858), dekorator
 5484. WEBERÓWNA-MIKKE Zofia (4 V 1898 Warszawa - 2 VIII 1936 Warszawa), aktorka
 5485. WEBERSFELD Edward, pseud. E. Tkaczopolski (1846 Lwów - 4 VIII 1918), aktor, dyr. teatru
 5486. WEBERSFELD Ludwika, z Wołłowiczów (działała 1872-1883), aktorka
 5487. WĘGIERKO Aleksander (17 VII 1893 Warszawa - ok. 1942), aktor, reżyser, kierownik artystyczny
 5488. WĘGIERKOWA Zofia, z Billauerów (3 VII 1893 Warszawa - 23 XI 1975 Warszawa), scenograf
 5489. WĘGIERSKA H. (działała 1877-1878), aktorka
 5490. WĘGŁOWSKA Marianna (ur. 1829 Kraków - działała do 1846), ¶piewaczka
 5491. WĘGRZYN Józef (13 III 1884 Warszawa - 4 IX 1952 Ko¶cian), aktor, reżyser
 5492. WĘGRZYN Maksymilian Hipolit (5 X 1867 Warszawa - ok. 29 VI 1916 Moskwa), aktor, reżyser
 5493. WĘGRZYN Mieczysław (28 IX 1909 Kraków - 27 V 1942 O¶więcim), aktor
 5494. WĘGRZYN Stanisław Faustyn (23 III 1899 Kraków - 17 VII 1973 ŁódĽ), scenograf
 5495. WĘGRZYNOWSKA Joanna (działała 1864-1866), aktorka
 5496. WEHMUTH Ludwik (działał 1838), aktor
 5497. WEIGEL Maria (działała 1878-1905), aktorka
 5498. WEINERT, Wejnert, Michał (działał 1354-1868), aktor, ¶piewak
 5499. WEISS Olga Karolina (20 X 1866 - 30 III 1945 Skolimów), aktorka
 5500. WEJMAN Edward (8 IV 1899 Płońsk - 17 III 1975 Warszawa), dyrygent, kierownik muzyczny
 5501. WEJNERT, Wajnert, Filip (26 V 1798 Rogalin - 16 VIII 1843 Warszawa), ¶piewak, aktor
 5502. WELICHOWSKI Kazimierz (działał od 1898 - zm. 24 IX 1910 ŁódĽ), aktor
 5503. WELICHOWSKI, Wielichowski, Józef (działał 1901-1910), aktor
 5504. WENCEL Teodora, pseud. Szeptycka, zamężna Russocka (ok. 1843 - 23 VI 1897 Brody), aktorka
 5505. WENCKI, Wenski, Emil (działał 1869-1890), dekorator
 5506. WENDT Karolina (1 II 1825 - po 1844 Nicea), tancerka
 5507. WERCHOWSKI Michał (ok. 1900 Lwów - 2 X 1964 Gdańsk), aktor
 5508. WERECKA Leokadia (działała 1829-1831), aktorka
 5509. WERESZCZYŃSKA Michalina (działała 1831-1835), aktorka
 5510. WERESZCZYŃSKA Mira, zamężna Matuszewska (16 VI 1896 Kowno -27 XI 1955 Warszawa), dyrygentka
 5511. WERNER Józef (działał 1829), aktor
 5512. WERNER Maria, z Jarczyńskich, 1° v. Błońska (działała 1873-1888), aktorka, ¶piewaczka
 5513. WERNIK Julia (działała 1893-1895), aktorka
 5514. WERNIS Jadwiga (działała od ok. 1920 - zm. ok. 1943), aktorka
 5515. WEROWSKA Emilia, zamężna Sijanow (20 XII 1809 Mińsk - 9 XII 1885 Warszawa), aktorka
 5516. WEROWSKA Karolina (działała 1807 - zm. przed 1846), aktorka
 5517. WEROWSKA Paulina (działała 1810-1811), tancerka
 5518. WEROWSKI Ignacy Józef Andrzej (2 VIII 1783 Wilno - 8 VIII 1841 Warszawa), aktor
 5519. WEROWSKI Zygmunt, wła¶c. Lucjan Wierusz Walknowski (1860 Ostrów - 10 I 1915 Warszawa), aktor, reżyser
 5520. WERYHO Maria Eugenia, zamężna Fitzke (działała 1907-1924), aktorka
 5521. WERYHO Maria, zamężna Radziwiłłowicz (1858 Psków - koniec 1944 Kraków), dyr. teatru
 5522. WESBY Iwo, wła¶c. Ignacy Singer (2 III 1902 Kraków - 1961 Nowy Jork), dyrygent
 5523. WESOŁOWSKA Maria (ur. ok. 1840 - działała do 1896), aktorka
 5524. WESOŁOWSKA Wanda, wła¶c. Michalina W., zamężna Milewska (ur. 1862, działała do 1886), aktorka
 5525. WESOŁOWSKI Feliks (działał 1881-1883), dyr. teatru
 5526. WESOŁOWSKI Stanisław, wła¶c. Strutyński (ur. 1837, działał do 1886), aktor
 5527. WESOŁOWSKI Zygmunt (2 I 1880 Warszawa - 30 IX 1931 Zawiercie), aktor
 5528. WESTERMAJER Julia (działała 1867-1872), aktorka, dyr. teatru
 5529. WEYCHERT Edmund, pseud. Wirski (27 II 1878 lub 1880 Warszawa - 22 VIII 1917 Zakopane), aktor
 5530. WIAŁKOWSKA Emma (działała 1879-1880), aktorka
 5531. WICHURA Antoni, wła¶c. A. Franciszek Augustynek (1 X 1909 Bilczyce k. My¶lenic - 19 VI 1969 Kraków), aktor
 5532. WICHURSKI Wilhelm, wła¶c. W. Franciszek Gwizdała (19 X 1907 Tarnów - 4 VII 1979 Warszawa), aktor
 5533. WICKA Lena, Leona, wła¶c. L. Konicka, Koniecka, Kunicka, zamężna Staroń (działała 1909-1922), aktorka, ¶piewaczka
 5534. WICKI Wincenty, wła¶c. Staroń (działał od 1901 - zm. 1927 Przemy¶l), aktor, ¶piewak
 5535. WIECHECKI Stefan, pseud. Gozdawa, także Gozdawa-Wiechecki, pseud. lit. Wiech (10 VIII 1896 Warszawa - 26 VII 1979 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor i kierownik lit. teatrów
 5536. WIĘCKOWSKA Bronisława (działała 1862-1890), aktorka
 5537. WIĘCKOWSKI Władysław (działał od 1932 - zm. we wrze¶niu 1939 pod Kutnem), aktor
 5538. WIECZORKOWSKA Ambrożyna, z Kobylińskich, pseud. Bilewicz (ur. 1874 Miechów - działała do 1903), aktorka
 5539. WIECZORKOWSKA Elżbieta, l v. Kleczeńska, 2° v. Koczanowicz (6 X 1909 Lwów - 20 X 1980 Warszawa), aktorka
 5540. WIECZORKOWSKI Kasper Teodor (6 I 1861 Warszawa - 9 III 1924 Toruń), dekorator, aktor
 5541. WIEHLER Zygmunt (10 II 1890 Kraków - 26 XII 1977 Warszawa), kierownik muz. teatru, dyrygent
 5542. WIELGARD Józefa, Zamężna Tomaszewska (28 I 1876 - 21 X 1947 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5543. WIELUŃSKI Jan (działał 1884-1888), aktor
 5544. WIEMUTH Ludwik (działał 1837-1838), aktor
 5545. WIERCHOWICZ Zofia, zamężna Sadowska (30 XII 1924 Dęblin - 8 I 1978 Warszawa), scenograf, reżyser
 5546. WIERCIAK Zygmunt (30 VII 1881 Kraków - 17 IV 1950 Kraków), dekorator
 5547. WIERCIŃSKA Maria, z Serkowskich (27 H 1902 ŁódĽ - 11 XII 1976 Warszawa), aktorka, reżyser
 5548. WIERCIŃSKI Edmund (19 II 1899 Jurgów po w. wołkowyski - 13 IX 1955 Warszawa), aktor, reżyser
 5549. WIERUSZ Władysław (działał 1908-1915), aktor, ¶piewak
 5550. WIERZBICKI Ludwik, pseud. Vicerbi (6 lub 22 VII 1850 Warszawa - 9 XII 1937 Skolimów), ¶piewak, aktor
 5551. WIERZBICKI Tadeusz (ok. 1876 - 6 XII 1964 Warszawa), ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 5552. WIERZBICKI Wacław, także Tadeusz Staszewski (16 I 1898 Warszawa - 3 V 1974 Warszawa), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 5553. WIERZBICKI Wincenty (działał 1832-1854), aktor, dyr. teatru
 5554. WIERZBICKI, Wirzbicki, Maciej (działał 1766-1767), aktor
 5555. WIERZBOWSKA Joanna (działała 1890-1894), aktorka
 5556. WIERZEJSKA Zofia Maria, 1° V. Weyberg, 2° v. Kordowska (6 I lub 8 II 1886 Toruń - 18 VI 1957 Poznań), aktorka
 5557. WIESŁAWSKA Szczęsna, wła¶c. Alina Bronie, pseud. A. Szczęsna (11 XII 1898 Szejpiaki pow. grodzieński - 12 XI 1935 Wołkowysk), aktorka
 5558. WIKLIŃSKI Michał, wła¶c. M. Wilk-Wikliński (12 X 1888 Zarzecze k. Rzeszowa - 25 IX 1970 Wrocław), ¶piewak
 5559. WILAMOWSKI Kazimierz, wła¶c. K. Antoni Knobelsdorf (23 III 1896 Nowy Dwór na Polesiu - 27 XII 1978 Warszawa), aktor, reżyser
 5560. WILAND, Wieland, Mira, wła¶c. Maria Kazimiera W. (4 X 1879 lub 1881 Mrozowo, woj. poznańskie - 3 VIII 1957 Elbl±g), aktorka
 5561. WILCZAK Tadeusz (6 II 1908 Tomaszów Mazowiecki - 30 V 1956 Warszawa), dyrygent
 5562. WILCZEK Bronisław Izydor (25 VII 1940 ŁódĽ - 18 I 1976 Bielsko-Biała), aktor
 5563. WILCZEWSKI Michał (działał 1766-1767), aktor
 5564. WILCZKOWSKI Zygmunt (12 VIII 1877 Skierniewice - 22 XI 1964 Katowice), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5565. WILCZÓWNA Janina, wła¶c. Janina Maria Wilczer, zamężna Sławik (21 III 1917 w poci±gu na trasie Moskwa-Warszawa - 17 IX 1979 Dallas w stanie Teksas, USA), aktorka
 5566. WILCZYŃSKA Julia, Zofia (działała 1851-1858), aktorka
 5567. WILCZYŃSKA Ludwika, zamężna Linkowska (działała 1784-1797), aktorka, ¶piewaczka
 5568. WILCZYŃSKI Ludwik (działał 1882-1915), aktor, reżyser
 5569. WILCZYŃSKI Teodor, Jan (działał 1901-1914), ¶piewak, aktor
 5570. WILGOCKA Adela, zamężna Comte (18 XI 1875 Warszawa - 5 IV 1960 Warszawa), ¶piewaczka
 5571. WILGOSTOWSKA Katarzyna, zamężna ChodĽkiewiczowa (działała od 1782 - zm. po 1793), aktorka
 5572. WILHELM Karol (działał 1825-1826), tancerz, baletmistrz
 5573. WILIŃSKI Aleksander, wła¶c. A. Heller (6 V 1869 Wilno - ok. 1941), dyrygent, ¶piewak
 5574. WILKOŁASKI Mieczysław (25 X 1921 Puławy - 1 IX 1954 Toruń), aktor
 5575. WILKOŃSKA Bronisława (działała od 1875 - zm. 23 XI 1876 Warszawa), aktorka
 5576. WILKOSZEWSKA Maria, także Sarjusz-Wilkoszewska, zamężna Kruger-Strzelecka (14 VII 1898 ŁódĽ - 21 VII 1957 ŁódĽ), ¶piewaczka, aktorka
 5577. WILKOSZEWSKI Julian (2 X 1834 Kraków - 10 XI 1870 Sasów, pow. złoczowski), aktor
 5578. WIŁKOWSKA Maria (działała 1875-1899), aktorka, tancerka
 5579. WILKOWSKA Zofia, Teofila, zamężna Tury (ur. 1800 - działała do 1828), aktorka, ¶piewaczka
 5580. WILKUS J. (działała 1883-1892), ¶piewaczka
 5581. WILKUS W. (działała 1887-1890), aktorka, ¶piewaczka
 5582. WILL Antonina (działała ok. 1895-1923), tancerka, ¶piewaczka
 5583. WIŁUCKA Antonina, z Balcerów (11 II 1819 - 12 IX 1857 Warszawa), tancerka
 5584. WINAWER Józef (12 IV 1897 Warszawa - 25 II 1965 Rzym), aktor
 5585. WINCZEWSKI Stanisław (1 I 1908 ŁódĽ - 24 XII 1972 Otwock), aktor, reżyser
 5586. WINIARSKA Janina, wła¶c. Kuszewska, także Wi¶niewska (19 XII 1908 - 16 VI 1956), aktorka
 5587. WINIARSKA Józefa Antonina, wła¶c. J.A. Kutschera, z domu Schirl, pseud. Różycka (13 IV 1857 - 1 IV 1927 Warszawa), aktorka
 5588. WINIARSKI Franciszek Ksawery Maria (9 IV 1890 Lwów - 20 XI 1923 Wilno), aktor, dyr. teatru
 5589. WINIARSKI J. (działał od 1887 - zm. po 1908), aktor, dyr. teatru
 5590. WINIARSKI Leonard Adolf, wła¶c. L.A. Kutschera (1858 Tarnów - 3 V 1892 Kraków), aktor
 5591. WINIASZKIEWICZ Józef (13 IV lub 9 XII 1886 Warszawa - 18 VI 1941 Majdanek), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 5592. WINIASZKIEWICZ Michalina, z domu Jasiela (3 V 1888 Jasinice k. Warszawy - ok. 1941), aktorka
 5593. WINIECKI Stanisław Florian (14 IV 1910 Ostrowieczko k. ¦remu - 10 VI 1975 Poznań), aktor, ¶piewak, reżyser, dyrektor, kierownik artyst. teatru
 5594. WINIEWSKA , Wieniewska, Lena, Irena (działała 1904-1909), aktorka
 5595. WINKLER Marian Edward (8 IX 1857 Przasnysz lub 8 IX 1859 Płock - 20 V 1912 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5596. WINKLER Mieczysław, wła¶c. M. Romanowski(30 VII 1891 Naborowo k. Płońska - 29 XI 1971 Częstochowa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5597. WINKLER Serafina, także Winter, zamężna Klępińska (działała 1879-1887), aktorka
 5598. WINKLERÓWNA Anna (działała 1843-1851), ¶piewaczka
 5599. WINNICKA Amelia (działała 1881), aktorka
 5600. WINNICKA Apolonia (działała 1881), aktorka
 5601. WINNICKA Wiktoria (działała 1825-1833), aktorka
 5602. WINNICKI Józef (1789 - 30 X 1857 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 5603. WINTER Marian (7 XII 1900 Warszawa - 19 IX 1973 Warszawa), tancerz, choreograf
 5604. WINTER Stefan (14 VIII 1908 ŁódĽ - 20 VII 1973 Rzeszów), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5605. WIRGILJUSZ Stanisław, Władysław, Leopold (działał 1879-1909), aktor, ¶piewak, tancerz
 5606. WIRSKA Zofia wła¶c. Z. Handzlik, zamężna Szostak (19 IV 1899 Kraków - 20 V 1977 Kraków), aktorka, lalkarka
 5607. WISKIND Maksymilian (działał od 1936 - zm. podczas II wojny ¶wiat.), reżyser, aktor
 5608. WISŁOBOCKA, Wisłobodzka, Maria, zamężna Pillerowa, pseud. Helon (7 X 1867 Stanisławów - 11 XI 1942 Semipałatyńsk w Kazachstanie), aktorka
 5609. WISŁOCKA Celina, wła¶c. C. Wasylkowska (działała 1899), aktorka
 5610. WISŁOCKA Ludwika, z domu Serafin lub Staczyńska (ur. ok. 1871 - działała do 1927), aktorka, ¶piewaczka
 5611. WISŁOCKA, Wisłowska, Lucyna, wła¶c. L. Wysłouch (5 VI 1908 Kronsztadt w Rosji - 16 VII 1975 Warszawa), tancerka
 5612. WISŁOCKI Jan Grzegorz (11 V 1808 Kraków - 5 I 1881 Kraków), aktor
 5613. WISŁOCKI Teodor (6 I 1858 - 7 I 1920 Warszawa) aktor, ¶piewak, tancerz
 5614. WISNOWSKA Janina, z ¦liwińskich, l°v. Harasymowicz, 2°v. Szurkowska (ok. 1876 Warszawa - 5 VIII 1926 Warszawa), aktorka
 5615. WISNOWSKA, Wi¶nowska, Maria (24 XII 1858 lub 1860 Warszawa - 1 VII 1890 Warszawa), aktorka
 5616. WISZNIEWSKA Em. (działała 1816-1838), aktorka
 5617. WI¦LAŃSKI Adam, wła¶c. A. Seidler (ok. 1879 Przemy¶l - 10 I 1917 Warszawa), aktor
 5618. WI¦NIAROWSKA Nuna, wła¶c. Genowefa, Eugenia W., zamężna Wawrzecka (10 XI 1889 Nowy Dwór - ok. 14 VI 1932 Warszawa), aktorka
 5619. WI¦NICKI Piotr (ok. 1843 Częstochowa - 28 I 1914 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5620. WI¦NIEWSKA Cecylia (działała 1865-1878), aktorka
 5621. WI¦NIEWSKA Helena Anna, Hanna, wła¶c. H.A. Finkelstein, zamężna Wolmanowa (22 V 1902 Warszawa - 3 IX 1972 Warszawa), lalkarka
 5622. WI¦NIEWSKA Jadwiga Maria, zamężna Łado¶ (8 VIII 1878 Smołdyrów na Wołyniu - 9 11944 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 5623. WI¦NIEWSKA Wanda (działała 1881), aktorka
 5624. WI¦NIEWSKA-HOWORKO Antonina (działała 1893-1911), ¶piewaczka, aktorka
 5625. WI¦NIEWSKI Czesław, wła¶c. Cz. Łado¶ (1868 - 18 IX 1910 Piotrków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5626. WI¦NIEWSKI Edmund (16 II 1915 Warszawa - 1 III 1971 Tarnów), aktor, ¶piewak
 5627. WI¦NIEWSKI Ignacy (działał od 1912 - zm. 21 I 1946 Poznań), ¶piewak, aktor
 5628. WI¦NIEWSKI Jan (18 XII 1904 Warszawa -10 VI 1977 Warszawa), scenograf
 5629. WI¦NIEWSKI Jan Bolesław (15 II 1898 Lublin - 24 I 1954 Wrocław), aktor, dyr. teatru
 5630. WI¦NIEWSKI Lucjan, Ludwik, wła¶c. L. Kozłowski (20 IV lub 23 IV, lub 7 V 1873 Korabiszcze na Wołyniu - 17 IX 1939 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5631. WI¦NIEWSKI Mieczysław (14 III 1919 Gniewkowo k. Inowrocławia - 21 V 1976 Toruń), aktor
 5632. WI¦NIEWSKI Tadeusz, także T. Prus-Wi¶niewski (16 XII 1919 ŁódĽ - przed 10 XII 1971), aktor
 5633. WI¦NIOWSKI Józef Jan (8 III 1878 Kraków - 29 VII 1942 Młyńczyska k. Limanowej), kierownik literacki, dyr. teatru, reżyser
 5634. WITKE Ludwika (działała od ok. 1880 - zm. 22 IV 1917 Warszawa), tancerka
 5635. WITKOWSKA Flora (działała 1907-1909), aktorka, ¶piewaczka
 5636. WITKOWSKA Helena (działała 1908 - zm. ok. 4 VII 1908 Żytomierz), aktorka
 5637. WITKOWSKI Andrzej August (28 V 1924 Wierzbice k. Janowa Lubelskiego - 26 VI 1977 Toruń), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 5638. WITKOWSKI Jan Ludwik (2 I 1788 Warszawa - po 1860 Kalisz), tancerz, aktor, dyrygent
 5639. WITKOWSKI Mateusz (działał 1774-1796), aktor, dyr. teatru
 5640. WITKOWSKI Z. (działał 1865-1868), aktor
 5641. WITOLDOWICZ Witold, wła¶c. W. Szajkiewicz (19 V 1893 Warszawa - 17 V 1938 Katowice), aktor
 5642. WITOSZYŃSKI Antoni (działał 1869-1892), aktor, tancerz
 5643. WITT Leon Tomasz (6 IV 1934 Łabiszyn k. Szubina - 18 XII 1977 Koszalin), aktor
 5644. WITTICH Jan (ok. 1884 - 15 XI 1919 Warszawa), tancerz
 5645. WITTIG Jan (działał od 1870 - zm. 28 II 1897 [?]), tancerz
 5646. WITTLIN Józef (17 VIII 1896 Dmytrów k. Lwowa - 28 II 1976 Nowy Jork), kierownik lit. teatru
 5647. WŁAST Andrzej, wła¶c. Gustaw Baumritter (17 III 1895 ŁódĽ - 1941 lub 1942), kierownik artystyczny i literacki, reżyser, dyr. teatru
 5648. WŁODARSKA Franciszka Maria, zamężna Wołoszko, Wolłoszko (ok. 1852 Kraków - 24 X 1877 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 5649. WŁODARSKI Franciszek Józef (ur. 11 X 1821 Kraków - działał do 1886), aktor
 5650. WŁODEK Leokadia, wła¶c. L. Pokorna (działała 1869), aktorka
 5651. WŁODEK Marianna Felicjanna, z Góreckich, 2° v. Kudasiewicz (1798 Warszawa - 1 V 1880 Kraków), aktorka
 5652. WŁODEK Szymon (28 VII 1796 Warszawa - 23 XII 1829 Płock), aktor, dyr. teatru
 5653. WŁODKOWSKI Władysław, wła¶c. W. Kuliczkowski (działał 1898-1900), aktor
 5654. WŁOSIANOWSKA Czesława (działała 1873-1875), aktorka
 5655. WNĘKOWNA Maria, zamężna Kotschy (16 III 1901 Przemy¶l - po 15 IV 1966), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 5656. WNOROWSKA Maria, z Zaradzińskich (12 IV 1889 lub 1893 ŁódĽ - 26 II 1961 Gdańsk), aktorka
 5657. WNOROWSKA Wanda (działała 1908-1909), aktorka
 5658. WODYŃSKI, Wodzyński, Józef Maciej (24 II 1884 Pawłokoma k. Jasła - 2 II 1947 Polanica-Zdrój pow. Kłodzko), scenograf
 5659. WODZICZKA, Wodiczka, Wawrzyniec, pseud. Aquetti (działał w teatrze polskim 1849-1859), ¶piewak czeski
 5660. WODZYŃSKA Dioniza (działała 1878-1899), aktorka
 5661. WODZYŃSKA Helena (działała 1882-1883), aktorka
 5662. WOHL Melania, Miriam, 1 v. Lewicka, 2° v. Eljawa (działała od 1908 - zm. po 1923 Tyflis), ¶piewaczka
 5663. WOJAKOWSKA Maria Bończa, zamężna Szramkowska (1850 Warszawa - 28 IX 1921 Warszawa), ¶piewaczka
 5664. WOJAKOWSKI J. (działał 1868), dyr. teatru
 5665. WOJASZKIEWICZ Józef (działał 1850-1858), aktor
 5666. WÓJCICKA Józefa, z Sochaczewskich (1854 Lipno - 9 I 1906 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 5667. WÓJCICKI Hipolit (15 VIII 1849 Warszawa - 24 IV 1914 Kraków), aktor, dyr. teatru
 5668. WOJCIECHOWSKA Bronisława, l°v. Młodziejowska, 2°v. Noskowska (4 VI 1884 Brzeziny - 30 I 1963 Poznań), aktorka
 5669. WOJCIECHOWSKI Aleksander (działał 1838-1843), aktor
 5670. WOJCIECHOWSKI Karol (działał od 1901 - zm. 1943 lub 1944 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5671. WOJCIECHOWSKI Lech Jerzy (27 I 1930 Sulmierzyce k. Ostrowa Wielkopolskiego - 22 III 1980 Warszawa), aktor, reżyser
 5672. WOJCIECHOWSKI Tytus Ludwik (1836 Łomża - 8 IV 1873 Łomża), aktor
 5673. WOJCIECHOWSKI Zygmunt (16 IV 1888 Bnin k. ¦remu - 27 X 1968 Poznań), dyrygent, dyrektor teatru
 5674. WOJCIESZKO, Woycieszko, Jan, pseud. Oj-ra (8 III 1886 Warszawa - 7 III 1936 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 5675. WÓJCIK Antoni Ferdynand (3 X 1914 Brema w Niemczech - 16 I 1980 Kraków), aktor
 5676. WÓJCIK Teofil (1880 Przemy¶l - 6 V 1916 Zakopane), dyrygent
 5677. WÓJCIK Zbigniew (20 VI 1932 Lwów - 8 VII 1963 Kraków), aktor
 5678. WÓJCIKOWSKI Leon, także L. Woizikovsky (20 II 1899 Warszawa - 23 II 1975 Warszawa), tancerz, choreograf, kierownik baletu
 5679. WOJCIULEWICZÓWNA, Woycielewiczówna, Woyciulewiczówna, Woycilewiczówna, Julia, zamężna Krukowska (działała 1808-1839), ¶piewaczka
 5680. WOJCZYŃSKA Felicja (ur. ok. 1833; działała 1849-1850), aktorka
 5681. WOJDALIŃSKA Maria, 1° v. Winawer, 2° v. Giewartowska (9 XI 1895 Lublin - 29 I 1974 Warszawa), aktorka
 5682. WOJDAŁOWICZ Balbina, z domu Tomczak (22 II 1869 Poznań - po 1922), aktorka
 5683. WOJDAŁOWICZ Michał (3 IX 1863 Bnin k. Poznania - 22 I 1922 Poznań), aktor
 5684. WOJDAŁOWICZ Władysław (12 III 1854 Poznań - 16 IX 1915 Warszawa), aktor, reżyser
 5685. WOJDALSKI Stefan (ok. 1882 - 21 X 1908 Warszawa), aktor
 5686. WOJDE Lucjan (działał od 1887 - zm. 7 V 1889 Warszawa), aktor
 5687. WOJEWÓDZKA Maria, wła¶c. M. Miller (ur. w Poznaniu; działała od 1880 - zm. 1944 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 5688. WOJEWÓDZKI Ignacy (działał 1816-1827), aktor
 5689. WOJŁOCZNIK Luba, Lucyna (działała 1907-1927), tancerka
 5690. WOJNAR Eugeniusz, także E. Mieczysław Wojnar-Wojnarowski (30 XII 1899 Kraków - 4 V 1967 Warszawa), tancerz, choreograf, reżyser, kierownik baletu
 5691. WOJNOWSKA Paulina (ok. 1848 Kraków lub Lwów - 30 IX 1921 Lwów), aktorka
 5692. WOJNOWSKA, Woynowska, Zofia, zamężna Szczuka (15 VIII 1888 - 14 II 1963 Warszawa), ¶piewaczka
 5693. WOJNOWSKI Bronisław Mikołaj (ur. we Lwowie; działał od 1860 - zm. 12 IV 1919 Lwów), ¶piewak
 5694. WOJTCZAK Marian (18 I 1916 ŁódĽ - 26 X 1980 ŁódĽ), aktor
 5695. WOJTECKI Wojciech, wła¶c. W. Wasilewski (17 VII 1908 Warszawa - 19 VI 1964 Monachium), aktor, reżyser
 5696. WOJTKIEWICZ Emma (działała 1871), aktorka
 5697. WOJTULANIS Mirosław Jan (9 VII 1914 Płock - 29 X 1974 Warszawa), aktor
 5698. WOJUTYCKA Irena, zamężna Saciuk (24 XI 1919 Kamienica k. Bielska - 31 VII 1973 ŁódĽ), aktorka-lalkarka, reżyser
 5699. WOLAŃSKA Klementyna (działała 1892-1900), aktorka
 5700. WOŁCZYŃSKI Teodor, wła¶c. Wołczak (działał 1902-1913), aktor, ¶piewak
 5701. WOLEŃSKA, Wolańska, Józefa, z domu Delchau (ok. 1853 - 9 XII 1911 Lwów), aktorka
 5702. WOLEŃSKI Władysław, pocz±tkowo Wolański, wła¶c. W. Hertrich (ok. 1848 Lwów - 21 VI 1912 Lwów), aktor
 5703. WOLFSTAHL Bronisław (22 VII 1883 Kamieniec Podolski - 5 IX 1944 Warszawa), dyrygent
 5704. WOLFSTAHLOWA, Wolfstalowa, Jadwiga, z Żurków, także Żurek de Lauresalles, Żurekówna, Deberjott (22 III 1892 Hnilice Wielkie k. Zbaraża - 21 IX 1977 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 5705. WOŁGIN G. (działał w teatrze polskim 1861), aktor, dyr. teatru
 5706. WOLICKI Stanisław, wła¶c. S. Rusinek (8 VIII 1892 Kraków - 8 XI 1963 Sopot), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5707. WOLIŃSKI Aleksander (działał 1866-1888), aktor
 5708. WOLIŃSKI Józef, Stanisław (31 I 1890 Mikołajewo nad Dniestrem - 13 IX 1967 Poznań), ¶piewak
 5709. WOLIŃSKI Stanisław (1885 lub 7 VII 1892 Sosnowiec - 6 IV 1968 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyrektor i kierownik artyst. teatrów
 5710. WOŁKOŃSKA Amelia Pelagia, także Anna, wła¶c. Wółkiewicz, zamężna Mergel, także Mergel-Wołkońska (18 XII 1907 Pittsburg - 29 III 1968 Radzanów), tancerka, aktorka
 5711. WOŁKOW Anna, zamężna Staniukiewicz (26 VIII 1808 lub 1811 Grodno - 24 VI 1845 Warszawa), ¶piewaczka
 5712. WOŁKOWIECKI Wiktor (działał 1871-1873), aktor
 5713. WOŁŁEJKO Ignacy (5 III 1896 Wilno - 7 VIII 1957 Warszawa), aktor, tancerz, reżyser
 5714. WOŁŁEJKO Leon Adam (24 XI 1883 Kierszeniszki na WileńszczyĽnie - 27 XII 1949 Lublin), aktor
 5715. WOŁŁOWICZ Ksawery (działał od 1860 - zm. 1873 Stanisławów), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 5716. WOŁŁOWICZ Rozalia Ludwika, ze ¦liwińskich (działała 1864-1875), aktorka
 5717. WOLNIEWICZ Stefan (ok. 1869 - 15 IX 1924 Kielce), aktor, ¶piewak
 5718. WOŁOSZKO Włodzimierz (działał 1895-1898), ¶piewak
 5719. WOŁOSZKO, Woloszka, Wołłoszko, Stefan, pseud. Wiedmann (ok. 1853 w okolicach Żółkwi - 4 XII 1928 Warszawa), ¶piewak, aktor
 5720. WOŁOSZYNOWSKA Zofia, z Kałusowskich, pseud. Kłosowska (25 VIII 1898 Zbrucz - 15 IV 1959 Białystok), aktorka
 5721. WOŁOSZYNOWSKI Julian, pseud. J. Łukaszewicz (4 IV 1898 Serby na Podolu - 16 XII 1977 Warszawa), aktor, kierownik lit. teatru
 5722. WOŁOSZYŃSKI Roman (17 I 1928 Grodzisk na WileńszczyĽnie - 2 VI 1966 Wrocław), kierownik lit. teatru
 5723. WOŁOWSKI Michał Kazimierz, pseud. Marzeński, Marzyński (9 XII 1891 Mława lub Łomża - 18 V 1900 Warszawa), dyr. teatru, aktor
 5724. WOŁOWSKI Tadeusz Tomasz (15 XII 1889 lub 1891 Warszawa - 7 V 1958 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 5725. WOLSKA Bronisława, z Ładnowskich, 2° v. Wohleber, Wohlleber (7 II 1840 Kraków - 7 V 1926 Kraków), aktorka
 5726. WOLSKA Helena, pseud. H. Warska, zamężna Radziszewska (działała 1872-1879), aktorka
 5727. WOLSKA Karolina, zamężna Sobańska (działała od 1918 - zm. 20 II 1949), ¶piewaczka
 5728. WOLSKA Natalia (ur. ok. 1850 - działała do 1879), ¶piewaczka, aktorka
 5729. WOLSKI Edward (26 VII 1850 Warszawa - 11 V 1921 Warszawa), aktor
 5730. WOLSKI Eugeniusz, wla¶c. E. Schmidt, Szmidt (działał 1893-1919), aktor
 5731. WOLSKI Ignacy (działał 1843-1859), aktor
 5732. WOLSKI J. (działał 1878-1884), aktor
 5733. WOLSKI Józef Franciszek (19 III 1786 lub 1785 Warszawa - 13 V 1838 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5734. WOLSKI Wacław (ok. 1880 - przed 24 II 1904), aktor
 5735. WOLSKI Władysław Jan Kanty (11 II 1838 Chojnik pow. Tarnów - 12 VII 1871 Kraków), aktor
 5736. WOŁYŃCZYK Mikołaj (1910 - 1 VIII 1957), aktor
 5737. WOMPERSKA Maria (działała 1879-1887), ¶piewaczka, aktorka
 5738. WORCH Kazimierz (23 II 1892 Żyrardów - 8 II 1935 Żyrardów), ¶piewak
 5739. WORONICZ Jadwiga (działała 1890-1908), aktorka
 5740. WORONIECKI Mikołaj Franciszek (1819 - 20 I 1895 Warszawa), tancerz
 5741. WOROWSKI Ludwik (działał 1804-1819), aktor
 5742. WOSKOWSKI Jerzy Piotr, wła¶c. J.P. Sokolski (ok. 1890 ŁódĽ - przed 26 XI 1942 Warszawa), aktor, reżyser
 5743. WOSTROWSKI Ludwik (1872 Lwów lub 1874 Stanisławów - 5 XII 1914 Rudka k. Warszawy), aktor, reżyser
 5744. WOSZCZEROWICZ Marian Jacek (11 IX 1904 Siedlce - 19 X 1970 Warszawa), aktor, reżyser
 5745. WOYCICKI Alfred (21 VI 1906 Lwów -29 I 1971 Kraków), kierownik lit. teatru
 5746. WOYCIECHOWSKA, Wojciechowska, Helena, zamężna Miszewska (1882 - 14 XII 1963 Warszawa), aktorka
 5747. WO¬NIAK Kazimierz Henryk (5 VI 1930 Poznań - 17 V 1974 Katowice), aktor
 5748. WO¬NIAK Tadeusz Zdzisław (11 X 1907 Gorlice - 20 X 1973 Sokołowsko k. Wałbrzycha), aktor
 5749. WO¬NIAKOWSKA Bronisława (działała 1900-1914), ¶piewaczka, aktorka
 5750. WO¬NIAKOWSKA Bronisława Helena (działała od 1860 - zm. po 1912), aktorka, dyr. teatru
 5751. WO¬NIAKOWSKI Piotr (22 V 1831 Kraków - 13 III 1890 Dębica), aktor, dyr. teatru
 5752. WO¬NICZKO Lechosław Cezary (5 IX 1951 ŁódĽ - 25 III 1980 Warszawa), aktor
 5753. WO¬NICZKO Marian (16 IV 1915 Klimontów k. Sosnowca - 27 VII 1974 Starogard Gdański), ¶piewak
 5754. WO¬NIK Władysław (4 IV 1901 Kraków - 17 XII 1959 Kraków), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5755. WRAGA Roman (ok. 1895 - 16 VII 1942 Warszawa), ¶piewak
 5756. WRÓBLEWSKA Ewelina, zamężna Cichowicz (działała 1887-1899), aktorka
 5757. WRÓBLEWSKA Helena (działała 1875-1877), aktorka, ¶piewaczka
 5758. WRÓBLEWSKA Janina (2 XII 1898 Lwów - 23 I 1979 Warszawa), aktorka
 5759. WRÓBLEWSKI Kryspin (działał 1795-1796), aktor
 5760. WRÓBLEWSKI Walenty (działał od 1834 -zm. paĽdziernik 1854), aktor
 5761. WRÓBLEWSKI Wojciech (25 III 1865 Gorlice - 19 IX 1934 Kraków), aktor
 5762. WROCZYŃSKI Kazimierz (27 II 1883 Warszawa - 22 X 1957 Warszawa), reżyser, dyr. teatru
 5763. WRONCKI Jerzy (działał od 1908 - zm. po 1939), aktor
 5764. WRONCKI, Wr±cki, Stefan, wła¶c. S. Majkowski (8 VI 1899 Kijów - 15 VII 1973 Warszawa), aktor, reżyser
 5765. WROŃSKI Adam (ok. 1850 Kraków - 17 XII 1915 Krynica), dyrygent
 5766. WROŃSKI Anatol, także WoĽniesiewski (22 XI 1896 Kamieniec Podolski - 14 II 1980 Kraków), ¶piewak, reżyser, kierownik artyst. teatru
 5767. WROŃSKI Antoni (17 I 1876 - 29 VII 1924 Nowy S±cz), dyrygent
 5768. WRZE¦NIOWSKA Maria (25 X 1878 Antonówka na Ukrainie - 15 IX 1929 Warszawa), aktorka
 5769. WSIEWOŁOŻSKI Wsiewolod (działał od 1880 - zm. ok. 6 X 1889 Petersburg), prezes dyrekcji WTR
 5770. WURZEL, Wurcel, Matylda, pseud. M. Vinci (działała 1878-1883), ¶piewaczka
 5771. WYBRAŃSKA Zenobia, wła¶c. Z. Wibralik, z Góreckich (22 XI 1884 Warszawa - 13 IX 1959 Skolimów), aktorka
 5772. WYBRAŃSKI Wincenty Marian, wła¶c. W.M. Wibralik, inny pseud. Wybranowski (działał od 1911 - zm. 20 V 1944 Warszawa), aktor
 5773. WYGANOWSKI Włodzimierz (30 V 1900 Oziaty k. Kobrynia - 25 I 1973 Częstochowa), aktor
 5774. WYGRZYWALSKA Zofia Bibianna, z Piotrowskich (działała 1819-1830), aktorka, ¶piewaczka
 5775. WYGRZYWALSKA, Wygrzewalska, Anna (działała 1857-1862), ¶piewaczka, aktorka
 5776. WYGRZYWALSKI Feliks Michał (20 XI 1875 Przemy¶l - 4 IX 1944), dekorator
 5777. WYGRZYWALSKI Jan (działał 1868-1870), aktor
 5778. WYGRZYWALSKI Józef (1798 Gorlice - po 1857), dyrygent
 5779. WYRWALSKI Franciszek (działał od 1802 - zm. 1818 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 5780. WYRWICZ Aniela (1870 Warszawa - 17 I 1894 Kraków), aktorka
 5781. WYRWICZ Leon, wła¶c. Haraschin (11 V 1885 Kraków - 30 III 1951 Kraków), aktor
 5782. WYRWICZ-WICHROWSKI Karol Stefan Witold (1VIII 1897 Warszawa - 7 VII 1943 Wilno), aktor, reżyser
 5783. WYRZYKOWSKI Marian (15 VII 1904 Chotomów k. Warszawy - 23 IV 1970 Warszawa), aktor, reżyser
 5784. WYRZYKOWSKI Stanisław (ok. 1891 - 23 VIII 1937 Warszawa), aktor
 5785. WYRZYKOWSKI Stefan (działał 1870-1874), aktor
 5786. WYSOCKA Stanisława Maria, z Dzięgielewskich, 2° v. Stanisławska, pseud. Wilska (7 V 1877 Warszawa - 17 I 1941 Warszawa), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 5787. WYSOCKA Tacjanna Bernadetta, z Adamowiczów (31 I 1891 lub 1894 Moskwa - 2 IV 1970 Warszawa), tancerka, choreograf, kierownik baletu
 5788. WYSOCKI Adam (29 VIII 1905 Kopyczyńce k. Tarnopola - 8 I 1977 Warszawa), ¶piewak, aktor
 5789. WYSOCKI Antoni Godziemba (17 I lub VIII 1872 Hrehorów k. Stanisławowa- 14 VIII 1944 Warszawa), dyr. teatru
 5790. WYSOCKI Franciszek, wła¶c. Geldfelsch lub Geldflesch (22 VII 1855 Lwów- 1939 lub 1941 Rabka), aktor, reżyser
 5791. WYSOCKI Kazimierz Michał (ur. 7 XII 1859 lub 1861 Warszawa - działał do 1926), aktor, dyr. teatru
 5792. WYSOCKI Stanisław (30 V 1909 ŁódĽ - 1 IX 1979 Warszawa), dyrygent, kierownik muz. teatrów
 5793. WYSOCKI Walery, wła¶c. Walerian Wojciech W. (4 VI 1835 Radomsko - 12 X 1907 Lwów), ¶piewak
 5794. WYSPIAŃSKI Stanisław Mateusz Ignacy (15 I 1869 Kraków - 28 XI 1907 Kraków), scenograf, inscenizator
 5795. WYSZKOWSKA, Wyszowska, Florentyna, prawdopodobnie wła¶c. F. Pindelska, zamężna Prohazka (ur. ok. 1846 Kraków - działała do ok. 1880), aktorka, ¶piewaczka
 5796. WYSZKOWSKA, Wyszowska, Matylda, wła¶c. M. Pindelska, zamężna Hoffman (ur. ok. 1853 - działała do 1886), aktorka, ¶piewaczka
 5797. WYSZYŃSKI Seweryn (działał 1902-1938), tancerz
 5798. WZORCZYKOWSKI Antoni (25 III 1882 Łomża - 9 I 1940 Pruszków k. Warszawy), aktor, dyr. teatru
 5799. YLIER Maria D', wła¶c. M. Schleicher, także Felińska (działała od 1895 -zm. 27 XII 1919 Warszawa), aktorka
 5800. ZABIEŁŁO Zofia, z domu Rajkin, zamężna Mazurkiewiczowa, także Borse (28 II 1884 Kijów lub Piotrków Trybunalski - 21 VI 1968 Zakopane), aktorka, ¶piewaczka
 5801. ZABIELSKA Jadwiga, z Tarłowskich, zamężna Trzaska-Zabielska, także Batowska (8 VI 1895 Wołowska Wie¶ k. Stryja - 5 III 1949 Kraków), aktorka
 5802. ZABIELSKI Wacław (działał od 1911 - zm. 1939 lub 1940), aktor, reżyser
 5803. ZABOJKINA Anna, 1° v. Narkiewicz, 2° v. Przeradzka (26 VI 1887 Petersburg - 5 X 1978 Warszawa), tancerka, choreograf
 5804. ZABOROWSKA Maria (działała 1904-1905), aktorka
 5805. ZABOROWSKI Ambroży (20 XI 1833 - 20 X 1899 Warszawa), prezes WTR
 5806. ZABOROWSKI Piotr Krzysztof (5 XI 1950 Warszawa - 31 V 1978 Warszawa), aktor
 5807. ZABOROWSKI, Zborowski, Daniel (działał 1877-1910), aktor, dyr. teatru
 5808. ZABORSKI, Zaborowski, Stanisław (działał 1883-1900), ¶piewak, tancerz, baletmistrz
 5809. ZABROCKA, Zabracka, Józefina (działała 1852-1853), aktorka
 5810. ZACHAREWICZ Witold (ok. 1912 - 8 II 1943 O¶więcim), aktor
 5811. ZACHARSKA Józefa, Janina, wła¶c. J. Zachara, zamężna Gorzecka (20 II 1888 Lwów - 12 IX 1979 Kraków), ¶piewaczka
 5812. ZACHARSKA Waleria, z Filarów, 1° v. Fuzakowska (1 I 1903 Kraków - 18 XII 1980 Warszawa), aktorka, lalkarka
 5813. ZACZKIEWICZ Anna, Franciszka, wła¶c. Anna Joanna Lubomirska, zamężna Boguszewska (ur. ok. 1850 - działała do 1884), aktorka
 5814. ZACZKIEWICZ Ryszard (6 VIII 1897 - 5 XII 1927), tancerz
 5815. ZADORA-SZUWALSKI, Zadora-Suwalski, Władysław (ur. 22 III 1882 Warszawa - działał do 1932), aktor, ¶piewak
 5816. ZADROZIŃSKI Wacław Kazimierz (21 IX 1914 Płock - 16 IX 1979 Warszawa), aktor
 5817. ZAGÓRSKA Emilia, zamężna Żeromska (ur. 13 VIII 1825 - działała do 1890), tancerka
 5818. ZAGÓRSKI Adam Franciszek (28 II 1883 Lwów - 24 VIII 1929 Warszawa), dyr. teatru, kierownik literacki
 5819. ZAGÓRSKI Bolesław (działał od 1853 - zm. 18 V 1863 Brzeżany), aktor
 5820. ZAGÓRZECKI Stanisław Jerzy (3 XI 1929 Wilno - 18 I 1980 Będzin), aktor, lalkarz
 5821. ZAGROBSKA Janina (19 II 1904 Sosnówka na SmoleńszczyĽnie - 10 I 1936 Otwock k. Warszawy), aktorka
 5822. ZAHORSKA Helena, wła¶c. H. Ziółkowska, zamężna Pauly, Pauli (8 II 1893 Warszawa - 31 XII 1950 Warszawa), aktorka
 5823. ZAHORSKA Maria, z Dzieciołowskich, 2° v. Nawrocka (30 VIII 1878 Warszawa - 3 X 1965 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 5824. ZAJˇCZKOWSKI Marian (działał od 1914 - zm. w czasie II wojny ¶wiat.), aktor
 5825. ZAJDEL Józef (działał 1785-1786), aktor
 5826. ZAJLICH Piotr Hipolit, pseud. Szuwałow (26 VI 1884 Warszawa - 18 IV 1948 Piaseczno k. Warszawy), tancerz, choreograf
 5827. ZAKLICKA Jadwiga, zamężna Trzcińska (6 X 1902 na HumańszczyĽnie-19 IX 1963 Kraków), aktorka
 5828. ZAKRZEWSKA Emilia, wła¶c. E. Tarnowska (działała 1879-1880), aktorka
 5829. ZAKRZEWSKA Julia, zamężna Borenstaedt (26 IX 1834 - 14 IX 1869 Tomaszów Mazowiecki), aktorka, tancerka
 5830. ZAKRZEWSKA Karolina, zamężna Lemańska (działała ok. 1799-1803), aktorka, ¶piewaczka
 5831. ZAKRZEWSKA Maria (działała 1873-1896), aktorka, tancerka
 5832. ZAKRZEWSKA Zofia (działała 1783-1789), aktorka, ¶piewaczka
 5833. ZAKRZEWSKI Jan (działał 1773-1789), aktor
 5834. ZAKRZEWSKI Jan, wła¶c. J. Klein (1 V 1874 Lwów - 1939 Warszawa), ¶piewak, aktor, dyr. teatru
 5835. ZAKRZEWSKI Julian (29 IX 1852 w Galicji - 8 V 1915 Kazań), ¶piewak
 5836. ZAKRZEWSKI Michał (1844 Warszawa - 22 XI 1904 Warszawa), ¶piewak, dyrygent
 5837. ZAKRZEWSKI Stanisław (działał 1838-1850), aktor, ¶piewak
 5838. ZAKRZEWSKI Tadeusz, także Zakrzewski-Chaveau, Chaveau-Zakrzewski (działał od ok. 1933 - zm. 23 I 1947 Białystok), ¶piewak
 5839. ZAKRZEWSKI, wła¶c. Gustaw (działał 1854-1858), aktor
 5840. ZAŁĘSKA Julia, także Strzelczyk (działała 1906-1922), aktorka
 5841. ZAŁĘSKA Maria (9 IX 1917 Przezwody k. Sandomierza - 28 VII 1971 Paryż), ¶piewaczka
 5842. ZALESKI Marcin (1796 Kraków - 16 IX 1877 Warszawa), dekorator
 5843. ZALESKI, Zalewski, Jan (działał 1827-1829), aktor
 5844. ZALEWSKA Maria (działała od 1885 - zm. po 1924), tancerka
 5845. ZALEWSKA Michalina (działała od 1848 - zm. 28 XI 1881), aktorka
 5846. ZALEWSKA Zofia, zamężna Bratkiewicz (4 I 1887 Warszawa - 3 lub 30 VI 1929 Poznań), tancerka
 5847. ZALEWSKA, Zaleska, Ludwika (działała od 1874 - zm. 5 III 1900 Warszawa), aktorka
 5848. ZALEWSKA, Zaleska, Maria, także M. Kowalska, zamężna Lubicz (działała 1886-1908), aktorka
 5849. ZALEWSKI Edmund (4 X 1884 Poznań - 21 XII 1951 Poznań), ¶piewak, aktor, tancerz, inspicjent
 5850. ZALEWSKI Jan (1884 - 15 VI 1928 Genewa), tancerz
 5851. ZALEWSKI Kazimierz (5 XII 1849 Płock - 11 I 1919 Warszawa), dyr. teatru
 5852. ZALEWSKI Lech (działał 1906 - 1909), aktor
 5853. ZALEWSKI Leon (ok. 1846 - przed 6 IV 1923 Warszawa), aktor
 5854. ZALEWSKI, Zaleski, Łukasz (22 VII 1785 Lublin - 2 XII 1833 Lublin), aktor, ¶piewak
 5855. ZALEWSKI, Zaleski, Zygmunt (21 IX 1885 Kijów - ok. 1950 Bukareszt), ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 5856. ZAŁUGA Leon (7 IV 1923 Osmólsk k. Gostynina - 11 VII 1973 Sanniki k. Gostynina), aktor
 5857. ZAMARAJEW Jan Ursyn (1867 Piotrków - 1 V 1924 Warszawa), dyr. teatru
 5858. ZAMECKA Eliza, Helena (działała 1876-1877), aktorka
 5859. ZAMECKA Julia Antonina, wła¶c. Petronela Z., zamężna Klipanowska (ur. 1818 - działała do 1854), aktorka, tancerka, ¶piewaczka
 5860. ZAMECZNIK Wojciech (13 I 1923 Warszawa - 12 V 1967 Warszawa), scenograf
 5861. ZAMIŁŁO Michalina, zamężna Nawrocka, także Bandura (23 IX 1882 My¶lenice - 24 XI 1959 Kraków), aktorka
 5862. ZAMIŁOWICZ, Zamiłowski, Antoni, Leon (działał 1884-1900), aktor, ¶piewak, tancerz
 5863. ZAMOJSKI Seweryn, pseud. S. Ziomek (działał od 1858 - zm. 28 V 1885 Kulparków), aktor, ¶piewak
 5864. ZAMORSKA Anna, wła¶ć. A. Laubenstein (10 VI 1878 Warszawa - po 1950), aktorka
 5865. ZAMORSKA Liliana, wła¶c. L. Krobicka, zamężna Bedlewicz (21 XI 1895 Lwów - 19 I 1972 Wrocław), ¶piewaczka, tancerka
 5866. ZAMORSKI Wiktor, wła¶c. Józef Radwański (ur. 1852 - działał do 1870), aktor
 5867. ZAORSKA Paulina (działała 1851-1854), aktorka
 5868. ZAPAŁKIEWICZ Józefina, pseud. Carnioli (1870 Warszawa - zm. po 1909), ¶piewaczka
 5869. ZAPAŁOWICZ, Zapalowski, Zapałkiewicz, Julian (ok. 1854 - 18 III 1910 Kraków), aktor
 5870. ZAPIÓRKIEWICZ Olgierd Janusz (25 XI 1908 Warszawa - 1937 Monachium), dyrygent
 5871. ZAPLATALSKA, Karolina, Katarzyna (ur. 1818 - działała do 1849), tancerka
 5872. ZAPOLSKA Gabriela, wła¶c. Maria Gabriela Stefania z Korwin-Piotrowskich, l°v. ¦nieżko-Błocka, 2°v. Janowska (30 III 1857 Podhajce pod Łuckiem - 21 XII 1921 Lwów), aktorka, reżyser, dyr. teatru
 5873. ZAPOLSKA Maria, wła¶c. Maria Józefa Kurek, zamężna Brodowa, także M. Bedlewicz (12 III 1899 Kraków - 3 XI 1979 Kraków), aktorka, ¶piewaczka
 5874. ZAPOLSKA Teresa, zamężna ChodĽkowa (działała ok. 1878-1886), ¶piewaczka
 5875. ZARĘBA, Zaremba, Władysław (12 V 1846 Zamo¶ć - 24 V 1875 Warszawa), aktor
 5876. ZARĘBIŃSKA Maria Anna (22 IV 1904 woj. kieleckie - 5 VII 1947 Zurych), aktorka
 5877. ZARĘBSKA Aniela, zamężna Szczurowska (ok. 1885 - 29 X 1959 Skolimów), aktorka
 5878. ZAREMBA Czesław (19 VII 1881 Ustrzyki Dolne - 1 V 1958 Kraków), ¶piewak, dyrektor teatru
 5879. ZAREMBA Józef, wła¶c. J. Szuster (22 VI 1879 Warszawa - 4 XI 1925 Warszawa), aktor, ¶piewak, reżyser
 5880. ZAREMBA Klementyna (działała od 1862 do ok. 1881), tancerka
 5881. ZAREMBA, Zaręba, Stanisław (działał 1845-1848), ¶piewak
 5882. ZAREMBIANKA Maria, 1° v. Zborowska, 2° v. Rugiewicz (1897 - 25 IX 1957), aktorka
 5883. ZAREMBINA Helena, z Soenbergów (6 V 1895 Mohylew - 9 I 1960 Częstochowa), aktorka
 5884. ZARUBA Jerzy (17 VII 1891 Radom - 11 I 1971 Warszawa), scenograf
 5885. ZARUBIN Anatol (4 IV 1901 Penza w Rosji - 5 II 1967 Kraków), dyrygent, kierownik muz. teatru
 5886. ZARUDZKI, Zarucki, Jan (działał 1902-1914), aktor
 5887. ZARZYCKA Janina, wła¶c. J. Zantman (ok. 1890 - kwiecień 1950 Francja), aktorka
 5888. ZARZYCKA Józefa Eleonora, Julia (ur. 21 II 1823 Rawa - działała do 1844), aktorka
 5889. ZARZYCKA Maria, wła¶c. M. Gasperska (działała 1880-1891), aktorka
 5890. ZARZYCKI Antoni, wła¶c. A. Gasperski (działał od 1875 - zm. 2 III 1888 Lublin), aktor
 5891. ZASADZIANKA Ada, wła¶c. Adelina Gertruda Zasada, 1° v. Nowomiejska, 2° v. Relska (10 III 1913 Berlin - 2 II 1967 Szczecin), aktorka
 5892. ZASADZIŃSKI Wojciech Antoni (22 II 1940 Warszawa - 19 III 1969 Wrocław), aktor
 5893. ZASŁAWSKI Feliks (działał 1879-1888), aktor
 5894. ZASTRZEŻYNSKI Wacław (22 III 1900 Wilno - 22 XI 1959 Katowice), aktor, reżyser
 5895. ZATHEY Hugo (10 I 1880 Kraków - 22 I 1951 Poznań), ¶piewak, reżyser
 5896. ZATORSKI Marcin (działał 1842-1843), aktor
 5897. ZAWADZKA Aniela, wła¶c. A. Rogala-Zawadzka, zamężna Kleczyńska (9 IX 1877 Siedlce - 9 X 1948 Warszawa), aktorka
 5898. ZAWADZKA Emilia, z Wolańskich (działała od 1880 - zm. ok. 1895), aktorka
 5899. ZAWADZKA Maria, z domu Jakubowska, pseud. Jacobi (działała 1902 - zm. po 1942), tancerka
 5900. ZAWADZKA Tekla Zuzanna, z domu Urban (ur. ok. 1805 - działała do 1834), aktorka, ¶piewaczka
 5901. ZAWADZKA Zofia z Niesiołowskich (29 IX 1901 Tarnów - 19 X 1980 Tarnów), aktorka
 5902. ZAWADZKI Antoni Erazm, Józef (ok. 1797 Bełz - 26 XI 1829 Zamo¶ć), aktor, ¶piewak
 5903. ZAWADZKI Artur Aleksander (16 II 1859 Zawady - 16 V 1939 Ursus k. Warszawy), aktor, dyr. teatru
 5904. ZAWADZKI Franciszek (ur. ok. 1858 Warszawa - działał do 1886), ¶piewak
 5905. ZAWADZKI Ignacy Henryk (11 VI 1931 Sosnowiec - 9 V 1976 ŁódĽ), lalkarz
 5906. ZAWADZKI Jan Andrzej (4 II 1877 Warszawa - 15 XII 1922 Bydgoszcz), ¶piewak
 5907. ZAWADZKI Klemens Adam (działał 1911 - zm. 7 VI 1916 Przemy¶l), aktor
 5908. ZAWADZKI Tomasz (ur. ok. 1858 - działał 1881), aktor
 5909. ZAWADZKI Walery (działał 1857-1865), aktor
 5910. ZAWADZKI Wincenty, Szymon (ok. 1770 - 25 VII 1846), aktor
 5911. ZAWIDZKA Anna (działała 1880-1881), aktorka
 5912. ZAWIERSKI Bolesław, wła¶c. Michał Piotrowski (ok. 1876 Kraków - 1 XI 1907 Kraków), aktor
 5913. ZAWIEYSKI Jerzy, wła¶c. J. Henryk Nowicki (2 X 1902 Radogoszcz k. Łodzi - 18 VI 1969 Warszawa), aktor, kierownik literacki
 5914. ZAWIŁOWSKA Helena (działała 1906-1908), aktorka
 5915. ZAWIŁOWSKI Konrad (ur. 19 II 1880 Kraków - działał do ok. 1914), ¶piewak
 5916. ZAWIRSKI Wincenty, wła¶c. W. Dariusz Zajonc (2 XII 1932 Nowy Dwór k. Płońska - 24 XII 1973 Rzeszów), aktor
 5917. ZAWISTOWSKA Joanna, zamężna Buraczewska, Burakowska (działała 1843-1871), aktorka
 5918. ZAWISTOWSKI Paweł (działał 1856-1864), aktor
 5919. ZAWISTOWSKI Władysław (21 VI 1897 Warszawa - 30 XII 1944 Neuengamme k. Hamburga), kierownik literacki
 5920. ZAWROCKI Karol Franciszek, wła¶c. K.F. Mantych (1 I 1886 - 27 V 1929), aktor
 5921. ZAWROCKI Zygmunt, pseud. Sigismondo Zawroski (1875 Grójec k. Warszawy - 11 IV 1933 Warszawa), ¶piewak
 5922. ZBIERZCHOWSKA Halina, zamężna Gadomska, pseud. Halszka Grimali, także Hermanowska (działała od 1919 - zm. 31 V 1943 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5923. ZBIERZYŃSKA Halina Maria, z domu ¦lusarek, zamężna Muszkat, pseud. H. Mirecka (1 XI 1897 Poznań lub 2 XI 1897 Krotoszyn - 12 IX 1977 Kalisz), aktorka
 5924. ZBIERZYŃSKI Czesław, wła¶c. Cz. Muszkat (działał od 1912 - zm. ok. 1943 O¶więcim), aktor, reżyser
 5925. ZBOIŃSKA Helena, 1 v. Ruszkowska, 2° v. Seeligerowa (23 IV 1877 Lwów - 4 XI 1948 Kraków), ¶piewaczka
 5926. ZBOIŃSKA Janina, l°v. Powołańska, 2° v. Kostecka (działała 1901-1933), aktorka
 5927. ZBOIŃSKI Marceli (16 I 1846 Wola k. Przeworska lub Mikulice k. Przeworska - 16 X 1896 Lwów), aktor, ¶piewak, reżyser
 5928. ZBOIŃSKI Zygmunt (działał 1887-1904), aktor, ¶piewak
 5929. ZBOROWSKI Stefan (działał od 1906 - zm. 1944 Kielce), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5930. ZBROJEWSKI Rudolf Mikołaj (17 IV 1889 Lwów - 28 XII 1966 Gliwice), aktor
 5931. ZBROŻEK Jacek Marcin (22 II 1943 Warszawa - 30 XII 1980 Chęciny k. Kielc), aktor, dyrektor teatru
 5932. ZBROŻEK Józef (ok. 1852 - 13 V 1912 Warszawa), aktor
 5933. ZBUCKI Leopold Ignacy (10 VII 1886 Warszawa - ok. 16 III 1955 ŁódĽ), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 5934. ZBYSZEWSKA Stanisława, z Jordan-Winiarskich, 2° v. Kisielińska (10 I 1904 Warszawa -21 XII 1961 Wrocław), aktorka, reżyser
 5935. ZBYSZEWSKI Feliks (18 IV 1881 Warszawa - 27 XI 1935 Katowice), aktor, reżyser
 5936. ZBYSZKOWSKI Karol, wła¶c. K. Streer (17 VIII 1896 - 11 VII 1949 Otwock k. Warszawy), aktor
 5937. ZDANOWICZ Agnieszka, z Kaczkowskich (ok. 1790 Kraków - 9 VI 1815 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5938. ZDANOWICZ Edward Bolesław, wła¶c. Chrapowicki, pseud. Zdanowski, Zawadzki (ur. ok. 1858 - działał do 1895), aktor
 5939. ZDANOWICZ Józef Stefan (1 IV 1786 Po¶wol k. Poniewieża- 10 X 1839 Warszawa), aktor, ¶piewak
 5940. ZDANOWICZ Józefa (działała 1836-1856), tancerka
 5941. ZDANOWICZ Wacław (28 IX 1891 Abramowsk k. Wilna - 7 XI 1958 Wrocław), aktor, ¶piewak, reżyser, dyr. teatru
 5942. ZDANOWICZÓWNA Helena, Halina (działała 1903-1939), ¶piewaczka
 5943. ZDANOWSKI Julian (działał od 1883 - zm. 10 VIII 1904 Warszawa), aktor
 5944. ZDZIARSKA Wanda (działała 1875-1878), aktorka
 5945. ZDZIEŃSKI Stefan (działał 1879-1880), aktor
 5946. ZDZIESZYŃSKA Klotylda, z Kowalskich (działała 1875-1909), aktorka, ¶piewaczka
 5947. ZDZIESZYŃSKI Wiktor (10 III 1862 - 25 X 1896 Radom), aktor
 5948. ZDZITOWIECKI Witold (22 X 1896 Łomża - 15 IX 1960 Gliwice), aktor, ¶piewak, reżyser
 5949. ZECHENTER Witold (29 XII 1904 Kraków - 28 IV 1978 Kraków), kierownik literacki
 5950. ZEGADŁOWICZ Emil (20 VII 1888 Bielsko-Biała - 24 II 1941 Sosnowiec), kierownik literacki
 5951. ZEGARKOWSKI Henryk Stanisław (ur. 30 III 1861 Warszawa - działał do 1897), ¶piewak
 5952. ZEGARKOWSKI Stanisław, wła¶c. S. Zegarmistrz (9 IV 1822 Kraków - 20 VII 1865 Warszawa), aktor
 5953. ZEJDLER Jacek, także Zajdler (19 I 1955 - 2 I 1980 Opole), aktor
 5954. ZEJDOWSKI Józef, wła¶c. Józef Aleksander Sejda (16 III 1871 Warszawa - 6 IV 1963 Warszawa), aktor, reżyser
 5955. ZELENAY Tadeusz (2 V 1913 Kijów - 15 X 1961 Wrocław), kierownik literacki
 5956. ZELINGER, Selinger, Piotr (26 III 1824 Stanisławów - 19 II 1905 Wilno), ¶piewak, aktor, reżyser
 5957. ZELWEROWICZ Aleksander Gustaw (14 VIII 1877 Lublin - 18 VI 1955 Warszawa), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5958. ZEMBRZUSKI Józef (4 VII 1908 Warszawa - 9 XII 1975 Poznań), aktor
 5959. ZEMŁO, Ziembło, Zamło, Czesława (działała 1886-1908), aktorka
 5960. ZENONI Antoni, wła¶c. A. Kleczkowski (30 I 1856 Warszawa - 21 XII 1899 Kraków), aktor
 5961. ZENOPOLSKI Marceli (6 V 1818 Warta - ok. 1873 Półn. Ameryka), aktor, dyr. teatru
 5962. ZENOWICZ Lucyna, wła¶c. Strnad (działała od 1882 - zm. wrzesień 1906 Truskawiec), aktorka
 5963. ZENOWICZ Zenon, wła¶c. Z. Strnad (działał 1872-1903), aktor, dyr. teatru
 5964. ZGIERZYŃSKI Ignacy (działał 1869), aktor
 5965. ZGLICZYŃSKA, Zgliszczyńska Wanda, zamężna Hoffman (1 I 1878 Warszawa - 21 I 1953), tancerka, aktorka
 5966. ZGLIŃSKI Daniel, wła¶c. Freudensohn (23 XI lub 15 XII 1847 Warszawa - 1931), aktor
 5967. ZGODZIŃSKI Feliks (działał 1871-1884), aktor
 5968. ZIEJEWSKI Janusz Jerzy (25 III 1906 Warszawa - 26 XI 1973 Warszawa), aktor
 5969. ZIELENIEWSKA Halina, zamężna Brodzikowska (15 VI 1896 Tomsk - 28 IX 1944 Warszawa), aktorka
 5970. ZIELEZIŃSKA Celina, wła¶c. Celestyna Z., l°v. Niedzielska, 2°v. Kotowska (działała od 1879 - zm. 22 I 1913 Warszawa), aktorka
 5971. ZIELIŃSKA Anna, z domu Sznage, l°v. Witwicka, 2° v. Towarnicka (1885 -1940 Warszawa), aktorka
 5972. ZIELIŃSKA Antonina (15 V 1891 Warszawa - 17 1 1963 Warszawa), aktorka
 5973. ZIELIŃSKA Antonina (działała 1788-1789), aktorka
 5974. ZIELIŃSKA Jadwiga (działała 1889-1911), aktorka
 5975. ZIELIŃSKA Janina (21 I 1893 lub 1898 Warszawa - 29 VII 1969 Warszawa), aktorka
 5976. ZIELIŃSKA Lili, wła¶c. Stanisława Alicja Z., zamężna Chrzanowska, także Orchowska (30 IV 1911 Warszawa - 1944 Warszawa), aktorka
 5977. ZIELIŃSKA Łucja (działała 1877-1878), aktorka
 5978. ZIELIŃSKA Maria (działała 1890-1900), aktorka
 5979. ZIELIŃSKA Paulina, Eufrozyna, z Wiszniewskich (działała 1826-1861), aktorka, dyr. teatru
 5980. ZIELIŃSKA Regina, z domu Felsin (ok. 1780 - 22 VI 1824 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 5981. ZIELIŃSKA Sabina, wła¶c. Hlavati, zamężna Bielecka (27 X 1885 - 24 VII 1937 Lublin), aktorka
 5982. ZIELIŃSKA Waleria (działała 1845), tancerka
 5983. ZIELIŃSKI Anastazy (działał 1890-1894), aktor
 5984. ZIELIŃSKI Antoni (15 I 1777 Warszawa - 31 XII 1849 Warszawa), aktor
 5985. ZIELIŃSKI J. (działał 1877-1887), aktor
 5986. ZIELIŃSKI Jakub Jan (działał 1823-1844), tancerz, baletmistrz
 5987. ZIELIŃSKI Jan (działał 1901-1939), tancerz
 5988. ZIELIŃSKI Józef Adam (14 II 1877 Tuchów lub 9 II 1877 - 20 IX 1930 Szczawnica), aktor, reżyser, dyr. teatru
 5989. ZIELIŃSKI Karol (ok. 1892 - 17 IX 1963 Warszawa), tancerz
 5990. ZIELIŃSKI Sylwester (1774 Warszawa - 6 VI 1853 Warszawa), malarz, dekorator
 5991. ZIEMBIŃSKI Włodzisław, wła¶c. Władysław Z. (11 II 1892 Korytów k. Żyrardowa - 15 IX 1966 Gniezno), aktor, reżyser, kierownik artystyczny teatru
 5992. ZIEMBIŃSKI Zbigniew Marian (17 III 1908 Wieliczka - 18 X 1978 Rio de Janeiro), aktor, reżyser, kierownik artystyczny
 5993. ZIEMECKI, Ziemęcki, Władysław (działał 1804-1807), aktor
 5994. ZIEMIŃSKA Emilia, z domu Ciemska (13 VI 1829 Warszawa - 21 III 1862 Warszawa), aktorka
 5995. ZIEMKIEWICZ Aleksandra, z domu Miller, 2° v. Zakrzewska (ok. 1866 Płock - 1944 Warszawa), aktorka, tancerka
 5996. ZIENKO Leokadia, zamężna Szczepańska (3 V 1927 Wilno - 30 VI 1971 Warszawa), tancerka, ¶piewaczka
 5997. ZIMAJER Adolfina, z Wodeckich, pseud. Modrzejewska (26 VI 1852 Lwów - 9 IV 1939 Skolimów k. Warszawy), ¶piewaczka, aktorka, dyr. teatru
 5998. ZIMAJER Gustaw, wła¶c. Sinnmayer, pseud. Modrzejewski (ok. 1825 Gródek w Galicji - 3 V 1901 Warszawa), aktor, dyr. teatru
 5999. ZIMAJER Helena, zamężna Rapacka (22 II 1869 Czerniowce - 31 I 1964 Londyn), aktorka
 6000. ZINSERLING, Cinzerling, Cincerling, Borys von (1889 - 3 XI 1961 Warszawa), scenograf
 6001. ZIÓŁKOWSKI Adam, wła¶c. A. Korczak (grudzień 1826 Piotrków - 1 V 1881 Warszawa), ¶piewak
 6002. ZIÓŁKOWSKI Aleksander (ok. 1854 - 7 VII 1907 Miłosna), aktor, tancerz
 6003. ZŁOCZEWSKA Kazimiera, także Nirnstein (działała 1906-1923), aktorka, ¶piewaczka
 6004. ZŁOTASZEWSKA Zofia, zamężna Kucz (5 IX 1816 - 30 VII 1873), tancerka, aktorka
 6005. ZMARZLAK, Franciszek, Aleksander (działał 1868-1881), aktor
 6006. ZMORSKI, Zamorski, Zamojski, Jan (działał 1909), aktor, ¶piewak
 6007. ZNAMIEROWSKA Józefina (ur. ok. 1821 - działała do 1850), aktorka
 6008. ZNATOWICZ Helena Julia, zamężna Chmielewska (ur. 1865 Jagodno pow. Łuków - działała do 1897), aktorka
 6009. ZNICZ Michał, wła¶c. M. Feiertag (1888 Warszawa lub 1892 Połtawa - 24 XII 1943 Pruszków), aktor, reżyser
 6010. ZNICZ Stanisław, wła¶c. S. Feiertag (działał od 1927 - zm. 1943 Wilno), ¶piewak
 6011. ZOCHER Matylda (działała 1845), aktorka
 6012. ZOPOTH Jan (ok. 1888 - 21 IX 1940 Warszawa), ¶piewak
 6013. ZUBERBIER Mateusz Jakub (1838 - 18 XII 1897 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 6014. ZUBERBIER Roman Eugeniusz (8 I 1868 Warszawa - 12 II 1944 Warszawa), tancerz
 6015. ZUBOWICZ Emilia (działała 1827), aktorka
 6016. ZUG, Zugk, Szymon Bogumił (20 II 1733 Merseburg w Saksonii - 11 VIII 1907 Warszawa), dekorator
 6017. ZULKE Robert (1839 - 9 III 1879 Warszawa), dyrygent
 6018. ZUNA Milan (24 XI 1881 Novy BydĽov w Czechach - 3 V 1960 Praga), dyrygent czeski działaj±cy w Polsce
 6019. ZWIˇZEK Kazimierz (1912 Warszawa - 13 VIII 1944 Warszawa), aktor, scenograf
 6020. ZWIERZYŃSKI Aleksander (działał od 1864 - zm. 21 VIII 1868 Szczawnica), aktor
 6021. ZWOLIŃSKA Zofia, z Michalewiczów (działała od 1868 - zm. 5 II 1872 Warszawa), ¶piewaczka, aktorka
 6022. ZWOLIŃSKI Tomasz (działał 1857-1883), aktor, dyr. teatru
 6023. ZYCH Stanisław (6 VII 1909 Lwów - 3 VII 1974 Rzeszów), aktor
 6024. ŻABCZYŃSKI Aleksander (24 VII 1900 Warszawa - 31 V 1958 Warszawa), aktor
 6025. ŻABCZYŃSKI F. (działał 1880-1892), tancerz, baletmistrz
 6026. ŻADEYKO, Żadejko, Zdzisław (1909 - 28 III 1957 Warszawa), tancerz, baletmistrz
 6027. ŻAMETT Albert (25 XI 1821 Wilno - 1875 lub 1876 Wilno), dekorator
 6028. ŻARDECKI Stanisław (działał 1900-1904), aktor
 6029. ŻARKOWSKI Franciszek (działał 1892), aktor
 6030. ŻARNOWIECKA Józefa (ur. 1833 - działała do 1853), tancerka
 6031. ŻARNOWSKI Marcin (10 XI 1849 Warszawa - działał do 1874), aktor
 6032. ŻARSKA Przemysława, Waleria, z Gołębiowskich, pseud. Kowalska (działała 1870-1893), aktorka, ¶piewaczka
 6033. ŻARSKI Wincenty, wła¶c. W. Androlli (działał 1877-1898), aktor
 6034. ŻBIKOWSKA Katarzyna (30 X 1884 Wólka Szczawińska k. Płońska - 17 VI 1967 Skolimów k. Warszawy), aktorka
 6035. ŻEBROWSKA Aleksandra Maria Rozalia (29 VIII 1819 Kraków - działała do 1847), aktorka
 6036. ŻEBROWSKA Aniela Józefa (27 IV 1824 Kraków - działała do 1847), aktorka
 6037. ŻEBROWSKA Cecylia Elżbieta Katarzyna (17 XI 1820 Kraków - działała do 1847), aktorka, tancerka
 6038. ŻEBROWSKI Franciszek Salezy (1787 Warszawa - 29 VI 1854 Kraków), aktor, ¶piewak
 6039. ŻELAWSKI Józef, wła¶c. J. Bogdański (20 II 1883 - 14 IV 1955 Londyn), aktor
 6040. ŻELAZOWSKA Adela Helena, z domu Einsporn pseud. Mirowicz (2 III 1859 Warszawa - 1 VII 1921 Poznań), aktorka
 6041. ŻELAZOWSKI Roman Czesław, pseud. Roman (28 IX 1854 Lichwin k. Tarnowa - 8 III 1930 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru
 6042. ŻELICHOWSKA Lena, wła¶c. Helena Z., zamężna Norblin (12 VIII 1910 Warszawa - paĽdziernik 1958 San Francisco), tancerka, aktorka, ¶piewaczka
 6043. ŻELSKA Henryka Ludomira, zamężna Herbst (1892 - 19 IX 1952 Warszawa), ¶piewaczka
 6044. ŻELSKA Maria, Muszka, wła¶c. Maria Marcjanna Zgorzelska, zamężna Gierasieńska (1 XII 1898 Kraków - 26 IX 1976 Puławy), aktorka, ¶piewaczka, tancerka
 6045. ŻELSKI Tadeusz, wła¶c. T. Brick (1898 Warszawa - 1944 Warszawa), aktor
 6046. ŻEROMSKA Wanda, zamężna Lesiewicz (ok. 1849 Sochaczew - 27 XI 1898 GoĽdzik k. Mińska Mazowieckiego), aktorka, tancerka
 6047. ŻEROMSKI Tadeusz (18 III 1900 Warszawa - 23 IX 1977 Warszawa), aktor, kierownik literacki
 6048. ŻIWOLKA Alojza, zamężna Obrębska (działała 1858-1862), aktorka
 6049. ŻIWOLKA Karol (1814 - 19 VII 1861 Warszawa), maszynista
 6050. ŻIWOLKA Karol, czasem Cywolka (ok. 1782 - 10 III 1837 Warszawa), maszynista
 6051. ŻMICHOROWSKA Helena, wła¶c. H. Kołak, także H. Ko¶ciesza-Kołak, zamężna Turowa (18 X 1906 Warszawa - 4 IV 1971 Warszawa), aktorka, ¶piewaczka
 6052. ŻMIJEWSKA Jadwiga Ludwika, także J. Żmijewska, 1° v. Pietkiewicz, 2° v. Szymańska (27 X 1888 Mojówka na Podolu - 27 IV 1980 Warszawa), aktorka
 6053. ŻMIJOWSKI, Żmijewski, Antoni (1769-1833), aktor, dyr. teatru
 6054. ŻOCHOWSKA Maria, zamężna Marecka (działała 1888-1909), aktorka, ¶piewaczka
 6055. ŻÓŁKIEWICZ Łukasz (działał przed 1846), aktor
 6056. ŻÓŁKIEWSKI, Żółkowski, Żółtowski Kazimierz, (działał 1787-1796), aktor, dyr. teatru
 6057. ŻÓŁKOWSKA Alojza, zamężna Ostrowska (19 X 1850 Warszawa - 16 VII 1921 Warszawa), aktorka
 6058. ŻÓŁKOWSKA Maria Ludwika, z domu Ebel (1790 Szczecin lub Szczytno - 6 IV 1853 Warszawa), aktorka
 6059. ŻÓŁKOWSKI Alojzy Gonzaga Jazon (4 XII 1814 Warszawa - 25 XI 1889 Warszawa), aktor, ¶piewak
 6060. ŻÓŁKOWSKI Lucjan (1817 - 26 IV 1837 Suwałki), aktor
 6061. ŻÓŁKOWSKI, Ziółkowski, Fortunat Alojzy Gonzaga (2 XI 1777 - 11 IX 1822 Warszawa), aktor
 6062. ŻOŁOPIŃSKA Teofila, z Płaczkowskich (22 IV 1854 Warszawa - 22 IX 1934 Skolimów), aktorka, ¶piewaczka
 6063. ŻOŁOPIŃSKI Jan (działał 1875-1906), aktor, dyr. teatru
 6064. ŻÓRAWSKI, Żurawski, Saturnin Benedykt, pseud. Jerzy Podhorski (4 VIII 1920 Warszawa - 30 IX 1977 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 6065. ¬RÓDELSKI Ksawery (działał 1847-1884), aktor
 6066. ŻUCZKOWSKI Hieronim (24 II 1896 Warszawa - 19 X 1971 Bydgoszcz), ¶piewak, aktor
 6067. ŻUKOWSKA Aniela, wła¶c. Sydonia Żukowska-Jastrzębiec, ze Stawickich (ok. 1896 Lwów - 17 XII 1918 Cieszyn), aktorka, ¶piewaczka
 6068. ŻUKOWSKA Józefata, z Boł±dziów (1772 pow. Ejszyszki, ziemia lidzka - 23 I 1845 Mińsk Litewski), aktorka
 6069. ŻUKOWSKI Antoni, Szymon (ok. 1766 - ok. 1834), aktor, dyr. teatru
 6070. ŻUKOWSKI Feliks (30 V 1904 Ryga - 17 I 1976 ŁódĽ), aktor, reżyser, dyrektor teatru
 6071. ŻUKOWSKI Józef, Antoni (ur. 14 IV 1803 - działał do 1830), aktor
 6072. ŻULICKA Emma (działała od 1894 - zm. sierpień lub wrzesień 1944), tancerka
 6073. ŻULICKA Romana, zamężna Hołod (działała 1903-1913), tancerka
 6074. ŻULIŃSKA Antonina, zamężna Jełowicka (działała 1824-1833), aktorka, tancerka
 6075. ŻULIŃSKI Antoni (3 IV 1900 Kraków - 22 X 1973 Kraków), aktor
 6076. ŻUŁKWA Jerzy (15 XI 1909 Odessa - 16 XII 1961 Olsztyn), aktor
 6077. ŻURKOWSKA Elżbieta (działała 1821-1846), tancerka
 6078. ŻURKOWSKI Jan (działał 1820T1868), tancerz
 6079. ŻURKOWSKI Leon Wojciech (7 IV 1812 Warszawa - 13 X 1868 Warszawa), tancerz
 6080. ŻUROWSKI Lucjan (19 V 1897 Troszczyn na Ukrainie - 20 III 1936 ŁódĽ), aktor
 6081. ŻYBURSKA Elżbieta, z Pacholskich (działała 1879-1880), aktorka
 6082. ŻYBURSKI Aleksander (ok. 1852 lub 1855 Służewo k. Nieszawy - 9 III 1889 Warszawa), aktor
 6083. ŻYBURSKI Żelisław, Zdzisław, także Żyburski-Kiciński, Żeburski (1849 lub 1850 Warszawa - 12 XII 1917 Warszawa), aktor, ¶piewak, dyr. teatru
 6084. ŻYCKI Antoni (22 I 1877 - 7 VI 1958 Warszawa), aktor
 6085. ŻYCKI Michał (działał 1875-1888), aktor
 6086. ŻYCZKOWSKA Zdzisława Maria, zamężna Życzkowska (20 XII 1895 Gidle k. Radomska - 29 X 1980 Wołomin k. Warszawy), aktorka
 6087. ŻYLIŃSKI Faustyn (13 II 1796 Żary pow. Wilejka lub 1793 Laskowiec, gub. mińska - 19 VI 1867 Warszawa), ¶piewak, dyrygent
 6088. ŻYMIRSKA Maria (działała 1877), aktorka
 6089. ŻYMIRSKI Franciszek (ok. 1852 - 29 IV 1913 Lwów), tancerz, baletmistrz, ¶piewak
 6090. ŻYRO Mikołaj (1894 lub 6 XI 1896 Selidówka w Rosji - 17 I 1968 Kalisz), aktor
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie