Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1808-1831

Lista na podstawie książki: Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, Ossolineum, Warszawa 1977.

Poniższe zestawienie Gerber wykonał w oparciu o oryginalną (zachowaną) księgę wpisów studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz poprzedzających go Szkoły Prawa i Administracji oraz Szkoły Lekarskiej. Dodatki w nawiasach kwadratowych pochodzą od Gerbera. Rok urodzenia określamy przez odjęcie wieku (podanego przy wpisie) od daty wpisu. Gdy wiek nie był podany, przyjmujemy, że w chwili zapisu student miał 20 lat.

Część słownikowa pracy Gerbera, przedstawiająca życiorysy studentów, zawiera bardzo wiele błędów wynikających z niefrasobliwej identyfikacji osób, które nosiły to samo imię i nazwisko, co dany student, ale urodziły się w innym czasie i miejscu (czasem są to osoby urodzone po roku lub zmarłe przed rokiem, w którym faktycznie wpisały się na Uniwersytet). Dlatego wyszukując osoby w WGM porównuję rok i miejsce urodzenia z zapisami metrykalnymi akt ślubu i zgonu oraz chrztów dzieci danej osoby oraz z jej nekrologiem i epitafium, by upewnić się, że to faktycznie ta sama osoba.

Gdyby ktoś na poniższej liście znalazł osobę, która jest w WGM (albo są jej rodzice, rodzeństwo itp.), proszę o informację na adres mj@minakowski.pl - aby można było umieścić link (odsyłacz) do tej osoby, a na jej stronie umieścić informację o studiach.

Na poniższej liście jest 3350 osób - 43% z nich udało się odnaleźć w WGM - to jedna wielka rodzina.

 1.    Abitz [Jan] Augustyn ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1820 - rodzice w 1820: Boryń [Poznańskie] ojciec mieszczanin, kupiec sklepu korzennego.
 2.    Abratowski Józef ur. ok. 1792 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec szlachcic.
 3.    Adamowski Piotr ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1819 - rodzice w 1819: Stanisławów, Galicja ojciec szlachcic.
 4.    Adamski Franciszek ur. ok. 1808 ur. Radomice, obw. kielecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 X 1825 - rodzice w 1825: Mierzec, obw. opatowski ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 5.    Adamski Józef ur. ok. 1802 ur. Radomice, obw. kielecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Mierzec, obw. opatowski ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 6.    Adamski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 22 IX 1819 - rodzice w 1819: pow. płoński ojciec mieszczanin, właściciel gruntu.
 7.    Adamski Walenty ur. ok. 1797 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 8.    Adelt Stanisław ur. ok. 1806 ur. Grabów, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 X 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin.
 9.    Akord [Accord] Józef Bonawentura ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 XI 1819 - rodzice w 1819: Radom ojciec mieszczanin, doktor medycyny.
 10.    Alberti Wilhelm ur. ok. 1805 ur. Wyszków, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 16 X 1823 - rodzice w 1823: Płock ojciec mieszczanin, kontroler kasy.
 11.    Alcyato Jan [Baptysta Antoni] ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic włoski, nauczyciel języków obcych w Warszawie.
 12.    Alex Wojciech ur. ok. 1794 ur. Kabiny, Warmia - wydz. Teologiczny od 9 X 1824 - rodzice w 1824: Kabiny
 13.    Allebracht [Hallebracht] Karol ur. ok. 1795 ur. Gdańsk - wydz. Lekarski od 8 X 1823 - rodzice w 1823: Gdańsk
 14.    Anasiński Alojzy ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 XI 1821 - rodzice w 1821: Drohiczyn nie stąd jest rodem ojciec szlachcic, dziedzic.
 15.    Andruszkiewicz Wojciech ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 26 IX 1817 - rodzice w 1817: Sierki, woj. Augustów ojciec szlachcic.
 16.    Andrychiewicz Augustyn ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 1818; 7 XI 1820 - rodzice w 1818: matka - Płock ojciec szlachcic, dziedzic, adwokat.
 17.    Andrychiewicz Augustyn [Tadeusz] ur. ok. 1801 ur. [Cieciersk, obw. mławski, woj. płockiej - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 18.    Andrychiewicz Ksawery [Franciszek] ur. ok. 1804 ur. [Płock] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Płock ojciec szlachcic, dziedzic.
 19.    Andrzejewski [Andrzejowski] Antoni ur. ok. 1807 - wydz. Lekarski
 20.    Andrzejewski, Andrzejowski, Józef - wydz. Lekarski
 21.    Angielik [Angelik] Józef ur. ok. 1799 ur. Rössel [Reszel], b. Prusy Wschodnie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Rössel
 22.    Ankiewicz Antoni ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 XI 1819 - rodzice w 1819: Radzanów, obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic.
 23.    Ankowski Michał ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 25 IX 1818 ojciec mieszczanin, metr muzyki.
 24.    Antoszewski Adam ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Sieraków, obw. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 25.    Arczyński Jan Nepomucen ur. ok. 1801 ur. Słupia, W. Ks. Poznańskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 7 XI 1829 - rodzice w 1829: Dąbrowa Widawska, obw. sieradzki
 26.    Arkuszewski Franciszek ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 10 V 1810 - rodzice w 1810: Kalisz ojciec mieszczanin.
 27.    Arkuszewski Onufry [Prokop Nepomucen] ur. ok. 1798 ur. Kaliskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 3 XII 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 28.    Arnold Mateusz ur. ok. 1804 ur. Raczków, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Pietrzyków, obw. kaliski ojciec szlachcic, dziedzic.
 29.    Arzt [Arct] Franciszek [Fiszel] ur. ok. 1810 ur. Lublin - wydz. Lekarski od 4 IX 1829 - rodzice w 1829: Lublin ojciec mieszczanin, lekarz.
 30.    Augustynowicz Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 X 1820 - rodzice w 1820: Łuck, Wołyń ojciec szlachcic, adwokat konsystorski.
 31.    Babczyński Kazimierz ur. ok. 1803 ur. Włoszczowa [obw. kielecki] - wydz. Lekarski od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: opiekun, Włoszczowa ojciec szlachcic.
 32.    Babich Aleksander ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 2 IX 1824 - rodzice w 1824: Szpanów Rówieński, gub. wołyńska ojciec mieszczanin, kupiec.
 33.    Bacewicz Antoni [Ludwik] ur. ok. 1810 ur. Lublin, - wydz. Lekarski od 4 IX 1829 - rodzice w 1829: Kielce
 34.    Baczyński Franciszek ur. ok. 1799 ur. Maszów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Maszów, pow. krasnostawski, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 35.    Baczyński Hipolit ur. ok. 1805 ur. Piaseczno - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 11 XI 1823 - rodzice w 1823: Łowicz ojciec szlachcic, kancelista.
 36.    Baczyński Ludwik ur. ok. 1798 ur. Maszów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Maszów, pow. krasnostawski, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 37.    Baczyński Samuel ur. ok. 1794 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 - rodzice w 1814: [Lublin] ojciec szlachcic, profesor w szkole departamentalnej.
 38.    Bader Juliusz ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, rektor szkoły wydziałowej.
 39.    Bądkowski Antoni [Józef] ur. ok. 1800 ur. Mniewo, obw. łęczycki, woj. mazow., - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 XI 1820 - rodzice w 1820: [Łęka, obw. łęczycki] ojciec szlachcic, dziedzic.
 40.    Bądkowski Jan ur. ok. 1803 ur. Mniewo, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1823 - rodzice w 1823: Łęka, obw. łęczycki ojciec szlachcic, dziedzic.
 41.    Badowski Adam ur. ok. 1807 ur. Badów [obw. warszawski] - wydz. Lekarski od 11 IX 1827 - rodzice w 1827: Badów ojciec szlachcic, dziedzic.
 42.    Bądzkiewicz Franciszek ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin. I rok, Filozof. I rok) od 2 XII 1821 - rodzice w 1821: Kroże na Żmudzi ojciec szlachcic, dziedzic.
 43.    Bagiński [Bagieński] Józef ur. ok. 1809 ur. Jeziorki, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Łomża ojciec szlachcic.
 44.    Bagniewski Adam [Stefan] ur. ok. 1803 ur. Zarembów, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Ględzianów, pow. łęczycki ojciec szlachcic, dziedzic.
 45.    Bagniewski Feliks [Antoni] ur. ok. 1802 ur. Ględzianów, pow. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Śle-szyn, woj. mazow. ojciec szlachcic, dziedzic.
 46.    Bagniewski Stanisław ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 23 XI 1822 - rodzice w 1822: Targuniec, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 47.    Baldy [Baldi] Sylwester ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 IV 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin, cukiernik, właściciel nieruchomości.
 48.    Balicki Szymon ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 49.    Balicki Wincenty ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 9 X 1818 - rodzice w 1818: Galicja
 50.    Baliński Ludwik ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817; 8 X 1819 - rodzice w 1817: Warszawa, kurator Jacenty Baliński
 51.    Baliński Stefan ur. ok. 1794 ur. Jankowce - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, dział Architekt.) od 20 II 1817 - rodzice w 1817: Jankowce, gub. kijowska ojciec szlachcic.
 52.    Banachewicz [Banachiewicz] Ignacy ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) od 19 IX 1821 - rodzice w 1821: opiekun -Ostrów k. Włodawy ojciec szlachcic, sierota, opiekun ks. Ziemiański, proboszcz Ostrowa.
 53.    Banaszewski Feliks ur. ok. 1805 ur. m. Miedzna, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 XI 1828 - rodzice w 1828: Miedzna, obw. siedlecki [matka] ojciec szlachcic, dziedzic.
 54.    Bando Henryk ur. ok. 1801 ur. [Nowy Dwór] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin, pastor [w Nowym Dworze].
 55.    Bando Wilhelm ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 7 X 1822 - rodzice w 1822: Grabów, woj. augustowskie ojciec mieszczanin, pastor [w Nowym Dworze].
 56.    Banzemer [Bansemer] Adolf ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 57.    Banzemer [Bausemer] Jan Marcin ur. ok. 1802 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 3 X 1819 - rodzice w 1819: matka -Warszawa ojciec szlachcic, matka żyje z kapitałów, ojciec był kupcem.
 58.    Barankiewicz Paweł ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1808 ojciec szlachcic.
 59.    Baranowski Jan [Nepomucen] ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1819 - rodzice w 1819: obw. koniński, Familia ojciec szlachcic, dziedzic.
 60.    Baranowski Józef ur. ok. 1801 ur. Wierzchy, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 XI 1823 - rodzice w 1823: Małyń, obw. sieradzki ojciec szlachcic, rolnik.
 61.    Baranowski Piotr ur. ok. 1789 ur. Mościszcze [obw. siedlecki] - wydz. Lekarski od 8 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 62.    Baranowski Piotr [Paweł?] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Bołotnica, pow. owrucki, gub. wołyńska ojciec szlachcic, dziedzic, urzędnik.
 63.    Baranowski Walenty ur. ok. 1804 ur. Sławków, obw. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 31 X 1825 - rodzice w 1825: Sławków ojciec szlachcic.
 64.    Barbowski Stanisław ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 65.    Barcewicz Józef ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) od 20 X 1821 - rodzice w 1821: Szczuczyn
 66.    Barcicki Ludwik ur. ok. 1809 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec miejski, sierota.
 67.    Barcikowski Michał ur. ok. 1807 ur. Kęsowo, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: Kęsowo matka ojciec mieszczanin, piwowar.
 68.    Barciński Antoni [Feliks] ur. ok. 1803 ur. Masłowizna, woj. kaliskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 69.    Barciński Michał ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek. niższy) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 70.    Barciński Tomasz ur. ok. 1799 ur. Lublin - wydz. Teologiczny od 14 X 1818 - rodzice w 1818: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 71.    Barczewski Piotr ur. ok. 1801 ur. Alt Wartenburg - wydz. Teologiczny od 11 XI 1820 - rodzice w 1820: Braunsberga:
 72.    Bardziński Jan ur. ok. 1774 - wydz. Lekarski od 13 XI 1809 - rodzice w 1809: Brześć Kujawski.
 73.    Bärendt [Berendt] Gustaw ur. ok. 1803 ur. [Drezno] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 18 XI 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, grawer, medalier w mennicy.
 74.    Bartkowski Jan ur. ok. 1811 ur. Działdów, Prusy zach. - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1829 - rodzice w 1829: Działdów
 75.    Bartochowski Kazimierz ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 ojciec szlachcic [dziedzic].
 76.    Bartold Antoni ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt, cywil.) od 21 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Bartoldy, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 77.    Bartold Romuald [Antoni] ur. ok. 1799 ur. [Przewodowo, pow. Pułtusk, woj. płockie] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja [Prawa]) od 1817 - rodzice w 1817: [Przewodowo] ojciec szlachcic, dziedzic.
 78.    Bartoszewski Józef ur. ok. 1803 ur. Kłobock, Prusy - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 X 1827 - rodzice w 1827: Kłobock -matka
 79.    Bątkowski Łukasz ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Nieszawa.
 80.    Bauer Tomasz ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin.
 81.    Baumgarten Leopold ur. ok. 1809 ur. Tarnogród [obw. zamojski] - wydz. Lekarski od 1 IX 1829 - rodzice w 1829: Lublin ojciec mieszczanin, magister chirurgii, chirurg I rzędu.
 82.    Bayer Julian ur. ok. 1806 - wydz. Filozoficzny
 83.    Bayer Maciej ur. ok. 1805 ur. Kraków - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 X 1824 ojciec mieszczanin, matka prowadzi pensję.
 84.    Bayer [Bajer] Feliks ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Łuków ojciec szlachcic.
 85.    Baykowski Roch ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 86.    Bazylski Stefan ur. ok. 1797 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: gub. kijowska
 87.    Bedliński Antoni ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Lewiczyn, pow. czerski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 88.    Bedliński Walenty ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Lewiczyn, pow. czerski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 89.    Bednarczyk Ludwik ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Kalisz ojciec mieszczanin, doktor medycyny.
 90.    Bednarczyk-Bednarzycki Emilian ur. ok. 1812 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 91.    Behr Stanisław ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 15 XII 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin.
 92.    Bekanowski Bonawentura ur. ok. 1803 ur. Słupca, obw. koniński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Słupca ojciec szlachcic.
 93.    Bekirski [Bekierski] Józef ur. ok. 1805 ur. Prusy [Wajerów, Weyrów] - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Weyrów
 94.    Bełkowski Andrzej ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Radziejów ojciec mieszczanin, aptekarz.
 95.    Bełkowski Jakub [Filip] ur. ok. 1807 ur. Radziejów, obw. kujawski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Radziejów ojciec mieszczanin, aptekarz.
 96.    Bełkowski Jan ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 13 XI 1809 - rodzice w 1809: Radziejów ojciec mieszczanin.
 97.    Bełza Józef ur. ok. 1805 ur. Mostowice, obw. wieluński - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozoficzny, Prawa i Admin.) od 2 X 1823 - rodzice w 1823: Nachody, obw. piotrkowski
 98.    Bełza Karol ur. ok. 1810 ur. Masłowice, obw. Wieluń - wydz. Lekarski od 22 X 1829 - rodzice w 1829: Bąki, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 99.    Bełzowski Ludwik ur. ok. 1808 ur. Szczucin Stobnicki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 9 X 1827 - rodzice w 1827: Szczucin
 100.    Bełżyński Piotr ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 101.    Bem Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1821 - rodzice w 1821: Sładkowice, woj. krakowskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 102.    Benik Maksymilian ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 30 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec intendent mennicy.
 103.    Bentkowski Alfred Feliks Bronisław ur. ok. 1813 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1830 - rodzice w 1830: Warszawa ojciec szlachcic, prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
 104.    Bentkowski Amilkar ur. ok. 1813 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 105.    Bentkowski Tomasz ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Stare Sioło, cyrkuł brzeżański w Galicji
 106.    Bentkowski [Bętkowski] Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Popów, gub. kijowska ojciec szlachcic, dziedzic.
 107.    Bergemann IBergmann] Dawid ur. ok. 1808 ur. Grodziec, obw. koniński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 21 X 1829 - rodzice w 1829: matka Konin ojciec mieszczanin, właściciel domu [pastor ewangelicki w Grodźcu].
 108.    Berleński Antoni ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Teologiczny od 20 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec wojskowy.
 109.    Berlewicz Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Chirurgia II rzędu) od 20 X 1819 - rodzice w 1819: Kraków ojciec szlachcic.
 110.    Berliński [Jan] Marek [Markus] ur. ok. 1810 ur. Kalisz - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 1828 - rodzice w 1828: Kalisz ojciec rzemieślnik.
 111.    Bernatowicz Ignacy ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic, rotmistrz woj. trockiego.
 112.    Bernhardt August [Fryderyk] ur. ok. 1804 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Kalisz ojciec mieszczanin.
 113.    Bernstorff Ignacy ur. ok. 1800 ur. Nieborzyn - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: Nieborzyn, obw. przasnyski
 114.    Bertholdi Karol ur. ok. 1811 ur. Rzemiń, cyrkuł tarnowski [Galicja] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: matka Warszawa ojciec mieszczanin.
 115.    Betcher Feliks ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 2 XI 1821 - rodzice w 1821: Płock ojciec szlachcic, prezydent Płocka [nobilitowany w 1820].
 116.    Betcher [Bethier] Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt.) od 16 X 1819 - rodzice w 1819: Płock ojciec mieszczanin, urzędnik policyjny, potem prezydent Płocka.
 117.    Betley Jan ur. ok. 1778 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1808 ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 118.    Beythel Karol ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Sulejów Opoczyński ojciec mieszczanin.
 119.    Białecki Marceli ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski od 28 XI 1812 - rodzice w 1812: Łowicz.
 120.    Białkiewicz Szymon ur. ok. 1805 ur. Opatów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: Opatów
 121.    Białkowski Dominik ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1819 - rodzice w 1819: brat w Kaliszu ojciec szlachcic, urzędnik.
 122.    Białobłocki Jan ur. ok. 1805 ur. Sokołów, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Sokołów ojciec szlachcic, dziedzic.
 123.    Białobrzeski Antoni ur. ok. 1797 ur. Kamionowo, obw. ostrołęcki - wydz. Teologiczny od 6 XI 1821 - rodzice w 1821: Kamionowo
 124.    Białobrzeski Piotr ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 X 1822 - rodzice w 1822: Kamionów, obw. ostrołęcki ojciec szlachcic, dziedzic części.
 125.    Białostocki Jan ur. ok. 1806 ur. Siedlce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin. i Filozofia) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Siedlce
 126.    Bieczyński Feliks [Tomasz] ur. ok. 1800 ur. Grzebowilk, woj. mazowieckie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern. i Architekt.) od 17 XI 1820 - rodzice w 1820: Równe, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, właściciel dóbr, radca obywatelski powiatu.
 127.    Biederman Daniel [Gottlieb] ur. ok. 1805 ur. Zduny Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 12 XI 1824 ojciec rzemieślnik.
 128.    Biederman Wilhelm ur. ok. 1802 ur. Zduny Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 X 1822 ojciec rzemieślnik.
 129.    Biedrzycki Antoni ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Koziegłowy, pow. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 130.    Biedrzycki Edward ur. ok. 1806 ur. Wierzbice, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 17 X 1824 - rodzice w 1824: Strzałków, pow. radomski ojciec szlachcic, dziedzic.
 131.    Biegański Fortunat ur. ok. 1807 ur. Krzyżanowice, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1823 - rodzice w 1823: Przychody, obw. olkuski ojciec szlachcic.
 132.    Biegański Roman ur. ok. 1805 ur. Grocholice, pow. opatowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 3 XI 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 133.    Bieliński Wawrzyniec [Dominik] ur. ok. 1807 ur. Biłgoraj - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Teologia i Prawo) od 20 X 1826 ojciec szlachcic, notariusz.
 134.    Bieliński Wincenty ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie
 135.    Bielkiewicz Józef ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 6 XI 1816 - rodzice w 1816: gub. grodzieńska.
 136.    Bielski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Jachocice, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Jachocice ojciec szlachcic, dziedzic.
 137.    Bielski Wincenty ur. ok. 1812 ur. Pławanice, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 - rodzice w 1811: [Uher, obw. krasnostawski] ojciec szlachcic, dziedzic.
 138.    Bielski Władysław ur. ok. 1810 ur. Pławanice, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 - rodzice w 1811: Uher, obw. krasnostawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 139.    Bieńkowski Franciszek ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1810 - rodzice w 1810: Bieńki, ziemia ciechanowska ojciec dziedzic części wsi.
 140.    Bieńkowski Jacenty ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin.
 141.    Bieńkowski Seweryn ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: Księstwo Poznańskie ojciec szlachcic.
 142.    Bieńkowski [August] Ignacy ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 21 X 1809 - rodzice w 1809: Warszawa ojciec mieszczanin.
 143.    Bieńkowski [Jan] Łukasz ur. ok. 1806 ur. Pierzchnica [obw. stobnicki] - wydz. Lekarski (sekcja Med., Chirurgia wyższa) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Radom ojciec mieszczanin.
 144.    Biłgorajski Kazimierz ur. ok. 1803 ur. Kurowo, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Her-many, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 145.    Bill[e] Karol [Emilian] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1821 - rodzice w 1821: Kielce ojciec mieszczanin, właściciel domu, rolnik.
 146.    Biniaszkiewicz Jakub ur. ok. 1806 ur. Dobra, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 147.    Birnbaum Józef ur. ok. 1804 ur. Kalisz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 21 X 1824 - rodzice w 1824: Kalisz ojciec mieszczanin, adwokat.
 148.    Biruntowicz Michał ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 3 XI 1821 - rodzice w 1821: Krasnystaw ojciec duchowny grecki.
 149.    Bitner August ur. ok. 1805 ur. Pleszew, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1824 - rodzice w 1824: Pleszew ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 150.    Bizański Jan Nepomucen ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 151.    Błahiński Antoni ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1810.
 152.    Blanchard Mikołaj ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 7 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin.
 153.    Błeszyński Abdon [Ignacy Tadeusz] ur. ok. 1798 ur. Brzeźno, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. kaliskie: ojciec szlachcic, dziedzic.
 154.    Błeszyński Ignacy ur. ok. 1800 ur. [Kuźnica pod Częstochową] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1823 - rodzice w 1823: Częstochowa ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 155.    Bloch Walenty ur. ok. 1805 ur. Witkowice, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Łebki, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 156.    Blumengarten Samuel ur. ok. 1810 - wydz. Lekarski
 157.    Bober [Bóbr] Wawrzyniec ur. ok. 1802 ur. Gnaty, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1825 - rodzice w 1825: Gnaty ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 158.    Bobiński Franciszek ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: matka Kuczyn, obw. ostrołęcki, woj. Płock ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 159.    Bobrownicki |Ludwik] Konstanty ur. ok. 1809 ur. Chrząstowo - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1819 - rodzice w 1819: Wólki, pow. Bielsk, obw. Białystok ojciec szlachcic, dziedzic wsi Chrząstowo.
 160.    Boczkowski Antoni ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 16 V 1815 - rodzice w 1815: Zamość.
 161.    Boczkowski Cyprian ur. ok. 1806 ur. Werchrata, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Werchrata ojciec szlachcic, dziedzic.
 162.    Boduszyński Antoni [Wincenty] ur. ok. 1805 ur. Zamość - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Aleksandrów, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 163.    Boehlke [Belke] Samuel ur. ok. 1807 ur. Leszno, obw. rawski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: matka: Warszawa ojciec mieszczanin, matka właścicielka prywatnej szkoły w Warszawie.
 164.    Boenisch Bogumił ur. ok. 1786 - wydz. Lekarski od 12 XI 1811 - rodzice w 1811: Szczytno [Prusy] ojciec mieszczanin, kołodziej.
 165.    Boerner Ignacy [Karol Wilhelm] ur. ok. 1808 ur. Płock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock ojciec matka mieszczanka, nauczycielka, ojciec właściciel dóbr.
 166.    Boerner Ludwik ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel fabryk czerkasu oraz lnianych i wełnianych towarów.
 167.    Bogdański Cyryl [Józef Kazimierz] ur. ok. 1806 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Kalisz ojciec szlachcic, profesor.
 168.    Bogdański Florian ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa, r. I) od 31 X 1820 - rodzice w 1820: Tłokinie, obw. i woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 169.    Bogowolski Józef ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, dziedzic.
 170.    Bogucki Adam ur. ok. 1801 ur. Rostki-Piotrowice - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Rostki-Piotrowice, obw. ostrołęcki, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic części wsi, dzierżawca wsi.
 171.    Bogucki Jan ur. ok. 1773 - wydz. Lekarski od 8 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 172.    Bogucki Onufry ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 28 XI 1821 - rodzice w 1821: Laski, obw. ostrołęcki ojciec szlachcic, był wojskowym.
 173.    Bogucki Wiktor ur. ok. 1804 ur. Rostki-Piotrowice, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Rostki-Piotrowice ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 174.    Bogusławski Andrzej ur. ok. 1808 ur. Podgaje, obw. skalb-mierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1826 - rodzice w 1826: Lublin ojciec szlachcic, komisarz dóbr.
 175.    Bogusławski Ignacy ur. ok. 1804 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec szlachcic, komisarz lasów rządowych.
 176.    Bogusławski Józef ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 177.    Bogusławski Nikodem ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Ciechanów, obw. przasnyski ojciec szlachcic, właściciel gruntu w Ciechanowie.
 178.    Bogusławski Stanisław ur. ok. 1800 ur. Niebosławice, obw. stopnicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 26 XI 1823 - rodzice w 1823: Chojeczno ojciec szlachcic.
 179.    Böhm [Bem] Jakub ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 27 IX 1823
 180.    Bojankowski Grzegorz ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 181.    Bojanowski Łukasz [Kalikst Piotr] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 182.    Bojarski Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 IX 1822 - rodzice w 1822: Amberg, pow. dziś-nieński, gub. wileńska ojciec szlachcic, dzierżawca.
 183.    Bojarski Józef ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, metr muzyki.
 184.    Bolesta Józef ur. ok. 1806 ur. Zagoty - wydz. Teologiczny od 23 X 1826 - rodzice w 1826: Kamionki
 185.    Bondnarski Celestyn ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Borek, obw. sandom. ojciec szlachcic, dzierżawca-gospodarz.
 186.    Boniecki Ferdynand ur. ok. 1802 ur. Piękoszów, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Strawczynek, obw. opoczyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 187.    Boniecki Franciszek ur. ok. 1804 ur. Przasnysz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 IX 1823 - rodzice w 1823: Przasnysz ojciec szlachcic, właściciel domów w Przasnyszu.
 188.    Bońkowski Adam ur. ok. 1801 - wydz. Teologiczny od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Płock ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 189.    Bońkowski Hieronim [Napoleon] ur. ok. 1807 ur. Bońki, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 9 X 1827 - rodzice w 1827: Bońki ojciec szlachcic, dziedzic części [majątku Sierakówka].
 190.    Bońkowski Ignacy [Bonawentura] ur. ok. 1799 ur. [Gościsz-ka], obw. mławski, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: [Radzimowice] ojciec szlachcic, dziedzic, komisarz cywilno-wojskowy, sędzia ziemi zakroczymskiej.
 191.    Borecki Józef ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 X 1821 - rodzice w 1821: Nowe Miasto Korczyn [obw. stopnicki] ojciec szlachcic, matka - właścicielka apteki.
 192.    Borecki Karol ur. ok. 1803 ur. Korczyn, [obw. stopnicki] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 IX 1827 - rodzice w 1827: Korczyn ojciec szlachcic, matka - właścicielka apteki.
 193.    Boretti Feliks [Jan Maria] ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec budowniczy, szlachcic, dziedzic.
 194.    Boretti Paweł ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Mediolan ojciec szlachcic, dziedzic.
 195.    Borkowski Hipolit ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1808 ojciec szlachcic.
 196.    Borkowski Karol ur. ok. 1805 ur. Januszówka, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic.
 197.    Borkowski Wawrzyniec ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 25 IX 1822 - rodzice w 1822: Kraków ojciec szlachcic.
 198.    Borkowski [Dunin] Aleksander ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 20 XII 1819 - rodzice w 1819: zwolniony ojciec szlachcic, rodzice żyli z kapitału.
 199.    Bormann Jan [Karol Pius] ur. ok. 1807 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 27 IX 1827 - rodzice w 1827: Meteliń, obw. hrubieszowski, nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 200.    Borowski Hieronim ur. ok. 1809 ur. Kawęczyn, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: Annopol, obw. radzyński ojciec szlachcic, właściciel domu.
 201.    Borowski Karol ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 11 XI 1820 - rodzice w 1820: Praga Warszawa ojciec szlachcic, dzierżawca.
 202.    Borowski Stanisław [Jan] ur. ok. 1805 ur. Wypychy, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 203.    Borowski Teofil ur. ok. 1801 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1822 - rodzice w 1822: Lublin ojciec nauczyciel w Białej matka praczka, wdowa.
 204.    Borucki Nikodem ur. ok. 1805 ur. Jaszczurów, obw. koniński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 19 XI 1825 - rodzice w 1825: Kalisz ojciec szlachcic.
 205.    Borucki Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski od 6 X 1818 - rodzice w 1818: gub. mazowiecka
 206.    Borysiewicz Antoni ur. ok. 1809 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 207.    Borzęcki Stefan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 208.    Borzęcki Tadeusz ur. ok. 1801 ur. wieś Kęszyce, obw. socha-czewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik, bez majątku ziemskiego.
 209.    Borzęcki Teofil [Szymon] ur. ok. 1800 ur. Józefowo, pow. lubelski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 22 IX 1824 - rodzice w 1824: Józefowo ojciec szlachcic.
 210.    Borzewski Feliks ur. ok. 1806 ur. Brwilno, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Brwilno ojciec szlachcic, dziedzic.
 211.    Borzewski Piotr ur. ok. 1802 ur. Częstochowa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Częstochowa
 212.    Borzym Wincenty ur. ok. 1805 ur. Wierzbowizna, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Wierzbowizna ojciec szlachcic, dziedzic.
 213.    Bosacki Antoni ur. ok. 1810 ur. Honiatyn, obw. hrubieszowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: Lublin ojciec mieszczanin, kancelista.
 214.    Boski Marceli ur. ok. 1809 ur. Boże, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Boże ojciec szlachcic, dziedzic.
 215.    Bossakiewicz Napoleon ur. ok. 1809 ur. Krasnystaw - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 X 1827 - rodzice w 1827: Krasnystaw ojciec mieszczanin, patron Sądu Pokoju.
 216.    Bracławski Karol ur. ok. 1789 - wydz. Filozoficzny od 13 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 217.    Brandel Seweryn ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, w obowiązku u ks. Sapieżyny.
 218.    Brandt Alfons [Jan] Fryderyk ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski od [1830] - rodzice w 1830: [Warszawa] ojciec mieszczanin, fizyk m. Warszawy.
 219.    Brawacki Jan ur. ok. 1794 ur. [Korona] - wydz. Lekarski od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Korona [gub. wileńska] ojciec szlachcic.
 220.    Brekowski Adam ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: matka Świniary, obw. węgrowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 221.    Brekowski Stanisław ur. ok. 1793 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Rys. i Mal.) od 27 XI 1819 - rodzice w 1819: Szaniawy, obw. siedlecki ojciec szlachcic, oficjalista u Czartoryskich.
 222.    Brochocki Dominik ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic.
 223.    Brodziński Piotr ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Królówka k. Bochni, Galicja ojciec szlachcic.
 224.    Brodzki Franciszek ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1809 ojciec szlachcic.
 225.    Brojakowski Mikołaj ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 2 XII 1817 - rodzice w 1817: Tarnopol, Galicja.
 226.    Bromirski Wojciech [Wincenty] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 227.    Bronikowski Feliks ur. ok. 1808 ur. Żelechów, Podlasie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 228.    Bronikowski Ksawery ur. ok. 1797 ur. Mogilno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Delastochowce w Galicji ojciec szlachcic.
 229.    Bronisz Leopold ur. ok. 1804 ur. Charszew, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Lipno, obw. lip-nowski ojciec szlachcic, pisarz aktowy, dziedzic wsi.
 230.    Bruck Bonawentura ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec nauczyciel, mieszczanin.
 231.    Brudkowski Józef ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic, dziedzic.
 232.    Bruener [Brunner] Samuel [Stanisław] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 233.    Brühl Henryk ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski
 234.    Bruke Chaim ur. ok. 1804 ur. Szczebrzeszyn - wydz. Lekarski od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Szczebrzeszyn ojciec mieszczanin żydowski.
 235.    Brun Stanisław ur. ok. 1798 ur. Kłodawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 236.    Brunner [Brüner] Edward Dawid ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski
 237.    Brunner [Brüner] Ignacy ur. ok. 1813 - wydz. Lekarski
 238.    Bruszewski Ignacy ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1819 - rodzice w 1819: Świsłocz, pow. wołkowyski ojciec szlachcic, właściciel posiadłości.
 239.    Brykczyński Józef ur. ok. 1797 ur. [Ossa, pow. opoczyński] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 - rodzice w 1815: [Ossa] ojciec szlachcic, dziedzic.
 240.    Brykczyński Stanisław ur. ok. 1807 ur. Ossa, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1822 - rodzice w 1822: Ossa ojciec szlachcic, dziedzic.
 241.    Brylikowski Jan ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Radomsko.
 242.    Bryndza Aleksander ur. ok. 1806 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Szkudy, pow. telszeński, gub. wileńska ojciec szlachcic, rządca dóbr ks. Sapiehy.
 243.    Bryndza Teodor ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Szkudy, pow. telszeński, gub. wileńska ojciec szlachcic, rządca dóbr ks. Sapiehy.
 244.    Brzeski Józef ur. ok. 1803 ur. wieś Brześć, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Brześć ojciec szlachcic, dziedzic części.
 245.    Brzeziński Adam ur. ok. 1808 ur. Abłamowice, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1826 - rodzice w 1826: Bełżyce, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 246.    Brzeziński Florian ur. ok. 1808 ur. Bzów, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Bzów ojciec szlachcic, dziedzic.
 247.    Brzeziński Franciszek ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 248.    Brzeziński Józef ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa
 249.    Brzeziński Paweł [Ludwik] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 II 1809.
 250.    Brzeziński Wojciech ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin.
 251.    Brzostowski Emanuel ur. ok. 1793 ur. [Czarnożyły] obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec hrabia, dziedzic.
 252.    Brzozowski Bolesław ur. ok. 1804 ur. Góra [Kalwaria], obw. Czersk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1823 - rodzice w 1823: Góra ojciec szlachcic, sędzia apelacyjny.
 253.    Brzozowski Jan ur. ok. 1792 ur. woj. płockie [Pułtusk] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1809 ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 254.    Brzozowski Jan Karol ur. ok. 1794 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 25 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 255.    Brzozowski Jozafat [Konrad Aleksander] ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Nagórki [Dobrskie], obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic, patron w sądzie.
 256.    Brzozowski Marian ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: Płock ojciec szlachcic, nauczyciel.
 257.    Brzozowski Wiktor ur. ok. 1807 ur. Ponikiew Mała, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic części.
 258.    Brzuchański Jan ur. ok. 1786 ur. Warszawa. - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 16 V 1815
 259.    Bucelski Wojciech ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne, Prawo i Admin.) od 22 IX 1819 - rodzice w 1819: matka obw. Przasnysz ojciec szlachcic, dziedzic części.
 260.    Buczkowski Błażej ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rzeźba) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa
 261.    Buczyński Grzegorz ur. ok. 1802 ur. Ukraina, gub. Wołyń - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: opiekun Józef Bogucki, lekarz sztabowy Gwardii, Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 262.    Buczyński Jan ur. ok. 1793 ur. Grodzisk - wydz. Lekarski od 6 I 1810 - rodzice w 1810: Grodzisk.
 263.    Buczyński Kacper ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1816 - rodzice w 1816: woj. podlaskie ojciec szlachcic.
 264.    Buczyński Leon ur. ok. 1795 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 20 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa [Przytyk] ojciec mieszczanin.
 265.    Buczyński Maurycy ur. ok. 1804 ur. Bolków, gub. wileńska - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Bolków
 266.    Budziłłowicz Michał ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Pawłów, obw. bialski
 267.    Budziszewski Kazimierz ur. ok. 1805 ur. Chronów, obw. sandomierski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Czarnolas, obw. radomski ojciec szlachcic
 268.    Budziszewski Prosper ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IV 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 269.    Budzyński Aleksander ur. ok. 1809 ur. Prażmów, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa--Praga ojciec szlachcic, dziedzic.
 270.    Bukaty Antoni ur. ok. 1806 ur. Kie-winie, obw. kalwaryjski, woj. augustowskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin., oddz. matemat.) od 26 IX 1827 - rodzice w 1827: Kiewinie ojciec szlachcic.
 271.    Bukowiecki Marceli ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 272.    Bukowski Franciszek ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 25 X 1819 - rodzice w 1819: Lublin
 273.    Buksicki Jan ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Maków, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 274.    Burchartowski Augustyn - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX.
 275.    Burghard Wilhelm ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 22 X 1818 - rodzice w 1818: Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin, jubiler.
 276.    Burghardt Ludwik ur. ok. 1809 ur. Końskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Radom ojciec mieszczanin, kupiec, właściciel domu towarów norymberskich.
 277.    Butkiewicz Bonawentura ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 3 X 1818 - rodzice w 1818: gub. wileńska ojciec szlachcic.
 278.    Bychawski Aleksander ur. ok. 1805 ur. Dworzysko, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, woźny Trybunału Cywilnego.
 279.    Byczkowski Paweł ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 280.    Bykowski Mikołaj ur. ok. 1792 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 22 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 281.    Byszewski Eustachy ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Krzewata, obw. łęczycki ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 282.    Byszewski Florian ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Krzewata, obw. łęczycki ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 283.    Byszewski Seweryn ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: matka Młogoszyn, obw. gostyński ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 284.    Bzura Adam [Mateusz] ur. ok. 1802 ur. Bzury, woj. augustowskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 IX 1821 - rodzice w 1821: Bzury pod Szczuczynem ojciec szlachcic, dziedzic.
 285.    Całkowski Gabriel ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 286.    Cegielski Mateusz ur. ok. 1807 ur. Kutno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: Lubraniec, obw. kujawski ojciec mieszczanin, bednarz.
 287.    Celiński Adam ur. ok. 1809 - wydz. Prawa i Administracji
 288.    Celiński Julian ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, prof. UW, aptekarz.
 289.    Celiński Marceli [Teodor Franciszek] ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 10 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, prof. Uniw. Warszawskiego.
 290.    Cellary Marcel[li] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Łomża ojciec szlachcic, dzierżawca.
 291.    Cembrowicz Antoni ur. ok. 1792 ur. [Pyzdry] - wydz. Lekarski od 11 XI 1809 - rodzice w 1809: Pyzdry.
 292.    Chądzyński Hieronim ur. ok. 1809 ur. Dunajów, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 11 IX 1827 - rodzice w 1827: Bądzysz, obw. zamojski ojciec szlachcic, rządca dóbr.
 293.    Chądzyński Jan [Karol] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Sarnaki, obw. siedlecki ojciec szlachcic, exaktor.
 294.    Chądzyński Stanisław ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 295.    Chałgasiewicz Stanisław ur. ok. 1809 - wydz. Prawa i Administracji
 296.    Charchowski Josephus [Józef] ur. ok. 1801 ur. [Jasień] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Jasień, pow. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 297.    Charchowski Tadeusz ur. ok. 1798 ur. [Jasień] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Jasień, pow. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 298.    Charłampowicz Mikołaj ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1820 - rodzice w 1820: Bezwola, obw. radzyński, woj. podlaskie ojciec szlachcic, duchowny greckiego wyznania.
 299.    Charzewski Hieronim ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 300.    Chęciński Jan Nepomucen ur. ok. 1796 ur. Poznań - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa I r.) od 23 X 1820 - rodzice w 1820: ojciec Poznań ojciec szlachcic, dziedzic, gospodarz.
 301.    Chełmicki Roman ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1808 ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 302.    Chełmicki Wiktor ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin., Filozof.) od 7 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic.
 303.    Chełmski [Ścibor] Stanisław [Józef] ur. ok. 1807 ur. Pietrzyków, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 IX 1825 - rodzice w 1825: Łukom, obw. koniński ojciec szlachcic, dziedzic.
 304.    Chlebowicz Ignacy - wydz. Prawa i Administracji
 305.    Chlebowski Leon [Hipolit] ur. ok. 1802 ur. Stara Górzyca - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Stara Górzyca, pow. międzychodzki, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 306.    Chmielewski Leon ur. ok. 1803 ur. Jorgi, obw. augustowski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Racibory, obw. augustowski
 307.    Chmielewski Michał ur. ok. 1793 ur. [Końskie] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 VI 1815 - rodzice w 1815: Końskie ojciec mieszczanin.
 308.    Chmielewski Robert ur. ok. 1802 ur. Tręcza [Tryńcza], cyrkuł przemyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1824 - rodzice w 1824: Tarnogród ojciec szlachcic, dzierżawca dóbr, leśniczy u ks. Czartoryskiego.
 309.    Chmielewski Wawrzyniec ur. ok. 1794 - wydz. Teologiczny od 2 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie
 310.    Chmieliński Faustyn ur. ok. 1807 ur. Warta, obw. kaliski - wydz. Teologiczny od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 311.    Chmieliński [Chmieleński] Aleksander ur. ok. 1807 ur. Pękule, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Jelenice, obw. łukowski ojciec szlachcic.
 312.    Chobrzyński Stanisław - wydz. Prawa i Administracji
 313.    Chodecki Marceli ur. ok. 1805 ur. Skępe, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Skępe
 314.    Chomentowski [Chomętowski] Mikołaj ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: woj. krakowskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 315.    Chorążewicz Michał ur. ok. 1804 - wydz. Lekarski od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa Praga ojciec chirurg.
 316.    Chorodowski Wojciech ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Med. Niższej) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Szczuczyn ojciec szlachcic.
 317.    Choromański Tomasz ur. ok. 1804 ur. Choromany, obw. ostrołęcki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud., Miern.) od 24 IX 1828 - rodzice w 1828: Choromany ojciec szlachcic, dziedzic części.
 318.    Chrapczyński Józef ur. ok. 1788 ur. Skidzień, cyrkuł wadowicki - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 14 X 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic.
 319.    Chraszczewski Leon ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec szlachcic, dziedzic.
 320.    Chraszczewski Piotr ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic, dziedzic.
 321.    Chrostowski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Wolencin, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 322.    Chrostowski Wojciech ur. ok. 1797 ur. Karów, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 X 1823 - rodzice w 1823: Karów ojciec szlachcic, dziedzic.
 323.    Chrystowski Adolf ur. ok. 1806 ur. Kalisz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 X 1824 - rodzice w 1824: Kalisz ojciec mieszczanin, patron.
 324.    Chrystowski Robert ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Kalisz ojciec mieszczanin, patron.
 325.    Chryściński Jan ur. ok. 1779 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Kraków.
 326.    Chrzanowski Ignacy [Kajetan] ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 8 X 1818; 1819 - rodzice w 1818: Warszawa
 327.    Chrzanowski Pomian Łukasz ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1816 - rodzice w 1816: [Ciężkowice], woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic, porucznik Jazdy Narodowej.
 328.    Chrzanowski Wojciech ur. ok. 1803 ur. Grodek [obw. radomski] - wydz. Lekarski od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Duchnica [obw. warszawski]
 329.    Chuchrowski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Żelechów Łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 23 IX 1823 ojciec szlachcic.
 330.    Chwałkowski Feliks ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 X 1808 ojciec szlachcic.
 331.    Chwastowski Jan ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 2 XII 1810 - rodzice w 1810: Stara Częstochowa.
 332.    Chyczewski Franciszek ur. ok. 1801 ur. Huta Skorzęcka, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 XI 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec szlachcic.
 333.    Chynowski Mateusz ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 X 1822 - rodzice w 1822: Dąbrówki, obw. łęczycki ojciec szlachcic.
 334.    Ciborowski Leopold ur. ok. 1802 ur. Kadłub, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 26 XI 1823 - rodzice w 1823: Dłu-gowola, obw. warszawski ojciec szlachcic, właściciel części wsi, nadleśniczy.
 335.    Cichocki Kajetan ur. ok. 1797 ur. [Rzepin] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Rzepin [Rzeszowskie] ojciec mieszczanin, zegarmistrz.
 336.    Cichorski Jakub [Seweryn] ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 XI 1818 - rodzice w 1818: Królestwo Pruskie ojciec mieszczanin, rzeczywisty radca stanu.
 337.    Ciechomski Alfons ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1821 - rodzice w 1821: Błonie ojciec szlachcic, dziedzic.
 338.    Cielecki Feliks ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys., Mal.) od 30 X 1819 - rodzice w 1819: opiekun - Trębki, pow. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 339.    Cielecki Julian [Romuald] ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: w. Dobra, pow. brzeziński, woj. mazowieckie ojciec szlachcic.
 340.    Ciemniewski Adam ur. ok. 1786 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 21 XI 1820 - rodzice w 1820: obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 341.    Ciemnołoński Julian ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1819 - rodzice w 1819: Garbasie, obw. sejneński ojciec szlachcic, dziedzic, radca pow. sejneńskiego.
 342.    Cieński Jan [Nepomucen] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1823 - rodzice w 1823: Wola Blakowa, obw. piotrkowski
 343.    Ciepielowski Tomasz ur. ok. 1803 ur. Sienno [obw. opatowski] - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Sienno ojciec szlachcic.
 344.    Cieszewski Leon ur. ok. 1809 ur. Unieck, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 345.    Cieszkowski [Czyżkowski] Piotr ur. ok. 1792 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 346.    Cieślicki [Cieśliński] Antoni ur. ok. 1804 ur. Urzędów, pow. lubelski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Urzędów
 347.    Ciński Grzegorz ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 348.    Ciołkowski Dominik [Ignacy] ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Architekt. cywil.) od 7 X 1820 - rodzice w 1820: Winnica, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 349.    Ciszewski Andrzej ur. ok. 1803 ur. Syczyn, obw. krasnostawski - wydz. Teologiczny od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Syczyn ojciec szlachcic, ksiądz ruski.
 350.    Ciunkiewicz Jan [Aleksander] ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. cywil.) od 15 I 1820 - rodzice w 1820: Izabelin Wołkowyski ojciec szlachcic, dziedzic.
 351.    Cybulski Seweryn ur. ok. 1812 ur. Szydłów, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1828 - rodzice w 1828: Rzą-dowica, obw. miechowski ojciec szlachcic, komisarz obw. stopnickiego.
 352.    Cybulski Stefan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810 ojciec szlachcic, dziedzic.
 353.    Cygański Marceli [Szymon] ur. ok. 1807 ur. Cygany, obw. gostyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 3 IX 1825 - rodzice w 1825: Cygany ojciec szlachcic, dziedzic.
 354.    Cymmermann [Zimmermann] Franciszek ur. ok. 1785 ur. [Praga pod Warszawą] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1815 - rodzice w 1815: Praga ojciec mieszczanin.
 355.    Cynka Paweł ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 9 X 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 356.    Cyprynowicz Jan ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 25 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa.
 357.    Cyprysiński Antoni ur. ok. 1806 ur. Sandomierz - wydz. Filozoficzny (sekcja Lek., Med. Wyższa, Filozof.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Sandomierz ojciec szlachcic, zmarły dozorca więzienia inkwi-zycyjnego, matka żyje z miłosierdzia.
 358.    Cyprysiński Wincenty [Franciszek] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1823 - rodzice w 1823: Sandomierz ojciec szlachcic [nadzorca więzienia inkwizycyjnego w Sandomierzu], matka żyje z miłosierdzia.
 359.    Cyroński Koronat ur. ok. 1806 ur. Biała Podlaska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 15 IX 1826
 360.    Cytwic Fryderyk ur. ok. 1806 ur. Łowicz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 IX 1829 - rodzice w 1829: Błonie ojciec mieszczanin, gospodarz.
 361.    Cytwic Wawrzyniec ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: Błonie, woj. mazowieckie ojciec mieszczanin, dziedzic, gospodarz.
 362.    Czachowski Józef ur. ok. 1800 ur. Wiadomy, obw. lipnowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Jonczewek, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic cząstkowy.
 363.    Czachowski Karol ur. ok. 1807 ur. Łopatyńce, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 III 1826 - rodzice w 1826: Sorokotyszynie ojciec szlachcic.
 364.    Czaczkowski Józef ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys. i Mal.) od 6 V 1819; 18 XI 1820 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, ojciec nie żyje, matka utrzymywana przez syna.
 365.    Czajewicz Wojciech [Izydor] ur. ok. 1803 ur. Raciąż, obw. mławski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Kozie-brody, obw. mławski
 366.    Czajewski Cyprian Franciszek Napoleon ur. ok. 1808 - wydz. Lekarski
 367.    Czajkowski Józef ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 368.    Czajkowski Michał [Sadyk Pasza] ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji
 369.    Czaki Anicet hr. Skanderbek vel Aleksander Pan ur. ok. 1794 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne.)
 370.    Czapalski Józef ur. ok. 1804 ur. Radomsk, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Radomsk
 371.    Czapalski Sebastian ur. ok. 1794 ur. [Przerąbice] - wydz. Lekarski od 24 X 1816
 372.    Czapczyński Walenty ur. ok. 1801 ur. Skaryszów, obw. radomski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Skary-szów ojciec szlachcic.
 373.    Czaplic Florian ur. ok. 1802 ur. Strodziec, obw. wieluński - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 IX 1823 - rodzice w 1823: Chełm ojciec mieszczanin, syn właściciela apteki w Chełmie.
 374.    Czaplicki Antoni Onufry Bazyli ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji
 375.    Czaplicki Józef ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic.
 376.    Czaplicki Wilhelm ur. ok. 1809 ur. Wola Łapczyna, obw. konecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 XI 1827 - rodzice w 1827: Szczepanowice, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 377.    Czapski Józef Napoleon ur. ok. 1806 - wydz. Prawa i Administracji
 378.    Czarkowski Ignacy ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1826 - rodzice w 1826: Lublin ojciec szlachcic, podpisarz Sądu Pokoju, archiwista.
 379.    Czarkowski Paweł ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Bud.) od 28 XII 1819 - rodzice w 1819: Warszawa
 380.    Czarnecki Andrzej S. ur. ok. 1803 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Radom ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy i handlu norymberskiego.
 381.    Czarnecki Franciszek ur. ok. 1805 ur. Zimolża, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock ojciec mieszczanin, woźny Trybunału Cywilnego.
 382.    Czarnecki Ignacy ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 383.    Czarnecki Marceli, hrabia ur. ok. 1793 ur. Mosina, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec hrabia, wielki krajczy koronny, właściciel ziemski.
 384.    Czarnecki Onufry ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Pików, obw. Winnicki, gub. podolska ojciec szlachcic, nauczyciel.
 385.    Czarnomski Izydor ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1820 - rodzice w 1820: Tłuchówek, obw. lipnowski, woj Płock ojciec szlachcic, dziedzic.
 386.    Czarnomski Roman ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 XI 1818 - rodzice w 1818: Tłuchówek, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 387.    Czarnowski Józef [Tomasz] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 XI 1819 - rodzice w 1819: Halenty, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 388.    Czarnowski Marceli ur. ok. 1805 ur. Kąty, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 IX 1825 - rodzice w 1825: Kąty ojciec szlachcic, dziedzic.
 389.    Czartoryski Damazy ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 III 1820 - rodzice w 1820: woj. augustowskie
 390.    Czaykowski Henryk ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 391.    Czaykowski Olimpiusz ur. ok. 1810 ur. Mrozów, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 XI 1826 - rodzice w 1826: Niesterowce, gub. podolska ojciec szlachcic.
 392.    Czechowski [Czachowski] Maurycy [Leon] ur. ok. 1792 ur. Kraków - wydz. Lekarski od 1819 - rodzice w 1819: Kraków ojciec mieszczanin.
 393.    Czempiński Onufry ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Lublin.
 394.    Czempiński Wojciech ur. ok. 1796 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 X 1824 - rodzice w 1824: [Lublin] ojciec aptekarz.
 395.    Czemski Michał ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. cywil.) od 16 III 1820 - rodzice w 1820: Turek, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, byli właścicielami domu w Kaliszu.
 396.    Czemski [Ciemski] Franciszek ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 397.    Czerniewicz Piotr ur. ok. 1812 ur. Łuków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa Praga ojciec obywatel, mieszczanin.
 398.    Czerski Józef ur. ok. 1806 ur. Radoryż, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Czerśl, obw. łukowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 399.    Czerski Michał ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 400.    Czerwieński [Czerwiński] Józef ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 16 X 1819 - rodzice w 1819: Kunów, obw. opatowski ojciec mieszczanin, burmistrz [w Kunowie].
 401.    Czerwiński Aleksy ur. ok. 1809 ur. Bełżyce, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Lublin ojciec szlachcic, dozorca na komorze.
 402.    Czerwiński Jacek Hiacynt ur. ok. 1806 ur. Kunów [Sandomierskie] - wydz. Lekarski od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Kunów
 403.    Czetwertyński Borys ur. ok. 1806 ur. Komargród, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Komargród ojciec książę, dziedzic.
 404.    Czetwertyński Kalikst ur. ok. 1808 ur. Komargród, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec książę.
 405.    Czetwertyński Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Komargród, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Komargórd ojciec książę.
 406.    Czetwertyński Władysław ur. ok. 1805 ur. Komargród, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Komargród ojciec książę, dziedzic.
 407.    Czołniński Polikarp ur. ok. 1799 ur. [Kalisz] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Kalisz
 408.    Czosnowski Józef Wincenty ur. ok. 1812 ur. Korowince, pow. żytomierski, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Korowince ojciec szlachcic, dziedzic.
 409.    Czuliński [Czulański, Czuleński] Józef ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 410.    Czyński Jan ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa, Filozofii i Nauk Przyrod.) od 5 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, piwowar w Warszawie.
 411.    Czyński Stanisław - wydz. Prawa i Administracji
 412.    Czyż Konstanty ur. ok. 1805 ur. Białystok - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Augustów
 413.    Dąbkowski Romuald ur. ok. 1809 ur. Przeździeck, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: Laskowice, obw. ostrołęcki ojciec szlachcic.
 414.    Dąbrowicz Antoni ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 10 X 1817 - rodzice w 1817: Łęczyca
 415.    Dąbrowski Adam ur. ok. 1803 ur. Mierzęcin, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1825 - rodzice w 1825: Suwin, obw. pułtuski ojciec szlachcic, handel drzewem.
 416.    Dąbrowski Andrzej ur. ok. 1814 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 417.    Dąbrowski Antoni ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 2 XI 1818 - rodzice w 1818: gub. kijowska
 418.    Dąbrowski Bonawentura ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 17 XI 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin.
 419.    Dąbrowski Felicjan ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Jeżowa Wola, pow. radomski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 420.    Dąbrowski Ignacy ur. ok. 1807 ur. Nowa Wieś, obw. brzeski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Jasienne, obw. radomski ojciec szlachcic.
 421.    Dąbrowski Jan ur. ok. 1809 ur. Bodzentyn, obw. opoczyński - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Bodzentyn
 422.    Dąbrowski Jan Nepomucen ur. ok. 1808 ur. Kisielin, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 IX 1829 - rodzice w 1829: Biała Cerkiew, gub. kijowska ojciec szlachcic.
 423.    Dąbrowski Jan [Paweł] ur. ok. 1804 ur. Maków - wydz. Teologiczny od 13 II 1827 - rodzice w 1827: Maków
 424.    Dąbrowski Kasper ur. ok. 1801 ur. Moczydły, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1825 - rodzice w 1825: Moczydły ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 425.    Dąbrowski Onufry ur. ok. 1802 ur. woj. podlaskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 1820 - rodzice w 1820: Udrycze, obw. janowski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 426.    Dąbrowski Teofil ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa, Matem.) od 24 X 1820 - rodzice w 1820: Sinebrzusze, pow. kowelski, gub. żytomierska:
 427.    Dąbrowski Tomasz ur. ok. 1807 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin., Matem.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Częstochowa ojciec szlachcic, leśniczy.
 428.    Dąbrowski Walenty ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 20 X 1820 - rodzice w 1820: Tręciny, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 429.    Dąbrowski Wincenty ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 X 1808 ojciec szlachcic.
 430.    Dąbrowski [Napoleon] Ignacy ur. ok. 1808 ur. Łozy, obw. łomżyński - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Łozy
 431.    Dahlen Stanisław ur. ok. 1810 ur. Czostków, obw. sejneński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 X 1829 - rodzice w 1829: Sejny ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 432.    Dalski Andrzej ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 433.    Dąmbski [Dąbski] Eugeniusz ur. ok. 1804 ur. Gołaszew, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1824 - rodzice w 1824: Dobre, obw. kujawski ojciec hrabia, dziedzic.
 434.    Dąmbski [Dąbski] Julian ur. ok. 1808 ur. Gołaszew, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 X 1828 - rodzice w 1828: Dobre, obw. kujawski [brat] ojciec hrabia, dziedzic.
 435.    Damięcki Adam ur. ok. 1807 ur. Slasy, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Slasy ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 436.    Danecki Baltazar ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810 ojciec szlachcic.
 437.    Danielewicz Konstanty ur. ok. 1807 ur. Biała Cerkiew - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 6 IX 1823 - rodzice w 1823: Mełgiew Lubelski ojciec lekarz w Opolu Lubelskim.
 438.    Danielewicz Nepomucen ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Poznań.
 439.    Daniewski Jakub ur. ok. 1802 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 15 X 1822 - rodzice w 1822: Biała, obw. zamojski ojciec szlachcic, ekonom, kościelny.
 440.    Daniewski Walenty ur. ok. 1800 ur. Kamionka, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 30 X 1823 - rodzice w 1823: Biała, obw. zamojski ojciec szlachcic, kościelny.
 441.    Dankowski Franciszek ur. ok. 1808 ur. Kielce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin. Matem.) od 9 X 1827 - rodzice w 1827: Radom ojciec szlachcic, archiwista Komisji Wojewódzkiej.
 442.    Darasz Paweł ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1828 - rodzice w 1828: matka - Warszawa ojciec odźwierny w pałacu Potockich w Warszawie.
 443.    Darasz Wojciech ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec chłop.
 444.    Deboli Konstanty ur. ok. 1809 ur. Latyczyn, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Radom ojciec szlachcic, właściciel ziemski, prezes Rady Departamentu Lubelskiego.
 445.    Deboli Stanisław [Kostka] ur. ok. 1802 ur. [Lwów] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1821 - rodzice w 1821: Opiekun Wyszyński Miętkie, pow. tomaszowski ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 446.    Dębowski Teodor ur. ok. 1803 ur. Weradzkie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1820 ojciec szlachcic, dziedzic.
 447.    Dębski Jan [Bonawentura] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1822 - rodzice w 1822: Opiekun w Ugoszczu, obw. lipnowski, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 448.    Dębski Joachim ur. ok. 1804 ur. Marchwaty, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 IX 1824 ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 449.    Dębski Julian ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Płock ojciec szlachcic.
 450.    Dębski Ludwik ur. ok. 1801 ur. [Książ, obw. mławski] - wydz. Lekarski od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Raciąż ojciec szlachcic, dziedzic.
 451.    Dębski Napoleon ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mak) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Zawichost, obw. sandomierski
 452.    Degurski Józef ur. ok. 1782 ur. Poznań. - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 28 IV 1810
 453.    Dembek Tomasz [Konstanty] ur. ok. 1772 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 VIII 1808 - rodzice w 1808: Śmiechów, woj. pomorskie.
 454.    Dembiński Michał [Tadeusz] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa
 455.    Dembowski [Dębowski] Józef [Karol Paweł] ur. ok. 1805 ur. Kąty, obw. orłowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 456.    Deszert Eugeniusz ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin. i Prawa) od 10 XI 1819 - rodzice w 1819: Ozorów, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic [sekretarz St. Augusta],
 457.    Deszert Stanisław ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji od 1815 ojciec szlachcic, dziedzic [sekretarz St. Augusta].
 458.    Deybel Henryk ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 20 XII 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, był generałem wojsk polskich.
 459.    Deybel Jan ur. ok. 1799 ur. [Kraków] - wydz. Lekarski od 3 X 1818 - rodzice w 1818: rodzice nie żyją ojciec szlachcic, lekarz.
 460.    Diament Hipolit ur. ok. 1805 ur. Swarzędz, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 XII 1825 - rodzice w 1825: Komenderya, Ks. Poznańskie
 461.    Dietrich Adolf [Fryderyk] ur. ok. 1817 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 462.    Dietrich Apolinary ur. ok. 1805 ur. Skierniewice, obw. rawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 3 XI 1829 - rodzice w 1829: Skierniewice
 463.    Długołęcki Dionizy ur. ok. 1803 ur. Bydy, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1824 - rodzice w 1824: Bydy ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 464.    Długosz Franciszek ur. ok. 1803 ur. Miechowice, Śląsk Dolny - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Miechowice
 465.    Długosz Józef ur. ok. 1810 - wydz. Prawa i Administracji
 466.    Dłuski Paweł ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt, cywil.) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Nowe Miasto ojciec szlachcic, urzędnik.
 467.    Dłużewski Antoni [Julian] ur. ok. 1809 ur. Uhrusk, obw. włodawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: Lublin ojciec szlachcic, dzierżawca.
 468.    Dłużewski Władysław ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 469.    Dłużniewski Ksawery ur. ok. 1803 ur. Goźlin, obw. stanisławowski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 X 1827 - rodzice w 1827: Radom
 470.    Dmochowski Aleksy ur. ok. 1804 ur. Burzec, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Burzec ojciec szlachcic, dziedzic.
 471.    Dmochowski Franciszek [Salezy] ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk i Sztuk Pięknych) od 7 I 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, poeta, tłumacz.
 472.    Dmochowski Julian ur. ok. 1805 ur. Dobrzyń - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Dobrzyń, obw. ostrołęcki
 473.    Dobek Konstanty ur. ok. 1806 ur. Śledzie, pow. jampolski, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Moroch-wa, pow. i gub. podolska ojciec szlachcic.
 474.    Dobek Orest ur. ok. 1807 ur. Śledzie, pow. jampolski, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Mo-rochwa, pow. i gub. podolska ojciec szlachcic.
 475.    Dobiecki Eustachy [Leon Adam] ur. ok. 1804 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1823 - rodzice w 1823: Łopuszna, woj. krakowskie ojciec szlachcic, dziedzic, właściciel Łopuszny.
 476.    Dobronoki Franciszek ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec profesor gimnazjum [liceum].
 477.    Dobronoki Józef ur. ok. 1798 ur. woj. płockie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 13 X 1818 ojciec szlachcic, profesor.
 478.    Dobrowolski Antoni ur. ok. 1800 ur. Elżbiecin, obw. mariampolski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Kral-kumpie, obw. mariampolski
 479.    Dobrowolski Erazm ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Dańczypol, obw. hrubieszowski, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 480.    Dobrowolski Paweł ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 11 XI 1816 - rodzice w 1816: Wiślica.
 481.    Dobrowolski Stanisław ur. ok. 1810 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: Lublin ojciec mieszczanin, właściciel traktierni.
 482.    Dobrowolski Wincenty ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 483.    Dobrski Sabin ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 20 IX 1817 - rodzice w 1817: Kraszewo, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 484.    Dobrzański Franciszek ur. ok. 1802 ur. Samsonów, obw. szy-dłowiecki, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 ojciec mieszczanin, rolnik, dzierżawca.
 485.    Dobrzański Ignacy ur. ok. 1807 ur. Husiny, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX. 1825 - rodzice w 1825: Wilkołaz, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 486.    Dobrzański Zenon ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 X 1821 - rodzice w 1821: Księżnica, pow. miechowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 487.    Dobrzelewski Antonius [Antoni] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1820 - rodzice w 1820: Zdzieszulice, obw. piotrkowski, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 488.    Dobrzycki Erazm ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808 - rodzice w 1808: W. Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 489.    Dobrzycki Tytus [Telesfor] ur. ok. 1790 ur. [Rychwał] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1809 ojciec szlachcic, szambelan Królestwa Polskiego, dziedzic.
 490.    Dolański Napoleon ur. ok. 1809 ur. Janów, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Stawcze, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 491.    Dołasiński Józef ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 19 X 1820 - rodzice w 1820: ojciec - Warszawa ojciec szlachcic, lekarz wojskowy [lekarz dywizyjny wojska pol.].
 492.    Dołner Joachim ur. ok. 1797 ur. [Szarogród] - wydz. Lekarski od 16 IV 1817 - rodzice w 1817: Szarogród [Wołyń].
 493.    Domagalski Jan ur. ok. 1790 ur. Kraków - wydz. Lekarski od 15 XI 1817 - rodzice w 1817: Kraków ojciec mieszczanin, właściciel domu w Krakowie.
 494.    Domański Karol ur. ok. 1805 ur. Domaszownica, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 495.    Domański Mateusz ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1816 - rodzice w 1816: Warpensy, pow. czerski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 496.    Domański Rudolf ur. ok. 1802 ur. Czerlona, pow. grodzieński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 12 X 1826 - rodzice w 1826: Kozienice ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 497.    Domaszewski Adam ur. ok. 1807 ur. Czarnocin, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 7 X 1828 - rodzice w 1828: Roszki, obw. radomski ojciec szlachcic, dziedzic.
 498.    Domaszewski Leopold ur. ok. 1805 ur. Ostrów, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1823 - rodzice w 1823: Pułtusk ojciec szlachcic, urzędnik przy akcyzie.
 499.    Dorantowicz Aleksander Napoleon ur. ok. 1813 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chirurgia) od [1830] - rodzice w 1830: [Warszawa] ojciec mieszczanin, kupiec.
 500.    Dorantowicz Józef [Alfons] ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższej) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec kupiec, obywatel.
 501.    Dornfeld Franciszek ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 1 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa ojciec mieszczanin.
 502.    Doruchowski Michał ur. ok. 1806 ur. Jaworno, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25. IX. 1826 - rodzice w 1826: Jaworno ojciec szlachcic.
 503.    Dowkontt Mateusz Adolf ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt.) od 7 XI 1819 - rodzice w 1819: Żagory, gub. ryska
 504.    Downarowicz Leon ur. ok. 1809 ur. Koleśniki, obw. kalwaryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 13 IX 1826 - rodzice w 1826: Pawłowice, obw. białostocki
 505.    Drake Ludwik ur. ok. 1801 ur. [Silice, woj. krakowskie] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Krzeszowice lub Warkowa ojciec szlachcic, urzędnik w Warszawie.
 506.    Dratz [Drac] Aleksander ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 26 XI 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, urzędnik pocztowy.
 507.    Drewnowski Feliks ur. ok. 1801 ur. Rawy Stasie, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Stasie ojciec szlachcic, dziedzic [części wsi].
 508.    Drewnowski Józef Jan ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec szlachcic, dziedzic.
 509.    Dreza Józef ur. ok. 1804 ur. Chilin, obw. koniński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 29 IX 1824 - rodzice w 1824: Wilczek, obw. warecki ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 510.    Drogi Łukasz ur. ok. 1805 ur. Sarnowo, Ks. Pozn. - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższej) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Sarnowo
 511.    Drozdowski Florian ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic [sprzedał i przeniósł się do Warszawy].
 512.    Drożeński Dionizy ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 7 V 1817 - rodzice w 1817: Krzepice, obw. kaliski ojciec szlachcic.
 513.    Drożeński Stanisław ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 7 V 1817 - rodzice w 1817: Kisielewo, obw. płocki ojciec szlachcic, rewizor.
 514.    Dryl Kasper [Gaspar] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 IX 1822 - rodzice w 1822: Skotniki, obw. opoczyński, woj. sandomierskie ojciec włościanin.
 515.    Drzewiecki Karol ur. ok. 1807 ur. Kunka, pow. hajsyński, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1826 - rodzice w 1826: Kunka ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 516.    Drzewiecki [Antoni] Franciszek ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 ojciec szlachcic, podsędek i rejent w Warszawie.
 517.    Duchnowski Hieronim ur. ok. 1806 ur. Penza, obw. augustowski - wydz. Lekarski od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Borawskie, obw. augustowski
 518.    Duchnowski Józef Seweryn Mikołaj ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 519.    Duchnowski Juliusz [Hieronim] ur. ok. 1806 ur. Penza, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 XI 1823 - rodzice w 1823: Burawskie, pow. biebrzański
 520.    Duchnowski Juliusz [Hieronim] ur. ok. 1806 ur. Penza, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 22 XI 1823 - rodzice w 1823: Burawskie, pow. biebrzański ojciec szlachcic, dziedzic.
 521.    Dudziszewski Teodor ur. ok. 1805 ur. Warszawa-Praga - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Praga
 522.    Dudzki Jakub ur. ok. 1787 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 8 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 523.    Dufréne [Deufréne] Franciszek ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 II 1809.
 524.    Dulnicki Szymon ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Rzeczków obw. Piotrków ojciec szlachcic, dzierżawca, gospodarz.
 525.    Dunin Dominik ur. ok. 1789 - wydz. Teologiczny od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Galicja
 526.    Dunin Józef ur. ok. 1804 ur. Chruszczewka, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 IX 1825 - rodzice w 1825: Chruszczewka ojciec szlachcic, dziedzic.
 527.    Duński Edward [Adam Łukasz] ur. ok. 1810 ur. Ciechanów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Ciechanów ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 528.    Duński Walenty ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Wilanów ojciec szlachcic.
 529.    Duszyński Jędrzej [Andrzej] ur. ok. 1799 ur. [Skalbmierz, obw. miechowski] - wydz. Lekarski od 11 X 1819 - rodzice w 1819: nie ma familii ojciec mieszczanin.
 530.    Dutkiewicz Stanisław ur. ok. 1809 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic.
 531.    Dutkiewicz Walenty ur. ok. 1799 ur. [Iłków, cyrkuł bocheński, Galicja] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 X 1819 - rodzice w 1819: Opiekun w Galicji ojciec szlachcic, dziedzic emfiteutyczny.
 532.    Duvé Adam ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 1 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa ojciec kupiec, właściciel handlu korzeni i win.
 533.    Duvé Piotr [Stefan] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu, handel winny.
 534.    Dworzaczek Edward ur. ok. 1810 ur. Złotów, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Złotów ojciec mieszczanin, burmistrz.
 535.    Dworzaczek Ferdynand [Gotard, Karol] ur. ok. 1804 ur. Złotów, W. Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Złotów ojciec mieszczanin, burmistrz m. Złotowa.
 536.    Dybowski Aleksander Napoleon ur. ok. 1811 ur. Dębinki, obw. stanisławowski, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 X 1829 - rodzice w 1829: Dębinki ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 537.    Dydak Ernest ur. ok. 1799 ur. [Sandomierz]; woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 X 1818 ojciec szlachcic, właściciel domu, urzędowy konduktor dróg i mostów w Radomiu.
 538.    Dylewski Marcin ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1808.
 539.    Dylewski Rafał ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 540.    Dyniewicz Maksymilian ur. ok. 1806 ur. Tomyśl, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Kalisz ojciec posesor.
 541.    Dysiewicz Feliks ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: Uchanie, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 542.    Dysiewicz Hipolit ur. ok. 1807 ur. Kalinówka, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: Skomorochy Małe, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 543.    Dysiewicz Jan [Walenty] ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 6 XI 1814 - rodzice w 1814: Uchań [obw. hrubieszowski] ojciec szlachcic, dzierżawca.
 544.    Dysiewicz Łukasz ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Gegoły, obw. kujawski ojciec szlachcic.
 545.    Dysterlow Ignacy ur. ok. 1798 ur. [ojciec] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Poznań ojciec szlachcic, były wojskowy, żyje w Poznaniu z kapitału.
 546.    Dyszkiewicz Wawrzyniec ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski od 15 XI 1815 - rodzice w 1815: Rzeszów.
 547.    Dyzmański Józef ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 11 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel sklepu bławatnego.
 548.    Dzianott Teobald ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 X 1819 - rodzice w 1819: Zameczek, obw. radomski ojciec szlachcic, dziedzic.
 549.    Dziarkowski Hipolit ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 14 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa ojciec szlachcic [dziekan Wydz. Lekarskiego].
 550.    Dziarski Antoni ur. ok. 1812 ur. Łomża - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mak) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: Łomża ojciec szlachcic, lekarz.
 551.    Dziarski Franciszek ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Jarosław ojciec szlachcic.
 552.    Dzięciołkiewicz Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1810 ojciec szlachcic.
 553.    Dziedzicki Adam ur. ok. 1806 ur. Głodowo, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 XI 1827 - rodzice w 1827: Głodowo ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 554.    Dziedzicki Antoni ur. ok. 1802 ur. Pawłowo, obw. przasnyski, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 IX 1823 - rodzice w 1823: Pawłowo ojciec szlachcic, dziedzic połowy wsi.
 555.    Dzięgielewski Jan ur. ok. 1807 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 X 1828 - rodzice w 1828: Grabów, obw. przasnyski, nie żyją ojciec szlachcic.
 556.    Dziekoński Jan ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: gub. grodzieńska
 557.    Dzienciołowski Fran[ciszek] ur. ok. 1802 ur. Warszawa [Praga] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa [Praga]
 558.    Dzierżanowski Kajetan ur. ok. 1801 ur. Rudawa, obw. płocki - wydz. Teologiczny od 24 II 1824 - rodzice w 1824: Rudawa ojciec szlachcic.
 559.    Dzierżanowski Kazimierz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1821 - rodzice w 1821: Mniszew, pow. Wyszogród ojciec szlachcic, rodzice nie żyją.
 560.    Dzierżawski Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1808 ur. Stęplew, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1829 - rodzice w 1829: Leżnica Mała, obw. łęczycki [matka] ojciec szlachcic, dziedzic.
 561.    Dziewanowski Dominik ur. ok. 1811 ur. Szafarnia, obw. lip-nowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin., Matem.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Szafarnia ojciec szlachcic, dziedzic.
 562.    Dziewanowski Piotr ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1817 - rodzice w 1817: Kawenczyn obw. lipnowski, woj. płockie ojciec szlachcic.
 563.    Dziewicki Roman ur. ok. 1812 ur. Łuków - wydz. Lekarski (sekcja Lekarski) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Łuków ojciec szlachcic.
 564.    Dziewicki Seweryn [Bolesław] ur. ok. 1811 ur. Łuków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Łuków ojciec szlachcic.
 565.    Dzieżkowski Grzegorz ur. ok. 1810 ur. Konstantynów, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: Konstantynów ojciec szlachcic.
 566.    Dzieżkowski Józefat ur. ok. 1806 ur. Konstantynów, obw. bialski - wydz. Teologiczny od 18 X 1827 - rodzice w 1827: Konstantynów
 567.    Dzwonkowski Franciszek ur. ok. 1805 ur. Laskowiec, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Laskowiec ojciec szlachcic, dziedzic.
 568.    Eckelt [Ekelt] Józef [Albert, Wojciech] ur. ok. 1809 ur. Dubno - wydz. Lekarski od 4 IX 1827 - rodzice w 1827: Dubno ojciec mieszczanin.
 569.    Ehm Karol Fryderyk ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od IX 1819 - rodzice w 1819: woj. płockie ojciec mieszczanin.
 570.    Eichler Karol ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Bydgoszcz ojciec mieszczanin.
 571.    Ejdziatowicz Teofil [Bogusław] ur. ok. 1803 ur. Siemieniczki, obw. kalwaryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Augustów ojciec szlachcic, zastępca generalnego leśniczego.
 572.    Ejnarowicz Wincenty ur. ok. 1808 ur. Kudrawka, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Kudrawka
 573.    Ellenbogen Aleksander ur. ok. 1803 ur. Tyczyn w Galicji: - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 574.    Elsner Samuel Beniamin ur. ok. 1781 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Leszno ojciec mieszczanin.
 575.    Elżanowski Julian ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1814 ojciec szlachcic, dziedzic.
 576.    Estko Hipolitus ur. ok. 1800 ur. [Małowe], obw. żółkiewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Niedzie-liska, obw. zamojski ojciec dziedzic.
 577.    Eychler Dawid ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski od 10 XI 1809 - rodzice w 1809: Bydgoszcz ojciec mieszczanin.
 578.    Eysymontt Rajmund ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 29 XII 1818 - rodzice w 1818: gub. grodzieńska ojciec szlachcic.
 579.    Fabian Karol Teodor Szymon ur. ok. 1802 - wydz. Lekarski
 580.    Faliński [Faleński] Stanisław [Jan] ur. ok. 1811 ur. Radom - wydz. Lekarski od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: Radom ojciec mieszczanin.
 581.    Falkowski Antoni ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Warszawa
 582.    Falliner [Faliner] Ludwik ur. ok. 1802 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chirurgii) od 22 IX 1820 - rodzice w 1820: opiekun Warszawa ojciec mieszczanin, urzędnik.
 583.    Famulski Andrzej ur. ok. 1804 ur. Bogdanów Piotrkowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Piotrków ojciec mieszczanin.
 584.    Feder Kelman ur. ok. 1801 ur. Łęczna, obw. lubelski - wydz. Lekarski od 14 XI 1823 ojciec mieszczanin, handlarz.
 585.    Fedorowicz Jakub ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 29 IX 1821 - rodzice w 1821: Sterdyń, pow. węgrowski ojciec mieszczanin, kowal.
 586.    Fedorowicz Jan ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic, dziedzic.
 587.    Ferier Piotr ur. ok. 1788 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 4 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin.
 588.    Figatner Józef ur. ok. 1803 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) od 13 XI 1821 - rodzice w 1821: Kraków ojciec mieszczanin, kupiec.
 589.    Fijałkowski Aleksander ur. ok. 1802 ur. Żelechów, obw. łukowski, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1825 - rodzice w 1825: Boryszyn, obw. opatowski, woj. sandomierskie ojciec mieszczanin.
 590.    Fijałkowski Jan [Zefiryn] ur. ok. 1804 ur. Żelechów, obw. łukowski - wydz. Lekarski od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Boleszyn [opatowski]
 591.    Fijałkowski Michał ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa-Praga.
 592.    Fijałkowski Wincenty ur. ok. 1806 ur. Wólka Podwodzka, obw. sieradzki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 IX 1826 - rodzice w 1826: Lipno
 593.    Fijewski Antoni ur. ok. 1806 ur. Piątek, obw. łowicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Opatówek, obw. kaliski ojciec mieszczanin, rolnik.
 594.    Filanowicz Pallady ur. ok. 1801 ur. Ortel Królewski, obw. bialski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 X 1829 - rodzice w 1829: Mutwica, obw. radzyński ojciec szlachcic, proboszcz obrządku greckiego.
 595.    Filipowicz Ignacy ur. ok. 1808 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic, dziedzic.
 596.    Filipowicz Józef ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Pluta, pow. łosicki
 597.    Filipowicz Karol ur. ok. 1810 ur. Ryczywół, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: Teofilpol, gub. wołyńska ojciec szlachcic, dziedzic.
 598.    Filipowski Gabriel ur. ok. 1807 ur. Korytnica, obw. stanisławowski - wydz. Teologiczny od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Ponikiew, obw. pułtuski
 599.    Filipowski Jan ur. ok. 1808 ur. Ponikiew [obw. pułtuski] - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Ponikiew
 600.    Filipowski Paweł ur. ok. 1800 ur. Kalisz - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir.) od 24 IX 1819 - rodzice w 1819: matka -Kalisz ojciec mieszczanin w służbie prywatnej.
 601.    Filipowski Paweł ur. ok. 1803 ur. Kąty, obw. stanisławowski, woj. mazowieckie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Kostry, obw. łomżyński
 602.    Filling Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Wrzeszów [Krakowskie] - wydz. Lekarski od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Łysaków [obw. jędrzejowski] ojciec [syn lekarza wojskowego Królestwa Polskiego, pochodzącego z Księstwa Badeńskiego].
 603.    Fischer Hipolit ur. ok. 1806 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 X 1824 - rodzice w 1824: Brodnica, obw. kwidzyński
 604.    Fischer Karol ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 13 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, ojczym dr med.
 605.    Fiszer Ludwik ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic,
 606.    Fiszer [Fischer] Wilhelm [Karol] ur. ok. 1801 ur. Wieluń - wydz. Lekarski (sekcja Lek. niższy) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Sieradz ojciec mieszczanin.
 607.    Flachs Jan ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Na chirurga II rzędu) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Płock ojciec mieszczanin.
 608.    Flejczerowski Tomasz ur. ok. 1788 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 22 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin.
 609.    Fleury Aleksander ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic.
 610.    Flint Joannes [Jan] ur. ok. 1801 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 22 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, dziedzic.
 611.    Fontana Julian ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa [matka] ojciec szlachcic.
 612.    Formiński Antoni ur. ok. 1802 ur. Moszczenica, obw. piotrkowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Siemień, obw. radzyński ojciec szlachcic.
 613.    Fox Józef ur. ok. 1793 - wydz. Teologiczny od 24 IX 1817 - rodzice w 1817: Wilamowice, Galicja
 614.    Frankowski Adolf ur. ok. 1803 ur. Horodyszcze - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1820 - rodzice w 1820: Horodyszcze, obw. włodawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 615.    Frankowski Feliks ur. ok. 1800 ur. Horodyszcze - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 616.    Frank[e] Franciszek ur. ok. 1788 ur. [Śląsk] - wydz. Lekarski od 18 X 1815 - rodzice w 1815: Wodzisław ojciec mieszczanin.
 617.    Frejer [Freyer] Jan [Karol Jerzysław] ur. ok. 1808 ur. [Siedlce] - wydz. Lekarski ojciec [lekarz nadworny Konstantego Czartoryskiego w Międzyrzeczu], dziekan Wydz. Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczanin, otrzymał szlachectwo w 1823.
 618.    Frey Jakub [Michał] ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chirurgii) od 25 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, nauczyciel w konwikcie na Żoliborzu.
 619.    Fritsche Karol ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 X 1824 - rodzice w 1824: Cieklińsko, obw. opoczyński ojciec budowniczy okręgu górniczego wschodniego.
 620.    Frydrych Andrzej ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 XI 1819 - rodzice w 1819: Suchedniów, pow. kielecki ojciec mieszczanin.
 621.    Frydrych Bartłomiej ur. ok. 1799 ur. [Suchoniewo] - wydz. Lekarski od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Suchoniewo ojciec szlachcic, dzierżawca.
 622.    Frydrych Piotr ur. ok. 1806 ur. Siemień, obw. radzyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 2 X 1829 - rodzice w 1829: Radzyń ojciec mieszczanin, młynarz, budowniczy.
 623.    Fuchs Jakub ur. ok. 1804 ur. Kalisz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Kalisz ojciec mieszczanin.
 624.    Fugielski Sylwester ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 625.    Funkenstein Adam ur. ok. 1789 ur. [Sochaczew] - wydz. Lekarski od 26 XI 1817 - rodzice w 1817: Sochaczew ojciec mieszczanin, lekarz w Zgierzu.
 626.    Gabliński Józef ur. ok. 1800 ur. Siąszyce, obw. koniński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 XI 1826 ojciec szlachcic.
 627.    Gabryelski Józef ur. ok. 1805 ur. Oborniki, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 IX 1824 - rodzice w 1824: Oborniki ojciec mieszczanin.
 628.    Gacki Józef ur. ok. 1805 ur. Pensy, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Pensy ojciec szlachcic, właściciel dóbr.
 629.    Gacki Kazimierz ur. ok. 1808 ur. Pensy, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Pensy ojciec szlachcic, dziedzic.
 630.    Gadomski Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: Kutno, obw. gostyński ojciec szlachcic, dzierżawca.
 631.    Gajewicz Wojciech ur. ok. 1807 ur. Kobierniki, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: matka Skaryszew, obw. radomski ojciec szlachcic.
 632.    Gajewski Antoni - wydz. Lekarski
 633.    Gajewski Jan ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 1 XI 1823 - rodzice w 1823: Radomskie.
 634.    Gajewski Ludwik ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 635.    Gajewski Piotr ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 636.    Galie Aleksander ur. ok. 1813 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: matka -Warszawa ojciec budowniczy Warszawy.
 637.    Gałkowski Walenty ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk i Sztuk Pięknych) od 10 X 1817 - rodzice w 1817: nie żyją ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 638.    Gans Jędrzej ur. ok. 1787 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa ojciec mieszczanin.
 639.    Garbiński Kajetan ur. ok. 1796 - wydz. Filozoficzny
 640.    Garbowski Jakub Stanisław - wydz. Prawa i Administracji
 641.    Gariantasiewicz Andrzej ur. ok. 1805 ur. Szulmierzyce, W. Ks. Poznańskie - wydz. Teologiczny (sekcja Teolog.) od 8 XI 1828 - rodzice w 1828: Szulmierzyce ojciec mieszczanin.
 642.    Garlicki Tomasz ur. ok. 1807 ur. Maydan, obw. janowski - wydz. Teologiczny od 8 X 1827 - rodzice w 1827: Nowosiółki, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic.
 643.    Garszyński Wojciech ur. ok. 1789 ur. Górka Miejska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Górka Miejska, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic.
 644.    Gartkiewicz Antoni ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Brańsk, obw. mazowiecki. ojciec szlachcic.
 645.    Gąsecki Roman ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 5 X 1820 - rodzice w 1820: Włodawa, obw. radzyński
 646.    Gąsiewski Hipolit ur. ok. 1806 ur. Umianowice, obw. stopnicki - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Kraków
 647.    Gąsiewski Jędrzej [Andrzej] ur. ok. 1798 ur. Radom - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Radom.
 648.    Gąsiorowski Franciszek ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski [właściciel Hotelu Angielskiego w Warszawie].
 649.    Gąsiorowski Hipolit ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 650.    Gąsiorowski Ignacy ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1822 - rodzice w 1822: Niegibalice, obw. brzeski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic.
 651.    Gąsiorowski Stefan ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Sandomierz.
 652.    Gąsowski Piotr ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 13 V 1817 - rodzice w 1817: Suwałki, woj. augustowskie
 653.    Gastel Alojzy Jan ur. ok. 1807 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, kupiec.
 654.    Gastel Henryk ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin, aptekarz.
 655.    Gastel Henryk [Adolf] ur. ok. 1791 ur. Węgoborz [Prusy] - wydz. Lekarski od 4 XI 1811 ojciec mieszczanin.
 656.    Gaszyński Konstanty ur. ok. 1809 ur. Jeziorna, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, brygadier wojsk Rzeczyposp., dziedzic, radca woj. mazowieckiego.
 657.    Gautier Antoni ur. ok. 1790 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 - rodzice w 1808: [Warszawa] ojciec mieszczanin, kupiec.
 658.    Gawarecki Wincenty [Hipolit] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808 - rodzice w 1808: Borzeń, pow. płocki ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 659.    Gawełczyk Walenty ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 660.    Gawlikowski Ignacy ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Bartoszyn ojciec szlachcic.
 661.    Gawroński Florian ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 662.    Gawroński Józef ur. ok. 1808 ur. Jeżów, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Jeżów ojciec szlachcic, dzierżawca.
 663.    Gawroński Józef ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 4 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 664.    Gawroński Wincenty ur. ok. 1803 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Zawada, obw. opoczyński ojciec szlachcic.
 665.    Gay [Jan] Jakub ur. ok. 1802 ur. [Kamiona] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 28 IX 1819 - rodzice w 1819: matka -pow. błoński ojciec mieszczanin.
 666.    Gazewski Bartłomiej ur. ok. 1805 ur. Łowicz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 X 1826 - rodzice w 1826: Łowicz
 667.    Gębicki Jan ur. ok. 1801 ur. Piotrków - wydz. Lekarski od 27 IX 1823 - rodzice w 1823: Piotrków
 668.    Gepner Ignacy ur. ok. 1804 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 27 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, mierniczy.
 669.    Gerlach Benedykt ur. ok. 1802 ur. Jasienica, Galicja - wydz. Teologiczny od 15 X 1825 - rodzice w 1825: Jasienica
 670.    Gerwatowski [Gierwatowski] Józef ur. ok. 1800 ur. [Dąbrówka, obw. pułtuski] - wydz. Teologiczny od 2 X 1820 - rodzice w 1820: Soje, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic, gospodarz.
 671.    Geysler [Geisler] Karol ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski
 672.    Gibasiewicz Jan [Mikołaj] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Wieluń ojciec mieszczanin, właściciel domu, gospodarz.
 673.    Gibasiewicz Józef ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 XI 1816, 13 X 1819 - rodzice w 1816: Kalisz
 674.    Giedroyć Konstanty [Aleksander] ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec książę, generał dywizji wojsk polskich.
 675.    Giełczewski [Gilczewski] Karol ur. ok. 1784 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 676.    Giełczowski Felicjan [Jan] ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 23 XI 1810 - rodzice w 1810: Płońsk
 677.    Gierosiński Jędrzej ur. ok. 1802 ur. Lisków, obw. kaliski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 16 XI 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec mieszczanin, rolnik.
 678.    Giewartowski Leopold ur. ok. 1808 ur. Szulmierz, obw. przasnyski - wydz. Lekarski od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Targonie, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 679.    Giezowski Wawrzyniec ur. ok. 1799 ur. Łąkowa, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec mieszczanin, rzemieślnik, rolnik.
 680.    Ginet Józef ur. ok. 1805 ur. Kadysz, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Kadysz ojciec mieszczanin.
 681.    Ginett Ludwik ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808. - rodzice w 1808: [Olszewo, woj. augustowskie] ojciec szlachcic, dziedzic.
 682.    Ginett Michał [Teofil] ur. ok. 1810 ur. Kadysz [obw. augustowski] - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: matka - Kadysz ojciec szlachcic, sekretarz dyrekcyjny mennicy warsz.
 683.    Giziński [Giżyński] Maciej ur. ok. 1809 ur. Bieżan, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Łukomie, obw. lipnowski ojciec pisarz Komory Celnej w Płocku szlachcic wylegitymowany.
 684.    Giżyński Michał ur. ok. 1805 ur. Wodakłe, pow. wiłkomierski, gub. wileńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 685.    Glass Edward ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810 ojciec mieszczanin.
 686.    Głębocki Marian Doliwa ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji
 687.    Gleynich [Gleinich] Józef ur. ok. 1803 ur. Kraków - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 29 XI 1824 - rodzice w 1824: Radom ojciec mieszczanin, piwowar, właściciel browaru i domu.
 688.    Glinka Stanisław ur. ok. 1799 ur. Stare Gerwaty, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 IX 1824 - rodzice w 1824: Gerwaty ojciec szlachcic, dziedzic części wsi, dzierżawca.
 689.    Glinojecki Franciszek ur. ok. 1808 ur. Szyjki, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 4 X 1827 - rodzice w 1827: Szyjki ojciec szlachcic, dziedzic.
 690.    Gliński Marcin ur. ok. 1786 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1810 ojciec szlachcic.
 691.    Gliński Stefan ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 692.    Gliszczyński Antoni ur. ok. 1794 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 ojciec senator, kasztelan Król. Polskiego.
 693.    Głodziejski Hipolit ur. ok. 1806 ur. Ujazd, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Wólka Gruszczyńska ojciec szlachcic.
 694.    Gloger Jan ur. ok. 1811 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 695.    Głogowski Ignacy ur. ok. 1812 ur. Rudnik, obw. Krasnystaw - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Rudnik ojciec szlachcic, dziedzic.
 696.    Głuchowski Julian ur. ok. 1806 ur. Kostrzyn, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1829 - rodzice w 1829: matka Kalisz ojciec szlachcic, żyje z procentów.
 697.    Głuski Franciszek ur. ok. 1811 ur. Jastków, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Jastków ojciec szlachcic, dziedzic.
 698.    Gniazdowski Gaspar [Kacper] ur. ok. 1796 ur. [Pułtusk] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Pułtusk ojciec mieszczanin.
 699.    Gniazdowski Piotr ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 - rodzice w 1808: [Pułtusk] ojciec mieszczanin.
 700.    Gniewosz Jan [Nepomucen] ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 ojciec szlachcic.
 701.    Gnychowski Jakub [Antoni] ur. ok. 1802 ur. Pi-chlice, obw. wieluński - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., oddz. fizyczny) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Pichlice ojciec szlachcic.
 702.    Godebski Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1800 ur. [Frankenthal] nad Renem - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 X 1819 - rodzice w 1819: Kraków ojciec Cyprian, szlachcic, poeta, dowódca pułku.
 703.    Godlewski Apoloniusz ur. ok. 1807 ur. Ublinek, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Brus, obw. kielecki ojciec szlachcic.
 704.    Godlewski Grzegorz ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1809 ojciec szlachcic.
 705.    Godlewski Ludwik ur. ok. 1805 ur. Wólka Rokicka, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1824 - rodzice w 1824: Wólka Rokicka
 706.    Godlewski Piotr ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 707.    Godlewski Stanisław - wydz. Lekarski
 708.    Godlewski Stanisław [Kostka Władysław] ur. ok. 1805 ur. Olszewo, obw. ostrołęcki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Olszewo ojciec szlachcic.
 709.    Godrzyński Antoni ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa
 710.    Goele [Goehle] August[yn] ur. ok. 1799 ur. Saksonia - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 21 IX 1825 ojciec mieszczanin.
 711.    Gołaski [Goławski] Tomasz ur. ok. 1800 ur. V.[Droblin] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1820 - rodzice w 1820: Droblin, obw. bialski, woj. podlaskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 712.    Goldenberg Arnold ur. ok. 1805 ur. Brześć Lit. - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 26 IX 1825 - rodzice w 1825: Brześć Lit.
 713.    Gołębiowski Józef Maciej - wydz. Prawa i Administracji
 714.    Gołębowski Józef ur. ok. 1794 - wydz. Teologiczny od 20 XII 1822 - rodzice w 1822: Poddębice, obw. łęczycki
 715.    Gołembowski Piotr ur. ok. 1808 ur. Poddębice (obw. łęczycki] - wydz. Lekarski od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: Poddębice
 716.    Gołoński Andrzej ur. ok. 1799 ur. Włocławek - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 21 X 1817 - rodzice w 1817: nie żyją, Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel apteki.
 717.    Gołuchowski Józef ur. ok. 1793 ur. [Łączki Kucharskie, cyrkuł tarnowski] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: [Podchybie, woj. sandomierskie]; nie ma rodziców ojciec szlachcic, dziedzic.
 718.    Gomulczyński Piotr ur. ok. 1806 ur. Kozienice - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Kozienice
 719.    Gonaszewski Ignacy ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: nie żyją ojciec mieszczanin.
 720.    Goralewski Bonawen[tura] ur. ok. 1804 ur. Płock - wydz. Lekarski od 17 X 1822 - rodzice w 1822: Płock
 721.    Gorasiński [Gerasiński] Piotr ur. ok. 1804 ur. Jędrzejów - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Jędrzejów
 722.    Gordaszewski Zygmunt [Edwin] ur. ok. 1806 ur. Malczyce, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Wysokie, obw. krasnostawski ojciec szlachcic, komisarz ekonomiczny, zarządca dóbr ks. Macieja Jabłonowskiego w Wysokiem.
 723.    Górecki Albin ur. ok. 1811 ur. Nakło, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 XI 1829 - rodzice w 1829: Radecz, obw. kujawski ojciec urzędnik komory celnej granicznej.
 724.    Górecki Ignacy ur. ok. 1810 ur. Lasomin [obw. stanisławowski] - wydz. Lekarski od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: Chróścice
 725.    Gorecki Jan ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Suwałki.
 726.    Górecki Józef ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud.) od 29 X 1819 - rodzice w 1819: Lipiny, pow. siennicki ojciec szlachcic, dziedzic.
 727.    Gorecki Walenty ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 25 XI 1820 - rodzice w 1820: Górki, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 728.    Gorelowski [Goralewski] Piotr ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Miern., Architekt.) od 3 XI 1821 - rodzice w 1821: Płock ojciec szlachcic, właściciel domu, żyje z wynajmowania domu.
 729.    Gorkowski Kanut ur. ok. 1811 ur. Cechów, pow. włodzimierski, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Krzemienice
 730.    Górnicki Leonard - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 731.    Gorreth [Gerreth] Antoni ur. ok. 1810 ur. Rajec, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 21 XI 1829 - rodzice w 1829: Demblin, obw. łukowski ojciec szlachcic, ekonom w służbie prywatnej.
 732.    Górski Franciszek ur. ok. 1801 ur. Piaseczno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 IX 1823 - rodzice w 1823: Piaseczno ojciec szlachcic.
 733.    Górski Józef ur. ok. 1810 ur. Piaseczno, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Piaseczno ojciec szlachcic.
 734.    Goryszewski Antoni ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1818 - rodzice w 1818: Strzyże] ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 735.    Goryszewski Ignacy ur. ok. 1804 ur. Strzyże, obw. Pułtusk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: matka Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 736.    Gorzałczyński Andrzej ur. ok. 1800 ur. Białaczew - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Białaczew
 737.    Gorzkowski Adam ur. ok. 1809 ur. Wrończa, gub. smoleńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 29 X 1827 - rodzice w 1827: matka - Lublin
 738.    Górzyński [Górzeński] Jan [Leon] ur. ok. 1806 ur. Chruścin, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 XI 1827 - rodzice w 1827: Chruścin ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 739.    Gosiewski Ignacy ur. ok. 1807 ur. Rajgród Augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 10 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją [Gosiełojki] ojciec dziedzic.
 740.    Gosławski Feliks ur. ok. 1802 ur. Żeroniczki, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 X 1825 - rodzice w 1825: Dubienka, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 741.    Gostkowski Florian ur. ok. 1806 ur. Proszowki, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Kielce ojciec szlachcic, dziedzic, prezes Trybunału Cywilnego w Kielcach.
 742.    Gostkowski Fryderyk ur. ok. 1803 ur. Tuszów, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1823 - rodzice w 1823: Hrubieszów ojciec szlachcic, dziedzic, notariusz.
 743.    Gostkowski Samuel ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 XI 1819 - rodzice w 1819: Bydlin, obw. olkuski ojciec szlachcic, dziedzic, gen. wojsk polskich.
 744.    Gostkowski Saturnin ur. ok. 1803 ur. Złotów, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Godacze, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 745.    Gostkowski Tomasz ur. ok. 1810 ur. Tuszów, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Hrubieszów ojciec szlachcic, dziedzic, notariusz.
 746.    Gostkowski Wincenty ur. ok. 1807 ur. Grzymki, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 747.    Gostomski Hieronim ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 XI 1820 - rodzice w 1820: Gostomia, obw. rawski, woj. mazowieckie
 748.    Gościcki Antoni ur. ok. 1808 ur. Korytowo, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1828 - rodzice w 1828: matka - Korytowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 749.    Gościcki Arkadiusz ur. ok. 1805 ur. Trębki, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: Węgrzynów, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic dóbr [kilka folwarków].
 750.    Gościński Franciszek ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Młodojewo, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 751.    Gottowt Ferdynand ur. ok. 1805 ur. Szylwiany - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1826 - rodzice w 1826: Szylwiany: ojciec szlachcic, dziedzic.
 752.    Gottowt Franciszek ur. ok. 1808 ur. Szylwiany, obw. mariampolski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1827 - rodzice w 1827: Szylwiany ojciec szlachcic, dziedzic.
 753.    Grabiański Jan ur. ok. 1800 ur. Chruszczobród, obw. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Chruszczobród ojciec szlachcic, dziedzic.
 754.    Grabowiecki Józef ur. ok. 1809 ur. Michałów [obw. zamojski] - wydz. Lekarski od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Kopytów [obw. hrubieszowski] ojciec szlachcic, dziedzic.
 755.    Grabowski Aleksander Leon Maria ur. ok. 1810 - wydz. Lekarski
 756.    Grabowski Antoni ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec szlachcic.
 757.    Grabowski Apolinary ur. ok. 1806 ur. Wały, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1828 - rodzice w 1828: Wały ojciec szlachcic, dziedzic.
 758.    Grabowski Edward [Józef] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, krawiec wojskowy, właściciel sklepu [oraz dóbr].
 759.    Grabowski Feliks ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808. ojciec szlachcic, dziedzic.
 760.    Grabowski Ignacy ur. ok. 1805 ur. Żarnówka, obw. siedlecki - wydz. Teologiczny od 10 X 1826 - rodzice w 1826: Żarnowka
 761.    Grabowski Jan ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 X 1819 - rodzice w 1819: Żarnowiec, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic, były poseł pow. węgrowskiego.
 762.    Grabowski Jan ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 763.    Grabowski Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Czerwonki, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Czerwonki ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 764.    Grabowski Konstanty ur. ok. 1805 ur. Popów, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: ojciec Popów ojciec hrabia, właściciel ziemski.
 765.    Grabowski Leon ur. ok. 1806 ur. [Bronice, woj. lubelskie] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec szlachcic, hrabia, minister Stanisław Grabowski.
 766.    Grabowski Ludwik ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, hrabia, minister Stanisław Grabowski.
 767.    Grabowski Ludwik ur. ok. 1813 - wydz. Lekarski
 768.    Grabowski Marcin ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 769.    Grabowski Mikołaj ur. ok. 1809 ur. Koło - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 XI 1829 - rodzice w 1829: matka -Koło ojciec szlachcic, wojskowy.
 770.    Grabowski Sylwester ur. ok. 1805 - wydz. Teologiczny
 771.    Grabski Florian ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 772.    Gradowski Józef ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Teologiczny od 28 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 773.    Grądzki Benedykt ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 15 X 1819 - rodzice w 1819: obw. siedlecki
 774.    Grauda Samuel ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Hamburg.
 775.    Graybner Stanisław ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 II 1809 ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 776.    Grefeuille [Grefenilie] Hipolit ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec kupiec z Francji, ojczym urzędnik admin.
 777.    Gregorowicz Jan ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 778.    Gregorowicz Jędrzej [Andrzej Józef] ur. ok. 1803 ur. Olchowiec, obw. krasnostawski: - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 XI 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec szlachcic.
 779.    Gretz Hilary ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski od 9 XII 1818 - rodzice w 1818: gub. mazowiecka ojciec szlachcic, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą.
 780.    Greuvé Karol ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 12 IX 1828 - rodzice w 1828: Secymin [obw. sochaczewski] ojciec mieszczanin; ciotka właścicielką cukierni w Warszawie.
 781.    Grewkowicz [Grefkowicz] Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 782.    Groblewski Szymon ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 8 II 1812 - rodzice w 1812: Bydgoszcz.
 783.    Grocholski Dyzmas ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Górka, Ks. Poznańskie
 784.    Grocholski Ludwik ur. ok. 1800 ur. [Podbereże] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Podbereże, pow. łucki, Wołyń ojciec szlachcic, dziedzic.
 785.    Grochowski Aleksander ur. ok. 1801 ur. [Rydzewo] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Rydzewo, pow. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 786.    Grochowski Franciszek ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 1 X 1813 - rodzice w 1813: Jędrzejów ojciec mieszczanin.
 787.    Grodzicki Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1809 ur. Szladków, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1829 - rodzice w 1829: Garnek, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 788.    Grodzicki Ludwik ur. ok. 1806 ur. Ruszczyca, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Ruszczyca ojciec szlachcic, dziedzic.
 789.    Grodzicki Seweryn ur. ok. 1811 ur. Szladków, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Garnek, obw. piotrkowski
 790.    Grodziecki Zefiryn ur. ok. 1803 ur. Kuczków, obw. łowicki, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, rewizor generalny woj. lubelskiego.
 791.    Grodziecki [Grodzicki] Hipolit ur. ok. 1804 ur. Kuczków, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec szlachcic, rewizor generalny woj. lubelskiego.
 792.    Grodziecki [Grodzicki] Jan [Nepomucen] ur. ok. 1801 ur. Kuczków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: Lublin ojciec szlachcic, rewizor generalny woj. lubelskiego.
 793.    Grodziński Wincenty ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 794.    Grodzki Mateusz ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 795.    Grodzki Wawrzyniec ur. ok. 1805 ur. Polków, obw. siedlecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: Suchodół, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 796.    Groër Franciszek ur. ok. 1806 ur. Przewóz Nurski [obw. bielski] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Lublin. ojciec mieszczanin, rachmistrz Komisji Woj. Lubelskiego.
 797.    Groer Karol ur. ok. 1804 ur. Karczew, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, rachmistrz Komisji Wojew. Lubelskiej.
 798.    Grofe [Groffe] Wojciech [Albert Karol Henryk] ur. ok. 1805 ur. Płock - wydz. Lekarski od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, budowniczy wojskowy.
 799.    Gromulski Melchior ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 11 XII 1822 - rodzice w 1822: Kuflewo, obw. stanisławowski
 800.    Gronau Ferdynand ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 801.    Gronau [Grounau] Jan ur. ok. 1802 ur. [Heilsberg [Lidzbark] Prusy - Warmia] - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rz.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Heilsberg [Lidzbark] ojciec szlachcic kraju pruskiego.
 802.    Gronwalski Hipolit ur. ok. 1797 ur. [Przepiórów] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Przepiórów, pow. i woj. Sandomierz ojciec szlachcic, dziedzic.
 803.    Gross Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1793 ur. [Warmia] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 - rodzice w 1813: [Warmia] ojciec mieszczanin.
 804.    Gross Karol ur. ok. 1799 ur. [Bielsk Podlaski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 25 IX 1824 - rodzice w 1824: Bielsk Podlaski ojciec mieszczanin.
 805.    Gross Napoleon ur. ok. 1807 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Radom ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy, handel korzenny.
 806.    Grotowski Józef ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia apelacyjny.
 807.    Grotowski Stanisław ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 9 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia apelacyjny.
 808.    Grudzień Franciszek ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 3 XI 1820 - rodzice w 1820: Sokołów, obw. podlaski ojciec mieszczanin, kupiec sklepu sukiennego.
 809.    Gruell [Gretz] Walerian ur. ok. 1784 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 9 V 1810 - rodzice w 1810: Lublin ojciec mieszczanin, aptekarz, prezydent Lublina.
 810.    Gruszczyński [Gruszczycki] Paweł ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Ostrocino, obw. radzyński
 811.    Gruszecki Konstanty ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia Sądu Apelacyjnego, dziedzic.
 812.    Gruszecki Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 15 IX 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, sędzia Sądu Apelacyjnego.
 813.    Gruszecki Władysław ur. ok. 1811 ur. Biała [Podlaska] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski, sędzia Sądu Apel.
 814.    Grużecki [Grużewski] Maciej ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 8 X 1821 - rodzice w 1821: Nowogród, obw. łomżyński ojciec szlachcic, właściciel domu.
 815.    Grużewski Florian ur. ok. 1813 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rzeźba) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa
 816.    Grużewski Józef ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa
 817.    Grygosiński [Borgiasz] Franciszek ur. ok. 1807 ur. Praszka, obw. wieluński - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Praszka ojciec mieszczanin.
 818.    Grynfeldt Kazimierz ur. ok. 1812 ur. Mydlniki, W. M. Kraków - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 1 X 1829 - rodzice w 1829: Rużynice, W. M. Kraków ojciec mieszczanin.
 819.    Grzędziński Daniel ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 X 1819 - rodzice w 1819: Pojezierze, obw. sejneński ojciec szlachcic, dzierżawca.
 820.    Grzędziński Jan ur. ok. 1805 ur. Pojezierze, obw. sejneński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 X 1826 - rodzice w 1826: Pojezierze ojciec szlachcic, dzierżawca.
 821.    Grzegorzewski Walenty ur. ok. 1807 ur. Stanisławów, obw. rawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Zgierz, obw. łęczycki
 822.    Grzybowski Aleksander - wydz. Lekarski
 823.    Grzybowski Jakub ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 824.    Grzybowski Jan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 XI 1820 - rodzice w 1820: Nieborzyn, obw. i pow. płocki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 825.    Grzybowski Stanisław ur. ok. 1805 ur. Nieborzyn, obw. i pow. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa.) od 21 X 1826 - rodzice w 1826: Nieborzyn ojciec szlachcic, dzierżawca.
 826.    Grzybowski Sylwester ur. ok. 1805 ur. Kielce - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Piekoszów, obw. opoczyński ojciec szlachcic.
 827.    Gudejt Jan ur. ok. 1803 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: matka - Warszawa ojciec matka właścicielka apteki na Starym Mieście, ojciec aptekarz naczelny i inspektor generalny służby zdrowia Ks. Warszawskiego.
 828.    Guliński Franciszek ur. ok. 1805 ur. Pińczów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 829.    Guliński Jędrzej ur. ok. 1805 ur. Szaniec, obw. stopnicki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 29 X 1827 - rodzice w 1827: Zimno-woda, obw. staszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 830.    Gulski Fabian ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1809 ojciec szlachcic.
 831.    Gumowski Jan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 832.    Gurowski Ignacy ur. ok. 1812 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic, dziedzic.
 833.    Guski Jan ur. ok. 1769 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 14 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 834.    Gustaw Franciszek ur. ok. 1801 - wydz. Teologiczny od 29 X 1822 - rodzice w 1822: Sobieżanki, obw. kaliski
 835.    Gustayniewicz Florian ur. ok. 1806 ur. Staniszki, obw. mariampolski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 XI 1827 - rodzice w 1827: matka ojciec szlachcic.
 836.    Gutowski Kasper ur. ok. 1788 ur. Rutki [obw. lubelski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 21 X 1818 - rodzice w 1818: rodzice nie żyją
 837.    Gutt Aleksander ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 X 1820 - rodzice w 1820: Wilno ojciec szlachcic, dziedzic i właściciel apteki w Wilnie.
 838.    Guzowski Franciszek ur. ok. 1807 ur. Kock, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: Łazy ojciec szlachcic, ekonom.
 839.    Guzowski Jędrzej [Andrzej] ur. ok. 1803 ur. Kock, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 XII 1827 - rodzice w 1827: Gąsiory, obw. łukowski ojciec szlachcic, ekonom.
 840.    Gwoździowski Antoni ur. ok. 1807 ur. Kielce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Kielce ojciec mieszczanin, właściciel szynku.
 841.    Gzowski Stanisław ur. ok. 1799 ur. [Osięciny] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 XI 1820 - rodzice w 1820: Osięciny, obw. brzesko-kujawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 842.    Haczewski Józef ur. ok. 1794 ur. Gniezno - wydz. Filozoficzny (sekcja Admin. i Filozof.) od 12 XI 1823 - rodzice w 1823: W. Ks. Poznańskie
 843.    Hadziewicz Rafał ur. ok. 1804 ur. Zamech, obw. zamojski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 7 X 1822 - rodzice w 1822: Ruszów ojciec szlachcic, oficjalista.
 844.    Halpert Borys ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji
 845.    Hankowski Jan ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) ojciec mieszczanin, kupiec.
 846.    Hann Antoni ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 5 III 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec rewizor generalny.
 847.    Hartman Ferdynand ur. ok. 1804 ur. Rataje, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Rataje ojciec szlachcic, urzędnik ekonomiczny.
 848.    Harych Karol ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski od 5 X 1826 - rodzice w 1826: Olecko [Prusy] ojciec mieszczanin.
 849.    Hassman Feliks ur. ok. 1809 ur. Biała Podlaska, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 XI 1827 - rodzice w 1827: Radom ojciec szlachcic, właściciel wsi, urzędnik.
 850.    Hassman Tomasz ur. ok. 1801 ur. Biała Podlaska, woj. Lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Radom ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 851.    Hauszyld [Hauschield] Jan [Aleksander] ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 852.    Hawelka Karol ur. ok. 1809 ur. Toruń - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: Płock ojciec kupiec.
 853.    Hebda Wincenty - wydz. Prawa i Administracji
 854.    Hebdman Józef ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1809
 855.    Heft Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: Wągrowiec, Ks. Poznańskie
 856.    Heimbruch Ferdynand ur. ok. 1801 ur. Chełmno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1823 - rodzice w 1823: [Chełmno]
 857.    Heinisch Karol ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 8 XI 1809 - rodzice w 1809: Kraków ojciec mieszczanin.
 858.    Heinrych Teodor [Heinrich Fryderyk Karol] ur. ok. 1790 ur. Wittenberg - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 28 IV 1810 - rodzice w 1810: Wittenberg ojciec mieszczanin.
 859.    Heinrych Wojciech ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Schwetznau [Poznańskie] ojciec mieszczanin, dziedzic.
 860.    Heisler Jan [Fryderyk] ur. ok. 1801 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: Lublin ojciec szlachcic, dziedzic kamienicy, kupiec, bankier, żyje z kapitału.
 861.    Heissing Fryd[eryk] Wilh[elm] ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin.
 862.    Helbich Adam [Bogumił] ur. ok. 1797 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 27 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin, nauczyciel.
 863.    Helbing Wilhelm ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Kalisz ojciec mieszczanin, kupiec.
 864.    Hellmann [Kelman] Michał ur. ok. 1805 ur. Mariampol [woj. augustowskie] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 865.    Heltman Wiktor ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji
 866.    Heltzel [Helcel] Józef [Bolesław] ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec, właściciel domu.
 867.    Heltzel [Helcel] Wojciech ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec, właściciel domu.
 868.    Hendinger Józef ur. ok. 1791 ur. [Weilheim] - wydz. Lekarski od 15 V 1814 - rodzice w 1814: Weilheim, Bawaria ojciec mieszczanin.
 869.    Heppen Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1808.
 870.    Herbig Karol ur. ok. 1803 ur. Ostrów [W. Ks. Poznańskie] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1828 - rodzice w 1828: rodzice nie żyją ojciec mieszczanin.
 871.    Hering Ludwik ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec [inspektor rolny].
 872.    Hering [Heryng] Fortunat ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 12 X 1819 - rodzice w 1819: Szumsk, Wołyń
 873.    Herkner Józef ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 874.    Herman Leon ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 875.    Hermanowicz Feliks ur. ok. 1807 ur. Pławanice [pow. krasnostawski] - wydz. Lekarski od 27 IX 1828 - rodzice w 1828: Nie-kisiałka [obw. opatowski]
 876.    Hermanowski Marcin ur. ok. 1796 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 877.    Herniczek Konstanty ur. ok. 1812 ur. Lipińskie Mosty, obw. zamojski - wydz. Lekarski od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: Struża [obw. zamojski] ojciec szlachcic gruntowy.
 878.    Hertz Teodor ur. ok. 1806 ur. Działoszyn [obw. wieluński] - wydz. Lekarski od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Działoszyn ojciec lekarz.
 879.    Herwig Piotr ur. ok. 1799 ur. [Poznań] - wydz. Lekarski (sekcja Lek) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: matka - Lublin ojciec mieszczanin, weterynarz.
 880.    Heydenreich Franciszek ur. ok. 1806 ur. Łęczyca - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin.
 881.    Heyna [Heyne] Feliks ur. ok. 1798 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 V 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec mieszczanin.
 882.    Hiegelt Jan ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 11 XII 1810 - rodzice w 1810: Płock ojciec mieszczanin.
 883.    Hilczyński Wawrzyniec ur. ok. 1797 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 884.    Hildebrand Stanisław ur. ok. 1798 ur. [Piotrków] - wydz. Lekarski od 1 XII 1818 - rodzice w 1818: Piotrków ojciec szlachcic, doktor medycyny.
 885.    Hildebrand[t] Jan ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 26 IX 1821 - rodzice w 1821: Bytom [Śląsk] ojciec mieszczanin, chirurg, fizyk w Radomskiem.
 886.    Hintze [Hincz] Karol ur. ok. 1793 ur. Działów - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 1 XI 1814 ojciec mieszczanin.
 887.    Hirosz Józef ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Gołębiów [Gołębiowo] pod Radomiem ojciec szlachcic, dziedzic.
 888.    Hirszberg Józef [Wilhelm] ur. ok. 1801 ur. Wieluń - wydz. Lekarski od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Wieluń ojciec mieszczanin, lekarz.
 889.    Hocewicz Jędrzej ur. ok. 1803 ur. Krzemieniec - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Krzemieniec
 890.    Hoegel [Hegel] Konstanty ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 21 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, matka dziedziczka domu.
 891.    Hoenig August ur. ok. 1796 ur. Gąbin. - wydz. Lekarski od 15 XI 1813
 892.    Hoepner Henryk ur. ok. 1813 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 893.    Hoffman Antoni ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, w służbie prywatnej.
 894.    Hoffman August ur. ok. 1798 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 28 VI 1816 - rodzice w 1816: Warszawa.
 895.    Hoffman Edward ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec mieszczanin, prof. U. W., nobilitowany w 1822. Z Warmii.
 896.    Hoffman Henryk [Jan] ur. ok. 1798 ur. Wschowa, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 9 X 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 897.    Hoffman Karol ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Lipsk.
 898.    Hoffman Karol Boromeusz Aleksander ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic, oficjalista u ks. Poniatowskiego.
 899.    Hoffman Stanisław ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt, cywil.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, budowniczy.
 900.    Hoffman Titus [Tytus] ur. ok. 1806 ur. Rybienko, obw. pułtuski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 11 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 901.    Hofman [Hoffmann] Aleksander ur. ok. 1805 ur. [Nowy Dwór] - wydz. Lekarski od 27 IX 1822 ojciec kontroler generalny Mennicy Warszawskiej. Nobilitowany w 1826.
 902.    Holi Franciszek ur. ok. 1799 ur. Proszowice, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Proszowice
 903.    Hollak Andrzej ur. ok. 1803 ur. Krawniszki, obw. mariampolski - wydz. Teologiczny od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Krawniszki
 904.    Homberg Leon ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski
 905.    Hoppen Karol Franciszek ur. ok. 1797 ur. [Radom] - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 27 IV 1814 - rodzice w 1814: Radom ojciec mieszczanin, aptekarz.
 906.    Horbowski Napoleon [Adam] ur. ok. 1806 ur. Modzele, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Modzele ojciec szlachcic, dziedzic.
 907.    Hornowski Józef ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1821 - rodzice w 1821: Łochów, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 908.    Horodyński Antoni ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: nie żyją ojciec szlachcic.
 909.    Horodyński Bogusław ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji
 910.    Horodyński Kazimierz ur. ok. 1808 ur. Metelin, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 X 1828 - rodzice w 1828: Pe-respa, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 911.    Horoszewicz Antoni ur. ok. 1799 ur. Kodeń - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Kodeń ojciec szlachcic.
 912.    Horoszewicz Jan ur. ok. 1797 - wydz. Teologiczny od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Kodeń, obw. bialski ojciec duchowny obrządku greckiego, proboszcz.
 913.    Horwart Ludwik ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys.) od 29 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, mosiężnik.
 914.    Hrehorowicz Józef ur. ok. 1803 ur. Wilno - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: rodzice nie żyją
 915.    Hrehorowicz Tadeusz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 XI 1821 - rodzice w 1821: Tarasów, gub. mińska ojciec szlachcic, sędzia sądów gub. mińskiej.
 916.    Hrycykiewicz Andrzej [Antoni] ur. ok. 1803 ur. Tomaszów Lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1825 ojciec mieszczanin.
 917.    Hryniewiecki Kazimierz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 918.    Hube Józef ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik w Radzie Stanu [referendarz].
 919.    Hube Romuald ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik w Radzie Stanu.
 920.    Hübel Franciszek ur. ok. 1801 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Lublin ojciec mieszczanin, konserwator lasów rządowych [nadleśniczy generalny].
 921.    Huber[t] Florentyn ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, dziedzic.
 922.    Hühne Wilhelm ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys. i Mal.) od 26 XI 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, siodlarz.
 923.    Hulanicki Juliusz [Hieronim] ur. ok. 1809 ur. Baranów w Galicji - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1827 - rodzice w 1827: Sandomierz ojciec szlachcic, dziedzic.
 924.    Huzarski Stanisław ur. ok. 1805 ur. Sarnowo, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 IX 1823 - rodzice w 1823: Sarnowo ojciec szlachcic.
 925.    Idzikowski Józef ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 II 1809.
 926.    Idzikowski Piotr ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 927.    Idziński Jacenty [Hiacenty] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808 ojciec mieszczanin.
 928.    Idźkowski Adam ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Architekt.) od 30 XII 1820 - rodzice w 1820: Olszanka, obw. pułtuski ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 929.    Ignatowski Roman ur. ok. 1804 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 20 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec włościanin, właściciel traktierni.
 930.    Ilnicki Hieronim [Antoni] ur. ok. 1808 ur. Herby, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 9 XI 1829 - rodzice w 1829: Praszka, obw. wieluński ojciec szlachcic.
 931.    Ilnicki Tomasz ur. ok. 1813 - wydz. Prawa i Administracji
 932.    Iwański Jakub ur. ok. 1807 ur. Sandomierz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal) od 8 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 933.    Iwański Marcin ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808.
 934.    Iwaszkiewicz Bolesław ur. ok. 1808 ur. pow. trocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 10 XII 1824 - rodzice w 1824: pow. trocki
 935.    Izbicki Antoni ur. ok. 1804 ur. Borsuki, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Borsuki
 936.    Izdebski Antoni ur. ok. 1803 ur. Sosenki [obw.] siedlecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Sosenki ojciec szlachcic.
 937.    Izdebski Gracjan ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Kielce ojciec szlachcic, dziedzic.
 938.    Izdebski Zeno[n] ur. ok. 1807 ur. Siedlce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1827 - rodzice w 1827: Siedlce
 939.    Iżycki Adam ur. ok. 1804 ur. Wilczopol, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Wilczopol ojciec szlachcic, dziedzic, pisarz Sądu Pokoju.
 940.    Jabłkowski Jan ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 XII 1822 - rodzice w 1822: Siedlątków, obw. warcki [woj. kaliskie] ojciec szlachcic, dziedzic.
 941.    Jabłonowski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 942.    Jabłonowski Józef ur. ok. 1800 ur. Świdry Dobrzy[ce], obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 XII 1825 - rodzice w 1825: Świdry ojciec szlachcic, dziedzic.
 943.    Jabłonowski Piotr ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 ojciec szlachcic.
 944.    Jabłoński Adam ur. ok. 1809 ur. Jeziorko, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin., Filozof.) od 26 X 1826 - rodzice w 1826: Ryczyska, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 945.    Jabłoński Adam ur. ok. 1807 ur. Gostkowo, obw. przasnyski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 1 IX 1823 - rodzice w 1823: Gostkowo ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 946.    Jabłoński Aleksander Józef Napoleon ur. ok. 1814 - wydz. Prawa i Administracji
 947.    Jabłoński Ludwik [Aleksander] ur. ok. 1810 ur. Pułtusk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Szaromin, obw. płocki ojciec szlachcic, pisarz solny i dzierżawca wsi.
 948.    Jabłoński Wincenty ur. ok. 1780 - wydz. Lekarski od 8 XI 1809 - rodzice w 1809: Wolborz [Kaliskie].
 949.    Jache Jan Fryderyk ur. ok. 1786 ur. [Szczuczyn] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 29 X 1819 - rodzice w 1819: Szczuczyn [Poznańskie] ojciec mieszczanin, zegarmistrz.
 950.    Jacobson Teofil ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja [Lek.]) od 17 XII 1816 - rodzice w 1816: Warszawa ojciec mieszczanin.
 951.    Jadamczewski [Adamczewski] Ignacy - wydz. Prawa i Administracji
 952.    Jagielski Stanisław [Antoni Franciszek] ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 953.    Jakacki Wincenty ur. ok. 1804 ur. Zgorzałowo, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Wólka Piaseczna, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 954.    Jakubowicz Ignacy ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 955.    Jakubowski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Czerniowce [Galicja] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 956.    Jakubowski Henryk ur. ok. 1804 ur. Łączki, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 I 1824 - rodzice w 1824: [Wołowice, obw. hrubieszowski] ojciec szlachcic, dziedzic.
 957.    Jakubowski Hipolit ur. ok. 1800 ur. Przystań, obw. kaliski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Piotrków
 958.    Jakubowski Jan ur. ok. 1803 ur. Przystajnia, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1823 - rodzice w 1823: Piotrków ojciec wieśniak, sierota.
 959.    Jakubowski Maciej [Józef] ur. ok. 1808 ur. Czerniowce [Bukowina] - wydz. Lekarski od 28 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 960.    Jakubowski Piotr ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, kupiec.
 961.    Jakubowski Stanisław ur. ok. 1807 ur. Bębnówka, gub. wołyńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 16 XII 1828 - rodzice w 1828: matka - Kamieniec Podolski
 962.    Janczewski Wawrzyniec ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Dobarz, pow. białostocki ojciec szlachcic, dziedzic gospodarz.
 963.    Janczewski [Glinka] Kazimierz ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: obw. białostocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 964.    Janicki Józef [Kalasanty] ur. ok. 1806 ur. Opatowice w Galicji - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 965.    Janicki Józef [Kalasanty] ur. ok. 1803 ur. Szydłowo obw. szy-dłowiecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 IX 1824 - rodzice w 1824: Kąty, Galicja
 966.    Janicki Stanisław [Franciszek] ur. ok. 1797 ur. [Moskarzów] - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 7 XI 1817 - rodzice w 1817: Moskarzów, woj. krakowskie ojciec szlachcic.
 967.    Janicki Teodor ur. ok. 1809 ur. Baranów, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Baranów ojciec szlachcic.
 968.    Janiszewski Fortunat ur. ok. 1804 ur. Perejma, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 20 X 1825 - rodzice w 1825: Perejma ojciec szlachcic.
 969.    Janiszewski Hieronim [Józef] ur. ok. 1807 ur. Poniatowo, woj. lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1828 - rodzice w 1828: matka Lublin ojciec szlachcic, dziedzic.
 970.    Janiszewski Jan ur. ok. 1804 ur. Serock - wydz. Lekarski (sekcja Lek. wyższy) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Serock
 971.    Janiszewski Leon ur. ok. 1810 ur. Kalisz - wydz. Lekarski od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Kalisz
 972.    Janiszewski Walerian ur. ok. 1802 ur. Pereyma, pow. bołcki, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1823 - rodzice w 1823: Pereyma
 973.    Jankowski Ludwik ur. ok. 1807 ur. Kórnik, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 IX 1826 - rodzice w 1826: Konin ojciec szlachcic, urzędnik.
 974.    Jankowski Ludwik Antoni ur. ok. 1807 - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir.) od 1827.
 975.    Jankowski Maciej ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun Kalinowe, obw. łęczycki ojciec szlachcic.
 976.    Jankowski Sylwester ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic.
 977.    Jankowski Tadeusz ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 9 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik.
 978.    Janowski Adam [Franciszek] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 XI 1819 - rodzice w 1819: Wieprzowe Jezioro, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 979.    Janowski Jan Nepomucen ur. ok. 1802 ur. Konopiska, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Konopiska ojciec chłop oczynszowany.
 980.    Janowski Krzysztof ur. ok. 1761 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa
 981.    Janowski Paweł ur. ok. 1804 ur. Krzemieniec [Wołyń] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1824 - rodzice w 1824: Krzemieniec
 982.    Janowski Stanisław ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec szlachcic, komornik sądowy.
 983.    Janowski Wincenty ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższej) od 28 IV 1821 - rodzice w 1821: Kraków ojciec mieszczanin, w służbie prywatnej u kupca.
 984.    Jansen Stanisław ur. ok. 1811 - wydz. Lekarski
 985.    Jański Bogdan [Teodor Ignacy] ur. ok. 1806 ur. Lisowo, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1823 - rodzice w 1823: Pułtusk ojciec szlachcic, dzierżawca dóbr narodowych Pękowo do 1814, później właściciel części dóbr Pogorzelec w Płockiem, otrzymanych w posagu.
 986.    Jański Stefan ur. ok. 1808 ur. Pogorzele, obw. pułtuski - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 987.    Jarociński Wojciech ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1818 - rodzice w 1818: pow. warcki ojciec szlachcic, dziedzic.
 988.    Jaromski Karol ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic.
 989.    Jaroszewski Andrzej ur. ok. 1806 ur. Grojce, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Grojce ojciec szlachcic, komisarz.
 990.    Jaroszewski Michał ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 XII 1820 - rodzice w 1820: Płock ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 991.    Jaroszewski Stanisław ur. ok. 1808 ur. Lubomin, obw. pułtuski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Lubomin ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 992.    Jaroszyński Henryk [Mieczysław] ur. ok. 1805 ur. Tywrów, pow. winnicki, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 X 1823 - rodzice w 1823: Tywrów ojciec szlachcic, dziedzic.
 993.    Jaroszyński Oktawian [Fortunat] ur. ok. 1812 ur. Dzwonicha, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1829 - rodzice w 1829: Dzwonicha ojciec szlachcic, dziedzic.
 994.    Jaroszyński Walenty ur. ok. 1804 ur. Skaryszew, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 IX 1824 - rodzice w 1824: Skaryszew ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 995.    Jasieński Augustyn ur. ok. 1808 ur. Kąkolowice, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1823 - rodzice w 1823: Rozwadówka, obw. radzyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 996.    Jasieński Ewaryst ur. ok. 1805 ur. Bidziny, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1823 - rodzice w 1823: Bidziny ojciec szlachcic, dziedzic.
 997.    Jasieński Maksymilian ur. ok. 1809 ur. Kijanka, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1829 - rodzice w 1829: Kijanka ojciec szlachcic, dziedzic.
 998.    Jasiński Adam ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanka, dziedziczka domu, żyje z kapitału w Warszawie.
 999.    Jasiński Feliks ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1810 ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1000.    Jasiński Jakub ur. ok. 1791 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 6 VII 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel browaru.
 1001.    Jasiński Jakub ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, matka właścicielka magazynu strojów.
 1002.    Jasiński Jakub ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 1003.    Jasiński Jan ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1820 - rodzice w 1820: [Warszawa] ojciec mieszczanin, urzędnik w Warszawie.
 1004.    Jasiński Józef ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic.
 1005.    Jasiński Józef ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa ojciec mieszczanin, matka właścicielka magazynu strojów.
 1006.    Jasiński Tomasz ur. ok. 1799 ur. Baranów, W. Ks. Poznańskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Baranów
 1007.    Jaskierski Andrzej ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski od 30 IX 1823 - rodzice w 1823: Kraków ojciec mieszczanin.
 1008.    Jaskierski Franciszek ur. ok. 1791 ur. [Kraków] - wydz. Lekarski od 11 XI 1815 - rodzice w 1815: Kraków ojciec mieszczanin.
 1009.    Jastrzębowski Wojciech [Bogumił] ur. ok. 1797 ur. Gerwaty - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Sztuki Piękne, Bud. Wodne) od 1820, 30 IX 1822 - rodzice w 1820: matka - Gerwaty, obw. mławski ojciec szlachcic.
 1010.    Jastrzębski Antoni ur. ok. 1804 ur. Borki Kosiorki, obw. siedlecki - wydz. Teologiczny od 30 XII 1829 - rodzice w 1829: Borki Kosiorki
 1011.    Jastrzębski Franciszek ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Biała
 1012.    Jastrzębski Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1810 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1013.    Jastrzębski Michał ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Klimontów, obw. sandomierski ojciec mieszczanin.
 1014.    Jastrzębski Polikarp ur. ok. 1806 ur. Trebień, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 X 1826 - rodzice w 1826: Trebień ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1015.    Jastrzębski Wincenty ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 1 V 1816 - rodzice w 1816: Wąchock.
 1016.    Jaszczołd Jan [Nepomucen] ur. ok. 1805 ur. Puławy - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 11 XI 1826 ojciec szlachcic, budowniczy.
 1017.    Jaszczołt [Jaszczołd] Franciszek ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 20 IX 1826 ojciec szlachcic, budowniczy, rzeźbiarz, malarz.
 1018.    Jaśkowski Jan Nepomucen ur. ok. 1807 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1019.    Jaślikowski Aleksander ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Teologiczny od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu, emeryt.
 1020.    Jaślikowski Aleksander Konstanty - wydz. Lekarski
 1021.    Jaślikowski Józef [Karol] ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, profesor w szkołach publicznych.
 1022.    Jax Jan ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 22 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin, służący.
 1023.    Jażdżewski Ludwik [Paweł] ur. ok. 1808 ur. Pyzdry [obw. koniński] - wydz. Lekarski od 15 XII 1827 - rodzice w 1827: Pyzdry
 1024.    Jażdżewski Stefan ur. ok. 1808 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) ojciec szlachcic.
 1025.    Jażdżewski Stefan ur. ok. 1807 ur. Pyzdry [obw. koniński] - wydz. Lekarski od 20 XI 1828 - rodzice w 1828: Pyzdry
 1026.    Jedliński Juliusz ur. ok. 1810 ur. Szadek, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 1027.    Jedliński Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1820 - rodzice w 1820: obw. lubelski ojciec gminny, naddzierżawca dóbr narodowych.
 1028.    Jędrzejewicz Jan ur. ok. 1809 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 IX 1829 - rodzice w 1829: Płock ojciec szlachcic, dziedzic.
 1029.    Jędrzejewicz Józef [Kalasanty] ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, były pułkownik.
 1030.    Jeliński Michał ur. ok. 1792 ur. [Lublin] - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Lublin ojciec szlachcic.
 1031.    Jeliński Teodor [Karol] ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: matka Ruchno, obw. rawski
 1032.    Jełowicki Aleksander ur. ok. 1804 ur. Hubnik, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 II 1824 - rodzice w 1824: Hubnik ojciec szlachcic, dziedzic, marszałek powiatu hajsyńskiego.
 1033.    Jełowicki Eustachy ur. ok. 1807 ur. Hubnik, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 12 II 1824 - rodzice w 1824: Hubnik ojciec szlachcic, dziedzic.
 1034.    Jełowicki Tytus ur. ok. 1807 ur. Charpaczka, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 10 XI 1826 - rodzice w 1826: Charpaczka ojciec szlachcic, dziedzic.
 1035.    Jelski Adam ur. ok. 1810 ur. Kostin, gub. grodzieńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Kostin ojciec szlachcic.
 1036.    Jende Bogumił [Teofil] ur. ok. 1797 ur. [Poznań] - wydz. Lekarski (sekcja Lek., Farm.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Poznań ojciec mieszczanin.
 1037.    Jende Daniel Zygmunt ur. ok. 1791 ur. [Poznań] - wydz. Lekarski od 4 XI 1811 - rodzice w 1811: Poznań ojciec mieszczanin.
 1038.    Jennert [Baptysta] Jan ur. ok. 1810 ur. Piątek, pow. czerski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec urzędnik, kalkulator, kontroler w Komisji Sprawiedl.
 1039.    Jensch Bogusław [Bogumił] ur. ok. 1786 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Grodzisk ojciec mieszczanin, kupiec.
 1040.    Jeska [Jeske, Jeszke] Norbert [Antoni] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Warszawa: ojciec mieszczanin.
 1041.    Jeszke Augustyn ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 1042.    Jezierski Franciszek ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 27 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa.
 1043.    Jezierski Hieronim Emil - wydz. Lekarski
 1044.    Jezierski Jan [Kazimierz] ur. ok. 1807 ur. Karczew [obw. stanisławowski] - wydz. Lekarski od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Karczew
 1045.    Jeziorański Leopold ur. ok. 1806 ur. Przededworze, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa
 1046.    Jeżowski Maciej ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Liter. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Czemierniki, obw. lubelski ojciec mieszczanin, dziedzic, gospodarz.
 1047.    Jonszer Karol ur. ok. 1809 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1048.    Jopkiewicz Emilian ur. ok. 1808 ur. Barzowice, obw. opatowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz., Bud. i Mier.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Grabów, obw. radomski
 1049.    Jordan Jan [Kanty] ur. ok. 1793 ur. woj. krakowskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 1816 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1050.    Joteyko Jan ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Mal., Rys.) od 13 XII 1819 - rodzice w 1819: pow. wileński
 1051.    Józefowicz Ksawery ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, posesor warszawski.
 1052.    Józefowicz Piotr ur. ok. 1806 ur. Lasotki, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1824 - rodzice w 1824: Gorzechów, obw. lip-nowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1053.    Józefowicz Wiktor ur. ok. 1809 ur. Kunów, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1827 - rodzice w 1827: Dębno, obw. sandomierski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1054.    Józefowicz Wincenty ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Gorzów, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1055.    Józefowicz Wincenty ur. ok. 1798 ur. Pniowno, Galicja - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof. (oddz. nauk matematycznych)) od 5 IX 1823 - rodzice w 1823: Rozkopaczów, obw. lubelski ojciec szlachcic, oficjalista prywatny.
 1056.    Jóźwik Ludwik ur. ok. 1808 ur. Szczuczyn - wydz. Teologiczny od 13 X 1828 - rodzice w 1828: Szczuczyn ojciec szlachcic.
 1057.    Juchniewicz Dominik ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: matka Wilno ojciec szlachcic, komisarz w dobrach Mir-skiego na Wileńszczyźnie.
 1058.    Jurczewski Hipolit ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Włodawa, obw. radzyński ojciec szlachcic.
 1059.    Jurgielewicz Sylwester ur. ok. 1809 ur. Lubawa w Prusach - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 X 1827 - rodzice w 1827: Matka Lubawa
 1060.    Jurkiewicz Józef ur. ok. 1809 ur. Słupca [pow. koniński] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1829 - rodzice w 1829: rodzice nie żyją ojciec szlachcic, właściciel folwarku.
 1061.    Juszkiewicz Franciszek ur. ok. 1808 ur. Czarnca [obw. kielecki] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: rodzice nie żyją
 1062.    Juszyński Grzegorz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Szydłówek, pow. kielecki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1063.    Juźwik [Jóźwik] Wojciech [Ludwik] ur. ok. 1803 ur. Szczuczyn - wydz. Lekarski od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Szczuczyn [woj. augustowskie]
 1064.    Kabat Franciszek ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 VIII 1808 ojciec szlachcic.
 1065.    Kaczanowski Józef ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1819 - rodzice w 1819: Bielsk, obw. białostocki
 1066.    Kaczkowski Ludwik ur. ok. 1807 ur. Chojne, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1824 - rodzice w 1824: Chojne ojciec szlachcic, dziedzic.
 1067.    Kaczkowski Ludwik ur. ok. 1807 ur. Bełchatów, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 XII 1825 - rodzice w 1825: Bełchatów ojciec szlachcic, dziedzic.
 1068.    Kaczkowski Marcin ur. ok. 1804 ur. Końskie, obw. opoczyński, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Radom ojciec szlachcic, właściciel domu.
 1069.    Kaczorowski Stanisław ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 8 XI 1819 - rodzice w 1819: Goździków, pow. opoczyński ojciec szlachcic w służbie prywatnej u dziedzica w Goździkowie, obw. opoczyński.
 1070.    Kaczyński Antoni ur. ok. 1799 ur. Kaczyncharbasy, obw. augustowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Kaczyn-Charbasy ojciec chłop.
 1071.    Kaczyński Ignacy ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Kaczyno, obw. ostrołęcki ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1072.    Kaczyński Ignacy ur. ok. 1807 ur. Turna, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Łuków ojciec szlachcic, oficjalista.
 1073.    Kaczyński Paweł ur. ok. 1798 ur. [Nasielsk] - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 17 IX 1821 - rodzice w 1821: Pułtusk ojciec mieszczanin.
 1074.    Kadłubowski Damazy ur. ok. 1802 ur. Kuchary [obw. płocki] - wydz. Lekarski od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Zaborów [obw. płocki] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1075.    Kadłubowski Józef ur. ok. 1790 ur. Kuchary - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810 - rodzice w 1810: Zaborowo, gub. płocka ojciec szlachcic, dziedzic.
 1076.    Kadłubowski Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 1077.    Kajsiewicz [Kaysiewicz] [Ambroży Franciszek Ksawery Józef) Hieronim ur. ok. 1812 ur. Giełgudyszki, obw. mariampolski, woj. augustowskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Freda Górna, obw. mariampolski ojciec szlachcic, dzierżawca, administrator.
 1078.    Kaleński Narcyz ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Saki, gub. kijowska ojciec szlachcic.
 1079.    Kalinowski Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1810.
 1080.    Kalinowski Jan ur. ok. 1801 - wydz. Teologiczny od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Tarnów ojciec szlachcic.
 1081.    Kalinowski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: matka - Ciechanów
 1082.    Kalinowski Kajetan ur. ok. 1810 ur. Bramki, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec prezes Dyrekcji Głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego.
 1083.    Kaliński Hieronim ur. ok. 1792 ur. Grabowczyk, pow. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 - rodzice w 1815: Grabowczyk ojciec szlachcic, dziedzic.
 1084.    Kalisz Gabriel ur. ok. 1799 ur. Ostrów - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Ostrów, obw. radzyński ojciec mieszczanin, rolnik.
 1085.    Kaliszewski Demetry [Dymitr] ur. ok. 1798 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof. Nauki przyrodn.) od 2 X 1820 - rodzice w 1820: Włodawa, obw. radzyński ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 1086.    Kalksztein Wincenty ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810 - rodzice w 1810: [Psarskie], W. Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1087.    Kamieński Henryk Michał ur. ok. 1813 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) ojciec szlachcic, generał, dziedzic.
 1088.    Kamieński Hieronim - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1089.    Kamieński Walenty ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski
 1090.    Kamieński Wincenty ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1810.
 1091.    Kamieński [Kamiński] Jan ur. ok. 1805 ur. Jagodne, obw. siedlecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Jagodne
 1092.    Kamieński [Kamiński] Józef ur. ok. 1803 ur. Stara Wieś, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Stara Wieś ojciec szlachcic, właściciel części wsi.
 1093.    Kamieński [Kamiński] Stanisław ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 27 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 1094.    Kamiński Antoni ur. ok. 1805 ur. Nahlik, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Nahlik ojciec mieszczanin.
 1095.    Kamiński Józef ur. ok. 1792 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys.) od 2 XII 1820 - rodzice w 1820: Rusiec, obw. sieradzki ojciec mieszczanin, rolnik okupnik.
 1096.    Kamiński Józef ur. ok. 1805 ur. Spinki, obw. kaliski - wydz. Teologiczny od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Ogrody, obw. kaliski
 1097.    Kamiński Wojciech ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Miern. i Architekt.) od 13 XI 1821 - rodzice w 1821: Dąbie, obw. łęczycki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1098.    Kamiński [Kamieński] Michał ur. ok. 1797 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 22 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 1099.    Kamionowski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1820 - rodzice w 1820: Łomża ojciec szlachcic, urzędnik, rejent woj. augustowskiego.
 1100.    Kami[e]ński Chrystofil [Krzysztof] ur. ok. 1795 ur. Ruszki, pow. żytomierski, gub. wołyńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Liter. łac.)
 1101.    Kamocki Marian [Apolinary] ur. ok. 1805 ur. Brujce, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Raciborowice, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1102.    Kaniewski Ksawery Jan ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1103.    Kanigowski Ignacy ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 16 II 1821 - rodzice w 1821: Szulerzysz, obw. przasnyski, woj. płockie ojciec szlachcic.
 1104.    Kanigowski Tomasz ur. ok. 1804 ur. Kościelna [Wieś], obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 XI 1824 - rodzice w 1824: Kościelna [Wieś] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1105.    Kantorski Józef [Kantorek] ur. ok. 1809 ur. Kobylin, W. Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 1106.    Kapliński Jakub [Józef Florian] ur. ok. 1793 ur. Lublin - wydz. Lekarski od 4 XI 1812 - rodzice w 1812: Lublin ojciec mieszczanin, piwowar.
 1107.    Kapliński Jan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1821 - rodzice w 1821: Dylewo, pow. czerski ojciec mieszczanin, właściciel gospodarstwa.
 1108.    Karasiński Jakub [Władysław Wawrzyniec] ur. ok. 1807 ur. Osiek - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 XII 1828 - rodzice w 1828: Osiek
 1109.    Karasiński Józ[ef] Wal[enty] ur. ok. 1801 ur. Osiek - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 11 X 1822 - rodzice w 1822: Osiek [obw. sandomierski]
 1110.    Karaś Paweł ur. ok. 1799 ur. Kociołki, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Kociołki
 1111.    Karczewski Jędrzej [Andrzej] ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa
 1112.    Karczewski Józef ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 13 XI 1820 - rodzice w 1820: Janin, gub. grodzieńska ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1113.    Karczyński Andrzej ur. ok. 1808 ur. Kraków - wydz. Teologiczny od 9 XI 1829 - rodzice w 1829: Bolesław, cyrkuł tarnowski, Galicja
 1114.    Kardoliński Ignacy ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic.
 1115.    Karłowicz Stanisław ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 1116.    Karniewski Wawrzyniec ur. ok. 1805 ur. Tłucznice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1117.    Karnkowski Gabriel ur. ok. 1802 ur. [Karnków] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1821 - rodzice w 1821: Karnków, pow. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic Karnkowa, sędzia pokoju okr. lipnow-skiego.
 1118.    Karnkowski Konstanty ur. ok. 1808 ur. Karnkowo, pow. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Karnkowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 1119.    Karpiński Adam ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 IX 1820 - rodzice w 1820: Kalisz ojciec szlachcic, profesor szkół.
 1120.    Karpiński Piotr ur. ok. 1809 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1829.
 1121.    Karpiński Piotr ur. ok. 1805 ur. Tursko, W. Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: Radlin, W. Ks. Poznańskie
 1122.    Karpowicz Kasper [Gaspar] ur. ok. 1802 ur. Szczuczyn - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 27 IX 1824 - rodzice w 1824: Szczuczyn ojciec mieszczanin.
 1123.    Karpowicz Kazimierz ur. ok. 1803 ur. Szczuczyn - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1828 - rodzice w 1828: rodzice nie żyją
 1124.    Karre Józef - wydz. Lekarski
 1125.    Karwadzki Ignacy ur. ok. 1804 ur. Przylądek, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 26 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 1126.    Karwicki Teodor ur. ok. 1804 ur. [Karwice] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Karwice, pow. konecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1127.    Karwicki Wincenty ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 1128.    Karwosiński Józef - wydz. Lekarski
 1129.    Karwowski Adam ur. ok. 1796 ur. Karwowo - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Karwowo [Podgórze Augustowskie] ojciec szlachcic.
 1130.    Karwowski Andrzej ur. ok. 1802 ur. [Solistówka] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Solistówka, pow. biebrzański ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1131.    Karwowski Antoni ur. ok. 1804 ur. Bychawa, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Za-rzycz Ułański, obw. łukowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1132.    Karwowski Jan ur. ok. 1794 ur. Popowo, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Popowo ojciec szlachcic, dzierżawca części wsi.
 1133.    Karwowski Jan ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 1 XII 1820 - rodzice w 1820: Olszów, obw. radomski
 1134.    Karwowski Jan [Joachim] ur. ok. 1798 ur. [Solistówka] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1820 - rodzice w 1820: Solistów [Solistówka], pow. augustowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1135.    Karwowski Jan [Nepomucen Feliks] ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 20 IX 1818 - rodzice w 1818: [Mieczki], woj. augustowskie ojciec szlachcic, oficer wojsk polskich.
 1136.    Karwowski Michał ur. ok. 1807 ur. Zamość - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 XI 1828 - rodzice w 1828: matka - Łuków ojciec szlachcic, kasjer obwodowy.
 1137.    Karwowski Tomasz ur. ok. 1809 ur. Żochówki, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: Wroninko, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1138.    Kasprowski Jan ur. ok. 1793 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 22 X 1818 - rodzice w 1818: woj. sandomierskie ojciec mieszczanin.
 1139.    Kasprzycki Wincenty ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1140.    Kassjanowicz Szymon ur. ok. 1803 ur. Stelmachowo. obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Ad-min.) od 15 X 1823 - rodzice w 1823: Rafałów, obw. augustowski ojciec włościanin.
 1141.    Kasterski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Czernice, obw. wieluński - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., oddz. matem.) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Dobrosław, obw. wieluński
 1142.    Kawalerski Stanisław ur. ok. 1803 ur. Turobin, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1829 - rodzice w 1829: Turobin ojciec szlachcic, oficjalista.
 1143.    Kawczyński Andrzej ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 16 XI 1820 - rodzice w 1820: Osiek, obw. koniński
 1144.    Kawecki Jan ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Węgry.
 1145.    Kawecki Wojciech ur. ok. 1797 - wydz. Teologiczny od 9 X 1818 - rodzice w 1818: woj. krakowskie
 1146.    Kawiński Mateusz ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski od 8 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1147.    Kawli Aleksander ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 1148.    Kayser Firmin ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys. i Architekt.) od 1 XII 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel domu.
 1149.    Kazański Szymon [Rafał] ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1810 ojciec szlachcic.
 1150.    Kazimirski [Kazimierski de Biberstein] Wojciech [Albert Feliks Ignacy] ur. ok. 1806 ur. Kretów, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Kretów ojciec szlachcic, asesor honorowy, dzierżawca.
 1151.    Kaźmierski Anzelm ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Żuromin, woj. płockie
 1152.    Keller Ferdynand ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 X 1818 - rodzice w 1818: Piotrków ojciec mieszczanin.
 1153.    Kępiński Tomasz ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 X 1820 - rodzice w 1820: Pleszew, Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin.
 1154.    Kern Fryderyk ur. ok. 1807 ur. Czołno, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Czołno ojciec mieszczanin, kupiec, ewang., piwowar.
 1155.    Kes[s]ler Ludwik ur. ok. 1806 ur. Augustów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 19 I 1825 - rodzice w 1825: Gostyń ojciec mieszczanin
 1156.    Ketscher [Ketschon] Karol ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: opiekun Warszawa ojciec mieszczanin.
 1157.    Kiczorowski Piotr ur. ok. 1805 ur. Bęczków [obw. kielecki] - wydz. Lekarski od 22 IX 1826 - rodzice w 1826: Bęczków
 1158.    Kiecki Jan [Antoni] ur. ok. 1807 ur. Włocławek - wydz. Lekarski od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: rodzice nie żyją ojciec mieszczanin, z tytułu urzędu szlachcic osobisty.
 1159.    Kiecki Michał ur. ok. 1809 ur. Włocławek - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec mieszczanin [Z tytułu urzędu szlachcic osobisty.]
 1160.    Kiecki Walerian ur. ok. 1800 ur. Włocławek - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 12 XII 1818 - rodzice w 1818: [Włocławek], woj. mazowieckie ojciec mieszczanin [z tytułu urzędu szlachcic osobisty].
 1161.    Kiedrowski [Kedrowski] Józef ur. ok. 1808 ur. Wójcice [obw. kaliski] - wydz. Lekarski od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 1162.    Kiełbiewski Marcin ur. ok. 1807 ur. Zagożdżon, obw. radomski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Zagrożdżon ojciec szlachcic.
 1163.    Kiełczewski Andrzej ur. ok. 1808 ur. Zagajewice, obw. kujawski - wydz. Teologiczny od 29 X 1828 - rodzice w 1828: Zagaje-wice ojciec szlachcic.
 1164.    Kiełczewski Ignacy [Skarbek] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1165.    Kiełczewski Karol ur. ok. 1805 ur. Cząstków, pow. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Cząstków ojciec szlachcic, dziedzic.
 1166.    Kiełczewski [Leon] Piotr Paweł ur. ok. 1807 ur. Zagajewice, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Zagajewice ojciec szlachcic, dziedzic.
 1167.    Kielisiński [Kielesiński] Kajetan [Wincenty] ur. ok. 1807 ur. Mieronice, obw. kielecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Budown. i Miern.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic, oficjalista.
 1168.    Kiełtycki Wojciech ur. ok. 1798 ur. Olkusz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1823 - rodzice w 1823: Czarna Góra, obw. olkuski
 1169.    Kiersz Karol ur. ok. 1802 ur. Szreńsk [obw. mławski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 IX 1825 - rodzice w 1825: Szreńsk ojciec mieszczanin.
 1170.    Kijewski Józef ur. ok. 1800 ur. Kłodawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: Kłodawa
 1171.    Kilański Augustyn ur. ok. 1803 ur. Łowicz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 XI 1824 - rodzice w 1824: Łowicz
 1172.    Kiniorski Tomasz ur. ok. 1794 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 26 IX 1820 - rodzice w 1820: matka Światełek, obw. opoczyński,
 1173.    Kircher Jan ur. ok. 1798 ur. Kowal [obw. kujawski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec mieszczanin.
 1174.    Kirkow Jerzy ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 1175.    Kiryczewski Tomasz ur. ok. 1801 ur. [Ukraina] - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Skibicki nim się opiekuje ojciec szlachcic, byt w służbie wojskowej rosyjskiej.
 1176.    Kisielewski Adam ur. ok. 1808 ur. Moczydła, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Więcławice, obw. lipnowski ojciec szlachcic.
 1177.    Kisielewski Kazimierz ur. ok. 1806 ur. Jędrzejów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 22 IX 1824 - rodzice w 1824: Skalbmierz ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1178.    Kisielewski [Kisielowski] Feliks ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Sierpc, obw. płocki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1179.    Kisielnicki Stanisław ur. ok. 1811 ur. Zielona, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 IX 1829 - rodzice w 1829: Zielona ojciec szlachcic, dziedzic.
 1180.    Kisielowski Florian ur. ok. 1803 ur. Jastrzębie, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 18 X 1823 - rodzice w 1823: Nagow, obw. radomski ojciec szlachcic, rodzice w Radomskiem.
 1181.    Kiślański [Mikołaj] Fortunat ur. ok. 1810 ur. Stebnica, pow. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, ławnik miejski Warszawy.
 1182.    Kitliński Wojciech ur. ok. 1808 ur. Raciążek, obw. kujawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 XI 1829 - rodzice w 1829: Raciążek
 1183.    Kleimann [Kleyman] Marceli ur. ok. 1808 ur. Płock - wydz. Lekarski od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec krawiec.
 1184.    Klemczyński Julian [Teodor] ur. ok. 1807 ur. Stare Miasto, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Kalisz ojciec mieszczanin, muzykant.
 1185.    Kleniewski Maciej ur. ok. 1800 ur. [Kamieniec] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Kamieniec, obw. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1186.    Kleszczewski [Kleszczowski] Franciszek [Józef] ur. ok. 1802 ur. Mstów, obw. wieluński - wydz. Lekarski od 14 X 1823 - rodzice w 1823: Koziegłowy [obw. pułtuski]
 1187.    Kleszczowski Piotr ur. ok. 1808 ur. Mstów, obw. wieluński - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Mstów ojciec szlachcic.
 1188.    Kliche Karol ur. ok. 1804 ur. Rydzyna, Ks. Poznańskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 2 X 1826 - rodzice w 1826: Rydzyna ojciec mieszczanin.
 1189.    Klicki Feliks ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Choszczewka, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1190.    Klimaszewski Antoni ur. ok. 1806 ur. Choszczew, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Choszczew ojciec szlachcic, dziedzic.
 1191.    Klimkiewicz Józef ur. ok. 1802 ur. Kurozwęki - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Kurozwęki [obw. stopnicki] ojciec chłop czynszowy, rolnik.
 1192.    Klimkiewicz Seweryn ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1193.    Klimontowicz Kajetan ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Bęczkowo, obw. augustowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1194.    Klimontowicz Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Bęczkowo, obw. augustowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1195.    Kłodnicki Jan ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, urzędnik.
 1196.    Klokcyn Jan Daniel ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 29 IX 1819 - rodzice w 1819: woj. podlaskie ojciec mieszczanin.
 1197.    Klonowski Chryzanty ur. ok. 1807 ur. Długołęka [obw. przasnyski] - wydz. Lekarski od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: obw. pułtuski ojciec szlachcic, ekonom, dziedzic części.
 1198.    Klonowski Wojciech ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 X 1822 - rodzice w 1822: Bożejów, obw. łomżyński
 1199.    Klopmann Edward [Otto] ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne i drogi) od 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin [szlachcic kurlandzki].
 1200.    Kłopotowski Józef ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec bibliotekarz.
 1201.    Kłopotowski Onufry [Wincenty] ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 21 X 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec Szlachcic.
 1202.    Kłosowski Jan ur. ok. 1802 ur. Radom - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Radom
 1203.    Kłosowski [Nossowski] Mikołaj ur. ok. 1789 ur. [Raciąż] - wydz. Lekarski (sekcja Chirurgii) od 25 X 1819 - rodzice w 1819: Raciąż [obw. mławski] ojciec mieszczanin, dziedzic.
 1204.    Kłyszyński Piotr ur. ok. 1810 ur. Zbąszyn, W. Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1829 - rodzice w 1829: Kalisz ojciec matka w Kaliszu.
 1205.    Knoll Fryderyk ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 1 XI 1813 - rodzice w 1813: Ra-dolin.
 1206.    Knotkiewicz [Konotkiewicz] Ferdynand ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 1819 ojciec mieszczanin, krawiec.
 1207.    Knyspel Wojciech Karol ur. ok. 1802 ur. Wieluń - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 3 X 1826 - rodzice w 1826: Wieluń ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1208.    Kobowski Kalikst ur. ok. 1805 ur. Stańkowienka, obw. łomżyński - wydz. Teologiczny od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 1209.    Kobulski Paweł ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższej) od 2 XI 1821 - rodzice w 1821: Warszawa
 1210.    Kobyłecki Józef [Konstanty] ur. ok. 1801 ur. Płock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1818 ojciec szlachcic, profesor publiczny w Płocku.
 1211.    Kobyliński Tomasz ur. ok. 1809 ur. Pułtusk - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Pułtusk
 1212.    Kobyliński Wincenty ur. ok. 1806 ur. Przesmyki, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: matka Przesmyki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1213.    Koch Andrzej ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Reszel
 1214.    Kochanowski Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1215.    Kochowski Antoni [Adam] ur. ok. 1799 ur. [Wilczopol] - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 12 X 1821 - rodzice w 1821: matka: Lublin ojciec szlachcic, były dziedzic, dzierżawca, urzędnik.
 1216.    Kociubski Jakub ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Radom ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy, handlu winnego, członek loży wolnomularskiej.
 1217.    Kociubski Sebastian ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Radom ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy, handlu winnego, członek loży wolnomularskiej
 1218.    Kocki Kazimierz ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Zbuczyn, obw. siedlecki ojciec szlachcic.
 1219.    Kodlik Feliks ur. ok. 1798 ur. przy mecenasie Tarczewskim - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic wsi, którą zabrali wierzyciele.
 1220.    Kodymowski Łukasz ur. ok. 1804 ur. Góra, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 6 X 1825 - rodzice w 1825: Góra ojciec mieszczanin.
 1221.    Koehler Ludwik ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski
 1222.    Koenig Bogumił ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 10 V 1810 - rodzice w 1810: Brodnica ojciec mieszczanin, stolarz, ewangelik.
 1223.    Koerner Jan [Nepomucen] ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: [Warszawa] ojciec mieszczanin.
 1224.    Kohlsdorf Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1804 ur. Płock - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1225.    Kohn Józef ur. ok. 1808 ur. Częstochowa - wydz. Lekarski od 10 X 1828 - rodzice w 1828: Częstochowa ojciec mieszczanin, administrator.
 1226.    Koisiewicz Jan ur. ok. 1803 ur. Wiśnicz, cyrkuł bocheński [Galicja] - wydz. Lekarski od 4 X 1823 - rodzice w 1823: Kraków
 1227.    Kojsiewicz [Koisiewicz] Franciszek Ksawery ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji
 1228.    Kołakowski Kajetan ur. ok. 1810 ur. Przystań, obw. przasnyski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Łowicz ojciec szlachcic, dziedzic.
 1229.    Kołakowski Marcin ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic.
 1230.    Kołakowski [Kułakowski] Ignacy - wydz. Prawa i Administracji
 1231.    Kolanowski Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1821 - rodzice w 1821: matka - Poznań ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy.
 1232.    Kolberg [Colberg] Antoni Karol ur. ok. 1815 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1233.    Kolberg [Colberg] Wilhelm Karol Adolf ur. ok. 1807 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1234.    Kolczyński Antoni ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 X 1824 - rodzice w 1824: Tłuchowo, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic cząstki.
 1235.    Komaniewski Franciszek ur. ok. 1806 - wydz. Lekarski
 1236.    Komar Herkules [Herkulian] ur. ok. 1804 ur. Bostowo, Rzeczp. Krakowska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 XII 1823 - rodzice w 1823: obw. miechowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1237.    Komarnicki Aleksander [Dionizy, Sas] ur. ok. 1806 ur. Nowogród Wołyński [Zwiahel] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 X 1824 - rodzice w 1824: Korzec, gub. wołyńska ojciec szlachcic, dziedzic.
 1238.    Komarzewski Wojciech ur. ok. 1808 ur. Połajew, obw. kujawski - wydz. Teologiczny od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Wichrowice, obw. kujawski
 1239.    Kombert (Chombert) Ludwik Jan ur. ok. 1789 ur. Żydaczów [Galicja] - wydz. Lekarski od 20 IX 1815 ojciec mieszczanin.
 1240.    Komierowski Adam ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Opatów ojciec mieszczanin, dziedzic.
 1241.    Komierowski Aleksander [Leopold] ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1242.    Komierowski Henryk ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Łuków ojciec szlachcic, właściciel domu.
 1243.    Komorowski Jan ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1821 - rodzice w 1821: Bohatyn, pow. sieński, gub. mohylewska ojciec szlachcic, dziedzic.
 1244.    Komorowski Józef ur. ok. 1781 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1245.    Komorowski Konstanty [Napoleon] ur. ok. 1808 ur. Łęczyca - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic.
 1246.    Komosiński Wojciech ur. ok. 1804 ur. Parysów, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1824 - rodzice w 1824: Parysów ojciec szlachcic, dziedzic.
 1247.    Koncewicz Jan Tomasz ur. ok. 1796 ur. Łomazy, woj. podlaskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 6 XI 1817 - rodzice w 1817: Łomazy ojciec szlachcic, proboszcz greckounicki.
 1248.    Koncewicz Ludwik ur. ok. 1788 ur. Łomazy, obw. podlaski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk i Sztuk Pięknych) od 1813; 1817 - rodzice w 1813: Łomazy ojciec szlchcic, proboszcz greckounicki.
 1249.    Koncewicz Łukasz ur. ok. 1796 ur. Łomazy - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk i Sztuk Pięknych) od 1817 - rodzice w 1817: Łomazy ojciec szlachcic, proboszcz grecko-unicki.
 1250.    Kondratowicz Stanisław ur. ok. 1803 ur. Bargłów Kościelny, obw. augustowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Bargłów
 1251.    Kondycki Józef ur. ok. 1807 ur. Kijany [obw. lubelski] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 15 XI 1828 - rodzice w 1828: Kozłówek ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 1252.    Konkowski Ludwik ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, inspektor szkoły.
 1253.    Konopka Kleofas [Ludwik] ur. ok. 1800 ur. Konopki, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Konopki ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1254.    Konopka Maciej ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 14 XI 1809 - rodzice w 1809: Mława ojciec mieszczanin.
 1255.    Konopka Wojciech ur. ok. 1805 ur. Kurdywanów, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, woźny.
 1256.    Konradzki Jan ur. ok. 1805 ur. Kozłówka, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 IX 1823 - rodzice w 1823: Chełmno ojciec szlachcic.
 1257.    Konwerski Jan ur. ok. 1801 ur. Warta - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Warta
 1258.    Konwerski Mikołaj ur. ok. 1804 ur. Warta, obw. kaliski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem., Bud.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Warta
 1259.    Konwicki Serafin ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Kraków
 1260.    Kopczyński Jakub ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 7 X 1822 - rodzice w 1822: Nowosiółki ojciec woźny.
 1261.    Koperski Ignacy ur. ok. 1803 ur. Krępice, obw. lubelski - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, rolnik czynszowy.
 1262.    Koperski Jan [Nepomucy] ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 1263.    Koperski Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810 ojciec szlachcic.
 1264.    Koppenstaedter Maurycy ur. ok. 1813 ur. Miklaszów - wydz. Lekarski od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec lekarz.
 1265.    Kopycki Kajetan ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Radzymin, pow. stanisławowski, woj. mazowieckie ojciec mieszczanin.
 1266.    Kopytkowski Ludwik ur. ok. 1804 ur. Pułtusk - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 IX 1824 ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy.
 1267.    Kopytowski Ludwik ur. ok. 1804 - wydz. Filozoficzny
 1268.    Korczak Kazimierz ur. ok. 1800 ur. Szydłowiec, obw. opoczyński - wydz. Lekarski od 30 I 1830 - rodzice w 1830: nie żyją, Szydłowiec
 1269.    Kornaszewski Franciszek ur. ok. 1802 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Garwolin ojciec szlachcic.
 1270.    Korycki Julian ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1819 - rodzice w 1819: Gronowice, obw. rawski, pow. brzeziński ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1271.    Korytkowski Józef ur. ok. 1804 ur. Zalesie Wypychy, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 IX 1823 - rodzice w 1823: Zalesie Wypychy ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1272.    Korytowski Konstanty ur. ok. 1807 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Poznań ojciec szlachcic.
 1273.    Korytowski Paweł ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Żelechów
 1274.    Korytyński Nikodem ur. ok. 1806 ur. Wasilkowce [cyrkuł zaleszczycki, Galicja] - wydz. Lekarski od 11 X 1828 - rodzice w 1828: Chodo-wańce [obw. hrubieszowski] ojciec wojskowy.
 1275.    Korzeniewski Jan [Nepomucen] ur. ok. 1808 ur. Obudzice, obw. piotrkowski - wydz. Teologiczny od 24 X 1829 - rodzice w 1829: Radomsko, obw. piotrkowski
 1276.    Korzeniewski Józef ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm]) od 19 VII 1815 - rodzice w 1815: Żychlin
 1277.    Kosicki Julian [Makary] ur. ok. 1800 ur. Bukowno, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 1278.    Kosienko Józef [Karol] ur. ok. 1810 ur. Wilno - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: Wilno
 1279.    Kosiński Antoni ur. ok. 1807 ur. Niezamyśl, pow. szoliński, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji od 1830 ojciec szlachcic.
 1280.    Kosiński Józef ur. ok. 1805 ur. Szczkowo, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 IX 1824 - rodzice w 1824: Szczkowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 1281.    Kosiołowski Józef ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud.) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, krawiec.
 1282.    Koskowski Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1820 - rodzice w 1820: Kurków, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1283.    Koskowski Franciszek [Adam?] ur. ok. 1806 ur. Borkowo, obw. przasnyski - wydz. Teologiczny od 17 X 1828 - rodzice w 1828: obw. przasnyski ojciec szlachcic.
 1284.    Koskowski Grzegorz ur. ok. 1805 ur. Koskowo Bogusęty, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Koskowo Bogusęty ojciec szlachcic, dziedzic.
 1285.    Koskowski Nikodem ur. ok. 1805 ur. Koskowo, obw. płocki - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Koskowo ojciec szlachcic.
 1286.    Kosmowski Stanisław ur. ok. 1805 ur. Kosaki, obw. łomżyński - wydz. Teologiczny od 11 XI 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 1287.    Koss Józef [Romuald] ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 15 X 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, krawiec.
 1288.    Kossakowski Aleksander ur. ok. 1805 ur. Pawłów, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Ciechanów, obw. przasnyski ojciec szlachcic, [żyje] z kapitału.
 1289.    Kossakowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Gołcza, obw. miechowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1823 - rodzice w 1823: Gołcza ojciec szlachcic, dziedzic.
 1290.    Kossecki Jędrzej ur. ok. 1807 ur. Kryszyn, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 27 IX 1827 - rodzice w 1827: Kryszyn ojciec szlachcic, dziedzic.
 1291.    Kossecki Zygmunt [Karol] ur. ok. 1804 ur. Oziębłów, pow. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1828 - rodzice w 1828: Zagorzyce, obw. miechowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1292.    Kossowicz Antoni ur. ok. 1806 ur. Janów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Brzozówka, obw. zamojski ojciec szlachcic, zastępca wójta.
 1293.    Kossowicz Paweł ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 1294.    Kossowski Aleksander ur. ok. 1803 ur. Krotoszyn, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Krotoszyn ojciec mieszczanin, rolnik.
 1295.    Kossowski Maciej ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 1296.    Kossuth Hipolit ur. ok. 1805 ur. Krośniewice, obw. łęczycki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 25 X 1824 - rodzice w 1824: Suwałki
 1297.    Kostecki Kajetan ur. ok. 1801 ur. Kalisz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Kalisz ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 1298.    Kostecki Piotr ur. ok. 1793 ur. [Kalisz] - wydz. Lekarski od 13 V 1810 - rodzice w 1810: Kalisz ojciec mieszczanin z Kalisza, radca powiatowy.
 1299.    Kostecki Wincenty ur. ok. 1803 ur. Podhorce, obw. hrubieszowski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Policzyzna, obw. lubelski ojciec szlachcic.
 1300.    Kostecki [Gonzaga] Alojzy ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 IX 1822 - rodzice w 1822: Kalisz ojciec mieszczanin, piwowar.
 1301.    Kostrowicki Lucjan ur. ok. 1809 ur. Papiernia, gub. grodzieńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 XI 1826 - rodzice w 1826: Papiernia ojciec szlachcic.
 1302.    Kostrzembski Maciej ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 1303.    Kostrzewski Ignacy ur. ok. 1810 ur. Jabłonna, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Jabłonna
 1304.    Koszkowski Felicjan ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik w Komisji Oświecenia.
 1305.    Kościakiewicz Antoni Napoleon ur. ok. 1809 - wydz. Lekarski
 1306.    Kościelski Grzegorz ur. ok. 1801 - wydz. Filozoficzny (sekcja Nauki Przyrodn.) od 16 X 1821 - rodzice w 1821: Pajęczno, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1307.    Kośmiński Józef ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Opole [woj. lubelskie] ojciec szlachcic, utrzymywany przez syna.
 1308.    Kotkowski Fryderyk ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 X 1822 - rodzice w 1822: Jasień, obw. kielecki
 1309.    Kotowski Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 X 1819 - rodzice w 1819: Mixstadt [dawniej Komorowo], pow. ostrzeszowski, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1310.    Kotowski Wincenty ur. ok. 1804 ur. Gronostaje, obw. łomżyński, - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Gronostaje ojciec szlachcic.
 1311.    Kotyński Franciszek ur. ok. 1807 ur. Białaczów, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 22 IX 1829 - rodzice w 1829: Białaczów
 1312.    Kowalewski Apolinary ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 1313.    Kowalewski Kajetan ur. ok. 1809 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1827 - rodzice w 1827: Płock ojciec szlachcic geometra przysięgły, dziedzic części wsi w Płockiem, dzierżawca wsi.
 1314.    Kowalewski Leopold ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 1 XII 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik.
 1315.    Kowalski Adam ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 1316.    Kowalski Adam ur. ok. 1806 ur. Włodowice, obw. olkuski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 28 XI 1825 - rodzice w 1825: Kalisz ojciec szlachcic, urzędnik.
 1317.    Kowalski Antoni ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Kalisz
 1318.    Kowalski Ignacy ur. ok. 1808 ur. Opole Lubelskie: - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 8 XI 1828 - rodzice w 1828: matka Opole
 1319.    Kowalski Jan ur. ok. 1800 ur. Kurów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1821 - rodzice w 1821: obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic części miasteczka Stężyca, ekonom.
 1320.    Kowalski Jan [Nepomucen Antoni] ur. ok. 1804 ur. Pińczów - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 5 X 1818; 10 X 1827 - rodzice w 1827: Pińczów
 1321.    Kowalski Józef ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 1322.    Kowalski Kazimierz ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt., Bud. wodne) od 18 I 1820 - rodzice w 1820: Serock, obw. pułtuski
 1323.    Kowalski Stanisław Piotr ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 X 1822 - rodzice w 1822: Sławno, obw. opoczyński, woj. sandomierskie
 1324.    Kownacki Józef ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 ojciec szlachcic.
 1325.    Kownacki Józef ur. ok. 1806 ur. Płock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Płock ojciec szlachcic, urzędnik.
 1326.    Kowszewicz Józef ur. ok. 1786 ur. Koniuchy, obw. hrubieszowski - wydz. Lekarski od 2 X 1817 - rodzice w 1817: Podhorce, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, właściciel małej wsi.
 1327.    Kowszewicz Stefan ur. ok. 1806 ur. Podhorce [obw. hrubieszowski] - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższa) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Podhorce ojciec szlachcic.
 1328.    Kozaków Teodor ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 12 V 1823 - rodzice w 1823: Łukań Czerkasów nad Donem
 1329.    Kozanecki Ludwik ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Łowicz ojciec szlachcic.
 1330.    Kozarzewski Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Brańszczyk, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1824 - rodzice w 1824: [Brańszczyk] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1331.    Kozdrowicz Wincenty ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1821 - rodzice w 1821: matka Nieborów ojciec szlachcic, profesjonista.
 1332.    Kozerski Karol ur. ok. 1808 ur. Iwaniska, obw. opatowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 26 IX 1827 - rodzice w 1827: Koprzywnica, obw. sandomierski ojciec szlachcic, geometra.
 1333.    Kozerski Norbert [Antoni] ur. ok. 1803 ur. Iwaniska, obw. opatowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1 XII 1824 - rodzice w 1824: Wzdół, obw. opoczyński ojciec szlachcic, geometra.
 1334.    Kozerski Remigiusz ur. ok. 1806 ur. Biała, obw. płocki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: żyją
 1335.    Kozicki Anastazy ur. ok. 1804 ur. Sępułki, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1825 ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1336.    Kozicki Michał ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, chirurg II rzędu.
 1337.    Koziebrodzki Leon ur. ok. 1808 ur. Kamienica, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Rycice, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1338.    Kozieradzki Klemens ur. ok. 1802 ur. Uchanie, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Uchanie ojciec szlachcic, szyper.
 1339.    Kozierowski Teofil ur. ok. 1806 ur. Wolczyce, obw. gostyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Maleta, obw. gostyński
 1340.    Koziorowski Jan ur. ok. 1804 ur. Iwiczna, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Łanięta, obw. gostyński ojciec szlachcic.
 1341.    Kozłowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Skaryszew, obw. radomski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Matem.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Skaryszew ojciec szlachcic.
 1342.    Kozłowski Erazm ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Lelów, woj. krakowskie
 1343.    Kozłowski Felicjan [Antoni] ur. ok. 1804 ur. Zielona, obw. mławski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Zielona ojciec szlachcic, dziedzic cząstki wsi Tupały.
 1344.    Kozłowski Feliks ur. ok. 1806 ur. Lechlin, pow. wągrowiecki, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: Poznań ojciec rolnik.
 1345.    Kozłowski Jakub ur. ok. 1785 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 1346.    Kozłowski Jakub ur. ok. 1803 - wydz. Lekarski od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Baranów [Poznańskie] ojciec mieszczanin.
 1347.    Kozłowski Jan ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Piątnice, pow. łomżyński, obw. augustowski ojciec szlachcic.
 1348.    Kozłowski Jerzy ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 1349.    Kozłowski Józef ur. ok. 1805 ur. Skierniewice, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 XII 1826 - rodzice w 1826: Mokra, obw. sochaczewski ojciec szlachcic.
 1350.    Kozłowski Józef ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 29 IV 1814 - rodzice w 1814: Toruń.
 1351.    Kozłowski Józef [Gabriel] ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1352.    Kozłowski Karol ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1353.    Kozłowski Leon ur. ok. 1805 ur. Zrzódła, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Kleniewo, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1354.    Kozłowski Wincenty ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 1355.    Kozubowski Antoni ur. ok. 1807 ur. Brzostowa [pod Ćmielowem, obw. opatowski] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: Lublin ojciec szlachcic, ekonom.
 1356.    Kozubowski Feliks ur. ok. 1799 ur. Czekarzewice, obw. opatowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt. i Miern.) od 5 X 1821; 13 IX 1823 ojciec szlachcic, ekonom w dobrach rządowych.
 1357.    Kozubowski Ludwik [Aleksander] ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 1821 - rodzice w 1821: Czekarzewice, obw. opatowski ojciec szlachcic, ekonom w dobrach rządowych.
 1358.    Kozubski Andrzej ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: pow. żelechowski, woj. podlaskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1359.    Kozyrski Stanisław ur. ok. 1804 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec mieszczanin, patron przy Trybunale w Lublinie.
 1360.    Koźmian Edward Andrzej [Kazimierz] ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec dziedzic, radca, dyrektor generalny w KRSWiPol.
 1361.    Koźmian Henryk ur. ok. 1810 ur. Gałęzowo, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Gałęzowo ojciec dziedzic, właściciel ziemski.
 1362.    Koźmian Stanisław Egbert ur. ok. 1811 ur. Wronów [obw. lubelski] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1828 - rodzice w 1828: Wronów ojciec dziedzic, szlachcic.
 1363.    Koźmiński Kazimierz ur. ok. 1810 ur. Ruda, woj. grodzieńskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 13 X 1829 - rodzice w 1829: Biała, woj. podlaskie
 1364.    Krahelski Napoleon ur. ok. 1808 ur. Kalwaria, obw. kalwaryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1829 - rodzice w 1829: Kalwaria ojciec mieszczanin.
 1365.    Krahnas [Kranas] Franciszek ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1827 ojciec mieszczanin.
 1366.    Krajewski Jan ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 20 X 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 1367.    Krajewski Jędrzej [Franciszek] ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 14 XI 1809 - rodzice w 1809: Zambrów
 1368.    Krajewski Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Pińczów - wydz. Lekarski od 9 X 1826 - rodzice w 1826: Pińczów
 1369.    Krajewski Leon ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810 ojciec szlachcic.
 1370.    Krąkowski Teofil [Bogumił] ur. ok. 1808 ur. Łochyńsko, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Piotrków ojciec szlachcic, dziedzic.
 1371.    Kramarkiewicz Kasper [Telesfor] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Poznań ojciec mieszczanin, właściciel domów w Poznaniu i dziedzic wsi.
 1372.    Kramski Michał ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 7 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 1373.    Krantz Aleksander ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 6 XII 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic.
 1374.    Krasiński Stanisław ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1375.    Krasiński Zygmunt [Napoleon Stanisław Adam Feliks] ur. ok. 1811 ur. Paryż - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 4 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec generał, hrabia.
 1376.    Krasiński [Joachim] Karol ur. ok. 1811 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1377.    Krassowski Franciszek ur. ok. 1809 ur. Jesionka, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Orzechów, obw. radzyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1378.    Krassowski Zenon ur. ok. 1808 ur. Grzmiąca, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 IX 1827 - rodzice w 1827: Grzmiąca ojciec szlachcic, właściciel dóbr.
 1379.    Krassuski Wojciech [Erazm] ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 1380.    Krasuski Erazm ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Liter. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: [Krasusy] Zemby, obw. łukowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1381.    Krasuski Franciszek ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1808.
 1382.    Krasuski Leon [Maciej] ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Krasusy, obw. łukowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1383.    Krasuski Seweryn ur. ok. 1802 ur. cyrkuł tarnowski, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 1820 - rodzice w 1820: Tarnów.
 1384.    Krasuski Tadeusz ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 30 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1385.    Krause [Juliusz] Julian ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, majster ślusarski.
 1386.    Krauss Antoni ur. ok. 1807 ur. Strojnów, obw. szydłowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Strojnów ojciec szlachcic, dziedzic.
 1387.    Krauze Franciszek ur. ok. 1810 ur. Lipińskie [obw. gostyński] - wydz. Lekarski od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Lipińskie
 1388.    Krauze Tomasz ur. ok. 1803 ur. [Lublin] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 25 IX 1822 - rodzice w 1822: Lublin ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1389.    Krauziński Józef ur. ok. 1810 - wydz. Prawa i Administracji
 1390.    Krążelewski [Krężelewski] Maciej [Mateusz] ur. ok. 1786 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 18 XI 1810 - rodzice w 1810: Słupia Nowa.
 1391.    Krechowiecki Jan ur. ok. 1804 ur. [Leszczynówka, pow. Humań, gub. kijowska] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 II 1824 - rodzice w 1824: [Leszczynówka] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1392.    Kreczanowicz [Kreczunowicz] Marcin ur. ok. 1807 ur. Brzeziny, obw. lubelski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia.
 1393.    Krępowiecki Szymon [Tadeusz] ur. ok. 1797 ur. Warszawa -Ujazdów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 1818 ojciec szlachcic; oficer, urzędnik.
 1394.    Kręski Edward ur. ok. 1806 ur. Masłowice, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Masłowice ojciec szlachcic, dziedzic.
 1395.    Krieger Józef ur. ok. 1797 - wydz. Teologiczny od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Piła, Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin.
 1396.    Kriger Józef ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, inspektor generalny komór.
 1397.    Kroczewski Wincenty ur. ok. 1801 ur. [Rachów] - wydz. Teologiczny od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Rybitwy, obw. kazimierski ojciec szlachcic.
 1398.    Królikowski Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 VI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1399.    Królikowski Karol ur. ok. 1806 - wydz. Prawa i Administracji
 1400.    Królikowski Ludwik ur. ok. 1798 ur. Piotrkowice, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Piotrkowice ojciec mieszczanin, rolnik, rzemieślnik.
 1401.    Kronenberg Henryk Andrzej ur. ok. 1813 - wydz. Lekarski
 1402.    Kronenberg Salomon [Stanisław] ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Lek. wyższy) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec właściciel kantoru komisowego i ekspozycyjnego.
 1403.    Kropiwnicki Alfons [Ferdynand] ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Stęp-czyn ojciec szlachcic.
 1404.    Krosnowski Walenty Władysław - wydz. Prawa i Administracji
 1405.    Krotki [Krótki] Feliks [Alojzy] ur. ok. 1807 ur. Orłów, obw. krasnostawski - wydz. Lekarski od 25 X 1828 - rodzice w 1828: Tomaszów Lubelski ojciec szlachcic, inspektor akcyzy tabacznej.
 1406.    Kruger Jan Wilhelm ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 VII 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 1407.    Krupski Antoni ur. ok. 1804 ur. Żelechynek, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Pulków, obw. sieradzki
 1408.    Krupski Kazimierz [Jan Nepomucen] ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 XI 1821 - rodzice w 1821: Gonice, obw. słupecki ojciec szlachcic, dziedzic dóbr zabranych przez wierzycieli.
 1409.    Kruszelnicki Franciszek ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 17 X 1829 - rodzice w 1829: matka Modlin ojciec ojczym lekarz sztabowy w Modlinie.
 1410.    Kruszelnicki Michał ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Rzeszów
 1411.    Kruszewski Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 1412.    Kryczyński Aleksander ur. ok. 1788 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 21 XI 1820 - rodzice w 1820: Rudno, gub. wileńska ojciec szlachcic, dziedzic.
 1413.    Kryński Jan ur. ok. 1801 ur. Prażmów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: gub. grodzieńska ojciec szlachcic.
 1414.    Krysiński Aleksander ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec szlachcic.
 1415.    Krysiński Ildefons ur. ok. 1792 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 4 XI 1811 - rodzice w 1811: Jedlińsk ojciec prawnik.
 1416.    Krysiński Julian ur. ok. 1803 ur. Podgajcze, pow. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1821 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1417.    Krysiński Michał ur. ok. 1815 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic.
 1418.    Krysiński Zygmunt ur. ok. 1813 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Jeże-wice, obw. warszawski
 1419.    Krzesiński Józef ur. ok. 1801 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Admin.) od 20 X 1821 - rodzice w 1821: Sieradz
 1420.    Krzyczkowski Ignacy ur. ok. 1808 ur. Glice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Lipniki, obw. pułtuski ojciec szlachcic, urzędnik leśny.
 1421.    Krzyczkowski Julian Eugeniusz - wydz. Lekarski
 1422.    Krzykowski Józef ur. ok. 1805 ur. Uluwek, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 XI 1824 - rodzice w 1824: Sachryn, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1423.    Krzymuski Jan Nepomucen ur. ok. 1807 ur. Wilczyn, obw. pyzdrski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Wilczyn ojciec szlachcic, dziedzic, radca wojewódzki.
 1424.    Krzymuski Tadeusz ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Wilczyn, pow. pyzdrski, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic, radca wojewódzki.
 1425.    Krzysztofowicz Napoleon [Karol] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: matka -Warszawa ojciec mieszczanin.
 1426.    Krzysztoporski Klemens ur. ok. 1806 ur. Krzemieniewice, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 IX 1825 - rodzice w 1825: Gorzkowice, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1427.    Krzywicki Jan ur. ok. 1797 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 4 XII 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic.
 1428.    Krzywkowski Feliks ur. ok. 1810 ur. Wąsowo, obw. ostrołęcki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Luszewo, obw. przasnyski ojciec szlachcic.
 1429.    Krzywoszewski Dominik ur. ok. 1787 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1430.    Krzyżanowski Ignacy ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 30 XI 1814 - rodzice w 1814: Loza.
 1431.    Krzyżanowski Józef ur. ok. 1781 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 1432.    Krzyżanowski Ludwik ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: Siedlce
 1433.    Krzyżanowski Marian ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: [Warszawa]
 1434.    Krzyżanowski Stanisław ur. ok. 1793 - wydz. Teologiczny od 10 X 1818 - rodzice w 1818: Galicja
 1435.    Krzyżanowski Tomasz ur. ok. 1809 ur. Mostki [obw. opoczyński] - wydz. Lekarski od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: Samsonów
 1436.    Kubalski Mikołaj [Ambroży] ur. ok. 1794 ur. woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: nie żyją ojciec szlachcic.
 1437.    Kucharewicz Bazyli ur. ok. 1806 ur. Łosice, obw. siedlecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 5 XII 1827 - rodzice w 1827: nie żyją
 1438.    Kucharski Franciszek [Andrzej, Jędrzej] ur. ok. 1795 ur. Barany, niedaleko Pajęczna - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 10 X 1817 - rodzice w 1817: Pajęczno, obw. kaliski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1439.    Kuczborski Stanisław ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Lipno ojciec szlachcic, urzędnik, exaktor.
 1440.    Kuczkowski Józef [Kalasanty] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, żyje z kapitału.
 1441.    Kuczkowski Narcyz ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1821 - rodzice w 1821: Kraków ojciec szlachcic, dziedzic, właściciel dóbr w Galicji.
 1442.    Kuczyk Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1796 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 8 V 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1443.    Kuczyński Franciszek [Jerzy] ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810 ojciec szlachcic.
 1444.    Kuczyński Jan ur. ok. 1800 ur. Kurowice, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1823 - rodzice w 1823: Uziębły, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1445.    Kudelski Jan ur. ok. 1804 ur. Kudelczyn, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1828 - rodzice w 1828: Kudelczyn ojciec rolnik.
 1446.    Kuhnigh [Kunigh] Hipolit ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 6 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec kupiec, właściciel składu książek.
 1447.    Kulczewski Antoni ur. ok. 1806 ur. Jeziorka, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Siedlce
 1448.    Kulczycki Adam [Joachim] ur. ok. 1809 ur. Puławy - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem., Bud. i Miern.) od 3 IX 1825 - rodzice w 1825: Krzywia, obw. Łuków ojciec szlachcic.
 1449.    Kulesza Aleksander ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Łomża ojciec szlachcic, dziedzic.
 1450.    Kuleszyński Franciszek ur. ok. 1807 ur. Wełecz, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1824 - rodzice w 1824: Konieczno, obw. kielecki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1451.    Kunatt Stanisław ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Poniemoń, pow. mariampolski, woj. augustowskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1452.    Kunat[t] Mikołaj [Bolesław] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Poniemoń, pow. mariam-polski, woj. augustowskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1453.    Kuntze Ferdynand ur. ok. 1804 ur. Lubraniec, obw. kujawski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1826 - rodzice w 1826: Włocławek ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1454.    Kuntze Karol ur. ok. 1799 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1455.    Küntzel Theodor ur. ok. 1809 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych ojciec mieszczanin.
 1456.    Kunżeński Stanisław ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 1457.    Kupiszewski Franciszek Salezy ur. ok. 1803 ur. Żarki, obw. olkuski - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższa) od 1825 - rodzice w 1825: Żarki
 1458.    Kurczyński Augustyn ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 1459.    Kurczyński Józef ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 1460.    Kurdwanowski [Wincenty] Ant[oni] ur. ok. 1790 ur. pow. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1810 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1461.    Kurella Augustyn ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 31 XII 1819 - rodzice w 1819: Mława ojciec mieszczanin, komisarz dóbr rządowych.
 1462.    Kurnicki Teodor ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 30 VI 1817; 8 IX 1819 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec szlachcic, komisarz u Ostrowskich.
 1463.    Kurowski Dominik ur. ok. 1800 ur. Uleż [obw. łukowski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Uleż
 1464.    Kurowski [Franciszek] Ksawery ur. ok. 1796 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, pełnomocnik rodziny Pociejów.
 1465.    Kuszański Aleksander ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 1817 - rodzice w 1817: Kraków - nie ma rodziców
 1466.    Kuszell Antoni ur. ok. 1808 ur. Rafałówka, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1827 - rodzice w 1827: Hożna, obw. białostocki ojciec szlachcic [dziedzic na Litwie].
 1467.    Kuszell Dominik ur. ok. 1801 ur. Rafałówka, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: Hożna, pow. bialski, obw. białostocki ojciec szlachcic, dziedzic na Litwie.
 1468.    Kuszell Jan ur. ok. 1803 ur. Rafałówka, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1822 - rodzice w 1822: Hożna, obw. białostocki, pow. bialski ojciec szlachcic, dziedzic na Litwie.
 1469.    Kuszell Karol ur. ok. 1808 ur. Rafałówka, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1827 - rodzice w 1827: Rafałówka ojciec szlachcic, dziedzic na Litwie.
 1470.    Kuśmierski Michał ur. ok. 1807 ur. Rachów [obw. zamojski] - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Rachów
 1471.    Kuzniczow Julian ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, trudni się kupiectwem.
 1472.    Kuzniczow [Kuźniczew] Bonawentura ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, trudni się kupiectwem.
 1473.    Kwapiszewski Józef ur. ok. 1794 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa
 1474.    Kwasiborski Hieronim ur. ok. 1795 ur. Płockie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1821 ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1475.    Kwasiborski Karol Kazimierz - wydz. Lekarski
 1476.    Kwaśniewski Bonawentura ur. ok. 1810 ur. Staszów [obw. sandomierski] - wydz. Lekarski od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Staszów ojciec szlachcic, dziedzic.
 1477.    Kwaśniewski Jan [Michał] ur. ok. 1805 ur. Staszów [obw. sandomierski] - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 15 XI 1824 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1478.    Kwaśniewski Łukasz - wydz. Prawa i Administracji
 1479.    Kwaśniewski Stanisław ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Staszów [obw. sandomierski] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1480.    Kwiatkowski Adam ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 1481.    Kwiatkowski An[toni] Mar[ian] ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 X 1810.
 1482.    Kwiatkowski Feliks ur. ok. 1801 ur. Kraków - wydz. Lekarski (sekcja Lek. niższy) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Czechy [obw. miechowski]
 1483.    Kwiatkowski Franciszek ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 1484.    Kwiatkowski Franciszek ur. ok. 1811 ur. Opoczno - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1485.    Kwiatkowski Jan ur. ok. 1808 ur. Sulejów, obw. piotrkowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 18 IX 1826; IX 1826 - rodzice w 1826: Sulejów
 1486.    Kwiatkowski Jan [Stefan] ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic.
 1487.    Kwiatkowski Józef ur. ok. 1811 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: Chełm ojciec szlachcic, pod-sędek w Sądzie Pokoju w Kazimierzu.
 1488.    Kwiatkowski Karol ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic.
 1489.    Kwiatkowski Paweł ur. ok. 1806 ur. Karczew [obw. stanisławowski] - wydz. Lekarski od 15 IX 1828 - rodzice w 1828: Karczew ojciec mieszczanin.
 1490.    Kwiatkowski Teofil [Antoni Jaxa] ur. ok. 1809 ur. Pułtusk - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Matem.) od 27 IX 1825 - rodzice w 1825: Pułtusk ojciec mieszczanin, piwowar, właściciel domu, kamienicy, browaru, gorzelni.
 1491.    Kwilecki Walerian ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Kobylniki, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1492.    Łabęcki Hieronim [Hilary Stanisław] ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Matematyka i Prawo) od 28 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, mecenas.
 1493.    Łabęcki Julian ur. ok. 1807 ur. Mirów, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Ligota Murowa, obw. olkuski ojciec szlachcic.
 1494.    Łabęcki Ludwik ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814.
 1495.    Łabęcki Władysław ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 10 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, mecenas.
 1496.    Łabędzki Józef ur. ok. 1799 ur. Offenbach nad Renem - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: matka - Warszawa ojciec mieszczanin.
 1497.    Łabuński Deukalion ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 X 1828 - rodzice w 1828: Łągowice, obw. rawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1498.    Łącki Adolf ur. ok. 1805 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1825 - rodzice w 1825: Bolesław, obw. olkuski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1499.    Łącki Seweryn ur. ok. 1810 ur. Janików [obw. opoczyński] - wydz. Lekarski od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 1500.    Łada Antoni ur. ok. 1808 ur. Sokołów, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 X 1828 - rodzice w 1828: Sokołów
 1501.    Ładachowski Szymon ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: Lublin ojciec mieszczanin, urzędnik, służący, lokaj.
 1502.    Lafleur Stanisław ur. ok. 1803 ur. Poznań - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Poznań ojciec mieszczanin.
 1503.    Łaguna Błażej ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 1504.    Lalewicz Aleksander ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt. cywil.) od 26 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic.
 1505.    Lanckoroński Dionizy ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 - rodzice w 1811: [Warszawa] ojciec mieszczanin.
 1506.    Lange Hilarion [Hilary] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1821 - rodzice w 1821: Poznań ojciec mieszczanin, matka dziedziczka kamienicy, żyje z kapitału.
 1507.    Langer Karol ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1508.    Langer Piotr ur. ok. 1792 ur. [Warszawa;] - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1509.    Langner Józef ur. ok. 1805 ur. Garbów, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 5 X 1826 - rodzice w 1826: Chudowola ojciec szlachcic, dziedzic.
 1510.    Langowski Walenty ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 24 IV 1816 - rodzice w 1816: Chełm ojciec mieszczanin.
 1511.    Larisch Konrad ur. ok. 1805 ur. Staszków, obw. sandomierski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 IX 1826 - rodzice w 1826: Staszków
 1512.    Łaski Karol ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 XII 1818 - rodzice w 1818: woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1513.    Laskowski Ludwik ur. ok. 1804 ur. Chrosno, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1824 - rodzice w 1824: Sufczyn, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1514.    Laskowski Ludwik ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 5 I 1820 - rodzice w 1820: Nowa Kolonia, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, rodzice żyją z kapitału.
 1515.    Laskowski Piotr ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 24 I 1820 - rodzice w 1820: Biała, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, rodzice żyją z kapitału.
 1516.    Lasocki Aleksander ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Smoszew, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1517.    Lasocki August ur. ok. 1805 ur. Byszew, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1824 - rodzice w 1824: Byszew ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1518.    Lasocki Ludwik ur. ok. 1806 ur. Byszew, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1824 - rodzice w 1824: Byszew ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1519.    Łaszcz Tomasz ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 4 XI 1822 - rodzice w 1822: Staniszewice, obw. warszawski ojciec szlachcic.
 1520.    Łaszczyński Feliks ur. ok. 1809 ur. Powązki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 1521.    Łaszczyński Ignacy ur. ok. 1806 ur. Parysów, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1825 - rodzice w 1825: Parysów ojciec szlachcic, dziedzic.
 1522.    Łaszczyński Lucjan [Józef] ur. ok. 1802 ur. Nowy Dwór, pow. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1821 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1523.    Łaszewski Jan ur. ok. 1798 ur. Buchwald [Pomerania] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1823 - rodzice w 1823: Buchwald ojciec szlachcic, dziedzic.
 1524.    Lauber Emiliusz [Franciszek] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin, pastor.
 1525.    Laurenkiewicz Jan ur. ok. 1776 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Kraków.
 1526.    Laurysiewicz Konstanty ur. ok. 1796 ur. Zborony, gub. wołyńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 24 XI 1824 - rodzice w 1824: Pere-sołowice, obw. hrubieszowski ojciec duchowny greckokatolicki.
 1527.    Laurysiewicz Leon ur. ok. 1798 ur. Peresołowice - wydz. Teologiczny od 14 X 1819 - rodzice w 1819: Peresołowice ojciec proboszcz obrządku greckiego.
 1528.    Łaźniewski Jan ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1529.    Le Brun Aleksander [Antoni] ur. ok. 1803 - wydz. Lekarski od 2 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1530.    Le Brun Piotr ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1531.    Le Brun Tomasz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1532.    Łebkowski Antoni ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 IV 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1533.    Łebkowski Rajmund [Feliks] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1534.    Łebkowski Teodor ur. ok. 1802 ur. Jarluty, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Jar-luty ojciec dziedzic wsi.
 1535.    Lechnerowicz Franciszek ur. ok. 1799 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1536.    Lechnerowicz Tadeusz ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Strachówka [obw. stanisławowski] ojciec mieszczanin.
 1537.    Lęczowski [Lenczowski] Apolinary ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 1538.    Lederer Jan [Krzysztof] ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, kupiec.
 1539.    Lędziewicz [Łączewicz] Kasper ur. ok. 1803 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 19 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1540.    Leinweber [Lainweber] Antoni Józef ur. ok. 1801 ur. Słupca - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1823 - rodzice w 1823: Słupca ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1541.    Leinweber [Lainweber] Leopold [Maksymilian] ur. ok. 1803 ur. Słupca - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1822 - rodzice w 1822: Słupca ojciec mieszczanin, aptekarz.
 1542.    Lemański Ludwik ur. ok. 1809 ur. Poczesna, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Poczesna ojciec szlachcic, dziedzic.
 1543.    Lembke Edward ur. ok. 1809 ur. Serock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1544.    Łempicki Adolf ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Malużyn, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1545.    Łempicki Faustyn ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji od 1814 - rodzice w 1814: [Płock] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1546.    Łempicki Ignacy ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Nosków, obw. płocki ojciec szlachic, dziedzic.
 1547.    Łempicki Stanisław ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Zalesie, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1548.    Lenkiewicz Michał ur. ok. 1800 ur. Lublin - wydz. Teologiczny od 10 X 1821 - rodzice w 1821: Lublin ojciec mieszczanin.
 1549.    Łępicki [Łempicki] Wojciech [Napoleon] ur. ok. 1806 ur. Szczawin, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Szczawin ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1550.    Lesiecki Ignacy ur. ok. 1809 ur. Łomazy, pow. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 XII 1827 - rodzice w 1827: Łomazy
 1551.    Lesiewicz Jerzy ur. ok. 1809 ur. Gierajce, obw. sejneński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic.
 1552.    Lesiewicz Piotr ur. ok. 1808 ur. Grodzisk, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 15 XI 1828 - rodzice w 1828: Opypy, obw. warszawski
 1553.    Lesiewski Józef ur. ok. 1809 ur. Marulewo [obw. koniński] - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Konin
 1554.    Lesiński Ignacy ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 XI 1809 - rodzice w 1809: Kościana ojciec szlachcic.
 1555.    Lesiński Piotr ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 8 VI 1816 - rodzice w 1816: Kościana ojciec szlachcic.
 1556.    Łęski Adam Tytus Michał ur. ok. 1799 ur. [Kraków] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1816 - rodzice w 1816: Warszawa ojciec szlachcic; dziedzic.
 1557.    Leski Jan ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815.
 1558.    Lesser Aleksander ur. ok. 1814 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych od 1830 ojciec mieszczanin, właściciel domu bankowego.
 1559.    Leszczyński Jan ur. ok. 1794 ur. [Opoczno] - wydz. Lekarski od 9 XII 1818 - rodzice w 1818: Opoczno, woj. lubelskie ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 1560.    Leszczyński Jan Nepomucen ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Konin ojciec szlachcic, dziedzic, radca Rady Municypalnej m. Kalisza.
 1561.    Leszczyński Jan [Tomasz] ur. ok. 1811 ur. Braiłów [Brahiłów], gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1829 - rodzice w 1829: Machnówka, gub. podolska ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1562.    Leśkiewicz Józef ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik municypalny, radny m. Warszawy.
 1563.    Leśniewski Antoni ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 X 1819 - rodzice w 1819: Muchnice, pow. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic, sędzia Trybunału Cywilnego.
 1564.    Leśniewski Hieronim ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 24 X 1818 - rodzice w 1818: W. Ks. Poznańskie
 1565.    Leśniewski Józef ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 X 1819 - rodzice w 1819: Muchnice, obw. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic, sędzia Trybunału Cywil.
 1566.    Leśniewski Władysław ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1567.    Leśniowski Jan ur. ok. 1804 ur. Ujkowice, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Mogielnica, obw. warszawski
 1568.    Łętowski Józef ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Białoruś
 1569.    Lewandowski Jakub ur. ok. 1794 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 10 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa ojciec szlachcic.
 1570.    Lewandowski Kazimierz ur. ok. 1809 ur. Kałęczyn, pow. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: Gródka, obw. siedlecki
 1571.    Lewandowski Michał [Hieronim] ur. ok. 1795 ur. [Zamość] - wydz. Lekarski od 15 XI 1815 - rodzice w 1815: Zamość ojciec mieszczanin.
 1572.    Lewandowski Piotr ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 10 X 1817 - rodzice w 1817: Łęczyca
 1573.    Lewicki Jan Nepomucen - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1574.    Lewicki Wincenty ur. ok. 1797 ur. [Opole] - wydz. Lekarski od 23 X 1817 - rodzice w 1817: Opole.
 1575.    Lewicki Władysław ur. ok. 1812 ur. Kraków - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Kraków
 1576.    Lewiński August Feliks ur. ok. 1804 ur. Dargolewo, dep. Kwidzyń w Prusiech - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Dargolewo ojciec szlachcic.
 1577.    Lewiński Tadeusz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) ojciec szlachcic.
 1578.    Lewiński Tadeusz ur. ok. 1806 ur. Słomkowo, obw. radziejowski - wydz. Teologiczny od 23 X 1826 - rodzice w 1826: Kruszynek, obw. radziejowski ojciec szlachcic.
 1579.    Lewkowicz Feliks ur. ok. 1813 ur. Haguenau - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 XI 1828 - rodzice w 1828: Kraków
 1580.    Lieder Franciszek ur. ok. 1790 ur. [Biesów] - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 7 XI 1817 - rodzice w 1817: Biesów koło Reszla, Warmia ojciec mieszczanin, organista, nauczyciel.
 1581.    Liedke Aleksander ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1582.    Ligęza Onufry ur. ok. 1792 ur. Szczypiska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Szczypiska, obw. sejneński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1583.    Ligowski Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1818 - rodzice w 1818: Płock ojciec szlachcic, dziedzic.
 1584.    Lilpop Józef ur. ok. 1803 - wydz. Lekarski
 1585.    Linhard [Linhardt] Karol ur. ok. 1804 ur. Kielce - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 4 X 1824 - rodzice w 1824: Kraków ojciec lekarz, prof. weterynarii w Krakowie.
 1586.    Linowski Konstanty ur. ok. 1806 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 6 IX 1823 - rodzice w 1823: Tułowice, obw. socha-czewski ojciec szlachcic, dziedzic, senator Król. Pol.
 1587.    Lipiński Jan ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 16 X 1821 - rodzice w 1821: Płock ojciec szlachcic, kupiec.
 1588.    Lipiński Leon ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 30 X 1819 - rodzice w 1819: Galicja
 1589.    Lipiński Tadeusz ur. ok. 1797 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 1817 - rodzice w 1817: Kamionka, Płockie ojciec szlachcic.
 1590.    Lipiński Tymoteusz ur. ok. 1799 ur. [Dereczyn, gub. grodzieńska] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IV 1820 ojciec szlachcic, major wojsk polskich.
 1591.    Lipnicki Julian ur. ok. 1805 ur. Radzików Oczki, pow. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1823 - rodzice w 1823: Radzików ojciec szlachcic, dziedzic.
 1592.    Lisiecki Dominik ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1593.    Lisiecki Feliks ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Beyta, pow. łosicki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1594.    Lisiecki Józef ur. ok. 1803 ur. Orzeszków, obw. kaliski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Wólka Dziornińska, obw. sieradzki ojciec szlachcic.
 1595.    Lisiecki Łukasz ur. ok. 1803 ur. Beydy, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: opiekun woj. podlaskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1596.    Lisowski Józef ur. ok. 1808 ur. Tyszowce, obw. Hrubieszów - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec duchowny greckokatol.
 1597.    Lisowski Ludwik ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 21 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa
 1598.    Lissowski [Lisowski] Pacyfik ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1810.
 1599.    Liszewski Karol ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 6 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, utrzymuje oberżę.
 1600.    Liszkiewicz Grzegorz ur. ok. 1798 ur. woj. lubelskie - wydz. Lekarski od 23 XI 1818 - rodzice w 1818: [Potarzyn] ojciec duchowny greckokatolicki.
 1601.    Loewe Adolf [Adam] ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1602.    Łojewski Józef ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816
 1603.    Łopatecki Władysław ur. ok. 1803 ur. Sulborawiec, Opoczyńskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Fizycz.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Wierzbica, Radomskie
 1604.    Łossowski Wincenty ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic.
 1605.    Lottich Jan ur. ok. 1800 ur. Polod - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 XII 1820 - rodzice w 1820: Polod, obw. włodawski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1606.    Łuba Jan Kanty ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1821 - rodzice w 1821: [Warszawa] ojciec szlachcic, radca stanu, dyrektor generalny Skarbu Księstwa Warszawskiego.
 1607.    Łuba Mateusz ur. ok. 1804 ur. Skrzypki, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1828 - rodzice w 1828: Skrzypki ojciec rolnik. Syn Karola.
 1608.    Lubański Aleksander - wydz. Prawa i Administracji
 1609.    Lubecki Konstanty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: matka Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik.
 1610.    Lubieniecki Józef ur. ok. 1807 ur. Ostrów, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 1611.    Łubieński Feliks ur. ok. 1810 ur. Guzów, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Gole, obw. błoński ojciec hrabia, dziedzic.
 1612.    Łubieński Henryk ur. ok. 1793 ur. Praga Czeska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808 ojciec hrabia, minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego.
 1613.    Łubieński Józef ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji
 1614.    Łubieński Napoleon [Adam] ur. ok. 1806 ur. Głowczyn, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Kamionka, obw. wieluński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1615.    Łubieński Napoleon [Leon] ur. ok. 1811 ur. Paryż - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec [hrabia, generał],
 1616.    Łubieński Stanisław ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Oku-niew, obw. Stanisławów ojciec hrabia, dziedzic.
 1617.    Lubiński Józef ur. ok. 1791 ur. [Łask, obw. sieradzki] - wydz. Lekarski od 26 II 1819 - rodzice w 1819: w Galicji ojciec mieszczanin stanu żydowskiego.
 1618.    Łubkowski Wincenty ur. ok. 1805 ur. Sieradz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1825 - rodzice w 1825: Kalisz ojciec szlachcic, właściciel domu.
 1619.    Lubliński (nazwisko rodowe Motosznowicz) Julian ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji
 1620.    Lubomski Franciszek ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych od 1815.
 1621.    Lubowicki Feliks ur. ok. 1799 ur. Sejny - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 26 IX 1818 - rodzice w 1818: Sejny
 1622.    Lubowicki [Lubowidzki] Wiktor ur. ok. 1806 ur. Jastrzębno, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 23 XI 1825 - rodzice w 1825: Jastrzębno ojciec szlachcic, dziedzic.
 1623.    Lubowidzki Józef Gabriel ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji
 1624.    Łuczay [Łuczaj] Jan [Antoni] ur. ok. 1794 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic, nie wylegitymowany.
 1625.    Łuczyński Wincenty ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. lubelskie ojciec szlachcic, sędzia Trybunału Cywil.
 1626.    Ludwig Edward ur. ok. 1803 ur. Płock - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Płock ojciec mieszczanin, krawiec.
 1627.    Ludwig Juliusz [Adolf Teodor] ur. ok. 1808 ur. Płock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock ojciec mieszczanin, krawiec.
 1628.    Łukaszewicz Jozafat [Ignacy] ur. ok. 1791 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk i Sztuk Pięknych) od 1817 - rodzice w 1817: Wilno [Żyżmory na Kowieńszczyźnie] ojciec szlachcic.
 1629.    Łukaszewicz [Łukasiewicz] Kazimierz ur. ok. 1805 ur. Karczew - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Łaskarzew [obw. garwoliński] ojciec mieszczanin, pisarz.
 1630.    Łukomski Adam ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Garwolińskie ojciec mieszczanin.
 1631.    Łukowski Stanisław ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Działyń, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1632.    Łuniewski Franciszek ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1633.    Łuszczewski Adam ur. ok. 1797 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: nie ma rodziców ojciec [szlachcic, dziedzic, minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego].
 1634.    Łuszczewski Michał ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, były minister spraw wewnętrznych Ks. Warsz.
 1635.    Łuszczewski Wacław [Józef] ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny od 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, były minister Księstwa Warszawskiego.
 1636.    Łuszczkiewicz Daniel - wydz. Prawa i Administracji
 1637.    Łuszczkiewicz Stanisław [Kostka] ur. ok. 1805 ur. Jędrzejów - wydz. Lekarski (sekcja Med., Chir. wyższa) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Jędrzejów
 1638.    Lutosławski Wincenty ur. ok. 1791 ur. [Kalisz] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1811 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1639.    Lutowski Wojciech ur. ok. 1808 ur. Jabłonnica, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1 X 1827 - rodzice w 1827: Szydłówek Opoczyński
 1640.    Lutterkorth Wilhelm ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 2 X 1808.
 1641.    Lutwiński - wydz. Prawa i Administracji
 1642.    Łysiński Aleksander ur. ok. 1807 ur. Lubunie, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, prokurator przy Sądzie Kryminalnym.
 1643.    Łyszczyński Anzelm ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 X 1820 - rodzice w 1820: matka Markowiczyzna, obw. białostocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1644.    Łyszczyński Stanisław ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern. i Architekt.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Makrowszczyzna, obw. białostocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1645.    Łytkowski Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1820 - rodzice w 1820: Przegaliny, obw. radzyński ojciec szlachcic, duchowny wyznania greckiego w Przegalinie.
 1646.    Macharzyński Ignacy ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 XI 1819 - rodzice w 1819: Podzamcze Chęcińskie, obw. kielecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1647.    Machczyński Ignacy ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 9 XI 1819 - rodzice w 1819: Sosnowo, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1648.    Machczyński Marcel[i] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1649.    Machczyński Piotr ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1650.    Machnacki Maksymilian ur. ok. 1805 ur. Konie, pow. czerski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 29 IX 1824 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1651.    Maciejewski Antoni ur. ok. 1787 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa ojciec mieszczanin
 1652.    Maciejewski Ignacy ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 4 V 1815 - rodzice w 1815: Warszawa.
 1653.    Maciejowski Feliks ur. ok. 1806 ur. Piotrków - wydz. Lekarski od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Piotrków
 1654.    Maciejowski Franciszek ur. ok. 1798 ur. Piotrków - wydz. Prawa i Administracji - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, prof. szkoły wojew.
 1655.    Maciejowski Ignacy ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1817 - rodzice w 1817: Piotrków ojciec szlachcic, nauczyciel publiczny w szkołach piotrkowskich.
 1656.    Maciejowski Ignacy ur. ok. 1804 ur. Kalisz - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 20 X 1826 - rodzice w 1826: Kalisz
 1657.    Maciejowski Jan ur. ok. 1804 ur. Prądnik [woj. krakowskiej - wydz. Lekarski od 24 IX 1823 - rodzice w 1823: Wierzbica ojciec mieszczanin.
 1658.    Maciszewski Antoni ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: Staszów, obw. sandomierski
 1659.    Mackrott [Makrott] Henryk ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 7 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec fryzjer, perukarz teatralny.
 1660.    Madan Seweryn ur. ok. 1810 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Kozodawy, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic, prokurator Trybunału Cywilnego w Lublinie.
 1661.    Mademann Karol ur. ok. 1806 ur. Schlavee [Prusy] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1827 - rodzice w 1827: Schlavee ojciec mieszczanin.
 1662.    Maderski Antoni ur. ok. 1798 ur. Łuck. gub. wołyńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1820; 1818
 1663.    Madeyski Leonard ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 2 XI 1818 - rodzice w 1818: gub. kijowska ojciec szlachcic, dziedzic.
 1664.    Magierowski Stanisław ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa ojciec mieszczanin.
 1665.    Magnuszewski Dominik ur. ok. 1810 ur. [Ustanów], obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Sulejów, obw. krakowski ojciec szlachcic, urzędnik publiczny [właściciel wsi].
 1666.    Magnuszewski Stanisław ur. ok. 1804 ur. Kuflew - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Kuflew, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1667.    Majer Jan ur. ok. 1806 ur. Łowicz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Łowicz ojciec mieszczanin.
 1668.    Majeranowski Jan ur. ok. 1808 ur. Dobrzeniec Mniejszy, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Miętne, obw. łukowski ojciec szlachcic, komisarz dóbr.
 1669.    Majerczak Maciej ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 1820 - rodzice w 1820: Stara Wieś (starostwo piskie, Węgry] ojciec mieszczanin, kupiec, dziedzic.
 1670.    Majerski Karol ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 V 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec szlachcic.
 1671.    Majewski Ambroży ur. ok. 1806 ur. Pietrowice, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 21 X 1826 - rodzice w 1826: obw. warszawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1672.    Majewski Antoni ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic.
 1673.    Majewski Franciszek ur. ok. 1808 ur. Opole - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: Opole [obw. lubelski] ojciec ojciec rolnik, matka mieszczanka, właścicielka domu.
 1674.    Majewski Ignacy ur. ok. 1811 ur. Szulmierzyce, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Kalisz ojciec szlachcic.
 1675.    Majewski Jan [Ksawery] ur. ok. 1793 ur. Ciemniewków, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1811 - rodzice w 1811: Ciemniewków ojciec szlachcic, dziedzic.
 1676.    Majewski Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1677.    Majewski Kajetan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1819 - rodzice w 1819: matka obw. lubelski ojciec szlachcic, urzędnik w Kazimierzu.
 1678.    Majewski Stanisław ur. ok. 1806 ur. Sandomierz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Krynki, obw. opatowski ojciec mieszczanin, właściciel szynku.
 1679.    Majewski Stanisław ur. ok. 1794 ur. [Lublin] - wydz. Lekarski od 6 V 1811; 30 IX 1822 - rodzice w 1811: Lublin ojciec mieszczanin.
 1680.    Majewski Tomasz ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1811 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1681.    Majewski Wincenty ur. ok. 1806 ur. [Mikułowice] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Krymki, obw. opatowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1682.    Majorkowski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 20 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, żyje z kapitału.
 1683.    Makowiecki Bonifacy ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 7 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1684.    Makowiecki Franciszek ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 17 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa [Praga].
 1685.    Makowski Antoni ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 6 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic.
 1686.    Malcz Teofil [Jan Bogumił] Konstanty ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, doktor medycyny.
 1687.    Malcz Wilhelm [Jan Fryderyk] ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 9 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin, lekarz.
 1688.    Malczewski Edward ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 20 IX 1817 - rodzice w 1817: Gałaszyn, Poznańskie
 1689.    Malinowski Antoni ur. ok. 1802 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: Grabowo, obw. augustowski ojciec szlachcic.
 1690.    Malinowski Jakub ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1691.    Malinowski Jan ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. lubelskie ojciec szlachcic.
 1692.    Malinowski Józef ur. ok. 1808 ur. Rochacze, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Lisów, obw. stopnicki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1693.    Malinowski Leon ur. ok. 1804 ur. Zaręby, obw. ostrołęcki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Zaręby
 1694.    Malinowski Norbert Eugeniusz - wydz. Prawa i Administracji
 1695.    Malinowski Stanisław ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1810 ojciec szlachcic.
 1696.    Malinowski Stanisław ur. ok. 1812 ur. Raków, obw. kielecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Med., Fil.) od 5 IX 1829 - rodzice w 1829: Kielce ojciec szlachcic.
 1697.    Malinowski Tomasz ur. ok. 1801 ur. [Żabia Wola, woj. lubelskie] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Tuszów, obw. i woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1698.    Maliński Franciszek ur. ok. 1807 ur. Pyzdry, obw. koniński - wydz. Lekarski (sekcja Farmo) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Pyzdry
 1699.    Maliński Józef ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys.) od 21 XII 1821 - rodzice w 1821: krewni - Koźminek, obw. kaliski ojciec mieszczanin.
 1700.    Maliszewski Antoni ur. ok. 1802 ur. Maliszew, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Maliszew ojciec szlachcic.
 1701.    Maliszewski [Józef] Kalasanty ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauk Pięknych, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Kraków
 1702.    Małkowski Kalikst ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1822 - rodzice w 1822: Bylice, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1703.    Marcel Feliks ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt. cywil.) od 4 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, nauczyciel.
 1704.    Marchocki Antoni ur. ok. 1805 ur. Kudelczyn, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 IX 1827 - rodzice w 1827: Kudelczyn ojciec szlachcic.
 1705.    Marciejewski Stanisław ur. ok. 1802 ur. [Kretynga] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Wilno ojciec szlachcic.
 1706.    Marciejewski Wincenty ur. ok. 1808 ur. Wilno - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 28 IX 1826 - rodzice w 1826: gub. wileńska
 1707.    Marcinkowski Baltazar ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Myszyniec, obw. pułtuski: ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1708.    Marczewski Ignacy ur. ok. 1805 ur. Idanowice, obw. kielecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Jędrzejów ojciec szynkarz (w dobrach rządowych).
 1709.    Marjański Jakub ur. ok. 1795 ur. Czerwonka [obw. stanisławowski] - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa Praga
 1710.    Markiewicz Jan ur. ok. 1810 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: Płock ojciec szlachcic, urzędnik miejski.
 1711.    Markiewicz Stanisław ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa ojciec szlachcic.
 1712.    Markowicz Wincenty ur. ok. 1805 ur. Kowal, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 XI 1827 - rodzice w 1827: Kowal ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 1713.    Markowski Aleksander ur. ok. 1802 ur. Smoluchy, dep. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Olszanka, obw. pułtuski [w księdze Olszamie] ojciec szlachcic, zastawnik gospodarz.
 1714.    Markowski Antoni ur. ok. 1799 ur. Smoluchy, dep. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Olszanka, obw. pułtuski, woj. płockie ojciec szlachcic, zastawnik gospodarz.
 1715.    Markowski Feliks ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, plenipotent.
 1716.    Markowski Ignacy ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 1717.    Markowski Karol ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: pow. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1718.    Marszałkiewicz Stanisław ur. ok. 1789 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1719.    Marszewski Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 XI 1820 - rodzice w 1820: Mniszków, pow. opoczyński ojciec szlachcic.
 1720.    Marszulewicz Jan ur. ok. 1802 ur. Kazanów, obw. radomski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Skaryszów, obw. radomski
 1721.    Maruszewski Marceli ur. ok. 1808 ur. Szczypiorno, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 6 IX 1827 - rodzice w 1827: matka, Szczy-piorno ojciec szlachcic, dziedzic dóbr.
 1722.    Maruszewski Piotr ur. ok. 1807 ur. Międrzewica, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Międrzewica ojciec włościanin, ekonom.
 1723.    Maruszewski Telesfor ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 4 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa
 1724.    Maryjewski Stanisław ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 1725.    Marylski Eustachy [Anastazy] ur. ok. 1804 ur. Rozlazłów, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 IX 1823 - rodzice w 1823: Książenice, obw. płoński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1726.    Maskuleni Mateusz ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 2 XII 1820 - rodzice w 1820: pow. rosieński ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1727.    Masłowski Andrzej ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic wsi, mecenas.
 1728.    Masłowski Karol ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 IX 1826 - rodzice w 1826: matka, Warszawa ojciec szlachcic, mecenas, dziedzic.
 1729.    Mastelski Mateusz ur. ok. 1797 ur. Krzeczów, cyrkuł myślenicki [Galicja] - wydz. Lekarski od 22 IX 1823 ojciec szlachcic.
 1730.    Mastelski Stanisław ur. ok. 1805 ur. Drochlin, obw. olkuski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1731.    Mastelski Wincenty ur. ok. 1799 ur. [Drochlin] obw. olkuski - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa, rok 2) od 13 X 1821 - rodzice w 1821: Kraków ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1732.    Maszadro Józef ur. ok. 1805 ur. Częstochowa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec mieszczanin.
 1733.    Maszyński Piotr ur. ok. 1809 ur. Sandomierz - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz., Admin.) od 10 X 1829 - rodzice w 1829: Sandomierz matka
 1734.    Matczyński Stanisław ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. dróg i mostów) od 10 XII 1821 - rodzice w 1821: Górki, obw. stop-nicki ojciec szlachcic.
 1735.    Matuszyński Jan [Fryderyk] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, doktor medycyny.
 1736.    Mauersberger Ernest ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Architekt, cywil.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Łęczyca ojciec mieszczanin, fizyk obwodowy w Łęczycy.
 1737.    Mauersberger Ludwik ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 11 XI 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec mieszczanin, lekarz w Łęczycy (fizyk obwodowy).
 1738.    Max Wincenty ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1820 - rodzice w 1820: Kalisz ojciec mieszczanin, obywatel miejski.
 1739.    Mazowiecki Onufry ur. ok. 1810 ur. Strzegowo, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1829 - rodzice w 1829: Płock ojciec szlachcic, dziedzic.
 1740.    Mazurkiewicz Franciszek ur. ok. 1803 ur. Stężyca, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1823 - rodzice w 1823: Stężyca ojciec mieszczanin.
 1741.    Mazurkiewicz Jędrzej ur. ok. 1810 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Kraśnik ojciec mieszczanin, nauczyciel.
 1742.    Mazurkiewicz Walenty ur. ok. 1807 ur. Kielce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Kielce ojciec rzemieślnik, szewc.
 1743.    Meciszewski Hilary ur. ok. 1801 ur. [Kraków] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1820 - rodzice w 1820: Kraków ojciec szlachcic, pułkownik wojska polskiego.
 1744.    Mędrzecki [Józef] Ignacy ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1809.
 1745.    Meleniewski Antoni ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji od 5 XI 1819 - rodzice w 1819: Machnówka, gub. kijowska
 1746.    Meller Jan ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Nauki Przyrodn.) od 25 IX 1820 - rodzice w 1820: Lipno, obw. lipnowski ojciec szlachcic, urzędnik.
 1747.    Mendelson Juliusz - wydz. Lekarski
 1748.    Mętlewicz Józef [Kalasanty] ur. ok. 1808 ur. Radziejów, obw. kujawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 X 1826 - rodzice w 1826: Radziejów ojciec mieszczanin.
 1749.    Meynert [Majnert] Józef ur. ok. 1814 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec medalier mennicy.
 1750.    Meyzer [Mejzer] Karol ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 18 XII 1819 - rodzice w 1819: matka -Nowy Dwór
 1751.    Meyzer [Mejzner] Ludwik Wilhelm ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. Wodne) od 18 XII 1819 - rodzice w 1819: matka Nowy Dwór ojciec szlachcic.
 1752.    Meyzner [Mayzner, Mejzner, Mejsner] Józef ur. ok. 1802 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: rodzice nie żyją ojciec wyższy oficer.
 1753.    Miączyński Aleksander ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Wieniec, obw. kujawski ojciec szlachcic, ziemianin w Konińskiem, hrabia.
 1754.    Miałkowski Józef ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 7 XI 1809 - rodzice w 1809: Raciąż ojciec felczer w Kawalerii Narodowej.
 1755.    Mianowski Ludwik ur. ok. 1804 ur. Stawiec, obw. janowski, woj. lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Trzydnik, obw. janowski ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1756.    Miaskowski Feliks [Kacper] ur. ok. 1809 ur. Piotrków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1757.    Miaskowski Franciszek ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 ojciec obywatel ziemski.
 1758.    Michałowski Bartłomiej ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 1759.    Michałowski Feliks Władysław ur. ok. 1813 - wydz. Lekarski
 1760.    Michałowski Kazimierz ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Pańskie, pow. i obw. białostocki ojciec szlachcic.
 1761.    Michałowski Kazimierz ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern. i Bud.) od 24 XI 1820 - rodzice w 1820: Miastkowice, pow. piński, gub. mińska
 1762.    Michałowski Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 19 XII 1820 - rodzice w 1820: Ostasz, pow. białostocki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1763.    Michalski Andrzej ur. ok. 1803 ur. Piotrków [Trybunalski] - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Teolog.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Piotrków
 1764.    Michalski Florian ur. ok. 1805 ur. Bestwina (Galicja) - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Bogucice, obw. stobnicki ojciec szlachcic.
 1765.    Michalski Piotr Karol ur. ok. 1810 ur. Skalbmierz, obw. miechowski - wydz. Lekarski od 1 X 1829 - rodzice w 1829: Kielce ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1766.    Michiński [Michliński] Jan [Kanty] ur. ok. 1809 ur. Kraków - wydz. Lekarski od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Kielce ojciec asesor przy sądzie karnym.
 1767.    Michniewski Jan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1808 ojciec szlachcic.
 1768.    Mickel Henryk ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 28 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 1769.    Mieczkowski Ignacy ur. ok. 1801 ur. Terpiłówka, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1824 - rodzice w 1824: Terpiłówka ojciec szlachcic, dziedzic.
 1770.    Miecznikowski Michał ur. ok. 1806 ur. Mańkowice, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, ławnik miejski Warszawy.
 1771.    Mieczyński Maciej ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic.
 1772.    Mierczyński Adam ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 9 X 1818 - rodzice w 1818: Białostockie
 1773.    Mierzejewski Wincenty ur. ok. 1808 ur. Pułków, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 X 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1774.    Mierzowski Julian ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Pestkowice, Śląsk
 1775.    Mieszkowski Jan [Gwalbert] ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 15 X 1817 - rodzice w 1817: Poniaty, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1776.    Mieszkowski Wojciech ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Ruda, pow. kielecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1777.    Mijakowski Kajetan ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 2 XI 1821 - rodzice w 1821: Iłów, obw. gostyński ojciec szlachcic, trudni się malarstwem.
 1778.    Miklaszewski Andrzej ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Tykocin
 1779.    Miklaszewski Józef ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Kalisz ojciec szlachcic.
 1780.    Miklaszewski Józef ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic kamienicy.
 1781.    Miklaszewski Michał ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 2 XI 1815 - rodzice w 1815: Warszawa.
 1782.    Miklaszewski Michał Jakub ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1783.    Mikołajewicz Franciszek ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 XI 1809 - rodzice w 1809: VI.Warszawa
 1784.    Mikołajewicz Ignacy ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 14 XI 1815 - rodzice w 1815: Kraków.
 1785.    Mikoszewski Jan ur. ok. 1804 ur. Szreńsk obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1825 - rodzice w 1825: Szreńsk ojciec szlachcic, dziedzic.
 1786.    Mikuliński Filip ur. ok. 1779 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 1787.    Mikuliński Jan [Jakub] ur. ok. 1781 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 1 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 1788.    Mikuliński Mateusz ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1789.    Mikułowski Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 X 1820 - rodzice w 1820: Suchowola, obw. radzyński ojciec szlachcic, był w wojsku, żyje z emerytalnej pensji.
 1790.    Mikułowski Zenon ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 XI 1820 - rodzice w 1820: Gościeradów, obw. kraśnicki ojciec szlachcic, rządca dóbr, dzierżawca.
 1791.    Mile [Mille] Jan ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski od 7 IV 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin, puszkarz, fabrykant nitkowego złota i srebra; ojczym - kaflarz.
 1792.    Milewski Aleksander ur. ok. 1802 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 17 IX 1819 - rodzice w 1819: gub. kijowska
 1793.    Milewski Antoni ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski
 1794.    Milewski Dominik ur. ok. 1787 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 I 1810.
 1795.    Milewski Hyacinth ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 17 IX 1819 - rodzice w 1819: gub. kijowska
 1796.    Milewski Karol ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: woj. mazowieckie
 1797.    Milewski Wojciech ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 1798.    Miłkowski Ignacy ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. sandomierskie ojciec szlachcic.
 1799.    Miłkowski Konstanty ur. ok. 1809 ur. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 X 1829 - rodzice w 1829: Milejów, obw. warcki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1800.    Milowicz Karol ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810 - rodzice w 1810: [Modryniec, pow. hrubieszowski] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1801.    Milski Teodor Ignacy ur. ok. 1801 ur. woj. kieleckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: nie żyją
 1802.    Milżecki Ferdynand ur. Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) ojciec szlachcic.
 1803.    Minasowicz [Jan] Klemens ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, żyje z dochodów domu.
 1804.    Mintzer [Müntzer] Karol ur. ok. 1804 ur. Częstochowa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 X 1823 - rodzice w 1823: Częstochowa
 1805.    Mirecki Wawrzyniec ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Stok, pow. opoczyński, woj. sandomierskie ojciec szlachcic.
 1806.    Miroszewski [Mieroszewski] Ambroży [Antoni] ur. ok. 1802 ur. Stawki, obw. radzyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys., Mal.) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Słowatycze
 1807.    Mirowski Józef ur. ok. 1807 ur. Bedoń, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 IX 1825 - rodzice w 1825: Matczew, obw. rawski ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1808.    Mirowski Rafał ur. ok. 1806 ur. Bendoń, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1825 - rodzice w 1825: Matczew, obw. rawski ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1809.    Mirzecki Tomasz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1821 - rodzice w 1821: Wągrodzk, Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin.
 1810.    Misiurski Edward ur. ok. 1795 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 10 XI 1817 - rodzice w 1817: Gosiardów, Lubelskie
 1811.    Miszewski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1812.    Miszewski Jan ur. ok. 1801 ur. Kołozęb, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1813.    Miśkiewicz Teodor ur. ok. 1806 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Kalisz ojciec mieszczanin, kupiec.
 1814.    Mitowski Adolf ur. ok. 1808 ur. Wieniec, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Sobota, obw. rawski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1815.    Mittelstaedt Edward ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1810 ojciec mieszczanin, obywatel miejski.
 1816.    Mittman Józef [Antoni] ur. ok. 1804 ur. Inowłódź - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Piotrków ojciec mieszczanin.
 1817.    Mitygowski Wincenty ur. ok. 1808 ur. Śnitarzów, cyrkuł żółkiewski, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern., Filozof.) od 30 IX 1828 - rodzice w 1828: Kryłów, obw. hrubieszowski
 1818.    Mitygowski Wincenty [Józef] ur. ok. 1808 ur. Switaszów, cyrk. żółkiewski, Galicja - wydz. Lekarski (sekcja Bud., Miern., Filozof.) od 30 IX 1828 - rodzice w 1828: Kryłów, obw. Hrubieszów ojciec szlachcic, oficjalista.
 1819.    Mleczko Henryk ur. ok. 1812 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) ojciec szlachcic, dziedzic.
 1820.    Mlicki Józef ur. ok. 1802 ur. Bronowo, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Bronowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 1821.    Młocki Alfred Aleksander ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1822.    Młodzianowski Ignacy ur. ok. 1808 ur. Kamińsk, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: Puławy ojciec szlachcic, inspektor solny.
 1823.    Młotkowski Konstanty ur. ok. 1805 ur. Piotrków - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 XII 1827 - rodzice w 1827: Kozłów [obw. kielecki]
 1824.    Mochnacki Maurycy ur. ok. 1803 ur. [Bojaniec pod Żółkwią], Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, asesor prawny w Kom. Rząd. Ośw. Publ.
 1825.    Moczyński Leonard ur. ok. 1813 ur. Winnica, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Winnica ojciec szlachcic.
 1826.    Modliński Ignacy ur. ok. 1807 ur. Krzywosądz, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1828 - rodzice w 1828: Krzywosądz ojciec szlachcic, dziedzic.
 1827.    Modliński Wojciech ur. ok. 1804 ur. Pajęczno, obw. piotrkowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Pajęczno ojciec szlachcic.
 1828.    Modzelewski Ferdynand ur. ok. 1808 ur. Olbrachcice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1827 - rodzice w 1827: Olbrach-cice ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1829.    Modzelewski Franciszek ur. ok. 1799 ur. Olbrachcice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1830.    Modzelewski Józef ur. ok. 1805 ur. Modzele Wypychy, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: Modzele Wypychy ojciec szlachcic.
 1831.    Modzelewski Michał ur. ok. 1805 ur. [Bieniędzice, obw, radomski] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 10 X 1822 - rodzice w 1822: Bieniędzice ojciec szlachcic, komandor maltański, dziedzic.
 1832.    Modzelewski Mikołaj ur. ok. 1806 ur. Milew Łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Milew ojciec szlachcic, dziedzic.
 1833.    Modzelewski Piotr [Bronisław] ur. ok. 1810 ur. Olbrachcice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1827 - rodzice w 1827: Olbrachcice ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1834.    Modzelewski Wojciech [Maciej] ur. ok. 1808 ur. Modzele Wypychy, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Milewo, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1835.    Mogilnicki Józef ur. ok. 1806 ur. Józefów, woj. lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1826 - rodzice w 1826: Siedlce, ojciec szlachcic, urzędnik publiczny.
 1836.    Mokronowski Aleksander ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 1837.    Moldenhauer [Moldenhawer] Alfred [Teodor Otto] ur. ok. 1807 - wydz. Lekarski od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec szlachcic, pułkownik.
 1838.    Molinari Aleksander [Ludwik] ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Mal.) od 3 XII 1819 - rodzice w 1819: Warszawa
 1839.    Moniuszko Rafał ur. ok. 1803 ur. Stawy, gub. grodzieńska - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz., Matem.) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: matka Lublin ojciec szlachcic, ojciec of. W. P., matka z przemysłu.
 1840.    Moraczewski Jędrzej ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji
 1841.    Morawski Feliks ur. ok. 1800 ur. Goźlin Murowany, pow. Oborniki, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 31 X 1820 - rodzice w 1820: Goźlin Murowany ojciec szlachcic, dziedzic.
 1842.    Morawski Jan ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Marianów, pow. brzeziński
 1843.    Morawski Marceli ur. ok. 1804 ur. Modlibogowice, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Kozarzewo, obw. koniński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1844.    Morawski Michał ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 1845.    Morawski Teodor - ur. ok. 1797 ur. [Piwonice], pow. Sieradz, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 - rodzice w 1813: [Piwonice] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1846.    Morawski Teofil ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 - rodzice w 1811: [Piwonice], dep. kaliski ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1847.    Morchonowicz Piotr ur. ok. 1805 ur. Rogoźnica, obw. siedlecki: - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1828 - rodzice w 1828: Sawin, woj. lubelskie ojciec szlachcic.
 1848.    Morel Daniel ur. ok. 1808 ur. Marnand, Szwajcaria - wydz. Lekarski od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, ogrodnik, później metr języków.
 1849.    Moroz Kazimierz ur. ok. 1807 ur. Okrzeja, obw. łukowski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 1850.    Morozewicz [Morozowicz] Kalikst ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Jakubowice, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 1851.    Morykoni Kazimierz ur. ok. 1806 ur. Rybcewicze, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 22 IX 1826 - rodzice w 1826: Płock ojciec szlachcic, rektor szkoły wojewódzkiej.
 1852.    Morzkowski Władysław ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1853.    Morzycki Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1854.    Morzycki Karol ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1855.    Mostowski Ignacy ur. ok. 1805 ur. Buków, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Suwałki ojciec szlachcic, komisarz wojewódzki.
 1856.    Mostowski Maciej ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Suwałki ojciec szlachcic, komisarz wojewódzki.
 1857.    Mrokowski Franciszek ur. ok. 1808 ur. Ostrołęka - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Ostrołęka
 1858.    Mrozowski Jan ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Lek. wyższy) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 1859.    Mrozowski Józef ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 11 XI 1816 - rodzice w 1816: Wiślica.
 1860.    Müller Jan ur. ok. 1805 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Zwierzyniec, obw. zamojski ojciec kupiec w Lublinie.
 1861.    Müller Karol ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 19 V 1817 - rodzice w 1817: Terespol ojciec lekarz.
 1862.    Müller Rafał ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1863.    Muller Wilhelm [Gustaw] ur. ok. 1811 ur. Dzierżążna, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 X 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1864.    Murzynowicz Antoni ur. ok. 1797 ur. Sielec [gub. grodzieńska] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Sielec
 1865.    Muszalski Józef ur. ok. 1805 ur. Kazanów, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 29 XI 1824 - rodzice w 1824: Przy-bysławice, obw. lubelski ojciec szlachcic, ekonom.
 1866.    Muszyński Franciszek ur. ok. 1780 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 1867.    Muszyński Jakub ur. ok. 1805 ur. Wieruszew - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Matem.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Wieruszew ojciec mieszczanin.
 1868.    Muszyński Maciej ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: Wieruszów, obw. wieluński, woj. kaliskie ojciec mieszczanin, młynarz.
 1869.    Muszyński Wincenty ur. ok. 1782 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 9 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 1870.    Mylo Fryderyk Edward ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 4 XI 1820 - rodzice w 1820: matka - Toruń ojciec szlachcic, kupiec sklepu winnego.
 1871.    Mystkowski Józef ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, w służbie prywatnej.
 1872.    Myszkowski Adam ur. ok. 1804 ur. Tokary, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Tokary ojciec szlachcic, dziedzic.
 1873.    Myszkowski Guntram ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: matka Galewice, obw. wieluński, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1874.    Myszkowski Jan [Aleksander] ur. ok. 1809 ur. Lubartów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, szyper.
 1875.    Myszkowski Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: matka Galewice, obw. wieluński, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1876.    Myszkowski Kajetan ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Kamyk, obw. wieluński ojciec szlachcic.
 1877.    Myszkowski Konstanty ur. ok. 1803 ur. Gostyczyn, obw. krotoszyński, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1824 - rodzice w 1824: Galewice, obw. wieluński ojciec szlachcic, dziedzic.
 1878.    Nachtmann Jan ur. ok. 1805 ur. Zdrojowice, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 IX 1825 - rodzice w 1825: Suchcice, obw. piotrkowski ojciec szlachcic.
 1879.    Nagler Jan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Ostrów, Ks. Poznańskie
 1880.    Nagórski Tymoteusz ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chirurgii) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun Uhnów, cyrkuł żółkiewski ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 1881.    Nagrodzki Edward ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Wyszków, obw. siedlecki ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1882.    Nakwaski Klemens [Henryk Mirosław] ur. ok. 1799 ur. [Lipniki], woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1818 - rodzice w 1818: Lipniki ojciec senator Królestwa Polskiego, kasztelan 1816 r., wojewoda w 1831 r., dziedzic.
 1883.    Nalepiński Michał ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Wierzbie, pow. stopnicki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1884.    Narzymski Jakub ur. ok. 1808 ur. Bogate, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Bogate ojciec szlachcic, właściciel dóbr w obw. przasnyskim i w Prusach.
 1885.    Narzymski Stefan ur. ok. 1807 ur. Obozin (Prusy Zachodnie) - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Bogate, pow. przasnyski ojciec szlachcic, właściciel dóbr w obw. przasnyskim i w Prusach.
 1886.    Nasierowski Stanisław ur. ok. 1803 ur. Mączniki, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1824 - rodzice w 1824: Mączniki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1887.    Nasierowski Wincenty [Kacper] ur. ok. 1807 ur. Kiszewy, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Kiszewy ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 1888.    Nawrocki Feliks ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Koźminek, obw. kaliski
 1889.    Nawrocki Karol ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych od 30 XII 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic.
 1890.    Nawrocki Marceli ur. ok. 1807 ur. Warszawa, - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 XII 1827 - rodzice w 1827: Niemojew, obw. wieluński
 1891.    Nędzki Henryk ur. ok. 1812 ur. Pułtusk - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Płock
 1892.    Nędzyński [Nendzyński] Aleksy ur. ok. 1800 ur. Ostaszów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1821 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 1893.    Neimke [Neumke] Karol ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1894.    Nemed Ignacy ur. ok. 1783 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Kraków.
 1895.    Nendzyński Michał ur. ok. 1792 - wydz. Filozoficzny od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Wrzące, Ks. Poznańskie
 1896.    Neuman Jakub ur. ok. 1806 ur. Turek [obw. kaliski] - wydz. Lekarski od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Turek ojciec mieszczanin.
 1897.    Neumann [Neyman] Fryderyk ur. ok. 1781 - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 1 XI 1813 - rodzice w 1813: Prusy.
 1898.    Neumark Jan ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 X 1825 - rodzice w 1825: Tursko, obw. sandomierski ojciec mieszczanin, dzierżawca dochodu koszernego w woj. mazowieckim.
 1899.    Neümark Józef ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 15 XI 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec dzierżawca dochodu koszernego w woj. mazowieckim.
 1900.    Neumeyer Wilhelm ur. ok. 1798 ur. Łęczyca - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Łęczyca ojciec mieszczanin.
 1901.    Neutschmann August[yn] ur. ok. 1794 ur. [Micheln] - wydz. Lekarski (sekcja Chirurgii) od 26 X 1819 - rodzice w 1819: Micheln pod Lipskiem, Saksonia ojciec mieszczanin, kupiec.
 1902.    Newelski Jan ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 XI 1818 - rodzice w 1818: Biszcza, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1903.    Newelski Kazimierz ur. ok. 1807 ur. Biszcza, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1904.    Newelski Wincenty ur. ok. 1805 ur. Rozlazłów, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 IX 1824 - rodzice w 1824: Książeniec, obw. błoński ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1905.    Neyman Sebald Splawa ur. ok. 1805 ur. Zdżary, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Filozof. i Admin.) od 18 IX 1823 - rodzice w 1823: Sydorówka, Ukraina, gub. kijowska ojciec szlachcic, dziedzic.
 1906.    Niebrzydowski Tomasz ur. ok. 1799 ur. Jaki, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 1820
 1907.    Niedabylski Ignacy ur. ok. 1800 ur. Baranów, obw. lubartowski, woj. lubelskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic, właściciel 2/3 wsi Liszna w woj. lubelskim.
 1908.    Niedobylski Kacper ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski
 1909.    Niedziałkowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Modła, obw. przasnyski, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Szlubów, obw. pułtuski, woj. płockie ojciec szlachcic, w służbie ekonomicznej.
 1910.    Niedźwiedzki Leonard [Wiktor] ur. ok. 1809 ur. Grodno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Obelica, obw. Sejny ojciec szlachcic, urzędnik w Grodnie.
 1911.    Nielepiec Benedykt ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1809 ojciec szlachcic.
 1912.    Nielepiec Jan ur. ok. 1804 ur. Sędziszów, obw. kielecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 6 X 1825 - rodzice w 1825: Tarnowa Góra, obw. kielecki ojciec szlachcic, ekonom w dobrach rządowych.
 1913.    Niemcewicz Karol [Ursyn] ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 10 X 1817 - rodzice w 1817: gub. grodzieńska; pow. brzeski
 1914.    Niemcewicz Tadeusz Ursyn ur. ok. 1798 ur. Skoki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1818 - rodzice w 1818: gub. grodzieńska ojciec szlachcic, marszałek pow. brzeskiego w 1804 r.
 1915.    Niemierowski [Niemirowski] Adam ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 19 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1916.    Niemojewski Franciszek ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Radoszewice, obw. wieluński ojciec szlachcic, dziedzic [prezes Trybunału Kaliskiego].
 1917.    Niemojewski Zenon ur. ok. 1808 ur. Kuśnie, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Włocin, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1918.    Nieniewski Fejiks ur. ok. 1805 ur. Patoki, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Patoki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1919.    Niesiobędzki Tadeusz ur. ok. 1809 ur. Ostrów, obw. ostrowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: Pułtusk ojciec szlachcic, matka utrzymuje studentów.
 1920.    Nieszkowski Augustyn ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1921.    Nieszporkiewicz Wincenty ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec mieszczanin, lekarz.
 1922.    Niewęgłowski Henryk [Grakch Piotr] ur. ok. 1808 ur. Międzyrzec Podlaski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 12 XI 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 1923.    Niewiadomski Cyprian ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 1924.    Niezabitowski Aleksander ur. ok. 1809 ur. Łubki [obw. lubelski] - wydz. Lekarski od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Łubki ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1925.    Niezabitowski [Niezabytowski] Anastazy ur. ok. 1803 ur. [Łubki] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Łubki, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic części.
 1926.    Nieznański Ignacy ur. ok. 1800 ur. [Mława] - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir., rok I) od 30 IX 1819 ojciec szlachcic, właściciel kamienicy, lekarz.
 1927.    Niklewicz Ignacy ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: matka - Lwów ojciec szlachcic, urzędnik miejski, właściciel domu we Lwowie.
 1928.    Niwiński Jan ur. ok. 1809 ur. Gołogóry, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: matka -Grabów, obw. sieradzki ojciec szlachcic.
 1929.    Niwiński Wincenty ur. ok. 1809 ur. Grabin, obw. gostyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 1828 - rodzice w 1828: Wyszków ojciec szlachcic, burmistrz miasta Różany.
 1930.    Ni[e]mirowski Michał ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec chirurg.
 1931.    Noiński Wincenty ur. ok. 1805 ur. Dobrowoda, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Dobrowoda ojciec szlachcic.
 1932.    Norzewski Roch ur. ok. 1803 ur. Radziejów, obw. kujawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1824 - rodzice w 1824: Radziejów
 1933.    Nosalski Paweł ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 X 1819 - rodzice w 1819: pow. kaliski ojciec gminny, dziedzic.
 1934.    Nosarzewski Józef ur. ok. 1791 ur. [Krzynowłoga, pow. przasnyski] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 - rodzice w 1811: [Krzynowłoga] ojciec szlachcic, dziedzic.
 1935.    Noskowski Józef ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Wilczyn, obw. koniński ojciec mieszczanin, magazynier.
 1936.    Nowacki Adam ur. ok. 1789 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 3 V 1816 - rodzice w 1816: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1937.    Nowacki [Fryderyk] Kazimierz ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin.
 1938.    Nowakowski Andrzej ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 1939.    Nowakowski Antoni ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Sieciechów, woj. lubelskie ojciec szlachcic, zastępca nadleśnego.
 1940.    Nowakowski Bonawentura ur. ok. 1806 ur. Morawica [Wolne m. Kraków] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 X 1828 - rodzice w 1828: Morawica
 1941.    Nowakowski Jan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, kucharz w Warszawie.
 1942.    Nowakowski Nikodem ur. ok. 1810 ur. Kolombród, obw. janowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 1829 - rodzice w 1829: Sieciechów, obw. janowski ojciec szlachcic, zastępca nadleśnego.
 1943.    Nowakowski Tomasz ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik policyjny.
 1944.    Nowicki Antoni ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 1945.    Nowicki Erazm ur. ok. 1807 ur. Milanów [Galicja] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1826 - rodzice w 1826: Włochy, obw. opatowski
 1946.    Nowicki Feliks ur. ok. 1808 ur. Milanów, cyrkuł tarnowski, Galicja - wydz. Lekarski od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Włochy, obw. opatowski
 1947.    Nowicki Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1802 ur. Pijanów, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1822
 1948.    Nowicki Józef ur. ok. 1807 ur. Pawłów, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Orłów, obw. lubelski ojciec szlachcic, patron.
 1949.    Nowicki Józef ur. ok. 1795 ur. [Kozany], obw. bielski, Podlasie. - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 25 X 1817
 1950.    Nowicki Klemens [Emilian] ur. ok. 1790 ur. Kozonie - wydz. Lekarski od 2 X 1812 - rodzice w 1812: Kozonie (obw. bialski] ojciec [szlachcic, właściciel ziemski].
 1951.    Nowicki Ksawery ur. ok. 1810 ur. Jakubowice, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1830 - rodzice w 1830: Jakubowice ojciec szlachcic, dziedzic.
 1952.    Nowicki Ludwik ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1818 - rodzice w 1818: obw. białostocki
 1953.    Nowicki Wincenty ur. ok. 1806 ur. Janów, obw. bialski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1828 - rodzice w 1828: Janów ojciec proboszcz obrz. greckiego.
 1954.    Nowierski Antoni ur. ok. 1783 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 8 IV 1815 - rodzice w 1815: Ostrów.
 1955.    Nowiński Ignacy ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 XI 1819 - rodzice w 1819: Kraków ojciec mieszczanin, nauczyciel języków.
 1956.    Nowiński Jakub ur. ok. 1801 ur. Skalbmierz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Jędrzejów
 1957.    Nowiński Mikołaj ur. ok. 1807 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 1958.    Nowiński Piotr ur. ok. 1805 ur. Łomża - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Łomża ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 1959.    Nowkowski Jan - wydz. Lekarski
 1960.    Nowodworski Marceli ur. ok. 1807 ur. Rzechowo, obw. pułtuski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 1824 - rodzice w 1824: Rzechowo ojciec szlachcic.
 1961.    Nowodworski Stanisław ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: matka Pułtusk [Lechy] ojciec szlachcic, żyje z zapisu i z pobierania dzierżawy.
 1962.    Nowosielski Franciszek ur. ok. 1809 ur. Gnatowice, obw. miechowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Szczecno, obw. stopnicki
 1963.    Nowowiejski Antoni ur. ok. 1803 ur. Pensy, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Pensy ojciec szlachcic, właściciel części.
 1964.    Nowowiejski Wojciech ur. ok. 1808 ur. Krasocin, obw. kielecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 X 1828 - rodzice w 1828: Końskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 1965.    Obniski Marceli ur. ok. 1807 ur. Skrzeszew, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 X 1826 - rodzice w 1826: Skrzeszew ojciec szlachcic, dziedzic.
 1966.    Obniski Teofil ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: Skrzeszew, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 1967.    Oborski Ignacy ur. ok. 1802 ur. Okrzeja, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1825 - rodzice w 1825: Okrzeja ojciec szlachcic, dziedzic.
 1968.    Oborski Maksymilian ur. ok. 1808 ur. Proszew, obw. siedlecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Proszew ojciec szlachcic, dziedzic.
 1969.    Obrębski Mikołaj ur. ok. 1802 ur. Karniew, obw. przasnyski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock
 1970.    Obrębski Stanisław ur. ok. 1808 ur. Kamionki, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: Kamionki ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1971.    Obrycki Kazimierz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1810
 1972.    Obtułowicz Walenty ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, cukiernik.
 1973.    Ochenkowski Antoni ur. ok. 1804 ur. Strzemieczna, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Ochenki, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic [części wsi].
 1974.    Ochenkowski Józef ur. ok. 1797 ur. woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: Ochenki, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic [części wsi].
 1975.    Odolski [Odelski] Jan [Józef] ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 5 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin, urzędnik przy komorze celnej.
 1976.    Offmański August ur. ok. 1805 ur. Błonie, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 3 X 1823 - rodzice w 1823: Błonie ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 1977.    Ojrzyński Antoni ur. ok. 1800 ur. Ojrzyn, pow. przasnyski, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Ojrzyn ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1978.    Ojrzyński Stanisław ur. ok. 1794 ur. [Ojrzyn] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 - rodzice w 1814: Ojrzyn ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1979.    Ojrzyński Stanisław ur. ok. 1806 ur. Miechowo [obw. płocki] - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższej) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Chrza-nowo [obw. pułtuski] ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1980.    Okniński Leopold ur. ok. 1807 ur. Zabłocie, obw. siedlecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: matka Zabłocie ojciec szlachcic, rolnik.
 1981.    Okoń [Okuń] Marcin ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 15 X 1818 - rodzice w 1818: woj. kaliskie ojciec szlachcic.
 1982.    Okorski Aleksander] ur. ok. 1803 ur. Podlodów, obw. radomski - wydz. Lekarski od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Stoczek, obw. lubelski ojciec szlachcic, ekonom.
 1983.    Okorski Feliks ur. ok. 1811 ur. Przytoczno, obw. lubelski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Stoczek ojciec szlachcic, ekonom.
 1984.    Olbratowicz Tomasz ur. ok. 1803 ur. Sandomierz - wydz. Lekarski od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Sandomierz ojciec szlachcic, chirurg, kasjer miejski.
 1985.    Olbratowicz Walenty [Wojciech Wincenty] ur. ok. 1806 ur. Sandomierz - wydz. Lekarski od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Sandomierz ojciec szlachcic, chirurg i radca municypalny w Sandomierzu.
 1986.    Ołdakowski Antoni ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. augustowskie ojciec szlachcic.
 1987.    Olechowski Teodor ur. ok. 1805 ur. Topola, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 X 1824 ojciec szlachcic, dziedzic.
 1988.    Olędzki Michał ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 1817 - rodzice w 1817: [Wrele-Filipowicze], woj. augustowskie ojciec szlachcic, sędzia ziemski [ziemi bielskiej].
 1989.    Olędzki Wojciech ur. ok. 1801 ur. Krasowo, woj. augustowskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Łomża ojciec szlachcic, dziedzic.
 1990.    Olewiński Januariusz [January] ur. ok. 1795 ur. [Pińczów] - wydz. Teologiczny od 20 X 1817 - rodzice w 1817: Pińczów ojciec szlachcic.
 1991.    Olszański Wilhelm ur. ok. 1805 ur. Czasławice, obw. lubelski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Matem., Fizycz.) od 7 IX 1825 - rodzice w 1825: Lublin ojciec szlachcic, dzierżawca.
 1992.    Olszewski August ur. ok. 1810 ur. Pułtusk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Pułtusk ojciec szlachcic, wł. kamienicy, dzierżawca przewozu na Narwi.
 1993.    Olszewski Jan ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa
 1994.    Olszewski Leon ur. ok. 1805 ur. Zberoż, obw. przasnyski, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 2 IX 1823 - rodzice w 1823: Zberoż ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 1995.    Olszewski Ludwik ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Rys. i Mal.) od 9 VI 1817; 11 XII 1819 ojciec szlachcic, oficjalista skarbowy.
 1996.    Olszewski Stanisław ur. ok. 1800 ur. Dębinki, obw. stanisławowski, woj. mazowieckie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Serock, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 1997.    Olszowski Lucjan ur. ok. 1804 ur. Zakrzówek, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Zakrzówek ojciec szlachcic, właściciel wsi [wiceregent ziemski radomski].
 1998.    Omęta [Omenta] Paweł ur. ok. 1799 ur. [Podgórze, Galicja] - wydz. Lekarski (sekcja Lek., Med. i Chir.) od 14 XI 1820 - rodzice w 1820: Wojsławice, obw. krasnostawski ojciec szlachcic, kontroler przy komorze celnej.
 1999.    Oppmann Adolf [Franciszek] Jan ur. ok. 1805 ur. Płock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 XI 1826 - rodzice w 1826: Płock ojciec mieszczanin, ewangelik, urzędnik prefektury departamentu płockiego.
 2000.    Orański Ignacy [Bartłomiej Jan Ludwik] ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1824
 2001.    Ordęga Józef ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1821 - rodzice w 1821: Cienia Wielka, obw. sieradzki ojciec szlachcic, urzędnik w Górze.
 2002.    Ordon Emil[ian] Aleksander ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2003.    Ordysieński [Ordysiński] Franciszek ur. ok. 1809 ur. Opatów - wydz. Lekarski od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Częstowice, obw. opatowski
 2004.    Orieve Karol ur. ok. 1805 ur. Konin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 21 X 1825; 21 XII 1827 - rodzice w 1825: Konin ojciec mieszczanin
 2005.    Orkisz Józef ur. ok. 1795 ur. [Lwów] - wydz. Lekarski (sekcja Lek., Med. i Chir.) od 6 XI 1820 - rodzice w 1820: Lwów ojciec szlachcic, urzędnik magistratu.
 2006.    Orlewski Władysław ur. ok. 1807 ur. Jawornice, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Stodzew, obw. łukowski
 2007.    Orłowski Franciszek ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 21 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 2008.    Orłowski Jakub ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 20 IX 1821 - rodzice w 1821: ojciec - Warszawa ojciec mieszczanin, fabrykant piwa.
 2009.    Orłowski Ludwik ur. ok. 1805 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Kołozęb, obw. płocki ojciec mieszczanin, właściciel domu w Warszawie.
 2010.    Orłowski Rafał ur. ok. 1803 ur. [Żółkiewska Wólka] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, ekonom. Matka po śmierci ojca służyła we dworze.
 2011.    Orłowski Wincenty [Adolf] ur. ok. 1806 ur. Busko, obw. stopnicki - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 29 IX 1829 - rodzice w 1829: rodzice nie żyją
 2012.    Orłowski Władysław ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: obw. radomski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2013.    Orłowski [Lubicz] Józef ur. ok. 1810 ur. Tymienica, obw. radomski - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Kalisz ojciec szlachcic, ekonom.
 2014.    Ornowski Alojzy ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 2015.    Ornowski Jan ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Teologiczny od 41 XI 1828 - rodzice w 1828: matka - Warszawa
 2016.    Ornowski Józef ur. ok. 1804 ur. Błędów, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1824 - rodzice w 1824: Mrokowice, obw. warszawski ojciec szlachcic.
 2017.    Orpiszewski Ignacy ur. ok. 1812 ur. Lubochnia, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Klob-ka, obw. kujawski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2018.    Orpiszewski Ludwik ur. ok. 1810 ur. Lubochnia, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Klobka, obw. kujawski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2019.    Osipowski Ksawery ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Woytyszki, obw. kalwa-ryjski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2020.    Oskierko Ludwik ur. ok. 1807 ur. Cichewicze, gub. mohylowska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 8 X 1825 - rodzice w 1825: Cichewicze ojciec szlachcic, dziedzic.
 2021.    Osławski Ignacy ur. ok. 1807 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Janowice, obw. radomski ojciec szlachcic, sędzia pokoju pow. kozienickiego, poseł na sejm 1813 r.
 2022.    Ossakowski [Osakowski] Jan ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: matka: Warszawa
 2023.    Ossoliński Wojciech ur. ok. 1795 ur. [Sielucizna] Podlasie - wydz. Teologiczny od 20 IX 1820 - rodzice w 1820: nie ma rodziców ojciec hrabia, właściciel ziemski.
 2024.    Ossowski Cyprian ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2025.    Ostapowicz Roman ur. ok. 1809 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 2026.    Ostaszewski Józef ur. ok. 1806 ur. Stpice, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Stpice ojciec szlachcic, dziedzic, patron przy Sądzie w Pułtusku.
 2027.    Ostaszewski Wincenty ur. ok. 1804 ur. Stpice [obw. pułtuski] - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Stpice ojciec szlachcic, dziedzic, patron przy sądach w Pułtusku.
 2028.    Ostrołęcki Hilary ur. ok. 1805 ur. Blichowo, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1827 - rodzice w 1827: matka, Blichowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 2029.    Ostromęcki Roman ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: Góra, obw. warszawski ojciec szlachcic, urzędnik, sędzia.
 2030.    Ostrowski Aleksander ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: Maluszyn, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic, kasztelan Królestwa.
 2031.    Ostrowski Anastazy ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810;
 2032.    Ostrowski Feliks ur. ok. 1783 - wydz. Lekarski
 2033.    Ostrowski Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 2 XI 1817 - rodzice w 1817: Lublin ojciec mieszczanin, prof. gimnazjum lubelskiego.
 2034.    Ostrowski Hipolit ur. ok. 1811 ur. Grodzisk, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: Ku-leszka, obw. łomżyński ojciec szlachcic.
 2035.    Ostrowski Jan Euzebiusz ur. ok. 1808 ur. Jucewicze, obw. kalwaryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: Juce-wicze ojciec szlachcic właściciel ziemski, członek palestry.
 2036.    Ostrowski Józef [Krystyn] ur. ok. 1810 ur. Ujazd, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Tomaszów [rawski] ojciec szlachcic, dziedzic, kasztelan senator, hrabia.
 2037.    Ostrowski Józefat [Bolesław] ur. ok. 1803 ur. Pobojanka [Pobijany], gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: matka Lublin ojciec szlachcic, dziedzic, oficer kościuszkowski.
 2038.    Ostrowski Karol ur. ok. 1806 ur. Jucewicze, obw. kalwa-ryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Jucewicze ojciec właściciel ziemski, członek palestry.
 2039.    Ostrowski Ludwik ur. ok. 1805 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Lublin ojciec szlachcic, emerytowany profesor.
 2040.    Ostrowski [Franciszek] Ksawery ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic, sędzia Sądu Apelacyjnego.
 2041.    Ostrzykowski Benedykt ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Suchardy, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2042.    Ostrzykowski Bonifacy ur. ok. 1800 ur. Stachurdy - wydz. Teologiczny od 29 IX 1821 - rodzice w 1821: Sochocin, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2043.    Oszelewski Jan ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 27 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2044.    Ośniałowski Szymon ur. ok. 1805 ur. Tylice w Prusach - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Wilewo, obw. mławski: ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2045.    Ośniałowski [Ośmiałowski] Ludwik ur. ok. 1803 ur. Ulan, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Ulan ojciec szlachcic, dzierżawca, nie żyje.
 2046.    Oświęcimski Jan ur. ok. 1805 ur. Kłodawa, obw. łęczycki - wydz. Lekarski od 14 X 1826 - rodzice w 1826: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 2047.    Otto Franciszek ur. ok. 1807 ur. Mniszew, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Sandomierz ojciec szlachcic, radca prawny.
 2048.    Owidzki Jan [Alojzy] ur. ok. 1782 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1822 - rodzice w 1822: Złotkowo, obw. koniński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2049.    Owsiński Józef ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 2050.    Oziembłowski [Oziębłowski] Wincenty ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1810.
 2051.    Pachucki Michał ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 2052.    Paczyński Antoni ur. ok. 1804 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Radom ojciec włościanin, młynarz.
 2053.    Pągowski Jakub ur. ok. 1800 ur. Niewodno, cyrkuł jasielski, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 I 1825 ojciec szlachcic.
 2054.    Pągowski Michał ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX. 1822 - rodzice w 1822: Warszawa
 2055.    Palczewski Tymoleon ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 20 XI 1810
 2056.    Palicki Józef ur. ok. 1803 ur. Rogoźno, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Rogoźno ojciec mieszczanin.
 2057.    Paliszewski Leopold ur. ok. 1811 ur. Gembice, W. Ks. Poznańskie: - wydz. Prawa i Administracji od [1830] - rodzice w 1830: Gembice ojciec szlachcic, dziedzic.
 2058.    Pałysiewicz Franciszek ur. ok. 1804 ur. Bodzentyn, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1828 - rodzice w 1828: Bodzentyn ojciec mieszczanin, rolnictwo.
 2059.    Paprocki Aleksander ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic.
 2060.    Paprocki Emeryk ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic.
 2061.    Paprocki Klemens ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Więcławice, pow. lipnowski, woj. płockie ojciec szlachcic, właściciel dóbr.
 2062.    Parpart Adolf ur. ok. 1806 ur. Starogard, obw. chełmiński w Prusach - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 XI 1825 - rodzice w 1825: Bajcza, obw. chełmiński
 2063.    Paruszewski Augustyn ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1809.
 2064.    Parys Erazm ur. ok. 1807 ur. Łubienka, obw. bialski - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Okszów, obw. krasnostawski ojciec szlachcianka, ekonomka.
 2065.    Parys Ignacy [Maciej] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 X 1820 - rodzice w 1820: Lublin ojciec matka - szlachcianka, ekonomka.
 2066.    Parzelski Ignacy ur. ok. 1806 ur. Skalbmierz k. Krakowa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Prędo-cin, obw. opatowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2067.    Parzelski Józef ur. ok. 1803 ur. Skała, obw. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Skała ojciec szlachcic, dziedzic.
 2068.    Parzelski Stanisław ur. ok. 1803 ur. Prędocin, obw. opatowski, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1822 - rodzice w 1822: Prędocin ojciec szlachcic, dziedzic.
 2069.    Passecki Antoni Emanuel - wydz. Lekarski ojciec mieszczanin.
 2070.    Paszkowski Jan ur. ok. 1807 ur. Zabrodzie, obw. stanisławowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec szlachcic.
 2071.    Patkowski Jan ur. ok. 1799 ur. Wołczyn, pow. brzeski [gub. grodzieńska] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Biała ojciec szlachcic, geometra.
 2072.    Pauli Karol Leopold ur. ok. 1792 ur. Warszawa, ma tylko matkę - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 14 XI 1809; 30 IX 1819 - rodzice w 1809: Warszawa ojciec mieszczanin, aptekarz
 2073.    Pauli Stanisław ur. ok. 1798 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 26 IX 1821 - rodzice w 1821: matka - Warszawa ojciec mieszczanin, aptekarz.
 2074.    Pawlikowski Aleksander ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Lublin ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2075.    Pawliński Bonawentura ur. ok. 1804 ur. Wieluń - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: Wieluń ojciec mieszczanin.
 2076.    Pawłowicz Jan ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Grodzisk, obw. siedlecki
 2077.    Pawłowicz Piotr ur. ok. 1802 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1825 - rodzice w 1825: Kraków
 2078.    Pawłowski Faustyn ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1810.
 2079.    Pawłowski Franciszek ur. ok. 1808 ur. Puławy - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec muzyk.
 2080.    Pawłowski Józef ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 2081.    Pawłowski Karol [Tadeusz] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2082.    Pawłowski Walenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Radom ojciec mieszczanin, właściciel domu w Radomiu.
 2083.    Pęczarski Feliks ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 2084.    Pejson [Peyson] Benedykt [Benoit] ur. ok. 1802 ur. Opatów - wydz. Lekarski od 16 IX 1826 - rodzice w 1826: Opatów ojciec mieszczanin, powroźnik.
 2085.    Pelletier Tomasz Karol ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych ojciec budowniczy.
 2086.    Pepłowski Jan ur. ok. 1798 ur. Sarnowo - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Sarnowo, pow. płocki ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2087.    Perkowski Jan ur. ok. 1806 ur. Jemieliste, obw. sejneński, - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 29 IX 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec szlachcic.
 2088.    Perzanowski Roch ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Kęsy, obw. pułtuski, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2089.    Peterson Jan ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 X 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 2090.    Pętkowski Karol ur. ok. 1811 ur. Siennica, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic.
 2091.    Peyzer [Pajzer, Payzer] Jakub Jan ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 XII 1822 - rodzice w 1822: Poznań ojciec mieszczanin.
 2092.    Pfanhauser [Phanhauser] Franciszek ur. ok. 1797 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 V 1817 ojciec mieszczanin.
 2093.    Piasecki Adam ur. ok. 1809 ur. Płonka, obw. krasnostawski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Borysów, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2094.    Piasecki Ksaw[ery] Franciszek ur. ok. 1809 ur. Grzegorzew [obw. łęczycki] - wydz. Lekarski od 29 IX 1829 - rodzice w 1829: Grzegorzew
 2095.    Piasecki Piotr ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2096.    Piasecki Piotr [Jan] ur. ok. 1802 ur. Pułtusk - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 IX 1824
 2097.    Piątkiewicz Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: Lwów
 2098.    Piątkowski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Wola Woszczetyńska, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Wola Woszczetyńska, obw. radzyński ojciec szlachcic, pisarz prewentowy.
 2099.    Piątkowski Paweł ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1811.
 2100.    Piechowski Jan ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1809 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2101.    Piechowski Józef ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1809 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2102.    Piechowski Karol ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1809 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2103.    Piechowski Stanisław ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1809 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2104.    Pieczyński Teofil ur. ok. 1808 ur. Uniejów [obw. kaliski] - wydz. Lekarski od 27 X 1828 - rodzice w 1828: Uniejów ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 2105.    Piegłowski Wincenty ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 ojciec szlachcic, urzędnik w Kielcach.
 2106.    Pieniążek Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810 ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2107.    Pieniążek Józef ur. ok. 1805 ur. Łyków, obw. kaliski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Oddz. matem.) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Widawa, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2108.    Pieńkowski Józef ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: Ornówka, obw. białostocki
 2109.    Pietraszkiewicz Onufry ur. ok. 1793 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Nauki Przyrodn.) od 11 X 1820 - rodzice w 1820: matka Szczuczyn, pow. lidzki ojciec szlachcic.
 2110.    Pietruszek [Petruszek] Karol ur. ok. 1801 ur. Kraków - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Kraków ojciec prowizor aptekarski.
 2111.    Pilarski Feliks ur. ok. 1808 ur. Płużnica [ziemia chełmińska, Prusy] - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2112.    Pinko Józef ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny (sekcja Oddz. Nauk Przyrodn.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Płock ojciec szlachcic, nauczyciel.
 2113.    Piołunowski Adolf ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Jamno, obw. wieluński ojciec szlachcic, utrzymuje się z kapitału.
 2114.    Pióro Łukasz ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2115.    Piorunowski Ignacy ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic.
 2116.    Piotrowicz Stanisław ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 14 X 1829 - rodzice w 1829: Dubienka, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, nadleśny.
 2117.    Piotrowicz Wincenty ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 29 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 2118.    Piotrowski Adam ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2119.    Piotrowski Ignacy ur. ok. 1806 ur. Grzybowa Góra, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 XI 1824 ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2120.    Piotrowski Jakub ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 19 IX 1829 ojciec mieszczanin, kupiec.
 2121.    Piotrowski Jan ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2122.    Piotrowski Jędrzej ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 2123.    Piotrowski Józef ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, handlarz.
 2124.    Piotrowski Józef ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2125.    Piotrowski Karol [Hieronim] ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Bud.) od 29 IX 1820 - rodzice w 1820: Dziurków, obw. opatowski
 2126.    Piotrowski Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Marcinów, pow. lubartowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2127.    Piotrowski Teofil ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec właściciel domu w Warszawie, właściciel ziemski w pow. błońskim.
 2128.    Pisarzewski Adam ur. ok. 1810 ur. Karniewo, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2129.    Pisulewski Szymon ur. ok. 1808 ur. Osiek, obw. sandomierski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Osiek ojciec mieszczanin.
 2130.    Pittmar Jan ur. ok. 1802 ur. Wieliczka - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 5 XII 1823 - rodzice w 1823: Biała
 2131.    Piwnicki Adolf ur. ok. 1808 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 XI 1827 - rodzice w 1827: Kalisz ojciec ppułkownik Wojska Polskiego.
 2132.    Piwowarski Adam ur. ok. 1800 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Kraków
 2133.    Plendus Feliks ur. ok. 1806 ur. Zawichost, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 IX 1825 - rodzice w 1825: Płock ojciec mieszczanin, urzędnik przy komorze.
 2134.    Plichta Jan ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Wieś Moskwa, obw. rawski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2135.    Plichta Kazimierz ur. ok. 1801 ur. Kuchary, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic wsi Kuchary, urzędnik.
 2136.    Plichta Marcin ur. ok. 1798 ur. [Łowicz] - wydz. Lekarski od 30 IX 1818 ojciec mieszczanin.
 2137.    Płoński Edward [Bogusław] ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814 ojciec szlachcic, adwokat Sądu Apelacyjnego.
 2138.    Płużański Ignacy [Romuald] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Banachów, pow. kazimierski ojciec szlachcic, pisarz w służbie u dziedzica Dłuskiego (Borzechów Lubel.].
 2139.    Płużański Ludwik - wydz. Prawa i Administracji
 2140.    Pniewski Kajetan ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2141.    Pociej Jan ur. ok. 1799 ur. [Posadów] - wydz. Teologiczny od 29 X 1818 - rodzice w 1818: woj. lubelskie ojciec duchowny greckounicki.
 2142.    Pociey Konstanty ur. ok. 1803 ur. Poładów [obw. tomaszowski] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 20 IX 1823 - rodzice w 1823: Poładów
 2143.    Podbielski Antoni ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 ojciec szlachcic.
 2144.    Podbielski Jan ur. ok. 1809 ur. Krzeczkowo, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Krzeczkowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 2145.    Podbielski Jerzy ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: nie żyją ojciec szlachcic, był malarzem.
 2146.    Podbielski Józef ur. ok. 1804 ur. Ołtarze [Gołazie], obw. ostrołęcki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 X 1826 - rodzice w 1826: Ołtarze ojciec szlachcic.
 2147.    Podbielski Kazimierz ur. ok. 1803 ur. Żytowo, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Gniazdowo, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2148.    Podbielski Tadeusz [Marcin] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 2149.    Podbórski Adam ur. ok. 1805 - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Kłobuków, obw. lipnowski
 2150.    Podczaszyński Michał ur. ok. 1799 ur. [Krzemieniec] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Li-pawa, gub. mitawska ojciec szlachcic, urzędnik komory celnej.
 2151.    Podgórski Jan ur. ok. 1805 ur. Jędrzejów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 21 X 1826 - rodzice w 1826: Jędrzejów ojciec kupiec, handel korzenny.
 2152.    Podgórski Walerian ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 1820 - rodzice w 1820: Bolimów, obw. sochaczewski
 2153.    Podoski [Podowski] Kazimierz [Ludwik] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Sławno, obw. opoczyński, woj. sandomierskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2154.    Podowski Henryk ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Lek. wyższy) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, metr muzyki.
 2155.    Podymowicz Adam ur. ok. 1803 ur. [Danczypol, obw. hrubieszowski] - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 1 IX 1822 - rodzice w 1822: rodzice nie żyją ojciec mieszczanin.
 2156.    Podymowski Teodor ur. ok. 1810 ur. Strugi, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Nieborów ojciec szlachcic.
 2157.    Podziewski Ludwik ur. ok. 1805 ur. Zdrojczysko, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Żywa Woda, obw. augustowski ojciec szlachcic.
 2158.    Pogonowski Walenty ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1821 - rodzice w 1821: Radomyśl, pow. siedlecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2159.    Poklękowski Józef ur. ok. 1810 ur. Poznań - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec szlachcic.
 2160.    Pokrzywnicki Adam ur. ok. 1807 ur. Osieki Górne, obw. pułtuski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Osieki Górne ojciec szlachcic, matka utrzymuje studentów.
 2161.    Polański Julian ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: matka, Płock ojciec szlachcic, nauczyciel.
 2162.    Połczyński Wincenty [Gabriel] ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic.
 2163.    Poletyłło Leopold, hr. ur. ok. 1812 ur. Wojsławice, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Wojsławice ojciec hrabia, dziedzic.
 2164.    Polewski Piotr ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 31 X 1822 - rodzice w 1822: Wołnica, Ks. Poznańskie
 2165.    Polichnowski Ignacy ur. ok. 1808 ur. Sarnowo, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 10 X 1829 - rodzice w 1829: Kurozwęki, obw. stopnicki ojciec szlachcic, emerytowany profesor w Lublinie.
 2166.    Polikowski Piotr ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie
 2167.    Poliwczyński Józef ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2168.    Pomaski Marceli [Arnold] ur. ok. 1810 ur. Kozienice, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: matka w Radomiu ojciec szlachcic, z łaski Newachowicza.
 2169.    Pomieczyński Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Teologiczny od 10 XII 1825 - rodzice w 1825: Swarzewo, dystr. gdański ojciec chłop, rolnik.
 2170.    Pomorski Klemens ur. ok. 1803 ur. Żabno, obw. lubelski - wydz. Teologiczny od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: Zamość
 2171.    Pomorski Maciej ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 X 1819 - rodzice w 1819: Pokrzywno, obw. lubelski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2172.    Pomorski Michał ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 X 1819 - rodzice w 1819: Pokrzywno, obw. lubelski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2173.    Pomorski Piotr [Edward] ur. ok. 1791 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 7 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa
 2174.    Popiel [Chościak] Paweł ur. ok. 1807 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa ) od 29 X 1823 - rodzice w 1823: Czaple ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2175.    Popielewski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Piotrków, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1824 - rodzice w 1824: Piotrków ojciec szlachcic, ekonom.
 2176.    Popławski Feliks ur. ok. 1800 ur. Popławy, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuk Pięknych, Bud. i Dróg na rok II) od 1819 - rodzice w 1819: Drugnia, obw. stopnicki ojciec szlachcic, dzierżawca dóbr rządowych.
 2177.    Popławski Geroni ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1809.
 2178.    Popławski Hipolit ur. ok. 1807 ur. Budzleń, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, właściciel części wsi.
 2179.    Popławski Jan ur. ok. 1805 ur. Popławy, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 16 X 1824 - rodzice w 1824: Drugnia, obw. stopnicki ojciec dzierżawca dóbr rządowych, szlachcic.
 2180.    Popławski Jan ur. ok. 1803 ur. Stepankowice, obw. hrubieszowski - wydz. Teologiczny od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Stepankowice
 2181.    Popławski Leon ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2182.    Popławski Walenty [Jan] ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2183.    Popławski Wojciech ur. ok. 1802 ur. Kraków - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Kraków
 2184.    Porawski Kazimierz ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1818 - rodzice w 1818: Ks. Poznańskie
 2185.    Poraziński Stanisław [Ludwik] ur. ok. 1809 ur. Wola Wodyńska, obw. siedlecki - wydz. Lekarski od 22 IX 1829 - rodzice w 1829: Wola Wodyńska ojciec szlachcic.
 2186.    Porczyński Sebastian [Seweryn] ur. ok. 1805 ur. Radom - wydz. Lekarski od 1 X 1827 - rodzice w 1827: Radom ojciec szlachcic, praktykant przy konserwatorze hipoteki.
 2187.    Porębski Józef ur. ok. 1801 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, cywil.) od 20 I 1820 - rodzice w 1820: [Lublin] ojciec szlachcic, dziedzic.
 2188.    Porębski Stefan [Szczepan] ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2189.    Porębski [Porembski] Wojciech ur. ok. 1793 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec szlachcic.
 2190.    Porosiewicz Adam ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 XI 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel dóbr.
 2191.    Potocki Henryk ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1827 - rodzice w 1827: Chrząszczów, obw. kielecki ojciec szlachcic, poseł na sejm [Michał],
 2192.    Potocki Konstanty ur. ok. 1807 ur. Bodzechów, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: Denków, obw. opatowski ojciec mieszczanin, rolnik.
 2193.    Potocki Mieczysław ur. ok. 1809 ur. Lwów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, hr., radca stanu, członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
 2194.    Potocki Tytus [Edward) ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: [Lublin] ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2195.    Potrzebowski [Potrzobowski] Franciszek Ksawery ur. ok. 1803 ur. Słowiki, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 X 1823 - rodzice w 1823: Wyszyn, obw. koniński ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2196.    Pozowski Ignacy ur. ok. 1803 ur. Kraków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 31 X 1825 - rodzice w 1825: Kraków ojciec szlachcic.
 2197.    Prądzyński Adam ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 2198.    Prądzyński Wincenty ur. ok. 1795 ur. [Poznań] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812 - rodzice w 1812: [Poznań] ojciec szlachcic, prokurator przy Trybunale Najw. w Poznaniu za czasów Ks. Warszawskiego.
 2199.    Praszkiewicz Benedykt [Józef] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: matka Bosków, obw. miechowski, woj. krakowskie ojciec szlachcic, ojciec utrzymuje się przy bracie.
 2200.    Predecki Józef ur. ok. 1802 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 2201.    Presiowski Idzi ur. ok. 1803 ur. Morzka, obw. wieluński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Morzka
 2202.    Preys [Preiss, Preuss] Fryderyk ur. ok. 1787 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 19 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin, aptekarz.
 2203.    Proniewicz Wincenty ur. ok. 1806 ur. Kateniszki, obw. mariampolski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Kateniszki ojciec szlachcic.
 2204.    Proszowski Łukasz ur. ok. 1803 ur. Koziegłówki, obw. olkuski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 16 X 1826 - rodzice w 1826: Koziegłówki
 2205.    Pruchnicki Wincenty ur. ok. 1804 ur. Gorzków, obw. krakowski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Kraków
 2206.    Prusinowski Jan ur. ok. 1804 ur. Cyrkuł kozłowski w Galicji - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 29 IX 1824 - rodzice w 1824: cyrkuł ojciec szlachcic.
 2207.    Prusiński Franciszek ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Dąbie, woj. podlaskie
 2208.    Pruski Feliks ur. ok. 1790 ur. [Radziejów] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 XI 1811 - rodzice w 1811: Radziejów ojciec mieszczanin.
 2209.    Pruski Szymon ur. ok. 1795 ur. [Radziejów] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Radziejów.
 2210.    Pruszak Konstanty ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 X 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2211.    Pruszyński [Prószyński] Mieczysław ur. ok. 1805 ur. Cecyniówka, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1825 - rodzice w 1825: Cecyniówka ojciec szlachcic, dziedzic
 2212.    Pryliński Tomasz ur. ok. 1808 ur. Radziejów, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1829 - rodzice w 1829: Radziejów
 2213.    Przedpełski Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: matka obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2214.    Przegaliński Jan ur. ok. 1803 ur. Wnętrzne, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Żyrzyn, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2215.    Przeszkodziński Antoni ur. ok. 1812 ur. Włocławek - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Włocławek ojciec mieszczanin.
 2216.    Przewodowski [Przewiedowski] Jędrzej [Andrzej, Józef] ur. ok. 1806 ur. Lubartów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Drążków, obw. łukowski ojciec szlachcic.
 2217.    Przewóski [Przewuski] Tomasz ur. ok. 1809 ur. Przewóski, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Przewóski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2218.    Przeździecki Hilary ur. ok. 1803 ur. Nowe Miasto, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Turko, obw. kaliski ojciec szlachcic, rolnik.
 2219.    Przybyłko Ludwik ur. ok. 1811 ur. Winiary, obw. stopnicki - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: [obw. lubelski] rodzice nie żyją ojciec szlachcic, doktor medycyny w Sandomierzu.
 2220.    Przybyłowski Mikołaj ur. ok. 1803 ur. Kopytkowo, obw. mławski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: Kopytkowo ojciec szlachcic, dziedzic części.
 2221.    Przybylski Dominik ur. ok. 1797 ur. [Krzczonów, Lubelskie] - wydz. Teologiczny od 1 X 1817 - rodzice w 1817: Lublin ojciec szlachcic.
 2222.    Przybylski Jan [Stanisław] ur. ok. 1798 - wydz. Teologiczny od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: W. Ks. Poznańskie
 2223.    Przybylski Józef ur. ok. 1776 - wydz. Lekarski
 2224.    Przybylski Walenty ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 23 X 1817 - rodzice w 1817: Bliskowice.
 2225.    Przygodzki Hipolit ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 7 X 1820 - rodzice w 1820: matka - Warszawa ojciec szlachcic.
 2226.    Przyłubski Edmund [Apolinary] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1820 - rodzice w 1820: Osiek Mały, obw. koniński, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2227.    Przyłubski Józef ur. ok. 1804 ur. Falborz, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Falborz ojciec szlachcic, dziedzic.
 2228.    Przyłuski Józef ur. ok. 1804 ur. Jordanowo, obw. błoński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Milanów, obw. błoński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2229.    Przyrowski Filip ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Wąchock
 2230.    Przystański Stanisław ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski
 2231.    Przysuszyński Stanisław ur. ok. 1807 ur. Urzędów, obw. zamojski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 X 1826 - rodzice w 1826: Urzędów
 2232.    Psarski Hipolit ur. ok. 1809 ur. Krzeczów, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 2233.    Psarski Józef ur. ok. 1810 ur. Naborów, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1828 - rodzice w 1828: Lipowiec, obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2234.    Psarski Stanisław ur. ok. 1808 ur. Wielgie, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Wielgie ojciec szlachcic, dziedzic
 2235.    Pstrokoński Adam ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Ustków, obw. kaliski
 2236.    Pstrokoński Antoni ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 2237.    Pstrokoński Wincenty ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 2238.    Pszenny Pafnucy ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys., Mal.) od 13 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 2239.    Puchacki Antoni ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 X 1821 - rodzice w 1821: Samsonów, pow. koniecki ojciec szlachcic, ma pensję emerytalną.
 2240.    Puchała Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, były dziedzic, wieś sprzedana, mieszkają w Warszawie.
 2241.    Puchała Wojciech ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815.
 2242.    Puchalski Edmund [Narcyz] ur. ok. 1810 ur. Radęcin (Brześć Kuj.) - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa ojciec szlachcic, dzierżawca wsi (matka właścicielka ziemska).
 2243.    Puchalski Jan ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1822 - rodzice w 1822: Lublin ojciec szlachcic, komisarz skarbowy.
 2244.    Puchniewicz Józef ur. ok. 1803 ur. Tomaszów, obw. rawski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Tomaszów
 2245.    Puczyński Józef ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: cyrkuł rzeszowski w Galicji ojciec szlachcic, administrator dóbr.
 2246.    Pudłowski Wincenty ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec [szlachcic, dziedzic],
 2247.    Pulczyński Tomasz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1810
 2248.    Pułtarzewski Konrad ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa
 2249.    Puternicki Józef [Jakub] ur. ok. 1790 ur. [Płock] - wydz. Lekarski od 26 IV 1814 - rodzice w 1814: Płock.
 2250.    Putkowski Antoni ur. ok. 1803 ur. Jagodne, obw. żelechowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 14 IX 1826 - rodzice w 1826: Piotrowice, obw. lubelski ojciec chłop, leśniczy.
 2251.    Pyrkie Jan ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: Kurozwęki, obw. stopnicki
 2252.    Pyrzanowski Szymon ur. ok. 1772 - wydz. Lekarski
 2253.    Rabiński Stanisław ur. ok. 1800 ur. Jasionna, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 XI 1828 - rodzice w 1828: Pasieka, obw. bialski ojciec prezes Trybunału Cywilnego woj. podlaskiego.
 2254.    Raciborski Adam ur. ok. 1811 ur. Radom - wydz. Lekarski od 31 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, podsędek przy Sądzie Poilcji Poprawczej w Chęcinach, a potem w Warszawie.
 2255.    Raciborski Józef ur. ok. 1810 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 31 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, podsędek przy Sądzie Policji Poprawczej w Chęcinach, a potem w Warszawie.
 2256.    Raczyński Edward [Herman] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 XI 1820 - rodzice w 1820: Kostroń, pow. krob-ski, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2257.    Raczyński Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Mąkownica, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2258.    Raczyński Marceli ur. ok. 1810 ur. Kozice, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 IX 1827 - rodzice w 1827: Kozice ojciec szlachcic, dziedzic.
 2259.    Raczyński Stefan ur. ok. 1807 ur. Mąkownica, W. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 X 1827 - rodzice w 1827: Mąkownica ojciec szlachcic, dziedzic.
 2260.    Radkiewicz Dionizy ur. ok. 1805 ur. Salmice, obw. zamojski - wydz. Teologiczny od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Salmice
 2261.    Radkiewicz Mikołaj ur. ok. 1794 ur. Masłów, woj. krakowskie - wydz. Teologiczny od 4 X 1818 - rodzice w 1818: Masłów ojciec stan wiejski.
 2262.    Radkiewicz Stanisław ur. ok. 1808 ur. Kielce - wydz. Teologiczny od 9 XI 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2263.    Radliński Andrzej ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 2264.    Radłowski Mateusz ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: Pułtusk ojciec mieszczanin.
 2265.    Radoliński Ludwik ur. ok. 1802 ur. Żelazków, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1821 - rodzice w 1821: Żelazków ojciec szlachcic, dziedzic.
 2266.    Radoliński Marcin ur. ok. 1803 ur. Ślesin, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Łask, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2267.    Radoliński Stanisław ur. ok. 1805 ur. Żelazków, woj. kaliskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 XI 1823 - rodzice w 1823: Żelazków ojciec szlachcic, dziedzic (poseł na Sejm Czteroletni).
 2268.    Radomski Michał ur. ok. 1801 ur. Babice, okr. Wolnego m. Krakowa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 11 IX 1823 - rodzice w 1823: obw. kielecki ojciec szlachcic.
 2269.    Radoński Florian ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Nakwasin, obw. kaliski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2270.    Radoński Marcin ur. ok. 1789 ur. obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 III 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2271.    Radoński Wincenty ur. ok. 1806 ur. Rudniki, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: Rudniki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2272.    Raduniewicz Andrzej ur. ok. 1797 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja [Farm.]) od 25 IX 1818 - rodzice w 1818: nie żyją
 2273.    Radwański Andrzej ur. ok. 1801 ur. Tyniec - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Jędrzejów, woj. krakowskie
 2274.    Radzibor Adolf ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 XI 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 2275.    Radziejowski Józef ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 XII 1820 - rodzice w 1820: Grabowiec, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2276.    Radziejowski Rafał ur. ok. 1806 ur. Kluczewsko, obw. kaliski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 7 XII 1827 - rodzice w 1827: Nowy Folwark, obw. kielecki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2277.    Radziński Jerzy ur. ok. 1802 ur. Klewina, obw. Mariampol - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Klewina
 2278.    Radziszewski Antoni ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 XII 1822 - rodzice w 1822: Siemieny, obw. drohicki, Białostockie ojciec szlachcic.
 2279.    Radziszewski Ludwik [Bartłomiej] ur. ok. 1805 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 27 IX 1825 - rodzice w 1825: Lublin ojciec szlachcic, właściciel kamienicy.
 2280.    Radzyński Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski od 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 2281.    Radzyński Ksawery [Franciszek] ur. ok. 1806 ur. Chełmno, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2282.    Rakoc[z]y Wojciech ur. ok. 1798 ur. [Kłodawa] - wydz. Lekarski od 9 XII 1817 - rodzice w 1817: Kłodawa ojciec mieszczanin.
 2283.    Rakowiecki Józef ur. ok. 1807 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 11 XII 1822 - rodzice w 1822: Wągrowiec, Ks. Poznańskie
 2284.    Rakowski Feliks ur. ok. 1806 ur. Kucze Wielkie, obw. Łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Kuczę ojciec szlachcic, dziedzic.
 2285.    Rakowski Franciszek [Ksawery] ur. ok. 1804 - wydz. Lekarski od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: matka - Warszawa ojciec szlachcic.
 2286.    Rakowski Stanisław ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 IX 1808.
 2287.    Rakowski Stanisław ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu, żyje z lokatorów.
 2288.    Rakowski Stefan ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Rakowo, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic [części wsi].
 2289.    Rakowski Tytus ur. ok. 1805 ur. Wiśniów, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1824 - rodzice w 1824: Surów, obw. zamojski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2290.    Ramotowski [Romatowski] Józef Konstanty ur. ok. 1812 - wydz. Prawa i Administracji
 2291.    Rastawiecki Edward ur. ok. 1805 ur. Nowosiółki, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 X 1822 ojciec szlachcic, baron, dziedzic.
 2292.    Raubach Jan ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec kontroler w Trybunale Cywilnym woj. krakowskiego.
 2293.    Rauch [Rauh] August [Henryk] ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 19 XI 1827 - rodzice w 1827: matka Warszawa ojciec mieszczanin, szewc, matka rzemieślniczka.
 2294.    Rawa Franciszek ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Zarąb.
 2295.    Rawecki Romuald ur. ok. 1805 ur. Kałuszyn, obw. siedlecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1826 - rodzice w 1826: Łomża
 2296.    Rayner Pinkus [Aron] ur. ok. 1802 - wydz. Lekarski od 18 X 1822 - rodzice w 1822: Szczebrzeszyn: ojciec mieszczanin, kupiec żydowski.
 2297.    Rayzacher Mateusz ur. ok. 1800 ur. Kozienice, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Kozienice ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2298.    Razyński Emeryk ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski od 6 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 2299.    Reder Bogusław ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski od 16 XI 1815 - rodzice w 1815: Rakoniewo.
 2300.    Redig [Reddyk] August ur. ok. 1807 ur. Heilsberg [Lidzbark, Warmia] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Heilsberg [Lidzbark]
 2301.    Referowski Karol ur. ok. 1805 ur. Biała Podlaska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Biała Podlaska ojciec szlachcic.
 2302.    Reindel Jakub ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 17 X 1820 - rodzice w 1820: Bentków, obw. rawski ojciec mieszczanin, leśniczy.
 2303.    Reinschmidt [Reinszmitt] Józef ur. ok. 1807 ur. Radzyń - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik [komisarz w Komisji Woj. Mazowieckiego].
 2304.    Rejger[ski] [Rajgerski] Jakub ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 11 XI 1809 - rodzice w 1809: Grodzisk.
 2305.    Rembieliński Ignacy ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2306.    Rembieliński Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem., Fizycz.) od 24 X 1817 - rodzice w 1817: Wieś, obw. podlaski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2307.    Rembieliński Michał ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1819 - rodzice w 1819: Waliska, pow. siennicki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2308.    Reschief Michał ur. ok. 1795 ur. Warmia - wydz. Teologiczny od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: Warmia
 2309.    Restorff Karol [Edward] ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 12 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec mieszczanin.
 2310.    Reszke Wilhelm [Karol] ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 30 IV 1812 - rodzice w 1812: Międzychów[owo] ojciec szlachcic, dziedzic.
 2311.    Rettel Leonard ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji
 2312.    Rettel Rudolf ur. ok. 1805 ur. Biały Kamień [Galicja] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 II 1824 - rodzice w 1824: Biały Kamień
 2313.    Retzel Tomasz ur. ok. 1800 ur. Kraków - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 X 1827 - rodzice w 1827: Kraków
 2314.    Reumann Mikołaj ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 11 X 1819 - rodzice w 1819: Cabin, Warmia
 2315.    Rewoliński Konstanty ur. ok. 1803 ur. Miłosław, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Miłosław ojciec mieszczanin.
 2316.    Reyczyński Józef ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1808.
 2317.    Reykowski Wojciech ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 XII 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik.
 2318.    Reyman [Reimann] Wincenty ur. ok. 1806 ur. Trzciennica, W. Ks. Poznańskie - wydz. Teologiczny od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Kościelna Wieś, obw. kaliski
 2319.    Ritterband Ludwik [Adam] ur. ok. 1807 ur. Włocławek - wydz. Lekarski od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Włocławek ojciec mieszczanin, kupiec.
 2320.    Robakowski Tomasz ur. ok. 1804 ur. Mostów, obw. wieluński - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2321.    Rochliński Jan ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski (sekcja Farm., rok 2-gi) od 25 XI 1820 - rodzice w 1820: Kalisz ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 2322.    Rodcewicz [Płotnicki] Paweł ur. ok. 1792 ur. [Płotnica] pow. piński - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa, rok 2) od 12 X 1821 - rodzice w 1821: matka w pow. pińskim ojciec szlachcic, dziedzic.
 2323.    Rode Benedykt ur. ok. 1782 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Bro-nick.
 2324.    Rodkiewicz Ignacy ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 8 I 1820 - rodzice w 1820: Skuły, obw. warszawski ojciec szlachcic.
 2325.    Rodkiewicz Jan ur. ok. 1786 ur. [Krzemieniec] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 XI 1814 - rodzice w 1814: Krzemieniec.
 2326.    Rodziewicz Roman Stanisław ur. ok. 1808 ur. Chlewiska, obw. konecki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 IX 1827 - rodzice w 1827: Orańsk, obw. radomski ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2327.    Roediger Jan ur. ok. 1806 ur. Lublin, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 X 1826 - rodzice w 1826: Przybyszew, Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin, ekonom.
 2328.    Roesler Edmund ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin, nauczyciel w Warszawie.
 2329.    Rogala Władysław ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 7 X 1817 - rodzice w 1817: Warmia
 2330.    Rogalski Stefan - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa.)
 2331.    Rogalski Tomasz ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 2332.    Rogiński Jan ur. ok. 1807 ur. Gozdowo, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 22 IX 1825 - rodzice w 1825: Płock ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2333.    Rogiński Kazimierz ur. ok. 1805 ur. Gozdów, obw. płocki - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 7 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock ojciec szlachcic, dziedzic części.
 2334.    Rogojski Maksymilian ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Jedlin ojciec szlachcic.
 2335.    Rogowski Jan ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 19 IX 1821 - rodzice w 1821: Brychy, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2336.    Rogowski Kazimierz ur. ok. 1808 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1828 - rodzice w 1828: Lubartów ojciec szlachcic, podporucznik.
 2337.    Rogowski Klemens ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 V 1814 - rodzice w 1814: Włodawa.
 2338.    Rogowski Leopold [Jan] ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 X 1827 - rodzice w 1827: Kalisz
 2339.    Rogowski Mikołaj ur. ok. 1801 ur. Brychy, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Brychy ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2340.    Rogowski Stanisław ur. ok. 1799 ur. Brychy, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 17 IX 1823; 13 IX 1824 - rodzice w 1823: Warszawa (opiek.) ojciec szlachcic, ekonom, dziedzic części wsi.
 2341.    Rogowski Tadeusz ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun Krasnystaw ojciec szlachcic, sekretarz poczty.
 2342.    Rogoyski Aleksander ur. ok. 1796 ur. [Targowiska, Galicja] - wydz. Teologiczny od 13 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. sandomierskie
 2343.    Rogoziński Antoni ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec szlachcic, oberżysta.
 2344.    Rogoziński Jan Antoni ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 X 1820 - rodzice w 1820: [Warszawa] ojciec szlachcic, brat konsyliarz w Prokuratorii Generalnej.
 2345.    Rogulski Teofil ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 XII 1823 - rodzice w 1823: Miechidowice, gub. mińska ojciec szlachcic.
 2346.    Roguski Aleksy ur. ok. 1803 ur. Karszewiec, obw. siedlecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 21 XII 1825 - rodzice w 1825: Wypychy, obw. stanisławowski
 2347.    Roguski [Rogaski] Stefan ur. ok. 1795 ur. Zawadów, obw. piotrkowski - wydz. Lekarski od 11 XI 1818 - rodzice w 1818: nie żyją
 2348.    Rohoziński Antoni ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 2 XI 1818 - rodzice w 1818: gub. kijowska ojciec szlachcic, dziedzic.
 2349.    Roichener Teofil ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 14 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 2350.    Rojek Michał ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2351.    Rojewski Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Karczmiska, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2352.    Rojewski Franciszek ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 X 1822 - rodzice w 1822: Karczmiska, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2353.    Rokicki Karol ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Czerniejowice, pow. jampolski, gub. podolska
 2354.    Rokicki Wiktor ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Czerniejowice, pow. jampolski, gub. podolska
 2355.    Rola Władysław ur. ok. 1803 ur. Harlejów, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1824 - rodzice w 1824: Wiśnice, obw. ra-dzyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2356.    Roliński Adolf ur. ok. 1812 ur. Siedlce - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 2357.    Roman Ignacy ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic.
 2358.    Romanowski Karol ur. ok. 1794 - wydz. Teologiczny od 27 IX 1817 - rodzice w 1817: nie żyją
 2359.    Romanowski [Jan] Chryzostom ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 2360.    Ropelewski Stanisław ur. ok. 1813 - wydz. Prawa i Administracji
 2361.    Ropelewski Teofil ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Karniewo, pow. przasnyski, woj. płockie: ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2362.    Rosdeutscher [Rozdejczer] Karol ur. ok. 1803 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1823 - rodzice w 1823: Kalisz ojciec mieszczanin, urzędnik sądownictwa, patron Trybunału Cywilnego woj. kaliskiego, właściciel posesji.
 2363.    Rosenfeld Leon ur. ok. 1809 ur. Włodzisław, obw. kielecki - wydz. Lekarski od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2364.    Rosiński Feliks ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Kobiałków, obw. łukowski ojciec szlachcic.
 2365.    Rosiński Marcin ur. ok. 1797 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 13 XI 1819 - rodzice w 1819: Rosy, obw. łukowski ojciec szlachcic.
 2366.    Rostkowski Józef ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1821 - rodzice w 1821: Kamocinek, pow. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2367.    Rostkowski Teodor ur. ok. 1803 ur. [Bogusławice] - wydz. Lekarski od 12 X 1822 - rodzice w 1822: Bogusławice, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2368.    Rostworowski Antoni ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1808 ojciec hrabia, dziedzic.
 2369.    Rostworowski Janusz ur. ok. 1810 ur. Piotrków - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, hrabia, szambelan dworu cesarskiego.
 2370.    Rostworowski Juliusz ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2371.    Roszkiewicz Jan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 2372.    Roszkowski Feliks ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808
 2373.    Rościszewski Mikołaj [Maciej] ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813 ojciec szlachcic.
 2374.    Rościszewski Teofil ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Kadłubowo, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2375.    Rotyński Wincenty ur. ok. 1800 ur. Buk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 10 X 1823 - rodzice w 1823: Buk, W. Ks. Poznańskie ojciec szlachcic.
 2376.    Rowecki Fryderyk ur. ok. 1810 ur. Ostrowo, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 13 XI 1828 - rodzice w 1828: Ostrowo
 2377.    Rozen Seweryn ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 6 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 2378.    Rozenblum Juliusz [Jan] ur. ok. 1803 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Płock
 2379.    Rozwadowski Aleksy ur. ok. 1805 ur. Czerniejów, obw. krasnostawski - wydz. Teologiczny od 23 X 1826 - rodzice w 1826: Warszawa
 2380.    Rożański Jan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2381.    Różański Józef ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2382.    Rożnowski Aleksander ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 XI 1827 - rodzice w 1827: Bochlewo, obw. koniński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2383.    Rożnowski Ksawery ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1808.
 2384.    Różycki Erazm ur. ok. 1806 ur. Żerniki, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Żerniki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2385.    Różycki Jan ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1819 - rodzice w 1819: Augustów ojciec szlachcic, doktor medycyny.
 2386.    Ruciński Antoni ur. ok. 1812 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 2387.    Ruciński Jan ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Pułtusk.
 2388.    Ruciński Wojciech ur. ok. 1794 ur. [Słupce] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1818 - rodzice w 1818: Słupce, Ks. Poznańskie
 2389.    Ruczyński Eustachy ur. ok. 1804 ur. Horodno, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 IX 1826 - rodzice w 1826: Horodno
 2390.    Rudnicki Jakub [Józef] ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 2391.    Rudnicki Jan ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 8 X 1822 - rodzice w 1822: Góra, obw. olkuski
 2392.    Rudnicki Kazimierz ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic.
 2393.    Rudnicki Władysław ur. ok. 1804 ur. Wólka Kłucka, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Wólka Kłucka ojciec szlachcic, dziedzic.
 2394.    Rudolf Franciszek ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 X 1809
 2395.    Rudzki Aleksander [Welamin] ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: [Warszawa] ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 2396.    Rulewicz Antoni ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 30 X 1822 - rodzice w 1822: Nadziejowce, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 2397.    Rupniewski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Borowa, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 XI 1824 - rodzice w 1824: Słupiec ojciec szlachcic, dziedzic.
 2398.    Rupniewski Nikodem ur. ok. 1806 ur. Topiele, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Mamoty, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, posesor.
 2399.    Rupniewski Roch ur. ok. 1803 ur. Turek, obw. kaliski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 22 XII 1825 - rodzice w 1825: Turek
 2400.    Russocki Konstanty ur. ok. 1802 ur. Giera-szowice, obw. sandomierski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. cywil.) od 27 XII 1820 - rodzice w 1820: Gieraszowice ojciec szlachcic, właściciel ziemski, rotmistrz Wojska Polskiego.
 2401.    Russyan Aleksander ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: opiekun woj. augustowskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2402.    Russyan Wojciech [Franciszek Ksawery] ur. ok. 1806 ur. Niezabytów, obw. lubelski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 5 IX 1829 - rodzice w 1829: Strulno, obw. radzyński ojciec szlachcic.
 2403.    Ruszczyński Jan ur. ok. 1802 ur. Gostyń, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Gostyń ojciec mieszczanin, rolnik.
 2404.    Rutkowski Andrzej [Ludwik] ur. ok. 1800 ur. Ryga - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, artysta dramatyczny w Warszawie.
 2405.    Rutkowski Franciszek ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1815 - rodzice w 1815: Warszawa.
 2406.    Rutkowski Jan ur. ok. 1808 ur. Gawłów, obw. sieradzki - wydz. Lekarski od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Koziegłowy, obw. olkuski
 2407.    Rutkowski Józef ur. ok. 1804 ur. Lubraniec, Kujawy - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: matka Mie-dzechów, obw. czerski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2408.    Rutkowski Józef ur. ok. 1776 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2409.    Rutkowski Józef ur. ok. 1806 ur. Kielce - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 22 IX 1826 - rodzice w 1826: Kielce
 2410.    Rutkowski Paweł ur. ok. 1806 ur. Wieliczka, [Galicja] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Radom
 2411.    Ruzikowski Wojciech ur. ok. 1802 ur. Oreńsko, obw. radomski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 22 X 1827 - rodzice w 1827: Do-bród, obw. radomski
 2412.    Rybczyński Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1810.
 2413.    Rybicki Teofil [Józef] ur. ok. 1805 ur. Pułtusk - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Płock ojciec szlachcic.
 2414.    Rybiński Adam [Albert] ur. ok. 1808 ur. Łowicz - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Łowicz ojciec szlachcic, nauczyciel w Sejnach.
 2415.    Rycharski Julian ur. ok. 1810 ur. Krzeszew, obw. łęczycki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 10 IX 1827 - rodzice w 1827: Krzeszew ojciec szlachcic.
 2416.    Rychlicki Jan ur. ok. 1808 ur. Wąchock - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 23 XI 1827 - rodzice w 1827: Wąchock
 2417.    Rychłowski August ur. ok. 1806 ur. Zawichost, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Ruda, obw. radomski ojciec szlachcic, marszałek gubernialny, dziedzic.
 2418.    Rychłowski Henryk ur. ok. 1810 ur. Ruda, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 31 X 1828 - rodzice w 1828: Ruda ojciec szlachcic, marszałek gubernialny, dziedzic.
 2419.    Rychowiecki [Feliks] ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec szlachcic.
 2420.    Rychter Ignacy [Loyola] ur. ok. 1802 ur. Szczebrzeszyn - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: [Kraśnik] ojciec szlachcic, cześnik.
 2421.    Rychter Tomasz ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 IV 1817 - rodzice w 1817: Wąchock ojciec mieszczanin.
 2422.    Rydzewski Franciszek Paweł ur. ok. 1800 ur. Stabieńszczyzna, obw. sejneński - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 26 X 1824 - rodzice w 1824: Berżniki ojciec szlachcic.
 2423.    Rydzewski Paulin [Paweł] ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 21 X 1822 - rodzice w 1822: Żytnowice, pow. piński, gub. mińska
 2424.    Rydzewski Paweł [Franciszek] ur. ok. 1806 ur. Ruszczyce, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 X 1827 - rodzice w 1827: matka Ruszczyce
 2425.    Rylski Feliks [Filip] ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 27 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2426.    Rylski Jan Feliks ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztycharstwo, Prawo) od 6 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa
 2427.    Rylski Ścibor Edward ur. ok. 1810 ur. Kraków - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 17 X 1829 - rodzice w 1829: Kielce ojciec urzędnik, rodzina w Kielcach.
 2428.    Rynarzewski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2429.    Rynkiewicz Wincenty ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 17 XI 1809 - rodzice w 1809: Nieborów.
 2430.    Rywacki Jerzy [Andrzej] ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 4 XI 1811 - rodzice w 1811: [Warszawa].
 2431.    Rządzca Józef ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa.
 2432.    Rzechowski Walerian ur. ok. 1807 ur. Strachocin, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 IX 1826 - rodzice w 1826: Czepielewo, obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2433.    Rzeczycki Tadeusz ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Skrzyniec, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2434.    Rzempołuski Stanisław ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia najwyższej instancji.
 2435.    Rzeszotarski Dominik ur. ok. 1810 ur. Cielądz, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Cielądz ojciec szlachcic, dziedzic.
 2436.    Rzeszotarski Walerian [Władysław] ur. ok. 1803 ur. Ustronie, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Włocławek ojciec szlachcic, dziedzic.
 2437.    Rzewuski Franciszek ur. ok. 1804 ur. Lwów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 11 IX 1828 - rodzice w 1828: Radom ojciec szlachcic, z własnych kapitałów, w Radomiu.
 2438.    Rzewuski Hipolit ur. ok. 1807 ur. Zawady, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Zawady ojciec szlachcic dziedzic.
 2439.    Rzewuski Jan ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2440.    Rzewuski Wiktor ur. ok. 1801 ur. Zawady, obw. bialski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 7 XI 1825 - rodzice w 1825: Zawady
 2441.    Rzewuski Wincenty ur. ok. 1804 ur. Potok, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 2442.    Sabatowski Józef ur. ok. 1788 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 XI 1812 - rodzice w 1812: Opole Lub.
 2443.    Sąchocki Marian ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji
 2444.    Sachowicz Józef ur. ok. 1804 ur. Mogilno, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825
 2445.    Sadkowski Antoni ur. ok. 1804 ur. Ćwiklinek, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Ćwiklinek ojciec szlachcic, pisarz aktowy w Płońsku, dziedzic wsi.
 2446.    Sadkowski Ferdynand [Hilary] ur. ok. 1801 ur. Pomianów [Wyżgi], obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: Pomianów Wyżgi ojciec szlachcic, właściciel części wsi.
 2447.    Sadkowski Franciszek ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa,) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Ćwiklinek, obw. i woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2448.    Sadkowski Józef ur. ok. 1807 ur. Solec, obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 XI 1828 - rodzice w 1828: Solec ojciec szlachcic, ekonom.
 2449.    Sadowski Feliks ur. ok. 1806 ur. Racibory, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic.
 2450.    Sadowski Jan ur. ok. 1808 ur. Kuźminogrobla, gub. kijowska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia powiatowy na Ukrainie.
 2451.    Sadowski Józef ur. ok. 1805 ur. Tulczyn, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2452.    Sadowski Józef ur. ok. 1807 ur. Więcławice, obw. miechowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Więc-ławice ojciec szlachcic, dziedzic.
 2453.    Safran Adolf ur. ok. 1801 ur. Wisztyniec, obw. kalwaryjski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 X 1821 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2454.    Sagatowski Julian ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2455.    Sakowicz Karol ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 V 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 2456.    Sakowicz Liberat ur. ok. 1798 ur. Wysokie Mazow. - wydz. Teologiczny od 7 X 1817 - rodzice w 1817: Wysokie Mazow.
 2457.    Salikiewicz Jan ur. ok. 1798 ur. [Kalisz] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Kalisz ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2458.    Saniewski Józef ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2459.    Sapieżyński Kajetan ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mier.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2460.    Sarnecki Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Chlewo, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Szczytniki, obw. kaliski ojciec szlachcic (sierota).
 2461.    Sarnowicz Jan ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2462.    Sasinowski Piotr ur. ok. 1804 ur. Krajewo, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Krajewo
 2463.    Saski Teofil [Mikołaj Bogumił] ur. ok. 1799 ur. Opoczno - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 X 1823 - rodzice w 1823: Opoczno ojciec szlachcic, komisarz obrachunkowy.
 2464.    Sauvan Edward ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 9 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 2465.    Sawicki Franciszek ur. ok. 1806 ur. Krasiłów, pow. taraszczański, gub. kijowska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 X 1823 - rodzice w 1823: Krasiłów
 2466.    Sawicki Józef ur. ok. 1804 ur. Szydłowiec, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Radom ojciec Właściciel ziemski, dziedzic wsi Kuźnica Marianowa.
 2467.    Sawicki Józef ur. ok. 1803 ur. Sowice Ruskie, obw. bialski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Fizycz.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Sowice ojciec szlachcic.
 2468.    Saykowicz [Sajkiewicz] Klemens ur. ok. 1802 ur. Potok Ordynacki Zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Filozofia [Oddz. matem.]) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Potok Ordynacki
 2469.    Schaeffer Samuel Jakub ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 IX 1819 - rodzice w 1819: Piotrków ojciec aptekarz.
 2470.    Schmidt Ernest ur. ok. 1803 ur. Panki, obw. częstochowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 X 1824 - rodzice w 1824: Samsonów, obw. opatowski ojciec mieszczanin, inspektor, radca hutniczy Samsonowskiego Dozorstwa Hutniczego.
 2471.    Schmidt Jan ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 1 V 1815 - rodzice w 1815: Alenstein [Olsztyn], Prusy Wschodnie.
 2472.    Schmidt Karol ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 27 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, opiekun metr muzyki.
 2473.    Schmidt Ludwik Karol ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Uchanie Lubelskie
 2474.    Schmidt [Schmitt] Wojciech [Albert] ur. ok. 1806 ur. Obie-zierze, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 7 X 1826 - rodzice w 1826: Wyrzyna, obw. koniński ojciec mieszczanin, ekonom.
 2475.    Schröder [Szreder] Stanisław ur. ok. 1806 ur. Kirsna, obw. kalwaryjski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 20 X 1825 - rodzice w 1825: Sejny ojciec szlachcic.
 2476.    Schroeder Jan [Jakub] ur. ok. 1790 ur. [Magdeburg] - wydz. Lekarski (sekcja Chir.) od 17 X 1819 - rodzice w 1819: Magdeburg
 2477.    Schuch Franciszek [Józef] ur. ok. 1805 ur. Drohobycz [Galicja] - wydz. Lekarski od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Sandomierz ojciec mieszczanin, lekarz.
 2478.    Schulz Jan ur. ok. 1794 ur. Warmia - wydz. Teologiczny od 11 XI 1818 - rodzice w 1818: Warmia
 2479.    Schwartz Jan ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Architekt. i Miern.) od 4 XII 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2480.    Scypio [Scipio del Campo] Jan Karol ur. ok. 1801 ur. Dzików, Galicja - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof, i Nauk Pięknych) od 8 X 1822 - rodzice w 1822: Dzików ojciec hrabia, generał w wojsku kościuszkowskim.
 2481.    Sczaniecki Ignacy ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji
 2482.    Sękowski Andrzej ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 2483.    Sękowski Bartłomiej ur. ok. 1803 ur. Osmaliszki, obw. mariam-polski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Osmaliszki
 2484.    Seredyński Feliks ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 27 IV 1814 - rodzice w 1814: Warszawa ojciec szlachcic; fryzjer.
 2485.    Siarczyński Władysław ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 30 VI 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 2486.    Siedlewski Karol ur. ok. 1805 ur. Radecka Wola, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Ruszenice, obw. opoczyński ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2487.    Siedlikowski Kasper [Wincenty] ur. ok. 1805 ur. Świsłocz, gub. grodzieńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1824 - rodzice w 1824: [Świsłocz]
 2488.    Siegfried Gustaw [Aleksander] ur. ok. 1808 ur. Wiązownia, obw. warszawski - wydz. Lekarski od 6 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec radca wojewódzki.
 2489.    Siekaczyński Jan ur. ok. 1800 ur. Szczebrzeszyn - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: [Szczebrzeszyn] ojciec mieszczanin.
 2490.    Siekaczyński Stanisław ur. ok. 1803 ur. Szczebrzeszyn - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Szczebrzeszyn, obw. zamojski ojciec mieszczanin, rolnik.
 2491.    Siekaczyński Walenty [Józef] ur. ok. 1806 ur. Szczebrzeszyn - wydz. Lekarski od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Szczebrzeszyn
 2492.    Siekierski Ludwik ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1822 - rodzice w 1822: Radom ojciec szlachcic, sędzia Trybunału woj. sandomierskiego.
 2493.    Sieklucki August ur. ok. 1808 ur. Siekluki, obw. płocki - wydz. Teologiczny od 13 X 1828 - rodzice w 1828: Siek-luki ojciec [szlachcic, dziedzic dóbr].
 2494.    Sieniawski Józef ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, żyje prywatnie z kapitału.
 2495.    Siennicki Seweryn [Albin] ur. ok. 1805 ur. Lwów, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik w Warszawie.
 2496.    Siennicki Wojciech ur. ok. 1804 ur. Siennica Lipusy, obw. ostrołęcki - wydz. Teologiczny od 5 I 1828 - rodzice w 1828: Pułtusk - matka ojciec [szlachcic, dziedzic części].
 2497.    Sierzputowski Tadeusz - wydz. Prawa i Administracji
 2498.    Sikorski Adam ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2499.    Sikorski Antoni ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 9 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun Jędrzejów ojciec mieszczanin, kupiec.
 2500.    Sikorski Jan [Józef] ur. ok. 1805 ur. [Drezno] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 20 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, artysta muzyczny.
 2501.    Sikorski Józef ur. ok. 1796 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 19 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2502.    Sikorski Teodor ur. ok. 1787 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun - Płock ojciec opiekun pocztmistrz w Płocku.
 2503.    Sitkiewicz Jan ur. ok. 1805 ur. Skorkowice, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Goszyn, obw. szydłowiecki ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2504.    Skalski Jan ur. ok. 1793 ur. [Wola Mereczyńska, Podlasie] - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 8 X 1815 - rodzice w 1815: Chełm ojciec szlachcic niewylegitymowany, duchowny obrządku greckiego.
 2505.    Skapczyński Jakub ur. ok. 1805 ur. Jeżów, obw. rawski - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Łowicz ojciec aptekarz w woj. krakowskim.
 2506.    Skarżyński Julian ur. ok. 1790 ur. [Kujawy] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 I 1810. ojciec [szlachcic, dziedzic].
 2507.    Skarżyński Walerian ur. ok. 1805 ur. Popowo, obw, pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1824 - rodzice w 1824: Popowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 2508.    Skarżyński Wincenty ur. ok. 1805 ur. Szczepanów, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Sławiec, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2509.    Skawiński Franciszek ur. ok. 1806 ur. Krzeszów, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1825 - rodzice w 1825: Zakrzew, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2510.    Skibiński Józef Kazimierz - wydz. Prawa i Administracji
 2511.    Skierkowski Hilary ur. ok. 1810 ur. Serock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, urzędnik pocztowy.
 2512.    Skłodowski Józef ur. ok. 1803 ur. Skłody [Piotrowice], obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Skłody ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2513.    Skolimowski Antoni ur. ok. 1802 ur. Sienna - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Piotrowin, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2514.    Skolimowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Lubartów - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt, i Miern.) od 26 XI 1823 - rodzice w 1823: Lubartów ojciec dziedzic części wsi.
 2515.    Skolimowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Lubartów - wydz. Filozoficzny od 26 XI 1823
 2516.    Skolimowski Piotr ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt.) od 27 X 1821 - rodzice w 1821: Długie, pow. brzeziński
 2517.    Skolimowski Wiktor ur. ok. 1811 ur. Romanów, obw. radzyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Sapiehów, obw. radzyński
 2518.    Skolimowski [Skulimowski] Józef ur. ok. 1801 ur. Lubartów - wydz. Filozoficzny od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Lubartów
 2519.    Skomorowski Gracjan ur. ok. 1807 ur. Skomorochy Wielkie, obw. Hrubieszów - wydz. Teologiczny od 24 IX 1827 - rodzice w 1827: Szczebrzeszyn ojciec szlachcic, dziedzic.
 2520.    Skorkowski Alfons ur. ok. 1805 ur. Wielka Wola, obw. opoczyński, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 X 1823 - rodzice w 1823: Wielka Wola
 2521.    Skorski Józef ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. kaliskie
 2522.    Skórzewski Feliks ur. ok. 1806 ur. Jaksice, woj. krakowskie - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2523.    Skórzewski Raymond [Rajmund Józef Jan Nepomucen] ur. ok. 1791 ur. [Poznań] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 II 1809 - rodzice w 1809: Poznań ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2524.    Skotyński Feliks ur. ok. 1807 ur. Łabunki, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Komarów, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, urzędnik.
 2525.    Skowroński Karol ur. ok. 1801 ur. Domanien, Gąsiory, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1824 - rodzice w 1824: Gąsiory ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2526.    Skrobocki [Skrobecki] Wojciech [Albert] ur. ok. 1804 ur. Łubików, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1825 - rodzice w 1825: Łubików ojciec mieszczanin, gospodarz.
 2527.    Skrypkunas Wincenty ur. ok. 1804 ur. Rumbowicze, obw. kal-waryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 X 1826 - rodzice w 1826: nie żyją
 2528.    Skrzyżewski Stanisław ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2529.    Skułdycki Józef ur. ok. 1810 ur. Gzichów, obw. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Kraków
 2530.    Skułdycki Roman [Romuald] ur. ok. 1812 ur. Gzichów, obw. olkuski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.-Fizycz.) od 1829 - rodzice w 1829: Kraków
 2531.    Skulski Józef ur. ok. 1804 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 20 IX 1826 - rodzice w 1826: Zaczernia [Galicja] ojciec lekarz dywizyjny wojska polskiego, szlachcic.
 2532.    Skupieński Jan ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Teologiczny od 24 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Kalisz
 2533.    Skupiński Marcin ur. ok. 1807 ur. Wieluń - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2534.    Skwarski Klemens ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Sieraków, obw. gostyński, woj. mazowieckie
 2535.    Skwarski Ludwik ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 2536.    Słabowski Wojciech ur. ok. 1805 ur. Kielce - wydz. Lekarski od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: Kielce ojciec mieszczanin, owczarstwo.
 2537.    Słąnka Seweryn ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1822 - rodzice w 1822: Bądków, obw. warszawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2538.    Słąnka [Skarbek] Adolf ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Bądków, obw. warszawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2539.    Sławecki Michał - wydz. Lekarski
 2540.    Sławęcki Wincenty ur. ok. 1808 ur. Maleszowa, obw. stopnicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Płock ojciec szlachcic, urzędnik skarbowy.
 2541.    Sławianowski Florian [Leon] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1809.
 2542.    Sławiński Wincenty ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 4 XI 1822 - rodzice w 1822: Nieborów Sochaczewski
 2543.    Sławoszewski Wilhelm Cel[estyn] ur. ok. 1809 ur. Pisarzówka, pow. jampolski, gub. podlaska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1 X 1828 - rodzice w 1828: Pisarzówka
 2544.    Słomiński Józef ur. ok. 1806 ur. Święcie, obw. warszawski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 1824 - rodzice w 1824: Żukówka, obw. kłodzki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2545.    Słomiński Ludwik ur. ok. 1810 ur. Jędrzejów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 X 1828 - rodzice w 1828: Jędrzejów
 2546.    Słomowski Jędrzej ur. ok. 1790 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 2547.    Słowicki Józef ur. ok. 1803 ur. Rostoka, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1824 - rodzice w 1824: Rostoka ojciec włościanin, duchowny grecki.
 2548.    Smagłowski Bogusław [Witalis] ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1820 - rodzice w 1820: Wieliczka [Galicja] ojciec szlachcic, komornik w Wieliczce.
 2549.    Smagłowski Wincenty [Nowina] ur. ok. 1805 ur. Brody, Galicja - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: matka Warszawa ojciec szlachcic, pełnomocnik dóbr Wincentego Potockiego, potem komornik graniczny w Wieliczce.
 2550.    Smarzewski Andrzej ur. ok. 1805 ur. Glinianka, obw. stanisławowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 5 IX 1826 - rodzice w 1826: Chyżyny, stanisławowski ojciec szlachcic.
 2551.    Smatrzyński Józef ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec właściciel domu.
 2552.    Smith [Szmit] Józef Kazimierz ur. ok. 1810 - wydz. Lekarski
 2553.    Smitowski Feliks ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Kraków
 2554.    Smoleński [Smoliński] Michał ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski
 2555.    Smolikowski Adam ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Lublin ojciec szlachcic, rektor Akademii Wojewódzkiej w Lublinie.
 2556.    Smolikowski Aleksander ur. ok. 1805 ur. Lublin - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec szlachcic, rektor szkoły wojewódzkiej.
 2557.    Smolikowski Andrzej [Jędrzej] ur. ok. 1809 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, rektor Akademii Wojewódzkiej w Lublinie.
 2558.    Smolikowski Seweryn ur. ok. 1808 ur. Lublin - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., matem.) od 13 IX 1825 ojciec szlachcic, rektor szkoły wojewódzkiej.
 2559.    Smoliński Jan ur. ok. 1783 - wydz. Lekarski od 4 XI 1811 - rodzice w 1811: Węgrze.
 2560.    Smoliński Józef ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 X 1822 - rodzice w 1822: Żarzyc, obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2561.    Smoliński [Smoleński] Hipolit ur. ok. 1805 ur. Młotkowo, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1824 - rodzice w 1824: matka Młotkowo ojciec szlachcic, dziedzic.
 2562.    Smorczewski Florencjusz ur. ok. 1805 ur. Kostry Podsędkowięta, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Dzierzki Ząbki, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2563.    Smorczewski Kajetan ur. ok. 1804 ur. Jeńki, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Jeńki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2564.    Smorczewski Tytus ur. ok. 1806 ur. Kostry Podsędkowięta, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 IX 1824 - rodzice w 1824: Dzierżki Ząbki ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2565.    Smorczewski Wincenty ur. ok. 1807 ur. Dzierzki Ząbki, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 X 1827 - rodzice w 1827: Dzierzki Ząbki: ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2566.    Sobiechowski Jan ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1819 - rodzice w 1819: pow. kościański, Poznańskie
 2567.    Sobieszczański Ludwik ur. ok. 1805 ur. Bychała, obw. lubelski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Horochów, gub. wołyńska ojciec szlachcic, ogrodnik.
 2568.    Sobieszczański Wiktor ur. ok. 1807 ur. Podhorce, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 X 1828 - rodzice w 1828: matka Hrubieszów ojciec [szlachcic, dziedzic].
 2569.    Sobipan [Sobiepan] Franciszek ur. ok. 1807 ur. Matcze, obw. hrubieszowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 23 IX 1823 - rodzice w 1823: Matcze
 2570.    Sobi[e]szewski Antoni ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski od 22 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 2571.    Sobolewski Antoni ur. ok. 1807 ur. Luboradz, obw. przasnyski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 30 IX 1826 - rodzice w 1826: Płock ojciec szlachcic, służący.
 2572.    Sobolewski Karol ur. ok. 1809 ur. Łańcuchów, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Lubartów ojciec szlachcic, urzędnik.
 2573.    Sobolewski Ludwik ur. ok. 1799 ur. Jeńki, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 3 XII 1819 - rodzice w 1819: Małocice, obw. warszawski
 2574.    Sobolewski Michał ur. ok. 1809 ur. Krasnogród, obw. zamojski - wydz. Lekarski od 27 IX 1829 - rodzice w 1829: Wiłkołaz, obw. lubelski ojciec szlachcic.
 2575.    Sojecki Józef ur. ok. 1801 ur. [Kopy] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 30 IX 1820 - rodzice w 1820: Kopy, obw. gostyński ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2576.    Sokołowski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic domu, prowadzi handel drzewem.
 2577.    Sokołowski Kajetan ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1821 - rodzice w 1821: Radom ojciec szlachcic, żyje z kapitału.
 2578.    Sokołowski Walenty ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. augustowskie
 2579.    Sokołowski Władysław ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Zamek, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2580.    Solarski Mateusz ur. ok. 1808 ur. Jastrzębska Wola, obw. sandomierski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 22 X 1829 - rodzice w 1829: Pokrzywnica, obw. opatowski
 2581.    Soldenhoff Aleksander ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: matka - Łuków ojciec szlachcic, dziedzic, baron.
 2582.    Solecki Marcin ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 2583.    Solnicki Antoni ur. ok. 1810 ur. Kielce - wydz. Lekarski od 9 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec mieszczanin, rolnik.
 2584.    Sonnenberg Edward ur. ok. 1806 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1826 - rodzice w 1826: Radzimów [Radzimowice], obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic, patron przy Trybunale Cywil. woj. płockiego.
 2585.    Sonnenberg Karol ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1821 - rodzice w 1821: Radzimowice, obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic, patron przy Trybunale Cywil. woj. płockiego.
 2586.    Sosnowski Dawid [Damazy] ur. ok. 1798 ur. [Wieruszew] - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższej) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Wieruszew, obw. wieluński ojciec mieszczanin, sklepikarz. Rodzice starozakonni.
 2587.    Sosnowski Leon ur. ok. 1806 ur. Galewice, obw. wieluński - wydz. Lekarski od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Kempne, obw. ostrzeszowski ojciec mieszczanin, kupiec.
 2588.    Sosnowski Walerian [Kazimierz] ur. ok. 1797 ur. [Wrotków], obw. lubelski - wydz. Teologiczny od 1818; 17 X 1820 - rodzice w 1818: Lublin ojciec mieszczanin, gospodarz wiejski.
 2589.    Soyecki [Sojecki] Franciszek [Stefan Leonard] ur. ok. 1804 ur. Borysławice, obw. łęczycki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 26 X 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2590.    Speer [Szper] Kazimierz ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 X 1820 - rodzice w 1820: Bytom
 2591.    Sperczyński [Szperczyński] Adam ur. ok. 1809 ur. Grabów, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Adm.) od 24 IX 1829 - rodzice w 1829: Grabów ojciec szlachcic, dziedzic.
 2592.    Sperski Walenty ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1809.
 2593.    Spiess Henryk [Gottfried Bogumił] ur. ok. 1785 ur. [Szczecin] - wydz. Lekarski od 3 XI 1809 - rodzice w 1809: [Warszawa] ojciec mieszczanin, oficjalista kamery królewskiej w Warszawie.
 2594.    Spleszyński Józef [Jan] ur. ok. 1808 ur. Sielce, obw. stopnicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 3 X 1826 - rodzice w 1826: Sielce ojciec szlachcic.
 2595.    Sporzyński Wojciech ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Teologiczny od 28 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szynkarz.
 2596.    Sroczyński Michał ur. ok. 1811 ur. Bolesław, obw. stopnicki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1829 - rodzice w 1829: Bolesław ojciec szlachcic.
 2597.    Stacherski Maciej ur. ok. 1807 ur. Niegosławice, obw. miechowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 22 X 1828 - rodzice w 1828: Niegosławice ojciec mieszczanin.
 2598.    Stadnicki Julian, hrabia ur. ok. 1806 ur. Potok, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Brodowo, obw. radomski ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2599.    Stakebrand[t] [Sztakebrand] Józef ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin, lekarz [dywizyjny].
 2600.    Stalewski Antoni ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 IX 1827 - rodzice w 1827: nie żyją ojciec mieszczanin, zdun.
 2601.    Stalkowski Ludwik ur. ok. 1807 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic.
 2602.    Stańczukowski Walenty ur. ok. 1806 ur. Strzała, obw. siedlecki, woj. podlaskie - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chirurgii wyższej) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Strzała ojciec szlachcic.
 2603.    Staniszewski Walenty ur. ok. 1804 ur. Chorzenice, obw. piotrkowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 29 XII 1825 - rodzice w 1825: Chorzenice
 2604.    Stankiewicz Feliks ur. ok. 1793 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 10 XI 1816 - rodzice w 1816: Warszawa.
 2605.    Stankiewicz Ignacy [Łukasz] ur. ok. 1805 ur. Olwita, obw. kalwaryjski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mak) od 6 VII 1826 - rodzice w 1826: Ol-wita
 2606.    Stankiewicz Jan ur. ok. 1801 ur. Nendryniszki, obw. mariampolski - wydz. Teologiczny od 30 XII 1829 - rodzice w 1829: matka - Nen-dryniszki
 2607.    Stankiewicz Łukasz ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Kurów, obw. lubelski
 2608.    Stankowski Józef ur. ok. 1807 ur. Słupia, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Szczekar-ków, obw. lubelski ojciec szlachcic, ekonom.
 2609.    Starczewski Ignacy ur. ok. 1806 ur. Zbyszyno, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1827 - rodzice w 1827: Zbyszyno ojciec szlachcic, dziedzic części w 2 wsiach.
 2610.    Starczewski Józef ur. ok. 1804 ur. Zbyszyno, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1827 - rodzice w 1827: Zbyszyno ojciec szlachcic, dziedzic części w 2 wsiach.
 2611.    Starczewski Teofil ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2612.    Starzyński Antoni ur. ok. 1805 ur. Brody, obw. zamojski - wydz. Lekarski od 31 X 1828 - rodzice w 1828: Biłgoraj, obw. zamojski ojciec szlachcic.
 2613.    Starzyński Bonawentura ur. ok. 1809 ur. Kożuszki, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 XII 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 2614.    Starzyński Józef ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 2615.    Starzyński Karol ur. ok. 1803 ur. Oczaków, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 IX 1823 - rodzice w 1823: Oczaków
 2616.    Starzyński Tymoteusz ur. ok. 1797 ur. Sidorki, obw. bialski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: matka Sidorki
 2617.    Staszewski Rufin ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec [szlachcic, dziedzic].
 2618.    Stawiarski Franciszek [Paweł] ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Adm.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Maliszew, obw. radomski ojciec szlachcic, dziedzic [prawnik].
 2619.    Stawiski Edmund ur. ok. 1813 - wydz. Prawa i Administracji
 2620.    Stefani Wacław ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 2621.    Steingreber ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 V 1810.
 2622.    Steinhaus Jan ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 1 V 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 2623.    Steinicke August ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Toruń
 2624.    Steinicke August ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski
 2625.    Stencel Jan ur. ok. 1788 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: nie żyją
 2626.    Stępiński Aleksander ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. kaliskie
 2627.    Stępkowski Feliks [Augustyn] ur. ok. 1810 ur. Rutka, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Nowosielec ojciec szlachcic, dziedzic.
 2628.    Stępkowski Ignacy ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: Kozanki, obw. i woj. kaliskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2629.    Stępniewicz [Stempniewicz] Fabian - wydz. Prawa i Administracji
 2630.    Stępniewski Nikodem ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: Linne, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2631.    Stępowski [Stempowskil Napoleon [Leopold, Marcin] ur. ok. 1807 ur. Srebrna, obw. Łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Srebrna ojciec szlachcic, dziedzic.
 2632.    Sternberg Ignacy ur. ok. 1796 ur. [Zamość] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne i dróg) od 17 XII 1819 - rodzice w 1819: Zamość
 2633.    Sternberg Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 15 XII 1820 - rodzice w 1820: matka - Zamość
 2634.    Stęszewski Apolinary ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Kościan, Ks. Poznańskie ojciec mieszczanin, dziedzic, gospodarz.
 2635.    Stobiecki Gracjan [Fortunat] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1820 - rodzice w 1820: Parśnice, obw. radomski, woj. sandomierskie ojciec szlachcic, urzędnik.
 2636.    Stobiecki Piotr ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 2637.    Stobnicki Józef ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Łuck, Wołyń ojciec szlachcic, dziedzic.
 2638.    Stockmar Karol ur. ok. 1808 ur. Piotrków - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1828 - rodzice w 1828: Piotrków
 2639.    Stodulski Antoni [Józef] ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, woźny.
 2640.    Stojowski Franciszek ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 5 XII 1821 - rodzice w 1821: Witów, cyrkuł bocheński, Galicja ojciec szlachcic, dziedzic.
 2641.    Stokowski Wincenty [Walerian] ur. ok. 1812 ur. Kielce - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1829 - rodzice w 1829: Kielce ojciec szlachcic, komisarz Wydziału woj. krakowskiego.
 2642.    Stopczański Antoni ur. ok. 1810 ur. Wiśniewice, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 XI 1821 - rodzice w 1821: Siedlanów, pow. radzyński ojciec szlachcic, właściciel części.
 2643.    Stopczański Ignacy ur. ok. 1810 ur. Wisznica, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Siedlanów, obw. bialski ojciec szlachcic, właściciel części.
 2644.    Storczyński Julian ur. ok. 1803 ur. Łosice, woj. podlaskie - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Łosice ojciec włościanin, rolnik.
 2645.    Strączyński Józef ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji od 2 X 1808.
 2646.    Strasz Maksymilian [Edward Andrzej] ur. ok. 1804 ur. Białaczew, pow. błoński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel domu.
 2647.    Strasz Stanisław ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 10 X 1818 - rodzice w 1818: woj. sandomierskie
 2648.    Strawiński Franciszek ur. ok. 1803 ur. Popiecze, obw. sejneński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 11 XI 1823 - rodzice w 1823: Sejny:
 2649.    Strawiński Lucjan ur. ok. 1809 ur. Popiecze, obw. sejneński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Popiecze
 2650.    Streich Jan Wilhelm ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 23 IX 1819 - rodzice w 1819: Kalisz
 2651.    Stronczyński Feliks ur. ok. 1810 ur. Pajęczno, obw. piotrkowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.; Bud. i Miern.) od 11 X 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, sędzia pokoju okr. piotrkowskiego, dziedzic.
 2652.    Stronczyński Kazimierz ur. ok. 1809 ur. Piotrków - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Fizycz.) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Pajęczno, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, właściciel majątku Kluki, Parzno, Strzyżowice w gub. warszawskiej.
 2653.    Strugalski Paweł ur. ok. 1802 ur. Sandomierz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 19 IX 1825 - rodzice w 1825: Sandomierz
 2654.    Strusiński Antoni ur. ok. 1809 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1828 - rodzice w 1828: Opoka, obw. kraśnicki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2655.    Struś [Struss] Andrzej - wydz. Prawa i Administracji
 2656.    Strużewski Franciszek ur. ok. 1802 ur. Lubań, obw. kujawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 17 XI 1824 - rodzice w 1824: Lubań ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2657.    Strycki Antoni ur. ok. 1789 ur. [Rawicz] - wydz. Lekarski od 25 X 1819 - rodzice w 1819: Rawicz, Poznańskie ojciec mieszczanin, oficjalista rządowy.
 2658.    Stryjeński Edward ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Mława
 2659.    Stryjkowski Jan ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 6 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2660.    Stryng [Strynk] Ignacy ur. ok. 1792 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 11 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2661.    Strzelecki [Kwiryn] ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 2662.    Strzeszewski Aleksander ur. ok. 1804 ur. Grabowiec, obw. białostocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Bąkowiec, obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2663.    Strzeszewski Jakub [Jakobus] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1819 - rodzice w 1819: Truszki, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2664.    Studencki Mateusz ur. ok. 1805 ur. Zbaraż, Galicja Wschodnia - wydz. Lekarski (sekcja Med.) od 2 IX 1828 - rodzice w 1828: Nasielsk, obw. warszawski ojciec mieszczanin, nauczyciel szkoły żydowskiej.
 2665.    Studentkowski Henryk [Ksawery] ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2666.    Studziński Antoni [Aleksander] ur. ok. 1810 ur. Nedezew, obw. hrubieszowski - wydz. Lekarski od 9 X 1829 - rodzice w 1829: matka Nede-zew ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2667.    Stworzyński Ignacy ur. ok. 1808 ur. Mołodatycze, obw. hrubieszowski - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Mołodatycze
 2668.    Styczyński Franciszek ur. ok. 1805 ur. Krasnystaw - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 XII 1825 - rodzice w 1825: Krasnystaw ojciec mieszczanin, kupiec.
 2669.    Styczyński Mateusz ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1821 - rodzice w 1821: Krasnystaw ojciec mieszczanin, kupiec.
 2670.    Styrpeyko Michał ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 XI 1819 - rodzice w 1819: pow. szawelski, gub. wileńska
 2671.    Suchecki Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1821 - rodzice w 1821: Kraków ojciec mieszczanin, rzeźnik.
 2672.    Suchecki Tomasz ur. ok. 1809 ur. Wsola, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Ruszkowice, obw. opoczyński
 2673.    Suchecki Wincenty ur. ok. 1808 ur. Daleszewice, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: matka: Daleszewice
 2674.    Suchocki Wojciech ur. ok. 1801 ur. Suchożebry, obw. siedlecki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Suchożebry
 2675.    Suchodolski Dionizy ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 X 1821 - rodzice w 1821: matka: obw. krasnostawski ojciec szlachcic, dziedzic wsi Rury.
 2676.    Suchodolski Ignacy ur. ok. 1803 ur. Grabki, obw. stopnicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 20 XII 1824 - rodzice w 1824: Kielce ojciec urzędnik, kontroler górniczej kasy ekonomicznej.
 2677.    Suchodolski Romulus [Ignacy Józef] ur. ok. 1796 ur. [Słayne] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Lublin ojciec szlachcic, dziedzic.
 2678.    Suchodolski Teofil ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Dorohusk, pow. chełmski ojciec szlachcic, dziedzic, hrabia.
 2679.    Suchorski Erazm ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1819 - rodzice w 1819: woj. i pow. kaliski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2680.    Suchorski Marcelli Polikarp ur. ok. 1805 ur. Piekary, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Popręż-niki, obw. kaliski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2681.    Suchorzewski Franciszek ur. ok. 1805 ur. Okalina, obw. opatowski - wydz. Lekarski od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Ublinek, obw. sandomierski
 2682.    Sudnik Antoni ur. ok. 1799 ur. Jesionowo, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1823 - rodzice w 1823: Jesionowo ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2683.    Suffczyński Stanisław ur. ok. 1810 ur. Łańcuchów, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 IX 1825 - rodzice w 1825: Hostynne, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2684.    Sulikowski Leon ur. ok. 1809 ur. Piotrków - wydz. Lekarski od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa
 2685.    Sulimowski January ur. ok. 1807 ur. Nowina, obw. mariampolski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Sejny
 2686.    Suliński Józef ur. ok. 1805 ur. Płock - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Płock ojciec szlachcic.
 2687.    Sulkowski Jan ur. ok. 1804 ur. Ruszków, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Ostrowce, obw. gostyński ojciec mieszczanin, rolnik.
 2688.    Sulkowski Marceli ur. ok. 1802 ur. Kozieróg Leśny, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Kozieróg
 2689.    Sulkowski Mikołaj ur. ok. 1808 ur. Raszków, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 10 X 1828 - rodzice w 1828: matka Raszków ojciec szlachcic, weterynarz.
 2690.    Sułowski Tadeusz [Dominik] ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1810.
 2691.    Sumiński Kazimierz ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2692.    Sumiński Leopold ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 20 IX 1818 - rodzice w 1818: Koszelew, obw. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2693.    Sumiński Rajmund ur. ok. 1805 ur. Lewików, obw. łukowski, woj. podlaskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Lewików ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2694.    Sumiński Wincenty ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Mężenin; obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic gruntu.
 2695.    Sumowski Joachim ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 2 III 1821 - rodzice w 1821: pow. włodzimierski, gub. wołyńska
 2696.    Supiński Józef [Klemens] ur. ok. 1804 ur. Romanów, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 IX 1824 - rodzice w 1824: Lwów
 2697.    Supiński Leopold ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Parznice, obw. radomski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2698.    Supnowski Piotr ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Kraków.
 2699.    Suski Jan [Kanty] ur. ok. 1806 ur. Okuniew [obw. stanisławowski] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 IX 1823 - rodzice w 1823: Lipiny, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2700.    Suszczewicz Józef ur. ok. 1807 ur. Ukraina - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 7 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2701.    Sutkiewicz Aleksander [Kazimierz] ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 2702.    Suzin Michał ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Zaleszówki, obw. brzeski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2703.    Swierzewski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808.
 2704.    Swiniarski Kazimierz ur. ok. 1804 ur. Czarnogłów, obw. stanisławowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Wierzbno, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2705.    Swiniarski Kazimierz Michał ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Wierzbno [Czarnogłów, obw. stanisławowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2706.    Symonowicz Antoni ur. ok. 1804 ur. Zalezie, gub. grodzieńska - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 25 X 1828 - rodzice w 1828: matka Kalwaria
 2707.    Sypniewski Jan ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 3 XI 1820 - rodzice w 1820: Przasnysz, obw. przasnyski ojciec mieszczanin, dziedzic.
 2708.    Szabrański Antoni [Józef] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 XI 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec mieszczanin, sierota.
 2709.    Szajewski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1808.
 2710.    Szałaykowski Alojzy [Antoni] ur. ok. 1808 ur. Zwierzyniec Zamojski - wydz. Lekarski od 22 IX 1827 - rodzice w 1827: Zwierzyniec ojciec szlachcic, oficjalista.
 2711.    Szalkowski Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: Płockie
 2712.    Szamowski Wincenty ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815 - rodzice w 1815: [Łódź] ojciec szlachcic, dziedzic.
 2713.    Szaniawski Franciszek ur. ok. 1805 ur. Łazy, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 X 1824 - rodzice w 1824: Łazy ojciec szlachcic, właściciel gospodarstwa.
 2714.    Szaniawski Józef ur. ok. 1805 ur. Gromadzie, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Ochle, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2715.    Szaniawski Marcin ur. ok. 1810 ur. Łazy, obw. łukowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Łazy ojciec szlachcic, dziedzic.
 2716.    Szaniawski Michał ur. ok. 1806 ur. Świack, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Świack
 2717.    Szaniawski Tomasz ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 X 1822 - rodzice w 1822: Szaniawy, obw. łukowski ojciec szlachcic, właściciel części.
 2718.    Szaniawski Tomasz ur. ok. 1808 - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: Świack, obw. augustowski
 2719.    Szaniawski Wojciech ur. ok. 1804 ur. Szaniawy, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Szaniawy ojciec szlachcic, właściciel części.
 2720.    Szanior Franciszek ur. ok. 1799 ur. Płock - wydz. Teologiczny od 18 X 1822 - rodzice w 1822: Płock ojciec mieszczanin.
 2721.    Szanior Tomasz ur. ok. 1800 ur. Pułtusk - wydz. Teologiczny od 3 X 1822 - rodzice w 1822: Pułtusk ojciec mieszczanin.
 2722.    Szateński Antoni ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Janków, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2723.    Szatkowski Wincenty ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Muchnice, obw. gostyński, woj. mazowieckie ojciec [szlachcic, dziedzic].
 2724.    Szatkowski [Szadkowski] Antoni ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2725.    Szawłowski Edward ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2726.    Szawłowski Feliks ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec urzędnik, szlachcic.
 2727.    Szawłowski Hipolit ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2728.    Szawłowski Paweł ur. ok. 1803 ur. Nadołki, obw. płocki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Nadołki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2729.    Szczepanowski Adam ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Słomniki, obw. miechowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2730.    Szczepanowski Tomasz ur. ok. 1802 ur. [Galicja] - wydz. Teologiczny od 20 X 1821 - rodzice w 1821: Kobłów, obw. sandomierski, Galicja ojciec szlachcic, urzędnik, nadleśniczy.
 2731.    Szczepański Szczepan [Stefan] ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 17 I 1824 - rodzice w 1824: Gorzkiew, Krakowskie, obw. stop-nicki
 2732.    Szczepański Tadeusz ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 25 XII 1821 - rodzice w 1821: Krotoszyn [Poznańskie] ojciec mieszczanin, urzędnik.
 2733.    Szczucki Adam ur. ok. 1804 ur. Kopojno, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1824 - rodzice w 1824: Ta-gurów ojciec szlachcic, dziedzic.
 2734.    Szczyciński Antoni ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski
 2735.    Szczyciński Jan ur. ok. 1797 ur. [Pogrzybów] - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Pogrzybów, Ks. Poznańskie
 2736.    Szeffer Jakub ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 2 XII 1822 - rodzice w 1822: Lubartów ojciec mieszczanin, ogrodnik.
 2737.    Szeligowski Jan ur. ok. 1807 ur. Żarczyn, W. Ks. Poznańskie - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Giżyce, obw. kaliski
 2738.    Szelkowski Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie
 2739.    Szewczykiewicz Walenty ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Kraków.
 2740.    Szklarski Antoni ur. ok. 1805 ur. Skawina, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 XI 1828 - rodzice w 1828: Skawina
 2741.    Szląskowski Józef [Kalasanty] ur. ok. 1806 ur. Wieluń - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Wieluń ojciec mieszczanin.
 2742.    Szley [Szlay] Józef ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810
 2743.    Szlubowski Józef ur. ok. 1812 ur. Opole, obw. radzyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2744.    Szmidt Chrystian ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys., Rzeźbiarstwo, Sztycharstwo) od 29 X 1821 - rodzice w 1821: Hanau koło Frankfurtu nad Menem ojciec mieszczanin, profesjonista.
 2745.    Szmidt Ksawery ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 5 X 1820 - rodzice w 1820: Kielce
 2746.    Szmigielski Gorgoniusz ur. ok. 1810 ur. Rużyce, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 3 X 1828 - rodzice w 1828: Rużyce ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2747.    Szmigielski Michał ur. ok. 1807 ur. Grabów, W. Ks. Poznańskie - wydz. Teologiczny od 21 X 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 2748.    Szmitt Józef ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 2749.    Szmol Karol ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1821 - rodzice w 1821: Płock ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 2750.    Szmurło Jan - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 2751.    Szmydecki [Szmidecki] Wilhelm ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Berlin ojciec szlachcic, dziedzic.
 2752.    Szodki [Szodke] Franciszek ur. ok. 1810 ur. Warta - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Kalisz ojciec mieszczanin, urzędnik.
 2753.    Szokalski Mikołaj ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1821 - rodzice w 1821: Jankowice w Poznańskiem: ojciec szlachcic, komisarz w dobrach Engelströma w Krasnymstawie.
 2754.    Szokalski Wiktor [Feliks] ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 20 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik ministerium skarbu, dzierżawca wsi, [ojczym - doktor medycyny].
 2755.    Szokalski [Szukalski] Stefan ur. ok. 1797 - wydz. Teologiczny od 22 X 1818 - rodzice w 1818: woj. lubelskie
 2756.    Szołowski Roman ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Żarnów, pow. zgierski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2757.    Szostakowski Hipolit ur. ok. 1796 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Nauk przyrodn.) od 6 XI 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 2758.    Szotarski Julian [Juliusz] ur. ok. 1807 - wydz. Lekarski
 2759.    Szperling Jan ur. ok. 1808 ur. Koło, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1829 - rodzice w 1829: nie żyją ojciec mieszczanin.
 2760.    Szreyber Michał ur. ok. 1804 ur. Zalesie, woj. płockie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 IX 1824 - rodzice w 1824: Zalesie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2761.    Szrotowski [Śrotowski] Franciszek ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2762.    Sztamborski Ignacy ur. ok. 1801 ur. Gęsina, obw. sieradzki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys. i Mal.) od 6 X 1824 - rodzice w 1824: Łęczyca
 2763.    Szteinbok Ludwik ur. ok. 1807 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1827.
 2764.    Sztok Adrian ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 30 VI 1817 - rodzice w 1817: Paryż
 2765.    Szukalski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 2766.    Szulakiewicz Jan ur. ok. 1802 ur. Różanka, obw. radzyński - wydz. Teologiczny od 6 XI 1824 - rodzice w 1824: Różanka
 2767.    Szulce [Szulc] Alojzy ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 2768.    Szuliński Chaim [Hejman] ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 28 XI 1812 - rodzice w 1812: Węgrów ojciec mieszczanin.
 2769.    Szulke Karol ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 2 V 1816 - rodzice w 1816: Warszawa.
 2770.    Szumański Kazimierz ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1819 - rodzice w 1819: Pyzdry, pow. koniński ojciec mieszczanin, właściciel domu i pensjonatu.
 2771.    Szumański Łukasz ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 24 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa.
 2772.    Szumlański Adolf ur. ok. 1805 ur. Kalisz - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Kalisz ojciec szlachcic, żyje z procentu.
 2773.    Szumowski Antoni ur. ok. 1808 ur. Dominikowice, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Dominikowice ojciec szlachcic, żyje z procentu.
 2774.    Szumowski Ignacy ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny (sekcja Nauki Przyrodn.) od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Gnojno, obw. bialski ojciec szlachcic, duchowny grecki.
 2775.    Szuster [Schuster] Jan ur. ok. 1804 ur. [Warszawa] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Rys., Mal.) od 17 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec mieszczanin, artysta malarz.
 2776.    Szwander Adam ur. ok. 1807 ur. Gruszczyn, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Ostrołęka, obw. warszawski
 2777.    Szwarc [Schwartz] Ludwik [Gustaw] ur. ok. 1804 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 12 XI 1822 - rodzice w 1822: Płock ojciec mieszczanin, urzędnik skarbowy.
 2778.    Szwarc[e] Józef [Jan] ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: [Warszawa] ojciec mieszczanin, kunsztmistrz-złotnik.
 2779.    Szwaynic [Szweynic] Jan [Jakub] ur. ok. 1799 ur. cyrkuł tucholski [Prusy Zachodnie] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 14 X 1820 - rodzice w 1820: [Prusy Zachodnie] ojciec mieszczanin, dzierżawca.
 2780.    Szwedkowski Jan Kanty ur. ok. 1799 ur. Powidz, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 IX 1823 - rodzice w 1823: Tuliszków, obw. koniński
 2781.    Szweiger [Schweiger, Szwayger] Józef ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 29 IX 1821 - rodzice w 1821: Staszów ojciec mieszczanin, kotlarz.
 2782.    Szweycer [Szwaycer] Michał ur. ok. 1807 ur. Glinnik, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 IX 1827 - rodzice w 1827: Drzazgowa Wola, obw. rawski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2783.    Szweykowski Józef ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 2784.    Szybiński Ludwik ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1820 - rodzice w 1820: [Warszawa] ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2785.    Szykiewicz Tomasz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1810.
 2786.    Szymanowski Jan ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 11 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 2787.    Szymanowski Jan ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: opiekun Warszawa ojciec szlachcic, rachmistrz w Komisji Oświecenia Publicznego.
 2788.    Szymanowski Jan ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 1 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, obywatel m. Warszawy.
 2789.    Szymanowski Karol ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 1 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 2790.    Szymanowski Roman [Eugeniusz Korwin] ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: [Bronisze] pod Warszawą ojciec radca Prokuratorii Generalnej.
 2791.    Szymanowski Romuald ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: Sielec, obw. płocki ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2792.    Szymanowski Wojciech ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 2 XI 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 2793.    Szymański Jan ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 9 X 1821 - rodzice w 1821: Radomsko ojciec szlachcic, dziedzic.
 2794.    Szymański Jan [Kanty] ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 X 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic.
 2795.    Szymański Jędrzej ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 15 X 1819 - rodzice w 1819: Kraków
 2796.    Szymański Marceli Antoni ur. ok. 1813 - wydz. Prawa i Administracji
 2797.    Szymański Marcel[i] ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Poznań
 2798.    Szymański Napoleon [Ludwik] ur. ok. 1807 ur. Rogoźno, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: Rogoźno
 2799.    Szymański Szymon Jakub - wydz. Prawa i Administracji
 2800.    Szymański Wojciech ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 12 I 1820 - rodzice w 1820: Dąbek, obw. mławski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2801.    Szymborski Jakub ur. ok. 1810 ur. Szymbory, obw. łomżyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1828 - rodzice w 1828: Szymbory ojciec szlachcic.
 2802.    Szymborski Józef ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Tykocin.
 2803.    Szymkowicz Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: rodzice nie żyją Polesie
 2804.    Szymoński Walenty ur. ok. 1808 ur. Łask - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Dobrulew, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2805.    Szypnicki Mateusz ur. ok. 1793 ur. woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1819
 2806.    Szypożyński Franciszek ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Warszawa
 2807.    Szyszczyński Józef ur. ok. 1798 ur. Krasnystaw - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 2808.    Szyszko Andrzej ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Dąbrówka pod Grudziądzem ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2809.    Ściborowski Stanisław ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 24 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2810.    Ścisłowski Ignacy ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 10 XI 1820 - rodzice w 1820: Odynie, obw. siedlecki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2811.    Ślaski Antoni ur. ok. 1802 ur. Dmochy, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 X 1823 - rodzice w 1823: Dmochy ojciec szlachcic.
 2812.    Śliwerski Michał ur. ok. 1802 ur. Koło, obw. koniński - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 X 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 2813.    Śliwiński Adam ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 2814.    Śliwowski Ludwik ur. ok. 1807 ur. Pieczyski, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Laski, obw. warszawski ojciec szlachcic.
 2815.    Śliwowski Michał ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud.) od 29 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa
 2816.    Śmieciński [Śnieciński] Leopold ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 22 V 1817 - rodzice w 1817: Dunajewice, gub. podolska
 2817.    Śrotowski [Szrotowski] Walenty ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski
 2818.    Świątkowski Hiacynt ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 8 XI 1820 - rodzice w 1820: Latowicze, obw. stanisławowski, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2819.    Świątkowski Mikołaj [Bolesław] ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 27 IX 1821 - rodzice w 1821: Strachów ojciec szlachcic, dziedzic.
 2820.    Świątkowski Paweł ur. ok. 1796 ur. [Latowicze, pow. stanisławowski] - wydz. Teologiczny od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 2821.    Świderski Zenon ur. ok. 1807 ur. Nieckowo, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 III 1826 - rodzice w 1826: Nieckowo
 2822.    Świeciński Józef ur. ok. 1804 ur. Wólka, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Wilczyn, obw. koniński ojciec szlachcic, ekonom.
 2823.    Święcki Apolinary ur. ok. 1812 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Lublin ojciec szlachcic, artysta malarz.
 2824.    Święcki Edward ur. ok. 1806 ur. Tulczyn, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Totojowna, gub. kijowska
 2825.    Święcki Józef ur. ok. 1808 ur. Kostki, obw. siedlecki - wydz. Lekarski od 29 XI 1827 - rodzice w 1827: nie żyją
 2826.    Święcki Tomasz - wydz. Prawa i Administracji
 2827.    Świerczewski Onufry ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1821 - rodzice w 1821: brat w Żabinie, pow. pułtuski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2828.    Świerczewski Tomasz ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 26 IX 1823
 2829.    Świerczyński Feliks ur. ok. 1808 ur. Blenne, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 3 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Blenne ojciec szlachcic.
 2830.    Świerczyński Józef ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1818 - rodzice w 1818: woj. kaliskie ojciec szlachcic właściciel ziemski.
 2831.    Świeszewski Walerian ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1808 ojciec szlachcic.
 2832.    Świętosławski Aleksander ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji
 2833.    Świętosławski Marcin ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 XI 1819 - rodzice w 1819: Jarosław [Galicja] ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2834.    Świętosławski Zenon Bolesław ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic, dziedzic.
 2835.    Świeżawski Antoni ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 27 IX 1821 - rodzice w 1821: Siennica, obw. krasnostawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2836.    Świeżawski Wincenty ur. ok. 1805 ur. Siennica, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Siennica ojciec szlachcic, dziedzic.
 2837.    Świeżyński Kazimierz ur. ok. 1805 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1822 - rodzice w 1822: Opiekun - w Biały-czewie, obw. mławski, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic części.
 2838.    Tabęcki Konstanty ur. ok. 1808 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 XII 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2839.    Tafiłowski Franciszek [Salezy] ur. ok. 1801 ur. Babice [obw. warszawski], woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Tuchowicze, obw. łukowski ojciec szlachcic, ekonom.
 2840.    Tafiłowski Jan ur. ok. 1805 ur. Babice, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 30 X 1824 - rodzice w 1824: Tuchowicz, obw. łukowski ojciec szlachcic, ekonom.
 2841.    Tański Andrzej ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Wróblewo, pow. i woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 2842.    Tański Michał ur. ok. 1809 ur. Łęki, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Włosto-wice, obw. łęczycki ojciec szlachcic.
 2843.    Tarnasiewicz Aleksander ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 2844.    Tarnopolski Jan ur. ok. 1783 ur. Lublin - wydz. Lekarski od 6 VI 1810 - rodzice w 1810: Lublin ojciec mieszczanin.
 2845.    Tarnowski Gabriel ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2846.    Taroni Józef ur. ok. 1800 ur. Poznań - wydz. Lekarski od 13 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mecenas przy Sądzie Instancji Najwyższej.
 2847.    Taszycki Józef [A.] ur. ok. 1810 ur. Grabanów, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Wohyń, obw. radzyński ojciec szlachcic.
 2848.    Tatarkiewicz Jakub ur. ok. 1797 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 20 III 1817 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2849.    Taych [Teich] Józef ur. ok. 1799 ur. Chełm - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Chełm
 2850.    Telakowski Olimpliusz] ur. ok. 1804 ur. wieś Bielsk, obw. białostocki - wydz. Lekarski od 10 X 1822 - rodzice w 1822: Bielsk, woj. podlaskie
 2851.    Teliga Ignacy ur. ok. 1810 ur. Bieliny, obw. opatowski - wydz. Lekarski od 30 IX 1829 - rodzice w 1829: Bieliny ojciec włościanin, młynarz.
 2852.    Teliga Karol [Boromeuszl ur. ok. 1808 ur. Bieliny, obw. opatowski - wydz. Teologiczny od 17 IX 1827 - rodzice w 1827: Bieliny
 2853.    Terlecki Jakub ur. ok. 1782 - wydz. Teologiczny od 10 X 1818 - rodzice w 1818: W Galicji
 2854.    Terlecki Michał ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 19 XII 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 2855.    Terlikiewicz Józefat ur. ok. 1805 ur. Hrud, obw. bialski - wydz. Teologiczny od 8 X 1827 - rodzice w 1827: Hrud
 2856.    Tęsiorowski [Tensiorowski] Józef ur. ok. 1804 ur. Kotłów [W. Ks. Poznańskie] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Kotłów ojciec mieszczanin, rolnik.
 2857.    Tęsiorowski [Tensiorowski] Ludwik ur. ok. 1802 ur. Kotłów, Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 IX 1824 - rodzice w 1824: Kotłów ojciec mieszczanin, rolnik.
 2858.    Tetfeiler Karol ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 X 1829 - rodzice w 1829: matka pod Warszawą ojciec mieszczanin.
 2859.    Theiner Henryk ur. ok. 1807 ur. Pszczyna, Śl. Górny - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 11 IX 1828 - rodzice w 1828: nie żyją ojciec mieszczanin, brat doktora medycyny, Jana Gotfryda Theinera.
 2860.    Thisz [This] Aleksander ur. ok. 1803 ur. [Warszawa] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec urzędnik w Księstwie Warszawskim.
 2861.    Tochman Kacper [Gaspar] ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji
 2862.    Tock Ludwik ur. ok. 1805 ur. Węgry, obw. warszawski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Nowy Dwór ojciec mieszczanin.
 2863.    Toczyski Tomasz ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Elżbiecin, obw. przasnyski ojciec szlachcic, w służbie prywatnej u hr. Krasińskiego.
 2864.    Toeplitz Maksymilian ur. ok. 1804 ur. Leszno, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 2865.    Tołtyrzewski Antoni ur. ok. 1801 ur. Łosice, pow. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Łosice
 2866.    Tomaszewski Feliks ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: woj. lubelskie ojciec szlachcic, ekonom.
 2867.    Tomaszewski Józef ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 8 X 1821 - rodzice w 1821: matka - Kurowice, obw. piotrkowski:
 2868.    Tomaszkiewicz Paweł ur. ok. 1793 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 20 IX 1818 - rodzice w 1818: Garwolin ojciec mieszczanin.
 2869.    Tomaszkiewicz Teodor ur. ok. 1800 - wydz. Teologiczny od 21 X 1822 - rodzice w 1822: Garwolin, obw. łukowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2870.    Tomicki Jan - wydz. Prawa i Administracji
 2871.    Topolski Walenty ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1809 ojciec szlachcic.
 2872.    Torański Józef [Szymon, Stanisław] ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 2873.    Tottleben Leopold ur. ok. 1808 ur. Żarnowo, pow. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 9 X 1827 - rodzice w 1827: Przasnysz ojciec szlachcic, adiunkt w Przasnyskiej Komisji Powiatowej.
 2874.    Towoniewski Paweł ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 X 1825 - rodzice w 1825: Walczyce, obw. lubelski
 2875.    Trąbczyński Aleksy ur. ok. 1803 ur. Golin, obw. koniński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Golin ojciec szlachcic.
 2876.    Trąpczyński Józef ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1820 - rodzice w 1820: Laski, obw. warszawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2877.    Trębicki Kajetan ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski od 23 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa.
 2878.    Trembiński Walenty ur. ok. 1807 ur. Trembino, obw. płocki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 13 VI 1828 - rodzice w 1828: Trembino ojciec szlachcic, dziedzic.
 2879.    Trentowski [Trętowski] Bronisław Ferdynand ur. ok. 1806 ur. Opole, obw. łosicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 7 IX 1825 ojciec szlachcic, oficjalista.
 2880.    Trepka Jan [Karol] ur. ok. 1804 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1824 - rodzice w 1824: Lubra, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, właściciel ziemski w Lubelskiem.
 2881.    Trepka Wincenty ur. ok. 1806 ur. Linów, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Linów ojciec szlachcic, właściciel części wsi.
 2882.    Trojacki Maksymilian ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Pniewo, cyrkuł rzeszowski [Galicja] ojciec szlachcic.
 2883.    Troszczyński Feliks ur. ok. 1804 ur. Zubowice, obw. hrubieszowski - wydz. Teologiczny od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Zubowice ojciec szlachcic.
 2884.    Truszczyński Józef ur. ok. 1802 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik, rejent Kancelarii Ziemiańskiej.
 2885.    Truszkowski Józef ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Truszyn, obw. białostocki
 2886.    Truszkowski Józef ur. ok. 1802 ur. Kule, obw. łomżyński - wydz. Teologiczny od 25 X 1825 - rodzice w 1825: Kule
 2887.    Tryllerowicz Andrzej ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1808
 2888.    Trylski Maciej ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 IX 1822 - rodzice w 1822: Siewierz, obw. olkuski, woj. krakowskie ojciec szlachcic, matka posesorka.
 2889.    Tryniszewski Antoni ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1825 - rodzice w 1825: Pieńki, obw. ostrołęcki
 2890.    Tryps Józef ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec mieszczanin.
 2891.    Tryps Karol ur. ok. 1799 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Warszawa.
 2892.    Trzciński Andrzej ur. ok. 1795 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 8 XI 1817 - rodzice w 1817: Tur[z]a Wilcza, obw. płocki
 2893.    Trzciński Edward ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic, dziedzic dóbr.
 2894.    Trzciński Franciszek ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2895.    Trzciński Napoleon [Aleksander] ur. ok. 1806 ur. Trzcinnica, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 XII 1825 - rodzice w 1825: Zagórów, obw. koniński ojciec szlachcic, dziedzic.
 2896.    Trzciński Zygmunt ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 IV 1809.
 2897.    Trzepiński Jędrzej ur. ok. 1785 - wydz. Lekarski od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 2898.    Trzetrzewiński Władysław ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1820 - rodzice w 1820: gub. wołyńska, pow. krzemieniecki ojciec szlachcic.
 2899.    Tumanowicz Edward ur. ok. 1795 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 15 XI 1819 - rodzice w 1819: Nieszawa, obw. kujawski
 2900.    Tur Wojciech ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji
 2901.    Turczynowicz Michał ur. ok. 1808 ur. Stroczuny, obw. sejneński - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: nie żyją
 2902.    Turkowski Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 2903.    Turowicz Józef ur. ok. 1795 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 15 XI 1813 - rodzice w 1813: Warszawa.
 2904.    Turowski Jan ur. ok. 1809 ur. Bogużyn, obw. mławski: - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 X 1828 - rodzice w 1828: Bo-gużyn
 2905.    Turski Feliks ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: gub. wołyńska ojciec szlachcic, dziedzic.
 2906.    Turski Maksymilian ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 22 IX 1819 - rodzice w 1819: Dąbrowa, obw. sieradzki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2907.    Turski Wiktor ur. ok. 1805 ur. Białobrzegi, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Jawor, obw. opatowski
 2908.    Turszowski Sylwester ur. ok. 1809 ur. Siebioczów, cyrkuł bełski [Galicja] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1828 - rodzice w 1828: Mo-roczyn, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2909.    Tuszewski Piotr ur. ok. 1795 ur. Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Poznań ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2910.    Tuszewski Wojciech ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Sobieszczany, obw. i woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 2911.    Tuszkowski Jan ur. ok. 1804 ur. Przyrutka, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Przyrutka
 2912.    Tuszyński Karol ur. ok. 1788 ur. Prusy Zachodnie - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 25 VII 1810 - rodzice w 1810: Prusy Zachodnie.
 2913.    Tuszyński Wincenty Leon ur. ok. 1792 ur. Poznań - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 19 X 1819 - rodzice w 1819: Poznań
 2914.    Tutajewski Jan ur. ok. 1804 ur. Masłów, obw. kielecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 29 IX 1827 - rodzice w 1827: rodzice nie żyją
 2915.    Twardowski Jan [Kazimierz] ur. ok. 1805 ur. Lublin - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 4 XI 1824 - rodzice w 1824: Siedlce
 2916.    Twarowski Jan ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1810 ojciec szlachcic.
 2917.    Twarowski [Eugeniusz] Józef ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1821 - rodzice w 1821: w Prusiech, pow. Grudziądz ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2918.    Twornicki Andrzej ur. ok. 1812 - wydz. Prawa i Administracji
 2919.    Tyborowski Michał ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji od 6 X 1809.
 2920.    Tycius [Titius] Karol ur. ok. 1795 ur. Międzychód, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Międzychód
 2921.    Tydyński Stanisław ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2922.    Tydyński Tomasz ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 2923.    Tymieniecki Feliks ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 X 1822 - rodzice w 1822: Zrzym, obw. stopnicki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2924.    Tymieniecki Józef ur. ok. 1804 ur. Bylin, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Bylin ojciec szlachcic, dziedzic.
 2925.    Tymiński Antoni ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 15 IX 1825
 2926.    Tymiński Ludwik ur. ok. 1802 ur. Tymianki, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 X 1825 - rodzice w 1825: Tymianki ojciec szlachcic.
 2927.    Tyrawski Władysław ur. ok. 1810 ur. Koływanie, pow. latyczowski, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1828 - rodzice w 1828: matka Koływanie ojciec [szlachcic, dziedzic].
 2928.    Tyski Symeon ur. ok. 1794 - wydz. Teologiczny od 22 X 1818 - rodzice w 1818: woj. lubelskie
 2929.    Tyszka Apolinary ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Sulki, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic części wsi.
 2930.    Tyszka Konstanty ur. ok. 1807 ur. Andrzejki, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 X 1827 - rodzice w 1827: Andrzejki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2931.    Tyszka Ksawery ur. ok. 1806 ur. Okurowo, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 X 1825 - rodzice w 1825: Okurowo, ojciec szlachcic, dziedzic.
 2932.    Tyszka Wiktor ur. ok. 1805 ur. Mieczki, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1825 - rodzice w 1825: Miecz-ki ojciec szlachcic, dziedzic.
 2933.    Ujanowski Wincenty ur. ok. 1798 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 30 X 1817 - rodzice w 1817: Warszawa.
 2934.    Ujazdowski Tomasz ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 23 X 1820 - rodzice w 1820: opiekun w Litwie, familia w Podlasiu
 2935.    Ujazdowski Wincenty ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: [Zbijewo], woj. mazowieckie ojciec szlachcic.
 2936.    Ulanowski Antoni ur. ok. 1807 ur. Gurzno, Ks. Poznańskie - wydz. Teologiczny od 23 X 1826 - rodzice w 1826: Gurzno ojciec mieszczanin.
 2937.    Ulatowski Walenty ur. ok. 1804 ur. Piotrkowo, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Spoczynek, obw. kujawski
 2938.    Uleniecki Antoni ur. ok. 1807 ur. Danczypol, obw. hrubieszowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1827 - rodzice w 1827: Szczebrzeszyn
 2939.    Ulrych Franciszek ur. ok. 1809 ur. Urzędów, pow. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 IX 1827 - rodzice w 1827: Urzędów ojciec szlachcic, poczmistrz.
 2940.    Ulrych Leon ur. ok. 1811 ur. Urzędów, pow. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Urzędów ojciec szlachcic, poczmistrz.
 2941.    Urbański Ignacy - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 2942.    Urbański Walenty ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Wieruszew ojciec mieszczanin, rolnik.
 2943.    Urmowski Leon ur. ok. 1814 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Warszawa ojciec szlachcic, profesor prawa Uniw. Warsz.
 2944.    Ustynów Piotr ur. ok. 1773 - wydz. Lekarski od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Bra-hiłów.
 2945.    Uszyński Julian ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1823 - rodzice w 1823: Siedlce
 2946.    Vollerth Antoni ur. ok. 1773 - wydz. Lekarski
 2947.    Vorbrodt Wilhelm ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, nauczyciel prywatny i kierownik szkoły powszechnej.
 2948.    Wachulski Karol ur. ok. 1785 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 10 X 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie
 2949.    Wądołowski Feliks [Leonard] ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 15 X 1821 - rodzice w 1821: Wądołów, obw. augustowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2950.    Waga Antoni Stanisław ur. ok. 1799 - wydz. Filozoficzny
 2951.    Waga Jakub ur. ok. 1801 ur. Grabów, obw. augustowski - wydz. Filozoficzny (sekcja Nauki Przyrodn.) od 10 X 1821 - rodzice w 1821: Grabów ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 2952.    Wągrowski Stanisław [Antoni] ur. ok. 1807 ur. Woźniki, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 X 1826 - rodzice w 1826: Sucha, obw. sieradzki ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 2953.    Waldenberg [Waldenburg] Moses [Mateusz] Michał [Maksymilian] ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin, ojciec i matka nauczyciele w szkołach elementarnych żydowskich w Warszawie.
 2954.    Walembert Aleksander ur. ok. 1803 ur. Pary - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 30 IX 1826 - rodzice w 1826: [woj. lubelskie] ojciec szlachcic na służbie, oficjalista.
 2955.    Waleszyński Aleksander ur. ok. 1802 ur. Kurzelew, woj. krakowskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Krzyżanowice, obw. stopnicki
 2956.    Walicki Aleksander ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 X 1821 - rodzice w 1821: matka Warszawa ojciec szlachcic.
 2957.    Walisiewicz Romuald ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Ciechanów, obw. przasnyski ojciec mieszczanin, dziedzic, trudni się gospodarstwem i handlem.
 2958.    Waręcki [Waręski] Józef ur. ok. 1800 ur. Siewierz, obw. olkuski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Siewierz
 2959.    Warszawski Mateusz ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: Sadykierz, obw. pułtuski ojciec szlachcic.
 2960.    Wartołowski Tomasz ur. ok. 1797 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 5 I 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 2961.    Wartołowski Wincenty ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 14 XI 1814 - rodzice w 1814: Warszawa.
 2962.    Waryłkiewicz Ludwik ur. ok. 1802 ur. Zachocin (Zachcin), obw. opatowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: Kunów, obw. opatowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2963.    Wasilewski Jan ur. ok. 1807 ur. Pułtusk - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 11 X 1828 - rodzice w 1828: matka - Pułtusk
 2964.    Wasilewski Konstanty ur. ok. 1805 ur. Wołowska Wola, obw. radzyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Grodek, obw. siedlecki
 2965.    Wasilewski Ksawery ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 2966.    Wasilkiewicz Tomasz ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 2967.    Wasilkowski Antoni ur. ok. 1790 ur. Chorzele, Chorzele - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 11 XI 1809, 8 XI 1810 - rodzice w 1809: Chorzele, pow. przasnyski, Chorzele ojciec szlachcic.
 2968.    Wasiłowski Tomasz ur. ok. 1799 ur. Wasiły - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 IX 1822 ojciec szlachcic, dziedzic części.
 2969.    Wąsowicz Julian [Tadeusz] ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Ciensionków, woj. kaliskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2970.    Wąsowicz Nicefor ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa
 2971.    Wąsowicz Stefan ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Płock ojciec szlachcic, dzierżawca.
 2972.    Waśniewski Stanisław ur. ok. 1803 ur. Waśniewo, obw. mławski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 7 X 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, matka dziedziczka części.
 2973.    Wątrowski Andrzej ur. ok. 1804 ur. Olkuskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: obw. olkuski
 2974.    Watson de Priestfleld Edward Robert ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 II 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 2975.    Wawrocki [Wawrowski] Hygin ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 XI 1820 - rodzice w 1820: Ostrów, obw. ostrołęcki, woj. płockie ojciec szlachcic, dzierżawca wsi.
 2976.    Wechowski Jan ur. ok. 1805 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 11 X 1825 - rodzice w 1825: Kopytów, Warszawskie
 2977.    Węcki Ludwik ur. ok. 1796 ur. Środa, Ks. Poznańskie - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 25 IX 1826
 2978.    Wędrychowski Leon ur. ok. 1806 ur. Szreniawa, obw. olkuski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 IX 1826 - rodzice w 1826: Mostów, obw. opatowski
 2979.    Wędrychowski Roman ur. ok. 1803 ur. Szreniawa, obw. miechowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 9 IX 1825 - rodzice w 1825: Nosów, obw. opatowski
 2980.    Węgierski Ludwik ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 IX 1819 - rodzice w 1819: Warszawa
 2981.    Węgliński Adam ur. ok. 1811 ur. Boby, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Boby ojciec szlachcic, dziedzic.
 2982.    Węgliński Napoleon ur. ok. 1806 ur. Leszno, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 2983.    Weinert [Weynert] Jan ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 15 X 1817 - rodzice w 1817: Reszel
 2984.    Weissenhoff [Weyssenhof] Włodzimierz [August] ur. ok. 1810 ur. Kraków - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 22 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec szlachcic, generał.
 2985.    Weite Krystian ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 IX 1808.
 2986.    Welinowicz Michał ur. ok. 1807 ur. Chotycze, obw. bialski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Chotycze
 2987.    Welinowicz Tomasz ur. ok. 1798 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Nauki Przyrodn.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: Kotycze, obw. bialski ojciec szlachcic, duchowny grecki.
 2988.    Weltz Karol ur. ok. 1804 ur. [Lwów] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Poturzyn, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 2989.    Wentzel [Andrzej] Franciszek] ur. ok. 1804 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 14 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, kupiec.
 2990.    Werner Ferdynand ur. ok. 1799 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel kamienicy, mydlarz.
 2991.    Wesołowski Antoni ur. ok. 1793 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa.
 2992.    Wesołowski Cyprian ur. ok. 1795 ur. Łagów, obw. opatowski - wydz. Teologiczny od 4 II 1824 - rodzice w 1824: Łagów
 2993.    Wesołowski Franciszek [Józef] ur. ok. 1797 ur. [Trzebinia] Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: [obw. płocki]
 2994.    Wesołowski Klemens ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1820 - rodzice w 1820: Ostrów, pow. odolański, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, właściciel domu i z tego żył.
 2995.    Wesołowski Tomasz ur. ok. 1803 ur. Radziejów, obw. kaliski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 X 1826 - rodzice w 1826: obw. płocki
 2996.    Wetzlich Jakub ur. ok. 1811 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 2997.    Wetzlich Piotr ur. ok. 1805 ur. Saksonia, Bautzen [Budziszyn] - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: Bautzen ojciec mieszczanin.
 2998.    Weynert [Weinert] Aleksander ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 19 X 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec muzyk, nauczyciel śpiewu.
 2999.    Weyssensteyner [Weissensteiner] Jan [Nepomucen] ur. ok. 1804 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanka, służąca.
 3000.    Wężyk Franciszek ur. ok. 1806 ur. Kompina, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 8 X 1827 - rodzice w 1827: Sochaczew ojciec szlachcic, dziedzic.
 3001.    Wężyk Józef ur. ok. 1806 ur. Tarnogóra, obw. krasnostawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 12 IX 1825 - rodzice w 1825: Bobrowa, obw. krasnostawski
 3002.    Wężyk Marcin ur. ok. 1805 ur. Kompina, obw. sochaczewski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1826 - rodzice w 1826: Sochaczew ojciec szlachcic, dziedzic.
 3003.    Wiatrowski Ludwik ur. ok. 1805 ur. Żywiec w Galicji - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1827 - rodzice w 1827: Radom ojciec szlachcic, właściciel domu zajezdnego.
 3004.    Wiatrowski Mateusz ur. ok. 1804 ur. Wieruszew - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Matem.) od 7 IX 1825 - rodzice w 1825: Wieruszew
 3005.    Wiczyński Hipolit ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 13 XII 1817 - rodzice w 1817: Poznań
 3006.    Widera Gustaw ur. ok. 1803 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Piotrków ojciec mieszczanin.
 3007.    Więcek Józef ur. ok. 1808 ur. Kamień, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa, Powązki
 3008.    Wiechowicz Maciej ur. ok. 1807 ur. Płońsk - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Płońsk ojciec mieszczanin, właściciel domów.
 3009.    Wiecki Dionizy ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1819 - rodzice w 1819: Rojewo, obw. lipnowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3010.    Więckowski Faustyn - wydz. Prawa i Administracji
 3011.    Więckowski Józef ur. ok. 1811 ur. Kraków - wydz. Lekarski od 10 IX 1829 - rodzice w 1829: Kielce
 3012.    Wieczorkowski Józef ur. ok. 1804 ur. Bętkowice, okr. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 XI 1822 - rodzice w 1822: Władysław, obw. olkuski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3013.    Wielobycki Wincenty ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 22 X 1820 - rodzice w 1820: Wólka Radoszyńska, pow. kowalski, gub. wołyńska ojciec szlachcic, dziedzic.
 3014.    Wielogłowski Roman ur. ok. 1807 ur. Dobiesławice, obw. miechowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Dobiesławice ojciec szlachcic, dziedzic, prezes Dyrekcji Tow. Kredytowego Ziemskiego woj. krakowskiego w Kielcach.
 3015.    Wielopolski Aleksander ur. ok. 1803 ur. Sędziejowice, pow. pinczowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec margrabia, dziedzic.
 3016.    Wielowieyski Maksymilian ur. ok. 1810 ur. Mieleszyn, obw. wieluński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1829 - rodzice w 1829: Niemojowice, obw. opoczyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 3017.    Wien Józef ur. ok. 1805 ur. Radom - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 IX 1823 - rodzice w 1823: Radom ojciec mieszczanin, krawiec.
 3018.    Wieniawski Tobias [Tadeusz] ur. ok. 1798 ur. Wieniawa - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 3 X 1820 - rodzice w 1820: Wieniawa, obw. lubelski ojciec mieszczanin, chirurg.
 3019.    Wierciński Teofil ur. ok. 1805 ur. woj. lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 X 1822 - rodzice w 1822: opiekun Muniki, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3020.    Wierciński [Wiercieński] Stanisław ur. ok. 1811 ur. Ponichna, obw. lubelski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Babin, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3021.    Wierciński [Wiercieński] Wojciech [Albert] ur. ok. 1808 ur. Stara Wieś, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Babin, obw. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3022.    Wierzbicki Benedykt ur. ok. 1801 ur. Łosice, obw. bialski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 5 IX 1823 - rodzice w 1823: Łosice ojciec mieszczanin.
 3023.    Wierzbicki Stanisław ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Koziki, pow. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 3024.    Wierzbicki Wincenty ur. ok. 1814 - wydz. Prawa i Administracji
 3025.    Wierzbowski Gabriel ur. ok. 1799 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 2 V 1816 - rodzice w 1816: Warszawa.
 3026.    Wierzchlejski Jan [Antoni] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 26 IX 1809.
 3027.    Wierzejski Adam ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1809.
 3028.    Wierzeyski Paweł ur. ok. 1801 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys. i Mal.) od 24 XI 1823 - rodzice w 1823: Warszawa ojciec szlachcic.
 3029.    Wiewiórowski Andrzej ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 3030.    Wilamowski Roman ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Płock ojciec szlachcic, nauczyciel w szkole elementarnej.
 3031.    Wilant Piotr ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 8 VI 1810 - rodzice w 1810: Poznań.
 3032.    Wilczyński Jacenty ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 7 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3033.    Wilczyński Jan ur. ok. 1804 ur. Rydzewo, pow. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 IX 1824 ojciec szlachcic, dziedzic.
 3034.    Wilczyński Leon ur. ok. 1810 ur. Trzebieszów Łukowski - wydz. Lekarski od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Wylany, obw. łukowski ojciec szlachcic, właściciel części wsi.
 3035.    Wilczyński Mikołaj ur. ok. 1799 ur. Kalisz - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Kalisz
 3036.    Wilewski Narcyz ur. ok. 1813 - wydz. Teologiczny
 3037.    Wilhelm Fryderyk ur. ok. 1805 ur. Międzychód, Ks. Poznańskie - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 21 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, pastor ewangelicki.
 3038.    Wilkoński Michał ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 X 1820 - rodzice w 1820: matka: Kościelnica, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3039.    Wilkoszewski Kasper ur. ok. 1795 - wydz. Lekarski od 4 X 1811 - rodzice w 1811: Słupia.
 3040.    Wilkowski Bartłomiej ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie, dziedzic wsi ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 3041.    Wilkowski Józef ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3042.    Wilski Leonard ur. ok. 1801 ur. Jasieniec, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Jasieniec
 3043.    Wilski Walenty ur. ok. 1800 ur. Garbatki, obw. warszawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Architekt. i Miern.) od 13 XI 1823 - rodzice w 1823: Gar-batki ojciec szlachcic, dziedzic.
 3044.    Winkler Antoni - wydz. Prawa i Administracji
 3045.    Winnicki Ignacy ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne i Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Suwałki, woj. augustowskie ojciec szlachcic, asesor nadleśny.
 3046.    Winnicki Jakub [Tomasz Romuald] ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 24 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3047.    Winnicki Zenon [Leon] ur. ok. 1807 ur. Zamość - wydz. Lekarski od 27 IX 1827 - rodzice w 1827: Szczebrzeszyn ojciec szlachcic.
 3048.    Wintersteiner Aleksander [Edward] ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 3049.    Wiórogórski Jan Nepomucen ur. ok. 1812 - wydz. Lekarski
 3050.    Wiszniewski Stefan ur. ok. 1812 ur. Rumbowicze, obw. kalwa-ryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1829 - rodzice w 1829: Rumbowicze
 3051.    Wiśniewski Adam ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Ossów, pow. i woj. lubelskie
 3052.    Wiśniewski Daniel ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski od 15 XI 1816 - rodzice w 1816: Poznań.
 3053.    Wiśniewski Piotr ur. ok. 1785 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 17 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 3054.    Wiśniewski [Wiszniewski] Ludwik Napoleon ur. ok. 1810 - wydz. Lekarski
 3055.    Witaszewski Karol ur. ok. 1805 ur. Policzno, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Policzno ojciec szlachcic, właściciel wsi.
 3056.    Witkowski Bonifacy ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 11 XI 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie
 3057.    Witkowski Kajetan [Stanisław] ur. ok. 1809 ur. Radom - wydz. Lekarski od 5 IX 1829 - rodzice w 1829: Radom ojciec mieszczanin, właściciel domu, kapelusznik.
 3058.    Witkowski Kasper ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 7 IV 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 3059.    Witkowski Marcin ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3060.    Witkowski Paweł ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Błonie ojciec szlachcic, nie legitymowany.
 3061.    Witkowski Tomasz ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1821 - rodzice w 1821: Kock, obw. radzyński [Podlasie] ojciec szlachcic, dziedzic.
 3062.    Witkowski Walenty ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec mieszczanin, z własnego majątku.
 3063.    Witkowski [Edward] Michał ur. ok. 1805 ur. Pęcice, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 24 X 1826 - rodzice w 1826: Pęcice ojciec szlachcic.
 3064.    Witosławski Eugeniusz ur. ok. 1814 ur. Mańkowce, pow. barski, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: Czerwin, gub. podolska ojciec szlachcic, dziedzic.
 3065.    Witoszyński Antoni ur. ok. 1797 - wydz. Lekarski od 28 IX 1819 - rodzice w 1819: Tarnopol, Galicja ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3066.    Witowski Mikołaj ur. ok. 1800 ur. Książ, obw. miechowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 22 IX 1826 - rodzice w 1826: [Książ]
 3067.    Wituski Feliks ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 XI 1809 ojciec szlachcic, dziedzic.
 3068.    Wizemberg Józef ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 9 X 1821 - rodzice w 1821: Kobylana, cyrkuł jasielski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3069.    Wladych Władysław ur. ok. 1806 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec szlachcic, prezes Sądu Kryminalnego.
 3070.    Włodarski Jan ur. ok. 1808 ur. Głowaczew, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 16 X 1828 - rodzice w 1828: matka - Załęża, obw. warszawski
 3071.    Włodkowski Jan ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1819 - rodzice w 1819: obw. pułtuski ojciec szlachcic, dziedzic, rejent w Pułtusku.
 3072.    Wnorowski Piotr ur. ok. 1802 ur. Szczepanków, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern., Rzeźba) od 3 X 1826 - rodzice w 1826: Czernice, obw. łomżyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 3073.    Wodziński Andrzej ur. ok. 1805 ur. Janikowice, obw. opoczyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Mal.) od 14 X 1829 - rodzice w 1829: Smardzewice, obw. opoczyński
 3074.    Wodziński Antoni ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic, dziedzic.
 3075.    Wodziński Feliks ur. ok. 1815 - wydz. Prawa i Administracji
 3076.    Wodziński Karol ur. ok. 1803 ur. Sucha - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1822 - rodzice w 1822: Sucha, obw. radomski, woj. sandomierskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3077.    Wodziński Leon Lucjan ur. ok. 1807 ur. Sucha, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 12 X 1824 - rodzice w 1824: Sucha ojciec szlachcic, dziedzic.
 3078.    Wojakowski Michał ur. ok. 1809 ur. Leszczany, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Garbów, obw. lubelski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3079.    Wojałowski Jan ur. ok. 1781 - wydz. Lekarski od 9 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 3080.    Wójcicki Kazimierz Władysław ur. ok. 1807 - wydz. Filozoficzny
 3081.    Wojciechowski Adam ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1819 - rodzice w 1819: Kobyłki, obw. rawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3082.    Wojciechowski Bonawentura ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. wodne) od 29 XI 1820 - rodzice w 1820: Szydłowiec, obw. opoczyński
 3083.    Wojciechowski Daniel ur. ok. 1809 ur. Szydłowiec, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1825 - rodzice w 1825: Szydłowice
 3084.    Wojciechowski Franciszek ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 29 IX 1820 - rodzice w 1820: Poznań ojciec mieszczanin, trudni się kupiectwem.
 3085.    Wojciechowski Franciszek ur. ok. 1808 - wydz. Prawa i Administracji
 3086.    Wojciechowski Ignacy ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 7 X 1808.
 3087.    Wojciechowski Jan ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 III 1820 - rodzice w 1820: Czerwonka [Bednary], obw. sochaczewski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3088.    Wojciechowski Józef ur. ok. 1803 ur. Modrzew, obw. opoczyński - wydz. Lekarski od 6 X 1823 - rodzice w 1823: Opoczno
 3089.    Wojciechowski Józef [Leopold] ur. ok. 1800 ur. Trzcianka, pow. bydgoski, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 XI 1820 - rodzice w 1820: [Trzcianka] ojciec szlachcic, adwokat w Trzciance.
 3090.    Wojciechowski Michał ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1819 - rodzice w 1819: Kobyłki, obw. rawski
 3091.    Wojciechowski Wincenty ur. ok. 1796 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Opoczno, woj. sandomierskie
 3092.    Wojciechowski [Woyciechowskil Tytus ur. ok. 1808 ur. Lwów - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 7 X 1826 - rodzice w 1826: Poturzyn, obw. hrubieszowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3093.    Wójcik Tomasz ur. ok. 1806 ur. Krasusze Łęczna Wola, obw. łukowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Siedlce
 3094.    Wojewódzki Tadeusz [Władysław, Władybóg] ur. ok. 1797 ur. [Ratynicz Nowy] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Warszawa ojciec szlachcic.
 3095.    Wojniewicz Wiktor ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 XII 1819 - rodzice w 1819: Śrem, Ks. Poznańskie: ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3096.    Wojsław Grzegorz ur. ok. 1804 ur. Wojsławy, obw. augustowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 18 X 1828 - rodzice w 1828: Wojsławy ojciec szlachcic.
 3097.    Wojtasiewicz Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Kraszew, obw. zamojski
 3098.    Wojtaszewski Grzegorz ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 3 V 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 3099.    Wojtkiewicz Leon [Urban] ur. ok. 1804 ur. Oszkobole, obw. kalwaryjski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 XI 1826 - rodzice w 1826: Oszkobole
 3100.    Wolanowski Antoni [Feliks] ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1822 - rodzice w 1822: Mąkolice, pow. piotrkowski ojciec szlachcic, sierota.
 3101.    Wolanowski Kasper ur. ok. 1807 ur. obw. wieluński - wydz. Teologiczny od 20 IX 1827 - rodzice w 1827: Krzepczów, obw. piotrkowski
 3102.    Wolff Maksymilian ur. ok. 1807 ur. Lwów - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższa) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec mieszczanin, lekarz.
 3103.    Wolff Maurycy ur. ok. 1797 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 30 IV 1813 - rodzice w 1813: [Warszawa] ojciec profesor uniwersytetu, lekarz.
 3104.    Wolff Michał ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 12 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec mieszczanin, doktor medycyny.
 3105.    Wolicki Konstanty ur. ok. 1804 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Smiłowice, obw. kujawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3106.    Wolmer Mikołaj ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 18 X 1819 - rodzice w 1819: Michaliczki, obw. ma-riampolski ojciec szlachcic, sędzia pokoju w Sejnach.
 3107.    Wolniewicz Antoni ur. ok. 1796 - wydz. Teologiczny od 3 X 1818 - rodzice w 1818: woj. krakowskie
 3108.    Wolniewicz Sebastian ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski od 29 V 1817 - rodzice w 1817: Żnin.
 3109.    Wołowski Adam ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 25 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3110.    Wołowski Adam Alfons ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, rodzice żyją z kapitału.
 3111.    Wołowski Aleksander ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 3112.    Wołowski Andrzej ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 4 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec mieszczanin, piwowar.
 3113.    Wołowski Andrzej ur. ok. 1803 ur. Płock - wydz. Lekarski (sekcja Med. wyższa) od 27 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 3114.    Wołowski Franciszek ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 11 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin, profesor w Warszawie.
 3115.    Wołowski Hieronim ur. ok. 1806 ur. Płock - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Płock ojciec mieszczanin, kupiec.
 3116.    Wołowski Jan ur. ok. 1810 ur. Lubawa, Prusy - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 19 XI 1828 - rodzice w 1828: nie żyją
 3117.    Wołowski Jan Kanty ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1811 ojciec mieszczanin, dziedzic kamienicy.
 3118.    Wołowski Jan [Tadeusz] ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin.
 3119.    Wołowski Kazimierz ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 3120.    Wołowski Ksawery ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1814
 3121.    Wołowski Ludwik ur. ok. 1801 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki i Sztuki Piękne) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu, żyje z wynajmowania lokali.
 3122.    Wołowski Ludwik [Franciszek Michał Rajmund] ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa ojciec prawnik, deputowany na sejm Królestwa Polskiego.
 3123.    Wołowski Michał ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811 ojciec mieszczanin.
 3124.    Wołowski Stanisław ur. ok. 1796 - wydz. Lekarski od 18 X 1815 - rodzice w 1815: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 3125.    Wołowski Teodor Adam ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo i Admin.) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: [Warszawa] ojciec mieszczanin, piwowar.
 3126.    Wołowski Teofili ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 X 1819 - rodzice w 1819: Warszawa ojciec mieszczanin, dziedzic kamienicy, żyje z domu.
 3127.    Wołowski Władysław ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 19 IX 1828 - rodzice w 1828: Komary, obw. warszawski ojciec mieszczanin.
 3128.    Wołowski Wojciech ur. ok. 1802 ur. Pustynie, Galicja - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 IX 1820 - rodzice w 1820: matka, Warszawa ojciec mieszczanin, w służbie prywatnej u ks. Radziwiłła.
 3129.    Wolski Antoni ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1809 ojciec szlachcic.
 3130.    Wolski Cyprian ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Potoczek, obw. zamojski ojciec szlachcic, dziedzic, radca.
 3131.    Wolski Felicjan Abdon - wydz. Prawa i Administracji
 3132.    Wolski Feliks ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1 X 1822 - rodzice w 1822: Potoczek, obw. zamojski ojciec szlachcic, dziedzic, radca.
 3133.    Wolski Ferdynand ur. ok. 1808 ur. Pilichowice, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 23 IX 1828 - rodzice w 1828: Pilichowice ojciec szlachcic, bez majątku.
 3134.    Wolski Hieronim ur. ok. 1806 ur. Treszkowice, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1827 - rodzice w 1827: Wąwoł, obw. opoczyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 3135.    Wolski Ludwik ur. ok. 1800 - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Chrząszczów, obw. jędrzejowski ojciec szlachcic, w służbie prywatnej u hr. Potockiego.
 3136.    Wolski Napoleon ur. ok. 1806 ur. Radoszownica, obw. piotrkowski - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższa) od 10 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa
 3137.    Wolski Roman ur. ok. 1802 ur. Pilichowice, obw. opoczyński, woj. sandomierskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Pilichowice
 3138.    Wolski Walenty ur. ok. 1805 ur. Radoszownica, obw. piotrkowski - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 15 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa
 3139.    Worowski Jan ur. ok. 1806 ur. Płuczarnia, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 4 IX 1825 - rodzice w 1825: Płuczarnia ojciec szlachcic, dziedzic części.
 3140.    Wosiński Teodor ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1821 - rodzice w 1821: Chotel, pow. stopnicki ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3141.    Woycicki Aleksy ur. ok. 1804 ur. Starachowice, obw. szydłowiecki - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 17 IX 1823 - rodzice w 1823: Słupia Nadbrzeżna, obw. sandomierski ojciec szlachcic, pisarz fabryki żel. w Wąchocku.
 3142.    Woyciechowski Józef ur. ok. 1809 ur. Skaryszew, obw. radomski - wydz. Teologiczny od 19 X 1829 - rodzice w 1829: Skaryszew
 3143.    Woyda Kazimierz ur. ok. 1808 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik.
 3144.    Woyde [Wojde] Bogumił Maurycy ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 13 XI 1809 - rodzice w 1809: [Tuczna, Ks. Poznańskie] ojciec dzierżawca dóbr rządowych pod Warszawą.
 3145.    Woygt [Wejgt] Fryderyk ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 1 X 1811 - rodzice w 1811: Międzychów.
 3146.    Woźnicki Hilary ur. ok. 1810 ur. Woźniki, obw. płocki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1828 - rodzice w 1828: Osiek Wielki, obw. mławski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3147.    Wręczycki Franciszek ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne, Lit. łac.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Bór Zajański, obw. częstochowski
 3148.    Wróblewski Erazm ur. ok. 1809 ur. Króle, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 XI 1828 - rodzice w 1828: ojciec obw. przasnyski ojciec szlachcic, dziedzic połowy wsi i innych cząstkowych własności.
 3149.    Wroczyński Jan ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 3150.    Wroczyński Michał ur. ok. 1794 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Biłgoraj, pow. tarnogrodzki, woj. lubelskie
 3151.    Wroński Feliks ur. ok. 1805 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Lublin ojciec mieszczanin, przemysłowiec, nauczyciel.
 3152.    Wrześniowski Ignacy ur. ok. 1805 ur. Koprzywnica, obw. sandomierski - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Koprzywnica
 3153.    Wrześniowski Wincenty ur. ok. 1801 ur. Koprzywnica, obw. sandomierski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 18 IX 1823 - rodzice w 1823: Koprzywnica
 3154.    Wrzosek Jan ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 26 II 1820 - rodzice w 1820: Bukowno
 3155.    Wścieklica Feliks ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 X 1818 - rodzice w 1818: Jedlanka, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3156.    Wścieklica Onufry ur. ok. 1802 ur. Czemierniki, woj. lubelskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 23 XI 1820 - rodzice w 1820: Piotrowice, obw. i woj. lubelskie ojciec szlachcic, podleśny w dobrach narodowych, dzierżawca.
 3157.    Wunder Ludwik ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Med. niższa) od 18 IX 1824 - rodzice w 1824: Warszawa ojciec mieszczanin.
 3158.    Wunderlich Henryk ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 16 V 1817 - rodzice w 1817: Grudziądz.
 3159.    Wybranowski Roman ur. ok. 1805 ur. Trzydnik, obw. zamojski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1823 - rodzice w 1823: Trzydnik ojciec szlachcic, dziedzic.
 3160.    Wydrzyński Klemens ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 24 IX 1820 - rodzice w 1820: Godlewo, obw. mariampolski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3161.    Wyganowski Wojciech [Ignacy] ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 IV 1810
 3162.    Wyleżał [Wyleżol] Antoni ur. ok. 1801 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof. (Matem. Fizycz.)) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, ojciec był w wojsku pruskim.
 3163.    Wyrwalski Franciszek ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1810.
 3164.    Wyrzykowski Augustyn ur. ok. 1807 ur. Dąbek, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 IX 1829 - rodzice w 1829: Podkra-jewo, obw. mławski ojciec ekonom, szlachcic.
 3165.    Wyrzykowski Kazimierz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: woj. podlaskie ojciec szlachcic, właściciel domu.
 3166.    Wysiekierski Łukasz ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 X 1810 ojciec szlachcic.
 3167.    Wysocki Ignacy ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 14 X 1823 - rodzice w 1823: Łowicz
 3168.    Wysocki Ignacy ur. ok. 1807 ur. Morawa, gub. podolska - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 6 XI 1829 - rodzice w 1829: Sewruki, gub. wołyńska
 3169.    Wysocki Józef ur. ok. 1809 - wydz. Prawa i Administracji
 3170.    Wysocki Kazimierz ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 1820 - rodzice w 1820: Borzechów, obw. lubelski ojciec szlachcic, leśniczy w służbie u dziedzica Dłuskiego w Borzechowie.
 3171.    Wysocki Nikodem ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: Borzechów, obw. lubelski ojciec szlachcic, leśniczy w dobrach Dłuskiego.
 3172.    Wysocki Stanisław [Jakub] ur. ok. 1805 ur. Busko, obw. stopnicki - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 19 IX 1823 - rodzice w 1823: Kraków ojciec rektor szkól w Krakowie.
 3173.    Wyszkowski Adam ur. ok. 1807 ur. Sycyna, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1828 ojciec szlachcic.
 3174.    Wyszkowski Cyryak ur. ok. 1803 ur. Sycyna, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1824 - rodzice w 1824: Sycyna ojciec szlachcic.
 3175.    Wyszkowski Teobald ur. ok. 1806 ur. Sycyna, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 I 1828 - rodzice w 1828: Sycyna ojciec szlachcic.
 3176.    Wysznacki Marcin ur. ok. 1793 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: Warszawa ojciec szlachcic.
 3177.    Wyszyński Jan ur. ok. 1804 ur. Troszyn, obw. ostrołęcki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1824 - rodzice w 1824: Troszyn ojciec szlachcic, organista.
 3178.    Wyziński Wincenty - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.)
 3179.    Wyżewski Krystyn Józef ur. ok. 1809 ur. Wołoczówka, obw. latyczewski, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 X 1829 - rodzice w 1829: matka Wołoczówka;, ojciec szlachcic.
 3180.    Xelowski Onufry ur. ok. 1798 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 12 XI 1819 - rodzice w 1819: Kielce ojciec mieszczanin, radny magistratu Kielce.
 3181.    Zabawski Filip ur. ok. 1799 - wydz. Teologiczny od 29 X 1818 - rodzice w 1818: woj. lubelskie
 3182.    Zabelewicz [Zubellewicz] Florian [Aleksander] ur. ok. 1801 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof., Matem.) od 9 X 1819 - rodzice w 1819: pow. Wiłkomirski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3183.    Zabiellewicz Leon ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski od 20 V 1810 - rodzice w 1810: Białystok.
 3184.    Zabiełło Julian [Aleksander] ur. ok. 1805 ur. Brzumin, obw. warszawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 10 IX 1823 - rodzice w 1823: Żabieniec ojciec szlachcic, dziedzic.
 3185.    Zabielski [Franciszek] Ksawery ur. ok. 1807 ur. Lublin - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 28 X 1826 - rodzice w 1826: Lublin ojciec szlachcic, urzędnik, właściciel domu.
 3186.    Zabokrzecki [Zabokrzycki] Dionizy ur. ok. 1807 ur. Piekary, obw. opatowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 2 XI 1827 - rodzice w 1827: Sandomierz
 3187.    Zabokrzecki [Zabokrzycki] Hilary ur. ok. 1806 ur. Umień, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 25 IX 1823 - rodzice w 1823: Umień ojciec szlachcic, dziedzic.
 3188.    Zabokrzycki [Zabokrzecki] Aleksy ur. ok. 1807 ur. Troszyn, obw. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 22 IX 1824 - rodzice w 1824: Gosławice, obw. rawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3189.    Zaborowski Antoni ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 XI 1808.
 3190.    Zaborowski Cyprian [Ksawery) ur. ok. 1798 ur. [Bocheń, pow. łowicki] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: Zaborów, pow. gostyński ojciec szlachcic dziedzic.
 3191.    Zaborowski Ignacy ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 1825 - rodzice w 1825: Sereje ojciec szlachcic, dziedzic.
 3192.    Zaborowski Jan ur. ok. 1799 ur. Zaborów, pow. gostyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Zaborów ojciec szlachcic, dziedzic.
 3193.    Zaborowski Jan Nepomucen ur. ok. 1809 ur. Nowa Wieś, obw. lipnowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 XI 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 3194.    Zaborowski Karol [Nepomucen] ur. ok. 1806 ur. Zamość - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Kocudza, obw. zamojski ojciec szlachcic, posesor w ordynacji, dzierżawca.
 3195.    Zaborowski Teodor ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 8 XI 1819 - rodzice w 1819: Zaborów, pow. gostyński ojciec szlachcic, dziedzic.
 3196.    Zaborowski Wincenty ur. ok. 1805 ur. Zamość - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Kocudza, obw. zamojski ojciec szlachcic, posesor w ordynacji, dzierżawca.
 3197.    Zaborski Leopold ur. ok. 1802 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne do Architekt, cywil.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa
 3198.    Zacharyasiewicz Izydor ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 18 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Warszawa
 3199.    Zachemski Marcin [Stanisław] ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 2 X 1808.
 3200.    Zaczyński Karol [Lucjan] ur. ok. 1802 ur. Skaryszew, obw. radomski - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Skaryszew ojciec mieszczanin.
 3201.    Zagier Nazariusz ur. ok. 1795 - wydz. Teologiczny od 27 IX 1817 - rodzice w 1817: Prusy
 3202.    Zagórowski Józef ur. ok. 1805 ur. Gruszki, gub. wołyńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1826 - rodzice w 1826: nie żyją
 3203.    Zagrodzki Antoni ur. ok. 1806 ur. Stopnica - wydz. Lekarski (sekcja Lek. wyż.) od 4 X 1825 - rodzice w 1825: Stopnica ojciec mieszczanin, dzierżawca wsi.
 3204.    Zahorski [Zaorski] Wincenty ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 3205.    Zajączkowski Jędrzej ur. ok. 1807 ur. Zajączków, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 24 IX 1827 - rodzice w 1827: Zajączków ojciec szlachcic.
 3206.    Zajączkowski Józef ur. ok. 1800 ur. Lublin - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Lublin ojciec mieszczanin, rzemieślnik.
 3207.    Zajączkowski Stanisław ur. ok. 1804 ur. Dargon, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1826 - rodzice w 1826: Sołojewszczyzna, obw. augustowski
 3208.    Zajączkowski Wincenty ur. ok. 1793 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 9 XI 1819 - rodzice w 1819: Trzebietów, pow. opoczyński
 3209.    Zajkowski Józef [Ignacy] ur. ok. 1801 - wydz. Lekarski (sekcja Chir. II rzędu) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Przasnysz
 3210.    Zakrzewski Adamus ur. ok. 1801 ur. Modliborzyce, pow. inowrocławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 6 X 1819 - rodzice w 1819: Modliborzyce ojciec szlachcic, dziedzic.
 3211.    Zakrzewski Alfons ur. ok. 1810 ur. Poddębice, obw. łęczycki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 25 IX 1828 - rodzice w 1828: Poddębice ojciec szlachcic, dziedzic.
 3212.    Zakrzewski Franciszek ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1819 - rodzice w 1819: [Kadzidłowa], woj. mazowieckie ojciec szlachcic.
 3213.    Zakrzewski Hilary ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 3214.    Zakrzewski Mikołaj ur. ok. 1806 ur. Januszne, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1827 - rodzice w 1827: nie żyją
 3215.    Zakrzewski Piotr ur. ok. 1805 ur. Kłaki, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 IX 1824 - rodzice w 1824: Topolno, obw. gostyński ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3216.    Zakrzewski Wincenty ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 3217.    Zakrzewski Wyskota Konstanty ur. ok. 1811 - wydz. Prawa i Administracji
 3218.    Zaleski Adolf ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3219.    Załęski Roman ur. ok. 1807 ur. Rybacewice, obw. krasnostawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 X 1827 - rodzice w 1827: Ryba-cewice ojciec szlachcic, dziedzic.
 3220.    Zaleski Wilhelm ur. ok. 1806 ur. Włodyszki, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 17 X 1825 - rodzice w 1825: Włodyszki ojciec szlachcic, dziedzic.
 3221.    Zaleski Wincenty ur. ok. 1802 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 13 X 1820 - rodzice w 1820: Cisów, pow. piotrkowski ojciec szlachcic, urzędnik w Piotrkowie.
 3222.    Zaleski [Zalewski] Napoleon ur. ok. 1807 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3223.    Zalewski Adam ur. ok. 1794 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 6 V 1811 - rodzice w 1811: Warszawa.
 3224.    Zalewski Jan ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 25 IX 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 3225.    Zalewski Jan ur. ok. 1795 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 10 XI 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 3226.    Zalewski Jędrzej ur. ok. 1784 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3227.    Zalewski Ksawery [Franciszek] ur. ok. 1789 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 II 1809.
 3228.    Zalewski Stanisław ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 28 IX 1822 - rodzice w 1822: Ostrów, Ks. Poznańskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3229.    Zalewski [Zaleski] Ludwik ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1818.
 3230.    Załoziecki Karol Leopold ur. ok. 1799 ur. Międzyborze, gub. podolska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1824 - rodzice w 1824: Nowo-siółka, gub. podolska ojciec szlachcic.
 3231.    Załuska [Załuski] Stanisław ur. ok. 1805 ur. Okielonka, obw. kujawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 XI 1824 - rodzice w 1824: Sieniawy, obw. kujawski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3232.    Załuski Józef ur. ok. 1779 - wydz. Teologiczny od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Kraków ojciec szlachcic.
 3233.    Załuskowski Józef [Erazm] ur. ok. 1805 ur. Jesionna, obw. sieradzki - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 IX 1825 - rodzice w 1825: Jesionna ojciec szlachcic, dziedzic.
 3234.    Zambrzycki Edward ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 16 X 1808.
 3235.    Zamoyski Adam [Klet, Sariusz] ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 ojciec hrabia austriacki, właściciel dóbr.
 3236.    Zaorski Walenty ur. ok. 1794 ur. Kozienice - wydz. Lekarski od 16 XI 1814 - rodzice w 1814: Kozienice.
 3237.    Zapisek Franciszek ur. ok. 1802 ur. Ostrów, obw. ostrołęcki - wydz. Filozoficzny (sekcja Fizycz.) od 23 X 1826 - rodzice w 1826: Ostrów ojciec mieszczanin.
 3238.    Zapolski Józefat ur. ok. 1794 ur. gub. grodzieńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1816 - rodzice w 1816: powiat i gub. grodzieńska ojciec szlachcic.
 3239.    Zarański Karol [Jakub] ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 2 XI 1819 - rodzice w 1819: Małczyn, pow. lubelski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3240.    Zaręba [Zaremba] Mikołaj ur. ok. 1771 ur. Janów - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Janów.
 3241.    Zaremba Andrzej ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji od 1822 - rodzice w 1822: Rzeszów, Galicja
 3242.    Zaremba [Zaręba] Stanisław ur. ok. 1808 ur. Radwany, obw. łomżyński - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 9 IX 1829 - rodzice w 1829: Radwany
 3243.    Zarzycki Leopold ur. ok. 1804 ur. Brzysce, obw. radomski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 17 IX 1824 - rodzice w 1824: Pęchów, obw. sandomierski ojciec szlachcic, oficjalista prywatny.
 3244.    Zarzycki Michał ur. ok. 1792 - wydz. Lekarski od 6 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa ojciec mieszczanin.
 3245.    Zawadzki Antoni ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 24 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie
 3246.    Zawadzki Feliks [Antoni] ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Wilkowice, pow. wyszogrodzki, woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3247.    Zawadzki Franciszek ur. ok. 1803 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 18 X 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, urzędnik skarbowy.
 3248.    Zawadzki Franciszek ur. ok. 1810 ur. Pińczów - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 21 IX 1826 - rodzice w 1826: Pińczów
 3249.    Zawadzki Franciszek Ksawery ur. ok. 1783 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 16 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3250.    Zawadzki Franciszek Ksawery ur. ok. 1811 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 5 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3251.    Zawadzki Jakub ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1808; 1809
 3252.    Zawadzki Jan ur. ok. 1798 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 3253.    Zawadzki Józef ur. ok. 1806 ur. Sienno - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Sienno ojciec szlachcic, właściciel domu.
 3254.    Zawadzki Stanisław ur. ok. 1805 ur. Sienno, obw. opatowski - wydz. Lekarski od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Sienno ojciec szlachcic, właściciel domu.
 3255.    Zawadzki Stefan ur. ok. 1791 ur. [Sanok] - wydz. Lekarski od 26 IX 1815 - rodzice w 1815: Sanok.
 3256.    Zawistowski Tomasz ur. ok. 1808 ur. Zawisty, obw. ostrołęcki - wydz. Teologiczny od 24 IX 1828 - rodzice w 1828: Zawisty
 3257.    Zawisza Artur [Czarny] ur. ok. 1809 ur. Sobota, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 12 X 1827 - rodzice w 1827: Sobota ojciec szlachcic, dziedzic.
 3258.    Zawisza Franciszek ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1822 - rodzice w 1822: Kowale Stępice, obw. radomski ojciec szlachcic.
 3259.    Zbiegniewski Józef ur. ok. 1801 - wydz. Teologiczny od 26 X 1821 - rodzice w 1821: Włocławek ojciec mieszczanin, dziedzic.
 3260.    Zborowski Tomasz ur. ok. 1800 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 1817, 9 XII 1818 - rodzice w 1817: Warszawa ojciec mieszczanin, cieśla.
 3261.    Zdziarski August ur. ok. 1794 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 3262.    Zdziechowicz Franciszek ur. ok. 1803 ur. Piekoszów, obw. kielecki - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 19 X 1827 - rodzice w 1827: Kielce rodzice nie żyją
 3263.    Zdzitowiecki Leonard ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1818 - rodzice w 1818: woj. podlaskie ojciec szlachcic, dzierżawca dóbr.
 3264.    Zdzitowiecki Seweryn [Józef] ur. ok. 1801 - wydz. Filozoficzny od 6 X 1818 - rodzice w 1818: Kodeń, woj. podlaskie ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 3265.    Zegart Tytus ur. ok. 1806 ur. Wysocko, obw. radomski - wydz. Teologiczny od 5 X 1826 ojciec szlachcic, dzierżawca
 3266.    Zegrzda Symplicjusz ur. ok. 1800 ur. Rodaszyce, pow. ostrzeszowski, Ks. Poznańskie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1 XI 1819 ojciec szlachcic, właściciel domu.
 3267.    Zeidler Bernard ur. ok. 1799 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1818 - rodzice w 1818: Warszawa
 3268.    Zelkowski Maksymilian] ur. ok. 1805 ur. Wysoczki, obw. sandomierski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 9 X 1824 - rodzice w 1824: Kraków
 3269.    Zembrzuski Stanisław ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 5 X 1822 - rodzice w 1822: opiekun - Płock ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3270.    Zeuschner [Zejszner] Ludwik ur. ok. 1803 - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 8 X 1822 - rodzice w 1822: opiekun - Emich w Zamku JKM Warszawa ojciec właściciel handlu towarów aptecznych w Warszawie.
 3271.    Zeyde Jan ur. ok. 1780 - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Wola pod Warszawą.
 3272.    Zgliczyński Cyprian ur. ok. 1805 ur. Kaszów, obw. radomski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 15 IX 1825 - rodzice w 1825: Kaszów. ojciec szlachcic, dziedzic.
 3273.    Zgliczyński Karol ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1822 - rodzice w 1822: Smardzewo, obw. i woj. płockie ojciec szlachcic, dziedzic części.
 3274.    Zgodziński Józef ur. ok. 1798 ur. [woj. lubelskie] - wydz. Filozoficzny (sekcja Filozof.) od 20 IX 1822 - rodzice w 1822: nie żyją ojciec szlachcic, dziedzic części.
 3275.    Zgórski Antoni ur. ok. 1806 ur. Zamość - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 20 IX 1824 - rodzice w 1824: Mielisz, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3276.    Zgórski [Adolf] Franciszek ur. ok. 1810 ur. Łąck, obw. kraśnicki - wydz. Lekarski (sekcja Lek.) od 19 X 1827 - rodzice w 1827: Ujazdów, obw. zamojski ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3277.    Ziębiński [Ziembiński] Jędrzej [Andrzej] ur. ok. 1789 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 V 1817 - rodzice w 1817: Kazimierz.
 3278.    Zieleniewski Feliks [Felicjan] ur. ok. 1804 ur. Klonów, woj. mazowieckie - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 16 IX 1823 - rodzice w 1823: Skrada, woj. mazowieckie ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3279.    Zieliński Antoni ur. ok. 1785 ur. [Błonie] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 i 1820 - rodzice w 1809: Błonie, obw. warszawski.
 3280.    Zieliński Antoni ur. ok. 1800 ur. Warszawa - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 4 X 1821 - rodzice w 1821: Warszawa ojciec mieszczanin, kupiec.
 3281.    Zieliński Augustyn ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 9 X 1810.
 3282.    Zieliński Ferdynand ur. ok. 1807 ur. Rostkowo, obw. przasnyski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1825 ojciec szlachcic, dziedzic wsi.
 3283.    Zieliński Franciszek ur. ok. 1793 ur. [Pakość, Ks. Poznańskie] - wydz. Teologiczny od 10 X 1818 - rodzice w 1818: nie żyją
 3284.    Zieliński Gustaw ur. ok. 1808 ur. Markowice w Prusach [pow. Inowrocław] - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Chrostkowo, obw. lipnowski ojciec szlachcic, właściciel ziemski [oficer artylerii z czasów Stanisława Augusta].
 3285.    Zieliński Ignacy ur. ok. 1793 - wydz. Lekarski od 21 XI 1810 - rodzice w 1810: Warszawa.
 3286.    Zieliński Jakub ur. ok. 1804 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 6 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 3287.    Zieliński Jan ur. ok. 1800 ur. Radoszyn, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1822 - rodzice w 1822: Radoszyn
 3288.    Zieliński Jan ur. ok. 1809 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1827 - rodzice w 1827: Warszawa
 3289.    Zieliński Jan ur. ok. 1806 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 23 IX 1826 - rodzice w 1826: Warszawa ojciec mieszczanin, właściciel domu.
 3290.    Zieliński Józef ur. ok. 1805 ur. Warszawa - wydz. Lekarski od 13 IX 1823 - rodzice w 1823: Warszawa
 3291.    Zieliński Józefat ur. ok. 1807 ur. Brzozów, obw. rawski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 28 IX 1826 ojciec szlachcic, sierota.
 3292.    Zieliński Klemens ur. ok. 1798 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Kuczkowo, pow. Sochaczew, woj. mazowieckie
 3293.    Zieliński Marceli ur. ok. 1816 ur. Warszawa - wydz. Filozoficzny (sekcja Matem.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa ojciec szlachcic.
 3294.    Zieliński Mateusz [Michał] ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. płockie ojciec szlachcic, ekonom.
 3295.    Zieliński Piotr [Józef] ur. ok. 1792 ur. [Warszawa] - wydz. Lekarski od 6 XI 1809 - rodzice w 1809: Warszawa.
 3296.    Zieliński Sabin Mateusz Aleksander - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 3297.    Zieliński Samson ur. ok. 1803 ur. Włodawa - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Rys., Mal.) od 12 XI 1824 - rodzice w 1824: Włodawa ojciec mieszczanin, duchowny grecki.
 3298.    Zieliński Stanisław ur. ok. 1790 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 8 X 1810.
 3299.    Zieliński Stanisław ur. ok. 1810 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 13 IX 1828 - rodzice w 1828: Warszawa
 3300.    Zieliński Walenty ur. ok. 1793 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1813.
 3301.    Zieliński Wincenty ur. ok. 1799 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud. wodne) od 3 XII 1818 - rodzice w 1818: Warszawa, rodzice nie żyją ojciec szlachcic, oficjalista.
 3302.    Zielonka Wincenty ur. ok. 1795 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1815.
 3303.    Ziemecki Jan ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Bud., Miern.) od 30 IX 1820 - rodzice w 1820: Warszawa ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3304.    Ziemiański Jakub ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1811.
 3305.    Ziemicki [Ziemnicki] Franciszek ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Filologia) od 11 X 1821 - rodzice w 1821: Światełek, obw. opoczyński ojciec szlachcic.
 3306.    Ziemięcki Jan ur. ok. 1808 ur. Skoszewy, obw. rawski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 15 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Skoszewy ojciec szlachcic.
 3307.    Ziemiecki Ludwik ur. ok. 1808 ur. Chełmno pod Toruniem w Prusach - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: matka Chełmno
 3308.    Ziemiński Andrzej ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 1817 - rodzice w 1817: Warszawa
 3309.    Ziemiński Heiman ur. ok. 1804 ur. [Służew] - wydz. Lekarski od 26 IX 1823 - rodzice w 1823: Służew, obw. kujawski ojciec mieszczanin.
 3310.    Zieniewicz Antoni ur. ok. 1805 ur. Biłgoraj, obw. zamojski - wydz. Teologiczny od 8 X 1827 - rodzice w 1827: Biłgoraj
 3311.    Zienkiewicz [Zienkowicz] Antoni [Ferdynand] ur. ok. 1796 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 29 IX 1819 - rodzice w 1819: gub. wileńska pow. oszmiański
 3312.    Zienkowicz Leon ur. ok. 1809 ur. Bernacki Most, pow. prużański, gub. grodzieńska - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 7 IX 1827 - rodzice w 1827: Mokra, pow. prużański ojciec szlachcic.
 3313.    Zientecki Łukasz ur. ok. 1788 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 10 X 1808.
 3314.    Zimmerman Bogumił ur. ok. 1800 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 8 X 1819 - rodzice w 1819: Grójec ojciec mieszczanin, aptekarz.
 3315.    Zimmermann Jan [Erazm] ur. ok. 1789 ur. [Praga] - wydz. Lekarski od 1 V 1810 - rodzice w 1810: Praga pod Warszawą ojciec mieszczanin.
 3316.    Zimnoch Ignacy [Hipolit] ur. ok. 1792 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1812.
 3317.    Ziomecki Michał ur. ok. 1810 ur. Kalisz - wydz. Lekarski od 14 IX 1829 - rodzice w 1829: matka - Kalisz
 3318.    Złotoszewski Adam ur. ok. 1803 ur. Sokołowo, obw. pułtuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 13 X 1827 - rodzice w 1827: Chajęty, obw. stanisławowski
 3319.    Zmorski Feliks ur. ok. 1812 ur. Warszawa - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 21 IX 1829 - rodzice w 1829: Warszawa
 3320.    Znamierowski Hipolit ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 26 IX 1822 - rodzice w 1822: Opiekun - obw. krasnostawski, woj. lubelskie ojciec szlachcic, dziedzic części.
 3321.    Zniełkiewicz Antoni ur. ok. 1805 ur. Koziegłowy, obw. olkuski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 4 X 1826 - rodzice w 1826: Koziegłowy
 3322.    Zrzodelski Ignacy ur. ok. 1791 - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 9 XI 1809 - rodzice w 1809: Konin.
 3323.    Zwierkowski Ignacy [Fryderyk] ur. ok. 1804 ur. Belno, obw. opoczyński - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 27 IX 1824 - rodzice w 1824: Kielce ojciec szlachcic, urzędnik, sekwestrator rządowy.
 3324.    Zwoliński Józef ur. ok. 1796 ur. [Sieradz] - wydz. Lekarski od 15 XI 1815 - rodzice w 1815: Sieradz.
 3325.    Zykiewicz [Żykiewicz] Tadeusz ur. ok. 1800 ur. Lublin - wydz. Lekarski (sekcja Lek., Med. i Chir.) od 16 X 1820 - rodzice w 1820: Lublin ojciec szlachcic, adwokat, patron Trybunału Cywilnego.
 3326.    Żaba Adam ur. ok. 1802 ur. Józefów, pow. mariampolski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 3 X 1821 - rodzice w 1821: Józefów ojciec szlachcic, dzierżawca.
 3327.    Żaboklicki Dionizy - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych
 3328.    Żaboklicki Feliks ur. ok. 1806 ur. Kluki, obw. piotrkowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 17 IX 1825 - rodzice w 1825: Warszawa ojciec szlachcic, właściciel ziemski.
 3329.    Żaryn Franciszek ur. ok. 1801 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 5 X 1821 - rodzice w 1821: Michalin, pow. mariampolski ojciec szlachcic, dzierżawca dóbr narodowych.
 3330.    Żaryn Ignacy ur. ok. 1794 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne, Miern.) od 7 XI 1820 - rodzice w 1820: Mszadła, obw. radomski, woj. sandomierskie ojciec szlachcic, dziedzic.
 3331.    Żaryn Julian ur. ok. 1804 ur. Pozajście, obw. mariampolski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 15 IX 1823 - rodzice w 1823: Michalin, obw. mariampolski ojciec szlachcic, dzierżawca części wsi.
 3332.    Żdżarski [Zdziarski] Teofil ur. ok. 1803 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 1821 - rodzice w 1821: Koniecpol, obw. piotrkowski ojciec szlachcic, dziedzic.
 3333.    Żebrowski Piotr ur. ok. 1803 ur. [Warszawa] i Kielce - wydz. Teologiczny (sekcja Teologiczny, Prawa) od 16 IX 1824 i 11 X 1825 - rodzice w 1824: Kielce
 3334.    Żelazowski Jan ur. ok. 1784 ur. Gorzków - wydz. Lekarski (sekcja Farm.) od 1 XI 1814 - rodzice w 1814: Gorzków ojciec mieszczanin.
 3335.    Żelazowski Michał ur. ok. 1805 ur. Pletków, obw. miechowski - wydz. Lekarski (sekcja Med. i Chir. wyższej) od 20 IX 1825 - rodzice w 1825: Skalbmierz ojciec mieszczanin.
 3336.    Żelkowski [Zelkowski] Wojciech ur. ok. 1805 - wydz. Lekarski
 3337.    Żeromski Hiacynt ur. ok. 1798 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 11 X 1819 - rodzice w 1819: Gąbin, obw. gostyński
 3338.    Żeromski Wojciech ur. ok. 1800 - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne) od 11 X 1819 - rodzice w 1819: Studzienice, obw. gostyński
 3339.    Żmichowski Hiacynt ur. ok. 1800 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa i Admin.) od 30 IX 1818 - rodzice w 1818: woj. mazowieckie ojciec szlachcic, podsędek w Rawiczu.
 3340.    Żmijewski Ignacy ur. ok. 1797 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 22 X 1820 - rodzice w 1820: Woytyszewice, obw. pułtuski, woj. płockie ojciec szlachcic, rodzice żyją z kapitału.
 3341.    Żmijewski Józef ur. ok. 1808 ur. Dybła, obw. augustowski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 19 IX 1829 - rodzice w 1829: Dybła
 3342.    Żmijewski Leon ur. ok. 1810 - wydz. Lekarski
 3343.    Żochowski Antoni ur. ok. 1805 ur. Monczewo, obw. mławski - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawa) od 12 X 1824 - rodzice w 1824: Żochów, obw. płocki ojciec szlachcic, dzierżawca części.
 3344.    Żochowski Feliks ur. ok. 1802 ur. Zieleźniki, pow. węgrowski - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Nauki Piękne) od 13 IX 1825 - rodzice w 1825: Zieleźniki ojciec szlachcic, dziedzic.
 3345.    Żochowski Józef ur. ok. 1800 ur. Żochy, pow. węgrowski, Podlasie - wydz. Filozoficzny (sekcja Teolog., Fizycz.) od 16 IX 1824 - rodzice w 1824: Żochy ojciec szlachcic.
 3346.    Żółtowski Franciszek [Stanisław] ur. ok. 1810 ur. Ujazd, Ks. Poznańskie;VI. Ujazd - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Admin.) od 29 IX 1829 ojciec szlachcic, dziedzic [hrabia].
 3347.    Żółtowski Marceli ur. ok. 1812 - wydz. Prawa i Administracji ojciec szlachcic, dziedzic, hrabia.
 3348.    Żurkiewicz Hipolit ur. ok. 1807 ur. Tuczępy, obw. stopnicki - wydz. Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Bud. i Miern.) od 14 IX 1825
 3349.    Żurkowski Aleksander ur. ok. 1813 - wydz. Lekarski
 3350.    Żwan Walenty ur. ok. 1791 - wydz. Prawa i Administracji (sekcja Prawo) od 1811 ojciec szlachcic, dziedzic.
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 19.05.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie