Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Sejm Królestwa Polskiego 1830-31 (czas Powstania Listopadowego)

Sejm Królestwa Polskiego został wybrany jeszcze przed wybuchem Powstania, obradował jednak także w jego trakcie i 25 stycznia 1831 przyjął uchwałę o detronizacji króla Mikołaja I (Romanowa).

Zidentyfikowani

Adnotacja "(ident. niepotw.)" oznacza, że mamy w genealogii osobę, która się tak samo nazywa, żyła w tym samym czasie itp., ale nie ma potwierdzenia, że to istotnie ten sam człowiek, który jest na liście uczestników Sejmu.
 1. Jan Augustowski poseł, woj. augustowskie, pow. dąbrowski
 2. Cyprian Baczyński poseł, woj. sandomierskie, pow. sandomierski
 3. Kazimierz Bartochowski poseł, woj. kaliskie, pow. ostrzeszowski (ident. niepotw.)
 4. Stanisław Barzykowski poseł, woj. płockie, pow. ostrołęcki
 5. Ksawery Biedrzycki deputowany, woj. kaliskie, okr. gminny piotrkowski (ident. niepotw.)
 6. Jan Władysław hr. Bieliński senator, kasztelan
 7. Ignacy Bielski poseł, woj. lubelskie, pow. krasnostawski
 8. Ludwik Bieniewski poseł, woj. podlaskie, pow. węgrowski
 9. Antoni Bieńkowski senator, kasztelan
 10. Alojzy Biernacki poseł, woj. kaliskie, pow. wieluński
 11. Aleksander hr. Bniński senator, kasztelan
 12. Józef Brinken deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 5.
 13. Adam Bronikowski senator, kasztelan
 14. Jan Bukowski poseł, woj. krakowskie, pow. olkuski (ident. niepotw.)
 15. Antoni Bykowski poseł, woj. augustowskie, pow. łomżyński
 16. Jan Charzewski deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 2.
 17. Wincenty Chełmicki poseł, woj. płockie, pow. przasnyski
 18. Wojciech Chobrzyński deputowany, woj. płockie, okr. gminny ostrołęcki
 19. Wojciech Chodecki deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny łęczycki
 20. Franciszek Chomentowski deputowany, woj. sandomierskie, m. Sandomierz
 21. Paweł Cieszkowski deputowany, woj. lubelskie, okr. gminny krasnostawski
 22. Marian Cissowski poseł, woj. płockie, pow. lipnoski
 23. Feliks Czarnecki senator, wojewoda
 24. Ksawery Czarnocki deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny stanisławowski (ident. niepotw.)
 25. Adam ks. Czartoryski senator, wojewoda
 26. Franciszek Dąbrowski poseł, woj. mazowieckie, pow. łęczycki (ident. niepotw.)
 27. Ignacy Dembowski deputowany, woj. płockie, m. Płock
 28. Leon Dembowski senator, kasztelan
 29. Andrzej Deskur poseł, woj. sandomierskie, pow. kozienicki
 30. Feliks Doliński poseł, woj. lubelskie, pow. kraśnicki (ident. niepotw.)
 31. Marcellin Dzięcielski senator, bp lubelski
 32. Ernest Faltz deputowany, woj. kaliskie, m. Kalisz, cyrkuł 1.
 33. Jan Florianowicz poseł, woj. augustowskie, pow. mariampolski (ident. niepotw.)
 34. Adam Fritsch deputowany, woj. lubelskie, m. Lublin (ident. niepotw.)
 35. Kajetan Gawroński poseł, woj. augustowskie, pow. sejneński
 36. Wincenty Gawroński poseł, woj. augustowskie, pow. kalwaryjski
 37. Antoni Gliszczyński senator, kasztelan
 38. Jan Nepomucen Gliszczyński poseł, woj. kaliskie, pow. koniński
 39. Józef Gostkowski poseł, woj. krakowskie, pow. krakowski (ident. niepotw.)
 40. Franciszek Grabowski senator, wojewoda
 41. Stanisław hr. Grabowski senator, wojewoda
 42. Tomasz Grabowski senator, kasztelan
 43. Jan Gratkowski deputowany, woj. sandomierskie, okr. gminny koniecki
 44. Paweł Grąbczewski poseł, woj. płockie, pow. pułtuski
 45. Feliks Gumowski deputowany, woj. podlaskie, okr. gminny łukowski (ident. niepotw.)
 46. Jan Marceli Gutkowski senator, bp podlaski
 47. Józef Jabłonowski poseł, woj. lubelskie, pow. lubartowski
 48. Maksymilian ks. Jabłonowski senator, wojewoda
 49. Teodor Jasiński poseł, woj. podlaskie, pow. włodawski (ident. niepotw.)
 50. Jan hr. Jezierski poseł, woj. podlaskie, pow. garwoliński
 51. Konstanty Jezierski poseł, woj. mazowieckie, pow. błoński (ident. niepotw.)
 52. Stanisław hr. Jezierski poseł, woj. mazowieckie, pow. siennicki
 53. Stanisław Kaczkowski poseł, woj. kaliskie, pow. sieradzki
 54. Franciszek Kisielnicki poseł, woj. augustowskie, pow. biebrzański
 55. Jakub Klimontowicz deputowany, woj. augustowskie, okr. gminny augustowski
 56. Michał Kochanowski senator, kasztelan
 57. Kajetan Kozłowski deputowany, woj. płockie, okr. gminny płocki
 58. Józef Koźmian senator, bp kaliski
 59. Kajetan Koźmian senator, kasztelan
 60. Józef hr. Krasiński senator, kasztelan
 61. Wincenty hr. Krasiński senator, wojewoda
 62. Józef Kretkowski poseł, woj. mazowieckie, pow. kowalski
 63. Antoni Kruszewski deputowany, woj. augustowskie, okr. gminny sejneński
 64. Wincenty Kruszewski deputowany, woj. augustowskie, okr. gminny mariampolski
 65. Jan Kuczewski deputowany, woj. lubelskie, okr. gminny lubelski
 66. Jan hr. Leduchowski poseł, woj. krakowskie, pow. jędrzejowski
 67. Józef hr. Leduchowski poseł, woj. sandomierskie, pow. staszowski
 68. Joachim Lelewel poseł, woj. podlaskie, pow. żelechowski
 69. Franciszek Ksawery Lewiński senator, kasztelan
 70. Antoni Libiszewski poseł, woj. sandomierskie, pow. opatowski
 71. Józef ks. Lubomirski senator, kasztelan
 72. Józef Lubowidzki deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 1.
 73. Ludwik Łempicki deputowany, woj. sandomierskie, okr. gminny opatowski
 74. Tomasz hr. Łubieński senator, kasztelan
 75. Adam Łuszczewski poseł, woj. mazowieckie, pow. sochaczewski
 76. Gustaw hr. Małachowski poseł, woj. sandomierskie, pow. opoczyński
 77. Józef hr. Małachowski poseł, woj. podlaskie, pow. radzyński
 78. Stanisław hr. Małachowski senator, kasztelan
 79. Mikołaj Manugiewicz senator, bp augustowski
 80. Feliks Markowski poseł, woj. podlaskie, pow. siedlecki
 81. Andrzej Mazurkiewicz deputowany, woj. lubelskie, okr. gminny zamojski
 82. Wojciech hr. Męciński senator, kasztelan
 83. Józef Mędrzecki deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 4.
 84. Ignacy Miączyński senator, wojewoda
 85. Stanisław hr. Miączyński deputowany, woj. kaliskie, okr. gminny koniński
 86. Kalikst Mierzejewski deputowany, woj. podlaskie, okr. gminny bialski (ident. niepotw.)
 87. Józef Modliński poseł, woj. mazowieckie, pow. radziejowski
 88. Kalikst Moroziewicz poseł, woj. lubelskie, pow. lubelski
 89. August Morzkowski deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny rawski
 90. Ignacy Morzkowski poseł, woj. kaliskie, pow. radomski (ident. niepotw.)
 91. Tadeusz hr. Mostowski senator, wojewoda
 92. Teofil Mórawski poseł, woj. kaliskie, pow. kaliski
 93. Franciszek Nakwaski senator, kasztelan
 94. Bonawentura Niemojowski poseł, woj. kaliskie, pow. wartski
 95. Ksawery hr. Niesiołowski poseł, woj. lubelskie, pow. kazimierski
 96. Stanisław Nowakowski poseł, woj. krakowskie, pow. stopnicki
 97. Franciszek Obniski deputowany, woj. podlaskie, okr. gminny siedlecki
 98. Jakub Okęcki poseł, woj. mazowieckie, pow. rawski
 99. Antoni hr. Ostrowski senator, kasztelan
 100. Władysław hr. Ostrowski poseł, woj. kaliskie, pow. piotrkowski
 101. Ludwik hr. Pac senator, kasztelan
 102. Jakub Piotrowski deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 3. (ident. niepotw.)
 103. Michał Piotrowski deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 6.
 104. Ludwik Plater senator, kasztelan
 105. Antoni Plichta poseł, woj. mazowieckie, pow. brzeziński
 106. Jan hr. Poletyłło senator, kasztelan
 107. Alojzy hr. Poletyło poseł, woj. lubelskie, pow. chełmski
 108. Jan Posturzyński deputowany, woj. sandomierskie, okr. gminny radomski
 109. Aleksander hr. Potocki senator, kasztelan
 110. Michał hr. Potocki senator, kasztelan
 111. Adam Prażmowski senator, bp płocki
 112. Rafał Pstrokoński poseł, woj. kaliskie, pow. szadkowski (ident. niepotw.)
 113. Jan Pusztynika deputowany, woj. sandomierskie, m. Radom
 114. Marcin Radoński poseł, woj. kaliskie, pow. pyzdrski (ident. niepotw.)
 115. Michał ks. Radziwiłł senator, wojewoda
 116. Wiktor Rembieliński senator, kasztelan
 117. Antoni Rembowski deputowany, woj. kaliskie, m. Kalisz, cyrkuł 2. (ident. niepotw.)
 118. Konstanty wlk. ks. Romanow deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 8.
 119. Jan Rostworowski poseł, woj. mazowieckie, pow. czerski
 120. Józef Rozenwerth poseł, woj. lubelskie, pow. tarnogrodzki
 121. Wincenty Rulikowski senator, kasztelan
 122. Kajetan hr. Sierakowski senator, kasztelan
 123. Teodor Slaski poseł, woj. krakowskie, pow. kielecki
 124. Augustyn Słubicki poseł, woj. mazowieckie, pow. brzeski
 125. Walenty hr. Sobolewski senator, wojewoda
 126. Franciszek Sołtyk poseł, woj. sandomierskie, pow. radomski
 127. Roman Sołtyk poseł, woj. sandomierskie, pow. koniecki
 128. Stanisław Sołtyk senator, kasztelan
 129. Władysław Sołtyk deputowany, woj. krakowskie, okr. gminny miechowski
 130. Ignacy Starzyński poseł, woj. mazowieckie, pow. zgierski
 131. Józef hr. Starzyński poseł, woj. augustowskie, pow. tykociński
 132. Jan Stojowski poseł, woj. krakowskie, pow. lelowski (ident. niepotw.)
 133. Antoni Suchodolski poseł, woj. sandomierskie, pow. solecki
 134. Konstanty Swidziński poseł, woj. sandomierskie, pow. szydłowiecki
 135. Szczepan Swiniarski poseł, woj. mazowieckie, pow. stanisławowski
 136. Józef Swirski poseł, woj. lubelskie, pow. hrubieszowski
 137. Jan Olrych Szaniecki deputowany, woj. krakowskie, okr. gminny stopnicki
 138. Feliks Szumborski senator, bp chełmski
 139. Aleksander Szymanowski poseł, woj. mazowieckie, pow. warszawski
 140. Jan Szymczykiewicz poseł, woj. krakowskie, pow. pilicki
 141. Sebastian Szymoński deputowany, woj. kaliskie, m. Piotrków (ident. niepotw.)
 142. Jan hr. Tarnowski senator, kasztelan
 143. Franciszek Trzciński poseł, woj. mazowieckie, pow. orłowski
 144. Jan Turski poseł, woj. płockie, pow. płocki (ident. niepotw.)
 145. Kanterbery Tymowski poseł, woj. kaliskie, pow. częstochowski
 146. Tadeusz Tyszkiewicz senator, kasztelan
 147. Andrzej Walchnowski poseł, woj. krakowskie, pow. szydłowski
 148. Aleksander Walewski senator, kasztelan
 149. Ferdynand Walewski poseł, woj. krakowskie, pow. miechowski (ident. niepotw.)
 150. Michał Walewski poseł, woj. krakowskie, pow. szkalbmierski
 151. Wincenty Waszkiewicz deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny kujawski
 152. Wojciech Węgliński deputowany, woj. lubelskie, okr. gminny hrubieszowski (ident. niepotw.)
 153. Ignacy Wężyk poseł, woj. podlaskie, pow. łosicki
 154. Piotr Wichliński senator, kasztelan
 155. Kasper Wielogłowski senator, kasztelan
 156. Rudolf Wieszczycki poseł, woj. mazowieckie, pow. gostyński (ident. niepotw.)
 157. Józef Wiszniewski deputowany, woj. augustowskie, okr. gminny kalwaryjski
 158. Szymon Wiszniewski senator, kasztelan
 159. Klemens Witkowski deputowany, woj. płockie, okr. gminny mławski
 160. Konstanty Witkowski poseł, woj. płockie, pow. mławski (ident. niepotw.)
 161. Stanisław hr. Wodzicki senator, wojewoda
 162. Maciej Wodziński senator, kasztelan
 163. Franciszek Wołowski deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny warszawski
 164. Michał Woźnicki senator, kasztelan
 165. Tomasz bar. Wyszyński poseł, woj. lubelskie, pow. zamojski
 166. Franciszek Zalewski poseł, woj. podlaskie, pow. łukowski
 167. Stanisław hr. Zamojski senator, wojewoda
 168. Antoni Zawadzki deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny sochaczewski
 169. Władysław Zawadzki poseł, woj. podlaskie, pow. bialski (ident. niepotw.)
 170. Józef Ziemięcki deputowany, woj. kaliskie, okr. gminny wieluński
 171. Stefan Złotnicki deputowany, woj. kaliskie, okr. gminny sieradzki
 172. Walenty Zwierkowski deputowany, woj. mazowieckie, m.st. Warszawa, cyrkuł 7.
 173. Ignacy Żeleński deputowany, woj. sandomierskie, okr. gminny sandomierski
 174. Walenty Żwan deputowany, woj. mazowieckie, okr. gminny gostyński

W genealogii brakuje wciąż

 1. Józef Chrząnowski poseł, woj. lubelskie, pow. tomaszowski
 2. Michał Dunin-Borkowski deputowany, woj. podlaskie, okr. gminny radzyński
 3. Franciszek Jabłoński deputowany, woj. krakowskie, okr. gminny olkuski
 4. Antoni Jaksiewicz deputowany, woj. kaliskie, okr. gminny kaliski
 5. Jan Mozalski deputowany, woj. krakowskie, okr. gminny kielecki
 6. ? Vacat? deputowany, woj. augustowskie, okr. gminny łomżyński
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie