Genealogy Map Album Boniecki Varia M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski Log in
   Name Surname: 

Odkrywcy, wynalazcy i pionierzy nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki

Spis biogramów zamieszczonych w dziele: Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. naukowa Bolesław Orłowski, t. 1–4, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015; t. 1 – 522 s, t. 2 – 438 s., t. 3 – 512 s., t. 4 – 544 s.

Obecni w naszej genealogii

Intensywność czerwonego pola proporcjonalna jest do wagi koligacji danej osoby (wyjaśnione w artykule Mapowanie pozycji społecznej).

 1.    ABDANK-ABAKANOWICZ Bruno (1852-1900): inżynier, matematyk, wynalazca (t. 1, s. 37)
 2.    ACHMATOWICZ Osman (1899-1988): chemik organik, twórca chemii alkaloidów (t. 1, s. 38)
 3.    ADAMCZEWSKI Ignacy (1907-2000): fizyk (t. 1, s. 40)
 4.    ADAMIECKI Karol (1866-1933): inżynier metalurg, racjonalizator procesów produkcyjnych, jeden z twórców naukowej organizacji pracy (t. 1, s. 41)
 5.    ALEKSANDROW Dymitr (1909-1993): lekarz, kardiolog, twórca pierwszego w Polsce ośrodka intensywnej opieki internistycznej (t. 1, s. 43)
 6.    ALEXIEWICZ Andrzej (1917-1995): matematyk (t. 1, s. 44)
 7.    ALTDORFER Pius Klaudiusz Fryderyk (1841-1904): inżynier mechanik (t. 1, s. 46)
 8.    ALTH Alojzy (1819-1886): geolog, paleontolog i kartograf (t. 1, s. 47)
 9.    ANCZYC Stanisław (1868-1927): metaloznawca, włókiennik (t. 1, s. 49)
 10.    ANDRZEJOWSKI Antoni (1785-1869): botanik, fizjograf i podróżnik (t. 1, s. 51)
 11.    ANKUDOWICZ Wacław (1923-2007): inżynier włókiennik, wynalazca (t. 1, s. 53)
 12.    AQUA (dellAqua) Andrzej (Andrea) (1584-1656): architekt, budowniczy, inżynier wojskowy i artylerzysta (t. 1, s. 55)
 13.    ARCISZEWSKI Krzysztof (1592-1656): artylerzysta, inżynier wojskowy (t. 1, s. 55)
 14.    ARCTOWSKI Henryk (1871-1958): geofizyk, geograf, polarnik (t. 1, s. 57)
 15.    ARMIŃSKI Franciszek (1789-1848): astronom (t. 1, s. 59)
 16.    AUERBACH Herman (1901-1942): matematyk (t. 1, s. 61)
 17.    AULICH Witold (1889-1948): inżynier mechanik, konstruktor turbin wodnych (t. 1, s. 62)
 18.    BABICKI Ryszard (1927-2010): specjalista w dziedzinie chemii drewna (t. 1, s. 64)
 19.    BABIŃSKI Aleksander (1823-1899): inżynier górniczy, geolog (t. 1, s. 65)
 20.    BABIŃSKI Henryk, pseud. Ali-Bab (1855-1931): inżynier górniczy, geolog, gastronom (t. 1, s. 67)
 21.    BABIŃSKI Józef Franciszek Feliks (1857-1932): lekarz neurolog, jeden z twórców światowej neurologii klinicznej (t. 1, s. 67)
 22.    BADER (Bahder) Jerzy (George) (1925-1982): elektrotechnik, specjalista w dziedzinie wysokich napięć (t. 1, s. 69)
 23.    BAILDON John (1772-1846): metalurg, organizator przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku (t. 1, s. 71)
 24.    BANACH Stefan (1892-1945): matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 74)
 25.    BANACHIEWICZ Tadeusz (1882-1954): astronom (t. 1, s. 78)
 26.    BANDROWSKI Ernest Tytus (1853-1920): chemik, działacz społeczny (t. 1, s. 80)
 27.    BARAN Paul (1926-2011): informatyk, twórca idei komutacji pakietów i systemu rozproszonej sieci informatycznej, które dały początek internetowi (t. 1, s. 81)
 28.    BARANOWSKI Ignacy (1833-1919): lekarz kardiolog, działacz społeczny i filantrop (t. 1, s. 83)
 29.    BARANOWSKI Jan (1800-1879): astronom (t. 1, s. 84)
 30.    BARANOWSKI Jan Józef (1805-1888): wynalazca (t. 1, s. 86)
 31.    BARANOWSKI Stefan (1817-1893): językoznawca, wynalazca, geograf (t. 1, s. 88)
 32.    BARANOWSKI Tadeusz (1910-1993): lekarz i biochemik (t. 1, s. 88)
 33.    BARNER Jakub (1641-1709): lekarz, chemik i alchemik (t. 1, s. 90)
 34.    BARSZCZEWSKI Leon (1849-1910): podróżnik, topograf wojskowy, glacjolog, archeolog, fotograf (t. 1, s. 91)
 35.    BARTEL Kazimierz Władysław (1882-1941): specjalista w dziedzinie geometrii wykreślnej, polityk, kilkakrotnie premier II RP (t. 1, s. 93)
 36.    BARTEL Ryszard Bogusław Alfons (1897-1982): inżynier mechanik, konstruktor pierwszych polskich samolotów produkowanych seryjnie (t. 1, s. 95)
 37.    BARTMAŃSKI Tomasz Franciszek (1797-1880): inżynier aktywny na obczyźnie, uczestnik badań Afryki (t. 1, s. 97)
 38.    BARTON (Bartoszewicz) Lucjan Antoni (1921-2009): elektrotechnik, współwynalazca wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) (t. 1, s. 100)
 39.    BARWICZ Wiesław Maria Oleg (1913-2002): pionier elektronicznej techniki próżniowej i mikrofalowej w Polsce (t. 1, s. 101)
 40.    BASIŃSKI Antoni Bogusław (1905-1990): fizyko-chemik (t. 1, s. 103)
 41.    BASSALIK Kazimierz Marian Antoni (1879-1960): botanik, fizjolog roślin, mikrobiolog, leśnik (t. 1, s. 104)
 42.    BATKO Andrzej (1933-1997): mykolog, badacz grzybów z rzędu Entomophthorales i grzybów wodnych (t. 1, s. 105)
 43.    BAURSKI Janusz (1896-1956): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie obróbki metali, organizator przemysłu (t. 1, s. 107)
 44.    BĄDZYŃSKI Stanisław Ludwik Filip (1862-1929): chemik i fizjolog (t. 1, s. 108)
 45.    BEAUPLAN (Le Vasseur de Beauplan ) Wilhelm (Guillaume) (ok. 1600-po 1674): inżynier wojskowy, kartograf, autor opisu Ukrainy (t. 1, s. 109)
 46.    BECK Adolf Abraham (1863-1942): neurofizjolog i elektrofizjolog (t. 1, s. 112)
 47.    BEKKER Mieczysław Grzegorz (1905-1989): inżynier mechanik, specjalista w zakresie mechaniki układu pojazdteren, konstruktor pojazdów terenowych, w tym księżycowego (t. 1, s. 114)
 48.    BEŁZA Józef (1805-1888): chemik technolog, pionier polskiego piśmiennictwa cukrowniczego (t. 1, s. 115)
 49.    BEŁZECKI Stanisław (1856-1932): inżynier komunikacji, statyk (t. 1, s. 117)
 50.    BEM Józef Zachariasz (1794-1850): inżynier wojskowy, artylerzysta, nowator (t. 1, s. 118)
 51.    BENEDYKT POLAK (Benedictus Polonus) (ok. 1200-ok. 1280): franciszkanin, uczestnik wyprawy w głąb Azji, autor opisów odwiedzanych obszarów (t. 1, s. 120)
 52.    BER (Beer, Behr, Beher, Bar) Kacper (Kasper) (ok. 1460-1543): przedsiębiorca górniczy, mistrz sztuki probierskiej, mincmistrz (t. 1, s. 122)
 53.    BERRECCI (Berecci) Bartolomeo (ok. 1480-1537): architekt i rzeźbiarz, współtwórca renesansowego Wawelu (t. 1, s. 123)
 54.    BESSER Wilibald Suibert Joseph Gottlieb (1784-1842): botanik, florysta (t. 1, s. 124)
 55.    BIAŁASZEWICZ Kazimierz Juliusz (1882-1943): fizjolog (t. 1, s. 125)
 56.    BIAŁKOWSKI Ludwik Seweryn (1902-1992): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy i samochodowy, specjalista w dziedzinie uzbrojenia lotniczego (t. 1, s. 127)
 57.    BIAŁOBRZESKI Czesław (1878-1953): fizyk (t. 1, s. 130)
 58.    BIEGAŃSKI Władysław (1857-1917): lekarz, logik, filozof (t. 1, s. 131)
 59.    BIELASKI (Bielawski) Aleksander (1811-1861): inżynier wojskowy, topograf, budowniczy kolei (t. 1, s. 133)
 60.    BIELAWSKI Kazimierz (1815-1905): geodeta, topograf (t. 1, s. 134)
 61.    BIELECKI Jan (1869-1926): chemik, współautor reakcji imiennej (t. 1, s. 135)
 62.    BIERKOWSKI Ludwik Józef (1801-1860): lekarz, chirurg, pionier znieczulenia ogólnego na ziemiach polskich (t. 1, s. 136)
 63.    BIERNACKI Edmund Faustyn (1866-1911): lekarz, fizjopatolog, filozof medycyny (t. 1, s. 138)
 64.    BIERNACKI Franciszek (1897-1984): kartograf, topograf (t. 1, s. 139)
 65.    BIERNACKI Mieczysław (1891-1959): matematyk (t. 1, s. 141)
 66.    BIERNACKI Wiktor (1869-1918): fizyk (t. 1, s. 143)
 67.    BIESIADECKI Alfred (1839-1889): lekarz, anatomopatolog (t. 1, s. 144)
 68.    BINIECKI Stanisław (1907-1999): farmaceuta, chemik, lekarz (t. 1, s. 145)
 69.    BIRKENMAJER Ludwik Antoni (1855-1929): matematyk, geofizyk, historyk nauki (t. 1, s. 147)
 70.    BLATON Jan Antoni (1907-1948): fizyk (t. 1, s. 150)
 71.    BLOCH Jan Gottlieb (1836-1902): działacz gospodarczy, który przyczynił się do industrializacji i modernizacji Królestwa Polskiego, głównie budując koleje, ekonomista, myśliciel historiozof (t. 1, s. 152)
 72.    BLUEMKE Fryderyk (1903-1962): inżynier mechanik, konstruktor silników spalinowych i pomp (t. 1, s. 154)
 73.    BŁASIŃSKI Henryk (1915-1995): inżynier chemik, specjalista z zakresu teorii oraz techniki mieszania, procesów przetwórczych materiałów ziarnistych oraz procesów adsorpcji (t. 1, s. 156)
 74.    BŁOCKI Bronisław (1854-1919): botanik (t. 1, s. 157)
 75.    BOBRAŃSKI Bogusław (1904-1991): inżynier chemik, specjalista w dziedzinie chemii farmaceutycznej (t. 1, s. 158)
 76.    BOCHEŃSKI Tadeusz Antoni (1901-1958): geolog i paleobotanik (t. 1, s. 161)
 77.    BOCHEŃSKI Zygmunt (1935-2009): ornitolog, paleoornitolog (t. 1, s. 162)
 78.    BOGUSKI Józef Jerzy (1853-1933): chemik, jeden z pionierów kinetyki chemicznej (t. 1, s. 164)
 79.    BOGUSZ Władysław (1916-1975): matematyk, mechanik, współtwórca polskiej i krakowskiej szkoły drganiowej (t. 1, s. 166)
 80.    BOHDANOWICZ, Bogdanowicz, Karol Nereusz, ros. Karl Iwanowicz (1864-1947): inżynier górniczy, geolog (t. 1, s. 168)
 81.    BOJANUS Ludwik Henryk (1776-1827): lekarz i zoolog anatom (t. 1, s. 170)
 82.    BONDER Julian (1900-1975): specjalista w dziedzinie aeromechaniki i dynamiki gazów (t. 1, s. 172)
 83.    BORATYNI (Burattini, Burrattini) Tytus Liwiusz (Tito Livio) (1617-1681): pomysłowy innowator, jeden z prekursorów miary powszechnej, mincerz (t. 1, s. 173)
 84.    BOROWICZ Wilhelm (1882-1953): mechanik, specjalista w dziedzinie turbin parowych, wentylatorów i turbosprężarek (t. 1, s. 175)
 85.    BORSUK Karol (1905-1982): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 176)
 86.    BORTKIEWICZ Władysław (1868-1931): matematyk, ekonomista (t. 1, s. 180)
 87.    BÖTTCHER Lucjan Emil (1872-1937): matematyk (t. 1, s. 183)
 88.    BOYM Michał Piotr (ok. 1613-1659): misjonarz jezuita, podróżnik, przyrodnik (t. 1, s. 184)
 89.    BRACH Ignacy Kazimierz (1897-1994): mechanik, konstruktor maszyn budowlanych i urządzeń transportowych, organizator przemysłu (t. 1, s. 186)
 90.    BRATBORSKI Juliusz Michał (1927-1972): specjalista w zakresie wytrzymałości materiałów, maszyn i technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych (t. 1, s. 187)
 91.    BRATKOWSKI Władysław (1882-1966): specjalista w zakresie mechanicznej technologii włókna, twórca polskiego włókiennictwa akademickiego, nowator (t. 1, s. 188)
 92.    BRAUN Juliusz Jakub (1875-1939): chemik, autor dwóch reakcji imiennych (t. 1, s. 190)
 93.    BRETSZNAJDER Stanisław (1907-1967): chemik, specjalista w dziedzinie technologii i inżynierii chemicznej (t. 1, s. 192)
 94.    BREYNE (Breyn, Breynius) Jakub (1637-1697): kupiec gdański, botanik, autor ilustrowanych opisów roślin egzotycznych (t. 1, s. 194)
 95.    BREYNE (Breyn, Breynius) Jan Filip (1680-1764): lekarz i przyrodnik (t. 1, s. 195)
 96.    BRODOWSKI Aleksander Paweł (1856-1899): inżynier, budowniczy kolei w Brazylii (t. 1, s. 197)
 97.    BRODOWSKI Karol Józef (1869-1937): inżynier budowlany, budowniczy kolei w Brazylii i elektrowni wodnych w Szwajcarii (t. 1, s. 197)
 98.    BRONIEWSKI Witold (1880-1939): metaloznawca, twórca polskiej szkoły metaloznawstwa (t. 1, s. 198)
 99.    BROSZKO Michał (1880-1954): specjalista w dziedzinie hydromechaniki, konstruktor turbin wodnych (t. 1, s. 200)
 100.    BROWICZ Tadeusz (1847-1928): lekarz, anatomopatolog (t. 1, s. 202)
 101.    BROŻEK (Broscius) Jan (1585-1652): matematyk, astronom, teolog (t. 1, s. 204)
 102.    BRUDZIŃSKI Józef Polikarp (1874-1917): lekarz, twórca polskiej neurologii dziecięcej (t. 1, s. 206)
 103.    BRÜHL Juliusz Wilhelm (1850-1911): chemik i fizykochemik, pionier badań spektrometrycznych (t. 1, s. 207)
 104.    BRYLING Gustaw (1871-1961): inżynier technolog, konstruktor kolejowych pojazdów szynowych, logistyk (t. 1, s. 209)
 105.    BRYŁA Stefan Władysław (1886-1943): inżynier budowlany, nowator, pionier w skali światowej stosowania spawania w budownictwie (t. 1, s. 210)
 106.    BRZESKI Henryk (1875-1939): inżynier mechanik i elektryk, konstruktor silników lotniczych, wynalazca (t. 1, s. 212)
 107.    BRZOSTOWSKI Karol (1796-1854): pionier postępu technicznego (t. 1, s. 213)
 108.    BRZOZOWSKI Karol (1821-1904): agronom i leśnik, budowniczy linii telegraficznych w imperium tureckim, kartograf, literat (t. 1, s. 214)
 109.    BUDRYK Witold (1891-1958): górnik, specjalista w zakresie przeróbki mechanicznej, eksploatacji z podsadzką płynną, wentylacji kopalń (t. 1, s. 217)
 110.    BUJAK Jakub Zygmunt (1905-1945): inżynier mechanik, współwynalazca systemu doładowania dynamicznego silników wysokoprężnych, himalaista (t. 1, s. 219)
 111.    BUJWID Odo Feliks Kazimierz (1857-1942): lekarz, twórca polskiej bakteriologii (t. 1, s. 222)
 112.    BUKOWSKI Alfons (1858-1921): farmaceuta, toksykolog, pionier badań żywności, twórca udoskonalonej metody wykrywania środków dopingujących u koni wyścigowych (t. 1, s. 224)
 113.    BURZYŃSKI Włodzimierz Stanisław (1900-1970): twórca oryginalnych koncepcji w dziedzinie mechaniki teoretycznej, znany także z działalności inżynierskiej (t. 1, s. 227)
 114.    BUZEK Jerzy Jan (1874-1939): metalurg, odlewnik, twórca teorii procesu żeliwiakowego (t. 1, s. 229)
 115.    BYLICKI Władysław (1846-1931): ginekolog, położnik (t. 1, s. 231)
 116.    CAROSI Jan (Jean, Johann) Filip (Philippe, Philip) (1744-1799): geolog i górnik, opiekun królewskiego gabinetu historii naturalnej, dyrektor górnictwa krajowego (t. 1, s. 233)
 117.    CEBERTOWICZ Romuald Adam (1897-1981): inżynier hydrotechnik, twórca elektroiniekcyjnej metody zeskalania gruntów (t. 1, s. 234)
 118.    CEGIELSKI Hipolit Gaspar Józef (1813-1868): przemysłowiec, działacz społeczno-gospodarczy (t. 1, s. 236)
 119.    CELIŃSKI Józef Jan (1779-1832): farmaceuta (t. 1, s. 238)
 120.    CENTERSZWER Mieczysław (1874-1944): fizykochemik (t. 1, s. 238)
 121.    CETNER Władysław (1903-1992): inżynier radiotechnik, konstruktor, naukowiec (t. 1, s. 241)
 122.    CHAŁUBIŃSKI Tytus Aurelius (1820-1889): botanik, lekarz, pionier lecznictwa klimatycznego na terenach wysokogórskich (t. 1, s. 241)
 123.    CHEŁMICKI Józef Karol Konrad (1813-1890): inżynier wojskowy i kartograf działający w Portugalii (t. 1, s. 243)
 124.    CHŁAPOWSKI Dezydery Adam (1788-1879): wojskowy, pionier mechanizacji i intensyfikacji gospodarstwa wiejskiego, działacz społeczno-gospodarczo-polityczny (t. 1, s. 245)
 125.    CHOBRZYŃSKI Karol Jan Piotr (1809-1883): inżynier kolejowy, wynalazca (t. 1, s. 246)
 126.    CHODASIEWICZ Robert Adolf (1832-1896): inżynier i topograf wojskowy (t. 1, s. 247)
 127.    CHODKIEWICZ Aleksander (1776-1838): chemik i technolog, generał (t. 1, s. 248)
 128.    CHODŹKO Józef (1800-1881): geodeta i geolog w służbie wojskowej, badacz Kaukazu (t. 1, s. 250)
 129.    CHRISTIANI Franciszek Ksawery (1772-1842): pionier budowy dróg bitych (t. 1, s. 252)
 130.    CHRÓŚCIKOWSKI Samuel (1730-1799): pijar, nauczyciel (t. 1, s. 253)
 131.    CHRZANOWSKI Wiesław (1880-1940): inżynier mechanik, konstruktor maszyn, głównie turbin parowych (t. 1, s. 255)
 132.    CHRZANOWSKI Wojciech (1793-1861): generał, topograf wojskowy (t. 1, s. 256)
 133.    CHWALIBÓG Marian Roch (1902-1983): inżynier mechanik, specjalista w zakresie elementów maszyn włókienniczych, innowator (t. 1, s. 258)
 134.    CHWISTEK Leon (1884-1944): logik, matematyk, filozof, malarz, teoretyk sztuki (t. 1, s. 260)
 135.    CIASTUŁA Tadeusz Leopold (1909-1979): inżynier mechanik, konstruktor śmigłowców, pilot doświadczalny (t. 1, s. 263)
 136.    CIBOROWSKI Janusz Wojciech (1918-1986): chemik, współtwórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej (t. 1, s. 265)
 137.    CICHOWSKI Roman Dominik Kajetan (1818-1889): konstruktor narzędzi rolniczych (t. 1, s. 266)
 138.    CIECHANOWSKI Jan (1796-1884): przemysłowiec, twórca polskiego przemysłu cementowego (t. 1, s. 267)
 139.    CIECHANOWSKI Stanisław Witalis (1869-1945): anatomopatolog i jeden z pionierów nowoczesnej onkologii (t. 1, s. 269)
 140.    CIENKOWSKI Leon (1822-1887): pionier protozoologii i mikrobiologii w Rosji, nauczyciel A. Wrześniowskiego (t. 1, s. 270)
 141.    CIESZKOWSKI Józef Patrycy (Patrycjusz), herbu Zerwikaptur (1798-1867): górnik, organizator przemysłu górniczo-hutniczego (t. 1, s. 272)
 142.    CIOŁEK Gerard Antoni (1909-1966): architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów (t. 1, s. 274)
 143.    CISZEWSKI Ignacy Stanisław (1875-1924): inżynier komunikacji, budowniczy wielkich mostów na Wołdze (t. 1, s. 275)
 144.    CUNITIA (Cunitz, Kunic) Maria (1610-1664): astronom (t. 1, s. 277)
 145.    CYBULSKI Napoleon Nikodem (1854-1919): fizjolog, endokrynolog, twórca krakowskiej szkoły fizjologicznej (t. 1, s. 278)
 146.    CZAKI (Csaky de Kerestszegh) Franciszek Florian (-1772): kartograf i projektant kanałów (t. 1, s. 280)
 147.    CZAPLIŃSKI Stefan Andrzej (1909-2001): inżynier mechanik, konstruktor sprężarek i urządzeń chłodniczych (t. 1, s. 281)
 148.    CZARNOCKI Jan Józef (1889-1951): geolog i paleontolog, badacz Gór Świętokrzyskich (t. 1, s. 282)
 149.    CZECZOTT Albert (1873-1955): inżynier kolejowy, konstruktor parowozów, pionier badań trakcyjnych taboru kolejowego (t. 1, s. 286)
 150.    CZECZOTT (Czeczottowa) Hanna (1888-1982): botanik i paleobotanik (t. 1, s. 288)
 151.    CZECZOTT Henryk (1875-1928): górnik i geolog (t. 1, s. 290)
 152.    CZEKANOWSKI Aleksander Piotr (1833-1876): geolog, zesłaniec, badacz środk. i pn. Syberii (t. 1, s. 291)
 153.    CZEKANOWSKI Jan (1882-1965): antropolog, etnolog (t. 1, s. 293)
 154.    CZENPIŃSKI (Czempiński) Paweł (1755-1793): lekarz, zoolog (t. 1, s. 294)
 155.    CZERNICKI Ksawery Stanisław (1882-1940): inżynier budowy okrętów, oficer Marynarki Wojennej (t. 1, s. 295)
 156.    CZERSKI Jan Stanisław Franciszek (1845-1892): geolog i paleontolog, zesłaniec (t. 1, s. 297)
 157.    CZERWIŃSKI Wacław (1900-1988): inżynier mechanik, konstruktor szybowców i samolotów, wynalazca (t. 1, s. 299)
 158.    CZOCHRALSKI Jan (1885-1953): metaloznawca, chemik, fizyk (t. 1, s. 302)
 159.    CZUBIŃSKI Zygmunt (1912-1961): botanik, ekolog i geograf roślin, briolog (t. 1, s. 304)
 160.    CZYŻEWSKI Mikołaj (1890-1954): metalurg, specjalista w zakresie odlewnictwa i koksownictwa (t. 1, s. 305)
 161.    DANILEWICZ Ludomir (1904-1971): radiotechnik, konstruktor maszyn szyfrowych, wynalazca (t. 1, s. 306)
 162.    DANYSZ Jan (1860-1928): biolog i mikrobiolog (t. 1, s. 308)
 163.    DANYSZ Jan Kazimierz (1876-1914): fizyk (t. 1, s. 309)
 164.    DANYSZ Marian (1909-1983): fizyk (t. 1, s. 310)
 165.    DĄBROWSKI Jerzy (1899-1967): inżynier mechanik, konstruktor samolotów, projektant nowoczesnego profilu skrzydła (t. 1, s. 311)
 166.    DEHNEL August Gustaw (1903-1962): zoolog, teriolog (t. 1, s. 313)
 167.    DEMBIŃSKI Henryk (1791-1864): generał, wynalazca (t. 1, s. 315)
 168.    DEMBOWSKI Jan Bohdan (1889-1963): biolog, wybitny popularyzator nauki, organizator i pierwszy prezes PAN (t. 1, s. 318)
 169.    DĘBICKI Mieczysław (1905-1977): inżynier mechanik, konstruktor podwozi samochodowych (t. 1, s. 320)
 170.    DĘBSKI Włodzimierz Marian (1921-1989): specjalista w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (polimerów) (t. 1, s. 323)
 171.    DICKSTEIN Samuel (1851-1939): matematyk, organizator życia naukowego (t. 1, s. 324)
 172.    DIETL Józef Konrad (1804-1878): lekarz internista, przedstawiciel młodszej szkoły wiedeńskiej, pierwszy autonomiczny prezydent miasta Krakowa (t. 1, s. 326)
 173.    DŁUGOSZ Władysław (1864-1937): przemysłowiec naftowy, działacz polityczny (t. 1, s. 328)
 174.    DOBROWOLSKI Antoni Bolesław (1872-1954): geofizyk, polarnik, pedagog (t. 1, s. 330)
 175.    DOBROWOLSKI Michał Ludwik (1853-1929): farmaceuta, pionier przemysłu farmaceutycznego w Galicji (t. 1, s. 331)
 176.    DOERFFER Jerzy (1918-2006): projektant i budowniczy statków i okrętów, animator polskiego okrętownictwa (t. 1, s. 332)
 177.    DOHRN Maria (1856-1918): poliglotka, tłumaczka, zoolog (t. 1, s. 334)
 178.    DOKTOROWICZ-HREBNICKI Stanisław (1888-1974): inżynier górniczy, geolog (t. 1, s. 335)
 179.    DOLIWO-DOBROWOLSKI Michał (1862-1919): elektrotechnik, uczony i wynalazca pionier systemu prądu trójfazowego (t. 1, s. 337)
 180.    DOMAŃSKI Władysław (1889-1975): inżynier mechanik, organizator przemysłu metalowego, specjalista w zakresie metalurgii cynku i kadmu (t. 1, s. 340)
 181.    DOMASZEWICZ Aleksander (1846-1906): budowniczy kolei (t. 1, s. 341)
 182.    DOMEYKO (mylnie Domejko, w Chile niekiedy Domeyko Ancuta) Ignacy (Żegota) (1802-1889): inżynier górnik, geolog i mineralog, organizator nauki, honorowy obywatel Chile (t. 1, s. 341)
 183.    DORABIALSKA Alicja (1897-1975): specjalistka w zakresie chemii fizycznej (t. 1, s. 344)
 184.    DOWKONTT Jerzy Bohdan (1906-1978): inżynier mechanik, teoretyk i konstruktor maszyn cieplnych (t. 1, s. 346)
 185.    DRAC Karol Juliusz (1875-1906): inżynier, wynalazca w dziedzinie fotografii barwnej (t. 1, s. 347)
 186.    DREWNOWSKI Kazimierz (1881-1952): inżynier elektryk, pionier miernictwa elektrycznego, techniki wysokich napięć, materiałoznawstwa elektrycznego (t. 1, s. 349)
 187.    DRYL Stanisław (1922-1995): protozoolog, lekarz (t. 1, s. 351)
 188.    DRZEWIECKI Jerzy Jan (1902-1990): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, pilot (t. 1, s. 353)
 189.    DRZEWIECKI Stefan (1844-1938): inżynier mechanik, uczony i wynalazca, twórca koncepcji i rozwiązań kluczowych dla powstania nowoczesnej żeglugi podwodnej i nowoczesnego lotnictwa, pionierskich zwłaszcza w dziedzinie mechaniki lotu i teorii śmigła (t. 1, s. 355)
 190.    DU CHÂTEAU Stefan Piotr (1908-1999): architekt, urbanista, konstruktor (t. 1, s. 359)
 191.    DUNIN-WĄSOWICZ Mieczysław (1849-1913): farmaceuta, chemik, pionier badań bromatologicznych (t. 1, s. 361)
 192.    DYBOWSKI Benedykt Tadeusz (1833-1939): zoolog, limnolog, badacz Syberii, ewolucjonista (t. 1, s. 363)
 193.    DYBOWSKI Jan (1856-1928): agronom, specjalista w dziedzinie rolnictwa tropikalnego, podróżnik badacz Sahary i Afryki Równikowej (t. 1, s. 366)
 194.    DYLIK Jan (1905-1973): geomorfolog glacjalny, specjalista w zakresie paleografii czwartorzędu i geografii prehistorycznej (t. 1, s. 367)
 195.    DYRNA Fryderyk Jerzy (1884-1973): inżynier elektryk, organizator wojsk łączności, dyrektor techniczny rozgłośni w Katowicach, pionier prac nad aparaturą telewizyjną w Polsce (t. 1, s. 370)
 196.    DZIEDUSZYCKI Włodzimierz (1825-1899): przyrodnik muzealnik, mecenas (t. 1, s. 371)
 197.    DZIERŻOŃ (Dzierżon) Jan (1811-1906): pszczelarz, odkrywca partenogenezy u pszczół, konstruktor nowoczesnego ula (t. 1, s. 372)
 198.    DZIEWULSKI Wacław (1882-1938): fizyk (t. 1, s. 374)
 199.    DZIEWULSKI Władysław (1878-1962): astronom (t. 1, s. 375)
 200.    DZIĘDZIELEWICZ Józef (1844-1918): prawnik i entomolog (t. 1, s. 376)
 201.    DŻUŁYŃSKI Stanisław (znany jako Miś) (1924-2001): geolog, twórca sedymentologii eksperymentalnej, geomorfolog (t. 1, s. 378)
 202.    EBERHARDT Julian (1866-1939): inżynier, budowniczy kolei (t. 1, s. 379)
 203.    EBERMAN Ludwik Tadeusz (1885-1945): inżynier mechanik, wybitny konstruktor silników spalinowych (t. 1, s. 382)
 204.    ECKSTEIN Marian Jerzy (1923-1984): chemik i farmaceuta, twórca pierwszego oryginalnego polskiego leku przeciwarytmicznego (t. 1, s. 383)
 205.    EILENBERG Samuel (1913-1998): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 385)
 206.    EISENBERG Filip Pinkus (1876-1942): lekarz, bakteriolog (t. 1, s. 387)
 207.    ENDERSCH Jan Fryderyk (1705-1769): rytownik, mechanik, kartograf (t. 1, s. 389)
 208.    ERNST Marcin (1869-1930): astronom (t. 1, s. 390)
 209.    EVANS Tomasz (Thomas Moore) (1794-1837): przedsiębiorca angielski, pionier przemysłu maszynowego w Polsce (t. 1, s. 391)
 210.    FABIAN Oskar (1846-1899): fizyk (t. 1, s. 393)
 211.    FABIAN Szymon (1802-1885): farmaceuta (t. 1, s. 393)
 212.    FAJANS Kazimierz (1887-1975): fizykochemik (t. 1, s. 394)
 213.    FALIŃSKI Janusz Bogdan (1934-2004): geobotanik, ekolog, kartograf (t. 1, s. 396)
 214.    FALKOWSKI Juliusz Hipolit Seweryn Ignacy (1815-1892): pionier budowy kolei (t. 1, s. 398)
 215.    FESZCZENKOCZOPIWSKI Iwan (1884-1949): metaloznawca (t. 1, s. 401)
 216.    FIJAŁKOWSKI Józef (1913-2001): inżynier mechanik, konstruktor innowator (t. 1, s. 404)
 217.    FILIPCZYŃSKI Leszek (1923-2004): wynalazca, twórca polskiej szkoły ultradźwięków w medycynie (t. 1, s. 406)
 218.    FISZDON Władysław (1912-2004): specjalista w zakresie mechaniki lotu oraz mechaniki cieczy i gazów (t. 1, s. 408)
 219.    FLATAU Edward (1868-1932): lekarz neurolog, neuropatolog, pionier i współtwórca neurologii polskiej (t. 1, s. 411)
 220.    FLECK Ludwik (1896-1961): lekarz, bakteriolog, filozof nauki (t. 1, s. 413)
 221.    FOLKIERSKI Władysław (1841-1904): matematyk, fizyk, inżynier kolejowy (t. 1, s. 416)
 222.    FONBERG Ignacy (1801-1891): lekarz i chemik, jeden z pionierów polskiej terminologii chemicznej (t. 1, s. 418)
 223.    FORSTER Jerzy (Georg) Adam (1754-1794): przyrodnik, podróżnik (t. 1, s. 419)
 224.    FRANKE Jan Nepomucen (1846-1918): inżynier mechanik, specjalista w zakresie mechaniki teoretycznej (t. 1, s. 420)
 225.    FRANKO Z POLSKI (: astronom (t. 1, s. 422)
 226.    FREUDENHAMER Godfryd (poł. XVII w.): lekarz, autor mapy województwa poznańskiego (t. 1, s. 422)
 227.    FREUND August (1835-1892): chemik organik, autor dwóch reakcji imiennych (t. 1, s. 423)
 228.    FREYTAG (Freitag) Adam (1608-1650): inżynier wojskowy, matematyk, lekarz (t. 1, s. 424)
 229.    FRYZE Stanisław (1885-1964): inżynier elektrotechnik (t. 1, s. 426)
 230.    FUNK Kazimierz (1884-1967): biochemik, współodkrywca witamin (t. 1, s. 428)
 231.    GAJ Jan (1943-2011): fizyk (t. 1, s. 430)
 232.    GAJĘCKI Stefan Jerzy (1907-1990): inżynier i mechanik, konstruktor silników przyczepnych do łodzi, pionier sportu motorowodnego w Polsce (t. 1, s. 431)
 233.    GALON Rajmund (1906-1986): geograf, specjalista w dziedzinie geomorfologii (t. 1, s. 434)
 234.    GARBIŃSKI Kajetan (1796-1847): inżynier, matematyk (t. 1, s. 435)
 235.    GARBOWSKI Ludwik Marcelian (1872-1954): fitopatolog, mykolog, organizator nowoczesnych badań nad sprawcami chorób roślin w Polsce i odkrywca wielu nowych dla nauki grzybów (t. 1, s. 437)
 236.    GARBOWSKI Tadeusz (1869-1940): zoolog, zoopsycholog i filozof (t. 1, s. 439)
 237.    GEISLER Edward Tadeusz (1884-1966): inżynier mechanik obróbki metali, konstruktor obrabiarek, specjalista w zakresie organizacji produkcji (t. 1, s. 441)
 238.    GERMAN (Germanus) Marcin (-pred 1656): sztygar, mierniczy, autor planów Wieliczki (t. 1, s. 443)
 239.    GETKANT Fryderyk (-1666): inżynier wojskowy, wynalazca w dziedzinie artylerii, kartograf (t. 1, s. 444)
 240.    GĘBKA Kazimierz (1938-1999): inżynier metalurg (t. 1, s. 446)
 241.    GIEŁDZIK Henryk (1906-1981): inżynier, pionier polskiego przemysłu stoczniowego, współprojektant pierwszego polskiego statku pełnomorskiego SS Olza, projektant pierwszego polskiego rudowęglowca SS Sołdek (t. 1, s. 447)
 242.    GIESZCZYKIEWICZ Marian Teodor Ludwik (1889-1942): lekarz, bakteriolog (t. 1, s. 449)
 243.    GILIBERT Jan Emanuel (Jean Emmanuel) (1741-1814): botanik, zoolog, lekarz (t. 1, s. 450)
 244.    GIRARD Philippe de (1775-1845): wynalazca (t. 1, s. 453)
 245.    GLUZIŃSKI Władysław (1914-1991): elektryk, specjalista w zakresie kopalnianych dołowych urządzeń elektrycznych (t. 1, s. 455)
 246.    GLUZINSKI Władysław Antoni (1856-1935): lekarz, najwybitniejszy internista polski okresu międzywojennego (t. 1, s. 457)
 247.    GŁĘBICKI Kazimierz (1906-1993): inżynier mechanik, konstruktor wyposażenia i osprzętu lotniczego (t. 1, s. 458)
 248.    GODLEWSKI Emil starszy (1847-1930): fizjolog roślin, chemik rolny (t. 1, s. 460)
 249.    GODLEWSKI Emil młodszy (1875-1944): lekarz, biolog, embriolog, autor pionierskich badań w dziedzinie fizjologii rozwojowej (t. 1, s. 461)
 250.    GODLEWSKI Tadeusz Józef (1878-1921): fizyk, jeden z pionierów badań promieniotwórczości w Polsce (t. 1, s. 465)
 251.    GODLEWSKI Wiktor Ignacy (1831-1900): przyrodnik, badacz Syberii (t. 1, s. 466)
 252.    GOETEL Walery Florian (1889-1972): geolog, sozolog (t. 1, s. 467)
 253.    GOLASKI Walter Michael (1913-1996): inżynier, konstruktor maszyn tkackich pozwalających na wykonanie protez naczyniowych stosowanych w chirurgii serca (t. 1, s. 469)
 254.    GOLDFLAM Samuel (1852-1932): lekarz, neurolog, wybitny diagnosta (t. 1, s. 470)
 255.    GOŁĄB Stanisław (1902-1980): matematyk, współtwórca krakowskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 472)
 256.    GOŁĘBIEWSKI Alojzy (1927-1987): chemik, twórca krakowskiej szkoły chemii kwantowej (t. 1, s. 473)
 257.    GOSIEWSKI Władysław (1844-1911): fizyk (t. 1, s. 475)
 258.    GÓRSKI Franciszek (1897-1989): fizjolog roślin (t. 1, s. 476)
 259.    GRABDA Jadwiga (1907-1981): zoolog parazytolog (t. 1, s. 478)
 260.    GRAFF Kazimierz Romuald (1878-1950): astronom (t. 1, s. 480)
 261.    GRALATH Daniel (1708-1767): fizyk i prawnik (t. 1, s. 481)
 262.    GRĄBCZEWSKI Bronisław (1866-1926): podróżnik, geograf eksplorator, kartograf, kolekcjoner okazów przyrodniczych (t. 1, s. 482)
 263.    GREKOWICZ Józef Adam (1834-1912): inżynier kolejowy (t. 1, s. 484)
 264.    GROCHMALICKI Jan Gabriel (1883-1936): zoolog, hydrobiolog (t. 1, s. 484)
 265.    GRODECKI (Grodziecki, Grodecius) Wacław (ok. 1535-1591): ksiądz, autor mapy Polski (t. 1, s. 485)
 266.    GROSZKOWSKI Janusz Leon (1898-1984): radioelektronik, wynalazca (t. 1, s. 487)
 267.    GROTOWSKI Marian (1882-1951): fizyk (t. 1, s. 489)
 268.    GRUBIŃSKI Florian (1844-ok. 1901): mechanik, konstruktor (t. 1, s. 490)
 269.    GRUDZIECKI Stefan (1919-1997): elektryk, specjalista w zakresie wysokich napięć, wynalazca (t. 1, s. 491)
 270.    GRYGORENKO Wiktor (1927-2008): topograf wojskowy, kartograf (t. 1, s. 494)
 271.    GRZEPSKI Stanisław (1524-1570): matematyk, filolog klasyczny, autor pierwszego polskiego podręcznika geodezji (t. 1, s. 498)
 272.    GRZESZCZYK Szczepan Jan (1901-1967): konstruktor szybowców, pilot, organizator szybownictwa polskiego (t. 1, s. 499)
 273.    GRZYBOWSKI Józef Bolesław (1869-1922): paleontolog i geolog naftowy (t. 1, s. 502)
 274.    GRZYMEK Jerzy Michał (1908-1990): chemik, wynalazca, twórca metody uzyskiwania tlenku glinu i cementu szybkotwardniejącego (t. 1, s. 503)
 275.    GUMIŃSKI Kazimierz (1908-1983): fizykochemik, chemik teoretyk (t. 1, s. 505)
 276.    GUNDLACH Rudolf (1892-1957): mechanik, wynalazca (t. 1, s. 506)
 277.    GUSTAWICZ Bronisław (1852-1916): geograf, przyrodnik, etnograf, kartograf (t. 1, s. 507)
 278.    GUTOWSKI Roman (1926-2001): specjalista w zakresie mechaniki stosowanej, głównie mechaniki analitycznej i teorii drgań liniowych i nieliniowych (t. 1, s. 509)
 279.    GWIAZDOWSKI Aleksander (1883-1956): inżynier mechanik, organizator przemysłu (t. 1, s. 511)
 280.    GZOWSKI Kazimierz Stanisław (1813-1898): pionier budowy kolei i stalowych mostów kratowych w Kanadzie (t. 1, s. 512)
 281.    HABER Jerzy (1930-2010): fizyko-chemik, twórca ogólnej teorii katalitycznego utleniania węglowodorów na katalizatorach tlenkowych oraz pojęć reakcji utleniania elektrofilowego i nukleofilowego (t. 2, s. 15)
 282.    HABICH Edward Jan (1835-1909): czołowy modernizator Peru w dziedzinie nauki i rozwoju techniczno-cywilizacyjnego, twórca pierwszej wyższej uczelni technicznej w Ameryce Łacińskiej (t. 2, s. 17)
 283.    HABICH Edward Ludwik (1905-1987): inżynier mechanik, konstruktor czołgów i ciągników (t. 2, s. 19)
 284.    HAŁATKIEWICZ Sabin Zenon (1863-1935): budowniczy kolei (t. 2, s. 21)
 285.    HANN Antoni (1796-1861): chemik, wynalazca w dziedzinie litografii, dyrektor Mennicy Warszawskiej (t. 2, s. 22)
 286.    HARAŹNY Jerzy Artur (1920-1986): inżynier mechanik, konstruktor rakiet, specjalista w zakresie prób wytrzymałościowych samolotów (t. 2, s. 23)
 287.    HEFTMAN Tadeusz Stefan (1906-1995): utalentowany radiotechnik, krótkofalowiec (t. 2, s. 25)
 288.    HELLER Józef (1896-1982): lekarz, biochemik, entomolog (t. 2, s. 26)
 289.    HELWING Jerzy Andrzej (Georg Andreas) (1666-1748): przyrodnik, botanik, pastor (t. 2, s. 29)
 290.    HEMPEL Jan Marian (1818-1886): geolog, górnik, kartograf, organizator przemysłu górniczego (t. 2, s. 29)
 291.    HEMPEL Stanisław (1892-1954): konstruktor budowlany (t. 2, s. 32)
 292.    HERYNG Teodor (1847-1925): jeden z pionierów polskiej laryngologii (t. 2, s. 33)
 293.    HESS Kazimierz Konrad (1919-1979): mechanik, specjalista odlewnik (t. 2, s. 34)
 294.    HEWELIUSZ (Hewelcke, Hövelke, Höfelcke, Hefelke, Hevelius) Jan (Johann, Hans, Johannes) (1611-1687): astronom, browarnik (t. 2, s. 36)
 295.    HEYDATEL de Rothville Jan (1800-1871): inżynier budownictwa wodnego (t. 2, s. 38)
 296.    HIRSZFELD Ludwik (1884-1954): mikrobiolog i immunolog, odkrywca (t. 2, s. 39)
 297.    HIRSZFELD (Hirschfeld) Ludwik Maurycy (1814-1876): anatom (t. 2, s. 41)
 298.    HOBLER Tadeusz Józef (1899-1975): chemik, inżynier mechanik, współtwórca podstaw inżynierii chemicznej w Polsce (t. 2, s. 43)
 299.    HOBORSKI Antoni Maria (1879-1940): matematyk (t. 2, s. 45)
 300.    HOENE-WROŃSKI Józef Maria (1776-1853): matematyk, filozof, mistyk, wynalazca (t. 2, s. 47)
 301.    HOFFMANN Alfons (1885-1963): twórca systemu elektroenergetycznego, pionier grzejnictwa elektrycznego (t. 2, s. 50)
 302.    HOFMANN Józef (1876-1957): pianista, kompozytor, wynalazca (t. 2, s. 52)
 303.    HOŁYŃSKI Stanisław (1880-1937): chemik, współtwórca przemysłowej metody otrzymywania chloropikryny (t. 2, s. 53)
 304.    HORNOWSKI Józef (1874-1923): lekarz, anatomopatolog (t. 2, s. 54)
 305.    HOYER Henryk Ferdynand młodszy (1864-1947): lekarz, anatom, histolog (t. 2, s. 55)
 306.    HOYER Henryk Fryderyk starszy (1834-1907): lekarz, histolog i embriolog, filozof medycyny (t. 2, s. 57)
 307.    HRYNIEWIECKI Bolesław (1875-1963): botanik, badacz flory Kaukazu i Litwy (t. 2, s. 59)
 308.    HUBE Jan Michał (1737-1807): fizyk, matematyk, pedagog (t. 2, s. 60)
 309.    HUBER Maksymilian Tytus (1872-1950): mechanik, współtwórca teorii plastyczności, autor hipotezy wytężeniowej (t. 2, s. 62)
 310.    HÜCKEL (Hueckel) Stanisław Maria (1911-1980): specjalista w zakresie budowy portów, fundamentowania podwodnego i mechaniki gruntów (t. 2, s. 65)
 311.    HULANICKI Andrzej (1933-2008): matematyk (t. 2, s. 66)
 312.    IBJAŃSKI Wacław (1843-1893): budowniczy mostów, nowator (t. 2, s. 72)
 313.    IDŹKOWSKI Adam (1798-1879): architekt, budowniczy, wynalazca (t. 2, s. 72)
 314.    INFELD Leopold (1898-1968): fizyk (t. 2, s. 74)
 315.    IWANOWSKA Wilhelmina (1905-1999): astronom (t. 2, s. 76)
 316.    JABŁCZYŃSKI Kazimierz (1869-1944): chemik (t. 2, s. 77)
 317.    JABŁOŃSKI Aleksander (1898-1980): fizyk (t. 2, s. 78)
 318.    JACZEWSKI Leonard Feliks Stefan (1858-1916): inżynier górnictwa, geolog (t. 2, s. 81)
 319.    JACZEWSKI Tadeusz Franciszek (1899-1974): zoolog, zoogeograf (t. 2, s. 82)
 320.    JAHN Alfred (1915-1999): geograf, geomorfolog i polarnik (t. 2, s. 84)
 321.    JAKUBSKI Antoni Władysław (1885-1962): zoolog, zoogeograf, bibliograf (t. 2, s. 89)
 322.    JANASZ Aleksander (1851-1930): pionier hodowli roślin uprawnych i nasiennictwa w Polsce (t. 2, s. 90)
 323.    JANCZEWSKI Edward Walery (1887-1959): geolog i geofizyk (t. 2, s. 92)
 324.    JANCZEWSKI GLINKA Edward (1846-1918): botanik systematyk, anatom, morfolog, badacz glonów i grzybów, pionier naukowego ogrodnictwa w Polsce (t. 2, s. 94)
 325.    JANICKI Konstanty Stanisław (1876-1932): parazytolog, protozoolog (t. 2, s. 96)
 326.    JANICKI Stanisław (1836-1888): hydrotechnik, wynalazca (t. 2, s. 98)
 327.    JANICKI Stanisław Franciszek (1797-1855): pierwszy na ziemiach polskich doktor nauk technicznych, ojciec Stanisława (t. 2, s. 100)
 328.    JANIK Jerzy (1927-2012): fizyk (t. 2, s. 101)
 329.    JANISZEWSKI Michał Antoni (1901-1984): kartograf, geograf regionalny i dydaktyk geografii (t. 2, s. 102)
 330.    JANISZEWSKI Zygmunt (1888-1920): matematyk, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 104)
 331.    JARKOWSKI Jan (1844-1902): inżynier technolog, wynalazca, nowator, pionier aerodynamiki eksperymentalnej (t. 2, s. 108)
 332.    JAROSZ Jan Marian (1877-1944): geolog i paleontolog, pedagog (t. 2, s. 111)
 333.    JASIŃSKI Feliks Antoni Michał (1856-1899): odkrywca istoty zjawiska wyboczenia (t. 2, s. 113)
 334.    JASKOWSKI Michael C. (1922-1990): chemik, wynalazca (t. 2, s. 114)
 335.    JASTRZĘBOWSKI Wojciech Bogumił (1799-1882): botanik, filozof przyrody, leśnik, pionier ergonomii (t. 2, s. 115)
 336.    JAŚKIEWICZ Jan Dominik Piotr (1749-1809): lekarz, chemik (t. 2, s. 117)
 337.    JAŚKOWSKI Stanisław (1906-1965): logik, matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły logicznej (t. 2, s. 118)
 338.    JAWDYŃSKI Franciszek (1851-1896): lekarz, chirurg (t. 2, s. 120)
 339.    JAWŁOWSKI Hieronim (1887-1977): zoolog (t. 2, s. 121)
 340.    JAWORSKI Walery (1849-1924): lekarz, gastrolog (t. 2, s. 122)
 341.    JEDLIŃSKI Jan Zbigniew (1922-2008): chemik, twórca śląskiej szkoły polimerów (t. 2, s. 124)
 342.    JELLONEK Andrzej Stanisław (1907-1998): inżynier radiotechnik, pionier miernictwa cyfrowego (t. 2, s. 126)
 343.    JELONEK Zygmunt Janusz (1909-1994): radiotechnik, elektronik, innowator (t. 2, s. 127)
 344.    JELSKI Konstanty Roman (1837-1896): przyrodnik i podróżnik, położył duże zasługi w zebraniu kolekcji zoologicznych i botanicznych w Gujanie Francuskiej i Peru, prowadził prace geologiczne w Polsce oraz na drugiej półkuli (t. 2, s. 129)
 345.    JERZMANOWSKA Zofia (1906-1999): farmaceutka, chemik (t. 2, s. 130)
 346.    JERZMANOWSKI Erazm Józef (1844-1909): wynalazca, przemysłowiec, działacz polonijny i filantrop (t. 2, s. 131)
 347.    JEWNIEWICZ Hipolit Dominik (1831-1903): specjalista w dziedzinie wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli (t. 2, s. 133)
 348.    JEŻEWSKI Mieczysław (1890-1971): fizyk (t. 2, s. 134)
 349.    JĘDRZEJEWICZ Jan Walery (1835-1887): astronom, lekarz (t. 2, s. 135)
 350.    JONSTON Jan (1603-1675): lekarz, filozof, przyrodnik (t. 2, s. 136)
 351.    JORDAN Henryk (1842-1907): lekarz ginekolog, krzewiciel higieny, pionier wychowania fizycznego (t. 2, s. 137)
 352.    JOSZT Kazimierz (1931-2001): mechanik, specjalista w zakresie metaloznawstwa i przetwórstwa metali nieżelaznych (t. 2, s. 139)
 353.    JÓZEFOWICZ Edward (1900-1975): chemik fizyczny (t. 2, s. 141)
 354.    JUNDZIŁŁ Stanisław Bonifacy (1761-1847): przyrodnik, głównie botanik (t. 2, s. 142)
 355.    JURASZ Antoni Tomasz (1882-1961): lekarz, chirurg (t. 2, s. 144)
 356.    JUSZKIEWICZ Roman Aleksander (1952-2012): fizyk, astrofizyk, kosmolog (t. 2, s. 146)
 357.    KAC Marek (Mark) (1914-1984): matematyk (t. 2, s. 147)
 358.    KACZMARZ Stefan Marian (1895-1939): matematyk (t. 2, s. 149)
 359.    KADEN Karol (Johann Carl Heinrich) (1790-1870): hutnik, probierz (t. 2, s. 151)
 360.    KADER-KADARAS Bronisław (1863-1937): lekarz, chirurg (t. 2, s. 152)
 361.    KALANDYK Stanisław (1885-1940): fizyk i fizykochemik (t. 2, s. 153)
 362.    KALINOWSKI Jan (ok. 1860-1941): podróżnik i zoolog (t. 2, s. 155)
 363.    KALINOWSKI Stanisław (1873-1946): fizyk (t. 2, s. 156)
 364.    KALISKI Sylwester Damazy (1925-1978): specjalista w zakresie mechaniki stosowanej i fizyki technicznej, pionier prac nad laserową kompresją plazmy, nowator w dziedzinie akustyki, wojskowy (t. 2, s. 157)
 365.    KAMIEŃSKI Bogdan Edward Stanisław (1897-1973): chemik, twórca polskiej szkoły fizykochemii powierzchni (t. 2, s. 159)
 366.    KAMIEŃSKI Franciszek Dionizy (1851-1912): botanik, odkrywca mikoryzy (t. 2, s. 161)
 367.    KAMIEŃSKI Michał (1879-1973): astronom (t. 2, s. 162)
 368.    KAMIŃSKI Stanisław (1936-1991): główny konstruktor śmigłowca PZL-Sokół (t. 2, s. 163)
 369.    KARDASZEWICZ Jerzy (1926-1991): elektrotechnik, specjalista w zakresie napędu i automatyki, wynalazca (t. 2, s. 165)
 370.    KARLIŃSKI Franciszek Michał Ignacy (1830-1906): astronom (t. 2, s. 166)
 371.    KARŁOWSKI Stanisław Franciszek Józef (1879-1939): pionier rolnictwa ekologicznego w Polsce (t. 2, s. 167)
 372.    KARO Ferdynand (1845-1927): farmaceuta, botanik (t. 2, s. 169)
 373.    KARPIŃSKI Jacek (1927-2010): elektronik, wynalazca (t. 2, s. 170)
 374.    KARPIŃSKI Wincenty (1829-1906): aptekarz, pionier przemysłu chemiczno-farmaceutycznego (t. 2, s. 173)
 375.    KARŚNICKI (Karsznicki) Karol (1806-1870): inżynier technolog, pionier gazownictwa, działacz społeczno-gospodarczy (t. 2, s. 174)
 376.    KAWECKI Henry Casimir (Henryk Kazimierz) (1912-1973): chemik, przemysłowiec (t. 2, s. 176)
 377.    KAZIMIERCZAK Kazimierz (1880-1946): inżynier mechanik, organizator produkcji lotniczej (t. 2, s. 178)
 378.    KĄTCKI Tadeusz Mikołaj (1925-1979): inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie radiolokacji (t. 2, s. 179)
 379.    KECKERMANN Bartłomiej (1572-1609): fizyk (t. 2, s. 180)
 380.    KEMPISTY Stefan Jan (1892-1940): matematyk, przedstawiciel polskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 181)
 381.    KEMULA Wiktor Marian (1902-1985): jeden z pionierów nowoczesnej chemii analitycznej w Polsce, współkonstruktor wiszącej elektrody rtęciowej (t. 2, s. 183)
 382.    KĘPIŃSKI Felicjan (1885-1966): astronom (t. 2, s. 185)
 383.    KIEDROŃ Józef (1879-1932): górnik, organizator przemysłu górniczo-hutniczego (t. 2, s. 186)
 384.    KIELICH Stanisław (1925-1993): fizyk (t. 2, s. 188)
 385.    KIEŁBASIŃSKI Stanisław (1882-1955): chemik (t. 2, s. 189)
 386.    KIERBEDŹ Stanisław starszy (1810-1899): inżynier komunikacji, pionier żelaznych mostów kratowych w Imperium Rosyjskim (t. 2, s. 191)
 387.    KIERBEDŹ Stanisław młodszy (1844-1910): inżynier komunikacji, budowniczy Kolei Wschodniochińskiej (t. 2, s. 193)
 388.    KIERZKOWSKI Aleksander Edward (1816-1870): inżynier (t. 2, s. 195)
 389.    KIRCHNER Werner Ryszard (1918-2008): chemik, specjalista w dziedzinie paliw rakietowych, wynalazca systemu kierowania ciągiem w silnikach rakietowych na paliwo stałe wykorzystanych w programach Polaris i Minuteman (t. 2, s. 195)
 390.    KITAJEWSKI Adam Maksymilian (1789-1837): chemik (t. 2, s. 197)
 391.    KLAWE Henryk (1832-1926): farmaceuta, pionier polskiego przemysłu farmaceutycznego (t. 2, s. 198)
 392.    KLECZKOWSKI Antoni Stanisław (1922-2006): geolog i hydrogeolog, twórca szkoły hydrogeologicznej (t. 2, s. 199)
 393.    KLEIN Jakub Teodor (1685-1759): przyrodnik (t. 2, s. 201)
 394.    KLEMENSIEWICZ Zygmunt Aleksander (1886-1963): fizykochemik (t. 2, s. 202)
 395.    KLIMASZEWSKI Mieczysław Marian (1908-1995): geograf, geomorfolog (t. 2, s. 203)
 396.    KLIMKIEWICZ Antoni (ok. 1800-1870): konstruktor hutniczy, pionier hutnictwa w Królestwie Polskim (t. 2, s. 205)
 397.    KLING Kazimierz (1884-1942): współorganizator polskiego przemysłu chemicznego, twórca polskiej szkoły chemii analitycznej oraz metod badania ropy naftowej i gazu ziemnego (t. 2, s. 206)
 398.    KLUGER Władysław (1849-1884): inżynier budowlany (t. 2, s. 208)
 399.    KLUK Jan Krzysztof (ok. 1739-1796): ksiądz, pisarz przyrodniczo-gospodarczy, botanik, kartograf (t. 2, s. 210)
 400.    KLUZ Tomasz (1897-1987): pionier stosowania betonów wstępnie sprężonych i prefabrykacji budowlanej w Polsce, nowator w tych dziedzinach (t. 2, s. 212)
 401.    KŁOŚ Czesław (1881-1957): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie budownictwa przemysłowego (t. 2, s. 214)
 402.    KNASTER Bronisław (1893-1980): matematyk, lekarz, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 216)
 403.    KOCHAŃSKI Adam Adamandy (1631-1700): matematyk, astronom, filozof, konstruktor zegarów i maszyn matematycznych (t. 2, s. 218)
 404.    KOCJAN Antoni (1902-1944): konstruktor szybowców, działacz wywiadu AK podczas okupacji znany z udziału w akcji rozszyfrowywania tajemnicy pocisków V1 i V2 (t. 2, s. 222)
 405.    KOLBERG (Colberg) Krzysztof Juliusz Henryk (1776-1831): geodeta i kartograf (t. 2, s. 224)
 406.    KOLBERG Wilhelm Karol Adolf (1807-1877): inżynier budownictwa drogowego, kolejowego i wodnego, kartograf (t. 2, s. 226)
 407.    KOŁOS Włodzimierz (1928-1996): twórca warszawskiej szkoły chemii kwantowej (t. 2, s. 227)
 408.    KOMARZEWSKI Jan Chrzciciel (1744-1810): wojskowy, mineralog, nowator zajmujący się transferem do Polski zdobyczy rewolucji przemysłowej (t. 2, s. 229)
 409.    KONDRACKI Jerzy Aleksander (1908-1998): geograf, geomorfolog, kartograf (t. 2, s. 230)
 410.    KONOPINSKI Emil John (1911-1990): fizyk jądrowy, współtwórca amerykańskich bomb jądrowej i termojądrowej (t. 2, s. 232)
 411.    KONORSKI Jerzy (1903-1973): wybitny neurofizjolog, lekarz (t. 2, s. 234)
 412.    KONTKIEWICZ Stanisław młodszy (1883-1951): inżynier górniczy (t. 2, s. 236)
 413.    KONTKIEWICZ Stanisław starszy (1849-1924): inżynier górniczy, geolog (t. 2, s. 237)
 414.    KOPCZYNSKI John F. (1917-2005): inżynier mechanik, wynalazca, przemysłowiec, filantrop (t. 2, s. 238)
 415.    KOPERNIK Mikołaj (1473-1543): astronom (t. 2, s. 240)
 416.    KOPROWSKI Hilary (1916-2013): lekarz wirusolog, wynalazca (t. 2, s. 243)
 417.    KORBEL Stanisław (1882-1956): geograf, kartograf, stenolog (t. 2, s. 245)
 418.    KORCZYŃSKI, Sas-Korczyński, Edward (1844-1905): lekarz internista (t. 2, s. 247)
 419.    KORIOT Józef (1785-1855): inżynier i topograf wojskowy (t. 2, s. 248)
 420.    KORKOSZ Frank D. (1902-1987): wynalazca i rzeźbiarz, współbudowniczy planetarium (t. 2, s. 250)
 421.    KORNAŚ Jan (1923-1994): botanik fitogeograf, fitosocjolog, systematyk roślin. Prowadził badania w Polsce, Afryce i innych krajach (t. 2, s. 252)
 422.    KORTUM Karol (1749-1808): fizyk, bankowiec, działacz gospodarczy (t. 2, s. 253)
 423.    KORWIN-GOSIEWSKI Jerzy Stanisław (1886-1956): elektryk, organizator przemysłu elektrotechnicznego (t. 2, s. 255)
 424.    KOSACKI Józef Stanisław (1909-1990): inżynier elektryk, wynalazca elektromagnetycznego wykrywacza min (t. 2, s. 257)
 425.    KOSIERADZKI Paweł (1903-1994): inżynier mechanik, wybitny specjalista w dziedzinie obróbki powierzchniowej tworzyw metalowych i ich ochrony przed korozją (t. 2, s. 258)
 426.    KOSIŃSKI Julian (1833-1914): lekarz, chirurg, jeden z pionierów urologii polskiej (t. 2, s. 259)
 427.    KOSIŃSKI Stanisław Nikodem (1847-1923): budowniczy kolei (t. 2, s. 261)
 428.    KOSIŃSKI Wincenty Stanisław (1834-1883): inżynier górnik, geolog (t. 2, s. 262)
 429.    KOSKOWSKI Bronisław Walery (1863-1946): farmaceuta (t. 2, s. 264)
 430.    KOSKOWSKI Włodzimierz (1893-1965): lekarz, farmakolog (t. 2, s. 265)
 431.    KOSTANECKI Kazimierz Telesfor (1863-1940): lekarz, anatom, cytolog (t. 2, s. 266)
 432.    KOSTANECKI Stanisław (1860-1910): chemik, badacz barwników roślinnych, twórca szkoły naukowej, autor 2 reakcji imiennych (t. 2, s. 268)
 433.    KOŚCIUSZKO Andrzej Tadeusz Bonawentura (1746-1817): inżynier wojskowy, generał, Naczelnik insurekcji 1794 (t. 2, s. 270)
 434.    KOTULA Bolesław (1849-1898): botanik, zoolog (t. 2, s. 274)
 435.    KOWALCZYK Jan (1833-1911): astronom (t. 2, s. 276)
 436.    KOWALEWSKI Jan (1892-1965): inżynier chemik, kryptolog (t. 2, s. 277)
 437.    KOWALSKI Kazimierz (1925-2007): zoolog, teriolog, speleolog, podróżnik (t. 2, s. 279)
 438.    KOWALSKI Marian (1821-1884): astronom (t. 2, s. 281)
 439.    KOWALSKI-WIERUSZ Józef (1866-1927): fizyk (t. 2, s. 282)
 440.    KOWERSKI Edward (1837-1916): geodeta i kartograf, wojskowy (t. 2, s. 284)
 441.    KOWNACKI Andrzej (2. poł. XVIII w.): producent broni palnej, konstruktor i wynalazca (t. 2, s. 285)
 442.    KOZIEŁ Karol (1910-1996): astronom (t. 2, s. 286)
 443.    KOZŁOWSKI Edmund Wojciech (1932-1995): chemik, twórca polskiej szkoły analizy elementarnej (t. 2, s. 287)
 444.    KOZŁOWSKI Roman Stanisław Jakub (1889-1977): geolog i paleozoolog (t. 2, s. 288)
 445.    KOZŁOWSKI Stefan Karol (1928-2007): geolog złożowy, sozolog, działacz na rzecz ochrony przyrody i ekorozwoju, ekspert związkowy i polityk (minister w rządzie J. Olszewskiego, poseł na Sejm) (t. 2, s. 290)
 446.    KRAJEWSKI Roman Władysław (1906-1993): inżynier górnictwa, geolog i hydrogeolog (t. 2, s. 293)
 447.    KRAJEWSKI Tomasz Florian (1851-1913): inżynier mechanik, konstruktor maszyn dla przemysłu cukrowniczego (t. 2, s. 294)
 448.    KRAMSZTYK Zygmunt (1849-1920): lekarz okulista, publicysta, wydawca medyczny i badacz literatury (t. 2, s. 296)
 449.    KRAUZ Józef Adam Antoni (1801-1831): pionier eksperymentalnych nauk technicznych, wynalazca (t. 2, s. 297)
 450.    KREUTZ Feliks (Szczęsny) (1844-1910): geolog i mineralog (t. 2, s. 298)
 451.    KREUTZ Stefan (1883-1941): krystalograf, mineralog i petrograf (t. 2, s. 299)
 452.    KREUTZINGER Józef (1877-1939): topograf wojskowy (t. 2, s. 301)
 453.    KRĘGLEWSKI Adam (1886-1969): inżynier mechanik, konstruktor silników (t. 2, s. 303)
 454.    KROTKIEWSKI Zygmunt Wiktor (1882-1967): inżynier budowy maszyn, konstruktor urządzeń hutniczych (t. 2, s. 305)
 455.    KRÓLIKIEWICZ Marceli (Marcelli) (1791-1839): górnik, organizator przemysłu górniczo-hutniczego (t. 2, s. 307)
 456.    KRÜGER Piotr (Peter/Petrus Cruger/Crüger/Crügerus) (1580-1639): astronom, matematyk (t. 2, s. 308)
 457.    KRUKOWSKI Włodzimierz Ludwik (1887-1941): inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie precyzyjnego miernictwa elektrycznego, wynalazca (t. 2, s. 310)
 458.    KRUPIŃSKI Bolesław (1893-1972): inżynier górnik, organizator górnictwa (t. 2, s. 314)
 459.    KRUPKOWSKI Aleksander (1894-1978): metalurg (t. 2, s. 315)
 460.    KRWAWICZ Tadeusz (1910-1988): lekarz okulista (t. 2, s. 318)
 461.    KRYGIER (Kriger, Krigar, Kryger, Krygar, Krueger, Krigier) Wojciech Leopold (1800-1853): hutnik, organizator przemysłu hutniczego (t. 2, s. 319)
 462.    KRYŃSKI Leon Paweł Wawrzyniec (1866-1937): lekarz neurolog, chirurg (t. 2, s. 320)
 463.    KRYSZEWSKI Marian (1925-2005): fizyk i fizykochemik, twórca szkoły naukowej w zakresie badań właściwości polimerów (t. 2, s. 322)
 464.    KRZEMIENIEWSKA Helena Józefa (1878-1966): botanik, mikrobiolog (t. 2, s. 325)
 465.    KRZYWOBŁOCKI (Krzywobłocki-Leliwa) Zbigniew Maria (1904-1978): inżynier lotnictwa, profesor aeronautyki i kosmonautyki (t. 2, s. 326)
 466.    KSIĄŻKIEWICZ Marian (1906-1981): geolog i paleontolog, twórca polskiej szkoły sedymentologii fliszu (t. 2, s. 327)
 467.    KUBARY Jan Stanisław (1846-1896): przyrodnik i etnograf, podróżnik (t. 2, s. 328)
 468.    KUBLIK Zenon (1922-2005): chemik, współkonstruktor wiszącej rtęciowej elektrody kroplowej (t. 2, s. 332)
 469.    KUCHARZEWSKI Mieczysław (1920-1993): matematyk (t. 2, s. 333)
 470.    KUCZMA Marek (1935-1991): matematyk (t. 2, s. 335)
 471.    KUDELSKI Stefan (1929-2013): elektronik, samouk, konstruktor znakomitych, profesjonalnych magnetofonów (t. 2, s. 336)
 472.    KULCZYCKI Adam Joachim (1809-1882): oficer inżynierii, kartograf, astronom (t. 2, s. 338)
 473.    KULCZYŃSKI Stanisław (1895-1975): botanik systematyk, fitogeograf, fitosocjolog, paleobotanik, a także polityk (t. 2, s. 339)
 474.    KULCZYŃSKI Władysław Jan (1854-1919): zoolog (arachnolog) i muzealnik (t. 2, s. 341)
 475.    KULESZA Andrzej Olgierd (1923-2012): architekt, konstruktor budowlany (t. 2, s. 342)
 476.    KUNICKI Stanisław (1859-1942): mostowiec (t. 2, s. 343)
 477.    KUNTZE Roman Marian (1902-1944): zoolog, zoogeograf (t. 2, s. 345)
 478.    KURATOWSKI Kazimierz (1896-1980): matematyk, organizator nauki, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 346)
 479.    KURDWANOWSKI Jan Stefan Ligenza (1680-1780): żołnierz, matematyk, fizyk (t. 2, s. 349)
 480.    KURYŁOWICZ Włodzimierz (1910-1991): lekarz, mikrobiolog, badacz taksonomii, genetyki i metabolizmu drobnoustrojów, współtwórca polskiego przemysłu antybiotycznego (t. 2, s. 351)
 481.    KUSZELEWSKI Antoni (1848-1921): inżynier technolog, konstruktor statków, pędników okrętowych i maszyn parowych, elewatorów, budowniczy rafinerii (t. 2, s. 354)
 482.    KWIATKOWSKI Eugeniusz Felicjan (1888-1974): inżynier chemik, działacz polityczno-gospodarczy (t. 2, s. 354)
 483.    KWIECIŃSKI Jan (1938-2003): fizyk (t. 2, s. 358)
 484.    LAMBOR Julian (1901-1973): inżynier hydrotechnik i hydrolog (t. 2, s. 359)
 485.    LAMPE Wiktor (1875-1962): chemik organik (t. 2, s. 361)
 486.    LASOCKI Zygmunt Roman (1921-1993): chemik, specjalista w dziedzinie polimerów, szczególnie krzemoorganicznych (t. 2, s. 362)
 487.    LASOTA Andrzej Aleksander (1932-2006): matematyk (t. 2, s. 363)
 488.    LAUB Jakub (1884-1962): fizyk, dyplomata (t. 2, s. 365)
 489.    LEBIEDZIŃSKI Piotr (1860-1934): chemik technolog, pionier przemysłu fotochemicznego w Polsce, nowator w zakresie techniki fotograficznej (t. 2, s. 366)
 490.    LEDÓCHOWSKI Zygmunt (1898-1965): chemik, technolog leków (t. 2, s. 368)
 491.    LEJA Franciszek (1885-1979): matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 369)
 492.    LELEWEL Jan Paweł (1796-1847): inżynier wojskowy i budowlany (t. 2, s. 371)
 493.    LEMPE Fryderyk Wilhelm (1787-1842): górnik, organizator rządowego przemysłu górniczo-hutniczego (t. 2, s. 373)
 494.    LENCEWICZ Stanisław (1889-1944): geograf, geolog, geofizyk, kartograf (t. 2, s. 374)
 495.    LESKI Kazimierz Roman (1912-2000): inżynier mechanik, budowniczy okrętów podwodnych, wynalazca, informatyk, oficer wywiadu AK (t. 2, s. 376)
 496.    LESZCZYC-SUMIŃSKI Michał Hieronim (Jérôme) (1820-1898): botanik, malarz, kolekcjoner (t. 2, s. 378)
 497.    LEŚNIEWSKI Stanisław (1886-1939): filozof i logik (t. 2, s. 380)
 498.    LEWANDOWSKI Tadeusz (1930-1987): współtwórca pierwszych polskich układów sterowania numerycznego i komputerowego obrabiarkami do skrawania metali (t. 2, s. 380)
 499.    LEWICKI Jan Antoni (1815-1882): inżynier kolejowy, budowniczy pierwszej kolei alpejskiej (t. 2, s. 382)
 500.    LEWIŃSKI Jan Piotr (1876-1939): geolog i paleontolog (t. 2, s. 383)
 501.    LIBUŚ Włodzimierz Ryszard (1928-1983): twórca polskiej szkoły chemii fizycznej roztworów (t. 2, s. 385)
 502.    LICHTENSTEIN Leon (1878-1933): fizyk, matematyk (t. 2, s. 387)
 503.    LILPOP Stanisław (1817-1866): konstruktor maszyn, wynalazca, przemysłowiec (t. 2, s. 392)
 504.    LINDENBAUM Adolf (1904-1941): logik, matematyk, przedstawiciel polskiej szkoły logicznej oraz polskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 394)
 505.    LIPKOWSKI Józef (1863-1949): inżynier, wynalazca, działacz niepodległościowy i społeczny, literat (t. 2, s. 396)
 506.    LISIKIEWICZ Józef (1738-1822): pedagog, fizyk (t. 2, s. 397)
 507.    LISOWSKI Stanisław (1924-2002): botanik, florysta, taksonom roślin, fitosocjolog (t. 2, s. 398)
 508.    LITWINISZYN Jerzy (1914-2000): specjalista z zakresu mechaniki stosowanej, mechaniki górotworu i mechaniki płynów (t. 2, s. 398)
 509.    LITYŃSKI Alfred (1880-1945): hydrobiolog, twórca podstaw limnologii w Polsce (t. 2, s. 400)
 510.    LORIA Stanisław (1883-1958): fizyk (t. 2, s. 403)
 511.    LOTH Edward (1884-1944): antropolog, anatom, twórca warszawskiej szkoły anatomii (t. 2, s. 405)
 512.    LUBECKI (Drucki-Lubecki) Franciszek Ksawery Tadeusz Adam Euzebiusz (1778-1846): działacz gospodarczy, polityk (t. 2, s. 406)
 513.    LUTOWSKI Wojciech Zdzisław (1809-1871): mechanik, wynalazca, budowniczy (t. 2, s. 408)
 514.    ŁAPCZYŃSKI Kazimierz (1823-1892): botanik, etnograf, inżynier budowlany (t. 2, s. 409)
 515.    ŁAPIŃSKI Marian (1909-1992): inżynier elektronik, specjalista w zakresie miernictwa i telekomunikacji (t. 2, s. 411)
 516.    ŁAZOWSKI Józef Feliks (1759-1812): inżynier wojskowy (t. 2, s. 412)
 517.    ŁOBARZEWSKI Jan Kanty Hiacynt Jacek (1814-1862): prawnik, botanik, podróżnik (t. 2, s. 413)
 518.    ŁOJASIEWICZ Stanisław Maria (1926-2002): matematyk (t. 2, s. 414)
 519.    ŁOMNICKI Antoni Marian (1881-1941): matematyk (t. 2, s. 416)
 520.    ŁOMNICKI Marian Alojzy (1845-1915): geolog, paleontolog, entomolog, muzeolog (t. 2, s. 417)
 521.    ŁOPUSZAŃSKI Jan Tadeusz (1923-2008): fizyk (t. 2, s. 420)
 522.    ŁOPUSZYŃSKI Wacław Marian, (1856-1929): inżynier kolejowy, konstruktor parowozów (t. 2, s. 421)
 523.    ŁOŚ Jerzy Maria (1920-1998): matematyk (t. 2, s. 423)
 524.    ŁOZIŃSKI Walery Władysław Daniel (1880-1944): geograf fizyczny, geomorfolog, gleboznawca, twórca terminu peryglacjał (t. 2, s. 425)
 525.    ŁUKASIEWICZ Jan Boży Józef Ignacy (1822-1882): farmaceuta, chemik wynalazca, twórca polskiego przemysłu naftowego (t. 2, s. 426)
 526.    ŁUKASIEWICZ Jan Leopold (1878-1956): logik, matematyk, filozof, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej i logicznej, wybitny przedstawiciel szkoły lwowsko-warszawskiej (t. 2, s. 428)
 527.    MACHALSKI Henryk (1835-1919): inżynier kolejowy, wynalazca (t. 3, s. 15)
 528.    MACHCZYŃSKI Rajmund Wojciech (1857-1904): pionier przemysłu w Polsce (t. 3, s. 16)
 529.    MACIEJ z Miechowa, zw. Miechowitą (ok. 1457-1523): geograf, historyk, lekarz (t. 3, s. 16)
 530.    MACIEJEWSKI Władysław (1864-1913): mechanik, konstruktor kotłów parowych, wynalazca (t. 3, s. 17)
 531.    MADUROWICZ Maurycy Antoni Walenty (1831-1894): lekarz ginekolog, twórca polskiej szkoły ginekologiczno-położniczej. Pochodził z galicyjskiej rodziny szlacheckiej (t. 3, s. 19)
 532.    MAGNI Valeriano (1586-1661): kapucyn, uczony i dyplomata (t. 3, s. 20)
 533.    MAGNUSKI Henryk Władysław (1909-1978): radiotechnik wynalazca, konstruktor pierwszych radiostacji przenośnych (walkie-talkie) (t. 3, s. 21)
 534.    MAJCHER Janusz Antoni (1920-1982): inżynier elektryk, jeden z pionierów cyfrowej techniki pomiarowej w Polsce (t. 3, s. 23)
 535.    MAJER Józef (1808-1899): lekarz, fizjolog, antropolog, przyrodnik (t. 3, s. 24)
 536.    MAJERSKI Stanisław (1852-1926): pedagog, geograf, autor map szkolnych (t. 3, s. 25)
 537.    MAJEWSKI Julian (1826-1920): inżynier budownictwa, architekt (t. 3, s. 27)
 538.    MAKOWSKI (Sarjusz-Makowski) Arnold Artur Edward (1876-1943): inżynier górniczy, geolog, paleontolog (t. 3, s. 28)
 539.    MAKOWSKI Tomasz (XVI/XVII w.): kartograf, rytownik (t. 3, s. 31)
 540.    MAKOWSKI Zygmunt Stanisław (1922-2005): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie konstrukcji przestrzennych (t. 3, s. 32)
 541.    MALARSKI Tadeusz (1883-1952): fizyk, radiotechnik (t. 3, s. 35)
 542.    MALECKI Ignacy (1912-2004): elektroakustyk, współtwórca polskiej akustyki (t. 3, s. 36)
 543.    MALINOWSKI Adam Stanisław Hipolit Ernest Nepomucen (1818-1899): projektant i budowniczy Centralnej Kolei Transandyjskiej w Peru (t. 3, s. 39)
 544.    MAŁACHOWSKI Władysław (Warnerke Leon) (1837-1900): inżynier, wynalazca w dziedzinie fotografii (t. 3, s. 42)
 545.    MAŁKOWSKI Stanisław (1889-1962): geolog, mineralog, petrograf, muzealnik (t. 3, s. 44)
 546.    MAMLOK Jakub (1885-1924): inżynier elektryk, konstruktor i budowniczy radiostacji (t. 3, s. 45)
 547.    MANCZARSKI Stefan Feliks (1899-1979): inżynier elektryk, współtwórca polskiej radiotechniki i radioastronomii, wynalazca (t. 3, s. 46)
 548.    MARCHLEWSKI Leon Paweł Teodor (1869-1946): chemik, działacz ruchu ludowego (t. 3, s. 49)
 549.    MARCIN BIEM z Olkusza (ok. 1470-1540): astronom, teolog (t. 3, s. 52)
 550.    MARCIN BYLICA z Olkusza (ok. 1433-ok. 1493): astronom, lekarz, teolog (t. 3, s. 53)
 551.    MARCIN KRÓL z Żurawicy (z Przemyśla, de Polonia) (ok. 1422-przed 1454): astronom, matematyk, lekarz (t. 3, s. 54)
 552.    MARCINKIEWICZ Józef (1910-1940): matematyk (t. 3, s. 55)
 553.    MARCZEWSKI (Szpirlajn) Edward (1907-1976): matematyk (t. 3, s. 58)
 554.    MAREK Tadeusz (1908-1982): inżynier mechanik, konstruktor silników spalinowych, innowator, rajdowiec (t. 3, s. 60)
 555.    MARKOWSKI Józef Antoni (1874-1947): lekarz, anatom (t. 3, s. 61)
 556.    MAROSZEK Józef (1904-1985): inżynier mechanik, konstruktor karabinów, nowator (t. 3, s. 63)
 557.    MATHISSON Myron (1897-1940): fizyk (t. 3, s. 64)
 558.    MAYER Karol Hieronim (1882-1946): nowator w zakresie rentgenodiagnostyki i radioterapii (t. 3, s. 66)
 559.    MAZIARSKI Stanisław Wincenty (1873-1956): lekarz, histolog (t. 3, s. 68)
 560.    MAZUR Marian (1909-1983): inżynier elektryk, automatyk; pionier badań cybernetycznych w Polsce (t. 3, s. 71)
 561.    MAZUR Stanisław Mieczysław (1905-1981): matematyk (t. 3, s. 73)
 562.    MAZURKIEWICZ Jan (1871-1947): lekarz neurolog i psychiatra, twórca warszawskiej szkoły psychiatrycznej (t. 3, s. 75)
 563.    MAZURKIEWICZ Stefan (1888-1945): matematyk, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej (t. 3, s. 77)
 564.    MERCZYNG Henryk (1860-1916): pionier elektrotechniki i elektryfikacji kolei, fizyk, hydrodynamik (t. 3, s. 82)
 565.    MERTENS Franciszek Karol Józef (1840-1927): matematyk (t. 3, s. 85)
 566.    METZELL Ludwik Chrystian (1764-1848): inżynier (t. 3, s. 87)
 567.    MEYER (Meyer, Meijer) Kazimierz Józef (1884-1944): inżynier mechanik, organizator produkcji przemysłowej (t. 3, s. 88)
 568.    MĘKARSKI Ludwik (1843-1923): wynalazca (t. 3, s. 90)
 569.    MICHALSKI Aleksander (1855-1904): geolog i paleontolog. Wywodził się z podolskiej rodziny ziemiańskiej (t. 3, s. 91)
 570.    MIECZNIKOWSKI Aleksander Mikołaj (1836-1873): pionier techniki (t. 3, s. 92)
 571.    MIERNIK Krzysztof Edmund (1953-2001): inżynier elektronik, specjalista i uznany autorytet międzynarodowy w dziedzinie technologii plazmowych (t. 3, s. 93)
 572.    MIERZEJEWSKI Czesław (1919-1977): inżynier mechanik, specjalista konstruktor obrabiarek, szczególnie obrabiarek ciężkich, organizator przemysłu (t. 3, s. 94)
 573.    MIERZEJEWSKI Henryk (1881-1929): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie obrabiarek oraz metrologii technicznej i normalizacji (t. 3, s. 96)
 574.    MIERZEJEWSKI Jerzy Stanisław (1922-1987): inżynier mechanik, konstruktor obrabiarek sterowanych numerycznie, twórca nowatorskich rozwiązań (t. 3, s. 98)
 575.    MIĘSOWICZ Marian (1907-1992): fizyk (t. 3, s. 99)
 576.    MIKINA Stanley Joseph (Stanisław Józef) (1906-1996): wynalazca w dziedzinie techniki wojskowej (t. 3, s. 101)
 577.    MIKLASZEWSKI Sławomir Andrzej (1874-1949): pionier naukowego gleboznawstwa, twórca jego polskiej szkoły i pierwszej mapy gleb Polski (t. 3, s. 102)
 578.    MIKULICZ-RADECKI Jan Antoni (Johann Freiherr von) (1850-1905): chirurg, innowator (t. 3, s. 105)
 579.    MIKUSIŃSKI Jan (1913-1987): matematyk (t. 3, s. 107)
 580.    MILE Jan Szczepan Bernard (1789-1839): fizjolog, fizyk, mechanik wynalazca (t. 3, s. 109)
 581.    MILICER (Millicer) Henryk Kazimierz (1915-1996): inżynier mechanik, konstruktor samolotów polskich, brytyjskich i australijskich (t. 3, s. 110)
 582.    MIŁOBĘDZKI Tadeusz Benon (1873-1959): chemik nieorganik, współautor reakcji imiennej (t. 3, s. 113)
 583.    MINEYKO Zygmunt (1840-1925): inżynier działający głównie na Półwyspie Bałkańskim (t. 3, s. 115)
 584.    MIODOŃSKI Jan Józef (1902-1963): chirurg, otolaryngolog (t. 3, s. 117)
 585.    MISZTAL Franciszek (1901-1981): inżynier mechanik, konstruktor samolotów i wynalazca ich elementów (t. 3, s. 119)
 586.    MLAK Włodzimierz (1931-1994): matematyk (t. 3, s. 121)
 587.    MŁOKOSIEWICZ Ludwik Aleksander (1831-1909): badacz przyrody Kaukazu i pionier aklimatyzacji roślin w tym obszarze (t. 3, s. 123)
 588.    MOCARSKI Zenon R. (1930-2012): wynalazca i przemysłowiec (t. 3, s. 125)
 589.    MODRZEJEWSKI Rudolf, Modjeski Ralph (1861-1940): światowej klasy projektant i budowniczy mostów (t. 3, s. 125)
 590.    MOKRZECKI Zygmunt Atanazy (1865-1936): entomolog (t. 3, s. 128)
 591.    MOKRZYCKI (Andrew) Gustaw Andrzej (1894-1992): inżynier mechanik, specjalista z zakresu budowy samolotów i organizacji produkcji lotniczej (t. 3, s. 129)
 592.    MORANDO Bernardo (Morandi Bernardino) (ok. 1540-ok. 1601): architekt, twórca Zamościa (t. 3, s. 133)
 593.    MOROZEWICZ Józef Marian (1865-1941): mineralog i petrograf, geolog. Pochodził z rodziny ziemiańskiej (t. 3, s. 133)
 594.    MOSTOWSKI Andrzej Stanisław (1913-1975): logik, matematyk (t. 3, s. 135)
 595.    MOŚCICKI Ignacy (1867-1946): chemik technolog, elektrotechnik, wynalazca, prezydent RP (t. 3, s. 138)
 596.    MRAJSKI Władysław Paweł (1893-1963): inżynier mechanik, konstruktor (t. 3, s. 142)
 597.    MROCZKOWSKI Maciej Benedykt (1927-2007): zoolog (entomolog, taksonom, faunista) (t. 3, s. 144)
 598.    MROZOWSKI Stanisław (1902-1999): fizyk (t. 3, s. 145)
 599.    MUSZYŃSKI Jan Kazimierz (1884-1957): farmaceuta, farmakognosta, pionier badań fitochemicznych i ziołolecznictwa w Polsce, współtwórca krajowego przemysłu zielarskiego (t. 3, s. 147)
 600.    NAMYSŁOWSKI Bolesław (1882-1929): botanik, mykolog, heraldyk (t. 3, s. 149)
 601.    NAPIERALSKI Bernard (1861-): chemik organik, współautor reakcji imiennej (t. 3, s. 150)
 602.    NARKIEWICZ Wiktor (1905-1985): inżynier mechanik, konstruktor amortyzatorów i silników lotniczych (t. 3, s. 151)
 603.    NARONOWICZ-NAROŃSKI Józef (ok. 1610-1678): kartograf, inżynier, autor pierwszego podręcznika fortyfikacji w języku polskim (t. 3, s. 154)
 604.    NARUTOWICZ Gabriel Józef (1865-1922): inżynier hydrotechnik, pionier elektrowni wodnych (t. 3, s. 15)
 605.    NATANSON Jakub (1832-1884): chemik, przemysłowiec i finansista, działacz społeczny i oświatowy (t. 3, s. 158)
 606.    NATANSON Władysław (1864-1937): fizyk (t. 3, s. 160)
 607.    NAUMIENKO Teodor (1903-1987): topograf wojskowy, kartograf (t. 3, s. 161)
 608.    NAWROT Cezary Tadeusz (1931-2004): inżynier, projektant form przemysłowych (t. 3, s. 163)
 609.    NAX Jan Ferdynand (1736-1810): architekt, budowniczy budowli wodnych, ekonomista (t. 3, s. 165)
 610.    NENCKI Wilhelm Marceli (1847-1901): wybitny biochemik i bakteriolog (t. 3, s. 167)
 611.    NEUGEBAUER Franciszek Ludwik (1856-1914): lekarz ginekolog, światowej sławy specjalista od patologii w tej dziedzinie (t. 3, s. 171)
 612.    NEUGEBAUER Ludwik Adolf (1821-1890): światowej sławy ginekolog i położnik. Pochodził z ewangelickiej rodziny o szwedzkich korzeniach osiadłej w Polsce w czasach Jana Kazimierza (t. 3, s. 173)
 613.    NEUMARK Stefan (1897-1967): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie mechaniki lotu (t. 3, s. 174)
 614.    NIEMENTOWSKI Stefan Dominik (1866-1925): chemik organik, autor dwóch reakcji imiennych (t. 3, s. 175)
 615.    NIEMIERKO Włodzimierz (1897-1985): biochemik (t. 3, s. 177)
 616.    NIEPRZECKI Jan (1718-1750): ksiądz jezuita, nauczyciel, kartograf (t. 3, s. 179)
 617.    NIEWIAROWSKI Zygmunt (1908-1983): jeden z pionierów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce (t. 3, s. 181)
 618.    NIEWODNICZAŃSKI Henryk (1900-1968): fizyk, syn Wiktora i Agnieszki Eben (t. 3, s. 181)
 619.    NIEZABITOWSKI (Lubicz-Niezabitowski) Edward Feliks (1875-1946): entomolog, teriolog, paleozoolog, lekarz (t. 3, s. 183)
 620.    NIKLEWSKI Bronisław Stefan (1879-1961): botanik, fizjolog, mikrobiolog, pionier badań wpływu próchnicy na rośliny (t. 3, s. 185)
 621.    NIKLIBORC Władysław Michał (1889-1948): matematyk (t. 3, s. 187)
 622.    NIKODYM Otto Marcin (1889-1974): matematyk (t. 3, s. 189)
 623.    NITSCH Roman Franciszek Henryk (1873-1943): lekarz, bakteriolog (t. 3, s. 191)
 624.    NOMARSKI Jerzy (1919-1997): optyk, wynalazca (t. 3, s. 193)
 625.    NOWACKI Paweł Jan (1905-1979): elektryk, automatyk, wynalazca w zakresie techniki radarowej i fizyk jądrowy (t. 3, s. 195)
 626.    NOWACKI Witold (1911-1986): wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki stosowanej, mechaniki budowli, teorii sprężystości i termosprężystości (t. 3, s. 198)
 627.    NOWAK Jan (1880-1940): geolog i paleontolog (t. 3, s. 200)
 628.    NOWAK Julian Ignacy (1865-1946): bakteriolog, lekarz, weterynarz (t. 3, s. 201)
 629.    NOWAKOWSKI Leon (1847-1918): jeden z pierwszych badaczy grzybów niższych (t. 3, s. 202)
 630.    NOWICKI Maciej (1910-1950): architekt nowator (t. 3, s. 204)
 631.    NOWICKI (Siła-Nowicki) Maksymilian (1826-1890): zoolog (entomolog i ichtiolog) (t. 3, s. 205)
 632.    NOWKUŃSKI Józef Tymoteusz (1868-1952): inżynier, projektant i budowniczy dróg żelaznych w Rosji i Polsce (t. 3, s. 207)
 633.    NOWKUŃSKI Stanisław (1903-1936): inżynier mechanik, konstruktor silników lotniczych (t. 3, s. 208)
 634.    NOWOROLSKI Stanisław Marcin (1891-1946): radiotechnik (t. 3, s. 210)
 635.    NUNBERG Marian Stanisław (1896-1986): entomolog (t. 3, s. 211)
 636.    OBRĄPALSKI Jan Henryk (1881-1958): pionier gospodarki energetycznej i elektryfikacji przemysłu (t. 3, s. 213)
 637.    OBRĘBOWICZ Kazimierz Jan Kanty (1853-1913): inżynier, pionier centralnego ogrzewania i wentylacji, działacz społeczny (t. 3, s. 215)
 638.    OCHĘDUSZKO Stanisław Piotr (1899-1969): specjalista w zakresie maszyn cieplnych (t. 3, s. 216)
 639.    OCHOROWICZ Julian (1850-1917): pionier psychologii doświadczalnej i klinicznej w Polsce, pionier parapsychologii, filozof, publicysta, przedstawiciel pozytywizmu, wynalazca (t. 3, s. 218)
 640.    OCZAPOWSKI Michał (1788-1853): pionier nauk rolniczych w Polsce (t. 3, s. 220)
 641.    ODERFELD Jan (1908-2010): inżynier mechanik, pionier napędu odrzutowego, statystycznej kontroli jakości w przemyśle, bębnowej pamięci magnetycznej, zastosowań optymalizacji w technice, twórca polskiej szkoły teorii maszyn i mechanizmów (t. 3, s. 222)
 642.    OKARMUS Władysław (1922-1987): inżynier mechanik, konstruktor szybowców (t. 3, s. 224)
 643.    OKRASZEWSKI Stanisław Samuel (ok. 1744-ok. 1817): chemik mineralog (t. 3, s. 226)
 644.    OLBRYCHT Jan Stanisław (1886-1968): lekarz, pionier wykorzystania serologii w medycynie sądowej (t. 3, s. 228)
 645.    OLEARSKI Kazimierz (1855-1936): fizyk (t. 3, s. 230)
 646.    OLSZAK Wacław (1902-1980): specjalista w zakresie teorii sprężystości i plastyczności oraz teorii konstrukcji budowlanych (t. 3, s. 231)
 647.    OLSZEWSKI Karol Stanisław (1846-1915): chemik i fizyk (t. 3, s. 233)
 648.    OLSZEWSKI Kacper Stanisław Antoni herbu Kościesza (1852-1898): inżynier technolog, współwynalazca spawania łukowego (t. 3, s. 235)
 649.    OPALSKI Adam (1897-1963): lekarz, neurolog (t. 3, s. 236)
 650.    OPĘCHOWSKI Władysław (1911-1993): fizyk (t. 3, s. 238)
 651.    OPIAL Zdzisław (1930-1974): matematyk (t. 3, s. 239)
 652.    OPOLSKI Tadeusz (1917-1982): mechanik, konstruktor maszyn dla górnictwa węglowego (t. 3, s. 241)
 653.    ORLICZ Władysław Roman (1903-1990): matematyk (t. 3, s. 242)
 654.    ORŁOWSKI Witold Eugeniusz (1874-1966): lekarz, twórca największej w Polsce szkoły internistycznej (t. 3, s. 244)
 655.    ORZECHOWSKI Tadeusz (Oksza) (1838-1902): organizator układania telegraficznych kabli podmorskich (t. 3, s. 247)
 656.    OSIŃSKI (Kazimierz) Józef Herman (1738-1802): pijar, nauczyciel, fizyk i chemik (t. 3, s. 249)
 657.    OTOLSKI Szymon Stefan (1878-1950): farmaceuta, chemik, organizator polskiego przemysłu farmaceutycznego (t. 3, s. 250)
 658.    PACHOŁOWIECKI Stanisław, pierwotne nazwisko: Pachołowic (2. poł. XVI w.): kartograf (t. 3, s. 251)
 659.    PACZOSKI Józef Konrad (1864-1942): botanik, fitosocjolog, geograf roślin, zoolog (t. 3, s. 252)
 660.    PACZYŃSKI Bohdan Krzysztof (1940-2007): astronom (t. 3, s. 253)
 661.    PANCER Feliks Jan Felicjan (1798-1851): pionier techniki o wszechstronnych zainteresowaniach (t. 3, s. 256)
 662.    PANCZAKIEWICZ Stanisław (1900-1982): inżynier konstruktor (t. 3, s. 257)
 663.    PARNAS Jakub Karol (1884-1949): chemik, pionier polskiej biochemii, twórca lwowskiej szkoły biochemicznej (t. 3, s. 259)
 664.    PASSENDORFER Edward Władysław (1894-1984): geolog i paleontolog (t. 3, s. 260)
 665.    PASZKOWSKI Wacław Julian (1881-1950): technolog betonu, pionier żelbetu w Polsce, nowator (t. 3, s. 262)
 666.    PATEK Antoni Norbert (1811-1877): pionier szwajcarskiego przemysłu zegarmistrzowskiego (t. 3, s. 264)
 667.    PAWIŃSKI Józef (1851-1925): lekarz, współtwórca światowej kardiologii (t. 3, s. 265)
 668.    PAWLEWSKI Bronisław (1852-1917): chemik, autor reakcji imiennej (t. 3, s. 266)
 669.    PAWŁOWSKI Bogumił (1898-1971): botanik systematyk, fitosocjolog, fitogeograf, badacz roślin naczyniowych gór Europy, pionier fitosocjologii w Polsce (t. 3, s. 268)
 670.    PAWŁOWSKI Janusz (1924-1989): inżynier konstruktor nadwozi samochodowych (t. 3, s. 271)
 671.    PAWŁOWSKI Stanisław (1882-1940): geograf, geomorfolog, geolog (t. 3, s. 273)
 672.    PAWŁOWSKI Stanisław (1910-1992): geofizyk i geolog złożowy (t. 3, s. 274)
 673.    PAWŁOWSKI Stanisław Jan (1896-1990): wynalazca, założyciel wytwórni bakelitu i materiałów ciernych (t. 3, s. 276)
 674.    PAZDRO Olga (1905-1984): geolog, mikropaleontolog (t. 3, s. 278)
 675.    PAZDRO Zdzisław Tadeusz (1903-1987): geolog, hydrogeolog (t. 3, s. 279)
 676.    PELCZAR Andrzej Maria (1937-2010): matematyk (t. 3, s. 281)
 677.    PERTHÉES Herman Karol (1739-1815): kartograf, entomolog (t. 3, s. 283)
 678.    PIASECKI Frank Nicholas (1919-2008): polskiego pochodzenia inżynier konstruktor amerykańskich śmigłowców (t. 3, s. 286)
 679.    PIĄTKOWSKI Felicjan Zygmunt (1908-2004): kartograf, poligraf (t. 3, s. 290)
 680.    PIEKARA Arkadiusz Henryk (1904-1989): fizyk (t. 3, s. 292)
 681.    PIENIĄŻEK Szczepan Aleksander (1913-2008): biolog, pomolog, sadownik (t. 3, s. 293)
 682.    PIEŃKOWSKI Stefan (1883-1953): fizyk (t. 3, s. 294)
 683.    PIETKIEWICZ Stanisław (1894-1986): geograf kartograf, geomorfolog, hydrograf (t. 3, s. 296)
 684.    PILAT Stanisław (1881-1941): chemik, technolog naftowy (t. 3, s. 299)
 685.    PILTZ Jan Władysław (1870-1930): lekarz neurolog, twórca krakowskiej szkoły neurologicznej (t. 3, s. 301)
 686.    PIONNIER Karol Aimé (1913-1984): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów samochodowych, organizator przemysłu (t. 3, s. 303)
 687.    PIOTR GASZOWIEC (ok. 1430-1474): astronom, lekarz (t. 3, s. 305)
 688.    PIOTROWSKI Gustaw (1833-1884): lekarz, fizjolog (t. 3, s. 305)
 689.    PIOTROWSKI Stefan (Ginwiłł-Piotrowski) (1910-1985): astronom (t. 3, s. 306)
 690.    PLĄSKOWSKI Zbigniew (1921-2009): inżynier mechanik lotnictwa (t. 3, s. 307)
 691.    PLEBAŃSKI Józef Adam Feliks (1887-1967): radiotechnik, wynalazca (t. 3, s. 308)
 692.    PLEITNER Jan (Johann) (ok. 1600-1664): inżynier wojskowy (t. 3, s. 309)
 693.    PLIŚ Andrzej Juliusz (1929-1991): matematyk (t. 3, s. 311)
 694.    PLUTA Maksymilian (1929-2002): fizyk, konstruktor specjalistycznych urządzeń mikroskopowych, specjalista w zakresie mikrointerferometrii, holografii i optyki fourierowskiej (t. 3, s. 313)
 695.    PŁAŻEK Edwin Stefan (1898-1964): chemik organik, specjalista w zakresie chemii pirydyny (t. 3, s. 314)
 696.    PNIEWSKI Jerzy Maria (1913-1989): fizyk (t. 3, s. 315)
 697.    POCZOBUT-ODLANICKI Marcin (1728-1810): astronom (t. 3, s. 316)
 698.    PODBIELNIAK Władysław Józef (Walter Joseph) (1899-1978): chemik, producent aparatury chemicznej (t. 3, s. 318)
 699.    PODBIELSKI Jan (1883-1982): nowator, pionier radioamatorstwa w Polsce, duchowny (t. 3, s. 320)
 700.    PODGÓRSKI Mikołaj (1887-1918): oficer marynarki rosyjskiej, który odznaczył się praktyczną pomysłowością techniczną podczas obrony twierdzy Port Artur (t. 3, s. 321)
 701.    PODHORSKI-OKOŁÓW Zygmunt (1902-1962): inżynier mechanik, konstruktor silników, pionier przemysłu motoryzacyjnego w Polsce (t. 3, s. 322)
 702.    PODOSKI Roman (1873-1954): uczony, pionier trakcji i elektryfikacji kolei (t. 3, s. 324)
 703.    PODSĘDKOWSKI Jerzy (1900-1962): inżynier mechanik, wynalazca (t. 3, s. 326)
 704.    POGORZELSKI Witold (1895-1963): matematyk (t. 3, s. 328)
 705.    POGRABKA (Pograbius) Andrzej (ok. 1540-ok. 1602): lekarz, autor mapy Polski (t. 3, s. 330)
 706.    POL Wincenty Terencjusz Jakub (1807-1872): geograf, etnograf, pisarz (t. 3, s. 331)
 707.    POLAK Adolf (1890-1967): inżynier mechanik, konstruktor maszyn parowych i silników spalinowych (t. 3, s. 332)
 708.    POLAK Feliks (1901-1987): inżynier chemik, technolog cukrownictwa, wynalazca, pionier polskiej chemii zeolitów (t. 3, s. 335)
 709.    POLIŃSKI Władysław Karol Aleksander (1885-1930): zoolog, systematyk i zoogeograf (t. 3, s. 337)
 710.    POLLAK Karol Franciszek (1859-1928): elektrotechnik, wynalazca i przedsiębiorca, pionier przemysłu akumulatorowego (t. 3, s. 339)
 711.    POLZENIUSZ Ferdynand Edward (1862-1918): chemik, współautor metody otrzymywania azotniaku (t. 3, s. 340)
 712.    POMIANOWSKI Karol Michał (1874-1948): hydrotechnik (t. 3, s. 341)
 713.    POPIELSKI Leon (1866-1920): lekarz, fizjolog, farmakolog (t. 3, s. 343)
 714.    POPŁAWSKI Stefan Jan (Poplawski Stephen John) (1885-1956): mechanik, wynalazca pierwszego miksera kuchennego (t. 3, s. 345)
 715.    PORCZYŃSKI Zbigniew Karol (Charles Zbigniew CarrollPorczynski) (1919-1998): inżynier chemik, specjalista w dziedzinie materiałów odpornych na wysoką temperaturę (t. 3, s. 345)
 716.    POTOCKI Ignacy (1906-1994): balneotechnik, geolog (t. 3, s. 347)
 717.    POTYRAŁA Aleksander (1902-1964): inżynier okrętownictwa, współtwórca i pierwszy dyrektor Polskiego Rejestru Statków (t. 3, s. 350)
 718.    PRAUSS Stanisław Paweł (1903-1997): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 3, s. 351)
 719.    PRAŻMOWSKI Adam (1821-1885): astronom, konstruktor instrumentów (t. 3, s. 352)
 720.    PRAŻMOWSKI Adam (1853-1920): mikrobiolog, leśnik, społecznik (t. 3, s. 354)
 721.    PRĄDZYŃSKI Pantaleon Ignacy (1792-1850): inżynier wojskowy, projektant Kanału Augustowskiego (t. 3, s. 355)
 722.    PRENTKI Jacek (1920-2009): fizyk (t. 3, s. 357)
 723.    PRĘGOWSKI Zdzisław Jerzy (1912-1998): architekt, wynalazca, malarz, rzeźbiarz, tenor operowy, filantrop (t. 3, s. 357)
 724.    PRÓSZYŃSKI Kazimierz (1875-1945): wynalazca, głównie w zakresie techniki filmowej (t. 3, s. 359)
 725.    PRZEBORSKI Antoni Bonifacy (1871-1941): matematyk, specjalista w zakresie mechaniki teoretycznej (t. 3, s. 361)
 726.    PRZEDPEŁSKI Józef Antoni (1884-1960): inżynier górniczy, działacz gospodarczy (t. 3, s. 363)
 727.    PSZENICKI Andrzej (1869-1941): projektant i budowniczy mostów, głównie stalowych (t. 3, s. 364)
 728.    PUDŁOWSKI Stanisław (ok. 1597-1645): matematyk, fizyk, astronom (t. 3, s. 366)
 729.    PUŁAWSKI Zygmunt Rafał (1901-1931): inżynier mechanik, najbardziej znany polski konstruktor lotniczy (t. 3, s. 368)
 730.    PUSCH Jerzy Bogumił (Georg Gottlieb) (1790-1846): górnik, geolog i paleontolog (t. 3, s. 369)
 731.    RAABE Henryk Wacław (1882-1951): protozoolog (t. 3, s. 371)
 732.    RAABE Zdzisław (1909-1972): zoolog, parazytolog (t. 3, s. 373)
 733.    RABEK Tadeusz Ignacy (1904-1965): chemik, technolog; specjalista w zakresie syntezy i stosowania materiałów jednowymiennych, pionier chemii tworzyw sztucznych w Polsce (t. 3, s. 374)
 734.    RABĘCKI Władysław Daniel (1899-1969): współtwórca radiofonii i telewizji w Polsce (t. 3, s. 376)
 735.    RACIBORSKI Marian (1863-1917): botanik (t. 3, s. 378)
 736.    RADOSZKOWSKI (Bourmeister-Radoszkowski) Oktawiusz Wincenty (1820-1895): oficer artylerii i entomolog (t. 3, s. 380)
 737.    RADWAŃSKI Andrzej (Jędrzej) (1800-1860): fizyk i chemik (t. 3, s. 382)
 738.    RADZISZEWSKI Leonard Bronisław (1838-1914): chemik, założyciel pierwszej polskiej chemicznej szkoły naukowej, twórca hipotezy o powstaniu ropy naftowej z flory i fauny morskiej, badacz w zakresie chemoluminescencji (t. 3, s. 383)
 739.    RAFALSKI Jan (1909-1995): zoolog (t. 3, s. 386)
 740.    RAJCHMAN Aleksander Michał (1890-1940): matematyk, przedstawiciel polskiej szkoły matematycznej (t. 3, s. 387)
 741.    RAJSKI Czesław Wacław (1905-1992): inżynier elektronik, specjalista w zakresie elektrotechniki teoretycznej, teorii obwodów i systemów, cybernetyki, teorii informacji, pionier wprowadzania elektronowych maszyn cyfrowych (t. 3, s. 388)
 742.    RANIECKA-BOBROWSKA Jadwiga (1904-1990): paleobotanik, paleopalinolog (t. 3, s. 390)
 743.    RASIOWA Helena (1917-1994): matematyczka (t. 3, s. 391)
 744.    RATAJSKI Lech (Leszek) (1921-1977): geograf kartograf (t. 3, s. 393)
 745.    RAWSKI Józef (1895-1944): farmaceuta, publicysta (t. 3, s. 395)
 746.    RAYSKI Jerzy (1917-1993): fizyk (t. 3, s. 396)
 747.    RAYSKI Ludomił Antoni (1892-1977): inżynier, pilot wojskowy, twórca polskiego nowoczesnego przemysłu lotniczego (t. 3, s. 397)
 748.    RECHNIEWSKI Stanisław (1864-1940): mostowiec, wynalazca (t. 3, s. 400)
 749.    RECHNIEWSKI Wacław Kamil (1861-1924): inżynier elektryk, uczony i wynalazca, konstruktor maszyn elektrycznych prądu stałego oraz transformatorów (t. 3, s. 401)
 750.    RECZYŃSKI Czesław (1878-1936): fizyk (t. 3, s. 403)
 751.    REHMAN (REHMANN) Antoni (1840-1917): botanik, geograf, pionier polskiej fitogeografii, podróżnik po Europie, Afryce Południowej i Azji Zachodniej (t. 3, s. 404)
 752.    REICHER (Reicher-Sosnowski) Michał (1888-1973): anatom, antropolog (t. 3, s. 406)
 753.    REICHSTEIN Tadeusz (1897-1996): biochemik, pteridolog; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (t. 3, s. 408)
 754.    REJCHMAN (Reichman, Reichmann, Rajchman) Mikołaj (1851-1918): lekarz, twórca warszawskiej szkoły gastrologicznej (t. 3, s. 410)
 755.    REJEWSKI Marian Adam (1905-1980): matematyk kryptolog, pogromca Enigmy (t. 3, s. 412)
 756.    RELIGA Eugeniusz Zbigniew (1938-2009): kardiochirurg, polityk (t. 3, s. 413)
 757.    RIDOLFINO (Ridolfini) Domenico Camerte (1533-1584): włoski inżynier wojskowy, wynalazca (t. 3, s. 417)
 758.    RIEDEL Adolf (1930-2010): zoolog (malakolog), systematyk, faunista i zoogeograf (t. 3, s. 417)
 759.    RIEGER Roman Zygmunt (1870-1947): inżynier górniczy, konstruktor i wynalazca urządzeń górniczych (t. 3, s. 419)
 760.    RODEWALD Władysław Jarosław (1922-1997): inżynier chemik, specjalista w zakresie analizy i syntezy organicznych związków naturalnych o działaniu biologicznym (t. 3, s. 421)
 761.    RODZIEWICZ Włodzimierz (1909-1976): chemik, twórca szkoły naukowej (t. 3, s. 422)
 762.    RODZIEWICZ-BIELEWICZ Antoni (1870-1923): inżynier metalurg, specjalista technologii walcowania oraz maszyn hutniczych (t. 3, s. 423)
 763.    ROEHR Zbysław Maciej (1902-1970): wynalazca strzykawki jednorazowej, przemysłowiec (t. 3, s. 424)
 764.    ROGA Błażej (1895-1977): chemik, specjalista w zakresie technologii węgla i twórca polskiej szkoły chemii węgla (t. 3, s. 425)
 765.    ROGALIŃSKI Józef (1728-1802): fizyk, pedagog (t. 3, s. 427)
 766.    ROGALSKI Stanisław Wojciech Józef (1904-1976): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 3, s. 429)
 767.    ROGIŃSKI Antoni (1875-1942): inżynier technolog, specjalista w zakresie turbin parowych i silników cieplnych oraz zagadnień normalizacji (t. 3, s. 431)
 768.    ROGOZIŃSKI (Szoltz-Rogoziński, S.S. Rogoziński) Karol Stefan (1861-1896): geograf, podróżnik, etnograf (t. 3, s. 432)
 769.    ROLIŃSKI Zygmunt (1911-1996): mechanik technolog, pionier tensometrii oporowej w Polsce (t. 3, s. 434)
 770.    ROMER Eugeniusz Mikołaj (1871-1954): geograf, klimatolog, kartograf (t. 3, s. 436)
 771.    ROMER Witold Edmund Michał (1900-1967): inżynier chemik, wynalazca (t. 3, s. 439)
 772.    ROSE Maksymilian (1883-1937): lekarz, neuroanatom i neuropatolog (t. 3, s. 441)
 773.    ROSENBLATT Alfred (1880-1947): matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej (t. 3, s. 443)
 774.    ROSSMANN Ludwik (1851-1931): mechanik, konstruktor aparatury cukrowniczej, pionier rozwoju przemysłu maszynowego i cukrownictwa (t. 3, s. 444)
 775.    ROSTAFIŃSKI Józef Tomasz (1850-1928): botanik systematyk, historyk botaniki i innych nauk przyrodniczych oraz medycyny, badacz nazewnictwa przyrodniczego, sławny popularyzator biologii (t. 3, s. 448)
 776.    ROSZKOWSKI Wacław Andrzej Remigiusz (1886-1944): zoolog, muzealnik (t. 3, s. 451)
 777.    ROTBLAT Józef (1908-2005): fizyk, działacz społeczno-polityczny (t. 3, s. 452)
 778.    ROTHERT Aleksander (1870-1937): elektrotechnik, zasłużony dla rozwoju teorii i konstrukcji maszyn elektrycznych oraz organizacji pracy (t. 3, s. 454)
 779.    ROTHERT Władysław Karol (1863-1916): botanik anatom, fizjolog roślin, systematyk (t. 3, s. 456)
 780.    ROTKIEWICZ Wilhelm Oswald (1906-1983): inżynier radiotechnik (t. 3, s. 457)
 781.    ROZEN (Zamara Rozen) Zygmunt (1874-1936): geolog, mineralog i petrograf (t. 3, s. 460)
 782.    ROZWADOWSKI Florestan Brutus (1822-1879): topograf wojskowy, kartograf (t. 3, s. 461)
 783.    RÓŻYCKI Jan (1909-2005): geodeta, kartograf (t. 3, s. 462)
 784.    RÓŻYCKI Jerzy Witold (1909-1942): matematyk kryptolog, pogromca Enigmy (t. 3, s. 464)
 785.    RÓŻYCKI Stefan Zbigniew (1906-1988): geolog i geograf, polarnik (t. 3, s. 465)
 786.    RUBINOWICZ Wojciech (1889-1974): fizyk (t. 3, s. 467)
 787.    RUBINOWSKI Zbigniew (1929-1997): geolog, alpinista, polarnik (t. 3, s. 469)
 788.    RUDLICKI Jerzy Stanisław (1893-1977): inżynier mechanik, konstruktor samolotów, twórca usterzenia motylkowego (t. 3, s. 472)
 789.    RUDZKI Maurycy Pius Tomasz (1862-1916): geolog, geofizyk, astronom (t. 3, s. 474)
 790.    RÜHLE Edward Wilhelm (1905-1988): geolog i kartograf (t. 3, s. 476)
 791.    RUMBOWICZ Witold (1882-1945): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, dyrektor i organizator wytwórni lotniczych w Polsce i Turcji (t. 3, s. 478)
 792.    RUMMEL Aleksander (1908-1993): konstruktor samochodów, specjalista w zakresie rozruchu silników wysokoprężnych w niskich temperaturach otoczenia (t. 3, s. 480)
 793.    RUŚKIEWICZ Tomasz Józef (1867-1926): inżynier elektryk, matematyk, organizator i pionier polskiego przemysłu elektrotechnicznego (t. 3, s. 482)
 794.    RUTKOWSKI Maksymilian Kazimierz (1867-1947): lekarz, chirurg (t. 3, s. 484)
 795.    RUZIEWICZ Stanisław Leon (1889-1941): matematyk (t. 3, s. 486)
 796.    RYBCZYŃSKI Witold Erazm (1881-1949): fizyk, pierwszy Polak zajmujący się naukowo propagacją fal radiowych (t. 3, s. 488)
 797.    RYBKA Eugeniusz (1898-1988): astronom, historyk astronomii (t. 3, s. 488)
 798.    RYDYGIER (RIEDIGER) Ludwik (1850-1920): chirurg (t. 3, s. 490)
 799.    RYDZEWSKI Władysław (1911-1980): zoolog, muzeolog (t. 3, s. 492)
 800.    RYKA Wacław (1931-1996): geolog i petrograf (t. 3, s. 493)
 801.    RYLKE Aleksander (1887-1968): inżynier budowy okrętów (t. 3, s. 494)
 802.    RYLKE Stanisław Piotr (1843-1899): geodeta, topograf wojskowy, astronom (t. 3, s. 496)
 803.    RYMKIEWICZ Bronisław (1849-1907): inżynier kolejowy, hydrotechnik (t. 3, s. 497)
 804.    RYŻKO Stanisław (1910-1974): inżynier radioelektronik, specjalista w dziedzinie lamp mikrofalowych (t. 3, s. 498)
 805.    RZĄCZYŃSKI Gabriel (1664-1737): jezuita, pedagog, heraldyk, fizjograf (t. 3, s. 500)
 806.    RZESZOTARSKI Alfons (1847-1904): metalurg, metaloznawca (t. 3, s. 503)
 807.    RZEWUSKI Jan (1916-1994): fizyk (t. 3, s. 504)
 808.    SABAT Bronisław (1871-1953): lekarz radiolog, fizyk, pionier rentgenodiagnostyki i rentgenoterapii na ziemiach polskich. Pochodził z rodziny o korzeniach węgierskich (t. 4, s. 15)
 809.    SAKS Stanisław (1897-1942): matematyk, przedstawiciel polskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 16)
 810.    SALA Aleksander (1930-1993): inżynier mechanik, specjalista w zakresie techniki rakietowej, podczerwieni, energochłonności obróbki cieplnej (t. 4, s. 17)
 811.    SAMSONOWICZ Jan (1888-1959): geolog, paleontolog (t. 4, s. 19)
 812.    SAPALSKI Franciszek Wincenty Józef (1791-1838): matematyk, pionier geometrii wykreślnej w Polsce (t. 4, s. 21)
 813.    SAWCZUK Antoni (1927-1984): inżynier budowlany, profesor mechaniki konstrukcji i mechaniki ośrodków ciągłych, współtwórca polskiej szkoły teorii plastyczności, a w szczególności jej zastosowania do konstrukcji w postaci teorii nośności granicznej (t. 4, s. 23)
 814.    SAWICKI Bronisław Wilhelm (1860-1931): lekarz, chirurg (t. 4, s. 24)
 815.    SAWICKI Ludomir Juliusz (1884-1928): geograf, geomorfolog, podróżnik, wydawca (t. 4, s. 25)
 816.    SAWICZEWSKI Florian (1797-1876): farmaceuta, chemik, lekarz, toksykolog, wynalazca (t. 4, s. 28)
 817.    SAWICZEWSKI Józef Tomasz (1762-1825): farmaceuta, toksykolog, pionier przemysłu chemiczno-farmaceutycznego (t. 4, s. 30)
 818.    SAWISTOWSKI (Sawistocki) Henryk (1925-1984): chemik i technolog chemiczny (t. 4, s. 31)
 819.    SCHAUDER Juliusz Paweł (1899-1943): matematyk, członek lwowskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 32)
 820.    SCHEIDT Franciszek (1759-1807): chemik, przyrodnik (t. 4, s. 34)
 821.    SCHIMITZEK Antoni (1868-1959): inżynier górniczy, wynalazca, organizator przemysłu i Akad. Górniczej w Krakowie (t. 4, s. 35)
 822.    SZULTZ (Schulc) August (1798-1853): inżynier wojskowy (t. 4, s. 37)
 823.    SERWIŃSKI Mieczysław (1918-1999): jeden z pionierów inżynierii chemicznej i procesowej w Polsce (t. 4, s. 38)
 824.    SĘDZIMIR Józef Piotr (Joseph de Sendzimir) (1813-1881): wynalazca (t. 4, s. 39)
 825.    SĘDZIMIR Tadeusz (Sendzimir Tad) (1894-1989): mechanik, metalurg, przemysłowiec, wynalazca, który zrewolucjonizował światowe stalownictwo (t. 4, s. 40)
 826.    SĘDZIWÓJ (Sendigovius, Cosmopolita, Sarmata Anonymus) Michał (1566-1636): sławny alchemik, filozof, lekarz, dyplomata (t. 4, s. 43)
 827.    SIEDLECKI Michał Marian (1873-1940): zoolog, odkrywca cykli rozwojowych pierwotniaków, promotor ochrony przyrody w Polsce (t. 4, s. 45)
 828.    SIEMASZKO Wincenty (1887-1943): mykolog i fitopatolog, badacz grzybów Kaukazu i odkrywca wielu nowych gatunków, autor pionierskich prac z pogranicza mykologii i entomologii (t. 4, s. 47)
 829.    SIEMIENOWICZ (Siemianowicz) Kazimierz h. Ostoja (ok. 1600-po 1651): inżynier wojskowy (t. 4, s. 48)
 830.    SIEMIRADZKI Józef (1858-1933): geolog i paleontolog, podróżnik i działacz organizacji emigracyjnych (t. 4, s. 50)
 831.    SIERPIŃSKI Wacław Franciszek (1882-1969): matematyk, współtwórca polskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 52)
 832.    SIKORSKI Roman (1920-1983): matematyk (t. 4, s. 55)
 833.    SILBERSTEIN Ludwik (1872-1948): fizyk, matematyk (t. 4, s. 56)
 834.    SIMM Kazimierz Jan (1884-1955): zoolog, dydaktyk (t. 4, s. 58)
 835.    SIWIŃSKI Jerzy Marian (1908-1990): inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie automatyki (t. 4, s. 59)
 836.    SKALIŃSKA Maria (1890-1977): botanik genetyk, cytotaksonom, embriolog roślin (t. 4, s. 61)
 837.    SKARŻYŃSKI Bolesław Antoni (1901-1963): lekarz, biochemik (t. 4, s. 62)
 838.    SKARŻYNSKI Stanisław Jakub (1899-1942): lotnik, pionier długodystansowych przelotów (t. 4, s. 64)
 839.    SKŁODOWSKA-CURIE Maria (1867-1934): chemiczka i fizyczka, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości (t. 4, s. 66)
 840.    SKOWRON Stanisław Teofil (1900-1976): zoolog, genetyk, ewolucjonista (t. 4, s. 69)
 841.    SKRZETUSKI Rafał (Hoffhalter Rafael) (ok. 1525-1568): drukarz, rytownik i księgarz polskiego pochodzenia, czynny w Austrii i na Węgrzech, szczególnie zasłużony dla wczesnego drukarstwa węgierskiego (t. 4, s. 70)
 842.    SKUPIEŃSKI Franciszek Ksawery (1888-1962): botanik, mykolog (t. 4, s. 72)
 843.    SKWAREK Roman (1918-2013): inżynier mechanik, konstruktor samochodów, organizator przemysłu (t. 4, s. 73)
 844.    SLESZYŃSKI Jan (1854-1931): logik, matematyk, filozof (t. 4, s. 75)
 845.    SŁOMCZYŃSKI Józef (1902-1983): geodeta, topograf wojskowy (t. 4, s. 77)
 846.    SŁONIMSKI Chaim Zelig (1810-1904): samouk wynalazca; autor pierwszych w Polsce książek w języku hebrajskim popularyzujących wiedzę przyrodniczą i ścisłą (t. 4, s. 78)
 847.    SŁONIMSKI Piotr (1922-2009): genetyk, pionier w skali światowej biologii molekularnej, genomiki i bioinformatyki, twórca genetyki mitochondrialnej (t. 4, s. 80)
 848.    SŁUPECKI Jerzy (1904-1987): logik, historyk logiki, matematyk (t. 4, s. 84)
 849.    SMOGULECKI Jan Mikołaj (1610-1656): matematyk, astronom, jezuita misjonarz (t. 4, s. 86)
 850.    SMOLEŃSKI Kazimierz (1876-1943): chemik, inżynier technolog, specjalista w zakresie węglowodanów (t. 4, s. 87)
 851.    SMOLEŃSKI Marceli (1843-1898): budowniczy kolei (t. 4, s. 89)
 852.    SMOLIŃSKI Adam Karol (1910-1996): radioelektronik, specjalista w zakresie urządzeń wzmacniających, materiałów magnetycznych, mikrofalowej elektroniki ciała stałego i techniki światłowodowej (t. 4, s. 89)
 853.    SMOLUCHOWSKI Marian (1872-1917): fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej (t. 4, s. 90)
 854.    SMOLUCHOWSKI Roman (1910-1996): fizyk ciała stałego, astrofizyk (t. 4, s. 92)
 855.    SMULIKOWSKI Franciszek Nikodem (1900-1987): geolog, mineralog, petrograf, geochemik, entomolog (t. 4, s. 93)
 856.    SOBOCIŃSKI Bolesław (1906-1980): logik (t. 4, s. 95)
 857.    SOBOLSKI Roman (1911-1988): inżynier mechanik, konstruktor dźwignic i żurawi przemysłowych, specjalista budowy i eksploatacji maszyn, szczególnie maszyn roboczych ciężkich (t. 4, s. 97)
 858.    SOCHACKI Zygmunt Bronisław (1877-1954): inżynier mechanik, konstruktor maszyn i urządzeń technicznych, specjalista w dziedzinie chłodnictwa (t. 4, s. 98)
 859.    SOKOLCOW Dymitr (1873-1945): radiotechnik (t. 4, s. 100)
 860.    SOKOLNICKI Michał (1760-1816): inżynier wojskowy, pomysłowy nowator, wizjoner w zakresie przyszłych wynalazków technicznych (t. 4, s. 102)
 861.    SOKOŁOWSKI Stanisław Piotr (1865-1942): leśnik, dendrolog, pionier ochrony przyrody (t. 4, s. 103)
 862.    SOKULSKI Franciszek (1811-1896): twórca zaczątków sieci telegraficznej w imperium tureckim (t. 4, s. 104)
 863.    SOLSKI Stanisław (1622-1701): budowniczy maszyn, geodeta, architekt, matematyk, autor pierwszego polskiego podręcznika z dziedziny mechaniki oraz podstaw budowy maszyn (t. 4, s. 106)
 864.    SOŁTAN Andrzej (1897-1959): fizyk (t. 4, s. 108)
 865.    SOŁTYK Tadeusz (1909-2004): inżynier mechanik, konstruktor samolotów, żaglówek i automatyki (t. 4, s. 110)
 866.    SOSNOWSKI Leonard (1911-1986): fizyk (t. 4, s. 113)
 867.    SOWIŃSKI Stanisław Kostka (1859-1928): inżynier górnik i metalurg (t. 4, s. 114)
 868.    SPASOWICZ Tomasz (1890-1970): chemik, twórca polskiej insuliny (t. 4, s. 116)
 869.    SPIESS Ludwik Henryk (1820-1896): farmaceuta, przemysłowiec, pionier polskiego przemysłu farmaceutycznego (t. 4, s. 117)
 870.    SPŁAWA-NEYMAN Jerzy (1894-1981): matematyk (t. 4, s. 119)
 871.    STACH Jan Wacław (1877-1975): entomolog, paleontolog, muzealnik i działacz sportowy (t. 4, s. 122)
 872.    STAFFEL (Sztaffel) Izrael Abraham (1814-1885): zegarmistrz, konstruktor i wynalazca (t. 4, s. 124)
 873.    STALINGER Eugeniusz Mieczysław (1881-1967): pionier polskiej służby radiokomunikacyjnej, organizator i kierownik wydziału radiotelegrafii i radiokomunikacji w resorcie poczt i telegrafów (t. 4, s. 127)
 874.    STANISŁAW POLAK (-po 1514): drukarz polskiego pochodzenia, aktywny w Neapolu, a przede wszystkim w Sewilli (t. 4, s. 128)
 875.    STANKOWSKI Jan (1934-2009): fizyk; syn Jana, zegarmistrza (t. 4, s. 130)
 876.    STARMACH Karol (1900-1988): botanik, fykolog, zoolog, hydrobiolog, ichtiolog, rybak, znawca inżynierii sanitarnej, działacz społeczny (t. 4, s. 130)
 877.    STAROSTECKI Julian Zdzisław (1919-2010): inżynier mechanik, konstruktor systemów obrony antyrakietowej (t. 4, s. 133)
 878.    STASIEWICZ Stanisław (1932-2002): elektromechanik, nowator w zakresie uzbrojenia lotniczego (16 patentów) (t. 4, s. 134)
 879.    STASZIC Stanisław Wawrzyniec (1755-1826): geolog, filozof, pisarz polityczny, działacz administracyjny i oświatowy, minister stanu, twórca spółdzielczego modelu gospodarki rolnej, ksiądz (t. 4, s. 135)
 880.    STEBNICKI Hieronim (1832-1897): generał w służbie rosyjskiej, geodeta i topograf wojskowy, geograf (t. 4, s. 138)
 881.    STEFANOWSKI Bohdan (1883-1976): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie termodynamiki (t. 4, s. 140)
 882.    STEFAŃSKI Witold Jakub (1891-1973): zoolog, parazytolog, twórca polskiej szkoły parazytologicznej, organizator nauki (t. 4, s. 142)
 883.    STEINHAUS Hugo Dyonizy (1887-1972): matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej, popularyzator nauki, aforysta (t. 4, s. 143)
 884.    STEINKELLER Piotr Antoni (1799-1854): przedsiębiorca, działacz gospodarczy, organizator przemysłu (t. 4, s. 147)
 885.    STERN (Sztern) Abraham Jakub (Jaakow) (1768-1842): wynalazca, mechanik samouk, talmudysta, literat (t. 4, s. 150)
 886.    STERNFELD (Szternfeld) Ary Jakub (1905-1980): inżynier mechanik, pionier kosmonautyki (t. 4, s. 152)
 887.    STĘPNIEWSKI (Steppy) Wiesław Zenon (1909-1998): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, specjalista od aerodynamiki śmigłowców (t. 4, s. 154)
 888.    STODÓŁKIEWICZ Jerzy Stanisław (1933-1988): astronom (t. 4, s. 158)
 889.    STOPA Peter Joseph (1953-2006): biochemik, współautor wynalazku testu na anginę (t. 4, s. 159)
 890.    STRAMA Stanisław (1931-1984): odlewnik, twórca nowych technologii w odlewnictwie, organizator przemysłu hutniczego (t. 4, s. 160)
 891.    STRASBURGER Edward Adolf (1844-1912): botanik, światowej sławy anatom i cytolog roślin (t. 4, s. 161)
 892.    STRASZ Maksymilian Edward Andrzej (1804-przed 1886): budowniczy, kartograf, pionier fotografii w Polsce (t. 4, s. 164)
 893.    STRASZEWICZ Stefan (1889-1983): matematyk (t. 4, s. 166)
 894.    STRAŻEWICZ Wacław Jan (1889-1950): farmaceuta i botanik, specjalista w zakresie zielarstwa, twórca teorii dojrzałości wegetatywnej (t. 4, s. 167)
 895.    STRAŻYC Wojciech Rajmund (ok. 1610-1650): astronom, matematyk, lekarz (t. 4, s. 169)
 896.    STRUBICZ (Strobicz) Maciej (-ok. 1605): kartograf, rysownik, pisarz (t. 4, s. 170)
 897.    STRUMIEŃSKI Olbrycht (1. poł. XVI w.-ok. 1579): mistrz stawiarski, pionier racjonalnego gospodarstwa stawowego i hodowli ryb (t. 4, s. 172)
 898.    STRUSZYŃSKI Marceli (1880-1959): chemik analityk, inżynier, technolog (t. 4, s. 173)
 899.    STRUSZYŃSKI Wacław (1904-1980): inżynier elektryk specjalista w dziedzinie radiogoniometrii, wynalazca (t. 4, s. 174)
 900.    STRUŚ Józef, łac. Josephus Struthius, znany też jako Strusiek, Struss, Strusek, Strushek, Struszek (1510-1568): lekarz o europejskiej sławie, badacz tętna, humanista (t. 4, s. 177)
 901.    STRYJEŃSKI Aleksander Napoleon Kazimierz (1804-1875): inżynier, współtwórca pierwszej nowoczesnej mapy Szwajcarii (t. 4, s. 179)
 902.    STRYJEŃSKI Ludwik Tadeusz (1849-1943): architekt, pionier żelbetu w Polsce (t. 4, s. 180)
 903.    STRZELECKI Paweł Edmund (Strzelecki Paul Edmund, de) (1797-1873): podróżnik, geograf, geolog, kartograf (t. 4, s. 182)
 904.    STUBIELEWICZ (Stubilewicz) Stefan (1762-1814): fizyk (t. 4, s. 184)
 905.    STUDZIŃSKI Kazimierz (1903-1979): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów samochodowych, pracownik naukowy (t. 4, s. 186)
 906.    SUCHARDA Edward (1891-1947): inżynier chemik (t. 4, s. 187)
 907.    SUCHODOLEC (von Suchodoletz) Jan Władysław (ok. 1683-1751): inżynier budownictwa wodnego, mierniczy, kartograf (t. 4, s. 189)
 908.    SUCHODOLEC (Suchodolski, von Suchodoletz) Samuel (1649-1727): inżynier, mierniczy, kartograf (t. 4, s. 191)
 909.    SUCHOWIAK Wacław Ludwik (1876-1950): inżynier mechanik, konstruktor maszyn dźwigowych i środków transportu, głównie kolejowego (t. 4, s. 193)
 910.    SUJKOWSKI Zbigniew Bronisław (1898-1954): geolog i petrograf (t. 4, s. 194)
 911.    SULIMIRSKI Wit (1874-1943): przedsiębiorca naftowy, inicjator wprowadzania nowych systemów wierceń (t. 4, s. 196)
 912.    SUPNIEWSKI Janusz Wiktor (1899-1964): lekarz, chemik, farmakolog (t. 4, s. 197)
 913.    SWINARSKI Antoni Mikołaj (1910-1985): chemik (t. 4, s. 199)
 914.    SYLVIUS Aleksy (1593-po 1651): astronom, konstruktor, matematyk (t. 4, s. 201)
 915.    SYREŃSKI Szymon (SYRENIUSZ, SYRENIUS, SYRENNIUS, SACRANUS czyli pochodzący z Oświęcimia) (ok. 1540-1611): lekarz, badacz roślin, autor sławnego Zielnika (t. 4, s. 202)
 916.    SYRUĆ (Siruć, Bernard od św. Jacka) Bernard Michał (1731-1784): pijar, matematyk, tłumacz, biblista, historyk i filolog (błędnie podawane jest imię świeckie Maciej lub Marcin) (t. 4, s. 205)
 917.    SZAFER Władysław (1886-1970): botanik systematyk, fitogeograf, paleobotanik, historyk botaniki, współtwórca ochrony przyrody (t. 4, s. 206)
 918.    SZAFLARSKI Józef (1908-1989): geograf, kartograf (t. 4, s. 209)
 919.    SZAHIN Antoni Onufry Michał (1790-1842): geodeta, astronom (t. 4, s. 211)
 920.    SZAJNOCHA Władysław (1857-1928): geolog i paleontolog (t. 4, s. 213)
 921.    SZAL Jan Alfred (1899-1942): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy (t. 4, s. 215)
 922.    SZARSKI Jacek (1921-1980): matematyk (t. 4, s. 216)
 923.    SZAYNOK Władysław (1876-1928): inżynier mechanik, współtwórca i organizator przemysłu gazu ziemnego w Polsce (t. 4, s. 218)
 924.    SZCZEKLIK Andrzej (1938-2012): lekarz internista, filozof medycyny (t. 4, s. 219)
 925.    SZCZENIOWSKI Szczepan Eugeniusz (1898-1979): fizyk (t. 4, s. 221)
 926.    SZCZEPANIK Jan (1872-1926): wszechstronny wynalazca (t. 4, s. 223)
 927.    SZCZEPANOWSKI (Prus-Szczepanowski) Stanisław (1846-1900): inżynier mechanik, myśliciel i działacz gospodarczy, pionier przemysłu naftowego w Galicji (t. 4, s. 227)
 928.    SZELĄGOWSKI Franciszek (1898-1973): projektant mostów, głównie stalowych, matematyk (t. 4, s. 229)
 929.    SZEPTYCKI Andrzej Stanisław Cyryl (1939-2008): zoolog, entomolog (t. 4, s. 231)
 930.    SZETELA Eugene J. (1926-2000): inżynier, chemik, wynalazca w dziedzinie silników odrzutowych (t. 4, s. 232)
 931.    SZEWALSKI Robert (1903-1993): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie maszyn i urządzeń energetycznych, teorii i budowy turbin (t. 4, s. 233)
 932.    SZKLARSKI Ludger (1912-2003): pionier elektryfikacji i automatyzacji górnictwa, pionier polskiej automatyki (t. 4, s. 236)
 933.    SZLENKIER Tadeusz Karol (1917-1998): aerodynamik, konstruktor lotniczy (t. 4, s. 238)
 934.    SZMIELEW Wanda (1918-1976): matematyczka (t. 4, s. 239)
 935.    SZOKALSKI Wiktor Feliks (1811-1891): lekarz okulista, twórca okulistyki polskiej (t. 4, s. 241)
 936.    SZPOTAŃSKI Kazimierz Tadeusz (1887-1966): pionier polskiego przemysłu aparatów elektrycznych (t. 4, s. 243)
 937.    SZTOLCMAN Jan Stanisław (1854-1928): podróżnik, ornitolog, działacz łowiecki i kynologiczny, propagator ochrony przyrody (t. 4, s. 246)
 938.    SZUBERT Michał (1787-1860): botanik, działacz społeczny (t. 4, s. 247)
 939.    SZUKIEWICZ Wacław (1896-1992): chemik, wynalazca metody syntezy kauczuku, przemysłowiec (t. 4, s. 248)
 940.    SZUMAŃSKI Teofil (1875-1944): geograf kartograf (t. 4, s. 251)
 941.    SZYMANOWSKI Witold (1908-1986): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie budowy maszyn i konstrukcji obrabiarek (t. 4, s. 253)
 942.    SZYMAŃSKI Kazimierz (1895-1983): inżynier mechanik, pionier nowatorskich metod w dziedzinie magazynowania paliwa, przedsiębiorca (t. 4, s. 254)
 943.    SZYMAŃSKI Stefan (1896-1960): inżynier mechanik, oficer artylerii, konstruktor działa przeciwlotniczego 75 mm (t. 4, s. 256)
 944.    SZYMAŃSKI Zdzisław Leon (1926-1999): fizyk (t. 4, s. 257)
 945.    SZYMKIEWICZ Dezydery (1885-1948): fitogeograf, pionier ekologii roślin w Polsce oraz matematycznych metod w biologii (t. 4, s. 258)
 946.    SZYMONOWICZ Władysław (1869-1939): lekarz, histolog (t. 4, s. 260)
 947.    SZYSZKOWSKI Bohdan (1873-1931): fizykochemik, elektrochemik, termochemik, autor empirycznego prawa rozcieńczeń (t. 4, s. 262)
 948.    ŚLEBODZIŃSKI Władysław (1884-1972): matematyk (t. 4, s. 264)
 949.    ŚLIWCZYŃSKI Andrzej (1938-1995): konstruktor statków (t. 4, s. 265)
 950.    ŚLIWIŃSKI Tadeusz Franciszek (1880-1954): inżynier chemik, technolog cukrownictwa, wynalazca (t. 4, s. 266)
 951.    ŚNIADECKI Jan Władysław (1756-1830): astronom, matematyk (t. 4, s. 267)
 952.    ŚNIADECKI Jędrzej (1768-1838): chemik, biolog, filozof, lekarz (t. 4, s. 269)
 953.    ŚWIĄTECKI Władysław (1895-1944): inżynier mechanik, konstruktor lotniczych wyrzutników bombowych (t. 4, s. 272)
 954.    ŚWIDZIŃSKI Henryk (1904-1969): geolog regionalny, kartograf, badacz kopalin (ropy naftowej i wód mineralnych) (t. 4, s. 273)
 955.    ŚWIĘTOSŁAWSKI Alojzy Wojciech (1881-1968): inżynier technolog, fizykochemik, polityk (t. 4, s. 275)
 956.    TACZANOWSKI Władysław (1819-1890): zoolog, ornitolog (t. 4, s. 278)
 957.    TALKO-HRYNCEWICZ Julian (1850-1936): lekarz, antropolog, etnograf, archeolog (t. 4, s. 279)
 958.    TAŃSKI Czesław Aleksy (1863-1942): artysta malarz, pionier lotnictwa, konstruktor szybowców (t. 4, s. 281)
 959.    TAŃSKI Tadeusz (1892-1941): inżynier mechanik, wszechstronny konstruktor (t. 4, s. 282)
 960.    TARCZYŃSKI Tadeusz Błażej (1908-2005): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 4, s. 285)
 961.    TARSKI Alfred (1901-1983): logik, matematyk, filozof, współtwórca warszawskiej szkoły logicznej, twórca szkoły logiki i metodologii nauk w Berkeley (t. 4, s. 286)
 962.    TATARA Franciszek (1902-1984): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów szynowych, wynalazca (t. 4, s. 289)
 963.    TEICHMANN Ludwik Karol (1823-1895): lekarz, anatom, twórca nowoczesnych metod w preparatoryce anatomicznej (t. 4, s. 290)
 964.    TEISSEYRE Henryk (1903-1975): geolog, geomorfolog (t. 4, s. 292)
 965.    TEISSEYRE Wawrzyniec (1860-1939): geolog i paleontolog (t. 4, s. 294)
 966.    TEMPKA Tadeusz Józef Michał Stanisław (1885-1974): lekarz, internista, twórca hematologii polskiej (t. 4, s. 295)
 967.    THULLIE Maksymilian Marceli (1853-1939): inżynier budowlany, pionier żelbetu i współtwórca jego teorii (t. 4, s. 297)
 968.    TOROSIEWICZ Teodor (1789-1876): farmaceuta, balneolog (t. 4, s. 299)
 969.    TRAFAS Kazimierz (1939-2004): geograf, kartograf, specjalista w dziedzinie teledetekcji środowiska (t. 4, s. 300)
 970.    TREPKA Edmund (1880-1964): chemik i historyk chemii (t. 4, s. 302)
 971.    TRYLIŃSKI Władysław (1878-1956): inżynier komunikacji, nowator w dziedzinie nawierzchni drogowej (t. 4, s. 303)
 972.    TRZEBIATOWSKI Włodzimierz Jan (1906-1982): inżynier chemik, twórca wrocławskiej szkoły fizyki i chemii ciała stałego (t. 4, s. 305)
 973.    TUCHOLSKI Tadeusz (1898-1940): fizykochemik (t. 4, s. 307)
 974.    TUR (Korczak-Tur) Jan Feliks (1875-1942): zoolog, autor rozpraw z zakresu embriologii i teratologii (t. 4, s. 310)
 975.    TUROWICZ Andrzej (1904-1989): matematyk (t. 4, s. 311)
 976.    TURSKI Józef Szczęsny (1883-1955): inżynier chemik, organizator polskiego przemysłu barwników syntetycznych, specjalista w dziedzinie syntezy barwników i farbiarstwa (t. 4, s. 313)
 977.    TYSZKIEWICZ Stefan (1894-1976): wynalazca, pionier motoryzacji (t. 4, s. 318)
 978.    TYZENHAUZ (Tyzenhaus) Antoni (1733-1785): działacz polityczny i gospodarczy, organizator przemysłu (t. 4, s. 321)
 979.    TYZENHAUZ Konstanty (1786-1853): zoolog, ornitolog (t. 4, s. 322)
 980.    UHORCZAK Franciszek (1902-1981): geograf, kartograf (t. 4, s. 323)
 981.    ULAM Stanisław Marcin (1909-1984): matematyk, współtwórca bomby wodorowej (t. 4, s. 326)
 982.    URBANIK Kazimierz Augustyn (1930-2005): matematyk (t. 4, s. 328)
 983.    URBAŃSKI Jarosław Janusz (1909-1981): zoolog (głównie malakolog) i zoogeograf, zajmował się też paleontologią mięczaków, ochroną przyrody i ekologią (t. 4, s. 330)
 984.    URBAŃSKI Tadeusz Leon (1901-1985): chemik technolog, specjalista od materiałów wybuchowych (t. 4, s. 332)
 985.    URBAŃSKI Teodor (1792-1850): inżynier hydrotechnik (t. 4, s. 334)
 986.    URBAŃSKI Wojciech (1820-1903): fizyk, bibliotekarz (t. 4, s. 336)
 987.    WACHHOLZ Leon (1867-1942): medyk i psychiatra sądowy, specjalista z zakresu kryminalistyki (t. 4, s. 337)
 988.    WAGA Stanisław Florian Antoni (1799-1890): zoolog, humanista, bibliofil, podróżnik i muzealnik (t. 4, s. 338)
 989.    WAGA Jakub Ignacy (1800-1872): botanik, nauczyciel (t. 4, s. 341)
 990.    WAKSMUNDZKI Andrzej (1910-1998): fizykochemik (t. 4, s. 342)
 991.    WALIGÓRSKI Aleksander Fortunat Józef Roch (1802-1873): inżynier wojskowy, hydrotechnik i kartograf. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej (t. 4, s. 345)
 992.    WALTER Filip Neriusz (1810-1874): pierwszy polski chemik organik, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej (t. 4, s. 349)
 993.    WARSZEWICZ Józef (1812-1866): ogrodnik, podróżnik, jeden z pierwszych zbieraczy roślin w Ameryce Południowej i Środkowej, odkrywca setek nowych gatunków, m.in. storczyków opisanych przez różnych badaczy (t. 4, s. 353)
 994.    WASIUTYŃSKI Aleksander Feliks Marceli Hieronim (1859-1944): specjalista w dziedzinie kolejnictwa, pionier badań nad rzeczywistą pracą toru kolejowego (t. 4, s. 355)
 995.    WASIUTYŃSKI Zbigniew Augustyn (1902-1974): specjalista w zakresie budowy mostów, wytrzymałości materiałów i teorii konstrukcji budowlanych (t. 4, s. 357)
 996.    WAŻEWSKI Tadeusz (1882-1972): matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 360)
 997.    WAŻNY Jerzy (1927-2010): specjalista w dziedzinie organizmów niszczących drewno i środków walki z nimi, twórca polskiej szkoły ochrony drewna i budowli (t. 4, s. 362)
 998.    WĄSOWICZ Józef (1900-1964): geograf, kartograf (t. 4, s. 364)
 999.    WDOWCZYK Jerzy (1935-1996): fizyk (t. 4, s. 365)
 1000.    WDOWIARZ Jan (1903-1956): geolog karpacki (t. 4, s. 367)
 1001.    WDOWIARZ Stanisław (1911-1987): geolog naftowy (t. 4, s. 368)
 1002.    WEIGL Rudolf Stefan Jan (1883-1957): bakteriolog (t. 4, s. 369)
 1003.    WENDA Tadeusz Apolinary (1863-1948): twórca portu morskiego w Gdyni (t. 4, s. 372)
 1004.    WERLE Józef (1923-1998): fizyk (t. 4, s. 374)
 1005.    WERNER Jan Ryszard (1904-1966): inżynier mechanik, konstruktor silników spalinowych (t. 4, s. 374)
 1006.    WERNER Jerzy Romuald (1909-1977): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów samochodowych (t. 4, s. 376)
 1007.    WERTENSTEIN Ludwik (1887-1945): fizyk (t. 4, s. 378)
 1008.    WEYCHERT Stefan Wacław (1912-1989): inżynier chemik, współtwórca warszawskiej szkoły technologii chemicznej (t. 4, s. 379)
 1009.    WEYSSENHOFF Jan (1889-1972): fizyk (t. 4, s. 381)
 1010.    WIERZBICKI Witold (1890-1965): specjalista w zakresie mechaniki i bezpieczeństwa budowli (t. 4, s. 384)
 1011.    WIERZEJSKI Antoni (1843-1916): hydrobiolog, entomolog (t. 4, s. 385)
 1012.    WIGURA Stanisław (1903-1932): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy (t. 4, s. 386)
 1013.    WILGAT Tadeusz Kazimierz (1917-2005): geograf, hydrograf (t. 4, s. 388)
 1014.    WILKOSZ JAN (1931-1999): chemik, technolog, jeden z pionierów syntezy zeolitów w Polsce (t. 4, s. 390)
 1015.    WILKOSZ Witold Stanisław (1891-1941): matematyk (t. 4, s. 392)
 1016.    WILNIEWCZYC Piotr (1887-1960): inżynier mechanik, konstruktor nowatorskich typów pistoletów, wynalazca (t. 4, s. 394)
 1017.    WITKOWSKI August (1854-1913): fizyk (t. 4, s. 398)
 1018.    WITKOWSKI Józef Kornel (1855-1917): inżynier elektryk, kartograf (t. 4, s. 399)
 1019.    WITOSZYŃSKI Czesław Maciej (1875-1948): inżynier mechanik, konstruktor maszyn, aerodynamik (t. 4, s. 401)
 1020.    WODZICKI Kazimierz Stanisław Michał (1816-1889): ornitolog (t. 4, s. 404)
 1021.    WODZICZKO Adam (1897-1948): botanik, działacz ochrony przyrody (t. 4, s. 405)
 1022.    WOJCIECHOWSKI Jerzy Antoni (1931-1995): inżynier chemik, twórca metody dopalania przemysłowych gazów odlotowych (SwingTherm) (t. 4, s. 407)
 1023.    WOJCIECHOWSKI Stefan Maciej (1925-2010): specjalista w zakresie metalurgii, materiałoznawstwa i materiałów kompozytowych (t. 4, s. 409)
 1024.    WOJTUSIAK Roman Józef (1906-1987): entomolog, zoopsycholog, etolog, oceanograf (t. 4, s. 411)
 1025.    WOLFKE Mieczysław (1883-1947): fizyk (t. 4, s. 413)
 1026.    WOLICKI Konstanty (1792-1861): pionier modernizacji przemysłu w Polsce, inicjator przemysłowego pozyskiwania cynku, twórca warzelni soli w Ciechocinku (t. 4, s. 415)
 1027.    WOLSKI Wacław (1865-1922): inżynier mechanik, konstruktor urządzeń wiertniczych, wynalazca, prekursor skraplania gazu ziemnego (t. 4, s. 417)
 1028.    WOŁOSZYŃSKA Jadwiga (1882-1951): botanik, fykolog, paleobotanik, hydrobiolog (t. 4, s. 420)
 1029.    WÓJCIK Andrzej (1904-1981): metalurg, mechanik precyzyjny (t. 4, s. 422)
 1030.    WÓYCICKI Kazimierz Tadeusz (1898-1944): inżynier hydrotechnik (t. 4, s. 423)
 1031.    WÓYCICKI Zygmunt Teobald (1871-1941): botanik (t. 4, s. 424)
 1032.    WRÓBLEWSKI Edward Wincenty (1848-1892): chemik analityk (t. 4, s. 425)
 1033.    WRÓBLEWSKI Zygmunt Florenty (1845-1888): fizyk (t. 4, s. 426)
 1034.    WRZOSEK Adam Jan (1875-1965): lekarz, antropolog, archeolog, historyk medycyny i nauk przyrodniczych (t. 4, s. 430)
 1035.    WUSATOWSKI Zygmunt (1910-1969): inżynier metalurg, specjalista walcownik (t. 4, s. 432)
 1036.    WYSOCKI Czesław Jordan (1839-1883): inżynier wojskowy, topograf (t. 4, s. 434)
 1037.    WYSOCKI Stanisław (1805-1868): twórca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pionier nawierzchni bitumicznych (t. 4, s. 435)
 1038.    XIĘŻOPOLSKI Antoni (1861-1951): konstruktor taboru kolejowego, zwłaszcza parowozów (t. 4, s. 437)
 1039.    ZABA Joseph (Żaba Józef) (1898-1982): inżynier górnictwa naftowego (t. 4, s. 438)
 1040.    ZABORSKI Bogdan (1901-1985): geograf, geomorfolog, etnograf (t. 4, s. 439)
 1041.    ZAKRZEWSKI Janusz Andrzej (1932-2008): fizyk (t. 4, s. 443)
 1042.    ZAKRZEWSKI Konstanty (1876-1948): fizyk (t. 4, s. 443)
 1043.    ZALESKI Jan (1869-1932): biochemik (t. 4, s. 444)
 1044.    ZALESKI Kazimierz (1843-1901): budowniczy kolei (t. 4, s. 446)
 1045.    ZAŁOZIECKI-SAS Roman Aleksander (1861-1918): chemik (t. 4, s. 446)
 1046.    ZAPAŁOWICZ Hugo (1852-1917): prawnik, botanik, geolog, podróżnik (t. 4, s. 449)
 1047.    ZARANKIEWICZ Kazimierz Józef (1902-1959): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 451)
 1048.    ZAREMBA Stanisław (1863-1942): matematyk (t. 4, s. 453)
 1049.    ZAREMBA Władysław (1924-1997): elektryk, wynalazca (t. 4, s. 456)
 1050.    ZARYCHTA Apoloniusz (1899-1972): geograf, kartograf, działacz emigracyjny (t. 4, s. 457)
 1051.    ZAWADOWSKI Witold (1888-1980): lekarz, radiolog (t. 4, s. 458)
 1052.    ZAWADZKI Jerzy Michał (1926-1997): chemik, autor wielu patentów oraz norm w zakresie ochrony antykorozyjnej (t. 4, s. 459)
 1053.    ZAWADZKI Józef (1886-1951): inżynier chemik, technolog, specjalista w zakresie chemii fizycznej stosowanej (t. 4, s. 461)
 1054.    ZAWIDZKI Jan Wiktor Tomasz (1866-1928): fizykochemik i historyk chemii (t. 4, s. 463)
 1055.    ZBROŻEK Jerzy Kazimierz (1913-1966): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, specjalista mechaniki lotu, pilot (t. 4, s. 465)
 1056.    ZDANIEWSKI (Bobek) August Alfred (1902-1988): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 4, s. 466)
 1057.    ZEH Jan (1817-1897): farmaceuta (t. 4, s. 468)
 1058.    ZEMBRZUSKI Kazimierz (1905-1981): konstruktor parowozów (t. 4, s. 471)
 1059.    ZGLENICKI Witold Leon Julian (1850-1904): górnik i geolog, pionier wydobywania ropy naftowej spod dna morskiego (t. 4, s. 473)
 1060.    ZIELENIEWSKI Edmund Jan Kanty (1855-1919): inżynier mechanik, wynalazca (t. 4, s. 475)
 1061.    ZIELENIEWSKI Ludwik (1819-1885): konstruktor i wynalazca, pionier przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych w Galicji (t. 4, s. 477)
 1062.    ZIELEŃSKI Kazimierz Marian (1924-1992): chemik (t. 4, s. 479)
 1063.    ZIELIŃSKI Andrzej (1919-1996): inżynier mechanik, konstruktor obrabiarek i układów hydraulicznych (t. 4, s. 480)
 1064.    ZIELIŃSKI Józef Feliks (1808-1878): fotograf, wynalazca (t. 4, s. 482)
 1065.    ZIELIŃSKI Józef Jakub (1898-1970): górnik, geolog naftowy, pionier badań łupków bitumicznych (t. 4, s. 483)
 1066.    ZIEMBA Stefan (1907-1994): specjalista z zakresu mechaniki technicznej, twórca polskiej szkoły drgań nieliniowych (t. 4, s. 485)
 1067.    ZIEMBICKI Jan (1909-1969): elektryk, najaktywniejszy pionier krótkofalarstwa i telewizji amatorskiej w Polsce (t. 4, s. 487)
 1068.    ZIEMECKI Stanisław (1881-1956): fizyk (t. 4, s. 489)
 1069.    ZIENKIEWICZ Olgierd Cecyl (1921-2009): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie mechaniki, ważny w skali światowej pionier metody elementów skończonych i jej zastosowań w mechanice budowli (t. 4, s. 490)
 1070.    ZONN Włodzimierz (1905-1975): astronom (t. 4, s. 494)
 1071.    ZOWSKI Thaddeus (Zowski-Zwierzchowski Tadeusz) (1914-2009): inżynier mechanik, projektant turbin (t. 4, s. 495)
 1072.    ZUBER Rudolf (1858-1920): geolog (t. 4, s. 495)
 1073.    ZUBER Stanisław Rudolf (1893-1947): geolog złożowy, badacz Kaukazu i Półwyspu Dynarskiego (t. 4, s. 497)
 1074.    ZURZYCKI Jan Adam (1925-1984): fizjolog roślin, biolog komórki (t. 4, s. 499)
 1075.    ZWEIBAUM Juliusz Stanisław (1887-1959): biolog, histolog (t. 4, s. 500)
 1076.    ZWIERZCHOWSKI (od 1913 Zowski) Stanisław Jan (1880-1940): inżynier hydrotechnik, wykładowca (t. 4, s. 502)
 1077.    ZWIERZYCKI Józef (1888-1961): górnik i geolog, dyrektor służby geologicznej w Indiach Holenderskich (t. 4, s. 504)
 1078.    ZWOLIŃSKI Tadeusz Konstanty (1893-1955): kartograf, speleolog, fotograf, działacz turystyczny (t. 4, s. 505)
 1079.    ZYGALSKI Henryk (1908-1978): matematyk kryptolog, pogromca Enigmy (t. 4, s. 507)
 1080.    ZYGMUND Antoni Szczepan (1900-1992): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 508)
 1081.    ŻAK Tadeusz (1922-1981): elektrochemik (t. 4, s. 511)
 1082.    ŻALIŃSKI Edmund Ludwik (1849-1909): wojskowy, wynalazca działa pneumatycznego (t. 4, s. 512)
 1083.    ŻEBRAWSKI Teofil Wincenty (1800-1887): geodeta, kartograf, inżynier budowlany, bibliograf (t. 4, s. 514)
 1084.    ŻEGLEŃ Kazimierz (Zeglen Casimir) (1869-po 1940): zakonnik, wynalazca tkaniny kuloodpornej, przemysłowiec (t. 4, s. 517)
 1085.    ŻENCZYKOWSKI Wacław Aleksander (1897-1957): projektant konstrukcji budowlanych, znawca materiałów budowlanych, pionier przekryć łupinowych w Polsce (t. 4, s. 519)
 1086.    ŻMURKO Wawrzyniec (1824-1889): matematyk, konstruktor przyrządów matematycznych, pochodzenia chłopskiego (t. 4, s. 520)
 1087.    ŻORAWSKI Kazimierz Paulin Stefan (1866-1953): matematyk (t. 4, s. 521)
 1088.    ŻURAKOWSKI Bronisław (1911-2009): inżynier mechanik, konstruktor samolotów i śmigłowców, pilot doświadczalny (t. 4, s. 523)
 1089.    ŻURAKOWSKI Janusz (1914-2004): pilot doświadczalny w Wielkiej Brytanii i Kanadzie (t. 4, s. 527)
 1090.    ŻUREK Witold (1918-2011): włóknoznawca, metrolog, nowator (t. 4, s. 530)
 1091.    ŻYCZYKOWSKI Michał (1930-2006): specjalista w dziedzinie mechaniki stosowanej, głównie teorii plastyczności (t. 4, s. 531)
 1092.    ŻYLIŃSKI Józef (1834-1921): geodeta i topograf wojskowy (t. 4, s. 533)
 1093.    ŻYLIŃSKI Tadeusz (1904-1967): inżynier mechanik, specjalista w zakresie fizyki włókna i metrologii włókienniczej (t. 4, s. 535)

Nieobecni dotąd w naszej genealogii

 1. ADAMCZEWSKI Ignacy (1907-2000): fizyk (t. 1, s. 40)
 2. ALEKSANDROW Dymitr (1909-1993): lekarz, kardiolog, twórca pierwszego w Polsce ośrodka intensywnej opieki internistycznej (t. 1, s. 43)
 3. ALEXIEWICZ Andrzej (1917-1995): matematyk (t. 1, s. 44)
 4. ALTH Alojzy (1819-1886): geolog, paleontolog i kartograf (t. 1, s. 47)
 5. ANKUDOWICZ Wacław (1923-2007): inżynier włókiennik, wynalazca (t. 1, s. 53)
 6. AQUA (dellAqua) Andrzej (Andrea) (1584-1656): architekt, budowniczy, inżynier wojskowy i artylerzysta (t. 1, s. 55)
 7. ARCTOWSKI Henryk (1871-1958): geofizyk, geograf, polarnik (t. 1, s. 57)
 8. AUERBACH Herman (1901-1942): matematyk (t. 1, s. 61)
 9. AULICH Witold (1889-1948): inżynier mechanik, konstruktor turbin wodnych (t. 1, s. 62)
 10. BABICKI Ryszard (1927-2010): specjalista w dziedzinie chemii drewna (t. 1, s. 64)
 11. BADER (Bahder) Jerzy (George) (1925-1982): elektrotechnik, specjalista w dziedzinie wysokich napięć (t. 1, s. 69)
 12. BAILDON John (1772-1846): metalurg, organizator przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku (t. 1, s. 71)
 13. BANACH Stefan (1892-1945): matematyk, współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 74)
 14. BARAN Paul (1926-2011): informatyk, twórca idei komutacji pakietów i systemu rozproszonej sieci informatycznej, które dały początek internetowi (t. 1, s. 81)
 15. BARANOWSKI Jan Józef (1805-1888): wynalazca (t. 1, s. 86)
 16. BARANOWSKI Stefan (1817-1893): językoznawca, wynalazca, geograf (t. 1, s. 88)
 17. BARANOWSKI Tadeusz (1910-1993): lekarz i biochemik (t. 1, s. 88)
 18. BARNER Jakub (1641-1709): lekarz, chemik i alchemik (t. 1, s. 90)
 19. BARTEL Ryszard Bogusław Alfons (1897-1982): inżynier mechanik, konstruktor pierwszych polskich samolotów produkowanych seryjnie (t. 1, s. 95)
 20. BARTON (Bartoszewicz) Lucjan Antoni (1921-2009): elektrotechnik, współwynalazca wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) (t. 1, s. 100)
 21. BARWICZ Wiesław Maria Oleg (1913-2002): pionier elektronicznej techniki próżniowej i mikrofalowej w Polsce (t. 1, s. 101)
 22. BASSALIK Kazimierz Marian Antoni (1879-1960): botanik, fizjolog roślin, mikrobiolog, leśnik (t. 1, s. 104)
 23. BATKO Andrzej (1933-1997): mykolog, badacz grzybów z rzędu Entomophthorales i grzybów wodnych (t. 1, s. 105)
 24. BAURSKI Janusz (1896-1956): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie obróbki metali, organizator przemysłu (t. 1, s. 107)
 25. BEAUPLAN (Le Vasseur de Beauplan ) Wilhelm (Guillaume) (ok. 1600-po 1674): inżynier wojskowy, kartograf, autor opisu Ukrainy (t. 1, s. 109)
 26. BEKKER Mieczysław Grzegorz (1905-1989): inżynier mechanik, specjalista w zakresie mechaniki układu pojazdteren, konstruktor pojazdów terenowych, w tym księżycowego (t. 1, s. 114)
 27. BENEDYKT POLAK (Benedictus Polonus) (ok. 1200-ok. 1280): franciszkanin, uczestnik wyprawy w głąb Azji, autor opisów odwiedzanych obszarów (t. 1, s. 120)
 28. BERRECCI (Berecci) Bartolomeo (ok. 1480-1537): architekt i rzeźbiarz, współtwórca renesansowego Wawelu (t. 1, s. 123)
 29. BESSER Wilibald Suibert Joseph Gottlieb (1784-1842): botanik, florysta (t. 1, s. 124)
 30. BIAŁOBORSKI Eustachy (1890-1960): wynalazca, popularyzator (t. 1, s. 129)
 31. BIAŁOBRZESKI Czesław (1878-1953): fizyk (t. 1, s. 130)
 32. BIELASKI (Bielawski) Aleksander (1811-1861): inżynier wojskowy, topograf, budowniczy kolei (t. 1, s. 133)
 33. BIELAWSKI Kazimierz (1815-1905): geodeta, topograf (t. 1, s. 134)
 34. BINIECKI Stanisław (1907-1999): farmaceuta, chemik, lekarz (t. 1, s. 145)
 35. BLACHUT Teodor Józef (1915-2004): geodeta, fotogrametra (t. 1, s. 148)
 36. BLATON Jan Antoni (1907-1948): fizyk (t. 1, s. 150)
 37. BLICHER Adolf, Adolph (1907-2001): inżynier elektronik i fizyk (t. 1, s. 151)
 38. BLUEMKE Fryderyk (1903-1962): inżynier mechanik, konstruktor silników spalinowych i pomp (t. 1, s. 154)
 39. BŁASIŃSKI Henryk (1915-1995): inżynier chemik, specjalista z zakresu teorii oraz techniki mieszania, procesów przetwórczych materiałów ziarnistych oraz procesów adsorpcji (t. 1, s. 156)
 40. BŁOCKI Roman (1907-): inżynier mechanik, konstruktor silników spalinowych (t. 1, s. 157)
 41. BOBRAŃSKI Bogusław (1904-1991): inżynier chemik, specjalista w dziedzinie chemii farmaceutycznej (t. 1, s. 158)
 42. BOCHEŃSKI Tadeusz Antoni (1901-1958): geolog i paleobotanik (t. 1, s. 161)
 43. BOCHEŃSKI Zygmunt (1935-2009): ornitolog, paleoornitolog (t. 1, s. 162)
 44. BODASZEWSKI Łukasz (1849-1907): fizyk (t. 1, s. 163)
 45. BOGUSZ Władysław (1916-1975): matematyk, mechanik, współtwórca polskiej i krakowskiej szkoły drganiowej (t. 1, s. 166)
 46. BOHDANOWICZ, Bogdanowicz, Karol Nereusz, ros. Karl Iwanowicz (1864-1947): inżynier górniczy, geolog (t. 1, s. 168)
 47. BOJANUS Ludwik Henryk (1776-1827): lekarz i zoolog anatom (t. 1, s. 170)
 48. BONDER Julian (1900-1975): specjalista w dziedzinie aeromechaniki i dynamiki gazów (t. 1, s. 172)
 49. BOROWICZ Wilhelm (1882-1953): mechanik, specjalista w dziedzinie turbin parowych, wentylatorów i turbosprężarek (t. 1, s. 175)
 50. BORTKIEWICZ Władysław (1868-1931): matematyk, ekonomista (t. 1, s. 180)
 51. BORYNIEC Atanazy (1901-1963): specjalista w dziedzinie technologii włókien sztucznych, wynalazca (t. 1, s. 182)
 52. BRACH Ignacy Kazimierz (1897-1994): mechanik, konstruktor maszyn budowlanych i urządzeń transportowych, organizator przemysłu (t. 1, s. 186)
 53. BRATBORSKI Juliusz Michał (1927-1972): specjalista w zakresie wytrzymałości materiałów, maszyn i technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych (t. 1, s. 187)
 54. BRATKOWSKI Władysław (1882-1966): specjalista w zakresie mechanicznej technologii włókna, twórca polskiego włókiennictwa akademickiego, nowator (t. 1, s. 188)
 55. BRETSZNAJDER Stanisław (1907-1967): chemik, specjalista w dziedzinie technologii i inżynierii chemicznej (t. 1, s. 192)
 56. BRODOWSKI Aleksander Paweł (1856-1899): inżynier, budowniczy kolei w Brazylii (t. 1, s. 197)
 57. BRODOWSKI Karol Józef (1869-1937): inżynier budowlany, budowniczy kolei w Brazylii i elektrowni wodnych w Szwajcarii (t. 1, s. 197)
 58. BROSZKO Michał (1880-1954): specjalista w dziedzinie hydromechaniki, konstruktor turbin wodnych (t. 1, s. 200)
 59. BROŻEK (Broscius) Jan (1585-1652): matematyk, astronom, teolog (t. 1, s. 204)
 60. BRYLING Gustaw (1871-1961): inżynier technolog, konstruktor kolejowych pojazdów szynowych, logistyk (t. 1, s. 209)
 61. BUDRYK Witold (1891-1958): górnik, specjalista w zakresie przeróbki mechanicznej, eksploatacji z podsadzką płynną, wentylacji kopalń (t. 1, s. 217)
 62. BUJNICKI Nestor (ok. 1863-1914): inżynier wojskowy, wybitny fortyfikator (t. 1, s. 221)
 63. BUKOWSKI Bronisław (1893-1965): inżynier budowlany, twórca polskiej szkoły technologii betonu (t. 1, s. 226)
 64. BURZYŃSKI Włodzimierz Stanisław (1900-1970): twórca oryginalnych koncepcji w dziedzinie mechaniki teoretycznej, znany także z działalności inżynierskiej (t. 1, s. 227)
 65. BUZEK Jerzy Jan (1874-1939): metalurg, odlewnik, twórca teorii procesu żeliwiakowego (t. 1, s. 229)
 66. CHOBRZYŃSKI Karol Jan Piotr (1809-1883): inżynier kolejowy, wynalazca (t. 1, s. 246)
 67. CHODASIEWICZ Robert Adolf (1832-1896): inżynier i topograf wojskowy (t. 1, s. 247)
 68. CHRÓŚCIKOWSKI Samuel (1730-1799): pijar, nauczyciel (t. 1, s. 253)
 69. CHRZANOWSKI Tadeusz (1822-1892): inżynier komunikacji, budowniczy kolei i mostów (t. 1, s. 254)
 70. CHWALIBÓG Marian Roch (1902-1983): inżynier mechanik, specjalista w zakresie elementów maszyn włókienniczych, innowator (t. 1, s. 258)
 71. CIBOROWSKI Janusz Wojciech (1918-1986): chemik, współtwórca polskiej szkoły inżynierii chemicznej (t. 1, s. 265)
 72. CIENKOWSKI Leon (1822-1887): pionier protozoologii i mikrobiologii w Rosji, nauczyciel A. Wrześniowskiego (t. 1, s. 270)
 73. CIOŁEK Gerard Antoni (1909-1966): architekt, historyk sztuki ogrodowej i planista ogrodów (t. 1, s. 274)
 74. CONRADT Israel (1634-1715): lekarz, fizyk i chemik (t. 1, s. 277)
 75. CUNITIA (Cunitz, Kunic) Maria (1610-1664): astronom (t. 1, s. 277)
 76. CYBULSKI Napoleon Nikodem (1854-1919): fizjolog, endokrynolog, twórca krakowskiej szkoły fizjologicznej (t. 1, s. 278)
 77. CZARNOCKI Stefan (1878-1947): inżynier górniczy, geolog złożowy (t. 1, s. 284)
 78. CZEKANOWSKI Aleksander Piotr (1833-1876): geolog, zesłaniec, badacz środk. i pn. Syberii (t. 1, s. 291)
 79. CZERSKI Jan Stanisław Franciszek (1845-1892): geolog i paleontolog, zesłaniec (t. 1, s. 297)
 80. CZERWIŃSKI Wacław (1900-1988): inżynier mechanik, konstruktor szybowców i samolotów, wynalazca (t. 1, s. 299)
 81. CZOCHRALSKI Jan (1885-1953): metaloznawca, chemik, fizyk (t. 1, s. 302)
 82. CZUBIŃSKI Zygmunt (1912-1961): botanik, ekolog i geograf roślin, briolog (t. 1, s. 304)
 83. CZYŻEWSKI Mikołaj (1890-1954): metalurg, specjalista w zakresie odlewnictwa i koksownictwa (t. 1, s. 305)
 84. DĘBSKI Włodzimierz Marian (1921-1989): specjalista w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (polimerów) (t. 1, s. 323)
 85. DMOCHOWSKI Władysław (1877-1952): inżynier kolejowy, specjalista w dziedzinie fundamentowania (t. 1, s. 330)
 86. DOBROWOLSKI Michał Ludwik (1853-1929): farmaceuta, pionier przemysłu farmaceutycznego w Galicji (t. 1, s. 331)
 87. DOHRN Maria (1856-1918): poliglotka, tłumaczka, zoolog (t. 1, s. 334)
 88. DOLIWO-DOBROWOLSKI Michał (1862-1919): elektrotechnik, uczony i wynalazca pionier systemu prądu trójfazowego (t. 1, s. 337)
 89. DOMASZEWICZ Aleksander (1846-1906): budowniczy kolei (t. 1, s. 341)
 90. DORABIALSKA Alicja (1897-1975): specjalistka w zakresie chemii fizycznej (t. 1, s. 344)
 91. DOWKONTT Jerzy Bohdan (1906-1978): inżynier mechanik, teoretyk i konstruktor maszyn cieplnych (t. 1, s. 346)
 92. DRYL Stanisław (1922-1995): protozoolog, lekarz (t. 1, s. 351)
 93. DU CHÂTEAU Stefan Piotr (1908-1999): architekt, urbanista, konstruktor (t. 1, s. 359)
 94. DYRNA Fryderyk Jerzy (1884-1973): inżynier elektryk, organizator wojsk łączności, dyrektor techniczny rozgłośni w Katowicach, pionier prac nad aparaturą telewizyjną w Polsce (t. 1, s. 370)
 95. DZIERŻOŃ (Dzierżon) Jan (1811-1906): pszczelarz, odkrywca partenogenezy u pszczół, konstruktor nowoczesnego ula (t. 1, s. 372)
 96. DZIĘDZIELEWICZ Józef (1844-1918): prawnik i entomolog (t. 1, s. 376)
 97. EBERMAN Ludwik Tadeusz (1885-1945): inżynier mechanik, wybitny konstruktor silników spalinowych (t. 1, s. 382)
 98. EILENBERG Samuel (1913-1998): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 385)
 99. ENDERSCH Jan Fryderyk (1705-1769): rytownik, mechanik, kartograf (t. 1, s. 389)
 100. EVANS Tomasz (Thomas Moore) (1794-1837): przedsiębiorca angielski, pionier przemysłu maszynowego w Polsce (t. 1, s. 391)
 101. FALIŃSKI Janusz Bogdan (1934-2004): geobotanik, ekolog, kartograf (t. 1, s. 396)
 102. FAUCK Albert (1842-1919): inżynier górnik i wiertnik, organizator górnictwa naftowego w Galicji, konstruktor, wynalazca (t. 1, s. 399)
 103. FEIGENBAUM Juliusz (1872-1944): pionier fonografii (t. 1, s. 400)
 104. FESZCZENKOCZOPIWSKI Iwan (1884-1949): metaloznawca (t. 1, s. 401)
 105. FIJAŁKOWSKI Józef (1913-2001): inżynier mechanik, konstruktor innowator (t. 1, s. 404)
 106. FILIPCZYŃSKI Leszek (1923-2004): wynalazca, twórca polskiej szkoły ultradźwięków w medycynie (t. 1, s. 406)
 107. FISZDON Władysław (1912-2004): specjalista w zakresie mechaniki lotu oraz mechaniki cieczy i gazów (t. 1, s. 408)
 108. FLECK Ludwik (1896-1961): lekarz, bakteriolog, filozof nauki (t. 1, s. 413)
 109. FORSTER Jerzy (Georg) Adam (1754-1794): przyrodnik, podróżnik (t. 1, s. 419)
 110. FRANKO Z POLSKI (: astronom (t. 1, s. 422)
 111. FREUDENHAMER Godfryd (poł. XVII w.): lekarz, autor mapy województwa poznańskiego (t. 1, s. 422)
 112. FUNK Kazimierz (1884-1967): biochemik, współodkrywca witamin (t. 1, s. 428)
 113. GAJ Jan (1943-2011): fizyk (t. 1, s. 430)
 114. GAJĘCKI Stefan Jerzy (1907-1990): inżynier i mechanik, konstruktor silników przyczepnych do łodzi, pionier sportu motorowodnego w Polsce (t. 1, s. 431)
 115. GĄSECKI Adolf Mateusz (1868-1952): farmaceuta, pionier przemysłu chemiczno-farmaceutycznego (t. 1, s. 440)
 116. GERMAN (Germanus) Marcin (-pred 1656): sztygar, mierniczy, autor planów Wieliczki (t. 1, s. 443)
 117. GETKANT Fryderyk (-1666): inżynier wojskowy, wynalazca w dziedzinie artylerii, kartograf (t. 1, s. 444)
 118. GĘBKA Kazimierz (1938-1999): inżynier metalurg (t. 1, s. 446)
 119. GIEŁDZIK Henryk (1906-1981): inżynier, pionier polskiego przemysłu stoczniowego, współprojektant pierwszego polskiego statku pełnomorskiego SS Olza, projektant pierwszego polskiego rudowęglowca SS Sołdek (t. 1, s. 447)
 120. GILIBERT Jan Emanuel (Jean Emmanuel) (1741-1814): botanik, zoolog, lekarz (t. 1, s. 450)
 121. GINSBERG Aleksander (1871-1911): konstruktor przyrządów optycznych, pionier przemysłu optycznego w Polsce (t. 1, s. 452)
 122. GIRARD Philippe de (1775-1845): wynalazca (t. 1, s. 453)
 123. GLUZIŃSKI Władysław (1914-1991): elektryk, specjalista w zakresie kopalnianych dołowych urządzeń elektrycznych (t. 1, s. 455)
 124. GŁĘBICKI Kazimierz (1906-1993): inżynier mechanik, konstruktor wyposażenia i osprzętu lotniczego (t. 1, s. 458)
 125. GOLASKI Walter Michael (1913-1996): inżynier, konstruktor maszyn tkackich pozwalających na wykonanie protez naczyniowych stosowanych w chirurgii serca (t. 1, s. 469)
 126. GOLDFLAM Samuel (1852-1932): lekarz, neurolog, wybitny diagnosta (t. 1, s. 470)
 127. GOŁĄB Stanisław (1902-1980): matematyk, współtwórca krakowskiej szkoły matematycznej (t. 1, s. 472)
 128. GOŁĘBIEWSKI Alojzy (1927-1987): chemik, twórca krakowskiej szkoły chemii kwantowej (t. 1, s. 473)
 129. GRABDA Jadwiga (1907-1981): zoolog parazytolog (t. 1, s. 478)
 130. GRABOWSKI Czesław (1873-1945): inżynier mechanik, jeden z twórców inżynierii chemicznej w Polsce (t. 1, s. 479)
 131. GRAFF Kazimierz Romuald (1878-1950): astronom (t. 1, s. 480)
 132. GRUSZKA Jerzy (1930-1994): kartograf wojskowy, odkrywca jeziora (t. 1, s. 493)
 133. GRYSZKIEWICZ-TROCHIMOWSKI Eustachy (1888-1971): chemik, wybitny specjalista w dziedzinie środków leczniczych i chemicznych środków bojowych (t. 1, s. 496)
 134. GRZEPSKI Stanisław (1524-1570): matematyk, filolog klasyczny, autor pierwszego polskiego podręcznika geodezji (t. 1, s. 498)
 135. GRZYMEK Jerzy Michał (1908-1990): chemik, wynalazca, twórca metody uzyskiwania tlenku glinu i cementu szybkotwardniejącego (t. 1, s. 503)
 136. GUTOWSKI Roman (1926-2001): specjalista w zakresie mechaniki stosowanej, głównie mechaniki analitycznej i teorii drgań liniowych i nieliniowych (t. 1, s. 509)
 137. GWIAZDOWSKI Aleksander (1883-1956): inżynier mechanik, organizator przemysłu (t. 1, s. 511)
 138. GZOWSKI Kazimierz Stanisław (1813-1898): pionier budowy kolei i stalowych mostów kratowych w Kanadzie (t. 1, s. 512)
 139. HABER Jerzy (1930-2010): fizyko-chemik, twórca ogólnej teorii katalitycznego utleniania węglowodorów na katalizatorach tlenkowych oraz pojęć reakcji utleniania elektrofilowego i nukleofilowego (t. 2, s. 15)
 140. HARAŹNY Jerzy Artur (1920-1986): inżynier mechanik, konstruktor rakiet, specjalista w zakresie prób wytrzymałościowych samolotów (t. 2, s. 23)
 141. HEFTMAN Tadeusz Stefan (1906-1995): utalentowany radiotechnik, krótkofalowiec (t. 2, s. 25)
 142. HELLER Władysław (1890-1946): konstruktor stacji radiowych dla ośrodków regionalnych, dyrektor techniczny i współorganizator Polskiego Radia (t. 2, s. 28)
 143. HESS Kazimierz Konrad (1919-1979): mechanik, specjalista odlewnik (t. 2, s. 34)
 144. HOBLER Tadeusz Józef (1899-1975): chemik, inżynier mechanik, współtwórca podstaw inżynierii chemicznej w Polsce (t. 2, s. 43)
 145. HOBORSKI Antoni Maria (1879-1940): matematyk (t. 2, s. 45)
 146. HOFFMANN Alfons (1885-1963): twórca systemu elektroenergetycznego, pionier grzejnictwa elektrycznego (t. 2, s. 50)
 147. HOŁYŃSKI Stanisław (1880-1937): chemik, współtwórca przemysłowej metody otrzymywania chloropikryny (t. 2, s. 53)
 148. HÜCKEL (Hueckel) Stanisław Maria (1911-1980): specjalista w zakresie budowy portów, fundamentowania podwodnego i mechaniki gruntów (t. 2, s. 65)
 149. HULANICKI Andrzej (1933-2008): matematyk (t. 2, s. 66)
 150. HUPERT Juliusz (1910-1995): inżynier radiotechnik, wynalazca (t. 2, s. 68)
 151. HUREWICZ Witold (1904-1957): matematyk (t. 2, s. 69)
 152. IBJAŃSKI Wacław (1843-1893): budowniczy mostów, nowator (t. 2, s. 72)
 153. IWANOWSKA Wilhelmina (1905-1999): astronom (t. 2, s. 76)
 154. JABŁOŃSKI Aleksander (1898-1980): fizyk (t. 2, s. 78)
 155. JACHIMOWICZ Szymon (1875-1954): inżynier mechanik, technolog, konstruktor obrabiarek (t. 2, s. 80)
 156. JAHN Alfred (1915-1999): geograf, geomorfolog i polarnik (t. 2, s. 84)
 157. JAKIMIUK Wsiewołod Jan (1902-1991): inżynier lotniczy, konstruktor samolotów w Polsce, Francji, Kanadzie i Wielkiej Brytanii (t. 2, s. 86)
 158. JANCZEWSKI GLINKA Edward (1846-1918): botanik systematyk, anatom, morfolog, badacz glonów i grzybów, pionier naukowego ogrodnictwa w Polsce (t. 2, s. 94)
 159. JANISZEWSKI Michał Antoni (1901-1984): kartograf, geograf regionalny i dydaktyk geografii (t. 2, s. 102)
 160. JANKOWSKI Jerzy (1920-1986): konstruktor motocykli i samochodów, sportowiec (t. 2, s. 106)
 161. JARKOWSKI Jan (1844-1902): inżynier technolog, wynalazca, nowator, pionier aerodynamiki eksperymentalnej (t. 2, s. 108)
 162. JARKOWSKI Witold (1875-1918): inżynier technolog, wynalazca (t. 2, s. 110)
 163. JASKOWSKI Michael C. (1922-1990): chemik, wynalazca (t. 2, s. 114)
 164. JAŚKIEWICZ Jan Dominik Piotr (1749-1809): lekarz, chemik (t. 2, s. 117)
 165. JAWŁOWSKI Hieronim (1887-1977): zoolog (t. 2, s. 121)
 166. JEDLIŃSKI Jan Zbigniew (1922-2008): chemik, twórca śląskiej szkoły polimerów (t. 2, s. 124)
 167. JELLONEK Andrzej Stanisław (1907-1998): inżynier radiotechnik, pionier miernictwa cyfrowego (t. 2, s. 126)
 168. JONSTON Jan (1603-1675): lekarz, filozof, przyrodnik (t. 2, s. 136)
 169. JOSZT Kazimierz (1931-2001): mechanik, specjalista w zakresie metaloznawstwa i przetwórstwa metali nieżelaznych (t. 2, s. 139)
 170. JUNDZIŁŁ Stanisław Bonifacy (1761-1847): przyrodnik, głównie botanik (t. 2, s. 142)
 171. JUSZKIEWICZ Roman Aleksander (1952-2012): fizyk, astrofizyk, kosmolog (t. 2, s. 146)
 172. KAC Marek (Mark) (1914-1984): matematyk (t. 2, s. 147)
 173. KACZMARZ Stefan Marian (1895-1939): matematyk (t. 2, s. 149)
 174. KADER-KADARAS Bronisław (1863-1937): lekarz, chirurg (t. 2, s. 152)
 175. KALANDYK Stanisław (1885-1940): fizyk i fizykochemik (t. 2, s. 153)
 176. KALINOWSKI Jan (ok. 1860-1941): podróżnik i zoolog (t. 2, s. 155)
 177. KALINOWSKI Stanisław (1873-1946): fizyk (t. 2, s. 156)
 178. KALISKI Sylwester Damazy (1925-1978): specjalista w zakresie mechaniki stosowanej i fizyki technicznej, pionier prac nad laserową kompresją plazmy, nowator w dziedzinie akustyki, wojskowy (t. 2, s. 157)
 179. KAMIEŃSKI Michał (1879-1973): astronom (t. 2, s. 162)
 180. KAMIŃSKI Stanisław (1936-1991): główny konstruktor śmigłowca PZL-Sokół (t. 2, s. 163)
 181. KARDASZEWICZ Jerzy (1926-1991): elektrotechnik, specjalista w zakresie napędu i automatyki, wynalazca (t. 2, s. 165)
 182. KASPER (Kasprzyk) Witold A. (1908-1994): aerodynamik i pilot, twórca tzw. profilu Kasprzyka (Kasperwing) (t. 2, s. 175)
 183. KAWECKI Henry Casimir (Henryk Kazimierz) (1912-1973): chemik, przemysłowiec (t. 2, s. 176)
 184. KAZIMIERCZAK Kazimierz (1880-1946): inżynier mechanik, organizator produkcji lotniczej (t. 2, s. 178)
 185. KĄTCKI Tadeusz Mikołaj (1925-1979): inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie radiolokacji (t. 2, s. 179)
 186. KECKERMANN Bartłomiej (1572-1609): fizyk (t. 2, s. 180)
 187. KEMULA Wiktor Marian (1902-1985): jeden z pionierów nowoczesnej chemii analitycznej w Polsce, współkonstruktor wiszącej elektrody rtęciowej (t. 2, s. 183)
 188. KIELICH Stanisław (1925-1993): fizyk (t. 2, s. 188)
 189. KIRCHNER Werner Ryszard (1918-2008): chemik, specjalista w dziedzinie paliw rakietowych, wynalazca systemu kierowania ciągiem w silnikach rakietowych na paliwo stałe wykorzystanych w programach Polaris i Minuteman (t. 2, s. 195)
 190. KLIMASZEWSKI Mieczysław Marian (1908-1995): geograf, geomorfolog (t. 2, s. 203)
 191. KLUK Jan Krzysztof (ok. 1739-1796): ksiądz, pisarz przyrodniczo-gospodarczy, botanik, kartograf (t. 2, s. 210)
 192. KLUZ Tomasz (1897-1987): pionier stosowania betonów wstępnie sprężonych i prefabrykacji budowlanej w Polsce, nowator w tych dziedzinach (t. 2, s. 212)
 193. KŁOŚ Czesław (1881-1957): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie budownictwa przemysłowego (t. 2, s. 214)
 194. KNASTER Bronisław (1893-1980): matematyk, lekarz, współtwórca warszawskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 216)
 195. KOCHAŃSKI Adam Adamandy (1631-1700): matematyk, astronom, filozof, konstruktor zegarów i maszyn matematycznych (t. 2, s. 218)
 196. KOCJAN Antoni (1902-1944): konstruktor szybowców, działacz wywiadu AK podczas okupacji znany z udziału w akcji rozszyfrowywania tajemnicy pocisków V1 i V2 (t. 2, s. 222)
 197. KOŁOS Włodzimierz (1928-1996): twórca warszawskiej szkoły chemii kwantowej (t. 2, s. 227)
 198. KOMARZEWSKI Jan Chrzciciel (1744-1810): wojskowy, mineralog, nowator zajmujący się transferem do Polski zdobyczy rewolucji przemysłowej (t. 2, s. 229)
 199. KONOPINSKI Emil John (1911-1990): fizyk jądrowy, współtwórca amerykańskich bomb jądrowej i termojądrowej (t. 2, s. 232)
 200. KONORSKI Jerzy (1903-1973): wybitny neurofizjolog, lekarz (t. 2, s. 234)
 201. KOPCZYNSKI John F. (1917-2005): inżynier mechanik, wynalazca, przemysłowiec, filantrop (t. 2, s. 238)
 202. KOPROWSKI Hilary (1916-2013): lekarz wirusolog, wynalazca (t. 2, s. 243)
 203. KORBEL Stanisław (1882-1956): geograf, kartograf, stenolog (t. 2, s. 245)
 204. KORIOT Józef (1785-1855): inżynier i topograf wojskowy (t. 2, s. 248)
 205. KORKOSZ Frank D. (1902-1987): wynalazca i rzeźbiarz, współbudowniczy planetarium (t. 2, s. 250)
 206. KORNAŚ Jan (1923-1994): botanik fitogeograf, fitosocjolog, systematyk roślin. Prowadził badania w Polsce, Afryce i innych krajach (t. 2, s. 252)
 207. KOSACKI Józef Stanisław (1909-1990): inżynier elektryk, wynalazca elektromagnetycznego wykrywacza min (t. 2, s. 257)
 208. KOŚMIŃSKI Franciszek (1866-1919): lekarz, ginekolog (t. 2, s. 273)
 209. KOWALSKI Marian (1821-1884): astronom (t. 2, s. 281)
 210. KOWNACKI Andrzej (2. poł. XVIII w.): producent broni palnej, konstruktor i wynalazca (t. 2, s. 285)
 211. KOZIEŁ Karol (1910-1996): astronom (t. 2, s. 286)
 212. KOZŁOWSKI Edmund Wojciech (1932-1995): chemik, twórca polskiej szkoły analizy elementarnej (t. 2, s. 287)
 213. KROTKIEWSKI Zygmunt Wiktor (1882-1967): inżynier budowy maszyn, konstruktor urządzeń hutniczych (t. 2, s. 305)
 214. KRUMPEL Fryderyk (Fridrich, Frydrych) Wilhelm (1792-po 1855): mierniczy górniczy, geolog kopalniany (t. 2, s. 312)
 215. KRUPIŃSKI Bolesław (1893-1972): inżynier górnik, organizator górnictwa (t. 2, s. 314)
 216. KRWAWICZ Tadeusz (1910-1988): lekarz okulista (t. 2, s. 318)
 217. KRYSZEWSKI Marian (1925-2005): fizyk i fizykochemik, twórca szkoły naukowej w zakresie badań właściwości polimerów (t. 2, s. 322)
 218. KRZYWOBŁOCKI (Krzywobłocki-Leliwa) Zbigniew Maria (1904-1978): inżynier lotnictwa, profesor aeronautyki i kosmonautyki (t. 2, s. 326)
 219. KSIĄŻKIEWICZ Marian (1906-1981): geolog i paleontolog, twórca polskiej szkoły sedymentologii fliszu (t. 2, s. 327)
 220. KUBARY Jan Stanisław (1846-1896): przyrodnik i etnograf, podróżnik (t. 2, s. 328)
 221. KUBICKI Piotr (1903-1990): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy (t. 2, s. 330)
 222. KUCHARZEWSKI Mieczysław (1920-1993): matematyk (t. 2, s. 333)
 223. KUCZMA Marek (1935-1991): matematyk (t. 2, s. 335)
 224. KUDELSKI Stefan (1929-2013): elektronik, samouk, konstruktor znakomitych, profesjonalnych magnetofonów (t. 2, s. 336)
 225. KULESZA Andrzej Olgierd (1923-2012): architekt, konstruktor budowlany (t. 2, s. 342)
 226. KURYŁOWICZ Włodzimierz (1910-1991): lekarz, mikrobiolog, badacz taksonomii, genetyki i metabolizmu drobnoustrojów, współtwórca polskiego przemysłu antybiotycznego (t. 2, s. 351)
 227. KWIECIŃSKI Jan (1938-2003): fizyk (t. 2, s. 358)
 228. LAMBOR Julian (1901-1973): inżynier hydrotechnik i hydrolog (t. 2, s. 359)
 229. LASOTA Andrzej Aleksander (1932-2006): matematyk (t. 2, s. 363)
 230. LAUB Jakub (1884-1962): fizyk, dyplomata (t. 2, s. 365)
 231. LEBIEDZIŃSKI Piotr (1860-1934): chemik technolog, pionier przemysłu fotochemicznego w Polsce, nowator w zakresie techniki fotograficznej (t. 2, s. 366)
 232. LEJA Franciszek (1885-1979): matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej (t. 2, s. 369)
 233. LEWANDOWSKI Tadeusz (1930-1987): współtwórca pierwszych polskich układów sterowania numerycznego i komputerowego obrabiarkami do skrawania metali (t. 2, s. 380)
 234. LEWI Ludwik (1853-1927): inżynier kolejowy, konstruktor parowozów (t. 2, s. 382)
 235. LEWICKI Jan Antoni (1815-1882): inżynier kolejowy, budowniczy pierwszej kolei alpejskiej (t. 2, s. 382)
 236. LIBUŚ Włodzimierz Ryszard (1928-1983): twórca polskiej szkoły chemii fizycznej roztworów (t. 2, s. 385)
 237. LICHTENSTEIN Leon (1878-1933): fizyk, matematyk (t. 2, s. 387)
 238. LILIENFELD Juliusz Edgar (1882-1963): fizyk, wynalazca, pionier badań nad półprzewodnikami (t. 2, s. 389)
 239. LISIKIEWICZ Józef (1738-1822): pedagog, fizyk (t. 2, s. 397)
 240. LISOWSKI Stanisław (1924-2002): botanik, florysta, taksonom roślin, fitosocjolog (t. 2, s. 398)
 241. LITWINISZYN Jerzy (1914-2000): specjalista z zakresu mechaniki stosowanej, mechaniki górotworu i mechaniki płynów (t. 2, s. 398)
 242. LOFERSKI Joseph John (1925-1997): elektrotechnik, pionier energetyki słonecznej (t. 2, s. 401)
 243. LUTOWSKI Wojciech Zdzisław (1809-1871): mechanik, wynalazca, budowniczy (t. 2, s. 408)
 244. ŁAPIŃSKI Marian (1909-1992): inżynier elektronik, specjalista w zakresie miernictwa i telekomunikacji (t. 2, s. 411)
 245. ŁOJASIEWICZ Stanisław Maria (1926-2002): matematyk (t. 2, s. 414)
 246. ŁOPUSZYŃSKI Wacław Marian, (1856-1929): inżynier kolejowy, konstruktor parowozów (t. 2, s. 421)
 247. MACIEJ z Miechowa, zw. Miechowitą (ok. 1457-1523): geograf, historyk, lekarz (t. 3, s. 16)
 248. MAKOWSKI (Sarjusz-Makowski) Arnold Artur Edward (1876-1943): inżynier górniczy, geolog, paleontolog (t. 3, s. 28)
 249. MAKOWSKI Tomasz (XVI/XVII w.): kartograf, rytownik (t. 3, s. 31)
 250. MAKOWSKI Zygmunt Stanisław (1922-2005): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie konstrukcji przestrzennych (t. 3, s. 32)
 251. MAŁACHOWSKI Bronisław (1872-1934): inżynier technolog, konstruktor parowozów (t. 3, s. 41)
 252. MAMLOK Jakub (1885-1924): inżynier elektryk, konstruktor i budowniczy radiostacji (t. 3, s. 45)
 253. MARCIN KRÓL z Żurawicy (z Przemyśla, de Polonia) (ok. 1422-przed 1454): astronom, matematyk, lekarz (t. 3, s. 54)
 254. MARCINKIEWICZ Józef (1910-1940): matematyk (t. 3, s. 55)
 255. MARCZEWSKI (Szpirlajn) Edward (1907-1976): matematyk (t. 3, s. 58)
 256. MARKOWSKI Józef Antoni (1874-1947): lekarz, anatom (t. 3, s. 61)
 257. MATHISSON Myron (1897-1940): fizyk (t. 3, s. 64)
 258. MATZKA Wincenty (1879-): chemik, wynalazca niskotemperaturowej metody konserwacji żywności (t. 3, s. 65)
 259. MAYER Karol Hieronim (1882-1946): nowator w zakresie rentgenodiagnostyki i radioterapii (t. 3, s. 66)
 260. MAZIARSKI Stanisław Wincenty (1873-1956): lekarz, histolog (t. 3, s. 68)
 261. MAZUR Józef (1896-1977): fizyk (t. 3, s. 70)
 262. MAZUR Marian (1909-1983): inżynier elektryk, automatyk; pionier badań cybernetycznych w Polsce (t. 3, s. 71)
 263. MELANOWSKI Leo (Leon) (1860-1932): konstruktor samochodowy (t. 3, s. 81)
 264. MERTENS Franciszek Karol Józef (1840-1927): matematyk (t. 3, s. 85)
 265. METZELL Ludwik Chrystian (1764-1848): inżynier (t. 3, s. 87)
 266. MICHALSKI Aleksander (1855-1904): geolog i paleontolog. Wywodził się z podolskiej rodziny ziemiańskiej (t. 3, s. 91)
 267. MIERNIK Krzysztof Edmund (1953-2001): inżynier elektronik, specjalista i uznany autorytet międzynarodowy w dziedzinie technologii plazmowych (t. 3, s. 93)
 268. MIĘSOWICZ Marian (1907-1992): fizyk (t. 3, s. 99)
 269. MIĘSOWICZ Michał (1864-1938): mistrz zegarmistrzowski i przedsiębiorca, twórca jedynej dotychczas polskiej wytwórni zegarów wieżowych (t. 3, s. 101)
 270. MIKINA Stanley Joseph (Stanisław Józef) (1906-1996): wynalazca w dziedzinie techniki wojskowej (t. 3, s. 101)
 271. MIKUSIŃSKI Jan (1913-1987): matematyk (t. 3, s. 107)
 272. MIODOŃSKI Jan Józef (1902-1963): chirurg, otolaryngolog (t. 3, s. 117)
 273. MISZTAL Franciszek (1901-1981): inżynier mechanik, konstruktor samolotów i wynalazca ich elementów (t. 3, s. 119)
 274. MLAK Włodzimierz (1931-1994): matematyk (t. 3, s. 121)
 275. MOCARSKI Zenon R. (1930-2012): wynalazca i przemysłowiec (t. 3, s. 125)
 276. MOKRZYCKI (Andrew) Gustaw Andrzej (1894-1992): inżynier mechanik, specjalista z zakresu budowy samolotów i organizacji produkcji lotniczej (t. 3, s. 129)
 277. MORANDO Bernardo (Morandi Bernardino) (ok. 1540-ok. 1601): architekt, twórca Zamościa (t. 3, s. 133)
 278. MRAJSKI Władysław Paweł (1893-1963): inżynier mechanik, konstruktor (t. 3, s. 142)
 279. NARONOWICZ-NAROŃSKI Józef (ok. 1610-1678): kartograf, inżynier, autor pierwszego podręcznika fortyfikacji w języku polskim (t. 3, s. 154)
 280. NAUMIENKO Teodor (1903-1987): topograf wojskowy, kartograf (t. 3, s. 161)
 281. NAWROT Cezary Tadeusz (1931-2004): inżynier, projektant form przemysłowych (t. 3, s. 163)
 282. NAX Jan Ferdynand (1736-1810): architekt, budowniczy budowli wodnych, ekonomista (t. 3, s. 165)
 283. NETREBSKI Wojciech Jan (1811-1866): inżynier mechanik, konstruktor maszyn i urządzeń, głównie rolniczych, oraz projektant i wykonawca instalacji budowlanych, przedsiębiorca (t. 3, s. 170)
 284. NEUMARK Stefan (1897-1967): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie mechaniki lotu (t. 3, s. 174)
 285. NIEMIERKO Włodzimierz (1897-1985): biochemik (t. 3, s. 177)
 286. NIEPRZECKI Jan (1718-1750): ksiądz jezuita, nauczyciel, kartograf (t. 3, s. 179)
 287. NIKODYM Otto Marcin (1889-1974): matematyk (t. 3, s. 189)
 288. NOMARSKI Jerzy (1919-1997): optyk, wynalazca (t. 3, s. 193)
 289. NOWACKI Paweł Jan (1905-1979): elektryk, automatyk, wynalazca w zakresie techniki radarowej i fizyk jądrowy (t. 3, s. 195)
 290. NOWACKI Witold (1911-1986): wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki stosowanej, mechaniki budowli, teorii sprężystości i termosprężystości (t. 3, s. 198)
 291. NOWAK Julian Ignacy (1865-1946): bakteriolog, lekarz, weterynarz (t. 3, s. 201)
 292. NOWOROLSKI Stanisław Marcin (1891-1946): radiotechnik (t. 3, s. 210)
 293. NUNBERG Marian Stanisław (1896-1986): entomolog (t. 3, s. 211)
 294. OCHĘDUSZKO Stanisław Piotr (1899-1969): specjalista w zakresie maszyn cieplnych (t. 3, s. 216)
 295. OKARMUS Władysław (1922-1987): inżynier mechanik, konstruktor szybowców (t. 3, s. 224)
 296. OLSZEWSKI Karol Stanisław (1846-1915): chemik i fizyk (t. 3, s. 233)
 297. OLSZEWSKI Stanisław (1858-1929): budowniczy kolei i konstrukcji stalowych, głównie mostów (t. 3, s. 236)
 298. OPALSKI Adam (1897-1963): lekarz, neurolog (t. 3, s. 236)
 299. OPIAL Zdzisław (1930-1974): matematyk (t. 3, s. 239)
 300. OSIŃSKI (Kazimierz) Józef Herman (1738-1802): pijar, nauczyciel, fizyk i chemik (t. 3, s. 249)
 301. OTOLSKI Szymon Stefan (1878-1950): farmaceuta, chemik, organizator polskiego przemysłu farmaceutycznego (t. 3, s. 250)
 302. PACHOŁOWIECKI Stanisław, pierwotne nazwisko: Pachołowic (2. poł. XVI w.): kartograf (t. 3, s. 251)
 303. PACZYŃSKI Bohdan Krzysztof (1940-2007): astronom (t. 3, s. 253)
 304. PARNAS Jakub Karol (1884-1949): chemik, pionier polskiej biochemii, twórca lwowskiej szkoły biochemicznej (t. 3, s. 259)
 305. PASSENDORFER Edward Władysław (1894-1984): geolog i paleontolog (t. 3, s. 260)
 306. PAWŁOWSKI Janusz (1924-1989): inżynier konstruktor nadwozi samochodowych (t. 3, s. 271)
 307. PAWŁOWSKI Stanisław (1882-1940): geograf, geomorfolog, geolog (t. 3, s. 273)
 308. PAWŁOWSKI Stanisław Jan (1896-1990): wynalazca, założyciel wytwórni bakelitu i materiałów ciernych (t. 3, s. 276)
 309. PELCZAR Andrzej Maria (1937-2010): matematyk (t. 3, s. 281)
 310. PIASECKI Frank Nicholas (1919-2008): polskiego pochodzenia inżynier konstruktor amerykańskich śmigłowców (t. 3, s. 286)
 311. PIĄTKOWSKI Felicjan Zygmunt (1908-2004): kartograf, poligraf (t. 3, s. 290)
 312. PIENIĄŻEK Szczepan Aleksander (1913-2008): biolog, pomolog, sadownik (t. 3, s. 293)
 313. PIONNIER Karol Aimé (1913-1984): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów samochodowych, organizator przemysłu (t. 3, s. 303)
 314. PIOTR GASZOWIEC (ok. 1430-1474): astronom, lekarz (t. 3, s. 305)
 315. PLĄSKOWSKI Zbigniew (1921-2009): inżynier mechanik lotnictwa (t. 3, s. 307)
 316. PLEITNER Jan (Johann) (ok. 1600-1664): inżynier wojskowy (t. 3, s. 309)
 317. PLIŚ Andrzej Juliusz (1929-1991): matematyk (t. 3, s. 311)
 318. PLUTA Maksymilian (1929-2002): fizyk, konstruktor specjalistycznych urządzeń mikroskopowych, specjalista w zakresie mikrointerferometrii, holografii i optyki fourierowskiej (t. 3, s. 313)
 319. POCZOBUT-ODLANICKI Marcin (1728-1810): astronom (t. 3, s. 316)
 320. PODBIELNIAK Władysław Józef (Walter Joseph) (1899-1978): chemik, producent aparatury chemicznej (t. 3, s. 318)
 321. PODGÓRSKI Mikołaj (1887-1918): oficer marynarki rosyjskiej, który odznaczył się praktyczną pomysłowością techniczną podczas obrony twierdzy Port Artur (t. 3, s. 321)
 322. PODHORSKI-OKOŁÓW Zygmunt (1902-1962): inżynier mechanik, konstruktor silników, pionier przemysłu motoryzacyjnego w Polsce (t. 3, s. 322)
 323. PODSĘDKOWSKI Jerzy (1900-1962): inżynier mechanik, wynalazca (t. 3, s. 326)
 324. POGRABKA (Pograbius) Andrzej (ok. 1540-ok. 1602): lekarz, autor mapy Polski (t. 3, s. 330)
 325. POLAK Adolf (1890-1967): inżynier mechanik, konstruktor maszyn parowych i silników spalinowych (t. 3, s. 332)
 326. POMIANOWSKI Karol Michał (1874-1948): hydrotechnik (t. 3, s. 341)
 327. POPŁAWSKI Stefan Jan (Poplawski Stephen John) (1885-1956): mechanik, wynalazca pierwszego miksera kuchennego (t. 3, s. 345)
 328. PORCZYŃSKI Zbigniew Karol (Charles Zbigniew CarrollPorczynski) (1919-1998): inżynier chemik, specjalista w dziedzinie materiałów odpornych na wysoką temperaturę (t. 3, s. 345)
 329. POTOCKI Paweł (1879-1932): inżynier budownictwa wodnego, pionier wydobywania ropy naftowej spod dna morskiego (t. 3, s. 348)
 330. POTYRAŁA Aleksander (1902-1964): inżynier okrętownictwa, współtwórca i pierwszy dyrektor Polskiego Rejestru Statków (t. 3, s. 350)
 331. PRĘGOWSKI Zdzisław Jerzy (1912-1998): architekt, wynalazca, malarz, rzeźbiarz, tenor operowy, filantrop (t. 3, s. 357)
 332. PUDŁOWSKI Stanisław (ok. 1597-1645): matematyk, fizyk, astronom (t. 3, s. 366)
 333. RAJSKI Czesław Wacław (1905-1992): inżynier elektronik, specjalista w zakresie elektrotechniki teoretycznej, teorii obwodów i systemów, cybernetyki, teorii informacji, pionier wprowadzania elektronowych maszyn cyfrowych (t. 3, s. 388)
 334. RASIOWA Helena (1917-1994): matematyczka (t. 3, s. 391)
 335. RECHNIEWSKI Wacław Kamil (1861-1924): inżynier elektryk, uczony i wynalazca, konstruktor maszyn elektrycznych prądu stałego oraz transformatorów (t. 3, s. 401)
 336. RECZYŃSKI Czesław (1878-1936): fizyk (t. 3, s. 403)
 337. REICHSTEIN Tadeusz (1897-1996): biochemik, pteridolog; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (t. 3, s. 408)
 338. REJEWSKI Marian Adam (1905-1980): matematyk kryptolog, pogromca Enigmy (t. 3, s. 412)
 339. RELIGA Eugeniusz Zbigniew (1938-2009): kardiochirurg, polityk (t. 3, s. 413)
 340. RIDOLFINO (Ridolfini) Domenico Camerte (1533-1584): włoski inżynier wojskowy, wynalazca (t. 3, s. 417)
 341. RIEDEL Adolf (1930-2010): zoolog (malakolog), systematyk, faunista i zoogeograf (t. 3, s. 417)
 342. RODEWALD Władysław Jarosław (1922-1997): inżynier chemik, specjalista w zakresie analizy i syntezy organicznych związków naturalnych o działaniu biologicznym (t. 3, s. 421)
 343. RODZIEWICZ Włodzimierz (1909-1976): chemik, twórca szkoły naukowej (t. 3, s. 422)
 344. RODZIEWICZ-BIELEWICZ Antoni (1870-1923): inżynier metalurg, specjalista technologii walcowania oraz maszyn hutniczych (t. 3, s. 423)
 345. ROEHR Zbysław Maciej (1902-1970): wynalazca strzykawki jednorazowej, przemysłowiec (t. 3, s. 424)
 346. ROGIŃSKI Antoni (1875-1942): inżynier technolog, specjalista w zakresie turbin parowych i silników cieplnych oraz zagadnień normalizacji (t. 3, s. 431)
 347. ROST August G.H. (-1856): wiertnik, geolog (t. 3, s. 447)
 348. ROTBLAT Józef (1908-2005): fizyk, działacz społeczno-polityczny (t. 3, s. 452)
 349. ROTKIEWICZ Wilhelm Oswald (1906-1983): inżynier radiotechnik (t. 3, s. 457)
 350. ROZEN (Zamara Rozen) Zygmunt (1874-1936): geolog, mineralog i petrograf (t. 3, s. 460)
 351. RÓŻYCKI Jan (1909-2005): geodeta, kartograf (t. 3, s. 462)
 352. RUBINOWICZ Wojciech (1889-1974): fizyk (t. 3, s. 467)
 353. RUBINOWSKI Zbigniew (1929-1997): geolog, alpinista, polarnik (t. 3, s. 469)
 354. RUDAWSKI Tadeusz Eugeniusz (1901-1966): inżynier mechanik, konstruktor (t. 3, s. 470)
 355. RUDLICKI Jerzy Stanisław (1893-1977): inżynier mechanik, konstruktor samolotów, twórca usterzenia motylkowego (t. 3, s. 472)
 356. RUMBOWICZ Witold (1882-1945): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, dyrektor i organizator wytwórni lotniczych w Polsce i Turcji (t. 3, s. 478)
 357. RUZIEWICZ Stanisław Leon (1889-1941): matematyk (t. 3, s. 486)
 358. RYBKA Eugeniusz (1898-1988): astronom, historyk astronomii (t. 3, s. 488)
 359. RYKA Wacław (1931-1996): geolog i petrograf (t. 3, s. 493)
 360. RZĄCZYŃSKI Gabriel (1664-1737): jezuita, pedagog, heraldyk, fizjograf (t. 3, s. 500)
 361. SALA Aleksander (1930-1993): inżynier mechanik, specjalista w zakresie techniki rakietowej, podczerwieni, energochłonności obróbki cieplnej (t. 4, s. 17)
 362. SAWICKI Ludomir Juliusz (1884-1928): geograf, geomorfolog, podróżnik, wydawca (t. 4, s. 25)
 363. SAWISTOWSKI (Sawistocki) Henryk (1925-1984): chemik i technolog chemiczny (t. 4, s. 31)
 364. SCHAUDER Juliusz Paweł (1899-1943): matematyk, członek lwowskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 32)
 365. SCHEIDT Franciszek (1759-1807): chemik, przyrodnik (t. 4, s. 34)
 366. SZULTZ (Schulc) August (1798-1853): inżynier wojskowy (t. 4, s. 37)
 367. SERWIŃSKI Mieczysław (1918-1999): jeden z pionierów inżynierii chemicznej i procesowej w Polsce (t. 4, s. 38)
 368. SIEMIENOWICZ (Siemianowicz) Kazimierz h. Ostoja (ok. 1600-po 1651): inżynier wojskowy (t. 4, s. 48)
 369. SILBERSTEIN Ludwik (1872-1948): fizyk, matematyk (t. 4, s. 56)
 370. SIWIŃSKI Jerzy Marian (1908-1990): inżynier elektryk, specjalista w dziedzinie automatyki (t. 4, s. 59)
 371. SKWAREK Roman (1918-2013): inżynier mechanik, konstruktor samochodów, organizator przemysłu (t. 4, s. 73)
 372. SŁOMCZYŃSKI Józef (1902-1983): geodeta, topograf wojskowy (t. 4, s. 77)
 373. SOBOCIŃSKI Bolesław (1906-1980): logik (t. 4, s. 95)
 374. SOBOLSKI Roman (1911-1988): inżynier mechanik, konstruktor dźwignic i żurawi przemysłowych, specjalista budowy i eksploatacji maszyn, szczególnie maszyn roboczych ciężkich (t. 4, s. 97)
 375. SOKOLCOW Dymitr (1873-1945): radiotechnik (t. 4, s. 100)
 376. SOKULSKI Franciszek (1811-1896): twórca zaczątków sieci telegraficznej w imperium tureckim (t. 4, s. 104)
 377. SOLSKI Stanisław (1622-1701): budowniczy maszyn, geodeta, architekt, matematyk, autor pierwszego polskiego podręcznika z dziedziny mechaniki oraz podstaw budowy maszyn (t. 4, s. 106)
 378. SOSNOWSKI Leonard (1911-1986): fizyk (t. 4, s. 113)
 379. STAFFEL (Sztaffel) Izrael Abraham (1814-1885): zegarmistrz, konstruktor i wynalazca (t. 4, s. 124)
 380. STALINGER Eugeniusz Mieczysław (1881-1967): pionier polskiej służby radiokomunikacyjnej, organizator i kierownik wydziału radiotelegrafii i radiokomunikacji w resorcie poczt i telegrafów (t. 4, s. 127)
 381. STANISŁAW POLAK (-po 1514): drukarz polskiego pochodzenia, aktywny w Neapolu, a przede wszystkim w Sewilli (t. 4, s. 128)
 382. STARMACH Karol (1900-1988): botanik, fykolog, zoolog, hydrobiolog, ichtiolog, rybak, znawca inżynierii sanitarnej, działacz społeczny (t. 4, s. 130)
 383. STAROSTECKI Julian Zdzisław (1919-2010): inżynier mechanik, konstruktor systemów obrony antyrakietowej (t. 4, s. 133)
 384. STASIEWICZ Stanisław (1932-2002): elektromechanik, nowator w zakresie uzbrojenia lotniczego (16 patentów) (t. 4, s. 134)
 385. STASZIC Stanisław Wawrzyniec (1755-1826): geolog, filozof, pisarz polityczny, działacz administracyjny i oświatowy, minister stanu, twórca spółdzielczego modelu gospodarki rolnej, ksiądz (t. 4, s. 135)
 386. STEBNICKI Hieronim (1832-1897): generał w służbie rosyjskiej, geodeta i topograf wojskowy, geograf (t. 4, s. 138)
 387. STERNFELD (Szternfeld) Ary Jakub (1905-1980): inżynier mechanik, pionier kosmonautyki (t. 4, s. 152)
 388. STĘPNIEWSKI (Steppy) Wiesław Zenon (1909-1998): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, specjalista od aerodynamiki śmigłowców (t. 4, s. 154)
 389. STODÓŁKIEWICZ Jerzy Stanisław (1933-1988): astronom (t. 4, s. 158)
 390. STOPA Peter Joseph (1953-2006): biochemik, współautor wynalazku testu na anginę (t. 4, s. 159)
 391. STRAMA Stanisław (1931-1984): odlewnik, twórca nowych technologii w odlewnictwie, organizator przemysłu hutniczego (t. 4, s. 160)
 392. STRAŻEWICZ Wacław Jan (1889-1950): farmaceuta i botanik, specjalista w zakresie zielarstwa, twórca teorii dojrzałości wegetatywnej (t. 4, s. 167)
 393. STRAŻYC Wojciech Rajmund (ok. 1610-1650): astronom, matematyk, lekarz (t. 4, s. 169)
 394. STRUMIEŃSKI Olbrycht (1. poł. XVI w.-ok. 1579): mistrz stawiarski, pionier racjonalnego gospodarstwa stawowego i hodowli ryb (t. 4, s. 172)
 395. SUCHARDA Edward (1891-1947): inżynier chemik (t. 4, s. 187)
 396. SYLVIUS Aleksy (1593-po 1651): astronom, konstruktor, matematyk (t. 4, s. 201)
 397. SYREŃSKI Szymon (SYRENIUSZ, SYRENIUS, SYRENNIUS, SACRANUS czyli pochodzący z Oświęcimia) (ok. 1540-1611): lekarz, badacz roślin, autor sławnego Zielnika (t. 4, s. 202)
 398. SZETELA Eugene J. (1926-2000): inżynier, chemik, wynalazca w dziedzinie silników odrzutowych (t. 4, s. 232)
 399. SZEWALSKI Robert (1903-1993): inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie maszyn i urządzeń energetycznych, teorii i budowy turbin (t. 4, s. 233)
 400. SZKLARSKI Ludger (1912-2003): pionier elektryfikacji i automatyzacji górnictwa, pionier polskiej automatyki (t. 4, s. 236)
 401. SZMIELEW Wanda (1918-1976): matematyczka (t. 4, s. 239)
 402. SZPUR Roman (1916-2008): wynalazca, autor innowacji w zakresie techniki laserowej i medycznej (t. 4, s. 245)
 403. SZUMAŃSKI Teofil (1875-1944): geograf kartograf (t. 4, s. 251)
 404. SZYMAŃSKI Stefan (1896-1960): inżynier mechanik, oficer artylerii, konstruktor działa przeciwlotniczego 75 mm (t. 4, s. 256)
 405. SZYMKIEWICZ Dezydery (1885-1948): fitogeograf, pionier ekologii roślin w Polsce oraz matematycznych metod w biologii (t. 4, s. 258)
 406. ŚLIWCZYŃSKI Andrzej (1938-1995): konstruktor statków (t. 4, s. 265)
 407. TARCZYŃSKI Tadeusz Błażej (1908-2005): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 4, s. 285)
 408. TATARA Franciszek (1902-1984): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów szynowych, wynalazca (t. 4, s. 289)
 409. TEISSEYRE Henryk (1903-1975): geolog, geomorfolog (t. 4, s. 292)
 410. TEISSEYRE Wawrzyniec (1860-1939): geolog i paleontolog (t. 4, s. 294)
 411. TENCALLA Constante (1610-1647): architekt, przedstawiciel licznego grona architektów i budowniczych tworzących w stylu barokowym, którzy przybyli do Rzeczypospolitej z pogranicza włosko-szwajcarskiego (t. 4, s. 297)
 412. TRYLIŃSKI Władysław (1878-1956): inżynier komunikacji, nowator w dziedzinie nawierzchni drogowej (t. 4, s. 303)
 413. TRZCIŃSKI Andrzej (1749-1823): fizyk (t. 4, s. 304)
 414. TRZEBIATOWSKI Włodzimierz Jan (1906-1982): inżynier chemik, twórca wrocławskiej szkoły fizyki i chemii ciała stałego (t. 4, s. 305)
 415. TUCHOLSKI Tadeusz (1898-1940): fizykochemik (t. 4, s. 307)
 416. TURSKI Józef Szczęsny (1883-1955): inżynier chemik, organizator polskiego przemysłu barwników syntetycznych, specjalista w dziedzinie syntezy barwników i farbiarstwa (t. 4, s. 313)
 417. TURZO Jan (1437-1508): kupiec, finansista, przedsiębiorca górniczy (t. 4, s. 315)
 418. TYKOCIŃSKI-TYKOCINER Józef (1877-1969): elektrotechnik, pionier dalekosiężnej łączności radiowej oraz filmu dźwiękowego, twórca zetetyki (t. 4, s. 316)
 419. UHORCZAK Franciszek (1902-1981): geograf, kartograf (t. 4, s. 323)
 420. ULAM Stanisław Marcin (1909-1984): matematyk, współtwórca bomby wodorowej (t. 4, s. 326)
 421. URBANIK Kazimierz Augustyn (1930-2005): matematyk (t. 4, s. 328)
 422. URBAŃSKI Jarosław Janusz (1909-1981): zoolog (głównie malakolog) i zoogeograf, zajmował się też paleontologią mięczaków, ochroną przyrody i ekologią (t. 4, s. 330)
 423. URBAŃSKI Tadeusz Leon (1901-1985): chemik technolog, specjalista od materiałów wybuchowych (t. 4, s. 332)
 424. WAKSMUNDZKI Andrzej (1910-1998): fizykochemik (t. 4, s. 342)
 425. WALFISZ Arnold (1892-1962): matematyk (t. 4, s. 344)
 426. WALTER Filip Neriusz (1810-1874): pierwszy polski chemik organik, jeden z twórców polskiej terminologii chemicznej (t. 4, s. 349)
 427. WAPOWSKI Bernard (ok. 1475-1535): kartograf, historyk, znawca astronomii i prawa (t. 4, s. 351)
 428. WARSZEWICZ Józef (1812-1866): ogrodnik, podróżnik, jeden z pierwszych zbieraczy roślin w Ameryce Południowej i Środkowej, odkrywca setek nowych gatunków, m.in. storczyków opisanych przez różnych badaczy (t. 4, s. 353)
 429. WAŻEWSKI Tadeusz (1882-1972): matematyk, przedstawiciel krakowskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 360)
 430. WAŻNY Jerzy (1927-2010): specjalista w dziedzinie organizmów niszczących drewno i środków walki z nimi, twórca polskiej szkoły ochrony drewna i budowli (t. 4, s. 362)
 431. WĄSOWICZ Józef (1900-1964): geograf, kartograf (t. 4, s. 364)
 432. WDOWCZYK Jerzy (1935-1996): fizyk (t. 4, s. 365)
 433. WDOWIARZ Jan (1903-1956): geolog karpacki (t. 4, s. 367)
 434. WDOWIARZ Stanisław (1911-1987): geolog naftowy (t. 4, s. 368)
 435. WERLE Józef (1923-1998): fizyk (t. 4, s. 374)
 436. WERNER Jerzy Romuald (1909-1977): inżynier mechanik, konstruktor pojazdów samochodowych (t. 4, s. 376)
 437. WIELICZKO Konstanty (1856-1927): rosyjski inżynier wojskowy, fortyfikator, generał lejtnant (t. 4, s. 382)
 438. WIERZEJSKI Antoni (1843-1916): hydrobiolog, entomolog (t. 4, s. 385)
 439. WILGAT Tadeusz Kazimierz (1917-2005): geograf, hydrograf (t. 4, s. 388)
 440. WILKOSZ JAN (1931-1999): chemik, technolog, jeden z pionierów syntezy zeolitów w Polsce (t. 4, s. 390)
 441. WILKOSZ Witold Stanisław (1891-1941): matematyk (t. 4, s. 392)
 442. WILNIEWCZYC Piotr (1887-1960): inżynier mechanik, konstruktor nowatorskich typów pistoletów, wynalazca (t. 4, s. 394)
 443. WIŚNIEWSKI Antoni (1717-1774): pijar, pedagog (t. 4, s. 395)
 444. WITELO (Witelon) (ok. 1230-ok. 1292): fizyk, pierwszy uczony z ziem polskich, który stał się powszechnie znany (t. 4, s. 396)
 445. WITOSZYŃSKI Czesław Maciej (1875-1948): inżynier mechanik, konstruktor maszyn, aerodynamik (t. 4, s. 401)
 446. WODZIANICKI Felicjan (XIX/XX w.): inżynier technolog, konstruktor okrętowy i kolejowy, projektant turbin, młynów i elektrowni zakładowych (t. 4, s. 404)
 447. WODZICZKO Adam (1897-1948): botanik, działacz ochrony przyrody (t. 4, s. 405)
 448. WOJCIECH Z BRUDZEWA, Albert z Brudzewa/Brudzewski (ok. 1445-1495): astronom (t. 4, s. 406)
 449. WOJCIECHOWSKI Jerzy Antoni (1931-1995): inżynier chemik, twórca metody dopalania przemysłowych gazów odlotowych (SwingTherm) (t. 4, s. 407)
 450. WOJTUSIAK Roman Józef (1906-1987): entomolog, zoopsycholog, etolog, oceanograf (t. 4, s. 411)
 451. WOLFF Mateusz Nataniel (1724-1784): lekarz i przyrodnik (t. 4, s. 413)
 452. WOŁOSZCZAK Eustachy (1835-1918): geobotanik, badacz flory Austrii, Węgier i Galicji (t. 4, s. 419)
 453. WOŁOSZYŃSKA Jadwiga (1882-1951): botanik, fykolog, paleobotanik, hydrobiolog (t. 4, s. 420)
 454. WÓJCIK Andrzej (1904-1981): metalurg, mechanik precyzyjny (t. 4, s. 422)
 455. WRZEŚNIOWSKI August (1836-1892): badacz z zakresu protozoologii, morfologii i histologii mięczaków, propagator darwinizmu w Polsce, etnograf Podhala (t. 4, s. 428)
 456. WUSATOWSKI Zygmunt (1910-1969): inżynier metalurg, specjalista walcownik (t. 4, s. 432)
 457. WYGRZYWALSKI Marian (1828-1895): lekarz, chirurg, pionier metod antyseptycznych w Polsce (t. 4, s. 433)
 458. WYSOCKI Czesław Jordan (1839-1883): inżynier wojskowy, topograf (t. 4, s. 434)
 459. ZABA Joseph (Żaba Józef) (1898-1982): inżynier górnictwa naftowego (t. 4, s. 438)
 460. ZAKRZEWSKI Aleksander (1799-1866): topograf wojskowy, kartograf i litograf (t. 4, s. 441)
 461. ZAKRZEWSKI Konstanty (1876-1948): fizyk (t. 4, s. 443)
 462. ZALESKI Jan (1869-1932): biochemik (t. 4, s. 444)
 463. ZAND Stefan Józef (1898-1963): inżynier aeronautyki, pionier badań nad akustyką w lotnictwie (t. 4, s. 448)
 464. ZAPAŁOWICZ Hugo (1852-1917): prawnik, botanik, geolog, podróżnik (t. 4, s. 449)
 465. ZARANKIEWICZ Kazimierz Józef (1902-1959): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 451)
 466. ZAREMBA Stanisław (1863-1942): matematyk (t. 4, s. 453)
 467. ZAREMBA Władysław (1924-1997): elektryk, wynalazca (t. 4, s. 456)
 468. ZARYCHTA Apoloniusz (1899-1972): geograf, kartograf, działacz emigracyjny (t. 4, s. 457)
 469. ZAWADOWSKI Witold (1888-1980): lekarz, radiolog (t. 4, s. 458)
 470. ZAWADZKI Jerzy Michał (1926-1997): chemik, autor wielu patentów oraz norm w zakresie ochrony antykorozyjnej (t. 4, s. 459)
 471. ZBROŻEK Jerzy Kazimierz (1913-1966): inżynier mechanik, konstruktor lotniczy, specjalista mechaniki lotu, pilot (t. 4, s. 465)
 472. ZDANIEWSKI (Bobek) August Alfred (1902-1988): inżynier mechanik, konstruktor samolotów (t. 4, s. 466)
 473. ZEH Jan (1817-1897): farmaceuta (t. 4, s. 468)
 474. ZEJSZNER (Zeuschner) Ludwik (1805-1871): geolog, morfolog, ludoznawca (t. 4, s. 469)
 475. ZIELIŃSKI Andrzej (1919-1996): inżynier mechanik, konstruktor obrabiarek i układów hydraulicznych (t. 4, s. 480)
 476. ZIEMBA Stefan (1907-1994): specjalista z zakresu mechaniki technicznej, twórca polskiej szkoły drgań nieliniowych (t. 4, s. 485)
 477. ZIEMBICKI Jan (1909-1969): elektryk, najaktywniejszy pionier krótkofalarstwa i telewizji amatorskiej w Polsce (t. 4, s. 487)
 478. ZIEMECKI Stanisław (1881-1956): fizyk (t. 4, s. 489)
 479. ZIENKIEWICZ Olgierd Cecyl (1921-2009): inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie mechaniki, ważny w skali światowej pionier metody elementów skończonych i jej zastosowań w mechanice budowli (t. 4, s. 490)
 480. ZIENKOWICZ Wiktor Augustyn Antoni (1808-1885): inżynier, wynalazca, przemysłowiec (t. 4, s. 493)
 481. ZONN Włodzimierz (1905-1975): astronom (t. 4, s. 494)
 482. ZOWSKI Thaddeus (Zowski-Zwierzchowski Tadeusz) (1914-2009): inżynier mechanik, projektant turbin (t. 4, s. 495)
 483. ZURZYCKI Jan Adam (1925-1984): fizjolog roślin, biolog komórki (t. 4, s. 499)
 484. ZWIERZCHOWSKI (od 1913 Zowski) Stanisław Jan (1880-1940): inżynier hydrotechnik, wykładowca (t. 4, s. 502)
 485. ZWIERZYCKI Józef (1888-1961): górnik i geolog, dyrektor służby geologicznej w Indiach Holenderskich (t. 4, s. 504)
 486. ZWOLIŃSKI Tadeusz Konstanty (1893-1955): kartograf, speleolog, fotograf, działacz turystyczny (t. 4, s. 505)
 487. ZYGALSKI Henryk (1908-1978): matematyk kryptolog, pogromca Enigmy (t. 4, s. 507)
 488. ZYGMUND Antoni Szczepan (1900-1992): matematyk, przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej (t. 4, s. 508)
 489. ŻALIŃSKI Edmund Ludwik (1849-1909): wojskowy, wynalazca działa pneumatycznego (t. 4, s. 512)
 490. ŻEBRAWSKI Teofil Wincenty (1800-1887): geodeta, kartograf, inżynier budowlany, bibliograf (t. 4, s. 514)
 491. ŻEGLEŃ Kazimierz (Zeglen Casimir) (1869-po 1940): zakonnik, wynalazca tkaniny kuloodpornej, przemysłowiec (t. 4, s. 517)
 492. ŻENCZYKOWSKI Wacław Aleksander (1897-1957): projektant konstrukcji budowlanych, znawca materiałów budowlanych, pionier przekryć łupinowych w Polsce (t. 4, s. 519)
 493. ŻMURKO Wawrzyniec (1824-1889): matematyk, konstruktor przyrządów matematycznych, pochodzenia chłopskiego (t. 4, s. 520)
 494. ŻURAKOWSKI Bronisław (1911-2009): inżynier mechanik, konstruktor samolotów i śmigłowców, pilot doświadczalny (t. 4, s. 523)
 495. ŻURAKOWSKI Janusz (1914-2004): pilot doświadczalny w Wielkiej Brytanii i Kanadzie (t. 4, s. 527)
 496. ŻUREK Witold (1918-2011): włóknoznawca, metrolog, nowator (t. 4, s. 530)
 497. ŻYLIŃSKI Stanisław (1838-1901): geodeta i topograf wojskowy (t. 4, s. 534)
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 29.11.2023.
© 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie