Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Osoby z Wielkiej Genealogii Minakowskiego mające nekrolog w „Kurierze Warszawskim” z lat 1821-1861

Streszczenia biogramów na podstawie książki: Andrzej Tyszka, Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821-1939, tomy I-IV, gdzie zamieszczono wypisy z 18.042 nekrologów zamieszczonych tam w latach 1821-1861.
Sortowanie według nazwiska rodowego (panieńskiego).

Oryginalne wydania „Kuriera Warszawskiego” opublikowane są tutaj: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?id=24121

 1. ELERT (1821)
  żona majętnego właściciela domów w Warszawie; zm. 5 II 1821, obrzęd pog. 7 II 1821 na cm. Powązkowskim
 2. BOBOWA (1821)
  majętna obywatelka Warszawy, bezdzietna; zm. XII 1821, poch. 21 XII 1821
 3. PASZKOWICZ (1821)
  żona podszefa biura w Komisji Rządowej Wojny; zm. IX 1821
 4. ANDRZEJKOWICZOWA (1822)
  przybyła dla kuracji z Litwy do Warszawy, gdzie zm. IX 1822
 5. KALOWA (1822)
  obywatelka Warszawy; zm. 1822
 6. OGRODOWICZOWA (1824)
  małżonka mecenasa; zm. II 1824 w Warszawie
 7. KATASSANOWA (1828)
  żona ppłk., dowódcy pułku dońskiego; zm. 1827 w Landeku w 21 roku życia, eksp. do Kalisza i złożenie zwłok w kośc. Greckim 18 XII 1828, nab. żał. i pog. dnia następnego, poch. na cm. Greckim
 8. FEJERSTEIN (1855)
  zacna małżonka znanego i powszechnie poważanego kupca m. Warszawy, była prawdziwym wzorem cnót małżeńskich i towarzyskich, bogobojność była jej żywiołem, a miłość bliźniego jedyną namiętnością; po kilkuletniej dotkliwej chorobie zm. XII 1855
 9. MIRAMOWA (1855)
  wdowa po niegdy obywatelu m. Warszawy; zm. V 1855
 10. SAX (1857)
  małżonka Gotlieba Sax, obywatela Łowicza i dziedzica dóbr ziemskich; zm. 23 V 1857 w 74 roku życia i po 35 latach małżeńskiego pożycia, wypr. z kośc. Ew.
 11. ADAM (1853)
  braciszek kapucynów warszawskich; zm. 22 V 1853 mając lat 66, w zakonie 42, eksp. dnia następnego do kośc., poch. 24 V 1853 po nab. żał.
 12. FABISIEWICZOWA (1827)
  obywatelka m. Mszczonowa; zm. XI 1827, według wszelkiego prawdopodobieństwa żyła przez lat 113, poch. 15 XI 1827 na cm. w Radziejowicach
 13. Agnieszka RUSZKOWSKA (1830)
  wdowa; zm. 10 III 1830 w domu przy ul. Śliskiej w Warszawie przeżywszy lat 104
 14. Agnieszka GRZYBOWSKA (1840)
  zm. VIII 1840 w domu Tow. Dobroczynności w Warszawie mając lat 108
 15. Agnieszka MILKAMANIEWICZ (1848)
  mężatka; zm. 14 X 1848 w wieku lat 99
 16. Agnieszka TYCZYNOWA (1853)
  uboga; zm. IX 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 81
 17. Agnieszka MARYANCZYCOWA (1857)
  obywatelka; zm. 26 VI 1857 na przedmieściu Piasek w Krakowie licząc 113 lat wieku, na kilka dni przed zgonem była jeszcze zdrową
 18. Aleksandra MAŃKOWSKA (1846)
  żona mjr. b. Wojska Polskiego; zm. 28 VI 1846 przeżywszy lat 65, eksp. 1 VII 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. mąż z familią
 19. Aleksandra BOGOLUBOWA (1851)
  żona dr. med., radcy kolegialnego; zm. 8 VII 1851 przeżywszy lat 36
 20. Anastazja ŁADOWSKA (1848)
  zm. 13 VI 1848 w wieku lat 82
 21. Aniela KOZICKA (1844)
  nab. żał. 30 XI 1844 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. córka Ludwika z Kozickich Neumann wraz ze swoim małżonkiem
 22. Anna MAKAREWICZOWA (1821)
  obywatelka Warszawy; zm. XI 1821, poch. 30 XI 1821
 23. Anna z Bzowskich STRUKÓW (1826)
  inspektorowa policji wydziału VII m.st. Warszawy; zm. 9 XII 1826 w domu przy ul. Leszno nr 657, egzekwie 13 XI 1826 w kośc. Kapucynów, pog. na cm. Powązkowskim, zapr. mąż i córka
 24. Anna KIWAKOWSKA (1829)
  wdowa z parafii Panny Marii w Warszawie, utrzymująca się z emerytury; zm. XI 1829, żyła lat 108, poch. 4 XI 1829
 25. Anna z Kosińskich KRZESZOWA (1834)
  dwukrotna wdowa; zm. 7 XI 1834 w Warszawie mając lat 104
 26. Anna GĄSOWSKA (1835)
  zm. 19 IX 1835 w domu przy ul. Przyrynek nr 1983 w Warszawie mając lat 90
 27. Anna SAKOWSKA (1837)
  zm. 2 X 1837 w 86 roku życia, eksp. 4 X 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 28. Anna z Kamieńskich KIEWLICZ (1839)
  zm. 5 II 1839 w pałacu Potockich przy Krakowskim Przedm. w Warszawie, eksp. 8 II 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 29. Anna JACKOWSKA (1841)
  wdowa; zm. 25 III 1841 w szpitalu miejskim w Warszawie przeżywszy lat 100, eksp. 27 III 1841 z kośc. Najświętszej Marii na cm. Powązkowski
 30. Anna FISCHER (1845)
  wdowa, na trzy tygodnie przed śmiercią z własnego przekonania przeszła z wiary ewangelickiej na wiarę rzymskokatolicką; zm. 30 V 1845 w Łowiczu mając lat 78, poch. 1 VI 1845 tamże
 31. Anna NEUMAN (1846)
  zm. 18 III 1846, eksp. 20 III 1846 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. dzieci
 32. Anna JENDRYCHOWA (1849)
  żona pisarza wojskowego; zm. VII 1849 przeżywszy lat 29
 33. Anna GŁUSZANOWSKA (1850)
  córka Stanisława, małżonka radcy stanu Głuszanowskiego; zm. 25 VIII (6 IX) 1850 w Petersburgu
 34. Anna ŁUBIEŃSKA (1850)
  nab. żał. 10 VI 1850 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostali córka i syn
 35. Antonina PASSAK (1848)
  wdowa; zm. 5 IX 1848 licząc lat 35
 36. Antonina (Elżbieta) PIKULSKA (1852)
  zm. II 1852 w wieku lat 56, przepr. 4 II 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski przy towarzyszeniu męża, dzieci i wnuków oraz zgromadzenia sióstr trzeciego zakonu św. ojca Franciszka Patriarchy
 37. Apolonia FÜLLER (1850)
  wdowa po radcy rachunkowym; zm. II 1850 we Lwowie w wieku lat 75
 38. Barbara SZPAKOWSKA (1848)
  wdowa; zm. 15 IX 1848 mając lat 68
 39. Barbara BATOWSKA (1852)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. w końcu 1851 we Lwowie w wieku lat 73
 40. Barbara z Mystkowskich WIESIOŁOWSKA (1859)
  żona b. oficera b. WP; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 II 1859 w domu nr 399 na Pradze w wieku lat 51, wypr. 26 II 1859 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 41. Brygida TRYLSKA (1840)
  zm. 3 II 1840 w 75 roku życia, eksp. 5 II 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 42. Dorota PROKURAT (1848)
  wdowa rodem ze wsi Dawidy w gub. warszawskiej; zm. 13 XII 1848 na Ordynackiem w Warszawie licząc lat 100, pozostawiła dwoje dzieci, piętnastu wnuków i dwóch prawnuków
 43. Dorota BĄKOWSKA (1v. Witkowska) (1852)
  żona obywatela, b. urzędnika; zm. IX 1852 w domu nr 1565 przy ul. Chmielnej w Warszawie, eksp. 18 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 44. Dorota DEDYCYUSZ (1854)
  uboga; zm. II 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności przeżywszy lat 68
 45. Chrystyna SUCHNER (1v. Lehmann) (1859)
  po ciężkiej chorobie zm. 25 I 1859 przeżywszy lat 60, eksp. 27 I 1859 z kapl. przy cm. Ew.-Aug. w Warszawie na miejsce spoczynku, zapr. pozostały mąż z rodziną
 46. Eleonora z Wanhofów KALIWODOWA (1842)
  wdowa po pierwszym skrzypku orkiestry teatru warszawskiego, kompozytorze i nauczycielu muzyki; zm. XI 1842, wypr. 23 XI 1842 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 47. Elżbieta OMIECIŃSKA (1853)
  wdowa po oficerze b. WP, zm. II 1853 w parafii św. Panny Marii w Warszawie, doczekała 101 lat wieku
 48. Emilia MAJEWSKA (1851)
  żona krawca, zamieszkała w domu nr 663-64 w Warszawie; zm. 3 IX 1851 licząc lat 30
 49. Ewa STAWSKA (1846)
  siostra Bractwa Miłosierdzia św. Rocha w Warszawie; zm. IV 1846, eksp. 23 IV 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, siostry i bracia zechcą ostatnią oddać przysługę z obowiązku powołania swego
 50. Ewa ZIEMLANIKOW (1847)
  wdowa; zm. 21 VIII 1847 w kolonii Boneta w Mokotowie przeżywszy lat 72, eksp. dnia następnego na cm. Ew. w Warszawie, zapr. radca stanu Petrow z żoną i dziećmi
 51. Ewa ANCEWICZ (1848)
  zm. 4 VIII 1848 w Warszawie licząc lat 94
 52. Franciszka z Paprockich ZAJĄCZKOWSKA (1834)
  wdowa po kpt. dawnych Wojsk Polskich poległym na wojnie; zm. 17 XII 1834 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie przeżywszy lat 116, miesięcy 2 i dni 21, w szpitalu pielęgnowana była przez rok, miesięcy 3 i dni 15
 53. Franciszka MACUSKA (1842)
  zm. 13 XII 1842 w domu nr 1245 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 29 roku życia, eksp. 15 XII 1842 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem dzieci
 54. Franciszka z Buksiewiczów FRASIŃSKA (1843)
  zm. 7 VII 1843, eksp. 9 VII 1843 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córka z wnuczkami
 55. Franciszka BRZOSKOWA (1849)
  wdowa, wyrobnica; zm. 22 I 1849 w Warszawie licząc lat 92
 56. Franciszka KOZŁOWSKA (1849)
  wdowa; zm. I 1849 przeżywszy lat 33, eksp. 30 I 1849 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 57. Franciszka KOZŁOWSKA (1852)
  żona nauczyciela szkoły elementarnej; zm. 27 VII 1852 przeżywszy lat 62
 58. Franciszka MICHAŁOWICZOWA (1852)
  wdowa po niegdyś radcy kameralnym; zm. 10 III 1852 we Lwowie w wieku lat 73
 59. Franciszka JADRÓW (1855)
  żona por. korpusu topografów; opatrzona św. sakramentami zm. 24 II 1855, wypr. 26 II 1855 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostały mąż wraz z synem
 60. Gertruda KONOPKOWA (1821)
  zm. 21 XI 1821 przeżywszy lat 76, poch. 24 XI 1821, zostawiła w smutku sześciu synów, cztery córki, sześć synowych, czterech zięciów, sześćdziesięcioro ośmioro wnuków, ośmioro prawnuków i czterech mężów wnuczek
 61. Helena BULIŃSKA (1826)
  babka przy kośc. św. Jana w Warszawie; zm. 18 V 1826, gdy właśnie skończyła 100 lat
 62. Helena SOBCZAK (1828)
  uboga w Tow. Dobroczynności w Warszawie; zm. 11 IV 1828 przeżywszy lat 104
 63. Jadwiga BEDNARSKA (1856)
  uboga; zm. II 1856 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 46
 64. Joanna z Miłaszkiewiczów SZADURSKA (1850)
  żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; zm. 25 XI 1850 w domu nr 375 w Pradze, wypr. 27 XI 1850 na cm. Kamionek, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 65. Julianna KOZERSKA (1850)
  wdowa po Kazimierzu, jubilerze; zm. 16 III 1850 mając lat 102
 66. Julianna WOLSKA (1861)
  wdowa, wyrobnica, zamieszkała pod nr. 2638 przy ul. ródłowej w Warszawie; przybywszy na Pragę zm. nagle 8 IX 1861
 67. Józefa LUK (1847)
  obywatelka; zm. 27 III 1847 w domu nr 2776 przy ul. Aleksandria w Warszawie eksp. 29 III 1847 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka
 68. Józefa WĘGROWSKA (1855)
  uboga; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, żyła lat 77
 69. Józefa PIOTROWSKA (1858)
  praczka zamieszkała w domu pod nr. 210 na Pradze; tknięta apopleksją zm. nagle 28 IV 1858 licząc lat 46
 70. Józefa MIEDZYŃSKA (1861)
  zostająca w służbie pod nr. 1649 przy ul. Furmańskiej w Warszawie; zm. 25 IX 1861 licząc lat 66
 71. Blümchen MERZBACHOWA (1849)
  matka warszawskiego księgarza i wydawcy S. H. Merzbacha; zm. XI 1849 w 75 roku życia
 72. Katarzyna KOSIŃSKA (1824)
  rodem ze wsi Pilaszków w woj. mazowieckim, mieszkanka cyrkułu II m. Warszawy; zm. 3 XI 1824 mając lat 108, zostawiła dwie zamężne córki
 73. Katarzyna SZTYK (1841)
  przez ostatnie lata życia codziennie słuchała mszy św. w kośc. św. Krzyża, gdzie udawała się pieszo; zm. XI 1841 w domu na Tamce w Warszawie w wieku 104 lat, poch. na cm. Powązkowskim
 74. Katarzyna DĄBROWSKA (1842)
  stypendystka instytutu pod nazwą: Szpital Miejski św. Ducha i NMP dla Starych Płci Obiej w Warszawie nr 1884, w którym doznawała opieki od roku 1810; zm. XI 1842, liczyła lat życia 97 i dni 4, odpr. 29 XI 1842 na cm. Powązkowski
 75. Katarzyna DZIARSKA (1848)
  wdowa po rzeźniku; zm. I 1848 we Lwowie licząc lat 102
 76. Katarzyna TOWARNICKA (1849)
  wdowa po proboszczu grekokatolickiego obrządku; zm. na przeł. 1848 i 1849 we Lwowie w wieku lat 54
 77. Katarzyna KASSYANOWA (1853)
  uboga; zm. IV 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności przeżywszy lat 83
 78. Klara KOWALSKA (1849)
  żona majstra stolarskiego w Warszawie; zm. 1 VIII 1849
 79. Krystyna ZALEWSKA (1851)
  wdowa po fabrykancie waty; zm. 21 XII 1851 mając lat 103
 80. Kunegunda ARMUŁOWICZOWA (1830)
  wdowa utrzymująca się z łaski swych dobrodziejów; zm. 26 X 1830 przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 100
 81. Magdalena KREBSOWA (1824)
  służąca w domu Janczewskiego, majstra zgromadzenia rzeźniczego; zm. VI 1824 w domu Janczewskich przy ul. Franciszkańskiej w Warszawie, żyła lat 108
 82. Magdalena JASIŃSKA (1835)
  wdowa, dobra i wierna sługa; zm. 9 I 1835 w domu nr 1931 w Warszawie przeżywszy lat 101, odpr. 11 I 1835 przez swoją panią i jej familię oraz przyjaciół
 83. Magdalena POGODZIŃSKA (1838)
  wdowa, aż do ostatniej chwili utrzymywała się z pracy rąk swoich; zm. 30 I 1838 przeżywszy lat 90 i kilka, mieszkała przy ul. Dzielnej nr 2369 w Warszawie, zostawiła córkę Juliannę
 84. Magdalena PIĄTKOWSKA (1848)
  wdowa; zm. 23 IX 1848 licząc lat 93
 85. Magdalena LUTERSKA (1859)
  zm. VI 1859, poch. 4 VI 1859, pozostawiła dzieci
 86. Maria RADWAN (1851)
  małżonka urzędnika we Lwowie; zm. 21 III 1851 krótko po zamęściu przeżywszy zaledwie 18 lat
 87. Maria SKORUPCZYNA (1856)
  nab. żał. 22 IV 1856 w kośc. Augustianów w Warszawie, wzywa się też familię, ażeby po odebraniu spadku po tejże pozostałego do właściciela domu 2647B niebawem zgłosiła się
 88. Maria CHMIELEWSKA (1858)
  zm. 1858 w Kijowie, nab. żał. 29 IV 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostały syn
 89. Marianna MINIEWICZOWA (1822)
  babka przy kośc. Dominikanów w Warszawie; zm. 31 VII 1822 w domu jednego ze swych wnuków Błażeja Kurnickiego, majstra profesji garncarskiej, dożyła lat 105, zostawiła wnuków i prawnuków
 90. Marianna DĘBICKA (1829)
  mieszkająca w parafii św. Aleksandra przy ul. Nowogrodzkiej nr 1603 w Warszawie; zm. 27 VI 1829 mając lat 102
 91. Marianna TROJANOWSKA (1832)
  wdowa, babka księdza gwardiana franciszkańskiego; zm. 2 IX 1832, żyła lat 116, poch. 4 IX 1832 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 92. Marianna BOCHIŃSKA (1833)
  przez lat wiele utrzymująca kantor służących; zm. 28 II 1833 dożywszy lat 98
 93. Marianna GÓRECKA (1841)
  wdowa utrzymująca się z łask dobroczynnych osób; ur. w Warszawie, zm. 29 V 1841 w domu nr 1870 przy ul. Starej przeżywszy lat 103, eksp. 1 VI 1841 na cm. Powązkowski
 94. Maria z Jabłońskich MIKUSZEWSKA (1843)
  niegdyś właścicielka kilkunastu posesji na Pradze, od 33 lat stypendystka szpitala miejskiego św. Ducha i NMP w Warszawie, gdzie nie opuszczała łoża od lat trzynastu; zm. IX 1843, żyła lat 93, tygodni 3 i dni 3, odpr. 14 IX 1843 z kapl. kośc. Panny Marii na cm. Powązkowski
 95. Marianna OBADOWSKA (1847)
  wdowa; zm. 1 VII 1847 w domu przy ul. Nowolipie nr 2432 w Warszawie przeżywszy lat 112, zostawiła po sobie dwoje wnucząt, z których wnuczka zamężna ma lat 30
 96. Marianna PAWŁOWSKA (1848)
  zm. 15 IX 1848 licząc lat 93
 97. Marianna ALEKSIEJOWA (1848)
  wdowa po kpt. wojsk rosyjskich; zm. 19 V 1848 przeżywszy lat 46
 98. Marcjanna ULASIŃSKA (1848)
  wdowa; zm. 29 IV 1848 licząc lat 100
 99. Marianna LENARTOWICZ (1849)
  wdowa, ur. we wsi Brzustów gub. radomskiej; zm. 4 XI 1849 w Warszawie doczekawszy 97 lat, zostawiła córkę i troje wnucząt
 100. Marianna PODSIEDLIŃSKA (1849)
  wdowa; zm. 12 IV 1849 licząc lat 99
 101. Marianna REMBIELIŃSKA (1850)
  wdowa po Józefie Rembielińskim, brygadierze Korpusu Kadetów b. Wojsk Polskich; zm. 29 VIII 1850 w dobrach swoich Waliska w gub. warszawskiej w 90 roku życia, pozostawiła syna i jego rodzinę
 102. Marianna WĄSOWICZ (1853)
  uboga: zm. IV 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności przeżywszy lat 72
 103. Marianna ŁAGODZIŃSKA (1856)
  nab. żał. 29 XI 1856 w kapl. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. św. Jana w Warszawie
 104. Marianna OLSZEWSKA (1856)
  żona urzędnika Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. IV 1856, eksp. 22 IV 1856 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostały mąż i córki
 105. Natalia DMITRIEW (1848)
  wdowa po radcy kolegialnym, matka radcy tajnego, senatora; zm. 13 XII 1848 w domu Skwarcowa w Warszawie w wieku lat 79, przepr. 15 XII 1848 na cm. Wolski, gdzie nab. żał. i pog., zapr. syn
 106. Pelagia Timotiejewna SZYSZKOWA (1849)
  żona kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 1 VII 1849 w domu własnym przy ul. Krochmalnej nr 1016 przeżywszy lat 32, eksp. 3 VII 1849 na cm. Wolski
 107. PIOTR (1859)
  braciszek ze zgromadzenia bernardynów, zwany ojcem Piotrem, jeden z najpopularniejszych w Warszawie kwestarzy; zm. 26 I 1859 w gmachu hr. Kossakowskich, przen. tegoż dnia do kośc. Bernardynów, gdzie dnia następnego poch. w grobach miejscowych, msza św. 28 III 1859 w tymże kościele
 108. Prakseda Pankratiewna MURASZEW (1849)
  zm. 18 IV 1849 w 55 roku życia swego, eksp. 20 IV 1849 z katedry św. Trójcy w Warszawie na cm. Wolski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 109. Rachela WINIAWER (1845)
  właścicielka kilku posesji w Warszawie, odwiedzała i pocieszała chorych oraz wspierała biednych bez wzlędu na różnice wyznania; zm. V 1845 w wieku sędziwym
 110. Rozalia KACZOROWSKA (1836)
  wdowa, rodem z Warszawy; zm. 6 IX 1836 w szpitalu miejskim św. Ducha przy ul. Przyrynek nr 1884 przeżywszy lat 104
 111. Rozalia DROBNICKA (1853)
  wdowa zamieszkała w domu nr 2887 w Warszawie; tknięta apopleksją zm. nagle 4 XII 1853 licząc lat 50
 112. RYSZARD z Dziekanowa (1844)
  braciszek w zakonie kapucynów warszawskich przez lat 57, przez 50 lat trudnił się kuchnią klasztorną; zm. 12 III 1844, żył lat 79, poch. dnia następnego
 113. Salomea WASILEWSKA (1853)
  uboga; zm. VII 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, żyła lat 69
 114. Szarlota GOLDTSCHMIDT (1v. Seydel) (1860)
  żona kupca; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 30 XII 1860 w domu marszałka Sarneckiego przy ul. Trębackiej w Warszawie w wieku lat 71, eksp. 2 I 1861 z domu na cm. Ew., zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi i wnukami
 115. Tekla ŚLIWIŃSKA (1848)
  wdowa; zm. 26 V 1848 licząc lat 96
 116. Tekla ROMANOWSKA (1861)
  wdowa po stróżu Banku Polskiego; zm. nagle 12 II 1861 w mieszkaniu znajomej swojej pod nr. 1045 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie licząc lat 45
 117. Teofila SZTEJNEROWA (1839)
  wdowa, żyła z pracy rąk własnych; zm. 2 XI 1839 przeżywszy lat 97
 118. Teofila MAŁECKA (1851)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. I 1851 we Lwowie licząc lat 53
 119. Teresa SUBERSKA (1849)
  wdowa; zm. 29 III 1849 w Warszawie licząc lat 92
 120. Teresa WYSOCKA (1852)
  wdowa; zm. 9 IV 1852 w domu przy ul. Świętokrzyskiej nr 1326 w Warszawie doczekawszy lat 90, wsparcia udzielało jej kilka dobroczynnych osób za pośrednictwem "Kuriera"
 121. Teresa hr. PARYS (1854)
  spokrewniona ze znakomitymi rodzinami tutejszymi; zm. w końcu IX 1854 we Lwowie przeżywszy lat 78
 122. Wiktoria z Ciesielskich TWORKOWSKA (1854)
  wdowa; zm. 12 XI 1854 mając lat 68, wypr. 14 XI 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 123. Wiktoria MIERZEJEWSKA (1859)
  wdowa po Mikołaju Mierzejewskim, b. mjr. b. WP, z którym dwadzieścia lat przepędziła w Londynie i w Paryżu; zm. 25 X 1858 w swych rodzinnych stronach nowogrodzkich
 124. Zofia NIEZABITOWSKA (1848)
  wdowa po dziedzicu dóbr ziemskich; zm. XI 1848 we Lwowie przeżywszy lat 79
 125. Zofia PRIESZNITZ (1854)
  wdowa po Wincentym Priesznitzu, lekarzu w Gräfenbergu; zm. 31 VIII 1854 w Budamer w Węgrzech w 50 roku życia, po nab. żał. w miejscowym kośc. paraf. przewiezienie zwłok do Gräfenberga i złożenie ich 15 IX 1854 w gobie familijnym obok męża
 126. Zofia ZALESKA (1857)
  małżonka zawiadowcy stacji drogi żelaznej Ząbkowice; po krótkiej i ciężkiej słabości zm. 1 VIII 1857 w wieku lat 25, poch. 3 VIII 1857 na cm. paraf. we wsi Gołonogu, pozostawiła męża
 127. Zuzanna ks. WORONIECKA (1850)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. w ostatnich dniach III 1850 we Lwowie w wieku lat 69
 128. Zuzanna BAKKA (1860)
  wdowa po b. mjr. b. WP; zm. 15 XI 1860 w domu przy ul. Królewskiej w Warszawie w wieku lat 71, wypr. 18 XI 1860
 129. Roman ABCZYŃSKI (1855)
  dziedzic Strudzewa w pow. gostyńskim; zm. 22 IV 1855 w dobrach swoich jeszcze w sile wieku
 130. Adolf ABICHT (1860)
  dr med., prof. patologii w b. Uniw. Wileńskim, następnie w Akademii Medyko-Chirurgicznej, radca stanu i kawaler; zm. 2 VIII 1860 w Wilnie o godzinie trzeciej z północy przeżywszy lat 67
 131. Edward ABRAHAM (1858)
  weterynarz uzdolniony naukowo w swoim zawodzie; zm. 6 VII 1858 w Radomiu na czarną krostę, którą się zaraził, gdy bydlęciu robił operację, w czasie której przypadkowo palec skaleczył i początkowo nie dość pospiesznie się kurował, żył lat 50
 132. Jan ABRAMOW (1849)
  por. topografów; zm. 1849
 133. ABRAMOWICZ (1821)
  patron; zm. II 1821
 134. Aleksander ABRAMOWICZ (1843)
  b. wojskowy; zm. XI 1843, eksp. 20 XI 1843 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 135. Tytus ABRAMOWICZ (1830)
  obywatel gub. kijowskiej, b. ppor. Gwardii Konnej WP; zm. 22 II 1830 w Kijowie
 136. Aleksander ABŁAMOWICZ (1853)
  syn Ignacego i Anny z Hoffmanów, zarządzał obszernymi włościami swoich rodziców; zm. nagle 17 III 1853 w folwarku Józefów, gdzie zamieszkiwał, żył 28 lat, obchody żał. 22 i 23 III 1853, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 137. Ignacy HABDANK ABŁAMOWICZ (1854)
  ur. w Berezowcu w pow. nowogródzkim, syn Dominika, wicemarszałka trybunału wileńskiego, i Anastazji z Krzywobłockich małżonków Abłamowiczów, mąż Anny Hoffman, córki Michała Hoffmana, płk. b. WP, ukończył Uniw. Wileński 1808, mąż pełen cnót i zasług obywatelskich, młodość swą spędził w wojsku, służył w artylerii 1809, awansowany na oficera, później, osiadłwszy w dobrach dziedzicznych w gub. grodzieńskiej, piastował kolejno różne honorowe urzęda i potrafił zyskać wysoki i powszechny pomiędzy współobywatelami szacunek; zm. XI 1854 w dobrach swoich Justianowie w gub. augustowskiej w sędziwym już wieku, eksp. 12 XI 1854 do kośc. paraf. w Kopnowie
 138. Józef ACHTEL (1857)
  nauczyciel muzyki, brał ciągły udział w muzykach wykonywanych po kościołach, odznaczył się też wesołymi kompozycjami muzycznymi - jego walce i oberki powtarzano chętnie; zm. 23 X 1857 w 52 roku życia, wypr. 25 X 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 X 1857 w tymże kośc. zapr. pozostała w smutku żona
 139. Eleonora z Adamów SZNEJDER (1v. Graefe) (1858)
  wdowa, obywatelka m. Warszawy; zm. 28 XII 1858 w wieku lat 72, eksp. 30 XII 1858 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskane dzieci i wnuki
 140. Henrietta z Adamów MAGUNNOWA (1844)
  zm. 17 XII 1844, eksp. 20 XII 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z dwojgiem małych dzieci
 141. Karol ADAM (1861)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 19 I 1861 w domu nr 896 przy ul. Chłodnej przeżywszy lat 42, eksp. 22 I 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskana żona Paulina Adam wraz z dwojgiem dzieci
 142. Antoni ADAMCZEWSKI (1855)
  felczer szpitala św. Rocha w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 31 VII 1855 przeżywszy lat 26, eksp. 2 VIII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku rodzice
 143. Stanisław ADAMCZYK (1849)
  ksiądz, kanonik honorowy sandomierski, proboszcz parafii Momina w pow. opatowskim, rodem z Bodzentyna; zm. 14 VIII 1849 w 67 roku pełnego zasług życia
 144. Jan ADAMIECKI (1858)
  urzędnik zakładu warzelni soli w Ciechocinku, w mienie ubogi, ale w uczucia przyjaźni i miłość bratnią bardzo był bogaty; zm. 18 I 1858 tamże przeżywszy lat 34, eksp. 20 I 1858 do kośc. paraf. w Raciążku
 145. Marcin ADAMIECKI (1847)
  pomocnik naczelnika pow. włocławskiego; zm. VI 1847
 146. Anna z Adamkiewiczów SIERPIŃSKA (1855)
  przeżyła lat 47; w rocznicę śmierci nab. żał. 21 III 1855 w kośc. Kapucynów w Warszawie i w kośc. paraf. w Zagórzu, gdzie zwłoki jej na tymczasowy spoczynek złożone zostały, zapr. pozostałe sieroty
 147. F. ADAMKIEWICZ (1861)
  zm. 27 II 1861 w Warszawie, przen. zwłok z Hotelu Europejskiego i ich wystawienie 1 III 1861 w górnym kośc. św. Krzyża, skąd dnia następnego po mszy św. pog. na cm. Powązkowski
 148. Anna PODGORYCZANIN-PIETROWICZ (z d. Adamowicz) (1861)
  hrabina; zm. 1861 we Francji; informacja mylna
 149. Fryderyk ADAMOWICZ (1852)
  zm. 15(27) IV 1852, poch. 22 IV (4 V) 1852 na cm. rzymskokatolickim w Rydze, pozostawił wdowę i dzieci
 150. Wacława Sylwestra Fortunata ADAMOWICZ (1859)
  po chorobie nieodgadnionej zm. 5 XI 1859 w czwartej wiośnie życia
 151. Zofia de FUHRMANN (1839)
  małżonka radcy tajnego, dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 10 IV 1839 w pałacu Komisji w Warszawie, przepr. 12 IV 1839 do cerkwi na Podwalu, gdzie solenne nab. żał. dnia następnego, a po nim eksp. do majętności Łąck pod Płockiem, tu pog. 15 IV 1839
 152. Bonawentura ADAMOWSKI (1850)
  emeryt, b. referent w biurze Rady Administracyjnej Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Honorowego za 15 lat Służby Nieskazitelnej; zm. 28 X 1850 w wieku lat 60, nab. żał. 30 X 1850 w kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie, eksp. tegoż dnia z kapl. tego kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 153. Ignacy ADAMOWSKI (1852)
  uczeń sztuki typograficznej; zm. VIII 1852 w wieku lat 19, nab. żał. 3 IX 1852 w kośc. Bernardynów w Warszawie, pozostawił matkę, brata i siostry
 154. Jakub ADAMOWSKI (1845)
  zm. 25 XI 1845, eksp. 27 XI 1845 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi i familią
 155. Józef ADAMOWSKI (1851)
  uczeń kl. III szkoły powiatowej pierwszej; zm. 6 V 1851 w 16 roku życia, eksp. 8 V 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z braćmi i siostrami
 156. Józefa Anastazja ADAMOWSKA (1846)
  panna; zm. 9 X 1846 przeżywszy lat 18, eksp. 11 X 1846 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali krewni, bracia i siostra
 157. Mania ADAMOWSKA (1860)
  zm. 4 IV 1860 o godzinie ósmej wieczorem przeżywszy rok 1 i miesięcy 3, eksp. 6 IV 1860 z mieszkania na cm. Powązkowski w Warszawie
 158. Antonina z Adamskich JAWORSKA (1847)
  zm. 20 III 1847 przeżywszy lat 38, eksp. 22 III 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi i zięciem
 159. Ewa BRODOWSKA (1849)
  żona Stanisława Brodowskiego; nab. żał. 13 IX 1849 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała córka z mężem
 160. Jan ADAMSKI (1861)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 VI 1861 mając lat 38, eksp. 15 VI 1861 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 161. Józef ADAMSKI (1851)
  blisko trzydzieści lat spędził w zawodzie wojskowym, kpt. I kl. b. Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 1851
 162. Józef ADAMSKI (1859)
  radca kolegialny, mgr nauk i sztuk pięknych, nauczyciel starszy szkoły powiatowej o pięciu klasach w Łomży; opatrzony św. sakramentami, po jednomiesięcznej chorobie, zm. 8 IV 1859 w wieku lat 58 i po 37 latach służby nauczycielskiej, pozostawił w nieutulonym żalu żonę, pięcioro dzieci i sześcioro wnuków; wotywa żał. 12 XII 1859 w kośc. Pijarów w Warszawie, zapr. pozostały syn w nieobecności familii
 163. Józefa MROZOWSKA (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. VI 1845 w domu własnym na Ordynackiem, przen. 9 VI 1845 do dolnego kośc. św. Krzyża, a stamtąd 11 VI 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 164. Kajetan ADAMSKI (1847)
  zm. III 1847 przeżywszy lat 32, eksp. 2 IV 1847 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. brat z siostrą
 165. Maciej ADAMSKI (1848)
  handlarz; zm. IV 1848 w parafii Panny Marii w Warszawie licząc lat 96
 166. Marianna z Adamskich MROZIŃSKA (1839)
  zm. 23 V 1839 w domu nr 2253 w Warszawie, eksp. 26 V 1839 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 167. Michał ADAMSKI (1857)
  radca dworu, urzędnik do szczególnych poruczeń w wydziale dóbr i lasów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, prof. Szkoły Leśnej w Marymoncie, kawaler Orderu św. Anny III kl, Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 12 I 1857 w domu nr 1671 przy ul. Mokotowskiej w Warszawie, eksp. 15 I 1857 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 I 1857 w kośc. Reformatów, zapr. w ciężkim smutku pogrążona żona Paulina z Kratzerów Adamska wraz z synem
 168. Stefan ADAMSKI (1854)
  pisarz Instytutu św. Kazimierza w Warszawie; zm. 2 IX 1854 przeżywszy lat 60, eksp. 4 IX 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 169. Wawrzyniec ADAMSKI (1854)
  malarz pokojowy; zm. VI 1854, poch. 9 VI 1854 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 170. Wincenty ADAMSKI (1850)
  ksiądz, kanonik honorowy podlaski, proboszcz w m. Jastrzębiu dekanacie radomskim, do tej parafii należy filia Gąsawy; ur. 1783, kapłan od 1806, zm. 1850
 171. Marcin ADASIŃSKI (1854)
  obywatel Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. na przeł. VIII i IX 1854 przeżywszy lat 55, eksp. 3 IX 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 172. Elżbieta GRABOWSKA z d. Adée (1852)
  nauczycielka szkoły rządowej żeńskiej; zm. 21 V 1852 w domu nr 1295 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 60, eksp. 23 V 1852, zapr. córka z zięciem i wnuczką
 173. Jan ADELSBERG-JANKOWSKI (1859)
  kpt. inwalidów z b. weteranów polskich, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; opatrzony św. sakramentami zm. 2 VII 1859 licząc lat wieku 79, eksp. 5 VII 1859 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany głęboko syn wraz z wnukami
 174. Jan ADELSTEIN (1860)
  obywatel; zm. 3 VI 1860 w wieku lat 63, wypr. 5 VI 1860 w szpitalu Ew. w Warszawie na cm tegoż wyznania, zapr. pozostałe rodzeństwo
 175. Katarzyna z Adeltów KOKULAR (1838)
  zm. III 1838 w pałacu Krasińskich nr 410 (obok kośc. św. Krzyża) w Warszawie, eksp. 12 III 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 176. Feliks Bonifacy ADLER (1859)
  syn artysty baletu; zm. 17 V 1859, eksp. 19 V 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 177. Julian Ludwik ADLER (1861)
  syn artysty baletu; zm. 13 IX 1861 licząc 1 rok i 7 miesięcy, eksp. 15 IX 1861 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 178. Anna ADOLF (1844)
  zm. 17 X 1844, eksp. 20 X 1844 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. siostra
 179. Leokadia ADRYJAŃSKA (1853)
  zm. 8 III 1853 przeżywszy lat 14, eksp. 10 III 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec i rodzeństwo
 180. Julia z Ahrensów EICHLER (1854)
  żona dyrektora Szkoły Weterynarii; zm. 11 I 1854 w wieku lat 25, eksp. 14 I 1854 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż z córką
 181. Daniel AHRENS (1854)
  lekarz weterynarii i obywatel; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 V 1854 w domu przy ul. Elektoralnej nr 749 w Warszawie w wieku lat 65, wypr. 24 V 1854 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 182. Maria Józefina AJBISCHER (1836)
  rodem ze Szwajcarii z kantonu fryburskiego, guwernantka przy dzieciach hr. Dziekońskiego; zm. 16 I 1836, nab. pog. 18 I 1836 w kośc. Misjonarzy w Warszawie, skąd eksp. na cm. Świętokrzyski
 183. AIGNER (1841)
  zasłużony w kraju naszym budowniczy, dawniej przy Radzie Stanu, czł. wielu towarzystw uczonych, od czasów króla Stanisława Augusta zaplanował wiele budowli w Warszawie; zm. w pierwszych miesiącach 1841 we Florencji
 184. Bogumił AJCHLER (1848)
  mający utrzymanie przy familii; zm. 4 IX 1848 w domu nr 907 w Warszawie licząc lat 75
 185. Michał AKAŁOWSKI (1831)
  sędzia apelacyjny Król. Pol., zaszczycony różnymi odznakami honorowymi; zm. 6 X 1831 mając lat przeszło 76, poch. 8 X 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 21 X 1831 w kośc. Kapucynów
 186. Józef AXAMITOWSKI (1827)
  płk, mjr placu m.st. Warszawy, paź, następnie koniuszy na dworze Stanisława Augusta (był przy boku monarchy aż do jego zgonu), w Wojsku Polskim od 1806, odbył kampanie 1806, 1807, 1812-1814, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl. z brylantami, Orderu św. Stanisława II kl., francuskiego Krzyża Wojskowego, Orderu Obojga Sycylii oraz Legii Honorowej; zm. 28 VIII 1827 w Weimarze, wracając od wód w Ems, poch. 31 VIII 1827 na cm. Ew. w Weimarze, nab. żał. dnia następnego tamże
 187. Konstanty AXAMITOWSKI (1851)
  oficer b. Wojsk Polskich, inspektor komory celnej Nieszawa; zm. 6 V 1851 w 52 roku życia, eksp. 8 V 1851 z kośc. Bonifratrów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z pozostałą córką
 188. Ludwik AXAMITOWSKI (1851)
  zm. 15 XI 1851, pog. 17 XI 1851 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. żona wraz z córką
 189. Maria AXAMITOWSKA (1855)
  zm. 15 V 1855 w wieku lat 12, wypr. z kapl. Bernardynów w Warszawie i pog. na cm. Powązkowskim 17 V 1855, zostawiła matkę i babkę
 190. Piotr ALBINOWSKI (1860)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, dawniej oficjalista prywatny, zmieszkały w domu pod nr. 12 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie; zm. nagle 7 I 1860 mając lat 66, eksp. 10 I 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką; wotywa żał. 30 I 1860 w kośc. katedralnym i metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Arcybractwa
 191. Anna PRUSZYŃSKA (1845)
  wdowa; zm. 3 IX 1845 w domu nr 115 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat blisko 100, eksp. 5 IX 1845 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka
 192. Józef ALBRECHT (1834)
  mjr b. Wojsk Polskich; zm. XI 1834, eksp. 27 XI 1834 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 193. Władysław ALCYATO (1854)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 26 IV 1854 w 19 wiośnie życia, eksp. 28 IV 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z siostrą
 194. Antoni hr. ALEXANDROWICZ (1843)
  zm. 1 I 1843 w Mnichowie mając lat 18
 195. Józefa Tekla z hr. Alexandrowiczów JAŚLIKOWSKA (1856)
  starościanka, żona prof. Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej w Warszawie, naczelnika szkoły powiatowej filologicznej drugiej; ur. 1807, po kilkuletnich cierpieniach i przyjęciu św. sakramentów zm. 11 IV 1856, wypr. 13 IV 1856 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 IV 1856 w tymże kośc., zapr. mąż i córka
 196. Stanisław Witold hr. ALEXANDROWICZ (1826)
  senator-kasztelan, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 1826
 197. Stanisław ALEXANDROWICZ (1845)
  nadzorca domu badań w Piotrkowie, mąż Flory ze Szmigielskich; zm. X 1845 w Piotrkowie, zostawił kilkumiesięczną córkę
 198. Jan ALEXANDROWSKI (1843)
  radca kolegialny, b. prof. Liceum Wołyńskiego, emeryt w Król. Pol.; zm. 12 XII 1843 w domu przy ul. Przejazd nr 649 w Warszawie, przen. dnia następnego do soboru katedralnego grecko-rosyjskiego, gdzie nab. żał. 14 XII 1843 i skąd pog. na cm. Wolski, zapr. żona wraz z dziećmi
 199. Maria z Aleksiejów WISZNIAKOW (1848)
  żona radcy dworu, lekarza ordynującego w szpitalu Aleksandryjskim w cytadeli warszawskiej; zm. 6 IX 1848 w kwiecie wieku
 200. Wasil ALEKSIEJEW (1851)
  asesor kolegialny, komisjoner w zarządzie generalnego intendenta armii czynnej; zm. I 1851 w 64 roku życia, poch. 22 I 1851 na cm. Wolskim w Warszawie
 201. Marceli ALEXANDROWICZ (1846)
  podpisarz sądu poprawczego; zm. 4 V 1846, eksp. 6 V 1846 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. wuj pod nieobecność rodziców
 202. Jan ALEXANDROWSKI (1861)
  dr drugiej dywizji piechoty, radca kolegialny, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława II kl. z koroną cesarską, odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 35, właściciel domu w Warszawie; zm. 1 IV 1861 w 61 roku życia w m. Wilnie
 203. Jan Aleksander d'ALFONCE (1858)
  b. gen.-mjr; w rocznicę śmierci nab. żał. w kośc. paraf. Mistrzewice pod Sochaczewem oraz msze św. i wotywa w kośc. Bernardynów w Warszawie 27 IV 1858, zapr. pozostała wdowa, synowie, synowa i wnuki
 204. Adela z Allardów KARŁOWICZ (1859)
  żona gen.-lejt.; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 XII 1859 w domu nr 460 przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 62, wypr. 28 XII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 205. Emilia ALMER (1847)
  panna; zm. 28 IV 1847 w wieku lat 58, poch. 30 IV 1847 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 6 V 1847 w kośc. Dominikanów
 206. Dawid ALSFELD (1843)
  rękawicznik; zm. X 1843, eksp. 15 X 1843 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. żona
 207. ALSZTREM (1850)
  prowizor zarządzający apteką szpitala wojskowego w Suwałkach; zm. 1850
 208. Maria z Altów FRITZ (1845)
  zm. 12 II 1845 przeżywszy lat 54, zostawiła męża Antoniego i synów; inf. z Końskich 14 II 1845
 209. Andrzej ALUK (1829)
  służył w Wojsku Polskim za Augusta III, ożenił się mając lat 50 i miał kilkoro dzieci; zm. 13 XI 1829 mając lat 103
 210. Fabiana z Amandowiczów DROZDOWSKA (1838)
  zm. 18 IX 1838 w domu nr 614J przy ul. Niecałej w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 21 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z pozostałym małżonkiem i trojgiem dzieci
 211. Justyn AMANDOWICZ (1846)
  urzędnik kolei żelaznej; zm. 10 X 1846 przeżywszy lat 23, eksp. 13 X 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice z pozostałą familią
 212. Marcin AMANDOWICZ (1861)
  ppłk, dowódca inwalidów z polskich weteranów, od dawna należący do Bractwa Najświętszej Marii Szkaplerza i Miłosierdzia św.; zm. 11 VIII 1861 przeżywszy lat 75, wypr. 13 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VIII 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostałe dzieci, zięć i wnuki; nab. żał. 26 VIII 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. senior Bractwa
 213. Sabin AMANDOWICZ (1834)
  zm. 1 IX 1834 w 21 roku życia, poch. 3 IX 1834 w Warszawie
 214. Włodzimierz AMBOLEWSKI (1855)
  radca dworu, urzędnik do szczególnych poruczeń gen.-intendenta czynnej armii; po ciężkiej chorobie zm. 6 III 1855 w domu nr 545 przy ul. Długiej w Warszawie, wypr. 8 III 1855 z domu na cm. w Woli, zapr. pozostała żona
 215. Marceli AMBROZEWICZ (1848)
  zm. 1 IX 1848 we wsi Kotliny w pow. rawskim w 26 roku życia, zostawił matkę, brata i siostry
 216. Franciszek AMBROŻEWICZ (1858)
  pisarz sądu pokoju okręgu kraśnickiego; wotywa żał. 30 I 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. pozostała wdowa
 217. Leon AMBROŻEWICZ (1847)
  nauczyciel szkoły elementarnej w Mokotowie; zm. I 1847 przeżywszy lat 38, eksp. 1 II 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele pod nieobecność familii
 218. Józef AMBROSZKIEWICZ (1839)
  obywatel; zm. 4 VI 1839 w domu własnym nr 1739 przy ul. Wiejskiej w Warszawie, eksp. 6 VI 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, zapr. familia
 219. Henryk AMELUNG (1840)
  obywatel Warszawy; zm. na przeł. VIII i IX 1840 mając 33 lata, eksp. 4 IX 1840 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew., zapr. żona wraz z córką i familią
 220. Konstanty AMFOROWICZ (1856)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. IV 1856, eksp. 19 IV 1856 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 221. Stefan AMIOT (1825)
  rodem z Paryża, osiadłwszy w Polsce przed sześciu laty dawał na prowincji naukę tańców i kształcenia postawy młodzieży obu płci; zm. 20 VII 1825 w domu nr 380 w Warszawie, poch. na cm. publicznym tamże
 222. Kamila Józefa z Anasińskich KAMIEŃSKA (1833)
  zm. 20 II 1833 w domu nr 468-69 przy ul. Senatorskiej w Warszawie, wypr. 22 II 1833 na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 223. Zygmunt ANCZYC (1855)
  znany na scenie krakowskiej zasłużony artysta dramatyczny, tłumacz wielu dzieł dramatycznych, zwłaszcza niemieckich, przedstawianych na scenach naszych, w czasie ostatniego pobytu swego w Warszawie występował w rolach gościnnych; zm. 1855 w 73 roku życia swego
 224. Andreas ANDERS (1856)
  b. oficjalista gminy ew.-aug.; zm. 17 III 1856 przeżywszy lat 72, eksp. 19 III 1856 z kapl. ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. żona, dzieci, wnuki i prawnuki
 225. Jan Gottfried ANDERS (1850)
  majster młynarski i właściciel nieruchomości; zm. 27 II 1850 w domu nr 2252 przy ul. Nalewki w Warszawie eksp. 1 III 1850 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi i wnukami
 226. Samuel ANDERS (1832)
  obywatel, starszy zgromadzenia młynarzy warszawskich; zm. III 1832, poch. 11 III 1832 na cm. Ew.
 227. Wilhelmina z Andersów JEZIOROWSKA (1855)
  żona rękawicznika zm. VIII 1855 mając lat 23, poch. 6 VIII 1855, artyści teatralni odśpiewali przy grobie pieśni żałobne
 228. Julia z Andersenów GULLMANN (1858)
  żona naczelnika oddziału w Banku Polskim, po krótkiej a ciężkiej słabości zm. 17 VI 1858 w wieku lat 58, eksp. 20 VI 1858 z kośc. metropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córkami, synem i zięciem
 229. Edmund ANDRASZEK (1837)
  ksiądz, pijar; zm. 24 VI 1837 w 53 roku życia, poch. dnia następnego w grobach zakonnych, nab. żał. 27 VI 1837 w kośc. Pijarów w Warszawie
 230. Anastazja z Andraszków STALKOWSKA (1849)
  właścicielka dóbr Głosków z przyległościami położonych w gub. lubelskiej; zm. 28 III 1849 przeżywszy lat 82, poch. w Garwolinie, pozostawiła męża Franciszka Stalkowskiego, z którym przeżyła 60 lat
 231. Jan ANDREJEW (1857)
  kpt. przy straży ogniowej w cytadeli Aleksandryjskiej w Warszawie; zm. 15 V 1857 w wieku lat 72, eksp. 18 V 1857 na cm. Wolski, zapr. pozostałe córki w nieobecności syna
 232. Franciszek ADRYAŃSKI (1856)
  kolektor loterii klasycznej; zm. 19 XI 1856 w wieku lat 56, wypr. 22 XI 1856 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona w nieobecności córki
 233. Piotr ANDRUSKI (1858)
  syn Mikołaja, radca kolegialny, zarządzający interesami obrządku grecko-unickiego w charakterze czł. Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po długiej chorobie zm. 23 X 1858 w domu nr 1565 przy ul. Chmielnej w Warszawie, wypr. 25 X 1858 z domu na cm. Wolski, gdzie też nab., zapr. pozostała wdowa z trojgiem małoletnich dzieci
 234. Tomasz ANDRUSZKIEWICZ (1852)
  czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 17 VIII 1852, poch. dnia następnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 15 IX 1852 w kośc. Bernardynów
 235. Aniela ANDRYCHIEWICZÓWNA (1839)
  zm. 26 III 1839, eksp. 28 III 1839 na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. pozostała matka
 236. Aniela z Andrychiewiczów SABOWSKA (1848)
  zm. 17 VI 1848 przeżywszy lat 22, nab. żał. 19 VI 1848 w kośc. św. Krzyża w Warszawie skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 237. Franciszek ANDRYCHIEWICZ (1821)
  właściciel majętności Prace tudzież domu w Warszawie; zm. 6 X 1821
 238. Ignacy ANDRYCHIEWICZ (1859)
  obywatel, czł. Bractwa św. Michała Archanioła oraz artysta w zawodzie chemiczno-farbiarskim, przy nadzwyczajnej i mozolnej kilkunastoletniej pracy dociekł sekretu fabrykowania dywanów angielskich; zm. 17 IX 1859 w wieku lat 46, wypr. 19 IX 1859 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona
 239. Józef ANDRYCHIEWICZ (1836)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 12 IX 1836 w domu nr 590 przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 14 IX 1836 na cm. Powązkowski, zostawił żonę i potomstwo
 240. Ludwik ANDRYCHIEWICZ (1844)
  uczeń III kl. gimnazjum realnego; zm. III 1844, eksp. 11 III 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z synami
 241. Ludwik ANDRYCHIEWICZ (1861)
  zm. w Wilnie, wotywa żał. 2 VIII 1861 w kośc. Bernardynów, zapr. siostry zmarłego
 242. Paweł ANDRYCHIEWICZ (1856)
  obywatel m. Warszawy; zm. 15 II 1856 przeżywszy lat 75, wypr. 18 II 1856 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki
 243. Stanisław ANDRYCHIEWICZ (1836)
  należał do składu Banku Polskiego; zm. w nocy z 22 na 23 II 1836 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1771 w 19 roku życia, eksp. 25 II 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i krewni
 244. Walenty ANDRYCHIEWICZ (1849)
  płk, dowódca 3 pułku liniowego b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną cesarską, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 22 IX 1849 w 64 roku życia, eksp. 25 IX 1849 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 245. Wincenty ANDRYCHIEWICZ (1837)
  poczthalter warszawski; zm. VII 1837, eksp. 11 VII 1837 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dziećmi
 246. Barbara JABŁOŃSKA (1855)
  uboga; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności liczć lat 75
 247. Eufemia z Andrzejewskich ZIENTECKA (1859)
  nab. żał. 12 V 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie
 248. Józefa z Andrzejewskich GŁADYSZ (1852)
  wdowa po Janie Gładyszu, artyście malarstwa; zm. 19 VIII 1852 w wieku lat 59
 249. Michał ANDRZEJKOWICZ BUTOWT (1860)
  dymisjonowany kpt. artylerii, autor kilku dzieł; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 IX 1860 o godzinie ósmej i pół wieczorem przeżywszy lat 45, eksp. 20 IX 1860 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, wszystkie msze żał. 19 i 20 IX w tymże kośc. za jego duszę, zapr. kaukaski kolega zmarłego
 250. Władysław ANDRZEJKOWICZ (1860)
  obywatel gub. grodzieńskiej, nab. żał. 12 I 1860 w kość. Kapucynów w Warszawie, zapr. siostra
 251. Edward ANDRÉ (1858)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. XI 1858 mając lat 9
 252. Franciszek ANDRÉ (1853)
  obywatel, majster kotlarski, fabrykant wyrobów miedzianych; po długiej i ciężkiej słabości zm. 11 VIII 1853 przeżywszy lat 50, eksp. 13 VIII 1853 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 253. Karolina z Anglów BOUDELLE (1857)
  żona obywatela Warszawy; zm. 9 VII 1857 o godzinie ósmej rano, wypr. 11 VII 1857 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski zostawiła pogrążonych w żalu ojca, męża, dwoje nieletnich dzieci i rodzeństwo
 254. Józefa ANGELIK (1851)
  wdowa po asesorze; zm. 20 I 1851, eksp. 22 I 1851 z kośc. Dominikanów w Warszawie, zapr. pozostała familia i córki
 255. Edward ANGER (1852)
  zm. VIII 1852, pozostawił żonę i troje drobnych dzieci, podziękowanie wdowy dla przyjaciół męża za oddanie przez nich ostatniej przysługi
 256. Katarzyna z Anieńkowych STAŁYPIN (1854)
  małżonka gen. artylerii, matka zięcia ks. Gorczakowa, przez kilka lat gościła w Warszawie; zm. 10(22) XII 1853 w Moskwie
 257. Justyna HASOWA (1848)
  wdowa rodem z Warszawy; zm. 5 X 1848 licząc lat 96
 258. Józef ANIOŁKIEWICZ (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 12 IV 1861 w wieku lat 44, wypr. 14 IV 1861 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w nieutulonym żalu syn i córka
 259. Augustyn ANKOWSKI (1844)
  obywatel m. Warszawy, jeden z najdawniejszych nauczycieli muzyki w mieście; zm. 6 VI 1844 w 86 roku życia swojego, eksp. 8 VI 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 VII 1844 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 260. Roman Abdang hr. SKARBEK ANKWICZ (1842)
  potomek starożytnego domu, służył w wojsku Księstwa Warszawskiego od 1806, oficer jazdy, ozdobiony Krzyżem Zasługi Wojskowym; zm. 1842 w Zakrzewie pow. radomskim, zostawił żonę
 261. Stanisław Aleksander hr. ANKWICZ (1840)
  zm. 1 III 1840 w dobrach Mahowy w 54 roku swojego wieku; inf. ze Lwowa
 262. Marcin ANSEL (1846)
  mieszkaniec Warszawy, dawniej księgarz; zm. XI 1846 mając lat 107, poch. na cm. Ew.
 263. ANSTETT'd (1835)
  baron, ambasador cesarza Rosji przy Związku Niemieckim, przez przeszło 40 lat służył czterem kolejnym monarchom rosyjskim, dziedzic dóbr Kock; nab. żał. 2 IX 1835 w kośc. paraf. w Kocku
 264. Aniela z Antoninów SZTEJNKELER (1834)
  małżonka bankiera; zm. 26 I 1834 w 27 roku życia, przepr. 28 I 1834 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego
 265. Jan ANTHONIN (1831)
  szanowany obywatel i kupiec warszawski, kasjer Tow. Dobroczynności, syn Jana, kupca z Fonds w Langwedocji, i Klary Goluain rodem z Nîmes, przybył do Warszawy w 1790; zm. 27 I 1831, odpr. 30 I 1831 na cm. Ew.
 266. Ludwika z Antoninów MINASOWICZOWA (1853)
  od czterech lat wdowa po Józefie Dionizym Minasowiczu, referendarzu stanu, czł. ogólnego zebrania warszawskich depart. rządzącego Senatu i tyle w piśmiennictwie naszym zasłużonego męża; po dwudziestu kilku latach ciągłego cierpienia i niemal zupełnej niemocy zm. 9 XI 1853 w dobrach dziedzicznych Potycz w 53 roku życia
 267. ANTONI (1848)
  metropolita St. Petersburga, czł. prezydujący w Najwyższym Synodzie, poprzednio arcybiskup warszawski i nowogeorgiewski; zm. 16(28) XI 1848 w Petersburgu, przen. dnia następnego do wielkiej katedry Trójcy Przenajświętszej w Ławrze Aleksandrowskiej, gdzie 19 XI (1 XII) 1848 uroczystości pog. z udziałem cesarza
 268. Karol ANTONIEWICZ (1852)
  ksiądz, znany ze swej kaznodziejskiej wymowy; zm. 1852; inf. z Poznańskiego
 269. Bazyli ANTONOW (1849)
  płk jazdy wojsk rosyjskich, pomocnik naczelnika wojennego gub. lubelskiej, kawaler Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Orderu św. Anny II kl.; zm. VI 1849
 270. Anastazja z Antonowiczów ŁOTOCKA (1859)
  żona kustosza warszawskiej prawosławnej katedry protojereja Atanazego Łotockiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 VIII 1859, pog. 15 VIII 1859 na cm. Wolskim
 271. Antoni ANTONOWICZ (1845)
  urzędnik komory celnej warszawskiej; zm. 10 II 1845 w domu nr 1244B przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 12 II 1845 na cm. Powązkowski, zapr. zięć wraz z córkami i wnukami
 272. Józef ANTONOWICZ (1859)
  nab. żał. 8 X 1859 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 273. Pulcheria z Antonowiczów KRASNODĘBSKA (1847)
  wdowa po b. płk. b. Wojsk Polskich; zm. 22 II 1847 przeżywszy lat 55, eksp. 24 II 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 274. Marianna z Antosiewiczów MICHAŁOWSKA (1848)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 20 X 1848 w domu nr 114 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 22 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 275. Dominika Domicella z Antoszewskich KLIMONTOWICZOWA (1856)
  wdowa po Jakubie Klimontowiczu, obywatelu ziemskim, marszałku i sędzim pokoju pow. biebrzańskiego, deputowanym na sejmy w Warszawie i radcy rady obywatelskiej b. woj. augustowskiego; zm. 22 III 1856 w dobrach dziedzicznych Bęćkowie gub. augustowskiej w wieku lat 86, poch. 26 III 1856 obok męża w grobie familijnym parafii Wąsosz, zostawiła familię złożoną z trojga dzieci, trzynastu wnuków i siedemnastu prawnuków w prostej linii
 276. Józef ANTOSZEWSKI (1861)
  płk wojsk cesarsko-rosyjskich, starszy adiutant głównego sztabu pierwszej armii, kawaler orderów; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 8 I 1861 w domu przy ul. Marszałkowskiej nr 1402C w Warszawie, eksp. 11 I 1861 z domu na cm. Powązkowski; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przeniesienie zwłok z katakumb do własnego grobu 11 V 1861, zapr. pozostała w smutku wdowa
 277. Teofila z Antoszewskich MAJEWSKA (1826)
  zm. VI 1826, przen. 12 VI 1826 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 14 VI 1826 w kośc. Kapucynów
 278. Ludwik ANTUSZEWICZ (1855)
  adiunkt wydziału śledczego w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. 10 I 1855 przeżywszy lat 27
 279. Zenon APOZNAŃSKI (1854)
  urzędnik drogi żelaznej; opatrzony św. sakramentami zm. 17 II 1854, eksp. 19 II 1854 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 280. Józef APPEL (1855)
  urzędnik górnictwa; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 X 1855 w wieku lat 38, eksp. 4 X 1855 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 X 1855 w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona z dwojgiem dzieci
 281. Wincenty APPEL (1852)
  urzędnik okręgu naukowego warszawskiego; zm. 17 X 1852 w wieku lat 35, eksp. 19 X 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 282. Karol AQUILINO (1845)
  kupiec, obywatel i sędzia Trybunału Handlowego, właściciel Kolonii za Pragą i fabryki Szmelcarni, współwłaściciel fabryki cynku, współzałożyciel Nowej Resursy, przybył do Warszawy z rodzinnego Księstwa Anhaltyńskiego w 1818; zm. 14 XII 1845 w domu nr 369 przy ul. Krakowskie Przedm. przeżywszy lat 61, eksp. 17 XII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XII 1845 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 283. Julia z Arabskich TYSCHLER (1852)
  obywatelka i właścicielka domów; zm. 15 VIII 1852 w domu własnym nr 1379 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie przeżywszy lat 24, eksp. 17 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z pięciorgiem dzieci i matką zmarłej
 284. Ludwik ARAUSZEWSKI (1851)
  oficjalista sądowy; zm. 6 X 1851 mając lat 34, eksp. 8 X 1851 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z małoletnim synem
 285. Paweł ARBASZEWSKI (1856)
  zecer sztuki typograficznej; zm. 9 VIII 1856 przeżywszy lat 51, eksp. 11 VIII 1856 z kapl. szpitala św. Rocha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką
 286. Michalina ARCELEWSKA (1860)
  zm. 19 XI 1860, wypr. 21 XI 1860 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 287. Zofia hr. SOŁŁOHUB (1854)
  wdowa po radcy tajnym hr. Sołłohubie; zm. 30 VII (11 VIII) 1854 w Moskwie
 288. Michał ARCICHIEWICZ (1861)
  uczeń; zm. 27 II 1861 w Warszawie, przen. zwłok z domu Andrzeja hr. Zamoyskiego i ich wystawienie 1 III 1861 w górnym kośc. św. Krzyża, skąd dnia następnego po mszy św. pog. na cm. Powązkowski
 289. Filip ARCISZEWSKI (1857)
  radca honorowy, archiwista trybunału cywilnego pierwszej instancji wydziału pierwszego gub. augustowskiej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 30, przeszło lat 60 pracował na usłudze publicznej; po chwilowych, lecz ciężkich cierpieniach zm. 9 VII 1857 w 80 roku życia swego, pozostawił małżonkę, dwie córki, zięcia i jedenastu wnuków; inf. z Łomży
 290. Michał ARCT (1857)
  mgr chirurgii i akuszer z Lublina, dobry lekarz i prawy człowiek; po krótkiej słabości zm. 15 IV 1857 w Warszawie, gdzie czasowo bawił przy familii, żył poczciwie lat 74. z tych 50 poświęcił na usługach cierpiącej ludzkości, poch. 17 IV 1857
 291. Petronela z Arztów BOGDANOWICZ (1859)
  zm. 29 VIII 1859, eksp. 1 IX 1859 z kapl. przy szpitalu Ew.-Aug. w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 292. Adam ARENDT (1852)
  urzędnik; zm. 1 III 1852 przeżywszy lat 61, eksp. 4 III 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 293. Ewa BOGUSZOWA z d. Arendt (1847)
  zm. 22 IX 1847; inf. z Niwki w okręgu orłowskim, gub. warszawskiej
 294. Honorata ARENDT (1854)
  panna; po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 I 1854, wypr. 30 I 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z matką i siostrą
 295. Konstancja ARENDT (1850)
  zm. 9 V 1850 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1298 w Warszawie w wieku lat 67, wypr. 12 V 1850 na cm. Ew.-Ref., zapr. siostra
 296. Ludwika z Arndtów RUTKOWSKA (1842)
  żona Tadeusza Rutkowskiego, patrona trybunału cywilnego gub. mazowieckiej; zm. 24 I 1842 w domu nr 1855-56 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie w wieku lat 23, eksp. 27 I 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i familią
 297. Pelagia ARENDT (1851)
  córka urzędnika; zm. 18 V 1851, eksp. 20 V 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 298. Zofia ARENDT (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 IX 1858, wypr. 18 IX 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała familia
 299. Zofia z Arkadzich DUSZEWSKA (1840)
  obywatelka; zm. 18 I 1840 w 56 roku życia, eksp. 21 I 1840 po nab. żał. w cerkwi Greckiej na Podwalu w Warszawie, zapr. córka
 300. Józef Maciej ARKUSZEWSKI (1855)
  obywatel, posesor dóbr ziemskich we wsi Trunów w pow. miechowskim, młodość przepędził w okolicach Warszawy; zm. 13 X 1855 pozostawiając żonę, po 48 latach małżeństwa, z pięciorgiem dzieci
 301. Maria ARKUSZEWSKA (1861)
  ukochana córka Franciszki ze Stokowskich i Bolesława Arkuszewskich; zm. w kwiecie wieku 9 XI 1861 w domu nr 1517 przy ul. Złotej w Warszawie mając lat 18, eksp. 12 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu rodzice i siostra
 302. Wincenty ARKUSZEWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Helenowa i Nadarzyna; zm. 22 II 1855 w domu nr 1565C przy ul. Chmielnej w Warszawie, wypr. 25 II 1855 z domu do m. Nadarzyna, nab. żał. 1 III 1855 w kośc. Kapucynów, uwiadamiają o tym stroskane dzieci i rodzeństwo
 303. Franciszek ARMIŃSKI (1848)
  dr filozofii, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Warszawskiego, b. prof. Uniw. Aleksandrowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława; ur. w parafii Tymbark, zm. 14 I 1848 w domu Obserwatorium przy ul. Aleja Ujazdowska w 58 roku życia, wypr. 16 I 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona, nab. żał. 19 I 1848 w kośc. Kapucynów
 304. Jan ARND (1852)
  zm. I 1852 w domu nr 1565 przy ul. Chmielnej w Warszawie w wieku lat 4, eksp. 25 I 1852 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 305. Henryk Dorosław ARNDT (1861)
  w rocznicę śmierci wotywa żał. 6 III 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. stroskana matka
 306. Karol Samuel ARND (1830)
  inspektor składu głównego tabak, b. pocztmistrz, komisarz ekonomiczny, mąż córki zmarłego lekarza Maignien; zm. 6 X 1830 w Płocku, zostawił czterech synów i żonę
 307. Paweł ARNDT (1849)
  pisarz magazynu solnego w Dołhobyczowie pow. hrubieszowskim, syn Dawida Arndta, b. bankiera warszawskiego; zm. 1849 w Dołhobyczowie mając lat 56, poch. na cm. tamże, zostawił żonę i dwoje dzieci
 308. Faustyna ARNOHLD (1834)
  zm. 9 II 1834 w domu nr 581 przy ul. Długiej w Warszawie w 15 roku życia, eksp. 11 II 1834 na cm. Ew., zapr. rodzice
 309. Jan ARNHOLD (1850)
  obywatel; zm. 22 X 1850 w domu nr 350 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie przeżywszy lat 70, eksp. 24 X 1850 na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z córką i synem
 310. Rozalia z Arnholdów VETTER (1860)
  ochmistrzyni pensji wyższej żeńskiej, czynna konsyliarka i adoratorka Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenaświętszego Sakramentu; opatrzona św. sakramentami zm. 29 IV 1860, eksp. 1 V 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z bratem i bratową; wigilie i msza wielka 4 V 1860 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo; wigilie, nab. żał. i msza wielka śpiewana 3 XI 1860 w tymże kośc., zapr. senior Arcybractwa
 311. Zuzanna z Arnoldów SPINER (1848)
  wdowa po Ludwiku Spinerze, niegdyś komisarzu policji cyrkułu VIII m. Warszawy; zm. IX 1848, nab. żał. 30 IX 1848 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała rodzina
 312. Jerzy ARNOLD (1827)
  dr med., czł. Tow. Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk i wielu innych towarzystw uczonych, mąż zasłużony w zawodzie naukowym, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 19 XI 1827 przeżywszy lat blisko 81, przepr. 21 XI 1827 do kośc. Ew., poch. tegoż dnia na cm. Ew., zostawił żonę
 313. Zuzanna z Arnoldów KRZYŻANOWSKA (1854)
  żona radcy stanu, emeryta, czł. Rady Wychowania Publicznego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 20 VIII 1854 w domu nr 1300 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 23 VIII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 314. Aniela ARNUŁOWICZ (1848)
  zm. 1 X 1848 w domu nr 297-98 wprost Zamku w Warszawie; wypr. 3 X 1848, zapr. wujostwo
 315. Michał ARSZAGI (1857)
  konduktor poczty; zm. 2 II 1857, wypr. 4 II 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona z dziećmi
 316. Kazimierz ARTYCHOWSKI (1861)
  b. uczeń gimnazjum realnego, a obecnie Uniw. w Liege; opatrzony św. sakramentami zm. 19 X 1861 w wieku lat 21, eksp. 22 X 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 317. Teodozy ARTYCHOWSKI (1861)
  komisarz składów bankowych; zm. 7 IX 1861 w wieku lat 62, wypr. 10 IX 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 318. Tekla z Artymowiczów SOFIŃSKA (1860)
  żona pomocnika maszynisty drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 27 V 1860 w domu nr 1497 przy ul. Złotej przeżywszy lat 30, wypr. 29 V 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dwojgiem małoletnich dzieci
 319. Franciszek ARTZT (1852)
  lekarz m. Lublina; zm. IX 1852 tamże, padł ofiarą epidemii
 320. Marianna ASIELSKA (1854)
  uboga; zm. IV 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 24
 321. Aleksander ASSMANN (1860)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. czynny Archikonfraterni Literackiej przy kośc. św. Jana w Warszawie; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 7 II 1860 przeżywszy lat 39, wypr. 9 II 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, w nieobecności sióstr zapr. inni bliżsi krewni, nab. żał. 13 II 1860 w kapl. Bractwa, zapr. seniorowie Bractwa
 322. ASZER (1841)
  dentysta m. Warszawy, mieszkał w niej od 1805, mnóstwu cierpiącym przynosił ulgę; ur. w Prusach, zm. 30 XI 1841
 323. Aleksander ASZPERGER (1856)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 XII 1856, eksp. 20 XII 1856 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 324. Wojciech ASZPERGER (1847)
  artysta dramatyczny (aktor i śpiewak), występował przez lat 20 w Teatrze Wielkim w Warszawie, a także w Wilnie, Mińsku, Grodnie i Lwowie, mąż artystek Katarzyny z Rutkowskich, a po jej śmierci Anieli z Kamińskich; ur. 1790 w Wilnie, zm. 7 II 1847, eksp. 10 II 1847 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił żonę i dzieci
 325. Maria PAPI (1851)
  ur. we Włoszech, zm. 25 III 1851 w majętności Górce pod Warszawą w 62 roku życia, przepr. 28 III 1851 do kośc. paraf. we wsi Babice, gdzie po nab. żał. poch. obok swego męża na cm. miejscowym, pozostawiła dzieci i wnuków
 326. Aleksandryna BLIZIŃSKA z d. Auber (1825)
  kapitanowa inżynierii; zm. 8 IV 1825 doszedłwszy zaledwie lat 22, przen. 11 IV 1825 do kośc. Misjonarzy w Warszawie, gdzie tegoż dnia nab. żał., a po nim pog. na cm. Powązkowskim, zostawiła męża i rodziców
 327. Józef OBER (AUBERT) (1828)
  rosyjski radca stanu; zm. 10 XI 1828 w 85 roku życia, poch. 12 XI 1828 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 328. Joachim AUERBACH (1839)
  nadrabin ludu Izraela okręgu łęczyckiego; zm. 22 VIII 1839 w Łęczycy licząc lat ponad 80
 329. Julian AUFFSCHLAG (1856)
  urzędnik leśny; zm. 21 VI 1856 w 24 wiośnie życia, odpr. 23 VI 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i siostry
 330. Teodor AUFFSCHLAG (1850)
  ksiądz, mansjonarz mszczonowski; ur. w Warszawie, zm. VII 1850
 331. Kazimierz AUGUSTOWSKI (1857)
  uczeń III kl. gimnazjum realnego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 7 I 1857 przeżywszy lat 13, eksp. 9 I 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice po zgonie jedynego syna
 332. Jan ODROWĄŻ AUGUSTINOWICZ (1845)
  referendarz stanu, b. naczelnik wydziału wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu św. Stanisława II kl., emeryt; zm. 7 IV 1845, przeżył lat 60 lub 68, nab. żał. i msza św. solenna 10 IV 1845 w kośc. św. Aleksandra, po których eksp. na cm. Powązkowski
 333. Andrzej Franciszek AUGUSTYŃSKI (1850)
  b. kupiec i obywatel; zm. 10 I 1850 przeżywszy lat 41, eksp. 12 I 1850 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 334. Marcin AUGUSTYŃSKI (1854)
  praktykant sztuki drukarskiej, pracował kolejno przy różnych zakładach typograficznych Warszawy: w Magistracie, u księży misjonarzy, u hr. Krasińskiego, u Jaworskiego, ostatnio w "Kurierze Warszawskim", gdzie był nadetatowym pomocnikiem; zm. 24 XI 1854 z rana na dokuczającą mu od dawna chorobę piersiową, eksp. 26 XI 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 335. Anna z Aulów BRAWACKA (1827)
  zm. XII 1827, poch. 17 XII 1827 w Warszawie, zostawiła małżonka i dzieci
 336. Ludwika z Aureggiów KORI (1856)
  żona sztabskpitana inżynierów; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 II 1856 w domu nr 1334 przy ul. Świętokrzyskiej przeżywszy lat 22, eksp. 19 II 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w głębokim żalu mąż
 337. Emilia z Austenów SKARZYŃSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 I 1860, eksp. 10 I 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat i siostry
 338. Helenka AUSTEN (1859)
  córka urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. IX 1859 w domu nr 2325 przy ul. Pawiej w Warszawie w drugim roku życia, wypr. 27 IX 1859 z domu na cm. Powązkowski
 339. Jan AWDIEJEW (1852)
  b. ppłk saperów, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 7 VIII 1852 w Warszawie
 340. Michał AWRAMOW (1841)
  zm. 21 VI 1841 w domu nr 95 przy ul. Piwnej w Warszawie w wieku lat 16, eksp. 23 VI 1841 na cm. Powązkowski
 341. Aleksy AXJANOW (1857)
  sędzia handlowy i kupiec rosyjski w Królestwie na wyższą skalę, wspierał bezinteresownie wielu nieszczęśliwych; zm. 15(27) I 1857 w 38 roku życia, poch. 17(29) I 1857, pozostawił czworo dzieci, małżonkę, matkę, braci, siostry i przyjaciół
 342. Antonina FROIDEVAUX z d. Ayer (1858)
  niegdyś nauczycielka; małżonka nauczyciela języka francuskiego; zm. 19 VII 1858 osierociwszy nowo witające świat dziecię (synka), żyła lat 28, eksp. 21 VII 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 343. Jan AŚNIKOWSKI (1849)
  artysta dramatyczny; zm. 2(14) I 1849 w 49 roku życia, po 29 latach ciągłej pracy w zawodzie scenicznym; inf. z Wilna
 344. Kazio BABCZYŃSKI (1860)
  zm. 13 XII 1860 o dwunastej w południe w 2. roku życia, pog. 15 XII 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 345. Jakub BABIŃSKI (1858)
  nab. żał. 26 II 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 346. Leopold BABIŃSKI (1849)
  zm. 26 XII 1849 w domu nr 1631A przy ul. Wspólnej w Warszawie przeżywszy lat 21, eksp. 28 XII 1849 na cm. Powązkowski
 347. Elżbieta z Babskich RZEWUSKA (1847)
  zm. 3 VI 1847 w Busku w wieku życia swego lat 76, poch. dnia następnego w grobie przy kośc. paraf. w Busku, pozostawiła pięciu synów
 348. Izydor BABSKI (1841)
  obywatel Warszawy; zm. 16 VII 1841 w 51 roku życia, poch. 18 VII 1841 na cm. Powązkowskim
 349. Jadwiga z Babskich OSTROWSKA (1852)
  zm. 13 VIII 1852 przeżywszy lat 27, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski w Warszawie, pozostawiła męża, córkę, matkę i siostry
 350. Jan Marceli BABSKI (1858)
  obywatel; zm. 16 X 1858 we wsi Zalesie w gub. lubelskiej, o czym zawiadamia wdowa wraz z dziećmi
 351. Marcjanna BABSKA (1848)
  żona starszego felczera warszawskiego wojennego szpitala; zm. 4 VIII 1848 przeżywszy lat 39, eksp. 6 VIII 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z czworgiem dzieci
 352. Fryderyk BACCIARELLI (1829)
  syn sławnego malarza, niegdyś tajny radca Stanisława Augusta, później radca prefektury depart. warszawskiego; zm. 10 V 1829
 353. BACCIGALUPI (1822)
  typograf warszawski; zm. X 1822, przeżył lat 48, poch. 27 X 1822 na cm. Powązkowskim
 354. Katarzyna z Baccigalupich JAWORSKA (1844)
  zm. 1 IV 1844, eksp. 3 IV 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 355. Jan BACH (1845)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 1 X 1845 w 23 roku życia, eksp. 3 X 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. koledzy w zastępstwie nieobecnych rodziców
 356. Maria z Bachmajerów BOGDACH (1860)
  zm. 6 I 1860 przeżywszy lat 92, eksp. 8 I 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 357. Józef BACHMIŃSKI (1832)
  b. pisarz Rady Nieustającej, następnie podprefekt pow. warszawskiego, później radca wojewódzki, na koniec sędzia pokoju; zm. 23 III 1832 w 67 roku życia swego, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił żonę
 358. Jakub BACZKOWSKI (1829)
  kawaler, syn Floriana i Ewy małżonków, rodem ze wsi Rzyzina w Lubelskiem, przez lat 45 zatrudniał się ciągle pracą ogrodową w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie; zm. 31 V 1829 mając lat 125
 359. Agnieszka z Baczyńskich HENIKOWSKA (1833)
  zm. VI 1833, odpr. 12 VI 1833, nab. żał. 15 VI 1833 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawiła męża
 360. Felicja z Baczyńskich ROTTENGRUBER (1856)
  żona radcy honorowego, pomocnika naczelnika wydziału wojskowego Magistratu m. Warszawy; zm. 16 XII 1856 przeżywszy lat 50, wypr. 18 XII 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 361. Franciszka BACZYŃSKA (1853)
  uboga; zm. XI 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 64
 362. Jan BACZYŃSKI (1861)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; opatrzony św. sakramentami zm. 11 III 1861 w wieku lat 35, wypr. 14 III 1861 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, w oktawę zgonu nab. żał. 21 III 1861 w tymże kośc., nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika na cm. 20 VI 1861, zapr. w smutku pogrążona matka
 363. Marianna (Maria) z Baczyńskich PLESZCZYŃSKA (1844)
  zm. na przeł. II i III 1844 w domu przy ul. Nowolipie nr 2474 w Warszawie, eksp. 3 III 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 364. Atanazy BADENI (1854)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu Korony Żelaznej III kl.; zm. 1854
 365. Elżbieta z Badenich STAROWIEJSKA (1853)
  żona Franciszka Biberstein-Starowiejskiego, córka Stanisława Badeniego, regenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, siostra znakomitego tłumacza "Badań o chrystianizmie"; zm. 17 IV 1853 w 62 roku życia swego; inf. z Krakowa
 366. Ignacy BADENI (1859)
  radca tajny, kawaler Orderu św. Stanisława I kl. i Orderu św. Włodzimierza III kl., syn niegdy Stanisława Badeniego, rejenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, rodzony synowiec Marcina, senatora-wojewody, ministra sprawiedliwości, zajmował ważne stanowiska, był m.in. prezesem komisji b. woj. sandomierskiego, dyrektorem generalnym funduszów duchownych i edukacyjnych w b. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dyrektorem wydziału administracji ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, literat, tłumacz, czł. Tow. Naukowego Krakowskiego; zm. 3 XI 1859 w domu nr 614F przy ul. Niecałej w Warszawie przeżywszy lat 74. eksp. 6 XI 1859 z domu na cm. Powązkowski, msze św. w kośc. Powązkowskim, pog. dnia następnego, pozostawił córki
 367. Kazimierz hr. BADENI (1854)
  krajczy koronny, dyrektor Galicyjskiego Zakładu Ślepych, nadkurator-zastępca Galicyjskiej Kasy Oszczędności, kawaler austriackiego Orderu Leopolda, b. deputat stanów galicyjskich i komisarz sejmowy, syn Stanisława, regenta koronnego, i Katarzyny z hr. Stadnickich, brat Ignacego Badeniego, radcy tajnego; po krótkiej słabości zm. 30 III 1854; inf. ze Lwowa
 368. Marcin BADENI (1824)
  senator-wojewoda, minister prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 13 XI 1824 w domu nr 2239 przy ul. Nalewki w Warszawie, żył lat 75, przen. 15 XI 1824 do kośc. Kapucynów, gdzie msza św. dnia następnego, poch. w dobrach swych dziedzicznych w woj. krakowskim
 369. Zofia z Badenich POPIELOWA (1859)
  zm. 5 V 1859 w dobrach swoich dziedzicznych Czaple w gub. radomskiej, pozostawiła liczne grono rodzeństwa, dzieci i wnuków
 370. Antoni BADER (1842)
  b. kurator i rektor szkół rzemieślniczych, nauczyciel przez lat 40; zm. 13 III 1842 w domu przy ul. Rynek Nowego Miasta nr 313 w Warszawie w 74 roku życia, eksp. 16 III 1842 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 371. Korneliusz BADER (1835)
  zm. 1 VI 1835 w domu nr 313 przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 3 VI 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 372. Matylda Maria BADER (1857)
  panna; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami zm. 12 XI 1857 przeżywszy lat 19, eksp. 15 XI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku ojciec po stracie jedynej córki
 373. Zenona BADER (1859)
  panna, córka niegdy rektora i kuratora szkół; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 XI 1859, wypr. 12 XI 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, w dzień imienin nab. żał. 22 XII 1859 w tymże kośc., zapr. stroskana matka z rodziną zmarłej
 374. Anastazja z Badowskich DYBIŃSKA (1860)
  żona obywatela m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 1 IV 1860 przeżywszy lat 54, wypr. 4 IV 1860 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synami, córką, bratem i siostrą zmarłej
 375. Anna z Badowskich CHODAKOWSKA (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 VI 1856 przeżywszy lat 61, eksp. 8 VI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 376. Ludwika BADOWSKA (1854)
  panna, córka niegdy Stanisława Badowskiego, obywatela ziemskiego; po długiej chorobie zm. 25 III 1854 w wieku lat 54, eksp. 28 III 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe w smutku rodzeństwo wraz z siostrzenicą
 377. Marcjanna z Badowskich MEYER (1852)
  wdowa po obywatelu ziemskim; zm. 28 IX 1852 w domu 2407 przy ul. Nowolipie w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 378. Olimpia BADOWSKA (1858)
  córka zmarłego Tadeusza Badowskiego, niegdyś dziedzica dóbr Bardzice pod Radomiem; zm. 4 III 1858 w tychże dobrach
 379. Onufry BADOWSKI (1857)
  obywatel m. Warszawy; po dziesięciomiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 6 VII 1857 przeżywszy lat 76, eksp. 8 VII 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i trzema córkami
 380. Petronela z Badowskich STRZEMECZNA (1849)
  zm. III 1849, poch. 14 III 1849 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 21 III 1849 w kośc. Karmelitów na Lesznie
 381. Tadeusz BADOWSKI h. Sas (1858)
  właściciel dóbr Bardzice i Odechowiec w pow. radomskim, po wyjściu z wojska w stopniu kpt. 4 pułku strzelców konnych poświęcił się zawodowi rolniczemu, odznaczony Krzyżem Złotym Virtuti Militari; zm. 27 XII 1857 w 73 roku życia, poch. w grobie familijnym na cm. w Skaryszewie, pozostawił żonę, dziewięcioro dzieci i trzynaścioro wnuków
 382. Zuzanna z Badowskich REJMAN (1858)
  wdowa po profesorze gimnazjum; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 14 X 1858 w wieku lat 42, wypr. 16 X 1858 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostrzenica
 383. Barbara BADULSKA (1830)
  szewcowa; zm. I 1830 na Przyrynku w Warszawie, żyła lat 102
 384. Ignacy BADURSKI (1843)
  b. mjr inwalidów b. Wojska Polskiego, kawaler Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Krzyża Wojskowego Polskiego Kawalerskiego, emeryt, w zawodzie wojskowym od 1786, niegdyś czł. Tow. Dobroczynności w Warszawie; zm. w nocy z 20 na 21 XI 1843 w Mszczonowie przeżywszy lat 73, pozostawił żonę i sieroty
 385. Teofil BADYŃSKI (1853)
  patron przy trybunale warszawskim; zm. 13 I 1853 we wsi Sułkowicach w pow. łęczyckim rozpocząwszy 35 rok życia, pozostawił żonę z czworgiem drobnych dzieci, z których ostatnie sześć dni tylko ojca miało na ziemi
 386. Karol BAEREND (1825)
  medalier menniczy; zm. 27 VII 1825, przen. 29 VII 1825 na cm. Ew. w Warszawie
 387. Klara z Baerendów CLERFEYT (1861)
  zm. 23 II 1861 w m. Łodzi, o czym uwiadamiają rodzinę stroskane córki
 388. Jan Jakub BOGDACH (1840)
  obywatel m. Warszawy; zm. 26 II 1840 po przeżyciu lat 79, eksp. 28 II 1840 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z synem i córką
 389. Karol BOGDACH (1855)
  zm. 7 II 1855 przeżywszy lat 80, wypr. 9 II 1855 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 390. Sotera BAGIŃSKA (1849)
  panna: zm. 2 I 1849 przeżywszy lat 18, wypr. 5 I 1849 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 391. Józef BAGIŃSKI (1850)
  kancelista kontroli skarbowej przy rządzie gub. warszawskim; zm. I 1850 licząc lat 25
 392. Jan BAGIŃSKI (1840)
  radca stanu, sztabsdoktor I Korpusu; zm. 13 III 1840 w domu nr 1082 przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 15 III 1840 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 393. Józef BAGIŃSKI (1853)
  urzędnik zarządu pocztowego; zm. 9 XI 1853 przeżywszy lat 30, eksp. 11 XI 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 XI 1853 w kośc św. Krzyża, zapr. pozostała żona Antonina Bagińska wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 394. Karol BAGIŃSKI (1853)
  zm. 12 XI 1853 w wieku lat 14, eksp. 14 XI 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskana rodzina
 395. Karolina z Bagińskich GADUSZEWSKA (1861)
  zm. 6 VIII 1861 w wieku lat 25, wypr. 8 VIII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 396. Stanisław BAGIŃSKI (1859)
  obywatel m. Warszawy; zm. 21 V 1859 przeżywszy lat 71, nab. żał. 23 V 1859 w kośc. św. Krzyża, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z synem
 397. Władysław BAGIEŃSKI (1857)
  uczeń VII kl. gimnazjum realnego; zm. 14 I 1857 przeżywszy lat 19, eksp. 16 I 1857 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 398. Bronisława z Bagniewskich KOWALSKA (1858)
  żona Wincentego Kowalskiego, urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń, matka czworga nieletnich dziatek; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 3 XI 1857 w kwiecie wieku, bo w 26 roku życia
 399. Elżbieta BAGNIEWSKA (1858)
  córka Adama, radcy stanu, i Felicji z Pniewskich małżonków Bagniewskich; opatrzona św. sakramentami zm. 14 XI 1858 przeżywszy lat tylko 15
 400. Feliks BAGNIEWSKI (1835)
  obywatel pow. łęczyckiego; zm. 27 XII 1834 w dobrach Tkaczew przeżywszy lat 32, osierocił żonę, dziecko, matkę, brata i rodzeństwo
 401. Franciszek BAGNIEWSKI (1859)
  b. urzędnik Księstwa Warszawskiego, nab. żał. 17 XII 1859 w kośc. Bonifratrów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa i dzieci
 402. Julianna z Bagniewskich BIELICKA (1840)
  dziedziczka dóbr Domaradzyn w pow. brzezińskim gub. mazowieckiej; zm. 22 XI 1840, eksp. 24 XI 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 403. Benedykt BAGNIEWSKI (1854)
  radca honorowy, inżynier pow. lipnowskiego; zm. IX 1854
 404. Stanisław BAGNIEWSKI (1842)
  inżynier gub. mazowieckiej; zm. 1 II 1842 w 41 roku życia, eksp. 3 II 1842 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 II 1842 w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z córką
 405. Jakub BAIRD (1860)
  współdzierżawca fabrycznych dóbr Krasna w pow. opoczyńskim, właściciel fabryki machin i narzędzi rolniczych w Lublinie, współwłaściciel zakładu odlewów na Solcu w Warszawie, w 1820 przybył do Polski; ur. 1811 w Anglii, po trzymiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 14 III 1860, ojciec sześciorga dzieci
 406. Franciszek BAJER (1852)
  rejent kancelarii ziemiańskiej; zm. 30 XII 1852 przeżywszy lat 67, eksp. 2 I 1853 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 407. Gotlib Jan BAJER (1860)
  b. fabrykant piwa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 IX 1860 w 55 roku życia, eksp. 19 IX 1860 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskana żona wraz z dwojgiem dzieci
 408. Jan BAJER (1860)
  obywatel i właściciel domu; zm. 28 V 1860 przeżywszy lat 60, eksp. 30 V 1860 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. 4 VI 1860 w tymże kośc., zapr. w smutku pogrążona żona wraz z osierociałymi dziećmi i zięciami; Bractwo Loretańskie wyprawia nab. żał. 5 VI 1860 w tymże kośc.
 409. Maciej BAYER (1861)
  pomocnik inżyniera gubernialnego, b. oficer b. WP, ozdobiony Krzyżem Złotym Wojskowym, znany miłośnik nauk, literatury krajowej i gorliwy współpracownik gazet, a mianowicie "Kuriera Warszawskiego", bardzo skrzętnie zbierał i notował wszelkie wiadomości dotyczące Radomia oraz miejsc, w których zamieszkiwał i kraju całego, wszystkie dochody swoje obracał na kupno książek polskich; nagle tknięty apopleksją zm. na ul. Lubelskiej w Radomiu 5 IV 1861
 410. Wojciech BAJER (1846)
  b. audytor dywizyjny b. Wojska Polskiego, dobroczyńca Instytutu św. Kazimierza w Warszawie; zm. 6 XI 1846 przeżywszy lat 85, eksp. 9 XI 1846 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 411. Jan BAJERLEIN (1854)
  majster iglarski zamieszkały pod nr. 794 w Warszawie; tknięty apopleksją zm. nagle 25 V 1854
 412. Dorota z Bejgów PIASECKA (1851)
  zm. 7 XI 1851, matka, mąż i dzieci uwiadamiają o tym oddalonych krewnych, przyjaciół i znajomych
 413. BAJKOW (1829)
  szambelan, rzeczywisty radca stanu, kawaler Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III kl. i wielu innych; zm. 15 III 1829 jadąc w bliskości Wilna
 414. Mieczysław BAKINOWSKI (1860)
  urzędnik Rządu Gubernialnego Augustowskiego; po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 III 1860 o godzinie szóstej wieczorem przeżywszy lat 25
 415. Aleksiej BAKŁANOW (1858)
  por. artylerii; w rocznicę śmierci nab. żał. 29 I 1858 w kośc. Prawosławnym w Woli, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 416. Sosche BALABAN (1851)
  żebraczka starozakonnego wyznania; zm. IV 1851 we Lwowie, przeżyła całe lat 100
 417. Antonina z Balcerów WIŁUCKA (1857)
  utalentowana artystka baletu warszawskiego; zm. 12 IX 1857 w domu Skwarcowa nr 413A przy pl. Saskim, eksp. 14 IX 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 418. Marianna z Balcerów FRĄCKIEWICZ (1853)
  opatrzona św. sakramentami zm. 17 IV 1853, eksp. 20 IV 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z córeczką
 419. Leon BALCERKIEWICZ (1860)
  czł. Archikonfraterni Sodalisów NMP; zm. 23 VIII 1860 przeżywszy lat 40, nab. żał. 25 VIII 1860 w kośc. Pijarów w Warszawie, po którym odpr. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona z synem i rodzeństwem
 420. Magdalena z Baldów RZĘTKOWSKA (1846)
  wdowa po b. kupcu m. Warszawy; zm. 24 VI 1846 przeżywszy lat 53, wypr. 26 VI 1846 z kapl. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. synowie wraz z siostrą
 421. Franciszek Ksawery BALDAUF (1858)
  dr med. i chir., b. lekarz dywizji b. Wojsk Polskich, czł. Warszawskiego Tow. Lekarskiego i Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu Virtuti Militari, Orderu Legiii Honorowej, kawaler Cesarstwa Francuskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; opatrzony św. sakramentami zm. 8 IV 1858 w domu nr 1352 przy ul. Mazowieckiej przeżywszy lat 82, wypr. 11 IV 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, zięciowie i wnuki; nab. żał. 27 IV 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności; nab. żał. 12 V 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 422. Natalia z Baldaufów DRAC (1853)
  żona naczelnika sekcji w zarządzie okręgu pocztowego Król. Pol.; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 XII 1853 w domu przy ul. Miodowej nr 481 w Warszawie, przepr. 29 XII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 I 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż
 423. Reneta Fryderyka SCHMELTZER (1854)
  zm. 13 V 1854 przeżywszy lat 71, eksp. 16 V 1854 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w nieutulonym żalu pozostały syn wraz z synową i wnukami
 424. Dorota z Baldów TEGE (1837)
  obywatelka Warszawy; zm. na przeł. 1836 i 1837 w domu nr 639 przy ul. Trębackiej w Warszawie w 68 roku życia, eksp. 3 I 1837 na cm. Ew., zapr. siostra wraz ze swym synem
 425. Anna BALDI (1848)
  zm. XII 1848 w 22 roku życia, wypr. 29 XII 1848 w kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 426. Antoni BALDI (1841)
  zm. 13 II 1841 w 58 roku życia, eksp. 15 II 1841 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 427. Józef BALDI (1832)
  przez długi czas utrzymywał kawiarnię pod znakiem Kopciuszka, wolne chwile poświęcał tłumaczeniu dzieł scenicznych z języka włoskiego; zm. XII 1832, poch. 8 XII 1832 w Warszawie
 428. Kazimierz BALDI (1852)
  b. kontroler przy żegludze parowej; zm. 13 II 1852 przeżywszy lat 32, eksp. 15 II 1852 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. siostra wraz z mężem i dziećmi
 429. Rozalia BALDI (1847)
  panna; zm. 28 VI 1847 w wieku lat 57, eksp. 30 VI 1847 z kapl. kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 430. Tekla z Baldych CZABANOWA (1825)
  obywatelka Warszawy, przykładna żona, dobra matka; zm. II 1825, żyła lat 29, poch. 10 II 1825 na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła troje dzieci
 431. Tekla z Baldych CZABAN (1858)
  żona Tomasza Czabana; w dniu imienin nab. żał. 23 IX 1858 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostałe dzieci
 432. Zofia z Baldich PIKLIKIEWICZ (1854)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 IV 1854 w wieku lat 37, wypr. 19 IV 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż z synem
 433. Dominik BALICKI (1845)
  ksiądz, b. gwardian kapucyński; zm. 14 IV 1845 w Warszawie przeżywszy 64 lata, w zakonie 44, pozbawiony wzroku od lat 13, eksp. dnia następnego z klasztoru do kośc. Kapucynów
 434. Ignacy BALICKI (1857)
  gen.-mjr, syn Szymona; zm. 23 III (3 IV) 1857 w Odessie w 63 roku życia
 435. Jozefat BALICKI (1850)
  ksiądz ze zgromadzenia bazylianów; zm. 17 III 1850 w klasztorze chełmskim w 77 roku życia
 436. Ludmiła z Balickich ZAŁĘSKA (1832)
  małżonka Błażeja Załęskiego, naddzierżawcy klucza mirzeckiego w okolicy Wąchocka; zm. 3 VIII 1832 dochodząc lat 44, poch. w Radomiu, nab. żał. 8 VIII 1832 w kośc. paraf. w Mircu, zostawiła męża i córkę Antoninę
 437. Salomea z Balinowskich FIEDOROWICZ (1v. Dudzińska) (1846)
  małżonka ppłk. artylerii b. Wojsk Polskich; zm. 11 I 1846 przeżywszy lat 45, eksp. 13 I 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 I 1846 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 438. Felicjan BALIŃSKI (1849)
  uczeń Szkoły Sztuk Pięknych; zm. 28 IX 1849 w domu nr 415 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 21 roku życia, eksp. 30 IX 1849 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i familia
 439. Józef BALL (1843)
  b. oficer WP; zm. VI 1843 w domu nr 18 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie w 67 roku życia, eksp. 14 VI 1843 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 440. Karol BALL (1846)
  kancelista sądu policji poprawczej; zm. 6 lub 7 II 1846 w 22 roku wieku swego, eksp. 9 II 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, msza żał. 16 II 1846 w tymże kośc., zaprasza pozostała matka
 441. Joanna ZGŁOBICKA (1v. Kossakowska) (1833)
  żona b. kasjera generalnego Król. Pol.; zm. IX 1833 w domu przy ul. Świętojańskiej nr 24 w Warszawie, eksp. 17 IX 1833 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 442. Wiktoria z Ballonów WITKOWSKA (1828)
  dama dozoru pensji i szkół wyższych płci żeńskiej w Warszawie, gorliwa w pełnieniu powierzonych obowiązków, dobra obywatelka, czuła matka, tkliwa przyjaciółka, staranna o dobro cierpiącej ludzkości; zm. 18 XII 1828 w 54 roku życia swego, zostawiła dzieci i wnuki
 443. Antoni BALUKIEWICZ (1861)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, nab. żał. 10 VI 1861 w kapl. Archikonfraterni przy kośc. św. Jana w Warszawie, zapr. seniorowie
 444. Dawid Ludwik BAMBERG (1857)
  emeryt; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. VI 1857 przeżywszy lat 72, eksp. 15 VI 1857 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w głębokim smutku żona, dzieci i wnuki
 445. Eliza BAMBERG (1849)
  zm. 6 I 1849 w 18 roku życia swego, eksp. 8 I 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. rodzice wraz z familią
 446. Ignacy BANACHIEWICZ (1847)
  lekarz Kalisza i okolic, słuchał wykładów w b. Uniw. Warszawskim; zm. 15 VI 1847 w 46 roku życia
 447. Stanisław BANACHOWSKI (1840)
  patron trybunału; zm. 20 IV 1840 w domu nr 29 naprzeciw Zamku w Warszawie, eksp. 22 IV 1840 na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 448. Feliks BANASIEWICZ (1852)
  obywatel; zm. 31 VII 1852 w domu nr 2 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 2 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 449. Józefa z Banasiewiczów PODOLSKA (1861)
  zm. 18 VI 1861, nab. żał. 18 IX 1861 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, zapr. mąż i dzieci
 450. Antonina z Bonczakowiczów BIENIECKA (1856)
  wdowa po obywatelu ziemskim; zm. 14 XII 1856 przeżywszy lat 54, wypr. 16 XII 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 451. Ignacy BANCZAKIEWICZ (1835)
  intendent generalny Łazienek i Belwederu; zm. 19 V 1835 w domu nr 1715 przy ul. Aleja w Warszawie, eksp. 21 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z córkami i familią
 452. Józefa z Banczakiewiczów TOLIŃSKA (1835)
  wdowa po generale; zm. 25 XI 1835 w pałacu Saskim w Warszawie, wypr. 27 XI 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, pozostawiła jedynego syna
 453. Władysław BANCZAKIEWICZ (1827)
  ppor. strzelców Gwardii Król. Pol.; zm. 27 I 1827 przeżywszy lat 23, zostawił rodziców
 454. Małgorzata DURAND z d. Band (1840)
  zm. 17 V 1840 w domu przy ul. Trębackiej nr 641 w Warszawie w 36 roku życia, eksp. 19 V 1840 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 455. Elżbieta BANDAU (1859)
  zm. 25 XII 1859 przeżywszy lat 71, wypr. 27 XII 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 456. Julian Krystian BANDAU (1850)
  fabrykant pojazdów i majster siodlarski; zm. 17 IX 1850 w domu nr 794B przy ul. Elektoralnej w Warszawie mając lat 32, eksp. 19 IX 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. rodzice wraz z pozostałym rodzeństwem
 457. Jan Wincenty STĘŻYŃSKI-BANDTKIE (1846)
  radca stanu, czł. Komisji Rządowej Sprawiedliwości, autor licznych pism z zakresu prawa, czł. kilku towarzystw uczonych, młodszy brat Jerzego Samuela Bandtkiego, nobilitowany z przydomkiem Stężyński, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą i Orderu św. Anny II kl. z koroną cesarską; ur. 1783 w Lublinie, zm. 7 II 1846, wypr. 9 II 1846 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 458. Jerzy Samuel BANDTKIE (1835)
  autor historii polskiej, prof. i bibliotekarz Uniw. Krakowskiego; zm. 1835
 459. Adolf BANZEMER (1861)
  obywatel m. Warszawy, radca Prokuratorii Generalnej, znany powszechnie i poważany tak dla ukształcenia umysłowego, jako i pięknego serca; zm. 8 VIII 1861 w Biebrich pod Wiesbadenem, gdzie bawił dla poratowania zdrowia, zwłoki jego złożone zostały w kapl. na cm. Ew. w Warszawie, przen. 16 VIII 1861 do grobu familijnego, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 460. Emilia z Banzemerów LIPIŃSKA (1835)
  zm. 3 XI 1835 w domu nr 2624 przy ul. Mariensztat w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 5 XI 1835 na cm. Ew., zapr. mąż i familia
 461. Józefa z Bansemerów KURTZ (1849)
  małżonka Aleksandra Kurtza, właściciela dóbr ziemskich; zm. 5 II 1849 w domu nr 760 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w samej sile wieku, eksp. 8 II 1849 do grobu familijnego na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem dzieci
 462. Jan BARANDON (1851)
  właściciel domu; zm. 17 VI 1851 w domu nr 636-37 przy ul. Trębackiej w Warszawie w wieku lat 57, wypr. 19 VI 1851 na cm. Ew.-Ref., zapr. małżonka
 463. Ferdynand BARANIECKI (1838)
  artysta dramatyczny w Teatrze Rozmaitości; zm. 30 IX 1838 w Hotelu Litewskim przy ul. Nowosenatorskiej w Warszawie mając lat 31, odpr. 2 X 1838 na cm. Powązkowski, zostawił wdowę i synka
 464. Paweł BARANKIEWICZ (1839)
  mecenas; zm. 27 XI 1839 w Warszawie mając lat 65, poch. 29 XI 1839 tamże
 465. Szymon BARANKIEWICZ (1838)
  naczelnik sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 13 IX 1838, eksp. 15 IX 1838 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. żona, córka i syn
 466. Aniela BARANOWICZ (1853)
  zm. 10 XI 1853 w wieku lat 4, swoich przyjaciół i znajomych zawiadamiają rodzice
 467. BARANOWSKA (1829)
  stolnikowa b. ziemi karczewskiej; zm. 11 XI 1829 we wsi Mogilnica pow. chełmskim przeżywszy lat 75 wieku swojego, poch. przy cerkwi paraf. w Mogilnicy, zostawiła córkę jedynaczkę Teklę Węglińską i wnuczków
 468. Apolonia z Baranowskich KRZYŻANOWSKA (1849)
  wdowa po inspektorze Urzędu Lekarskiego gub. płockiej i augustowskiej; zm. 16 V 1849 w Warszawie, gdzie od kilku miesięcy pozostawała na kuracji, żyła lat 45, poch. 18 V 1849 na cm. Powązkowskim, o czym przyjaciele zawiadamiają rodzinę pozostającą w oddaleniu, zostawiła małoletnie dzieci
 469. Apolonia z Baranowskich POZNAŃSKA (1855)
  po ciężkiej jedenastoletniej słabości zm. 10 II 1855 przeżywszy lat 67, eksp. 12 II 1855 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka, zięć i wnuk w nieobecności familii
 470. Dezyderiusz BARANOWSKI (1853)
  syn radcy dworu, sekretarza-referenta Rady Administracyjnej Królestwa; po długiej i uciążliwej słabości zm. 9 IX 1853, mimo użycia wszelkich środków lekarskich, żył lat 9, poch. 11 IX 1853 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił rodziców i przyjaciól w nieograniczonym żalu
 471. Ignacy BARANOWSKI (1827)
  sędzia trybunału cywilnego woj. sandomierskiego, mąż Joanny z Paprockich Baranowskiej; zm. 1 VII 1827 w Radomiu, zostawił żonę i córki
 472. Ignacy BARANOWSKI (1847)
  b. szef w wydziałach po b. Komisji Rządowej Wojny, emeryt; zm. 10 II 1847 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1252 w Warszawie w wieku lat 64, wypr. 13 II 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 II 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona
 473. Jan BARANOWSKI (1838)
  zm. I 1838 w 65 roku życia, eksp. 12 I 1838 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 474. Jan Nepomucen BARANOWSKI (1857)
  adwokat przy sądzie apelacyjnym Królestwa, w Lublinie urzędujący, wzorowy mąż, ojciec, przyjaciel, urzędnik i obywatel; po półtorarocznej ciężkiej słabości zm. 28 XII 1856 w 63 roku życia, poch. 31 XII 1856 w jednym grobie ze swą najstarszą córką, pozostawił czworo drobnych dziatek; inf. z Lublina
 475. Joanna BARANOWSKA (1843)
  zm. 26 VII 1843 w domu nr 357 na Nowym Mieście w Warszawie w 17 roku życia swego, odpr. 28 VII 1843 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 476. Joanna z Baranowskich CHROMECKA (1855)
  zm. po chrześcijańsku 11 I 1855 w m. Karczewie w 51 roku życia, poch. tamże, zostawiła męża, czworo dzieci i wnuków
 477. Julianna z Baranowskich KOWALSKA (1861)
  żona obywatela m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 13 V 1861 w wieku lat 43, wypr. 16 V 1861 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VI 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. stroskany mąż Jan Kowalski wraz z kilkorgiem dzieci i wnukami
 478. Józef BARANOWSKI (1854)
  uczeń IV kl. szkoły powiatowej drugiej; po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1854, poch. 21 VI 1854 na cm. w Wilanowie
 479. Józef BARANOWSKI (1855)
  radca honorowy, naczelnik w Banku Polskim; zm. 11 VIII 1855 w posesji własnej we włości Sielce pod Warszawą, przepr. 13 VIII 1855 na cm. paraf. w Wilanowie, pozostawił żonę i sześcioro dzieci
 480. Józefa z Baranowskich SCHOENBECK (1843)
  siostra pierwszego skrzypka Teatru Wielkiego, przedstawiała niektóre role w dawnym Teatrze Rozmaitości; zm. 23 VIII 1843, przen. 25 VIII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 481. Kornelia z Baranowskich ZIENTECKA (1848)
  obywatelka Warszawy, żona zasłużonego mecenasa i obywatela ziemskiego, matka ośmiorga zmarłych dzieci; zm. 11 VIII 1848 w 48 roku życia, nab. żał. 14 VIII 1848 w górnym kośc. św. Krzyża, pog. tegoż dnia z kośc. dolnego do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. mąż
 482. Marianna z Baranowskich DŁUSKA (1852)
  wdowa po Tomaszu Dłuskim; zm. 24 X 1852 w dobrach córki swej Tomaszowicach w Lubelskiem, poch. w grobie rodzinnym w kośc. niedrzwieckim, pozostawiła trzy córki, nab. żał. 6 XII 1852 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 483. Piotr BARANOWSKI (1850)
  rejent kancelarii okręgu radzyńskiego; zm. 1850
 484. Wawrzyniec BARANOWSKI (1833)
  zm. V 1833, eksp. 18 V 1833 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 485. Zofia z Baranowskich ZAGÓROWSKA (1860)
  wotywa żał. 19 I 1860 w kośc. Pijarów w Warszawie
 486. Grzegorz BARAŃSKI (1859)
  obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 24 VII 1859 o godzinie drugiej z południa w domu własnym nr 3111A przy ul. Wolskiej przeżywszy lat 66, wypr. 26 VII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 487. Piotr BARAŃSKI (1833)
  drukarz; zm. na przeł. IV i V 1833 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 159 w Warszawie w 75 roku życia, eksp. 4 V 1833 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 488. Józef BARBIER (1859)
  syn właściciela kolonii Szopy Polskie; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 27 V 1859 w kwiecie wieku swego skończywszy rok 16., eksp. 29 V 1859 z domu na cm. Służewski, zapr. pogrążeni w smutku rodzice
 489. Natalia z Barbierów SZESZ (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 2 I 1861 w 23 roku życia swego, wypr. 4 I 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w nieutulonym żalu pozostały mąż z rodzeństwem
 490. Izabella BARCEL (1845)
  zm. 15 I 1845 przeżywszy lat 28, eksp. 17 I 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra wraz z mężem
 491. Józef BARCEWICZ (1830)
  asystent kliniki Wydziału Lekarskiego Królewsko-Aleksandrowskiego Uniw.; zm. 25 VIII 1830 w domu nr 21 przy ul. Piwnej w Warszawie, eksp. 27 VIII 1830 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 492. Wilhelmina BARCHEWITZ (1826)
  niegdyś przełożona instytutu naukowego płci żeńskiej w Warszawie, matka Augusta Barchewitza, sekretarza wydziału lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 8 XI 1826 we Wrocławiu
 493. Henryk August BARCHEWITZ (1849)
  emeryt, b. sekretarz-tłumacz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 16 VIII 1849, eksp. 18 VIII 1849 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała wdowa wraz z familią
 494. Tekla z Barcikowskich LUBIEJEWSKA (1851)
  zm. 11 III 1851 w wieku lat 27, eksp. 13 III 1851 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 495. Jan Nepomucen BARDZIŃSKI (1853)
  kawaler państwa francuskiego i Orderu Legii Honorowej, b. szef batalionu wojsk Napoleona, dawny legionista, dziedzic dóbr Sokołowa, mąż powszechnie szanowany dla rzadkich przymiotów duszy i serca; zm. 1852 w Gostyńskiem, żył lat 75
 496. Jan BARDZIŃSKI (1854)
  obierany przez współobywateli na różne urzęda, jako to sędziego, radcy woj. i tyle innych, nigdy od usług obywatelskich się nie wymawiał, ale takowe z roztropnością i godnością sprawował; zm. nagle 1854 w dobrach dziedzicznych Głaznowie w wieku lat 73; inf. z pow. gostyńskiego
 497. Bronisława BARDZKA (1855)
  zm. 18 VII 1855, eksp. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 498. Tomasz BARDZKI (1821)
  mjr Korpusu Weteranów WP: zm. 1821
 499. Karol Jan BARNETT (1856)
  b. ppłk gwardii fizylierów szkockich, konsul Najjaśniejszej Królowej Wielkiej Brytanii w Warszawie 1833-1842, a następnie konsul generalny w Egipcie, w młodości swojej, jako por. miał udział w kampaniach pod wodzem ks. Wellingtonem, walczył pod Waterloo i był ozdobiony medalem za tę bitwę, był stałym prenumeratorem "Kuriera" i codzień część warszawskich nowości w tym piśmie czytał; zm. 4 VIII 1856 w Londynie przeżywszy lat 66
 500. Matylda z Baroków WYŻYCKA (1839)
  małżonka dyrektora gimnazjum gub. sandomierskiego; zm. 15 XI 1839 w Radomiu licząc lat 18 i miesięcy 9, pog. 17 XI 1839 z kośc. Ew. w Radomiu, zostawiła męża
 501. Julia z Barsów POTKAŃSKA (1857)
  córka Ludwiki z Rafałowiczów i Franciszka Bars, konsula w Mediolanie za Napoleona I, wdowa od 1848 po dziedzicu dóbr Potworowa Franciszku Brochwicz Potkańskim, potomku rodziny, która się dużo krajowi swojemu w różnych zawodach wysłużyła, wychowana w Paryżu; ur. 22 V 1782 w Warszawie, zm. 29 V 1857 w domu synowej swojej Marii z Cedrowskich, wdowy po zmarłym przed dwoma laty Ludwiku Potkańskim, we wsi Potworowie w pow. radomskim, poch. w grobie familijnym na miejscowym cm.
 502. Jan BARSZCZEWICZ (1839)
  obywatel; zm. 18 VI 1839 w domu własnym nr 306 w Rynku Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 20 VI 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 503. Józef BARSZCZEWICZ (1851)
  zm. 16 XII 1851 przeżywszy lat 36, eksp. 18 XII 1851 z kośc. dolnego św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz dziećmi
 504. Jan BARSZCZEWSKI (1851)
  Białorusin, znany w naszej literaturze z utworów wierszem i prozą; zm. 28 II (12 III) 1851 w m. Cudnowie w gub. wołyńskiej, poch. 2(14) III 1851 tamże po nab. żał. w miejscowym kośc.
 505. Marianna BARSZCZEWSKA (1855)
  włościanka ze wsi Smakli w gub. grodzieńskiej; zm. 24 IX 1855 we wsi Nowaki w 56 roku życia, poch. na cm. we wsi Skórcu w pow. siedleckim
 506. Emilian BORSZCZOW (1843)
  radca honorowy, b. komisarz policji wykonawczej; zm. 10 IV 1843 w cyrkule XI, domu nr 391 w Warszawie
 507. Marianna Dorota z Bartlów HAGEMÜLLER (1859)
  zm. III 1859, żyła lat 77, poch. na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, pozostawiła liczne potomstwo: pięć córek, trzech synów, piętnaście wnuczek, osiemnaścioro wnuków, sześciu prawnuków i dwie prawnuczki
 508. Joanna Rozyna z Barthlów KIESSEWETTER (1856)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 10 IX 1856 w domu własnym nr 1284 przy ul. Nowy Świat przeżywszy lat 65, eksp. 13 IX 1856 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała córka i wnuki
 509. Ludwik von BARTELS (1847)
  rodem z Lubeki; zm. 16 V 1847 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie w wieku 36 lat, wypr. z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. pozostali przyjaciele
 510. Jan Krystian BARTELSEN (1842)
  b. kasjer administracji tabacznej; zm. 16 XII 1842 w 60 roku życia
 511. Wilhelmina z Bartschów FRIEDRICHSOWA (1821)
  małżonka kupca i właściciela kilku domów w Warszawie; zm. VI 1821, poch. 26 VI 1821 na cm. Ew.
 512. Karol BARTHEL (1855)
  nieodżałowanej pamięci i powszechnie poważany, sprowadzony jako ogrodnik z Erfurtu przez ks. Izabellę Lubomirską przy zakładaniu przez nią Mokotowa, później dostał się do Wilanowa i tam przez lat 58 ciągle pozostawał, w ostatnich czasach był gracjalistą; zm. 1 II 1855 mając wieku lat 85, eksp. 4 II 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 II 1855 w tymże kośc. zapr. stroskana siostrzenica
 513. Wilhelm BARTHEL de WEIDENTHAL (1857)
  dziedzic dóbr Nadróż w pow. lipnowskim, b. urzędnik pocztowy, znany z wzorowego gospodarstwa i pism treści agronomicznej, rodzina jego z Czech pochodziła, on sam rodził się w Warszawie i tu nauki w Liceum i Uniwersytecie pobierał; zm. 19 I 1857 w Zbójnie przeżywszy lat 45, nab. żał. 28 I 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. zbolały brat
 514. Maria BARTHOLOMEY (1850)
  córka gen. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 1850 w Warszawie w wieku lat 13
 515. Anastazja BARTKOWSKA (1840)
  panna ze zgromadzenia sióstr miłosierdzia św. Kazimierza, przez lat 10 zarządzała dobrami zgromadzenia w Pęcherach pow. czerskim; zm. 8 I 1840 w Pęcherach przeżywszy lat 35, poch. 10 I 1840 w Jazgarzewie
 516. Jan BARTKOWSKI (1855)
  sędzia pokoju okręgu mariampolskiego, ziemianin; zm. 6 II 1855 w dobrach swych Zyple w wieku lat 72
 517. Marianna z Bartkowskich ŁAPIŃSKA (1v. Piotrowska) (1848)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 20 V 1848, eksp. 22 V 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z familią
 518. Antonina z Bartlów STUMMER (1841)
  zm. 8 IV 1841 w domu Branickich przy Nowym Świecie w Warszawie przeżywszy lat 41, przen. 10 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 519. Julia z Barthlów CIECHANOWSKA (1860)
  żona pisarza aktowego Król. Polskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VII 1860 w wieku lat 51, eksp. 30 VII 1860 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów i 1 VIII 1860 w kapl. Felicjanek przy ul. Daniłowiczowskiej, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi i wnukami
 520. Adam BARTMAŃSKI (1832)
  adiunkt w komisji woj. mazowieckiego; zm. VII 1832, poch. 22 VII 1832 w Warszawie
 521. Agnieszka z Bartmańskich SADKOWSKA (1855)
  żona podpisarza sądu pokoju wydziały trzeciego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 IX 1855 przeżywszy lat 42, wypr. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż z czworgiem dzieci
 522. Katarzyna z Bartmańskich MORYCZOWA (1838)
  zm. 14 III 1838 w pałacu Kazimierowskim w Warszawie; obrzęd pog. 17 III 1838 na cm. Powązkowskim
 523. Józef BARTOSIEWICZ (1848)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 26 VIII 1848, eksp. 28 VIII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 524. Dominik BARTOSZEWICZ (1851)
  radca dworu, inspektor klas Aleksandryńskiego Instytutu Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii, kawaler Orderu św. Anny II kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 24 VII 1851
 525. Zofia BARTOSZEWICZ (1859)
  zm. X 1859 mając lat 12, eksp. 31 X 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka po stracie jedynej córki
 526. Antoni BARTOSZEWSKI (1856)
  zastępca podsędka sądu policji prostej pow. i m. Warszawy wydziału pierwszego; po ciężkiej chorobie zm. 3 VIII 1856, wypr. 5 VIII 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 527. Cecylia Barbara BARTOSZEWSKA (1849)
  zakonnica zgromadzenia panien sakramentek; zm. VI 1849 w wieku lat 21 w Warszawie
 528. Franciszek BARTSCH (1859)
  ksiądz, pastor parafii ew.-aug. i nauczyciel języka niemieckiego przy szkole podstawowej w Wieluniu; po dwumiesięcznej chorobie zm. 31 X 1859 w Wieluniu w 35 roku swego przykładnego i pożytecznego życia
 529. Karolina POLEWKA z d. Bartsch (1824)
  małżonka obywatela Warszawy; zm. VI 1824, żyła lat 40, poch. 16 VI 1824 na cm. Ew.
 530. Jan BARTSCH (1824)
  obywatel Krakowa, dr med., był ojcem nieszczęśliwych, testamentem większą część swego majątku zapisał na instytuty dobroczynne; zm. na przeł. 1823 i 1824
 531. Walenty BARTSCH (1823)
  senator dożywotni Rzeczypospolitej Krakowskiej, 50 lat przepędził na usługach kraju; zm. 7 VIII 1823 w podeszłym wieku; inf. z Krakowa
 532. Helena z Bartynowskich KROCHMALSKA (1v. Trzcińska) (1852)
  w pierwszym małżeństwie żona kupca i senatora Wolnego m. Krakowa; zm. 12 II 1852 we wsi Chabendza w gub. radomskiej, nab. żał. 19 II 1852 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. zamieszkały tu syn, który nie mógł oddać swej najlepszej matce ostatniej przysługi na miejscu wiecznego spoczynku
 533. Maksymilian BARTYNOWSKI (1839)
  pisarz Sądu Najwyższej Instancji Wolnego m. Krakowa i jego okręgu; zm. 12 IX 1839 w 39 roku życia swego
 534. Julia BARTZ (1858)
  córka obywatela; zm. 28 X 1858 przeżywszy lat 12, eksp. 30 X 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, siostry i bracia zmarłej
 535. Józefa BARTZ (1846)
  zm. 17 XII 1846, eksp. 20 XII 1846 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. rodzice
 536. Adam BARWIKOWSKI (1857)
  zm. 23 VII 1857 o godzinie trzeciej po południu mając lat 4 i miesięcy 8, eksp. 25 VII 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 537. Józef BARWIKOWSKI (1858)
  radca honorowy, urzędnik Dyrekcji Ubezpieczeń; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 6 VIII 1858, eksp. 8 VIII 1858 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VIII 1858 w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona wraz z dwojgiem małoletnich dzieci
 538. Józefa BARWIKOWSKA (1854)
  pierworodna córka swoich rodziców; zm. 1 XI 1854 w 9 wiośnie życia, eksp. 4 XI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu stroskani rodzice
 539. Władzio BARWIKOWSKI (1851)
  syn inspektora Dyrekcji Ubezpieczeń w m. Warszawie; zm. 26 IX 1851 w wieku lat 4, eksp. 28 IX 1851 z kapl. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski
 540. Piotr BARYCKI (1841)
  właściciel drukarni; zm. XII 1841, eksp. 27 XII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 541. Sebastian BARYCKI (1852)
  obywatel Warszawy; zm. 26 VIII 1852 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 163 przeżywszy lat 36, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 VIII 1852 w kośc. Dominikanów, zapr. pozostała żona wraz z córką, matką i bratem zmarłego
 542. Antoni BARYNÓW (1856)
  syn radcy honorowego, urzędnik intendentury pierwszej armii; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 29 X 1856 w domu nr 1782 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat niespełna 10, wypr. 31 X 1856 z domu na cm. Prawosławny wolski, zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu rodzice po stracie jedynego dziecka
 543. Zuzanna BARŻYKOWSKA (1854)
  zm. 11 IX 1854 we wsi Lubiejewie w pow. ostrołęckim w wieku lat 75, odpr. 14 IX 1854 na cm. paraf. w m. Ostrowi
 544. Stefan BARACZ (1848)
  obywatel m. Warszawy, dawniej kupiec; zm. 17 II 1848 w domu nr 939-40 przy ul. Zatyłki w Warszawie przeżywszy lat 89, wypr. 20 II 1848 na cm. Grecki (obok cm. Ew.), zapr. pozostała córka wraz z wnukami
 545. Mikołaj KORWIN BASIŃSKI (1852)
  rejent kancelarii ziemiańskiej gub. warszawskiej w Kaliszu; zm. 7 VII 1852
 546. Mikołaj Józef BASIŃSKI (1855)
  radca kolegialny, sędzia sądu apelacyjnego Król. Pol., emeryt, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl. i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 29 IX 1855 we wsi Małem w 67 roku życia swego, pozostawił po sobie w głębokim smutku żonę i dzieci; inf. z Łęczyckiego
 547. Zuzanna BATKOWSKA (1855)
  panna; opatrzona św. sakramentami zm. 9 VIII 1855 mając lat 18, wypr. 11 VIII 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 548. Marianna BATORSKA (1825)
  zm. 1825 w gminie Kaski o 6 mil od Warszawy, żyła 117 lat
 549. Aleksander hr. BATOWSKI (1842)
  wielki łowczy dworu cesarza wszech Rosji, kawaler Orderu św. Stanisława i Legii Honorowej, spędził 71 lat w służbie dyplomatycznej, używany w ważnych okolicznościach przez cesarza Napoleona, króla saskiego Fryderyka Augusta i cesarza Aleksandra I; zm. 29 XII 1841 w majętności swojej Preiche blisko m. Metz we Francji przeżywszy lat 86, pozostawił córkę, syna i zięcia
 550. Michał BATOWSKI (1855)
  dozorca wydziału śledczego; zm. VII 1855
 551. Onufry Antoni BATOWSKI (1853)
  syn Stanisława Batowskiego, b. marszałka pow. hrubieszowskiego, i Katarzyny z Jankowskich, pobierał nauki w b. Akademii Zamoyskiej, młodzieńcem zaczął służbę wojskową, zasiadał w radzie woj. lubelskiego, był prawdziwym opiekunem chłopków w licznych jego dobrach osiadłych, jeszcze w pełnych życia siłach rozdzielił ojcowiznę między dziatki swoje, na kilka lat przed śmiercią osiadł w Kazimierówce; ur. 1787 w dawnej ziemi bełskiej, zm. 2 III 1853, pozostawił liczną rodzinę
 552. Dymitry BATYCKI (1850)
  potomek starożytnej rodziny Batyckich obrządku unickiego; zm. VIII 1850, przepr. 26 VIII 1850 z kośc. Bazylianów w Warszawie do grobu rodzinnego na cm. Powązkowskim
 553. Teresa POGONOWSKA (1858)
  uboga; zm. XII 1857 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 68
 554. Rozalia BAUDIN (1857)
  siostra miłosierdzia; nab. żał. 4 IV 1857 w kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie
 555. Jan BAUDOUIN de COURTENAY (1822)
  b. konsyliarz dworu Król. Pol., tłumacz wielu komedii francuskich, autor prac o magnetyzmie; zm. 1822 w Warszawie przeżywszy lat 80, zostawił znaczną liczbę synów, wnuków i prawnuków
 556. Kacper BAUDOUIN de COURTENAY (1861)
  b. sztaboficer b. Wojsk Polskich, emeryt; po krótkiej słabości zm. 26 VII 1861 przeżywszy lat 76, eksp. 29 VII 1861 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 557. Zofia BAUDOUIN de COURTENAY (1839)
  panna; zm. 20 V 1839, żyła lat nie więcej niż 20, zostawiła rodziców
 558. Anna z Bauerów BIECHLER (1853)
  żona radcy honorowego, aptekarza szpitala św. Łazarza w Warszawie, zm. 24 III 1853, eksp. 26 III 1853 z zabudowań szpitala przy ul. Książęcej na cm. Ew.-Aug.
 559. Hieronim Pius BAUER (1846)
  obywatel Warszawy; zm. 30 I 1846 w domu nr 495 przy ul. Miodowej w Warszawie przeżywszy lat 69, eksp. 2 II 1846 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi i wnukami
 560. Jan BAUER (1856)
  dymisjonowany żołnierz; wieziony na kuracje dorożką do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie w drodze życie zakończył 21 XI 1856, żył lat 72
 561. Krzysztof BAUER (1823)
  antykwariusz i taksator warszawski; zm. 30 I 1823
 562. Morytz A. BAUERERTZ (1848)
  fabrykant wyrobów jedwabnych w Warszawie; zm. 14 X 1848 w 50 roku życia, zostawił żonę i dzieci
 563. Józef BAUERFEIND (1861)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 3 VI 1861 o godzinie dziewiątej z rana w domu własnym przy ul. Gęstej (przy Browarnej) nr 2739 w wieku lat 70, wypr. 5 VI 1861 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VI 1861 w kośc. popaulińskim, zapr. pozostała wdowa, synowie i wnuki
 564. Marianna Franciszka z Bauerfeindów GROSSER (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 IX 1859 w domu nr 2739 przy ul. Gęstej w Warszawie przeżywszy lat 30, pozostawiła w głębokim smutku rodziców, czworo nieletnich dzieci i rodzeństwo, wypr. 19 IX 1859 z domu na cm. Ew.-Aug., na które pozostali zapr. krewnych, przyjaciół i znajomych
 565. Brygida BAUMM (1851)
  prawie całe życie swoje poświęciła modlitwie i Bogu; zm. 11 I 1851 w wieku lat 71, eksp. 13 I 1851 z kapl. przy kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 566. Krzysztof BAUM (1838)
  obywatel Warszawy; zm. 30 XII 1837 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 391, eksp. 1 I 1838 na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 567. Jan Boguchwał BAUM (1850)
  obywatel; zm. IX 1850 w Hotelu Lipskim nr 603 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w wieku lat 69, eksp. 18 IX 1850 na cm. Ew., zapr. pozostała żona z synem i córkami
 568. Teresa z Baumów ZŁOTASZEWSKA (1850)
  była z rodziny, która czyni wiele przysług dla Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek w Warszawie; zm. 10 II 1850 w wieku lat 65, eksp. 13 II 1850 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 II 1850 w kośc. Pijarów przy ul. Świętojańskiej, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 569. Antoni BAUMANN (1861)
  b. oficer korpusu inżynierów b. WP, ostatnio emeryt; zm. 1 II 1861 w wieku lat 73, nab. żał. 8 II 1861 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała familia
 570. Sewerynek BAUMAN (1856)
  zm. 3 VI 1856 zaledwie 11 rozpoczynając wiosnę, pozostawił rodziców
 571. Anna Rozalia z Baumgardtów MEISNER (1859)
  żona obywatela m. Warszawy; po długich cierpieniach zm. 2 I 1859 o godzinie ósmej wieczorem przeżywszy lat 38, wypr. 5 I 1859 z kapl. przy ul. Mylnej na cm. Ew., zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z matką zmarłej i liczną familią
 572. Julianna z Baumgartów BRYSCHKE (1852)
  siostra Marianny z Baumgartów Walczewskiej; zm. 12 IX 1852 w m. Warszawie, nab. żał. 16 XI 1852 w kośc. Reformatów, zapr. mąż wraz z familią
 573. Józef Bogusław BAUMGART (1857)
  po ciężkiej słabości zm. 26 VIII 1857 w wieku lat 23, wypr. 28 VIII 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskana familia
 574. Marianna z Baumgartów WALCZEWSKA (1852)
  siostra Julianny z Baumgartów Bryschke; zm. 14 VIII 1852 w dobrach wsi Opalin, nab. żał. 16 XI 1852 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. mąż z familią
 575. Jerzy BAUR (1839)
  zm. VII 1839; eksp. 25 VII 1839 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew., zapr. brat, fabrykant złota malarskiego
 576. Józefa z Baurów GINTER (GÜNTER) (1861)
  wdowa po niegdy urzędniku Ogrodu Botanicznego; zm. 24 II 1861, wypr. 26 II 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 III 1861 w tymże kośc., zapr. pozostały syn
 577. Karol Feliks BAUR (BAUER) (1855)
  b. rachmistrz kontroli skarbowej, obecnie emeryt, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 26 X 1855, eksp. 28 X 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 XII 1855 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała żona z dziećmi
 578. Adam hr. z Baworowa BAWOROWSKI (1852)
  kawaler c.k. Orderu Leopolda, dziedzic dóbr Kopyczyńce; zm. 28 III 1852 we Lwowie mając lat 70, po nab. żał. 31 III 1852 w kośc. katedralnym eksp. do rogatek Łyczakowskich, a stąd do grobu familijnego w dobrach zmarłego, pozostawił wdowę z hr. Lewickich oraz troje potomstwa: Marię hr. Gołuchowską, małżonkę namiestnika Królestwa Galicji, hrabiankę Paulinę Baworowską i Józefa hr. Baworowskiego, podkomorzego JCK Apostolskiej Mości, kawalera Orderu Korony Żelaznej, tudzież krewnych i skoligaconych tak w Galicji, jako i w Król. Pol.
 579. Jean François BAYARD (1853)
  znany i tyle płodny autor dramatyczny, utwory jego znane są na scenie warszawskiej; zm. na apopleksję II 1853 w Paryżu, żył lat 58
 580. Justyna z Bayerów ANDRZEJOWSKA (1846)
  obywatelka m. Krakowa; zm. 15 XI 1846 w Warszawie przeżywszy lat 36, nab. żał. w kośc. Reformatów i pog. na cm. Powązkowskim 17 XI 1846
 581. Wincenty BAYER (1846)
  użyteczny społeczeństwu w państwie ordynacji Zamoyskich, przez nauki i uprzejme wychowanie nabyte w Krakowie; zm. 10 II 1846 w Szczebrzeszynie w wieku 26 lat, zostawił w Krakowie matkę i siostrę
 582. Filipina REMER z d. Baillieu (1v. Fiszer) (1855)
  wdowa po dr. med.; po krótkiej chorobie zm. 21 III 1855 w domu 413F przy Ogrodzie Saskim na Żelazną Bramą w Warszawie w 80 roku życia, wypr. 24 III 1855 z domu na cm. Ew.-Aug.
 583. Karol BAYREUTHER (1836)
  wzorowy obywatel, czł. kolegium kościelnego i rady szczegółowej szpitala Ew.; zm. 20 II 1836 w wieku lat 46, poch. 22 II 1836 na cm. Ew. w Warszawie, pozostawił żonę i dzieci
 584. Andrzej BAZYLEWICZ (1854)
  emeryt, b. rektor szkoły wydziałowej w Wąchocku, a następnie inspektor szkoły powiatowej w Końskich, całe życie swoje poświęcił mozolnemu zawodowi nauczyciela młodzieży; zm. w końcu VIII 1854 w Końskich
 585. Franciszek BAŁANDOWICZ (1861)
  radca dworu, lekarz pow. pułtuskiego, czasowo w Warszawie w Hotelu Niemieckim przebywający; zm. 4 VIII 1861
 586. Antoni BAŁDOWSKI (1841)
  obywatel Łęczycy; zm. VIII 1841, poch. 29 VIII 1841 w Łęczycy, pozostawił żonę z sześciorgiem dzieci
 587. Antoni BAŃKOWSKI (1853)
  mjr wojsk cesarsko-rosyjskich, mający nadzór spisu wojskowego w oddziale gub. radomskim, kawaler Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Anny III i IV kl., Krzyża Złotego Virtuti Militari, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. w nocy z 23 na 24 IV 1853 o godzinie drugiej po północy w m. Radomiu w 56 roku życia, poch. na miejscowym cm., osierocił żonę i dwie małoletnie córki
 588. Józef BAŃKOWSKI (1858)
  artysta dramatyczny; zm. 27 IX 1858 przeżywszy lat 38; inf. z Miechowa
 589. Paweł BOŃKOWSKI (1826)
  ksiądz, proboszcz parafii linowieckiej, zm. w nocy z 8 na 9 IX 1826 w Warszawie, będąc w podróży, poch. staraniem tutejszych księży franciszkanów
 590. Jan BEBŁO (1843)
  wdowiec, utrzymywał się z własnego funduszu, mieszkał w Warszawie pod nr. 1004 przy ul. Krochmalnej; ur. we wsi Dobro w Śląsku, zm. 7 I 1843 w szpitalu św. Ducha panien marcinkanek w Warszawie przeżywszy lat 104, zostawił liczną familię
 591. Józef BECHON (BESCHON) (1858)
  b. płk b. Wojsk Polskich; zm. 3 III 1858 mając wieku lat 75, eksp. 5 III 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 592. Franciszka z Becków BADER (1853)
  zm. 17 IV 1853 w wieku lat 80, eksp. 19 IV 1853 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z rodzeństwem
 593. Amelia BECKER (1848)
  rodem z m. Berlina, małżonka pastora misji londyńskiej do nawracania izraelitów w m. Warszawie; zm. 3 VIII 1848 w wieku lat 54
 594. Gottlib BECKER (1859)
  majster młynarski; zm. 2 VII 1859 mając lat 72, eksp. 4 VII 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew., zapr. pozostała familia wraz z dziećmi
 595. Ignacy BECZKOWICZ (1855)
  obywatel ziemski; zm. 27 XII 1855 przeżywszy lat 43, eksp. 30 XII 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. stroskana żona z sześciorgiem drobnych dzieci
 596. Jan BECZKOWICZ (1859)
  wotywa i msze św. żał. 22 I 1859 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała matka i cała rodzina
 597. Kazimierz BECZKOWICZ (1858)
  radca honorowy,. b. pisarz sądu pokoju okręgu kazimierskiego; nab. żał. 27 I 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. matka z rodziną
 598. Józefa z Bedlińskich ŚMIECHOWSKA (1842)
  zm. 17 III 1842 we wsi Cychry obw. warszawskiego, nab. żał. 6 IV 1842 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 599. Józef BEDNARCZYK (1829)
  lekarz; zm. 1829; inf. z Kalisza
 600. Katarzyna z Betnarkiewiczów KWEJZER (1859)
  wdowa po b. mjr. gwardii b. Wojsk Polskich; po ciężkiej a krótkiej chorobie zm. 30 VII 1859 w wieku lat 65, wypr. 2 VIII 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone córki wraz z zięciami i wnukami, imieniem własnym oraz nieobecnego w kraju syna
 601. Antoni BEDNARSKI (1861)
  kancelista Sądu Kryminalnego Guberni Warszawskiej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 IV 1861 przeżywszy lat 21, wypr. 21 IV 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice z familią
 602. Bogumiła z Bednarskich GÓRSKA (1855)
  żona płatnika kasy gub. warszawskiej; zm. 7 I 1855 przeżywszy lat 56, eksp. 9 I 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 603. Marianna z Bednarskich FALKOWSKA (1833)
  zm. 27 IV 1833 w wieku lat 21, eksp. 30 IV 1833 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. mąż z dziećmi i familią
 604. Salomea BEDNARSKA (1860)
  zm. na łonie rodzicielskim II 1860 w 18 roku życia, poch. 21 II 1860 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 605. Weronika z Bednarskich WONICKA (1860)
  dziedziczka dóbr Osiek i Woźniki w gub. płockiej; opatrzona św. sakramentami zm. 29 VII 1860, pozostawiła męża, dwoje nieletnich dzieci i familię
 606. Wincenty BEDNARSKI (1851)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 III 1851 w 67 roku życia, przepr. 16 III 1851 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 IV 1851 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i familią
 607. Wincenty BEDNARSKI (1852)
  syn obywatela m. Warszawy; zm. VIII 1852 w 27 roku życia, odpr. 8 VIII 1852
 608. Tonio BEDNAWSKI (1860)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. VI 1860 w domu nr 532 przy ul. Podwale w Warszawie w 5 roku życia swego, wypr. 5 VI 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 609. Franciszek Maksymilian BEDNAWSKI (1861)
  radca dworu, zarządzający apteką wojenną przy szpitalu łowickim, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. IV 1861, wypr. 24 IV 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w żalu po stracie jego - żona, brat i rodzeństwo
 610. Jan BEELI (1848)
  kupiec i obywatel Warszawy; zm. 28 IX 1848 w gmachu Loterii przy ul. Nowy Świat w wieku lat 42, eksp. 30 IX 1848 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona i pozostała rodzina
 611. Szymon BEELI (1861)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 VIII 1861 w domu nr 480 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 58, wypr. 16 VIII 1861 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 612. Aniela z Beerów KALISCHOWA (1853)
  zm. 28 V 1853 w wieku lat 30, eksp. 30 V 1853 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążony mąż
 613. Emilia Anna z Beerów LIMPRECHT (1859)
  żona obywatela m. Warszawy G. Limprechta; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 25 XII 1859 w domu własnym przy ul. Grzybowskiej nr 1124 przeżywszy lat 47, eksp. 28 XII 1859 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążeni mąż z dziećmi, matka i zięć
 614. Karol BEER (1857)
  dzierżawca dóbr ziemskich; po krótkiej chorobie zm. 16 VIII 1857 w wieku lat 46, wypr. 19 VIII 1857 z kapl. na cm. Ew.-Aug. do grobu na tymże cm., zapr. pozostała w nieutulonym żalu pozostała żona z dwojgiem nieletnich dzieci
 615. Klementyna BEER (1856)
  córka obywatela ziemskiego, b. przedsiębiorcy, dostawcy drzewa do magazynu rządowego; zm. 18 XII 1856 w domu nr 500C przy ul. Podwal w Warszawie, wypr. 20 XII 1856 z domu na cm. Ew., zapr. rodzice
 616. Rafał BEER PERL (1848)
  czł. od 1796, następnie przełożony zgromadzenia pogrzebowego i dobroczynności w warszawskiej gminie izraelitów, od 1820 przełożony instytucji odwiedzania chorych po mieście; zm. 5 IX 1848 w 76 roku swego cnotliwego życia
 617. Elżbieta JAŚKOWICZ z d. Beglein (1844)
  zm. 3 VII 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1258 w Warszawie przeżywszy lat 66, eksp. 5 VII 1844 do kośc. św. Krzyża, gdzie nab. żał. dnia następnego, a po nim eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 618. Ernest BEHRENDS (1853)
  dzierżawca; zm. 23 I 1853 we wsi Wiekach, ordynatów Zamoyskich, pozostawił dozgonną towarzyszkę, licznych przyjaciół i sąsiadów, wspomina dawny kolega i przyjaciel Michał Bogusławski, dziedzic dóbr Krzyczewo
 619. Róża z Bejnów HIRSCHFELD (1861)
  zm. 27 XII 1861 w 25 roku życia swego, pog. 29 XII 1861
 620. Aniela BEITHEL (1849)
  żona inspektora szkoły wyższej realnej kaliskiej; zm. 12 VI 1849 w Kaliszu
 621. Karol Fryderyk BEJER (1859)
  chemik; zm. 31 VIII 1859 w Kissingen w Bawarii, pogrążona w ciężkim smutku żona udziela tę wiadomość wszystkim przyjaciołom i znajomym zmarłego
 622. Andrzej BEKIER (1849)
  komisarz szpitala wojskowego; zm. 1 XII 1849 w m. Łowiczu w wieku lat 60
 623. Anna z Bekerów KLEM (1857)
  po ciężkiej i długiej słabości zm. 8 I 1857 przeżywszy lat 51, wypr. 10 I 1857 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn, córka i siostra zmarłej
 624. Maria FREJTAG (1853)
  wdowa po gen.-lejt., siostra płk. Mikołaja Beklemiszewa; zm. 1853 w Petersburgu, zgodnie z jej życzeniem poch. 10 X 1853 na cm. Prawosławnym wolskim w Warszawie obok męża zmarłego przed dwoma laty
 625. Karol BELAU (1823)
  obywatel Warszawy i aptekarz; zm. 1 X 1823, nab. żał. 3 X 1823, zostawił niedawno zaślubioną małżonkę
 626. Kajetan BELEJOWSKI (1839)
  sędzia Sądu Najwyższej Instancji, kawaler Orderu św. Stanisława z gwiazdą, ukończył Uniw. Lwowski w zakresie filozofii i prawa; zm. 2 X 1839 w domu nr 671 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 66 i po 42 latach służby rządowej, eksp. 4 X 1839, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona i syn
 627. Konstanty Kajetan BELEJOWSKI (1858)
  radca kolegialny, sędzia do szczególnych poruczeń przy Komisji Rządowej Sprawiedliwości; po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 26 VII 1858 w wieku lat 39, eksp. 28 VII 1858 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 31 VII 1858 w tymże kośc., zapr. w smutku pogrążona żona
 628. Julia z Belkowskich DOMAGALSKA (1858)
  nab. żał. 3 IX 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z córką i synem
 629. Mateusz BELKOWSKI (1853)
  obywatel; zm. 8 XII 1853 przeżywszy lat 76, eksp. 10 XII 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 630. Antoni Ksawery de BELLEFROID (1858)
  opatrzony św. sakramentami zm. 7 V 1858 przeżywszy lat 43, eksp. 9 V 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. w nieutulonym żalu pozostała żona wraz z trojgiem małoletnich dzieci i rodziną
 631. Franciszek Ksawery de BELLEFROID (1837)
  b. rewizor; zm. 3 IV 1837 w pałacu Łubieńskich przy ul. Królewskiej w Warszawie, eksp. 5 IV 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. matka wraz z dziećmi
 632. Józef BELING (1857)
  mjr pułku petersburskiego ułanów; zm. 5(17) II 1857 w Małorosji, nab. żał. 13 VIII 1857 w kośc. Kapucynów w Warszawia, zawiadamia żona
 633. Marianna z Belskich GRZEGORZEWSKA (1839)
  rodem z Warszawy, prowadziła wstrzemięźliwe i pracowite życie; zm. 9 XI 1839 w przytomności umysłu w szpitalu św. Łazarza w Warszawie mając lat 106
 634. Jakub BEM (1841)
  ksiądz, proboszcz kapituły archikatedralnej lwowskiej obrządku łacińskiego, opat i infułat żółkiewski; zm. 21 II 1841 we Lwowie przeżywszy lat 81
 635. Julian BEM (1858)
  w rocznicę imienin nab. żał. 13 II 1858 w kośc. Dominikanów w Warszawie, zapr. matka wraz z braćmi i siostrami nieboszczyka
 636. Kasper BEM (BOEHM) (1829)
  warszawski mistrz sprawiedliwości; zm. 18 III 1829, żył lat 46
 637. Karolina z Bemów RZYMSKA-KORSAK (1850)
  zm. 23 XI 1850 w domu nr 1246 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 26 XI 1850 na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 638. Rozalia z Bemów BALICKA (1853)
  wdowa po urzędniku VI kl.; opatrzona św. sakramentami zm. 24 X 1853 w domu przy ul. Leszno nr 731 w Warszawie, eksp. 27 X 1853, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pogrążone w głębokim żalu dzieci i wnuk
 639. Szymon BENDA (1835)
  obywatel powszechnie poważany, czł. Tow. Dobroczynności; zm. 29 XI 1835 w Krakowie w 67 roku życia
 640. Ryszard BENDUSKI (1852)
  czł. orkiestry Teatru Wielkiego; zm. 1852
 641. Emilia BENECKE (1857)
  panna; po długiej i ciężkiej słabości zm. 16 IX 1857 w wieku lat 21, wypr. 18 IX 1857 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, pozostała matka, siostry i bracia
 642. Konrad BENECKE (1856)
  fabrykant giserski, obywatel m. Warszawy, właściciel domu i giserni czcionek drukarskich przy ul. Solnej pod nr. 805, dostarczał również czcionek dla "Kuriera Warszawskiego" rodem z Goslar w Królestwie Hanowerskim; po długiej i ciężkiej słabości zm. 26 VI 1856 przeżywszy lat 68, eksp. 28 VI 1856 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążeni w smutku żona, dzieci i wnuki
 643. Joanna BENEDETTI (1844)
  zm. 2 V 1844, eksp. 4 V 1844 z dolnej kapl. kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 644. Róża z Benedettich CORAZZI (1855)
  małżonka emeryta Antoniego Corazziego, b. starszego radcy Rady Budownictwa i budowniczego Okręgu Naukowego Warszawskiego, któremu Warszawa zawdzięcza plany wielu z celniejszych swoich gmachów nowoczesnych, zostawiła w Warszawie wspomnienie, jakie zjednała życzliwością i gościnnością swoją; zm. X 1855 w okolicy Florencji
 645. Ferdynand BENEZET (1849)
  emeryt, b. kpt. dyrekcji artylerii b. WP; zm. 28 VI 1849 w wieku lat 58, wypr. 30 VI 1849 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 646. Ludwik BENECKE (1855)
  po ciężkiej słabości zm. 12 III 1855 przeżywszy lat 26, wypr. 14 III 1855 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali rodzice, żona z córką, bracia i siostry
 647. ROŻYCKA z d. Bonoe (1838)
  małżonka radcy Tow. Kredytowego, właściciela ziemskiego; zm. 1837 w 18 roku życia; inf. z okolic Szydłowca
 648. Adolf BENTKOWSKI (1840)
  zm. 22 II 1840, eksp. 24 II 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i dzieci
 649. Brunon BENTKOWSKI (1861)
  gen.-lejt., kawaler Orderu Orła Białego, Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza I i IV kl., pruskiego Orderu Orła Czerwonego II kl. z gwiazdą, perskiego Orderu Lwa i Słońca II kl. i wielu innych; zm. I 1861 przeżywszy lat 69, pog. 14 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 650. Feliks BENTKOWSKI (1852)
  naczelnik Głównego Archiwum Królestwa, sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy wydziału drugiego, kawaler Orderu św. Anny, Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25, b. dziekan i prof. Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych w b. Uniw. Aleksandrowskim w Warszawie, autor historii literatury krajowej; zm. 23 VIII 1852 w domu własnym przy ul. Nowy Świat nr 1254 w wieku lat 71, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. wdowa w imieniu własnym i dzieci nieobecnych
 651. Jacenty BENTKOWSKI (1839)
  syn Łukasza, starosty stężyckiego, wnuk Adama, kasztelana czechowskiego, sekretarz, następnie szambelan królewski, komisarz cywilno-wojskowy, poseł na sejmy 1818 i 1820, ozdobiony Orderem św. Stanisława, marszałek pow. żelechowskiego; ur. 1763, zm. 16 XI 1839 w dobrach Ułęż gub. podlaskiej, zostawił żonę Eleonorę z Łubów, z którą przeżył 48 lat
 652. Ludwika z Bentkowskich KRZYŻANOWSKA (1859)
  najmłodsza córka b. zasłużonego prof. i dziekana Aleksandrowskiego b. Uniw. Feliksa Bentkowskiego, a małżonka radcy stanu Hieronima Krzyżanowskiego, prof. Uniw. w Petersburgu; zm. 7 VII 1859 w m. Vevey w Szwajcarii w kwiecie wieku, wotywa żał. 15 VII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. rodzina
 653. Antoni BENSA (1859)
  znany artysta dramatyczny jeszcze z trupy Wojciecha Bogusławskiego; zm. 16 X 1859 we Lwowie, w tym samym domu, w którym się urodził 1787
 654. Elżbieta ŁUKASZEWICZOWA (1832)
  obywatelka Warszawy, wdowa po urzędniku; zm. 14 X 1832
 655. Teresa BRODOWSKA (1858)
  wdowa po Antonim Brodowskim, b. prof. Aleksandrowskiego Uniw.; zm. 11 IX 1858, obchód żał. 14 IX 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostali synowie
 656. Leopold BERECKI (1828)
  sekretarz biura komisarza obw. kalwaryjskiego; zm. 26 II 1828 przeżywszy lat 36, zostawił małżonkę i czworo dzieci; inf. z Kalwarii
 657. Adolf BERENDS (1839)
  dr med., radca dworu; zm. VIII 1839 w domu nr 1298B przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 35 roku życia, eksp. 8 VIII 1839 na cm. Ew., zapr. żona, córka i krewni
 658. Eliasz Jan BERENDS (1843)
  b. inspektor Rady Lekarskiej w Białymstoku; zm. 10 X 1843 w domu przy ul. Podwale nr 528 w Warszawie przeżywszy lat 74, eksp. 14 X 1843 na cm. Ew.-Aug., zapr. małżonka wraz z dziećmi i familią
 659. Karol BERENDS (1859)
  dymisjonowany gen.-mjr artylerii konnej wojsk cesarsko-rosyjskich, kawaler wielu orderów; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 26 IV 1859, eksp. 28 IV 1859 ze wsi Skorosze na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, zapr. nieutulona w żalu żona
 660. Laura Wilhelmina z Berendtów BRÜHL (1838)
  zm. 23 V 1838 w domu nr 1298B przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 29 roku życia, eksp. 25 V 1838 na cm. Ew., zapr. mąż, stryj i krewni
 661. Wawrzyniec Michał BERENDS (1845)
  b. sędzia Trybunału Handlowego, obywatel Warszawy; zm. 29 IV 1845 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1298B w 80 roku życia, eksp. 1 V 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VI 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. krewni
 662. Anna SZYMAŃSKA (1856)
  uboga; zm. II 1856 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 74
 663. Filipina z Berentów BÜRGEROWA (1829)
  zm. IX 1829 w domu nr 1259C przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 6 IX 1829 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Misjonarzy, zapr. mąż wraz z familią
 664. Jan Fryderyk BERNT (1858)
  po długiej słabości zm. 13 V 1858, eksp. 15 V 1858 z kapl. cm. Ew.-Aug. na tenże cm., zapr. pogrążeni w smutku żona i dzieci
 665. Filip BEREZA (1858)
  lekarz wolno praktykujący; w przejeździe z Nowego Dworu zm. 4 VII 1858 w Warszawie, wypr. 6 VII 1858 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VII 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z czworgiem drobnych dzieci
 666. Antoni BEREZOWSKI (1848)
  b. sędzia skwirski, dziedzic Rohoźny, opiekun wdów, sierot, starców i nieszczęśliwych; zm. 1848 w pow. skwirskim
 667. Bazyli BEREZOWSKI (1851)
  ksiądz, proboszcz greckokatolicki; zm. 30 X 1851 w m. Lwowie przeżywszy lat 42
 668. Barbara SŁAWIŃSKA (1860)
  wdowa po urzędniku zarządu warszawskiego wojennego gubernatora; opatrzona św. sakramentami zm. 13 XII 1860 w domu nr 917 przy ul. Chłodnej w Warszawie, eksp. 16 XII 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka i synowie
 669. Wilhelm BERG (1859)
  majster ciesielski; po długiej i ciężkiej chorobie zm. X 1859 w domu nr 1490 w Warszawie w 34 roku życia, wypr. 17 X 1859 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana żona wraz z trojgiem dzieci
 670. Ludwik BERG (1842)
  okulista, operator, lekarz szpitala Starozakonnych w Warszawie i czł. dozoru szkół elementarnych tegoż wyznania; ur. w Szwerynie w Prusach, zm. 2 XII 1842 w Warszawie i tamże poch., żył lat 34
 671. Małgorzata z Bergów WRÓBLEWSKA (1v. Wohlgemuth) (1857)
  wdowa; ur. w Belgii w m. Leodium (Liege), zm. XI 1857 przeżywszy lat 80, poch. 11 XI 1857 na cm. w Gidlach, nab. żał. 23 XI 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. stroskani synowie
 672. Joanna Karolina z Bergerów HERBIG (1v. Neumann) (1855)
  żona kupca i obywatela ziemskiego, prezesa kośc. Ew.-Ref.; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 47, eksp. 15 IV 1855 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż wraz z matką, córką i siostrą
 673. Marianna z Bergmanów KURTZOWA (1824)
  obywatelka Warszawy; zm. XI 1824, poch. 28 XI 1824 na cm. Świętokrzyskim
 674. Gabriel BERGSOHN (1849)
  dawniej właściciel domu handlowego w Warszawie i w Hamburgu; zm. 10 IX 1849 w Hamburgu
 675. Zyg. BERGSOHN (1860)
  starozakonny z własnych funduszy utrzymujący się, zamieszkały przy ul. Dziekanka pod nr. 2668 w Warszawie; zm. nagle w swym mieszkaniu, prawdopodobnie skutkiem apopleksji, 29 XII 1860
 676. Leopold BERGSOHN SONENBERG (1834)
  kupiec; zm. 13 IX 1834, liczył lat 36
 677. Aniela z Berhanów NYKO (1855)
  zm. 24 IV 1855 przeżywszy lat 43, eksp. 26 IV 1855 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 678. Chaja z Berków MARGULIES (1851)
  znana powszechnie pod nazwą Berkowa, przez 40 lat prowadziła w Warszawie handel, znaną była z rzetelności i dobrych uczynków, w ostatniej woli swojej przeznaczyła upominki dla dobroczynnych zakładów chrześcijańskich i starozakonnych; ur. w Raszynie, zm. III 1851 po przeżyciu 82 lat, poch. 18 III 1851 na cm. Izraelitów w Warszawie, zostawiła sześcioro dzieci i sto siedmioro wnucząt, prawnucząt i praprawnucząt
 679. Karolina z Berkentynów ZUBLEWSKA (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1853 przeżywszy lat 37, eksp. 11 III 1853 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 680. Paweł BERKOWSKI (1827)
  ksiądz, kapelan cm. Powązkowskiego w Warszawie, na którym pochował 40 tysięcy osób wszelkiego wieku i stanu z parafii św. Jana, Panny Marii i św. Andrzeja; zm. 19 VII 1827
 681. Kajetan BERLIŃSKI (1824)
  obywatel Warszawy; zm. XII 1824, poch. 22 XII 1824 na cm. Powązkowskim
 682. Karol BERLIŃSKI (1848)
  dr med., lekarz pow. siedleckiego; zm. IX 1848 w Siedlcach
 683. Marianna LEGODZIŃSKA (1846)
  utrzymująca w końcu XVIII w. traktiernię przy ul. Piwnej w Warszawie; zm. IX 1846 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności w wieku lat 88, msze żał. 12 X 1846 przed ołtarzem św. Weroniki w kośc. Kapucynów
 684. Anna BIERNACKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 VIII 1860 przeżywszy lat 25, wypr. 14 VIII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i siostry
 685. Franciszek BERNARD (1848)
  b. urzędnik b. Wojsk Polskich; zm. 4 I 1848 w domu własnym nr 2768 przy ul. Aleksandria w Warszawie, eksp. 7 I 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 686. Franciszka z Bernardów MANN (1860)
  opatrzona św. sakramentami zm. 12 III 1860 w domu nr 2768 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 28, wypr. 14 III 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. w smutku pogrążeni mąż z córką
 687. August BERNARD (1838)
  prof. języka francuskiego; zm. 1 I 1838 w 80 roku życia, eksp. 3 I 1838 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 688. Feliks BERNATOWICZ ps. Nałęcz (1836)
  autor "Pojaty" i innych dzieł pięknych; zm. 5 IX 1836 w domu brata swego Ignacego Bernatowicza, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym łomżyńskim, który go sprowadził z Instytutu Lejbach we Wrocławiu, gdzie na kuracji zostawał, poch. na cm. w Łomży
 689. Hortensja Wiktoria z Bernatowiczów SZPADKOWSKA (1857)
  w rocznicę zgonu nab. żał. w kośc. Powązkowskim w Warszawie i poświęcenie nagrobka na miejscowym cm. 11 VIII 1857
 690. Ignacy BERNATOWICZ (1852)
  sędzia trybunału łomżyńskiego, brat rodzony zmarłego autora "Pojaty", wdowiec po Marii z Ciemniewskich, całe życie jego było ciągłym pasmem prawości, szlachetności i poświęcenia się dla innych; zm. 27 IV 1852 w Warszawie przeżywszy lat 68
 691. Maria BERNATOWICZ (1855)
  żebraczka; zm. w początkach VI 1855 we Lwowie doczekawszy 100 lat wieku
 692. Zofia z Bernów MAKAROWICZOWA (1839)
  wdowa po Antonim Makarowiczu, konsulu generalnym w Gdańsku; zm. 1 II 1839 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769 w Warszawie, eksp. 5 II 1839 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 693. Julia z Berntów STALBERG (1861)
  zm. 10 VI 1861 przeżywszy lat 53, eksp. 12 VI 1861 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała córka
 694. August BERNEAUX (1852)
  zm. 4 VIII 1852 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769A w Warszawie przeżywszy lat 72, pog. 6 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 695. Dawid BERNHARD (1858)
  b. fizyk pow. radomskiego, ordynujący lekarz w szpitalu starozakonnych w Piotrkowie Trybunalskim; zm. w Piotrkowie na początku 1858, na miesiąc przed obchodem jubileuszu pięćdziesiątej praktyki swojej lekarskiej i otrzymania stopnia dr. med. i chir. w Uniw. Erfurckim, przeżył lat 75, w dniu jego śmierci izraelici w Piotrkowie na znak żałoby pozamykali swe sklepy, a dwutysięczna ludność starozakonnych towarzyszyła pogrzebowi, do orszaku przyłączyli się też liczni chrześcijanie, jako wdzięczni pacjenci zmarłego
 696. Fryderyk Henryk Emanuel BERNHARD (1858)
  b. oficer inżynierów wojsk pruskich, następnie nauczyciel; zm. 7 XII 1858 w wieku lat 84, eksp. 10 XII 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z synem
 697. Wawrzyniec BERNHARD (1855)
  ubogi; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, żył lat 60
 698. August BERNHARDT (1861)
  radca kolegialny, mgr filozofii, starszy nauczyciel gimnazjum i Szkoły Sztuk Pięknych, kawaler Orderu św. Stanisława; po długiej i ciężkiej słabości zm. 10 IV 1861 przeżywszy lat 57, eksp. 13 IV 1861 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku żona z jedyną córką
 699. BERNSTEIN B. L. (1850)
  obywatel Warszawy i kupiec; zm. 31 VII 1850 doczekawszy sędziwego wieku
 700. Józef BERNSTEIN (1853)
  dr med i chir., znakomity okulista, czł. wielu uczonych towarzystw i zakładów dobroczynnych; zm. X 1853, poch. 13 X 1853 na cm. Pere-Lachaise w Paryżu, pozostawił syna, córkę, siostry i jedynego brata
 701. Ignacy BEROWSKI (1849)
  rewizor skarbowy gub. radomskiej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 25 III 1849 w m. Końskich
 702. Karol BEROWSKI (1861)
  b. naczelnik b. kontroli skarbowej przy sądach gub. radomskiej; po sześcioletniej ciężkiej chorobie zm. 25 IV 1861 przeżywszy lat 61, eksp. 28 IV 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 V 1861 w kośc. Kapucynów, zapr. nieutulona w żalu żona z pozostałymi dziećmi
 703. Marianna z Berowskich WANIN (1843)
  małżonka radcy kolegialnego, dyrektora szpitali warszawskich; zm. 23 VI 1843 w gmachu Ujazdowskim w Warszawie w 44 roku życia, eksp. 26 VI 1843 na cm. Powązkowski, egzekwie w kośc. Kapucynów, zapr. mąż z rodziną
 704. Pelagia z Berowskich BORUŃSKA (1858)
  wdowa po Antonim Boruńskim, mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 22 II 1858 w wieku lat 62, poch. 24 II 1858 w Chlewiskach w gub. radomskiej w wieku lat 62
 705. Stanisław BERSKI (1851)
  uczeń Instytutu Szlacheckiego, syn gen.-mjr. Franciszka i Bronisławy z Wysiekierskich małżonków Berskich; zm. 23 XII 1851 w domu hr. Andrzeja Zamoyskiego na Nowym Świecie w Warszawie mając lat 17 życia, eksp. 26 XII 1851 na cm. Powązkowski
 706. Zofia z Berskich BONTEMPS (1861)
  córka Bronisławy z Wysiekierskich i gen. Berskiego; zm. 17 VII 1861 w Charkowie, gdzie chwilowo z mężem swym bawiła, żyła lat 29, zwłoki jej, poch. na tymczasowy spoczynek w kośc. rzymskokatolickim w Charkowie, mają być sprowadzone do kraju i złożone w grobach rodzinnych; przepr. zwłok 8 VIII 1861 od mostu do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego i tymczasowe złożenie w grobach tegoż kośc., zapr. mąż, troje dziatek, rodzice i brat zmarłej
 707. Ludwika z Bersonów NATANSON (1849)
  małżonka doktora; zm. V 1849 w 23 roku życia, poch. 30 V 1849 w Warszawie, zostawiła niespełna półroczne dziecko
 708. Karolina BERSZ (1841)
  panna, dawniej guwernantka; zm. XI 1841 w szpitalu miejskim starców w Warszawie przeżywszy lat 88, poch. 3 XI 1841
 709. Stanisław BERTEL (1855)
  uczeń farmacji; zm. IV 1855 przeżywszy lat 18, pozostawił matkę i brata
 710. Jan Daniel BERTRAM (1840)
  obywatel; zm. 27 VI 1840 w Kaskadzie pod Marymontem, eksp. 29 VI 1840 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z familią
 711. Jan BERTRAM (1844)
  zm. 2 IX 1844 w Kaskadzie za rogatkami Marymonckimi przeżywszy lat 33, eksp. 5 IX 1844 na cm. Ew.-Ref., zapr. matka wraz z familią
 712. Krystyna z Bertramów NIEWIAROWSKA (1v. Fischer) (1859)
  emerytka; zm. 22 VIII 1859 mając lat 73, eksp. 24 VIII 1859 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., w nieobecności krewnych zapr. Bornholtz
 713. Ignacy BERTRAND (1861)
  b. sędzia pokoju okręgu i m. Warszawy, emeryt, niegdy płk b. Wojsk Polskich, b. wiceprezes Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Mokotowie, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler orderów; opatrzony św. sakramentami zm. 29 XI 1861 w domu nr 413B przy ul. Królewskiej przeżywszy lat 71, eksp. 1 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 714. Józef BESCHON (1860)
  b. płk b. Wojsk Polskich; w drugą rocznicę zgonu msza żał. 3 II 1860 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 715. Józef BESSON (1821)
  komisarz komisariatu ubioru Wojska Polskiego, w 1809 wszedł w służbę polską i pojął w małżeństwo tutejszą obywatelkę; ur. we Francji, zm. 7 V 1821 z powszechnym żalem znajomych, poch. 10 V 1821 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 716. Edmund BETCHER (1860)
  syn b. naczelnika objazdu zarządu trzynastego okręgu komunikacji; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 VI 1860 przeżywszy lat 24, wypr. 8 VI 1860 z kapl. szpitala Ew. na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana matka i siostra
 717. Ignacy BETHER (1855)
  naczelnik komunikacji; po ciężkiej słabości zm. 14 VIII 1855 w Łomży, poch. 16 VIII 1855 tamże, pozostawił żonę i troje dzieci
 718. Julia z Betherów KRAWICZYŃSKA (1854)
  zm. 12 III 1854 mając lat 38, pog. 14 III 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż oraz brat zmarłej
 719. Antonina BETLEJ (1831)
  panna; zm. 2 IX 1831 rozpocząwszy 19 rok życia, zostawiła rodziców
 720. Feliks Jan BETLEY (1858)
  patron trybunału cywilnego gub. płockiej, adiunkt prawny rządu gub. i dziedzic dóbr Kącika; zm. 27 II 1858 w Płocku licząc lat 36, wypr. 3 III 1858, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w Płocku, pozostawił żonę i czworo drobnych dziatek
 721. Hipolit BETLEY (1855)
  zm. 14 III 1855, nab. żał. 3 XI 1855 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. stroskani rodzice
 722. Jan BETLEJ (1853)
  sędzia kryminalny, emeryt, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności i Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, ozdobiony Orderem św. Stanisława, Orderem św. Anny oraz Znakiem Honorowym; opatrzony św. sakramentami zm. 30 V 1853 około godziny pierwszej po północy w 76 roku życia swego, wypr. 1 VI 1853 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pogrążone dzieci i wnuki
 723. Albina BETLEJ (1850)
  panna; zm. 14 III 1850 w 23 roku życia, eksp. 17 III 1850 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i rodzeństwo
 724. Justyna BETLEY (1855)
  zm. 28 X 1855, nab. żał. 3 XI 1855 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. stroskani rodzice
 725. Zenobia z Betlejów SIATECKA (1847)
  żona patrona trybunału; zm. 4 I 1847 w 21 roku życia, eksp. 7 I 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i rodzice z rodzeństwem
 726. Józefa z Betzalów REBANDEL (1848)
  obywatelka; zm. 28 IX 1848 w domu nr 2423 przy ul. Nowolipie w Warszawie w wieku lat 80, eksp. 29 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 727. Adam BEUTER (1857)
  czeladnik profesji tokarskiej, rodem z Bendsheim; zm. 8 II 1857
 728. Ferdynand BËYER (1848)
  naczelnik b. administracji fabryk rządowych górniczych w Król. Pol., zarządzający fabrykami żelaznymi oddziału Chlewiska; zm. 21 IX 1848 w domu nr 274 przy ul. Freta w Warszawie w wieku lat 50, eksp. 23 IX 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 IX 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona Wanda ze Schmitterów wraz z pięciorgiem dzieci i familią
 729. Henryk BAYER (1855)
  archiwista Urzędu Loterii; zm. 26 XI 1855, eksp. 28 XI 1855 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. w smutku pogrążona rodzina
 730. Karol BEYLL (1856)
  po krótkiej i ciężkiej chorobie zm II 1856, wypr. 11 II 1856 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z synem
 731. Mateusz BEŁCIKOWSKI (1856)
  ksiądz, kanonik gremialny, prałat-scholastyk kolegiaty zamojskiej, dziekan dekanatu tarnogrodzkiego i sędzia pokoju okręgu tejże nazwy; po długiej i ciężkiej słabości zm. 4 IV 1856 we wsi Potoku, gdzie był proboszczem przeszło lat 35, żył lat 62
 732. Walenty BEŁCZYKOWSKI (1839)
  emeryt wojskowy; zm. 22 II 1839, eksp. 24 II 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 733. Ferdynand BEŁCZYKOWSKI (1860)
  urzędnik komory celnej Praszka; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 16 VIII 1860
 734. Teodor BEŁCZYKOWSKI (1860)
  rewizor starszy Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 3 II 1860, eksp. 5 II 1860 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 II 1860 w tymże kośc., pozostawił żonę z sześciorgiem małoletnich dzieci
 735. Antoni BEŁDOWSKI (1856)
  b. oficer b. Wojska Polskiego, dziedzic dóbr Włonice w pow. sandomierskim, grasująca epidemia pozbawiła go w młodości wzroku; ur. 6 VI 1803 w Krakowie, zm. 9 IV 1856, pozostawił wdowę i dzieci
 736. Katarzyna z Bełdowskich KARPIŃSKA (1854)
  żona pomocnika naczelnika pow. bialskiego, mieszkająca w Warszawie przy ul. Tamka pod nr. 2863; zm. 14 XI 1854 o godzinie szóstej wieczorem, eksp. 16 XI 1854 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. brat zmarłej dotknięty tym ciosem boleści
 737. Karol BEŁZA (1857)
  urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 1857 w Warszawie
 738. Nikodem BEŁZOWSKI (1857)
  jedyny syn rewizora skarbowego, pełen nadziei młodzieniec; po ciężkiej ośmiomiesięcznej chorobie zm. 28 IV 1857 w Nowej Aleksandrii w 19 wiośnie życia
 739. Felicja z Bełżeckich ESTKOWA (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 11 VI 1855 przeżywszy lat 60, poch. w grobach familijnych w dobrach jej dziedzicznych Trzeszczany
 740. Ignacy BEŁŻYŃSKI (1851)
  b. prezydent m. Kielc, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 22 IX 1851, eksp. 25 IX 1851 z kapl. przy kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z czworgiem dzieci
 741. Kajetan BEŁŻYŃSKI (1840)
  emeryt; zm. VI 1840 w 76 roku życia, eksp. 7 VI 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i wnukami
 742. Kazimierz BEŁŻYŃSKI (1855)
  radca honorowy, b. kasjer Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 7 II 1855 przeżywszy lat 61, eksp. 9 II 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 III 1855 w tymże kośc., zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 743. Ferdynand BEÜTH (1843)
  po różnych kolejach życia oddał się gospodarstwu wiejskiemu, gospodarz postępowy, prowadził w swym majątku również jedwabnictwo i pszczelarstwo; zm. 24 VIII 1843 we wsi Czarzaste w pow. przasnyskim, parafii wielkokrzynowłodzkiej w 63 roku życia
 744. Katarzyna z Białeckich GŁĘBOCKA (1851)
  wdowa przy familii zostająca, córka małżonków Wojciecha i Ewy Białeckich; ur. w Warszawie, zm. 27 III 1851 licząc lat 93
 745. Mikołaj BIAŁECKI (1860)
  b. oficer b. WP; zm. 29 VII 1860 w Pauszowie w obwodzie czortkowskim przeżywszy lat 88
 746. Stanisław BIAŁECKI (1853)
  po ciężkiej słabości opatrzony św. sakramentami zm. 1 III 1853 przeżywszy lat 28, eksp. 3 III 1853 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w nieutulonym żalu rodzice, siostry i bracia
 747. Bogumiła TWOROWSKA (1848)
  zm. IX 1848 licząc lat 68
 748. Tomasz BIAŁKIEWICZ (1859)
  po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 9 IX 1859 w przejeździe przez Lublin, nab. żał. 16 IX 1859 w kośc. popaulińskim w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pogrążona wdowa z czworgiem drobnych dziatek
 749. Katarzyna z Białkowskich SZCZYGIELSKA (1842)
  zm. 15 V 1842 w 75 roku życia swego, eksp. 17 V 1842 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn z żoną i dziećmi
 750. Michalina z Białkowskich GIEJSZTOR (1853)
  zm. 1853 w dobrach dziedzicznych Dydwiże w gub. augustowskiej; inf. z Kalwaryjskiego
 751. Rafał BIAŁKOWSKI (1861)
  b. kpt. b. WP; ur. 24 X 1786 we wsi Powiercie w b. woj. mazowieckim, zm. 18 XII 1861 w m. Mariampolu, pozostawił po sobie testament urzędowy
 752. Serafina z Białkowskich LIPSKA (1854)
  po krótkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 XI 1854 przeżywszy lat 76, eksp. 12 XI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku córka z wnukami
 753. Waleria BIAŁKOWSKA (1857)
  panna, córka urzędnika zarządu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 II 1857 w wieku lat 18, eksp. 16 II 1857 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 754. Aniela z Białobrzeskich BOJANOWSKA (1857)
  małżonka sekretarza gimnazjum w Lublinie; po ciężkich kilkuletnich cierpieniach zm. 25 VII 1857 w Lublinie w 28 roku życia, msza św. żał. w każdą sobotę o godzinie jedenastej (dniu i godzinie jej zgonu) w kośc. Dominikanów lubelskich, pogrążyła w głębokim żalu męża i dwie osierocone maleńkie córeczki oraz ciotkę obecną przy jej zgonie
 755. Anna BIAŁOBRZESKA (1839)
  wdowa po b. kpt.; zm. 24 XI 1839, eksp. 26 XI 1839 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. córki i familia
 756. Marianna z Białobrzeskich WINNICKA (1850)
  zm. 6 III 1850
 757. Wincenty BIAŁOPIOTROWICZ (1821)
  b. sekretarz pieczęci Wlk. Ks. Litewskiego, łowczy pow. lidzkiego, chorąży artylerii Rzeczypospolitej; zm. 1821 w 69 roku życia
 758. Emilia z Białoskórskich GROTTHUSOWA (1828)
  zm. 19 II 1828 we wsi Szpikołosy obw. hrubieszowskim licząc lat 24, zostawiła męża
 759. Franciszka z Białoskórskich BORMANN (1854)
  głośna z cnót domowych i obywatelskich; po kilkudniowej chorobie zm. 6 XII 1854 w pow. hrubieszowskim w 43 roku życia, pozostawiła męża i dzieci
 760. Emilian (Jan) BIAŁOSTOCKI (1853)
  sekretarz gubernialny, poborca kasy poboru opłaty klasycznej przy Magistracie m. Warszawy; zm. 16 X 1853, eksp. 18 X 1853 z kośc. św. Jana na cm. Powązkowski
 761. Stanisław BIAŁOSTOCKI (1861)
  zacny obywatel i kupiec; zm. 30 XI 1860 w m. Siedlcach, pozostawił małżonkę
 762. Zofia z Białostockich WYSOCKA (1852)
  żona urzędnika zarządu gen.-intendenta armii czynnej; zm. 11 IV 1852 w domu przy ul. Jerozolimskiej nr 1574 w Warszawie w 25 roku życia, eksp. 13 IV 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dwojgiem pozostałych dzieci
 763. Wojciech BIAŁOSUKNIA (1858)
  obywatel ziemski, b. por. 13 pp z czasów Księstwa Warszawskiego, przeszło 45 lat pracował na niwie przodków swoich, małżonek i ojciec; zm. 1 III 1858 w dobrach Mścichy w okręgu biebrzańskim w 71 roku życia
 764. Joachim BIAŁOSZEWSKI (1848)
  wdowiec, niegdyś wojskowy; zm. 22 II 1848 doczekawszy 99 roku życia swojego
 765. Anna z Biedrońskich WILCZKOWSKA (1844)
  zm. 30 III 1844 w domu nr 1318 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 2 IV 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z pięciorgiem nieletnich dzieci
 766. Andrzej BIEDRZYCKI (1829)
  patron przy trybunale cywilnym woj. mazowieckiego; zm. 27 I 1829 w 53 roku życia
 767. Antonina z Biedrzyckich STRUBIŃSKA (1858)
  wdowa po urzędniku Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 28 XII 1858, wypr. 30 XII 1858 z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z synami
 768. Dominik BIEDRZYCKI (1859)
  naddzierżawca dóbr rządowych ekonomii Gidle; tknięty atakiem apopleksji zm. 12 IX 1859 w dobrach Wojnowice
 769. Ksawery RAWICZ BIEDRZYCKI (1846)
  wieczysty dzierżawca klucza Gidle, niegdyś dziedzic wsi Bujały w pow. rawskim; zm. 16 VIII 1846 we wsi Młodzów w pow. piotrkowskim
 770. Ludwik BIEDRZYCKI (1861)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 22 VI 1861 przeżywszy lat 78, eksp. 24 VI 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi
 771. Rozalia ANDRYCHIEWICZOWA (1839)
  zm. 21 XII 1839 w domu przy ul. Długiej nr 589 w Warszawie, eksp. 23 XII 1839 na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 772. Wiktor BIEDRZYCKI (1856)
  buchalter Dyrekcji Ubezpieczeń, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 7 XI 1856 przeżywszy lat 45, eksp. 10 XI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z synem i familią; wotywa żał. z wystawieniem rzymskiego katafala 26 XI 1856 w kapl. NMP przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana
 773. Łukasz BIEGAŃSKI (1839)
  b. gen. dyw. b. Wojsk Polskich; zm. 6 VI 1839 w domu nr 735 na Lesznie w Warszawie mając lat 86, nab. żał. 12 VI 1839 w kośc. Reformatów
 774. Amalia Anna z Bielów ENGEMANN (1857)
  córka obywatela m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 1 VI 1857 przeżywszy lat 27, eksp. 3 VI 1857 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążeni w smutku mąż, rodzice, siostry i bracia
 775. Paweł BIELICKI (1848)
  zm. 11 XII 1848 nie chorowawszy wcale, liczył lat 64
 776. BIELAJEW (1860)
  starszy dr med. pierwszego batalionu saperów; po krótkiej chorobie zm. 28 IX 1860, przen. 30 IX 1860 z Młocin do kapl. Prawosławnej na cm. Wolskim, pog. dnia następnego po nab. żał., zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi
 777. Aleksander BIELAJEW (1855)
  radca kolegialny, starszy ordynator szpitala wojskowego w Warszawie, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl., Krzyża Wojskowego Polskiego IV kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 2 IV 1855 w wieku lat 59, eksp. 4 IV 1855 z kośc. Prawosławnego na Podwalu w Warszawie na cm. Wolski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi i zięciem
 778. Anna z Bielajów CHOLEWICKA (1848)
  zm. 5 VII 1848 w domu nr 1772 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie w wieku lat 30, eksp. 7 VII 1848 na cm. Wolski, zapr. pozostały mąż wraz z nieobecną córką
 779. Wojciech BIELANOWSKI (1838)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji i pisarz Dyrekcji Szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. mazowieckiej; zm. 10 X 1838 w domu na Podwalu nr 497 w Warszawie, eksp. 13 X 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 X 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 780. Marianna Bogumiła LEONOWICZ (1845)
  żona jubilera; zm. V 1845, eksp. 16 V 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 781. Eleonora z Bielarskich RAU (1840)
  zm. 15 VIII 1840 w domu przy ul. Bednarskiej nr 2677 w Warszawie w 53 roku życia, obrzęd pog. 17 VIII 1840 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z dziećmi
 782. Józef BIELAWSKI (1837)
  pierwszy wiolinista Teatru Wielkiego i prof. Konserwatorium w Warszawie, zacny, cnotliwy człowiek, znakomity artysta; zm. 3 VII 1837, żył lat 42, poch. 5 VII 1837 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 10 VII 1837 w kośc. Augustianów, zostawił wdowę i sieroty
 783. Józefa BIELAWSKA (1861)
  panna, córka artysty muzycznego i prof. w b. Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, zbyt młodo utraciła rodziców; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 XII 1861 w wieku lat 25, wypr. 8 XII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe ciotka i siostry
 784. Józefa z Bielawskich CHARZYŃSKA (1861)
  wdowa; zm. 30 I 1861 przeżywszy lat 76, eksp. 1 II 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat i siostrzenica
 785. Maciej BIELAWSKI (1836)
  obywatel; zm. 9 III 1836 w domu nr 2253 przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 58, eksp. 11 III 1836 na cm. Powązkowski, zapr. córka
 786. Wacław BIELAWSKI (1833)
  konserwator biblioteki b. Tow. Przyjaciół Nauk, ojciec Józefa Bielawskiego, pierwszego skrzypka Teatru Wielkiego; zm. 31 X 1833 w domu nr 1319 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 2 XI 1833 na cm. Powązkowski, egzekwie 6 XI 1833 w kośc. archikatedralnym św. Jana, zapr. syn i pozostała familia
 787. Wilhelmina BIELAŃSKA (1854)
  córka Joachima i Salomei z Gostkowskich Bielańskiej; po długiej chorobie zm. w kwiecie wieku 20 IV 1854 we wsi Buchcice w cyrkule tarnowskim, pozostawiła sędziwych rodziców
 788. Karol August BIELE (1856)
  syn obywatela Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 6 I 1856 przeżywszy lat 29, eksp. 8 I 1856 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskani rodzice
 789. Elżbieta z Bieleckich BLECHOWA (1839)
  małżonka posesora dóbr Lesznowola; zm. 17 IV 1839 przeżywszy lat 51, eksp. 19 IV 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 790. Ewa z Bieleckich KRZESZ (1841)
  zm. 8 III 1841 we wsi Czarkowy gub. krakowskiej po 75 latach życia, zostawiła dzieci i wnuki
 791. Józef BIELECKI (1860)
  ksiądz, kapłan zgromadzenia księży misjonarzy przez lat 55, z polecenia przełożonych spełniał po różnych domach i seminariach diecezjalnych różne obowiązki z największą gorliwością; opatrzony św. sakramentami zm. 14 VIII 1860 w m. Tykocinie przeżywszy lat wieku przeszło 80, a po jubileuszu kapłaństwa rok, nab. żał. odprawione osobno przez księży bernardynów, a osobno przez kler seminaryjski, kapłanów zgromadzenia i przybyłych, poch. w katakumbach cm.
 792. Ludwika z Bieleckich SZCZYCIŃSKA (1840)
  zm. 15 V 1840 w 20 roku życia, eksp. 17 V 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 793. Marianna z Bieleckich KNOFF (1846)
  żona naczelnika archiwum Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 30 VI 1846 w wieku lat 56 życia swego, eksp. 2 VII 1846 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, dzieci i wnuki
 794. Petronela BIELECKA (1859)
  panna; opatrzona św. sakramentami zm. 21 X 1859 licząc lat 73, eksp. 23 X 1859 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni i przyjaciele zmarłej
 795. Jadwiga z Bielickich MASŁOWSKA (1856)
  małżonka i wdowa po Feliksie Masłowskim, sędzim pokoju okręgu łęczyckiego; zm. VII 1856 w podeszłym wieku, poch. 25 VII 1856 na cm. paraf. w Łęczycy
 796. Jan Kanty BIELICKI (1861)
  obywatel ziemski; zm. 13 VII 1861 przeżywszy lat 78, wypr. 15 VII 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 797. Józefa z Bielickich hr. DĄMBSKA (1861)
  zm. 4 II 1861 w dobrach Wola-Flaszczyna w pow. sieradzkim, pozostawiła w nieutulonym żalu męża, pięcioro dzieci i bliską familię
 798. Józefina z Bielickich DŁUGOSZ (1v. Gajewska) (1861)
  w pierwszym małżeństwie żona Feliksa Gajewskiego, b. oficera b. WP, następnie archiwisty akt dawnych w Radomiu, w drugim - żona mgr. farmacji, właściciela apteki w Szydłowcu, córka niegdy Marcina Bielickiego, towarzysza na Elbie Napoleona I, następnie sekretarza w Rządzie Gubernialnym Radomskim, i Marianny z Mierzyńskich, jego małżonki; zm. 13 V 1861 w 38 roku życia, pozostawiła męża i dziewięcioro małoletnich dzieci
 799. Kacper BIELICKI (1857)
  b. urzędnik b. Komisji Rządowej Wojny, ozdobiony Znakiem Honorowym Wojskowym za lat 20; opatrzony św. sakramentami zm. 25 VIII 1857 przeżywszy lat 70, wypr. 27 VIII 1857 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z ośmiorgiem dziećmi
 800. Konstancja z Bielskich SZYMANOWSKA (1851)
  zm. 18 III 1851 przeżywszy lat 55, osierociła trzy pozostałe córki, męża i siostrę, eksp. 22 III 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 801. Marcin BIELICKI (1852)
  emeryt, b. sekretarz wydziału skarbowego w b. rządzie gub. sandomierskim, niegdyś oficer Gwardii cesarza Napoleona, kawaler Legii Honorowej, 4 VI 1807 wszedł do 1 p lekkiej jazdy uł. Gwardii w st. żołnierza, odbył liczne kampanie w Hiszpanii, Austrii, Saksonii i Francji, miał udział w bitwach pod Somosierrą, Burgos, Madrytem, Benaventem, Almeidą, Esslingen, Wagram, Smoleńskiem, Możajskiem, Berezyną, Lützen, Bautzen, Dreznem, Lipskiem, Hanau, Chateaubriand, Montmirail, Arcis-sur-Aube i Waterloo, towarzyszył Napoleonowi na wyspie Elbie, w 1815 wrócił do kraju w stopniu por., do 1840 pozostawał w służbie cywilnej; zm. 13 IV 1852 w m. Radomiu przeżywszy niespełna lat 71, pozostawił żonę i rodzinę
 802. Michał Maurycy BIELICKI (1860)
  urzędnik biura ordynacji hr. Zamoyskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 I 1860 w wieku lat 32, wypr. 4 I 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 803. Monika z Bielickich ŁANIEWSKA (1853)
  niewiasta pełna cnoty, pełna chrześcijańskiej pokory w duchu i uczynku; zm. 16 IV 1853 w dobrach Luberadz w pow. przasnyskim w 65 wieku swego życia, pozostawiła dzieci, wnuki, liczną rodzinę i przyjaciół
 804. MOSZCZEŃSKA z Bieleckich (1858)
  córka gen., siostra kasztelanowej Lewińskiej; zm. 1858; inf. z Poznania
 805. Adam BIELIŃSKI (1855)
  obywatel m. Lublina; zm. tamże I 1855 licząc lat 90
 806. Aleksander BIELIŃSKI (1861)
  b. kpt. b. WP, ozdobiony Krzyżem Polskim Virtuti Militari, cyfrą Aleksandra I i Medalem Napoleona I; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 IV 1861 przeżywszy lat 70, wypr. 12 IV 1861 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona żona
 807. August JUNOSZA BIELIŃSKI (1851)
  syn Józefa hr. Bielińskiego z Działyńskiej, ostatni swego domu potomek, na nim wygasł szczep znakomitej w kraju rodziny, która wydała wielu dygnitarzy, a m.in. dwóch wielkich marszałków koronnych, którym Warszawa zawdzięcza wiele porządków, m.in. dokładniejsze zabrukowanie ulic; zm. 1851 w dobrach swoich Trojanowie pod Żytomierzem w 38 roku życia
 808. Florian BIELIŃSKI (1855)
  por. korpusu topografów, za prace triangulacyjne ozdobiony przez króla pruskiego Orderem Orła Czerwonego IV kl.; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 26 VI 1855 przeżywszy lat 32, odpr. 29 VI 1855 ze szpitala wojskowego Ujazdowskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przepełnieni nieutulonym żalem koledzy w nieobecności rodziców, krewnych, a nawet powinowatych
 809. Jan Władysław hr. BIELIŃSKI (1860)
  b. senator-kasztelan Król. Pol., syn wojewody Piotra Bielińskiego, za młodu służył w wojskach napoleońskich, osiadłszy na dobrach swoich, od lat kilkunastu oddawał się zajęciom rolniczym, za staranną opiekę lekarską w dobrach swoich otrzymał medal od Tow. Rolniczego; zm. 8 VII 1860 w dobrach Grodźcu w pow. konińskim przeżywszy lat przeszło 70, wypr. 15 VII 1860, pog. dnia następnego, pozostawił wdowę i córkę
 810. Joanna z hr. Bielińskich margrabina WIELOPOLSKA (1838)
  córka pisarza wielkiego koronnego i Krystyny z ks. Sanguszków, wnuczka marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego, małżonka Józefa Jana Nepomucena hr. Wielopolskiego; zm. 1838
 811. Joanna z Bielińskich WYSZYŃSKA (1846)
  zm. 3 VII 1846, nab. żał. 24 VII 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 812. Marianna z Bilińskich CERAŃSKA (1v. Olszewska, 2v. Nowak) (1860)
  zm. XI 1860 w wieku lat 90, eksp. 8 XI 1860 z kapl. przy kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr, pozostały syn w nieobecności drugiego syna i córka wraz z wnukami i wnuczkami
 813. Piotr hr. BIELIŃSKI (1829)
  ze starożytnego rodu w Wielkopolsce, senator-wojewoda Król. Pol., prezes sądu sejmowego, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, urzędnik Legii Honorowej, był w gabinecie Stanisława Augusta i w Komisji Skarbu, poseł na czterech sejmach, za Księstwa Warszawskiego czł. Komisji Rządzącej i poseł do Francji; zm. 6 III 1829 w domu przy ul. Długiej nr 586 w Warszawie, żył lat 75, wystawienie zwłok 11 III 1829, przepr. dnia następnego do kośc. św. Krzyża, gdzie msza wielka żał. z wykonaniem "Requiem" Elsnera 13 III 1829, poch. w podziemiach tego kośc.
 814. Teresa z Bielińskich MODZELEWSKA (1v. Gajsenhejmer, 2v. Rosińska) (1840)
  zm. 11 X 1840, eksp. 14 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 815. Urszula z Bielińskich CZERMIŃSKA (1853)
  kasztelanowa małogocka, setnica zgonu 13 IX 1853, żyła lat 50, w młodym wieku owdowiawszy schroniła się do klasztoru Wizytek w Warszawie na dewocję, gdzie prowadziła życie bogobojne i przykładne, klasztor doznawał wielu od niej dobrodziejstw, była pierwszą fundatorką z księdzem Baudouin szpitala Dzieciątka Jezus i chojnie na niego łożyła, darowała nań folwark Kręczki w pow. dawniej błońskim
 816. Wiktoria z hr. Bielińskich MALINOWSKA (1852)
  wdowa po gen.-lejt. i senatorze Sylwestrze Malinowskim; zm. 12 III 1852 przeżywszy lat 40 i kilka, wypr. 18 III 1852, zapr. syn
 817. Zuzanna z Bielińskich hr. JEZIERSKA (1826)
  połączona z najpierwszymi w kraju familiami i z nich pochodząca, odznaczająca się prawdziwie wysoką edukacją, właścicielka znakomitego majątku, żona Karola hr. Jezierskiego, matka Stanisława i Jana Jezierskich; zm. 10 IX 1826 przeżywszy lat 70, poch. w Sobieniach obw. łukowskim, nab. żał. 28 XI 1826 tamże
 818. Agustyna z Bielskich KONARSKA (1839)
  zm. 20 VIII 1839 w Sielcach po przeżyciu lat 26, eksp. 22 VIII 1839 do Wilanowa, gdzie wigilie i pog. dnia następnego, zapr. mąż wraz z dwuletnim synem
 819. Dionizy BIELSKI (1855)
  radca stanu, czł. warszawskich depart. rządzącego Senatu, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20; opatrzony św. sakramentami zm. 12 V 1855 przeżywszy lat 62, wypr. 14 V 1855 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 820. Elżbieta z Bielskich ŚWIEŻAWSKA (1842)
  zm. 7 VIII 1842 we wsi Strzykułach obw. warszawskiego przeżywszy lat 83
 821. Teresa z Bielskich CHRZANOWSKA (1848)
  zm. 25 I 1848 w dobrach własnych Żuchowice w pow. piotrkowskim w 54 roku życia, poch. 31 I 1848 w grobie familijnym w parafii Gorzkowice, pozostawiła męża i dzieci
 822. Franciszek BIELSKI (1848)
  zm. XI 1848 w dobrach swoich Bogumiłowie w pow. sieradzkim
 823. Ignacy BIELSKI (1852)
  radca kolegialny, b. sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa, kawaler Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, emeryt; zm. 18 XII 1852, wypr. 20 XII 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 824. Ignacy z Olbrachcic SARYUSZ BIELSKI (1854)
  b. podprefekt b. pow. kraśnickiego, radca prefektury lubelskiej, radca obywatelski i poseł pow. krasnostawskiego, pan licznych włości, mąż powszechnie szacowany i poważany; zm. 6 VII 1854 we wsi Uher w pow. krasnostawskim, gdzie przybył dla odwiedzenia syna, żył lat 73, poch. w grobie familijnym po nab. żał. w kośc. Reformatów w Chełmie
 825. Jerzy Ferdynand BIELSKI (1850)
  radca honorowy, b. naczelnik urzędu pocztowego w Krośniewicach; zm. 31 XII 1849 w wieku lat 56, wypr. 3 I 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem
 826. Józefa z Bielskich SIERAWSKA (1855)
  żona Napoleona Sierawskiego, komisarza ekonomicznego przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, córka niegdy Ignacego Bielskiego, b. sędziego apelacyjnego, i Józefy ze Smardzewskich; po długiej i bolesnej chorobie zm. 17 V 1855 we wsi dziedzicznej Mzurki w pow. piotrkowskim, pozostawiła męża i dziecko
 827. Karolina z Bielskich KURKIEWICZ (1v. Ruszkowska) (1849)
  zm. 1 XII 1849 przeżywszy lat 49, eksp. 4 XII 1849 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. dzieci
 828. Marcelina z hr. Bielskich hr. WORCELLOWA (1849)
  przeznaczyła z majątku swego na własność Zakładu Ossolińskich we Lwowie wieś Rakowiec w obw. tarnopolskim; zm. 27 IX 1849 w Penzing pod Wiedniem, nab. żał. 12 X 1849 w archikatedrze obrządku łacińskiego we Lwowie
 829. Maria z Bielskich de OPPELN BRONIKOWSKA (1v. Horbowska) (1857)
  zm. 23 XI 1857 w dobrach swoich dziedzicznych Błędówek w pow. płockim w wieku lat 78, pozostawiła dzieci, wnuków i przyjaciół
 830. Szymon BIELSKI (1826)
  ksiądz, czł. zgromadzenia księży pijarów przy ul. Długiej w Warszawie, nauczyciel szkół pijarskich w Łowiczu, Łukowie, Chełmie, Radomiu, Szczuczynie, Międzyrzecu i Drohiczynie, przez 25 lat przełożony drukarni i biblioteki księży pijarów warszawskich, zasłużony literat, czł. Królewskiego Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk; ur. 17 IX 1845 w Krakowskiem, zm. 4 I 1826 w 81 roku życia, nab. żał. 7 I 1826, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim
 831. Tekla BINDUCHOWSKA (1861)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 18 X 1861 przeżywszy lat 26, wypr. 20 X 1961 z domu nr 10 (nowy) przy rogu ul. Świętojańskiej i Zapiecek w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice wraz z siostrami
 832. Jan BIENDUGOWSKI (1849)
  rewizor komory składowej w Warszawie; zm. 13 VI 1849 w domu nr 1379 przy ul. Marszałkowskiej przeżywszy lat 62, eksp. 15 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 833. Franciszek Ksawery BIENIASZEWSKI (1839)
  naczelnik Sekcji Stempla i Loterii w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; ur. 1793 w Galicji, zm. 18 II 1839, eksp. 19 lub 20 II 1839 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 834. Ludwik BIENIECKI (1844)
  zm. 26 IV 1844 w Kupientynie w czasie wizyty u sąsiada i przyjaciela, w pobliżu majętności swojej Jabłonna w gub. podlaskiej
 835. Marianna z Bienieckich KAROLEWSKA (1843)
  żona podsędka okręgu koneckiego; zm. 4 II 1843, zostawiła matkę i męża; inf. z Końskich 5 II 1843
 836. Ignacy BIENIEWSKI (1844)
  urzędnik Heroldii Królestwa; zm. VI 1844, eksp. 7 VI 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski. zapr. żona wraz z dziećmi
 837. Julia BIENIEWSKA (1853)
  pochodząca ze starożytnego rodu Madalińskich; po długiej i dotkliwej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 VIII 1853 licząc zaledwie 21 lat, opuścić zmuszoną została matkę, siostrę, familię i przyjaciół
 838. Wincenty KORCZAK BIENIEWSKI (1834)
  dziedzic wsi Baniocha, syn Gabriela Bieniewskiego, podstolego ziemi sochaczewskiej, pobierał nauki w Liceum Warszawskim, a następnie w Korpusie Kadetów, małżonek Franciszki z Szamotów; zm. 19 VIII 1834 w 40 roku życia, uroczystości pog. w kośc. Bernardynów w Górze Kalwarii
 839. Franciszka BIEŃKIEWICZ (1849)
  córka zmarłego Jacka Bieńkiewicza, mecenasa; zm. 5 VII 1849 w pałacu Zamoyskich przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 52, eksp. 7 VII 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VIII 1849 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała matka wraz z familią
 840. Ludwik SZRENIAWA BIERKOWSKI (1860)
  dr filozofii, med. i chirurgii, prof. i dyrektor kliniki chirurgicznej c.k. Uniw. Jagiellońskiego, czł. wielu tow. naukowych, znany lekarz i operator, rodem z Bnina w Wlk. Ks. Poznańskim, przed kilku laty był w Warszawie i licznym chorym pomoc swą udzielił; zm. 27 VI 1860 w Krzeszowicach, następnego dnia przewiezienie ciała do Krakowa i wystawienie w mieszkaniu jego przy ul. Szpitalnej, nab. żał. 29 VI 1860 w kośc. Marków
 841. Izabella Eleonora z Biermanów LIEDTKIE (1853)
  obywatelka m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 11 V 1853 w domu własnym przy ul. Leszno nr 669 licząc wieku lat 23, pog. 13 V 1853 z domu na cm. Ew.-Aug., nab. żał. 22 V 1853 w kośc. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 842. Ernest BIERMANN (1855)
  obywatel m. Warszawy; zm. 26 I 1855 w wieku lat 84, wypr. 28 I 1855 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała córka z wnukami
 843. Anna BIERNACKA (1853)
  uboga; zm. IX 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 65
 844. Anna BIERNACKA (1858)
  panna; zm. I 1858 w wieku lat 70, wypr. 20 I 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 845. Bartłomiej BIERNACKI (1856)
  burmistrz piaseczyński, przez lat czterdzieści urzędujący w tymże mieście; zm. 11 III 1856 w m. Piasecznie przeżywszy lat 65, poch. 13 III 1856
 846. Ewa MICHALSKA (1853)
  uboga: zm. IV 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności przeżywszy lat 74
 847. Helena KOTTULIŃSKA (1852)
  akuszerka warszawska; zm. III 1852, poch. 31 III 1852 na cm. Powązkowskim
 848. Honoriusz BIERNACKI (1848)
  b. radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego w Kaliszu, syn Józefa Biernackiego, b. gen. b. WP; zm. 18 V 1848 w dobrach swoich dziedzicznych Suliszewicach, poch. w Błaszkach
 849. BIERNACKI (1848)
  antreprener kompanii artystów dramatycznych na prowincji; zm. VIII 1848 w Lipnie
 850. Jan BIERNACKI (1858)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 22 I 1858 w m. Kole, pow. konińskim, w wieku lat 60
 851. Julianna z Biernackich BIERNACKA (1852)
  właścicielka dóbr Czyste i Wielka Wola; zm. 16 XI 1852, eksp. 19 XI 1852 z dóbr Czyste na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 852. Julian BIERNACKI (1854)
  b. szef wydziału b. Komisji Rządowej Wojny, ozdobiony Krzyżem Złotym Polskim, Orderem św. Stanisława i Znakiem Honorowym Wojskowym za lat 20; zm. 25 II 1854 w wieku lat 68, eksp. 27 II 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona w nieobecności syna wraz z synowcem
 853. Julcio BIERNACKI (1859)
  syn oficera wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 27 X 1859 w domu nr 401 na Pradze mając lat 2, wypr. 30 X 1859 z domu na cm. w Woli, zapr. stroskani rodzice wraz z siostrą, dziadkiem i babką zmarłego
 854. Józef BIERNACKI (1826)
  przez długi czas swego życia troskliwie zbierał starożytne monety i medale, szczególnie polskie, niedawno nabył je Uniwersytet Warszawski; zm. 2 V 1826
 855. Józefa z Biernackich hr. JEZIERSKA (1854)
  żona hr. Władysława Jezierskiego, dziedzica dóbr Sobienie Jeziory w gub. lubelskiej; zm. 28 III 1854 w 28 roku życia swego, pozostawiła w ciężkim smutku pogrążonego małżonka i dwoje dziatek
 856. Karolina Waleria z Biernackich SZPAKOWSKA (1853)
  żona adiunkta policji wykonawczej cyrkułu XI m. Warszawy; zm. 13 XI 1853 przeżywszy lat 26, wypr. 15 XI 1853 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trzema małoletnimi dziećmi oraz rodzice zmarłej
 857. Mikołaj BIERNACKI (1847)
  radca kolegialny, p.o. dyrektora Mennicy Warszawskiej, kawaler Orderu św. Anny III kl.; zm. 8 X 1847 w gmachu Mennicy, żył lat 44, przepr. 10 X 1847 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z trojgiem dzieci
 858. Paweł BIERNACKI (1826)
  b. kasztelan sieradzki, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 24 XI 1826 w woj. kaliskim przeżywszy lat 87
 859. Paweł Julian BIERNACKI (1849)
  aplikant zarządu Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. VIII 1849 w 17 roku życia, eksp. 19 VIII 1849 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zostawił rodziców
 860. Roch BIERNACKI (1829)
  dziedzic Woli i Czystego pod Warszawą; zm. V 1829 w Czystem, wypr. 10 V 1829 do kośc. Reformatów w Warszawie, a dnia następnego do kośc. w Woli
 861. Stanisław BIERNACKI (1849)
  dziedzic dóbr Matkowa i innych w okręgu wartskim, syn Pawła i Konstancji z hr. Małachowskich; zm. 5 V 1849
 862. Ignacy BIERNAWSKI (1859)
  niegdy oficer b. WP; ur. 1788, zm. 29 X 1859; inf.z Piotrkowa
 863. Władysław KORCZAK BIERNAWSKI (1848)
  syn Ludwika i Zofii z Kuligowskich; zm. 6 IV 1848 w 19 roku życia, eksp. 8 IV 1848 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 864. Władysław BIERNAWSKI (1861)
  uczeń V kl. gimnazjum w Piotrkowie, syn Emilii z Cieleckich i Antoniego Biernawskich, właścicieli dóbr Koźminka w pow. kaliskim; zm. 9 II 1861 w Piotrkowie w 17 wiośnie życia, pozostawił w nieutulonym żalu rodziców
 865. Aniela z Bierońskich MACKIEWICZOWA (1853)
  żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; zm. 19 IX 1853 przeżywszy lat 34, przepr. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 866. Dorota Anna z Bierytowskich KRZEMIŃSKA (1861)
  obywatelka m. Siedlec w gub. lubelskiej; po przeżyciu z pozostałym mężem lat 54 i pół, opatrzona św. sakramentami, zm. 1861 z wielkim smutkiem tegoż i obecnej córki z zięciem, msza św. 1 II 1861 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. w smutku pogrążony siostrzeniec
 867. Eleonora z hr. Bierzyńskich JARACZEWSKA (1849)
  wdowa po Józefie Jaraczewskim, niegdyś prezesie Sądu Apelacyjnego i senatorze-kasztelanie Król. Pol., właścicielka dóbr w Wlk. Ks. Poznańskim; zm. 1849 za granicą
 868. Julianna z Burzyńskich ZAREMBINA (1855)
  zm. 9 XI 1855 w 82 roku życia, przen. 13 XI 1855 ze Studzieńca do kośc. paraf. w Słubicach, poch. zostanie w grobie familijnym w m. Kłobucku
 869. Józef KORWIN BIERZYŃSKI (1824)
  niegdyś starosta perejasławski; zm. 4 V 1824 w dobrach dziedzicznych Góry Mokre w obw. opoczyńskim w 83 roku życia
 870. Józefina z hr. Bierzyńskich TURKUŁŁ (1853)
  małżonka b. prezesa sądów kryminalnych gub. kijowskiej, zacna i wielkich cnót pani; zm. 2 V 1853 we wsi Zbarażowce w gub. kijowskiej
 871. Michalina z hr. Bierzyńskich hr. ILIŃSKA (1859)
  spokrewniona z wieloma rodzinami tutejszymi; zm. 1858, pozostawiła męża hr. Henryka Ilińskiego, zamieszkałego w Romanowie w gub. wołyńskiej, i córkę jedynaczkę Jadwigę Stecką zamieszkałą w Warszawie; inf. z Paryża; nab. żał. 5 II 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. córka
 872. Kazimierz BIESCH (1848)
  ksiądz, kanonik honoralny katedry lubelskiej, proboszcz parafii w Końskowoli, przy kośc. paraf. utworzył wzorową orkiestrę i chóry, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl.; zm. II 1848
 873. Feliks BIESIEKIERSKI (1841)
  syn Anieli z hr. Zboińskich i Antoniego Biesiekierskiego, znakomitego urzędnika, sędzia pokoju, następnie radca depart. bydgoskiego, czł. Komisji Centralnej Likwidacyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława, resztę życia spędził jako obywatel-ziemianin; ur. we wsi Płowce ziemi kujawskiej, zm. 30 VI 1841 w Ciechocinku, gdzie u wód odwiedził pozostającą tam żonę, żył lat 63, poch. w grobie familijnym Biesiekierskich w dobrach swych Koneck
 874. Ferdynand BIESIEKIERSKI (1852)
  dziedzic dóbr Siekierki pod Warszawą, dawniej radca dyrekcji Tow. Kredytowego Ziemskiego, autor kilku artykułów, które zamieściła "Biblioteka Warszawska"; zm. 1852 we wsi Płowcach w pow. włocławskim, pamiętnej w dziejach porażką Krzyżaków, należącej dziś do jego syna Włodzimierza Biesiekierskiego
 875. Józef Kalasanty BIESIEKIERSKI (1856)
  za Księstwa Warszawskiego radca powiatowy, później radca b. woj. mazowieckiego, a ostatnio marszałek, przewodniczący zebrania szlachty b. pow. radziejowskiego, ród swój od starożytnych wywodząc przodków, wiernie przechowywał ich cnoty; ur. 1781, zm. 1 X 1856 w dobrach swych dziedzicznych Płowce, znakomite w kronice dziejów naszych zajmujących miejsce
 876. Zygmunt BIESIEKIERSKI (1837)
  zm. 5 IV 1837 w domu przy ul. Świętokrzyskiej nr 1352 w Warszawie w 13 roku życia, eksp. 7 IV 1837 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 877. Antoni KORWIN BIEŃKOWSKI (1834)
  b. senator-kasztelan; zm. 25 X 1834 w dobrach swoich Majdan niedaleko Stanisławowa w Galicji, żył lat 74
 878. Franciszek BIEŃKOWSKI (1854)
  b. naczelnik pow. mławskiego, obecnie emeryt; po trzymiesięcznej słabości zm. 17 VI 1854 przeżywszy lat 65, eksp. na cm. Powązkowski po nab. żał. w kośc. Reformatów 19 VI 1854, zapr. stroskana żona z synami i córką oraz bratem nieboszczyka
 879. Ignacy BIEŃKOWSKI (1838)
  dyrektor Mennicy Warszawskiej, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 26 IX 1838 w 68 roku życia, eksp. 28 IX 1838 z domu menniczego, zapr. familia
 880. Izydor BIEŃKOWSKI (1850)
  wdowiec zostający przy dzieciach, kucharz przez lat 50; ur. w Górze Kalwarii, zm. 18 X 1850 mając lat 100, zostawił czworo dzieci, dziewięcioro wnuków i sześcioro prawnuków
 881. Maria Antonina BOŃKOWSKA (1844)
  córka radcy Prokuratorii w Królestwie; zm. 30 VIII 1844, wypr. 1 IX 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 882. Marianna OSSOWSKA (1851)
  wdowa; zm. 20 IX 1851 mając życia lat 80, eksp. 22 IX 1851 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 883. Seweryn Melchior BIEŃKOWSKI (1861)
  rachmistrz kontroli skarbowej w m. Siedlcach, syn niegdy Kazimierza i Katarzyny z Trąbczyńskich, obywateli ziemskich w Wlk. Ks. Poznańskim; po nagłej chorobie zm. 2 IX 1861 w wieku lat 68, pozostawił żonę i córkę
 884. Michał BIEŃKOWSKI (1837)
  sędzia apelacyjny Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 9 XI 1837, eksp. 13 XI 1837 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 885. Salomea Marianna z Bieńkowskich ZIEMIĘCKA (1841)
  zm. 1841 mając 32 lata, zostawiła męża, matkę, dzieci; inf. z Radomia
 886. Stanisław BIEŃKOWSKI (1856)
  w czwartą rocznicę nab. żał. 25 XI 1856 w kośc. Dominikanów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa
 887. Sylwester BIEŃKOWSKI (1851)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 24 VII 1851 w 48 roku życia swego, wypr. 26 VII 1851 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 31 VII 1851 w kośc. Kapucynów, zapr. wdowa wraz z sześciorgiem dzieci
 888. Józef BIGEL (1854)
  dr med., lekarz w Bogu spoczywającego JCW Wielkiego Ks. Konstantego, kawaler Orderu Legii Honorowej; ur. 1768 w m. Nancy, opatrzony św. sakramentami zm. 4 X 1854 w wieku lat 86, nab. żał. 6 X 1854 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, po którym eksp. na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostająca wdowa
 889. Franciszek BIGELMAJER (1859)
  oficjalista zarządu Okręgu Naukowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 26 I 1859, wypr. 29 I 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie, pozostawił w żalu żonę i sześcioro dzieci
 890. Ignacy BIJOŁT (1858)
  b. oficer b. WP; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 4 VIII 1858 o godzinie ósmej z rana w wieku lat 58, eksp. 6 VIII 1858 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 891. Konstancja z Bilickich LENCZOWSKA (1845)
  zm. 17 VI 1845, przepr. 19 VI 1845 na cm. Powązkowski w Warszawie
 892. Marcin BILICZ (1855)
  ubogi; zm. V 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 77
 893. Nepomucen BILIŃSKI (1849)
  msza żał. śpiewana 27 IV 1849 w kośc. Bonifratrów w Warszawie
 894. Gotfryd BILLICH (1857)
  obywatel, b. fabrykant świec woskowych; po krótkiej słabości zm. 8 IV 1857 w wieku lat 76, eksp. 10 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała familia
 895. Paulina BILLICH (1843)
  zm. 15 VI 1843 mając lat 18, eksp. 17 VI 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka wraz z familią
 896. Róża Teofila z Billingów GALLE (1838)
  zm. 17 V 1838 w 30 roku życia, wypr. 19 V 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 V 1838 w kośc. Reformatów, zapr. familia i mąż wraz z czworgiem dzieci
 897. Józefat BILSKI (1860)
  po kilkudniowej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 XI 1860 w Petersburgu, zgon jego pogrążył w nieutulonej boleści żonę i dzieci i osierocił zarazem trzydziestoletniego przyjaciela, którego zmarły był najdroższym skarbem na tym świecie, nab. żał. 26 XI 1860 kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie
 898. Jacenty BIEŃKIEWICZ (1833)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji; zm. 16 XI 1833 w domu nr 477 przy ul. Senatorskiej w Warszawie w 72 roku wieku swego, eksp. 18 XI 1833 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 XI 1833 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i córka
 899. Dorota z Binkowskich WYDOROWSKA (1847)
  wdowa po mjr. korpusu żandarmów; zm. 11 VII 1847 przeżywszy lat 70, eksp. 13 VII 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córka
 900. Błażej BINN (1855)
  obywatel; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 17 III 1855 przeżywszy lat 54, eksp. 20 III 1855 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała w nieutulonym smutku żona z pięciorgiem nieletnich dzieci
 901. Joanna z Birnbaumów NATHUSIUS (1855)
  po ciężkiej chorobie zm. 21 I 1855 w wieku lat 66, eksp. 23 I 1855 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi i wnukami
 902. Jan Nepomucen BIRNER (1839)
  niegdyś prof. szkół publicznych b. Gimnazjum w Zamościu, potem geometra skarbowy przysięgły, od lat kilku emeryt, zaszczycony znakiem honorowym nieskazitelnej służby za lat 30, dla ogólnego dobra kraju poświęcił się rozkrzewieniu jedwabnictwa; zm. 18 VIII 1839 mając wieku około lub przeszło 75, eksp. 20 VIII 1839 na cm. Powązkowski w Warszawie
 903. Ludwika z ks. Bironów-Kurlandzkich hr. WIELHÓRSKA (1853)
  od 23 IV 1816 małżonka hr. Michała Wielhórskiego, wielkiego podczaszego dworu JCMości, córka ks. Karola Ernesta a synowica ks. Piotra Birona-Kurlandzkiego; ur. 25 VII 1791, zm. 6(18) II 1853 w Petersburgu po długiej słabości
 904. Mikołaj BISKUPSKI (1845)
  nauczyciel przy instytucie naukowym wyższym męskim w m. Zgierzu utrzymywanym przez jego brata; zm. 18 IV 1845 w 30 roku życia
 905. Palemon BISKUPSKI (1858)
  b. kapelmistrz wojsk cesarsko-rosyjskich; po krótkiej a ciężkiej chorobie zm. 13 IV 1858 przeżywszy lat 41, wypr. 16 IV 1858 z kapl. św. Jana (fary) na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z córkami
 906. Adam BISPING (1858)
  b. płk. b. Wojsk Polskich, czcigodny mąż i obywatel; zm. 20 I 1858 w gub. grodzieńskiej, w dobrach wnuka swego Aleksandra Bisping, ordynata masalańskiego, nab. żał. 10 II 1858 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, pozostawił liczną rodzinę
 907. Aleksandra z Bispingów SWICZYN (1853)
  wdowa po radcy stanu, urzędniku w Cesarstwie, dziedziczka dóbr w gub. grodzieńskiej, w których wystawiła kosztem własnym kośc. parafialny i trzy szpitale; zm. 25 XI 1853 w Warszawie po tygodniowym tu pobycie, żyła lat 60, msze św. czytane i wotywy 29 XI 1853 w kośc. św. Krzyża przy wszystkich ołtarzach, zapr. siostra i przebywająca w Warszawie familia, poch. tymczasowo w grobach dolnego kośc. św. Krzyża, eksp. zwłok 5 III 1854 do wsi Wierejki w gub. grodzieńskiej dla poch. ich w grobie familijnym
 908. Piotr BISPING (1848)
  marszałek wołkowyski; zm. 1848 w dobrach własnych Hołowczyce w gub. grodzieńskiej w 75 roku życia, nab. żał. 13 IX 1848 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 909. Waleria BISPINK (1859)
  córka Piotra i Józefy z Kickich małżonków Bispink; zm. 23 VI 1859 w gub. grodzieńskiej, msze żał. i nab. 6 VII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. siostra zmarłej
 910. Kazimierz BISSEN (1840)
  zm. 2 X 1840 w 21 roku życia, eksp. 4 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 911. Marianna z Bitnerów WITKOWSKA (1846)
  żona sędziego prezydującego w sądzie policji poprawczej wydziału jędrzejowskiego; zm. 6 III 1846 w m. Chęcinach w 45 roku wieku swego
 912. Mateusz BITNER (1836)
  b. mjr b. Wojsk Polskich; zm. 1 XII 1836, eksp. 3 XII 1836 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. familia
 913. Wojciech BITTNER (1841)
  b. oficer b. Wojska Polskiego; zm. VIII 1841 w domu nr 324 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 19 VIII 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z trojgiem małych dzieci
 914. Antoni BITORFF (1860)
  obywatel m. Łodzi; zm. 3 V 1860, poch. na cm. miejscowym, pozostawił dzieci
 915. Marcella BADURSKA (1855)
  wdowa po mjr. Korpusu Weteranów i Inwalidów b. Wojska Polskiego; zm. 6 VIII 1855 w domu nr 1528 przy ul. Chmielnej w Warszawie, wypr. 8 VIII 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona siostrzenica
 916. Franciszek BITNER (1858)
  zm. 15 V 1858, eksp. 17 V 1858 z kapl. Ew. w Warszawie
 917. Małgorzata FLASIEŃSKA z d. Byngam (Bingham) (1v. Sawage) (1837)
  Irlandka wyznania anglikańskiego, ur. w Daun Petrikk (Duwn Patrick), w rozkwitającej młodości przybyła do Polski towarzysząc mężowi swojemu, twórcy u nas ogrodów angielskich; zm. 21 III 1837 w Milanówku pod Błoniem w domu zięcia swego w 55 roku życia, poch. 23 III 1837 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 918. Józef BIZAŃSKI (1846)
  zm. 8(17) IX 1846 w pow. bielskim gub. grodzieńskiej w domu Ciecierskich, gdzie był wychowawcą ich syna, żył lat 45
 919. Karolina BIZOS (1823)
  panna, jedna z pierwszych tancerek Teatru Narodowego, przed pięciu laty przybyła z Paryża; zm. 7 V 1823 w domu narożnym obok Poczty w Warszawie zacząwszy 19 rok życia, przepr. 10 V 1823 na cm. Powązkowski
 920. Antoni BLANK (1844)
  artysta malarz, prof. b. Uniw. Warszawskiego; ur. w Warmii, zm. 20 II 1844 w wieku lat 58, eksp. 23 II 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 921. Henryk BLECHSCHMIDT (1848)
  obywatel Warszawy; zm. 10 XI 1848 w domu nr 386 przy ul. Krakowskie Przedm., wypr. 12 XI 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 922. Anna z Blejzerów TRZCIŃSKA (1v. Stoppele) (1852)
  zm. V 1852 w wieku lat 72, eksp. 23 V 1852 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 923. Joanna z Bleków BOROWSKA (1848)
  zm. 1 VII 1848 w wieku lat 24, eksp. 3 VII 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 924. Anna KUBICKA (1841)
  wdowa po intendencie generalnym budowli Korony; zm. 13 III 1841 w dobrach dziedzicznych Wilków
 925. Andrzej BLIKLE (1841)
  zm. 23 V 1841 mając lat 63, eksp. 25 V 1841 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. syn wraz z familią
 926. Fryderyk BLIKLE (1848)
  rodem ze Szwajcarii, fabrykant ram złoconych, prace jego znane były w Warszawie z dokładnego wykończenia i czystości; zm. 20 X 1848 w Chełmie, gdzie był wezwany dla ozdobienia tamtejszego kośc. Bernardynów, pozostawił żonę i siedmioro dzieci
 927. Antonina z Blikowskich DEKERTOWA (1836)
  zm. 20 IX 1836 w domu przy ul. Kanonia nr 75 w Warszawie w 80 roku życia swego, eksp. 22 IX 1836 do kośc. Augustianów, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. syn
 928. Augustyn BLIZIŃSKI (1848)
  b. szef biura w wydziałach pozostałych po Komisji Rządowej Wojny, emeryt; zm. 27 VII 1848 w dobrach swoich Choceń w okręgu kowalskim
 929. Walenty BLOCH (1853)
  adiunkt wydziału administracyjnego w rządzie gub. warszawskim, po ukończeniu dawnych szkół woj. i pierwszych kursów w b. Uniw. Aleksandryjskim wstąpił w 1828 w zawód służby rządowej; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 14 X 1853 w wieku lat 48, eksp. 17 X 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr., a nieobecną familię zawiadamia pozostała żona z dwiema nieletnimi córkami i matką, nab. żał. 14 XI 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona
 930. Jakub BLOXIDGE (1855)
  mechanik, ostatecznie przy wodociągach warszawskich zatrudniony; zm. IV 1855 w m. Piotrkowie
 931. Teresa z Bludauerów KAEMPF (KEMPF) (1v. Leszczyńska) (1858)
  żona warszawskiego fabrykanta; po krótkiej chorobie zm. 25 I 1858 przeżywszy lat 55, eksp. 27 I 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 II 1858 w kośc. Reformatów, zapr. w głębokim smutku pozostali mąż, brat i familia
 932. Franciszek BLUM (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 V 1846 we wsi Wielka Dęba, będąc w drodze do swojej posiadłości dla szukania ulgi w chorobie, poch. 11 V 1846 obok swej żony w grobach m. Kałuszyna, zostawił dzieci
 933. Ewa z Blumów LEŚLOWA (1824)
  obywatelka Warszawy; zm. II 1824 w wieku lat 75 i pół, poch. 17 II 1824
 934. Maria Magdalena z Blumów SZCZEPKOWSKA (1824)
  żona pisarza Izby Obrachunkowej; zm. 12 II 1824 w 31 roku życia
 935. Róża BLUM (1849)
  zm. 26 IX 1849 w domu nr 527 przy ul. Podwal w Warszawie w wieku lat 68, wypr. 29 IX 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 X 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali brat, siostra i rodzeństwo
 936. Sora z Blumów FAJANS (1847)
  przez 54 lata małżonka negocjanta i obywatela Sieradza Izraela Fajansa, ubogich wspierała bez różnicy religii; zm. 24 VII 1847 w Sieradzu przeżywszy lat 76 i miesięcy 9, poch. dnia następnego, mieszkańcy wszelkiego stanu i wyznania m. Sieradza i okolicy postępowali za zwłokami
 937. Tekla z Blumów KRANTZ (1855)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 10 II 1855, eksp. 13 II 1855 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążone dzieci i wnuki
 938. Juliusz BLUMBERG (1860)
  nauczyciel prywatny; po ciężkiej słabości zm. 18 VIII 1860, wypr. 20 VIII 1860 z kośc. Bonifratrów w Warszawie na cm. Powązkowski
 939. Salomon BLUMBERG (1850)
  dziedziczny poczesny obywatel, kupiec, przedsiębiorca budowy mostu na Dnieprze pod Kijowem, właściciel jednego z najpiękniejszych domów w Warszawie przy ul. Dzikiej, dobrodziej gminy izraelskiej; zm. w nocy z 1 na 2 X 1850 w Warszawie w wieku lat 54, poch. tamże
 940. A. BLUMENTHAL (1842)
  brat rabina warszawskiego, będąc bezdzietnym wyposażył własnym kosztem przeszło 50 sierot; zm. 1842 w Działoszycach przeżywszy lat 60
 941. Wilhelm BLUMENTHAL (1855)
  kpt. wojsk cesarsko-rosyjskich korpusu feldjegerów; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 26 XI 1855 przeżywszy lat 75, eksp. 29 XI 1855 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w głębokim żalu żona
 942. Ignacy BLUMER (1831)
  gen. WP; nab. żał. 23 XI 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 943. Aleksander hr. BNIŃSKI (1831)
  kasztelan, senator Król. Pol., poświęcił się zawodowi rycerskiemu 1807-1814, minister oświecenia, odpowiedzialny za zaopatrzenie wojska w żywność 1831; zm. 15 VI 1831, nab. żał. 22 VI 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 944. Zofia z hr. Bnińskich hr. GRABOWSKA (1857)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami zm. 1 I 1857 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 35 roku życia, eksp. 3 I 1857 z domu do kośc. św. Krzyża, gdzie nab. żał. 5 I 1857, poch. w podziemiach tegoż kośc., zapr. stroskana babka i mąż z dziećmi
 945. Rozalia z Bobów SMOCZYŃSKA (1848)
  obywatelka; zm. 30 XII 1847 przeżywszy lat 84, nab. żał. 3 I 1848 w kośc. Franciszkanów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 946. Ignacy BOBE (1830)
  zacny obywatel, właściciel domu przy ul. Bielańskiej w Warszawie, czł. Tow. Dobroczynności od jego założenia; zm. I 1830 przeżywszy lat 64, poch. 23 I 1830 w Warszawie
 947. Ignacy BOBIATYŃSKI (1859)
  asesor kolegialny, emeryt; opatrzony św. sakramentami zm. 12 IX 1859, nab. żał. w kośc. Bonifratrów i wypr. z tegoż kośc. na cm. Powązkowski 15 IX 1859
 948. Szymon BABINOWICZ (1845)
  blisko 50 lat służył w jednym domu warszawskim; zm. VII 1845 mając lat 75
 949. Aleksander BOBIŃSKI (1858)
  asesor kolegialny, kawaler Order św. Stanisława III kl., młodszy pomocnik naczelnika wydziału w zarządzie głównym spisu i zaciągu wojskowego; zm. 26 VIII 1858 przeżywszy lat 58, eksp. 29 VIII 1858 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 3 IX 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostali w niepocieszonym żalu brat i siostra
 950. Eleonora BOBIŃSKA (1857)
  pierworodna córka urzędnika zarządu okręgu poczt Antoniego i Wiktorii z Chachólskich Bobińskich; zm. 28 V 1857 w domu nr 2424 przy ul. Nowolipie w Warszawie w 5 roku życia, eksp. 30 V 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. niepocieszeni w smutku rodzice
 951. Józef BOBIŃSKI (1857)
  radca honorowy, budowniczy; zm. 2 XII 1857 przeżywszy lat 42, eksp. 5 XII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z córką
 952. Karol BOBIŃSKI (1857)
  emeryt, b. prezes trybunału cywilnego gub. augustowskiej, emeryt, ozdobiony Orderem św. Włodzimierza, Orderem św. Stanisława i Znakiem za Nieskazitelną Służbę; ur. 1790 we wsi Ruda w pow. brzeskolitewskim, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 I 1857 w Warszawie, wypr. 12 I 1857 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały siostrzeniec w imieniu swoim i nieobecnej rodziny
 953. Matylda BOBKE (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. X 1859 w domu nr 1350 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w czwartym roku życia, wypr. 17 X 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku rodzice
 954. Józef BOBOWSKI (1853)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po dotkliwej i dość długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 21 V 1853 w wieku lat 19, eksp. 23 V 1853 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice wraz z siostrą
 955. Laura BOBOWSKA (1851)
  bogobojna, łagodna, pełna cnót i talentów godnych naśladowania; zm. 5 XII 1851 w Uniejowie, gub. warszawskiej, rozpoczynając 19 rok życia, pozostawiła rodziców
 956. Antoni BOBROWSKI (1852)
  rzeczywisty radca stanu, dyrektor wydziału dochodów niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Stanisława, Orderu św. Anny, Orderu św. Włodzimierza, Orderu Orła Czerwonego i Znaku Nieskazitelnej Służby; zm. 18 I 1852 w domu nr 779 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 22 I 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuki
 957. Florian BOBROWSKI (1846)
  ksiądz, dziekan-emeryt, proboszcz parafii niemenczyńskiej, poświęcał się wyłącznie naukom teologicznym i lingwistycznym, twórca słownika łacińsko-polskiego; zm. II 1846 mając ponad 70 lat; inf. z Wilna
 958. Ignacy BOBROWSKI (1861)
  w pierwszą rocznicę zgonu nab. żał. 13 XII 1861 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, zapr. pozostała matka wraz z rodziną
 959. Julian BOBROWSKI (1848)
  rewizor browarów; zm. 22 X 1848 w domu nr 684 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 58, przepr. 24 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 960. Justyna z Bobrowskich ŻARNOWSKA (1846)
  żona urzędnika w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 11 X 1846 w 36 roku życia, zostawiła dzieci
 961. Roman hr. BOBROWSKI (1836)
  dziedzic m. Andrychowa z przyległościami; zm. XII 1835 w cyrkule wadowickim w Galicji, żył lat 30
 962. Szymon BOBROWSKI (1857)
  b. komisarz administracyjny b. komisji woj. kaliskiego; opatrzony św. sakramentami, zm. 11 IX 1857 o godzinie dziewiątej wieczór we wsi Ostrowie, pow. piotrkowskim, przeżywszy lat 76, pozostawił w nieutulonym żalu żonę i jedynego syna
 963. Michał BOCHAŁDYN (1849)
  radca dworu, urzędnik głównego dowództwa armii czynnej; zm. 20 VIII 1849 w domu nr 341 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie, eksp. 22 VIII 1849 na cm. Wolski, zapr. żona wraz z sześciorgiem dzieci
 964. Justyna z Bohdanowiczów MASZEWSKA (1856)
  po ciężkiej trzydniowej chorobie, będąc w przejeździe przez Warszawę zm. tu 4 III 1856 w Hotelu Białostockim przy ul. Bielańskiej w wieku lat 45, wypr. 6 III 1856 z hotelu na cm. Powązkowski, pozostawiła w głębokim i nieutulonym żalu męża, dzieci i licznych przyjaciół
 965. Jan BOCHEŃSKI (1857)
  ksiądz, biskup rozeński, sufragan kardynała metropolity halickiego, arcybiskupa lwowskiego obrządku greckokatolickiego; zm. 1857 we Lwowie w wieku lat 74
 966. Tadeusz BOCHEŃSKI (1849)
  dziedzic dóbr Ruda Maleniecka z przyległościami, b. prezydujący radzie szczegółowej szpitala św. Mikołaja w Busku, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 1849
 967. Antoni BÖHM (1848)
  zm. I 1848 w wieku lat 74, poch. 27 I 1848 w m. Kałuszynie
 968. Stanisław BOCHULSKI (1845)
  kontroler magazynu solnego w Nowej Aleksandrii (Puławach); zm. 30 X 1845 w 28 roku życia, eksp. 2 XI 1845 z kośc. dolnego św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 969. Helena z Bochińskich GRODZICKA (1825)
  zm. XI 1825, przepr. 13 XI 1825 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 970. Ignacy BOCHYŃSKI (1852)
  obywatel i kupiec m. Lublina; zm. 24 X 1852 przeżywszy lat 47
 971. Marianna z Bochińskich GEROSZEWSKA (1856)
  żona b. urzędnika Senatu, emeryta; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 3 IV 1856 w m. Siedlcach przeżywszy lat 65, a w małżeństwie lat 46, poch. w Siedlcach, pozostawiła w smutku pogrążonne rodzeństwo, męża i dwoje dzieci (córkę wdowę i syna nieobecnego), czworo wnuków i prawnuka
 972. Fryderyka ULRICH z d. Bock (1860)
  obywatelka; zm. 26 IX 1860 o godzinie siódmej wieczorem we wsi Młocinach w wieku lat 76, wypr. 29 IX 1860 z kapl. cm. Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn
 973. Adolf BOCKHAN (1844)
  zm. VII 1844 w 29 roku życia, eksp. 25 VII 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. ojciec wraz z synem i córką
 974. Joachim DIETRICH BOCKHAN (1848)
  zm. 28 III 1848 w dobrach swych we wsi Konopnicy w pow. rawskim w wieku lat 73, pog. 1 IV 1848 z kapl. na cm. Ew.-Aug. w Warszawie, zapr. rodzina
 975. Julia z Bockhanów CHANIEWSKA (1850)
  dziedziczka dóbr Konopnica w pow. rawskim; zm. 3 VII 1850 w domu przy ul. Długiej nr 545 w Warszawie, eksp. 5 VII 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z dziećmi i bratem
 976. Julianna Matylda BOCKHAN (1851)
  panna; zm. 27 V 1851 kończąc 12 lat, eksp. 29 V 1851 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. rodzice
 977. Ludwik BOCQUET (1860)
  syn intendenta szpitala Ew.; po długiej chorobie zm. 14 VI 1860 w wieku lat 19, wypr. 17 VI 1860 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali rodzice wraz z familią
 978. Dominik BOCZARSKI (1850)
  zm. 16 IV 1850 w Lublinie, nab. żał. 14 V 1850 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały brat
 979. Karolina BOCZARSKA (1846)
  bogobojna, skromna, uległa, cierpliwa, łagodna; zm. 15 VII 1846 przeżywszy lat 18, wypr. 17 VII 1846 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VII 1846 w tymże kośc., zapr. rodzice
 980. Stanisław BOCZARSKI (1856)
  radca dworu, kawaler Orderu św. Anny III kl., urzędnik do szczególnych poruczeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, dyrygujący służbą konsumpcyjną; zm. 18 III 1856 przeżywszy lat 64, wypr. 20 III 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w żalu żona wraz z dziećmi i wnukami; nab. żał. od 1 IV 1856 i przez cały miesiąc w kośc. Reformatów; nab. żał. od 1 V 1856 i przez cały miesiąc w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. stroskana wdowa
 981. Andrzej BOCZKOWSKI (1844)
  uczeń III kl. gimnazjum gubernialnego; zm. na przeł. XII 1843 i I 1844, eksp. 2 I 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i krewni
 982. Antoni BOCZKOWSKI (1854)
  emeryt i obywatel; zm. 20 XII 1854 przeżywszy lat 59, eksp. 22 XII 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i brat nieboszczyka
 983. Antoni GOZDAWA BOCZKOWSKI (1861)
  b. dziedzic wsi Lubiejowa, radca powiatowy za Księstwa Warszawskiego, radca wojewódzki i sędzia pokoju za czasów późniejszych; zm. 7 I 1861 w Gostyńskiem przeżywszy lat 72
 984. Jakub BOCZKOWSKI (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 17 VI 1846 przeżywszy lat 61, eksp. 19 VI 1846 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi i wnukami
 985. Józef BOCZKOWSKI (1846)
  obywatel Warszawy; zm. 8 I 1846 przeżywszy lat 77, eksp. 10 I 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 986. Michalina Marcjanna BOCZKOWSKA (1854)
  córka aktora dramatycznego teatrów warszawskich; zm. 10 XII 1854 w domu nr 312 przy ul. Nowe Miasto w wieku lat 4 i miesięcy 2, poch. 12 XII 1854 na cm. Powązkowskim
 987. Roman BOCZKOWSKI (1855)
  syn artysty dramatycznego; zm. VI 1855 w wieku 2 lat, poch. 22 VI 1855 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 988. Tekla z Boczkowskich RZEWUSKA (1852)
  wdowa; zm. 4 VIII 1852 w domu nr 1857 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie przeżywszy lat 70, eksp. 6 VIII 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 VIII 1852 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała familia
 989. Matylda BODDIN (1839)
  panna; zm. 25 V 1839 w domu nr 1313B przy ul. Ordynackiej w Warszawie w wieku lat 21, eksp. 27 V 1839 na cm. Ew., zapr. siostry i szwagrowie
 990. Karolina z Boddinów DOEPLER (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 XII 1860 przeżywszy lat 48, eksp. 12 XII 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pozostały mąż wraz z dziećmi
 991. Kamilcia BODURKIEWICZ (1858)
  zm. 24 XI 1858 w 5 wiośnie życia
 992. Aleksander Kazimierz BODURKIEWICZ (1846)
  b. urzędnik, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 6 XI 1846 przeżywszy lat 67, eksp. 8 XI 1846 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 993. Magdalena z Bodurkiewiczów SZAŁOWICZ (1855)
  żona sędziego apelacyjnego; zm. 10 III 1855 w wieku lat 64, wypr. 12 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulony w żalu mąż z dziećmi
 994. Franciszek BODUSZYŃSKI (1851)
  zm. 11 X 1851 mając lat 11, eksp. 13 X 1851 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. ojciec i ciotka
 995. Wincenty BODUSZYŃSKI (1836)
  radca obywatelski za b. Księstwa Warszawskiego, następnie poświęcił się wyłącznie rolnictwu; zm. 10 II 1836 w dobrach swoich Pliszczynie w woj. lubelskim, pozostawił żonę i dzieci
 996. BODUSZYŃSKI (1832)
  prof. Uniw. Jagiellońskiego, dr med., czł. wielu towarzystw uczonych, senator krakowski; zm. IX 1832 w Krakowie
 997. Jan Bogumił BÖHM (BEM) (1843)
  obywatel i kupiec warszawski; zm. 9 III 1843 w domu Pod Lwem przy ul. Chłodnej w Warszawie mając lat 52, eksp. 12 III 1843 na cm. Ew., zapr. wdowa i syn
 998. Elżbieta KÖENIG z d. Böchm (1v. Ehlertowa) (1850)
  wdowa, dawniej obywatelka Warszawy; zm. na przeł. V i VI 1850, poch. 3 VI 1850 na cm. Ew. w Warszawie
 999. Franciszek BOEHMER (1846)
  emeryt; zm. 11 VIII 1846 w Węgrowie przeżywszy lat 71, zostawił córkę
 1000. Fryderyk August BOEHMER (1859)
  obywatel i fabrykant piwa; po krótkiej słabości zm. 13 V 1859 przeżywszy lat 50, eksp. 15 V 1859 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 1001. Klementyna z Beników DOŁBYSZOWA (1827)
  małżonka sztabskapitana lejbgwardii wołyńskiego pułku; zm. 25 II 1827 w wieku lat 21, zostawiła męża i syna
 1002. Antoni BÖNISCH (1855)
  po ciężkiej chorobie zm. 8 VIII 1855, eksp. 10 VIII 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, zięć i wnuki
 1003. Adolf BOENISCH (1850)
  majster rękawiczniczy; zm. 17 XII 1850 w 31 roku życia, wypr. 19 XII 1850 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew., zapr. matka wraz z rodziną
 1004. Karolina z Boenischów ADAMKIEWICZ (1843)
  zm. 10 VIII 1843 w wieku lat 28, eksp. 13 VIII 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. mąż
 1005. Anna z Bettcherów THIES (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 30 III 1860 przeżywszy lat 72, eksp. 1 IV 1860 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1006. Józefa z Bogackich DZIEDZICKA (1851)
  zm. 18 XI 1851, odpr. 22 XI 1851 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 25 XI 1851 w kośc. Reformatów
 1007. Augusta z Bogatków KRUKOWSKA (1839)
  małżonka oficera z korpusu topografów; zm. 17 XI 1839 w 25 roku życia, eksp. 19 XI 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z córką
 1008. Jan BOGATKO (1848)
  obywatel, b. kpt. b. WP, kawaler Krzyża Wojskowego, dziedzic dóbr Siemiątkowa Rogalnego w pow. mławskim; zm. 6 I 1848
 1009. Józef BOGATKO (1857)
  dziedzic dóbr ziemskich w pow. włocławskim, sędzia pokoju okręgu radziejowskiego; po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 VII 1857 w wieku lat 72, nab. żał. 22 VII 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. do rogatek Wolskich, a stąd do kośc. paraf. w Straszewie, zapr. pozostała familia
 1010. Emilia z Bohdanowiczów ZABOKRZECKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. VIII 1859 w domu nr 679 przy ul. Leszno w Warszawie w 45 roku żywota, wypr. 22 VIII 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. ciężką pognębieni boleścią mąż, dzieci i wnuki
 1011. Franciszka z Bogdanowiczów GWIZDALEWICZ (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 2 I 1849 w domu własnym nr 2831 przy ul. Tamka przeżywszy lat 46, eksp. 4 I 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 I 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1012. Tekla BOGDANOWICZ (1842)
  zm. 5 V 1842, odpr. 7 V 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka, siostry i rodzina
 1013. Wincenty BOGDANOWICZ (1840)
  zm. 29 XI 1840, eksp. 1 XII 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona, dzieci i wnuki
 1014. Józef BOGDASZEWSKI (1847)
  b. oficer wojsk Księstwa Warszawskiego, dzierżawca dóbr rządowych; zm. 10 VIII 1847 w Wyszkowie
 1015. Adam BOGDAŃSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy; zm. 30 X 1854 w domu własnym przy ul. Przyokopowej nr 3107A przeżywszy lat 54, eksp. 1 XI 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona wraz z synami, córkami, zięciami i wnukami
 1016. Antonina z Tarskich ULEJSKA (1849)
  nab. żał. 28 XI 1849 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. mąż
 1017. Edward BOGDAŃSKI (1855)
  aplikant sądu pokoju wydziału pierwszego, pełen nadziei i pięknych przymiotów duszy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 XI 1855 przeżywszy lat 17, odpr. 19 XI 1855 z kapl. kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 XII 1855 w kośc. Sakramentek, zapr. stroskani rodzice, rodzeństwo i familia
 1018. Franciszek BOGDAŃSKI (1858)
  b. radca rządu gub. radomskiego, zasłużony w literaturze krajowej; zm. 24 VII 1849, poch. w Kielcach; w rocznicę śmierci nab. żał. 24 VII 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa
 1019. Jan BOGDAŃSKI (1852)
  furier dworu JCKMości; zm. 6 VI 1852 w wieku lat 75, eksp. 8 VI 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 VI 1852 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostała żona, syn, dwie córki, zięć i wnuk
 1020. Jan BOGDAŃSKI (1853)
  mąż Emilii, nab. żał. 20 VIII 1853 w kośc. paraf. na Pradze, zapr. pozostały syn
 1021. Janio BOGDAŃSKI (1861)
  zm. 6 I 1861 w domu nr 2431A przy ul. Nowolipie w Warszawie licząc lat 6, wypr. 9 I 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. niepocieszeni rodzice
 1022. Józef BOGDAŃSKI (1861)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 28 XII 1861 przeżywszy lat 42, wypr. 30 XII 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z dziećmi
 1023. Kazimierz BOGDAŃSKI (1849)
  rachmistrz Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 1 IV 1849 w wieku lat 42, eksp. 3 IV 1849 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Ew., nab. żał. 26 IV 1849 w kośc. Kapucynów
 1024. Mikołaj BOGDAŃSKI (1849)
  prof. b. szkół wojewódzkich kaliskich, autor wierszy; zm. 1848 w m. Suwałkach, żył lat 98, do zgonu zachował dobry wzrok, słuch i pamięć
 1025. Natalia BOGDAŃSKA (1858)
  panna, córka sędziego apelacyjnego Cyryla Bogdańskiego i Krystyny z Olszewskich Bogdańskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 1 VIII 1858 przeżywszy lat 18, eksp. 3 VIII 1858 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. i msza św. śpiewana 13 VIII 1858 w kośc. Sakramentek, zapr. stroskani rodzice i rodzeństwo
 1026. Teresa z Bogdańskich POLICHNOWSKA (1837)
  zm. 3 I 1837 w oficynie gmachu teatru w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 5 I 1837, zapr. pozostała córka
 1027. Wawrzyniec BOGDAŃSKI (1849)
  dziedzic dóbr Szadkowa Górnego; zm. 19 X 1849
 1028. Wojciech BOGDAŃSKI (1834)
  b. sekretarz Komisji Rządowej Wojny; zm. 13 VII 1834, eksp. 15 VII 1834 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką
 1029. Zofia BOGDAŃSKA (1853)
  dobra, łagodna, niewinna jak anioł; zm. I 1853 w domu nr 2431 przy ul. Nowolipie w Warszawie przeżywszy 7 wiosen, wypr. 18 I 1858 z domu, pozostawiła niepocieszonych rodziców i rodzeństwo
 1030. BOGDY (1857)
  nauczyciel z Poznania; zm. 16 VII 1857 u wód w Salzbrunn
 1031. Bernard BOGEDAIN (1860)
  ksiądz, biskup hebroński, sufragan wrocławski, znany z licznych zasług w Kościele i na polu literackim, rodem Ślązak, był dobrze obeznany z językiem i literaturą polską; zm. niespodziewanie 17 IX 1860 w przejeździe przez Pszczyn w 50 roku życia
 1032. Bogumił BOGK (1834)
  obywatel Warszawy, właściciel dużej posesji przy ul. Starosenatorskiej i Nowosenatorskiej; zm. 1 V 1834, przen. 3 V 1834 na cm. Ew.
 1033. Emma ZIELIŃSKA z d. Bognard (1852)
  małżonka Wiktoryna Zielińskiego, znanego w Warszawie nauczyciela, wydawcy i autora pism różnych; zm. 13 IX 1852 w Częstochowie w 43 roku życia
 1034. Józef BOGOWOLSKI (1849)
  radca kolegialny, prezes sądu kryminalnego gub. lubelskiej, kawaler Orderu św. Anny III kl.; zm. 15 VIII 1849 w Warszawie, gdzie przebywał czasowo, żył lat 53, eksp. 17 VIII 1849 na cm. Powązkowski
 1035. JUKICZEW z Boguckich (1833)
  małżonka płk. Jukiczewa, komendanta m. Wilna, córka b. płk. Wojsk Polskich; zm. w kwiecie wieku na początku VIII 1833 w Wilnie
 1036. Agnieszka z Boguckich CICHOCKA (1847)
  z Bractwa św. Rocha przy kośc. św. Krzyża w Warszawie; zm. 3 VI 1847 mając lat 97, eksp. 5 VI 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, siostry i bracia zechcą oddać ostatnią przysługę w odprowadzeniu na miejsce wiecznego spoczynku
 1037. Barbara z Boguckich TEJCHMANN (1v. Biżolth) (1853)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 4 VI 1853 przeżywszy lat 70, wypr. 6 VI 1853 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała po niej rodzina
 1038. Franciszka z Boguckich WOJCIECHOWSKA (1837)
  zm. VIII 1837 w domu nr 1091 przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 13 VIII 1837 na cm. Powązkowski
 1039. Jan Nepomucen BOGUCKI (1849)
  dziedzic dóbr Pękosław i Kowalów w pow. miechowskim; zm. 7 VIII 1849
 1040. Julian BOGUCKI (1855)
  adiunkt-budowniczy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 18 V 1855, wypr. 20 V 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu żona wraz z córką i rodzeństwem zmarłego
 1041. Józef BOGUCKI (1855)
  znany z prac literackich: "Klementyna", "Rodin", "Obrazki społeczeństwa warszawskiego" i innych; zm. 23 IV 1855, eksp. 26 IV 1855 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1042. Józefa BOGUCKA (1849)
  w rocznicę śmierci nab. żał. 17 XI 1849 w kośc. Dominikanów w Warszawie
 1043. Karol BOGUCKI (1858)
  zm. 6 XI 1858 w m. Gąbinie w wieku lat 27, pozostawił w nieutulonym żalu żonę i małego synka
 1044. Leokadia BOGUCKA (1846)
  córka rewizora skarbowego; zm. 4 VI 1846 w m. Łukowie w samej wiośnie życia, zostawiła ojca i siostry
 1045. Rozalia z Boguskich ANDRZEJEWSKA (1854)
  zm. 8 XII 1854 w wieku lat 52; eksp. 10 XII 1854 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, córka i zięć
 1046. Agnieszka z Bohuszów PAWŁOWSKA (1828)
  zm. 6 XII 1828 w domu przy ul. Starej nr 1870 w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 8 XII 1828 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1047. Paweł BOGUSZ (1853)
  b. wojskowy z czasów króla Stanisława Augusta, ze szlacheckiej pochodzący familii, lat 40 przepędził w domu jednego z szanownych ziemskich obywateli; zm. 11 IX 1853 w dobrach Dębowa Góra, pow. rawskim, licząc lat przeszło 100, wypr. z kośc. paraf. w Żelazny, poch. na miejscowym cm.
 1048. Florentyn BOGUSZEWSKI (1846)
  szef biura w pozostałych wydziałach b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 20 V 1846, eksp. 23 V 1846 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VI 1846 w tymże kośc., zapr. żona wraz z pozostałymi dziećmi
 1049. Łukasz BOGUSŁAWSKI (1833)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 5 XII 1833, przepr. 8 XII 1833 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. wdowa wraz z familią
 1050. Andrzej BOGUSŁAWSKI (1858)
  msza żał. 27 VIII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1051. Anna z Bogusławskich KOBYŁECKA (1857)
  żona emeryta; opatrzona św. sakramentami zm. 20 V 1857, eksp. 22 V 1857 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 VI 1857 w kośc. Augustianów, zapr. pogrążony w smutku mąż
 1052. Anna z Bogusławskich KOSTRZEWSKA (1860)
  zm. 1 III 1860 przeżywszy lat 50, wypr. 4 III 1860 ze wsi Janów do m. Mińska, nab. żał. dnia następnego tamże, zapr. pogrążony w smutku mąż, córki i syn
 1053. Grzegorz BOGUSŁAWSKI (1852)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, odbył kampanie 1808 i 1809; zm. 1 VI 1852 w m. Kaliszu, żył lat 68
 1054. Jan Nepomucen BOGUSŁAWSKI (1848)
  zecer drukarski; zm. VII 1848 w 26 roku życia, poch. 18 VII 1848 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1055. Ludwik BOGUSŁAWSKI (1840)
  b. płk b. Wojsk Polskich; zm. 20 XI 1840 w domu przy ul. Aleksandria nr 2768 w Warszawie, odpr. 22 XI 1840 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego
 1056. Mikołaj BOGUSŁAWSKI (1858)
  msza żał. 27 VIII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1057. Róża BOGUSŁAWSKA (1858)
  msza żał. 27 VIII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1058. Tekla z Bogusławskich KULIKIEWICZ (1854)
  żona sędziego trybunału; po długiej chorobie zm. 16 VII 1854 w domu nr 1674 w Alei w Warszawie, eksp. 18 VII 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 VIII 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż, córka, wnuki i familia
 1059. Tytus BOGUSŁAWSKI (1849)
  ksiądz, administrator parafii witowskiej w dekanacie proszowickim; ur. 1791, święcenia kapłańskie 1827, zm. 23 I 1849 zamordowany na swej plebanii
 1060. Wiktoryn BOGUSŁAWSKI (1856)
  obywatel ziemski, właściciel kilku włości na Kujawach, zm. 10 V 1856 w majętności swej Niszczewach w 74 roku życia, osierocił w żalu pogrążonych małżonkę, dzieci i licznych krewnych i przyjaciół drużynę
 1061. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1829)
  nestor i naczelnik sceny narodowej, wszedł do teatru 1778; ur. w Poznańskiem ze starożytnych rodzin Bogusławskich i Linowskich, zm. 23 VII 1829 w domu przy ul. Nowolipie nr 2402 w Warszawie przeżywszy lat 75, poch. 25 VII 1829 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 29 VII 1829 w kośc. Pijarów
 1062. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1852)
  niegdyś ppłk 3 p.uł. b. Wojska Polskiego, od najmłodszych lat do 1831 nieprzerwanie pozostawał w wojsku, ozdobiony znakami Krzyża Złotego, Legii Honorowej oraz Nieskazitelnej Służby; ur. 1782, zm. 2 IV 1852 w majętności własnej Zalesiu na trakcie brzeskolitewskim, pozostawił wdowę, Izabellę z Dłużewskich, i sześcioro dzieci oraz liczną rodzinę
 1063. Wojciech BOGUSŁAWSKI (1860)
  b. kpt. pułku grenadierów gwardii b. Wojsk Polskich, następnie inspektor gmachów i materiałów Mennicy, ostatecznie emeryt, postradał wzrok, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15, syn Wojciecha Bogusławskiego, któremu scena krajowa zawdzięcza rozwój i znakomite talenta, rodzony brat zasłużonego w piśmiennictwie krajowym Stanisława Bogusławskiego, współpracownika "Kuriera Warszawskiego", po ukończeniu konwiktu na Żoliborzu wszedł jako prosty żołnierz do wojska Księstwa Warszawskiego 1809, odbył kampanię 1812, był w bitwach pod Smoleńskiem, Możajskiem, Czerykowem, Woronowem, Wiaźmą, Krasnem i nad Berezyną; ur. 12 II 1794, zm. 20 VIII 1860 w nocy przeżywszy lat 66, eksp. 22 VIII 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. siostra, brat i osierocone dzieci
 1064. Zofia BOGUSŁAWSKA (1840)
  zm. VII 1840 w 13 roku życia, eksp. 17 VII 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1065. Izabella Barbara z Bogusławskich REMBIELIŃSKA (1855)
  żona sędziego trybunału kaliskiego, córka niegdy mecenasa; po przeciągłej trzymiesięcznej słabości zm. przedwcześnie 6 I 1855 w Kaliszu, zostawiła męża
 1066. Leon von BOHLEN (1850)
  baron, gen.-lejt. wojsk rosyjskich, senator zasiadający w ogólnym zebraniu depart. warszawskich rządzącego Senatu, b. naczelnik wojenny b. gub. kieleckiej, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Krzyża Virtuti Militari II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 45; zm. 15 VII 1850 w dobrach swoich dziedzicznych Stopnica w gub. radomskiej, eksp. 26 VII 1850 z kapl. na cm. Ew.-Aug. w Warszawie do grobu rodzinnego, zapr. dzieci z familią
 1067. Bogumił Ferdynand BÖHM (1850)
  zm. 20 I 1850 w wieku lat 17
 1068. Wilhelm BÖHM (1838)
  obywatel i fabrykant z Włocławka; zm. 17 II 1838, eksp. 20 II 1838 z kapl. szpitala Ew. na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z familią
 1069. BOHOMOLEC (1851)
  kpt. pułku białostockiego piechoty; zm. 1851; inf. z Cesarstwa Rosyjskiego
 1070. August BOHUSZ (1836)
  obywatel; zm. IV 1836 w domu Pod Gwiazdą przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 28 IV 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 IV 1836 w kośc. Reformatów, zapr. familia
 1071. Andrzej BOJANKOWSKI (1831)
  ppor 6 pp liniowej, uczestnik wystąpienia podchorążych 29 XI 1830, walczył pod Grochowem, Nieporętem, Wawrem, Dębem i Mińskiem, kawaler Krzyża Złotego; zm. IV 1831, poch. 1 V 1831
 1072. Antonina z Bojankowskich ZALESKA (1860)
  zm. 8 V 1860 przeżywszy lat 32, wypr. 11 V 1860 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z jej bratem
 1073. Fortunat BOJANKOWSKI (1852)
  ksiądz; zm. 10 VIII 1852 przeżywszy lat 72
 1074. Grzegorz BOJANKOWSKI (1838)
  archiwista w Komisji Rządowej Skarbu; zm. XII 1837 lub I 1838, poch. 3 I 1838 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1075. Jan BOJANKOWSKI (1855)
  rewizor Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 14 I 1855, pozostawił żonę i córki
 1076. Adam BOJANOWICZ (1853)
  b. płk sztabu kwatermistrzostwa generalnego b. WP, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl., Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20, austriackiego Krzyża Komandorskiego Orderu Leopolda, francuskiej Legii Honorowej i pruskiego Orderu Orła Czerwonego III kl., niegdy adiutant gen. dyw. ks. ordynata Antoniego Sułkowskiego, b. gen.-adiutanta JCKMości; zm. w końcu 1852 w Dreźnie przeżywszy lat 65
 1077. Jan Kanty BOJANOWSKI (1840)
  urzędnik Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 20 VI 1840, eksp. 22 VI 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie, nab. żał. 25 VII 1840 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona z dzieckiem
 1078. Maria z Bojanowskich CZARKOWSKA (1860)
  żona urzędnika Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 28 VIII 1860, wypr. 30 VIII 1860 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski
 1079. Tomasz BOJANOWSKI (1854)
  ksiądz, misjonarz, kapłan przez lat 30 z górą, od 1824 przez lat 22 prof. seminariów: krakowskiego, lubelskiego, włocławskiego i płockiego, następnie przez lat 8 kaznodzieja w kośc. św. Krzyża w Warszawie, prace jego kaznodziejskie w części ogłoszone są drukiem; zm. 7 I 1854
 1080. Anna z Bojarskich WALCZYŃSKA (1854)
  wdowa po urzędniku; zm. 22 I 1854, eksp. 24 I 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1081. Józef BOJARSKI (1846)
  naczelnik pomiarów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 13 II 1846 w domu przy ul. Freta nr 255 w Warszawie w wieku lat 43, wypr. 15 II 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 II 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 1082. Michał CZARNOTA BOJARSKI (1852)
  naczelnik kancelarii rządu gub. warszawskiego; zm. 9 V 1852 przeżywszy lat 31, wypr. 11 VI 1852 z gmachu rządu na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VI 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem
 1083. Urszula z Bojarskich BOCHEŃSKA (1861)
  zm. 26 III 1861 przeżywszy lat 82, eksp. 28 III 1861 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostały mąż
 1084. Wojciech BOJARSKI (1851)
  b. naczelnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt, ziemianin; zm. 2 III 1851 w majętności swojej Klonowiec w pow. gostyńskim
 1085. Władysław SAS BOJARSKI (1858)
  maszynista Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. II 1858 w skutek wypadku kolejowego, który się zdarzył 6 II 1858 między Grodziskiem a Rudą Guzowską, eksp. 13 II 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 II 1858 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała wdowa Eufrozyna z Krajewskich Bojarska
 1086. Władysław BOJARSKI (1859)
  maszynista drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej; w pierwszą rocznicę śmierci msza św. żał. 11 II 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała w ciężkim żalu żona
 1087. Cezar BOJASIŃSKI (1853)
  junkier pułku estlandzkiego, syn Ksawerego Bojasińskiego, b. audytora dywizyjnego b. WP; zm. 14 VIII 1852 w Suwałkach, nab. żał. 26 I 1853 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1088. Ksawery BOJASIŃSKI (1851)
  b. naczelnik sekcji likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, ukończył nauki we Wszechnicy Krakowskiej, w 1809 poświęcił się zawodowi wojskowemu, w którym doszedł do stopnia oficerskiego i audytora dywizyjnego, po rozwiązaniu WP wstąpił do służby cywilnej; zm. 25 I 1851 w domu nr 982 przy rogu ul. Grzybowskiej i Granicznej w Warszawie, wypr. 27 I 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z siedmiorgiem dzieci
 1089. Emma z Bojemskich (Bożemskich) KLAWE (1851)
  zm. 22 II 1851 w 54 roku życia, eksp. 25 II 1851 z kapl. cm. Ew. w Warszawie na miejsce spoczynku, zapr. mąż z dziećmi i wnukami
 1090. Anna z Bolestów SZCZEPANKOWSKA (1v. Kuczowa) (1860)
  wdowa po niegdy rejencie konsystorza generalnego pułtuskiego; ur. 1783 z jednej z dawniejszych rodzin w kraju polskim; opatrzona św. sakramentami zm. 15 IX 1860 w 77 roku życia, poch. 17 IX 1860, pozostawiła synów i wnuków
 1091. Ignacy BOLESTA (1838)
  radca stanu, b. płk b. Wojsk Polskich, prezes Komisji Centralnej Likwidacyjnej, kawaler orderów; zm. 20 V 1838 w dobrach swych Ruścu przeżywszy lat 64
 1092. Tekla z Bolestów ROMANOWSKA (1848)
  żona głównego kasjera Banku Polskiego; zm. 6 IV 1848, żyła lat 58, eksp. 9 IV 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 1093. Michał BOLLERMANN (1841)
  obywatel Warszawy; zm 16 IX 1841 w 29 roku życia, poch. 18 IX 1841, nab. żał. 21 IX 1841 w kośc. Kapucynów
 1094. Aniela z Bolmanów SZAMOCKA (1852)
  zm. 10 I 1852 w wieku lat 63, eksp. 12 I 1852 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1095. Marianna BOLMIŃSKA (1852)
  panna; zm. 2 XI 1852 mając lat 24, wypr. 4 XI 1852 z domu sakramentek w Warszawie na cm. Powązkowski
 1096. BOMBIŃSKI (1852)
  właściciel domu nr 2906 w Warszawie; zm. 22 VII 1852
 1097. Aniela BONA (1824)
  bernardynka, przełożona klasztorów na Pradze i w Warszawie; zm. 19 VI 1824 w klasztorze panien Wizytek w Warszawie, żyła lat 109, w zakonie 94, do ostatniej chwili zachowała przytomność umysłu, w tak późnym wieku pisała nie używając okularów
 1098. Marianna z Bonarów PROCHOROW (1v. Sarosiek) (1851)
  żona oficera wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 15 XI 1851, eksp. 17 XI 1851 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1099. Tekla z Bondarzewskich BARANOWSKA (1861)
  zm. 29 IX 1861 w 27 roku życia, eksp. 1 X 1861 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z pięciorgiem dzieci i rodzeństwem
 1100. Leon Maciej BONDASIEWICZ (1854)
  śpiewak (basso), znajomy wszystkich warszawian, niegdy występował na tutejszej scenie, później zawiązał kompanię muzyczną i w niej śpiewem swoim bawił słuchaczy; zm. 1854 w Ciechocinku
 1101. Ignacy BONEBERGER (1838)
  majster blacharski; zm. XI 1838 w domu nr 262 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 24 XI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z dzieckiem
 1102. Józef BONEBERGER (1855)
  czł. Archikonfraterni Literackiej, obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 22 I 1855 w wieku lat 63, eksp. 25 I 1855 z kapl. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z siostrami zmarłego
 1103. Józefa z Bonebergerów CERULLI (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 XI 1859 w wieku lat 46, eksp. 21 XI 1859 z kapl. przy kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. stroskany mąż wraz z córką, synem i siostrami zmarłej
 1104. Małgorzata BONEBERGER (1840)
  zm. 19 XII 1840, eksp. 21 XII 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i wnuczki
 1105. Tekla z Bonebergerów MOELLER (1860)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 XII 1860 w wieku lat 63, eksp. 8 XII 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostałe dzieci z wnukami i siostrą zmarłej
 1106. Eugeniusz BONFILS (1856)
  zm. 5 VI 1856 o godzinie szóstej wieczorem w wieku lat 21, msza św. 7 VI 1856 w dolnym kośc. św. Krzyża, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z córkami
 1107. Józefa BONFILS (1849)
  panna; zm. 18 III 1849 w 20 roku życia, eksp. 20 III 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z siostrą
 1108. Ludmiła BONICKA (1845)
  zm. 26 X 1845 przeżywszy 16 rok życia, eksp. 28 X 1845 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1109. Antoni BONIECKI (1851)
  właściciel dóbr Brynica, sędzia pokoju okręgu szydłowieckiego; zm. VII 1851, osierocił żonę i dzieci
 1110. Ferdynand FREDRO-BONIECKI (1851)
  radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, sędzia pokoju okręgu szydłowskiego, właściciel dóbr Żydowo; zm. 20 I 1851, żył lat ponad 40
 1111. Karolina z Bonieckich SZMIGIELSKA (1836)
  małżonka b. ppłk. b. Wojsk Polskich, zm. 23 I 1836, poch. 26 I 1836 w kośc. paraf. w Ciechanowie, zostawiła męża i pięcioro małoletnich dzieci
 1112. Józef BONIEWSKI (1856)
  zm. 18 II 1856 w m. Lublinie na ręku młodszego brata swego, kapłana zakonu bazylianów, żył lat 54, poch. 20 II 1856, tę smutną wiadomość udziela się familii i krewnym oraz licznym prawdziwym przyjaciołom, z których pierwsi m. Hrubieszów, a drudzy m. Lublin i okolice jego zamieszkują
 1113. Henryk BONNET (1848)
  zm. 28 XI 1848 w majętności swojej Widok Mokotowski pod Warszawą licząc lat 79; eksp. 30 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, zapr. żona z dziećmi i wnukami
 1114. Karolina z Bonnetów PANKRATJEW (1843)
  zm. 5 III 1843 w pałacu Kazimierzowskim nr 394 w Warszawie, eksp. 8 III 1843, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. św. Krzyża, zapr. mąż z pozostałymi dziećmi
 1115. Justyna z Bonebergerów BIERNACKA (1857)
  żona fabrykanta fortepianów; po długiej i ciężkiej chorobie zm. XI 1857 przeżywszy lat 28, wypr. 1 XII 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały mąż w nieutulonym smutku wraz z czworgiem nieletnich dzieci
 1116. Emilia z Bontanich SKULSKA (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 IX 1859 we wsi Włodowice u dzieci swoich Jabłońskich, przew. zwłok do parafii Cięgowice, majątku niegdyś jej rodziców Tomasza i Bogumiły z Rudzkich Bontanich, pozostawiła w głębokim żalu jedyną córkę
 1117. Anna z Bonclów GRONAU (1837)
  wdowa po Fryderyku Gronau, b. królewsko-pruskim radcy Magistratu m. Warszawy; zm. 10 IX 1837 w 83 roku życia, poch. 12 IX 1837 na cm. Powązkowskim
 1118. Antoni Wit Modest BORAKOWSKI (1840)
  wicekonsul rosyjski w Gdańsku, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 20 III 1840 w 51 roku życia, zostawił małżonkę, Matyldę z Piltzów, troje drobnych dzieci i brata Jana Kantego Borakowskiego, radcę stanu i dyrektora wydziału w Komisji Rządowej Sprawiedliwości
 1119. Feliks BORAKOWSKI (1844)
  syn zmarłego radcy Komisji Centralnej Likwidacyjnej, podpisarz sądu pokoju okręgu i m. Warszawy; zm. 29 V 1844 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769A w Warszawie w 23 roku życia, eksp. 31 V 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 VI 1844 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzeństwo
 1120. Franciszek BORAKOWSKI (1850)
  b. płk gwardii grenadierów b. WP, fligel adiutant JCKMości, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego Złotego i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. I 1850 w wieku lat 64, przepr. 15 I 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski do grobu rodzinnego, zapr. pozostałe córki i krewni
 1121. Kazimierz BORAKOWSKI (1841)
  radca Komisji Centralnej Likwidacyjnej Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl., ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby; zm. 23 XII 1841 w 56 roku życia, poch. 26 XII 1841 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 15 I 1842 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. córki i syn
 1122. Maria z Borakowskich PĘTKOWSKA (1853)
  po ciężkiej słabości zm. 17 XII 1853 w domu 1337 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 19 XII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 XII 1853 w kośc. metropolitalnym św. Jana, pozostawiła męża i sześcioro dzieci
 1123. Marcjanna z Boraszewskich HEJDENREICH (1839)
  wdowa po Fryderyku Michale Hejdenreichu, obywatelu Warszawy, którego przeżyła o lat siedem; zm. 3 VIII 1839 w wieku życia lat 87, eksp. 5 VIII 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wnuki i prawnuki
 1124. Karol hr. BORCH (1861)
  b. marszałek szlachty gub. witebskiej, syn Michała Borcha, oboźnego wielkolitewskiego, a wnuk Jana Borcha, kanclerza wielkiego koronnego, z małżonki swojej hrabianki Ludwiki Plater-Zyberg miał syna jednego Anatola, zmarłego we Francji sześć tygodni przed ojcem, oraz dwie córki, z których najmłodsza jest zaślubioną hr. Antoniemu Potockiemu, synowi hr. Tomasza, czł. Rady Stanu Królestwa, zmarłego 12 XII 1861 w Warszawie; ur. 1798, zm. 12 XII 1861; inf. z Paryża
 1125. Marianna BORCHACKA (1851)
  wdowa po strażniku, rodem z Warszawy; zm. 1 XII 1851 licząc lat 95
 1126. Apolinary BORCHART (1854)
  radca dworu, inżynier, naczelnik stołu w zarządzie XIII okręgu komunikacji, kawaler Orderu św. Anny III kl.; opatrzony św. sakramentami zm. 9 X 1854, eksp. 11 X 1854 z kapl. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 1127. Lucjan BORCHART (1856)
  zm. 19 IX 1856 przeżywszy lat 7 i miesięcy 10, eksp. 21 IX 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu matka
 1128. Dominik BORDIGO (1839)
  zm. 16 III 1839 w 80 roku życia swego; eksp. 19 III 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1129. Demetriusz BORECKI (1831)
  urzędnik, zasłużony i zacny obywatel, rachmistrz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. IV 1831, poch. 24 IV 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił żonę i córkę
 1130. Katarzyna z Borejków CHOJECKA (1853)
  zm. 3 VII 1853 w dobrach swoich Dydawszczyzna doczekawszy 86 lat wieku, skon tej sędziwej pani opłakują dzieci, wnuki i prawnuki
 1131. Emma z Borejszów IZDEBSKA (1860)
  najlepsza żona, matka, obywatelka; po kilkudniowej chorobie zm. 29 I 1860 w majętności Nabory na Podlasiu w pow. siedleckim w wieku lat 37, poch. we wsi paraf. Suchożebry, pozostawiła męża, córki i siostrę
 1132. Stefan BOREJSZA (1844)
  radca stanu, gubernator cywilny gub. podlaskiej, uprzednio komisarz obw. bialskiego i prezes komisji woj. podlaskiego, ozdobiony Orderem św. Włodzimierza, Orderem św. Anny, Orderem św. Stanisława oraz znakiem nieskazitelnej służby; zm. 18 VIII 1844 u wód zagranicznych w Cieplicach (Teplic) przeżywszy lat 63, nab. żał. 16 IX 1844 w Siedlcach, zostawił dwie córki zamężne za płk. Witowskim i Izdebskim, radcą Dyrekcji Kredytowej; inf. z Siedlec
 1133. Feliks Maria BORETTI (1847)
  budowniczy pałaców cesarskich w Łazienkach, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 13 V 1847 przeżywszy lat 49, eksp. 16 V 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 1134. Józef BORETTI (1849)
  obywatel m. Warszawy, budowniczy wezwany w 1788 przez franciszkanów dla przebudowania frontu i wież ich świątyni w Warszawie, ojciec zmarłego Feliksa Marii Borettiego, budowniczego przy administracji pałaców cesarskich Łazienki i Belweder; zm. 2 V 1849 w domu własnym nr 1864 przy ul. Wójtowskiej po przeżyciu lat 103, eksp. 5 V 1849 na cm. Powązkowski, egzekwie 7 V 1849 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała familia z wnukami i prawnukami
 1135. Katarzyna BORETTI (1851)
  panna; zm. 21 VIII 1851 w domu nr 473B przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy zaledwie 19 wiosnę życia, eksp. 23 VIII 1851 na cm. Powązkowski, zapr. bracia
 1136. Ludwika z Borettich GAJEWSKA (1851)
  zm. 2 II 1851 w domu nr 1359 przy ul. Wareckiej w Warszawie przeżywszy lat 23, eksp. 4 II 1851 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z rodzeństwem
 1137. Aleksander JUNOSZA BORKOWSKI (1841)
  dziedzic dóbr Barańczyce w obw. samborskim, znawca i lubownik sztuk pięknych, zostawił po sobie znaczny zbiór obrazów, a szczególnie rycin; zm. 17 IX 1841 we Lwowie w 66 roku życia
 1138. Anna z Borkowskich BIELAWSKA (1840)
  zm. 1840 w Wieluniu
 1139. Bonifacy BORKOWSKI (1854)
  emeryt, b. sekretarz kancelarii Prokuratorii w Królestwie; zm. 6 XI 1854, pog. 9 XI 1854 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w żalu matka i bracia
 1140. Bronisław BORKOWSKI (1851)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, wysłany na komisorium do gub. augustowskiej utonął w czasie kąpieli w rzece Niemen 26 VII 1851, miał lat 20, pozostawił rodziców, brata i siostrę
 1141. Franciszek BORKOWSKI (1859)
  b. naczelnik komory celnej Kucharskinie; zm. VII 1859, w oktawę śmierci nab. żał. 5 VIII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie
 1142. Jakub DUNIN BORKOWSKI (1851)
  sztabskapitan, marszałek szlachty pow. czernihowskiego, od 1815 pełnił służbę z wyborów szlachty gub. czernihowskiej; zm. 6(18) I 1851 w dziedzicznej wsi swojej Bobrowicze, żył lat 67
 1143. Jan BORKOWSKI (1849)
  rzemieślnik zakładu kowalskiego w Mennicy Warszawskiej; zm. VII 1849, poch. 4 VII 1849 na cm. Powązkowskim
 1144. Józef hr. DUNIN BORKOWSKI (1843)
  literat; zm. 18 VI 1843 w 33 roku życia; inf. ze Lwowa
 1145. Józef BORKOWSKI (1854)
  ubogi; zm. I 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 88
 1146. Józef DUNIN BORKOWSKI (1855)
  syn jedyny Michała Dunin Borkowskiego i Izabelli z Brzozowskich; po nagłym zasłabnięciu i kilkunastogodzinnej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. na ręku swej małżonki 10 VII 1855 w Międzyrzecu, będąc w powrocie z Siedlec do dóbr dziedzicznych Żelizny, żył lat 39, pozostawił żonę i dwie córki z poprzedniego małżeństwa
 1147. Józefa z Borkowskich MIESZKOWSKA (1856)
  małżonka b. radcy Tow. Kredytowego Ziemskiego, rejenta kancelarii ziemiańskiej, dziedzica dóbr ziemskich; zm. 7 X 1856 w m. Kielcach w 31 roku życia swego
 1148. Kazimierz BORKOWSKI (1848)
  obywatel; zm. VII 1848 w parafii św. Andrzeja w Warszawie licząc lat 94
 1149. Klemens BORKOWSKI (1855)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po ciężkiej chorobie zm. 15 IV 1855 przeżywszy lat 38, eksp. 18 IV 1855 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążona w smutku pozostała żona
 1150. Marianna z Borkowskich MAŁGOCKA (1852)
  wdowa po artyście muzycznym; zm. 24 VIII 1852, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski w Warszawie
 1151. Michał DUNIN BORKOWSKI (1835)
  sędzia pokoju pow. włodawskiego, marszałek, poseł, odznaczony Orderem św. Stanisława II kl., właściciel rozległych majętności w woj. podlaskim; zm. 17 XI 1835 w jednej ze swych wsi Żelizna w 48 roku życia swego, zostawił żonę i syna
 1152. Stanisław hr. DUNIN BORKOWSKI (1851)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 1 I 1851 we Lwowie, żył lat 70
 1153. Stanisław BORKOWSKI (1859)
  naczelnik wydziału administracji i kontroli w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 14 X 1859 przeżywszy lat 44, eksp. 16 X 1859 z kapl. kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z trojgiem nieletnich dzieci
 1154. Urszula z Borkowskich GIERSZ (1854)
  wdowa po kupcu i obywatelu m. Warszawy; zm. 7 VII 1854 w domu nr 500B przy ul. Podwale przeżywszy lat 63, eksp. 9 VII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i krewni
 1155. Wincenty Leonard hr. na Skrzynnie DUNIN BORKOWSKI (1839)
  cesarsko-austriacki podkomorzy, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 25 III 1839 we Lwowie w 78 roku życia
 1156. Wincenty BORKOWSKI (1854)
  oficjalista rządowy; zm. 3 I 1854 przeżywszy lat 80, eksp. 5 I 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 1157. Władysław BORKOWSKI (1855)
  radca honorowy, urzędnik głównego zarządu spisu i zaciągu wojskowego w Król. Pol.; zm. 13 II 1855, wypr. 15 II 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1158. Liberat BORMANN (1861)
  najstarszy z trzech pozostałych synów po niegdy Karolu Bormannie, szambelanie króla Stanisława Augusta, po odbyciu nauk w b. Uniw. Warszawskim powrócił na łono rodziny, czł. b. rady woj. lubelskiej, radca Tow. Kredytowego, sędzia pokoju okręgu hrubieszowskiego; zm. 9 I 1861 na łonie ukochanej rodziny w Metelinie w 60 roku życia, obchód żał. 12 I 1861
 1159. Marianna z Bormanów PACKHAUSER (1837)
  zm. IV 1837 w domu przy ul. Świętojańskiej nr 23 w Warszawie, eksp. 25 IV 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z familią
 1160. Aniela BORMANN (1849)
  zm. 6 IX 1849 w dobrach Metelinie w 19 roku życia; inf. z Hrubieszowskiego
 1161. Teodora z Borowickich LEŚNIOWSKA (1849)
  zm. 30 VII 1849 w domu nr 25 przy ul. Powązkowskiej w Warszawie przeżywszy lat 49, eksp. 1 VIII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1162. BOROWICZ (1857)
  ksiądz dziekan, redaktor "Szkółki Niedzielej"; zm. 1857; inf. z Poznania
 1163. Eleonora BOROWIECKA (1852)
  panna; zm. 7 III 1852 przeżywszy lat 24, eksp. 9 III 1952 z domu księży karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka
 1164. Franciszek BOROWIECKI (1855)
  majster ślusarski; po ciężkiej siedmioletniej chorobie zm. 17 XI 1855 przeżywszy lat 60, eksp. 19 XI 1855 z kapl. Bonifratrów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w głębokim żalu żona wraz synem
 1165. Jan BOROWIECKI (1860)
  felczer młodszy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 23 IX 1860 przeżywszy lat 20, wypr. 25 IX 1860 z kapl. szpitala św. Rocha w Warszawie na cm. Powązkowski
 1166. Teodor Walery BOROWIECKI (1854)
  syn urzędnika komory skarbowej; zm. 1 IV 1854 zacząwszy zaledwie trzecią wiosnę życia, pozostawił w nieutulonym żalu rodziców
 1167. BOROWSKA (1824)
  wdowa po niegdyś urzędniku Ministerium Policji; zm. II 1824 w Warszawie
 1168. Antoni BOROWSKI (1841)
  b. szef biura w b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 5 XII 1841 w m. Zaklikowie w gub. lubelskiej
 1169. Ignacy BOROWSKI (1852)
  ksiądz, prałat, dziekan kapituły katedralnej wileńskiej, asesor konsystorza, prof.-emeryt b. Uniw. Wileńskiego i kaznodzieja kośc. św. Jana, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 8 VI 1852 w Wilnie w 64 roku życia
 1170. Jan Karol BOROWSKI (1852)
  asesor kolegialny, starszy rewizor pomiarów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, delegowany do czynności urzędowych w gub. lubelską; zm. 22 IX 1852 w m. Lublinie
 1171. Julian BOROWSKI (1860)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 11 VII 1860 w wieku lat 26
 1172. Julian BOROWSKI (1861)
  junkier pułku szliselburgskiego; zm. 10 IX 1861 mając lat 21, wypr. 12 IX 1861 ze szpitala Ujazdowskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 1173. Kajetan BOROWSKI (1853)
  b. kpt. b. WP z czasów Księstwa Warszawskiego, kontroler kasy generalnej Królestwa, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 3 III 1853 w 76 roku życia, eksp. 5 III 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała po nim wdowa wraz z pięciorgiem dzieci i wnukami
 1174. Konstancja z Borowskich STOLARSKA (1853)
  obywatelka m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 17 II 1853 przeżywszy lat 84, eksp. 19 II 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z mężem
 1175. Marianna BOROWSKA (1851)
  panna; zm. 24 II 1851 przeżywszy lat 18, eksp. 27 II 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 1176. Paulina BOROWSKA (1850)
  małżonka właściciela dóbr ziemskich; zm. 17 I 1850 we Lwowie w wieku lat 31
 1177. Stanisław BOROWSKI (1852)
  emeryt, b. podsędek okręgu szadkowskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 26 I 1852 w Warszawie przeżywszy lat 71, przepr. 28 I 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 II 1852 w kośc. popaulińskim, zapr. żona wraz z siostrzeńcami i bratem
 1178. Stanisław BOROWSKI (1853)
  opatrzony św. sakramentami zm. 6 IV 1853 przeżywszy lat 21, eksp. 8 IV 1853 z kapl. kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka wraz z familią
 1179. Teofil BOROWSKI (1834)
  patron trybunału w Lublinie; zm. I 1834 w Lublinie
 1180. Walenty BOROWSKI (1852)
  emeryt; zm. 18 X 1852 w wieku lat 70, eksp. 20 X 1852 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Augustianów, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 1181. Wincenty BOROWSKI (1851)
  znakomity artysta na skrzypcach przez lat około czterdzieści, senior muzyki przy katedrze wileńskiej, bezdzietny wdowiec, wychował wraz z żoną synowca, dziś biskupa łuckiego; zm. XII 1850 w Wilnie w wieku lat 76, nab. żał. w kośc. św. Jana tamże
 1182. Wawrzyniec (Lorenzo) BORRI (1858)
  jeden z fundatorów domu bankierskiego Borri, Bombicci i Spółka w stosunkach handlowych z krajem tutejszym będącego; zm. 16 XI 1858 we Florencji doczekawszy 82 roku życia
 1183. Emilia BORTKIEWICZ (1852)
  zm. 13 VIII 1852 w wieku lat 17, pog. dnia następnego, zapr. rodzice z familią
 1184. Ignacy BORTKIEWICZ (1846)
  sztabslekarz kaukaskokonnego górskiego pułku wojsk cesarsko-rosyjskich, ukończył Uniw. Petersburski, przemieszkiwał w Kałuszynie; zm. 16 XII 1846 w Mszczonowie w 35 roku życia, eksp. 21 XII 1846 z kapl. Powązkowskiej w Warszawie na cm. tameczny, zapr. brat z familią
 1185. Ignacy BORTKIEWICZ (1857)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej słabości zm. 27 XI 1857 w wieku lat 51, wypr. 29 XI 1857 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 1186. Julian BORTNOWSKI (1855)
  urzędnik komory celnej w Taurogach; zm. 14 XII 1855 przeżywszy lat 33, wypr. 16 XII 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali ojciec i brat wraz z familią
 1187. Agnieszka z Boruckich KARWOSIECKA (1856)
  zm. 2 VII 1856 w majętności swojej Rzeszotary w gub. płockiej, nab. żał. 20 VIII 1856 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 1188. Franciszek BORUCKI (1854)
  ksiądz, pleban wojcieszkowski w dekanacie łukowskim, diecezji podlaskiej; po krótkiej słabości zm. 20 XII 1853 we wsi Wojcieszkowie w wieku życia 51, kapłańskiego namaszczenia 26
 1189. Franciszka z Boruckich FEDEROWICZ (1847)
  zm. 15 IV 1847 przeżywszy lat 72, odpr. 17 IV 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1190. Wojciech BORUS (1854)
  ubogi; zm. VIII 1858 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 81
 1191. Teodora BORUSENKO (1853)
  panna obiecujących nadziei, po krótkiej chorobie zm. 13 X 1853 licząc dopiero 18 lat, poch. na cm. Prawosławnym w Woli
 1192. Jan SARYUSZ BORYSKI (1847)
  ksiądz, właściciel dóbr Czołna w okręgu lubelskim; zm. 20 IX 1847
 1193. Anna z Borysławskich DYLEWSKA (1837)
  zm. 9 XI 1837, eksp. 11 XI 1837 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i pozostała familia
 1194. Antoni BORYSŁAWSKI (1847)
  niegdyś adiutant ks. Józefa Poniatowskiego; zm. 5 II 1847 w wieku lat 78, eksp. 8 II 1847 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 1195. Anzelm BORZEMSKI (1856)
  ksiądz, proboszcz obrządku łacińskiego z Zabłotowa w obw. kołomyjskim; zm. 6 VII 1856 w Marienbadzie, gdzie przybył dla poratowania zdrowia, poch. tamże
 1196. Antoni BORZEWSKI (1860)
  zasłużony obywatel, syn Ludwika i Salomei z Nałęczów Borzewskich; ur. w ostatnim okresie minionego stulecia, opatrzony św. sakramentami zm. 11 VII 1860 w Ugoszczu na dziedzicznym zagonie w 63 roku życia, poch. 14 VII 1860 w klasztorze karmelitów w Oborach; inf. z Lipnowskiego
 1197. Marianna BORZUCHOWSKA (1827)
  zakonnica, wizytatorka w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia, w zakonie lat 56; zm. 23 XI 1827 w Poznaniu, gdzie się udała dla wizytowania założonego tam niedawno szpitala, żyła lat 70
 1198. Marianna z Borzymów MIERZEJEWSKA (1835)
  zm. 2 VIII 1835 w domu nr 2171 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 4 VIII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z synami
 1199. Marianna z Borzymów ZADEROWA (1v. Banczakiewiczowa) (1841)
  zm. 15 VIII 1841 w dobrach Grudku w gub. podlaskiej, zostawiła dzieci i wnuki
 1200. Elżbieta z Borzysławskich NOWIERSKA (1854)
  wdowa po urzędniku, obywatelka m. Kalisza; po kilkumiesięcznej ciągłej słabości zm. 1 VII 1854 w domu nr 31 wprost Zamku w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. 3 VII 1854, zapr. pozostała familia
 1201. Julianna z Borzysławskich WÓJKOWSKA (1856)
  wdowa po urzędniku rządu gub. warszawskiego; po ciężkiej słabości zm. 8 VII 1856 przeżywszy lat 53, eksp. 10 VII 1856 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku syn
 1202. Józefa z Borzysławskich CHMIELOWSKA (1859)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VIII 1859 przeżywszy lat 40, nab. żał. w kośc. św. Aleksandra w Warszawie oraz wypr. na cm. Powązkowski 31 VIII 1859, zapr. osierocone dzieci
 1203. Ludwik BORZYSŁAWSKI (1847)
  nab. żał. 25 VIII 1847 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 1204. Maksymilian BORZYSŁAWSKI (1843)
  zm. 18 VI 1843 w domu nr 1774 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie w 63 roku życia, eksp. 20 VI 1843 na cm. Powązkowski, zapr. żona
 1205. Alfons BORZĘCKI (1857)
  b. kpt. b. WP; zm. nagle 2 VII 1857, prawie w chwili powitania z rodziną po dwudziestokilkuletniej nieobecności w kraju, żył lat 60, wypr. 5 VII 1857 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., pozostawił żonę, jedyną córkę, zięcia i wnuka
 1206. Józefa z Borzęckich WITKOWSKA (1861)
  wdowa po b. radcy Izby Obrachunkowej, a następnie rewizorze skarbowym; zm. 11 XII 1861 o godzinie siódmej i pół rano w domu nr 840 przy ul. Ogrodowej w Warszawie w wieku lat 63, wypr. 13 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1207. Maurycy BORZĘCKI (1845)
  b. urzędnik-emeryt Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, przeor Arcybractwa Różańca św. i Arcybractwa Pocieszenia NMP przy kośc. Augustianów w Warszawie, konfratr wielu zakonów, prawdziwy przyjaciel duchownych; nab. żał. 25 I 1845 w kośc. Dominikanów w Warszawie
 1208. Teodozja z Borzęckich LASSOCKA (1846)
  zm. 3 VII 1846 przeżywszy lat 52, eksp. 6 VII 1846 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. przyjaciele w nieobecności rodziny
 1209. Urszula z Borzęckich GARCZYŃSKA (1854)
  czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek w Warszawie; w rocznicę zgonu nab. żał. 4 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia; nab. żał. z wigiliami i wielka msza św. 3 XI 1857 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo
 1210. Michał BOSCH (1857)
  uczeń handlowy, po długiej i ciężkiej słabości zm. 19 II 1857 licząc lat 19, odpr. 22 II 1857 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku matka z rodzeństwem
 1211. Aleksandra BOSCO (1853)
  po ciężkiej chorobie zm. 21 IX 1853, przewiezienie zwłok 23 IX 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1212. Amelia z Boskich ZIELIŃSKA (1853)
  małżonka dziedzica dóbr Sumina w Lipnowskiem; zm. 3 VIII 1853 bawiąc u wód w Karlsbadzie
 1213. Cecylia BOSKA (1855)
  córka Romana Boskiego; po dwudziestoośmiodniowej ciężkiej chorobie zm. na ręku ojca 27 XII 1854 przeżywszy lat 17, poch. w grobie familijnym parafii głowaczewskiej, pozostawiła rodziców i małoletnią siostrę
 1214. Ignacy na Bożem BOSKI (1829)
  podkomorzy ziemi czerskiej, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., sędzia pokoju, spokrewniony z najpierwszymi domami; zm. 2 VI 1829 w 75 roku życia, poch. 5 VI 1829 w grobie familijnym w Stromcu
 1215. Jan na Bożem BOSKI (1822)
  starościc stromiecki, właściciel majętności Grabna Wola, należał do jednej z najznakomitszych familii w woj. mazowieckim; zm. 18 VIII 1822 w Grabnej Woli, poch. przy kośc. w Głowaczewie
 1216. Józef BOSKI (1844)
  zm. 3 I 1844 w 15 roku życia, eksp. 5 I 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1217. Kazimierz BOSKI (1851)
  dziedzic dóbr Bobrowniki z przyległościami, b. radca dyrekcji Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 31 III 1851 przeżywszy lat 65, eksp. 3 IV 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 1218. Maria z Boskich BOSKA (1849)
  zm. 15 VII 1849 w Hotelu Litewskim w Warszawie, gdzie przybyła z dóbr Bożego w Radomskiem dla ratowania od dawna nadwątlonego zdrowia; poch. 17 VII 1849 na cm. Powązkowskim, zostawiła męża i dzieci
 1219. Roman BOSKI (1855)
  sędzia pokoju pow. kozienickiego; zm. 3 I 1855 we wsi Muniochy w wieku lat 56, poch. w grobie familijnym w parafii głowaczewskiej, pozostawił żonę z małoletnią córką i całą rodzinę Boskich w nieutulonym żalu i smutku
 1220. Teofila z Boskich OKĘCKA (1836)
  zm. 1 I 1836 we wsi Łękawica w 48 roku życia swojego, zostawiła męża, dzieci i wnuków
 1221. Władysław BOSKI (1846)
  zm. 10 VI 1846 w dobrach dziedzicznych Ostrożeń przeżywszy zaledwie lat 34, pozostawił rodziców, żonę i córkę
 1222. Witold BOSSAKIEWICZ (1852)
  urzędnik biura oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. 23 VI 1852 w 30 roku życia, odpr. 25 VI 1852 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. matka oraz bracia i siostry
 1223. Jakub BOSSOWSKI (1851)
  dziedzic dóbr Cieszanowice położonych w pow. piotrkowskim; zm. 2 IX 1851 w Warszawie przeżywszy lat 70, odpr. przez obecną familię z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 1224. Trofim BOTWINKO (1850)
  rzeczywisty radca stanu, administrator Księstwa Łowickiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl. z brylantami i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 13 XII 1850, nab. żał. i pog. 17 XII 1850 w Woli, zapr. familia
 1225. Bogumiła z Bouffałów OBRĘBSKA (1840)
  wdowa po komisarzu gub. augustowskiej, matka zmarłej Kamilli Świętosławskiej; zm. 22 IV 1840 w 65 roku wieku swego, zostawiła syna, zięcia i dwie córki; inf. z Suwałk
 1226. Teresa van der HAEGHEN z d. Boulanger (1848)
  zm. 11 II 1848 przeżywszy lat 49, wypr. 13 II 1848 z gmachu teatralnego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1227. Róża z Bourgeois GRESSER (1857)
  wdowa po b. urzędniku Banku; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 V 1857 przeżywszy lat 78, wypr. 26 V 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały siostrzeniec wraz z familią
 1228. Ludwika KREMER z d. Bourgot (1841)
  zm. 11 XII 1841 w domu przy ul. Elektoralnej nr 794 w Warszawie, eksp. 14 XII 1841 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostały mąż wraz z synem
 1229. Eulalia BOURIT (1859)
  guwernantka rodem z Genewy; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 14 XI 1859, eksp. 16 XI 1859 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 1230. BOURMAN (1858)
  gen.-lejt., naczelnik III okręgu korpusu żandarmów, wcześniej naczelnik wojenny w Płocku, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; po ciężkiej słabości zm. 11 XI 1858 w domu nr 1285 na Nowym Świecie w Warszawie w 62 roku życia, eksp. 15 XI 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pogrążona w smutku żona wraz z dziećmi
 1231. Aleksander BOZNAŃSKI (1833)
  wicereferendarz stanu, urzędnik w Radzie Administracyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława, rodem z Galicji austriackiej, bezżenny; zm. 14 I 1833 w domu nr 55 w Warszawie mając lat 49, eksp. 16 I 1833 na cm. Powązkowski, wotywa dnia następnego w kośc. katedralnym św. Jana, zostawił rodziców
 1232. Aleksy BOŁGOWSKI (1841)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, wcześniej oficer wojsk rosyjskich; ur. w Moskwie 1765, zm. 29 VII 1941 w domu nr 638 przy ul. Trębackiej, wypr. 31 VII 1841 na cm. Wolski
 1233. Józef BOŁĄD (1852)
  urzędnik intendentury armii czynnej; zm. 29 II 1852 w 31 roku życia, eksp. 2 III 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1234. Józefa z Bołądziów ŻUKOWSKA (1845)
  b. artystka dramatyczna teatrów litewskich, wdowa po artyście sceny wileńskiej Antonim Żukowskim, teściowa antreprenera Chełmikowskiego, występowała w Lublinie, Grodnie, Wilnie, Mińsku Litewskim i Mohylewie; zm. 23 I 1845 w Mińsku Litewskim w 73 roku życia i po 50 latach występów na scenie, poch. tamże
 1235. Tomasz BOŻEŃSKI (1828)
  ksiądz, kanonik honorowy warszawski, proboszcz parafii Panny Marii na Nowym Mieście, czł. Tow. Dobroczynności; zm. VI 1828, żył lat 56, poch. 1 VII 1828 na cm. Powązkowskim
 1236. Barbara z Bońkowskich KRAJEWSKA (1852)
  wdowa po właścicielu dóbr ziemskich; zm. 5 X 1852 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 69, eksp. 7 X 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 1237. Felicjan BOŃKOWSKI (1841)
  obywatel; zm. 3 II 1841 przeżywszy lat 63, eksp. 5 II 1841 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 1238. Franciszek BOŃKOWSKI (1848)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; zm. 15 X 1848 przeżywszy lat 50
 1239. Izabella BOŃKOWSKA (1846)
  zm. 1 VII 1846 w kwiecie wieku, eksp. 3 VII 1846 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1240. Laura z Bońkowskich RAKOWSKA (1849)
  zm. 1849 w dobrach dziedzicznych Kubra w 24 roku życia
 1241. Rozalia z Bońkowskich WILCZEWSKA (1843)
  zm. 8 VI 1843 w Warszawie w wieku 25 lat, poch. 14 VI 1843 w grobie familijnym w dziedzicznym mieście Grajewie, pozostawiła męża, rodziców i rodzeństwo
 1242. Wanda z Bońkowskich WILCZEWSKA (1848)
  zm. 13 III 1848, eksp. 19 III 1848 do kośc. w Grajewie, poch. dnia następnego, zapr. mąż, rodzice i familia
 1243. Józef BRACŁAWSKI (1855)
  obywatel; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 68, eksp. 16 IV 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 1244. Anna Marianna z Breyerów NENNEKE (1840)
  obywatelka Warszawy, matka komisarza policji wykonawczej cyrkułu VII m. Warszawy Jana Nenneke; zm. 8 VIII 1840, eksp. 10 VIII 1840 na cm. Ew., zapr. familia
 1245. Ferdynand BRAEUNERT (1848)
  buchalter główny b. administracji fabryk rządowych górniczych w Król. Pol.; zm. 27 IX 1848 w domu nr 681 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 50, eksp. 30 IX 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. żona wraz z dziećmi
 1246. Elżbieta z Bramerów MILDE (1v. Schwartz) (1852)
  żona emeryta, b. urzędnika pocztowego; zm. 25 I 1852 w m. Lublinie, gdzie czasowo u dzieci swych bawiła, żyła lat 72, pozostawiła męża, dzieci, wnuków i prawnuczkę
 1247. Magdalena z Brandlów ROUGET (1846)
  zm. 6 IV 1846 w folwarku Sielce pod Warszawą w wieku lat 29, eksp. 8 IV 1846 na cm. Wilanowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1248. Maria MIELCARSKA z d. Brandis (1853)
  zm. II 1853, wypr. 22 II 1853 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie, pozostawiła nieobecnego męża
 1249. Alfons BRANDT (1846)
  dr med. i chir.; zm. 10 III 1846 w domu nr 1335 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 34, eksp. 12 III 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 III 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona z synem
 1250. Antoni BRANDT (1844)
  zm. II 1844 licząc lat 21, eksp. 18 II 1844 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, bracia i siostra
 1251. Emma z Brandtów LESSEL (1838)
  zm. 30 XII 1837, eksp. 2 I 1838 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew., zapr. mąż z matką
 1252. Franciszek BRANDT (1837)
  dr med.; zm. 21 IX 1837 w domu nr 315 przy Nowym Mieście w Warszawie, żył lat 60, eksp. 23 IX 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 IX 1837 w kośc. Kapucynów
 1253. Józef BRANDT (1835)
  majster zgromadzenia stolarzy; zm. XII 1835 w domu nr 1833 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie, eksp. 26 XII 1835 na cm. Powązkowski, zapr. żona z pięciorgiem dzieci
 1254. Emilia z Brandtów BRÜHL (1850)
  żona inspektora ekonomicznego fabryki tabak; zm. 3 III 1850 w m. Działoszynie w wieku lat 34, zostawiła męża, pięcioro drobnych dzieci, ojca i braci
 1255. Antoni BRANDYSIEWICZ (1858)
  przeniesienie zwłok do grobu familijnego na cm. Powązkowskim i nab. żał. w miejscowym kośc. 14 VII 1858, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1256. Emilia Eleonora z Brandyszów RYTTELL (1849)
  żona urzędnika okręgu naukowego warszawskiego; zm. 24 II 1849 w domu nr 2359-60 przy ul. Dzielnej w Warszawie w wieku lat 24, nab. żał. 26 II 1849 w kośc. Bernardynów, skąd tegoż dnia eksp. na cm. Powązkowski, zapr. mąż, ojciec i cała familia
 1257. Franciszka z Braneckich KLUKOWSKA (1847)
  zm. 20 II 1847 w wieku lat 78, eksp. 23 II 1847 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1258. Karolina z Braneckich ROSIEWICZ (1859)
  żona obywatela, b. starszego zgromadzenia introligatorów; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 III 1859 przeżywszy lat 48, wypr. 13 III 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż
 1259. Władysław hr. BRANICKI (1843)
  rzeczywisty radca tajny, wielki podczaszy dworu JCKMości, senator państwa rosyjskiego, kawaler Orderu Orła Białego i wielu innych, dziedzic ogromnych włości, syn hetmana Branickiego; zm. 27 VIII 1843 w domu Wysiekierskich na Nowym Świecie w Warszawie, żył lat ok. 60, eksp. dnia następnego do dolnego kośc. św. Krzyża, gdzie wystawienie zwłok i nab. żał., egzekwie i wielka msza św. 30 VIII 1843 w górnym kośc., eksp. 9 IX 1843 do grobu rodzinnego w dobrach dziedzicznych Białacerkiew w gub. kijowskiej, pozostawił żonę i liczną familię
 1260. Piotr BRATECKI (1825)
  rodem z Mielca w woj. sandomierskim, za panowania Stanisława Augusta przez lat 30 zostawał w pułku Gwardii Koronnej, ciężko ranny 1794, dwóch jego synów na polu bitwy utraciło życie, trzeci dotąd pozostaje w służbie; zm. 1825 w cyrkule II m.st. Warszawy, żył lat 86, zostawił żonę mającą lat 71
 1261. Kajetan BRATKOWSKI (1852)
  b. oficer Wojsk Polskich; zm. 18 VIII 1852 w domu nr 322 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie, eksp. 20 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem i córką
 1262. Emeryk BRATOSZEWSKI (1826)
  szambelan; zm. IX 1826, poch. 15 IX 1826, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1263. Florentyn BRATOSZEWSKI (1846)
  obywatel z pow. gostyńskiego; zm. 18 XI 1846 w domu nr 2475 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 20 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. żona wraz z dziećmi
 1264. Ignacy BRATOSZEWSKI (1848)
  zm. na przeł. VI i VII 1848 w wieku lat 69, eksp. 4 VII 1848 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie
 1265. Rafał BRATOSZEWSKI (1824)
  sędzia pokoju pow. orłowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 6 XII 1824 w dobrach swych dziedzicznych dziś zwanych Aleksandrów, poch. po nab. żał. w grobie kośc. aleksandrowskiego
 1266. ZIEMIĘCKA z Bratoszewskich (1825)
  małżonka mecenasa Sądu Najwyższej Instancji; zm. XI 1825, poch. 1 XII 1825 w Warszawie, zostawiła męża
 1267. Benjamin BRATZ (1852)
  mąż Salomei; zm. 12 VIII 1852, poch. 14 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1268. Anna Rozalia z Braunów DUNQUERQUE (1837)
  zm. 30 IV 1837 w szpitalu Ew. w Warszawie w 73 roku życia, eksp. 2 V 1837 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1269. August Jarosz BRAUN (1861)
  rodem z Poznania, przez kilkadziesiąt lat dyrektor muzyki w obrębie m. Lwowa, w szczególności tamże muzyki kościelnej (zwłaszcza u księży dominikanów), pierwszy dyrektor muzyki teatralnej, następnie dyrektor muzyki miejskiej w Poznaniu (zwłaszcza farnej i teatralnej), przez żonę bliski krewny Bernero i Scipione de Piano, inżynierów, był poufnym przyjacielem J. N. Kamińskiego, Aleksandra Fredry, Dotzauera, K. Lipińskiego i podobnych mężów co do zasług, z jego szkoły wyszedł Samuel Kosowski, Iżycki, Roderyk Braun, F. Lipiński i inni, syn Augustyna Brauna, kapitana niegdyś Wojsk Polskich; opatrzony św. sakramentami zm. 10 XI 1861 w Poznaniu, requiem za zmarłego 29 XI 1861 w kośc. farnym tamże
 1270. Honorata z Braunów SKWARCZYŃSKA (1848)
  obywatelka m. Warszawy, wdowa po b. rewizorze generalnym Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. 31 XII 1847 w domu nr 2366 przy ul. Dzielnej w Warszawie przeżywszy lat 60, eksp. 3 I 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały syn wraz z familią
 1271. Jan BRAUNN (1846)
  obywatel; zm. 22 VI 1846 w domu nr 2285 przy ul. Gęsiej w Warszawie przeżywszy lat 82, eksp. 24 VI 1846, zapr. żona, synowie, córki i wnuki
 1272. Jan BRAUN (1857)
  b. ppłk b. Wojska Polskiego, b. dyrektor b. Komisji Wojny, następnie radca kolegialny, kawaler Krzyża Legii Honorowej, Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności - gorliwy czł. wydziału ekonomiczno-administracyjnego, przez lat kilka opiekun ubogich cyrkułu XI, w ostatnich czasach należał do składu delegacji kontrolującej ofiary do skarbonek na korzyść biednych, czł. Tow. Wspierania Artystów Muzycznych, przez wiele lat gorliwy przewodnik orkiestry i chóru amatorów i artystów w kośc. Augustianów, Bernardynów i innych, emeryt; zm. 16 III 1857 o godzinie dziesiątej rano w wieku lat 68 życia swego, wypr. 18 III 1857 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pogrążona w nieutulonym żalu żona Ludwika z Młodzianowskich Braun wraz z synami i córkami
 1273. Rozalia z Braunów FLATT (1860)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 26 VIII 1860 przeżywszy lat 60, eksp. 29 VIII 1860 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż wraz z familią
 1274. Wilhelm Marceli BRAUN (1860)
  obywatel i fabrykant mydlarski; zm. 1 VIII 1860 przeżywszy lat 26, eksp. 4 VIII 1860 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z córką
 1275. Aniela z Braunów POGORZELSKA (1845)
  obywatelka; zm. 9 I 1845 po przeżyciu lat 29, eksp. 12 I 1845 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci
 1276. Regina z Bryzdzińskich RADZIĄTKOWSKA (1850)
  zm. 12 XII 1850 w m. Łęczycy licząc lat 27, zostawiła męża, dwoje dzieci i matkę
 1277. Karol Bogumił BRAEUNIG (1826)
  kupiec, obywatel Warszawy, właściciel dóbr Bielawa; zm. 30 IX 1826 w Dreźnie, gdzie się udał dla wyleczenia z zatwardzenia wątroby, żył lat 29, poch. 9 XI 1826 w grobie familijnym na cm. Ew. w Warszawie, zostawił matkę
 1278. Samuel BREDSCHNEJDER (1852)
  niegdyś sztabslekarz, spędził 50 lat w zawodzie lekarza, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, emeryt; zm. X 1852, poch. 20 X 1852 na cm. paraf. w Nowej Aleksandrii
 1279. Stanisław BREDSZNAJDER (1858)
  po skończeniu zakresu naukowego w Instytucie Gospodarstwa i Leśnictwa w Marymoncie pierwszy krok postawił na drodze praktyki; pod przemocą gwałtownej choroby zm. 4 VI 1858 w 19 roku życia, pozostawił matkę; inf. z Nowej Aleksandrii
 1280. Anna z Brejerów BERTRAM (1855)
  zm. 15 VIII 1855 w wieku lat 73, eksp. 17 VIII 1855 z kapl. przy cm. Ew.-Ref. w Warszawie na cm. tegoż wezwania, zapr. pozostała córka i wnuki
 1281. Liuba z Brejerów STĘPKOWSKA (1847)
  żona Ludwika Stępkowskiego, radcy rządu gub. augustowskiego; zm. 7 VI 1847 w domu nr 679-80 przy ul. Leszno w Warszawie w 38 roku życia, eksp. 10 lub 11 VI 1847 na cm. Greko-Rosyjski w Woli, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 1282. Karol BRENDEL (1861)
  rzemieślnik przy warsztatach z fabryk żelaznych; zm. 27 II 1861 w Warszawie, przeniesienie zwłok z Hotelu Europejskiego i wystawienie ich w górnym kośc. św. Krzyża 1 III 1861, skąd dnia następnego po mszy św. pog. na cm. Powązkowski
 1283. Felicyssyma z Bryndziewiczów PISARSKA (1839)
  zm. 5 II 1839 w domu nr 374 na Krakowskim Przedm. w Warszawie w 46 roku życia, eksp. 8 II 1839 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1284. Antonina ŻUKOWSKA (1857)
  zm. 23 I 1857 w wieku lat 58, poch. 25 I 1857 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zawiadamia pozostały w głębokim żalu jedyny syn, dziękując zarazem wszystkim dobrodziejom, którzy za życia byli jej pomocą w niedoli
 1285. Antoni BRENERT (1840)
  obywatel Warszawy; zm. 23 XII 1840 w domu własnym przy ul. Nowolipie, odpr. 26 XII 1840 do grobu familijnego na cm. Powązkowskim
 1286. Eryk BRENN (1835)
  kontroler Tow. Ogniowego; zm. VII 1835 w Wiedniu, nab. żał. 19 IX 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił matkę i żonę wraz z jej córkami z pierwszego małżeństwa
 1287. Wilhelm BRENNER (1848)
  zm. 30 XI 1848 przeżywszy lat 30, wypr. 2 XII 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec
 1288. Eugeniusz BREZA (1856)
  zm. 29 XII 1856 przeżywszy lat 55, wypr. 31 XII 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1289. Eustachy BREZA (1860)
  obywatel ziemski; po krótkiej chorobie zm. 27 IX 1860 w wieku lat 29, eksp. 29 IX 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 X 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. w smutku pogrążone siostry i szwagrowie
 1290. Emilia BRYCHT (1848)
  panna; zm. 30 VII 1848 w domu nr 806 przy ul. Solnej w Warszawie przeżywszy lat 22, eksp. 1 VIII 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i siostra zmarłej
 1291. Karol de BRICON (1857)
  rodem z Paryża; po dwumiesięcznej bolesnej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 12 IV 1857 w wieku lat 78, eksp. 15 IV 1857 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 IV 1857 w tymże kośc., zapr. pozostałe wnuczki, w nieobecności córki, zamieszkałej wraz z mężem stale w Paryżu
 1292. Monika z Brilmeierów PUTZ (1845)
  wdowa po Andrzeju Putzu, emerycie i obywatelu, ponad pół wieku przeżyła w Warszawie; ur. w znakomitej familii w Dreźnie, zm. 20 VI 1845 przeżywszy lat 75, eksp. 23 VI 1845 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 1293. Juliusz baron HOLTE von den BRINKEN (1846)
  emeryt, b. generalny nadleśny Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą i innych, potomek znakomitego domu rodem z Kurlandii; zm. 2 VI 1846 w 56 roku życia, wypr. 4 VI 1846 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała wdowa wraz z czworgiem dzieci
 1294. Józef Mikołaj BRINCKEN (1848)
  audytor b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego Wojskowego; zm. 26 V 1848 we wsi Gnojna pod Mszczonowem przeżywszy lat 75
 1295. Anna z Bringmanów PAJKOWSKA (1847)
  żona obywatela Warszawy i właściciela domu; zm. 25 V 1847 przeżywszy lat 70, eksp. 27 V 1847 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. mąż i syn
 1296. Fryderyka z Britzmannów HOEKE (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 9 XII 1858 przeżywszy lat 26, eksp. 12 XII 1858 z kapl. szpitala Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim smutku pozostała familia wraz z czworgiem małoletnich dzieci w nieobecności męża
 1297. Aleksander BROBEK (1855)
  nauczyciel; zm. 13 IV 1855 przeżywszy lat 40, odpr. 15 IV 1855 na cm. Powązkowski w Warszawie
 1298. Tomasz BROCHOCKI (1852)
  emeryt, b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. rady opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. włocławskiego, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 1 IX 1852 we Włocławku w 64 roku życia swego
 1299. Teofila z Brochockich ZABOROWSKA (1830)
  zm. 17 VIII 1830 we wsi Łazin, zostawiła męża, siedmiu synów i córkę
 1300. Teresa z Brochockich WITKOWSKA (1861)
  wdowa po prezesie trybunału cywilnego radomskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 23 XII 1861 w dobrach dziedzicznych Góry w okręgu czerskim
 1301. Wawrzyniec BROCHOCKI (1824)
  dawniej był właścicielem domu na Pradze, przez siedem lat ostatnich nie wstawał z łóżka; zm. I 1824, żył lat 106
 1302. Ludwika BROCKHUSEN (1858)
  panna; zm. 31 V 1858 w pow. stopnickim dobiegając 22 wiosnę życia, pozostawiła rodziców, siostry - Cecylię, Matyldę, Aleksandrę i Annę oraz braci - Zygmunta i Bogdzia
 1303. K. BROCKMANN (1852)
  kupiec i bankier m. Kalisza, zapominając o samym sobie, oddał się drugim w chwili pojawienia się w mieście cholery i padł ofiarą poświęcenia swego; zm. 1852
 1304. Fryderyka z Brocksów GREGOROWICZ (1858)
  wzorowa żona i matka; zm. 1858, pozostawiła męża, dzieci i wnuków, krewnych i przyjaciół
 1305. Antoni BRODEL (1861)
  obywatel m.st. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. XII 1861 przeżywszy lat 46, eksp. 26 XII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z sześciorgiem dzieci
 1306. Ludwik BRODEL (1856)
  zm. 23 II 1856 przeżywszy lat 7 i pół, eksp. 26 II 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali nieutuleni w żalu rodzice
 1307. Apolonia BRODNICKA (1858)
  msza żał. 27 VIII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1308. Józef BRODNICKI (1854)
  towarzysz sztuki typograficznej; opatrzony św. sakramentami zm. 10 II 1854 w wieku lat 26, eksp. 12 II 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1309. Ludwika z Brodnickich HERBURTOWA (1852)
  małżonka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 19 II 1852 w wieku lat 26, przepr. 22 II 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1310. Tomasz BRODNICKI (1858)
  msza żał. 27 VIII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1311. Antoni BRODOWSKI (1832)
  prof. malarstwa na Uniw. Aleksandrowskim, czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk, celował w malarstwie historycznym i portretach; zm. w nocy z 31 III na 1 IV 1832
 1312. Antoni BRODOWSKI (1843)
  urzędnik kancelarii Rady Administracyjnej; zm. 20 V 1843 w 24 roku życia
 1313. Helena BRODOWSKA (1860)
  panna, córka rzeczywistego radcy stanu, b. sekretarza stanu Brodowskiego; zm. 1860 u wód mineralnych w Saltzbrunn
 1314. Jan Bonifacy BRODOWSKI (1850)
  radca kolegialny, dyrektor gimnazjum w Łomży; zm. 30 IV 1850
 1315. Karol BRODOWSKI (1848)
  urzędnik kancelarii ogólnego zebrania depart. warszawskich rządzącego Senatu, syn Antoniego Brodowskiego, znakomitego malarza i prof. oddziału sztuk pięknych b. Uniw. Warszawskiego; zm. IX 1848 licząc lat 30
 1316. Paulina BRODOWSKA (1848)
  córka zmarłego Antoniego Brodowskiego, prof. b. Uniwersytetu; zm. 7 II 1848 przeżywszy lat 23, eksp. 10 II 1848 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka i bracia
 1317. Stanisław BRODOWSKI (1848)
  b. właściciel dawniej domu nr 581, a później domu nr 2675 w Warszawie, mąż Ewy Brodowskiej, żyjąc cnotliwie, przez pracę i oszczędność przyszedł do znacznego mienia; zm. 14 IX 1848 w 65 roku życia
 1318. Wiktoria z Brodowskich RESTORFF (1v. Kulig) (1840)
  żona Karola Kuliga, następnie Karola Restorffa, lekarza I kl. w okręgu turobińskim ordynacji zamojskiej; zm. 14 II 1840 w Turobinie obw. krasnostawskim w 30 roku życia swojego, zostawiła męża i dzieci
 1319. Albina Zofia z Brodowskich STASZEWSKA (1843)
  zm. 18 IV 1843, poch. tymczasowo w Płocku, pozostawiła męża i dzieci
 1320. Jakub BRODZISZEWSKI (1829)
  sędzia trybunału woj. mazowieckiego; zm. III 1829, poch. 28 III 1829 w Warszawie
 1321. Stanisław BRODZISZEWSKI (1856)
  syn Józefa i Władysławy małżonków Brodziszewskich; zm. 5 X 1856 we wsi Zwierzyńcu, ordynacji zamojskiej, w 10 miesiącu życia, oddalonym krewnym, przyjaciołom i znajomym wiadomość tę udzielają w smutku pogrążeni rodzice
 1322. Andrzej BRODZIŃSKI (1858)
  ksiądz, proboszcz bystrzycki, wicedziekan lubartowski; przybywszy do Lublina na kurację zm. tam 2 XII 1858 w wieku lat 62, poch. w parafii, w której przez lat 21 z niezmordowaną gorliwością pracował
 1323. Kazimierz BRODZIŃSKI (1835)
  zasłużony w literaturze; zm. 10 X 1835 w Dreźnie
 1324. Piotr BRODZIŃSKI (1825)
  sekretarz w Dyrekcji Generalnej Dróg i Mostów, brat rodzony zaszczytnie znanego w literaturze naszej Kazimierza Brodzińskiego, na którego przychylnym ręku życie zakończył; zm. 1825, żył lat 29
 1325. BRODZKI (1830)
  ksiądz, promotor obrazu św. Józefa w Kaliszu, mąż pełen cnot i pobożności; zm. 10 IV 1830
 1326. Aleksander BROCKI (1836)
  b. radca stanu i dyrektor generalny dóbr i lasów rządowych, położył zasługi w zawodzie wojskowym i cywilnym; zm. 17 IV 1836 w domu nr 656 w Warszawie, eksp. 19 IV 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawił córkę
 1327. Józef BRODZKI (1848)
  b. obywatel ziemski; zm. 3 V 1848 przeżywszy lat 71, eksp. 6 V 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1328. Stanisław BRÖCKER (1860)
  b. kpt. b. WP; zm. 6 I 1860 w 73 roku życia, eksp. 8 I 1860 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. nieutulone w smutku dzieci
 1329. Konstanty BROJERSKI (1857)
  syn Juliana Brojerskiego, p.o. wójta gminy Dębowa Góra w pow. rawskim; zm. 21 III 1857 w m. Warszawie mając lat 11, poch. na cm. Powązkowskim
 1330. Franciszek BROKOWSKI (1849)
  pomocnik sekretarza oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. XII 1849 w domu nr 1331 przy ul. Świętokrzyskiej, eksp. 23 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona Julia Brokowska wraz z dwojgiem dzieci
 1331. Alojza Ludwika z Bromirskich KAMIONOWSKA (1831)
  zm. 4 XI 1831 o poranku życia swego, goszcząc w domu krewnych, w którym otrzymała wychowanie, poch. przy kośc. paraf. w Łomży
 1332. Franciszek BROMIRSKI (BROMIERSKI) (1858)
  obywatel ziemski gub. płockiej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. I 1858 w wieku lat 68, nab. żał. 22 I 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie, przepr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa; nab. żał. 3 II 1858 w kośc. Reformatów i 10 II 1858 w kośc. popaulińskim, zapr. pozostała żona
 1333. Jan BROMIRSKI (1849)
  urzędnik do szczególnych poruczeń w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. w nocy z 30 na 31 V 1849 w domu nr 670 przy rogu ul. Leszno i Karmelickiej w Warszawie zamordowany w celach rabunkowych przez swego służącego Jana Łaskiego lat 17, żył lat 57, eksp. 2 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 1334. Katarzyna z Bromirskich ROGOWSKA (1829)
  wdowa po sędzim pokoju Romanie Rogowskim, kawalerze Orderu św. Stanisława; zm. 8 I 1829, poch. 12 I 1829 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 15 I 1829 w kośc. Reformatów, zostawiła syna i dwie córki
 1335. Kazimierz BROMIRSKI (1830)
  starościc płocki i płoński, dziedzic dóbr Łazy w obw. sochaczewskim i innych dóbr w woj. płockim; zm. 21 V 1830 w Warszawie, eksp. 23 V 1830, msza wielka 26 V 1830 w kośc. Kapucynów, zostawił rodziców, żonę i dwóch synów
 1336. Marianna z Bromirskich WAŚNIEWSKA (1851)
  dziedziczka m. Sierpca, córka Jana i Konstancji z hr. Mostowskich małżonków Bromirskich, małżonka Tadeusza Waśniewskiego; zm. 8 VI 1851 w Woli, pow. lipnowskim, przeżywszy lat 63, pozostawiła męża, syna i dwie córki z pierwszego małżeństwa - Konstancję Górską i Wincentynę Gerlicz
 1337. Onufry BROMIRSKI (1834)
  starosta płocki i płoński, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, gen.-adiutant przy boku hetmana Branickiego, poseł na sejm 1776; ur. w Miszewku w woj. płockim, zm. 27 V 1834 w 95 roku życia swego, eksp. 29 V 1834 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. w grobach familijnych w dobrach dziedzicznych Miszewku
 1338. Onufry BROMIRSKI (1852)
  dziedzic dóbr Starożeby w gub. płockiej i właściciel pięknej posesji przy ul. Mazowieckiej w Warszawie, syn Kazimierza ze Skoraszewskiej, a wnuk Onufrego Bromirskiego, starosty płockiego, kawalera Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 23 VI 1852, eksp. 25 VI 1852 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, podczas którego grono artystów wykonało "Requiem" Kozłowskiego, poch. w grobach tegoż kośc. do czasu przen. do grobu familijnego w dobrach zmarłego
 1339. Stanisław BROMIRSKI (1858)
  dziedzic dóbr Łazy, syn Kazimierza, a wnuk ostatni Onufrego Bromirskiego, starosty płockiego i płońskiego; po długiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 II 1858 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej nr 1341 w Warszawie, wypr. 11 II 1858 z domu do kośc. Kapucynów, gdzie egzekwie dnia następnego, podczas których najpierwsi artyści wykonali "Requiem" Mozarta, poch. tymczasowo w grobach tego kośc., pozostawił żonę Karolinę z hr. Zboińskich i syna
 1340. BRONIEC (1830)
  marszałek dworu; zm. 24 XII 1830
 1341. Walenty BRONIEWICZ (1861)
  b. naczelnik wydziału skarbowego w Rządzie Gubernialnym Warszawskim, a obecnie emeryt; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 X 1861 mając lat 58, wypr. 4 X 1861 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona żona
 1342. Anna Jakubówna BRONIEWSKA (1857)
  małżonka gen.-lejt. Dymitra Bogdanowicza Broniewskiego; zm. 1(13) XI 1857 w Petersburgu
 1343. Magdalena z Broniewskich JABŁOŃSKA (1851)
  wdowa po zmarłym w roku zeszłym Stanisławie Jabłońskim; zm. 26 IV 1851 w Suwałkach
 1344. Marianna z Bromirskich (Broniewskich) SŁUPSKA (1852)
  zm. 23 VIII 1852 na Pradze, poch. 25 VIII na cm. Kamionka zwanym
 1345. Szymon BRONIEWSKI (1858)
  gen.-lejt., syn Bogdana; zm. 14(26) II 1858 w Petersburgu
 1346. Teodozja z Broniewskich ZABROCKA (1847)
  obywatelka w przedmieściu Pragi pod Warszawą; zm. 12 V 1847 przeżywszy lat 56, nab. żał. 15 V 1847 w kośc. praskim, skąd tegoż dnia eksp. na cm. miejscowy, zapr. mąż z siostrami i familią
 1347. Wiktoria z Broniewskich RAJMUND (1843)
  zm. X 1843, eksp. 14 X 1843 z kośc. Praskiego na cm. Praski, zapr. dzieci
 1348. Władysław BRONIEWSKI (1856)
  zm. w Moskwie w 18 roku życia, nab. żał. 28 VI 1856 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie, zapr. rodzice i rodzeństwo
 1349. Zygmunt BRONIEWSKI (1856)
  subiekt handlu winnego; zm. X 1856 w wieku lat 18, wypr. 23 X 1856 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1350. Adam BRONIKOWSKI (1840)
  b. senator-kasztelan Król. Pol.; zm. 17 V 1840 w majętności swojej Krągola w obw. konińskim, dobiegł lat 84; inf. z Kalisza 26 V 1840
 1351. Augustyn BRONIKOWSKI (1823)
  dziedzic Kalenia, b. komisarz rządowych ekonomii; zm. VII 1823, poch. 27 VII 1823 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 1352. Emil BRONIKOWSKI (1848)
  pisarz magazynu solnego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 1 V 1848 w m. Piotrkowie, pog. 4 V 1848 tamże, zapr. żona z dziećmi
 1353. Henrietta z Bronikowskich na Opolu BOGUSŁAWSKA (1859)
  małżonka Józefa Bogusławskiego, radcy stanu, kawalera Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej, córka Samuela Bronikowskiego, szambelana dworu Stanisława Augusta, starosty bienieckiego, i Marii z hr. Unruch; zm. 24 XI 1859 w dobrach Blizno w pow. lipnowskim przeżywszy lat 74
 1354. Józef BRONIKOWSKI (1841)
  z linii Oppeln Bronikowskich, referendarz stanu, komisarz obw. konińskiego, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława; zm. 1841
 1355. KOSCHEMBAHR von z hr. Bronikowskich (1853)
  generałowa; zm. 22 XI 1853 w Hirschbergu późnej doczekawszy starości
 1356. Leon BRONIKOWSKI (1858)
  ksiądz, reformat z Płocka; zm. 5 VI 1858
 1357. Romana z Broniszów STOBIECKA (1831)
  małżonka naczelnika kontroli woj. płockiego, niosła pomoc w lazarecie płockim; zm. 1831, zostawiła męża i ojca; inf. z Płocka 6 VIII 1831
 1358. Ludwika z Broschów PRZYSTANOWSKA (1852)
  zm. 13 VIII 1852, pozostawiła męża i syna
 1359. Felicja z Brosselów GAWROŃSKA (1858)
  małżonka b. oficera b. Wojsk Polskich i dziedzica dóbr Dusznica w pow. sejneńskim; zm. 1858 w Wilnie, będąc tam na kuracji, poch. tamże
 1360. Jan BROWARSKI (1849)
  pisarz kancelarii szpitala św. Ducha (panien Marcinkanek) w Warszawie; zm. 16 VI 1849 w wieku lat 26, poch. dnia następnego na cm. Powązkowskim
 1361. Leon BROZDOWICZ (1861)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 III 1861, eksp. 15 III 1861 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z synem
 1362. Bonawentura BRUCK (1837)
  p.o. sekretarza generalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 28 VII 1837, eksp. 31 VII 1837 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona wraz z familią
 1363. Piotr BRUCK (1841)
  obywatel m. Warszawy; zm. 31 X 1841 w domu własnym przy ul. Solec nr 2971 w 72 roku życia, wypr. 3 XI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem i familią
 1364. Teofila BRUCK (1848)
  córka zmarłej Kornelii Bruck; zm. 31 X 1848 w domu przy ul. Długiej nr 585 w Warszawie przeżywszy lat 17, eksp. 3 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała familia
 1365. Walenty BRUCK (1853)
  ajent giełdy i obywatel Warszawy; zm. 23 IX 1853 o godzinie dziesiątej wieczorem w domu nr 2971 przy ul. Solec, eksp. 25 IX 1853 spod domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IX 1853 w kośc. paraf. św. Krzyża, zapr. pozostała żona Józefa Bruck wraz z dziećmi
 1366. Piotr BRUDNICKI (1850)
  nauczyciel szkoły rządowej, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 6 II 1850 w wieku lat 60, eksp. 9 II 1850 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 1367. Maciej BRUDZYŃSKI (1857)
  ksiądz, pierwszy pleban kośc. ładyżyńskiego w pow. haysyńskim, fundacji rodziny Sobańskich, kanonik katedry sandomierskiej, następnie kamienieckiej, asesor rzymskokatolickiego konsystorza duchownego kamienieckiego, w kapłaństwie lat 32, żałowany powszechnie; ur. 1801, po krótkiej słabości zm. 14(26) VI 1857; inf. z Kamieńca Podolskiego
 1368. Michał BOŃCZA BRUJEWICZ (1849)
  syn rzeczywistego radcy stanu Michała Bończy-Brujewicza i małżonki jego Teofili z Palińskich; zm. 14 IX 1849 w domu Skwarcowa na pl. Saskim w Warszawie w wieku 4 lat, eksp. dnia następnego na cm. Wolski, zapr. rodzice
 1369. Stanisław BRUN (1859)
  asesor kolegialny, sędzia Sądu Kryminalnego Guberni Warszawskiej; ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 4 II 1859 przeżywszy lat 49, nab. żał. 7 II 1859 w kośc. Franciszkanów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w głębokim żalu żona z czworgiem nieletnich dzieci
 1370. Karol BRUNELLI (1861)
  oficer wojsk cesarsko-rosyjskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 11 III 1861 w wieku lat 27, eksp. 14 III 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku ojciec i siostry
 1371. Nachim Salomon BRUNER (1855)
  właściciel tutejszy, naczelnik domu handlowego, który istniał w Warszawie od 59 lat, używając zaszczytnej renomy; zm. X 1855 w wieku lat 89, pozostawił dzieci i wnuki
 1372. Józef BRUNNOW (1841)
  baron, rotmistrz gwardii cesarskiej; zm. X 1841 w domu nr 476 przy ul. Nowosenatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 30, eksp. 14 X 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 1373. Amelia BRUNWEY (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 13 X 1859 licząc lat 17, nab. żał. 15 X 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu rodzice po stracie już trzeciego w tym roku dziecka
 1374. Władysław BRUNWEY (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 30 III 1859 w domu nr 473B przy ul. Senatorskiej w Warszawie w 19 roku życia swego, wypr. 1 IV 1859 z domu na cm. Ew., zapr. nieutuleni w żalu rodzice po stracie najstarszego syna
 1375. Aleksander BRUSSENKO (1854)
  b. oficer b. WP, dotknięty najokropniejszym kalectwem, opatrzony św. sakramentami zm. 29 X 1854 w dobrach Gnojno w pow. stopnickim licząc blisko lat 60
 1376. Franciszka z Bruszewskich REGULSKA (1v. Żydok) (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. I 1858 w domu nr 1013 przy ul. Krochmalnej w Warszawie przeżywszy świątobliwie lat 59, wypr. 20 I 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. w kośc. Reformatów, zapr. stroskany mąż, rodzina i wnuki
 1377. Franciszka z Bruszewskich ROGÓLSKA (1858)
  zm. I 1858, poch. 20 I 1858, nab. żał. 3 II 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, pozostawiła męża i rodzinę (zob. też nr 14762)
 1378. Bogusław BRYKCZYŃSKI (1856)
  w służbie wojskowej od 1806, chlubnie uczestniczył w ponad czterdziestu bataliach, dymisjonowany z gwardii b. WP w stopniu kpt., kawaler wielu odznak, następnie radca b. woj. płockiego i sędzia pokoju pow. mławskiego; po kilkutygodniowej słabości zm. 14 III 1856 w dobrach dziedzicznych Szreńsku, pozostawił żonę i córkę
 1379. Józef BRYKCZYŃSKI (1853)
  umiał zasłużyć na powszechny szacunek przez rzadką prawość charakteru; zm. 26 X 1853 licząc lat 33, pozostawił rodziców i siostrę
 1380. Stanisław BRYKCZYŃSKI (1859)
  dziedzic dóbr Wiązowna, b. sędzia pokoju okręgu radzyńskiego; po krótkiej chorobie zm. 28 III 1859 w Staszowie, nab. żał. 8 IV 1859 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie i 11 IV 1859 w kośc. paraf. we wsi Wiązownie, zapr. pozostała wdowa wraz z czterema synami
 1381. Emilia BRYKNER (1860)
  zm. 5 VII 1860 w wieku lat 22, eksp. 7 VII 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z jej braćmi i siostrą; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie krzyża wzniesionego nad jej mogiłą 20 IX 1860
 1382. Józef BRYKNER (1859)
  opatrzony św. sakramentami zm. 20 IX 1859 w wieku lat 57, wypr. 22 IX 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1383. Marianna BRYLIŃSKA (1855)
  uboga; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności licząc lat 54
 1384. Ewelina z Bryndzów KRASUSKA (1838)
  zm. 4 VI 1838 w domu nr 1245 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 6 VI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1385. Joachim BRYNDZA (1854)
  dziedzic dóbr Łozowica i Woroblin położonych w gub. grodzieńskiej; zm. 1854
 1386. Pelagia z Bryndzów OBIEZIERSKA (1v. Roth) (1855)
  żona podpułkownika; w rocznicę zejścia wotywa żał. 20 XII 1855 w kośc. Bernardynów, zapr. w ciężkim smutku pogrążony i chorobą złożony mąż wraz z córką
 1387. Franciszek BRZECHWA (1828)
  dawniej płk Wojsk Polskich, zacny sąsiad, dobroczynny dla podwładnych, stały w przyjaźni; zm. 16 XII 1828 w Ratyniu, żył lat 64
 1388. Jan BRZECHFFA (1844)
  zm. na przeł. XI i XII 1844 w Warszawie, eksp. 2 XII 1844 z kapl. przy ul. Karmelickiej na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciel
 1389. Antoni BRZESKI (1852)
  zięć Józefa Jałowieckiego; zm. 24 IX 1852 licząc lat 27
 1390. Julia BARTOSZEWICZ (BARTOSIEWICZ) (1856)
  wdowa, opiekunka i protektorka Domu Schronienia Opieki Niepokalanej Maryi Panny w Warszawie; opatrzona św. sakramentami zm. 12 I 1856 przeżywszy lat 52, eksp. 14 I 1856 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 I 1856 w kapl. tegoż domu
 1391. Jan BRZESZCZYŃSKI (1850)
  emeryt; zm. 1850 przeżywszy lat 84
 1392. Augustyn BRZĘSZKIEWICZ (1855)
  ksiądz, augustianin, kapłan pełen cnót i pobożności; po kilkuletniej ciągłej słabości zm. 15 IX 1855 w klasztorze augustianów rawskich mając lat 54, zakonności 28, kapłaństwa 24, nab. żał. 3 XI 1855 w kośc. Augustianów w Warszawie
 1393. Anna z Brzezickich MAJEWSKA (1847)
  zm. 23 II 1847 przeżywszy lat 57, eksp. 25 II 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1394. Wiktoria z Brzezickich DUBOWSKA (1850)
  zm. 30 I 1850 w wieku lat 63, eksp. 2 II 1850 z kapl. kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 II 1850 w tymże kośc., zapr. pozostały mąż
 1395. Adam BRZEZIŃSKI (1835)
  zm. 18 I 1835 w domu przy ul. Bielańskiej nr 599 w Warszawie, eksp. 20 I 1835 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z braćmi i siostrą
 1396. Andrzej BRZEZIŃSKI (1848)
  obywatel Warszawy, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Inst. Dobroczynnych, przez wiele lat przewodniczył wydziałowi administracji Tow. Dobroczynności i stał na czele rady opiekuńczej szpitala św. Jana Bożego, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 18 VIII 1848 we wsi w pow. gostyńskim, do której udał się w nadziei uratowania ciężką chorobą znękanego zdrowia, eksp. 22 VIII 1848 z kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 VIII 1848 w kośc. św. Jana Bożego, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1397. Anna z Brzezińskich ZALESKA (1840)
  zm. X 1840, eksp. 13 X 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem
 1398. Antoni BRZEZIŃSKI (1860)
  powszechnie lubiany i szanowany obywatel, rządca dóbr Pomorzan w obwodzie złoczowskim; zm. XI 1860 w 70 roku życia
 1399. Augustyn BRZEZIŃSKI (1853)
  ksiądz, kanonik honorowy sandomierski, pleban parafii Odrowąż i dziekan dekanatu szydłowieckiego; zm. 1853 we wsi Krasna skutkiem rozbiegania się koni, będąc w przejeździe do wsi Mniewa w tymże dekanacie, żył lat 60, w kapłaństwie niespełna 30
 1400. Dorota z Duninów Brzezińskich DOMANIEWSKA (1825)
  zm. 25 X 1825 we wsi Prymusowa Wola w obw. opoczyńskim w 81 roku życia, poch. w dobrach Wielka Wola przy klasztorze Bernardynów, zostawiła dzieci, wnuki i prawnuki
 1401. Eufrozyna BRZEZIŃSKA (1848)
  panna; zm. 4 X 1848 w domu nr 675 przy ul. Leszno w Warszawie w 20 roku życia, wypr. 6 X 1848 na cm. Ew., oznajmiają rodzice
 1402. Felicjana z Brzezińskich ORZECHOWSKA (1852)
  małżonka b. kasjera dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego gub. podlaskiej; zm. III 1852, poch. 31 III 1852 w Siedlcach
 1403. Feliks BRZEZIŃSKI (1848)
  kawaler; zm. 3 III 1848 licząc lat 99
 1404. Feliks BRZEZIŃSKI (1849)
  b. mjr b. WP, prezes dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. lubelskiej; zm. 3 VI 1849 w Lublinie
 1405. Feliks BRZEZIŃSKI (1854)
  radca dworu, b. asesor w Najwyższej Izbie Obrachunkowej; nab. żał. 18 II 1854 w kośc. Reformatów w Warszawie
 1406. Franciszek BRZEZIŃSKI (1846)
  mecenas, obrońca przy rządzącym Senacie, czł. Tow. Dobroczynności; zm. 3 V 1846 w domu nr 2242 przy ul. Nalewki w Warszawie, żył lat 53, przen. 5 V 1846 na cm. Powązkowski, egzekwie 12 V 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci
 1407. Franciszek BRZEZIŃSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 X 1855 w domu nr 585 przy ul. Długiej, przeżywszy lat 31, eksp. z domu 14 X 1855, nab. żał. 16 X 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1408. Franciszka z Brzezińskich KRYSIŃSKA (1836)
  zm. I 1836, poch. 18 I 1836 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1409. Henryka BRZEZIŃSKA (1861)
  panna, córka Henryki z Roeslerów i Michała Doliwy-Brzezińskiego; zm. 11 X 1861 przeżywszy lat 19, wypr. 14 X 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążony ojciec
 1410. Jadwiga z Brzezińskich JÓZEFOWICZOWA (1843)
  zm. III 1843, eksp. 7 III 1843 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1411. Jan BRZEZIŃSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; zm. 1 IX 1855 przeżywszy lat 52, nab. żał. 4 IX 1855 w kośc. Dominikanów, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką
 1412. Jan LUBICZ BRZEZIŃSKI (1860)
  za panowania króla Stanisława Augusta por. artylerii 1794, obecnie kontroler stempla w fabryce papieru Banku Polskiego; po przyjęciu św. sakramentów zm. 22 I 1860 w Jeziornie Bankowej przeżywszy lat 94, poch. 24 I 1860 na cm. paraf. we wsi Słomczynie
 1413. Józef BRZEZIŃSKI (1838)
  zacny obywatel Warszawy; zm. 31 III 1838, żył lat 48, nab. żał. 30 IV 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. wdowa wraz z dziećmi
 1414. Józef DOLIWA BRZEZIŃSKI (1846)
  obywatel; zm. 19 XII 1846 w wieku lat 77, wypr. 21 XII 1846 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. familia
 1415. Józef BRZEZIŃSKI (1853)
  b. sekretarz kasy generalnej b. WP, następnie emeryt; po ciężkiej słabości zm. 1 X 1853 w domu przy ul. Piwnej nr 105 w Warszawie przeżywszy lat 66, eksp. 4 X 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z synem i familią
 1416. Józef BRZEZIŃSKI (1858)
  obywatel z gub. lubelskiej czasowo przybyły do Warszawy, dzierżawca dóbr rządowych Dobryń; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 15 XI 1858 w wieku lat 60, eksp. 17 XI 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu dzieci w imieniu nieobecnej matki; nab. żał. 23 XI 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała córka wraz z zięciem imieniem nieobecnej rodziny
 1417. Katarzyna z Brzezińskich SKROBECKA (1844)
  zm. 10 VII 1844 w domu obok Poczty nr 626 w Warszawie w wieku lat 46, eksp. 12 VII 1844, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnuczką
 1418. Konstancja z Brzezińskich HELCEL (1856)
  małżonka obrońcy przy rządzącym Senacie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 22 VI 1856, eksp. 24 VI 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż z rodziną
 1419. Leon BRZEZIŃSKI (1861)
  syn obywatela Michała Brzezińskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 I 1861 w wieku lat 37, wypr. 17 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z siostrami
 1420. Maciej BRZEZIŃSKI (1824)
  obywatel Warszawy; zm. IV 1824, poch. 30 IV 1824 na cm. Powązkowskim
 1421. Magdalena z Brzezińskich GRABOWSKA (1828)
  zm. 24 XI 1828 w 21 roku życia, eksp. 26 XI 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż wraz z familią
 1422. Magdalena ZIELIŃSKA (1856)
  zm. 12 II 1856 w domu nr 361 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie w wieku lat 76, wypr. 15 II 1856 z domu do kośc. w Powązkach, gdzie dnia następnego nab. żał. i przen. do grobu familijnego, zapr. strapione dzieci i wnuki
 1423. Anna Marianna BRZEZIŃSKA (1847)
  córka zmarłego Józefa Brzezińskiego, zacnego obywatela; zm. 11 XII 1847 w kwiecie wieku w domu nr 799 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, eksp. 14 XII 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 XII 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzina
 1424. Michał BRZEZIŃSKI (1822)
  obywatel Warszawy; zm. I 1822, poch. 26 I 1822 na cm. Powązkowskim
 1425. Michał BRZEZIŃSKI (1844)
  zm. 16 XI 1844, eksp. 18 XI 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 1426. Michał BRZEZIŃSKI (1855)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 28 III 1855 przeżywszy lat 16, wypr. 30 III 1855 z kośc. Reformatów w Warszawie do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. w żalu pogrążony ojciec z rodziną po stracie jedynego syna
 1427. Seweryn BRZEZIŃSKI (1851)
  por. z pułku huzarów gen.-feldmarszałka hr. Radeckiego, syn zmarłego Feliksa Brzezińskiego, prezesa Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. lubelskiej; zm. 24 VII 1851 w 25 roku czynnego życia w Warszawie, poch. 27 VII 1851 tamże, pozostawił matkę i siostry
 1428. Staś BRZEZIŃSKI (1856)
  zm. VI 1856 w domu nr 322 w Warszawie przeżywszy 8 miesięcy, eksp. 9 VI 1856 z domu na cm. Powązkowski
 1429. Tekla z Brzezińskich WIDYCHOWSKA (WYDYCHOWSKA) (1859)
  zm. 19 X 1859 w domu nr 2097 przy ul. Inflanckiej w Warszawie w wieku lat 51, wypr. 21 X 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż i dzieci; nab. żał. 10 XI 1859 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż
 1430. Teofila z Brzezińskich WOŁOWSKA (1842)
  zm. 4 IV 1842, pog. 7 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1431. Teofila z Brzezińskich SZYMAŃSKA (1857)
  małżonka starszego konduktora Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 20 VI 1857, wypr. 22 VI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc.
 1432. Tomasz BRZEZIŃSKI (1835)
  obywatel; zm. 10 V 1835 w domu nr 599 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w roku życia 48, wypr. 13 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z bratem i siostrą
 1433. Wojciech BRZEZIŃSKI (1845)
  adwokat Sądu Apelacyjnego; zm. na przeł. III i IV 1845 w domu przy ul. Długiej nr 543 w Warszawie w 52 roku życia, eksp. 3 IV 1845 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 1434. Wojciech BRZEZIŃSKI (1860)
  rzeczywisty radca stanu, dyrektor wydziału kryminalnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, czł. Komisji Emerytalnej, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 7 XI 1860 w domu nr 1339 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 62, wypr. 10 lub 11 XI 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 XI 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona, syn i brat
 1435. Zofia z Brzezińskich KIERZKOWSKA (1860)
  wdowa po urzędniku wydziału górnictwa, córka znanego z cnót obywatelskich i domowych zmarłego Józefa Brzezińskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 3 VIII 1860 przeżywszy lat 45, eksp. 5 VIII 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie do grobu rodzinnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 7 VIII 1860 w tymże kośc., zapr. stroskane siostry i familia
 1436. Franciszka z Brześciańskich RUKŚCIŃSKA (1860)
  żona urzędnika; po kilkuletniej ciężkiej słabości zm. 15 II 1860 w m. Augustowie w wieku lat 42
 1437. Franciszek BRZEŚCIJAŃSKI (1845)
  zm. I 1845 w szpitalu Ew. w Warszawie, eksp. 25 I 1845 na cm. Powązkowski
 1438. Józefa BRZEZAŃSKA (1856)
  panna; zm. IX 1856 mając lat 24
 1439. Anna z Brzeżowskich ZANDT (1847)
  żona Karola Zandta, urzędnika Wydziału Górnictwa; zm. 23 X 1847, eksp. 25 X 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 1440. Jan BRZEŃSKI (1852)
  urzędnik Dyrekcji Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 30 VI 1852 w m. Piotrkowie, miejscu swego urzędowania, żył lat 37, pozostawił wdowę i familię
 1441. Jan BRZENSKI (1852)
  dr med. i chir., b. lekarz dywizji b. WP, b. inspektor lekarski, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25, emeryt; zm. 26 IV 1852 w domu przy ul. Jerozolimskiej nr 1582D w Warszawie przeżywszy lat 86, eksp. 29 IV 1852 na cm. Ew., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1442. Ignacy BRZOSKA (1846)
  zm. 16 XII 1846 w domu przy rogu ul. Solnej i Leszno w Warszawie przeżywszy lat 3, eksp. 18 XII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1443. Adam hr. BRZOSTOWSKI (1826)
  wicereferendarz Rady Stanu, młodzieniec pełen najpiękniejszych nadziei, rzadkich przymiotów serca, talentów i nauk; zm. VI 1826 w Warszawie w wieku 23 lat, eksp. 7 VI 1826 do grobu rodzinnego w dobrach Czarnożyły w Kaliskiem, zostawił rodziców
 1444. Agnieszka z Brzostowskich PIEKUTOWSKA (1v. Laskowska) (1847)
  żona Stanisława Piekutowskiego, b. komisarza administracyjnego m. Warszawy, a teraz emeryta; zm. 17 V 1847 przeżywszy lat 56, wypr. 19 V 1847 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1445. Edward hr. BRZOSTOWSKI (1831)
  ciężko raniony w bitwie pod Ciechanowcem; zm. 30 VIII 1831 w Warszawie
 1446. Karol hr. BRZOSTOWSKI (1854)
  właściciel dóbr ziemskich w gub. augustowskiej; dla poratowania zdrowia udał się do Paryża, gdzie zm. 1854, nab. żał. 7 XI 1854 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 1447. Michał hr. BRZOSTOWSKI (1852)
  b. ppłk b. wojsk Księstwa Warszawskiego, za pruskich czasów słynął jako król młodzieży w Warszawie w orszaku ks. Józefa Poniatowskirgo, syn Aleksandra, kasztelana mazowieckiego, a przez babkę swoją Ogińską, wojewodziankę trocką, prawnuk i w dalszym pokoleniu sukcesor ostatniego ks. Wiśniowieckiego, wojewody wileńskiego, hetmana wlk. litewskiego, a później kanclerza Wlk. Ks. Litewskiego, zmarłego 1744, pozostawił wdowę Konstancję z hr. Krasickich, wnuczkę stryjeczną wiekopomnej sławy poety, oraz dwie córki: Malwinę ks. Sapieżynę, wdowę, oraz Anielę hr. Krasicką; zm. 4 VIII 1852 w dobrach swoich Białozórce na Wołyniu w 71 roku życia
 1448. Paweł BRZOSTOWSKI (1828)
  ksiądz, prałat wileński, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, dawniej referendarz Wlk. Ks. Litewskiego; zm. 17 XI 1827 w dobrach swoich pod Wilnem przeżywszy użytecznie i przykładnie lat blisko 90
 1449. Aleksander BRZOWSKI (1858)
  uczeń szkoły dramatycznej, syn kompozytora-artysty; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 17 I 1858 w 17 wiośnie życia, wypr. 19 I 1858 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 1450. Anna z Brzozowskich MIKORSKA (1851)
  dziedziczka dóbr Żdżarowa w pow. łowickim; zm. 29 VI 1851 przeżywszy lat 40, eksp. 1 VII 1851 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z trzema córkami
 1451. Antoni BRZOZOWSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy, protektor Arcybractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu; opatrzony św. sakramentami zm. 18 II 1855 w wieku lat 80, eksp. 21 II 1855 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 1452. Eleonora BRZOZOWSKA (1852)
  córka rejenta okręgu warszawskiego; zm. 1852
 1453. Emilia z Brzozowskich JANICKA (1849)
  odebrała nauki w Instytucie Rządowym Wychowania Panien; ur. 12 I 1812, zm. 20 VII 1849, eksp. 25 VII 1849 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. miejscowy, nab. żał. 28 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. mąż i wychowanka
 1454. Ewa ANDRYSOWA (1829)
  dawniej akuszerka; zm. 27 III 1829 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, rok wcześniej skończyła lat 100
 1455. Ewaryst BRZOZOWSKI (1852)
  syn rejenta okręgu warszawskiego; zm. 1852
 1456. Feliks BRZOZOWSKI (1855)
  niegdyś urzędnik, później obywatel ziemski; zm. 15 II 1855 w m. Latowiczu, pow. stanisławowskim, w wieku lat 70, eksp. i pog. 18 II 1855 na cm. miejscowym, zapr. pozostała familia
 1457. Jakub BRZOZOWSKI (1856)
  radca kolegialny, b. asesor Najwyższej Izby Obrachunkowej, emeryt; zm. 8 XI 1856 przeżywszy lat 65, eksp. 10 XI 1856 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 XI 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały brat z familią
 1458. Jakub BRZOZOWSKI (1860)
  nab. żał. 11 VIII 1860 w kośc. na Mokotowie w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1459. Jan Kanty BRZOZOWSKI (1852)
  b. urzędnik Magistratu m. Kielce; zm. 17 VII 1852
 1460. Jan BRZOZOWSKI (1858)
  ksiądz, proboszcz parafii Winna; zm. 21 V 1858 w dekanacie bialskim, pozostawił w nieutulonym żalu krewnych i przyjaciół
 1461. Joanna z Brzozowskich BROCHNOCKA (1852)
  żona towarzysza sztuki drukarskiej, siostra Bractwa św. Rocha i Bractwa Opatrzności Bożej; zm. 28 VII 1852 w domu nr 1512 przy ul. Złotej w Warszawie przeżywszy lat 51, eksp. 30 VII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1462. Justyna z Brzozowskich DOBROWOLSKA (1838)
  żona b. lekarza b. WP; zm. 5 IX 1838 w domu nr 1335 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie, eksp. 7 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1463. Józef BRZOZOWSKI (1838)
  przez długi czas nauczyciel i rządca w szkołach publicznych; zm. 1 I 1838 w Płocku przeżywszy lat 80
 1464. Józefa z Brzozowskich CICHOCKA (1853)
  wdowa po gen. b. WP, bogobojna i dobroczynna, jej rodzinne m. Płock było główną widownią jej działania; zm. 22 II 1853 w Warszawie o godzinie piątej wieczorem, eksp. 24 II 1853 do grobu familijnego w Płocku, nab. żał. 2 III 1853 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1465. Kassylda z Brzozowskich CZARTKOWSKA (1852)
  obywatelka; zm. VIII 1852, żyła lat 82, nab. żał. 2 IX 1852 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. brat i siostra
 1466. Katarzyna z Brzozowskich KUBIŃSKA (1v. Rubieszewska) (1849)
  zm. 22 XI 1849, wypr. 25 XI 1849 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 XII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. mąż i córki
 1467. Katarzyna z Brzozowskich NIEMIROWSKA (1851)
  zm. XII 1851 w wieku lat 90, eksp. 18 XII 1851 z kośc. popaulińskiego św. Ducha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 1468. Konstanty BRZOZOWSKI (1852)
  syn rejenta okręgu warszawskiego; zm. 1852
 1469. Kunegunda z Brzozowskich hr. OSTROWSKA (1822)
  wojewodzina, wdowa po prezesie Senatu Król. Pol.; zm. 27 XII 1822 w Warszawie w swoim pałacu przy ul. Miodowej, tu wystawienie zwłok, eksp. 29 XII 1822 do kośc. Kapucynów, gdzie wielkie nab. żał. dnia następnego
 1470. Leon BRZOZOWSKI (1848)
  adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Król. Pol.; zm. 17 V 1848 w domu nr 1764 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 19 V 1848 na cm. Powązkowski, zapr. troje małoletnich dzieci
 1471. Magdalena z Brzozowskich KRUSZYŃSKA (1843)
  żona urzędnika Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych; zm. III 1843 w domu nr 1581 przy ul. Brackiej w Warszawie przeżywszy lat 34, eksp. 15 III 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 1472. Maria BRZOZOWSKA (1854)
  córka Ludwika i Antoniny z Gawrońskich Brzozowskich; zm. 8 VIII 1854, liczyła zaledwie rok i miesięcy cztery wieku
 1473. Marianna BRZOZOWSKA (1854)
  panna, siostra Bractwa Serca NMP i Miłosierdzia; zm. 28 VII 1854 przeżywszy lat 102
 1474. Marianna z Brzozowskich PIOTROWSKA (1856)
  opatrzona św. sakramentami zm. 26 XI 1856 przeżywszy lat 84, eksp. 29 XI 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, dzieci, wnuki i prawnuki
 1475. Piotr BRZOZOWSKI (1835)
  prezes trybunału cywilnego woj. mazowieckiego, właściciel dóbr, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 20 III 1835 w Warszawie zamordowany we własnym mieszkaniu w pałacu Karasia przy Krakowskim Przedm., eksp. 23 III 1835 do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał., poch. tegoż dnia na miejscowym cm., zostawił żonę i dzieci
 1476. Piotr BRZOZOWSKI (1841)
  zm. 4 I 1841 w dobrach swoich dziedzicznych Brzozowie gub. płockiej, nab. żał. 5 III 1841 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie
 1477. Stanisław BRZOZOWSKI (1860)
  opatrzony św. sakramentami zm. 26 III 1860 w 80 roku życia, eksp. 28 III 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali po nim synowie, córki i wnuki
 1478. Teofila z Brzozowskich SŁUŻEWSKA (1850)
  zm. 23 IX 1850 we wsi Zakrzówku leżącej na prawym brzegu Wisły
 1479. Tomasz BRZOZOWSKI (1821)
  obywatel Warszawy, właściciel domu przy ul. Nalewki; zm. X 1821, poch. 27 X 1821
 1480. Wiktoria BRZOZOWSKA (1857)
  córka Seweryna Brzozowskiego, dziedzica dóbr Kośmin w pow. warszawskim, i Kazimiery ze Słupeckich; po długiej i ciężkiej słabości zm. 9 III 1857 w Warszawie w wieku lat 14, zwłoki jej przewieziono do Worowa pod m. Grójcem, gdzie nab. żał. 13 III 1857, poch. tamże w grobie familijnym obok swej matki zgasłej przed rokiem
 1481. Wincenty BRZOZOWSKI (1837)
  rodem ze wsi Brzozowo obw. łomżyńskiego, marszałek dworu hr. Starzyńskiego; zm. 13 II 1837, zawiadamiają przyjaciele
 1482. Włodzimierz BRZOZOWSKI (1856)
  zm. 13(25) VII 1856 w dobrach swoich Popieluchy w pow. olgopolskim, jego przedwczesny zgon opłakują liczni przyjaciele
 1483. Zofia BRZOZOWSKA (1857)
  zm. 16 XI 1857 w domu nr 778 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, wypr. 18 XI 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w smutku rodzice
 1484. Marianna z Brzuchnalskich MARWIL (MARWILL) (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 I 1861 w wieku lat 58, eksp. 17 I 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka J. Dementiew i wnuczka
 1485. Apolonia z Brzuskich MENSZYKOW (1861)
  żona urzędnika z biura sztabu generalnego, opatrzona św. sakramentami zm. 10 X 1861 w domu nr 397 na przedmieściu Pradze przeżywszy lat 47, eksp. 13 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z czternastką dzieci
 1486. Bogumił BRÜHL (1854)
  asesor kolegialny, kawaler Orderu św. Anny III kl., naczelny lekarz szpitala wojskowego w Łomży; po długiej słabości zm. 15 IX 1854 przeżywszy lat 36, eksp. 17 IX 1854 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona familia
 1487. August BRYKNER (1837)
  ur. w mieście Kamienne Murawy w Galicji, pierwsze lata młodości poświęcił zawodowi wojskowemu, przez 26 lat dozorujący w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie; zm. 31 VIII 1837 przeżywszy lat blisko 100, zostawił żonę i syna
 1488. Barbara z Bukrzewskich JODKO (1848)
  wdowa po ppłk. inżynierów b. Wojsk Polskich; zm. 25 IX 1848 w domu nr 398 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 71, eksp. 27 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 1489. Karolina z hr. Bubna-Littitz ks. SUŁKOWSKA (1831)
  ordynatowa, wdowa po Antonim Sułkowskim, niegdyś wojewodzie kaliskim; zm. 7 I 1831 w wieku lat 72; inf. z Rydzyny
 1490. Aniela BUCHALET (1855)
  po ciężkiej i długiej słabości zm. 21 V 1855 w kwiecie wieku, eksp. 23 V 1855 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i siostry
 1491. Apolonia z Buchaletów MANSZ (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 VI 1859 w wieku lat 32, wypr. 1 VII 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostałe małoletnie dzieci wraz z familią
 1492. Maria z Bucholców ANTONOWSKA (1860)
  żona dymisjonowanego oficera wojsk cesarsko-rosyjskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 21 IX 1860 przeżywszy lat 28, eksp. 23 IX 1860 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 1493. Józef BUCHALSKI (1849)
  zm. 1 V 1849 w Warszawie licząc wieku lat 19, poch. 3 V 1849 na cm. Powązkowskim
 1494. Emilia z Buchartowskich MIERZEJEWSKA (1853)
  żona urzędnika Drogi Żelaznej; zm. 19 IV 1853 w domu nr 1443 przy ul. Wielkiej w Warszawie, wypr. 21 IV 1853 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1495. Anna z Bucholców WITKOWSKA (1v. Rygier) (1861)
  zm. 8 II 1861 w domu własnym przy ul. Leszno nr 684 w Warszawie, eksp. 10 II 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1496. Fryderyk BUCHOLC (BUCHHOLTZ) (1837)
  obywatel Warszawy, utrzymujący fabrykę fortepianów w domu przy ul. Mazowieckiej nr 1352; zm. 15 V 1837 w tymże domu, eksp. 17 V 1837 na cm. Ew., zapr. żona wraz z dziećmi
 1497. Ignacy BUCHOWIECKI (1857)
  powszechnie szanowany, jeden z najstarszych obywateli pow. łukowskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 25 VIII 1857 w dobrach swych dziedzicznych Sarnowie przeżywszy lat 74, nab. żał. 31 VIII 1857 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie
 1498. Józefat BUCHOWIECKI (1853)
  b. radca wojewódzki, dziedzic Kołczyna w pow. bialskim; zm. 20 III 1853 w 72 roku życia w Warszawie, eksp. 22 III 1853 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina w swoim i nieobecnych imieniu
 1499. Kazimierz BUCHOWSKI (1842)
  prof. matematyki, dawniej wojskowy, później nauczyciel w gimnazjum sejneńskim, autor m.in. dzieła "Początki wyższej analizy"; zm. I 1842 w Poznaniu mając lat 56
 1500. Rozalia z Buchowskich KRASUSKA (1861)
  żona urzędnika, po długiej i ciężkiej słabości zm. 15 VIII 1861, eksp. 17 VIII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1501. Teofil BUCHOWSKI (1854)
  kasjer Banku Polskiego, wzorowy mąż, ojciec i urzędnik; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 IX 1854 w domu nr 1314 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 17 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. pogrążona w głębokim smutku żona wraz z czworgiem dzieci i siostra zmarłego
 1502. Zofia BUCHOWSKA (1858)
  córka po zmarłym Teofilu Buchowskim, kasjerze Banku Polskiego, i Marianny z Komierowskich Buchowskiej; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 11 X 1858 w wieku lat 18, eksp. 14 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. matka wraz z rodzeństwem; nab. żał. 16 X 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. stroskana matka wraz z rodzeństwem
 1503. Maria z Buchwiserów SCHMITTER (1848)
  zm. IX 1848 w domu własnym nr 274 przy ul. Freta w Warszawie w wieku lat 65, eksp. 17 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1504. Judyta JAKUBOWICZOWA (1829)
  jedna z najmajętniejszych starozakonnych warszawskich, wspierała znaczną liczbę nieszczęśliwych wszelkich wyznań; zm. 12 V 1829 po przeżyciu blisko 90 lat
 1505. Murza Jan BUCZACKI h. Tarak (1857)
  syn możnych rodziców Selima i Felicjany z Bielaków, których starożytna nazwa tak zaszczytnie znana i szanowana w Bialskiem, wnuk niegdy posła ziemi bialskiej, pobierał nauki w Lublinie i w Warszawie, osiadł następnie w majątku dziedzicznym Wólce Kościeniewieckiej pod Białą, tłumaczył Koran, pozostawił brata; zm. IX 1857 w 26 roku życia, poch. 18 IX 1857 na cm. Mahometańskim za rogatkami Wolskimi w Warszawie
 1506. Jan BUCZALSKI (1848)
  zm. VII 1848 przeżywszy lat 29, przepr. 5 VII 1848 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski
 1507. Adeodat BUCZKIEWICZ (1853)
  ksiądz, augustianin z klasztoru ciechanowskiego, b. po dwakroć prowincjał; zm. 23 IV 1852 w wieku życia 62 lat i po 38 latach kapłaństwa
 1508. Zofia Teresa z Buczkowskich REHBINDER (1852)
  małżonka płk. Reinholda Rehbindera; zm. 4 I 1852 w Rydze
 1509. Kazimierz BUCZWIŃSKI (1852)
  obywatel m. Warszawy, chirurg I kl., przeszło 20 lat mieszkał przy ul. Nowy Świat; zm. 15 XII 1852 w 42 roku życia, wypr. 17 XII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pozostała żona z pięciorgiem drobnych dzieci
 1510. Amelia z Buczyńskich MIESZKOWSKA (1848)
  wdowa po obywatelu gub. płockiej; zm. 2 XI 1848 w domu nr 794C przy ul. Elektoralnej w Warszawie w wieku lat 33, wypr. 5 XI 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała ciotka w imieniu swoim i nieobecnych rodziców
 1511. Antonina z Buczyńskich USTRZYCKA (1823)
  żona sędziego apelacyjnego, pełna cnót religijnych i obywatelskich; zm. 7 X 1823, zawiadamia mąż
 1512. Jakub BUCZYŃSKI (1848)
  sekretarz kolegialny, pomocnik naczelnika stołu w biurze Komisji Kwaterniczej m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. katedralnym św. Jana; zm. 10 VI 1848, eksp. 13 VI 1848 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona z dwojgiem małoletnich dzieci
 1513. Julia z Buczyńskich de TYLLI (1855)
  wdowa po Tomaszu de Tyllim, właścicielu dóbr ziemskich; zm. 1 I 1855 przeżywszy lat 79, eksp. 3 I 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały brat
 1514. Józef BUCZYŃSKI (1853)
  syn Antoniego, dr med., b. lekarz dywizji b. WP, następnie emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 7 V 1853 przeżywszy lat 66, eksp. 9 V 1853 z kośc. grekounickiego Bazylianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn w imieniu własnym i nieobecnego brata swego
 1515. Kacper BUCZYŃSKI (1834)
  patron trybunału woj. mazowieckiego; zm. 27 VIII 1834 w domu nr 16 przy ul. Świętojańskiej w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 1516. Kacper BUCZYŃSKI (1849)
  zm. XI 1849 licząc lat 34
 1517. Marianna BUCZYŃSKA (1849)
  panna; zm. 2 III 1849 w domu nr 395 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 19 roku życia, przepr. 5 III 1849 na cm. Powązkowski, zapr. siostra
 1518. Maurycy BUCZYŃSKI (1857)
  b. uczeń gimnazjum gub. warszawskiego, jedyny syn wdowy po Jakubie Buczyńskim, b. urzędniku komisji kwaterniczej; zm. V 1857 w 19 roku życia, eksp. 28 V 1857 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, osierocił matkę i siostrę
 1519. Rozalia BUCZYŃSKA (1853)
  pozostawała w obowiązkach w jednym domu przez lat dwanaście, tercjarka, należała do kilku bractw pobożnych, dobroczynnością swoją zasłużyła na pośmiertne wspomnienie; zm. na przeł. VI i VII 1853 w 57 roku życia swego, poch. 2 VII 1853
 1520. Tekla z Buczyńskich ROSENBERG (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. 2 XI 1845 w wieku lat 56, eksp. 4 XI 1845 z kośc. Dominikanów, zapr. mąż z dziećmi
 1521. Wirginia z baronów Budbergów OKUNEW (1847)
  małżonka gen.-lejt., czł. Rady Administracyjnej Król. Pol., kuratora okręgu naukowego warszawskiego; zm. VII 1847 w Dreźnie, pozostawiła małżonka i troje dzieci
 1522. Bolesław BUDNY (1855)
  urzędnik intendentury armii środkowej, syn zmarłego Stanisława Budnego, naczelnika kancelarii w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 1855 w 26 roku życia; inf. z Żytomierza
 1523. Józef BUDNY (1841)
  ksiądz, kapucyn Demetry, proboszcz parafii Kiernozia, znany z wymowy kazalnej; zm. 28 X 1841 po 51 latach życia w kapłaństwie
 1524. Stanisław BUDNY (1853)
  radca dworu, urzędnik do szczególnych poruczeń przy dyrektorze głównym Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, p.o. naczelnika kancelarii ogólnej tejże Komisji, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15, po ukończeniu gimnazjum białostockiego ukończył Uniw. Wileński, gdzie otrzymał stopień mgr. prawa i poświęcił się służbie rządowej, przełożył na język polski buchalterię de Lagrange 1818; zm. 18 XI 1853 w 58 roku życia, eksp. 20 XI 1853 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z synami
 1525. Eufrozyna BUDRYK (1860)
  panna, córka dziedzica dóbr w pow. rosieńskim; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 II 1860 w kwiecie wieku - mjąc zaledwie 20 lat - w Warszawie (gdzie przybyła dla odwiedzenia siostry), nab. żał. 8 II 1860 w kośc. św. Krzyża, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, w nieobecności rodziców zapr. pogrążeni w smutku siostra i szwagier
 1526. Antoni BUDZISZEWSKI (1848)
  dziedzic dóbr ziemskich w gub. augustowskiej; zm. 7 V 1848, nab. żał. 13 V 1848 w kośc. paraf. św. Krzyża w Warszawie
 1527. Franciszek BUDZISZEWSKI (1854)
  b. sędzia trybunału w Siedlcach; po sześcioletniej chorobie zm. 17 VII 1854 w m. Płocku, wiadomość tę udziela się dla znajomych, przyjaciół i kolegów zmarłego
 1528. Ignacy BUDZISZEWSKI (1852)
  człowiek, którego rozum ogarniał wszystkie stosunki i powinności życia, mąż, ojciec, przyjaciel i sąsiad, jaśniał przykładem cnót domowych w rodzinnym kole; zm. 1851, okrył żałobą wieś Łętownica w pow. ostrołęckim
 1529. Józefa z Budziszewskich KRAJEWSKA (1860)
  zm. 4 V 1860 we wsi Dębsku w pow. mławskim przeżywszy lat 74, zgon tej zacnej matrony opłakują syn, córki i wnuczki
 1530. Karol BUDZISZEWSKI (1847)
  dziedzic dóbr Wizna; zm. 31 X 1847
 1531. Michał BUDZISZEWSKI (1855)
  dziedzic dóbr Pniewa; po krótkiej chorobie zm. 14 VI 1855 przeżywszy lat 32, zostawił rodzinę
 1532. Michał BUDZISZEWSKI (1858)
  emeryt, b. naczelnik archiwum w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, ozdobiony Orderem św. Anny i Orderem św. Stanisława III kl. oraz Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, obywatel ziemski; po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 VIII 1858 we wsi Chruśle w pow. łowickim w 63 roku życia, wypr. 29 VIII 1858 do kośc. paraf. w Słubicy, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog., osierocił żonę, siostrę i brata
 1533. Stefan BUDZISZEWSKI (1857)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 6 IV 1857 w 33 roku życia, wypr. 8 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1534. Grzegorz BUDZIŁOWICZ (1855)
  sekretarz gubernialny, urzędnik w Najwyższej Izbie Obrachunkowej; zm. 12 IV 1855 w domu nr 389 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 47, eksp. 14 IV 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z trojgiem dzieci
 1535. Natalia BUDZIŁOWICZ (1860)
  panna, córka nauczyciela szkół realnych; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 28 VI 1860 w domu nr 2374 przy ul. Dzielnej w Warszawie mając lat 16, wypr. 30 VI 1860 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1536. Wiktoria BUDZIŃSKA (1845)
  córka obywatela z Łabuń pow. hrubieszowskiego; zm. 4 IV 1845 w 19 roku życia, zostawiła rodziców i narzeczonego
 1537. Aleksandra Antonina z Budzyńskich PION (1850)
  żona b. dyrektora baletu sceny warszawskiej Maurice Pion; zm. 3 IX 1850, eksp. 5 IX 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. córka w nieobecności ojca i braci, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 1538. Emilia z Bobów BUDZYŃSKA (1838)
  zm. 2 II 1838 mając lat 20, eksp. 4 II 1838 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. ojciec wraz z córkami
 1539. Ignacy BUDZYŃSKI (1849)
  b. podkomorzy pow. żytomierskiego, dziedzic dóbr Wyszczykusy i Michałówka w gub. wołyńskiej; zm. 1848 lub 1849
 1540. Józefata z Budzyńskich RESCHIEF (1860)
  żona emeryta, komisarza leśnego przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. XII 1860, wypr. 7 XII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostały mąż wraz z dziećmi
 1541. Paweł BUDZYŃSKI (1859)
  ksiądz, prałat katedry kamienieckiej i administrator tejże diecezji, rektor seminarium w Kamieńcu, kanonik gremialny, proboszcz kilku parafii; zm 21 XI (3 XII) 1858 w Kamieńcu Podolskim przeżywszy lat 69
 1542. Wojciech BUDZYŃSKI (1848)
  ksiądz, b. kanonik sandomierski, pleban w m. Żarnowie dekanacie koneckim; ur. 1780, służbę ołtarza pełnił od 1803, zm. 1848
 1543. Karolina BUHR (1844)
  panna; zm. IV 1844 w domu nr 1066 w Warszawie w 20 roku życia, poch. 6 IV 1844
 1544. Antoni BUJALSKI (1853)
  prowizor farmacji, dobry syn i brat, prawdziwy przyjaciel i kolega; po kilkumiesięcznej słabości zm. 11 VII 1853 w m. Kalwarii, gub. augustowskiej, w 27 wiośnie swego życia
 1545. Franciszek BUJALSKI (1823)
  ksiądz, przez blisko 90 lat prebendarz kośc. św. Fabiana w Kowalu w obw. kujawskim; zm. 14 X 1823 tamże przeżywszy lat 114
 1546. Maria BUJALSKA (1853)
  córka rzeczywistego radcy stanu Bujalskiego; zm. 13(25) VII 1853; inf. z "Gazety Petersburskiej"
 1547. Maria z Bujalskich CHROSTOWSKA (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 X 1861 przeżywszy lat 32, eksp. 15 X 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1548. Ignacy BUJEWICZ (1857)
  syn Rozalii z Wyżliczyńskich Bujewicz; coroczne nab. żał. 11 II 1857 w kośc. Trynitarzy na Solcu w Warszawie
 1549. Zofia z Bujnów JAWORNICKA (1830)
  małżonka dziedzica Bronowic i marszałka pow. kozienickiego; zm. 6 VI 1830, zostawiła męża i dzieci
 1550. Florian BUJNO (1826)
  ksiądz, kanonik metropolitalny warszawski, scholastyk kijowski, deputat na Trybunał Koronny, sędzia metropolitalny; zm. 29 I 1826 w 74 roku życia, nab. żał. i pog. 31 I 1826 w Warszawie
 1551. Hilaria z Bujnów SOBIESKA (1830)
  miecznikowa liwska, niegdyś dom jej w Strachówce był otwarty dla sąsiadów i licznych przyjaciół; zm. VII 1830, doczekała lat późnych, poch. 26 VII 1830 w Warszawie
 1552. Maciej BUJNOWSKI (1852)
  b. nauczyciel prywatny; zm. I 1852 w parafii św. Aleksandra w Warszawie, człowiek ten doczekał się 101 lat wieku
 1553. Seweryn BUKAR (1853)
  sędziwy obywatel gub. podolskiej, b. kpt. artylerii, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 1853 w Ławrynowcach
 1554. Eleonora Joanna z Bukowieckich ŻYCHLIŃSKA (1829)
  obywatelka, wdowa od lat 26; zm. 21 I 1829 we wsi Buszków w obw. konińskim licząc lat 78, poch. w kośc. w Żychlinie, zostawiła dzieci
 1555. Benedykt BUKOWSKI (1851)
  b. burmistrz m. Wyszkowa; zm. IV 1851 w domu nr 2966-67 przy ul. Solec w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 15 IV 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i familią
 1556. Józef BUKOWSKI (1858)
  b. prezydent sądu powiatowego, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. 19 I 1858 w majątku swym Mieduszanach w pow. święciańskim
 1557. Konstanty BUKOWSKI (1854)
  b. urzędnik administracyjny; opatrzony św. sakramentami zm. 22 X 1854, eksp. 24 X 1854 ze szpitala św. Rocha w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 1558. Stanisław BUKOWSKI (1859)
  radca dworu, referent Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 5 X 1859 przeżywszy lat 64, eksp. 8 X 1859 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 X 1859 w tymże kośc., zapr. pogrążona w nieutulonym żalu pozostała żona wraz z córkami i zięciem
 1559. Tekla z Bukowskich STANISZEWSKA (1856)
  wdowa, obywatelka; zm. II 1856
 1560. Antoni BUXAKOWSKI (1858)
  malarz pokojowy; zm. IX 1858 w Warszawie
 1561. Henryk BUKSICKI (1858)
  dr med.; zm. 9 VIII 1858 w 28 roku życia, eksp. 11 VIII 1858 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VIII 1858 w kapl. Reformatów, zapr. rodzice
 1562. Stanisław BULIŃSKI (1857)
  artysta dramatyczny teatrów warszawskich, czł. Archikonfraterni Literackiej; opatrzony św. sakramentami zm. 14 XII 1857 przeżywszy lat 45, eksp. 16 XII 1857 z kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka
 1563. Władysław BULIŃSKI (1857)
  b. obywatel ziemski; po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 I 1857 przeżywszy lat 70, wypr. 24 I 1857 z kapl. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 I 1857 w kośc. Reformatów, zapr. siostra i siostrzenica
 1564. Zuzanna z Bongartów LOTTICHOWA (1830)
  zm. 11 XI 1830 w domu nr 452 na Krakowskim Przedm. w Warszawie w 74 roku życia, eksp. 13 XI 1830 do grobu kośc. św. Aleksandra, egzekwie 15 XI 1830 w tymże kośc., zapr. synowie
 1565. Barbara BUOLL (1835)
  zm. X 1835 w domu nr 2782B przy ul. Aleksandria w Warszawie przeżywszy dopiero lat 14, eksp. 16 X 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1566. Fryderyk Ulryk BUOLL (1842)
  obywatel Warszawy, cukiernik; zm. 25 V 1842 w domu nr 1256 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 28 V 1842 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z dziećmi
 1567. Jan BUOLL (1849)
  syn obywatela m. Warszawy; zm. 10 VI 1849 w wieku lat 24, eksp. dnia następnego z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Ref., zapr. familia
 1568. Rozalia z Buollów (Boullów Brullów) STANISZEWSKA (1861)
  żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 14 II 1861 w wieku lat 27, wypr. 17 II 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski; nab. żał. 26 IV 1861 w kośc. Kapucynów; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przen. zwłok do grobu familijnego 1 VII 1861; w dniu imienin nab. żał. 4 IX 1861 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. - zapr. pogrążeni w żalu mąż, syn i matka
 1569. Joanna z Burchackich ŚWIDERSKA (1848)
  szanownych cnót pani: zm. 26 I 1848 we wsi Horoszkowie pow. taraszczańskim, gub. kijowskiej, przeżywszy lat 90
 1570. Natalia MAXIMOWICZ (1854)
  żona asesora kolegialnego; w przejeździe z Petersburga, czasowo pod nr. 625 w Warszawie zamieszkała, zm. VII 1854 licząc lat 52
 1571. Ludwika ROBERT z d. Burgat (1858)
  wdowa rodem ze Szwajcarii; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 XI 1858 licząc lat 70, wypr. 24 XI 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 1572. Marianna z Burghardtów SCHÜSSLER (1847)
  zm. II 1847 w wieku lat 60, eksp. 1 III 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn z familią
 1573. Marianna z Bourjanów GAJEWSKA (1844)
  zm. IV 1844 w domu nr 1505E przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 9 IV 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż w raz z pięciorgiem dzieci
 1574. Dorota z Burrichów TEUFEL (1850)
  zm. 20 III 1850 w wieku lat 71, wypr. 22 III 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci
 1575. Czesława BURLAKOWSKA (1852)
  zm. 8 VIII 1852 w domu nr 369 przy ul. Bednarskiej w Warszawie w wieku lat 14, wypr. 10 VIII 1852, zapr. matka
 1576. Ludwik BURSIEWICZ (1852)
  zm. 17 IX 1852 w domu nr 3087 przy ul. Wolskiej w Warszawie przeżywszy lat 54, eksp. 19 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1577. Aleksander BURSKI (1842)
  sekretarz w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 10 X 1842 w 26 roku życia, eksp. 12 X 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z dziećmi
 1578. Józef BURSKI (1835)
  urzędnik biura Komisji Kwaterniczej m.st. Warszawy; zm. 1 III 1835 w 37 roku życia, eksp. 3 III 1835 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka i żona z synem
 1579. Marianna z Burskich MOGIELNICKA (MOGILNICKA) (1835)
  żona sędziego Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 28 VI 1835, eksp. 30 VI 1835 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1580. Zuzanna z Burskich BALDOWA (1824)
  obywatelka Warszawy, wdowa, była wsparciem nieszczęśliwych; zm. 6 V 1824, żyła lat 62
 1581. BURZALSKI (1844)
  nauczyciel w m. Częstochowie; nab. żał. 6 V 1844 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. uczeń, dziś duchowny
 1582. Adam Prosper BURZYŃSKI (1830)
  ksiądz, biskup sandomierski, senator Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 8 IX 1830 w wieku blisko 80 lat
 1583. Ignacy BURZYŃSKI (1852)
  cały prawie wiek swój przebył w jednej rodzinie, w jednej miejscowości: laufer przy dworze Antoniego Masłowskiego, wojskiego, dziedzica Chorzenic, następnie strzelec u brata jego Hipolita Masłowskiego, cześnika ziemi wieluńskiej, na koniec pozostawał u wnuczki tegoż Faustyny Pstrokońskiej, utrzymywał, że był bliskim krewnym znakomitego misjonarza w Egipcie, następnie biskupa diecezji sandomierskiej Prospera Burzyńskiego, co dzień modlił się, lecz nie za swoich dobroczyńców, a za tego, który sfabrykował ogromną filiżankę, z której kawę pijał; zm. 1851 w Chorzenicach, pow. piotrkowskim, w 92 roku życia
 1584. Jan BURZYŃSKI (1854)
  urzędnik warszawskiej komory składowej; zm. II 1854
 1585. Józef BURZYŃSKI (1846)
  burmistrz m. Międzyrzeca, wdowiec; zm. 13 VII 1846 w wieku lat 56, pozostawił dwoje dzieci, izraelici przejęci wdzięcznością i szacunkiem odprawili w bożnicy nab. żał. za jego duszę
 1586. Kazimierz BURZYŃSKI (1849)
  dozorca policyjny; zm. 1849
 1587. Tekla z Burzyńskich HEJZEROWA (1833)
  zm. V 1833 w domu nr 1256 przy ul. Nowy Świat w Warszawie mając lat 68, eksp. 18 V 1833 na cm. Świętokrzyski, zapr. dzieci
 1588. Zofia BURZYŃSKA (1845)
  zm. 29 IX 1845 przeżywszy lat 12, eksp. 1 X 1845 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1589. Jan BURLAKOWSKI (1852)
  sekretarz gubernialny, adiunkt policji wykonawczej cyrkułu IX m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 VI 1852 przeżywszy lat 45, wypr. 16 VI 1852 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z czworgiem dzieci
 1590. Katarzyna z Buszczyńskich BOŃKOWSKA (1857)
  żona właściciela dóbr w gub. wołyńskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 6 VII 1857, eksp. 9 VII 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, w nieobecności męża zmarłej zapr. nieutulona w żalu córka wraz z familią
 1591. Felicja Ewa z Budkiewiczów JANCZEWSKA (1844)
  małżonka urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, prof. w Marymoncie; zm. 1 I 1844 w domu przy ul. Freta nr 255 w Warszawie w 35 roku życia, odpr. 3 I 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dziewięciorgiem nieletnich dzieci i brat
 1592. Konstancja z Budkiewiczów PODWIERBNA (1853)
  żona radcy kolegialnego; opatrzona św. sakramentami zm. 24 VIII 1853 przeżywszy lat 46, wypr. 26 VIII 1853 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w smutku syn i córka w nieobecności ojca
 1593. Leon Władysław BUTKIEWICZ (1852)
  por. pułku muromskiego piechoty, ozdobiony Orderem św. Anny i Medalem Wojskowym; zm. 23 IV 1852 w m. Radomiu ukończywszy zaledwie lat 30, pozostawił żonę, z którą tylko rok i miesięcy pięć przeżył, niemniej synka w niemowlęctwie będącego
 1594. BUTL (1825)
  obywatel Warszawy, niegdyś oficer Gwardii Narodowej, ozdobiony Krzyżem Wojskowym; zm. XI 1825, poch. 9 XI 1825 na cm. Ew. w Warszawie
 1595. Antoni hr. BUTLER (1852)
  spokrewniony ze znakomitymi rodzinami, m.in. z domem Radziwiłłów; zm. bezdzietnie III 1852 w dobrach swoich Jartypory w pow. węgrowskim w 75 roku życia swego, pozostawił żonę, a z najbliższych krewnych siostrzeńca Aleksandra Kuczyńskiego, marszałka szlachty gub. warszawskiej, i siostrzenicę Józefę z Kuczyńskich Katerlę
 1596. Józefa z hr. Buttlerów KUCZYŃSKA (1854)
  wdowa po Leonie (Feliksie) Kuczyńskim, staroście ziemi drohickiej, cześniku podlaskim (zm. 1814), przeżyła dwóch swoich braci, Jana i Antoniego hr. Buttlerów, zmarłych bezpotomnie i była ostatnim szczepem tego znakomitego w kraju naszym rodu, pozostawiła jedynego syna Aleksandra Kuczyńskiego, prezesa Dyrekcji Wyścigów Konnych i szmbelana dworu JCKMości, oraz córkę Józefę Katerla; po półtrzecia roku trwającej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 lub 25 VIII 1854 w dobrach swoich dziedzicznych Korczewie w 74 lub 76 roku życia, eksp. 30 VIII 1854 do kośc. paraf. w Knychówku, gdzie poch. dnia następnego w grobie familijnym obok męża i wnucząt, pozostawiła dzieci i wnuków
 1597. Teodor BUTLER (1847)
  subiekt handlu; zm. 2 V 1847 w 51 roku życia, przepr. 4 V 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 1598. Bonifacy BUTNOWSKI (1851)
  radca honorowy, kasjer i egzekutor biura warszawskiego wojennego gen.-gubernatora; zm. 4 IX 1851 w domu przy ul. Waliców nr 1115, wypr. 6 IX 1851 na cm. Wolski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1599. Barbara BUTURLIN (1849)
  córka Sergiusza Buturlina, gen.-mjr. wojsk rosyjskich; zm. 8 I 1849 przeżywszy lat 9
 1600. Aniela BUXAKOWSKA (1852)
  nab. żał. 31 VIII 1852 w kośc. Dominikanów w Warszawie, zapr. pozostały mąż
 1601. Hieronim BUXAKOWSKI (1856)
  niegdyś urzędnik rządu gub. lubelskiego; nab. żał. i poświęcenie pomnika wystawionego w kośc. Kapucynów w Lublinie 30 VIII 1856
 1602. Antoni BUSZKO (1858)
  zm. 20 XII 1858 w wieku lat 68, wypr. 23 XII 1858 z kapl. kośc. Franciszkanów w Warszawie
 1603. Antonina z Bułakowskich GÓRSKA (1857)
  po ciężkiej słabości zm. 21 VI 1857, nab. żał. 23 VI 1857 w kośc. Bernardynów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w nieutulonym smutku dzieci
 1604. Franciszka BUŁAKOWSKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 23 VIII 1859, nab. żał. 25 VIII 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka, brat i siostry
 1605. Jan BUŁAKOWSKI (1848)
  kupiec m. Warszawy, mąż Zuzanny z Wojciechowskich Bułakowskiej; zm. 19 II 1848 przeżywszy lat 48, eksp. 22 II 1848 z kośc. katedralnego św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1606. Józefa z Bułakowskich DOMAŃSKA (1857)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 16 IV 1857 przeżywszy lat 29, eksp. 18 IV 1857 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony mąż
 1607. Katarzyna z Bułakowskich STANKIEWICZ (1852)
  zm. VIII 1852, poch. 27 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1608. Stefan BUŁAKOWSKI (1852)
  b. czł. orkiestry Teatru Wielkiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 1 IX 1852 w domu nr 129 przy ul. Piekarskiej w Warszawie przeżywszy lat 68, eksp. 3 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 1609. Walenty BUŁAKOWSKI (1841)
  nab. żał. 26 VIII 1841 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. bracia wraz z żoną zmarłego
 1610. Józef BUŁATOWICZ (1851)
  junkier w pułku ułanów; zm. 13 IV 1851 w m. Czugajewie w gub. charkowskiej w 20 roku życia, pozostawił matkę i rodzeństwo; inf. z Siedlisk
 1611. Teofila z Bułatowiczów MICHALCZEWSKA (1855)
  po krótkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 V 1855 w dobrach dziedzicznych Gośniewice w pow. warszawskim w 35 roku życia swego, przepr. 3 VI 1855 do kośc. paraf. w Warce, gdzie nazajutrz nab. żał., poch. tegoż dnia na cm. miejscowym paraf. w grobie familijnym Michalczewskich, pozostawiła w nieutulonym żalu męża i jedynego syna
 1612. Wincenty BUŁATOWICZ (1850)
  radca stanu; zm. 21 IX 1850 we wsi Siedliskach w pow. krasnostawskim, licząc lat 73, pozostawił żonę
 1613. Zofia z Bułatowiczów MASŁOWSKA (1855)
  żona płk. korpusu żandarmów; zm. 28 III 1855 przeżywszy lat 27, poch. 31 III 1855 w Lublinie, nab. żał. tegoż dnia w kośc. Kapucynów w tymże mieście, osierociła dzieci i dotknęła boleścią tak męża, jako i całą rodzinę oraz wszystkich przyjaciół i znajomych
 1614. Felicjan BUŁHARYN (1847)
  obywatel gub. augustowskiej, naddzierżawca ekonomii Sereje, właściciel dóbr ziemskich, syn płk. dawnych Wojsk Polskich Joachima i Marianny z Kujawskich Bułharynów; zm. 4 XII 1847 w 47 roku swego życia, poch. 10 XII 1847 w Serejach
 1615. Tadeusz BUŁHARYN (1859)
  słynny autor rosyjski, rzeczywisty radca stanu, prace jego były tłumaczone na język polski; zm. 1(13) IX 1859 w Dorpacie w 70 roku życia
 1616. Joachim BUŁHARYN (1853)
  kpt. b. Wojsk Polskich; zm. 18 III 1853 w dobrach Bułhakowsk pow. kalwaryjskiego
 1617. Tekla z Bychawców ARNOLDOWA (1839)
  żona b. oficera sztabu kwatermistrzostwa generalnego b. Wojska Polskiego; zm. 30 X 1839 w Miechowie, gdzie przybyła ze swym mężem przeznaczonym do budowy nowych dróg, poch. tamże
 1618. Barbara z Bychawskich KLIŃSKA (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; opatrzona św. sakramentami zm. 26 III 1861, eksp. 28 III 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż
 1619. Pelagia BYCHOWIEC (1840)
  zm. 21 XI 1840 w majętności swej siostry Dziekońskiej w Balli Wielkiej
 1620. Aleksander BYCHAWSKI (1859)
  urzędnik zarządu trzynastego okręgu komunikacji lądowych i wodnych; zm. 29 IX 1859 w wieku lat 54, wypr. 1 X 1859 z kapl. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia z synem zmarłego
 1621. Ewa z Byczkowskich MARKOWSKA (1859)
  zm. 1 VII 1859, eksp. 3 VII 1859 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 1622. Kazimierz BYCZKOWSKI (1846)
  kupiec, utrzymujący handel win i korzeni w domu dawniej Anthoneta nr 457 przy pl. Zamkowym w Warszawie; zm. 24 XII 1846 zamordowany przez swego parobka, pog. 27 XII 1846 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 1623. Agata z Byczyńskich JAROSZYŃSKA (1v. Wróblewska) (1861)
  ur. 1770, zm. 30 IV 1861, eksp. 2 V 1861 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki, wnuki i prawnuki
 1624. Barbara BYKOWSKA (1849)
  panna; zm. VI 1849 licząc lat 18, przepr. 14 VI 1849 na cm. Powązkowski w Warszawie
 1625. Elżbieta z Bykowskich RZĘTKOWSKA (1839)
  małżonka Józefa Rzętkowskiego, sędziego pokoju, właściciela dóbr ziemskich w gub. augustowskiej; zm. 26 X 1839 w Warszawie, gdzie przybyła na czas krótki, poch. w grobie familijnym w swych dobrach, zostawiła męża, dzieci i liczne rodzeństwo
 1626. Felicjana Barbara LENTZ (1855)
  wdowa po b. prof. b. Konserwatorium Muzycznego; opatrzona św. sakramentami zm. 28 II 1855 w wieku lat 65, eksp. 2 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 III 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 1627. Feliks JAXA BYKOWSKI (1855)
  b. szambelan dworu króla Stanisława Augusta, starzec powszechnie szanowany dla przymiotów duszy i serca; zm. 5 III 1855 we wsi Rudki, pow. rawskim, w 85 roku życia
 1628. Ignacy BYKOWSKI (1831)
  zm. 11 X 1831, eksp. 13 X 1831 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 1629. Ignacy BYKOWSKI (1851)
  b. właściciel dóbr ziemskich; zm. 16 I 1851 we Lwowie
 1630. Konstanty JAKSA BYKOWSKI (1855)
  mąż prawy, światły i pełen cnót obywatelskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 XII 1854 w dobrach dziedzicznych Woskrzenice w pow. bialskim przeżywszy lat 72, pozostawił małżonkę, Marię z Bukarów, z którą 30 lat przykładnego małżeńskiego pożycia przepędził
 1631. Stanisław BYKOWSKI (1852)
  zm. 4 XII 1852 w dobrach swoich wsi Bobrku w gub. radomskiej licząc lat 63, poch. obok grobu rodziców w parafii Jannica w gub. warszawskiej
 1632. Zofia z Bykowskich BORAKOWSKA (1857)
  żona mjr. b. Wojsk Polskich, córka Feliksa Jaxy Bykowskiego z Rudek, b. szambelana dworu króla Stanisława Augusta; zm. 29 XII 1856 w m. Piotrkowie
 1633. Karol BYSTRY (1861)
  b. inspektor szkoły powiatowej w Łęczycy, ostatnio emeryt, uprzednio prof. w szkole bialskiej 1822, autor kilku prac historycznych, po wyjściu ze służby przeniósł się do Warszawy; ur. 6 XI 1792 we wsi Grotowce w obwodzie bialskim w b. woj. podlaskim z ojca Józefa, który dla długoletnich wojskowych zasług miał sobie przez króla Stanisława Augusta tę wioskę wieczystym prawem nadaną, i z matki Krystyny z Zimowiczów, zm. 1 III 1861 w wieku lat 68, eksp. 4 III 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, wotywa w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika na cm. 26 VIII 1861, zapr. pozostała stroskana żona Antonina z Welinowiczów, z którą przeżył lat 45
 1634. Irena z Bystrzanowskich ZBIJEWSKA (1855)
  zm. 16 VIII 1855 w dobrach Siedliska w pow. olkuskim przeżywszy lat 27, pozostawiła małżonka i czworo dziatek
 1635. Kazimierz BYSTRZANOWSKI (1840)
  dziedzic dóbr Węgleszyn w obw. kieleckim; ur. 1764, zm. I 1840, poch. 16 I 1840
 1636. Jan Gwalbert BYSTRZYCKI (1835)
  ksiądz; zm. 13 VIII 1835 w kolegium pojezuickim w Warszawie, wypr. dnia następnego na cm. Powązkowski
 1637. Jowin BYSTRZYCKI (1821)
  ksiądz, prałat, kanonik warszawski, biskup leodyjski, astronom królewski za czasów Stanisława Augusta; zm. 12 VII 1821 w 84 roku życia, poch. 14 VII 1821
 1638. Antoni BYSZEWSKI (1854)
  dziedzic dóbr Ujejsce, żonaty z Ludwiką Badenianką, córką Marcina Badeniego i siostrzenicą Tomasza Wawrzeckiego, którzy obaj byli senatorami-wojewodami, a następnie ministrami sprawiedliwości; wracając do swych dóbr w gub. radomskiej, zaskoczony słabością, zm. VIII 1854 w Piotrkowie, zostawił synów i córkę
 1639. Brygitta z Byszewskich GAŁCZYŃSKA (1823)
  zm. 1823, nab. żał. w kośc. paraf. w Umieniu, poch. w grobowcu swego pierwszego męża w dobrach Bierzwienna, zostawiła męża, córkę i synów
 1640. Eleonora z Byszewskich BRATOSZEWSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 17 VII 1860 w wieku lat 55, eksp. 19 VII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym smutku pogrążone dzieci i wnuki
 1641. Erazma BYSZEWSKA (1823)
  panna; zm. 11 IV 1823 w domu nr 345 na Nowym Mieście w Warszawie ledwo zaczynając 18 rok życia, zostawiła matkę
 1642. Jan BYSZEWSKI (1861)
  obywatel; zm. IX 1861 przeżywszy lat 53, eksp. 19 IX 1861 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 1643. Józef BYSZEWSKI (1841)
  sędzia pokoju pow. łęczyckiego; zm. VII 1841 w dobrach swych dziedzicznych Krzewata, pozostawił małżonkę
 1644. Eleonora z Byszewskich hr. GRABOWSKA (1858)
  małżonka hr. Ludwika Grabowskiego, dziedzica dóbr Bronowic w gub. radomskiej; po kilkumiesięcznych cierpieniach zm. 18 I 1858, msze żał. 6 II 1858 w kośc. Augustianów w Warszawie
 1645. Ludwika z Byszewskich GRABSKA (1861)
  żona obywatela ziemskiego; zm. 4 I 1861 w domu nr 1396 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 28, wypr. 8 I 1861 z domu do dworca kolei żelaznej, skąd zwłoki jej do grobu familijnego w Luszynie przewiezione zostaną, zapr. pozostały w głębokim żalu mąż z dziećmi i rodzice
 1646. Maria z Byszewskich LINKOWA (1857)
  zm. 10 III 1857, eksp. 12 III 1857 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem dzieci
 1647. Marianna z Byszewskich KALINOWSKA (1v. Ruttie) (1846)
  zm. VII 1846 w domu nr 1146 przy ul. Żelaznej w Warszawie, eksp. 26 VII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. syn
 1648. Petronela z Byszewskich WITKOWSKA (1v. hr. Scypion) (1836)
  zm. 10 IV 1836 w dobrach Podkrajewo w woj. płockim, zostawiła męża
 1649. Tekla z Byszewskich hr. SKARBKOWA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 6 IX 1858 w domu nr 50(1305) przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 72, odpr. 8 IX 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża
 1650. Teofila z Byszewskich DOBKIEWICZ (1855)
  małżonka Feliksa Dobkiewicza, sztabsrotmistrza w huzarskim pułku hr. Pahlena, obecnie w Kurlandii stacjonującego; po czterodniowej ciężkiej słabości rozwiązana martwym synkiem, opatrzona św. sakramentami, zm. 2 XI 1855 w wieku lat 28, obrzęd pog. w m. Hazenpot, poch. 6 XI 1855 w niedalekim Altenburgu, pozostawiła męża i trzyletnią córkę Helcię; inf. spod Mitawy
 1651. Tomasz z Drozdowa BYSZEWSKI (1840)
  b. prezes rady obywatelskiej mazowieckiej i sędzia pokoju pow. zgierskiego; zm. III 1840 w dobrach Bowyczyny w obw. gostyńskim przeżywszy lat 82, pozostawił dzieci i wnuki
 1652. Zygmunt BYSZEWSKI (1857)
  syn Marianny z Gałczyńskich i Floriana małżonków Byszewskich, dziedziców dóbr Drzewce; zm. 9 VI 1857 we wsi własnej Dąbrówce w 25 roku życia, poch. w grobie familijnym w Umieniu; inf. z pow. łęczyckiego
 1653. Andrzej BYZOLT (1861)
  obywatel; po krótkiej słabości zm. 20 XII 1861 w wieku lat 46, eksp. 22 XII 1861 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką
 1654. Józef BZICKI (1859)
  obywatel-ziemianin, powszechnie szanowany za życia a żałowany po śmierci; zm. 7 VII 1859 w dobrach swoich Hruszowie w pow. krasnostawskim przeżywszy lat 74
 1655. Aleksander JANOTA BZOWSKI (1836)
  b. burgrabia krakowski; zm. 1 VII 1836 w Krakowie w wieku lat 95
 1656. Teofil BZOWSKI (1854)
  syn Stanisława Bzowskiego i Julii z Borowskich, bogobojny prawy obywatel, wzorowy mąż i najczulszy ojciec, potrafił sobie zjednać ogólny szacunek; zm. nagle 31 VII 1853 w Prząsławiu w pow. jędrzejowskim w wieku lat 59, pozostawił małżonkę i dzieci
 1657. Teofila z Bzowskich WALEWSKA (1830)
  małżonka Ferdynanda Walewskiego, posła pow. miechowskiego; zm. X 1830 w dobrach Tczyca w woj. krakowskim w 33 roku życia, zostawiła męża i dzieci
 1658. Piotr BŁACHOWICZ (1853)
  ksiądz, bernardyn, niegdy przełożony zgromadzenia bernardynów w Warszawie, następnie prowincjał tegoż zgromadzenia, udzielał naukę religii i moralności w kilkunastu warszawskich instytutach wyższych płci żeńskiej, po trudach zakonnych osiadł w klasztorze Bernardynów w Skępem w pow. lipnowskim, w dobrach Gustawa Zielińskiego, wydał kilka dzieł religijnych; zm. 2 III 1853 w Skępem, nab. żał. 16 III 1853 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 1659. Gertruda DOBRZAŃSKA (1860)
  opatrzona św. sakramentami zm. 9 IX 1860 przeżywszy lat 78, wypr. 11 IX 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążeni synowie, synowa i wnuki
 1660. Anna Magdalena z Błaszczyńskich STRZEŚNIEWSKA (1860)
  obywatelka m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 8 X 1860 przeżywszy lat 45, eksp. 10 X 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 1661. Marcin BŁASZKO (1849)
  zm. 4 V 1849 w wieku lat 28, eksp. 6 V 1849 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali brat i siostra
 1662. Stanisław BŁAŻEJEWSKI (1848)
  ksiądz, wikary w Choczu w dekanacie stawiszyńskim; zm. 11 XII 1847 przeżywszy lat 25
 1663. Jan BŁAŻEWICZ (1835)
  rodem z Litwy, b. por. wojsk rosyjskich; zm. XI 1835, poch. 22 XI 1835 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów
 1664. Bonawentura BŁAZOWSKI (1827)
  generalny kasjer Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława III kl., urzędnik pilny i gorliwy; zm. 22 XII 1827
 1665. Zofia z baronów Błażowskich ZARĘBSKA (1840)
  wdowa po Ignacym Zarębskim, obywatelu ziemskim i komisarzu administracyjnym b. woj. lubelskiego; zm. 29 V 1840 we wsi Suchodoły na łonie przywiązanej siostry, poch. w grobie familijnym na cm. paraf. we wsi Fajsławice, zostawiła dzieci i wnuki
 1666. Brygida z Błeszyńskich DASZKIEWICZ (1852)
  zm. 4 IV 1852 przeżywszy lat 51, wypr. 6 IV 1852 z kapl. przy kośc. św. Ducha (popaulińskim) w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z rodziną
 1667. Faustyna ze Stasińskich MELANOWSKA (1855)
  zm. 3 XII 1855, wypr. 5 XII 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku mąż z synem i ojcem
 1668. Eleonora z Błeszyńskich MŁODECKA (1830)
  zm. 13 VI 1830, poch. w dobrach dziedzicznych Holcza
 1669. Feliks BŁESZYŃSKI (1854)
  urzędnik Warszawskiego Komitetu Cenzury; zm. 13 VII 1854, eksp. 15 VII 1854 na cm. Powązkowski
 1670. Henryk BŁESZYŃSKI (1859)
  syn niegdy prezesa Sądu Kryminalnego Warszawskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 16 XI 1859 w domu nr 1402 przy ul. Marszałkowskiej mając lat 26, eksp. 19 XI 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 XI 1859 w kośc. Reformatów, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu matka i żona
 1671. Jan BŁESZYŃSKI (1849)
  kupiec i obywatel m. Warszawy, sędzia Trybunału Handlowego, czł. Archikonfraterni Literackiej, mąż Marii z Germanów; zm. 23 VI 1849 w domu własnym nr 452 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 49, eksp. 25 VI 1849 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 1672. Joanna z Błeszyńskich SZELIŃSKA (1860)
  wdowa; po ciężkiej chorobie zm. 19 III 1860, nab. żał. 22 III 1860 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka wraz z zięciem
 1673. Julia z Błeszyńskich RUSSOCKA (1840)
  zm. 19 XII 1840 w domu nr 371 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 70 roku życia, eksp. 21 XII 1840 do kośc. Kapucynów, zapr. zięć i wnuczka
 1674. Józef BŁESZYŃSKI (1855)
  b. kpt. artylerii b. WP, następnie naczelnik pow. krasnostawskiego; po ciężkiej słabości zm. 27 IV 1855 w dobrach dziedzicznych Gorzkowie w pow. krasnostawskim
 1675. Emilia z Błeszyńskich BROBEK (1852)
  żona kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 1 III 1852 w domu nr 452 przy ul. Senatorskiej, licząc 22 lata, wypr. 3 III 1852 do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. mąż wraz z synem
 1676. Ludwik BŁESZYŃSKI (1844)
  prezes sądu kryminalnego gub. mazowieckiej i kaliskiej, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 13 IV 1844 w domu nr 1258A przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 15 IV 1844 na cm. Powązkowski, pozostawił żonę i syna
 1677. Zofia BŁESZYŃSKA (1848)
  córka kupca i właściciela posesji w Warszawie; zm. XI 1848 w 6 roku życia
 1678. Franciszka z Błociszewskich NIEMIRYCZOWA (1828)
  podstolina; zm. XI 1828, żyła lat 68, poch. w grobie rodzinnym we wsi Jeruzal w obw. rawskim
 1679. Mikołaj BŁOCKI (1851)
  ksiądz, prałat kapituły katedralnej sejneńskiej, administrator diecezji augustowskiej, ozdobiony Orderem św. Anny II kl.; ur. 27 XI 1785 w m. Chorzele z Józefa i Marianny z Wolskich Błockich, stanu szlacheckiego, święcenia kapłańskie przyjął 6 I 1810, zm. 27 II 1851 w rezydencji biskupiej w Sejnach
 1680. Jakub BŁOŃSKI (1854)
  ubogi; zm. VI 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 29
 1681. Kacper BŁOŃSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 19 X 1854 w domu własnym nr 917 przy ul. Chłodnej, wypr. 22 X 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córkami
 1682. Małgorzata z Błońskich SPRYNTZGUT (1843)
  żona kancelisty w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 28 VII 1843 przeżywszy lat 38, eksp. 30 VII 1843 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, na którą zaprasza się w imieniu męża ciężką chorobą złożonego
 1683. Aniela z Błędowskich KROPIŃSKA (1855)
  wdowa po b. gen. Ludwiku Kropińskim, autorze "Ludgardy"; zm. w drugiej połowie IX 1855 w pięknej swej majętności Woronczynie w pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej, pog. odbył się 21 IX 1855 w sąsiednim miasteczku Kisielinie, przeżyła wszystkie swoje dzieci, to jest syna i dwie córki, z których starsza Zofia, zamężna za ks. Kalikstem Czetwertyńskim, zostawiła dwóch synów: Ludwika i Władysława, wychowujących się w Wilnie
 1684. Felicjan Franciszek BŁĘDOWSKI (1847)
  zm. 5 XII 1847 w dobrach swoich dziedzicznych Świętochów w pow. warszawskim, przepr. 8 XII 1847 do kośc. paraf. w Tarczynie, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog. na cm. paraf.
 1685. Julianna z Błędowskich SKIBICKA (1843)
  podkomorzyna krzemieniecka; zm. 10 VII 1843, eksp. 12 VII 1843 z kośc. dolnego św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 VII 1843 w kośc. św. Krzyża, zapr. syn i wnuki
 1686. Konstancja z Błędowskich PRZYŁUSKA (1859)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. VI 1859 przeżywszy lat 68, eksp. 2 VII 1859 z kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, zapr. stroskane dzieci i wnuki
 1687. Marianna z Błędowskich AMANDOWICZ (1848)
  żona mjr. z inwalidów b. Wojska Polskiego; zm. 12 II 1848, eksp. 14 II 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, syn i córka
 1688. Wanda BĄCEWICZ (1837)
  zm. 29 VIII 1837 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1301 w Warszawie w wieku 13 lat, eksp. 31 VIII 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła rodziców
 1689. Antoni Józef BĄDKOWSKI (1847)
  sędzia apelacyjny Królestwa i radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 29 I 1847 w wieku lat 47, wypr. 31 I 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 1690. Łukasz BĄDKOWSKI (1837)
  naczelny chirurg m. Warszawy; zm. 14 VIII 1837 w 48 roku życia, pozostawił żonę i dzieci
 1691. Jan BĄDZYŃSKI (1855)
  zamożny wiejski obywatel, b. sędzia pokoju pow. bialskiego, w młodocianym wieku stracił rodziców i był wzięty w opiekę przez dziada swego podkomorzego Bądzyńskiego, na Uniw. Wileńskim uzyskał patent na dr. praw obojga, ożeniony z Heleną z Serdowskich; zm. 8 IX 1855
 1692. Paweł BĄDZYŃSKI (1848)
  dziedzic Czekanowa; zm. 26 XI 1848 przeżywszy lat 54, poch. w parafii skrzeszewskiej
 1693. Klemens BĄKIEWICZ (1842)
  ksiądz, wikariusz przy kośc. archikatedralnym św. Jana w Warszawie, prof. szkół w Węgrowie i Kielcach, wikariusz przy kolegiacie kieleckiej, proboszcz w m. Chmielniku, przez lat 20 dziekan kijski, wicerektor seminarium kieleckiego, pierwszy prałat proboszcz kolegiaty sandomierskiej i przełożony seminarium, biskup nominat sandomierski; zm. 2 I 1842 w Sandomierzu w 81 roku życia i po 57 latach kapłaństwa, liczne nab. żał. w diecezji kieleckiej, w dniu kończącej się trycezymy nab. żał. z konduktem rzymskim w kośc. paraf. w Błotnicy 30 I 1842
 1694. Anna z Bąkowskich TURSKA (1840)
  wdowa po Gabrielu Turskim, niegdyś wojskim sieradzkim, dziedzicu dóbr Sulmierzyce gub. kaliskiej; zm. 20 IX 1840 w Sulmierzycach, żyła lat 62, zostawiła dzieci, wnuki i braci
 1695. Eleonora z Bąkowskich ŁUBIEŃSKA (1849)
  małżonka Seweryna Łubieńskiego, właściciela dóbr ziemskich; zm. 21 III 1849 we wsi Przerąb pow. piotrkowskim
 1696. Ignacy BĘKOWSKI (1859)
  właściciel obszernych włości Skomlin w pow. wieluńskim; po nader krótkiej chorobie zm. 11 III 1859 w 52 roku życia, pozostawił dzieci i małżonkę Apolonię z Łączkowskich
 1697. Jan BĄKOWSKI (1853)
  ubogi; zm. VII 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, żył lat 75
 1698. Marcjanna z Bąkowskich ORCZYŃSKA (1852)
  żona nauczyciela; zm. 30 XII 1851 w wieku lat 64, wypr. 2 I 1852 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córkami i synem oraz wnukami
 1699. Leokadia SMOLKOWA (1861)
  żona znanego posła Fr. Smolki; zm. 25 X 1861 we Lwowie w 46 roku życia, pozostawiła męża, dwóch synów i córkę; inf. ze Lwowa 29 X 1861; nab. żał. 31 X 1861 w kośc. Franciszkańskim w Pradze, nab. tym zajęła się pani Władysławowa Riggerowa
 1700. Gustaw BAEREND (1856)
  nauczyciel gimnazjum realnego; zm. 24 VI 1856 w wieku lat 53, wypr. 26 VI 1856 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn wraz z familią
 1701. August BÉCU (1824)
  dr med., prof. Uniw. Wileńskiego, czł. wielu towarzystw uczonych; zm. 7 IX 1824 w Wilnie rażony piorunem
 1702. Stanisława Augusta z Becue (Becu) GAJ (1856)
  wdowa; po ciężkiej i długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 VI 1856 w wieku 79 życia, eksp. 27 VI 1856 z kapl. Reformatów przy ul. Senatorskiej w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VII 1856 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała córka wraz z wnukami i prawnukami
 1703. Teofila BÉRAUD (1858)
  zm. 28 III 1858 w domu nr 956 za Żelazną Bramą w Warszawie w wieku lat 11; wypr. 31 III 1858 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. wujostwo Raudny
 1704. Piotr BĘBNOWSKI (1855)
  radca honorowy, b. oficer b. WP, obecnie urzędnik skarbowy przy Urzędzie Konsumpcyjnym m. Warszawy; po ciężkiej słabości zm. 7 VII 1855, eksp. 9 VII 1855 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 1705. Alojzy BENCZKOWSKI (1850)
  ksiądz z zakonu karmelitów na Lesznie w Warszawie; zm. 18 III 1850 mając lat 29
 1706. Seweryna BĘDKOWSKA (1858)
  panna; po kilkudniowej słabości zm. 17 VIII 1858 w Warszawie w 18 roku życia, pozostawiła stroskaną matkę, po drugim ślubie Zagrzewską
 1707. Michalina z Bęklewskich SZULTZ (SZULC) (1843)
  czł. Tow. Wspierania Podupadłych Artystów Muzycznych; zm. I 1843 mając lat 26, poch. 16 I 1843 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zapr. mąż
 1708. Apolonia z Bobrów WIERZBOWSKA (1859)
  zm. 6 II 1859, eksp. 8 II 1859 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1709. Bronisław BÓBR (1858)
  syn Wawrzyńca Bobra, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym w Lublinie; zm. 20 VIII 1858 na straszliwą chorobę krup mając lat 10
 1710. Jan BÓBR (1853)
  kapłan zgromadzenia księży misjonarzy, superior domu regensa w seminarium, egzaminator diecezjalny płocki, odznaczał się roztropnością ewangeliczną, religią i umiarkowaniem, poważany i kochany od duchowieństwa i zgromadzenia, zamieścił kilka artykułów w "Kurierze Warszawskim"; zm. 5 V 1853, nab. żał. 7 V 1853 w kośc. katedralnym płockim, po którym odprowadzony został na dosądny spoczynek w obręb miejscowego cm.
 1711. Maria BÓBR (1858)
  córka Wawrzyńca Bobra, sędziego prezydującego w sądzie poprawczym w Lublinie; zm. 24 VIII 1858 na straszliwą chorobę krup mając lat 7
 1712. Marianna z Bobrów KLECZEŃSKA (1846)
  zm. 5 VIII 1846, eksp. 7 VIII 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn wraz z familią
 1713. Tekla z Bobrów ZABOROWSKA (1834)
  zm. III 1834 w domu nr 328 przy ul. Nowe Miasto i Franciszkańskiej w Warszawie w wieku lat 48, eksp. 6 III 1834 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 1714. Julia z Bujnowskich TRUSZCZYŃSKA (1859)
  wdowa po Stanisławie Truszczyńskim, b. rejencie b. woj. mazowieckiego; opatrzona św. sakramentami zm. 8 IX 1859 przeżywszy lat 86, wypr. 10 IX 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki z zięciami, wnukami i prawnukami
 1715. Antoni RÖHM (1849)
  marszałek dworu Ludwika hr. Małachowskiego; zm. 1849 licząc lat 49
 1716. Julian BÖHM (1857)
  opatrzony św. sakramentami zm. 29 XII 1857 przeżywszy lat 41, eksp. 31 XII 1857 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka
 1717. Karolina Zofia BÖHME (1845)
  zm. 17 I 1845 w domu przy ul. Zakroczymskiej nr 1862 w Warszawie przeżywszy lat 23, obrzęd pog. 19 I 1845 z domu na cm. Ew., zapr. ojciec z familią
 1718. Ludwik BÖHME (1861)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej słabości zm. 3 XI 1861 w domu własnym nr 1862 przy ul. Zakroczymskiej przeżywszy lat 74, eksp. 5 XI 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1719. Adolf BOENISCH (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 19 II 1846 w 64 roku życia swego, wypr. 22 II 1846 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z rodziną
 1720. Elżbieta Regina HUHLE (1841)
  zm. 17 V 1841 w domu nr 3138 przy ul. Marymonckiej w Warszawie, eksp. 19 V 1841 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z familią
 1721. Anna z Bürgerów WOLSKA (1858)
  emerytka, żona prof. b. Liceum Warszawskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. IX 1858 w domu nr 1259C przy ul. Nowy Świat, wypr. 17 IX 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskana rodzina zmarłej
 1722. Karol BÜRGER (1842)
  emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 18 I 1842 w Munich (Mnichowie) w Bawarii po ukończeniu 22 XII 1841 lat 59
 1723. Konrad BÜRGER (1845)
  rodem ze Szwabach w Bawarii; zm. 30 VII 1845 w szpitalu Ew. w Warszawie przeżywszy lat 47, eksp. 1 VIII 1845 na cm. Ew., zapr. żona wraz z sześciorgiem dzieci
 1724. Ludwika z Bürgerów LINDE (1823)
  małżonka rektora Liceum Warszawskiego, czł. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia; zm. 25 VI 1823 w pałacu Kazimierzowskim w Warszawie przeżywszy lat 36, eksp. 27 VI 1823 do kośc. Ew., a stamtąd na cm. tegoż wyznania
 1725. Marcjan BITNER (1860)
  obywatel m. Warszawy; zm. 6 VI 1860 przeżywszy lat 48, eksp. 8 VI 1860 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z pięciorgiem dzieci
 1726. Marianna Magdalena z Büttnerów RADOWSKA (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 23 VII 1861 przeżywszy lat 20, wypr. 25 VII 1861 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z córką
 1727. Bernard Franciszek Maria hr. CABOGA (1855)
  podkomorzy JCK Apostolskiej Mości, feldzeugmeister i dyrektor generalny inżynierii wojsk austriackich, kawaler wielu orderów, w ostatnich latach miał polecenie ufortyfikować m. Kraków, mąż Wandy z hr. Potockich hr. Uruskiej, damy Orderu Krzyża Gwiaździstego i damy pałacowej dworu austriackiego, córki hr. Seweryna Potockiego i Anny z ks. Sapiehów, matki hr. Seweryna Uruskiego, marszałka szlachty gub. warszawskiej; ur. 6 II 1785, zm. 1855, nab. pog. 22 XI 1855 w kośc. dworskim Augustianów w Wiedmiu, po którym przewiezienia ciała do grobu rodzinnego w Malfi pod Raguzą
 1728. Piotr KALIGARY (CALLIGARI) (1837)
  b. mjr b. Wojsk Polskich; zm. 13 XI 1837 w 54 roku życia, eksp. 15 XI 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni
 1729. KAMPJONI (CAMPIONI) (1830)
  zm. 18 VIII 1830 w Warszawie, gdzie przybył ze swej majętności dla poratowania zdrowia, żył lat 51, zostawił żonę
 1730. Magdalena CAMPIONI (1855)
  panna; zm. 26 XII 1855 przeżywszy lat 17, eksp. 28 XII 1855 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 1731. Teresa z Campionich KIJEŃSKA (1855)
  wdowa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 III 1855 w wieku lat 84, eksp. 11 III 1855 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1732. Maciej CANOWIECKI (1850)
  artysta sztuki malarskiej, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 19 X 1850 przeżywszy lat 47, eksp. 21 X 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 1733. Karol de CARMANTRANT (1856)
  nauczyciel śpiewu szkół rządowych; zm. 12 IX 1856, wypr. 14 IX 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem
 1734. Jan CAROSSI (KAROZY) (1840)
  b. urzędnik w Urzędzie Municypalnym m. Warszawy; zm. 16 XI 1840 w domu nr 37 w Starym Mieście w Warszawie, eksp. 18 XI 1840 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona wraz z familią
 1735. Matylda DUDREWICZ z d. Carré (1843)
  zm. 20 X 1843 w domu nr 2246 przy ul. Nalewki w Warszawie w wieku lat 28, wypr. 22 X 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 1736. Salomea CARRÉ (1857)
  wdowa po inspektorze wydziału b. Uniw. Warszawskiego; zm. 1857 we wsi Stare Biernaty w pow. łukowskim
 1737. Józef KASTEL (CASTEL) (1857)
  właściciel dóbr Domaniewic, nauczyciel, ur. we Francji - był jednym z owych rozbitków wielkiej katastrofy roku 1812, którzy kraj nasz na nową sobie obrali ojczyznę; zm. 13 XII 1857 w domu nr 471C przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 66, eksp. 16 XII 1857 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały synowiec
 1738. Edward CASTELLAZ (1853)
  urzędnik administracji pałaców cesarskich, ur. w Tyflisie z ojca Edwarda, niegdy oficera wojsk francuskich w czasach Napoleona, a następnie właściciela fabryki jedwabiu i wielkiego domu handlowego w Tyflisie, i matki Matyldy z baronów de Meran (2v. Abramowicz, generałowej); opatrzony św. sakramentami zm. 17 V 1853 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 24 roku życia swego, wypr. 19 V 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku pogrążeni matka i brat, nab. żał. 25 V 1853 w kośc. Kapucynów, podczas którego artyści Teatru Wielkiego wykonali "Requiem" i marsz żałobny Stefaniego
 1739. Jan CASTELMUR (1822)
  obywatel Warszawy; zm. V 1822 przeżywszy lat 35
 1740. CASTREN (1852)
  prof. Aleksandrowskiego Uniw., znany z prac naukowych i podróży odbytych do Syberii i Rosji Północnej; zm. 22 IV (4 V) 1852 w Helsingfors w Finlandii
 1741. Gabriel CAŁKOWSKI (1846)
  mjr z komend inwalidnych i weteranów polskich, kawaler Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Krzyżem Złotym Wojskowym oraz Znakiem Honorowym za lat 20; zm. 24 XI 1846 w domu nr 2257 przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. 27 XI 1846 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką i zięciem
 1742. Waleria z Całkowskich JEDLIŃSKA (1852)
  małżonka radcy honorowego Stanisława Jedlińskiego, naczelnika pow. piotrkowskiego; zm. 1 IX 1852 przeżywszy lat 25, pozostawiła męża, dzieci i rodzinę
 1743. Marianna ze Scembrzyńskich KOSTRO (1845)
  zm. 2 V 1845, eksp. 4 V 1845 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1744. Filip CEBULSKI (1842)
  radca obywatelski, a następnie sędzia pokoju, w młodości w zawodzie wojskowym; zm. 9 XI 1842 w dobrach dziedzicznych Główczyn w pow. czerskim w 57 roku swego życia
 1745. Ludwika z Cebulskich MIROWSKA (1822)
  zm. IV 1822 w Brankowie pow. czerskim, zostawiła rodzeństwo
 1746. Tomasz CEBULSKI (1846)
  retretowy kpt. weteranów b. Wojska Polskiego; zm. 6 I 1846 przeżywszy lat 75, eksp. 8 I 1846 z kapl. Marcinkanek w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1747. BLUMER z hr. Ceccopieri (1828)
  generałowa; zm. 6 II 1828 w 35 roku życia, wypr. 8 II 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, wielkie nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1748. Antoni ODROWĄŻ CEDROWSKI (1856)
  referendarz stanu, płk b. Wojska Polskiego i prezes b. komisji woj. podlaskiego; zm. 2 VI 1856 w dobrach Potworów w gub. radomskiej przeżywszy lat 88
 1749. Konstanty CEDROWSKI (1856)
  urzędnik Rady Administracyjnej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 18 X 1856 w wieku lat 34, eksp. 20 X 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dwojgiem dzieci i familią
 1750. Maria z Cedrowskich POTKAŃSKA (1861)
  właścicielka dóbr Potworowa w gub. radomskiej, czasowo na kurację do Warszawy przybyła; zm. 26 V 1861 w wieku lat 45, eksp. 29 V 1861 z kośc. Reformatów do rogatek Jerozolimskich, skąd zwłoki przewiezione będą do dóbr Potworowa dla złożenia ich w grobie familijnym, zapr. w głębokim smutku pogrążone dzieci
 1751. Zofia CEDROWSKA (1854)
  po ciężkiej słabości zm. 22 XII 1854 licząc lat 5, eksp. 24 XII 1854 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1752. Zuzanna z Cedrowskich OBTOŁOWICZ (1v. Jeglejewska) (1853)
  zm. 14 IV 1853, eksp. 17 IV 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 1753. Bernard CEGLIŃSKI (1852)
  uczeń farmacji zamieszkały w domu nr 533 w Warszawie; zm. 4 II 1852 w wieku lat 19, odpr. 7 II 1852 na cm. Powązkowski, pozostawił matkę i rodzeństwo
 1754. Wiktoria CELICHOWSKA (1860)
  zm. 20 II 1860 w 5. wiośnie życia, eksp. 22 II 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1755. Julian CELIŃSKI (1846)
  aptekarz dworu JCKM, syn prof. Uniw. Warszawskiego; zm. 27 VI 1846 w domu własnym przy Krakowskim Przedm. w Warszawie, eksp. 29 VI 1846 do grobu rodzinnego na cm. Powązkowskim, gdzie poch. obok ojca i brata, nab. żał. 1 VII 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem i familią
 1756. Józef CELIŃSKI (1829)
  b. komisarz obw. rawskiego; zm. 8 VII 1829 we wsi Ceków pow. kaliskim
 1757. Józef CELIŃSKI (1832)
  b. prof. Uniw. Warszawskiego, aptekarz nadworny JCKMości; zm. 16 V 1832, przen. 18 V 1832 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1758. Józef CELIŃSKI (1847)
  mieszkający przy synie, proboszczu i dziekanie w m. Grójcu, pobożny, cnotliwy, skromny, szczery, uprzejmy; zm. XI 1847, poch. 10 XI 1847
 1759. Józef CELIŃSKI (1850)
  ppłk b. Wojsk Polskich, b. dyrektor administracji szpitala głównego wojskowego w Ujazdowie, kawaler Krzyża Wojskowego Kawalerskiego, Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby, emeryt; zm. 2 II 1850 w wieku lat 78, eksp. 4 II 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 II 1850 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała żona i dzieci
 1760. Konstanty CELIŃSKI (1857)
  dziedzic dóbr Celiny w pow. łukowskim, czasowo zamieszkały w Warszawie pod nr. 1272 przy ul. Nowy Świat; zm. nagle I 1857 licząc lat 33, pog. 10 I 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 I 1857 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskani siostra i szwagier w nieobecności żony
 1761. Krzysztof CELIŃSKI (1824)
  b. urzędnik skarbowy; zm. 18 IX 1824 w dobrach Stropieszyn w pow. kaliskim w 85 roku życia, zostawił dzieci
 1762. Maria CELIŃSKA (1855)
  córka Konstantego i Julii z Russjanów Celińskich; zm. 17 VI 1855 w 6 roku życia swego, eksp. 19 VI 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 1763. Paulina z Celińskich LE BRUN (1856)
  żona dr. med. i chir.; po długiej i ciężkiej chorobie, przyjąwszy św. sakramenta, zm. 14 lub 15 XI 1856 o godzinie piątej po południu w 45 roku życia swego, wypr. 17 XI 1856 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż z rodziną
 1764. Tekla z Celińskich GĄSIEWSKA (1841)
  zm. 16 VIII 1841 w 80 roku życia, eksp. 18 VIII 1841 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, zapr. pozostała familia
 1765. Władysław CELIŃSKI (1838)
  zm. 12 V 1838 w Dolinie Szwajcarskiej (dom Aleje nr 1713) w Warszawie w 22 roku życia, eksp. 14 V 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała matka wraz z familią
 1766. Marceli CELLARY (1838)
  urzędnik wydziału pocztowego; zm. 28 VIII 1838 w domu przy ul. Mariensztat nr 2648 w Warszawie w 33 roku życia swego, eksp. 30 VIII 1838 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 1767. Franciszek CELMER (1852)
  obywatel; zm. 31 V 1852 przeżywszy lat 43, eksp. 2 VI 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1768. Karolina z Celnerów KRUTIKOW (1852)
  żona radcy kolegialnego, lekarza iwangorodzkiego wojennego szpitala; zm. 1 VI 1852 w 47 roku życia, pozostawiła męża i dzieci
 1769. N. S. CELNIKIER (1843)
  kupiec warszawski i właściciel fabryki wyrobów wełnianych egzystującej w jego domu przy ul. Królewskiej; zm. 4 I 1843 przeżywszy lat ok. 76, poch. na cm. wyznania mojżeszowego w Warszawie, zostawił liczną rodzinę
 1770. Agnieszka CENDROWICZ (1853)
  żona czeladnika brązowniczego, zamieszkała w domu pod nr. 2472 w Warszawie, zm. nagle 1 IV 1853 mając lat 33
 1771. Anna CENDROWICZ (1852)
  służąca, wdowa od lat 50; zm. 28 V 1852 w parafii św. Krzyża w Warszawie doczekawszy się lat 93
 1772. Maria z Centkowskich MORYCZ (1840)
  małżonka Aleksandra Jana Morycza, komisarza obw. olkuskiego; zm. 21 V 1840, poch. 23 V 1840 w grobach kośc. paraf. w Olkuszu, zostawiła męża i siostry
 1773. Karol CYRATOWICZ (1849)
  zostający przez lat 42 w usługach właściciela posesji nr 1315 przy ul. Nowy Świat w Warszawie i przez lat jeszcze parę u jego sukcesorów; zm. 18 II 1849 w domu tejże posesji przeżywszy lat 76, poch. na cm. Powązkowskim po nab. żał. w miejscowym kośc.
 1774. Wiktoryn CERULLI (1852)
  uczeń Gimnazjum Realnego; zm. 14 IX 1852 przeżywszy lat 18, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z braćmi i siostrą zmarłego
 1775. Władysław Stefan CERULLI (1856)
  aplikant zarządu komunikacji lądowych i wodnych; opatrzony św. sakramentami zm. 12 IV 1856 w wieku lat 19, eksp. 14 IV 1856 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z siostrą i bratem zmarłego
 1776. Antonina POTOCKA (1856)
  rzadkich przymiotów serca i umysłu, wdowa po niedawno zmarłym Janie hr. Potockim, córka emigrantów francuskich: margrabiego de Serzé-Luzignan i jego żony z domu de Vittre; zm. 1 VII 1856 w dobrach tykocińskich gub. lubelskiej, pozostawiła trzy córki: z pierwszych ślubów małżeńskich Amelię de Cot, zamężną Borzęcką zamieszkałą we Francji, z powtórnych - Joannę z Potockich, zaślubioną z Ludwikiem hr. de Flery, i Leonię Potocką zaślubioną z Adamem Rostworowskim, synem b. marszałka szlachty gub. augustowskiej
 1777. Andrzej hr. CETNER (1841)
  wielki strażnik sreber koronnych; zm. 20 V 1841 w 75 roku życia
 1778. Jan CETNEROWICZ (1852)
  b. rotmistrz kirasjerów wojsk b. Księstwa Warszawskiego, kawaler Krzyża Wojskowego; ur. 1784 w Bieczu w Galicji, zm. 4 II 1852 w dobrach swoich dziedzicznych Strzałkowie pod Radomiem
 1779. Michał CEJSINGIER (1855)
  naddzierżawca dóbr korabiewickich w pow. rawskim, prawy obywatel, przywiązany mąż, wylany ojciec, dobry przyjaciel, słowem - uczciwy człowiek; zm. 25 IV 1855 w dobrach Korabiewice
 1780. Franciszek CHABIŃSKI (1859)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 X 1859 przeżywszy lat 60, wypr. 7 X 1859 z kapl. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 X 1859 w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1781. Feliks LUBICZ CHABORSKI (1850)
  obywatel; zm. 14 XI 1850 w Humaniu w 74 roku życia swego
 1782. Urszula z Chachulskich KOSZKOWSKA (1859)
  wdowa po urzędniku, emerycie; zm. 2 VII 1859 przeżywszy lat 80, eksp. 4 VII 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana familia
 1783. Marianna z Chajęckich ŻEBROWSKA (1839)
  zm. 3 IX 1839 w domu nr 705 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 5 IX 1839 do Powązek, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. mąż
 1784. Wawrzyniec CHAJĘCKI (1848)
  obywatel; zm. 23 X 1848 licząc lat 101, eksp. 25 X 1848, zapr. pozostała familia
 1785. Anatolia z Szummelów ŁOSKOWSKA (1851)
  żona obywatela ziemskiego; zm. 31 XII 1850 we wsi Kęszyce, pow. łowickim, licząc lat 26
 1786. Ludwik CHAMERSKI (1855)
  urzędnik dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, syn Stanisława i Agnieszki; po krótkiej słabości zm. VI 1855 w wieku lat 23, wypr. 4 VI 1855 z kapl. Reformtów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe siostry
 1787. Jakub CHAMPAGNE (1851)
  dymisjonowany oficer wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. I 1851 w parafii Panny Marii w Warszawie licząc lat 55
 1788. Adam CHAMSKI (1851)
  urzędnik konsumpcji m. Warszawy; zm. 10 XI 1851, wypr. 12 XI 1851 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. żona
 1789. Rafał CHAMSKI (1850)
  właściciel posesji we Lwowie; zm. 11 III 1850 tamże w wieku lat 60
 1790. CHANDŻIARI (1858)
  rzeczywisty radca stanu; zm. VIII 1858 w Warszawie
 1791. Ignacy CHANIEWSKI (1858)
  zm. 18 III 1858 w Wenecji, nab. żał. 20 IV 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. koledzy
 1792. Joanna z Chaniewskich ZAKRZEWSKA (1859)
  po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. przy połogu wraz z dzieckiem 20 IX 1859 w domu nr 486 przy ul. Miodowej w Warszawie w wieku lat 20, wypr. 22 IX 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IX 1859 w kośc. Kapucynów i 20 X 1859 w kośc. paraf. w Rawie, zapr. stroskany mąż
 1793. Szymon CHANIEWSKI (1854)
  obywatel i dziedzic dóbr Konopnica z przyległościami w pow. rawskim; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 12 XII 1854, eksp. 14 XII 1854 do kośc. paraf. w Rawie, gdzie nazajutrz nab. żał. i pog. na miejscowym cm., zapr. pozostałe dzieci
 1794. Sergiusz CHANOW (1850)
  rzeczywisty radca stanu, gen. sztabsdoktor armii czynnej, czł. stałego komitetu uczonego wojskowo-lekarskiego, kawaler Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III kl. i Orderu Orła Czerwonego II kl., przez długi czas mieszkał w Warszawie; zm. 1850
 1795. Ludwik CHAPUIS (SZAPUI) (1844)
  nauczyciel z Lozanny w Szwajcarii; zm. II 1844 w domu Tivoli przy ul. Wiejskiej w Warszawie, eksp. 25 II 1844 na cm. Ew., zapr. przyjaciele
 1796. Józefa z Charchowskich RUMIŃSKA (1853)
  dziedziczka dóbr Brochocin w pow. płockim, wzorowa matka i obywatelka; zm. 2 II 1853 w Płocku po 46 latach życia, nab. żał. 5 II 1853, poch. tegoż dnia w grobie tymczasowym, zanim legnie na wieki w grobie rodzinnym obok zmarłego w 1851 męża Antoniego Rumińskiego
 1797. Adam CHARCZEWSKI (1857)
  obywatel m. Warszawy, czł. Arcybractwa Adoracji Przenajświętszego Sakramentu; nab. żał z wigiliami i wielka msza 3 XI 1857 w kośc. Sakramentek, zapr. Arcybractwo; nab. żał. 12 XI 1857 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 1798. Franciszka z Charczewskich RZĘTKOWSKA (1853)
  żona urzędnika Banku Polskiego Jana Charczewskiego; po dwumiesięcznej ciężkiej chorobie zm. 29 VIII 1853 w wieku lat 30, wypr. 31 VIII 1853 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 IX 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z pięciorgiem dzieci i rodzice
 1799. Michał CHARCZEWSKI (1856)
  asesor kolegialny, urzędnik Komsji Skarbu, b. mjr artylerii b. Wojsk Polskich; zm. 13 VII 1856 w wieku lat 72, eksp. 15 VII 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały syn
 1800. Michał CHARCZEWSKI (1857)
  obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 17 IX 1857 w wieku 66 lat, eksp. 20 IX 1857 z kapl. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku żona, dzieci i wnuki
 1801. Scholastyka z Charczewskich SLAWICZ (1835)
  wdowa po b. mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 28 VIII 1835 w domu nr 1555 przy ul. Chmielnej w Warszawie, eksp. 30 VIII 1835 na cm. Świętokrzyski, zapr. przyjaciele i pozostałe dzieci
 1802. Karolina PRUSZEWSKA z d. Charlemont (1843)
  zm. 24 II 1843 w 74 roku życia, eksp. 27 II 1843 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 1803. Teresa z Charlemont LESSEL (1860)
  wdowa po Auguście Lessel, dr. med., b. lekarzu naczelnym szpitala św. Łazarza; opatrzona św. sakramentami zm. 17 VI 1860 przeżywszy lat 85, wypr. 20 VI 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. w tymże dniu i w tymże kośc., zapr. pozostała familia
 1804. Jan CHARZEWSKI (1835)
  b. deputowany; zm. 1834 w Sandomierskiem, egzekwie 12 VI 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona
 1805. Joanna z Charzewskich BORZYSŁAWSKA (1v. Kłodnicka) (1852)
  wdowa, składała ofiary na przyozdobienie kośc. w Warszawie i kapl. Bogarodzicy w Częstochowie; zm. 26 VII 1852 w domu nr 318 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie w wieku lat 70, eksp. 28 VII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i prawnuki
 1806. Ludwika z Charzewskich DUVÉ (1857)
  wdowa po niegdy obywatelu i właścicielu nieruchomości w Warszawie; zm. 1 IV 1857 w m. Łomży
 1807. Napoleona z Charzewskich SMOCZYŃSKA (1852)
  żona urzędnika skarbowego; zm. 15 I 1852 przeżywszy lat 44, eksp. 18 I 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. mąż, syn i córka
 1808. Salomea z Charzewskich KŁODNICKA (1855)
  wdowa po b. kontrolerze b. kasy generalnej Królestwa; opatrzona św. sakramentami zm. 10 VI 1855, wypr. 12 VI 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VI 1855 w tymże kośc., zapr. pozostała córka, zięć i wnuki
 1809. Wincenty CHARZEWSKI (1827)
  wzorowy mąż, czuły ojciec, wierny przyjaciel, gościnny sąsiad, dobry pan; zm. 14 X 1827 w wiośnie prawie wieku, obrzęd pog. 16 X 1827 w kośc. paraf. w Kiełczynie, zostawił żonę
 1810. Emilia z Charzyńskich NIEPRZECKA (1856)
  właścicielka dóbr ziemskich w gub. płockiej; po ciężkiej słabości zm. 25 V 1856 w wieku lat 42, wypr. 27 V 1856 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż w głębokim pogrążony żalu
 1811. Julia z Charłampowiczów ŁADA (1858)
  wdowa po Leontym, dziekanie dekanatu sokołowskiego, proboszczu parafii Czołomyje i administratorze dwóch innych parafii - w Mordach i Hołabli - wyznania grekounickiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 X 1858 we wsi Kopyłowie w pow. hrubieszowskim
 1812. Stanisław baron de CHAUDOIR (1858)
  radca kolegialny, czł. korespondent Cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu i wielu innych towarzystw naukowych rosyjskich i zagranicznych, wiceprezes Komisji Archeologicznej Uniw. św. Włodzimierza w Kijowie, całe życie swoje poświęcił badaniom numizmatycznym, rodzina de Chaudoir przybyła do Królestwa z Bawarii i tu otrzymała przywilej szlachectwa i obywatelstwa, mieli oni dom w Warszawie na ul. Wierzbowej; zm. 20 VIII (1 IX) 1858 w dobrach swoich w gub. wołyńskiej przeżywszy lat 68
 1813. Józefa CHAVET (CHAVVET) (1858)
  córka zmarłego Dominika, niegdy urzędnika rządu gubernialnego gub. płockiej, i Izabelli małżonków Chavet; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 X 1858 w wieku lat 17, wypr. 26 X 1858 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski
 1814. Antoni CHAWŁOWSKI (1850)
  dawniej obywatel ziemski, następnie urzędnik, w końcu emeryt; zm. II 1850 w wieku lat 90, nab. żał. 27 II 1850 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, po czym pog. na cm. miejscowym, zostawił córkę, zięcia (radcę stanu Wernera), ośmioro wnuków i pięciu prawnuków
 1815. Michał CHAWŁOWSKI (1859)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. 27 VI 1859 we wsi Nadarzynie w gub. radomskiej, nab. żał. 1 VII 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostały brat i rodzeństwo
 1816. Tomasz CHAŁGASIEWICZ (1848)
  emeryt przybyły z Radomia do Warszawy dla kuracji; zm. 12 IX 1848
 1817. Szymon CHAŁUBIŃSKI (1830)
  patron trybunału cywilnego woj. sandomierskiego, mgr prawa Akademii Krakowskiej, radca wojewódzki m. Radomia; zm. 4 X 1830 w Radomiu w 47 roku życia swego, poch. tamże po nab. żał. w kośc. Bernardynów, zostawił żonę i dzieci
 1818. Maria z Chałupczyńskich NOWICKA (1855)
  po ciężkiej chorobie zm. 22 VI 1855 przeżywszy lat 25, eksp. dnia następnego z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z rodzeństwem
 1819. Michał CHEVALIER (1851)
  obywatel Warszawy; zm. 11 IV 1851 w wieku lat 67, przepr. 13 IV 1851 z kapl. dolnej kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski
 1820. CHEVALIER (1821)
  panna; zm. 5 VI 1821 w 85 roku życia
 1821. Antoni CHEŁCHOWSKI (1860)
  b. urzędnik Komisji Skarbu, ostatnio emeryt; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 21 VIII 1860 przeżywszy lat 78, wypr. 24 VIII 1860 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany syn wraz z nieobecnymi córkami
 1822. Emilia z Chełchowskich MEYERHOLD (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 21 XI 1861 w domu nr 1066Ł przy ul. Kredytowej w Warszawie przeżywszy lat 32, wypr. 24 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w głębokim smutku mąż z dwojgiem dzieci
 1823. Józef CHEŁCHOWSKI (1851)
  dziedzic dóbr Chełchy w pow. pułtuskim położonych, religijny dobroczyńca dla biednych, najlepszy przyjaciel i doradca dla współobywateli; zm. 21 V 1851 w 71 roku swego życia, pozostawił żonę, dzieci i wnuków
 1824. Lucylla CHEŁCHOWSKA (1860)
  artystka dramatyczna, córka zasłużonego w sztuce artysty i znanego dyrektora; po długiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 25 I 1860 w kwiecie wieku, bo w 22 wiośnie życia, poch. 27 I 1860 na cm. w Kownie, pozostawiła w smutku rodziców i kolegów
 1825. Michał CHEŁKOWSKI (1829)
  niegdyś szambelan dworu polskiego, b. sędzia pokoju pow. siennickiego; zm. X 1829, poch. 24 X 1829 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1826. CHEŁCHOWSKI (1855)
  znany z pobytu w Warszawie przedsiębiorca różnych trup artystycznych, obecnie dyrektor teatru polskiego we Lwowie; zm. 23 VIII 1855 w Czerniowcach [uwaga: wiadomość o zgodnie mylna, zmarł dopiero w 1861 - MJM]
 1827. Eustachy CHEŁMICKI (1852)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, ozdobiony znakiem Legii Honorowej, uczestnik wojen 1807-1814 (odznaczył się w obronie zamku Fuengirola w Hiszpanii 1810), z koleją lat zwyczajem przodków oręż na lemiesz zamieniwszy oddał się gospodarstwu wiejskiemu, na nim strawił blisko 40 lat; ur. 1788 we wsi Płomiany w b. woj. płockim, zm. 14 VII 1852 w dobrach Kawnice w pow. konińskim w wieku lat 64
 1828. Izabella z Chełmickich GREMOWA (1839)
  komisarzowa ekonomiczna Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. X 1839 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1769 w Warszawie, obchód pog. 7 X 1839 na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. mąż, przybrana matka i familia
 1829. Ludwik CHEŁMICKI (1823)
  obywatel z Kaliskiego; zm. I 1823 w Warszawie, gdzie przebywał za interesami, żył lat 45
 1830. Prakseda z Chełmickich hr. ZBOIŃSKA (1837)
  obywatelka z okolic Płocka, wzorowa żona, matka, pani, przyjaciółka; zm. 19 VIII 1837, nab. żał. 5 IX 1837 w kośc. Bernardynów w Skępem, zostawiła męża i dzieci
 1831. Sylwester CHEŁMICKI (1847)
  zm. 10 XI 1847 w dobrach swych dziedzicznych Chalinie pow. lipnowskim w 54 roku życia, poch. w grobie familijnym przy kośc. Bernardynów w Skępem
 1832. Tomasz CHEŁMICKI (1832)
  sędzia Sądu Najwyższej Instancji, czł. Komisji Amortyzacyjnej, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. I 1832 w 56 roku życia, poch. 13 I 1832 w Warszawie
 1833. Michał CHEŁMOŃSKI (1849)
  kpt. b. gwardii grenadierów b. Wojsk Polskich; zm. 17 XII 1849 przeżywszy lat przeszło 68, eksp. 20 XII 1849 z kośc. św. Ducha (popaulińskiego) w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 1834. Rozalia z Chełmońskich ŁAZOWSKA (1852)
  zm. IX 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 73, eksp. 12 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 1835. Teofil CHEŁMOŃSKI (1845)
  patron trybunału cywilnego gub. warszawskiej; zm. II 1845, poch. 18 II 1845 na cm. Powązkowskim
 1836. Franciszek Ksawery CHEŁMSKI (1844)
  sędzia pokoju okręgu pyzdrskiego, dziedzic dóbr Łukom; zm. w pierwszych dniach XII 1844, żył lat 65
 1837. Ludwik Alojzy CHIARINI (1832)
  ksiądz, kanonik kapituły płockiej, prof. teologii i języków wschodnich, czł. wielu towarzystw uczonych; zm. 28 II 1832 w domu nr 410 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie dochodząc dopiero 45 roku życia, wypr. 2 III 1832 do kośc. św. Krzyża, gdzie egzekwie dnia następnego
 1838. Franciszka CHICHLIŃSKA (1851)
  zakonnica z zakonu panien benedyktynek; zm. 20 III 1851 we Lwowie licząc lat 64
 1839. Helena z Chylińskich RUDZIEŃSKA (1845)
  zm. 2 VI 1845 w domu nr 406 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 59, eksp. 4 VI 1845 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1840. Ludwik Józef de CHILLET (SZYLE) (1826)
  przez lat kilkadziesiąt mieszkał w Warszawie, nauczyciel w Szkole Rycerskiej, a później przy Ministerstwie Spraw Wewn.; ur. we Francji, zm. 16 I 1826 przeżywszy lat 83
 1841. Scholastyka Apolonia z Chlebowskich ŁUKASIEWICZOWA (1824)
  zm. III 1824 w wieku lat 23, eksp. 23 III 1824 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawiła rodziców, męża i dwoje dzieci
 1842. Adam Ryszard CHLEBOWSKI (1857)
  b. kancelista Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. 11 III 1857 w 26 roku życia, wypr. 13 III 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali rodzice i brat; nab. żał. 3 IV 1857 w kośc. Bernardynów
 1843. Maria Celestyna CHLEBOWSKA (1852)
  panna; zm. 28 I 1852 w kwiecie wieku, wotywa 31 I 1852 w kośc. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z braćmi
 1844. Teofil CHLEBOWSKI (1845)
  zm. 25 VIII 1845 w szpitalu Ew. w Warszawie przeżywszy lat 24, wypr. 27 VIII 1845 na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele i koledzy
 1845. Michalina CHLUDZIŃSKA (1857)
  panna, przybyła na kurację do Warszawy; zm. 23 V 1857, żyła lat 19, wypr. 25 V 1857 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku matka
 1846. Hilary CHMARA (1857)
  b. marszałek pow. mińskiego; zm. 23 III 1857 w dziedzicznym majątku swoim Mieleszkowiczach w gub. mohylewskiej
 1847. Feliks CHMIELECKI (1845)
  obywatel przybyły do Warszawy z Wlk. Ks. Poznańskiego; zm. III 1845, poch. 9 III 1845 na cm. Powązkowskim
 1848. Marianna z Chmielewskich LISZEWSKA (1839)
  obywatelka; zm. 21 VIII 1839 w 60 roku życia swego, eksp. 23 VIII 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. zięć z wnukami
 1849. Stanisław CHMIELECKI (1822)
  b. mjr WP; zm. I 1822, poch. 21 I 1822 w Warszawie
 1850. Zygmunt CHMIELECKI (1852)
  syn Stanisława Chmieleckiego, urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 2 X 1852
 1851. Józef CHMIELESKI (1861)
  b. obywatel ziemski; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 26 VIII 1861, wypr. 28 VIII 1861 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski
 1852. Antoni CHMIELEWSKI (1860)
  mgr farmacji, właściciel apteki w Końskich, b. radca wojewódzki; zm. 30 IX 1859 w Radomiu w 72 roku życia, śmierć jego pogrążyła w smutku rodzinę, znajomych i mnogich cnót jego wielbicieli
 1853. Barbara z Chmielewskich ZAKRZEWSKA (1844)
  zm. 12 IV 1844 w wieku lat 80, eksp. 15 IV 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córki wraz z familią
 1854. Błażej Franciszek CHMIELEWSKI (1846)
  kawaler, wachter Gimnazjum Realnego; zm. 21 V 1846 przeżywszy lat 60, wypr. 23 V 1846 z kośc. Karmalitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski
 1855. Eugenia CHMIELEWSKA (1860)
  córka po b. rachmistrzu w Rządzie Gubernialnym Warszawskim; opatrzona św. sakramentami zm. 31 VIII 1860 przeżywszy lat 18, eksp. 2 IX 1860 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka, siostry i brat
 1856. Feliks WIENIAWA CHMIELEWSKI (1851)
  syn zmarłego Antoniego Chmielewskiego, dziedzica majętności Gołębiówka, i Doroty z Morawskich, przeżył dwoje swoich dzieci: sześcioletnią Celinę i dwuletniego jedynego syna Stanisława; zm. XI 1850 we wsi Gołębiówce w połowie zaledwie wieku swego, eksp. 11 XI 1850 do kośc. w m. Kałuszynie, poch. dnia następnego na cm. paraf. tamże, pozostawił żonę i małoletnią córkę
 1857. Feliks CHMIELEWSKI (1855)
  b. oficer b. WP, b. marszałek sejmiku, dziedzic dóbr Lipa w pow. stopnickim; z żalem rodziny, krewnych i przyjaciół zm. 1855 w 65 roku swego życia, poch. na cm. paraf. w Chomentowie
 1858. Florentyna z Chmielewskich LESIEWSKA (1859)
  córka Jana i Franciszki z Wołowiczów Chmielewskich, obywateli ziemskich, dziedziczka dóbr Osieki w gub. płockiej; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 8 II 1859 przeżywszy lat 29, eksp. 12 II 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 II 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały w ciężkim smutku mąż wraz z matką i bratem zmarłej
 1859. Franciszek CHMIELEWSKI (1852)
  właściciel dóbr Sudragi z przyległościami położonych w pow. lipnowskim, b. sędzia pokoju okręgu lipnowskiego, ukończył Uniw. Królewiecki; zm. 17 VIII 1852 w m. Płocku przeżywszy lat 64, pozostawił żonę i rodzinę
 1860. Franciszek Ksawery CHMIELEWSKI (1856)
  b. właściciel drukarni; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 27 IX 1856, wypr. 29 IX 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 X 1856 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała żona Domicella Chmielewska
 1861. Jan CHMIELEWSKI (1840)
  b. szambelan dworu króla saskiego, później dyrektor skarbu depart. poznańskiego; zm. 1 XI 1840 w dobrach Bronisze obw. warszawskiego daleko od swoich
 1862. Jan CHMIELEWSKI (1849)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 14 IV 1849, przepr. 16 IV 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 1863. Jan CHMIELEWSKI (1854)
  wyrobnik; zm. 13 IV 1854 licząc lat 60
 1864. Józefa z Chmielewskich TUROWSKA (1838)
  dziedziczka dóbr Żukowo w obw. mławskim; zm. 14 V 1838 mając 36 lat życia, eksp. 17 V 1838 do Raciąża, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego w kośc. paraf., zostawiła męża i siedmioro dzieci
 1865. Konstanty CHMIELEWSKI (1850)
  kontroler komory celno-granicznej w Niezdarze; zm. 1850
 1866. Ludwik CHMIELEWSKI (1848)
  b. ppłk 3 p.uł. b. Wojsk Polskich, odbył wszystkie kampanie za czasów Napoleona, syn zasłużonego wojskowego; zm. 2 I 1848 w dobrach swych Latkowie na Kujawach
 1867. Maksymilian CHMIELEWSKI (1851)
  niegdyś mieszkaniec Warszawy, od lat jedenastu właściciel majętności Bielice w pow. łowickim; zm. 9 I 1851 przeżywszy lat 47, wypr. 11 I 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z synami
 1868. Paweł CHMIELEWSKI (1823)
  poseł obw. lipnowskiego, właściciel dóbr Sudragi; w rocznicę śmierci poch. serca w kośc. sudraskim 13 X 1823
 1869. Tomasz WIENIAWA CHMIELEWSKI (1844)
  biskup gracjanopolitański, sufragan i administrator archidiecezji warszawskiej, zaszczycony Orderem św. Stanisława I kl.; zm. 30 VII 1844 w pałacu arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej nr 492, gdzie wystawienie zwłok, żył niespełna lat 78, a z górą 50 lat w kapłaństwie, eksp. 1 VIII 1844 do kośc. metropolitalnego św. Jana, gdzie dnia następnego nab. żał. z "Requiem" Kozłowskiego, przepr. 18 VIII 1844 z Warszawy do Pułtuska, dnia następnego nab. żał. w kośc. paraf., poch. w grobie kośc. św. Krzyża
 1870. Wiktor CHMIELEWSKI (1854)
  b. sekretarz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 V 1854 w domu nr 778 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 32, wypr. 25 V 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 VI 1854 w kośc. św. Karola Boromeusza, zapr. pogrążeni w głębokim żalu rodzice
 1871. Wincenty CHMIELEWSKI (1858)
  radca honorowy, rachmistrz rządu gub. warszawskiego; zm. 24 V 1858 w wieku lat 44, eksp. 27 V 1858 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 1872. Aleksandra z Chmieleńskich RADZIŃSKA (1855)
  współwłaścicielka Barczący, żona Józefa Radzińskiego, ukończyła Instytut Aleksandryński; zm. 25 V 1855 w majątku rodziców mężą w 24 roku życia, zostawła niemowlę
 1873. Wanda CHMIELIŃSKA (1851)
  pełna nieporównanych zalet serca i przymiotów dziewica; zm. 26 VI 1851 we wsi Barczonka w pow. stanisławowskim w 19 wiośnie życia
 1874. Adam CHMIELEŃSKI (1844)
  obrońca przy sądach pokoju okręgu i m. Warszawy; zm. 27 III 1844 w 43 roku życia, eksp. 29 III 1844 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z familią
 1875. Helena z Chmielińskich MINAKOWSKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 30 XII 1859 w wieku lat 56, eksp. 1 I 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1876. Michał CHMIELIŃSKI (1857)
  dziedzic dóbr ziemskich czasowo mieszkający w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 VI 1857 w 68 roku życia, eksp. 24 VI 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w nieutulonym smutku familia
 1877. Wiktor CHMIELIŃSKI (1831)
  kpt. pułku grenadierów; zm. VI 1831 z ran odniesionych w obronie ojczyzny, poch. 28 VI 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawił małżonkę
 1878. Sebastian CHMIELOWSKI (1829)
  ksiądz ze zgromadzenia księży misjonarzy, nauczyciel i rejens w seminarium lubelskim, dziekan kazimierski, proboszcz końskowolski; zm. 17 II 1829, nab. żał. 26 III 1829 w Końskowoli; inf. z Lublina
 1879. Teresa z Chmielowskich MIECZKOWSKA (1845)
  zm. bezdzietnie 6 VIII 1845 w pow. sejneńskim, zostawiła męża
 1880. Wojciech CHMIELOWSKI (1853)
  obywatel, b. naczelnik komory Szczypiorno, kawaler orderu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 25 VIII 1853 w domu nr 2168 przy ul. Konwiktorskiej w Warszawie, wypr. 27 VIII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 IX 1853 w kośc. Bernardynów, zapr. stroskana ciężką boleścią żona wraz z czworgiem drobnych dzieci
 1881. Stanisław CHMURSKI (1857)
  majster nożowniczy; zm. 4 I 1857 przeżywszy lat 48
 1882. Maciej Stanisław CHOCHOŁOWICZ (CHACHOŁOWICZ, HOCHOŁOWICZ) (1861)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 IV 1861 w domu własnym przy ul. Chmielnej nr 1563 przeżywszy lat 63, wypr. 12 IV 1861 z domu na cm. Powązkowski, przeniesienie zwłok do nowowybudowanego grobu familijnego i jego poświęcenie oraz stosowne nab. żał w kośc. Powązkowskim 8 VII 1861 - zapr. pozostała żona Katarzyna z Szamborskich
 1883. Franciszka z Chociszewskich GRUSZECKA (1843)
  zm. 20 VII 1843
 1884. Jan Nepomucen JUNOSZA CHOCISZEWSKI (1856)
  obywatel ziemski przybyły z m. Radomia do Warszawy, by szukać tu polepszenia zdrowia u wód mineralnych, mieszkał czasowo pod nr. 585, syn Antoniego i Ludwiki z Karczewskich, ukończył nauki u księży pijarów w m. Radomiu, odbył kampanie 1812 i 1813, po uwolnieniu z 2 pułku jazdy 1815 powrócił w domowe zacisze i jako ziemianin - właściciel obszernych włości Kuczek - przeżył lat 41, pełnił usługi obywatelskie w Tow. Kredytowym, był czł. zakładów dobroczynnych; ur. 1781, zm. 24 VII 1856 w Warszawie na ręku ukochanej żony Julii z Dąbrowskich i jej siostrzenic, po wystawnym nab. w kość. paraf. radomskim poch. na miejscowym cm. w grobie familijnym obok jedynej swej córki Klementyny
 1885. CHOCISZEWSKI (1853)
  właściciel dóbr Klonówek i innych; zm. 2 X 1853 we wsi swej dziedzicznej Ciszyca w gub. radomskiej, żył lat przeszło 80
 1886. Leonard CHOCISZEWSKI (1854)
  ubogi; zm. IV 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 75
 1887. Maria z Chociszewskich STOLPE (1852)
  wdowa po Alojzym Stolpe, prof. konserwatorium muzycznego; zm. 6 IX 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 8 IX 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 IX 1852 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostali synowie
 1888. Jan Kanty CHODANI (1823)
  krakowiak, kanonik katedralny wileński, dziekan i prof. teologii moralnej i wymowy kościelnej w Uniw. Wileńskim, tłumacz; zm. 31 VII 1823 w Wilnie
 1889. Florentyna CHODECKA (1846)
  zm. VIII 1846 w kwiecie wieku, wypr. 10 VIII 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1890. Ksawery CHODECKI (1840)
  zm. VIII 1840 w 23 roku życia, eksp. 1 IX 1840 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec, rodzeństwo i familia
 1891. Natalia z Chodeckich DANECKA (1840)
  zm. VI 1840 w kwiecie wieku, eksp. 28 VI 1840 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, ojciec i familia
 1892. Waleria z Chodeckich ORZECHOWSKA (1858)
  po krótkiej chorobie zm. 10 XII 1857 we wsi dziedzicznej Mętlewie w pow. łęczyckim przeżywszy lat 41, przen. do kośc. w Solcy Wielkiej, poch. 15 XII 1857 w grobie familijnym w kaplicy nowo wystawionej na cm. miejscowym, pozostawiła męża, ojca i rodzeństwo
 1893. Wojciech CHODECKI (1860)
  obywatel pow. łęczyckiego, prezydujący w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, b. deputowany na sejmy, dawny wojskowy i adiutant gen. francuskiego Petit; zm. 26 III 1860 w dobrach swych Ostrowy w pow. łęczyckim przeżywszy lat 75; nab. żał. 7 XII 1860 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. obecna córka
 1894. Aleksander hr. CHODKIEWICZ (1838)
  b. gen. WP i senator, czł. wielu towarzystw uczonych; zm. 1838 w dobrach własnych Młynów na Wołyniu
 1895. Karol hr. CHODKIEWICZ (1855)
  dziedzic Młynowa i wielu innych majętności, najstarszy z synów hr. Aleksandra, b. gen. i kasztelana, i Karoliny z Walewskich, wojewodzianki sieradzkiej, opiekun dzieci zmarłego brata Mieczysława; tknięty apopleksją zm. 7(19) XII 1855 w Annopolu pod Ostrogiem, gdzie przybył dla odwiedzenia brata swego ciotecznego, pozostawił siostrę i brata, nab. żał. 17 I 1856 w kośc. Tow. Dobroczynności w Warszawie
 1896. Józef CHODKIEWICZ (1846)
  ppłk warszawskiego dywizjonu żandarmów, wojskowy przez lat 41, kawaler różnych orderów; zm. 3 XI 1846 w domu nr 1726 przy ul. Wiejskiej przeżywszy lat 57 (z których 41 w służbie wojskowej), odpr. 5 XI 1846 na cm. Greko-Rosyjski
 1897. Mieczysław hr. CHODKIEWICZ (1851)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, syn Aleksandra, b. gen. bryg., senatora-kasztelana, i Karoliny z Walewskich, w powtórnym związku ks. Galicynowej, mąż Ludwiki z hr. Olizarów; zm. 14 VIII 1851 w Dreźnie, gdzie wyjechał przed kilku miesiącami dla poratowania zwątlonego zdrowia, zostawił troje dzieci
 1898. Rajmund CHODKO (1832)
  prezydent sądowy gub. mińskiej; zm. 20 II 1832 w Wilnie
 1899. Adam CHODKOWSKI (1849)
  zm. 26 XI 1849 na warszawskiej Pradze licząc lat 46
 1900. Romuald CHODOROWICZ (1850)
  b. urzędnik głównego dyżurstwa czynnej armii, sekretarz gubernialny; zm. 9 VI 1850 mając lat 31, eksp. 11 VI 1850 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski
 1901. Adam CHODOROWSKI (1829)
  dawniej trudniący się służbą; zm. 6 II 1829 w domu nr 2099 w Warszawie mając lat 103
 1902. Rafał CHODOROWSKI (1835)
  aplikant Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 23 IX 1835 przeżywszy lat 24
 1903. Mateusz CHODUBSKI (1848)
  ksiądz, proboszcz parafii Sarnów w dekanacie mławskim diecezji płockiej; ur. 1788, kapłan od 1811, zm. 1848
 1904. Klara MAJEWSKA (1844)
  żona czł. głównej polowej prowiantskiej komisji czynnej armii, radcy kolegialnego; zm. 16 II 1844 w domu nr 1282-83 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 18 II 1844 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dziećmi
 1905. ŚWIĄTECKA z Chodźków (1857)
  jedyna córka Ignacego Chodźki, autora "Obrazów litewskich", "Brata kwestarza" i innych, żona Henryka Świąteckiego; zm. 5(17) XII 1856, poch. 12(24) XII 1856 w Wojstomiu, zostawiła pięcioro drobnych dzieci, to jest trzech synków i dwie córeczki
 1906. Ignacy CHODKO (1861)
  autor "Obrazów litewskich" i "Pamiętników kwestarza", słusznie ceniony pisarz na polu literatury ojczystej, ukończył szkoły u bazylianów w Borunach i Uniw. Wileński; ur. 1795 na Litwie, zm. 1 VIII 1861 w swej dziedzicznej wsi Dziewiętniki położonej o 18 mil od Wilna; nab. żał. 23 IX 1861 (v.s.) w kośc. św. Jana w Wilnie
 1907. Jan CHODKO (1852)
  długo urzędował, był prezesem izby sądu cywilnego w Mińsku, prokuratorem masy Radziwiłłowskiej w komisji ustanowionej do rozpoznania spraw tego domu z wierzycielami, wizytatorem szkół kilku gub., uprawiał zawód literacki, zbiór jego prac wyszedł przed kilku laty w Wilnie, dla "Tygodnika Petersbuskiego" napisał przed 22 laty powieść "Pan Wojski", wpływał na szerzenie się sztuki dramatycznej na prowincji; zm. w końcu 1851 w pow. mińskim w sędziwym wieku
 1908. Franciszka z Choińskich GARGULSKA (1844)
  obywatelka m. Warszawy, teściowa Józefa Władysława Krogulskiego; nab. żał. 28 IX 1844 w kośc. Powązkowskim
 1909. Konstancja CHOIŃSKA (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 VII 1858 w wieku lat 21, odpr. 8 VII 1858 na cm. Powązkowski w Warszawie
 1910. Andrzej Ksawery CHOJECKI (1840)
  dziedzic dóbr Gródek w gub. podlaskiej; zm. 18 I 1840 w 57 roku życia, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. i pog. 20 I 1840, zapr. żona wraz z dziećmi
 1911. Marta z Chojeckich MOGIELEWICZ (1844)
  zm. 17 IV 1844, nab. żał. 24 IV 1844 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 1912. Róża z Chojeckich PIOTROWSKA (1852)
  małżonka Eligiusza Piotrowskiego, b. prezesa izby sądu cywilnego gub. wołyńskiej, córka niegdyś Hilarego Chojeckiego, sędziego żytomierskiego, kawalera Orderu Orła Białego, ufundowała kapl. w Motowidłówce, a innym przybytkom pańskim świadczyła hojne ofiary; zm. w połowie II 1852 w Motowidłowcach w gub. wołyńskiej
 1913. Anna CHOJNACKA (1854)
  panna, córka zmarłego Andrzeja Chojnackiego, oficera b. WP, następnie obywatela ziemskiego i urzędnika, i Teresy z Mucińskich; zm. 12 VIII 1854 przeżywszy lat 28, wypr. 14 VIII 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 VIII 1854 w kośc. tegoż zgromadzenia, zapr. matka, bracia i siostry
 1914. Brygida z Chojnackich KURKIEWICZ (1v. Zawistowska) (1848)
  zm. 30 VIII 1848 przeżywszy lat 95, eksp. 1 IX 1848 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 1915. Franciszka z Chojnackich KROKOWSKA (1835)
  zm. 20 IX 1835 w domu nr 500C przy ul. Podwal w Warszawie, przepr. 22 IX 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1916. Franciszka z Chojnackich ZIELIŃSKA (1846)
  zm. 1 XI 1846 przeżywszy lat 44, nab. żał. 3 XI 1846 w dolnym kośc. św. Krzyża, skąd tegoż dnia wypr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 1917. Ignacy CHOJNACKI (1855)
  radca honorowy, urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 27 II 1855, eksp. 1 III 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 III 1855 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała żona
 1918. Józef CHOJNACKI (1857)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 12 VII 1857 w wieku lat 31, eksp. 14 VII 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VII 1857 w tymże kośc., zapr. stroskana matka wraz z bratem i siostrami zmarłego
 1919. Józefa z Chojnackich HALPERTOWA (1835)
  zm. 26 I 1835 na Śląsku w 21 roku życia, nab. żał. 16 II 1835 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. mąż i dwoje sierot
 1920. Krystyna z Chojnackich SOKOŁOWSKA (1v. Mchowska) (1852)
  wdowa z pierwszego ślubu po Prokopie Mchowskim, płk. b. Księstwa Warszawskiego, z powtórnego po Stefanie Sokołowskim, b. radcy prefektury bydgoskiej, następnie sędzim pokoju okręgu radziejowskiego; zm. 16 XI 1852, żyła lat 82, eksp. 19 XI 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. rodzina po bracie zmarłej
 1921. Tomasz CHOJNACKI (1859)
  obywatel m. Piotrkowa; zm. 13 XII 1859, nab. 21 XII 1859 w kośc. Bernardynów w Piotrkowie, pozostawił w głębokim żalu liczną rodzinę
 1922. Feliks CHOJNOWSKI (1849)
  nadleśniczy leśnictwa Łuków w gub. lubelskiej; zm. 1849
 1923. Franciszek CHOJNOWSKI (1829)
  ksiądz, dobroczyńca, przyjaciel i prof. Instytutu Głuchoniemych w Warszawie; zm. 10 V 1829 w domu Instytutu, przen. 12 V 1829 do kośc. św. Aleksandra, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim odpr. na cm. Powązkowski
 1924. Helena Flora CHOJNOWSKA (1857)
  panna; po dziewiecioletniej ciężkiej chorobie zm. 5 XI 1857 w kwiecie wieku, eksp. 8 XI 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka, brat i siostry
 1925. Józef CHOJNOWSKI (1849)
  emeryt, b. rewizor skarbowy przy rządzie gub. radomskim; zm. 17 II 1848 w Radomiu przeżywszy lat 71, nab. żał. 17 II 1849 w kośc. św. Ducha (popaulińskim) w Warszawie
 1926. Franciszek CHOLEWICKI (1859)
  artysta baletu warszawskiego, oddawał się też dagerotypowaniu i fotografii; zm. 16 IV 1859 w wieku lat 43, wypr. 18 IV 1859 z kapl. Reformatów, zapr. pozostała żona i dzieci
 1927. Marianna z Cholewickich SOBIESKA (1833)
  zm. 21 XII 1833 w domu nr 410 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie, eksp. 23 XII 1833 na cm. Powązkowski, zapr. mąż i pięcioro pozostałych dzieci
 1928. Fabian CHOLEWSKI (1825)
  obywatel Król. Pol.; zm. V 1825, żył lat 20 kilka, poch. 24 V 1825 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 1929. Monika z Chomentowskich JASIŃSKA (1854)
  ostatnia gałąź starożytnego i zasłużonego krajowi Chomentowskich rodu, żywot jej był nieprzerwanym pasmem cnót, poświęceń i cichej rezygnacji; zm. 21 II 1854 w dziedzicznych dobrach Chomentów w 82 roku życia, poch. w grobie familijnym w m. Skaryszewie, pozostawiła liczne potomstwo w dzieciach, wnukach i prawnukach
 1930. Jan CHOMICZEWSKI (1861)
  patron trybunału cywilnego w Siedlcach, dobry mąż i ojciec, troskliwy opiekun wdów, sierot i wszystkich potrzebujących wsparcia, pamiętne są jego dnie i noce spędzone na osobistej posłudze w czasie grasującej kilkakrotnie w Siedlcach epidemii cholery; zm. 23 V 1861 w dobrach dziedzicznych Woli Wodyńskiej w pow. siedleckim, poch. na cm. paraf. przy kośc. paraf. w Wodyniach
 1931. Ignacy CHOMIŃSKI (1859)
  artysta dramatyczny teatru krakowskiego; w rocznicę śmierci nab. żał. 1 XII 1859 w kapl. Pana Jezusa w kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie, zapr. brat
 1932. Anna z Chomitowskich MALCZEWSKA (1852)
  małżonka sędziego pokoju okręgu staszowskiego, z którym jedną trzecią wieku przeżyła; zm. 30 IX 1852 we wsi Kamieńcu w pow. sandomierskim
 1933. Franciszek CHOMĘTOWSKI (1856)
  b. poseł i b. radca woj., właściciel dóbr ziemskich w pow. rawskim; opatrzony św. sakramentami zm. 6 XII 1856 w wieku lat 72, nab. żał. 9 XII 1856 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, po którym wypr. zwłok z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1934. Józefat CHOMĘTOWSKI (1828)
  szambelan króla Stanisława Augusta, komisarz cywilno-wojskowy, dwukrotnie marszałek sejmiku i poseł pow. staszowskiego, radca woj. sandomierskiego; zm. 23 II 1828 w dobrach dziedzicznych Niedrzwice, żył lat 74, poch. w grobie rodzinnym kośc. paraf. w Koprzywnicy, zostawił żonę, Annę z Krąkowskich Chomętowską, czworo dzieci i dziewięcioro wnuków
 1935. Róża z Chomentowskich CICHOCKA (1859)
  dziedziczka dóbr Gołębiowa w pow. sandomierskim; zm. 1859 we wsi Słabuszewicach w wieku lat 70, poch. na cm. w Malicach, pozostawiła trzy córki i syna
 1936. Emilia CHOPIN (SZOPĘ) (1827)
  panna, córka prof. Liceum i Szkoły Aplikacyjnej; zm. 10 IV 1827
 1937. Fryderyk SZOPEN (CHOPIN) (1849)
  zm. 17 X 1849 w Paryżu
 1938. Ludwika z Chopinów JĘDRZEJEWICZ (1855)
  wdowa po sędziu pokoju; po ciężkiej i długiej chorobie zm. 29 X 1855 w domu własnym nr 526 przy ul. Podwal w Warszawie, wypr. 1 XI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 XI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. w nieutulonym żalu pozostałe dzieci, matka i siostra, rodzina składa podziękowanie artystom i artystkom opery i orkiestry za wykonane śpiewy i muzykę na tym nab. żał.
 1939. Mikołaj CHOPIN (SZOPĘ) (1844)
  ojciec sławnego mistrza muzyki, b. prof. warszawskiego Liceum, Szkoły Aplikacyjnej Wojskowej i Akademii Duchownej, emeryt; zm. 3 V 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1255 w Warszawie w 75 roku życia, wypr. 6 V 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi, zięciami i wnukami
 1940. Władzio CHORIN (1858)
  syn doktorostwa, uczeń II kl. szkoły siedleckiej; po sześciotygodniowej chorobie (tyfus) zm. 4 II 1858 o godzinie pierwszej rannej mając 12 lat; inf. z Węgrowa
 1941. Adam CHOROMAŃSKI (1845)
  zm. 14 IV 1845 w 83 roku życia, eksp. 16 IV 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 1942. Apolinary CHOROMAŃSKI (1856)
  urzędnik wydziału dóbr przy Komisji Skarbu; zm. VI 1855 we wsi Łyszkowice, gdzie chwilowo bawił, mając lat 33, nab. żał. 23 VII 1856 w kośc. Reformatów, zapr. koledzy i przyjaciele
 1943. Julia z Choromańskich WALEWSKA (1859)
  w rocznicę śmierci nab. żał. 8 II 1859 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. stroskana matka
 1944. Józef CHOROMAŃSKI (1836)
  dziedzic Niedźwiedzka, emfitentyczny posiadacz folwarku św. Ducha na Łomży; zm. 15 IX 1836 w m. Łomży w 58 roku życia, zostawił żonę z Jezierskich Choromańską, trzech synów i córkę Władisławlew, żonę prof. literatury rosyjskiej gimnazjum łomżyńskiego
 1945. Józef CHOROMAŃSKI (1858)
  b. por. strzelców konnych gwardii b. WP, rodem z Ogniewic w gub. wołyńskiej, dawny uczeń Szkół Krzemienieckich, w wojsku od czasów Księstwa Warszawskiego służący; zm. 18 XII 1857 w dobrach swoich Żochy w pow. przasnyskim przeżywszy lat 70
 1946. Maciej CHOROMAŃSKI (1850)
  asesor ekonomiczny okręgu sejneńskiego; zm. 1850
 1947. Marianna z Choromańskich PUCHALSKA (1852)
  żona urzędnika Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy; zm. IX 1852 przeżywszy lat 78, poch. 18 IX 1852 na cm. Powązkowskim
 1948. Piotr Wincenty CHOROMAŃSKI (1856)
  radca dworu, pomocnik administracji Księstwa Łowickiego, kawaler Orderu św. Stanisława, mąż prawy, nieposzlakowanej poczciwości urzędnik; opatrzony św. sakramentami zm. 5 III 1856 w Łyszkowicach w 64 roku życia, eksp. 7 III 1856 do parafii pszczonowskiej, gdzie nab. i pog. dnia następnego
 1949. Stanisław CHOROMAŃSKI (1837)
  dziedzic dóbr Grojanowic; nab. żał. 13 II 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1950. Stanisław Kostka CHOROMAŃSKI h. Lubicz (1838)
  ksiądz, arcybiskup warszawski, prezes Tow. Dobroczynności, zm. 21 II 1838 w pałacu Brühlowskim w Warszawie, gdzie dnia następnego wystawienie zwłok, eksp. 23 II 1838 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego wielkie nab. żał. i pog. w katakumbach kośc.
 1951. Szymon CHOROMAŃSKI (1860)
  urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 X 1860 przeżywszy lat 52, nab. żał. 17 X 1860 w kośc. Dominikanów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w smutku familia wraz z dziećmi
 1952. Michał CHORUBSKI (1858)
  lekarz wolno praktykujący w m. Mławie, odznaczał się głęboką nauką i trafnym leczeniem chorych, był uczniem Wszechnicy Krakowskiej, następne wykształcenie pobierał za granicą, przed wyjazdem do Mławy przemieszkiwał w Warszawie, gdzie dużo zostawił przyjaciół; zm. 1858 w młodym wieku
 1953. Piotr CHARZEWSKI (1860)
  niegdyś płk dowództwa artylerii konnej gwardii królewskiej, następnie urzędnik Banku Polskiego, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Legii Honorowej; opatrzony św. sakramentami zm. 8 I 1860, eksp. 11 I 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 I 1860 w kośc. Reformatów
 1954. Augustyn CHORĄŻEWICZ (1847)
  b. chirurg przedmieścia Pragi, emeryt; zm. 8 IX 1847 w wieku lat 84, eksp. 10 IX 1847 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona z wnuczką
 1955. Sylwester HOWANICKI (1856)
  emeryt, b. komisarz ekonomiczny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 18 IV 1856, eksp. 20 IV 1856 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka
 1956. CHOŁODOWICZ (1834)
  rzeczywisty radca stanu, generał sztabsdoktor armii czynnej, kawaler różnych orderów; zm. 18 II 1834 w Warszawie, poch. 20 II 1834 tamże
 1957. Wiara CHOŁODOWICZ (1852)
  wdowa po rzeczywistym radcy stanu, sztabsdoktorze naczelnym armii czynnej, który przez kilka lat mieszkał w Warszawie, gdzie też życie zakończył; zm 1(13) I 1852 w Petersburgu
 1958. Ksawery hr. CHOŁONIEWSKI (1830)
  rzeczywisty tajny radca JCMości, cześnik koronny Królestw Galicji i Lodomerii, łowczy koronny niegdyś Król. Pol., komandor c.k. Orderu św. Szczepana, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława; zm. 19 IX 1830 we Lwowie w 79 roku życia swego
 1959. Stanisław hr. CHOŁONIEWSKI (1846)
  ksiądz, prałat kapituły kamienieckiej, dr św. Teologii i prawa kanonicznego, autor pism literackich (najwięcej znane: "Sen w Podhorcach" i "Dwa wieczory u starościny wolbromskiej") i tłumacz z języka niemieckiego, syn Rafała hr. Chołoniewskiego, miecznika koronnego, i Katarzyny z hr. Rzyszczewskich; zm. 1846 w Janowie w gub. podolskiej, żył lat 52, nab. żał. 24 IX 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 1960. Piotr CHOŁOSZCZEWNIKOW (1853)
  syn Jana; zm. 21 IX 1853 w 57 roku życia, nab. żał. 23 IX 1853 w kośc. Prawosławnym przy ul. Podwal, po którym wypr., zapr. stroskana żona z córkami
 1961. Michał CHOŃSKI (1855)
  radca kolegialny, zaszczycony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25, prof. emeryt b. Liceum Krzemienieckiego, gdzie przez 25 lat zajmował katedrę ekonomii politycznej, autor kilku dzieł szacownych, dziedzic wsi Łobaczyna w pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej; zm. 20 I 1855 w Żytomierzu
 1962. Antoni hr. CHRAPOWICKI (1851)
  obywatel gub. kowieńskiej, syn Józefa Chrapowickiego, instygatora Wlk. Ks. Litewskiego, starosty starodubowskiego, i Magdaleny z ks. Ogińskich Chrapowickiej, b. płk wojsk francuskich, prezydent I depart. izby kryminalnej wileńskiej, współzałożyciel i dyrektor Tow. Dobroczynności w Wilnie, przez lat kilkanaście zajamował się dyrekcją teatru wileńskiego i podźwignął go z upadku, kawaler wielu orderów, dziedzic dóbr Datnowa, w których przepędził ostatnich 20 lat; zm. 2(14) XI 1851 w Rydze w 76 roku życia, nab. żał. 18 XI 1851 w kośc. rzymskokatolickim tamże, poch. w kapl. na miejscowym cm. katolickim
 1963. Katarzyna Aleksandrowna CHRAPOWICKA (1855)
  radczyni tajna; zm. 27 II (11 III) 1855 w Moskwie
 1964. Adam hr. CHREPTOWICZ (1845)
  radca stanu, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., syn kanclerza litewskiego Joachima Chreptowicza i Konstancji z Przezdzieckich, podkanclerzanki Wlk. Ks. Litewskiego, dziedzic obszernych włości, właściciel Biblioteki Szczorsowskiej; zm. 25 XII 1844 w dobrach swoich Wiszniew w gub. wileńskiej przeżywszy lat z górą 80
 1965. Ewa z Czeretowiczów WROŃSKA (1856)
  matka Zofii Scisłowskiej, zaszczytnie znanej w piśmiennictwie naszym; zm. 5 II 1856 w m. Sokołowie gub. lubelskiej, żyła lat 73
 1966. Anna z Christianich PLENK (1860)
  ur. nad szumnym Dniestrem w okręgu kołomyjskim, zm. 30 XII 1859 w Orońsku, żyła lat 76, z tych 40, po stracie męża dr. med., w Galicji, wystawienie ciała i modły przy nich w kapl. w Orońsku, poch. na cm. paraf. we wsi Kowala-Stępocina w pow. radomskim; nab. żał. 22 V 1860 w kośc. św. Aleksandra w Warszawie
 1967. Elżbieta CHRISTIANI (1853)
  słynna wiolonczelistka, znana w Warszawie z pobytu w 1852; zm. 2(14) X 1853 w Nowoczerkasku
 1968. Franciszek Ksawery Jarosław CHRISTIANI (1842)
  gen.-lejt. dyrektor generalny Korpusu Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych, kawaler Orderu św. Andrzeja I kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza II kl. i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 7 VI 1842 w pałacu Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Warszawie, przeżył lat 70, eksp. 10 VI 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 1969. Henryka z Christinów BONFISOWA (1836)
  zm. 27 IX 1836 w domu przy ul. Nowolipie nr 2474 w Warszawie, eksp. 29 IX 1836 na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż wraz z osieroconymi dziećmi
 1970. Natalia CHRISZTOPH (1858)
  zm. 17 XII 1857 w Siedlcach mając lat 23
 1971. Ludwika z Chromeckich PŁACZKOWSKA (1858)
  zm. 14 I 1858 w 30 roku życia w m. Dąbrowicach w pow. gostyńskim w 30 roku życia, pozostawiła męża i dzieci
 1972. Teodozja z Chromińskich ZANIEWICZ (1853)
  opatrzona św. sakramentami, po blisko 30 latach cierpienia, zm. 2 XII 1853 w wieku lat 53, przepr. 5 XII 1853 z kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Aleksandra, pozostawiła męża i syna
 1973. Anna z Chroniewskich HORNOWSKA (1849)
  wdowa po gen. b. Wojsk Polskich; zm. 13 I 1849 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 15 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn
 1974. Cecylia CHRONOWSKA (1855)
  zm. 24 IV 1855, poch. w Busku, zostawiła rodziców
 1975. Karol Szymon CHRONOWSKI (1860)
  b. referent w wydziale przemysłu i kunsztu Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 29 VIII 1860 mając lat 51, nab. żał. 13 IX 1860 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona
 1976. Antoni CHROSTOWSKI (1861)
  b. sztabrotmistrz pułku huzarów imienia arcyksięcia Karola austriackiego; zm. 19 III 1861 w 29 roku życia, wypr. 21 III 1861 z kośc. Reformatów, zapr. brat imieniem nieobecnej matki i rodzeństwa
 1977. Józef CHROSTOWSKI (1854)
  radca dworu, sędzia sądu kryminalnego; zm. 1 IV 1854 w jednej chwili nerwowego ataku; poch. 4 IV 1854, pozostawił żonę i siedmioro dziatek; inf. z Kielc
 1978. Urszula CHRÓSTOWSKA (1847)
  kanoniczka; zm. 29 XII 1847 w domu nr 464-65 w Warszawie w wieku lat 63
 1979. Salomea z Chrościechowskich KOSIŃSKA (1860)
  zm. 29 III 1860 w dobrach Brzostowiec w pow. radzyńskim, poch. 16 IV 1860 obok zwłok jej męża na cm. paraf. w Miedznie w pow. siedleckim
 1980. Irena Wanda CHROŁOWSKA (1848)
  zm. IX 1848 w domu nr 64 przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 6, wypr. 17 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 1981. Tekla z Chrołowskich RAŻNIEWSKA (1847)
  zm. 30 XII 1846, eksp. 2 I 1847 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z dwojgiem dzieci i familią
 1982. Julian CHRUSZCZAKOWSKI (1861)
  student Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii; po krótkiej chorobie zm. 5 VII 1861 w wieku lat 35, pog. 8 VII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski
 1983. Antoni CHRUŚCICKI (1860)
  pisarz huty szklanej we wsi Trąbkach w pow. łukowskim, czasowo w zajeździe na Pradze pod nr. 409 przebywający; zm. 11 XI 1860 skutkiem zagorzenia po zbyt wczesnym zamknięciu rozpalonego pieca, żył lat 30
 1984. Joanna z Chruścickich JAKOWICKA (1850)
  wdowa; zm. 14 I 1850 przeżywszy lat 70, eksp. 16 I 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z mężem
 1985. Joanna z Chruścikowskich RAKOWSKA (1850)
  zm. 18 VII 1850 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie w wieku lat 47, wypr. 20 VII 1850 z kapl. szpitala (od ul. Zgoda) na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz ze swoim bratem
 1986. Robert CHRYSTOWSKI (1848)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol. i pisarz dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego gub. warszawskiej w Kaliszu, prawnik niepospolitych zdolności i powszechnie szanowany człowiek; zm. 10 XI 1848 w Kaliszu, żył lat 44
 1987. Antoni CHRZANOWSKI (1851)
  nauczyciel przy szkole prywatnej, zm. IV 1851 licząc 23 lata, poch. 20 IV 1851 w m. Sierpcu
 1988. Elżbieta z Chrzanowskich SLEWICZKO (1849)
  zm. 3 V 1849 przeżywszy lat 37, eksp. 6 V 1849 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 1989. Franciszek CHRZANOWSKI (1854)
  radca honorowy, asesor drugiego wydziału policyjno-sądowego (kontroli służących) w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 8 VII 1854 przeżywszy lat 59, eksp. dnia następnego z kapl. kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 VII 1854 w kośc. Powązkowskim, zapr. pogrążona w nieutulonym żalu żona wraz z dziećmi
 1990. Roch Hipolit z Łaniowa CHRZANOWSKI (1848)
  ksiądz, pierwszy prałat i dziekan kapituły katedralnej włocławskiej, proboszcz parafii Dzietrzkowic w dekanacie wieruszowskim, egzaminator duchowny w diecezji kujawsko-kaliskiej, ozdobiony Orderem św. Anny II kl.; ur. 13 VIII 1765, kapłan od 1788, zm. 12 V 1848 w Dzietrzkowicach
 1991. Ignacy Kajetan CHRZANOWSKI (1854)
  syn Kajetana, inspektor skarbowy kontrolujący główną fabrykę tabak w Sielcach, ukończył nauki w b. Uniwersytecie Warszawskim, w wolnych chwilach poświęcał się się naukom, które za młodu pokochał, zajmował się literaturą starożytną, polską i francuską, posiadał zdolności znakomitego pisarza; zm. 13 IX 1854 w wieku lat 53, eksp. 15 IX 1854 z mieszkania zmarłego w Sielcach na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 X 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 1992. Julia z Chrzanowskich BARANOWSKA (1854)
  opatrzona św. sakramentami zm. 3 III 1854 przeżywszy lat 67, eksp. 5 III 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 1993. Józef CHRZANOWSKI (1826)
  b. kpt. 1 pp liniowej Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego Orderu Wojskowego, dziedzic dóbr Plucice z przyległościami w obw. piotrkowskim; zm. 5 II 1826 w Warszawie, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia, żył lat 40, poch. 7 II 1826 na cm. Powązkowskim, zostawił żonę i czworo dzieci
 1994. Józef CHRZANOWSKI (1856)
  wieczysty posiadacz dóbr Rokitna w okręgu błońskim, pow. warszawskim; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 II 1856 z rana w wieku lat 74, eksp. 21 II 1856 na cm. we wsi Rokitnie
 1995. Józefa z Chrząnowskich ŻEBROWSKA (1851)
  zm. 22 VII 1851 w 74 roku swego życia, eksp. 24 VII 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka oraz wnuczki
 1996. Józefa z Chrzanowskich FLORENCKA (1855)
  zm. 26 I 1855, żyła lat 76, przepr. 28 I 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 1997. Ludwika Honorata CHRZANOWSKA (1857)
  córka urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 21 VI 1857 mając lat 6 i pół, eksp. 23 VI 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski
 1998. Marianna z Chrzanowskich GRABOWSKA (1v. Młyńska, 2v. Rzewuska) (1860)
  dziedziczka dóbr Rudzienko; zm. 14 I 1860 przeżywszy lat 88 wypr. 18 I 1860 z Rudzienka do kośc. Reformatów w Siennicy, poch. dnia następnego tamże, nab. żał. i przen. na cm. Reformatów 1 V 1860, zapr. pozostała córka, wnuki i prawnuki
 1999. Paulina z Chrzanowskich RZESZOTARSKA (1855)
  wdowa po niegdy Józefie Rzeszotarskim, b. naczelniku pow. płockiego, kawalerze orderów; zm. 5 VIII 1855 w m. Gostyninie
 2000. Paweł CHRZANOWSKI (1849)
  ksiądz, b. dyrektor gimnazjum płockiego, kanonik honorowy augustowski, rezydent przy katedrze płockiej; zm. 1849 w Płocku
 2001. Paweł CHRZANOWSKI (1859)
  nab. żał. 26 XI 1859 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostałe dzieci
 2002. Stanisław CHRZANOWSKI (1856)
  syn urzędnika rządu gub. warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 VIII 1856 w wieku lat 9, eksp. 19 VIII 1856 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski
 2003. Staś CHRZANOWSKI (1857)
  synek Piotra i Amelii z Axamitowskich Chrzanowskich zamieszkałych we we wsi Dębe w pow. stanisławowskim; po trzech dniach słabości zm. 1 IV 1857 w domu brata babki swojej Ostrowskiego, radcy Tow Kredytowego, żył blisko 3 lata, pozostawił ojca, matkę, babkę i brata
 2004. Tadeusz CHRZANOWSKI (1849)
  kpt. b. Wojsk Polskich; ur. we wsi Keydanówce na Ukrainie, zm. VIII 1849 mając lat 75
 2005. Tadeusz CHRZANOWSKI (1861)
  właściciel dóbr ziemskich w pow. warszawskim, sędzia pokoju okręgu błońskiego, b. oficer artylerii konnej gwardii b. Wojsk Polskich; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 I 1861 przeżywszy lat 66, eksp. 20 I 1861 z dóbr Opypy do kośc. w Brwinowie, dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok na miejscu wiecznego spoczynku, zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu córki, syn i zięciowie; uprzedza się, że pociągi 21 I tak z Warszawy o godzinie szóstej wychodzący, jako i do Warszawy o godzinie piątej powracający, zatrzymują się na przystanku w Brwinowie dla ułatwienia pragnącym znajdować się na pomienionym nabożeństwie; nab. żał. w kośc. paraf. w Brwinowie i przeniesienie zwłok do grobu familijnego 29 X 1861
 2006. Urszula z Chrzanowskich RZĘTKOWSKA (1852)
  zm. 24 VI 1852, wypr. 26 VI 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VII 1852 w kośc. Reformatów, zapr. córka, zięć i wnuki
 2007. Wawrzyniec CHRZANOWSKI (1851)
  zm. 25 XI 1851 w wieku lat 86, eksp. 28 XI 1851 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z familią
 2008. Wojciech CHRZANOWSKI (1848)
  lekarz m. Sierpca, mgr med. i chir.; zm. 4 V 1848
 2009. Łukasz CHRZANOWSKI (1852)
  majster brązowniczy i galwanizer; zm. 19 IX 1852 w domu nr 608 przy ul. Bielańskiej w Warszawie, eksp. 21 IX 1852 na cm. Powązkowski, nab. żał. 30 IX 1852 w kośc. Franciszkanów, zapr. pozostała żona Karolina Chrzanowska
 2010. CHRZCZONOWICZ (1850)
  radca kolegialny, dozorca etatowy szkoły powiatowej szlacheckiej święciańskiej; zm. 1850; inf. z Rosji
 2011. Barbara z Chrzczonowskich PĄGOWSKA (1843)
  zm. 7 XI 1843 w posiadłości swej dziedzicznej Czersk przeżywszy lat 69, poch. na cm. w Górze Kalwarii obok zmarłego przed kilku laty męża Józefa Pągowskiego, zostawiła syna, córki, zięcia i wnuki
 2012. Marianna z Chrzolińskich KŁOPOTOWSKA (1857)
  emerytka; po długiej i ciężkiej chorobie zm. V 1857 licząc lat 53, eksp. 12 V 1857 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu córki
 2013. Agnieszka z Chrząszczów JEZIORKOWSKA (1859)
  wdowa po niegdy inspektorze mostu pod Warszawą; opatrzona św. sakramentami zm. 7 IX 1859 przeżywszy lat 81, eksp. 9 IX 1859 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany syn, synowa i wnuki
 2014. Ludwika CHRZĄSZCZEWSKA (1848)
  panna; zm. 18 VII 1848 licząc lat 22
 2015. Józef CHRZĄŃSKI (1835)
  sędzia apelacyjny, znakomity amator i znawca muzyki, kompozytor, uczył się na Uniw. Halskim; zm. 21 IV 1835, żył lat 64, nab. żał. 2 V 1835 w kośc. Augustianów w Warszawie
 2016. Serafina CHRZĄŃSKA (1840)
  córka zmarłego Józefa Chrząńskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 15 VI 1840 w domu przy ul. Leszno nr 670 w Warszawie, eksp. 17 VI 1840 na cm. Powązkowski, zapr. matka z synami
 2017. Ignacy CHROSZCZEWSKI (1856)
  właściciel handlu, rodem z Galicji; opatrzony św. sakramentami zm. 1 V 1856 żyjąc lat 36, eksp. 4 V 1856 z kośc. Reformatów, nab. żał. 6 V 1856 w tymże kośc., zapr. stroskana żona
 2018. Albertyna z Chróścielewskich KOZŁOWSKA (1855)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 VIII 1855 w domu nr 587B przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 36, eksp. 29 VIII 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku ojciec i bracia zmarłej
 2019. Jan CHRÓŚCIELEWSKI (1861)
  sędzia Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 11 VII 1861, eksp. 14 VII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała rodzina
 2020. Ignacy CHUCHEŁ (1845)
  włościanin, służył w Legionach, odbył kampanię hiszpańską, wzięty do niewoli przez Anglików i wcielony do 60 pp angielskiego, przebywał na Antylach i walczył w Indiach, po powrocie do Plymouth zaliczony do inwalidów w Chelsea i opatrzony na resztę życia, powrócił do rodzinnej wsi w Polsce, gdzie żył jeszcze przez ponad 20 lat doczekawszy 72 roku życia; zm. XI 1845 w Zwialu, wsi w dobrach ks. Lubomirskiego
 2021. Filip CHUDZYŃSKI (1832)
  ojciec zacnej familii, przyjaciel rzadkiej stałości, dobroczynny, łagodny, nieugięty w cnocie; zm. 29 IX 1832 w dobrach własnych Jastrzębie w pow. czerskim mając lat 52
 2022. Helena z Chudzyńskich BADYŃSKA (1858)
  wdowa po patronie trybunału warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1858 przeżywszy lat 40, eksp. 12 III 1858 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. osierocone dzieci i familia
 2023. Katarzyna z Chudzyńskich PUCHALINA (1855)
  wdowa, obywatelka z gub. lubelskiej; zm. 27 IV 1855 w wieku lat 60, eksp. 30 IV 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 2 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. smutkiem dotknięta rodzina - córka, zięć i wnuki
 2024. Ludwik CHUDZYŃSKI (1861)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 29 VI 1861 przeżywszy lat 38, wypr. 1 VII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z synem
 2025. Marianna z Chudzyńskich WĘGRZECKA (1837)
  dziedziczka dóbr Karnice w okolicach Rawy; zm. 1837
 2026. Mikołaj CHUDZYŃSKI (1833)
  dawniej dziekan patronów, następnie mecenas; zm. 23 II 1833 przeżywszy lat blisko 80, poch. 26 II 1833 w Warszawie
 2027. Daniel CHURSOWICZ (1858)
  po długiej chorobie zm. 28 II 1858 w wieku lat 70, wypr. 2 III 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona, dzieci i wnuczek
 2028. Maria z Chursowiczów KERMEN (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 24 XII 1861 o godzinie ósmej rano
 2029. Ignacy CHWALEWSKI (1853)
  ksiądz, proboszcz tarnogrodzki, kandydat św. Teologii, b. wikariusz przy kośc. katedralnym lubelskim; ur. 1816, święcenia kapłańskie 1840, zm. 24 I 1853 w Tarnogrodzie w pow. zamojskim
 2030. Jan CHWALIBÓG (1824)
  b. marszałek, poseł deputowany, prezes rady obywatelskiej, obywatel i sędzia pow. skalbmierskiego; zm. 15 VII 1824
 2031. Józef CHWALIBÓG (1861)
  komisant i obywatel, ojciec znanego z prac Izydora Konstantego Chwaliboga, dyrektora chórów kośc. i nauczyciela śpiewu kośc.; po krótkiej i nagłej słabości zm. 4 II 1861 o godzinie siódmej rano w wieku lat 69, wypr. 7 II 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i wnukami
 2032. Karol CHWALIBÓG (1859)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Warszawskich Depart. Rządzącego Senatu; zm. 4 III 1859 w domu nr 614F przy ul. Niecałej przeżywszy lat 65, eksp. 6 III 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pogrążone w żalu dzieci i wnuki
 2033. Tekla z Chwalibogów DZIERŻANOWSKA (1858)
  żona urzędnika kancelarii przybocznej księcia namiestnika Królestwa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 XII 1858 w wieku lat 33, eksp. 10 XII 1858 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2034. Brygida CHWAŁKOWSKA (1847)
  zm. 5 X 1847 w 45 roku życia, eksp. 8 X 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2035. Feliks CHWAŁKOWSKI (1837)
  b. patron przy trybunale cywilnym gub. mazowieckiej; zm. 11 X 1837, eksp. 13 X 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2036. Karolina CHWAŁKOWSKA (1855)
  zm. 27 IX 1855 przeżywszy lat 75, eksp. 29 IX 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2037. Teresa CHWAŁKOWSKA (1852)
  zm. 1 VIII 1852 przeżywszy lat 55, eksp. dnia następnego z kośc. Powązkowskiego na cm. miejscowy, nab. żał. 4 VIII 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała familia
 2038. Michał CHYLEWSKI (1848)
  mjr Korpusu Weteranów WP; zm. IV 1848, poch. 29 IV 1848; inf. z Kalisza
 2039. Jan CHYLICZKOWSKI (1856)
  referendarz stanu, b. dyrektor Heroldii, referent Senatu, kawaler Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby; opatrzony św. sakramentami zm. 10 VII 1856, eksp. 12 VII 1856 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2040. Elżbieta z Chymotczenków METANIEW (1859)
  żona radcy dworu, lekarza wojskowego Jana Metaniewa; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 4 V 1859 w domu nr 1860 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie w 31 roku życia, eksp. 6 V 1859 z domu na cm. Prawosławny w Woli, zapr. stroskany mąż z trojgiem małoletnich dzieci
 2041. Franciszka CHYNOWSKA (1854)
  uboga: zm. I 1845 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 62
 2042. Wawrzyniec CHYNOWSKI (1841)
  obywatel m. Warszawy; zm. 18 IV 1841 w domu nr 2816 przy ul. Topiel w Warszawie, wypr. 20 IV 1841 do kośc. św. Krzyża, gdzie nazajutrz nab. żał., a po nim pog. na cm. Powązkowskim
 2043. Feliks CHŁUSSOWICZ (1854)
  zm. 22 II 1854 we wsi dziedzicznej Kotuń w gub. lubelskiej przeżywszy lat 77
 2044. Maria Sabina z Chądzyńskich ZAGAJEWSKA (1860)
  wdowa po b. aptekarzu m. Piotrkowa, osierociła czworo nieletnich dzieci; zm. 8 V 1860, eksp. 11 V 1860 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 2045. Tekla DZIERZBICKA (1845)
  wdowa po Michale Dzierzbickim, mistrzu dworu królewskopolskiego; zm. 4 XII 1845 w Nieborowie przeżywszy lat 67
 2046. Wojciech CHĘCIEWSKI (1858)
  profesor, emeryt; zm. 13 III 1858, nab. żał. 15 III 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, po czym nastąpi odpr. zwłok na cm. Powązkowski, zapr. znajomi i przyjaciele zmarłego
 2047. Helena z Hęckich HALMANOWA (1v. Jabłońska) (1828)
  zm. 12 XI 1828 w domu przy ul. Pojezuickiej nr 74 w Warszawie w wieku lat 74, eksp. 15 XI 1828 na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 2048. Jakub CIASTOWSKI (1837)
  ksiądz, prowincjał zgromadzenia księży pijarów, dr filozofii; zm. 18 VI 1837
 2049. Anna CIBOROWSKA (1850)
  zm. 25 I 1850 we wsi Kolanie gub. lubelskiej, gdzie przebywała na kuracji, żyła lat 20, zostawiła rodziców i narzeczonego; inf. z Lublina
 2050. Katarzyna z Ciborowskich MIKUŁOWSKA (1830)
  małżonka Tomasza Mikułowskiego, dziedzica Wielogóry, sędziego pokoju pow. radomskiego; zm. 1 II 1830 przeżywszy lat 45; inf. z Radomia 10 II 1830
 2051. Adam CICHOCKI (1850)
  rewizor skarbowy przy kolei żelaznej; zm. 25 V 1850 licząc lat 56, eksp. 27 V 1850 z gmachu kolei żelaznej przy drodze Jerozolimskiej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2052. Antoni CICHOCKI (1827)
  komisarz cyrkułu I m.st. Warszawy; zm. 4 VII 1827
 2053. Antoni CICHOCKI (1853)
  ubogi; zm. IV 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności przeżywszy lat 62
 2054. Antonina z Cichockich KOCKA (1840)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 26 III 1840 w domu przy ul. Elektoralnej nr 778 w Warszawie w 22 roku życia, pog. 28 III 1840 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z dwojgiem dzieci i familią
 2055. Dionizy CICHOCKI (1861)
  obywatel m. Warszawy, właściciel domu przy ul. Bielańskiej; zm. V 1861 w 95 roku życia, wypr. 13 V 1861 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 17 V 1861 w tymże kośc., zapr. pozostała krewna
 2056. Józef CICHOCKI (1845)
  obywatel m. Warszawy, właściciel posesji przy ul. Leszno i majętności ziemskiej w Królestwie, znawca muzyki, opiekun artystów, dawniej marszałek jednego z powiatów w gub. kijowskiej; zm. 2 IX 1845 w domu przy ul. Leszno nr 723 przeżywszy lat 62, eksp. 4 IX 1845, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona
 2057. Józef CICHOCKI (1849)
  obywatel m. Warszawy; zm. 28 X 1849 w domu własnym nr 1355D przeżywszy lat 50, eksp. 30 X 1849, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z wnuczkami i nieobecnym synem
 2058. Józef CICHOCKI (1858)
  w rocznicę śmierci wotywa żał. 20 XII 1858 w kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie
 2059. Michał CICHOCKI (1829)
  gen. bryg. WP; w rocznicę zgonu nab. żał. 5 V 1829 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2060. Rozalia CICHOCKA (1859)
  nab. żał. 2 IV 1859 w kośc. Kapucynów
 2061. Weronika CICHOCKA (1857)
  siostra miłosierdzia; zm. 8 VIII 1856 w Kurozwękach skutkiem poświęcenia się cierpiącej ludzkości, wotywa żał. 3 II 1857 w kapl. Literackiej przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie, zapr. pozostałe rodzeństwo
 2062. Jakub CICHORSKI (1848)
  sędzia trybunału cywilnego gub. warszawskiej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 12 X 1848 w domu kanoniczek nr 464 przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 47, eksp. 14 X 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 X 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 2063. Józef CICHORSKI (1850)
  urzędnik biura interesów hr. Zamoyskich; zm. 6 III 1850 w wieku lat 35, wypr. 8 III 1850 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 2064. Kazimierz CICHORSKI (1848)
  zm. 23 V 1848 w 18 roku życia, eksp. 25 V 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. ojciec wraz z rodzeństwem
 2065. Seweryn CICHORSKI (1856)
  radca honorowy, asesor sądu policji poprawczej pow. warszawskiego wydziału pierwszego; opatrzony św. sakramentami zm. 14 III 1856 w domu Świergockiego przy rogu ul. Mazowieckiej i Świętokrzyskiej w wieku lat 30, eksp. 17 III 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 IV 1856 w kośc. Kapucynów, zapr. nieutulony w żalu ojciec wraz z rodzeństwem
 2066. Wincenty CICHORSKI (1856)
  radca tajny, senator, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 11 XI 1856 w domu nr 1352B przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 65, eksp. 13 XI 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 XI 1856 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali syn, córka i wnuki
 2067. Wojciech CICHORSKI (1836)
  przez lat 20 kilka przewodniczył m. Przedecz, ozdobiony Orderem św. Stanisława; zm. 16 III 1836 w Przedeczy
 2068. Emilia CICHORZEWSKA (1860)
  panna; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. XII 1860 w wieku lat 25, wypr. 8 XII 1860 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z rodzeństwem
 2069. Mateusz CICHORZEWSKI (1855)
  fabrykant cegieł w Burakowie pod Marymontem, b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. II 1855 w wieku lat 54, eksp. 18 II 1855 z Burakowa do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 16 V 1855 w kośc. Powązkowskim, w nieutulonym żalu pozostawił żonę z czworgiem dzieci
 2070. Ignacy CICHOSZEWSKI (1858)
  zm. 19 III 1858 mając lat 78, pog. 21 III 1858 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 2071. Józefa CICHOWSKA (1840)
  panna; zm. 4 IV 1840, eksp. 6 IV 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra
 2072. Ludwika z Cichowskich SKRODZKA (1839)
  wdowa po dziekanie i prof. b. Uniw. Warszawskiego; zm. 24 IV 1839, eksp. 26 IV 1839 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci
 2073. CIECHANOWICZ (1851)
  płk jazdy, naczelnik lasów czerkaskich i krasnosielskich; zm. 1851; inf. z Cesarstwa Rosyjskiego
 2074. Feliks CIECHANOWIECKI (1851)
  b. marszałek szlachty gub. witebskiej, posiadał znaczne dobra w gub. witebskiej i mohylewskiej; zm. 6 V 1851 z powszechnym żalem współobywateli mając lat 70, pozostawił trzech synów; inf. z Witebska
 2075. Jan CIECHANOWIECKI (1858)
  fundator szkół powiatowych kościukowieckich w gub. mohylewskiej; w czwartą rocznicę śmierci nab. żał. 26 III 1858 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2076. Adam CIECHANOWSKI (1858)
  artysta muzyczny z Warszawy, nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych, prócz talentu gry na fortepianie miał dar i do kompozycji; po ciężkiej chorobie zm. 8 XII 1858 mając lat 37, wypr. 12 XII 1858 z kośc. św. Jana Bożego (braci bonifratrów)
 2077. Ferdynand DĄBROWA CIECHANOWSKI (1828)
  od 1810 biskup chełmskiej diecezji greckounickiej, senator Król. Pol.; zm. 7 IV 1828 w Chełmie, żył lat 69, nab. żał. 28-30 IV 1828 w kośc. Bazylianów w Warszawie
 2078. Jakub Filip (Filip Jakub) CIECHANOWSKI (1858)
  utrzymujący kantor pism periodycznych; opatrzony św. sakramentami zm. 12 II 1858 w wieku lat 67, nab. żał. i wypr. 15 II 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką i wnukami
 2079. Izabella CIECHANOWSKA (1848)
  zm. 4 IX 1848 w domu nr 497 przy ul. Podwal w Warszawie, eksp. 7 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z familią
 2080. Józef CIECHANOWSKI (1840)
  obywatel Warszawy; zm. 8 V 1840 w 74 roku życia, eksp. 10 V 1840 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dwoma synami, wnukami i prawnukami
 2081. Magdalena z Ciechanowskich ZIENOWICZ (1v. Nitowska) (1850)
  siostra rodzona zmarłego biskupa chełmskiego, zamieszkała przy jedynym swym synu Henryku Nitowskim, sędzim pokoju, właścicielu dóbr w pow. krasnostawskim; zm. 29 VI 1850 w 74 roku życia, poch. w grobach kośc. paraf. w Uhrusku
 2082. Marianna z Ciechanowskich BARACZ (1840)
  zm. 7 VIII 1840 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1258A w Warszawie, eksp. 10 VIII 1840 do cerkwi Greckiej na Podwalu, skąd tegoż dnia po nab. żał. przen. na cm. Ew., zapr. mąż wraz z dziećmi
 2083. Piotr CIECHANOWSKI (1825)
  rodem z Tuły, dla swego nadzwyczajnego wzrostu 8 stóp i 7 cali olbrzymem nazwany; zm. 18 VI 1825 w Poznaniu, do którego przybył dwa tygodnie wcześniej z Warszawy, żył lat 29, poch. w Kaliszu
 2084. Józef CIECHAŃSKI (1852)
  majster bednarski; zm. VIII 1852
 2085. Ewa z Cichockich TURNO (1832)
  zm. XII 1832 w 26 roku życia, eksp. 1 I 1833 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z synem i rodzicami
 2086. Alojza CIECHOMSKA (1838)
  córka Wiktorii z Niemojewskich i zmarłego Wojciecha Ciechomskiego, dziedzica dóbr Brzozowa; zm. 4 II 1838 w Berlinie
 2087. Anna CIECHOMSKA (1860)
  nab. żał. 26 VII 1860 w kośc. Powązkowskim w Warszawie
 2088. Jadwiga z Ciechomskich ŁUBIEŃSKA (1859)
  żona Władysława Łubieńskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VIII 1859 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1252 w Warszawie przeżywszy lat 25, wypr. 27 VIII 1859 z domu do wsi Brzozowa w gub. warszawskiej, egzekwie 5 IX 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż i rodzina
 2089. Józef CIECHOMSKI (1859)
  obywatel; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 XI 1859 w domu własnym za rogatkami Wolskimi przeżywszy lat 39, wypr. 10 XI 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2090. Katarzyna CIECHOMSKA (1845)
  zm. 29 I 1845 licząc 72 lata, eksp. 31 I 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2091. Wojciech CIECHOMSKI (1821)
  dziedzic dóbr Brzozowa, dobry obywatel, urzędnik, sąsiad, mąż i ojciec; zm. 1821, przeżył lat 64
 2092. Zofia CIECHOMSKA (1852)
  panna, córka Józefa Ciechomskiego i Izabelli z Łempickich, właścicieli dóbr Brzozowa w pow. łowickim; zm. 9 V 1852 w Warszawie przeżywszy lat 22, poch. będzie w dobrach rodzinnych, egzekwie 13 V 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice
 2093. Sylenty Jakub CIECHOŃSKI (1857)
  obywatel, pisarz, niegdy kpt. b. WP i przez lat 15 marszałek szlachty w gub. wołyńskiej; zm. 1851
 2094. Dominik CIECIERSKI (1829)
  marszałek obw. białostockiego; zm. na przeł. 1828 i 1829 w Dreźnie
 2095. Feliks CIECIERSKI (1827)
  ksiądz, prowincjał dominikański, nauczyciel fizyki, chemii, matematyki, historii, zostawił wiele rękopisów nader szacownych; zm. 2 XI 1826 w Wilnie, żył lat 53
 2096. Franciszka CIECIERSKA (1848)
  siostra zakonu św. Franciszka, bernardynka; zm. 20 IV 1848 w Warszawie
 2097. Justyn CIECIERSKI (1830)
  dziedzic m. Ciechanowca, syn zmarłego w 1829 Dominika Ciecierskiego, radcy stanu i marszałka obw. białostockiego, w młodzieńczych latach szkolnych w Żoliborzu zaszczycony przez nauczycieli tytułem Książę Młodzieży, chluba Uniw. Wileńskiego; zm. 24 XII 1829 (v.s.) w 25 roku wieku swego w jednym ze swoich folwarków, zostawił matkę i rodzeństwo
 2098. Józef CIECIERSKI (1856)
  urzędnik zarządu oberpolicmajstra m. Warszawy; zm. 22 III 1856 przeżywszy lat 29, eksp. 25 III 1856 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe siostry wraz z synem
 2099. Weronika CIECIERSKA (1854)
  uboga; zm. VIII 1858 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 61
 2100. Anna z Cieciszewskich KLUCZEWSKA (1834)
  najtkliwsza matka i przyjaciółka, opiekunka nieszczęśliwych; zm. 22 II 1834 w okolicy Siennicy
 2101. Anna z Cieleckich WĘGIERSKA (1830)
  wdowa po generalnym płatniku Wojsk Polskich; zm. I 1830, poch. 17 I 1830, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w Warszawie
 2102. Edmund CIELECKI (1841)
  młodzieniec najpiękniejszych nadziei; zm. 14 II 1841, zostawił rodziców
 2103. Józefina Wanda CIELECKA (1857)
  córka właściciela dóbr; zm. 9 II 1857 we wsi Zygroch w pow. sieradzkim w wieku lat 2 i miesięcy 8, poch. w grobie swego dziadka i prababki przy kośc. we wsi Wierzchach
 2104. Ludwika z Cieleckich KLENIEWSKA (1853)
  obywatelka, dobrodziejka warszawskich reformatów; opatrzona św. sakramentami zm. 20 XII 1853 przeżywszy lat 64, nab. żał. 23 XII 1853 w kośc. Reformatów, po którym eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2105. Romuald Julian ZAREMBA CIELECKI (1849)
  prokurator królewski przy sądzie kryminalnym gub. warszawskiej; zm. 3 VI 1849 w domu nr 1740 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 51, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 VII 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2106. Franciszek Hipolit Stefan CIELESKI (1841)
  naczelnik biura i referent leśny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, jedyny syn Andrzeja i Izabelli z Kochanowskich, siostrzeniec Michała Kochanowskiego, niegdyś kasztelana, i Konstantego Kochanowskiego, dyrektora generalnego Loterii Król. Pol., niegdyś wojskowy, odznaczony Orderem św. Stanisława IV kl. i znakiem honorowym nieskazitelnej służby, współpracownik pisma "Sylwan"; zm. 13 I 1841 w domu nr 1356 przy ul. Wareckiej w Warszawie przeżywszy lat 48, eksp. 16 I 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi
 2107. Seweryn CIELESKI (1840)
  uczeń II kl. liceum gubernialnego; zm. 9 IV 1840 w domu nr 1356 przy ul. Wareckiej w Warszawie, eksp. 12 IV 1840 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2108. Jan CIEMNIEWSKI (1845)
  b. prezes rady obywatelskiej b. woj. płockiego, obywatel ze wszech miar godny szacunku i poważania; zm. I 1845 w Warszawie przeżywszy lat 75, przen. do dóbr Czerwonka, będących własnością jego syna
 2109. Kwiryn CIEMNIEWSKI (1856)
  dziedzic dóbr Ślipcze w pow. hrubieszowskim położonych, syn Józefa i Izabelli Ruszczyców Ciemniewskich; ur. 1804, zm. 1 IV 1856
 2110. Michał CIEMNIEWSKI (1860)
  kpt. b. Wojsk Polskich; opatrzony św. sakramentami zm. 31 XII 1859 w 76 roku życia, nab. 14 I 1860 w kośc. Wizytek w Warszawie
 2111. Rozalia CIEMNIEWSKA (1859)
  panna; opatrzona św. sakramentami zm. 31 III 1859 przeżywszy lat 74, wypr. 2 IV 1859 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z rodziną
 2112. Walentyna z Ciemniewskich RAŃKOWSKA (1848)
  zm. 17 VI 1848 w m. Bojanowie powracając od wód w Reinerz do domu, przewieziona do wsi Rudy pod Wrześnią, gdzie zamieszkiwała, poch. w kośc. brudzewskim; inf. Ferdynanda Rańkowskiego z Rudy
 2113. Wawrzyniec CIEMNIEWSKI (1826)
  mąż przez lat 49 zmarłej w 1825 Wiktorii z Lipowskich; zm. 12 X 1826 we wsi Grzybowa Wola w bliskości Warszawy przeżywszy lat 110, miesiąc 1 i dni 21, zostawił dzieci i wnuki
 2114. Władysław CIEPIELOWSKI (1860)
  lekarz pierwszej klasy w Kielcach stale zamieszkały; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 15 II 1860 przeżywszy lat 38, eksp. 17 II 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała familia
 2115. Teresa z Cieplińskich KOŁYSZKOWA (1851)
  córka Stanisława Kostki i Anny z Sikorskich Cieplińskich, małżonka Benedykta Denisa Kołyszki, naprzód brygadiera koronnego jazdy, a potem gen.-mjr. komenderującego dawnych Wojsk Polskich, męża z rycerskiej odwagi i męstwa znanego; zm. 15 XII 1850 w wieku lat 78, pog. 3 X 1851 w Tarnowce w gub. podolskiej, pozostawiła dzieci, wnuków i prawnuków
 2116. Ksawery CIERPIŃSKI (1854)
  kancelista Biura Kontroli Służących; zm. 10 II 1854 przeżywszy lat 30
 2117. Antoni CIESIELSKI (1857)
  obywatel ziemski, później m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 20 IX 1857 w Akwizgranie przeżywszy lat 64, eksp. 2 X 1857 z kośc. Powązkowskiego na cm., nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążona w smutku żona
 2118. Franciszek CIESIELSKI (1848)
  radca honorowy, starszy pomocnik naczelnika pow. płockiego; zm. 29 V 1848 w m. gub. Płocku w 46 roku życia, zostawił żonę i kilkoro niedorosłych dzieci
 2119. Marianna z Ciesielskich MARKOWSKA (1836)
  wdowa; zm. 13 XII 1836 w wieku życia lat 67, eksp. 16 XII 1836 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 20 XII 1836 w tymże kośc., zapr. krewni
 2120. Marianna z Ciesielskich HASSE (1852)
  żona rządcy dóbr poniatowskich, obdarzona pięknymi przymiotami ciała i duszy, wzorowa żona, córka i gospodyni; zm. 3 IX 1852 we wsi Poniatowie wskutek grasującej epidemii
 2121. Stanisław CIESIELSKI (1823)
  wicebrygadier w Korpusie Kadetów, płk Gwardii Koronnej, a następnie Gwardii Litewskiej, wychowawca dzieci Adama ks. Czartoryskiego - Adama i Konstantego, a następnie syna tego ostatniego; zm. 11 XII 1823 w Puławach przeżywszy lat 78
 2122. Balbina Katarzyna z Ciesińskich PLATH (1v. Makarewicz) (1849)
  żona dzierżawcy bufetu przy stacji Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Grodzisku; zm. 17 XII 1849, wypr. 20 XII 1849 z tejże stacji na cm. parafii Grodzisk, zapr. pozostały mąż
 2123. Józefa CIESZEWSKA (1844)
  panna, siostra doktorowej Gustawińskiej w Płocku; zm. 27 II 1844 w wieku 17 lat
 2124. Leon CIESZEWSKI (1838)
  sekretarz Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 31 VIII 1838 w domu nr 748 przy ul. Elektoralnej w Warszawie, eksp. 2 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. bracia, siostra i familia
 2125. Ludwika z Cieszewskich ROEMER (1841)
  zm. 20 IV 1841 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1019 w Warszawie w 24 roku życia, eksp. 22 IV 1841 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2126. Salomea z Cieszewskich BUDZISZEWSKA (1861)
  żona urzędnika Rządu Gubernialnego Warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 II 1861, eksp. 12 II 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2127. Teodor CIESZEWSKI (1854)
  woźny Komisji Emerytalnej; zm. nagle 4 IV 1854 przechodząc ul. Bednarską w Warszawie, liczył lat 27
 2128. Dominik CIESZKIEWICZ (1842)
  zm. II 1842 w Tow. Dobroczynności w Warszawie dożywszy lat 98
 2129. Adolf Bolesław CIESZKOWSKI (1851)
  syn Krzysztofa i Joanny z baronów de Maltzan Cieszkowskich; zm. 9 II 1851 kończąc 17 rok życia, eksp. do dóbr Łukówca, gdzie poch. w grobie familijnym w parafii Jeruzalem
 2130. Barbara z Cieszkowskich ks. WORONIECKA (1831)
  zm. 25 VIII 1831 w Warszawie w 52 lub 54 roku życia, ciało złożone tymczasowo 27 VIII 1831 na cm. Powązkowskim, poch. będzie w grobie rodzinnym w Huszlewie, nab. żał. 29 VIII 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawiła męża, trzech synów i córkę
 2131. Cecylia z Cieszkowskich DOBIECKA (1848)
  małżonka Eustachego Dobieckiego, radcy Tow. Kredytowego Ziemskiego, dziedzica dóbr Łopuszna w gub. radomskiej, jedyna córka Józefa Cieszkowskiego, b. senatora-kasztelana Król. Pol.; zm. 6 IV 1848
 2132. Filipina CIESZKOWSKA (1857)
  panna; zm. 15 VII 1857 w m. pow. Mariampolu mając lat 20, pozostawiła rodziców i familię
 2133. Helena z Cieszkowskich CIESZKOWSKA (1861)
  hrabina, żona znanego i zasłużonego męża Augusta hr. Cieszkowskiego, posła na sejm berliński; zm. 1861 w Berlinie
 2134. Ignacy CIESZKOWSKI (1854)
  od 1809 był sędzią pokoju, radcą wojewódzkim, kilka razy posłem na sejmy, prezesem dyrekcji Tow. Kredytowego w Siedlcach i zastępcą prezesa dyrekcji głównej w Warszawie, w 1833 przeniósł się do wiejskiego zacisza, był to zacny mąż w stosunkach obywatelskich i wzorowy ojciec familii; po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami zm. 14 II 1854 w dobrach dziedzicznych brata swego Pawła Cieszkowskiego Sucha w pow. siedleckim, gdzie czasowo przebywał, żył lat 76
 2135. Józef CIESZKOWSKI (1821)
  nowo mianowany senator-kasztelan; zm. 5 I 1821 z powszechnym żalem krewnych i przyjaciół
 2136. Krzysztof CIESZKOWSKI (1856)
  b. oficer b. Wojska Polskiego, dziedzic dóbr Łukawiec w pow. stanisławowskim położonych, stryj znanego pisarza hr. Augusta Cieszkowskiego; zm. 23 III 1856 przeżywszy lat 59, nab. żał. 26 III 1856 w kapl. Reformatów w Warszawie, po którym przew. zwłok do grobu familijnego w dobrach dziedzicznych, zapr. w smutku pogrążone dzieci i familia
 2137. Piotr CIESZKOWSKI (1847)
  syn Ignacego Cieszkowskiego, b. prezesa dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 6 VI 1847 w m. Łęczny gub. lubelskiej, gdzie przebywał dla interesów w towarzystwie swojego szwagra, żył lat 27, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 2138. Weronika z Dołęgów Cieszkowskich SZLUBOWSKA (1857)
  córka Floriana, starosty kleszczelewskiego, i Katarzyny z Bobrownickich Cieszkowskiej, żona zmarłego Ignacego Korwin Szlubowskiego, b. posła, dziedzica dóbr Horostyta i innych; zm. 18 I 1857 w Lublinie przeżywszy lat przeszło 70, śmierć jego okryła żałobą przeszło trzydzieści osób najbliższej jego familii
 2139. Emilian CIESZYŃSKI (1848)
  urzędnik okręgu naukowego warszawskiego; zm. 20 VII 1848 w kwiecie wieku we wsi Ćmiszewie pod Sochaczewem, poch. na cm. paraf. w Rybnie, zostawił żonę i dwoje drobnych dzieci
 2140. Wincenty CIESZYŃSKI (1858)
  ubogi; zm. XII 1857 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności licząc lat 69
 2141. Marianna SŁUBICKA (1822)
  obywatelka Warszawy, matka dwadzieściorga pięciorga dzieci, z których dwadzieścioro nie przeżyło matki; zm. VIII 1822 przeżywszy lat 89
 2142. Wincenty CIEŚLAKIEWICZ (1848)
  starszy zgromadzenia pasamoników; zm. IX 1848 w parafii św. Jana w Warszawie w wieku lat 58
 2143. Ludwik CIEŚLAKOWSKI (1854)
  dominikanin; zm. 19 XII 1853 w Piotrkowie po tym, jak przechodząc wieczorną porą przez dziedziniec klasztorny wpadł do studni i, choć niebawem wydobyty, do życia przywrócony być nie mógł
 2144. Franciszek CIEŚLEWSKI (1858)
  obywatel; zm. I 1858 przeżywszy lat 80, eksp. 29 I 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2145. Józef CIEŚLEWSKI (1856)
  majster szewski; zm. 1956 przeżywszy lat 56
 2146. Marianna z Cieślewskich NIESCH (1854)
  zm. XII 1854 przeżywszy lat 37
 2147. Mateusz CIEŚLEWSKI (1855)
  dymisjonowany sztabskapitan wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 10 I 1855 przeżywszy lat 46
 2148. Tadeusz Adolf CIEŚLEWSKI (1860)
  platernik; opatrzony św. sakramentami zm. 2 IV 1860 w wieku lat 49, wypr. 4 IV 1860 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona z czworgiem dzieci
 2149. Krzysztof CIEŚLIK (1829)
  obywatel m. Warszawy, krawiec, zyskał zaufanie najbogatszych panów w Król. Pol. i całej Litwie; zm. 8 I 1829 we wsi Choszczówka gminie Jabłonna mając lat 59, poch. 12 I 1829 na cm. Ew. w Warszawie, zostawił żonę i córkę
 2150. Józef JUNOSZA CIEŚLIŃSKI (1855)
  sędzia apelacyjny, emeryt, dziedzic dóbr Rękawczyna i Chomentowa w gub. płockiej, ukończył Uniw. Królewiecki 1803; zm. 26 II 1855 przeżywszy lat 75, wypr. 2 III 1855 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., w nieobecności familii zapr. wykonawcy ostatniej woli zmarłego, nie był żonaty, nie pozostawił potomstwa
 2151. Anna z Cieńskich KOBYŁECKA (1838)
  zm. 6 IV 1838 w majętności własnej w 34 roku wieku swego, eksp. 10 IV 1838 do kośc. parafii lgockiej, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego, zostawiła męża, dzieci i brata; inf. z okolic Radomska
 2152. Emilia CIEŃSKA (1859)
  panna, przybywszy na kurację do Warszawy zm. 1 VIII 1859, eksp. 3 VIII 1859 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, w nieobecności matki zapr. jej wuj
 2153. Anna CINTURINI (1854)
  cudzoziemka przebywająca od lat kilkunastu w domu Anatolowej Nakwaskiej w Warszawie; zm. 1854 w Lizbonie, gdzie pomimo podeszłego wieku udała się w celu odwiedzenia syna swego
 2154. Antoni CIOŁKOWSKI (1845)
  dziedzic majętności Szkopy, wcześniej sędzia pokoju i radca Dyrekcji Kredytowej; zm. 15 VII 1845 w 76 roku życia, zostawił żonę i syna z pierwszego małżeństwa; inf. z Siedlec 25 VII 1845
 2155. Franciszek CIOŁKOWSKI (1842)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 13 VIII 1842 w domu pijarskim nr 74 w Warszawie przeżywszy lat 83, eksp. 16 VIII 1842 na cm. w Warszawie, zapr. pozostałe córki
 2156. Ignacy CIOŁKOWSKI (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 II 1859 przeżywszy lat 62, wypr. 4 II 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z nieobecnym synem
 2157. Aleksander CISSOWSKI (1841)
  obywatel z Lipnowskiego, dziedzic dóbr Radomin; zm. 9 XI 1841 mając lat 29, pozostawił żonę
 2158. Zofia z Cissowskich SZYSTOWSKA (1861)
  wdowa po Adamie Szystowskim, urzędniku Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 V 1861 przeżywszy lat 69, wypr. 1 VI 1861 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2159. Marianna z Ciszewskich SULIKOWSKA (1857)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 II 1857, wypr. 1 III 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukiem
 2160. Maria CIUPA (1854)
  właścicielka domu; zm. X 1854 we Lwowie, przeżyła lat 104
 2161. Mania CIĄGLIŃSKA (1859)
  pierwsza radość i pierwsze strapienie rodziców; zm. 14 V 1849 w mieszkaniu przy ul. Długiej nr 543 w Warszawie w czwartej życia wiośnie, przen. 16 V 1859 z mieszkania na cm. Powązkowski
 2162. Seweryn CIĄGLIŃSKI (1850)
  komisarz ekonomiczny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, wcześniej naczelnik rządu gub. siedleckiego, mąż zmarłej 26 V 1849 Ludwiki z Kuczyńskich, córki prezesa trybunału; zm. 27 IV 1850 w domu teściów swoich w Siedlcach, gdzie przybył dwa tygodnie wcześniej dla poratowania zdrowia, żył lat 44, zostawił dwie córki w niemowlęcym wieku
 2163. KLAR (CLAAR) (1835)
  adwokat, nieskazitelność charakteru i dobroczynność ku pomocy ludzkości były jego przymiotami, choć izraelita, to i dla wyznawców wiary chrześcijańskiej był uczynny; zm. 1835 w Stanisławowie w Galicji
 2164. Ferdynand CLAR (1846)
  nauczyciel muzyki; zm. 21 I 1846, eksp. 23 I 1846 z kapl. Ew. w Warszawie, zapr. córka i syn
 2165. Ludwik CLASSEN (1854)
  towarzysz sztuki typograficznej; zm. 14 IV 1854, eksp. 18 IV 1854 z kapl. przy kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2166. Grzegorz CLAVEL (1860)
  obywatel m. Warszawy, rodem ze Szwajcarii; po krótkiej chorobie zm. 8 XI 1860 w wieku lat 64, wypr. 10 XI 1860 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona, córka, nieobecny syn i zięć
 2167. Marianna CLOUDSLEY RHODES (1858)
  ur. w Anglii 8 VIII 1777, przyjąwszy św. sakramenta zm. 7 VI 1858, eksp. 9 VI 1858 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona córka
 2168. Jan Szymon CLÉMANDOT (1853)
  farmaceuta i chemik, dyrektor fabryki cukru w Brzóstowie w pow. opatowskim, wcześniej właściciel apteki w Paryżu, współtwórca cukrownictwa we Francji; zm. 7 IV 1853 w Brzóstowie, żył lat 67
 2169. Ferdynand COCHET (1861)
  urzędnik skarbowy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 13 XI 1861 w wieku lat 35, eksp. 16 XI 1861 z kapl. szpitala św. Ducha w Warszawie na cm. Powązkowski
 2170. Henryk COCHET (1846)
  aplikant sądownictwa; zm. XI 1846 mając lat 19, eksp. 14 XI 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z familią
 2171. Jan COCKERILL (KOKRIL) (1840)
  przybyły z Rosji nabywca zakładu machin na Solcu w Warszawie i właściciel licznych rękodzieł zagranicznych; ur. 3 VIII 1790 w Haslington w hr. Lancaster, zm. 19 VI 1840 w Hotelu Wileńskim w Warszawie w wieku niespełna 50 lat, eksp. 27 VI 1840 z kośc. Ew.-Ref. na cm. tegoż wyznania, gdzie tymczasowy pochówek w grobie familii Evansów przed następną eksp. do ojczystej Belgii
 2172. Abraham Simon COHEN (KON) (1842)
  starozakonny, negocjant i właściciel znacznych posesji w Warszawie oraz dóbr Powązki, wdowiec; zm. 28 X 1842, nie dożył lat 60, poch. dnia następnego, pozostawił dzieci, wnuki i prawnuki
 2173. Ludwika RYX z d. Collignon (1844)
  małżonka szambelana Stanisława Augusta króla polskiego; zm. 14 VI 1844 w dobrach swych dziedzicznych Pilaszków, nab. żał. w kośc. w Borzęcinie i Prażmowie, poch. 17 VI 1844 w grobie familijnym w Prażmowie, pozostawiła synów, córki, zięciów i wnuków
 2174. August COLLIN (1852)
  literat, autor słów znanej na scenie warszawskiej symfonii "Pustynia", której muzyką wsławił się kompozytor Felicjan David; zm. X 1852 w Paryżu
 2175. Karol COLLIN (1855)
  ur. w Paryżu, zm. 21 III 1855 w Granicy w 12 roku życia, poch. w Zagórzu
 2176. Wawrzyniec KOLĘ (COLLIN) (1827)
  właściciel domu zwanego Gospoda Podlaska przy ul. Bednarskiej w Warszawie; zm. XI 1827 w Krakowie
 2177. Franciszek COLLOREDO-WALDSEE (1859)
  hrabia, poseł austriacki przy kilku dworach, w 1847 poślubił Sewerynę Sobańską z d. hrabiankę Potocką; ur. 1799, zm. 1859 w Zürichu
 2178. Józef Rudolf CONRADI (1851)
  nauczyciel prywatny; zm. 24 XI 1851 w domu nr 617 przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie, eksp. 26 XI 1851 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona z córką i dwiema siostrami
 2179. Zuzanna CONRADI (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 3 V 1856 w wieku lat 48, wypr. 5 V 1856 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana bratowa wraz z córką swoją
 2180. Maria SEMADENI z d. Kortezy (1837)
  zm. 6 I 1837 w domu nr 1247 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie w 38 roku życia, eksp. 8 I 1837 na cm. Ew.-Ref., zapr. mąż z dziećmi i familią
 2181. Herman COTTA (1858)
  pastor parafii ew.-aug. w Gostyninie; zm. 17 IV 1858 tamże
 2182. James CRAILSHEIM (1846)
  buchalter; zm. 10 VI 1846, eksp. 12 VI 1846 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. Therburg
 2183. Elżbieta LEDWORUSKA z d. Crossett (1847)
  zm. 14 VIII 1847, eksp. 17 VIII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka z zięciem i trzema wnuczkami
 2184. Jan CUNY (1849)
  profesji mydlarskiej; zm. 2 IV 1849 przeżywszy lat 42, eksp. 4 IV 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 2185. Jan CARKOWSKI (1836)
  zm. 18 VI 1836 w domu nr 590 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 20 VI 1836 na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 2186. Ludwika POLKOWSKA (1838)
  zm. 14 V 1838, eksp. 16 V 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia i koledzy
 2187. Ludwika Anna z Cwellingów WENIGER (1861)
  żona znanego w Warszawie artysty malarza, nauczycielka domowa przez przeszło lat 20; po sześcioletniej nieuleczalnej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 VII 1861 we wsi Wasilówka pod Tulczynem, pozostawiła matkę mieszkającą w Warszawie
 2188. Franciszek Ksawery CWIKIEL (1836)
  obywatel Warszawy, majster piekarski; zm. VI 1836, eksp. 21 VI 1836 na cm. Powązkowski, zapr. krewni
 2189. Broncio CYBULSKI (1861)
  ur. 29 V 1855, zm. 3 XII 1861 w domu Piotrowskiego przy ul. Miodowej nr 496 w Warszawie, wypr. 5 XII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 2190. Eleonora z Cybulskich ZAREMBSKA (1854)
  zm. 27 X 1854, pozostawiła w nieutulonym żalu cierpiącego małżonka i familię
 2191. Franciszek CYBULSKI (1839)
  zm. 12 XI 1839 mając lat 15, eksp. 14 XI 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2192. Jan CYBULSKI (1853)
  ksiądz, kanonik honoralny sandomierski, proboszcz osiecki w dekanacie koprzywnickim od lat 27, poprzednio wikariusz przy katedrze w Sandomierzu i proboszcz w Skotnikach; ur. 1780, święcenia kapłańskie 1804, zm. 1 I 1853 w Osieku
 2193. Jan CYBULSKI (1857)
  syn kupca i obywatela m. Warszawy; zm. 30 VI 1857 w domu nr 496 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 7, wypr. 2 VII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 2194. Joanna z Cybulskich CIEŚLEWSKA (1v. Robaczyńska) (1849)
  zm. 3 IV 1849 przeżywszy lat 43
 2195. Józef CYBULSKI (1840)
  obywatel Warszawy; zm. 8 IX 1840 w domu nr 219 przy ul. Mostowej w Warszawie, eksp. 10 IX 1840 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 2196. Katarzyna z Cybulskich JURASZYŃSKA (1860)
  obywatelka; zm. 18 II 1860 w wieku lat 46, eksp. 21 II 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnuczką
 2197. Jan Nepomucen CYGANOWSKI (1855)
  po ciężkiej chorobie, pomimo dobrej pomocy lekarskiej i opieki, zm. 10 IV 1855 w 34 wiośnie życia
 2198. Józefa z Celińskich SZAMOCINA (1824)
  zm. 8 IX 1824 w dobrach swoich Chlewnia, poch. w grobie familijnym kośc. w Rokitnie
 2199. Franciszka z Cymerlingów KASZEWSKA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 IX 1858, wypr. 7 IX 1858 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2200. Franciszek CYMERMAN (1853)
  dozorca budowli wojskowych w Górze Kalwarii; opatrzony św. sakramentami zm. 7 IV 1853 pożegnawszy żonę, córkę i przyjaciół obecnych przy zgonie jego, miał lat 65 wieku i 40 lat zasług nieskazitelnych wojskowych i cywilno-wojskowych
 2201. Lejbel Mojżesz CYNE (1833)
  zwany rabinem płockim, rabin kolejno na Pradze, w Ciechanowcu, Nasielsku, Makowie i od 1831 na Grzybowie w Warszawie; ur. 1768 w Pińczowie, zm. IV 1833, poch. 23 IV 1833 na cm. za rogatkami
 2202. Aniela CYPRYSIŃSKA (1855)
  po długiej chorobie zm. 2 VI 1855 w domu nr 586B przy ul. Długiej w Warszawie przeżywszy lat 17, wypr. 4 VI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. stroskani rodzice
 2203. Antoni CYPRYSIŃSKI (1860)
  obywatel m. Warszawy, dziedzic dóbr ziemskich, mgr prawa i administracji b. Królewskiego Uniw., czł. redakcji "Biblioteki Warszawskiej", uprawiacz różnorodnych gałęzi literackiej niwy; po krótkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 I 1860 w domu przy ul. Długiej nr 586 w Warszawie w wieku lat 54, wypr. 18 I 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 I 1860 w kośc. Reformatów, zapr. pogrążone w nieutulonym smutku pozostałe dzieci z familią; nab. żał. 24 I 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 2204. Irena z Cyprysińskich GĄSIOROWSKA (1854)
  po ciężkiej chorobie zm. 20 IV 1854 w Hotelu Angielskim w Warszawie, wypr. 22 IV 1854 na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IV 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 2205. Konstanty CYPRYSIŃSKI (1855)
  zm. w kwiecie wieku 2 VIII 1855 na łonie starego swego sługi, z dala od swojej rodziny, we wsi Koziczynie w gub. płockiej
 2206. Fryderyk CYTWIC (1848)
  właściciel apteki w m. Sochaczewie; zm. 15 II 1848, eksp. 19 II 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 2207. Wawrzyniec CYTWIC (1840)
  podpisarz Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 21 VII 1840 w Szczawnicy
 2208. Władysław Karol Wilhelm CYTWIC (1853)
  uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego; zm. 29 V 1853 w domu nr 1351-52 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 31 V 1853 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. matka z rodzeństwem
 2209. Antonina z Cywińskich BŁĘDOWSKA (1v. Pallandre) (1855)
  żona b. kpt. b. WP, na teraz emerytka; opatrzona św. sakramentami zm. 7 XII 1855 w 67 roku życia, odpr. 9 XII 1855, pozostałe córki wraz z wnukami składają publiczne podziękowanie przyjaciołom i znajomym za oddanie ostatniej przysługi zmarłej
 2210. Jan PUCHAŁA CYWIŃSKI (1855)
  gen.-mjr korpusu żandarmów, policmajster m. Warszawy, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III i IV kl. z kokardą, Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Legii Honorowej, Orderu Virtuti Militarii III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym za lat 40, w ciągu swego zawodu odbył kilkadziesiąt bitew, m.in. w kampanii hiszpańskiej; zm. 28 II 1855 o godzinie drugiej w nocy w domu nr 463 przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat przeszło 80, eksp. 2 III 1855 z domu na cm. Powązkowski
 2211. Jan CYWIŃSKI (1846)
  ksiądz, biskup delkoneński, sufragan trocki, zarządzający od 21 I 1842 diecezją wileńską; zm. 27 XI 1846 w Wilnie
 2212. Jan PUCHAŁA CYWIŃSKI (1851)
  obywatel; zm. 29 IX 1851 w m. Kaliszu w wieku lat 54
 2213. Joanna z Cywińskich KWIETNIEWSKA (1857)
  zm. 5 II 1857 w wieku lat 62, wypr. 8 II 1857 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w nieutulonym żalu mąż wraz z synem i bratem
 2214. Julia z Puchała Cywińskich PUCHAŁA CYWIŃSKA (1861)
  wdowa po gen. korpusu żandarmów, niegdy w szeregach Napoleona I walczącym, zachowywała zwyczaje dawne polskie, pomimo niezamożności swej wspierała jeszcze biedniejszych od siebie; zm. 1861 w czasie snu, żyła lat 80
 2215. Józefa CYWIŃSKA (1849)
  córka Franciszki z Rożeckich i Józefa Cywińskich, naczelnika żandarmerii pow. bialskiego; zm. 11 X 1849 w 15 roku życia, zostawiła rodziców
 2216. Malwina CYWIŃSKA (1852)
  córka właściciela dóbr ziemskich; zm. w końcu II 1852 we Lwowie przeżywszy lat 22
 2217. Symforoza z Puchałów Cywińskich TREUTLEROWA (1861)
  żona kupca i obywatela, b. senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej, pog. V 1861 w Krakowie
 2218. Marianna CYZMER (1858)
  zm. 17 III 1858 przeżywszy lat 26, wypr. 19 III 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała matka
 2219. Jakub CZABAN (1853)
  od lat kilkunastu dozorca Instytutu Moralnie Zaniedbanych Dzieci w Królikarni w Warszawie; zm. I 1853. odpr. 31 I 1853 do rogatek Mokotowskich
 2220. Tomasz CZABAN (1838)
  kupiec i obywatel Warszawy, mąż Tekli z Baldych Czaban; zm. 31 X 1838 w domu Dyzmańskiego przy ul. Podwal w Warszawie po przeżyciu lat 45, eksp. 2 XI 1838, egzekwie 7 XI 1838 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 2221. Aniela hrabianka CZACKA (1855)
  młodsza córka hr. Michała Czackiego, podczaszego wielkiego koronnego, i Beaty Potockiej, siostra zmarłej pułkownikowej Konstancji z hr. Czackich Szeptyckiej; zm. 1855
 2222. Antonina z Czackich hr. KRASIŃSKA (1834)
  starościna opinogórska, matka Wincentego hr. Krasińskiego, gen. adiutanta JCKMości; zm. 27 VII 1834 w pałacu nr 410 w Warszawie przeżywszy lat 89, eksp. 29 VII 1834 do kośc. Misjonarzy (Świętokrzyskiego), gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. obok swego męża w katakumbach cm. Świętokrzyskiego, zostawiła syna i wnuka
 2223. Konstancja z hr. Czackich SZEPTYCKA (1855)
  znana z wysokich cnót i niepospolitych przymiotów duszy, córka Michała i Beaty z Potockich Czackich, podczastwa koronnych, żona b. płk. gwardii b. WP; ur. 1789 w Warszawie, zm. nagle 1855 na epidemiczną chorobę w Sielcu gub. wołyńskiej, pow. włodzimierskim, dobrach brata swego Feliksa Czackiego, b. prezesa Komisji Sądowej Edukacyjnej
 2224. Leontyna z hr. Czackich LEDÓCHOWSKA (1856)
  małżonka Romualda Ledóchowskiego, b. marszałka szlachty gub. wołyńskiej; zm. 15 II 1856 w Żytomierzu, zwłoki przewiezione być miały do Koniuch w pow. włodzimierskim dla poch. w grobie rodzinnym, zostawiła dwóch synów i trzy córki; nab. żał. 9 V 1856 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 2225. Michał CZACKI (1829)
  podczaszy koronny, kawaler orderów polskich, poseł kilkakrotny na sejmy, syn Szczęsnego Czackiego, brat Tadeusza Czackiego, wdowiec, ojciec pięciorga dzieci; zm. 1829 we włości dziedzicznej Sielec w pow. włodzimierskim licząc lat 75
 2226. TARNOWSKA z Czackich (1821)
  hrabina, rodzona siostra Tadeusza Czackiego, ciotka Wincentego hr. Krasińskiego, gen. WP, pani rzadkich cnót i przymiotów; zm. 12 IV 1821, eksp. 15 IV 1821 do kośc. św. Krzyża w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego
 2227. Wiktor hr. CZACKI (1853)
  jedyny już z dwóch synów Tadeusza Czackiego, radcy tajnego, starosty nowogródzkiego, i Barbary Dembowskiej, starościanki wolbromskiej, córki niegdy właścicielki domu przy ul. Senatorskiej w Warszawie, dotąd pałacem Wolbromskich nazywanego; zm. 6 VII 1853 w miasteczku Porycku, pow. włodzimierskim, gub. wołyńskiej, mając lat 52, pozostawił żonę, Pelagię z ks. Sapiehów, czterech synów: Władysława - urzędnika kancelarii ks. namiestnika Królestwa - Włodzimierza, Feliksa i Tadeusza, dwie córki: Marię i Olgę oraz siostrzeńców po siostrze Marii, pierwszej małżonce ks. Eugeniusz Lubomirskiego
 2228. Mikołaj Eugeniusz CZACZKOWSKI (1855)
  obywatel, b. dziedzic rozlicznych włości, piastujący niegdyś wysokie obywatelskie urzędy i z możnymi domami w tutejszym kraju i za granicą spokrewniony; opatrzony św. sakramentami zm. 26 XII 1854 w dobrach Wierzchy w pow. rawskim przeżywszy lat ponad 80, poch. w grobie familijnym na cm. paraf. w m. Jeżowie
 2229. Ignacy CZAJEWSKI (CZAJKOWSKI) (1860)
  prawy urzędnik i obywatel, radca honorowy, sekretarz pow. ostrołęckiego, wcześniej rolnik, wojskowy, sekretarz-tłumacz w biurze b. komisarza obwodu ostrołęckiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. nagle 20 XI 1860 w m. Ostrołęce przeżywszy lat 59, nab. żał. 13 XII 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. brat z siostrą
 2230. Adam CZAJKOWSKI (1858)
  proboszcz parafii Złaków Kościelny, jubilat i kanonik łęczycki; w rocznicę zgonu nab. żał. 10 VI 1858 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. familia
 2231. Antoni CZAJKOWSKI (1850)
  obywatel Warszawy; zm. I 1850 w 51 roku życia swego, poch. 23 I 1850
 2232. Zuzanna z Czajkowskich GŁĘBOCKA (1849)
  małżonka obywatela i cukiernika warszawskiego; zm. 15 III 1849, żyła lat 21, poch. 17 III 1849 na cm. Powązkowskim
 2233. Edmund CZAJKOWSKI (1845)
  kapłan, definitor w zakonie księży karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie; zm. III 1845, poch. 12 III 1845
 2234. Edward CZAJKOWSKI (1860)
  sufler Teatru Wielkiego (Rozmaitości), czł. Bractwa Archikonfraterni Literackiej; zm. 27 VI 1860, eksp. 29 VI 1860 z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona wraz z dziećmi; wotywa żał. 11 VII 1860, zapr. seniorowie Archikonfraterni
 2235. Filip CZAJKOWSKI (1834)
  komisarz Dyrekcji Generalnej Poczt, naczelnik głównego urzędu pocztowego w Kaliszu, prezes Tow. Dobroczynności; zm. 6 VIII 1834 przeżywszy chlubnie lat 76, poch. 9 VIII 1834 w Kaliszu, nab. żał. 11 VIII 1834 w kośc. Franciszkanów tamże, pozostawił żonę i dzieci
 2236. Franciszka z Czajkowskich BRÜCKNER (1847)
  pierwsza chórzystka teatrów warszawskich, przez kilka lat wykonywała dzieła religijne w wielu kościołach warszawskich, zwłaszcza archikatedralnym i Augustianów; zm. 29 I 1847 mając lat 29, eksp. 31 I 1847 z kapl. Literackiej przy kośc. św. Jana, zapr. pozostały mąż wraz z dwojgiem dzieci
 2237. Franciszka z Czajkowskich FITZE (1861)
  zm. 13 III 1861 w m. Kozienicach, nab. żał. 2 IX 1861 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 2238. Julianna z Czajkowskich WEJNERT (1852)
  obywatelka, wdowa; zm. 7 X 1852 przeżywszy lat 86, wypr. 9 X 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 11 X 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała rodzina
 2239. Józef CZAJKOWSKI (1858)
  b. mjr b. WP, cichy, rzetelny, nie natrętny, syna stracił na wojnie, przy boku jego poległego, pochował żonę zmarłą na epidemię cholery; zm. 25 V 1858 w m. Zwoleniu
 2240. Kassylda z Czajkowskich OKÓLSKA (1860)
  małżonka Michała Okólskiego, b. płk. b. Wojsk Polskich; zm. 1 III 1860 w dobrach swoich dziedzicznych Malinie w pow. gostyńskim, pozostawiła dzieci, wnuki i zięcia
 2241. Marcin CZAJKOWSKI (1839)
  b. stolnik i sędzia pow. orłowskiego; zm. 23 VII 1839 licząc lat 107, eksp. do kośc. paraf. w Kutnie
 2242. Tadeusz CZAJKOWSKI (1841)
  rzeźbiarz; zm. III 1841 w 41 roku życia, eksp. 25 III 1841 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dwojgiem dzieci
 2243. Anicet CZAKI (1840)
  czł. rady budowniczej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 17 I 1840 w domu własnym nr 2382 przy ul. Nowolipki w Warszawie w 45 roku życia, poch. 19 I 1840
 2244. Józefa CZAKI (1842)
  ur. 19 IX 1828, zm. 30 XI 1842, eksp. 3 XII 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2245. Edmund CZAMAŃSKI (1861)
  syn urzędnika, b. uczeń trzeciej klasy gimnazjum realnego w Warszawie; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 7 XII 1861 w wieku lat 15, wypr. zwłok 10 XII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec
 2246. Józefa z Czamrajów JASTRZĘBSKA (1848)
  zm. 10 VIII 1848 przeżywszy lat 34, przepr. 12 VIII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i syn
 2247. Agnieszka z Czapierzyńskich LITMAN (1835)
  zm. 18 II 1835 w domu przy Krakowskim Przedm. nr 404 w Warszawie w wieku 62 lat, eksp. 20 II 1835 na cm. Powązkowski, zostawiła męża i cztery córki z zięciami
 2248. Marceli Józef CZAPIEWSKI (1851)
  kancelista komory składowej Warszawa; zm. 26 II 1851 w 20 roku życia, wypr. 28 II 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice po stracie jedynego syna
 2249. Florian CZAPLIC (1857)
  mgr farmacji, właściciel apteki w m. okręgowym Pilicy; zm. 26 IV 1857 tamże przeżywszy lat 55, pozostawił żonę i siedmioro dziatek
 2250. Bogusław CZAPLICKI (1830)
  zacny obywatel, b. prezes rady woj. krakowskiego, dziedzic Bolmina; zm. 21 I 1830, żył lat 59
 2251. Franciszek CZAPLICKI (1831)
  dziedzic dóbr Skrzypaczowice, radca wojewódzki, sędzia pokoju; zm. 7 XII 1830 w parafii koprzywnickiej, zostawił żonę i dzieci
 2252. Józef CZAPLICKI (1859)
  obywatel m. Radomia, emeryt, b. naczelnik kontroli skarbowej w Suwałkach; zm. 27 III 1859 w Radomiu, żył lat 75
 2253. Tekla z Czaplickich WALIGÓRSKA (1850)
  zm. 15 X 1850 w Warszawie, przybywszy tu z Krakowa do swych dzieci po doznanej tamże pogorzeli, żyła lat 84, wypr. 17 X 1850 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2254. Wiktor CZAPLICKI (1858)
  ksiądz, pijar; zm. 21 VII 1858 o godzinie drugiej po południu w wieku lat 46, eksp. dnia następnego z Kolegium przy ul. Jezuickiej w Warszawie do kośc. Pijarów przy ul. św. Jana, gdzie nab. 23 VII 1858, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski
 2255. Władysław CZAPLIŃSKI (1860)
  zm. I 1860, wypr. 23 I 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie, nab. żał. 27 I 1860 w kośc. Franciszkanów, zapr. rodzeństwo
 2256. Jerzy CZAPP (1840)
  buchalter handlu, cudzoziemiec; zm. 12 II 1840 licząc lat 32, przen. 14 II 1840 ze szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski
 2257. CZAPSKA (1854)
  słynna z urody córka Franciszka hr. Czapskiego, właściciela dóbr Bukowca położonych w Królestwie Pruskim, i Michaliny z hr. Czapskich z Kiejdan w gub. kowieńskiej, była połączona związkami pokrewieństwa z liczną tak w Warszawie, jak w Królestwie i w Cesarstwie zamieszkałą rodziną; zm. 14 XI 1854 w Berlinie w 17 wiośnie życia, ciało ma być przewiezione do Bukowca, dla złożenia go tam w grobie rodzinnym
 2258. Franciszek CZAPSKI (1853)
  b. sędzia pokoju okręgu lipnowskiego; zm. 25 XII 1853 we wsi Dręszew w pow. stanisławowskim przeżywszy lat 68, wypr. 28 XII 1853 do kośc. paraf. we wsi Dąbrówka, poch. dnia następnego, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z dziećmi
 2259. Józef CZAPSKI (1858)
  ksiądz, reformata od 1816, eks-definitor księży reformatów, przeszedł kolejno stopnie profesora, sekretarza prowincji, lektora filozofii, a następnie św. Teologii, mgr. nowicjatu, egzaminatora, niezmordowanego kaznodziei po misjach i odpustach, obierany przełożonym nad konwentami we Włocławku, Warszawie, Koninie, Kaliszu i Smolanach; zm. 12 VII 1858 w wieku lat 59 w konwencie włocławskim
 2260. Karol hr. CZAPSKI (1855)
  syn Adama i Marii z Rzewuskich hr. Czapskich małżonków; opatrzony św. sakramentami zm. 3 II 1855 w wieku lat 10, eksp. z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka
 2261. Magdalena z Czapskich ANTONOWICZOWA (1833)
  nab. żał. 19 I 1833 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. mąż
 2262. Maksymilian CZAPSKI (1860)
  rządca domu pocztowego; zm. 22 V 1860 przeżywszy lat 55, wypr. 24 V 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VI 1860 w kapl. Archikonfraterni Literackiej kośc. św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni
 2263. Marianna z Czapskich OCHOCKA (1v. Krywult) (1852)
  zm. 1 XI 1852, eksp. 4 XI 1852 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2264. Karol CZAPUCZYŃSKI (1855)
  patron przy trybunale gub. lubelskiej, mąż pełen cnót i prawości charakteru; po krótkiej chorobie zm. 30 V 1855 w Lublinie przeżywszy lat 41
 2265. CZAPUTOWICZ (1852)
  sekretarz Uniwersytetu Krakowskiego; zm. 16 V 1852 w Krakowie, wróciwszy bowiem z rannej przechadzki otworzył okno i rażony został paraliżem
 2266. Karolina z Czaputowiczów PIĄTKOWSKA (1861)
  żona naczelnika objazdu zarządu siódmego okręgu komunikacji; po ciężkiej chorobie zm. 11 VIII 1861 w wieku lat 43, nab. żał. 13 VIII 1861 w kośc. Bernardynów, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski
 2267. Franciszek CZARKOWSKI (1838)
  ksiądz, proboszcz w Mogielnicy; zm. 14 II 1838 w wieku 66 lat
 2268. Katarzyna z Czarkowskich GUTKOWSKA (1831)
  wdowa po Wojciechu Gutkowskim, ppłk. Wojsk Polskich; zm. 24 VIII 1831 na wsi w obw. pułtuskim, dokąd wyjechała z Warszawy w obawie zaburzeń wojennych, żyła lat 31, zostawiła trzy córki, matkę i rodzeństwo
 2269. Agnieszka CZARNECKA (1852)
  żona rzeźbiarza; zm. VIII 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 34, eksp. 27 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem
 2270. Antoni CZARNECKI (1849)
  obywatel; zm. 23 X 1849 w 71 roku życia, eksp. 25 X 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2271. Bogumiła z Czarnieckich KOSSOWA (1831)
  matka płk. Wojsk Polskich; zm. IX 1831 w 58 roku życia, poch. 14 IX 1831 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2272. Bolesław CZARNECKI (1856)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 31 X 1856 w wieku lat 32, eksp. 3 XI 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona matka; wotywa żał. 7 XI 1856 w kapl. Niepokalanej Maryi przy kośc. św. Jana
 2273. Eugenia CZARNECKA (1850)
  córka zmarłego urzędnika biura Policji; nab. żał. 9 III 1850 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. familia
 2274. Feliks CZARNECKI (1860)
  urzędnik poczty; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 XII 1860 w wieku lat 21, wypr. 24 XII 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice i bracia
 2275. Franciszka z Czarneckich LUBOWIDZKA (1845)
  wdowa po gen. Wojsk Polskich Stefanie Lubowidzkim, kawalerze Orderu Orła Białego, Orderu św. Aleksandra Newskiego i Orderu św. Stanisława, przed ćwierć wiekiem po stracie męża wstąpiła jako tercjarka do zakonu sakramentek w Warszawie; zm. 17 IX 1845 w 85 roku życia, po nab. żał. poch. w grobach zakonnych w kośc., zostawiła trzech synów i dwie córki
 2276. Gabriel CZARNECKI (1852)
  dawny legionista, b. mjr b. WP; zm. 28 III 1852, żył lat 75, nab. żał. 26 IV 1852 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 2277. Gertruda CZARNECKA (1846)
  trudniąca się przeszło lat 50 zarządem domu jednej familii; zm. 2 VII 1846 przeżywszy lat 70, eksp. 4 VII 1846 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2278. Jakub CZARNECKI (1858)
  artysta rzeźbiarski; po ciężkiej słabości zm. 2 XI 1858 w domu nr 908 przy ul. Chłodnej w Warszawie przeżywszy lat 42, eksp. 4 XI 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona
 2279. Jan CZARNECKI (1854)
  oficer wyższego stopnia wojsk cesarsko-rosyjskich; nab. żał. 22 IX 1854 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 2280. Joanna CZARNECKA (1850)
  panna; ur. 24 VI 1813, zm. 7 IV 1850 w domu nr 2843 przy ul. Tamka w Warszawie, eksp. 9 IV 1850 na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 IV 1850 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzeństwo
 2281. Julianna CZARNECKA (1855)
  siostra miłosierdzia przez lat 60, asystentka zgromadzenia poświęconego opiece sierot i pociesze cierpiącej niedoli; zm. 11 VIII 1855
 2282. Józef CZARNECKI (1846)
  urzędnik biura oberpolicmajstra policji m. Warszawy; zm. 9 III 1846 w wieku lat 29, eksp. 11 III 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 III 1846 w kośc. św. Jana, zapr. żona z synem i córką
 2283. Józefa CZARNECKA (1856)
  panna; zm. 13 X 1856 przeżywszy lat 19, eksp. 15 X 1856 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany szwagier wraz z córką swoją
 2284. Kacper CZARNECKI (1849)
  obywatel; zm. 4 VII 1849 w domu własnym nr 2982A przy ul. Smolnej w Warszawie w 77 roku życia, eksp. 6 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2285. Karol CZARNECKI (1858)
  ojciec Bolesława Czarneckiego; wotywa żał. 13 XI 1858 w kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana w Warszawie, zapr. żona
 2286. Lucyna z Czarneckich ŻÓŁTOWSKA (1851)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 20 VII 1851 przeżywszy lat 35, eksp. 22 VII 1851 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. mąż z ojcem i siostrami
 2287. Ludwika z Czarneckich ŁUBIEŃSKA (1842)
  małżonka Józefa Łubieńskiego, b. radcy wojewódzkiego; zm. 23 III 1842 w dobrach Starzenice w obw. wieluńskim w 61 roku życia, poch. w grobie rodzinnym w dobrach stawiszyńskich jej syna, radcy tajnego i senatora, pozostawiła męża, dzieci i wnuki
 2288. Maria z Czarneckich HOFFMAN (1853)
  wdowa po Janie Hoffmanie, niegdy płk. b. WP i komisarzu wojennym; zm. 25 IX 1853 w domu Wilskiego na Nowym Mieście w Warszawie w 60 roku życia swego, eksp. 27 IX 1853 z domu na cm. Powązkowski, obecna w Warszawie córka tę smutną wiadomość przesyła dla oddalonych jej dzieci, krewnych i przyjaciół
 2289. Franciszka z Czarneckich NIXDORFF (1857)
  wdowa po urzędniku; zm. 27 XII 1857 przeżywszy lat 77, eksp. 29 XII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka
 2290. Nimfa z Czarneckich SAPIESZKO (1856)
  żona por. warszawskiego żandarmskiego dywizjonu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 29 III 1856 w wieku lat 22, eksp. 1 IV 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z córką, siostrą i familią
 2291. Onufry CZARNECKI (1852)
  kpt. korpusu inżynierów dróg i mostów; zm. 1852; inf. z Tyflisu
 2292. Salomea z Czarneckich PREYSS (1849)
  wdowa po rektorze b. szkoły wydziałowej w Białej; zm. 27 X 1849 w wieku lat 65, eksp. 30 X 1849 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 2293. Stanisław CZARNECKI (1841)
  wieczysty dzierżawca dóbr Kustodii; zm. 6 VII 1841 w m. Warce, zostawił żonę i dzieci
 2294. Teresa z Czarneckich GRZYWIEŃSKA (1v. Niewieścińska) (1853)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 VI 1853 we wsi Czermnie, pow. gostyńskim, w 83 roku życia, otoczona wnukami i prawnukami
 2295. Ludwika z Czarnków DZWONKOWSKA (1852)
  żona referendarza stanu; zm. 5 II 1852 w m. Siennicy, eksp. 8 II 1852 do kośc. Reformatów tamże, dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok w grobie miejscowym, zapr. pozostały mąż, dzieci i wnuki
 2296. Aleksander CZARNIAWSKI (1849)
  por. warszawskiego żandarmskiego dywizjonu; zm. III 1849 w domu przy ul. Żelaznej nr 1129 w wieku lat 31, eksp. 14 III 1849 na cm. Prawosławny w Woli, zapr. pozostali rodzice, siostra i krewni
 2297. Józef CZARNIAWSKI (1822)
  obywatel Warszawy; zm. IX 1822 w domu nr 27 przy ul. Świętojańskiej w 66 roku swego życia, eksp. 15 IX 1822
 2298. Michał Klemens CZARNIAWSKI (1861)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; po krótkiej chorobie zm. 24 X 1861 w domu własnym przy ul. Tłomackie nr 600D przeżywszy lat 31, eksp. 28 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku ojciec wraz z braćmi i siostrami
 2299. Andrzej Szymon ŁODZIA CZARNECKI (1849)
  urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 13 I 1849 w domu nr 1000 przy ul. Krochmalnej w Warszawie, eksp. 15 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2300. CZARNECKI (1831)
  ksiądz, administrator archidiecezji warszawskiej, czł. Tow. Przyjaciół Nauk; zm. 6 III 1831
 2301. Feliks CZARNECKI (1834)
  b. senator-wojewoda, czł. Rady Stanu Król. Pol., właściciel m. Głowna, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 26 X 1834 przeżywszy lat 65, poch. obok swej matki w dobrach dziedzicznych Bratoszewice, po wystawieniu zwłok i nab. żał. w kośc. paraf. w Głownie, nab. żał. 31 X 1834 w kośc. Kapucynów w Warszawie, pozostawił żonę i dzieci
 2302. Józefa z Czarneckich LASOCKA (1853)
  małżonka Józefa Lasockiego, dziedzica dóbr ziemskich; po krótkiej słabości zm. 1 IX 1853 w dobrach swych dziedzicznych Czerniewie w pow. gostyńskim w 58 roku życia, pozostawiła męża, po przeszło trzydziestu latach z nim pożycia, i dzieci
 2303. LASOCKA z Czarneckich (1853)
  córka niegdy Feliksa Czarneckiego, b. senatora-wojewody, czł. Rady Stanu Królestwa, małżonka Józefa Lasockiego; zm. IX 1853 w dobrach swoich Czerniewie w pow. łowickim przeżywszy lat 58, poch. w Brochowie, majętności jej syna Władysława Lasockiego
 2304. JAŚKOWSKA z Czarneckich (1v. Kiełkowska) (1860)
  kasztelanowa, córka niegdy Feliksa Czarneckiego, senatora-wojewody z Dzierzbickiej; zm. 1860 w dobrach swoich w Rawskiem
 2305. Zorian CHODAKOWSKI (1826)
  badacz Słowiańszczyzny, czł. Tow. Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk i innych towarzystw; zm. 17 XI 1825 w gub. twerskiej, zostawił żonę
 2306. Franciszek CZARNOCKI (1856)
  obywatel dóbr ziemskich; opatrzony św. sakramentami zm. 4 XII 1856 przeżywszy lat 41, nab. żał. 6 XII 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z familią
 2307. Julia CZARNOCKA (1855)
  córka Ksawerego i Rozalii z Niedźwieckich Czarnockich; po krótkiej chorobie zm. 15 IV 1855 w Zwierzyńcu Ordynackim w 22 roku życia
 2308. Zuzanna z Czarnockich ANDRUSIEWICZOWA (1837)
  zm. 2 II 1837 w 48 roku życia; inf. z Lublina
 2309. Franciszek CZARNOMSKI (1855)
  b. płk kawalerii b. Wojsk Polskich, dowódca szkoły podchorążych jazdy, kawaler wielu orderów; zm. 7 VI 1855 w domu nr 413A przy rogu pl. Saskiego i ul. Królewskiej w Warszawie w wieku lat 74, wypr. 10 VI 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 VI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2310. Józef CZARNOMSKI (1860)
  b. oficer b. WP; zm. 18 XI 1860 we wsi Dworszowice pod Radomskiem przeżywszy lat 78
 2311. Róża hr. GOLEJOWSKA (1855)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. IX 1855 we Lwowie licząc 52 lata wieku
 2312. Teodor CZARNOMSKI (1857)
  dziedzic dóbr Mroczki w pow. kaliskim, zarządzający zarazem dobrami Ignacego Radoszewskiego, syn znakomitych rodziców; zm. 13 XI 1857 w 29 wiośnie życia
 2313. Łukasz CZARNOMSKI (1855)
  powszechnie z prawości znany obywatel; zm. 28 IV 1855 we wsi Bartodzieje pod m. Radomskiem, pozostawił rodzinę i przyjaciół
 2314. Emilia z Czarnowskich BORZYSŁAWSKA (1855)
  zm. 16 V 1855 w Częstochowie, do której udała się w celu nabożeństwa, pozostawiła rodzinę
 2315. Jan Józef CZARNOWSKI (1861)
  właściciel wsi Kobylanka w pow. stanisławowskim gub. warszawskiej; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 XII 1861 przeżywszy lat 72, wypr. 18 XII 1861 do kośc. paraf. w Dobrem, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała w żalu żona wraz z siedmiorgiem dorosłych dzieci
 2316. Józef CZARNOWSKI (1842)
  b. sędzia pokoju pow. stanisławowskiego, sprawował urzędy od 1788; zm. 11 III 1842 w majątku swoim dziedzicznym Chajęty, zostawił dziewięcioro dzieci
 2317. Józefa z Czarnowskich SWIESZEWSKA (1824)
  sędzina; zm. 27 VII 1824 w domu przy ul. Leszno nr 655 w Warszawie, przen. 30 VII 1824 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2318. Tekla z Czarnowskich MICHALICKA (1855)
  wdowa; po długiej chorobie zm. 1 II 1855 w domu nr 43 przy ul. Stare Miasto w Warszawie, eksp. 4 II 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 2319. CZARTKOWSKA (1854)
  córka Józefa Czartkowskiego, radcy honorowego, asesora trybunału cywilnego wydziału drugiego gub. augustowskiej; zm. 29 V 1854 mając lat 3
 2320. Henryk CZARTKOWSKI (1857)
  urzędnik skarbowy; po kilkutygodniowej ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 XI 1857, eksp. 18 XI 1857 z kapl. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 XI 1857 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała familia
 2321. Józef CZARTKOWSKI (1854)
  radca honorowy, asesor trybunału cywilnego wydziału drugiego gub. augustowskiej, powszechnie znany i kochany dla swej dobroci i prawdziwej uczciwości; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 3 VI 1854 w m. Suwałkach w wieku lat około 37, eksp. 5 VI 1854 z domu do miejscowego kośc., poch. dnia następnego w świeżo wymurowanym grobie rodzinnym, pozostawił po sobie żonę - z domu Szepietowską ze wsi Mazur w gub. augustowskiej, która jest wnuczką autora dzieła pod tytułem "Opis starożytnej Polski" Tomasza Święckiego - i dwóch nieletnich synów
 2322. Józef CZARTKOWSKI (1855)
  obywatel pow. kaliskiego; zm. 1855
 2323. Olimpia z Czartkowskich STOBIECKA (1849)
  małżonka Piotra Stobieckiego, naczelnika kontroli skarbowej przy sądach gub. płockiej; zm. 14 II 1849 w Płocku w wieku dla kobiety najpiękniejszym
 2324. Walenty CZARTKOWSKI (1861)
  obywatel; po krótkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 22 III 1861 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1055E w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 24 III 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 V 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała w smutku żona
 2325. Adam CZARTORYSKI (1823)
  książę na Klewaniu i Żukowie, b. gen. ziem podolskich, feldmarszałek wojsk austriackich, kawaler Orderu św. Andrzeja, Orderu Orła Białego, Orderu Złotego Runa, Orderu św. Stanisława, b. komendant Szkoły Rycerskiej, marszałek sejmów i trybunałów Król. Pol., wzór staropolskiej gościnności, opiekun kunsztów i uczonych; zm. 20 III 1823 w Sieniawie żyjąc lat 90, po uroczystościach żał. poch. tymczasowo 25 III 1823 w Sieniawie, eksp. zwłok z Sieniawy przez Lwów do Warszawy, tu 21 IV 1823 ich uroczyste przywitanie przy rogatkach Mokotowskich i eksp. do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego po nab. żał. poch. obok swoich rodziców.
 2326. Adam ks. CZARTORYSKI (1861)
  zm. 15 VII 1861 w Paryżu w 93 roku życia swego, w oktawę śmierci nab. żał. 22 VII 1861 w kośc. metropolitalnym warszawskim św. Jana poprzedzone wigiliami; nab. żał. VII 1861 w kośc. archiprezbiterialnym NMPanny w Krakowie; nab. żał. 20 VII 1861 w kośc. św. Ruprechta w Wiedniu
 2327. Antoni CZARTORYSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy zamieszkały przy ul. Kapitulnej; zm. 28 VI 1854 o godzinie szóstej rano mając lat 65, eksp. 30 VI 1854 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 2328. Celestyna z ks. Czartoryskich RZYSZCZEWSKA (1850)
  małżonka Gabriela Rzyszczewskiego, niegdyś gen. b. Wojsk Polskich, córka Józefa ks. Czartoryskiego i Barbary Doroty z ks. Jabłonowskich, siostrzenica Maksymiliana ks. Jabłonowskiego, wielkiego mistrza dworu JCKMości, siostra Teresy z ks. Czartoryskich ks. Lubomirskiej, ordynatowej przeworskiej; ur. 27 VIII 1790, zm. 16 X 1850 w klasztorze panien karmelitanek w Dubnie, gdzie osiadła po wydaniu ostatniej swej córki za mąż
 2329. Klementyna Maria Teresa z ks. Czartoryskich ks. SANGUSZKOWA (1852)
  od 1844 wdowa po Eustachym ks. Sanguszce, niegdyś. gen. b. WP, druga z pięciu córek Józefa Klemensa ks. Czartoryskiego, stolnika Wlk. Ks. Litewskiego, i Barbary Doroty z ks. Jabłonowskich, zmarłej w Rzymie w 1844, siostry ks. Maksymiliana Jabłonowskiego; ur. 30 IX 1780, zm. 2 III 1852 w Tarnowie w Galicji, przewiezienie zwłok do Sławuty w gub. wołyńskiej 6 VII 1852 i ich wystawienie w kapl. zamkowej, po uroczystościach żał. 8-9 VII 1852 w miejscowym kośc. paraf. poch. obok męża ks. Eustachego Sanguszki, córki Doroty, żony ks. Karola Sanguszki z Zasławia, oraz synowej Natalii z hr. Potockich
 2330. Konstanty ks. CZARTORYSKI (1860)
  syn ks. Adama Czartoryskiego, gen. ziem podolskich, i Marii z Flemingów, córki marszałka wielkiego koronnego, w młodości służył wojskowo, ozdobiony Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej, w 1815 wszedł do Wojska Polskiego w stopniu gen. bryg. i mianowany został gen.-adiutantem, po wystąpieniu z wojska osiadł w Wiedniu, zajął się sztukami pięknymi, wspierał artystów, z pierwszego małżeństwa z Anielą, córką ks. Antoniego Radziwiłła, pozostawił jedynego syna ks. Adama, ożenionego najprzód z ks. Wandą Radziwiłłówną, córką Antoniego Radziwiłła i księżniczki pruskiej, a następnie z Elżbietą hrabianką Działyńską, z drugiego małżeństwa z Marią hr. Dzierżanowską pozostawia trzech synów: Aleksandra, ożenionego z ks. Marceliną Radziwiłłówną, Konstantego i Jerzego, córka Maria poprzedziła ojca do grobu; ur. 1773, zm. 24 IV 1860 o godzinie piątej rano w Wiedniu
 2331. Leonarda Seweryna CZARTORYSKA (1855)
  córka urzędnika Magistratu m. Warszawy; po ciężkiej chorobie zm. 22 VI 1855 mając rok 1 i miesięcy 7 życia, wypr. 24 VI 1855 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w ogromnym smutku rodzice, którzy w krótkim czasie stracili już drugą córkę
 2332. Maria z ks. Czartoryskich hr. de LA ROCHE-POUCHIN (1847)
  małżonka hr. Achillesa de La Roche-Pouchin de Rochefort-Saint-Louis, marszałka polowego, gen.-adiutanta i szambelana JKW infanta hiszpańskiego Karola, panującego ks. Lukki, córka Konstantego ks. Czartoryskiego (mieszkającego w Wiedniu) i drugiej jego żony Marii z Dzierżanowskich zmarłej 1842; ur. 11 VIII 1815, zm. 1847 za granicą
 2333. Maria Zofia CZARTORYSKA (1855)
  zm. 10 VI 1855 mając lat 4 i pół, eksp. dnia następnego z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 2334. Zofia z ks. Czartoryskich hr. ZAMOYSKA (1837)
  ordynatowa, dama portretowa cesarzowych, założycielka Tow. Dobroczynności; zm. 28 II 1837 we Florencji, nab. żał. 18 III 1837 w kośc. archikatedralnym św. Jana w Warszawie
 2335. Cezar CZECH (1856)
  urzędnik pocztamtu warszawskiego; zm. 11 III 1856 w wieku lat 19, wypr. 13 III 1856 z kapl. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i siostry
 2336. Leopold CZECH (1852)
  obywatel Warszawy, b. kupiec i właściciel handlu (dziś Szostkiewicza) naprzeciw gmachu pocztowego; zm. IX 1852 w Myszkowie, stacji Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w pow. olkuskim, poch. na cm. paraf. m. Żarki
 2337. Marta ks. RADZIWIŁŁOWA (1858)
  wdowa po ks. Dominiku Radziwille, krajczym Wlk. Ks. Litewskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 19 X 1858 w domu nr 1348 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 90 roku życia, tu wystawienie zwłok, przy których kapłani sprawowali święte ofiary, eksp. 23 X 1858 z domu do kośc. św. Krzyża, gdzie msze św. żał. 25 X 1858, zwłoki poch. chwilowo w grobach tegoż kośc. do czasu przewiezienia ich do grobu rodzinnego, gdzie poch. już jest jej wnuczka Zofia z hr. Bnińskich hr. Grabowska, zostawiła córki, wnuczkę, wnuka i prawnuki
 2338. Tadeusz CZECHOWICZ (1849)
  czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 28 VII 1849 w domu nr 39 w Rynku Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 56, eksp. 30 VII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. Archikonfraternia Literacka wraz z pozostałą żoną
 2339. Franciszka z Czechowskich BYSTRY (1856)
  żona patrona trybunału warszawskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 10 IV 1856 przeżywszy lat 43, eksp. 13 IV 1856 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką i zięciem
 2340. Julia z Czechowskich POHORECKA (1855)
  żona asesora Prokuratorii w Król. Pol.; po ciężkiej słabości zm. 20 VII 1855, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 VIII 1855 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostały mąż wraz z synem małoletnim i rodzeństwem
 2341. Julian CZECHOWSKI (1852)
  archiwista urzędu Loterii; zm. 8 VII 1852 w wieku lat 29, wypr. 10 VII 1852 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec
 2342. Katarzyna z Czechowskich RZĄDZYŃSKA (1843)
  zm. 17 VI 1843 w wieku lat 88, eksp. 19 VI 1843 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostrzeniec
 2343. Kazimierz CZECHOWSKI (1825)
  b. adwokat; zm. VII 1825, poch. 9 VII 1825 w Warszawie
 2344. Maurycy CZECHOWSKI (1853)
  b. sztabslekarz pułku strzelców konnych gwardii b. WP, następnie inspektor, lekarz szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, w końcu emeryt i czł. Arcybractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 26 V 1853, eksp. 28 V 1853 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 4 VI 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. w smutku pozostała familia
 2345. Filip CZECHOŃSKI (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 29 IX 1858 przeżywszy lat 70, eksp. 2 X 1858 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synem i córką
 2346. Franciszek CZEKAJEWSKI (1856)
  majster profesji ślusarskiej; zm. 19 III 1856 przeżywszy lat 55, eksp. 21 III 1856 z kapl. kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w żalu żona wraz z dziećmi
 2347. Aureli CZEKALSKI (1854)
  ksiądz, augustianin; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami zm. 20 VI 1854 w klasztorze reformatów w Rawie
 2348. Ludwika z Czekalskich SZACHULSKA (1860)
  małżonka właściciela cukierni w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 VII 1860, nab. żał. 2 VIII 1860 w kośc. Reformatów, wypr. w tymże dniu i z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi i rodzeństwem
 2349. Piotr CZEKAŃSKI (1854)
  zm. 5 XII 1854 w wieku lat 35, eksp. 7 XII 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2350. Franciszek CZEKIERSKI (1856)
  obywatel m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 20 I 1856 w domu nr 701C przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 80, wypr. 22 I 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. pozostali synowie, córki, zięciowie i wnuki
 2351. Franciszka z Czekierskich JEZIERSKA (1859)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 23 XII 1859 w wieku lat 45, wypr. 26 XII 1859 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z córkami
 2352. Józef CZEKIERSKI (1827)
  lekarz dworu Król. Pol., czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk i wielu innych towarzystw uczonych, kawaler Orderu Krzyża Wojskowego, Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl., dziedzic wsi Pruszków; zm. 20 VII 1827 w Marienbadzie, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia, pog. i nab. żał dnia następnego we wsi Asow o pół mili od Marienbadu, zostawił matkę, żonę, siostry i braci
 2353. Kajetan CZEKIERSKI (1861)
  b. urzędnik; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 28 VII 1861 przeżywszy lat 67, wypr. 30 VII 1861 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały przyjaciel; nab. żał. 21 VIII 1861 w tymże kośc.
 2354. Ludwik CZEKIERSKI (1847)
  dymisjonowany por. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 22 II 1847 w 29 roku życia, eksp. 24 II 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2355. Michał CZEKIERSKI (1837)
  inspektor skarbu; zm. 23 VIII 1837, eksp. 25 VIII 1837 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. żona
 2356. Stanisław CZEKIERSKI (1823)
  obywatel Warszawy, ojciec powszechnie wielbionego dr. med. i chir. Józefa Czekierskiego; zm. IX 1823 w Pruszkowie o dwie mile od Warszawy, majętności syna swego, przeżywszy lat 85, poch. w kośc. w Żbikowie
 2357. Tekla z Czekierskich ARCELEWSKA (1835)
  zm. 14 VII 1835 w domu nr 315 przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 16 VII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. Panny Marii, zapr. pozostałe córki wraz z wnukami
 2358. Adam CZEKLIŃSKI (1861)
  urzędnik intendentury; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 III 1861 w wieku lat 27, wypr. 19 III 1861 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, bracia, siostry i szwagier
 2359. POTOCKA (1822)
  hrabina, wdowa po Szczęsnym Potockim, dziedzicu Tulczyna; zm. 1822 w Berlinie
 2360. Ignacy CZEMPIŃSKI (1842)
  referendarz stanu, prezes Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z koroną i Orderu św. Anny II kl., ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby za lat 20; zm. 20 X 1842 w Warszawie, żył lat 63, wypr. 23 X 1842 z domu Tow. Ogniowego, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2361. Jan CZEMPIŃSKI (1839)
  najstarszy syn prezesa Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego; zm. 23 VII 1839 w domu nr 2406 przy ul. Nowolipki w Warszawie w wieku 20 lat, przepr. dnia następnego na cm. Powązkowski, zostawił rodziców
 2362. Katarzyna CZEMPIŃSKA (1846)
  córka zmarłego prezesa Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego; zm. 18 VI 1846, eksp. 20 VI 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 VI 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała matka wraz z siostrą i bratem
 2363. Marianna z Czempińskich TAŃSKA (1825)
  wdowa pozostała po zasłużonym w naukach ojczystych i obywatelstwie Ignacym Tańskim; zm. 29 VIII 1825 w 53 roku życia, zostawiła dzieci
 2364. Teodor CZEMPIŃSKI (1821)
  b. notariusz; zm. I 1821
 2365. Józef CZEMSKI (1858)
  artysta muzyczny; zm. 7 II 1858 licząc lat 42, eksp. 11 II 1858 z kapl. kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 II 1858 w tymże kośc., zapr. pozostała żona z czworgiem nieletnich dzieci
 2366. Stanisław CZEMSKI (1834)
  obywatel, właściciel łazienek; zm. I 1834 w domu przy ul. Dobrej nr 2814 w Warszawie, eksp. 11 I 1834 do kośc. Powązkowskiego, nab. żał. 14 I 1834 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała wdowa z dziećmi
 2367. Władysława z Czepińskich STOPCZYK (1852)
  obywatelka Warszawy; zm. 22 VII 1852 przeżywszy lat 22, eksp. 24 VII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż K. Stopczyk
 2368. Andrzej CZEPKOWSKI (1860)
  stary zabytek z owych kozaków zwanych Granowskimi, jeden ze starodawnych typów wierności i przywiązania do jednej i tej samej rodziny - hr. Zamoyskich - u której całe życie spędził, pozostawał w służbie jeszcze u feldmarszałka ks. Czartoryskiego, ostatecznie widywać go można było na Nowym Świecie z miną rześką i czerstwą; zm. 5 VII 1860 w Warszawie w wieku 70 lat
 2369. Oleś CZEREJSKI (1860)
  syn urzędnika z Banku; zm. 30 VII 1860 przeżywszy rok 1 i miesięcy 2, eksp. dnia następnego z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski
 2370. Józio CZEREJSKI (1860)
  syn urzędnika z Banku Polskiego; zm. 8 VIII 1860 przeżywszy rok 1 i miesiące 2, eksp. 10 VIII 1860 z kapl. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej w Warszawie na cm. Powązkowski
 2371. Kazimierz CZEREJSKI (1824)
  adiunkt kasy komitetu artylerii i inżynierii; zm. 30 X 1824, żył lat 29, poch. 1 XI 1824 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2372. Witold CZEREJSKI (1848)
  zm. 17 XII 1848 w 20 roku życia, eksp. 19 XII 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, bracia i siostra
 2373. Tymoteusz CZEREPANOW (1851)
  urzędnik X kl., brandmajster warszawskiej straży ogniowej, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 6 XII 1851 przeżywszy lat 60, eksp. 8 XII 1851 z koszar Mirowskich przy ul. Chłodnej na cm. Wolski, zapr. koledzy
 2374. Aleksander CZEREWIN (1849)
  dymisjonowany gen.-mjr wojsk rosyjskich, kawaler orderów, dziedzic znakomitych włości w Cesarstwie i donatariusz dóbr Rząśnik i Sadykierz w pow. pułtuskim, mąż zmarłej hrabianki Anny Ożarowskiej; zm. 7 II 1849, żył lat 43, zostawił czworo małoletnich dzieci; inf. z Petersburga
 2375. Tekla CZERKASIŃSKA (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 25 VII 1856 przeżywszy lat 18, wypr. 27 VII 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice i brat z żoną
 2376. Andrzej CZERKAWSKI (1854)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich; zm. VI 1854 w 64 roku życia, poch. 5 VI 1854 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2377. Anna z Czerkowskich PREY (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 5 XI 1859 przeżywszy lat 99, eksp. 7 XI 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe w smutku dzieci wraz z wnukami
 2378. Aleksander CZERMIŃSKI (1856)
  po trzynastodniowej ciężkiej chorobie zm. 6 VI 1856 we wsi Głowinie w pow. lipnowskim w wieku lat 37, pozostawił żonę, czworo dzieci, starego ojca i liczną familię
 2379. Józef CZERMIŃSKI (1860)
  jubiler, biegły znawca w swej sztuce, pracowity, rzetelny i uczciwy człowiek; zm. 1 IV 1860 w Radomiu
 2380. Anna CZERNIAWSKA (1847)
  córka oberswiaszczennika czynnej armii; zm. 12 XII 1847 w domu nr 1856 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie w 20 roku życia, eksp. 15 XII 1847 na cm. prawosławny Wolski, zapr. rodzice, brat, siostra i krewni
 2381. Afanasi Pawłow CZERNIAWSKI (1847)
  ksiądz warszawskiego szpitala wojennego; zm. 27 XII 1847, odpr. 29 XII 1847 na cm. w Woli, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 2382. Józef CZERNIAWSKI (1852)
  obywatel z gub. augustowskiej dla kuracji przybyły do Warszawy; zm. 30 VII 1852
 2383. Natalia CZERNIAWSKA (1860)
  panna, pełna zalet serca i przymiotów dziewica, córka Barbary z Kuczyńskich i zmarłego Józefa małżonków Czerniawskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 III 1860 przeżywszy lat 21, wypr. 2 IV 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka z siostrą i szwagrem; w dniu imienin nab. żał. i poświęcenie nagrobka 27 VII 1860
 2384. Pelagia z Czerniawskich WISZNIEWSKA (1857)
  zm. 29 I 1857 przeżywszy lat 22, eksp. 31 I 1857 z kośc. prawosławnego Najświętszej Trójcy w Warszawie na cm. Wolski, zapr. stroskany mąż
 2385. Wincenty CZERNICHOWSKI (1859)
  emeryt, b. naczelny zawiadowca zakładów górniczych oddziału Samsonów; po zbyt długiej i ciężkiej chorobie zm. 10 I 1859 w wieku lat 65 i po 37 latach wzorowej służby, zostawił po sobie żonę i siedmioro dzieci
 2386. Józef CZERNICKI (1837)
  ppłk b. inwalidów polskich; zm. 4 I 1837 we wsi własnej Sobieszczany w woj. lubelskim, poch. na cm. parafii Niedrzwica, zostawił żonę i dwóch synów
 2387. Katarzyna z Czernickich GOSTYŃSKA (1851)
  zm. 29 I 1851 w 84 roku życia, wypr. 31 I 1851 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2388. Franciszka z Czernielewskich OKÓNIEWSKA (1845)
  zm. 17 V 1845 mając około 59 lat, eksp. 19 V 1845 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. brat
 2389. Ignacy CZERNIELEWSKI (1837)
  zm. 10 IX 1837 w domu przy ul. Nowomiejskiej nr 329 w Warszawie w wieku lat 39, eksp. 12 IX 1837 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z bratem i siostrą
 2390. Antoni CZERNIEWSKI (1858)
  ksiądz, marianin, w zakonie od 1822, kapłan od 1827, przełożony generalny zakonu; po ośmiu miesiącach słabości (puchlina wodna), opatrzony św. sakramentami, zm. 9 I 1858 o godzinie ósmej rano w klasztorze skórzeckim w wieku 54 lat, nab. żał. 11 I 1858, poch. w grobach pod kośc.
 2391. Antoni CZERNY (1860)
  dobrze znany obywatel i kupiec, sędzia pokoju i czł. rady miejskiej; po krótkiej chorobie zm. 1860 w Krakowie w całej jeszcze sile wieku
 2392. Marianna z Czerskich KAMIENIECKA (1v. Trębicka) (1839)
  matka zmarłego gen. Trębickiego; zm. 18 IV 1839 w majętności Stara Wieś
 2393. Fryderyk CZERSKI (1860)
  majster szewski; zm. 19 I 1860 przeżywszy lat 55, wypr. 22 I 1860 ze szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona z dziećmi
 2394. Jan CZERSKI (1839)
  sędzia trybunału lubelskiego, od lat kilkunastu prezydujący wydziałowi hipotecznemu; zm. 27 X 1839 w Lublinie
 2395. Andrzej CZERWIN (1854)
  majster stolarski; zm. 7 VII 1854 przeżywszy lat 54, eksp. 9 VII 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2396. Teofila CZERWIN (1855)
  zm. 10 II 1855 przeżywszy lat 15, eksp. 12 II 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu matka i siostra
 2397. Andrzej CZERWIŃSKI (1826)
  dziadek przy kośc. Panny Marii na Nowym Mieście w Warszawie; zm. 5 III 1826 mając lat 114
 2398. Franciszek CZERWIŃSKI (1853)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 II 1853 w wieku lat 46, eksp. 20 II 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona w nieobecności syna
 2399. Ignacy CZERWIŃSKI (1858)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. II 1858 w wieku lat 58, wypr. 14 II 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córkami
 2400. Józef CZERWIŃSKI (1848)
  obywatel wsi Słupcew; zm. 15 V 1848, wypr. 17 V 1848 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 2401. Maria z Czerwińskich POTOCKA (1839)
  wdowa po Ksawerym Potockim, radcy stanu, właścicielka majętności Siedliska w obw. krasnostawskim; zm. 26 IX 1839 w Grefenbergu, gdzie bawiła dla kuracji wodnych
 2402. Piotr CZERWIŃSKI (1855)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, później dyrektor młyna parowego w Warszawie, ostatecznie obywatel ziemski; zm. VI 1855 w m. Grójcu, będąc w przejeździe, zgonem swym zasmucił żonę, kilkoro dzieci i wszystkich przyjaciół
 2403. Antoni Jan Nepomucen ks. ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI (1830)
  kasztelan brasławski, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu św. Stanisława, wdowiec, żył ciągiem od 40 lat w Warszawie oddawszy dzieciom majątek; zm. 9 IV 1830 w mieszkaniu swym w cyrkule I pod nr. 119 przeżywszy lat 86
 2404. Dymitr ks. ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI (1859)
  b. chorąży zasławski, marszałek pow. łuckiego, prezes izby cywilnej, po Czackim prezes Komisji Edukacyjnej, syn ks. Janusza Czetwertyńskiego, kasztelana bracławskiego, z ks. Jabłonowskiej z Kowla; zm. 5 VI 1859 w majętności swojej Hodowiczach w pow. łuckim przeżywszy lat 72
 2405. Gotfryd ks. CZETWERTYŃSKI (1845)
  syn Antoniego ks. Czetwertyńskiego, ostatniego kasztelana bracławskiego z nominacji króla Stanisława Augusta, żonaty z hr. Platerówną, z którą miał dwie córki żonate, jedną z ks. Jerzym Sayn-Wittgensteinem, drugą z gen. piech. Bachmeliewem; zm. 9 I 1845 w dobrach swoich Wierzbowa w gub. podolskiej przeżywszy lat 68
 2406. Gustaw ŚWIĘTOPEŁK ks. CZETWERTYŃSKI (1851)
  radca tajny, senator państwa, szambelan, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Stanisława II kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl., odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 23 IV 1851, wystawienie zwłok na ozdobnym katafalku w salonie domu dr. Malcza na Krakowskim. Przedm. w Warszawie, gdzie msze św. i śpiewanie wigilii 26 i 27 IV 1851, eksp. dnia następnego do kośc. Kapucynów, skąd po odprawieniu konduktu przen. do grobów pod kośc., wielka msza żał. 30 IV 1851 w tymże kośc., zapr. Konstanty Świętopełk ks. Czetwertyński wraz z familią, ciało przewiezione będzie do dóbr zmarłego
 2407. Joanna z ks. Czetwertyńskich WYSZKOWSKA (1854)
  dawniej panna honorowa dworu cesarsko-rosyjskiego, małżonka Seweryna Wyszkowskiego, od lat wielu z małżonkiem w Mnichowie zamieszkała; zm. 1854
 2408. Maria z ks. Czetwertyńskich NARYSZKINOWA (1854)
  dama Orderu Bawarskiego św. Elżbiety, wdowa po Dymitrze Naryszkinie, wielkim łowczym dworu cesarsko-rosyjskiego, matka ubogich w całym znaczeniu tego wyrazu, starsza siostra Joanny z ks. Czetwertyńskich Wyszkowskiej; zm. 6 IX 1854 w Leonii pod Starnbergiem w wieku już podeszłym
 2409. Zofia z ks. Światopełk-Czetwertyńskich hr. STARZEŃSKA (1853)
  dama Orderu Krzyża Gwiaździstego, małżonka Franciszka hr. Starzeńskiego, c.k. podkomorzego i nadporucznika wojsk austriackich, syna Aleksandra hr. Starzeńskiego i Karoliny z hr. Potockich, pierwszego ślubu hr. Starzeńskiej, drugiego ślubu Nakwaskiej; zm. 9 I 1853 w Wiedniu w kwiecie młodości
 2410. Anna z Cześników MOROZOWICZ (1852)
  matka Ludwiki Rywackiej, artystki opery teatrów warszawskich; zm. 10 XI 1852 przeżywszy lat 54, eksp. 12 XI 1852 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki i syn
 2411. Mikołaj CZICZERIN (1856)
  radca kolegialny, ozdobiony Orderem św. Anny III kl. i znakiem wojskowym, naprzód oficer artylerii wojsk cesarsko-rosyjskich, potem inspektor drugiego gimnazjum warszawskiego, dyrektor gimnazjum w Suwałkach, ostatecznie dyrektor Instytutu Szlacheckiego w Warszawie, po trudach użytecznego zawodu osiadł w m. Tuła; zm. 17 II 1856
 2412. Wiktoria z Czochańskich GRABOWSKA (1860)
  obywatelka ziemska; zm. 31 V 1860 w dobrach dziedzicznych Magierowa Wola w pow. warszawskim, eksp. 2 VI 1860 do kośc. paraf. we wsi Ostrołęce, poch. dnia następnego, pozostawiła w głębokim żalu męża, dzieci i wnuki
 2413. Julianna z Czochranów BORZĘCKA (1822)
  małżonka Maurycego Borzęckiego, sekretarza wydziałowego w Komisji Oświecenia; zm. 14 X 1822
 2414. Anna z Czosnowskich hr. POTOCKA (1822)
  dobra pani, dobra matka, pełna cnót towarzyskich; zm. 27 II 1822 w dobrach swoich Tyśmienica w Galicji
 2415. Benedykt KOLUMNA CZOSNOWSKI (1850)
  obywatel m. Warszawy; zm. 23 XII 1850 w wieku lat 77, eksp. dnia następnego z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2416. Józef Wincenty hr. KOLONNA CZOSNOWSKI (1857)
  zm. 5 IX 1857 w 42 roku życia; pozostawił w smutku małżonkę Julię z Sobańskich hr. Czosnowską i małoletniego synka Olesia; inf. z Krakowa
 2417. Walenty CZOSNOWSKI (1847)
  dziedzic wsi Jaroch pod Grójcem; zm. 11 XI 1847, poch. w katakumbach na cm. paraf. w Belsku
 2418. Wincenty hr. CZOSNOWSKI (1825)
  dawniej dygnitarz, strażnik koronny, kawaler Orderu Orła Białego, Orderu św. Stanisława I kl. i Krzyża Maltańskiego; zm. 28 III 1825, żył lat 65, przepr. dnia następnego do kośc. Reformatów w Warszawie, gdzie wielkie nab. żał. 31 III 1925, poch. w grobach tegoż kośc.
 2419. Zofia z Czosnowskich ŻARNOWSKA (1851)
  żona radcy dworu, b. naczelnika sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 9 III 1851 przeżywszy lat 30, eksp. 12 III 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią zmarłej
 2420. Józef CZOŁCHAŃSKI (1832)
  kpt. inwalidów; zm. VI 1832, poch. 15 VI 1832 w Warszawie
 2421. Alojzy CZOŁCZYŃSKI (1854)
  b. ppłk b. WP, kawaler Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20 i Orderu Legii Honorowej, mąż powszechnie poważany; zm. 1 IV 1854 we wsi Ługowej Woli pod Czarnolasem w Radomskiem, osierocił żonę i licznych przyjaciół
 2422. Piotr CZOŁCHAŃSKI (1833)
  dziedzic miasta i majętności Łask, b. radca woj. mazowieckiego, dawny szambelan JKMości, dyrektor fabryk żelaznych w Rzeczypospolitej; zm. 5 I 1833 w wieku 78 lat, zostawił wnuków
 2423. Julianna z Ciołkiewiczów CHOJNACKA (1850)
  zm. 1 IV 1850 we własnych dobrach Chojnatka w pow. rawskim przeżywszy lat 73, pozostawiła syna i córkę
 2424. Andrzej CZOŁOWSKI (1853)
  ubogi; zm. XI 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 71
 2425. Józef (Aczador) CZUBANZADAR (1845)
  Turek ur. w Stambule, przybył do Polski przed 60 laty z Janem hr. Potockim, później był przy dworze gen. ziem podolskich, a następnie przy dworze hr. Raczyńskich, przez 17 lat kosztem tych ostatnich przebywał w domu Tow. Dobroczynności w Warszawie, gdzie miał sobie powierzone obowiązki braunarza, całe życie nosił strój turecki i głowę zakrywał zawojem, ochrzczony na dwa dni przed śmiercią; zm. 6 II 1845 w Warszawie, żył blisko 90 lat, msza św. żał. 8 II 1845 w kośc. Tow. Dobroczynności, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim
 2426. Józef CZUBIŃSKI (1860)
  majster kuśnierski; zm. 16 VIII 1860 w wieku lat 40, eksp. 18 VIII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z trojgiem dzieci
 2427. Alfred CZUDNOCHOWSKI (1853)
  uczeń wydziału prawa Uniw. w Dorpacie; zm. 1852
 2428. Tomasz CZUGALIŃSKI (1854)
  ubogi; zm IV 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 79
 2429. Aleksander CZUJKO (1860)
  radca kolegialny, b. naczelnik pocztamtu; po długich cierpieniach zm. 11 VI 1860, wypr. 13 VI 1860 z kapl. przy ul. Podwal w Warszawie na cm. Prawosławny w Woli, zapr. pozostała rodzina
 2430. Natalia CZUJKOW (1858)
  panna; po długiej i ciężkiej słabości zm. 24 II 1858 w domu przy ul. Tamka nr 2852, wypr. 27 II 1858 z domu na cm. Prawosławny w Woli, zapr. pozostały ojciec wraz z siostrą zmarłej
 2431. Kaliksta z Czuleńskich KALIŃSKA (1861)
  żona radcy dworu, naczelnika stołu w intendenturze; po ciężkiej chorobie zm. 17 IV 1861 w domu przy ul. Leszno nr 671C w Warszawie w 34 roku życia, eksp. 20 IV 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pozostały mąż wraz z dwiema córkami, nab. żał. 23 IV 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie
 2432. Jan CZULICKI (1846)
  dr med., naczelny lekarz szpitali wojskowych; ur. w końcu XVIII w. na Litwie, zm. 23 XII 1845 w Lublinie
 2433. Anna GOETZ (1829)
  obywatelka Pragi; zm. 17 VIII 1829 w domu przy ul. Targowej nr 153, eksp. 19 VIII 1829 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2434. Edward CZURAKOWSKI (1855)
  sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; po ciężkiej słabości zm. 24 III 1855, eksp. 26 III 1855 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2435. Jan CZURAKOWSKI (1860)
  asesor kolegialny, b. prowiantski komisjoner, emeryt, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 30; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 16 V 1860 przeżywszy lat 69, eksp. 18 V 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona wraz z córką i zięciem
 2436. Jan CZURKIEWICZ (1860)
  obywatel m. Warszawy; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 I 1860 w domu nr 3082-83 w wieku lat 21, eksp. 4 I 1860
 2437. Izabella z Czołkowskich KACZYŃSKA (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 III 1861 w wieku lat 26, eksp. 7 III 1861 z kapl. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z matką
 2438. Antonina CZUŁOWSKA (1858)
  panna; po ciężkiej słabości zm. 3 VI 1858 przeżywszy lat 22, eksp. 5 VI 1858 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z siostrami
 2439. Fryderyk CZWALINA (1854)
  archiwista trybunału cywilnego w Warszawie; zm. 21 VIII 1854, eksp. 24 VIII 1854 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania
 2440. Henrietta Amalia z Czwalinów SZMIDECKA (1858)
  wdowa po b. prezesie b. komisji b. woj. kaliskiego; zm. 18 XII 1858 w domu nr 471B przy ul. Senatorskiej w Warszawie w wieku lat 76, wypr. 22 XII 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pogrążeni synowie, córka i wnuk
 2441. Jakub CZYRSZTEJN (1823)
  pierwszy flecista orkiestry Teatru Narodowego, usposobił wielu uczniów; zm. 13 VII 1823, żył lat 28
 2442. Klara JANISZEWSKA (1854)
  matka żony urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Borkowskiego; po dwuletniej ciężkiej słabości zm. 1854, eksp. 3 XI 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2443. Tomasz CZYSZKOWSKI (1848)
  adiunkt Archiwum Ksiąg Dawnych; zm. IX 1848 w domu nr 225 przy ul. Mostowej w Warszawie, eksp. 20 IX 1848 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 2444. Jan CZYŻ (1843)
  b. gen. dawnych WP, posiadał piękny zbiór obrazów olejnych; zm. 3 IX 1843 we Lwowie przeżywszy lat 89
 2445. Marianna z Czyżewiczów ZIENTECKA (1837)
  pozostała wdowa po Łukaszu Zienteckim, niegdyś b. radcy b. woj. mazowieckiego; zm. 14 IV 1837 w domu przy ul. Dziekanka nr 2658 w Warszawie po 64 latach pobytu na tej ziemi, przen. 16 IV 1837 do kośc. św. Krzyża, gdzie dnia następnego nab. żał. i skąd eksp. na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 2446. Róża z Czyżewiczów ŚWIĘCICKA (1851)
  zm. 21 IX 1851 w wieku lat 60, eksp. 24 IX 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż, dzieci i wnuki
 2447. Tomasz CZYŻEWICZ (1856)
  ksiądz, proboszcz parafii Wieliszew; zm. 17 VII 1856, żył lat 43, w kapłaństwie 19
 2448. Alojzy CZYŻEWSKI h. Dryja (1856)
  sędzia pokoju okręgu wartskiego, mąż powszechnie żałowany; zm. 24 II 1856 w dobrach swoich dziedzicznych Miłaczewie, żył lat 56, poch. przy kośc. paraf. w Malanowie, pozostawił córkę Józefę, zamężną Niniewską
 2449. Franciszek CZYŻEWSKI (1846)
  dziedzic dóbr Tarnogóry; zm. 25 VII 1846 po przeżyciu lat 52, poch. w Tarnogórze, pozostawił żonę, dzieci, wnuki i ojca; inf. z Krasnegostawu
 2450. Ignacy CZYŻEWSKI (1823)
  ksiądz, biskup augustowski, senator Król. Pol., ustanowił katedrę i kapitułę w Sejnach 1823; zm. 11 XII 1823 na probostwie kośc. Panny Marii w Warszawie przeżywszy lat 72, eksp. 14 XII 1823 do kośc. metropolitalnego św. Jana, gdzie dnia następnego wielkie nab. żał. i złożenie zwłok w grobie kapitularnym
 2451. Ignacy CZYŻEWSKI (1847)
  ziemianin, drugi i ostatni syn Józefa Czyżewskiego, b. gen. b. Wojska Polskiego; zm. 6 VI 1847 w majętności ojca dobrach Tarnogóry
 2452. Jakub CZYŻEWSKI (1857)
  obywatel; zm. 14 I 1857 w domu nr 361 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie w wieku lat 39, eksp. 17 I 1857 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 I 1857 w kośc. Franciszkanów, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 2453. Jan CZYŻEWSKI (1848)
  właściciel domu nr 1849 w Warszawie; zm. IX 1848 doczekawszy lat 93
 2454. Józef CZYŻEWSKI (1849)
  b. gen. bryg., weteran Wojska Polskiego, patriarcha licznej rodziny, kawaler Krzyża Zasługi Wojskowej, Legii Honorowej i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 14 IX 1849 w dobrach swoich dziedzicznych Tarnogórze w pow. krasnostawskim w 85 roku życia
 2455. Józefa z Czyżewskich KOMIAN (1847)
  żona Henryka Koźmiana, dziedzica dóbr Gałęzowa w pow. lubelskim; zm. 5 X 1847 po przeżyciu 21 lat, poch. w grobie familijnym Czyżewskich na cm. w dobrach Tarnogóry, pozostawiła dziadka, matkę, męża i dwoje dzieci
 2456. Józefa z Czyżewskich SŁOMIŃSKA (1855)
  żona radcy Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 18 I 1855, eksp. 20 I 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 I 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi i familią
 2457. Marianna z Czyżewskich DEMBSKA (1850)
  wdowa, mieszkająca przy rodzinie w parafii Panny Marii w Warszawie, ur. we wsi Wiśniewie, gub. warszawskiej, z Wawrzyńca i Marianny małżonków Czyżewskich; zm. 14 VIII 1850 przeżywszy lat 100
 2458. Monika CZYŻEWSKA (1861)
  nauczycielka szkoły prywatnej żeńskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1861, wypr. 11 III 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostali rodzice i rodzeństwo
 2459. Teofil CZYŻEWSKI (1839)
  murgrabia w pałacu Paca nr 493 przy ul. Miodowej w Warszawie; zm. 20 X 1839, eksp. 22 X 1839 z mieszkania zmarłego na cm. Powązkowski, zapr. żona z małoletnim synem
 2460. Łukasz CZYŻEWSKI (1855)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 24 II 1855 w wieku lat 76, eksp. 26 II 1855 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2461. Antoni CZYŻEWSKI (1842)
  obywatel; zm. 13 VI 1842 w dniu swych imienin w wieku lat 77, eksp. 16 VI 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 VI 1842 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały brat
 2462. Józef CZYŻEWSKI (1845)
  emeryt, b. wiceprezes Komisji Centralnej Likwidacyjnej Król. Pol., urzędnik i obywatel, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, ozdobiony znakiem nieskazitelnej służby za lat 20; zm. 3 VII 1845 w domu przy ul. Dzikiej nr 2322 w Warszawie doczekawszy lat 85, eksp. 5 VII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VII 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2463. Franciszka z Człapińskich SOKOŁOWSKA (1v. Królikowska) (1853)
  wdowa; obywatelka; zm. 3 X 1853 przeżywszy lat 59, eksp. 5 X 1853 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski
 2464. Antoni CĘKALSKI (1860)
  artysta malarz; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 10 X 1860 przeżywszy lat 36, eksp. 13 X 1860 z kapl. przy kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążony brat i siostra
 2465. Edward CÜNY (1860)
  podpisarz sądu pokoju w Miechowie, przetranslokowany tylko co z Chmielnika, przez dwadzieścia lat poświęcał się zawodowi sądowemu; zm. 9 V 1860 w Miechowie, pozostawił żonę z trojgiem nieletnich dzieci
 2466. Julian CÜNY (1860)
  urzędnik biura konsumpcyjnego; opatrzony św. sakramentami zm. 30 X 1860 przeżywszy lat 40, wypr. 1 XI 1860 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, zapr. stroskana żona
 2467. Adolf DABASSE (1842)
  zm. 13 IV 1842, eksp. 15 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 IV 1842 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 2468. Karol Edward Maksymilian DALBERG (1829)
  obywatel; zm. 11 I 1829 we wsi swej dziedzicznej Łękawica w obw. siennickim licząc lat 77, poch. w kośc. w Siennicy
 2469. Ewa z Dahlów GOTJOWA (1824)
  zm. V 1824, poch. 11 V 1824 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2470. Fryderyk DAHLEN (1839)
  obywatel Warszawy, niegdyś dzierżawca ekonomii tarczyńskiej; zm. 11 VI 1839 w domu przy ul. Długiej nr 552 w Warszawie w wieku lat 76, eksp. 13 VI 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona Łucja z Lazarowiczów, jedyny syn Konstanty i familia
 2471. Ignacy DAHLEN (1841)
  b. rotmistrz wojska pruskiego; zm. 2 III 1841 we wsi Hołynka obw. i gub. augustowskiej w 70 roku życia, zostawił żonę dzieci i wnuki
 2472. Józefa DAHLEN (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 12 IV 1855 w wieku lat 73, wypr. 15 IV 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2473. Teofila z Dalenów MACKIEWICZOWA (1836)
  żona komisarza wydziału skarbu woj. augustowskiego; zm. 7 I 1836 w Suwałkach w 25 roku życia, zostawiła męża, ojca i dwoje dzieci
 2474. Wiktor Dionizy DAHLEN (1854)
  sekretarz pocztamtu warszawskiego; zm. 28 X 1854 w wieku lat 56, eksp. 30 X 1854 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 2475. Szymon DAJCZER (1833)
  towarzysz sztuki drukarskiej; zm. XII 1833 w domu nr 129 przy ul. Piekarskiej w Warszawie, eksp. 12 XII 1833 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 2476. Rubin Rafałowicz DAJEN (1849)
  znany księgarz i wydawca wileński; zm. XII 1849 w Wilnie
 2477. Emilia DAL TROZZO (1838)
  zm. I 1838 w domu nr 496 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 29 I 1838 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2478. Karol DAL-TROZZO (1848)
  zm. 30 V 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 1 VI 1848 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VI 1848 w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice
 2479. Jan DALECKI (1858)
  urzędnik komory celnej we Włodawie, niegdyś żołnierz; zm. 8 III 1858 w m. Włodawie, pozostawił rodzinę
 2480. Jan DALITZ (1853)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 17 VI 1853 w wieku lat 47, eksp. 19 VI 1853 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie
 2481. Marcin DALITZ (1850)
  obywatel Warszawy; zm. 24 II 1850 w wieku lat 81, wypr. 26 II 1850 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn, córka i wnuki
 2482. Krystyna z Dollitzów MILLEROWA (1861)
  żona obywatela m. Warszawy; zm. 16 VIII 1861 w wieku lat 61, wypr. 18 VIII 1861 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, wobec pogrążenego w głębokim smutku męża, krewnych i licznego orszaku przyjaciół
 2483. Amelia Augusta z Demanów ŁASZCZ (1839)
  żona p.o. inspektora komunikacji lądowych i wodnych; zm. 7 IV 1839 w domu Dyrekcji Dróg i Mostów w Warszawie, eksp. 9 IV 1839 na cm. Ew., zostawiła męża i dzieci
 2484. Karol DAMART de MONTAIGU (1849)
  zm. na przeł. VI i VII 1849 w Sielcach przeżywszy lat 75, eksp. 2 VII 1849 na cm. w Wilanowie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2485. Anna z Dammerów STOCKMANN (1833)
  wdowa po intendencie Mennicy; zm. II 1833, wypr. 16 II 1833 na cm. Ew. w Warszawie
 2486. Józef DAMSE (1852)
  znany powszechnie ze znakomitego talentu jako artysta dramatyczny teatru w Warszawie i kompozytor muzyczny, szef orkiestry pułkowej w 18 pp wojsk Księstwa Warszawskiego, od siedmiu lat emeryt; ur. 23 I 1788 w m. Sokołowie w Galicji austriackiej, zm. 16 XII 1852 na wsi bawiąc u córki i zięcia Markowskich, nab. żał. 14 I 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci, w czasie nab. wykonane było "Requiem" na głosy męskie z towarzyszeniem instrumentów dętych kompozycji Józefa Stefaniego, przyjaciela zmarłego
 2487. Gabriela DAMSEL (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 19 VIII 1859, eksp. 21 VIII 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z siostrami
 2488. Melania DAMSEL (1852)
  czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek w Warszawie; zm. 17 VIII 1852, nab. żał. 6 IX 1852 w tymże kośc.
 2489. Teofila DAMSEL (1841)
  zm. 22 III 1841 przeżywszy lat 19, eksp. 24 III 1841 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2490. Stanisław DANECKI (1848)
  artysta muzyczny; zm. 5 VI 1848 mając lat 30
 2491. Anna z baronów Danglów JASKÓLSKA (1853)
  wdowa po Łukaszu Jaskólskim, ppłk. b. WP; zm. 27 V 1853 w Jedlińsku, z osiemnaściorga rodzeństwa Danglów, do którego należała, dwoje dziś tylko pozostało
 2492. Celestyna z baronów Danglów RADZIŃSKA (1856)
  żona kasjera Banku Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 30 XII 1856 w domu nr 951-52 przy ul. Przechodniej w Warszawie w wieku lat 32, wypr. 1 I 1857 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w głębokim żalu pogrążony mąż i rodzeństwo
 2493. Karolina Julianna z Danglów STYPUŁKOWSKA (1829)
  zm. VII 1829 mając lat 29, odpr. 28 VII 1829 na cm. Ew. w Warszawie, zostawiła męża i pięcioro dzieci
 2494. Fryderyk DANGEL (1856)
  naczelnik oddziału w Banku Polskim; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 VI 1856 przeżywszy lat 59, wypr. 11 VI 1856 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. w żalu pogrążona żona wraz z córkami
 2495. Karol DANGEL (1839)
  b. kupiec warszawski; zm. 23 X 1839 w 58 roku życia, eksp. 25 X 1839 z kapl. szpitala Ew. na cm. tegoż wyznania
 2496. Maria Dorota z Danglów WILKE (1836)
  zm. II 1836 w domu nr 546 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 20 II 1836 na cm. Ew.
 2497. Martyna z baronów Danglów TYSLER (1850)
  małżonka Karola Tyslera, dzierżawcy dóbr Wola Głoskowska i właściciela posesji w Warszawie; zm. 7 VIII 1850 w Toeplitz, gdzie udała się, aby czuwać nad zdrowiem męża pozostającego u wód zagranicznych, pozostawiła męża i dwoje dzieci
 2498. T. DANGEL (1857)
  baron, niegdy dziedzic dóbr Gołkowa pod Warszawą; zm. 1857 we Wrocławiu, gdzie bawił chwilowo dla poratowania zdrowia, żył lat 66, poch. tamże
 2499. Wilhelmina z Danglów KONDRACKA (1850)
  zm. 21 I 1850 w domu nr 1778A przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, obrzęd pog. 24 I 1850 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z familią
 2500. Emilia Florentyna DANIEL (1854)
  panna; zm. 17 XI 1854 mając lat 16
 2501. Otto Ludwik DANIEL (1852)
  mąż Anny z Sulerzyńskich Daniel; zm. 9 VII 1852 w domu nr 1350 przy ul. Mazowieckiej w Warszawie w 72 roku życia, eksp. 11 VII 1852 na cm. Ew.-Aug., zapr. córki, zięciowie i wnuki
 2502. Krystyna z Danielczyków NOWICKA (1838)
  zm. 2 I 1838 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1292 w Warszawie, eksp. 5 I 1838 na cm. Powązkowski, egzekwie 8 I 1838 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała familia
 2503. Antoni DANILECKI (1829)
  właściciel dóbr ziemskich w woj. sandomierskim; zm. 4 XII 1829 w Radomiu, poch. w Odechowie
 2504. Herman DANIELECKI (1851)
  utrzymujący się z własnych funduszy, czasowo zamieszkały w domu nr 58 w Warszawie; zm. 23 IV 1851 licząc lat 42
 2505. Antoni DANIELEWICZ (1837)
  zm. 13 VII 1837 w 68 roku życia, eksp. 16 VII 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2506. Bartłomiej DANIELEWICZ (1858)
  nauczyciel muzyki; zm. 12 VII 1858 w 58 roku życia, eksp. 14 VII 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski
 2507. Paulina DANIELEWICZ (1855)
  artystka; zm. 2 X 1855 w 18 roku życia, wypr. 4 X 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku nieutulonym ojciec i brat zmarłej
 2508. Wojciech DANIELKIEWICZ (1844)
  ksiądz, karmelita, przeor w Warszawie, później w Krakowie; zm. III 1844
 2509. Brygida DANIELSKA (1831)
  zm. VII 1831 przeżywszy lat 101, poch. 21 VII 1831 na cm. Świętokrzyskim w Warszawie, zostawiła męża
 2510. Franciszek DANIELSKI (1851)
  referendarz stanu, właściciel posesji w m. Warszawie, kawaler Orderu św. Anny II kl. z brylantami i Orderu św. Stanisława II kl., b. naczelnik pocztamtu nadwornego w Warszawie, od lat kilkunastu emeryt; zm. 25 V 1851 we wsi Walewice, dobrach zięcia swego Feliksa Chudzyńskiego, żył lat 67, eksp. do kośc. w Powązkach, skąd 29 V 1851 przen. na cm. miejscowy, nab. żał. 31 V 1851 w kośc. Kapucynów
 2511. Klemens DANIELSKI (1860)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, opiekun zakładu sierot chłopców; zm. 23 XI 1860 przeżywszy lat 38, wypr. 25 XI 1860 z dolnego kośc. św Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., a 27 XI 1860 w kośc. Tow. Dobroczynności
 2512. Zofia z Danielskich SMOLIKOWSKA (1852)
  żona płk. inżynierów z komunikacji lądowych i wodnych; zm. 4 VIII 1852 we wsi Słustowo w pow. pułtuskim, dokąd wyjechała dla spędzenia kilku tygodni w gronie familii, pozostawiła męża z ośmiorgiem dzieci
 2513. Tomasz DANISZEWSKI (1852)
  ksiądz, prałat kapituły łowickiej i proboszcz w Chruślinie; zm. 13 IV 1852 w Łowiczu w 78 roku życia i w 54 roku kapłaństwa
 2514. Jan DANIŁOW (1852)
  radca tajny, senator, przez 31 lat zostawał przy osobie Wlk. Ks. Konstantego Pawłowicza, był dyrektorem generalnym jego kancelarii wojennej w Warszawie, mieszkał tu przez długi czas; zm. 11(23) VIII 1852 w Petersburgu w 82 roku życia
 2515. Aniela DANKOWSKA (1848)
  zm. 15 IX 1848, pog. dnia następnego z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. miejscowy, zapr. rodzice, siostra i brat
 2516. Maria z Dankowskich WIEMAN (1856)
  wdowa po b. obywatelu ziemskim, kupcu m. Warszawy, ostatnio kontrolerze w Magistracie tegoż miasta; po długiej i nieuleczalnej chorobie zm. 17 VII 1856 w wieku lat 48, wypr. 19 VII 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2517. Teresa z Dankowskich ZALEWSKA (1840)
  zm. 8 XII 1840 w 24 roku życia, eksp. 11 XII 1840 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 19 XII 1840 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. rodzice wraz z familią
 2518. Aniela z Danów KORZENIEWSKA (1860)
  obywatelka; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 16 IX 1860 przeżywszy lat 52, eksp. 18 IX 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2519. Karolina DANNEMANN (1849)
  zm. 27 IV 1849, wypr. 29 IV 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie, zapr. matka wraz z siostrami
 2520. Adam DANOWSKI (1821)
  b. patron; zm. I 1821
 2521. Franciszka z Danowskich SZAREWICZ (1845)
  zm. 2 IX 1845 we wsi Kaczorowy pow. płockim w wieku lat 22, zostawiła męża, dwoje dzieci i siostry
 2522. Leona z Danowskich von THUN (1854)
  obywatelka z Płockiego, po długiej i ciężkiej nieuleczonej chorobie zm. 22 XI 1854 w wieku lat 30, eksp. 25 XI 1854 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostały mąż wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 2523. Teresa z Danowskich MIODUSZEWSKA (1854)
  opatrzona św. sakramentami zm. 12 IX 1854 we wsi Wincenta w pow. augustowskim, po odbytym obrzędzie religijnym poch. 16 IX 1854, zgon jej okrył żałobą męża, dzieci, wnuki, krewnych i przyjaciół
 2524. DARES (1830)
  rezydent i konsul generalny króla pruskiego przy Rzeczypospolitej Krakowskiej; zm. 7 VII 1830 w Krakowie
 2525. Antoni DAREWSKI (1838)
  b. gen. bryg. b. Wojsk Polskich, później czł. Komisji Emerytalnej i Komisji Umorzenia Długów Krajowych; zm. 25 I 1838 w domu nr 530-31 przy ul. Podwale w Warszawie licząc lat 64, eksp. 27 I 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 II 1838 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała familia
 2526. Jan DAREWSKI (1860)
  ksiądz, proboszcz parafii Worów, przez 49 lat duszpasterz tej parafii, senior dekanatu grójeckiego, jubilat, kanonik opatowski; zm. 2 V 1860 w Worowie mając lat 81, w stanie kapłańskim lat 54, poch. 5 V 1860 na cm. parafialnym
 2527. Joanna z Darowskich SKÓRKOWSKA (1852)
  córka Szymona Werychy Darowskiego, pisarza ziemskiego krakowskiego, i Urszuli z Trzebińskich, starościanki haczowskiej, wdowa po Feliksie Saryusz Skórkowskim, b. pośle pow. opoczyńskiego i wielce zasłużonym w kraju obywatelu, u schyłku życia ociemniała; zm. 1 VIII 1852 w dobrach dziedzicznych Wielka Wola w 73 roku życia; inf. z Opoczyńskiego
 2528. Ludwika z Darowskich hr. LANCKOROŃSKA (1853)
  zm. 15 XI 1853 w dobrach własnych Mistów, eksp. 18 XI 1853 do kośc. paraf. w Mińsku, pog. dnia następnego, zapr. stroskana córka wraz z mężem i dziećmi
 2529. Teodora z Darowskich MARYLSKA (1859)
  znana była w Warszawie przez długi tu jej pobyt, a potem i w jej okolicach, z chrześcijańskich i społecznych cnót; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. II 1859 w dobrach dziedzicznych Książenice, eksp. 6 II 1859 z Książenic do kośc. paraf. w Brwinowie, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 2530. Florentyna z Daszczyków LEWICKA (1859)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 4 IV 1859 w wieku lat 40, wypr. 6 IV 1859 z kapl. Dzieciątka Jezus w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem i córką
 2531. Franciszek DASZEWSKI (1852)
  b. ppłk Gwardii grenadierów WP i major placu m. Warszawy, dziedzic dóbr ziemskich Dziecinowa, właściciel domu przy ul. Świętokrzyskiej, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza IV kl., Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby; zm. 29 XII 1852 w domu nr 1334B przy ul. Świętokrzyskiej przeżywszy lat 65, eksp. 31 XII 1852 do katakumb na cm. Powązkowskim, nab. żał. 20 I 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 2532. Michał DASZEWSKI (1857)
  właściciel dóbr ziemskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 7 IX 1857 przeżywszy lat 36, eksp. 9 IX 1857 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w bolesnym smutku żona wraz z dziećmi
 2533. Michał KORYBUT DASZKIEWICZ (1823)
  prezydent I depart. sądu obw. białostockiego, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Włodzimierza, piastował rozmaite dostojeństwa sądowe na Litwie; zm. 18 VII 1823 w Warszawie w drodze do wód zagranicznych dla poratowania zdrowia, żył lat 59
 2534. Teofila z Daszkiewiczów ASMAN (1856)
  zm. 20 VI 1856 we wsi Stara Iwiczna w okręgu warszawskm w wieku lat 45, eksp. 23 VI 1856 z kośc. m. Piaseczna na cm. paraf., zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 2535. Wojciech DASZKIEWICZ (1846)
  uczeń kursów farmaceutycznych; zm. 5 VII 1846 w 24 roku życia, eksp. 7 VII 1846 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni i koledzy w nieobecności rodziców zmarłego
 2536. RZEWUSKA z Daszkowów (1858)
  hrabina; małżonka hr. Adama Rzewuskiego, gen.-adiutanta JCMości, córka b. ministra sprawiedliwości Daszkowa; zm. 1858 w Petersburgu przeżywszy lat 25
 2537. Jan DASZKOWSKI (1853)
  archiwista sądu policji poprawczej wydziału zamojskiego, ostatecznie b. wójt gminy Piekary w pow. kaliskim; po kilkumiesięcznej słabości zm. 10 II 1853 w Lublinie w wieku lat 73
 2538. Telesfor DASZKOWSKI (1858)
  obywatel; zm. IX 1858, eksp. 3 IX 1858 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 IX 1858 w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona wraz z dziecięciem i familią
 2539. Anna Justyna z Daumanów REBANDEL (1837)
  zm. 4 IV 1837 w domu nr 932 przy ul. Chłodnej w Warszawie w wieku lat 68, eksp. 6 IV 1837 na cm. Ew., zapr. dzieci
 2540. Ludwika DAWID (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 19 IX 1858 przeżywszy lat 78, wypr. 21 IX 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie 23 IX 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała rodzina
 2541. Marianna DAWID (1837)
  zm. 26 IV 1837 w stanie panieńskim w 54 roku życia swego, eksp. 28 IV 1837 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pozostała familia
 2542. Beata NEJMARK (1824)
  zm. 28 III 1824 w dobrach swoich dziedzicznych Tursko w woj. sandomierskim przeżywszy lat 54, poch. w Niekrasowie, zostawiła męża i dzieci
 2543. Ludwika DAWIDOWSKA (1855)
  uboga; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności licząc lat 76
 2544. Chaim DAWIDSOHN (1854)
  nadrabin warszawski od 1834, przez pół wieku był bardzo zamożnym czł. gminy tutejszej, hojnie przykładał się do wszelkich jej potrzeb, nie szczędził użytecznej pracy, jako należący do składu różnych instytucji dobroczynnych, nastąpione później smutne wypadki familijne zniweczyły jego majątek; zm. 1854 w 93 roku życia swego
 2545. Franciszka z Dawisonów ROZENFELD (1860)
  żona wolno praktykującego w Warszawie lekarza a siostra rodzona słynnego artysty dramatycznego Bogumiła Dawisona; po ciężkiej i długiej słabości zm. 30 XI 1860 w wieku lat 53, pozostawiła nieutulonego w żalu małżonka i troje osieroconych dzieci
 2546. Izaak DAWISON (1850)
  współzałożyciel szkoły dla kształcenia się w Warszawie młodzieży wyznania mojżeszowego, buchalter i korespondent w najpierwszych domach handlowych, nauczyciel buchalterii; zm. 12 VI 1850 w wieku lat 71
 2547. Katarzyna DAWISON (1853)
  córka urzędnika w zarządzie wojennego gen.-gubernatora; po nader krótkiej, bo zaledwie trzy dni trwającej słabości zm. 10 I 1853 w 6 wiośnie swego życia, tę smutną i bolesną wiadomość udzielają wszystkim swym krewnym i przyjaciołom stroskani rodzice
 2548. Franciszek DAZZIARO (1860)
  rodem Włoch, znany był dobrze w Warszawie - pod firmą jego istnieje i istnieć będzie skład rycin i wszelkich materiałów rysunkowych w domu hr. St. Potockiego na Krakowskim Przedm.; zm. w końcu VI 1860 w Paryżu, gdzie chwilowo bawił, żył lat 27
 2549. Eleonora KRUSZYŃSKA (1857)
  uboga; zm. V 1857 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 64
 2550. Michał DANKOWSKI (1848)
  naczelnik komory celnej w m. Służewie; zm. 26 X 1848 tamże
 2551. Stanisław DAŃKOWSKI (1824)
  uczeń V kl. Liceum Warszawskiego; zm. 24 VII 1824 w 17 roku życia, poch. dnia następnego na cm. Świętokrzyskim, zostawił rodziców
 2552. Henryk DEBOLI (1838)
  p.o. gubernatora cywilnego gub. sandomierskiej, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 2 II 1838 w Radomiu w 55 roku wieku swego, wystawienie zwłok w gmachu rządowym do 4 II 1838, skąd tego dnia eksp. do kośc. Bernardynów, nab. żał. i pog. 5 II 1838 w grobach tegoż kośc.
 2553. Tomasz DEBOLI (1824)
  b. prezes rady depart. lubelskiego, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., zacny urzędnik, obywatel, sąsiad; zm. 28 VI 1824 w Krasnymstawie
 2554. Wawrzyniec DEDUCHOWSKI (1855)
  obywatel m. Warszawy; zm. 8 III 1855, eksp. 11 III 1855 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2555. Wojciech DEDUCHOWSKI (1860)
  obywatel m. Warszawy; zm. 5 II 1860 przeżywszy lat 30, wypr. 7 II 1860 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z familią
 2556. Maksymilian DEIFFINGER (1840)
  niegdyś dr med. i sztabslekarz w b. Wojsku Polskim; zm. 5 III 1840 w 48 roku życia, eksp. 7 III 1840 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 10 III 1840 w tymże kośc., zapr. żona wraz z siostrą
 2557. Grzegorz DEGLMANN (1846)
  obywatel i kupiec zamieszkały w m. Końskich, gub. radomskiej; zm. 20 XII 1845 przeżywszy lat 76, nab. żał. 17 I 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostałe po nim dzieci i wnuczki
 2558. Józef DEGURSKI (1834)
  aptekarz, obywatel m. Warszawy; zm. X 1834, poch. 6 X 1834 na cm. Powązkowskim, egzekwie dnia następnego w kośc. Franciszkanów
 2559. Tomasz DEGÓRSKI (1857)
  ksiądz, kapelan cmentarza Powązkowskiego; ur. 7 III 1777, zm. 6 II 1857 w domu nr 25A w Powązkach w 53 roku kapłaństwa, wypr. 8 II 1857 z domu do kośc. tamtejszego, nab. żał. i pog. dnia następnego; nab. żał. 3 VII 1857 w tymże kośc.
 2560. Krystyna z Dehmelów WOYDE (1833)
  zm. 9 IV 1833 pod nr. 2484 przy ul. Karmelickiej w Warszawie w 68 roku życia, eksp. 12 IV 1833 na cm. Ew.-Ref., zapr. familia
 2561. Jan DEHN (1847)
  dymisjonowany płk inżynierów; zm. 24 V 1847, eksp. 27 V 1847 z kośc. Ew. w Warszawie na cm., zapr. koledzy
 2562. Wilhelmina DEHNEL (1861)
  panna; zm. 24 II 1861 w wieku lat 20, wypr. 26 II 1861 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali w głębokim smutku rodzice wraz z rodzeństwem
 2563. Franciszka z Dejffingerów OSTROWSKA (1849)
  wdowa po b. kpt. 4 psp b. Wojska Polskiego, od lat kilkunastu w Warszawie zamieszkała; zm. 27 III 1849 w swym rodzinnym m. Lublinie, egzekwie i nab. 16 VI 1849 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 2564. Karol DEINERT (1858)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 V 1858 w domu własnym nr 1082 przy rogu ul. Twardej i Bagno przeżywszy lat 61, eksp. 20 V 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pozostała żona wraz z sześciorgiem dzieci
 2565. Julianna z Deütschów JĘDRZEJEWICZ (1851)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 18 II 1851 przeżywszy lat 65, eksp. 20 II 1851 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Augustianów, zapr. pozostała synowa
 2566. Jan DEJCZMANN (1855)
  dziedzic dóbr Goszczewice i Dąbrowa w gub. radomskiej; zm. 4 IX 1855 przeżywszy lat 81
 2567. Antoni DOJOWSKI (1854)
  zm. XI 1854 w wieku lat 47, eksp. 27 XI 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona
 2568. Julianna HADZIEWICZ (1854)
  matka artysty malarza Rafała Hadziewicza, radcy dworu i nauczyciela w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, który przyozdobił kośc. Reformatów obrazem św. Piotra i wziął rozmiar na obraz św. Barbary; w rocznicę śmierci nab. żał. 11 III 1854, zapr. zgromadzenie księży reformatów
 2569. Jan DEKERT (1861)
  ksiądz, biskup halikarnaseński, sufragan archidiecezji warszawskiej od 1858, dziekan kapituły metropolitańskiej warszawskiej, proboszcz parafii św. Andrzeja przy kośc. św. Karola Boromeusza, znany w Kościele i kraju, pełen nauki i cnoty, wiceprezes administracji ogólnej Warszawskiego Tow. Dobroczynności, protektor Bractwa św. Rocha, Bractwa Serca Pana Jezusowego i Archkonfraterni Literackiej, syn dawnego prezydenta Warszawy; ur. 5 XII 1786, opatrzony św. sakramentami zm. 19 XI 1861 o godzinie pierwszej po północy, wystawienie zwłok w sali głównej mieszkania zmarłego przy ul. Chłodnej i dwie msze św. żał. 20-22 XI 1861, eksp. 22 XI 1861 do kośc. na Powązkach, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog. na miejscowym cm. w grobie murowanym; nab. żał. 28 XI 1861 w Jasionowie w obw. sanockim; nab. żał. 12 XII 1861 w kośc. archiprezbiterialnym NPMarii w Krakowie; nab. żał. 31 XII 1861 w kośc. Montmartre w Paryżu; nab. żał. 28 I 1862 w kośc. Wniebowzięcia w Paryżu; nab. żał. 21 II 1862 w kośc. Warszawskiego Tow. Dobroczynności; nab. żał. 28 II 1862 w kapl. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni; nab. żał. i msza św. śpiewana 10 III 1862 w kośc. św. Karola Boromeusza; wotywa żał. 27 III 1862 przed ołtarzem św. Rocha w kośc. św. Krzyża, zapr. Bractwo św Rocha; wotywa żał. 9 IV 1862 w kośc. Wizytek, zapr. Bractwo Serca Pana Jezusowego
 2570. Stanisław DEKUCIŃSKI (1853)
  b. oficer b. WP, obecnie urzędnik redakcji "Gazety Rządowej"; zm. 24 VIII 1854 w wieku lat 54, wypr. dnia następnego z kapl. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążona wdowa wraz z dziećmi i bratem zmarłego
 2571. Oliwier DELASZO (DELACHAUX) (1836)
  rodem z Księstwa Neuchâtel, oddany zawodowi nauczyciela prywatnego, od 1828 do śmierci pozostawał w domu b. gen. Tańskiego; zm. 28 XII 1835 we wsi Łagiewniki obw. stopnickim w wieku lat 37, poch. na cm. Ew. we wsi Grzymała
 2572. Julianna DELATER (1859)
  ze zgromadzenia panien sakramentek; zm. 12 IX 1859 o trzeciej po południu w kwiecie wieku
 2573. Henryk DELBEK (1849)
  zarządzający fabryką cukru w dobrach Łukowo; zm. I 1849 w domu nr 1281 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 31, wypr. 13 I 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2574. Leonarda DELBEUQ (1853)
  zm. 23 III 1853 w m. Lubartowie, pozostawiła troje małoletnich dzieci
 2575. Jan DELL (1852)
  obywatel m. Warszawy; zm. 31 VIII 1852 w domu przy ul. Grzybowskiej nr 1057, eksp. 2 IX 1852 na cm. Ew., zapr. pozostała wdowa
 2576. DELMAR (1858)
  baron, bankier znany w Warszawie, ogromny swój majątek zrobił niegdyś w Berlinie, imię jego rodowe było Levy; zm. 1858 w Paryżu przeżywszy lat 92
 2577. Jan DEMBCZYŃSKI (1855)
  radca honorowy, b. burmistrz m. Ostrowa w gub. lubelskiej, następnie emeryt; zm. 17 VIII 1855 o godzinie trzeciej rano przeżywszy lat 70, osierocił małżonkę, dzieci, wnuki i liczną rodzinę
 2578. Helena DEMBIŃSKA (1842)
  córka Ludwika i Amelii Dembińskich; zm. 29 XII 1841 w Krakowie w 15 roku życia
 2579. Ignacy hr. RAWICZ DEMBIŃSKI (1829)
  starościc wolbromski; zm. 8 VII 1829 w 63 roku życia, poch. 10 VII 1829 w katakumbach na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2580. Józef DEMBIŃSKI (1822)
  płk Korpusu Inwalidów i Weteranów Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej; zm. 27 VI 1822 w Cieplicach przy Trenczynie, gdzie przebywał dla poratowania zdrowia, poch. 30 VI 1822 w Cieplicach
 2581. Maciej RAWICZ DEMBIŃSKI (1847)
  płk kawalerii wojsk cesarsko-rosyjskich, wcześniej uczestnik wojen 1794, 1807, 1809, 1812, płk WP od 1820, zaszczycony Krzyżem Wojskowym Kawalerskim, Orderem św. Anny II kl. z brylantami, Znakiem Nieskazitelnej Służby i pierścieniem brylantowym, syn Wojciecha i Katarzyny ze Zbierzchowskich; ur. 1779 we wsi dziedzicznej Kozłowie w dawnym woj. krakowskim, zm. 28 IV 1847 w domu przy ul. Trębackiej nr 638 w Warszawie, eksp. 1 V 1847 na cm. Powązkowski (katakumby), nab. żał. 12 V 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2582. Maria Julia z Dembińskich JAROSZEWSKA (1855)
  wdowa po b. komisarzu taksowym m. Warszawy, czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 XI 1855 w wieku lat 60, eksp. 2 XII 1855 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku: córka, nieobecny syn, zięciowie i wnuki; nab. żał. 7 XII 1855 w kośc. Sakramentek, zapr. pozostała familia
 2583. Tekla z Dembińskich OSŁAWSKA (1845)
  wdowa po prezesie trybunału b. woj. sandomierskiego, właścicielka ruin zamku w Janowcu n. Wisłą; zm. 20 XII 1845 w dobrach swoich dziedzicznych Oblasy
 2584. Tytus DEMBIŃSKI (1861)
  sędzia pokoju okręgu pułtuskiego, właściciel dóbr Niestępowo; opatrzony św. sakramentami zm. 12 IX 1861 w wieku lat 46, wypr. 14 IX 1861 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 IX 1861 w tymże kośc., zapr. pozostały ojciec i żona Pelagia Dembińska wraz z dziećmi; nab. żał. w kośc. Powązkowskim, a następnie poświęcenie grobu familijnego i przeniesienie do niego zwłok zmarłego 30 X 1861, zapr. wdowa wraz z dziećmi
 2585. Wojciech DEMBIŃSKI (1833)
  mjr 3 psk b. Wojska Polskiego; zm. 29 XI 1833 w Skierniewicach pozostawiwszy żonę z czworgiem nieletnich dzieci
 2586. Wojciech DEMBIŃSKI (1855)
  ksiądz, nauczyciel religii w szkole powiatowej wieluńskiej, kanonik honorowy katedry lubelskiej, proboszcz parafii w Działoszynie; zm. 27 II 1855 w wieku lat 40, w 17 roku kapłaństwa, eksp. 2 III 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 2587. Józefina Felicjana DEMBOWSKA (1830)
  zm. 7 VIII 1830 w wieku lat 12 i pół, poch. 9 VIII 1830 tymczasowo na cm. Powązkowskim w Warszawie, zwłoki mają być przeniesione do majętności jej rodziców Ruda w obw. stanisławowskim
 2588. Agata z Dembowskich MISZEWSKA (1828)
  sędzina ziemska wyszogrodzka, wdowa od lat 53; zm. 13 VII 1828 we wsi dziedzicznej Arciszewo, żyła lat 85, poch. w Chociszewie obw. płockim, zostawiła syna, córkę, wnuków i prawnuków oraz brata Neriusza Dembowskiego, podstolego gostyńskiego, mającego lat 91
 2589. Aleksy DEMBOWSKI (1823)
  starosta brzesko-kujawski; zm. 1 V 1823, poch. 3 V 1823 przy katakumbach na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2590. Aniela z Dembowskich HARTMANN (1859)
  po długiej chorobie zm. 2 V 1859 w 29 roku życia, eksp. 4 V 1859 z kolonii Ruda na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskany mąż w dwoma nieletnimi synami
 2591. Antoni DEMBOWSKI (1851)
  syn Sebastiana, obywatel; zm. 6 XII 1851 w 55 roku życia, wypr. 9 XII 1851 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2592. GRABOWSKA z Dębowskich (1821)
  hrabina, małżonka ministra oświecenia i religii; zm. 17 I 1821
 2593. Eleonora z Dembowskich hr. Jakubowa WODZICKA (1837)
  nab. żał. 10 VI 1837 w kośc. Kapucynów w Warszawie
 2594. Eleonora BRZOZOWSKA z Dembowskich (1859)
  dziedziczka dóbr Kamienia w pow. lubelskim; zm. niespodziewanie 5 V 1859 w Nowej Aleksandrii w 26 roku życia, poch. w parafii Piotrawin, zostawiła męża i dwie małoletnie córki
 2595. Izabella z Dombrowskich KOBYLIŃSKA (1823)
  małżonka barona Kobylińskiego, b. gen. Wojsk Polskich, prezesa komisji woj. płockiego; w rocznicę śmierci nab. żał. 12 VII 1823 w kośc. katedralnym w Płocku
 2596. Ewa DEMBOWSKA (1851)
  gracjalistka; zm. 2 III 1851 przeżywszy lat 85, wypr. 4 III 1851 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski
 2597. Hipolit DEMBOWSKI (1854)
  właściciel dóbr Sońska w pow. przasnyskim położonych; zm. 17 VII 1854 w Warszawie przeżywszy lat 52 wieku, poch. 20 VII 1854 w majątku własnym
 2598. Ignacy DEMBOWSKI (1861)
  obywatel ziemski, b. poseł na sejm, kawaler krzyżów wojskowych; po długiej i bolesnej słabości zm. 7 VI 1861 w domu przy ul. Królewskiej nr 1070 w Warszawie w wieku lat 72, eksp. 10 VI 1861 z domu na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostała wdowa i synowie
 2599. Julia z Dembowskich MOCZULSKA (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 12 I 1859 w Warszawie przeżywszy lat 72, odpr. 14 I 1859 na cm. Powązkowski
 2600. Juliusz DEMBOWSKI (1840)
  syn Ignacego, obywatela ziemskiego, i Eleonory z hr. Zboińskich; zm. 3 VII 1840 w nurtach Wisły w 13 roku życia, nab. żał. 10 VII 1840 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 2601. Józef DEMBOWSKI (1842)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Sądu Najwyższej Instancji Królestwa; zm. I 1842 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 15 I 1842 do kośc. Karmelitów
 2602. Katarzyna z Dębowskich WILKANOWSKA (1830)
  wdowa po Onufrym Wilkanowskim, czł. b. Komisji Rzeczypospolitej Skarbu Koronnego, staroście zgierskim; zm. 22 III 1830 w dobrach Kotowice w obw. łęczyckim, poch. 30 III 1830 w grobie familii Wilkanowskich w Zgierzu
 2603. Konstanty DEMBOWSKI (1856)
  niegdy płk b. Wojsk Polskich; zm. 1856 w dobrach swoich dziedzicznych Harmaki w gub. podolskiej, zostawił żonę, która w tym roku straciła zięcia, córkę, a w dwa dni po śmierci męża ukochanego wnuczka Witosławskiego, pozostawił trzy córki zamężne
 2604. Paulina DEMBOWSKA (1836)
  zm. 12 IV 1836 w domu nr 674 przy ul. Leszno w Warszawie w 16 roku wieku życia swego, eksp. dnia następnego do kośc. Karmelitów, zapr. pozostali rodzice
 2605. Rozyna z Dembowskich WITOSŁAWSKA (1842)
  zm. 9 IV 1842 w 49 roku życia, eksp. 11 IV 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. mąż z synem
 2606. Teodor DEMBOWSKI (1824)
  czł. komisji cywilno-wojskowej woj. krakowskiego 1794, podprefekt pow. gostyńskiego 1807, radca prefektury depart. warszawskiego 1810, poseł gostyński 1820, senator-kasztelan Król. Pol. 1824; dziedzic dóbr Tokary w Płockiem; zm. 11 IV 1824, żył lat 60, zostawił pięciu synów
 2607. Teresa z Dembowskich DEMBOWSKA (1852)
  małżonka Stanisława, właściciela dóbr ziemskich; zm. 13 III 1852 w Warszawie, gdzie czasowo mieszkała dla poratowania zdrowia, liczyła lat 56, nab. żał. 17 III 1852 w kośc. Kapucynów, po którym wypr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, syn i rodzina
 2608. Wanda DEMBOWSKA (1855)
  córka Konstantostwa Dembowskich, zm. 7 XII 1855, nab. żał. 10 XII 1855 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, a następnie eksp. na cm. Powązkowski, zapr. matka i siostra
 2609. Zuzanna z Dembowskich DEMBOWSKA (1855)
  wdowa pozostała po Teodorze Dembowskim, b. senatorze-kasztelanie Król. Pol.; po dziesięciodniowej niemocy, opatrzona św. sakramentami, zm. 12 IX 1855 o godzinie trzeciej i pół rano w dobrach Tokary przepędziwszy 78 lat wieku, zostawiła po sobie sześcioro dzieci i dziesięcioro wnuków
 2610. Julian DEMBY (1850)
  syn obywatela z gub. płockiej będący chwilowo na kuracji w Warszawie; zm. 2 VII 1850 w wieku lat 20, eksp. 4 VII 1850 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. bracia w nieobecności rodziców
 2611. Kazimiera DEMBY (1850)
  zm. 8 V 1850 w m. Ostrołęce w 16 roku życia, nab. żał. 15 V 1850 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. bracia
 2612. Remigiusz DEMESZKAN (1861)
  b. oficer b. Wojsk Polskich, ostatecznie emeryt; zm. 20 V 1861 w wieku lat 75, wypr. 22 V 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, w dzień imienin nab. żał. 1 X 1861 w kośc. Bazylianów, zapr. pozostała wdowa
 2613. Anna DEMIANOWICZ (1849)
  zakonnica, benedyktynka obrządku ormiańskiego; zm. XII 1848 we Lwowie w wieku lat 71
 2614. Adelajda LESZNOWSKA (1v. Le Brun) (1848)
  zm. 17 IX 1848 w domu nr 1769A przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, żyła lat 68, wypr. 19 IX 1848 do katakumb na cm. Powązkowskim, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. synowie, córki i wnuki
 2615. Filipina POHL (1855)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 17 I 1855 przeżywszy lat 76
 2616. Franciszka LISOWSKA (1848)
  wdowa; zm. 24 I 1848 licząc lat 90, pozostawiła dzieci i wnuków
 2617. Mikołaj DEMTZA (1839)
  kupiec i obywatel; zm. 15 X 1839 w domu nr 521 przy ul. Podwal w Warszawie mając lat 48, eksp. 17 X 1839 do kośc. Greckiego na Podwalu, skąd po egzekwiach, eksp. na cm. Grecko-Rosyjski, zapr. żona, córka i cała familia
 2618. Karolina Helena z Denckerów ZALESKA (1846)
  małżonka adwokata; zm. 1 V 1846 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1779 w Warszawie, eksp. 3 V 1846 na cm. Ew., zapr. mąż
 2619. Wilhelmina z Denelów SCHAEFFER (1857)
  żona, matka, obywatelka; po długich i bolesnych cierpieniach zm. 2 VI 1857 w Piotrkowie w 64 roku życia swego
 2620. Ludwik Antoni DENKER (1856)
  b. adiunkt w biurze komisarza pełnomocnego rządu do odbioru soli, emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 30 XI 1855 w Krakowie
 2621. Karolina z Denkerów GROSS (1857)
  wdowa po b. rejencie kancelarii ziemiańskiej Franciszku Ksawerym Grossie; po ciężkiej i krótkiej chorobie zm. 23 II 1857 przeżywszy lat 60, eksp. 25 II 1857 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe w smutku pogrążone rodzeństwo
 2622. Marcjanna z Deręgowskich CWIKIEL (1844)
  zm. 24 VI 1844 w domu nr 113 przy ul. Piwnej w Warszawie przeżywszy lat 86, eksp. 26 VI 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami i prawnukami
 2623. Erazm DERENT (1858)
  kancelista dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 24 XI 1858 w wieku lat 22, eksp. 27 XI 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 2624. Jan DERKA (1822)
  artysta muzyczny, rodem Czech, własnym pomysłem w pułkach kawalerii organizował orkiestry składające się z samych trąb rozmaitej wielkości w liczbie dwudziestu czterech; zm. IX 1822 w Warszawie, żył lat 30
 2625. Jakub DERM (1825)
  archiwista przy trybunale cywilnym woj. mazowieckiego, pozostały jeszcze z rządu pruskiego 1796; zm. 7 X 1825 w Warszawie, poch. 9 X 1825, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2626. Fryderyk DERNER (DOERNER) (1831)
  dr med. i chir. przybyły do Polski z Frankfurtu n. Menem w kwietniu 1831 dla niesienia pomocy walczącym Polakom, był w lazarecie polowym w Mińsku, następnie w lazarecie koszar koronnych; zm. 10 VI 1831 w lazarecie Ujazdowskim w Warszawie
 2627. Tomasz DERPOWSKI (1851)
  kpt. b. Wojska Polskiego, uczestnik wielu wyprw wojennych, ozdobiony Orderem Legii Honorowej i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. w nocy z 23 na 24 V 1851 w Kutnie
 2628. Marianna z Deręgowskich BREIZOWA (1847)
  zm. 8 I 1847 licząc lat 85, eksp. 11 I 1847 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostra
 2629. DESANTIS (1821)
  małżonka nauczyciela śpiewu; zm. VII 1821
 2630. Maria Magdalena z Decombów CHANEL (1860)
  po długiej słabości zm. 30 VI 1860 w wieku lat 81, wypr. 2 VII 1860 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostałe córki, wnuki i prawnuki
 2631. Jan DESKUR (1850)
  b. płk wojsk cesarsko-rosyjskich, kawaler Orderu św Anny II kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. z kokardą oraz Orderu Zasługi, sędzia pokoju okręgu garwolińskiego, gdzie też posiadał dobra ziemskie; zm. 1850 w gub. wołyńskiej, dokąd udał się czasowo za interesami familijnymi
 2632. Józef Stanisław DESKUR (1856)
  dziedzic dóbr Dąbrówki Zabłotnej, radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego w Radomiu; zm. 1856, żył lat 44, zostawił żonę i dzieci
 2633. Józef DESKUR (1858)
  b. płk b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Złotego, dziedzic dóbr w gub. radomskiej; opatrzony św. sakramentami zm. 12 V 1858 w domu nr 413 przy ul. Królewskiej w Warszawie w wieku lat 79, eksp. 15 V 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 V 1858 w kośc. św. Krzyża; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika 24 VI 1858, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2634. Barbara z Deszertów SUFFCZYŃSKA (1855)
  słusznie wysoko poważana obywatelka gub. lubelskiej; zm. 14 IX 1855 w Uhrynowie w 68 roku życia, poch. tymczasowo na cm. w Uhrynowie, skąd później zwłoki sprowadzone zostaną do grobu familijnego w Lubelskie; inf. z Galicji
 2635. Józef DESZERT (1838)
  zm. 29 IV 1838 w domu nr 585 przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 1 V 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. syn
 2636. Stanisław DESZERT (1855)
  rzeczywisty radca stanu, czł. Komisji Umorzenia Długu Krajowego Król. Pol, kawaler wielu orderów, dawniej sekretarz generalny b. Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, następnie dyrektor kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, referendarz stanu przy Radzie Stanu i radca Najwyższej Izby Obrachunkowej; zm. 12 VIII 1855 w Dreźnie, nab. żał. 31 VIII 1855 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała rodzina
 2637. Emilia DETYNIECKA (1858)
  po krótkim na ziemi pobycie zm. 17 II 1858 w 18 wiośnie życia swojego, eksp. 19 II 1858 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w żalu matka wraz z rodzeństwem
 2638. Franciszka FEDENKIEWICZ z d. Deutch (1847)
  wdowa po aptekarzu; zm. 13 I 1847 przeżywszy lat 62, eksp. 15 I 1847 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 I 1847 w tymże kośc., zapr. dzieci
 2639. Ludwika z Dewarów CIECIERSKA (1855)
  żona Józefa Ciecierskiego, urzędnika zarządu oberpolicmajstra m. Warszawy; opatrzona św. sakramentami zm. 17 IV 1855 przeżywszy lat 36, wypr. 19 IV 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 IV 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostały mąż wraz synem
 2640. Julia DEWISON (1846)
  panna; zm. XII 1846 w 18 roku życia, poch. 18 XII 1846 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2641. Dymitr von DEZEN (1848)
  urzędnik kancelarii księcia namiestnika; zm. X 1848 w wieku lat 26, wypr. 30 X 1848 z kośc. Greckiego przy ul. Podwale na cm. Prawosławny w Woli, zapr. żona wraz z synem
 2642. Piotr DJAKOW (1860)
  syn Mikołaja, gen.-adiutant JCMości, gen. jazdy, senator, kawaler Orderu św. Aleksandra Newskiego z brylantami, Orderu Orła Białego, Orderu św. Włodzimierza II kl, Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Jerzego IV kl., austriackiego Orderu Leopolda, bawarskiego Orderu Maksymiliana i pruskiego Orderu Pour la Mérite, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 13 V 1860 w domu własnym nr 413 przy pl. Saskim o godzinie szóstej z rana, wypr. 16 V 1860 na cm. Prawosławny w Woli
 2643. Dionizy DYAMENTOWSKI (1856)
  młodzieniec pełen nadziei i dobrych przymiotów, syn Leopolda i Ludwiki Dyamentowskich; zm. 23 XI 1856 w Mokotowie w 20 roku życia, eksp. 26 XI 1856 z kośc. Mokotowskiego na cm. Powązkowski, był pierwszym, którego zwłoki przy odbytym żał. nab. były wystawione w tym nowym kośc., pozostawił rodziców; nab. żał. 4 XII 1856 w kośc. św. Krzyża, zapr. koledzy
 2644. Elżbieta z Dickmanów ROGUSKA (1859)
  żona radcy kolegialnego, emeryta; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 II 1859 w domu nr 1372 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 48, eksp. 12 II 1859 z domu na cm. Ew., zapr. ciężkim żalem dotknięty mąż wraz z dziećmi i siostra
 2645. Jan Fryderyk DIEDERICHS (1848)
  rodem z Nowego Jorku; zm. 25 VI 1848 w domu nr 476B przy ul. Nowosenatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 37, eksp. 27 VI 1848 na cm. Ew., zapr. pozostała siostra z mężem
 2646. DIEFFENBACH (1847)
  dr i prof., sławny operator, znany w Warszawie, czł. towarzystw lekarskich w Warszawie i w Wilnie; zm. 11 XI 1847 w Berlinie, poch. tamże
 2647. Adolf Ferdynand DIEHL (1823)
  syn superintendenta kościołów wyznania ew., uczeń IV kl. klasy Liceum; zm. 27 V 1823 w 14 roku życia, poch. 30 V 1843 na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 2648. Karol DIEHL (1858)
  zm. 1 I 1858 mając lat 13, wypr. 3 I 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała babka wraz z ojcem
 2649. Karolina z Diehlów TEICHMANN (1859)
  wdowa po radcy Konsystorza Wyznań Ew. i pastorze warszawskiej parafii ew.-ref.; zm. 27 XI 1859 wieczorem przeżywszy lat 63, eksp. 30 XI 1859 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno nr 666 na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie wraz z zięciem i wnukiem
 2650. Karolina z Diehlów WARNKE (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 31 I 1860 przeżywszy lat 62, eksp. 2 II 1860 z kapl. przy cm. Ew.-Ref. w Warszawie na tenże cm., zapr. pozostała familia w nieobecności córki i zięcia
 2651. Antoni DIERCKS (1859)
  majster stolarski; po długiej słabości zm. 20 II 1859 w wieku lat 48, eksp. 23 II 1859 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała matka wraz z rodzeństwem
 2652. Fryderyk Aleksander DIERING (1855)
  fabrykant lamp; zm. 2 VII 1855, eksp. 4 VII 1855 z kapl. na cm. Ew. w Warszawie do grobu familijnego, zapr. pozostała rodzina
 2653. Fryderyk Adolf DIETRICH (1860)
  rytownik i litograf, zasłużony i znany w Warszawie z licznych prac artysta; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 20 III 1860, wypr. 23 III 1860 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie pomnika na cm. 19 VI 1860 - zapr. pozostała po nim żona
 2654. August DIETRICH (1839)
  właściciel drukarni; zm. 8 X 1839 w 37 roku życia, eksp. 10 X 1839 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 X 1839 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 2655. Dorota Antonina z Dietrichów BRAUNER (1834)
  ochmistrzyni szkoły wyższej płci żeńskiej przez lat 28; zm. 26 VIII 1834 w domu nr 477A przy ul. Senatorskiej w Warszawie, eksp. 28 VIII 1834 na cm. Ew., zapr. pozostała córka wraz z mężem i dziećmi
 2656. Elżbieta DIETRICH (1849)
  b. ochmistrzyni szkoły wyższej żeńskiej w Warszawie; zm. 30 IX 1849 przeżywszy lat 66, wypr. 2 X 1849 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 2657. Franciszka z Dietrichów PAULI (1854)
  wdowa, b. ochmistrzyni szkoły wyższej żeńskiej; po krótkiej słabości zm. 1 VII 1854 przeżywszy lat 39, eksp. 3 VII 1854 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i krewni
 2658. Fryderyk Krzysztof DIETRICH (1847)
  artysta sztuki rytowniczej, urzędnik i obywatel, autor 24 rycin pod nazwą "Monumenta Regni Poloniae", autor planu założenia zwierzyńca pod Skierniewicami, przez cztery lata łowczy królewski, inspektor w dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego od 1825, współwydawca pism periodycznych pt. "Podróż Około Świata" i "Podróż Malownicza", ojciec Fryderyka Adolfa Dietricha, również rytownika; ur. 3 IV 1779 w m. Hohenlohe-Eringen (Oehringen) w pow. frankowskim z ojca fabrykanta wyrobów złotych i srebrnych, zm. 25 V 1847 w m. Łodzi, gdzie osiadł przed kilku laty, żył lat 68
 2659. Jan DIETRICH (1849)
  emeryt, w młodości poświęcił się służbie wojskowej, później cywilnej, zaszczycony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 26 III 1849 przeżywszy lat 61, pozostawił żonę i dzieci; inf. z Lublina
 2660. Karol DIETRICH (1856)
  pisarz sądu policji poprawczej wydziału drugiego; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 1 IV 1856 w wieku lat 30, wypr. 3 IV 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pogrążone siostry
 2661. Wiktor DIETRICH (1850)
  podaptekarz; zm. 4 XI 1850 w 20 roku życia, eksp. 7 XI 1850 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzeństwo
 2662. Wilhelmina z Dietrichów RASCHKE (1852)
  wdowa po radcy handlowym i obywatelu m. Warszawy; zm. IV 1852 w domu przy ul. Senatorskiej nr 460 w 64 roku życia, wypr. 28 IV 1852 na cm. Ew., zapr. córki z nieobecnymi synami
 2663. Władysław DIETRICH (1848)
  aptekarz; zm. 26 XII 1848 przeżywszy lat 28, wypr. 28 XII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzeństwo w nieobecności ojca
 2664. Zofia z Dietrychów STREJCHER (1839)
  zm. 11 XII 1839, eksp. 13 XII 1839 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 2665. Eleonora DINKLER (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 XI 1856 w wieku lat 59, odpr. 26 XI 1856 z kapl. szpitala Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała rodzina
 2666. Stanisław DINOT (de VIGNEULLE) (1837)
  dyrektor b. pocztamtu granicznego Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława; zm. II 1837 w Krakowie dożywszy lat 57
 2667. Chrystian DIERCKS (1841)
  zm. na przeł. II i III 1841 przeżywszy lat 68, eksp. 3 III 1841 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 2668. FRYDRYCHS (1833)
  małżonka obywatela Warszawy; zm. X 1833, poch. 10 X 1833 na cm. Ew., zostawiła męża, dzieci, krewnych i przyjaciół
 2669. Jakub DITMANN (1846)
  starozakonny, mieszkaniec i obywatel m. gub. Radomia, przez przeszło 40 lat cały owoc swej pracy poświęcał na wsparcie ubogich; zm. 3(15) X 1846 w wieku przeszło 85 lat
 2670. Aleksander DIUFUR (1836)
  radca kolegialny, należący do biura dyplomatycznego księcia warszawskiego; zm. 10 V 1836 w domu przy ul. Bielańskiej nr 603 w Warszawie, żył lat 59, eksp. 12 V 1836 na cm. Powązkowski
 2671. DMITRIEW (1861)
  sekretarz biura jenerałsztabsdoktora pierwszej armii, asesor kolegialny; po zbyt krótkiej, ale ciężkiej chorobie zm. 15 IV 1861
 2672. Aleksander DMITRIEW (1859)
  tajny radca, senator, prezes Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych, prezes Komisji Emerytalnej, kawaler Orderu św. Aleksandra Newskiego, Orderu Orła Białego, Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu Orła Czerwonego, Orderu Leopolda, ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 50; po ciężkiej chorobie zm. 19 VIII 1859 o godzinie jedenastej wieczorem w wieku lat 74, nab. żał. i eksp. z kośc. katedralnego prawosławnego św. Trójcy w Warszawie na cm. Wolski 22 VIII 1859, zapr. pozostała wdowa z nieobecnymi synami i wnukami
 2673. Jan DMITRIEW (1855)
  emeryt, radca dworu, b. naczelnik komory Michałowice; zm. 2 XII 1855, nab. żał. 12 XII 1855 w kośc. św. Trójcy w Warszawie, zapr. pozostała żona z dziećmi
 2674. Aleksy DMOCHOWSKI (1860)
  właściciel dóbr Burca i Siedliska w pow. łukowskim; zm. 13 VII 1860 w Burcu, poch. w Wojcieszkowie, pozostawił w głębokim smutku żonę i ośmioro dzieci
 2675. Jan DMOCHOWSKI (1859)
  ksiądz, proboszcz parafii Przytuły, niegdy dziekan wizki, nakładem swoim własnym wzniósł w kośc. trzy nowe ołtarze; zm. 8 XII 1858 w 61 roku życia
 2676. Justyna z Dmochowskich SOTKIEWICZOWA (1855)
  małżonka asesora ekonomicznego w rządzie gub. radomskim; po kilkumiesięcznej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 X 1855 w 46 roku życia, zostawiła męża, dwóch synów i córkę
 2677. Kazimierz DMOCHOWSKI (1851)
  ksiądz, arcybiskup mohylewski, metropolita wszystkich kościołów rzymskokatolickich w Cesarstwie Rosyjskim i prezydujący w Kolegium Duchownym Rzymskokatolickim; zm. 12(24) I 1851 w Petersburgu, żył lat 72
 2678. Konstancja z Dmochowskich PILICHOWSKA (1856)
  wdowa; zm. 18 XII 1856, przepr. 20 XII 1856 z Marymontu na cm. Wawrzyszewski, zapr. pozostała familia
 2679. Maria z Dmochowskich MEDWIEDIEW (1853)
  zm. 2 I 1853, wypr. 5 I 1853 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2680. Scholastyka z Dmuchowskich PUCHALSKA (1825)
  zm. V 1825, żyła lat 80, poch. 21 V 1825 w Warszawie
 2681. Barbara DREWS (1848)
  zm. 26 X 1848 licząc lat 66
 2682. Ludwik Adam DMUSZEWSKI (1847)
  właściciel i redaktor "Kuriera Warszawskiego", aktor, dyrektor Teatrów Warszawskich, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych Król. Pol., czł. Archikonfraterni Literackiej, konsyliarz Arcybractwa Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, wiceprezes Tow. Wspierania Artystów Muzycznych; ur. 24 XII 1770 w m. Sokółka w ówczesnym woj. trockim, zm. 9 XII 1847 w domu własnym przy ul. Wierzbowej nr 473C w Warszawie, gdzie wystawienie zwłok przez następne trzy dni, eksp. 13 XII 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 XII 1847 w kośc. Kapucynów, zapr. żona, córka i cała familia
 2683. Antoni Jan (Wincenty) DOBEK (1852)
  radca dworu, b. urzędnik do szczególnych poruczeń w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, redaktor przez lat osiem (od 1831) "Dziennika Powszechnego", następnie "Gazety Porannej", emeryt, naukę odebrał w Szkole Akademickiej w Zamościu, zawód życia publicznego rozpoczął w 1810 jako sekretarz Komisji Skarbowej w Lublinie, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. i Orderu św. Włodzimierza IV kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20, syn Jana i na Skomorochach Skomorowskiej, mąż Marii Kleofy z Zarzyckich, dziedzic dóbr Stajne w pow. krasnostawskim, na jego ręku zakończył życie rzewny, nieszczęśliwy poeta Antoni Malczewski, on jego zwłoki odprowadził na Powązki; ur. 21 VII 1790 we wsi Piaskach na ziemi lubelskiej, zm. 5 lub 6 X 1852, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 2684. Wojciech JAXA DOBEK (1831)
  b. płk WP; zm. na przeł. I i II 1831, poch. 4 II 1831 w Warszawie
 2685. Andrzej DOBIECKI (1827)
  wnuk Andrzeja Dobieckiego, podkomorzego sandomierskiego, syn Wojciecha Dobieckiego, podczaszego chęcińskiego, młodzieniec pełen wielkich nadziei; zm. I 1827 w kwiecie młodości, poch. 26 I 1827 we wsi Krasocin w obw. kieleckim
 2686. Antoni DOBIECKI (1835)
  szambelan przy dworze króla Stanisława Augusta; zm. 19 XII 1835 we wsi Oczesały w obw. warszawskim mając lat 84, zostawił liczną familię
 2687. Florentyna z Dobieckich LIPOWSKA (1860)
  zm. 10 I 1860 w Krakowie w wieku lat 44, matka sześciorga dzieci, pozostawiła też siostrę
 2688. Franciszek DOBIECKI (1827)
  kawaler Orderu św. Stanisława I kl., b. sędzia pokoju, czł. rady obywatelskiej, marszałek kilku sejmików; zm. 13 VIII 1827 w dobrach swoich Łopuszno w obw. kieleckim w 66 roku wieku swego, poch. 16 VIII 1827 w grobie familijnym miejscowego kośc.
 2689. Gertruda z Dobieckich NOWOWIEJSKA (1847)
  wnuczka ostatniego podkomorzego sandomierskiego; zm. w końcu 1846 w Kielcach, poch. tamże
 2690. Kajetana z Dobieckich DUNIN RZUCHOWSKA (1861)
  wdowa po Kajetanie Dunin Rzuchowskim, niegdy płk. b. Wojsk Polskich, kawalerze Orderu Legii Honorowej i Krzyża Wojskowego Polskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 29 V 1861 przeżywszy lat 77; inf. z Krakowa
 2691. Katarzyna z Dobieckich SKÓRKOWSKA (1847)
  zm. 3 V 1847 w domu nr 2409 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 5 V 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 V 1847 w kośc. parafii Jankowice, zapr. pozostały mąż i dzieci
 2692. Marianna z Dobieckich SADOWSKA (1835)
  córka Wincentego Dobieckiego; zm. XII 1835 w 19 roku wieku swego, zostawiła rodziców i męża
 2693. Stefan DOBIECKI (1861)
  zm. 2 III 1861 w dobrach Krzyżanowice w pow. opatowskim w gronie familii i przyjaciół, dożył późnej starości - ponad 70 lat
 2694. Teodor DOBIECKI (1855)
  dziedzic dóbr Oczesały w pow. warszawskim; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 17 II 1855 o godzinie trzeciej z rana w Oczesałach, nab. żał. 20 II 1855 w kośc. Reformatów, skąd nastąpi wypr. na cm. Powązkowski
 2695. Krzysztof DOBIŃSKI (1829)
  wiceprezes Tow. Dobroczynności w Krakowie, wzór cnót obywatelskich, potomek starożytnej w Polsce rodziny, syn Zygmunta Dobińskiego, kasztelana brzezińskiego; zm. 5 II 1829 w Krakowie, żył lat 75
 2696. Michał DOBIŃSKI (1847)
  ojciec Jana Dobińskiego, dawniej wojskowego, obecnie dozorcy przy Magistracie m. Płocka, żył przykładnie i wstrzemięźliwie, daleki od używania ostrego trunku; ur. 1743 we wsi Przedpełcach, zm. III 1847, żył lat 103 i miesięcy 6, poch. 23 III 1847; inf. z Płocka 24 III 1847
 2697. Feliks DOBKIEWICZ (1859)
  mjr moskiewskiego lejbdragońskiego pułku imienia JCKMości, ozdobiony Orderem św. Anny III kl., medalem za kampanię 1853-1856 i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 25, wdowiec po Teofili z Byszewskich; po ciężkiej słabości zm. 28 XII 1859 w domu nr 2678E przy ul. Bednarskiej w Warszawie mając lat 39, wypr. 31 XII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z familią
 2698. Franciszek DOBNIA ZAŁOZIECKI (1852)
  sztabslekarz, radca honorowy, lekarz pow. radzyńskiego, dobroczyńca ubogich; zm. 12 X 1852, pozostawił żonę i matkę
 2699. Antoni DOBOSIEWICZ (1855)
  kawaler, obywatel; zm. 12 III 1855 w wieku lat 36, eksp. dnia następnego z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 2700. Spirydion DOBRACZYŃSKI (1855)
  b. uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie, dobry syn, brat i przyjaciel, ukochany od całej rodziny, znajomych i kolegów; zm. IX 1854 w m. Siedlcach w 22 roku życia
 2701. Anna KAMIŃSKA (1827)
  wdowa po Macieju Kamińskim, kompozytorze opery "Nędza uszczęśliwiona", napisanej przez ks. Bohomolca; zm. VII 1827, żyła lat 88, poch. 13 VII 1827 w Warszawie, zostawiła wnuków i prawnuków
 2702. DOBRODIEJEW (1858)
  radca stanu, dr med.; zm. 30 I 1858 w domu 1553A przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie w wieku lat 53, eksp. 2 II 1858 na cm. Prawosławny wolski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona
 2703. Alfred DOBRONOKI (1852)
  syn komisarza w zarządzie oberpolicmajstra m. Warszawy, brat Władysława, uczeń IV kl. gimnazjym realnego; zm. 18 VIII 1852, żył lat 16
 2704. Bronisław DOBRONOKI (1860)
  nab. żał. 18 IX 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. rodzice
 2705. Franciszek DOBRONOKI (1844)
  sędzia kryminalny gub. kieleckiej i sandomierskiej; zm. 28 IV 1844 przeżywszy lat 46, eksp. 1 V 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia oraz nieletnia córka i krewni
 2706. Helenka DOBRONOKI (1858)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 19 X 1858 w 9 roku życia, eksp. 22 X 1858 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w wielkim smutku rodzice, bracia i siostry
 2707. Joanna Maria DOBRONOKI (1858)
  w rocznicę zgonu wotywa żał. 18 IX 1858 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie
 2708. Władysław DOBRONOKI (1852)
  syn komisarza, brat Alfreda, uczeń IV kl. gimnazjum realnego w Warszawie; zm. 18 VIII 1852, żył lat 13
 2709. Adam DOBROWOLSKI (1841)
  b. audytor b. WP; zm. 7 III 1841, eksp. 9 III 1841 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele w nieobecności krewnych
 2710. Aleksander DOBROWOLSKI (1851)
  b. urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. 5 lub 6 XI 1851 w wieku lat 23, eksp. 8 XI 1851 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka z rodziną
 2711. Aleksander DOBROWOLSKI (1851)
  nauczyciel szkoły powiatowej realnej przy gimnazjum gub. w Radomiu; zm. 20 VI 1851 tamże
 2712. Antonina z Dobrowolskich SOBOLEWSKA (1859)
  żona rządcy domów; opatrzona św. sakramentami zm. 19 X 1859 przeżywszy lat 46, wypr. 21 X 1859 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 i 21 X 1859 w tymże kośc., zapr. pozostały mąż z synami i rodziną
 2713. Bruno Napoleon DOBROWOLSKI (1861)
  b. oficer b. WP; zm. 21 XII 1860 w Warszawie przeżywszy lat 57, pozostawił żonę i siedmioro dzieci
 2714. Franciszek DOBROWOLSKI (1855)
  podaptekarz; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 VI 1855 w m. Łowiczu w wieku lat 22
 2715. Franciszka z Dobrowolskich KLIMOWICZ (1845)
  obywatelka Warszawy, konsyliarka Bractwa św. Rocha; zm. 29 IX 1845 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej nr 1344 w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. 2 X 1845 do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. 9 X 1845 w kośc. Bernardynów, zapr. zamężna córka wraz z braćmi
 2716. Henryk DOBROWOLSKI (1858)
  obywatel gub. lubelskiej, właściciel dóbr Krępa; zm. 18 IV 1858 we wsi Ksawerynowie, do tychże dóbr należących, przeżywszy lat 24, nab. żał. 24 IV 1858 w kośc. Pijarów, zapr. przyjaciele zmarłego w Warszawie zamieszkali; nab. żał. 30 IV 1858 w tymże kośc.
 2717. Jakub DOBROWOLSKI (1846)
  dymisjonowany oficer wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 21 VI 1846 przeżywszy lat 33, eksp. 23 VI 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. siostry
 2718. Jan DOBROWOLSKI (1861)
  b. lekarz grenadierów lejbgwardii b. WP, ozdobiony Znakiem Honorowym za lat 20; zm. 12 I 1861 w wieku lat 84, eksp. 15 I 1861 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni żona i synowie
 2719. Józef DOBROWOLSKI (1844)
  ksiądz, kanonik lubelski; zm. 4 V 1844 w domu nr 59 przy ul. Rynek Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 80, eksp. 6 V 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 2720. Katarzyna z Dobrowolskich KRACIŃSKA (1v. Wiśniewska) (1858)
  właścicielka znanego wszystkim magazynu sukien i okryć oraz ubiorów dziecięcych, ulubienica dam warszawskich; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 lub 30 III 1858 w wieku lat 61, eksp. 1 IV 1858 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 IV 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 2721. Kazimierz DOBROWOLSKI (1834)
  obywatel woj. płockiego; zm. V 1834, poch. 8 V 1834 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2722. Ksawery DOBROWOLSKI (1860)
  zm. w dobrach Kamień; za spokój jego duszy wszystkie nab. żał. i suma 26 IX 1860 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. osierocona wdowa wraz z dziećmi
 2723. Stanisław DOBROWOLSKI (1848)
  zm. 22 VIII 1848 licząc lat 105, zostawił żonę z drugiego małżeństwa, która liczy lat przeszło 90
 2724. Stanisław DOBROWOLSKI (1860)
  naczelnik archiwum w Heroldii Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 13 V 1860 przeżywszy lat 56, wypr. 16 V 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił żonę Józefę Dobrowolską
 2725. Szymon DOBROWOLSKI (1851)
  emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., Krzyża Kawalerskiego Wojskowego i Znaku Honorowego Nieskazitelnej Służby; zm. 8 VI 1851 przeżywszy lat 76, eksp. 10 VI 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 2726. Wincenty DOBROWOLSKI (1835)
  lekarz instytutów rządowych; zm. 21 X 1835 w domu nr 335 przy ul. Rynek Nowego Miasta w Warszawie, eksp. 23 X 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2727. Balbina z Dobrskich KOSARZEWSKA (1853)
  zm. 17 IX 1853 we wsi Raszewie w gub. płockiej, mąż dobrą i przywiązaną żonę, dzieci troskliwą matkę, włościanie opiekunkę prawdziwą, a sąsiedzi szanowną obywatelkę stracili
 2728. Franciszek DOBRSKI (1847)
  radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 1 VI 1847 w Kaliszu
 2729. Kazimierz DOBRSKI (1852)
  syn Hipolita Dobrskiego, urzędnika do szczególnych poruczeń przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryta, i Wiktorii z Krzemińskich, młodzieniec najpiękniejszych przymiotów duszy i serca, pełen przyszłych nadziei; zm. 13 IV 1852 w m. Wyszogrodzie przeżywszy lat 21, pozostawił rodziców, siostrę i familię
 2730. Helena z Dobryczów ANASTAZEWICZOWA (1832)
  zm. 2 VIII 1832 w domu nr 455-56 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w 24 roku życia swego, eksp. 4 VIII 1832 na cm. Ew., zapr. matka wraz z familią
 2731. Jan DOBRYCZ (1832)
  zm. V 1832 w 25 roku życia, wypr. 15 V 1832 z kośc. Greckiego na Podwalu w Warszawie na cm. Ew., zapr. matka wraz z familią
 2732. Paweł DOBRYCZ (1845)
  dr med. i chir., stopień lekarski uzyskał na Uniw. Wileńskim, doskonalił się w sztuce lekarskiej w Wiedniu i Paryżu, syn Julii z d. Duze i Stefana Dobryczów; ur. 29 VI 1817, zm. 26 VI 1845, eksp. 28 VI 1845 z kapl. Greckiej przy ul. Podwale w Warszawie do grobu familijnego na cm. Ew., zapr. matka, siostra i bracia
 2733. Stefan DOBRYCZ (1827)
  kupiec i obywatel m.st. Warszawy; zm. 1 X 1827 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 455-56, eksp. dnia następnego do kośc. Greckiego przy ul. Podwale, poch. 3 X 1827 na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2734. Seweryn DOBRYŁOWSKI (1853)
  urzędnik biura generalnego intendenta; zm. 31 XII 1852, eksp. 4 I 1853 z kapl. prawosławnej przy Ujazdowie w Warszawie na cm. Wolski, zapr. pozostała żona wraz z córką
 2735. DOBRZAŃSCY (1857)
  nab. żał. za familię 4 XI 1857 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 2736. DOBRZAŃSKI (1847)
  regestrator kolegialny, pomocnik inżyniera przy budowie drogi bitej moskiewsko-warszawskiej; zm. XII 1847
 2737. Adam DOBRZAŃSKI (1849)
  pomocnik maszynisty przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 1 VIII 1849 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, eksp. 3 VIII 1849 z kapl. szpitala na cm. Powązkowski, zapr. koledzy
 2738. Aleksander DOBRZAŃSKI (1831)
  ksiądz, biskup sufragan sandomierski; zm. 1831 w Sandomierzu
 2739. Franciszek DOBRZAŃSKI (1847)
  emeryt; zm. 1846 na wsi, nab. żał. 27 II 1847 w kapl. Konfraterni Literackiej w kośc. św. Jana w Warszawie, zapr. pozostała żona i dzieci
 2740. Jan DOBRZAŃSKI (1840)
  sekretarz-redaktor w kancelarii Rady Administracyjnej, asesor kolegialny, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. 20 IV 1840, eksp. 22 IV 1840 z kapl. Bernardynów przy Krakowskim Przedm. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele i koledzy
 2741. Jan DOBRZAŃSKI h. Czestopian (1860)
  b. mjr b. WP z trzeciego pułku ułanów, obywatel m. Warszawy od 1840, syn Bazylego i Klary małżonków Dobrzańskich, ur. 1791 w Galicji w cyrkule samborskim we wsi Rodzińskie Dobra, nauki pobierał w Przemyślu i sławnym Liceum Lwowskim, w 1811 wszedł do b. WP, odbywał kampanię roku 1812 i 1813; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 2 VIII 1860 w domu własnym nr 1614 przy ul. Żurawiej w Warszawie, eksp. 5 VIII 1860 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VIII 1860 w kośc. św. Aleksandra; nab. żał. w kośc. Powązkowskim, przeniesienie zwłok z grobu tymczasowego do grobu własnego i jego poświęcenie 18 X 1860, zapr. w ciężkim smutku pozostała żona z córką
 2742. Kazimiera z Dobrzańskich FECHNER (1858)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkumiesięcznej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 14 XII 1858 mając lat 23, wypr. 17 XII 1858 z kośc. Reformatów do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały mąż wraz z jedynym dzieckiem
 2743. Stanisław DOBRZAŃSKI (1837)
  zm. 5 I 1837 przeżywszy lat 60, eksp. 8 I 1837 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona z dziećmi
 2744. Zofia DOBRZAŃSKA (1855)
  córka referenta Komisji Emerytalnej; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 16 IX 1855 w 6 wiośnie życia, wypr. 18 IX 1855 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim żalu pogrążeni rodzice
 2745. Antoni Onufry DOBRZELEWSKI (1853)
  b. nadzorca więzień głównych lubelskich, emeryt, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20, był rodem z Galicji; zm. 28 IV 1853 w Biały, żył lat 69
 2746. Franciszek Salezy DOBRZELEWSKI (1853)
  syn Jana Nepomucena Dobrzelewskiego, wzorowy gospodarz, przykładny mąż i ojciec, szczery przyjaciel; ur. 1796 we wsi Zdzieszulice w Piotrkowskiem, zm. 10 I 1853 w dziedzicznej swojej wiosce Bliźniewie w okolicy Błaszek, kiedy jeszcze pełen sił pocieszał wszystkich nadzieją długiego życia
 2747. Roch DOBRZELEWSKI (1852)
  ksiądz, proboszcz parafii bolesławickiej, kanonik honoralny kaliski, dziekan wieruszowski, syn zamożnych rodziców; ur. 16 VIII 1807 we wsi dziedzicznej Kamienna w pow. piotrkowskim, zm. 1 IX 1852
 2748. Zuzanna SIEDLISKA (1851)
  wdowa po justycjariuszu kameralnym; zm. 7 X 1851 we Lwowie przeżywszy lat 75
 2749. Anna z Dobrzyckich CZAJKOWSKA (1850)
  zm. 25 IV 1850 mając lat 23, eksp. 27 IV 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż
 2750. Marianna DOBRZYCKA (1861)
  zm. 17 II 1861, msza św. żał. 25 II 1861 w kośc. Reformatów w Warszawie
 2751. Aniela z Dobrzyńskich hr. SKARBKOWA (1855)
  właścicielka dóbr w Galicji; spokrewniona ze znakomitymi domami polskimi; zm. 1855 w Wiedniu, gdzie czasowo dla operacji katarakty na obu oczach przebywała i szczęśliwie z niej przez dr. Gulca uleczona została, poch. na cm. św. Marxera po nab. żał. w kośc. św. Józefa na Leopoldstadzie
 2752. Balbina z Dobrzyńskich NOWAKOWSKA (1v. Waliszewska) (1852)
  zm. 26 IX 1852 w dobrach swoich Drozdowie w pow. płockim w 65 roku życia, pozostawiła jedyną córkę, zięcia i wnuki
 2753. Dominik DOBRZYŃSKI (1832)
  obywatel; zm. 11 VI 1832 w domu nr 1404 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zostawił żonę i drobne dzieci
 2754. Felicjan DOBRZYŃSKI (1855)
  ksiądz, przez lat dziesięć proboszcz parafii Góra Puławska w pow. radomskim, w ostatniej nawet chwili życia niósł pomoc, ratunek i pociechę religijną dotkniętym słabością epidemii; ur. w Galicji, po kilkugodzinnych cierpieniach zm. 29 VIII 1855 w Górze Puławskiej mając lat 55, a kapłaństwa lat 31
 2755. Henryk DOBRZYŃSKI (1858)
  po długich i bolesnych cierpieniach, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 XII 1858 mając lat 34, wypr. 15 XII 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku pozostała żona
 2756. Ignacy DOBRZYŃSKI (1841)
  artysta muzyczny, przez 18 lat pierwszy skrzypek w orkiestrze senatora Ilińskiego, kompozytor, nauczyciel w Winnicy i Krzemieńcu, od wielu lat pozostający w Warszawie; zm. 17 VIII 1841, eksp. 19 VIII 1841 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. 23 VIII 1841 w kośc. Kapucynów, zapr. syn
 2757. Jan DOBRZYŃSKI (1825)
  b. kpt. WP; zm. 18 X 1825, nab. żał. 21 X 1825 w kośc. Trynitarzy w Warszawie na Solcu
 2758. Józef DOBRZYŃSKI (1853)
  ksiądz, sędzia pokoju okręgu kazimierskiego; zm. 1853
 2759. Stanisław DOBRZYŃSKI (1850)
  pisarz sądu pokoju okręgu miechowskiego; zm. 1850
 2760. August DEPLER (DOEPLER) (1838)
  dawniej dzierżawca Loterii klasycznej w Król. Pol.; zm. 31 VIII 1838 w Berlinie
 2761. Aleksander DOKUDOWSKI (1854)
  syn gen.-mjr.; zm. V 1854 przeżywszy lat 17
 2762. Napoleona Wanda z Dolańskich JEZIORAŃSKA (1853)
  wdowa po naczelniku sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po kilkutygodniowej ciężkiej słabości zm. 21 VII 1853 w domu nr 2475 przy ul. Nowolipie w Warszawie, eksp. 24 VII 1853 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 VII 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe siedmioro dzieci wraz z rodzeństwem
 2763. Józefa z Dolenów TROCKA (1857)
  wdowa po kpt. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 18 IV 1857 przeżywszy lat 38, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2764. Franciszek DOLIŃSKI (1851)
  ksiądz, kanonik katedralny lubelski, dr obojga praw; zm. 12 VIII 1851 w dobrach Krężnica
 2765. Leon DOLIŃSKI (1852)
  ksiądz, kanonik, dziekan zasławski i starokonstantynowski, proboszcz batowiecki; zm. 1852
 2766. Katarzyna z Dollfussów HARTMANN (1830)
  żona warszawskiego fabrykanta wyrobów siodlarskich i galanteryjnych; zm. 25 XII 1829 w m. Mihlhausen we Francji, gdzie przebywała u swojego ojca dla poratowania zdrowia, zostawiła męża i dzieci
 2767. Anna z Dolingerów DRACOWA (1832)
  szanowana obywatelka, wdowa po urzędniku poczty; zm. IV 1832, żyła lat 71, wypr. 8 IV 1832, egzekwie 10 IV 1832 w kośc. Augustianów w Warszawie, zostawiła siedmioro dzieci i siedemnaścioro wnuków
 2768. Karol DOLTINGER (1838)
  b. budowniczy rządowy; zm. 23 II 1838 w domu nr 413B przy pl. Saskim w Warszawie w 84 roku życia, eksp. 25 II 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. 2 III 1838 w kośc. Reformatów, zapr. żona, córka, zięć i wnuk
 2769. Franciszek DOMAGALSKI (1845)
  artysta baletu teatrów warszawskich, był celującym w tańcach zwanych grotesk oraz wzorowym w mazurze i krakowiaku, nauczyciel tańca; zm. 1 V 1845, żył lat 37, poch. 4 V 1845 na cm. Powązkowskim
 2770. Maria Teresa DOMAGALSKA (1850)
  panna; zm. IV 1850 w wieku lat 16, eksp. 21 IV 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2771. Mateusz DOMAGALSKI (1843)
  towarzysz sztuki drukarskiej; zm. VII 1843 w 27 roku życia swego, eksp. 11 VII 1843 z kośc. Praskiego na cm. Kamionka, zapr. pozostała familia
 2772. Salomea z Domagalskich WEISENKOP (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. 22 X 1845 przeżywszy lat 83, eksp. 24 X 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 2773. Józefa z Domanowskich DĄBROWSKA (1851)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 4 I 1851 przeżywszy lat 38, eksp. 6 I 1851 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z sześciorgiem małoletnich dzieci
 2774. Stefania Antonina DOMANOWSKA (1861)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 17 VI 1861 w wieku lat 22, eksp. 19 VI 1861 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. przyjaciele
 2775. Wincenty DOMANOWSKI (1846)
  ksiądz, proboszcz parafii Żuków w pow. warszawskim; zm. 3 XII 1846 w klasztorze Reformatów w Warszawie, gdzie przybył przed kilku dniami dla kuracji
 2776. Eustachia z Domaradzkich ARTYCHOWSKA (1859)
  żona komisarza składów bankowych; nab. żał. 16 II 1859 w kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2777. Aleksander Edward DOMASZEWSKI (1848)
  urzędnik Komisji Rządowej Sprawiedliwości; zm. 13 III 1848 w wieku niespełna lat 30, wypr. 16 III 1848 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z liczną rodziną
 2778. Alfred DOMASZEWSKI (1830)
  uczeń III kl. Liceum w Warszawie, syn b. kpt. WP; zm. 29 I 1830 mając lat 11, zostawił ojca
 2779. Stanisław DOMASZEWSKI (1861)
  b. kpt. wojsk Księstwa Warszawskiego; zm. 13 II 1861 w wieku lat 77, nab. żał. 15 i 16 II 1861 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, eksp. 15 II 1861 z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążone w żalu córki
 2780. Julian DOMASZEWSKI (1851)
  pisarz sądu pokoju okręgu kowalskiego, pełniący z tymczasowej delegacji urząd podsędka sądu pokoju okręgu żelechowskiego; zm. 12 II 1851 przeżywszy lat 38, eksp. 15 II 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia w nieobecności żony i dzieci
 2781. Marcel DOMASZEWSKI (1830)
  uczeń II kl. Liceum w Warszawie, syn b. kpt. WP; zm. 18 I 1830 mając lat 10, zostawił ojca
 2782. Stanisław DOMASZOWSKI (1858)
  syn obywatelski z Domaszewnicy w gub. lubelskiej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 13 XI 1858 w wieku lat 21, nab. żał. 16 XI 1858 w kośc. Dominikanów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice, bracia i familia
 2783. DOMAŃSKI (1831)
  sędzia pokoju; zm. 14 VIII 1831
 2784. Agnieszka z Domańskich SUSKA (1859)
  wdowa po kontrolerze kasy głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 8 III 1859, przeżywszy lat 56, a stratę męża tygodni pięć; wypr. 11 III 1859 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. w najboleśniejszym smutku pozostałe córki z zięciem; msze św. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie grobu familijnego na miejscowym cm. 14 V 1859
 2785. Anna z Domańskich NIEDZIESKA (1859)
  opatrzona św. sakramentami zm. 2 VI 1859 przeżywszy lat 98, pog. 4 VI 1859 na cm. parafialnym w m. Grodzisku, pozostawiła w wielkim po sobie żalu synów, wnuków, prawnuków i dalszą liczną familię
 2786. Damazy DOMAŃSKI (1858)
  dziedzic Zalesia w pow. czerskim, obywatel powszechnie od wszystkich kochany i szanowany; zm. 16 VIII 1858, poch. w grobie familijnym w Jasieńcu
 2787. Edward DOMAŃSKI (1850)
  ksiądz, reformata warszawski, kaznodzieja tego zakonu; zm. 18 III 1850 w 32 roku życia swego
 2788. Feliks DOMAŃSKI (1856)
  ksiądz, kanonik honorowy łowicki, prowizor domu emerytów, a razem proboszcz parafii Bąków; zm. 28 II 1856 w m. Łowiczu w 73 roku życia, przen. 2 III 1856 z domu emerytów do miejscowej kolegiaty, przewiezienie dnia następnego na cm. w Bratkowicach
 2789. Ignacy DOMAŃSKI (1846)
  obywatel pow. słuckiego, prezes Komitetu Cesarskiego Tow. Filantropijnego Opieki Ubogich, podkomorzy; zm. 1846, żył lat 82
 2790. Jakub DOMAŃSKI (1854)
  dziedzic wsi Jasieniec; zm. VIII 1854, poch. 25 VIII 1854 tamże, pozostawił synów; inf. z Czerskiego
 2791. Jan DOMAŃSKI (1842)
  zm. 13 III 1842 w dobrach Mokrzec pow. radomskim na kilka dni przed swą małżonką Marcjanną z Okęckich, liczył lat 72
 2792. Julian LARYSS DOMAŃSKI (1846)
  obywatel; zm. 24 II 1846 w domu nr 1260 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 65, eksp. dnia następnego do dolnego kośc. św. Krzyża, gdzie nab. żał. 27 II 1846, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim, zapr. pozostała żona i krewni
 2793. Józef DOMAŃSKI (1857)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; zm. 8 VIII 1857 w wieku lat 40, eksp. 10 VIII 1857 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski
 2794. Józef DOMAŃSKI (1861)
  obywatel; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 22 X 1861 w domu nr 3101 za rogatką Wolską w Warszawie w wieku lat 31, eksp. 25 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z dwojgiem dzieci i ojciec zmarłego
 2795. Józefa z Domańskich WŁOSTOWSKA (1849)
  wdowa; zm. IX 1849 w Warszawie licząc lat 96
 2796. Konstancja z Domańskich SMATRZYŃSKA (1844)
  obywatelka Warszawy; zm. V 1844 w wieku 67 życia swego, eksp. 1 VI 1844 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 2797. Ludwik DOMAŃSKI (1852)
  obywatel Warszawy, majster profesji tokarskiej; zm. 16 V 1852 przeżywszy lat 38, eksp. 19 V 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2798. Marianna z Domańskich SZMIGIELSKA (1837)
  zm. VI 1837, odpr. 4 VI 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z familią
 2799. Maurycy DOMAŃSKI (1848)
  dziedzic wsi Wierzbowa; zm. w pierwszych dniach V 1848 w 25 roku życia, zostawił rodziców i żonę
 2800. Małgorzata z Domańskich PODBIELSKA (1857)
  obywatelka m. Warszawy, wdowa po niegdy Franciszku Podbielskim, b. pisarzu sądu pokoju; zm. 16 IV 1857 przeżywszy jak najcnotliwiej lat 100, wypr. 18 IV 1857 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 i 27 IV 1857 w tymże kośc.
 2801. Rudolf DOMAŃSKI (1854)
  rządca domu nr 1294 w Warszawie, tamże zamieszkały; tknięty apopleksją zm. nagle 2 I 1854 licząc lat 45
 2802. Wawrzyniec DOMAŃSKI (1860)
  dr, prof. weterynarii na Uniw. Jagiellońskim, sekretarz wydziału lekarskiego; zm. 1860 w Krakowie w 54 roku życia swego
 2803. Michalina DOMHER (1855)
  panna, córka Józefa i Pauliny z Podhorodeńskich; zm. 25 VI 1855 we wsi Dziekanowie niedaleko Hrubieszowa, uprzedziła ją do grobu jej krewna Stanisława Podhorodeńska, również panna i również mieszkająca niedaleko Hrubieszowa
 2804. Antoni DOMINOWSKI (1860)
  b. nauczyciel szkoły powiatowej w m. Łowiczu; zm. VIII 1860, nab. żał. 5 IX 1860 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 2805. Stanisław DOMINOWSKI (1849)
  młodzieniec pełen zdolności naukowych; ur. we wsi Suchcicach w okręgu piotrkowskim, zm. 30 IX 1849 w 21 roku życia, eksp. 2 X 1849 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele w nieobecności rodziców
 2806. Wilhelm Fryderyk DOMMEL (1852)
  obywatel; zm. VIII 1852 licząc lat 61
 2807. Walenty DOMŻALSKI (1830)
  referendarz stanu, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. z 2 na 3 I 1830 przeżywszy lat 40, eksp. 5 I 1830 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawił żonę i czworo dzieci
 2808. Jan DOMŻAŁ (1850)
  burmistrz m. Kłodawy; zm. III 1850
 2809. Aleksander DONA (1843)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 I 1843 w domu nr 170 na Pradze, eksp. 15 I 1843 na cm. Kamionek, zapr. pozostała żona
 2810. Franciszek DONA (1847)
  archiwista w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 10 III 1847 przeżywszy lat 62, eksp. 13 III 1847 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 2811. Ewa Rozyna z Donathów SOHRAU (1849)
  obywatelka; zm. 4 VIII 1849 w domu nr 129 przy ul. Piekarskiej w Warszawie, eksp. 6 VIII 1849 na cm. Ew.-Aug.
 2812. DONATT (1823)
  b. kpt.; zm. bezdzietnie XII 1822, przeżył lat 60, zostawił znaczne kapitały w gotowiźnie, poch. 30 XII 1822 na cm. Ew. w Warszawie
 2813. Wacław DONAT (1822)
  rodem Czech, długoletni członek orkiestry teatru polskiego w Warszawie; zm. 1822 przeżywszy lat 79
 2814. Zofia z Donatów GASTELL (1852)
  żona emeryta; zm. VIII 1852, poch. 23 VIII 1852 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2815. Konstancja DONDAJEWSKA (1852)
  zm. 11 II 1852 przeżywszy lat 15, eksp. 13 II 1852 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. ojciec i matka
 2816. Gotlieb DONNER (1850)
  czeladnik młynarski; zm. 7 IV 1850 licząc lat 44
 2817. August DORANTOWICZ (1851)
  emeryt; zm. 16 II 1851 w Warszawie przeżywszy lat 61
 2818. Helena z Dorantowiczów KUSMALHI (1857)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 21 X 1857, żyła lat 36, eksp. 24 X 1857 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż
 2819. Izabella z Dorantowiczów OSIŃSKA (1857)
  żona komornika sądowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 7 IV 1857 w wieku lat 37
 2820. Jan DORANTOWICZ (1837)
  kawaler, syn obywatela, znany powszechnie jako prawdziwy przyjaciel ludzkości; zm. 17 IX 1837 w podeszłym wieku, eksp. 19 IX 1837 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.
 2821. Jan DORANTOWICZ (1841)
  obywatel Warszawy; zm. 19 IV 1841 w wieku lat 84, eksp. 22 IV 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 25 VI 1841 w kośc. Reformatów, zapr. żona, dzieci, wnuki i prawnuki
 2822. Józef DORANTOWICZ (1837)
  dr med. i chir.; zm. 7 I 1837 w Łęczycy licząc lat 31, pozostawił żonę i rodziców
 2823. Marianna z Dorantowiczów KOZAKIEWICZ (1858)
  wdowa po urzędniku; opatrzona św. sakramentami zm. 18 IX 1858, eksp. 20 IX 1858 z kośc. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. zajmujący się pogrzebem przyjaciel
 2824. Paweł DORANTOWICZ (1860)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 VIII 1860 w wieku lat 80, wypr. 10 VIII 1860 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2825. Julia z Dorfów SUCHODOLSKA (1857)
  po ciężkiej chorobie zm. 17 IX 1857 w dobrach dziedzicznych Zawady w pow. tykocińskim przeżywszy lat 50, pozostawiła męża, dwie córki i syna
 2826. Józef DORN (1835)
  b. aptekarz w Krakowie; zm. 9 III 1835, poch. 11 III 1835 na cm. Świętokrzyskim w Warszawie
 2827. Franciszek DORNFELD (1826)
  mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 7 X 1826
 2828. Józef DORNFELD (1860)
  uczeń VII kl. gimnazjum realnego warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 V 1860 przeżywszy lat 19, eksp. 29 V 1860 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. Ew.-Ref., zapr. w głębokim smutku pogrążeni rodzice po zgonie jedynego syna
 2829. Elżbieta RYMARZEWSKA (1859)
  wdowa, pochodziła ze starożytnej familii ks. Borodziczów z Cesarstwa Rosyjskiego, bezdzietna; zm. 10 VI 1859 we wsi Żelaźnikach w pow. siedleckim mając 67 lat, poch. obok męża
 2830. BROŃCOWA (1834)
  hrabina, dama portretowa Najjaśniejszej Cesarzowej, matka zmarłej Księżnej Łowickiej; zm. 30 VII 1834 w Marienbadzie
 2831. Jakub DOST (1839)
  ksiądz, kanonik metropolitalny warszawski, proboszcz sulejowski; zm. 13 IV 1839 na Kanonii w Warszawie przeżywszy lat 73, poch na cm. Powązkowskim, przen. do Sulejowa w pow. i dekanacie stanisławowskim 30 IV 1839
 2832. Ludwika z Dunklów SAVOINI (1852)
  wdowa po gen. piechoty, dowódcy Korpusu Litewskiego; zm. 1852, pozostawiła liczną rodzinę zamieszkującą i w Warszawie; inf. z Nowej Aleksandrii
 2833. Adolf Wilhelm Bogumił DOUS (1857)
  obywatel m. Warszawy; zm. 8 VIII 1857 w wieku lat 33, eksp. 10 VIII 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Ew.-Aug., zapr. w smutku pozostała żona
 2834. Józef DOWBOR (1854)
  właściciel dóbr w gub. radomskiej; bawiąc w Warszawie zm. nagle 1 II 1854, przepr. 4 II 1854 - w obecności przybyłego w tym celu brata - z kośc. Bernardynów do katakumb na cm. Powązkowskim
 2835. Dominik DOWGIAŁŁO (1857)
  obywatel gub. kowieńskiej, dziedzic majętności Siesiki, b. prezes izby cywilnej, miłował sztuki piękne i literaturę, szczególne zamiłowanie i upodobanie miał w architekturze - kilka pałaców i kościołów jego planów stanęło w różnych częściach kraju, chory od wielu lat udał się wraz z jedynym swym synem do Paryża, aby u znanych tamtejszych lekarzy rady zasięgnąć; złożony ciężką chorobą zm. w Paryżu 10(22) VI 1857 w wieku lat 68, poch. na cm. Pere-Lachaise obok kilku swych ziomków Litwinów, pozostawił po sobie obszerne zbiory archeologiczne litewskie i dość znaczny zbiór ksiąg w języku ojczystym i francuskim
 2836. Wincenty DOWGIAŁŁO (1859)
  b. prezes sądu głównego gubernialnego wileńskiego (drugiego depart.), poprzednio sędzia powiatowy, prezes sądu ziemskiego i podkomorzy; zm. 11 IX 1859 w Wilnie w 77 roku życia
 2837. Franciszek DOWIAKOWSKI (1828)
  zm. 19 XI 1828, odpr. 21 XI 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów
 2838. Franio DOWIAKOWSKI (1839)
  zm. na przeł. II i III 1839 w wieku lat 7, eksp. 2 III 1839 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2839. Joachim DOŁNER (1822)
  czwartoletni uczeń wydziału med. i chir. Królewskiego Uniw. Warszawskiego, Wołynianin; zm. II 1822 w Warszawie w wieku lat 27 przed samym zdaniem ostatniego egzaminu
 2840. Jan Kanty DRAC (1847)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, obywatel Warszawy; w wilię imienin nab. żał. 23 X 1847 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2841. Karol DRAC (1847)
  emeryt; zm. 2 II 1847 w domu nr 1292 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 58, przepr. 4 II 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 2842. Maria z Draców STEINBRICH (1848)
  w czasie oktawy imienin nab. żał. 12 XII 1848 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. pozostały mąż i dzieci
 2843. Natalia DRAC (1844)
  zm. 2 IX 1844 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1292 w Warszawie, eksp. 4 IX 1844 na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. rodzice, bracia i siostra
 2844. Roch DRAGANOWSKI (1837)
  zegarmistrz; zm. VIII 1837 w wieku lat 46, eksp. 22 VIII 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 2845. DRAKE (1821)
  baron, potomek tego, który pierwszy sprowadził do Polski roślinę kartofli; zm. 1821 w Warszawie
 2846. Izabella DRAKE (1857)
  po ciężkiej chorobie zm. 26 IV 1857 w m. Częstochowie w wieku lat 38, pozostawiła ojca, braci, siostry i przyjaciół
 2847. Maria CZARKOWSKA z d. Drake (1860)
  wdowa; zm. 11 II 1860 w domu nr 673 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 76, wypr. 14 II 1860 z domu na cm. Ew.-Ref., zapr. stroskana córka
 2848. Letycja DRAMIŃSKA (1849)
  zm. 27 VII 1849 w Gozdzie pow. łukowskim, dobrach dziedzicznych swego ojca, żyła lat 21, zostawiła rodziców i rodzeństwo
 2849. Feliks DRASZEK (1852)
  pisarz magazynu mostowego; zm. 22 IV 1852 w domu nr 415 (magazynie mostowym) na Pradze przeżywszy lat 46, eksp. 24 IV 1852 na cm. miejscowy, zapr. pozostała żona
 2850. Teresa DRDACKA (1851)
  wdowa po prezydencie sądu szlacheckiego we Lwowie; zm. 22 IX 1851 we Lwowie w wieku lat 61
 2851. Jan DRESZER (1848)
  zegarmistrz; zm. VIII 1848 licząc lat 39
 2852. Mikołaj DREVELLE (1849)
  przez wiele lat nauczyciel języka francuskiego w Warszawie, brat księdza Drevelle, który tu także mnóstwo osób ukształcił; zm. 15 VI 1849 w klasztorze Karmelitów na Lesznie, żył lat 87, odpr. 17 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Karmelitów
 2853. Michał DREWACZYŃSKI (1849)
  zm. na przeł. IV i V 1849, przepr. 3 V 1849 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2854. Leopold DREWES (1859)
  zm. 28 II 1859 w Suwałkach w 12 roku życia, pozostawił rodziców i rodzeństwo
 2855. Maria DREWIŃSKA (1848)
  zm. XI 1848 licząc lat 66
 2856. Ignacy DREWNOWSKI (1849)
  b. uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie; zm. 16 X 1849 przeżywszy lat 21, wypr. 19 X 1849 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2857. Józef DREWNOWSKI (1850)
  mecenas, obrońca przy depart. warszawskich Senatu rządzącego, pisarz dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 25 III 1850, eksp. 27 III 1850 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IV 1850 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. pozostała żona i dzieci
 2858. Symforian DREWNOWSKI (1860)
  obywatel, ziemianin, radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego w pow. łomżyńskim, czł. Tow. Rolniczego; zm. 8 II 1860 w Warszawie w wieku lat 62, wypr. 10 II 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat, nab. żał. 11 II 1860 w kośc. Kapucynów
 2859. Jan Karol DREWS (DREVS) (1857)
  b. fabrykant odlewów żelaznych; zm. 1 VII 1857 o godzinie siódmej rano w domu przy ul. Niecałej nr 614G w Warszawie, eksp. 4 VII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z synem zmarłego
 2860. Leon DREVS (1859)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 3 II 1859 przeżywszy lat 48, eksp. 5 II 1859 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski; w rocznicę imienin nab. żał. 11 IV 1859 w tymże kośc.; wotywa w kośc. św. Karola na Powązkach i poświęcenie wzniesionego pomnika 29 V 1859 - zapr. pozostałe w smutku dzieci wraz z zięciem
 2861. Klara DREZIŃSKA (1857)
  panna; zm. 26 IV 1857 licząc lat 25, eksp. 28 IV 1857 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 2862. Józef DROES (1851)
  syn obywatela i kupca; zm. 4 XI 1851 w wieku lat 36, wypr. 6 XI 1851 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. matka, pierwszego ślubu Droes, drugiego Morytz
 2863. Dominika z Drohojewskich WYDŻDZYNA (1842)
  zm. 20 IX 1842 w dobrach swych dziedzicznych Trzeszczanach w Hrubieszowskiem przeżywszy lat ponad 50, zostawiła męża
 2864. Fryderyk DROST (1851)
  dr med.; zm. 20 V 1851 w wieku lat 78, eksp. 23 V 1851 z kapl. szpitala Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 2865. Eleonora z Drozdowskich IRZYKOWICZ (1843)
  współdziedziczka dóbr Długie w gub. podlaskiej; zm. 2 V 1843 w Warszawie, poch. w grobie familijnym w dobrach małżonka, zostawiła męża i synów
 2866. Florian DROZDOWSKI (1841)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 VIII 1841 w domu nr 614J w Warszawie w 86 roku życia, eksp. 14 VIII 1841 do kośc. Reformatów, a następnie na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 VIII 1841 w tymże kośc., zapr. syn, córka i wnuki
 2867. Florian Bronisław DROZDOWSKI (1848)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; zm. 7 II 1848 w domu własnym nr 614J przy ul. Niecałej przeżywszy lat 44, wypr. 10 II 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 2868. Jacek DROZDOWSKI (1831)
  b. sekretarz Komisji Rządowej Wojny; zm. 20 III 1831 w 68 roku życia, zawiadamiają przyjaciele
 2869. Józef DROZDOWSKI (1857)
  b. mjr b. wojsk Księstwa Warszawskiego, kawaler Legii Honorowej; zm. 6 VI 1857 w majątku Sobole w pow. łukowskim, eksp. 9 VI 1857 do kośc. paraf. w Ulanie, gdzie po nab. żał. dnia następnego poch. na miejscowym cm., wotywa żał. 22 VI 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie
 2870. Karolina z Drozdowskich ELSNEROWA (1852)
  małżonka nestora kompozytorów i muzyków naszych, córka Petroneli Drozdowskiej, artystki dramatycznej, niegdyś śpiewaczka opery warszawskiej; ur. 1785 w Wilnie, zm. 12 VII 1852 w domu na kolonii Elsnerów za Pragą po pięćdziesięcioletnim pożyciu w stanie małżeńskim, eksp. 14 VII 1852 na cm. paraf. Praski w Kamionku, zapr. mąż, córka i wnuki
 2871. Marianna z Drozdowskich KAMIŃSKA (1837)
  obywatelka; zm. 29 V 1837 w domu nr 601A przy ul. Bielańskiej w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 31 V 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 9 VI 1837 w kośc. Franciszkanów, zapr. familia
 2872. Maria z Drozdowskich PRZYŁĘCKA (1848)
  zm. XII 1848, poch. 27 XII 1848 w katakumbach cm. Powązkowskiego w Warszawie, zostawiła męża, nieletnią córkę, matkę i rodzeństwo
 2873. Mikołaj DROZDOWSKI (1836)
  sekretarz Dyrekcji Generalnej Dóbr i Lasów Rządowych przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; ur. 10 IX 1777 na Pradze pod Warszawą, zm. 20 III 1836 w Warszawie, nab. żał. oraz pog. 24 III 1836 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 2874. Magdalena z Drużbackich ŁUKOWSKA (1830)
  zm. 30 VII 1830 doczekawszy lat 88 wieku swego, poch. 1 VIII 1830 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2875. Ignacy DRUŻYŁOWSKI (1849)
  rzeczywisty radca stanu, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Orderu św. Włodzimierza IV kl., emeryt, b. radca rządu gub. płockiego; zm. 1849; inf. z Płocka
 2876. Eleonora DRYLEWICZ (1852)
  panna, córka urzędnika wojskowego; zm. 11 II 1852 w domu nr 614 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku lat 25, eksp. 14 II 1852 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice i siostry
 2877. Ludwik DRYLL (1858)
  adiunkt przy archiwum w sądzie siedleckim, syn Krystyny i Kacpra małżonków Dryll, sędziego trybunału w Siedlcach; zm. 26 VII 1858 w Warszawie w wieku lat 24, poch. 28 VII 1858 na cm. Powązkowskim, nab. żał. 26 VIII 1858 w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała matka wraz z bratem w nieobecności ojca i drugiego brata
 2878. Antoni DRYLSKI (1849)
  cukiernik i obywatel m. Radomia; zm. III 1849 w Warszawie, gdzie przybył na kurację, żył lat 31, eksp. 12 III 1849
 2879. Hipolit DRZEWIECKI (DRZEWICKI) (1841)
  radca dworu, dr med., kawaler orderów; zm. 10 I 1841 w domu Lilpopa nr 600 w Warszawie w wieku ok. 40 lat, przen. 13 I 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2880. Anna z Drzewieckich BUKOWSKA (1844)
  małżonka Romana Bukowskiego; zm. 28 V 1844 w Tarnawie pow. olkuskim przeżywszy lat 32, zostawiła męża z dwojgiem dzieci, matkę i brata Jana Drzewieckiego; inf. z okolicy Kielc
 2881. Eleonora z Drzewieckich BUCZYŃSKA (1858)
  żona radcy stanu, pisarza Senatu; zm. 6 XII 1858 mając lat 57, wypr. 9 XII 1858 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, córka i wnuki
 2882. Helena z Drzewieckich SKIBICKA (1842)
  małżonka szambelana dworu JCKMości; zm. 18 IV 1842 w domu zwanym pałacem Saskim nr 413 w Warszawie w 36 roku życia swego, eksp. 20 IV 1842 na cm. Powązkowski, egzekwie 22 IV 1842 w kośc. św. Krzyża, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2883. Józef BOŃCZA DRZEWIECKI h. Nałęcz (1852)
  patriarcha jednej ze staroszlacheckich rodzin naszych, powszechnie zwany Panem Szefem, syn Felicjana i Anny z Błędowskich, wychowaniec pojezuickiej szkoły w Krzemieńcu, poseł na Sejm Czteroletni, uczestnik legii włoskich, zasłużony dla Liceum Krzemienieckiego, autor pamiętników, mąż Tekli z Ostrowskich, wnuczki kasztelana Czarneckiego z Lubieszowa, a po jej śmierci Konstancji Jaroszyńskiej; ur. 1772 we wsi Juśkowcach w pow. krzemienieckim, majątku swych rodziców, zm. 20 I (1 II) 1852 we wsi Kunce k. Hajsyna na Podolu
 2884. Jan DRĄGOWSKI (1852)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 V 1852 w wieku lat 59, wypr. 17 V 1852 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziewięciorgiem dzieci
 2885. Marianna DRĄGOWSKA (1852)
  zm. 8 III 1852 przeżywszy lat 57, eksp. 10 III 1852 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki wraz z zięciem i wnuczką
 2886. Maurycy DRĄGOWSKI (1846)
  chirurg szpitala św. Łazarza; zm. 14 II 1846 przeżywszy lat 27, obrzęd pog. 16 II 1846 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, brat i siostry
 2887. Sabina DRĄGOWSKA (1860)
  panna; po ciężkiej chorobie zm. 21 III 1860 w 15 wiośnie życia, eksp. 24 III 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostała matka Ludwika Drągowska w nieobecności ojca
 2888. Szymon DRĄGOWSKI (1851)
  obywatel; zm. 22 I 1851 w wieku lat 63, eksp. 24 I 1851 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córkami i zięciem
 2889. DRÉGE (1849)
  fabrykant wyrobów rękawiczniczych; zm. VI 1849
 2890. Maksymilian DUBICZ (1853)
  ksiądz od 1818, proboszcz parafii sikorskiej, w zgromadzeniu pijarów zostawał 22 lata, przez lat 19 nauczyciel szkół księży pijarów; ur. 1788, zm. 23 III 1853 w Sikorzu w dekanacie płockim, nab. żał. 27 VI 1853 w kośc. Pijarów w Warszawie
 2891. Maria z Dubiskich HARASIMOWICZ (1857)
  żona radcy kolegialnego, starszego ordynatora szpitala w Zamościu; ur. na Wołyniu, po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 II 1857 przeżywszy lat 51, eksp. 19 II 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr pozostały mąż wraz z czworgiem dzieci
 2892. Marianna BRUNNER z d. Dubois (1823)
  obywatelka Warszawy, małżonka wynalazcy eolimelodiconu i konserwatora gabinetu zoologicznego przy Uniw. Warszawskim; zm. IX 1823, poch. 23 IX 1823
 2893. Agnieszka z Duchanowskich BARANKIEWICZ (1860)
  wdowa po Szymonie Barankiewiczu, niegdy naczelniku w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. IV 1860, nab. żał. 18 IV 1860 w kośc. Powązkowskim, po którym pog. na miejscowym cm., zapr. pozostali syn i córka
 2894. Jan DUCHOWSKI (1856)
  dziedzic dóbr Wyględówek; znękany kilkuletnią ciężką chorobą zm. VIII 1856 w 38 roku życia swojego, poch. 30 VIII 1856 zostawił żonę i siostry w nieutulonym żalu
 2895. Piotr DUCZYMIŃSKI (1837)
  obywatel gub. płockiej czasowo w Warszawie bawiący; zm. X 1837, nab. żał. 31 X 1837 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm.
 2896. Róża z Duczymińskich KAROWE (1827)
  majorowa WP; zm. 24 VII 1827, poch. 27 VII 1827 w Warszawie, zostawiła męża i dzieci
 2897. Jan DUCZYŃSKI (1847)
  b. sędzia Trybunału Handlowego, kupiec i obywatel m. Warszawy, dziedzic dóbr, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 9 III 1847 w domu nr 480 przy ul. Senatorskiej, w dziesięć dni po śmierci swej żony Anny z Koźmińskich Duczyńskiej, żył lat 66, wypr. 10 III 1847 do kapl. św. Trójcy przy ul. Podwal, a stamtąd dnia następnego na cm. Ew., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 2898. Katarzyna z Duczyńskich SOSNOWSKA (1851)
  żona dymisjonowanego płk.; zm. 18 IX 1851 w domu nr 1565 przy ul. Chmielnej w Warszawie, przepr. 21 IX 1851 do kośc. prawosławnego przy ul. Podwale, skąd dnia następnego po nab. żał. pog. na cm. Ew., zapr. pozostały mąż
 2899. Zofia z Duczyńskich GREGORIEW (1846)
  żona zasłużonego urzędnika, radcy gub. warszawskiej, córka zacnego kupca i obywatela Warszawy; zm. 28 I 1846 w domu przy ul. Chmielnej nr 1556 w 27 roku życia, eksp. 30 I 1846 do cerkwi Greckiej przy ul. Podwal, a dnia następnego przepr. na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i familią
 2900. Jędrzej DUDEK (1840)
  włościanin w dobrach Łoś w obw. warszawskim, ostatnio pomocny w gospodarstwie córki swojej zamężnej Łabędzkiej; zm. 28 VIII 1840 przeżywszy lat 110
 2901. Feliks DUDZIŃSKI (1857)
  b. nauczyciel szkół rządowych, emeryt, człowiek prawy, pełen cnót i najlepszy ojciec; zm. 5 III 1857 w Lublinie, pozostawił żonę i kilkoro dzieci w głębokim smutku
 2902. Józef DUDZIŃSKI (1859)
  ksiądz, wikary parafii bełżyckiej, syn b. prof. szkół lubelskich; zm. 5 V 1859 w Lublinie licząc zaledwie 24 lata, poch. w tymże mieście
 2903. Kazimierz DUDZIŃSKI (1837)
  zm. 13 IV 1837, eksp. 16 IV 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z córką
 2904. Marianna DUDZIŃSKA (1848)
  panna; zm. 7 VII 1848 w wieku lat 22, eksp. 9 VII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat wraz z żoną i familią
 2905. Józef DUITZ (1832)
  sekretarz pocztamtu nadwornego; zm. I 1832, poch. 1 II 1832 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 2906. Teodor August DULCEN (1857)
  nauczyciel prywatny języka angielskiego; zm. 11 I 1857 w domu nr 1078B przy ul. Granicznej w Warszawie przeżywszy lat 56, eksp. 13 I 1857 z domu na cm. wyznania reformowanego, zapr. syn
 2907. Józef DULEWSKI (1846)
  referendarz stanu, główny inspektor stada rządowego koni w Janowie, ozdobiony Orderem św. Stanisława II kl., zm. 10(22) III 1846 po przeżyciu lat 49; inf. z Janowa n. Bugiem
 2908. Ludwik Tytus baron DULFUS (1841)
  niegdyś oficer wojska pruskiego; zm. 12 VII 1841 w dobrach swoich dziedzicznych Gośniewice w pow. czerskim, w których mieszkał nieustannie aż do śmierci przez ostatnich 40 lat, żył lat 73, poch. w kośc. paraf. w Jasieńcu
 2909. Stanisław baron DULFUS (1847)
  płk b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Krzyża Wojskowego Polskiego Kawalerskiego; zm. 25 I 1847 przeżywszy lat 84 i miesięcy 10, eksp. 28 I 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 2910. Andrzej DULIŃSKI (1850)
  budowniczy pow. radomskiego; zm. 1850
 2911. Agnieszka z Dulskich MINASOWICZOWA (1841)
  jedyna córka Józefa Dulskiego i Elżbiety z Turobojskich Dulskiej, od siedmiu lat wdowa po Augustynie Minasowiczu, dawniej prezesie rady obywatelskiej Warszawy i wiceprezesie Trybunału Handlowego, w końcu sędzim pokoju pow. i m. Warszawy; zm. 4 X 1841 w domu przy ul. Krakowskie Przedm. nr 450 w Warszawie w 76 roku życia, wypr. 7 X 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. najstarszy syn Józef w imieniu pozostałych dzieci, wnuków i rodziny
 2912. Jakub DULSKI (1842)
  urzędnik; zm. 12 II 1842 przeżywszy lat 38, eksp. 14 II 1842 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni i przyjaciele
 2913. Teofila z Dulskich NIEWIADOMSKA (1859)
  żona urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń; po kilkuletniej ciężkiej chorobie zm. V 1859 w wieku lat 43, wypr. 28 V 1859 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2914. Julianna MICHAŁOWSKA (1847)
  zm. XII 1847 w 87 roku życia, poch. 7 XII 1847 na cm. Powązkowskim
 2915. Antonina z Dumańskich ZAKRZEWSKA (1858)
  zm. IV 1858 w Warszawie
 2916. Marianna z Domańskich BALDAUF (1837)
  małżonka lekarza dywizyjnego b. Wojsk Polskich; zm. VIII 1837, eksp. 8 VIII 1837 z kośc. Świętokrzyskiego na cm. Świętokrzyski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż wraz z pozostałymi dziećmi
 2917. Dymitry DUMENKOW (1853)
  b. urzędnik biura gen.-intendanta armii, kawaler Orderu św Anny, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; po długiej chorobie zm. 3 XI 1853, wypr. 6 XI 1853 z kapl. prawosławnej w Ujazdowie na cm. Wolski, zapr. pozostały stryj
 2918. Michał DUNAJEWSKI (1823)
  patron trybunału, zm. IV 1823 w Sielcach
 2919. Antoni DUNIN (1856)
  z linii Duninów-Brzezińskich, piszący sie z Wielkiego Skrzynna, początkowo w b. Wojsku Polskim, potem jako nadleśny leśnictwa Lubochnia, w końcu emeryt, ozdobiony Krzyżem Legii Honorowej; zm. 11 X 1855 we wsi Rzeczkowie w pow. opoczyńskim, poch. w Skotnikach, szczerze żałowany przez żonę, drobne dzieci i dwudziestu czterech wnucząt
 2920. Franciszek DUNIN (1854)
  b. mjr 2 p.uł. b. WP, w 1809 przyjął służbę w wojskach b. Księstwa Warszawskiego, uczestniczył w siedemnastu bitwach, po opuszczeniu zawodu wojskowego poświęcił się ziemiaństwu, był sędzią pokoju okręgu lubelskiego i prezesem w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim, Legią Honorową i Znakiem Honorowym za lat 20 Nieskazitelnej Służby Oficerskiej, mąż zmarłej przed dwoma laty Anny z Wierzbickich; ur. we wsi Buszkach w pow. żytomierskim, zm. 8 VIII 1854 w dobrach dziedzicznych Niemce w pow. lubelskim w 72 roku życia, poch. w kośc. paraf. w Bystrzycy
 2921. Jan Nepomucen DUNIN (1855)
  b. nadleśny leśnictwa Gidle; zm. 20 IX 1855 w Niesiułowie, nab. żał. 27 IX 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pogrążona w smutku familia
 2922. Karol DUNIN (1861)
  niegdy żołnierz za czasów Księstwa Warszawskiego, następnie urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej, potem komisarz ekonomiczny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a na koniec emeryt; zm. V 1861 w 70 roku życia swego, poch. 13 V 1861
 2923. Małgorzata z Duninów BIENKIEWICZ (1855)
  wdowa po Jacku Bienkiewiczu, mecenasie przy b. sądzie najwyższej instancji; zm. 1855 w domu nr 1078B przy ul. Granicznej w Warszawie przeżywszy lat 84, eksp. 3 V 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 16 VI 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana familia
 2924. Onufry de Skrzynno DUNIN (1852)
  b. mjr b. WP, jeden z dzielnych żołnierzy armii Napoleona, służył od 1805, ranny pod Koninem i Sandomierzem, był przy oblężeniu Rygi 1812, dobry kolega i stały przyjaciel; zm. 18 XI 1852, eksp. 20 XI 1852 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc.
 2925. Paweł hr. DUNIN (1860)
  wielce szanowany i ukochany w swej okolicy obywatel; po krótkiej chorobie zm. 30 I 1860 (v.s.) w m. Dubnie w gub. wołyńskiej
 2926. Rozalia z Duninów TAŃSKA (1859)
  nab. żał. 12 IV 1859 w kośc. Augustianów w Warszawie
 2927. Telesfora z Duninów ZAJĄCZKOWSKA (1860)
  żona radcy honorowego; zm. 27 II 1860 przeżywszy lat 33, wypr. 29 II 1860 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 5 III 1860 w kośc. Reformatów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2928. Zuzanna z Duninów CZAKI (1855)
  zm. 1 V 1855, nab. żał. 11 V 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostałe wnuki
 2929. Jan DUNKEL (1848)
  zm. XII 1847 w parafii ew.-aug. w Warszawie licząc lat 96
 2930. Ernest DUNQUERQUE (1838)
  b. kasjer pocztamtu nadwornego i emeryt; zm. V 1838 w 82 roku życia, eksp. 11 V 1838 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała familia
 2931. Ludwika CASTELLAZ z d. Dunquerque (1858)
  żona urzędnika przybocznego biura ks. namiestnika Królestwa; zm. 13 XI 1858 w 28 roku życia swego, nab. żał. 16 XI 1858 w kośc. Reformatów, eksp. tegoż dnia z kapl. tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż
 2932. Ludwika KOHL z d. Duparay (1853)
  wdowa po radcy dworu, córka Filipa Duparay, jednego z pierwszych artystów teatru francuskiego w Paryżu, który nigdy nie pozwolił, aby córka widziała go kiedy na scenie, oddał ją na wychowanie do klasztoru w St.-Denis, a później odesłał do Petersburga, gdzie się odznaczyła jako nauczycielka jednej z pierwszych pensji płci żeńskiej; zm. II 1853, nab. żał. przy zwłokach 26 I (7 II) 1853 w kośc. rzymskokatolickim św. Katarzyny w Petersburgu
 2933. Aleksander DUPARG (1824)
  podsekretarz w Komisji Rządowej Wojny; zm. IX 1824, poch. 28 IX 1824 w Warszawie
 2934. Aleksander DUPONT (DIUPĄ) (1829)
  synowiec przez wiele lat sławnego w Warszawie lekarza, Francuz przybyły w młodości do Warszawy, przez lat 60 dawał lekcje języka francuskiego i wydał dziełko o tejże nauce, na małym przestając, wiódł życie filozoficzne; zm. II 1829 w Warszawie, żył lat 79
 2935. Felicjana KURPIŃSKA z d. Dupont (1847)
  wdowa po Janie Kurpińskim, artyście muzycznym Teatru Wielkiego; zm. II 1847, wypr. 8 II 1847 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe córki
 2936. Ludwik DUPORT (1853)
  jeden z najsłynniejszych choreografów, tancerz, występował w Paryżu, Petersburgu, Wiedniu, w 1837 urządził w Warszawie dwa wielkie balety: "Rycerze i wieszczka" i "Mleczarka szwajcarska", w których występowała słynna artystka Szlancowska, występował tu również w 1812 w teatrze na pl. Krasińskich; zm. X 1853 w Paryżu mając lat 72
 2937. Fryderyk DURR (1842)
  zm. 28 XI 1842 w domu nr 1777 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie, eksp. 30 XI 1842 na cm. Ew.-Ref., zapr. żona i dzieci
 2938. Julianna z Dursów DUCZYŃSKA (1834)
  zm. 15 VIII 1834 w domu nr 1246 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w 26 roku życia, eksp. 17 VIII 1834 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z familią
 2939. Rozalia DURS (1837)
  córka obywatelska, kwitnąca ciałem i duszą; zm. 18 IX 1837 w wieku lat 18, zostawiła brata; inf. z okolic Lublina
 2940. Tomasz DURSKI (1844)
  zm. 15 VII 1844 przeżywszy lat 80, eksp. 17 VII 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 2941. Józefa ZARĘBSKA (1853)
  uboga; zm. III 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności w wieku lat 80
 2942. Zuzanna DURÉT (1859)
  panna, przybyła na nasze ziemie z dalekich krajów alpejskich, poświęcała się zawodowi nauczycielskiemu; po ciężkiej chorobie zm. 5 IX 1859 mając lat 24
 2943. Wincenty DUSCHIK (1856)
  obywatel i fabrykant machin; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 V 1856 o godzinie trzeciej po południu w domu własnym nr 926C przy ul. Chłodnej w Warszawie przeżywszy lat 56, wypr. 15 V 1856 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani bracia
 2944. Henryk DUSEHA (1845)
  zm. 7 VIII 1845 w szpitalu Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie mając lat 40, przepr. 9 VIII 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. żona wraz z dzieckiem
 2945. Franciszek DUSZYŃSKI (1848)
  ksiądz, wikariusz przy kośc. przybyszewskim; zm. 21 IV 1848
 2946. Jan Nepomucen DUSZEK DUSZYŃSKI (1855)
  asesor sądu poprawczego, sekretarz kolegialny; po ciężkiej słabości zm. 5 IV 1855 w wieku lat 33, wypr. 7 IV 1855 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku ojciec i brat, w oktawę śmierci nab. żał. 12 IV 1855 w kośc. Kapucynów
 2947. Jan DUSZYŃSKI (1857)
  b. komisarz policji, emeryt; opatrzony św. sakramentami zm. 26 XII 1857 przeżywszy lat 73, nab. żał. 28 XII 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim
 2948. Józef DUSZYŃSKI (1855)
  obywatel ziemski, zm. 25 V 1855 w wieku lat 36, eksp. 27 V 1855 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w wielkim smutku ojciec
 2949. Katarzyna z Duczymińskich KISHAUER (1843)
  zm. 11 VII 1843 w szpitalu Ew. w Warszawie, eksp. 14 VII 1843 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2950. Maria z Duszyńskich KWIATKOWSKA (1856)
  żona ekspedytora poczty w m. Wąchocku; zm. XI 1855 w 18 roku życia, poch. 30 XI 1855 na cm. w Wąchocku
 2951. Walenty DUSZYŃSKI (1825)
  obywatel Warszawy, zostawał niegdyś przy dworze króla Stanisława Augusta, przez całe życie nosił ubiór polski, do zgonu nie używał okularów, przez pożar wydarzony przed kilku laty w oficynach pałacu Kazimierzowskiego postradał cały majątek; zm. 19 VI 1825, tylko kilka miesięcy nie dostawało mu do stuletniego życia
 2952. Aleksandra z Dotkiewiczów USZYŃSKA (1858)
  wdowa po por. inżynierii b. Wojsk Polskich; po długich cierpieniach, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 V 1858 w m. Pułtusku, poch. 11 V 1858 na cm. tamże, nab. żał. 19 V 1858 w kośc. Reformatów w Warszawie, pozostawiła rodzeństwo i dzieci
 2953. Antoni DUTKIEWICZ (1857)
  b. mjr wojsk cesarsko-rosyjskich; po krótkiej słabości zm. 30 VII 1857 przeżywszy lat 55, eksp. 2 VIII 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała żona wraz z nieobecnym synem
 2954. Benedykt DUTKIEWICZ (1855)
  majster profesji tokarskiej; zm. 5 III 1855 w wieku życia lat 54, wypr. 7 III 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dziećmi
 2955. Katarzyna DUTKIEWICZ (1861)
  panna, artystka dramatyczna teatrów warszawskich; opatrzona św. sakramentami zm. 1 X 1861 w wieku lat 37, eksp. 4 X 1861 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z familią
 2956. Monika z Dotkiewiczów POTOCKA (1849)
  matka przyrodnia znanego w literaturze krajowej płk. Alberta Potockiego; zm. 1849 w dobrach swoich Chorostku w pow. ostrogskim; inf. z Wołynia
 2957. Bazyli Jakowlew DUTOW (1857)
  kupiec gildyjny, jeden z najdawniejszych kupców rosyjskich osiadłych w Warszawie, b. sędzia Trybunału Handlowego, pochodził z m. Bielewa w gub. tulskiej; opatrzony św. sakramentami zm. 16 III 1857 w 77 roku życia, eksp. 18 III 1857 z mieszkania do kośc. katedralnego Najświętszej Trójcy, a stamtąd, po odbytym nab., na cm. w Woli, zapr. pozostała familia
 2958. Jerzy DUVAL (1853)
  autor znanej i tyle lubianej na scenie warszawskiej krotochwili "Werter" oraz mnóstwa innych również znanych wodewilów; zm. V 1853 w Paryżu w wieku lat 91
 2959. Aleksander DUVE (1853)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 16 X 1853 w wieku lat 33, eksp. 18 X 1853 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w smutku żona wraz z familią
 2960. Apolinary DUWE (1860)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 26 XII 1860, wypr. 29 XII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 2961. Piotr DUWING (1861)
  b. ppłk wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 15 IX 1861, eksp. 18 IX 1861 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała żona
 2962. Julia z Duzów DOBRYCZ (1849)
  wdowa, obywatelka Warszawy i właścicielka dóbr ziemskich; zm. 21 V 1849 w domu własnym przy ul. Krakowskie Przedm. przeżywszy lat 72, wypr. 23 V 1849 do kapl. Greckiej przy ul. Podwal, a dnia następnego na cm. Ew., zapr. synowie, córka i wnuki
 2963. Władysław DUŃSKI (1860)
  obywatel; zm. 20 VII 1860 przeżywszy lat 42, wypr. 22 VII 1860 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali w smutku ojciec, żona i bracia
 2964. Leopold DUŃSKI (1856)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 31 III 1856 w wieku lat 28, wypr. dnia następnego z kapl. przy kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany ojciec wraz z braćmi zmarłego
 2965. Salomea z Duńskich OSIECKA (1830)
  zm. X 1830, przepr. 8 X 1830 na cm. Powązkowski w Warszawie
 2966. Bernard DWERNICKI (1822)
  prezes trybunału; zm. 1822 w Krakowie
 2967. Feliks DWERNICKI (1841)
  nadzwyczajny radca stanu, prezes trybunału cywilnego I instancji gub. mazowieckiej, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl. i Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą; zm. 19 XI 1841 w domu nr 2239 przy ul. Nalewki w Warszawie, odpr. 21 XI 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 2968. Paweł DWIGALSKI (1855)
  ubogi; zm V 1855 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 71
 2969. Wincenty DWIGALSKI (1858)
  urzędnik konsumpcyjny m. Warszawy i Pragi; zm. I 1858 przeżywszy lat 56
 2970. Hipolit DWORAKOWSKI (1853)
  brat zmarłego rok wcześniej Teofila Dworakowskiego; krótką, lecz ciężką dotknięty chorobą zm. 8 V 1853 licząc lat 32, pozostawił matkę i brata Stanisława
 2971. Ignacy DWORAKOWSKI (1850)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 22 VII 1850 przeżywszy lat 32, eksp. 24 VII 1850 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa i brat
 2972. Szymon DWORAKOWSKI (1861)
  majster mularski; zm. 30 IV 1861 przeżywszy lat 56, eksp. 2 V 1861 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski
 2973. Teofil DWORAKOWSKI (1853)
  zm. 6 V 1852 w 24 roku życia, pozostawił żonę, matkę i rodzeństwo
 2974. Józefa z Dworeckich KRACZKIEWICZ (1857)
  zm. 22 XI 1857 przeżywszy lat 64, wypr. 24 XI 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążone w smutku córki wraz z zięciem i wnukami
 2975. Andrzej DWORZAŃSKI (1844)
  zm. 27 II 1844, eksp. 1 III 1844 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. egzekutor testamentu
 2976. Karol DWORZYŃSKI (1858)
  b. pomocnik maszynisty przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 6 II 1858 skutkiem wypadku na kolei, żył lat 34, eksp. 10 II 1858 ze wsi Czystego na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice wraz z familią
 2977. Konstancja z Dworzyńskich BŁOŃSKA (1853)
  nab. żał. 10 VI 1853 w kośc. św. Krzyża w Warszawie
 2978. Honorata Franciszka Rozalia DYAMENT (1861)
  ostatnia z trzech córek małżonków Hipolita i Wincentyny Dyament (1v. Nałęcz), ulubione dziecko rodziców i całej familii; zm. 7 VIII 1861 w domu nr 1007 przy ul. Krochmalnej w Warszawie licząc lat 3 i miesięcy 7, wypr. 10 VIII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice i dwaj bracia
 2979. Grzegorz DYAMENTOWSKI (1852)
  uczeń kl. I szkoły powiatowej drugiej; zm. 13 V 1852 przeżywszy lat 13, eksp. 15 V 1852 z Mokotowa na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 2980. Emilian DYBEK (1852)
  mgr farmacji i właściciel apteki w Warszawie; zm. 3 I 1852 w domu nr 431 przy ul. Krakowskie Przedm. w wieku lat 36, wypr. 6 I 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa z córką oraz matka i bracia zmarłego
 2981. Ferdynand DYBEK (1855)
  ur. 23 IX 1853, zm. 24 VII 1855, pozostawił rodziców i wuja
 2982. Franciszek Ksawery DYBEK (1826)
  dr med. i chir., prof. w Królewskim Warszawskim Uniw., kawaler Legii Honorowej, sławny operator; zm. 6 II 1826 przeżywszy lat 40 i kilka, przepr. 8 II 1826 do kośc. Kapucynów w Warszawie, gdzie dnia następnego nab. żał., zapr. żona
 2983. Maria Wanda z Dybków ŚWIĄTKOWSKA (1847)
  córka Ksawerego Dybka, dziekana Wydziału Lekarskiego b. Uniw. Warszawskiego, małżonka Hiacynta Świątkowskiego, inżyniera m. Warszawy, wdowca z czterema synami, matka trzyletniej córki; zm. 22 III 1847 w domu nr 2772 przy ul. Aleksandria w 29 roku życia wypr. 24 III 1847 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z matką żony i dziećmi
 2984. Karol DYBIKOWSKI (1851)
  nożownik; zm. 25 II 1851, eksp. 27 II 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dwoma synami
 2985. Ksawery NAŁĘCZ DYBOWSKI (1841)
  b. stolnik ziemi bełskiej; zm. 23 IV 1841 licząc lat 70, odwiedzanie zwłok w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, skąd 25 IV 1841 ich przewiezienie do dóbr zmarłego, zapr. małżonka z pozostałymi dziećmi
 2986. Stanisław DYBOWSKI (1834)
  ksiądz, proboszcz łomiański, dziekan dekanatu piaseczyńskiego, kanonik płocki; zm. III 1834 w domu nr 1059 przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, eksp. 13 III 1834 do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał. i pog. dnia następnego, zapr. familia
 2987. Marcjanna z Dydaków LEWKOWICZ (1856)
  żona emeryta, b. prezydenta m. Radomia Filipa Lewkowicza; ur. 1795, zm. 1 I 1856, pozostawiła męża i dzieci
 2988. Ludwik DYDOŃSKI (1861)
  towarzysz sztuki drukarskiej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 8 VII 1861 przeżywszy lat 52, wypr. 11 VII 1961 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 2989. Tomasz DYDYŃSKI (1841)
  komornik trybunału cywilnego mazowieckiego; zm. V 1841, eksp. 14 V 1841 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córka i zięć
 2990. Józefa z Dygulskich PORADOWSKA (1837)
  zm. na przeł. VIII i IX 1837 w domu nr 2663 przy ul. Sowiej w Warszawie, eksp. 3 IX 1837 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 2991. Antonina z Dygatów JEZIERSKA (1835)
  zm. V 1835 w domu nr 47 w Starym Mieście w Warszawie w wieku 24 lat, w drugim roku pożycia małżeńskiego, eksp. 4 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. mąż w imieniu swoim, córki niemowlęcia, rodziców, sióstr i familii
 2992. Franciszek DYGAT (1840)
  zm. na przeł. V i VI 1840, eksp. 3 VI 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i wnukami
 2993. Józefa z Dygatów GERMAN (1850)
  wdowa po artyście opery teatru warszawskiego; zm. 2 XII 1850 przeżywszy lat 33, eksp. 4 XII 1850 z kapl. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia wraz z czworgiem dzieci
 2994. Marianna DYJEWSKA (1838)
  zm. 10 II 1838 w domu przy ul. Bonifraterskiej nr 2160 w Warszawie w 21 roku wieku życia, eksp. 12 II 1838 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice wraz z córką i synem
 2995. Stanisław DYLCZYŃSKI (1860)
  urzędnik Banku Polskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 8 IX 1860 w wieku lat 26, eksp. 10 IX 1860 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, pod nieobecność ojca zaprasza się familię; nab. żał. 13 IX 1860 w kośc. Reformatów, zapr. stroskany ojciec
 2996. Elżbieta z Dylewskich WOJCZYŃSKA (1849)
  żona obywatela; zm. IX 1849 w wieku lat 70, eksp. 24 IX 1849 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 2997. Franciszka z Dylewskich SMÓLSKA (1858)
  żona urzędnika; po ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1858 przeżywszy lat 27, eksp. 21 VI 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 2998. Julian DYLEWSKI (1841)
  b. kpt b. WP; zm. 10 II 1841 w domu nr 2672 przy ul. Bednarskiej w Warszawie, eksp. 12 II 1841 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dzieckiem
 2999. Mikołaj DELISZ (1846)
  b. obywatel, ojciec znanej w świecie muzykalnym artystki wokalnej Marii Delisz, na teraz zamężnej Jankowskiej; zm. 7 III 1846 w wieku lat 60, pog. 10 III 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3000. Teodor DYMAMORYCKI (1850)
  pensjonowany dyrektor szkół normalnych; zm. w końcu IV 1850 we Lwowie w wieku lat 80
 3001. Maciej DYMEK (1858)
  ubogi; zm. XII 1857 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 68
 3002. Anna z Dymowiczów RESZETNIKOW (1854)
  zm. X 1854 przeżywszy lat 30, wypr. 22 X 1854 z Bielan na cm. w Wawrzyszewie, pozostawiła męża z trojgiem dzieci
 3003. Józef DYNIKOWSKI (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 24 XI 1861 przeżywszy lat 21, eksp. 26 XI 1861 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie, na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała siostra wraz ze szwagrem
 3004. Jan DYSIEWICZ (1828)
  dr med. i chir., fizyk obw. lubelskiego, w 22 roku życia zaszczycony został w Berlinie najwyższym stopniem akademickim; zm. 28 II 1828 w 32 roku życia, zostawił rodziców i żonę; inf. z Lublina
 3005. Lucyna DYSIEWICZ (1847)
  córka dr. med. Jana Dysiewicza; zm. 29 VII 1847 we wsi Chmielku w gub. lubelskiej
 3006. Władysław DYSIEWICZ (1854)
  urzędnik sądu kryminalnego; zm. 8 XII 1854 w wieku lat 30, eksp. 10 XII 1854 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski
 3007. Franciszek DYSKI (1847)
  mjr, dowódca oddziału inwalidów z polskich weteranów gub. lubelskiej, od 1807 przechodził różne stopnie wojskowe, ozdobiony Krzyżem Wojskowym Polskim i Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 19 V 1847 przeżywszy lat 64; inf. z Lublina
 3008. Władysław DYSKI (1856)
  kornet pułku ułanów JCW następcy tronu, syn niegdyś mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 19 II 1856 w Lublinie, przen. 21 II 1856 do kośc. katedralnego, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. na cm. miejscowym
 3009. Zuzanna z Dytrychów KOESTER (1861)
  obywatelka m. Warszawy, opatrzona św. sakramentami zm. XII 1861 w domu własnym nr 426 przy Krakowskim Przedm. w wieku lat 68, wypr. z domu na cm. Powązkowski, zapr. w głębokim smutku pozostała rodzina
 3010. Jan Nepomucen DYTRY (1855)
  b. burmistrz m. Biskupic w gub. lubelskiej, emeryt, mąż prawy i niepospolitych zdolności urzędnik, urodzeniem cudzoziemiec, wydał kilka prac; zm. 30 XII 1852 na łonie przywiązanych dzieci i wnuków w m. Kurowie w wieku lat 73
 3011. Wojciech DYZMASS (1837)
  towarzysz sztuki drukarskiej; zm. 29 I 1837 w domu nr 100 przy ul. Piwnej w Warszawie w wieku życia lat 37, eksp. 31 I 1837 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3012. Helena z Dyzmańskich HEMPEL (1853)
  żona Wilhelma Hempla, kupca i obywatela warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 X 1853 w wieku lat 40, eksp. 17 X 1853 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 X 1853 w kośc. Pijarów przy ul. Świętojańskiej, zapr. pogrążony w głębokim żalu mąż wraz z sześciorgiem dzieci nieletnich
 3013. Helena z Dyzmańskich MAŁGORZEWICZ (1855)
  po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 15 VI 1855 w domu nr 497A przy ul. Podwale w Warszawie przeżywszy lat 44, eksp. dnia następnego z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 3014. Kazimierz DYZMAŃSKI (1858)
  obywatel; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 18 IV 1858 w wieku lat 36, eksp. 21 IV 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice wraz z żoną i dziećmi zmarłego
 3015. Rozalia z Dziadkiewiczów KRUSZEWSKA (1834)
  zm. VIII 1834 w domu nr 63 przy Rynku Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 67, eksp. 7 VIII 1834 na cm. Powązkowski, egzekwie 11 VIII 1834 w kośc. po paulinach, zapr. mąż z familią
 3016. Józia DZIANKOWSKA (1860)
  zm. 4 VII 1860 w 10. wiośnie życia swego, eksp. 6 VII 1860 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice zmarłej
 3017. Waleria DZIANKOWSKA (1857)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentam, zm. 24 X 1857, eksp. 26 X 1857 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w żalu rodzice
 3018. Ignacy DZIANOTT (1824)
  b. sędzia pokoju pow. radomskiego; zm. 22 XII 1824 w dobrach swoich dziedzicznych Zameczek Ostrów w obw. radomskim
 3019. Marianna z Dzianottich MĄCZYŃSKA (1833)
  zm. 4 XII 1833 w Krakowie przeżywszy lat 88
 3020. Teobald DZIANOTT (1857)
  opiekun prezydujący w radzie szczegółowej zakładów dobroczynnych pow. opoczyńskiego, dziedzic dóbr Zychorzyn, obywatel powszechnie szanowany; wskutek ataku wodnej puchliny do serca zm. w końcu XI 1857 w m. Dreźnie
 3021. Jacek DZIARKOWSKI (1828)
  dr med. i filozofii, dawniej protomedyk Wojsk Polskich, jeden z założycieli Wydziału Lekarskiego w Warszawie, zaprowadziciel w Polsce ospy ochraniającej, czł. Tow. Przyjaciól Nauk, kawaler Orderu św. Stanisława IV kl., autor różnych dzieł lekarskich, lekarz prawie we wszystkich szpitalach warszawskich, czci godny obywatel; zm. 8 III 1828 przeżywszy lat 81, przen. 10 III 1828 na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. 17 III 1828 w kośc. Dominikanów
 3022. Walerian DZIARKOWSKI (1852)
  uczeń kl. I gimnazjum gub. warszawskiego; zm. 27 III 1852, wypr. 29 III 1852 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3023. Antoni DZIAŁYŃSKI (1839)
  nab. żał. 11 XII 1839 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 3024. Bogumiła z Działyńskich WOYNIŁOWICZOWA (1852)
  nab. żał. 10 VII 1852 w kośc. Franciszkanów w Warszawie
 3025. Domicella z Działyńskich SZLĄSKOWSKA (1843)
  zm. 7 VII 1843, eksp. 9 VII 1843 z kapl. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 VII 1843 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż z córkami
 3026. Adam Tytus hr. DZIAŁYŃSKI (1861)
  dziedzic dóbr w Wlk. Ks. Poznańskim; zm. IV 1861 w pałacu swoim w Rynku w Poznaniu, wypr. 14 IV 1861, poch. 16 IV 1861 w grobie familijnym w dziedzicznej swej włości Kórniku, śmierć jego okrywa żałobą wiele osób z Królestwa złączonych z nim związkami pokrewieństwa
 3027. Zygmunt hr. DZIAŁYŃSKI (1841)
  w swych dobrach dziedzicznych Ryszczów założył szpital dla chorych i dom ochrony dla starców; zm. 21 IX 1841 w Grefenbergu, zostawił żonę z hr. Wodzickich i dzieci
 3028. Monika z Dziechciejewskich KLEYNE (1847)
  wdowa po kasjerze b. woj. sandomierskiego; zm. 6 VII 1847, odpr. 8 VII 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. synowie
 3029. Leokadia DZIECHCIŃSKA (1857)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 22 V 1857, eksp. 24 V 1857 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3030. Aleksander hr. DZIEDUSZYCKI (1852)
  ksiądz; zm. XII 1851 we Lwowie, żył lat 43
 3031. Eugeniusz hr. DZIEDUSZYCKI z Galicji (1857)
  zm. 6 III 1857 w Krakowie
 3032. Franciszka z hr. Dzieduszyckich hr. DUNINOWA BORKOWSKA (1852)
  pani szacownych przymiotów i cnót rzadkich, córka Dominika Dzieduszyckiego, kawalera Orderu Orła Białego, starosty bachtyńskiego, i Julianny Bielskiej, córki Antoniego Bielskiego, niegdyś łowczego koronnego; ur. 1785 Dzieduszycach Wielkich, starożytnym gnieździe rodu swojego, zm. 18 III 1852 we Lwowie
 3033. Helena z hr. Dzieduszyckich hr. SIERAKOWSKA (1848)
  wdowa po b. senatorze-kasztelanie hr. Kajetanie Sierakowskim zmarłym przed siedmiu laty w Warszawie; zm. 17 XI 1848 w domu własnym nr 730 przy ul. Leszno w 84 roku życia, tu wystawienie zwłok i nab. żał. przez trzy dni, przepr. 21 XI 1848 do kośc. Reformatów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zapr. wnuk; poch. w parafii lubowidzkiej w pow. mławskim w nowo zbudowanej przez siebie kapl. na cm.
 3034. Helena z Dzieduszyckich POTOCKA (1851)
  zm. X 1851, nab. żał. 10 XI 1851 w kośc. św. Karola Boromeusza w Powązkach, pozostawiła męża i dzieci
 3035. Henryk hr. DZIEDUSZYCKI (1845)
  pochodzący ze świetnego i zamożnego rodu galicyjskiego, właściciel znacznych majątków w Austrii i Prusach, założyciel wielkich zakładów fabrycznych (gorzelnie, cukrownie), ożeniony z hrabianką Mielżyńską; zm. 1845 w Wlk. Ks. Poznańskim, zostawił czworo dzieci
 3036. Ignacy hr. DZIEDUSZYCKI (1829)
  kawaler Złotej Ostrogi, wspomnienie 25 XI 1829 w rocznicę śmierci
 3037. Julia hr. GROMNICKA (1851)
  właścicielka dóbr ziemskich; zm. 3 II 1851, żyła lat 67; inf. ze Lwowa
 3038. Justyna z Dzieduszyckich hr. DZIAŁYŃSKA (1844)
  wdowa po senatorze-wojewodzie; zm. 1844 w Dreźnie, poch. obok swego męża w Konarach w Wlk. Ks. Poznańskim
 3039. Józef hr. DZIEDUSZYCKI (1847)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 19 VI 1847 we Lwowie w 71 roku życia swego
 3040. Magdalena z hr. Dzieduszyckich hr. MORSKA (1847)
  autorka dzieł gospodarskich i botanicznych, testament jej jest tryumfem duszy litościwej - hojnie wsparła podupadłych rolników i szpitale; zm. 1847 przeżywszy lat 88; inf. ze Lwowa
 3041. Tekla z hr. Dzieduszyckich WOLSKA (1840)
  generałowa; zm. 31 III 1840 we wsi Popień obw. rawskim w 65 roku wieku swego, zostawiła dzieci i wnuków
 3042. Teresa Jadwiga z Nałęczów SMOLEŃSKA (1848)
  wdowa po sędzim apelacyjnym i dziedziczka dóbr Mazowsza w gub. płockiej; zm. 18 V 1848, eksp. 20 V 1848 z kapl. przy kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 3043. Jan DZIEKOŃSKI (1852)
  obywatel gub. grodzieńskiej, pow. wołkowyskiego, dziedzic wsi Mazurkowszczyzna, przybył do Warszawy dla poratowania zdrowia; zm. 5 VIII 1852 w domu nr 1674 przy ul. Mokotowskiej w wieku lat 56, eksp. 7 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. przybyła dla odwiedzenia chorego siostra w nieobecności żony i dzieci zmarłego
 3044. Kazimierz DZIEKOŃSKI (1849)
  b. gen. bryg. b. WP, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, Orderu św. Anny II kl. z brylantami, Krzyża Wojskowego Kawalerskiego, Legii Honorowej i Orderu Maltańskiego; zm. 23 I 1849 w dobrach dziedzicznych Hieronimowie w gub. grodzieńskiej
 3045. Michał hr. DZIEKOŃSKI (1834)
  b. prezydent Sądu Głównego Grodzieńskiego, ozdobiony Orderem św. Anny II kl., kawaler maltański; zm. 26 IX 1834 w dobrach swoich Kraśniku gub. grodzieńskiej w 63 roku życia swego, poch. obok rodziców i dwóch żon w kościółku wybudowanym jego staraniem, zostawił troje drobnych dzieci z drugiego małżeństwa
 3046. Władysław DZIEKOŃSKI (1838)
  syn zmarłego Michała Dziekońskiego, prezesa sądu głównego gub. grodzieńskiej; zm. III 1838 w domu nr 490 przy ul. Miodowej w Warszawie w 13 roku życia, eksp. 2 IV 1838 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. tegoż dnia, zapr. familia
 3047. Paulina z Dziemborów ZAMOŚCICKA (1855)
  żona urzędnika z górnictwa rządowego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 27 XII 1855 w wieku lat 26, eksp. 29 XII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z nieletnimi dziećmi
 3048. Anastazy DZIEROŻYŃSKI (1852)
  asesor trybunału, podsędek sądu pokoju okręgu sieradzkiego; zm. 1852 licząc lat 50
 3049. Stanisław DZIEROŻYŃSKI (1835)
  b. kpt w sztabie głównym b. Wojska Polskiego, w końcu naczelnik komory konsumowo-składowej w Płocku, kawaler Krzyża Wojskowego; zm. 3 IV 1835 w domu nr 280 przy ul. Freta w Warszawie, eksp. 5 IV 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 IV 1835 w kośc. Bernardynów, zostawił żonę i troje drobnych dzieci
 3050. Antoni DZIERZBICKI (1853)
  b. mjr b. WP, kawaler Krzyża Wojskowego, syn Onufrego Dzierzbickiego, gen.-adiutanta przy boku Stanisława Augusta, kształcony w ówczesnej sławnej Szkole Kadetów, oficer w pułku jazdy od 1806, w zawodzie wojskowym przepędził lat 15, po otrzymaniu dymisji osiadł w zaciszu wiejskim, tu odznaczał się zawsze żywym dowcipem i wesołością humoru; ur. 1777, zm. 13 IX 1852 w Szubinie w pow. gostyńskim w czasie panującej epidemii, odpr. do kośc. paraf. w Nowem, zostawił żonę, Walerię z Zabokrzyckich, syna i rodzinę
 3051. Izabella z Dzierzbickich CZARNECKA (1839)
  b. wojewodzina; zm. 19 XI 1839 w domu nr 481 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 22 XI 1839 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zapr. dzieci wraz z familią, poch. w grobie familijnym w Bratoszewicach w pow. brzezińskim
 3052. Józef DZIERZBICKI (1856)
  b. ppłk b. WP; zm. 13 VI 1856 w dobrach swoich Janowice w pow. włocławskim przeżywszy lat 70
 3053. Ksawery hr. DZIERZBICKI (1822)
  b. szambelan króla saskiego; zm. 28 I 1822 w Warszawie przeżywszy lat 40 kilka
 3054. Michał DZIERZBICKI (1844)
  b. mistrz dworu JCKMości, niegdyś adiutant ks. Józefa Poniatowskiego, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego, dziedzic dóbr Piekary; zm. 21 III 1844 w domu Lessla przy ul. Królewskiej w Warszawie, żył lat 60 kilka, odpr. 23 III 1844 do rogatek Wolskich, a stąd do dóbr w gub. mazowieckiej, nab. żał. 26 III 1844 w kośc. Kapucynów
 3055. Józef DZIERZKOWSKI (1830)
  wicemarszałek koronny, deputat stanów galicyjskich, dr filozofii w Uniw. Lwowskim, czł. kilku towarzystw uczonych; zm. 28 I 1830 we Lwowie w 66 roku życia
 3056. Marcin DZIERZKOWSKI (1861)
  radca dworu, rewizor pomiarów przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Anny III kl., Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; zm. 9 I 1861 przeżywszy lat 79, wypr. 13 I 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, wotywa 19 I 1861 w tymże kośc., zapr. pozostała wdowa wraz z córką i zięciem
 3057. Jan GRZYMAŁA DZIERŻANOWSKI (1831)
  mjr WP za czasów Kościuszki, później komisarz wojenny w głównym dyżurstwie wojsk; zm. 18 III 1831 w domu nr 701 przy ul. Leszno w Warszawie w 67 roku życia, eksp. 21 III 1831 na cm. Powązkowski
 3058. Klemens DZIERŻANOWSKI h. Grzymała (1843)
  zm. 22 II 1843 w dobrach swoich dziedzicznych Juryszewo gub. płockiej w wieku 68 lat, poch. 27 II 1843 obok ojca swego przy kośc. paraf. w Radzanowie, dobrach dziedzicznych Floriana barona Kobylińskiego, gen. b. Wojsk Polskich i przez wiele lat naczelnika administracji w gub. płockiej, zostawił małżonkę Klementynę ze Stobieckich i siostrę Mariannę z Dzierżanowskich Rościszewską
 3059. Maria ks. CZARTORYSKA (1842)
  małżonka Konstantego ks. Czartoryskiego; zm. 1842; inf. z Wiednia
 3060. Piotruś DZIERŻANOWSKI (1861)
  zm. 27 X 1861 w domu nr 60 (nowy) przy ul. Nowy Świat w Warszawie, wypr. 29 X 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3061. Teofila z Dzierżanowskich MALESZEWSKA (1844)
  wdowa po b. sekretarzu generalnym w rządzie gub. mazowieckim; zm. 24 XI 1844, eksp. 26 XI 1844 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 XII 1844 w kośc. Karmelitów na Lesznie, zapr. pozostała siostra
 3062. Elżbieta z Dzierzków SOBAŃSKA (1853)
  wdowa po zmarłym przed dwoma laty prezesie Sobańskim; po krótkiej a ciężkiej słabości zm. 22 VIII 1853 w 72 roku życia, zostawiła kilkoro dzieci - z których zamężna córka zamieszkuje w pow. gostyńskim - i wnuków; inf. z gub. podolskiej
 3063. Róża z Dzieszków SŁAWOSZEWSKA (1853)
  matka i babka licznej bardzo rodziny, matrona domowych cnót pełna; zm. 4 IX (23 VIII) 1853 w dobrach swoich Pisarzówce Ruskiej w gub. podolskiej, poch. w Starogrodzie
 3064. Józefa DZIERZGOWSKA (1857)
  po krótkiej chorobie zm. 18 I 1857 przeżywszy lat 20, eksp. 21 I 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3065. Damian DZIERZKOWSKI (1847)
  ksiądz, dominikanin, dr św. Teologii, rządca klasztoru warszawskiego przez lat 23, prowincjał przez lat 15; zm. 12 V 1847 w Warszawie przeżywszy lat 77
 3066. Antoni DZIESZUK (1852)
  sędzia prezydujący w sądzie policji poprawczej wydziału bialskiego, wdowiec, człowiek miłosierny i przyjacielski, w towarzystwie miły, sędzia sprawiedliwy i urzędnik prawy; zm. 17 X 1852 w m. Biały, pozostawił dwoje sierot
 3067. Hieronim KOŚCIESZA DZIESZUK (1849)
  rejent okręgu mariampolskiego w gub. augustowskiej, wcześniej notariusz i konserwator hipotek; zm. 4(16) III 1849 w Mariampolu przeżywszy lat 65, zostawił żonę, synów, córki oraz brata i zięciów
 3068. Maria JOWSZYC z d. Dieszuk (1850)
  córka zmarłego Hieronima Dieszuka; zm. 19 XII 1849 w Mariampolu przeżywszy lat 29, zostawiła męża, matkę, dwie babunie, siostrę i dwóch braci
 3069. Dominik DZIEWANOWSKI (1827)
  b. gen. bryg. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego i Legii Honorowej, mąż wsławiony podczas wojny 1809 i w ostatniej między mocarstwami europejskimi; zm. 10 IX 1827, przen. 12 IX 1827 do kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie, gdzie nab. żał. dnia następnego, poch. tamże
 3070. Katarzyna z Dziewanowskich KOTOWSKA (1826)
  matka proboszcza piaseczyńskiego, kanonika warszawskiego; zm. XII 1826 po przeżyciu 60 lat, obrzęd żał. 4 i 5 XII 1826 w Piasecznie
 3071. Piotr DZIEWANOWSKI (1836)
  b. sekretarz generalny komisji woj. mazowieckiego, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 10 VI 1836 na łonie braterskim we wsi Grodkowo w woj. płockim w 38 roku życia
 3072. Jan DZIEWICKI (1841)
  sędzia trybunału lubelskiego; zm. 5 III 1841, zostawił żonę, syna i córkę
 3073. Józef DZIEWIĄTKIEWICZ (1854)
  zm. XII 1854 w Warszawie
 3074. Feliksa z Dziewulskich ORNOWSKA (1857)
  po sześciomiesięcznej ciężkiej słabości zm. 20 VIII 1857, pozostawiła męża Stefana, syna Feliksa, siostry i braci
 3075. Emilia z Rybczyńskich DZIMIŃSKA (1843)
  wzorowa żona, czuła i dobra matka, przywiązana siostra, stała przyjaciółka; zm. 17 III 1843 w Radomiu
 3076. Katarzyna SADOWSKA (1856)
  zamieszkała pod nr. 927A w Warszawie; zm. 15 IV 1856 przeżywszy 90 lat, przen. 17 IV 1856 na cm. Powązkowski
 3077. Jan DZIUBACKI (1856)
  ksiądz, kandydat św. Teologii, kanonik honorowy lubelski, nowo mianowany prof. filozofii w Akademii Duchownej Rzymskokatolickiej, wiceregens seminarium przy kośc. św. Jana w Warszawie oraz nauczyciel religii i moralności w gimnazjum gub. warszawskim, czł. Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek; opatrzony św. sakramentami zm. 16 IX 1856 przeżywszy lat 30, eksp. 18 IX 1856 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. z wigiliami i konduktem 17 X 1856 w kośc. św. Jana
 3078. Nicefor DZIUBENKO-KOZIAROWSKI (1854)
  radca honorowy, b. urzędnik biura wojennego warszawskiego gen.-gubernatora, kawaler orderów, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; zm. 5 IV 1854 przeżywszy lat 49, eksp. 7 IV 1854 z kośc. Prawosławnego na cm. Wolski, zapr. w smutku pozostała żona
 3079. Jan DZIUBIŃSKI (1858)
  po długotrwałej i nieuleczalnej chorobie zm. 23 XI 1858 przeżywszy lat 27, eksp. 25 XI 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pogrążeni rodzice wraz z pozostałym rodzeństwem
 3080. Marceli DZIĘCIELSKI (1839)
  ksiądz, biskup diecezji lubelskiej; zm. 14 II 1839 mając lat 72
 3081. Marianna z Dzięciołów HENNEBERG (1858)
  wdowa, obywatelka m. Warszawy; zm. 20 XII 1858 przeżywszy lat 80, wypr. 23 XII 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali synowie i wnuki
 3082. Magdalena JEDICKE (1845)
  wdowa; zm. 27 III 1845 w 52 roku życia, eksp. 30 III 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 3083. Jan DZIĘCIAŁKIEWICZ (1858)
  rejent kancelarii ziemiańskiej gub. warszawskiej; zm. 30 X 1858 w pałacu nr 492 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 70, eksp. 2 XI 1858 z pałacu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pogrążeni córki i zięciowie z wnukami
 3084. Józef DZIĘCIOŁOWSKI (1831)
  obywatel; zm. 2 VII 1831, nab. żał. 8 VII 1831 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona
 3085. Walerian DZIĘCKOWSKI (1850)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 2 XII 1850 przeżywszy lat 45, eksp. dnia następnego z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. Archikonfraternia
 3086. Aleksander DZWONKOWSKI (1859)
  zm. 19 V 1859 w wieku lat 40, wypr. 21 V 1859 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3087. Anastazja DZWONKOWSKA (1854)
  panna; po długiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 VIII 1854 w wieku lat 27, eksp. 1 IX 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3088. Antoni DZWONKOWSKI (1852)
  w młodym wieku oddał się gospodarstwu, sędzia pokoju w pow. piotrkowskim przez jedną kadencję, czuły małżonek, łaskawy dla włościan, dla sąsiadów całkiem wylany; zm. 4 V 1852 w dobrach Wola Kamocka w 74 roku życia, poch. na cm. parafii Srocka, pozostawił małżonkę Kornelię z Kępistych
 3089. Antoni DZWONKOWSKI (1853)
  ksiądz, b. nauczyciel Realnego Gimnazjum w Łomży, emeryt, dr św. Teologii, mąż obdarzony szczególniejszymi duszy przymiotami, od wszystkich lubiany i szanowany; zm. 18 II 1853; inf. z Łomży
 3090. Emilia z Dzwonkowskich KIŚLAŃSKA (1860)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 2 IV 1860 w dobrach dziedzicznych Blanowice w pow. olkuskim, pozostawiła w nieutulonym żalu męża i trzech synów
 3091. Józef DZWONKOWSKI (1833)
  dzierżawca dóbr stoleckich; zm. 4 XII 1832 we wsi Stolec obw. sieradzkim, zostawił żonę i dzieci; inf. z Wielgiego 16 I 1833
 3092. Józefa z Dzwonkowskich z Dłużewa DŁUŻEWSKA (1853)
  małżonka Erazma Pobóg Dłużewskiego, dziedzica dóbr Dłużew, zarazem sędziego pokoju okręgu siennickiego i radcy komitetu Tow. Kredytowego Ziemskiego, córka Stanisława Dzwonkowskiego, referendarza stanu i naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; po ciężkiej chorobie zm. 31 X 1853 w Dłużewie przeżywszy lat 41, eksp. 2 XI 1853 do kośc. Reformatów w Siennicy, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog., zapr. w głębokim żalu pozostały mąż wraz z sześciu synami
 3093. Józefa CHUMIECKA (1854)
  uboga; zm. V 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 72
 3094. Katarzyna z Dzwonkowskich KRAJEWSKA (1843)
  zm. 21 IV 1843 przeżywszy lat 83, eksp. 23 IV 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 3095. Lucjan DZWONKOWSKI (1853)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości zm. 1 IX 1853 w wieku lat 35, eksp. 3 IX 1853 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele i koledzy zmarłego w nieobecności ojca i familii
 3096. Małgorzata z Dzwonkowskich POZARZYCKA (1833)
  zm. 15 VII 1833, eksp. 17 VII 1833 z kapl. kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż z synem
 3097. Małgorzata z Dzwonkowskich CHOJECKA (1848)
  wdowa rodem ze Świdrów; zm. 10 X 1848 licząc lat 93
 3098. Stanisław DZWONKOWSKI (1860)
  referendarz stanu, emeryt, b. naczelnik wydziału wyznań i oświecenia publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 12 II 1860 przeżywszy lat 81, eksp. 15 II 1860, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów w m. Siennicy, zapr. pozostali synowie, córki, zięciowie, wnuki i prawnuki
 3099. Wincenty DZWONKOWSKI (1843)
  kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 19 I 1843 w dobrach swych dziedzicznych we wsi Laskowiec w pow. ostrołęckim, zostawił dzieci
 3100. Adam DŁUGOKĘCKI (1839)
  ksiądz, czł. zgromadzenia księży misjonarzy, dyrektor seminarium; zm. VII 1839
 3101. Józef DŁUGOSZ (1853)
  fabrykant fortepianów i obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 9 X 1853 w wieku lat 75, wypr. 11 X 1953 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Powązkowski, nab. żał. 15 X 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskana żona z dziećmi i familią
 3102. Stanisław DŁUGOŁĘSKI (1829)
  ksiądz, opat kanoników regularnych lateraneńskich w Czerwińsku, proboszcz parafii Krasne w obw. przasnyskim, był proboszczem kośc. św. Jerzego w Warszawie 1813, prezesem rady obywatelskiej w Płocku, sędzią pokoju obw. przasnyskiego; ur. 1757 w Długołęce Wielkiej, zm. 4 XI 1829, poch. 9 XI 1829 przy kośc. paraf. w Krasnem
 3103. Szymon DŁUGOŁĘCKI (1831)
  nab. żał. 12 XI 1831 w kośc. Dominikanów w Warszawie
 3104. Teresa z Długołęckich GREGOROWICZOWA (1834)
  zm. 27 V 1834 w wieku lat 38, poch. 29 V 1834 w Warszawie
 3105. Kacper DŁUSKI (1861)
  ksiądz, w 1812 wszedł do armii Napoleona I jako żołnierz, w przeprawie przez Berezynę został raniony w pierś i otrzymał stopień oficera, wkrótce udał się do Ameryki, gdzie walczył za sprawę Rzeczypospolitej Kolumbijskiej, raniony w bitwie morskiej, wróciwszy do kraju wszedł do stanu duchownego i wkrótce otrzymał probostwo nowogrodzkie, gdzie pozostawał do 1831, po 28. latach tułactwa zyskał wzięcie biskupów Francji i innych krajów, przed dwoma laty powrócił do kraju; ur. 1787, po tylu latach pracy, tułactwa i niedoli zm. 25 II 1861 w pow. nowogrodzkim
 3106. Michał DŁUSKI (1821)
  ksiądz, prałat, archidiakon wileński, większą połowę swoich dochodów rozdzielał pomiędzy nieszczęśliwych; zm. 22 IV 1821 w Wilnie, poch. tamże w mogiłkach misjonarskich
 3107. Tomasz DŁUSKI (1848)
  b. sędzia pokoju pow. kazimierskiego; zm. III 1848 w Niedrzwicy Wielkiej w gub. lubelskiej, nab. żał. 28 III 1848 w kośc. Wizytek w Warszawie
 3108. Erazm POBÓG DŁUŻEWSKI (1856)
  sędzia pokoju okręgu siennickiego, przed dwoma laty utracił małżonkę Józefę z Dzwonkowskich Dłużewską; po ciężkiej chorobie zm. 15 X 1856 w Warszawie, gdzie czasowo przebywał dla edukacji synów, pog. 20 X 1856 w kośc. Reformatów w m. Siennicy, pozostawił sześciu synów
 3109. Irena DŁUŻEWSKA (1835)
  panna; zm. 3 X 1835 w mieście dziedzicznym Siennica, zaczynając rok 17 życia, zostawiła rodziców i rodzeństwo
 3110. Jan Nepomucen DŁUŻEWSKI (1828)
  wzór cnót obywatelskich i towarzyskich, przyjaciel, sąsiad i obywatel prawy, familii, ojczyźnie i ludzkości życie swoje poświęcał, marszałek szlachty na sejmik powiatowy; zm. 21 IX 1828 w dobrach swoich dziedzicznych Dłużew w pow. siennickim
 3111. Kazimierz POBÓG DŁUŻEWSKI (1838)
  kilkakrotny poseł na sejmy, radca b. woj. mazowieckiego, sędzia pokoju pow. siennickiego, dziedzic dóbr i m. Siennicy w obw. stanisławowskim; zm. 7 I 1838 w Warszawie w 69 roku życia
 3112. Wiktoria z Dłużewskich KUCZYŃSKA (1826)
  zm. 31 I 1826 w dobrach swoich dziedzicznych Kurów w 50 roku życia, nab żał. w kośc. paraf. w Kurowie, poch. w grobie familijnym tamże, zostawiła dzieci
 3113. Michał DŁUŻNIEWSKI (1856)
  radca dworu i kawaler, naczelnik wydziały w biurze przybocznym głównego dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 10 VII 1856 w wieku lat 47, odpr. 12 VII 1856 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski w Warszawie, zapr. przyjaciele zmarłego w zastępstwie krewnych nieobecnych
 3114. Teresa z Dłużniewskich hr. CZOSNOWSKA (1837)
  wdowa po Wincentym hr. Kolumna Czosnowskim, strażniku wielkim koronnym; zm. 23 VIII 1837 w dobrach swoich Korowieńcach Wielkich na Wołyniu; inf. z Żytomierza
 3115. Wojciech DŁUŻNIEWSKI (1861)
  ksiądz, proboszcz parafii ostrołęckiej przez lat 37, kanonik honorowy łęczycki, odznaczał się popularnym wykładem nauk religijnych w niedziele i święta dla parafian w kośc. swoim; zm. 28 VI 1861, wieku swego życia liczył rok 70, kapłaństwa rok 48, poch. 1 VII 1861 na cm. ostrołęckim
 3116. Stanisław DĄBKOWICZ (1861)
  zm. 10 IV 1861 przeżywszy lat 17, wypr. 13 IV 1861 z kapl. przy kośc. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo
 3117. Anna z Dąbkowskich KOZŁOWSKA (1861)
  wdowa po furierze dworu; zm. 25 I 1861 w wieku lat 77, eksp. 28 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3118. Brygida z Dąbkowskich JACUŃSKA (1843)
  żona kontrolera kasy m. Warszawy; zm. X 1843, pog. 7 X 1843 z kośc. popaulińskiego na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córką
 3119. Hiacenty DĄBKOWSKI (1832)
  szczery przyjaciel, szanowany obywatel, zacny sąsiad; zm. 27 VI 1832 we wsi Ujnicice w woj. podlaskim, zostawił matkę
 3120. Jan DĄBKOWSKI (1857)
  obywatel ziemski czasowo w Warszawie w Hotelu Polskim zamieszkały; zm. 9 XII 1857 licząc lat 32
 3121. Józef DĄBKOWSKI (1859)
  obywatel; zm. 28 XII 1859 w wieku lat 74, eksp. 30 XII 1859 z kośc. popaulińskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z synami
 3122. Katarzyna DĄBKOWSKA (1852)
  zm. 1852 w wiośnie życia, w dzień imienin nab. żał. 25 XI 1852 w kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie
 3123. Stefan DĄBKOWSKI (1850)
  dzierżawca dóbr Rudno oraz właściciel poczthalterni na trakcie lubelskim w Starej Wsi; zm. 3 X 1850 w wieku lat 72
 3124. Tekla z Dąbkowskich RAFAŁOWICZ (1849)
  zm. 27 VI 1849 w domu nr 2994 przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie przeżywszy lat 45, eksp. 29 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z siedmiorgiem dzieci
 3125. Marianna z Dombrowieckich SCHMIDT (1v. Ferklewiczowa) (1846)
  zm. 12 VIII 1846 przeżywszy lat 64, eksp. 14 VIII 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z familią
 3126. Adam DĄBROWSKI (1834)
  ksiądz, pijar, kanonik honorowy warszawski, dawniej proboszcz w Pęcicach 1823-1832, nauczyciel, przez wiele lat pracował w redakcjach pism periodycznych; zm. 8 XI 1834 dożywszy lat blisko 65, poch. 10 XI 1834 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3127. Anastazja z Dąbrowskich GOTARTOWSKA (1851)
  wdowa po Florentynie Gotartowskim, płk. b. gwardii Napoleona; zm. 1851 w trzy dni po swym mężu, pozostawiła córki i syna; inf. z Łęczyckiego
 3128. Antoni DĄBROWSKI (1826)
  ksiądz, pijar od 1786, dr filozofii, prof. matematyki Uniw. Warszawskiego i szkoły wojewódzkiej warszawskiej, czł. Tow. Królewskiego Przyjaciół Nauk, kawaler Orderu św. Stanisława IV kl.; ur. 1769 na Wołyniu, zm. 5 III 1826, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie po nab. żał. w kośc. Pijarów
 3129. Antoni DĄBROWSKI (1830)
  obrońca sądowy; zm. I 1830, poch. 23 I 1830 w Warszawie
 3130. Antoni DĄBROWSKI (1836)
  ksiądz, kanonik gremialny warszawski, senior kapituły metropolitalnej; zm. 20 IX 1836 w domu nr 81 przy ul. Kanonia w Warszawie przeżywszy lat 76 i miesięcy kilka, eksp. 22 IX 1836 do kośc. metropolitalnego, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog.
 3131. Antoni DĄBROWSKI (1846)
  obywatel; zm. 26 IX 1846 w domu nr 1957 w Warszawie, poch. 28 IX 1846 na cm. Powązkowskim
 3132. Dominik DĄBROWA DĄBROWSKI (1856)
  b. kpt. b. WP, ostatnio emeryt, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. 7 I 1856 w domu nr 1227 przy ul. Pańskiej w Warszawie licząc lat 70, eksp. 9 I 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążona wdowa
 3133. Aleksandra Eleonora z Dąbrowskich SEYDEL (1853)
  właścicielka posesji na Krakowskim Przedm. w Warszawie, dom jej zawsze był otwarty z serdeczną i niewyczerpaną gościnnością, miła w towarzystwie, uprzejma i ukształcona; rozporządziwszy skromny swój pogrzeb, błogosławiąc w setne pokolenia otaczających, przytomna aż do ostatniej chwili, opatrzona św. sakramentami zm. 1 V 1853 o godzinie dziewiątej z rana; przepr. 4 V 1853 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski dla poch. obok matki, nab. żał. 7 V 1853 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. pozostała familia
 3134. Eleonora z Dąbrowskich ROŻAŃSKA (1854)
  żona radcy Prokuratorii, babka Władysława Siemiątkowskiego; zm. 6 IX 1854 w domu nr 2248A przy ul. Nalewki w Warszawie przeżywszy lat 55, eksp. 9 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 13 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 3135. Ewa z Dąbrowskich GAJEWSKA (1854)
  żona Hilarego Gajewskiego, od lat wielu oficjalisty przy teatrach warszawskich i zarazem posługującego przy redakcji "Kuriera"; zm. 14 II 1854 w wieku lat 54, eksp. 17 II 1854 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski
 3136. Ksawery DĄBROWSKI (1839)
  b. gen.-lejt. wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 18 IV 1839 w dobrach swoich w obw. kujawskim, zostawił jedyną córkę i wnuczkę
 3137. Franciszek DĄBROWSKI (1843)
  emeryt, b. szef biura komisariatu b. Wojsk Polskich, ojciec zmarłej w kwiecie wieku Barbary; zm. 12 X 1843 przeżywszy lat 62, zostawił żonę i synów
 3138. Franciszek DĄBROWSKI (1854)
  ksiądz, kanonik honorowy płocki, sędzia apostolski i proboszcz parafii Powsin; zm. 26 XI 1854 o godzinie jedenastej wieczorem przeżywszy lat 60, po nab. żał. 29 XI 1854 poch. na cm. tejże parafii
 3139. Franciszek DĄBROWSKI (1856)
  ze starożytnej rodziny w ziemi niegdyś łęczyckiej, dziedzic dóbr Powodowa i Prądzewa, w 1809 mężnie walczył w artylerii konnej z nieprzyjacielem kraju, a następnie odbył wszystkie kampanie, którymi epoka odznaczała się, w oblężeniu Gdańska był już komendantem baterii, następnie wrócił do zagrody naddziadów swoich, poślubił Elżbietę z Lubowiedzkich, powołany był przez obywateli na sędziego pokoju, na radcę obywatelskiego, marszałka zgierskiego i posła łęczyckiego, pozostawił jedynego syna, córki i wnuków; zm. 22 IX 1856
 3140. Franciszka z Dąbrowskich PRZYŁUSKA (1v. Prażmowska) (1848)
  zm. 20 VII 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 22 VII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3141. Gabriel DĄBROWSKI (1851)
  b. ppłk 15 pp b. wojsk Księstwa Warszawskiego, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego Złotego i Legii Honorowej, mąż zasłużony w służbie wojskowej i obywatelskiej; zm. 18 V 1851 na ziemi kujawskiej, żył lat 64
 3142. Hieronim DĄBROWSKI (1857)
  kawaler, syn obywatela m. Warszawy; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 9 VIII 1857 mając lat 20, wypr. 11 VIII 1857 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 3143. Ignacy DĄBROWSKI (1848)
  zm. 23 II 1848 w Radomiu w 28 roku życia, zostawił żonę z dziećmi
 3144. Jadwiga z Dąbrowskich BRODOWSKA (1860)
  wdowa; po długiej i ciężkiej słabości zm. 9 IV 1860 w wieku lat 58, wypr. 11 IV 1860 z kapl. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku syn
 3145. Jan DĄBROWSKI (1826)
  pisarz prowentów posesorki wsi Wólka Grodziska w pow. błońskim, syn Wincentego i Tekli z Przybylskich; zm. 9 II 1826 w Warszawie nie dożywszy lat 26, nab. żał. i pog. 13 II 1849 w parafii grodziskiej, zostawił żonę Justynę z Hankiewiczów i dwuletniego synka
 3146. Jan DĄBROWSKI (1831)
  rodem z Sandomierskiego, por. 8 pp WP, ranny w bitwie pod Grochowem 25 II 1831; zm. 23 V 1831 mając lat 28
 3147. Jan DĄBROWSKI (1846)
  urzędnik w Komisji Skarbu; zm. 15 XII 1846, eksp. 17 XII 1846 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 3148. Jan DĄBROWSKI (1853)
  ksiądz, biskup sufragan, biskup helenopolitański od 1843; ur. 19 IX 1791 w diecezji płockiej, zm. 4 IV 1853 w Poznaniu
 3149. Jan DĄBROWSKI (1860)
  b. podskarbi Lubelskiego Tow. Dobroczynności, jeden z najpracowitszych czł. Rady Gospodarczej; nab. żał. 6 IX 1860 w kośc. Kapucynów w Lublinie, pozostawił żonę
 3150. Julian DĄBROWSKI (1855)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 14 VI 1855 przeżywszy lat 46, wypr. 16 VI 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 VI 1855 w kośc. Reformatów, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3151. Julianna z Dąbrowskich KOPCZYŃSKA (1831)
  małżonka zmarłego Antoniego Kopczyńskiego, archiwisty przy Sądzie Apelacyjnym; zm. X 1831, poch. 29 X 1831 w Warszawie
 3152. Justyna z Dąbrowskich DRAMIŃSKA (1858)
  żona dziedzica majętności Gozda w pow. garwolińskim; opatrzona św. sakramentami zm. 21 II 1858 w tychże dobrach w wieku lat 64, złożenie zwłok do grobu familijnego w parafii Borowie, zapr. w nieutulonym żalu pozostały mąż z dziećmi
 3153. Romuald Józef DĄBROWSKI (1848)
  obywatel; zm. 22 VI 1848 w domu nr 484 w Warszawie
 3154. Józef DĄBROWSKI (1852)
  radca kolegialny, naczelnik sekcji w biurze Najwyższej Izbie Obrachunkowej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 29 II 1852 mając lat 53, eksp. 3 III 1852 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3155. Józef DĄBROWSKI (1852)
  obywatel; zm. 21 XII 1852 w wieku lat 66, eksp. 23 XII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3156. Józef DĄBROWSKI (1854)
  kawaler; zm. 30 VII 1854 przeżywszy lat 30, eksp. 1 VIII 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3157. Józef DĄBROWSKI (1856)
  emeryt, b. sędzia sądu kryminalnego gub. lubelskiej, sędzia apelacyjny, po ukończeniu nauk w Uniw. Lwowskim pozostawał przez 37 lat w służbie sądowej w Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława, odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby, syn Ludwika i Franciszki z Truskolawskich; ur. 1785 we wsi Pisarowce w cyrkule sanockim, zm. 19 X 1856 w Lublinie
 3158. Józef DĄBROWSKI (1857)
  radca honorowy, urzędnik rządu gub. warszawskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; po ciężkiej słabości zm. 14 VI 1857, wypr. 16 VI 1857 z kośc. św. Karola Boromeusza na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VI 1857 w kośc. Dominikanów, zapr. w smutku pogrążona żona wraz z dziewięciorgiem dzieci
 3159. Józef Kalasanty DĄBROWSKI (1858)
  rewizor okopów warszawskich, sekretarz wydziału sierot i ochron Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 9 III 1858, eksp. 11 III 1858 z kośc. Bernardynów, zapr. w nieutulonym żalu pozostała wdowa wraz z dziećmi; nab. żał. 16 III 1858 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. Warszawskie Tow. Dobroczynności
 3160. Józef DĄBROWSKI (1860)
  dozorca cyrkułu X m. Warszawy; w dzień imienin msza św. żał. 19 III 1860 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany kuzyn
 3161. Józefa z Dąbrowskich ZASZCZYŃSKA (1851)
  wdowa; zm. 9 X 1851 w majętności ziemskiej Nosy w pow. warszawskim przeżywszy lat 85, nab. pog. 13 X 1851 w kośc. w m. Tarczynie, zapr. Marianna z Jezierskich Zaszczyńska, jej synowa, zamieszkała w dobrach swych Nosy
 3162. Józefa z Dąbrowskich POMORSKA (1861)
  po kilkumiesięcznej ciężkiej słabości zm. 24 IX 1861 w Chełmie w gub. lubelskiej, nab. żał. 3 X 1861 w kośc. św. Krzyża, zapr. jeden z synów w Warszawie zamieszkały
 3163. Karol DĄBROWSKI (1856)
  urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, rachmistrz Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych; zm. 3 IX 1856, eksp. 5 IX 1856 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 X 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3164. Katarzyna z Dąbrowskich MACIEJEWSKA (1v. Czechowiczowa) (1850)
  żona urzędnika, emerytka; zm. 8 VIII 1850 w wieku lat 52, eksp. 10 VIII 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VIII 1850 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała córka
 3165. Konstancja z Dąbrowskich JAPOWICZ (1850)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 20 I 1850 w wieku lat 40, pog. 22 I 1850 z kapl. kośc. Reformatów do grobu familijnego na cm. Powązkowskim, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż z czworgiem małoletnich dzieci oraz siostra zmarłej
 3166. Ludwika z Dąbrowskich UNRUCH (1v. Jabłonowska) (1853)
  zm. 25 VIII 1853, wypr. 27 VIII 1853 z kośc. paraf. w Tarchominie na cm. tamtejszy, zapr. pozostały mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 3167. Magdalena z Dąbrowskich GÓRSKA (1854)
  zm. 7 III 1854 w wieku lat 58, eksp. 9 III 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3168. Marianna SZOLICKA (1849)
  wdowa przy familii zostająca; ur. w Warszawie, zm. 2 IX 1849 licząc lat 93, zostawiła dwoje dzieci, czworo wnuków i dziewięcioro prawnuków
 3169. Marianna z Dąbrowskich GAJEWSKA (1854)
  nab. żał. 4 VIII 1854 w kośc. popaulińskim św. Ducha w Warszawie, zapr. pozostały mąż
 3170. Marianna z Dąbrowskich CHMIELEWSKA (1856)
  nab. żał. 25 XI 1856 w kośc. Bernardynów w Warszawie
 3171. Marianna z Dąbrowskich ZAGRABIŃSKA (1v. Ostaszewska) (1857)
  żona urzędnika zarządu pocztowego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 10 XI 1857, wypr. 12 XI 1857 z kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż wraz z synem
 3172. Marianna z Dąbrowskich LANCKRON (1v. Gołaszewska) (1857)
  nab. żał. 14 VIII 1857 w kośc. Reformatów w Warszawie
 3173. Mateusz DĄBROWSKI (1845)
  obywatel m. Warszawy; zm. 5 III 1845 w wieku lat 70, eksp. 7 III 1845 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3174. Rozalia z Dąbrowskich WIĘCKOWSKA (1859)
  po Marcinie Więckowskim, właścicielu dóbr ziemskich, pozostała wdowa; zm. 3 VIII 1859 we wsi Żochach Nowych w okręgu tykocińskim przeżywszy lat 78, pozostawiła po sobie syna i wnuki
 3175. Stanisław DĄBROWSKI (1857)
  obywatel; zm. 29 VIII 1857 licząc lat 66, eksp. 31 VIII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pozostała wdowa
 3176. Teodora DĄBROWSKA (1861)
  panna; zm. 26 V 1861 przeżywszy lat 40, eksp. 28 V 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 VI 1861 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała w żalu rodzina zmarłej; nab. żał. w kośc. Powązkowskim oraz poświęcenie nagrobka 2 XII 1861, zapr. pozostała rodzina zmarłej
 3177. Teofila z Dąbrowskich PANCER (1852)
  zm. X 1852 w wieku lat 32, wypr. 5 X 1852 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe rodzeństwo i córka pod nieobecność męża
 3178. Teresa z Dombrowskich KAWECKA (1842)
  pochodziła z familii niegdyś możnej i znakomitej na Podlasiu, wdowa po urzędniku; zm. 23 V 1842 w Skalbmierzu w 58 roku życia swego, zostawiła siedmioro dzieci
 3179. Waleria DĄBROWSKA (1852)
  córka naczelnika sekcji w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 7 I 1852 w domu nr 794 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 7, eksp. 10 I 1852, zapr. rodzice
 3180. Waleria DĄBROWSKA (1861)
  córka Karola i Marianny Dąbrowskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 I 1861 przeżywszy lat 6, eksp. 10 I 1861 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3181. Walery (Walerian) DĄBROWSKI (1851)
  b. urzędnik Magistratu m. Warszawy, obywatel, następnie emeryt, czł. Tow. Wspierania Artystów Muzycznych; zm. 4 XII 1851 w 68 roku życia, eksp. 6 XII 1851 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synami i wnukami
 3182. Wincenty DĄBROWSKI (1833)
  pisarz kancelarii paraf. przy kośc. Panny Marii w Warszawie; zm. 15 IV 1833 licząc lat 64, eksp. dnia następnego do kośc. Panny Marii, gdzie nab. żał. 17 IV 1833, poch. tegoż dnia na cm. Powązkowskim
 3183. Wincenty DĄBROWSKI (1849)
  naczelny sekretarz ogólnego zebrania warszawskich depart. rządzącego Senatu i komisji przygotowawczej, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 20 VI 1849 w domu hr. Potockiego nr 415 w Warszawie w wieku lat 53, eksp. 22 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi
 3184. Zofia z Dąbrowskich OSIŃSKA (1838)
  zm. XII 1838, eksp. 26 XII 1838 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej nr 2484 w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn
 3185. Żelisław DĄBROWSKI (1861)
  konduktor-budowniczy; zm. 25 I 1861 w wieku lat 26, wypr. 27 I 1861 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski
 3186. WALICHNOWSKA z Dąbskich (1822)
  zm. II 1822, poch. 16 II 1822 w Warszawie
 3187. Marianna DĄBSKA (1836)
  zm. 23 III 1836 w domu nr 631 przy ul. Trębackiej w Warszawie w 20 roku życia; eksp. 26 III 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3188. Rozalia z Dąbskich PIANOWSKA (1852)
  zm. 13 VIII 1852 w Sielcach, poch. 15 VIII 1852 na cm. w Wilanowie
 3189. Łukasz DĄBSKI (1822)
  obywatel; zm. VIII 1822, poch. 12 VIII 1822
 3190. Agnieszka z hr. Dombskich hr. SKARBEK (1837)
  zm. 14 IX 1837 w domu nr 656 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 16 IX 1837 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 IX 1837 w kośc. Reformatów, zostawiła wnuczkę
 3191. Józef Emanuel DĄMBSKI (1857)
  obywatel z pow. gostyńskiego; dopełniając obowiązków prawego chrześcijanina zm. 22 I 1857 w 58 roku życia swego, pozostawił żonę i liczne grono krewnych, przyjaciół i domowników
 3192. Teodora z hr. Dąbskich KOWNACKA (1852)
  zm. 6 II 1852, żyła lat 75, stosownie do jej woli poch. w m. Rawie
 3193. Zofia z hr. Dąbskich WITTOWA (1832)
  zm. na przeł. IX i X 1832, poch. 4 X 1832 w Warszawie, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 3194. Feliks DĘBCZYŃSKI (1852)
  majster rzeźniczy; zm. 1852 przeżywszy lat 60
 3195. Antoni DĘBICKI (1855)
  obywatel, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 23 XII 1855 w wieku lat 65
 3196. Antoni DEMBICKI (1856)
  obywatel Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. XII 1855, odpr. 27 XII 1855 na cm. Powązkowski, pozostawił wdowę i dzieci
 3197. Franciszek DĘBICKI (1858)
  kuchmistrz JCMości, po ciężkiej i krótkiej słabości, opatrzony olejem św., zm. 14 II 1858 w wieku lat 65, eksp. 16 II 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z córką
 3198. Kazimierz DĘBICKI (1854)
  zm. 3 V 1854 w wieku lat 43, eksp. 5 V 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie
 3199. Chryzanty DĘBNICKI (1847)
  urzędnik dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 16 II 1847 przeżywszy lat 59, eksp. 18 II 1847 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 3200. Emilia BRANDYSZ (1836)
  żona sekretarza Komisji Rządowej Spraw Wewn., Duchownych i Oświecenia Publicznego; zm. 8 III 1836 w domu nr 2 przy ul. Św. Jana w Warszawie w wieku lat 31, eksp. 11 III 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z córką i matką
 3201. Walentyna DEMBOWSKA (1850)
  panna, córka zmarłego rachmistrza rządu gub. warszawskiego; zm. 12 III 1850 w wieku lat 22, eksp. 14 III 1850 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski
 3202. Bolesław DĘBSKI (1858)
  syn powszechnie poważanych naczelnikostwa pow. ostrołęckiego, sposobił się do uniwersytetu na wydział prawa; zm. 19 VI 1858 w 19 wiośnie życia we wsi Jabłonowie, poch. w miasteczku Andrzejewo
 3203. Jan DĘBSKI (1859)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. 20 IV 1859 w wieku lat 76, eksp. 22 IV 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 VI 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe córki
 3204. Joanna z Dębskich GRĄBCZEWSKA (1v. Bartold) (1829)
  małżonka Pawła Grąbczewskiego, posła pow. pułtuskiego i radcy woj. mazowieckiego; zm. 26 VIII 1829 w 46 roku życia swego, poch. 31 VIII 1829 w kośc. paraf. w Przewodowie, zostawiła męża i syna z pierwszego małżeństwa Romualda Bartolda
 3205. Józef DĘBSKI (1846)
  oficer dawnych Wojsk Polskich, ubierał się strojem dawnym; ur. 19 III 1747 we wsi Chlewiskach, dzisiejszej gub. radomskiej, zm. 13 X 1846 w domu Tow. Warszawskiego Dobroczynności, gdzie zajmował pierwsze miejsce u stołu
 3206. Józef DĘBSKI (1860)
  b. kpt artylerii b. WP.; po długich cierpieniach zm. 29 VI 1860 przeżywszy lat 88, wypr. 1 VII 1860 z kośc. Tow. Dobroczynności na cm. Powązkowski
 3207. Ludwik DĘBSKI (1848)
  p.o. dziennikarza przy Sądzie Apelacyjnym; zm. 16 V 1848, eksp. 18 V 1848 z kośc. Bonifratrów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele i koledzy w nieobecności matki i familii
 3208. Marianna z Dębskich DRAC (1841)
  nab. żał. 20 VIII 1841 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. mąż
 3209. Michał DĘBSKI (1844)
  uczeń Szkoły Farmaceutycznej; zm. 29 IV 1844 przeżywszy lat 26, eksp. 1 V 1844 z kapl. Literackiej kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 3210. Tekla z Dębskich DZIESZUK (1848)
  żona Antoniego Dzieszuka, sędziego prezydującego w sądzie policji poprawczej w Białej; zm. 1848, zostawiła męża i dzieci
 3211. Róża z Dembów NARZYMSKA (1861)
  wdowa; zm. 12 IX 1861 przeżywszy lat 70, eksp. 14 IX 1861 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3212. Stanisław DÖNHOFF (1839)
  płk korpusu topografów wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 26 IX 1839 w domu nr 660 przy ul. Leszno w Warszawie w wieku 51 lat życia, eksp. 28 IX 1839 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 3213. Karol DÜCKERT (1854)
  jeden z najznakomitszych obywateli m. Warszawy, niegdyś sędzia pokoju, bankier; ur. 1801 z zacnych w kraju naszym rodziców, zm. 16 IX 1854, wypr. 18 IX 1854 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 3214. Karol Fryderyk DYKIERT (1834)
  kawaler Orderu św. Stanisława, dawniej sędzia pokoju, starszy zgromadzenia kupców, właściciel pałacu przy ul. Długiej w Warszawie, bankier, rodem Sas; zm. 6 III 1834, żył lat 70
 3215. Maria Ludwika z Ebelów ŻÓŁKOWSKA (1853)
  artystka dramatyczna, emerytka, żona słynnego artysty i literata Alojzego Żółkowskiego, matka znakomitego mistrza sztuki i ulubieńca publiczności Alojzego Żółkowskiego (syna); ur. 1790 w m. Szczytnie w Pomeranii Pruskiej, zm. 6 IV 1853, eksp. 9 IV 1853 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr.w smutku pogrążony syn, na pog. artyści Opery wykonali "Salve Regina" Nideckiego
 3216. Bronisława EBERT (1859)
  po ciężkiej chorobie zm. 21 VIII 1859 w domu nr 2425 przy ul. Nowolipie w Warszawie przeżywszy lat 2, wypr. 23 VIII 1859 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim żalu pogrążeni rodzice po stracie jedynego dziecka
 3217. Daniel EBERT (1848)
  zm. III 1848, przepr. 12 III 1848 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. rodzice po stracie jedynego i pełnego obiecujących nadziei syna
 3218. Daniel EBERT (1854)
  obywatel m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 V 1854 przeżywszy lat 78, eksp. 10 V 1854 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnuczka
 3219. Jan Dawid EBERT (1848)
  b. tłumacz w Radzie Administracyjnej; zm. 10 X 1848 w domu nr 1298B przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 12 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3220. Elżbieta z Ebertów ABRAMOWICZ (1853)
  żona płk.; po krótkiej chorobie zm. 9 I 1853 przeżywszy lat 45, wypr. 11 I 1853 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostałe córki wraz z babką w nieobecności męża i synów zmarłej
 3221. Tomasz EBERT (1843)
  obywatel i dziedzic dóbr Brzoza i innych w okolicy Piotrkowa; zm. 27 I 1843 przeżywszy piąty krzyżyk wieku, zostawił żonę, dzieci i zięcia
 3222. Szymon EBOROWICZ (1848)
  obywatel Warszawy; zm. 6 XI 1848 w domu nr 388 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 53, odpr. 8 XI 1848 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 3223. Dawid OEBSCHELWITZ (1829)
  pochodzący ze szlachetnej i starożytnej rodziny saskiej, naturalizowany w Polsce przed kilkudziesięciu laty, senator-kasztelan, kurator generalny instytutów naukowych, czł. Rady Administracyjnej i Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia; zm. w Krakowie V 1829, przewieziony do dóbr swoich Błogocice, poch. 1 VI 1829 przy kośc. zielenickim
 3224. Joanna Eleonora z Ekerkunstów FABISZ (1857)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 7 VIII 1857 w 69 roku życia, eksp. 10 VIII 1857 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim żalu pozostała rodzina
 3225. Wilhelmina Beata z Eckerkunstów EHRENFEUCHT (1843)
  zm. 30 I 1843, zostawiła męża i dwoje dzieci; inf. z Płocka
 3226. Franciszek EDER (1841)
  wspólnik domu handlowego Hausnera; zm. 9 II 1841 we Lwowie mając lat 49
 3227. Adelajda z baronów Edle Gans von Puttlitz MALISZEWSKA (1851)
  małżonka gen.-mjr. wojsk pruskich; zm. 18 XII 1851 w Berlinie
 3228. EFIMOW (1822)
  pułkownikowa; zm. IX 1822 w Warszawie, poch. 18 IX 1822 tamże
 3229. Antoni EGER (1846)
  zm. 17 VI 1846 mając lat 81, eksp. 19 VI 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z rodzeństwem
 3230. Kacper EGERSDORF (1855)
  dziedzic dóbr Kraczewice w pow. lubelskim, katolik prawy, przyjaciel szczery, sąsiad zgodę miłujący, dla włościan dobroczynny; zm. 10 VIII 1855 w Opolu n. Wisłą mając lat 82
 3231. Ludwika Teresa JAŁBRZYKOWSKA (1855)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 25 V 1855 w domu nr 1626 przy ul. Żurawiej przeżywszy lat 20, eksp. 27 V 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3232. Otylia EGIERSDORFF (1852)
  zm. 1 II 1852 w dobrach Zabuże, pow. bielskim, gub. lubelskiej w 39 roku życia, pozostawiła męża i troje dzieci
 3233. Emilia EHESTAEDT (1858)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 IX 1858 przeżywszy lat 19, wypr. 11 IX 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone siostry wraz z familią
 3234. Chrystian Ludwik EHESTAEDT (1842)
  kupiec, technik i obywatel Warszawy od 1819, prowadził zakład wyrobów meteorologicznych, optycznych, fizycznych i matematycznych; ur. 1796 w Lukenwaldzie w Prusach, zm. XII 1842 w domu nr 477 przy ul. Nowosenatorskiej, eksp. 4 XII 1842 na cm. Ew., zapr. żona i dzieci
 3235. Maria Magdalena EHRENFEUCHT (1861)
  panna; po ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 31 XII 1860 w wieku lat 17, eksp. 2 I 1861 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski w Warszawie, nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie krzyża na grobie 20 VI 1861, zapr. w smutku pogrążeni rodzice z rodzeństwem
 3236. Adam Teodor EHRLICH (1855)
  po krótkiej i nader ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1855 w 18 wiośnie życia, poch. 21 VI 1855
 3237. Ewa EHRLICH (1850)
  żona zamożnego kupca warszawskiego; zm. VI 1850, zostawiła męża i dzieci
 3238. Michał EHRLICH (1852)
  kolektor Loterii; zm. 4 IV 1852 skutkiem apopleksji, znajdując się na weselu swej córki w Chełmie, żył lat 50
 3239. Samuel EHRLICH (1855)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 28 VIII 1855 licząc lat 19, pozostawił matkę, rodzinę i przyjaciół, Józio Lichtenfeld
 3240. Magnus EHRNROTH (1860)
  płk wojsk cesarsko-rosyjskich, b. dowódca kostromskiego pułku piechoty; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 1 II 1860 przeżywszy lat 40, eksp. 4 II 1860 z kapl. szpitala Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostali koledzy
 3241. Samuel EICHEL (1850)
  starozakonny, rzeźbiarz na kamieniu twardym i pieczętarz, kształcił się w Rydze; ur. w Mitawie w Kurlandii, zm. 1849 na Nalewkach w Warszawie w wieku lat 75, pozostawił syna Chaimana Eichla, właściciela zakładu pieczętarskiego przy ul. Nalewki nr 2245
 3242. Franciszek EJCHLER (1844)
  emeryt; zm. 25 XII 1844 w 62 roku życia, eksp. 27 XII 1844 z kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 3243. Józefa z Ejchlerów PAUSTECKA (1860)
  cnotliwa ta niewiasta prawością i uprzejmością zjednała sobie za życia szczery szacunek; po kilkudniowej ciężkiej chorobie zm. 19 VI 1860 w m. Wieluniu, gdzie pozostawała w domu Jana Nepomucena Zielińskiego, pierwszego sekretarza biura pow. wieluńskiego, dla kształcenia jego córki, poch. w grobie familijnym Zielińskich tamże, pozostawiła brata
 3244. Karol EICHLER h. Dębnik (1855)
  aptekarz, dobry obywatel, przywiązany małżonek, czuły ojciec i prawdziwy dobroczyńca strapionej ludzkości, niewyczerpany był w niesieniu biednym pomocy, szczególnie podczas kilkakrotnie grasującej zabójczej cholery, za co odznaczony został Orderem św. Stanisława III kl.; zm. 10 XII 1854 w m. Międzyrzecu przeżywszy lat 65, pozostawił w nieutulonym żalu liczną rodzinę i wielu przyjaciół
 3245. Salomon EIGER (1852)
  uczony, nadrabin poznański, syn uczonego Akiby Eigera, również nadrabina poznańskiego, w 1798-1832 przebywał w Warszawie, tu pojął w małżeństwo córkę-jedynaczkę tutejszego bogatego dobroczynnego kupca Izraela Hirchshona, w 1832 powołany na rabina m. Kalisza, gdzie odnowił i pozakładał rozmaite dobroczynne zakłady i gdzie odwiedzany był kilkakrotnie przez ówczesnego biskupa kujawsko-kaliskiego księdza Tomaszewskiego, od 1839 w Poznaniu; zm. 3 I 1852 w 69 roku życia, pozostawił sześciu synów, cztery córki, dwadzieścioro czworo wnuków i kilkoro prawnuków
 3246. Karol EINERT (1836)
  organista kośc. Ew. i czł. orkiestry Teatru Wielkiego; zm. XII 1836 w domu nr 650 przy ul. Przejazd, eksp. 28 XII 1836 na cm. Ew., zapr. żona i dwoje dzieci wraz z familią
 3247. REZLEROWA (1823)
  obywatelka Warszawy, żona Marcina Rezlera przez lat 56; zm. V 1823 w wieku lat 75, zostawiła czterech synów i dwudziestu jeden wnuków
 3248. Antoni EISENBAUM (1852)
  dyrektor Szkoły Rabinów w Warszawie od czasu jej założenia w 1826, również nauczyciel tam historii i geografii; zm. 16 VII 1852 w wieku lat 61, eksp. 18 VII 1852 z domu szkolnego przy ul. Gęsiej, zapr. rodzina
 3249. Marianna z Ejzermanów SZLEGEL (1v. Bartel) (1845)
  zm. 25 III 1845 w domu własnym przy ul. Elektoralnej nr 785 w Warszawie w 62 roku życia, eksp. 27 III 1845 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi i wnukami
 3250. Jan EISRICH (1850)
  czł. orkiestry Teatru Wielkiego; zm. 17 V 1850 w 70 roku życia swego, eksp. 19 V 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z rodziną
 3251. Karol Samuel EITNER (1847)
  b. kupiec; zm. 2 IV 1847, eksp. 5 IV 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 3252. Karol EJFLER (1858)
  dwudziestoletnią najsumienniejszą pracą wysłużył się teatrom warszawskim jako artysta orkiestry; zm. 9 XI 1858. eksp. 12 XI 1858 z kośc. św. Ducha (popaulińskiego) na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem dzieci
 3253. Melchior EYNAROWICZ (1854)
  obywatel gub. grodzieńskiej przybyły do Warszawy na kurację; opatrzony św. sakramentami zm. tu 18 VI 1854 przeżywszy lat 74, wypr. 20 VI 1854 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3254. Maksymilian EJNERT (1850)
  artysta muzyczny; zm. 24 IX 1850 w 26 roku życia, eksp. 28 IX 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. wdowa oraz rodzeństwo, podziękowanie rodziny tym, którzy wzięli udział w wykonaniu dzieł religijnych podczas uroczystości pogrzebowych
 3255. Tomasz EJPERT (1852)
  obywatel m. Radomia czasowo w Warszawie na kuracji będący; zm 1 XI 1852, wypr. dnia następnego z kapl. szpitala Ew. na cm. Powązkowski
 3256. Gabriel EJSENMAN (1849)
  właściciel domu nr 1135 przy ul. Granicznej w Warszawie; zm. 28 V 1849
 3257. Waleria z Eysymonttów PNIEWSKA (1846)
  małżonka Antoniego Pniewskiego, b. marszałka i sędziego pokoju pow. garwolińskiego; zm. 5 I 1846 w dobrach Kobyla Wola mając lat 26, eksp. 7 I 1846 do kośc. paraf. w Górznie, gdzie dnia następnego pog. i nab. żał., pozostawiła ojca, matkę, męża, dwoje dzieci, siostry i braci
 3258. Benigna z Eismuntów MAZURKIEWICZ (1845)
  żona dr. med., radcy stanu; zm. 14 XII 1845 w domu nr 1661 przy ul. Aleja w Warszawie przeżywszy lat 40, eksp. 16 XII 1845 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córkami
 3259. EYSMONT (1825)
  sędzia pokoju i radca obywatelski woj. augustowskiego; zm. 21 XII 1825 w Suwałkach
 3260. Leopold EYSYMONTT (1852)
  niegdyś kpt. b. Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego, ukończył Korpus Kadetów w Grodnie, założony przez króla Stanisława Augusta, i Uniw. Wileński, w celu naukowym zwiedził całe Niemcy i południową Europę, służył pod francuskim gen. Jomini, po wyjściu z wojska poświęcił się ziemiaństwu i literaturze; zm. 27 IV 1852 na łonie familii w dobrach swych dziedzicznych Kozłowie w okręgu garwolińskim w wieku lat 71, poch. w grobie familijnym Parysewie, pozostawił małżonkę, dzieci i wnuków
 3261. Mojżesz EJZENBERG (1833)
  starozakonny, dawniej wekslarz, w testamencie wśród wielu legatów znaczną kwotę przeznaczył na utrzymanie apteki w szpitalu Starozakonnych w Warszawie; zm. VII 1833 w Warszawie mając lat 74
 3262. Konstancja z Ekiertów JABŁONOWSKA (1830)
  obywatelka Warszawy, małżonka Michała Jabłonowskiego, starszego kunsztu krawieckiego; zm. III 1830, poch. 4 III 1830, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zostawiła męża i dzieci
 3263. Adam EKIELSKI (1841)
  adwokat, obywatel Krakowa; zm. 27 VII 1841 w Krakowie przeżywszy lat 81
 3264. August ECKELT (1839)
  obywatel m. Warszawy, czł. kolegium kośc. Ew.; zm. 1 IV 1839 w domu przy ul. Bielańskiej nr 601B w Warszawie w wieku lat 40, pog. 4 IV 1839 na cm. Ew., zapr. wdowa
 3265. Edward EKSZTEIN (1856)
  jubiler; po sześciotygodniowej ciężkiej słabości zm. 20 I 1856 w wieku lat 55, wypr. 22 I 1856 z kapl. Ew. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 3266. Emilia FILATYN z d. Elbrandt (1849)
  córka obywatela m. Płocka, żona Antoniego Filatyna, asesora farmacji; zm. II 1849 licząc lat 21
 3267. Szymon ELBRANDT (1840)
  zm. 27 IV 1840, nab. żał. 4 V 1840 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. familia
 3268. Wojciech ELBRANDT (1853)
  obywatel m. Płocka, urzędnik w biurze naczelnika pow. płockiego przez lat kilkanaście, prezydujący w dozorze kościelnym parafii płockiej, naczelnik deputacji kwaterniczej, czł. rady nadzorczej kasy oszczędności i rady szpitalnej św. Aleksego; po długich cierpieniach zm. 17 X 1853 w wieku lat 48, pozostawił w nieutulonym żalu małżonkę, córkę i zięcia
 3269. Krystian ELERT (1828)
  b. właściciel domu przy ul. Długiej w Warszawie; zm. IV 1828, poch. 7 IV 1828
 3270. Piotr ELJASZEWICZ (1845)
  rotmistrz lejbgwardii grodzieńskiego pułku huzarów, adiutant ks. feldmarszałka głównodowodzącego czynną armią; zm. 24 VIII 1845 w domu nr 481 w Warszawie, przen. dnia następnego do kośc. Greko-Rosyjskiego przy ul. Podwal, a 26 VIII 1845 na cm. w Woli
 3271. Emilia ELSNER (1860)
  panna; po długiej i ciężkiej słabości zm. 24 VII 1860 w wieku lat 20, wypr. 26 VII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskana siostra
 3272. Henryczek ELSNER (1857)
  syn Aleksandra i Bogumiły z Jędrzejewskich Elsner; zm. 30 I 1857, w wiośnie życia lat 3 i pół, eksp. 1 II 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu rodzice
 3273. Julia ELSNER (1854)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 IX 1854 przeżywszy lat 18, eksp. 7 IX 1854 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3274. Józef ELSNER (1853)
  naczelnik oddziału w Banku Polskim, w którym urzędował 23 lata, dawniej urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu i dyrekcji głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, rodem z m. Jarosławia w Galicji austriackej; zm. 28 IX 1853 w Krakowie, gdzie przebywał czasowo dla poratowania nadwątlonego zdrowia, żył lat 52
 3275. Józef ELSNER (1854)
  zasłużony nestor muzyki krajowej i religijnej, b. rektor Konserwatorium Warszawskiego, b. dyrektor Opery, b. prof. Uniw. Aleksandrowskiego, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; ur. 1 VII 1769 w m. Grodkowie z ojca Ksawerego i Barbary Matzkin, zm. 18 IV 1854 w kolonii Elsnerów za Pragą, przepr. 20 IV 1854 do kośc. Pijarów, gdzie dnia następnego nab. żał., pog. tegoż dnia na cm. Powązkowskim, zapr. córka z wnukami i całą rodziną
 3276. Józefa ELSNER (1826)
  córka rektora Konserwatorium Warszawskiego; zm. III 1826 ledwo zacząwszy 14 rok życia, poch. 25 III 1826 na cm. Powązkowskim, zostawiła rodziców
 3277. Karol Józef ELSNER (1851)
  zm. 24 IX 1851 w wieku lat 77, odpr. 26 IX 1851 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski
 3278. Karolina z Elsnerów ENGLERTOWA (1823)
  małżonka naczelnika wydziału w Komisji Rządowej Skarbu, córka rektora Konserwatorium Warszawskiego Józefa Elsnera; zm. IX 1823, żyła lat 26
 3279. Paulina Cecylia z Elsnerów BRUN (1848)
  zm. 14 IV 1848 w domu nr 466 przy rogu ul. Senatorskiej i Bielańskiej w Warszawie w wieku lat 30, eksp. 16 IV 1848 do kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno, a następnie na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż z całą rodziną
 3280. Zuzanna z Eltznerów WESOŁOWSKA (1849)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 6 II 1849 w domu nr 2872 przy ul. Wróblej przeżywszy lat 64, eksp. 8 II 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 3281. Wincenty ELŻANOWSKI (1850)
  tłumacz języka rosyjskiego w biurze powiatowym, służył wojskowo 1806-1824, uczestnik wielu bitew w Prusach, Hiszpanii, Niemczech i Francji, wdowiec; zm. 12 V 1850 w wieku lat 62 w Krasnymstawie
 3282. Andrzej EMBACHER (1840)
  zm. 13 III 1840 w szpitalu Ew. w Warszawie licząc lat 57, eksp. 16 III 1840 na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z siedmiorgiem dzieci
 3283. Wiara ENAKIEW (1847)
  panna, córka zmarłego kpt. artylerii; zm. 6 I 1847 mając lat 19, nab. 8 I 1847 w soborze św. Trójcy w Warszawie, po którym eksp. na cm. Greko-Rosyjski w Woli, zapr. matka, bracia, siostry i krewni
 3284. Nadzieja z Enakijewów GARBUNOW (1849)
  małżonka płk. artylerii; zm. 17 I 1849 przeżywszy lat 32, nab. żał. 20 I 1849 w kośc. katedralnym św. Trójcy w Warszawie, po którym przeprowadzenie zwłok na cm. prawosławny w Woli, zapr. mąż wraz z pięciorgiem dzieci i rodziną
 3285. Jan ENDER (1854)
  b. prof. Akademii Sztuk Pięknych, w naszym kraju znajdują się dość liczne prace tego mistrza; zm. 19 III 1854 w Wiedniu
 3286. Patrycy ENDERLIN (1858)
  zm. 30 VII 1858 w Reinerz, nab. żał. 14 VIII 1858 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z rodzeństwem
 3287. Maria Eleonora z Endlerów WAJSOWA (1848)
  będąca przez 14 lat na usługach u P. W.; zm. 20 XII 1848
 3288. ENGEL (1841)
  wdowa po rzeczywistym tajnym radcy, czł. Rady Państwa, b. prezesie Rządu Tymczasowego Król. Pol.; zm. 1841 w Petersburgu
 3289. Eliza (Elżbieta) ENGEL (1833)
  panna, nauczycielka domowa, rodem Szwajcarka, piąty rok bawiła na ziemi polskiej; zm. 5 IX 1833 w 24 roku życia, eksp. 7 IX 1833 na cm. Ew. w Warszawie, zapr. siostra
 3290. Mateusz ENGELBERG (1861)
  b. obywatel ziemski; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 12 V 1861 w wieku lat 79, nab. żał. 15 V 1861 w kośc. św. Krzyża, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i dzieci
 3291. BRANICKA z Engelhartów (1838)
  hrabina, dama dworu i Orderu św. Katarzyny, właścicielka ogromnych włości; zm. 1838 w Białej Cerkwi na Wołyniu, żyła lat 87, pozostało po niej potomstwo: hr. Branicki, wielki łowczy dworu JCM, hr. Potocka, wdowa po Stanisławie, wielkim mistrzu obrzędów, hr. Woroncow i hr. Arturowa Potocka
 3292. Aleksander ENGELKE (1839)
  prezes generalny Konsystorza Wyznań Ewangelickich, pisarz aktowy Król. Pol., prof. prawa w b. Uniw. Aleksandrowskim, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. z gwiazdą, czł. towarzystw uczonych; ur. 20 IX 1778 w Prusach Wschodnich, zm. 28 IX 1839 w domu przy ul. Bielańskiej nr 605 w Warszawie, eksp. 1 X 1839 do kośc. Ew.-Aug. i tegoż dnia pog. na cm. Ew.
 3293. Natalia ENGELKE (1853)
  córka niegdy zasłużonego w kraju prof. Uniw. Aleksandrowskiego, b. prezesa konsystorza wyznań ew., zm. 25 I 1853 przeżywszy lat 17, eksp. 28 I 1853 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. w Powązkach, zapr. stroskana matka i rodzeństwo zmarłej
 3294. Zofia z Engelków SIENNICKA (1855)
  córka niegdy Aleksandra Engelke, prezesa konsystorza wyznań ew. w Królestwie, małżonka Floriana, syna niedawno zmarłego Antoniego Siennickiego, b. prezesa Komisji Centralnej Likwidacyjnej; zm. 8 XII 1855 w Genui, gdzie dla poratowania zdrowia przebywała, przeżywszy zaledwo lat 22, zwłoki przewiezione zostaną do Warszawy dla pogrzebania w grobie rodzinnym na Powązkach
 3295. Ignacy ENGELMANN (1852)
  majster ciesielski; zm. 18 VIII 1852 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie przeżywszy lat 42, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 3296. Wawrzyniec hr. ENGESTRÖM (1826)
  b. minister szwedzki, poseł przy wielu dworach europejskich (w Warszawie 1788-1792), czł. wielu towarzystw naukowych, czł. honorowy Tow. Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk, kawaler Orderu Serafina, Orderu Gwiazdy Północnej, Orderu Orła Czarnego, Orderu Orła Czerwonego, Orderu św. Stefana, Orderu Karola III i Wielkiego Krzyża Legii Honorowej, ożeniony z Polką; zm. VIII 1826 w Jankowicach w Poznańskiem ukończywszy lat 75 życia
 3297. Franciszek ENGLERT (1835)
  zm. 23 V 1835 w domu nr 770 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 25 V 1835 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 3298. Józef ENGLERT (1852)
  kawaler Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby, służbę rządową rozpoczął w Wydziale Dochodów Niestałych 1810, następnie został asesorem w Wydziale Solnym 1812, od 1816 w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu: kontroler generalny wypłat, naczelnik Wydziału Leśnego 1822, inspektor leśny 1837, urzędnik do szczególnych poruczeń 1843, od tegoż roku naczelnik Zakładu Ważenia Soli w Ciechocinku, emeryt od 1850; ur. 1786 w Lubelskiem, zm. 7 IX 1852 we Włocławku skutkiem epidemii, zostawił żonę, dzieci i dwóch w służbie rządowej braci
 3299. Kazimierz ENGLERT (1840)
  zm. 30 XII 1840 mając 14 lat, eksp. 1 I 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3300. Piotr ENGLERT (1857)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 22 V 1857 przeżywszy lat 44, eksp. 24 V 1857 z kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 29 V 1857 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dziećmi i familią
 3301. Jakub Kazimierz ENOCH (1848)
  dr med. i chir., kawaler Orderu św. Stanisława i bawarskiego Orderu Zasługi, ukończył wszechnicę berlińską; zm. 31 XII 1847 w domu Ritschla nr 413 za Żelazną Bramą w Warszawie przeżywszy lat 62, wystawienie zwłok i nab. żał. w domu 1 i 2 I 1848, eksp. 3 I 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 I 1848 w kośc. paraf. św. Krzyża
 3302. August LANOE (1835)
  pracujący w Komisji Skarbu; zm. III 1835 w domu przy ul. Senatorskiej nr 472 w Warszawie w 19 roku życia, eksp. 9 III 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3303. Jakub EPSTEIN (1843)
  obywatel honorowy, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych, prezydujący w radzie szpitali starozakonnych, bez różnicy wyznania i stanu wspierał wszystkich, co uciekali się do niego; zm. 16 VIII 1843 w Warmbrunn przeżywszy lat 72, poch. 14 IX 1843 na cm. Izraelskim w Warszawie
 3304. Zymel EPSTEIN (1854)
  dziedziczny obywatel poczestny, czł. dozoru okręgów bóżniczych i rady szczegółowej opiekuńczej Domu Przytułku Sierot i Ubogich Wyznania Mojżeszowego w Warszawie, właściciel dóbr i kilku kamienic; zm. XI 1854 w 76 roku życia swojego
 3305. Katarzyna z Erdellów MATRASZEK (1855)
  zm. 13 III 1855, pog. 16 III 1855 w kośc. paraf. w Mińsku, zapr. pozostały brat wraz z córkami
 3306. Anastazja z Erdmanów ŻMUDZIŃSKA (1852)
  żona kontrolera kasy gub. warszawskiej; zm. 9 V 1852 przeżywszy lat 30 wieku, eksp. 12 V 1852 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3307. Wilhelm ERDMANN (1837)
  urzędnik biura Konsulatu Pruskiego w Warszawie; zm. X 1837, eksp. 22 X 1837 z kapl. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew., zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 3308. Franciszek ERHARD (1860)
  zm. 30 V 1860, wypr. 2 VI 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona
 3309. Franciszek Alojzy ERKER (1853)
  uczeń handlu, syn Józefa i Magdaleny z Krenów małżonków; ur. w Ilirii, m. Gottschee w Austrii, zm. 26 VII 1853 przeżywszy lat 17, nab. żał. 28 VII 1853 w kośc. Bernardynów w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. do grobu familijnego na Powązkach, zapr. w smutku pogrążony wuj wraz z żoną i bratem zmarłego
 3310. Artur ERLICKI (1860)
  zm. 24 III 1860 w 7. wiośnie życia, odpr. z kapl. instytutowej w Marymoncie na cm. Powązkowski, pozostawił stroskanych rodziców
 3311. Barbara z Erlickich TYMEL (1859)
  małżonka obywatela m. Łowicza, matka czworga dzieci; po pięciodniowej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 XII 1858 w m. powiatowym Łowiczu w 49 roku życia, eksp. 31 XII 1858 na cm. Świętego Ducha
 3312. Józef ERTEL (1846)
  b. emeryt, kawaler Orderu św. Stanisława IV kl. i Orderu św. Anny III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym za 20 lat Nieskazitelnej Służby; zm. 13 X 1846 przeżywszy lat 62, eksp. 16 X 1846 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3313. Krystian ERTEL (1860)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej słabości zm. 3 IX 1860 przeżywszy lat 71, eksp. 5 IX 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. stroskana córka
 3314. Marianna z Erxlebnów HEINTZE (1847)
  wdowa; zm. 21 I 1847 przeżywszy lat 68, eksp. 24 I 1847 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci
 3315. Sergiusz ESCHERTT (ESZERT) (1847)
  ksiądz, reformata od 6 X 1796, przez lat 30 kaznodzieja niemiecki tego zakonu w Warszawie; ur. 29 V 1774 we Freywaldzie w Śląsku austriackim, zm. 26 XI 1847 w klasztorze warszawskim, nab. żał. 29 XI 1847 w kośc. Reformatów, po którym pog. w podziemiach kośc.
 3316. Anna z Eserów MAUSZ (1848)
  zm. VIII 1848 przeżywszy lat 27, eksp. 2 IX 1848 z kapl. kośc. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3317. Piotr ESSAKOFF (1849)
  dymisjonowany gen.-mjr wojsk cesarsko-rosyjskich, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. z koroną, Orderu św. Włodzimierza IV kl., Krzyża Zasługi Wojskowej i wielu innych; zm. 21 III 1849 w domu nr 1262 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 46, eksp. 24 III 1849 na cm. Ew., zapr. żona wraz z synem
 3318. ESTERREICHER (1854)
  radca stanu, ordynator szpitala wojskowego w Łomży; zm. 1854
 3319. Alojzy Rafał ESTREICHER (1852)
  dr filozofii, med. i chir., b. prof. i rektor Uniw. Jagiellońskiego, b. senator, czł. różnych tow. naukowych (m.in. krakowskiego, paryskiego, londyńskiego), w roku zeszłym był w Warszawie; zm. 1 VIII 1852 w Krakowie mając lat 68
 3320. Emilia ESTREICHER (1833)
  panna, zm. 15 VIII 1833 w domu Biblioteki Załuskich przy ul. Danielewiczowskiej w Warszawie w 17 roku życia swego, eksp. 17 VIII 1833 na cm. Powązkowski, egzekwie 19 VIII 1833 w kośc. Reformatów, zapr. siostry i bracia
 3321. Konstancja z Ettingerów CZERSKIER (1857)
  żona starszego cenzora warszawskiego komitetu cenzury; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 23 IV 1857 w 49 roku życia swego, eksp. 26 IV 1857 z kapl. szpitala Ew. na cm. Ew.-Ref., przen. z grobu ogólnego do grobu własnego na tym samym cm. 28 VI 1857, zapr. w nieutulonym żalu pozostały mąż
 3322. Michl ETTINGER RAWSKI (1836)
  czł. izby doradczej przy Komitecie Starozakonnym Król. Pol., znakomity kupiec; zm. I 1836, poch. 7 I 1836 w Warszawie
 3323. Mojżesz ETTINGER (1824)
  kupiec pełen cnót i biegły w naukach; zm. 16 VII 1824 w Poznaniu przeżywszy lat 72, poch. 18 VII 1824 na cm. Izraelskim
 3324. Andrzej EVANS (1841)
  współwłaściciel fabryki odlewów żelaznych i maszyn rolniczych w Warszawie, brat zmarłego Tomasza Evansa; zm. 2 II 1841 w domu nr 1766 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 45, eksp. 5 II 1841 na cm. Ew.-Ref., zostawił brata
 3325. Maria EVANS (1861)
  jedyna siostra Alfreda i Douglasa Evans, wspólników firmy Evans, Lilpop i Rau w Warszawie; zm. 2 I 1861 w m. Birmingham
 3326. Tomasz EVANS (1837)
  właściciel fabryki wyrobów żelaznych i obywatel Warszawy, rodem Anglik; zm. VIII 1837 wracając z miejsc hutniczych w Sandomierskiem, żył lat 40, poch. w grobie familijnym na cm. Ew.-Ref. w Warszawie
 3327. Matylda de OETTINGEN (z d. de Evers) (1850)
  żona dr. med.; zm. 13 V 1850 w domu nr 1775 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie przeżywszy lat 35, poch. 16 V 1850 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z trojgiem nieletnich dzieci
 3328. Krzysztof EXLER (1850)
  dr med., emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 31 XII 1849 w domu nr 232 przy ul. Mostowej w 72 roku życia, eksp. 2 I 1850 na cm. Powązkowski
 3329. Teresa z Ejdziatowiczów RZEWUSKA (1861)
  dziedziczka dóbr Piotrowice w gub. lubelskiej; zm. 13 XI 1861 w m. Lublinie przeżywszy lat 66, opuściła męża, dzieci i liczną familię
 3330. Eligiusz EYGGIERD (1857)
  przesłużył 45 lat w dobrach ks. Lubomirskich, dziedziców Dubna; zm. 4(16) IV 1857 w Dubnie przeżywszy lat 67
 3331. Ferdynand EYSSYMONT (1841)
  lekarz m. Warszawy; zm. 18 III 1841 w domu nr 1779 przy ul. Świętojerskiej, wypr. 20 III 1841 na cm. Powązkowski
 3332. Józef EYSYMONTT (1851)
  b. starszy kontroler Najwyższej Izby Obrachunkowej, emeryt, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 5 III 1851 mając lat 65, wypr. z kapl. św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3333. Barbara z Ełganowskich PNIEWSKA (1848)
  żona urzędnika; zm. 3 XII 1848 przeżywszy lat 51, eksp. 5 XII 1848 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3334. Ewa z Fabjanów GRÜELL (1824)
  zm. 18 I 1824 przeżywszy lat 31, przepr. 21 I 1824 na cm. Ew. w Warszawie, zostawiła męża i sześcioro dzieci
 3335. Adam FABISZEWSKI (1852)
  restaurator; zm. 9 II 1852 przeżywszy lat 64, pog. 11 II 1852 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 3336. Paulina z Fabiszewskich SKOCZYŃSKA (1857)
  żona podprokuratora sądu poprawczego w Białej, nieoceniona pod każdym względem żona, matka i córka; opatrzona św. sakramentami zm. 21 IX 1857 o godzinie trzeciej i pół z rana w wieku lat 22
 3337. Piotr Celestyn FABRYCY (1850)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy, czł. Bractwa św. Rocha; zm. 21 X 1850 w wieku lat 69, wypr. 23 X 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. syn
 3338. Jan Kanty FACHINETI (1841)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol., przewodniczący rady opiekuńczej szpitala św. Aleksandra w Kielcach, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 30 IV 1841 w 50 roku życia; inf. z Kielc
 3339. FAHNHAUSER (1823)
  obywatel Warszawy; zm. VII 1823
 3340. Franciszek Antoni FALK (1838)
  zostawał w obowiązku przy kasie banku Samuela Antoniego Frenkla przez lat 42; zm. 22 VI 1838 przeżywszy lat 74, eksp. 24 VI 1838 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3341. Ludwik FALINER (1827)
  lekarz, ukończył nauki w Królewskim Warszawskim Uniw., doskonalił sztukę lekarską w Paryżu; zm. 27 III 1827 w Paryżu skończywszy lat 24, poch. tamże
 3342. Józef FALEŃSKI (1839)
  sędzia Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 1839 o 3 mile od Wrocławia wracając od wód salzburskich, nab. żał. 22 X 1839 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zostawił żonę i dzieci
 3343. Ludwik FALIŃSKI (1856)
  właściciel dóbr Kozłowa w pow. pułtuskim; zm. 23 VI 1856 w 52 roku życia, przen. 26 VI 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie do grobu familijnego w parafii Pniewo w tymże pow., pozostawił w nieutulonym żalu żonę i osierocone dzieci
 3344. Julia FALJE (1852)
  córka złotnika; zm. 4 X 1852 w domu nr 38 w Rynku Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 4, eksp. 6 X 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka, brat i siostra
 3345. Robert FALKENTHAL (1852)
  sekretarz kolegialny, inspektor ekonomiczny główny fabryki tytoniów i tabak w Sielcach; zm. 27 IV 1852, eksp. 30 X 1852 z fabryki w Sielcach na cm. Ew., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3346. Domicella z Palkiewiczów STOMPF (1835)
  inspektorowa generalna dróg i mostów; zm. 9 IX 1835 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1269 w Warszawie w 43 roku życia, eksp. 11 IX 1835 na cm. Świętokrzyski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Augustianów, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3347. FALKOWSKA (1822)
  utrzymująca w Warszawie pensję dla panien; zm. 8 IV 1822 przeżywszy lat 35
 3348. Emilia z Falkowskich KOLASIŃSKA (1852)
  zm. 24 VI 1852, eksp. 26 VI 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z familią
 3349. Hipolit FALKOWSKI (1821)
  gen. Wojsk Polskich; zm. 13 VIII 1821 w dniu swoich imienin, poch. 16 VIII 1821 na cm. Świętokrzyskim w Warszawie
 3350. Jakub FALKOWSKI (1848)
  ksiądz, kanonik honorowy warszawski, łęczycki i krakowski, dr filozofii, ozdobiony Orderem św. Stanisława II kl., niegdyś rektor szkół szczuczyńskich, następnie założyciel i pierwszy rektor warszawskiego Instytutu Głuchoniemych, pierwszy proboszcz parafii św. Aleksandra, czł. rady Instytutu Głuchoniemych i rady Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 2 IX 1848 w Instytucie Głuchoniemych w 74 roku życia, wypr. 4 IX 1848 do kośc. św. Aleksandra, gdzie dnia następnego msze św., a po nich przeniesienie do grobów pod tymże kośc.
 3351. Józef DOLIWA FALKOWSKI (1848)
  ur. w rodzinie szlacheckiej, która już w XIX wieku dała katedrze krakowskiej biskupa, a Kazimierzowi Wielkiemu podkanclerzego, wychowany na dworze Ludwika Wilgi, wojewody czernihowskiego, z którym był spokrewniony przez matkę, młode lata poświęcił służbie wojskowej (por. kawalerii), zm. 18 II 1848 we wsi Masłomęczu pow. hrubieszowskim w wieku lat 90
 3352. Henryk FALLINER (1838)
  b. nauczyciel matematyki w Sieradzu; zm. VIII 1838 w szpitalu Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie, eksp. 17 VIII 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała siostra i krewni
 3353. Ernest FALTZ (1851)
  radca tajny, senator zasiadający w ogólnym zebraniu depat. warszawskich Senatu rządzącego, prezes komisji przygotowywawczej przy tymże zebraniu, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby oraz orderu pruskiego Orła Czerwonego II kl. z gwiazdą, za rządu pruskiego i za Księstwa Warszawskiego był patronem przy regencji, a następnie trybunale w Kaliszu, za Król. Pol. - deputowanym z tego miasta na sejmy, prezesem Konsystorza Generalnego Wyznań Ewangelickich oraz czł. Rady Stanu; zm. 12 IX 1851 w domu nr 795 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w wieku lat 75, eksp. 15 IX 1851 do kośc. Ew.-Ref., a następnie na cm. tegoż wyznania za rogatką Wolską, pozostawił wdowę
 3354. Jędrzej FAMULSKI (1851)
  inspektor szkoły realnej w Szczebrzeszynie, nauczyciel matematyki; zm. 6 VIII 1851 przeżywszy lat 48, eksp. 8 VIII 1851 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, pozostawił żonę i maleńką córeczkę
 3355. Wacław FAMULSKI (1850)
  zm. 3 V 1850 w Szczebrzeszynie mając lat 4 i pół
 3356. Emanuela z Fandosów JAWORSKA (1859)
  emerytka, wdowa po b. kpt. b. Wojsk Polskich; ur. w m. Madrycie, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 I 1859 w wieku lat 83, eksp. 21 I 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała córka wraz z mężem
 3357. Andrzej FENSCHAWE (FENCZ) (1828)
  gen. piechoty wojsk rosyjskich przebywający od niejakiego czasu w Warszawie, senator, b. gubernator Krymu; zm. 24 II 1828 przeżywszy lat 77, przen. 27 II 1828 z kośc. Ew.-Ref. na cm. tegoż wyznania
 3358. Henryk FANSHAWE (1853)
  zm. 26 VIII 1853 przeżywszy lat 30, obchód żał. 29 VIII 1853 w kapl. na cm. Ew.-Ref. za rogatką Wolską, gdzie zwłoki przeniesione zostały, zapr. pozostała rodzina
 3359. Paweł FANT (1853)
  b. urzędnik Magistratu m. Warszawy; opatrzony św. sakramentami zm. 26 IV 1853 mając lat 65, wypr. dnia następnego z kapl. przy kośc. archikatedralnym i metropolitalnym św. Jana na cm. Powązkowski, nab. żał. 28 IV 1853 w kośc. Augustianów
 3360. Jan FARALSKI (1836)
  budowniczy; zm. 23 IV 1836 w 34 roku życia, eksp. 25 IV 1836 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni i przyjaciele
 3361. Franciszek FARNEZY (1849)
  patron przy trybunale cywilnym gub. lubelskiej; zm. 1849 w Lublinie
 3362. Karolina CZEKALSKA z d. Fascholdt (1846)
  zm. na przeł. VIII i IX 1846 przeżywszy lat 64, eksp. 3 IX 1846 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 3363. Karolina z Fayglów WOLSKA (1851)
  małżonka sędziego pokoju pow. koneckiego; w pierwszą rocznicę śmierci nab. żał. 13 III 1851 w dobrach dziedzicznych jej męża Bedlno, pozostawiła męża i córki
 3364. Józefa z Chwałkowskich PĘKALSKA (1822)
  małżonka niegdyś Wojciecha Pękalskiego; zm. 1822 osierociwszy czterech niedorosłych synów
 3365. Bogumił FECHNER (1834)
  szef wydziału b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 21 IV 1834 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1311 w Warszawie w 73 roku życia, eksp. 23 IV 1834 na cm. Ew., zapr. żona wraz z córkami
 3366. Franciszek Ksawery FECHNER (1856)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Legii Honorowej i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20; ur. 15 IV 1794, zm. 14 VIII 1856, eksp. 17 VIII 1956 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 3367. Izabella FECHNER (1852)
  zm. VII 1852, żyła lat 8, eksp. 17 VII 1852 z kapl. kośc. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 3368. Józefa FECHNER (1832)
  córka Jana, zmarłego szefa biura Komisji Wojny, i Izabelli z Hiżów; zm. 14 VI 1832 w 16 roku życia, wypr. 16 VI 1832 na cm. Powązkowski w Warszawie, zostawiła matkę
 3369. Ludwika z Fechnerów SZYMAŃSKA (1851)
  żona rewizora skarbowego, łagodna, skromna, pobożna, uprzejma, sprawiedliwa, dobroczynna, pracowita, posiadała wyższą edukację; zm. 27 VII 1851 w domu nr 747 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w wieku lat 35, eksp. 29 VII 1851 na cm. Ew., zapr. mąż z trojgiem dzieci
 3370. Paulina z Fechnerów STĘPOWSKA (1851)
  małżonka sędziego trybunału cywilnego gub. warszawskiej; zm. 2 IX 1851 w 39 roku życia, eksp. 4 IX 1851 z kapl. przy ul. Mylnej 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż wraz z dziećmi
 3371. Paulina z Fechnerów KARŚNICKA (1852)
  żona radcy dworu; zm. 28 VII 1852 w domu nr 341 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie mając lat 43, wypr. 30 VII 1852 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3372. Teresa FECHNER (1838)
  córka niegdyś szefa biura w b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 16 XII 1838 w domu przy ul. Żabiej nr 472 (pałac Zamoyskich) w Warszawie w wieku lat 17, wypr. 18 XII 1838 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. matka wraz z familią
 3373. Konstanty FEDECKI (1856)
  przedsiębiorca i artysta dramatyczny, uczeń szkoły dramatycznej warszawskiej, występował w Warszawie i Poznaniu, następnie przeniósł się do teatrów prowincjonalnych w Cesarstwie, ostatnio artysta i reżyser teatru w Żytomierzu; zm. w Żytomierzu w 1856
 3374. Aleksander FEDER (1846)
  obywatel m. Warszawy; zm. 4 VIII 1846 w domu własnym przy ul. Tamka nr 2856 przeżywszy lat 35, eksp. 6 VIII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 3375. Anna MAJEWSKA (1850)
  wdowa po Walentym Skorochodzie-Majewskim, b. metrykancie koronnym, później pisarzu aktowym Królestwa oraz deputowanym na sejm; zm. 22 VIII 1850 w dobrach Sinołęka, pow. stanisławowskim, eksp. 25 VIII 1850 do kośc. paraf. we wsi Grębkowie, gdzie dnia następnego nab. żał. i pog.
 3376. Antoni FEDER (1839)
  urzędnik Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych; zm. I 1839 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie mając lat 24, eksp. 19 I 1839 na cm. Powązkowski, zapr. ojciec wraz z familią
 3377. Ferdynand FEDER (1834)
  urzędnik w przybocznym biurze księcia namiestnika, sekretarz gubernialny; zm. 20 II 1834 w wiośnie swego życia, przepr. 22 II 1834 z kapl. Ew. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Ew.
 3378. Jan FEDER (1836)
  zm. 29 VIII 1836 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 19, egzekwie 2 IX 1836 w kośc. Bernardynów, zapr. ojciec wraz z rodziną
 3379. Julianna z Federów WOJTASIEWICZ (1850)
  zm. 29 I 1850 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie przeżywszy lat 28, pog. 1 II 1850 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3380. Karol Fryderyk Wilhelm FEDER (1847)
  obywatel i właściciel domu; zm. 18 IX 1847 w domu nr 1250 przy ul. Nowy Świat w Warszawie w wieku lat 73, pog. 21 IX 1847 na cm. Ew.-Aug., zapr. córka z wnukami
 3381. Klemens FEDER (1857)
  licencjat med. i chir., praktykujący przeszło 18 lat; po długiej i nieuleczalnej słabości zm. 11 II 1857 w Płocku, pozostawił żonę i sześcioro małoletnich dzieci
 3382. Witold FEDEROWICZ (1855)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; opatrzony św. sakramentami zm. 24 IX 1855 w wieku lat 19, wypr. 26 IX 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały ojciec z familią
 3383. Mikołaj FEDORENKO (1852)
  dziedzic dóbr Łękawica w pow. czerskim; zm. 30 I 1852
 3384. FEDORENKO (1855)
  gen.-lejt. artylerii, b. komendant twierdzy nowogeorgiewskiej, donatariusz dóbr Kłodawa w pow. łęczyckim, kawaler wielu orderów; zm. V 1855, nab. żał. 3 V 1855 w kośc. katedralnym Najświętszej Trójcy w Warszawie, po którym odpr. na cm. Prawosławny w Woli
 3385. Balbina FEDOROWICZ (1849)
  zm. 19 V 1849 w wieku lat 45, eksp. 21 V 1849 z kośc. Powązkowskiego na cm. miejscowy, zapr. jedyna siostra Krystyna Fedorowicz
 3386. Jan FIEDOROWICZ (1857)
  płk b. Wojsk Polskich, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego; zm. 14 VIII 1857 przeżywszy lat 75, eksp. 17 VIII 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc.; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i przeniesienie zwłok do katakumb 25 IX 1857, zapr. osierocony syn i familia
 3387. Józef FEDEROWICZ (1856)
  b. oficer b. WP; zm. 30 V 1856 przeżywszy lat 59, eksp. 3 VI 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci
 3388. Józefa z Federowiczów KIEWLICZ (1855)
  zm. 19 X 1855 w domu nr 123 przy ul. Piekarskiej w Warszawie w wieku lat 38, odpr. 21 X 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w żalu mąż z czworgiem dzieci
 3389. Jan FEDOTOW (1855)
  ksiądz, prałat, przełożony kośc. Prawosławnego w Łazienkach Królewskich w Warszawie, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną i Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. 26 I 1855 w 69 wieku życia, przen. 28 I 1855 do kośc. katedralnego prawosławnego Najświętszej Trójcy, gdzie dnia następnego nab. żał., a po nim eksp. na cm. Prawosławny wolski
 3390. Julian FEDYNKIEWICZ (1861)
  właściciel apteki, mgr farmacji i czł. Tow. Warszawskiego Dobroczynności (opiekun cyrkułu czwartego); po długiej i ciężkiej chorobie zm. 16 VI 1861 przeżywszy lat 38, wypr. 19 VI 1861 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała siostra; nab. żał. 28 VI 1861 w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. Towarzystwo; nab. żał. w kośc. Powązkowskim i poświęcenie grobu 19 VIII 1861
 3391. Dorota z Feyerabendtów MEYLERT (1858)
  po krótkiej słabości zm. 15 VI 1858 przeżywszy lat 77, wypr. 17 VI 1858 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3392. Lewek FEINSTEIN (1850)
  przez 30 lat intendent szpitala Starozakonnych w Warszawie; zm. 22 VII 1850 w wieku lat blisko 70
 3393. Fryderyk FAIST (1843)
  zm. 24 VI 1843 w 77 roku życia, pog. 26 VI 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie, zapr. dzieci
 3394. Józefa z Fejstów KUŻAWA (1860)
  po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 II 1860, wypr. 8 II 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony mąż wraz z synem i rodzicami; w dzień urodzin nab. żał. 10 III 1860 w tymże kośc., zapr. rodzice
 3395. Marynia FEIST (1859)
  córeczka Aleksandra i Ludwiki małżonków Feist; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 20 VI 1859 o godzinie dziesiątej wieczór przeżywszy rok 1 i tygodni 6, odpr. 23 VI 1859 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w ciężkim smutku utrapieni rodzice
 3396. Jerzy FEHLAUER (1840)
  kupiec i obywatel; zm. 14 VI 1840, eksp. 17 VI 1840 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z czworgiem drobnych dzieci
 3397. Teresa z Feldbergów ROMAŃSKA (1854)
  opatrzona św. sakramentami zm. 27 XII 1854 w wieku lat 78, wypr. 29 XII 1854 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w żalu pogrążone córki wraz z zięciem
 3398. Anna FELCHNER (1854)
  uboga; zm. IV 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 38
 3399. Elżbieta z Falińskich CICHORSKA (1846)
  żona sędziego trybunału warszawskiego; zm. 20 VI 1846, eksp. 22 VI 1846 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z familią
 3400. Helenka FELKNER (1860)
  zm. XII 1860, poch. 17 XII 1860, zgon jej ciężko zasmucił całą rodzinę
 3401. Ludwika z Fengerów hr. SKARBKOWA (1828)
  zm. 31 XII 1827, poch. 3 I 1828 w Warszawie
 3402. Hipolit FENGLER (1857)
  obywatel i majster młynarski; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 14 III 1857 przeżywszy lat 40, eksp. 16 III 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z trojgiem dzieci
 3403. Jan FERENCOWICZ (1855)
  znany kupiec i obywatel Częstochowy; zm. w początkach IX 1855 w Częstochowie późnego doczekawszy wieku
 3404. NĘCKA z Ferencowiczów (1855)
  wdowa po kupcu m. Radomska; zm. 1855
 3405. Stanisław FERESS (1838)
  urzędnik w rządzie gub. mazowieckiej; zm. X 1838 w domu nr 103 przy ul. Piwnej w Warszawie, eksp. 7 X 1838 na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z siostrą
 3406. Alfred FERGÜSS (FERGUS) (1860)
  syn Konstantego Fergüssa, b. płk. b. WP, i Brygidy z Białłozorów, po ukończeniu gimnazjum realnego w Warszawie powrócił na Żmudź jako przyszły dziedzic znacznego majątku i objął zarząd jego; zm. 1860 na chorobę piersiową w 24 roku życia
 3407. Józefa KOMIROWSKA z d. Fergüss (1834)
  zm. 25 VIII 1834 w domu nr 481 przy ul. Miodowej w Warszawie, eksp. 27 VIII 1834 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3408. Katarzyna z Fermanów KIERWIŃSKA (1v. Łuszczewska) (1861)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VIII 1861 w wieku lat 50, wypr. 27 VIII 1861 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pogrążeni w smutku mąż wraz z synami i wnukami; nab. żał. 5 XI 1861 w kośc. Powązkowskim; w rocznicę imienin wotywa 25 XI 1861 w tymże kośc., zapr. synowie w nieobecności męża
 3409. Karolina z Fermerów KACZYŃSKA (1857)
  obywatelka, żona b. prof., obecnie emeryta; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 19 III 1857 w domu własnym przy ul. Świętokrzyskiej przeżywszy lat 52, eksp. 22 III 1857 z domu na cm. Ew., zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z dziećmi
 3410. Anna Karolina HEURTEUX z d. Ferton (1857)
  żona Aleksandra Heurteux, restauratora; opatrzona św. sakramentami zm. 26 IV 1857; inf. z Krakowa
 3411. SCHLESSINGER FESTHAL (1860)
  dyrygował niegdyś orkiestrą w ogrodzie przy ul Elektoralnej w Warszawie; zm. 1859 w Wiedniu na skutek apepleksji
 3412. Jan FETKOWSKI (1861)
  obywatel-ziemianin; zm. 27 I 1861 w dobrach swoich Księżopole i Piski w pow. ostrołęckim w wieku lat 78, pozostawił żonę - po kilkudziesięciu latach małżeństwa - i brata
 3413. FETTER (1821)
  obywatel Warszawy, jeden z pierwszych fabrykantów piwa; zm. 14 XI 1821
 3414. Karol FETTER (1839)
  zm. 3 XI 1839, eksp. 5 XI 1839 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. żona wraz z synem
 3415. Teofila z Fetterów WOJDE (WOYDE) (1856)
  żona urzędnika, w jednym roku straciła dwie córeczki; zm. 22 II 1856 przeżywszy lat 25, eksp. 24 II 1856 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z rodzicami
 3416. Ludwik FEULLIDE (1822)
  nauczyciel śpiewu w Warszawie, Francuz; zm. III 1822, poch. 23 III 1822
 3417. Tekla z Fijałkowskich STRZELECKA (1861)
  żona obywatela Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 I 1861 w wieku lat 55, eksp. 22 I 1861 z kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w głębokim smutku mąż i zięć z żoną
 3418. Krystyna z Fiedlerów KAHL (1861)
  żona obywatela i starszego majstra ciesielskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 8 I 1861 w domu własnym przy ul. Zielnej nr 1421-22 w Warszawie w wieku lat 56, eksp. 11 I 1861 z domu na cm. Ew.-Aug., przen. zwłok do grobu familijnego 6 X 1861, zapr. pogrążony w smutku mąż z pozostałymi dwoma synami Adolfem i Robertem
 3419. Ferdynand FIEK (1849)
  b. kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. IX 1849
 3420. Robert FIGETTY (1861)
  dziedzic dóbr Klwatka Królewska w gub. radomskiej, czasowo na kuracji w Warszawie będący; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 23 VII 1861 rano w domu nr 1574G przy ul. Aleja Jerozolimska, eksp. 25 VII 1861 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 3421. Franciszka z Figurskich BRENNERT (1827)
  zm. I 1827 w domu nr 2419 przy ul. Nowolipie w Warszawie, pog. 31 I 1827 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż wraz z familią
 3422. Wojciech FIGURZYŃSKI (1854)
  obywatel m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 20 XI 1854, eksp. 23 XI 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. stroskana żona wraz z dziećmi
 3423. Salomea z Fiałkiewiczów JANUSZKIEWICZOWA (1848)
  z Bractwa św. Rocha; zm. 16 XI 1848 w domu przy kośc. św. Krzyża w Warszawie, skąd eksp. 18 XI 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w kośc. św. Krzyża, pozostawiła męża i sześcioro dzieci
 3424. Antoni FIJAŁKOWSKI (1828)
  naczelnik Wydziału Instytutów i Miast w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Policji, czł. Dyrekcji Teatrów i wszelkich widowisk dramatycznych i muzycznych w Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; ur. ok. 1778, zm. 31 XII 1827 w domu przy ul. Świętojerskiej nr 1771 w Warszawie, eksp. 2 I 1828 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 3425. Antoni Melchior FIJAŁKOWSKI (1861)
  ksiądz, arcybiskup metropolita warszawski od 10 I 1857, protektor główny Archikonfraterni Literackiej; ur. 3 I 1778, opatrzony św. sakramentami zm. 5 X 1861 o godzinie siódmej z rana, wystawienie zwłok 7 X 1861 w pałacu arcybiskupów przy ul. Miodowej, tegoż dnia zaczęto odprawiać przy nich msze św. żał., wypr. 10 X 1861 do kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana, gdzie nazajutrz wigilie i msza wielka, kondukt żał. i pog. w grobie tego kośc., wcześniej był kanonikiem katedry włocławskiej, biskupem sufraganem płockim, proboszczem katedry płockiej, wikariuszem kapitularnym archidiecezji warszawskiej, czł. i szczególny protektor Arcybractwa Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek, prezes Warszawskiego Tow. Dobroczynności; nab. żał. 10 X 1861 w kośc. paraf. wsi Kaszew; nab. żał. 11 X 1861 w katedrze w Tarnowie; egzekwie 11 X 1861 w kośc. paraf. m. Białobrzeg; nab. żał. 11 X 1861 w kośc. Bernardynów w m. Kole w pow. konińskim; nab. żał. poprzedzone wigiliami w kośc. Sakramentek 12 X 1861; nab. żał. 12 X 1861 w kośc. katedralnym w Lublinie; nab. żał. 12 X 1861 we wszystkich bożnicach i domach modlitwy okręgu lubelskiego; nab. żał. 12 X 1861 w kapl. rzymskokatolickiej w Dreźnie; nab. żał. 12 X 1861 w kośc. NPMarii w Kaliszu; nab. 13 X 1861 w synagodze izraelskiej w Kaliszu; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. Tow. Dobroczynności; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. św. Marcina i kośc. św. Wojciecha w Poznaniu; nab. żał. 14 X 1861 w kośc. Reformatów w Koninie; solenne nab. 15 X 1861 w Jaśle i w Krośnie; uroczyste nab. w kośc. archikatedralnym we Lwowie i egzekwie w kośc. Bernardynów tamże 15 X 1861; nab. żał. 16 X 1861 w kośc. Dominikanów w Tarnobrzegu; nab. żał. 17 X 1861 we Wrześni, Lussowie, Ceradzu Kościelnym, Konarzewie, Niepruszewie i w Tarnowie - w Wlk. Ks. Poznńskim; nab. żał. 19 X 1861 w kośc. paraf. Poręba Żegoty w okręgu krakowskim; nab. 23 X 1861 w Wolsztynie; nab. 23 X 1861 w Stanisławowie (Podole); wielkie nab. 24 X 1861 w kośc. Wniebowzięcia w Paryżu; nab. żał. 26 X 1861 w Grzymałowie (Galicja); nab. 29 X 1861 w kośc. paraf. w Rogowie (Wlk. Ks. Poznańskie); nab. żał. 18 II 1862 w kośc. metropolitalnym św. Jana celebrowane przez arcybiskupa metropolitę Felińskiego; nab. żał. 28 II 1862 w kapl. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana, zapr. senior Archikonfraterni; nab. żał. 14 III 1862 w kośc. popaulińskim; wigilie i nab. żał. 20 III 1862 w kośc. św. Aleksandra; wigilie i nab. żał. 28 III 1862 w kośc. św. Karola Boromeusza; nab. z wigiliami 2 IV 1862 w kośc. Franciszkanów; nab. żał. 9 IV 1862 w kośc. Kapucynów
 3426. Balbina z Fijałkowskich DREŻE (DREZA) (1859)
  obywatelka; zm. 15 XII 1859 przeżywszy lat 49, eksp. 17 XII 1859 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XII 1859 w kośc. Kapucynów, zapr. w ciężkim żalu pogrążony mąż wraz z familią
 3427. Jan FIJAŁKOWSKI (1853)
  majster profesji introligatorskiej, zamieszkały w domu pod nr. 614G w Warszawie; zmarł nagle 17 IV 1853
 3428. Joanna FIJAŁKOWSKA (1825)
  zm. 19 IX 1825 we wsi Boleszyn w woj. sandomierskim w 13 roku życia, zostawiła rodziców i rodzeństwo
 3429. Joanna z Fijałkowskich ŻURKOWSKA (1850)
  żona artysty teatrów warszawskich; zm. 29 I 1850 licząc lat 27, eksp. 31 I 1850 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z czworgiem dzieci i matką
 3430. Józefa z Fijałkowskich SKRZYPKOWSKA (1854)
  zm. 17 XI 1854 przeżywszy lat 64, wypr. 19 XI 1854 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zaprasza pozostały mąż
 3431. Klementyna z Fijałkowskich TARCZEWSKA (1848)
  w rocznicę zgonu nab. żał. 17 X 1848 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. familia
 3432. Marianna z Fijałkowskich OGONOWSKA (1847)
  zm. 16 VIII 1847 przeżywszy lat 42, eksp. 19 VIII 1847 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3433. Marianna z Fijałkowskich MŁYNARSKA (1856)
  po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 28 V 1856 przeżywszy lat 53, eksp. 30 V 1856 z kapl. św. Karola Boromeusza w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci i familia zmarłej
 3434. Michał FIJAŁKOWSKI (1861)
  chirurg starszy; zm. 7 VI 1861, żył lat 76, wypr. 10 VI 1861 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 3435. Paweł FIJAŁKOWSKI (1848)
  radca honorowy i kawaler; zm. 4 IX 1848 w Rydze, eksp. z kośc. św. Jakuba na cm. miejscowy
 3436. Krystyna z Filingerów LENTZKA (1850)
  wdowa; zm. 11 I 1850, eksp. 13 I 1850 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała córka i synowie z wnukami
 3437. Łucja FILINGIER (1854)
  panna; zm. IV 1854, eksp. 9 IV 1854 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3438. Zuzanna Henrieta z Philippów ROEZLER (1851)
  wdowa; zm. 23 VIII 1851, eksp. 25 VIII 1851 z kapl. przy ul. Mylnej nr 2484 w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. dzieci i wnuki
 3439. Anna z Filipeckich CICHOCKA (1849)
  wdowa po Józefie Cichockim; zm. 23 VIII 1849 w domu nr 723 przy ul. Leszno w Warszawie przeżywszy lat 62, eksp. 26 VIII 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. familia
 3440. Feliks FILIPECKI (1845)
  emeryt, czł. Rady Głównej Zakładów Dobroczynnych, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., obywatel m. Warszawy; zm. 13 VIII 1845 w domu przy ul. Twardej nr 1103B w Warszawie przeżywszy lat 59, eksp. 15 VIII 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 VIII 1845 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 3441. Ignacy FILIPECKI (1840)
  majster profesji nożowniczej; zm. 22 XI 1840, eksp. 24 XI 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 3442. Julian FILIPECKI (1850)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. IV 1850 w wieku lat 40, eksp. 17 IV 1850 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3443. Feliks FILIPKOWSKI (1854)
  właściciel ziemski gub. augustowskiej, radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego tejże gub., niegdyś wojskowy; zm. 24 XII 1853 w Płocku, gdzie czasowo przebywał, eksp. 27 XII 1853 z kapl. Misjonarzy kośc. katedralnego do kapl. na cm. katolickim, poch. nazajutrz po nab. żał.
 3444. Józef FILIPKOWSKI (1850)
  b. adiunkt okręgu augustowskiego, obecnie emeryt; zm. 15 I 1850 w m. Kielcach przeżywszy lat 67
 3445. Alojzy FILIPOWICZ (1843)
  ksiądz, proboszcz praski i kanonik honorowy warszawski, rejens seminarium warszawskiego św. Jana; zm. 21 I 1843
 3446. Alojzy FILIPOWICZ (1856)
  b. pisarz sądu pokoju okręgu pierwszego, który to urząd piastował od chwili zaprowadzenia sądów pokoju w b. Księstwie Warszawskim; zm. 12 II 1856 w Krakowie w 82 roku życia swego
 3447. Artur FILIPOWICZ (1847)
  syn Maksymiliana Filipowicza, b. płk. i ordonatora b. wojsk Księstwa Warszawskiego; zm. 3 X 1847 w dobrach swoich dziedzicznych Wolanowie w gub. radomskiej w 33 roku życia, zostawił matkę, żonę, czteroletniego syna, brata i siostrę
 3448. Barbara z Filipowiczów EJDZIATOWICZOWA (1847)
  dziedziczka dóbr Piotrowice Wielkie, wdowa od lat kilkunastu, przykładna, bogobojna, rzetelna, prawa, zawsze drogą cnót chrześcijańskich postępująca; zm. 21 X 1847, zostawiła córki, wnuków i prawnuków; inf. z Lublina
 3449. Józef FILIPOWICZ (1846)
  ksiądz, kanonik honoralny płocki, regens kancelarii konsystorza generalnego archidiecezji warszawskiej, mgr św. Teologii i egzaminator, obrońca w sprawach rozwodowych ze strony duchownej, proboszcz w Mszczonowie; zm. 15 lub 17 VI 1846 w Mszczonowie, żył lat 48
 3450. FILIPOWSKI (1848)
  kornet p.uł. JCW Wlk. Ks. Mikołaja Aleksandrowicza, mieszkał czasowo w domu nr 2957 przy ul. Solec w Warszawie; zm. 5 IX 1848
 3451. Walerian FILIPOWSKI (1856)
  syn urzędnika warszawskiej składowej komory, brat Aleksandry Filipowskiej, służył rządowi wiernie; po długiej i dotkliwej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 4 XII 1856 w 21 roku życia, eksp. 7 XII 1856 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, pozostawił ojca, siostrę i braci
 3452. Elżbieta z Filińskich BIELICKA (1858)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 13 I 1858 w wieku lat 55, eksp. 15 I 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż i osierociałe dzieci
 3453. Apoloniusz FILLEBORN (1855)
  uczeń VI kl. gimnazjum realnego; po ciężkiej słabości zm. 15 VI 1855 w wieku lat 17, eksp. 17 VI 1855 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. stroskani rodzice
 3454. Daniel FILLEBORN (1846)
  zm. 3 VI 1846 w domu nr 491 przy ul. Miodowej w Warszawie przeżywszy lat 58, eksp. 6 VI 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 3455. Antoni FILLEBORN (1860)
  ppłk korpusu inwalidów z b. weteranów polskich, kawaler orderów; zm. 10 XI 1860 przeżywszy lat 75, nab. żał. w kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie, skąd też wypr. na cm. Powązkowski 13 XI 1860, pozostawił żonę wraz z synami
 3456. Julianna z Fillebornów SŁUCHOCKA (1858)
  wdowa po Michale Słuchockim, b. urzędniku Mennicy, zmarłym przed 27 laty; zm. 29 I 1858 o godzinie dziewiątej rano w Kaliszu na ręku swego jedynego brata Samuela Filleborna i trzech swych bratanek, żyła lat 92, zgodnie ze swym życzeniem poch. obok ukochanego męża na cm. Powązkowskim w Warszawie 9 II 1858, nab. żał. 13 II 1858 w kośc. Reformatów, zapr. pozostali krewni
 3457. Seweryn FILLEBORN (1850)
  zm. 5 VIII 1850 przeżywszy lat 34, eksp. 7 VIII 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 3458. Barbara z Fillebornów OEHL (1851)
  zm. 4 II 1851 przeżywszy lat 74, eksp. 6 II 1851 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z siostrą
 3459. Fryderyk Wilhelm FINK (1852)
  zm. 25 VIII 1852 w domu nr 967 przy ul. Granicznej w Warszawie, eksp. 27 VIII 1852 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała żona
 3460. Krystyna z Finków GRĄBCZEWSKA (1v. Okońska) (1852)
  posłowa, dziedziczka dóbr Kowalewo i Dziewanowo w gub. płockiej; zm. 6 IX 1852 w dobrach dzieci swoich Kroczewie po ponad 60 latach życia, poch. na cm. paraf. w Kroczewie, pozostawiła trzy zamężne córki, syna, zięciów i wnuki
 3461. Paulina z Finków ROHLAND (1854)
  małżonka Franciszka Rohland, niegdy gen. b. WP, matka czworga dzieci, babka dwojga wnucząt, wzorowa żona, matka i siostra; wycierpiawszy długą, bolesną i nieuleczalną chorobę, opatrzona św. sakramentami zm. 21 VIII 1854, poch. w grobie rodzinnym we wsi Bychawce o kilka mil od Lublina
 3462. Zofia z Finków OBUCH WOSZCZATYŃSKA (1v. Rosengarth) (1843)
  zm. 26 VI 1843 w domu nr 600C w Warszawie w 80 roku życia, eksp. 29 VI 1843 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego, zapr. familia
 3463. Jakub FINKBEJNER (1859)
  obywatel; zm. 29 I 1859 w wieku lat 65, wypr. 1 II 1859 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku żona wraz z czworgiem dzieci, synami i wnukiem
 3464. Anna Eleonora z Finków JUWEN (1v. Pontin) (1849)
  obywatelka i właścicielka domu w Warszawie; zm. 11 III 1849 w domu przy ul. Rymarskiej nr 740, wypr. 14 III 1849 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostałe córki, zięciowie, wnuki i wnuczki
 3465. Aurelian Wiktorian FIORENTINI (1854)
  urzędnik Wydziału Górnictwa; zm. 29 VIII 1854 w wieku lat 29, eksp. 1 IX 1854 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w ciężkim smutku żona wraz z braćmi zmarłego
 3466. Franciszek Antoni FIORENTINI (1848)
  b. archiwista Dyrekcji Poczt, później emeryt, czł. rady szczegółowej szpitala Marcinkanek; zm. 29 IX 1848 w domu nr 436 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie w wieku lat 57, eksp. 2 X 1848 na cm. Powązkowski, egzekwie 4 X 1848 w kośc. Pijarów, zapr. żona z trzema synami
 3467. Izabella z Fiorentinich FIORENTINI (1854)
  wdowa po Franciszku Fiorentinim, urzędniku Dyrekcji Poczt; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 5 VIII 1854 w wieku lat 50, eksp. 7 VIII 1854 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 3468. Józef FIORENTINI (1836)
  kupiec i obywatel Warszawy; zm. 13 IX 1836, eksp. 16 IX 1836 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, egzekwie dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. pozostała wdowa wraz z synem i wnukami
 3469. Lucjan FIORENTINI (1858)
  obywatel ziemski; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 12 I 1858 przeżywszy lat 22, wypr. 14 I 1858 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat
 3470. Piotr FIORENTINI (1858)
  kpt. b. Wojsk Polskich, radca dworu, b. intendent Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler różnych orderów, emeryt, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 35; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 13 VII 1858 w domu nr 1565B przy ul. Chmielnej w Warszawie, eksp. 15 VII 1858 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 VII 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z córką przybraną
 3471. Dorota z Fischerów BISCHWANG (1v. Lehmann) (1843)
  zm. 24 XI 1843 w 73 roku życia, eksp. 26 XI 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. córki wraz z familią
 3472. Elżbieta z Fiszerów MENDE (1848)
  zm. 6 III 1848 w domu własnym przy ul. Elektoralnej nr 777 w Warszawie, eksp. 8 III 1848 na cm. Ew.-Aug., zapr. mąż, dzieci i wnuki
 3473. Joanna Fryderyka GEBLOWA (GOEBEL) (1827)
  obywatelka Warszawy, właścicielka fabryki wypiekania ciast i pączków przy ul. Freta nr 259; zm. I 1827
 3474. Jan FISCHER (1823)
  nauczyciel muzyki urodzony w Czechach, przez 50 lat nieprzerwanie mieszkał w Polsce, przysposobionej ojczyźnie; zm. II 1823, żył lat blisko 77, poch. 24 II 1823 w Warszawie, zostawił dzieci
 3475. Jan Baptysta FISCHER (1850)
  obywatel m. Warszawy, fabrykant ram złoconych i rzeźbiarz; zm. IX 1850 w wieku lat 57, wypr. 23 IX 1850 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3476. Marianna z Fischerów PUSCH (1838)
  żona intendenta Mennicy; zm. 9 XI 1838 w pałacu menniczym przy ul. Bielańskiej mając lat 42, eksp. 12 XI 1838 na cm. Ew., zapr. mąż wraz z ośmiorgiem dzieci
 3477. Teodor FISCHER (1854)
  rzeczywisty radca stanu, syn Bogdana Fischera, którego nazwisko znane jest w całym uczonym świecie, urządził cesarski Ogród Botaniczny w Petersburgu i był jego dyrektorem przez lat 30; zm. 5(17) VI 1854 w Petersburgu w 73 roku życia swego, obrzęd żał. 9(21) VI 1854 w kośc. rzymskokatolickim św. Katarzyny tamże
 3478. Jan Jerzy FISCHHOEDER (1854)
  obywatel m. Warszawy, po długiej i ciężkiej chorobie zm. XII 1854, wypr. 31 XII 1854 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała familia
 3479. Anna z Fiszederów SCHILLER (SZYLER) (1845)
  obywatelka Warszawy; zm. 7 IX 1845, poch. 10 IX 1845 na cm. Ew.
 3480. FISZER (1855)
  dziedzic dóbr opatowskich w pow. kaliskim własnością Radoszewskich będących; zm. I 1855
 3481. Antoni FISZER (1830)
  artysta dramatyczny od 1802 w Litwie i w Krakowie, wojskowy 1812-1815; ur. w Warszawie, zm. 6 III 1830 w Krakowie
 3482. Antonina FISZER (1840)
  panna, artystka dramatyczna, miała wielki talent do ról naiwnych, od wszystkich żałowana; zm. 21 III 1840, miała lat 16; inf. z Wilna 22 III 1840
 3483. Jan FISZER (1846)
  b. podoficer, emeryt z komend inwalidnych; zm. 1 VII 1846 w domu nr 2491 przy ul. Gęsiej w Warszawie, eksp. 3 VII 1846 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały syn i żona
 3484. Józef FISCHER (1841)
  radca dworu, kawaler Orderu św. Stanisława, dr med. i chir. szpitali wojennych warszawskich; zm. 1 VII 1841 w domu nr 2324 przy ul. Dzikiej w Warszawie w 59 wieku życia, eksp. 3 VII 1841 na cm. Ew., zapr. pozostała małżonka z nieletnią córką
 3485. Józef FISZER (1845)
  referent biura Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. VII 1845 w domu nr 669 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 1 VIII 1845 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 3486. Józefa z Fiszerów OFFMAŃSKA (1848)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 23 I 1848, eksp. 25 I 1848 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem i córką
 3487. Karol FISZER (1843)
  b. audytor dywizyjny b. dywizji Gwardii b. WP, emeryt; zm. 15 VIII 1843 w 77 roku życia, eksp. 17 VIII 1843 z kośc. Ew. przy ul. Królewskiej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona z familią
 3488. Karolina FISZER (1854)
  zm. 14 IV 1854, nab. żał. 17 VI 1854 w kośc. Powązkowskim, po którym przeniesienie zwłok z tymczasowego składu do grobu familijnego na miejscowym cm., zapr. rodzice i bracia zmarłej
 3489. Paweł FISZER (1855)
  dozorca Domu Przytułku i Pracy zamieszkały pod nr. 3101A w Warszawie; skutkiem napadu apopleksji zm. 24 VI 1855 licząc lat 57
 3490. Szczepan FISZER (1846)
  obywatel Warszawy, niegdyś podskarbi Bractwa Serca Jezusowego przy kośc. Wizytek; zm. IX 1846, poch. 26 IX 1846 na cm. Powązkowskim
 3491. Szymon FISZER (1857)
  ppłk, dowódca ruchomego artyleryjskiego nr 7 parku; po ciężkiej chorobie zm. 4 VIII 1857 w Hotelu Polskim przy ul. Długiej w Warszawie, eksp. 6 VIII 1857 na cm. Prawosławny w Woli, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona
 3492. Tekla z Fiszerów FUNK (1v. Brenertowa) (1838)
  zm. 7 IX 1838 w domu przy ul. Nowolipie nr 2429 w Warszawie w 63 roku życia, eksp. 9 IX 1838 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi i wnukami
 3493. Justus FLACH (1855)
  b. kupiec; zm. 7 II 1855 w wieku lat 59, wypr. 10 II 1855 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone dzieci
 3494. Julianna z Flakiewiczów BARANOWSKA (1855)
  zm. 4 XI 1855 w domu nr 3043 przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie przeżywszy lat 40, eksp. 6 XI 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3495. Jan FLASIEŃSKI (1852)
  niegdyś oficer artylerii b. Wojsk Polskich, emeryt i obywatel m. Warszawy; zm. 17 I 1852 w domu własnym przy ul. Twardej nr 1097 w wieku lat 62, eksp. 20 I 1852 na cm. Ew.-Ref. zapr. pozostała żona wraz z córką
 3496. Józefa z Flaszkiewiczów BOJARSKA (1842)
  zm. 5 VII 1842 przeżywszy lat 70, eksp. 8 VII 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci i wnuki
 3497. Felicja ENOCH (1859)
  wdowa po zasłużonym w kraju lekarzu Jakubie Enochu; zm. 4 II 1859 w Würzburgu, przen. 21 V 1859 z kośc. Powązkowskiego do grobu rodzinnego, nab. żał. 23 V 1859 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. pozostały syn imieniem własnym i rodziny
 3498. Henryk FLATAU (1861)
  właściciel składu farb i lakierów; zm. 21 XI 1861 w Berlinie w wieku lat 36
 3499. Julianna z Flatowów SENGTELLER (1858)
  wdowa po kasjerze generalnym funduszów edukacyjnych; opatrzona św. sakramentami zm. 20 V 1858 w wieku lat 77, eksp. 22 V 1858 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 3500. Antonina DYBEK (1844)
  zm. 14 III 1844 w domu nr 431 w Warszawie licząc lat 20, eksp. 16 III 1844 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3501. Julian FLATOW (1854)
  właściciel dóbr ziemskich; zm. 17 IX 1854 we wsi Laskowie-Jakuszewie w pow. stanisławowskim w 48 roku życia, eksp. 19 IX 1854 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim smutku pogrążona żona z synem i brat zmarłego
 3502. Stanisław FLATOW (1858)
  b. urzędnik i obywatel; po ciężkiej chorobie zm. 23 V 1858, eksp. 25 V 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. dotknięty bolesną stratą brat zmarłego
 3503. Beniamin FLATT (1860)
  b. dyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, b. sędzia pokoju okręgu warszawskiego, dziedzic dóbr Arciechów, kawaler Orderu św. Stanisława II kl.; zm. 17 VI 1860 w Radzyminie w wieku lat 74, wypr. 19 VI 1860 z kapl. szpitala Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona rodzina
 3504. Bogumił FLATT (1861)
  przez 30 lat nauczyciel kolejno w Łęczycy, Siedlcach, Kaliszu i Piotrkowie, którym to mieście żył lat 26, przez 10 lat emeryt, pobierał nauki w korpusie kadetów w Kaliszu; ur. w m. Skokach w Wlk. Ks. Poznańskim, po dość długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 I 1861 w 64 roku życia, zostawił po sobie żonę, syna i córkę; inf. z Piotrkowa
 3505. Elwira FLATT (1847)
  córka prof. gimnazjum w Piotrkowie; zm. 8 X 1847 w Piotrkowie mając lat 13, pozostawiła rodziców, brata i siostrę
 3506. Joanna z Fleischmanów LEWICKA (1843)
  zm. 8 IX 1843 w dobrach swoich dziedzicznych Boguszówce w okręgu kozienickim w 65 roku życia swego; przen. 10 IX 1843 do kośc. Dominikanów w Wysokim Kole, wielka msza żał. przy towarzyszeniu orkiestry i pog. dnia następnego, zostawiła męża, dzieci i wnuki
 3507. Roman FLEJCZEROWSKI (1855)
  zm. 31 V 1855
 3508. Jadwiga z Flemingów SOLMANN (1858)
  żona obywatela ziemskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 X 1858, eksp. 29 X 1858 z kapl. Augustianów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z ojcem
 3509. Józef FLEMING (1848)
  radca honorowy, urzędnik pocztowy; zm. 21 XII 1848 w 54 roku życia swego, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów w Warszawie, eksp. 23 XII 1848 z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3510. Izabella z hr. Flemingów ks. CZARTORYSKA (1835)
  b. generałowa ziem podolskich, żona Adama ks. Czartoryskiego; zm. VI 1835 w Galicji doczekawszy lat 90, zwłoki przeniesione być mają 24 lub 25 IX 1860 z tymczasowego grobu w Moszczanach do grobów rodzinnych w Sieniawie, gdzie nab. żał.
 3511. Zygmunt FLESCH (1849)
  urzędnik administracji tabacznej; zm. 10 I 1849 w wieku lat 54, eksp. 12 I 1849 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. Ew.-Ref.
 3512. Ludwika z Fleurych SZULKE (1849)
  niegdyś ochmistrzyni szkoły wyższej płci żeńskiej w Warszawie; zm. 5 III 1849 przeżywszy lat 78, wypr. 8 III 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża do katakumb na cm. Powązkowskim, zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3513. Wiktor FLEURY (1856)
  dyrektor Szkoły Głuchoniemych; zm. 6(18) VI 1856 w Petersburgu w 56 roku życia, nab. żał. 9(21) VI 1856 w kośc. rzymskokatolickim św. Katarzyny tamże
 3514. Jan FLINT (1822)
  uczeń Wydziału Lekarskiego Uniw. Warszawskiego, nader obiecujący młodzieniec; zm. 31 VII 1822, poch. na cm. Ew. w Warszawie
 3515. Juliana FLORIANOWICZ (1852)
  panna, b. uczennica Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii, córka Józefa, urzędnika b. Korpusu Dróg i Mostów, synowica Chryzostoma, lekarza b. Wojsk Polskich, jedyna córka i jedyna pociecha strapionej matki; zm. 26 VIII 1852 w 19 roku życia
 3516. Jan FLORYANOWICZ (1853)
  dziedzic dóbr Kieturkowa, Porożniewa, Terespola i Leśnictwa, b. marszałek i poseł z b. woj. augustowskiego, z których to obu powierzonych mu obowiązków wywiązywał się jako prawy i uczciwy obywatel; po długiej i uciążliwej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 28 VII 1853 bezpotomnie w Leśnictwie, pow. mariampolskim, mając lat 66, odpr. 4 VIII 1853 przez liczny kondukt sąsiadów, włościan i domowników z dóbr Leśnictwa do kośc. paraf. Władysławowa, pozostawił żonę
 3517. Józefa LASKOWSKA (1843)
  żona urzędnika Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 27 XII 1843 w wieku lat 20, eksp. 29 XII 1843 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3518. Karol FOLKIERSKI (1837)
  komornik trybunału cywilnego gub. mazowieckiej; zm. 14 IX 1837 w 38 roku życia, poch. 16 IX 1837 w Warszawie, pozostawił żonę i krewnych
 3519. Wojciech FOLTAŃSKI (1857)
  ziemianin; ur. we wsi Pisarzowice, dziedzicznej jego przodków w Galicji austriackiej, po dwumiesięcznych cierpieniach zm. 31 VIII 1857 w dobrach przez siebie dzierżawionych Wola Modrzejowa w pow. opatowskim przeżywszy lat 70, odpr. przez syna kapłana i proboszcza do kośc. grabowieckiego, gdzie nab. żał., poch. na miejscowym cm. paraf., pozostawił dzieci i trzynastu wnuków
 3520. Franciszek FONTANA (1841)
  zm. 22 IV 1841, eksp. 25 IV 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córkami
 3521. Franciszek FONTANA (1857)
  niegdyś utrzymujący pocztę w m. Augustowie, pochodził w prostej linii od znakomitego architekta, który pracował pod rozkazami Piotra Wielkiego przy założeniu nowej stolicy, znany w całym Augustowskiem z prawości charakteru, moralności i szczerej gościnności; zm. 15 IX 1857 w Petersburgu daleko od żony, siedmiorga dzieci, familii i przyjaciół
 3522. Onufry FONTANA (1843)
  b. ppłk b. WP, kawaler Krzyża Wojskowego Polskiego i Orderu Legii Honorowej; zm. 16 V 1843, eksp. 18 V 1843 z kośc. Panny Marii w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Franciszkanów, zapr. żona
 3523. Łucja z Fontanów ŁUBKOWSKA (1840)
  małżonka generalnego sekretarza Banku Polskiego; zm. 21 VII 1840 w kwiecie wieku w dobrach Malinie w Galicji, poch. w grobie familijnym w Borowy, zostawiła troje małoletnich dzieci i męża
 3524. Magdalena GUTOWSKA (1854)
  uboga; zm. IV 1854 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności mając lat 75
 3525. Franciszek FORMANEK (1856)
  obywatel m. Warszawy i czł. Archikonfraterni Literackiej; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 15 VI 1856 przeżywszy lat 66, wypr. 18 VI 1856 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z rodzeństwem
 3526. Jan FORSOWICZ (1860)
  obywatel m. Warszawy, majster rzeźniczy; zm. 20 VIII 1860 przeżywszy lat 65, eksp. 22 VIII 1860 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski
 3527. Karol FORSTREÜTER (1859)
  prowizor farmacji; zm. 11 III 1859, wypr. 14 III 1859 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania
 3528. Michał FORTUŃSKI (1858)
  nab. żał. 17 IV 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. Zgromadzenie Czeladzi Kowalskiej
 3529. Józefa Magdalena STENZEL z d. Fouché (1845)
  wdowa po właścicielu dóbr Duchnice; zm. 8 I 1845 w szpitalu Ew. w Warszawie, eksp. 10 I 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. dzieci
 3530. Alfons FOURNIER (1859)
  po ciężkiej i nieuleczalnej chorobie zm. 28 IV 1859 przeżywszy lat 45, eksp. 30 IV 1859 z kapl. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i córka
 3531. Jan FRAAS (1850)
  urzędnik komory lądowej; zm. 9 V 1850 przeżywszy lat 57, eksp. 11 V 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn i córka
 3532. Samuel Antoni FRENKEL (FRAENKEL) (1833)
  obywatel Warszawy od lat 40, bankier, właściciel domu handlowego, urzędnik skarbowy, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., znany z dobroczynności i wielu przyjacielskich przysług; ur. w Berlinie, zm. 17 II 1833 we Frankfurcie n. Menem, gdzie czasowo przebywał, żył lat 62
 3533. Zofia FRAENKEL (1825)
  panna; zm. VI 1825 w kwiecie wieku, żyła tylko lat 17, poch. na cm. Powązkowskim w Warszawie, zostawiła rodziców
 3534. Rozalia z Franców HOFFMANN (1845)
  zm. 10 I 1845 licząc lat 61, eksp. 12 I 1845 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała córka
 3535. FRANCISZEK (1851)
  furtian klasztoru Kapucynów w Warszawie; zm. 26 XII 1851 w 77 roku życia swego i w 59 zakonnego, eksp. 28 XII 1851 do kośc. Kapucynów, poch. dnia następnego w grobach tegoż kośc.
 3536. Apolonia z Franciszkowskich BRZEŻAŃSKA (1845)
  zm. 20 I 1845 przeżywszy lat 40, eksp. 22 I 1845 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. czworo jej dzieci
 3537. Piotr Henryk FRANCK (1861)
  b. nauczyciel języka francuskiego; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 5 VIII 1861 przeżywszy lat 88, eksp. 7 VIII 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 3538. Alojzy FRANK (1848)
  nadleśniczy leśnictwa Olsztyn w gub. radomskiej, kawaler Orderu św. Stanisława III kl. i Znaku Honorowego; zm. 18 VIII 1848
 3539. Józef FRANK (1844)
  zm. 18 II 1844 w domu nr 1342 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 20 II 1844 na cm. Ew., zapr. żona i dzieci
 3540. Józef FRANK (1843)
  b. prof. terapii b. Uniw. Wileńskiego, radca stanu, kawaler wielu orderów, czł. różnych uczonych towarzystw; nab. żał. 3 II 1843 w kośc. św. Józefa (Karmelitów) na Lesznie w Warszawie
 3541. Maria Katarzyna z Franków ZAWISZA (1856)
  wdowa po inżynierze; po długiej chorobie zm. 20 IV 1856 przeżywszy lat 53, eksp. 22 IV 1856 z kapl. Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążeni brat, siostra i szwagier
 3542. Teresa z Franków KOTECKA (1849)
  żona urzędnika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 24 IX 1849 w Częstochowie w wieku lat 27
 3543. Zuzanna z Franków WOLTANOWSKA (1855)
  zm. 17 I 1855 w Nowej Aleksandrii, nab. żał. 31 I 1855 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, zapr. w smutku pogrążone dzieci
 3544. Anna z Franków TEMLER (1857)
  żona obywatela; po długiej i ciężkiej słabości zm. 15 XII 1857 w domu nr 769 przy ul. Elektoralnej w Warszawie przeżywszy lat 57, eksp. 18 XII 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. matka, mąż wraz z dziećmi i wnukami; nab. żał. 22 XII 1857 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. pozostała familia
 3545. Maria NIEWĘGŁOWSKA (1848)
  wdowa po b. audytorze dywizji b. WP; zm. IX 1848 w wieku lat 55
 3546. Antoni FRANKEL (1849)
  znany artysta muzyczny; zm. 11 XI 1849 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, eksp. 13 XI 1849 na cm. Powązkowski
 3547. Wilhelmina z Frankenstejnów LUBELSKA (1852)
  żona b. sztabslekarza b. WP; zm. 27 VIII 1852, opłakana przez męża i jedynego nieobecnego syna
 3548. Anna FRANKIEWICZ (1852)
  zm. 23 X 1852, eksp. 25 X 1852 z kośc. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3549. Wiktoria z Frankiewiczów KARŁOWICZ (1845)
  zm. 21 II 1845 w domu nr 1915 przy ul. Przyrynek w Warszawie przeżywszy lat 60, eksp. 24 II 1845 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3550. Erazm FRANKOWSKI (1848)
  b. szambelan dworu, następnie marszałek szlachty pow. ostrogskiego, kawaler Orderu św. Anny; zm. 11 IX 1848 przeżywszy lat 78; inf. z gub. wołyńskiej
 3551. Jan Dionizy FRANKOWSKI (1840)
  zm. II 1840 w dobrach Horodyszcze w obw. radzyńskim gub. podlaskiej, przedwczesna śmierć zięcia Tadeusza Niemcewicza i rozpacz po śmierci córki wycieńczyły wiekiem stargane jego zdrowie
 3552. Józef FRANKOWSKI (1858)
  dawny akademik krakowski, mąż gruntownej nauki, czł. Tow. Naukowego w Krakowie; zm. 1858 w podeszłym wieku w Józefowie Ordynackim
 3553. Karol FRANKOWSKI (1846)
  b. płk gwardii wojsk cesarsko-rosyjskich, dyrektor Gimnazjum Realnego i Szkoły Sztuk Pięknych, kawaler Orderu św. Anny II kl. z koroną i IV kl., Orderu św. Włodzimierza IV kl. z kokardą, Krzyża Wojskowego i pruskiego Krzyża Żelaznego, autor rozmaitych płodów literackich, które najwięcej wydawane były pod imieniem Kajetana Niepowie; zm. 26 XI 1846 w pałacu dawniej Szymanowskich na Krakowskim Przedm. nr 411 w Warszawie przeżywszy lat 51, eksp. 29 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 XII 1846 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. żona
 3554. Krystyna z Frankowskich BIEŃKOWSKA (1855)
  zm. 18 VI 1855 w dobrach Wulka w gub. wołyńskiej, pozostawiła męża i familię, nab. żał. 3 VII 1855 w kośc. Reformatów w Warszawie
 3555. Krystyna z Frantzenów PIOTRKOWSKA (1841)
  żona komisarza policji administracyjnej cyrkułów II i III m. Warszawy; zm. 25 V 1841, eksp. 27 V 1841 z kapl. kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 VI 1841 w kośc. Dominikanów, zapr. pozostały mąż
 3556. Stefan FRANZ (1853)
  pełen cnót chrześcijańskich, utrzymujący zakład zegarmistrzowski; opatrzony św. sakramentami zm. 26 III 1853 w Końskich, pozostawił ojca, brata i bratową
 3557. Aleksander FRAAS (1854)
  b. pomocnik inżyniera przy Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, następnie obywatel ziemski, posiadał nadto piękny talent gry na fortepianie i wydał na świat kilka utworów muzycznych; zm. w końcu VI 1854 we wsi Wilkoszewice w pow. piotrkowskim
 3558. Roch FRASUNKIEWICZ (1858)
  mjr inwalidów z weteranów polskich, zarządzający częścią kasową tychże, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 40; po ciężkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 21 VII 1858 przeżywszy lat 71, wypr. 23 VII 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie, zapr. żona, syn, córki, synowe, zięciowie i wnuki
 3559. Anna Dorota GRABOWSKA (1860)
  wdowa po inspektorze szalupy kanonierskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 17 I 1860 w wieku lat 72, eksp. 19 I 1860 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia Maltanowscy
 3560. Paulina z Frechów BAGNIEWSKA (1849)
  małżonka Juliana Bagniewskiego, inżyniera pow. łęczyckiego; zm. 9 II 1849 w Łęczycy przeżywszy lat 30, zostawiła męża i brata
 3561. Piotr FREDERICKS (1855)
  baron, wielki koniuszy dworu JCMości, kawaler wielu orderów cesarsko-rosyjskich i zagranicznych, wdowiec po Cecylii z hr. Gurowskich, damie honorowej cesarzowej Aleksandry Ferodownej; zm. 13(25) XI 1855 w Petersburgu, w kraju tutejszym zostawia krewnych
 3562. Franciszek FREDLEIN (1856)
  według wiadomości od c.k. austriackiej komendy wojskowej zm. 4 VIII 1855 na cholerę w miasteczku Skolin w cyrkule stryjskim podczas marszu przez Węgry, żył lat 22, pogrążeni w smutku rodzice wznoszą modły za swego syna w swej parafii Jaworzno w okręgu krakowskim, a obecni w Warszawie jego bracia zapr. na nab. żał. 25 II 1856 w kośc. Kapucynów
 3563. Felicjan FREDRO (1848)
  obywatel pow. lubelskiego, b. mjr 2 p.uł. b. Wojsk Polskich, służył w wojsku lat 13, w 1823, dawnym zwyczajem oręż na pług zamieniwszy, poświęcił się zatrudnieniom ziemiańskim; zm. 11 V 1848 w Lublinie przeżywszy lat 56
 3564. Jacek z Pleszowic hr. FREDRO (1828)
  arcystrażnik korony Królestwa Galicji i Lodomerii, potomek starożytnej w Polsce rodziny, wzór staropolskiej gościnności, wspieracz literatury ojczystej, ojciec Maksymiliana Fredry, b. gen. Wojsk Polskich, i Aleksandra Fredry, autora dzieł tak sprawiedliwie wielbionych; zm. II 1828 we Lwowie, żył lat 68, zostawił trzy córki i sześciu synów
 3565. Maksymilian hr. FREDRO (1845)
  marszałek dworu JCKMości, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., Krzyża Wojskowego Polskiego i Legii Honorowej, w wojsku Księstwa Warszawskiego był adiutantem ks. Józefa Poniatowskiego, gen. bryg. b. Wojsk Polskich, w służbie cywilnej marszałek dworu Król. Pol., pomocnik ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, kurator generalny instytutów naukowych, czł. Rady Administracyjnej, autor dzieł literackich, m.in. tragedii wierszem "Harald"; zm. III 1845; inf. z Paryża
 3566. Seweryn FREDRO (1845)
  do 1813 był w wojsku Księstwa Warszawskiego; zm. 1845 w Galicji
 3567. Seweryna z hr. Fredrów SKRZYŃSKA (1855)
  zm. młodo 1 I 1855 we Lwowie, pogrążając w żałobie męża i dzieci
 3568. Amelia FREJ (1845)
  córka z pierwszego małżeństwa swego ojca z Zofią z Hoffmanów; zm. 22 VII 1845 w wieku 12 lat, wypr. 24 VII 1845 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z żoną i rodzeństwem
 3569. Juliusz FREJ (1823)
  izraelita, uczeń szkoły wojewódzkiej księży pijarów w Warszawie; zm. X 1823, żył lat 18
 3570. Józef FREJLICH (1855)
  fabrykant i obywatel m. Radomia; zm. VIII 1855, poch. 28 VIII 1855 w Radomiu, pozostawił żonę i rodzinę
 3571. Maria z Frejlichów BADER (1852)
  zm. 15 X 1852 przeżywszy lat 35, poch. 17 X 1852 na cm. Powązkowskim
 3572. Józefa z Frejtagów TARCZEWSKA (1857)
  opatrzona św. sakramentami zm. 10 IV 1857 przeżywszy lat 23, eksp. 13 IV 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dwoma synami
 3573. Robert FREJTAG (1851)
  gen.-lejtnant, generalny kwatermistrz armii czynnej, kawaler Orderu św. Jerzego III kl., Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Virtuti Militari V kl., Znaku Nieskazitelnej Służby i austriackiego Wielkiego Krzyż Orderu Leopolda; zm. 9 X 1851 w domu nr 1327B przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie przeżywszy lat 49, eksp. 11 X 1851 na cm. Wolski
 3574. Franciszek FREJ (1861)
  b. subiekt handlowy; zm. 6 VI 1861, eksp. 8 VI 1861 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski
 3575. Marek FREJBERG (1849)
  radca dworu i kawaler orderów; zm. 9 VI 1849 w domu nr 85-86 przy ul. Kanonia w Warszawie przeżywszy lat 66, wypr. 11 VI 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostała wdowa
 3576. Jan Bogumir FREIER (1828)
  dr med. i chir., prof. Uniw. Królewskiego Warszawskiego; zm. XI 1828, eksp. 20 XI 1828 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew.-Aug., zapr. żona i dziesięcioro dzieci
 3577. Joanna Nepomucena z Trezerów OWIDZKA (1861)
  wdowa po nadleśnym rządowym, opatrzona św. sakramentami zm. 9 XI 1861 w wieku lat 65, eksp. 12 XI 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni córka z mężem i wnuczka
 3578. FRIBES (1853)
  niewidomy wirtuoz, flecista; zm. w pierwszych dniach VIII 1853 w Żytomierzu
 3579. Anna z Frydlów SCHMIDT (1851)
  obywatelka Warszawy; zm. 20 VII 1851 przeżywszy lat 41, wypr. 22 VII 1851 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 VII 1851 w tymże kośc., zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3580. Jerzy FRIDERICI (1850)
  właściciel apteki w Kalwarii, następnie w Sejnach; ur. w Bawarii, zm. 5 X 1850 w 64 roku życia, zostawił żonę, córkę i wnuczkę
 3581. Fryderyk FRIEDEL (1844)
  zm. 29 I 1844 w domu przy ul. Elektoralnej nr 794C w Warszawie przeżywszy lat 80, eksp. 31 I 1844 na cm. Ew., zapr. córka
 3582. Emilia z Friedenstejnów WIĘCKOWSKA (1854)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 21 III 1854, eksp. 23 III 1854 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z małoletnią córką
 3583. Flora z Friedenstejnów SIELSKA (1855)
  żona rejenta okręgu błońskiego; po ciężkiej chorobie zm. 1 III 1855 w m. Błoniu w 28 roku życia, eksp. 3 III 1855, zapr. w smutku pogrążony mąż
 3584. Daniel Edward FRIEDLEIN (1855)
  księgarz i wydawca wielu dzieł w Krakowie, brat warszawskiego księgarza pana Friedleina; zm. 26 VII 1855 w Krzeszowicach u wód
 3585. Franciszek FRIEDLEIN (1842)
  sędzia trybunału, zastępca sędziego apelacyjnego; zm. 29 III 1842 w Krakowie, żył lat 35
 3586. Teresa Filipina z Friedländrów ZIELONKOWA (1835)
  żona kpt. wojsk cesarsko-rosyjskich, córka Anny Doroty z Schultzów Zielonkowej; nab. żał. 22 X 1835 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostały mąż wraz z rodzicami
 3587. Jan FRIEDRICHS (1846)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 10 VII 1846 w 71 roku życia, pog. 13 VII 1846 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej nr 2484 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostałe dzieci
 3588. Adolf FRIEMAN (1851)
  archiwista Urzędu Konsumpcyjnego; zm. 30 XII 1850 przeżywszy lat 47, eksp. 2 I 1851 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew., zapr. żona wraz z trojgiem dzieci
 3589. Jakub FRIEMANN (1850)
  kontroler urzędu skarbowego w m. Lublinie; zm. 1850
 3590. Anna z Fryzów KLETTKE (1853)
  wdowa po radcy stanu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 18 VIII 1853 w domu nr 1063 przy ul. Królewskiej w Warszawie przeżywszy lat 82, eksp. 20 VIII 1853 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostali krewni
 3591. Zofia von FRIESE (1853)
  zm. 23 VI 1853 w wieku lat 74, wypr. 25 VI 1853 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążona w smutku siostra
 3592. Fryderyk FRYSCH (1852)
  obywatel m. Warszawy; zm. 1 XII 1852 przeżywszy lat 52, eksp. 3 XII 1852 z kapl. szpitala Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona z dwoma synami
 3593. Adam FRITSCH (1854)
  obywatel prawy, posiadający szacunek i ufność współbraci, wybrany deputowanym, a następnie sędzią pokoju pow. lubelskiego, chlubnie pełnił powierzone mu urzędy, upięknił miasto rodzinne zakupieniem drogi odsłaniającej kośc. Ew., dawniej ogrodami zakryty; ur. 1778 w m. Lublinie, zm. 9 X 1854 w m. Gdańsku, gdzie przed dwoma laty zamieszkał, pozostawił żonę i córki
 3594. Bogumił Jan FRITSCH (1857)
  piekarz, młynarz i obywatel m. Warszawy; zm. 5 XII 1857 przeżywszy lat 56, eksp. 8 XII 1857 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążona żona z ośmiorgiem osieroconych dzieci i zięciem
 3595. Franciszek FRITSCHE (1846)
  b. urzędnik górnictwa krajowego, emeryt; zm. 15 I 1846 w domu nr 1574 przy ul. Widok w Warszawie przeżywszy lat 67, eksp. 17 I 1846 na cm. Powązkowski, zapr. syn
 3596. Antoni FRITZ (1853)
  obywatel m. Końskie od 1815, niegdyś dymisjonowany kpt. wojsk austriackich; zm. 17 V 1853 w Końskich w wieku lat 78
 3597. Ludwika FROMBERG (1845)
  panna; zm. III 1845 w wieku 18 lat, poch. 24 III 1845 w Warszawie
 3598. Zofia Matylda FROMBERG (1853)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 VIII 1853 w domu nr 832 przy ul. Ogrodowej w Warszawie, eksp. 7 VIII 1853 na cm. Ew., zapr. pozostali rodzice
 3599. FROMENT-MEURICE (1855)
  słynny złotnik, jedna z osób ofiarowała kośc. św. Aleksandra w Warszawie wspaniałą puszkę do komunikantów, będącą jego dziełem; zm. 1855 w Paryżu
 3600. Jan FROMM (1838)
  ksiądz, pleban parafii jazgarzewskiej; zm. VII 1838 w wieku 43 lat i po 16 latach kapłaństwa, poch. 23 VII 1838 w Jazgarzewie, wsi bliskiej Piaseczna
 3601. Krystyna z Fromów WOLTER (1835)
  zm. 4 V 1835 w domu przy ul. Wiejskiej 1731-32 w Warszawie, eksp. 7 V 1835 na cm. Ew., zapr. dzieci
 3602. Julianna z Frostów DEHNEL (1845)
  zm. 25 VIII 1845 w 40 roku życia, eksp. 27 VIII 1845 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3603. Karol FRYBES (1855)
  obywatel; zm. 3 III 1855 przeżywszy lat 75, wypr. 5 III 1855 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała famila
 3604. Michał FRYCZYŃSKI (1859)
  zasłużony niegdyś prof. agronomii na Uniw. Wileńskim; zm. 26 IX 1859 we wsi Zameczek pod Wilnem, poch. 29 IX 1859 na cm. Rossa w Wilnie
 3605. Feliks FRYDERYCY (1848)
  emeryt, b. ppłk b. Wojsk Polskich; zm. 11 IV 1848 przeżywszy lat 56, odpr. 14 IV 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. siostra z pozostałymi trzema sierotami po zmarłym
 3606. Anna z Frydrychów STYPUŁKOWSKA (1842)
  zm. 26 XI 1842 w domu nr 518 przy ul. Podwal w Warszawie, żyła lat 23, eksp. 28 XI 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z pozostałymi dziećmi i familią
 3607. Błażej FRYDRYCH (1846)
  kupiec; zm. 8 VIII 1846 przeżywszy lat 34, eksp. 10 VIII 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona
 3608. Elżbieta z Frydrychów MILLAUER (1v. Zimara) (1861)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 IV 1861 przeżywszy lat 80, wypr. 11 IV 1861 z kośc. Karmelitów na Lesznie w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostały mąż wraz z zięciem i wnukami
 3609. Jan FRYDRYCH (1849)
  zm. 3 V 1849 w 79 roku życia, eksp. 6 V 1849 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci, wnuki i familia
 3610. Wiktoria z Frydrychów ŚWIĘTOCHOWSKA (1849)
  żona urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 10 VI 1849 w domu nr 1352 przy ul. Świętokrzyskiej w 23 roku życia, wypr. 12 VI 1849 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z synem
 3611. Józefa z Frydrychewiczów MIKULSKA (1858)
  żona rewizora Urzędu Konsumpcyjnego; po krótkiej słabości zm. 26 IX 1858 w wieku lat 40, eksp. 28 IX 1858 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z pięciorgiem dzieci, matką i braćmi
 3612. Wojciech FRYDRYCHIEWICZ (1829)
  lekarz obw. radzyńskiego; zm. 27 XI 1829 po przeżyciu lat 50 wieku swego; inf. z Radzynia 15 XII 1829
 3613. Wojciech FRYDRYCHOWSKI (1859)
  urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego; po ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 VII 1859 w wieku lat 68, eksp. 19 VII 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, wotywa żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. w smutku pozostała wdowa
 3614. Bogumił FRIEDRICHS (1846)
  emeryt, b. urzędnik leśny; zm. 8 XII 1846 przeżywszy lat 80, eksp. 10 XII 1846 z kośc. paraf. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3615. Juliusz FRYDRYCHS (1848)
  urzędnik przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. 14 IV 1848 na stacji Rogów
 3616. Baltazar FRYSZKOWSKI (1855)
  ksiądz, bernardyn z klasztoru w Skępem, gdzie był prof. zakonnej młodzi i dosłużył się stopnia jubilata, pochodził z Wlk. Ks. Poznańskiego; od lat ciśniony natarczywą słabością piersi, próbował ostatecznie w Wilanowie prowadzić dawno rozpoczętą kurację i tu, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 IX 1855, żył lat 46, przepr. do klasztoru bernardynów w Czerniakowie i tam poch. 20 IX 1855 w zakonnym grobie
 3617. Zofia FRYTSCHE (FRITSCHE) (1856)
  córka Karola, inżyniera Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, i Ludwiki z Rakowskich małżonków Frytsche; zm. 30 III 1856 nie doczekawszy 15 roku życia, eksp. 1 IV 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, proszą rodzice i bracia
 3618. Marcelina de FRYZE (1833)
  panna; zm. 26 II 1833 w domu nr 484 przy ul. Miodowej w Warszawie w 12 roku życia, wypr. 28 II 1833 na cm. Powązkowski, zostawiła ojca
 3619. Petronela Wanda z de Frise MALECKA (1860)
  wdowa po audytorze b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 22 X 1860 w wieku lat 60, wypr. 25 X 1860 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka
 3620. Anna z Frönisch HARTMANN (1857)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 11 VI 1857 przeżywszy lat 45, wypr. 13 VI 1857 z kapl. Ew.-Aug. na cm. Powązkowski, zapr. pogrążony w smutku mąż wraz z siedmiorgiem dzieci
 3621. Joanna Krystyna KOELICHEN (KOEHLICHEN) z d. Früboes (1v. Roesler) (1849)
  żona kupca warszawskiego; zm. 22 V 1849 w domu własnym nr 565 przy ul. Długiej w wieku lat 55, pog. 24 V 1849 na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż z dziećmi
 3622. Wilhelmina z Frybesów TYCZ (1845)
  zm. 27 VII 1845 w szpitalu Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie w 40 roku życia, eksp. 30 VII 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostały mąż i siostra z familią
 3623. Katarzyna z Ftułowych KOZŁOW (1849)
  żona por. korpusu topografów armii; zm. 3 VII 1849 w domu nr 1857 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie w 20 roku życia, eksp. 5 VII 1849 na cm. Wolski, zapr. mąż wraz z dwojgiem niemowląt
 3624. Ignacy FUCHS (1852)
  obywatel i kupiec w m. Częstochowie; zm. 8 V 1852 w 42 roku życia, pozostawił żonę i dwoje nieletnich dzieci
 3625. Zofia z Fudalewskich RUDOLPH (1844)
  zm. 14 VI 1844 w wieku lat 23, eksp. 16 VI 1844 z dolnego kośc. św. Krzyża, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. mąż wraz z familią
 3626. Wiktoria z Fukierów SZUCH (1861)
  pełna cnót małżonka znanego zaszczytnie obywatela ziemskiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 5 III 1861 w dobrach Nowawieś w okręgu czerskim w 54 roku życia. pog. 9 III 1861 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż wraz z synem i rodziną zmarłej
 3627. Florian FUKIER (1837)
  zm. 29 III 1837 w domu nr 46 w Starym Mieście w Warszawie, eksp. 31 III 1837 na cm. Powązkowski, egzekwie 5 IV 1837 w kośc. Kapucynów, zapr. żona i dzieci
 3628. Florian FUKIER (1854)
  syn Teofila Fukiera i Heleny z Janickich, chłopczyk pełen nadziei i kochany przez wszystkich; w skutku ciężkiej choroby zm. 4 IV 1854 po południu w wieku 9 lat, odpr. 6 IV 1854 z kapl. kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 3629. Franciszek Ksawery FUKIER (1847)
  obywatel Warszawy, głuchoniemy; zm. 13 X 1847 w domu nr 46 przy ul. Rynek Starego Miasta, żył lat 34, eksp. 16 X 1847 na cm. Powązkowski, egzekwie 23 X 1847 w kośc. Dominikanów, zapr. matka wraz z rodzeństwem
 3630. Aleksandra FUKS (1853)
  znana ze znakomitych prac literackich; zm. 4(16) II 1853 w Kazaniu
 3631. Jan FUNK (1842)
  obywatel Warszawy; zm. XII 1842 w domu własnym przy ul. Nowolipie nr 2429 w Warszawie w wieku lat 66, eksp. 4 XII 1842 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. dzieci i wnuki wraz z familią
 3632. Marianna z Funków SŁAWIŃSKA (1860)
  małżonka obywatela m. Warszawy; po krótkiej chorobie zm. 4 XII 1860 przeżywszy lat 99; eksp. 6 XII 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami
 3633. Mikołaj FUNK (1855)
  czł. Archikonfraterni Literackiej przy kośc. św. Jana w Warszawie i obywatel; zm. XII 1855 licząc lat 49
 3634. Eustachy FURMANKIEWICZ (1851)
  asesor kolegialny, pisarz kancelarii ziemiańskiej; zm. 7 V 1851 przeżywszy lat 83, wypr. 10 V 1851 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z córką
 3635. Wincenty FURZEWSKI (1851)
  obywatel; zm. 30 IV 1851 w domu nr 51 w Rynku Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 39, eksp. 2 V 1851 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3636. FUSS (1854)
  radca stanu, dyrektor obserwatorium w Wilnie; zm. 1854
 3637. Zofia z Futymskich STARZYŃSKA (1853)
  dopełniwszy religijnych powinności zm. 1853 w skromnej lepiance w ustronnym zaciszu m. Urzędowa po trzynastotygodniowych cierpieniach w 24 roku życia swego, pozostawiła męża i troje drobnych dziatek
 3638. Sura Berkowa FYSZKOP (1847)
  starozakonna; zm. 22 X 1847 na przedmieściu Praga przeżywszy lat 104
 3639. Bogumiła z Fąfińskich WRÓBLEWSKA (1v. Baccigalupi) (1838)
  zm. 6 XI 1838 w 48 roku życia swego, eksp. 8 XI 1838 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z córką
 3640. Anna z Fersterów STAMM (1842)
  zm. 8 X 1842 w domu przy ul. Nowolipie nr 2425 w Warszawie, eksp. 10 X 1842 na cm. Ew., zapr. familia
 3641. Jan FÜRST (1859)
  sekretarz kolegialny, nadrachmistrz wydziału administracyjnego w Rządzie Gubernialnym Radomskim, pozostawał 35 lat w zawodzie publicznym, ozdobiony Znakiem Honorowym za lat 20; idąc do biurowej czynności nagle żyć przestał 14 XII 1859 w 55 roku życia, pozostawił czworo dzieci
 3642. Berta z Fürstenbergów FUNK (1858)
  zm. 26 VIII 1858 osierociwszy dwoje niemowląt
 3643. Anna FÜSCHER (FISZER) (1846)
  zm. 1 X 1846 w kwiecie młodości, eksp. 3 X 1846 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. tegoż wyznania, zapr. matka wraz z familią
 3644. Eufrozyna HEJMANN (1836)
  wdowa; zm. 29 V 1836 w domu nr 602 przy ul. Bielańskiej w Warszawie w 86 roku doczesnego życia, wypr. 31 V 1836 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. familia
 3645. Karol Henryk GABUS (1847)
  nauczyciel języka francuskiego; zm. 1 XI 1847, eksp. 3 XI 1847 z kapl. Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. się w imieniu nieobecnego syna Edwarda
 3646. Stanisław GADAMOWICZ (1848)
  zm. IX 1848 w domu Koszary Wołyńskie przy ul. Dzikiej w Warszawie, eksp. 1 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. rodzina
 3647. Aleksandra z Gadomskich KLOCHOWICZOWA (1855)
  żona ekspedytora poczty w Busku; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 5 XI 1855, pozostawiła męża i sześcioro dziatek
 3648. Aniela GADOMSKA (1854)
  panna, pochodziła ze znakomitej podolskiej rodziny, z matki Onufry Kickiej, sierota od lat wielu, ostatecznie zamieszkała w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 XI 1854, nab. 29 XI 1854 w kośc. św. Krzyża, po którym wypr. na cm. Powązkowski, zapr. stroskany brat
 3649. Antonina GADOMSKA (1856)
  siostra miłosierdzia; zm. w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, nab. żał. 9 IV 1856 w kośc. instytutowym
 3650. Jan GADOMSKI (1848)
  urzędnik b. administracji rządowej zakładów górniczych, drugi mąż zmarłej Joanny z Zengtellerów Gadomskiej; zm. 15 V 1848 w domu nr 1768 przy ul. Świętojerskiej w Warszawie w wieku lat 45, eksp. 18 V 1848 na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 V 1848 w kośc. popaulińskim św. Ducha, zapr. pozostała familia
 3651. Karol GADOMSKI (1855)
  urzędnik rządu gub. warszawskiego; po długiej słabości zm. 3 V 1855, eksp. 5 V 1855 z kapl. przy kośc. Karmelitów na Lesznie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1855 w kośc. Kapucynów, zapr. w głębokim smutku pozostała żona wraz z dziećmi
 3652. Ludwika z Gadomskich PODOLSKA (1855)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 23 I 1855 w domu nr 93 przy ul. Piwnej w Warszawie, eksp. 25 I 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3653. Marcin GADOMSKI (1833)
  znany powszechnie zacny obywatel Warszawy; zm. 30 XII 1833 w domu nr 1249 przy ul. Nowy Świat, eksp. 1 I 1834 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. św. Krzyża, zapr. żona, córka i familia
 3654. Marianna z Gadomskich ŁOSIAKOWSKA (1850)
  wdowa; zm. 17 VI 1850 przeżywszy lat 45, eksp. 19 VI 1850 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. siostry
 3655. Stanisław GADOMSKI (1853)
  aplikant Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, syn Wincentego Gadomskiego, sędziego i dziedzica dóbr Smoszewa w gub. płockiej; zm. V 1853 w 25 roku życia, poch. 26 V 1853 na cm. w Smoszewie
 3656. Adaś GADON (1860)
  brat Jana, żył lat 9, w rocznicę śmierci nab. żał. 12 I 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, pozostawił rodziców; w drugą rocznicę śmierci msze żał. 12 I 1861 w tymże kośc.
 3657. Jan GADON (1860)
  brat Adasia, żył lat 11, poprzedził brata w odejściu do wieczności o jeden miesiąc, w rocznicę śmierci nab. żał. 12 I 1860 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, pozostawił rodziców; w drugą rocznicę śmierci msze żał. 12 I 1861 w tymże kośc.
 3658. Michał GADON (1855)
  b. marszałek szlachty pow. telszewskiego, następnie sędzia i prezes sądu sumiennego w Kownie, autor prac szacownych, spomiędzy których "Opisanie powiatu telszewskiego" drukiem jest ogłoszone; zm. 1855 w gub. kowieńskiej
 3659. Łukasz GADUSZEWSKI (1855)
  obywatel; zm. 2 VII 1855 przeżywszy lat 80, wypr. 4 VII 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa, syn, wnuki i prawnuki
 3660. Michał GADZINOWSKI (1861)
  kleryk mniejszych święceń, kandydat św. Teologii, b. alumn Warszawskiej Rzymskokatolickiej Akademii św. Krzyża; zm. 23 VII 1861 w m. Dąbiu w pow. łęczyckim
 3661. Fabian GADZIŃSKI (1838)
  obywatel; zm. 21 VII 1838 w domu przy ul. Aleja nr 1726 w Warszawie, eksp. 24 VII 1838, zapr. pozostała wdowa
 3662. Justyna z Gagatnickich STRAŻYŃSKA (1v. Żóchowska) (1857)
  wdowa pozostała po Antonim Strażyńskim, niegdy płk. b. Wojsk Polskich; zm. 31 III 1857 w m. Kielcach w 70 roku życia, zawiadamia się oddalone rodzeństwo i licznych w kraju przyjaciół
 3663. Józef GAJDZIŃSKI (1842)
  obywatel powszechnie szanowany; zm. IV 1842 w Krakowie (Kazimierzu) w 48 roku życia, pog. 30 IV 1842 w Krakowie, zostawił żonę i małoletnie dzieci
 3664. Katarzyna z Gajdzińskich SZCZUKOWA (1850)
  żona radcy dworu; zm. 2 X 1850 w Lublinie przeżywszy lat 52, poch. 5 X 1850 na cm. miejscowym po nab. żał. w kośc. Dominikanów
 3665. Adam GAJEWSKI (1849)
  obywatel ziemski gub. płockiej; zm. 25 VII 1849 w wieku lat 71, poch. w m. Kowalu pow. włocławskim
 3666. Antoni GAJEWSKI (1846)
  obywatel pow. gostyńskiego w gub. warszawskiej; zm. 31 X 1846 w domu nr 926A przy ul. Chłodnej w Warszawie w wieku lat 53, eksp. 2 XI 1846 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3667. Hilary GAJEWSKI (1859)
  pomocnik w drukarni "Kuriera Warszawskiego", całą duszą przywiązany do tego pisma, blisko ćwierć wieku spędził na posługach Redakcji, znany zwykle pod nazwą Merkurego "Kuriera"; zm. 13 X 1859, eksp. 15 X 1859 ze szpitala św. Rocha na cm. Powązkowski
 3668. Jadwiga GAJEWSKA (1860)
  zostająca w służbie pod nr. 2234 w Warszawie; skutkiem apopleksji zm. 17 IV 1860 licząc lat 29
 3669. Jan GAJEWSKI (1858)
  inżynier; zm. 7 VII 1858 po bolesnych cierpieniach skutkiem okropnego wypadku pęknięcia kotła parowego przy próbie lokomotywy nastąpionego 2 VII 1858 w Menchester, nab. żał. 29 XI 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pogrążeni tym ciosem bracia
 3670. Józef GAJEWSKI (1858)
  obywatel i majster kowalski; zm. 1858, nab. żał. 12 VII 1858 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała wdowa z dziećmi
 3671. Karolina z Gajewskich DORNFELD (1849)
  wdowa po mecenasie przy b. Sądzie Najwyższej Instancji Król. Pol.; zm. 5 XII 1849 przeżywszy lat 75, wypr. 7 XII 1849 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn z familią
 3672. Maria z Gajewskich ZIELIŃSKA (1851)
  żona krawca; zm. 23 II 1851 przeżywszy lat 30, eksp. 25 II 1851 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3673. Michał GAJEWSKI (1844)
  radca Dyrekcji Ubezpieczeń; zm. 26 VII 1844 w domu nr 1319 przy ul. Nowy Świat w Warszawie, eksp. 28 VII 1844 na cm. Powązkowski, zapr. żona i córki
 3674. Michał GAJEWSKI (1851)
  rytownik; zm. 29 IV 1851 przeżywszy lat 31, eksp. 1 V 1851 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 12 V 1851 w kośc. Reformatów, zapr. familia
 3675. Piotr Celestyn GAJEWSKI (1855)
  b. sędzia trybunału cywilnego gub. warszawskiej, a ostatnio rejent kancelarii ziemiańskiej tejże gub., emeryt, wdowiec po Justynie Janickiej, szkoły ukończył w Grudziądzu, Szkołę Prawa w Warszawie, podpisarz, pisarz, podsędek sądów pokoju w Piotrkowie i Sieradzu, podprokurator przy trybunale cywilnym w Kaliszu, sędzia trybunału cywilnego lubelskiego, ozdobiony Orderem św. Stanisława III kl.; ur. 1793, zm. 27 VIII 1855 w przejeździe przez m. Radom, pozostawił trzech synów
 3676. Stanisław GAJEWSKI (1846)
  rachmistrz Magistratu m. Warszawy; zm. 4 II 1846 w kwiecie wieku, bo w 31 roku życia, eksp. 7 II 1846 z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z siostrami i bratem
 3677. Katarzyna GALASIŃSKA (1846)
  nab. żał. 17 XII 1846 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. rodzice
 3678. Eugenia z Galdentalów BUŁGAKOWA (1849)
  rodem z gub. wołyńskiej, żona por. kutnowskiej inwalidnej komendy; zm. 8 XII 1849 w 19 roku życia, pozostawiła męża i dwoje dzieci
 3679. Piotr baron GALICHET (GALISZE) (1846)
  b. gen. bryg. wojsk francuskich, urzędnik Legii Honorowej, kawaler Orderu św. Ludwika, niegdyś szef sztabu korpusu ks. Davouta (ks. Auerstädt i Eckmühl), ciężko ranny 1812, od tego roku zamieszkał w Polsce i od Aleksandra I otrzymał polski indygenat, ożeniony z Dorotą Szymanowską, starościanką wyszogrodzką, b. czł. Komitetu Właścicieli Listów Zastawnych, pierwszy założył w Polsce fabrykę cukru z buraków i zastosował system Adamsa do pędzenia wódki; ur. 29 VII 1765 we Francji, zm. w nocy z 22 na 23 X 1846 w dobrach swoich Izdebno w pow. warszawskim, gdzie też został poch.
 3680. Wincenty Filip GALICKI (1859)
  sekretarz wydziału administracji rządowej dochodów skarbowych tabacznych; opatrzony św. sakramentami zm. 5 IV 1859 w wieku lat 33, eksp. 8 IV 1859 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka, żona i dzieci; nab. żał. 19 VII 1859 w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3681. Maria MOCZARSKA (1852)
  małżonka rachmistrza biura pow. rawskiego; zm. 23 V 1852 w Rawie, pozostawiła męża i pięcioro dzieci
 3682. Agnieszka MAKOWSKA (1832)
  wdowa mieszkająca przy ul. Zielonej nr 1848 w Warszawie; zm. III 1832 skończywszy lat 105, poch. 14 III 1832, zostawiła licznych wnuków, prawnuków i praprawnuków
 3683. Józef GALIŃSKI (1847)
  b. burmistrz m. Nieszawy; zm. 23 I 1847 w klasztorze Misjonarzy w Warszawie, gdzie czasowo przebywał, miał lat 50
 3684. Józef GALIŃSKI (1858)
  mjr inwalidów z weteranów b. Wojsk Polskich, mający zarząd spisu wojskowego w oddziale siedleckim gub. lubelskiej; zm. 27 XI 1858 w m. Siedlcach
 3685. Magdalena z Galińskich KORYTOWSKA (1855)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 18 IX 1855 przeżywszy lat 25, eksp. 20 IX 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z małymi dziećmi
 3686. Anna SZLĄSKOWSKA (1v. Kaczkowska) (1834)
  zm. 8 II 1834, nab. żał. 6 III 1834 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 3687. Elżbieta z Gallów BYCHAWSKA (1858)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 13 I 1858 w domu nr 2449 przy ul. Żelaznej w Warszawie w wieku lat 36, wypr. 15 I 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała rodzina
 3688. Wilhelmina GOLLE (1844)
  panna; zm. 13 I 1844 w 58 roku życia, eksp. 16 I 1844 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. familia
 3689. Joachim GALLERY (1853)
  dziedzic dóbr Rutkiszki w gub. augustowskiej w pow. kalwaryjskim, najlepszy mąż i ojciec licznej rodziny; po krótkiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 7 IX 1853
 3690. Ewa z Gamalskich WORONIECKA (1859)
  żona obywatela, opatrzona św. sakramentami zm. 17 II 1859 przeżywszy lat 67, eksp. 20 II 1859 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3691. Joanna z Gamalskich SZCZUROWSKA (1851)
  artystka dramatyczna, występowała na scenach Warszawy i Lwowa 1795-1816, od 1816 żyła w zaciszu domowym zajmując się wychowanie córki, wdowa po Janie Nepomucenie Szczurowskim, artyście opery polskiej; ur. 1771, zm. 23 IX 1851, eksp. 25 IX 1851 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. córka i wnuki
 3692. Hipolit GAMRAT (1852)
  emeryt, b. urzędnik Banku Polskiego; zm. 3 II 1852, eksp. 5 II 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3693. Andrzej GAUSS (1850)
  mgr chirurgii, emeryt, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 15; zm. 1 VIII 1850, eksp. 3 VIII 1850 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3694. Apolonia z Garbaczewskich MARCZEWSKA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 2 XII 1858 w wieku lat 48, wypr. 5 XII 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. nieutuleni w żalu mąż i synowie
 3695. Józefa z Garbińskich WINNICKA (1843)
  zm. V 1843 w domu nr 904 przy ul. Chłodnej w Warszawie, eksp. 6 V 1843 na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z siedmiorgiem nieletnich dzieci
 3696. Kajetan GARBIŃSKI (1847)
  dr filozofii, prof. b. Uniw. Aleksandryjskiego Warszawskiego, b. dyrektor Szkoły Politechnicznej; zm. 6 V 1847 w domu nr 791 przy ul. Elektoralnej w Warszawie w 52 roku życia, eksp. 9 V 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 3697. Ksawera GARBIŃSKA (1856)
  panna, córka zmarłego Kajetana Garbińskiego i jego małżonki Zofii z Wejleppów; po kilkudniowych cierpieniach zm. 25 X 1856 o godzinie dziesiątej i trzy czwarte z wieczora, czasowo bawiąc w majętności Franciszka Żółtowskiego w Wlk. Ks. Poznańskim, gdzie zastępowała w obowiązkach matkę względem pięciorga drobnych dzieci zmarłej Zofii z Zamoyskich Żółtowskiej, z którą od dzieciństwa węzłem ścisłej przyjaźni była złączona, po oddaniu jej ostatniej chrześcijańskiej posługi w kośc. paraf. w Niechanowie pod Gnieznem poch. została tymczasowo obok prochów Zofii Żółtowskiej, zwłoki jej będą później przewiezione do Warszawy dla złożenia ich na stały spoczynek w grobie rodzinnym na cm. Powązkowskim, nab. żał. 31 X 1856 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. matka, bracia i siostry
 3698. Feliks GARBOWSKI (1861)
  urzędnik Komisji Sprawiedliwości; zm. 22 XI 1861 przeżywszy lat 44, eksp. 24 XI 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3699. Franciszka z Garbowskich SKWARSKA (1849)
  obywatelka Warszawy; zm. 8 V 1849 przeżywszy lat 72, eksp. 11 V 1849 z kapl. przy kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostałe dzieci i wnuki
 3700. Pelagia GARBOWSKA (1856)
  zm. 26 I 1856 przeżywszy lat 30, pozostawiła w nieutulonym żalu siostrę, której była opiekunką, i narzeczonego
 3701. Konstanty GARBUNOW (1851)
  syn płk. Michała Garbunowa, dowódcy warszawskiego artyleryjskiego arsenału konstrukcyjnego; zm. V 1851 licząc ok. 6 lat, poch. 23 V 1851 wraz ze zmarłą w tych samych dniach swoją siostrą Marią na cm. Prawosławnym (wolskim)
 3702. Maria GARBUNOW (1851)
  córka płk. Michała Garbunowa, dowódcy warszawskiego artyleryjskiego arsenału konstrukcyjnego; ur. 21 X 1847 (v.s.), zm. 20 V 1851, poch. na cm. Prawosławnym (wolskim)
 3703. Michał GARBUNOW (1859)
  gen.-mjr, dowódca warszawskiego arsenału; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 11 I 1859 w domu przy ul. Nalewki w wieku lat 54, eksp. 14 I 1859 z domu na cm. Wolski, zapr. pozostałe w nieutulonym żalu dzieci
 3704. Tekla z Garczyńskich MIŁOBĘDZKA (MIŁOBĘCKA) (1858)
  żona urzędnika cesarskich pałaców; po ciężkiej słabości zm. 28 II 1858 w majętności Sielce pod Warszawą, wypr. 4 III 1858 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z córką
 3705. Józef GARCZYŃSKI (1852)
  ksiądz, infułat, kanonik kapituły podlaskiej, proboszcz parafii m. Liwa, b. sędzia pokoju pow. siedleckiego; zm. 6 IV 1852 w wieku lat 81
 3706. Marianna z Garczyńskich JAWORSKA (1843)
  wdowa, stypendystka szpitala miejskiego św. Ducha i NMP w Warszawie, w którym przebywała przez lat 30 i od 16 lat nie opuszczała łoża; zm. na przeł. XI i XII 1843, żyła lat 86, odpr. 2 XII 1843 z kapl. kośc. Panny Marii na cm. Powązkowski
 3707. Wilhelm Bernard Tadeusz GARDLIŃSKI (1859)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 20 III 1859 przeżywszy lat 66, nab. żał. 23 III 1859 w kośc. św. Krzyża w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zaprasza się w nieobecności familii
 3708. Kazimierz GARGULSKI (1859)
  nauczyciel szkoły rządowej i b. obywatel m. Warszawy; mąż Franciszki z Choińskich, ojciec Stanisława Gargulskiego, który odznaczył się w piśmiennictwie krajowym; po krótkiej słabości zm. 31 XII 1858 przeżywszy cnotliwie lat 73, wypr. 3 I 1859 z kośc. Augustianów na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci, zięciowie, synowa i wnuczka
 3709. Ludwika z Gargulskich KARPOWICZ (1v. Krogulska) (1859)
  wdowa po Józefie Krogulskim, słynnym artyście muzycznym i dyrektorze chóru pijarskiego, małżonka Donata Karpowicza, sekretarza kancelarii marszałka szlachty gub. warszawskiej; po krótkiej słabości zm. 31 III 1859, nab. żał. 2 IV 1859 w kośc. Augustianów, skąd eksp. tegoż dnia na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 IV 1859 w tymże kośc. - zapr. stroskany mąż wraz z jedyną małoletnią córką 959:87, 99 w pierwszą bolesną rocznicę śmierci wotywy żał. 31 III 1860 przed ołtarzem Matki Boskiej Pocieszenia w kośc. Augustianów i w kapl. Pana Jezusa w kośc. św. Jana; w rocznicę imienin wotywa żał. 25 VIII 1860 przed ołtarzem Matki Boskiej Pocieszenia w kośc. Augustianów - zawiadamia pozostały mąż wraz z małoletnią córką
 3710. Teofila z Gargulskich SUSKA (1840)
  żona urzędnika rządu gub. mazowieckiego; zm. 19 I 1840 w 20 roku życia, poch. 21 I 1840 w Warszawie, zostawiła męża, rodziców, siostry i brata
 3711. Józefa NOWACZYŃSKA (1860)
  niegdyś znakomicie utalentowana artystka dramatyczna teatrów prowincjonalnych, ostatnie cztery lata życia swego poświęciła dozorowaniu i pielęgnowaniu chorych w szpitalu miechowskim; opatrzona św. sakramentami zm. 8 VII 1860 w Miechowie w wieku lat 53, czł. rady opiekuńczej pow. miechowskiego, oceniając zasługi zmarłej, te słów kilka pamięci jej poświęcają
 3712. Józefa z Garlickich LEWIŃSKA (1861)
  żona po urzędniku; opatrzona św. sakramentami zm. 14 II 1861 w wieku lat 63, wypr. 16 II 1861 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała osierocona córka
 3713. Paweł GARLIŃSKI (1861)
  obrońca przy sądzie pokoju, czł. Archikonfraterni Literackiej, zamieszkały w domu pod nr. 586B przy ul. Długiej w Warszawie; zm. nagle 27 IX 1861
 3714. Teodozja z Garlickich SKOCZYŃSKA (1851)
  małżonka asesora sądu policji poprawczej wydziału zamojskiego; zm. 21 V 1851 w 20 roku życia w dziewięć miesięcy po ślubie
 3715. Władysław GARLICKI (1856)
  syn Kajetana Garlickiego, przez połowę prawie życia swego był chory; zm. 19 V 1856 w Rożance mając lat 17, poch. 21 V 1856 obok swej matki Konstancji z Huskowskich Garlickiej zmarłej 10 XI 1850 w 33 roku życia
 3716. Józefa GARLIKOWSKA (1856)
  panna; w pierwszą rocznicę śmierci nab. żał. w kośc. Powązkowskim oraz poświęcenie nagrobka na miejscowym cm. 4 VIII 1856
 3717. Aniela GARLIŃSKA (1839)
  zm. II 1839 w wieku 18 lat, eksp. 16 II 1839 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka
 3718. Florentyna z Gorlińskich PERKOWSKA (1835)
  żona komisarza policji cyrkułu II m. Warszawy; zm. 12 IV 1835, egzekwie 2 V 1835 w kośc. Franciszkanów, zapr. mąż z dziećmi
 3719. GARNIER (1857)
  ksiądz, proboszcz w Vitri-le-Français, bawił w kraju naszym od roku 1792 do 1815; zm. 1857
 3720. Katarzyna GARNUSZEWSKA (1849)
  utrzymująca magazyn strojów; zm. VI 1849
 3721. Katarzyna z Gaczkowskich AUFFSCHLAG (1852)
  zm. 4 III 1852 w domu nr 1403 przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie
 3722. Marianna GARSTKA (1821)
  wdowa; ur. 1706, zm. 24 IV 1821 w szpitalu Ew. w Warszawie, poch. przyzwoicie kosztem gminy
 3723. Bonawentura GARSZYŃSKI (1849)
  radca kolegialny, naczelnik archiwum Rady Administracyjnej, kawaler Orderu św. Anny II kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Orderu św. Włodzimierza IV kl.; zm. VI 1849, żył przeszło lat 60, przepr. 6 VI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 VI 1849 w kośc. Karmelitów przy Krakowskim Przedm., zapr. żona wraz z dziećmi
 3724. Kacper GARSZYŃSKI (1856)
  radca dworu, dr obojga praw, sędzia trybunału cywilnego pierwszej instancji gub. płockiej, mąż z prac i nauk filologicznych i sądowych znany; zm. 8 I 1856 w m. Płocku, żył lat 63, zostawił żonę i pięcioro dzieci
 3725. Wojciech GARSZYŃSKI (1840)
  b. radny Prokuratorii Generalnej, emeryt; zm. 7 VIII 1840 w wieku 51 lat, eksp. 10 VIII 1840 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa i familia
 3726. Michał GARTKIEWICZ (1844)
  rzeczywisty radca stanu, prezydent izby kryminalnej gub. kowieńskiej, kawaler wielu orderów, ukończył Uniw. Królewiecki; ur. w dawnym obw. białostockim, zm. 21 IV 1844 w Wiłkomierzu, w czasie powrotu z Petersburga do Kowna, w 61 roku życia swego, pozostawił żonę i dziesięcioro dzieci
 3727. Michał GARTKIEWICZ (1849)
  radca honorowy, urzędnik biura kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 13 III 1849, żył lat 38
 3728. Wanda GARTKIEWICZ (1848)
  córka zmarłego rzeczywistego radcy stanu, b. prezydenta depart. kryminalnego kowieńskiego, ukończyła Instytut Aleksandryński Wychowania Panien w Nowej Aleksandrii (Puławach); zm. 1848 w Białymstoku w 20 roku życia, zostawiła przybraną matkę
 3729. Ksawery GARZTECKI (1851)
  emeryt, b. adiunkt dozoru miast, czł. rady opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. włocławskiego; zm. 15 VI 1851 we Włocławku, żył lat 72, pozostawił rodzeństwo
 3730. Józef GASPARD (1822)
  aktor francuski, artysta utalentowany; zm. 11 IV 1822 w pałacu Mniszchowskim w Warszawie, przeżył lat 52, przepr. 13 IV 1822 na cm. Powązkowski
 3731. Walenty GASPARO (1856)
  piernikarz; zm. 27 III 1856 w wieku lat 72, eksp. 29 III 1856 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Powązkowski
 3732. Józef GASTEL (1838)
  kasjer młyna parowego w Warszawie; zm. IX 1838, eksp. 7 IX 1838 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski
 3733. Bogumił GASTELL (1857)
  b. generalny archiwista Magistratu m. Warszawy; po ciężkiej chorobie zm. 28 II 1857 przeżywszy lat 70, wypr. 2 III 1857 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała siostra
 3734. Henryk GASTEL (1842)
  adiunkt archiwista Urzędu Municypalnego m. Warszawy; zm. 20 III 1842, eksp. 23 III 1842 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Karmelickiej na cm. Ew.-Aug., zapr. ojciec
 3735. Joachim GASTOLD (1851)
  urzędnik prywatny; zm. XII 1850 we Lwowie licząc lat 72
 3736. Weronika z Gaszkowskich HIROSZ (1v. Olszewska) (1855)
  małżonka Józefa Hirosza, obywatela dóbr ziemskich i właściciela kilku nieruchomości w Radomiu, bezdzietna, uszczęśliwiła niejedną rodzinę, a jej wychowanki są dziś szczęśliwymi żonami i matkami; zm. 19 III 1855 (w sam dzień imienin męża) w wieku lat 51 z powszechnym żalem mieszkańców m. Radomia i jego okolic
 3737. Michał GASZYŃSKI (1826)
  sędzia trybunału woj. podlaskiego, właściciel domu w Warszawie zwanego Suchy Las; zm. 5 II 1826 w Siedlcach, żył lat 51
 3738. Teresa z Gaszyńskich PRAŻMOWSKA (1847)
  wdowa po Józefie Prażmowskim, sędzim Sądu Apelacyjnego Król. Pol., córka Antoniego Gaszyńskiego, gen. fligel-adiutanta króla Stanisława Augusta; zm. 12 IX 1847 w domu nr 546 zwanym Suchy Las w Warszawie, wypr. 14 IX 1847 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. paraf. Panny Marii, zapr. synowie
 3739. Szymon GATOWSKI (1853)
  b. gen.-mjr, potomek starożytnej polskiej rodziny szlacheckiej, nauki pobierał w Akademii Jezuitów w Połocku i w 2 Korpysie Kadetów, wstąpił do pułku fanagoryjskiego grenadierów 1798 i w następnym roku odbył kampanię w Holandii, był adiutantem gen. piech. hr. Sergiusza Kamieńskiego 1803, w bitwie pod Austerlitz otrzymał Order św Anny III kl., znajdował się we wszystkich wyprawach przeciw Turkom w Multanach i Wołoszczyźnie 1806-1812, walczył przeciw Francuzom 1812-1814, został wiceprezesem Dywanu Wołoszczyzny 1828, dla słabości zdrowia opuścił zawód wojskowy 1835 i resztę życia przepędził na gospodarstwie wiejskim w małym swoim majątku; zm. 5(17) IX 1852 w m. Mozyrze w gub. mińskiej w wieku lat 71
 3740. Teresa KOCH (1852)
  zm. 10 VIII 1852; nab. żał. 14 X 1852 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm. w Warszawie, a dnia następnego w kośc. Powązkowskim, zapr. pozostały mąż wraz z córką, synem i zięciem
 3741. Henryk GAUDECKI (1857)
  praktykant agronomiczny; zm. III 1857 mając wieku lat 19, eksp. 13 III 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. głęboką boleścią przejęta matka
 3742. Józef GAUDECKI (1841)
  urzędnik Dyrekcji Głównej Tow. Ogniowego; zm. 24 XI 1841 w wieku lat 36, eksp. 26 XI 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 3743. Józef GAUDECKI (1843)
  emeryt; zm. 20 V 1843 w wieku lat 75, eksp. 22 V 1843 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córki
 3744. Aleksander GAUDIN (1850)
  sotnik pułku kozackiego dońskiego; zm. 6 II 1850, poch. 10 II 1850 w Warszawie
 3745. Mateusz GAUDZIŃSKI (1844)
  obywatel m. Warszawy; zm. 14 VII 1844 w domu nr 590 przy ul. Długiej przeżywszy lat 64, eksp. 16 VII 1844 na cm. Powązkowski
 3746. Marianna z Gautjerów KŁOSSOWSKA (1827)
  zm. IV 1827 w 75 roku życia, poch. 5 IV 1827 w Warszawie
 3747. Anna z Gautjerów FILIPECKA (1827)
  obywatelka Warszawy; zm. IX 1827, poch. 17 IX 1827, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 3748. Anna z Gautierów NOWICKA (1861)
  żona dr.; zm. 21 IV 1861 przeżywszy lat 65, wypr. 23 IV 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z dziećmi i wnukami
 3749. Jan Baptysta GOTJE (GAUTIER) (1829)
  znakomity obywatel Warszawy; zm. IX 1829, poch. 14 IX 1829
 3750. Juliusz GOTJE (GAUTIER) (1836)
  zm. 8 II 1836 w domu przy ul. Niecałej nr 614J w Warszawie w wieku 8 lat, eksp. 10 II 1836 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3751. Maria (Marianna) z Gautierów WILSON (1859)
  poprzednio w Warszawie zamieszkała, pozostawiła w tym mieście rodzinę; zm. 4 VIII 1859 w Dreźnie
 3752. Piotr GOTJE (GAUTIER) (1835)
  zm. 2 VII 1835 w domu przy ul. Podwale nr 533 w Warszawie w 73 roku życia swego, eksp. 4 VII 1835 na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 VII 1835 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 3753. Franciszek GAWARECKI (1823)
  b. sędzia ziemi wyszogrodzkiej, ojciec Wincentego Gawareckiego, prokuratora królewskiego sądu kryminalnego woj. płockiego i augustowskiego; zm. 3 VII 1823 w majętności swojej Borzeń w 72 roku życia, poch. w Czerwińsku w miejscu spoczynku przodków
 3754. Marianna z Gawareckich PRZEDPEŁSKA (1861)
  córka nieżyjących już Kassyldy z Wyszkowskich i Wincentego Hipolita Gawareckiego, b. prezesa trybunału płockiego i dziedzica dóbr Arciszewa i Borzeń w ziemi wyszogrodzkiej; opatrzona św. sakramentami zm. 21 VI 1861 we wsi Burakowie przy Marymoncie w wieku lat 30, eksp. 23 VI 1861 z kapl. instytutowej w Marymoncie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3755. Walenty Hipolit NAŁĘCZ GAWARECKI (1852)
  b. prezes trybunału cywilnego gub. płockiej, wcześniej podsędek pow. orłowskiego, kawaler Orderu św. Włodzimierza IV kl., Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 15, emeryt, znany badacz starożytności krajowych i autor wielu prac historycznych drukowanych osobno, w rocznikach i periodykach krajowych: "Pamiętniku Religijnym", "Alleluja", "Magazynie Powszechnym", "Przeglądzie Warszawskim" i "Kurierze Warszawskim", syn Franciszka, sędziego grodowego ziemi wyszogrodzkiej, i Scholastyki Sutkowskiej, nauki pobierał w gimnazjum płockim, Liceum Warszawskim, Szkole Prawa, w 1818 otrzymał stopień mgr. prawa i administracji na Uniw. Warszawskim, czł. Tow. Naukowego Warszawskiego, Tow. Naukowego Płockiego i Tow. Naukowgo Krakowskiego; ur. 12 X 1788 we wsi Borzeniu w b. woj. płockim, zm. 29 IX 1852 w Płocku
 3756. Marianna GUWERSKA (1859)
  zostająca w służbie pod nr. 973 w Warszawie; tknięta apopleksją zm. 23 X 1859 z rana licząc lat 23
 3757. Zofia z Gawełkiewiczów GREDLER (1857)
  żona radcy dworu, naczelnika pow. opoczyńskiego; dotknięta paralitycznym cierpieniem, po przyjęciu św. namaszczenia, zm. 5 II 1857 w Opocznie, pozostawiła męża po 31 latach małżeństwa
 3758. Jakub GAWIŃSKI (1855)
  ksiądz, proboszcz parafii uromińskiej, dziekan i kanonik kapituły sejneńskiej; zm. 1854; inf. z pow. kalwaryjskiego
 3759. Anna NIKIEL (1858)
  zm. 2 VIII 1858 w domu nr 1103A przy ul. Twardej w Warszawie, eksp. 4 VIII 1858 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. stroskane dzieci
 3760. Józef GAWLIKOWSKI (1856)
  sędzia pokoju okręgu kazimierskiego, syn Edwarda i Teresy z Nowickich, po ukończeniu Uniw. Aleksandrowskiego w Warszawie oddał się gospodarstwu wiejskiemu; ur. 1798, zm. 30 III 1856 w dobrach dziedzicznych Godowie w gub. lubelskiej, poch. przy kośc. w Chodlu obok rodzicielskich popiołów
 3761. Róża (Rozalia) z Gawlikowskich MANULEWICZ-MEJDANOUHLU (1854)
  wdowa; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 VII 1854 w domu nr 1857 przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie przeżywszy lat 68, eksp. 1 VIII 1854 z domu na cm. Powązkowski, zapr. córka, synowie i wnuczki
 3762. Antoni GAWROŃSKI (1842)
  buchalter Banku Polskiego; zm. VI 1842, eksp. 28 VI 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z dziećmi i familią
 3763. Antonina z Gawrońskich WYSOCKA (1828)
  dwukrotnie owdowiała, doczekała czternaściorga prawnuków; zm. 12 II 1828 w 91 roku życia; inf. z Lubasza 18 III 1828
 3764. Florian GAWROŃSKI (1829)
  publiczny nauczyciel szkoły wydziałowej rządowej przy ul. Królewskiej w Warszawie, absolwent Uniw. Warszawskiego (kierunku matematyczno-fizycznego); ur. 1799 w Sandomierskiem, zm. 1 VI 1829, zostawił żonę i siedmioletniego syna
 3765. Kajetan GAWROŃSKI (1831)
  poseł sejneński; zm. 15 I 1831
 3766. Gabriel Melchior GAWROŃSKI (1848)
  ksiądz, kanonik honoralny pułtuski, proboszcz we wsi Gralewie, pow. mławskim; zm. 1848, żył lat 70, w kapłaństwie lat 47
 3767. Roman GAWROŃSKI (1853)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 14 II 1853 przeżywszy lat 35, wypr. 16 II 1853 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia
 3768. Wincenty GAWROŃSKI (1860)
  b. poseł na sejmy Król. Pol., właściciel dóbr Pojeziory i wielu innych w pow. kalwaryjskim gub. augustowskiej; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 19 II 1860 w 77 roku życia, eksp. 27 II 1860 z pałacu pojeziorskiego do kośc. paraf. w Olwicie, gdzie dnia następnego nab. żał. i złożenie zwłok do grobów familijnych, pozostawił żonę, synów, córki i zięciów
 3769. Paweł GAWRYŁOW (1851)
  rzeczywisty radca stanu, czł. kontroli państwa, kawaler Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Anny II kl. z koroną i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 35; zm. 27 IV 1851, odpr. 30 IV 1851 z kośc. katedralnego prawosławnego św. Trójcy w Warszawie na cm. Prawosławny (wolski), pozostawił żonę i dzieci
 3770. Stanisław GAWŁOWSKI (1824)
  ksiądz, kanonik honorowy warszawski, dziekan piaseczyński, proboszcz wawrzyszewski; zm. w nocy z 3 na 4 VI 1824 w klasztorze na Bielanach
 3771. Delfina GIRARDIN z d. Gay (1855)
  słynna za młodu nie tylko z pism swoich, ale i z rzadkiej urody, żona Emilia Girardin, redaktora dziennika "Presse", znana w literaturze pod rodzinnym swym nazwiskiem, uwieńczona przez Akademię za swój poemat "La muse de la patrie", jej komedia "La Tartuffe" grana była w Teatrze Rozmaitości w Warszawie; zm. 29 VI 1855 w Paryżu
 3772. Jakub GAY (1849)
  budowniczy Banku Polskiego; ur. 1800, zm. 2 X 1849 w domu własnym przy ul. Grzybowskiej nr 1051 w Warszawie, eksp. 4 X 1849 na cm. Ew., zapr. pozostała matka wraz z żoną i kilkorgiem dzieci
 3773. Michał GAYET (1847)
  urzędnik b. Komisji Wojny; zm. II 1847 w domu przy ul. Nowy Świat nr 1260 w Warszawie, wypr. 26 II 1847, zapr. żona
 3774. Konstancja KŁOSOWSKA (1852)
  wdowa; zm. 11 IX 1852 przeżywszy lat 63, eksp. 13 IX 1852 z kapl. szpitala Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3775. Antoni GAŁCZYŃSKI (1832)
  b. mjr WP; zm. 1 IX 1832 w wieku lat 42, eksp. 3 IX 1832 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowskim, egzekwie dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z dziećmi
 3776. Bronisława GAŁCZYŃSKA (1854)
  panna, córka b. płk. Wojsk Polskich; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 25 VII 1854 przeżywszy lat 23, eksp. 27 VII 1854 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała w głębokim żalu matka
 3777. Dominik GAŁCZYŃSKI (1856)
  czł. Archikonfraterni Literackiej; wotywa żał. 11 VIII 1856 w kapl. Literackiej przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie
 3778. Florentyna Filipina GAŁCZYŃSKA (1841)
  zm. VII 1841 w wieku lat 17, eksp. 31 VII 1841 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. matka
 3779. Rozalia z Gałczyńskich BIERNACKA (1855)
  żona Nikodema Biernackiego, artysty skrzypka; zm. po północy 21 VII 1855 w samym kwiecie wieku, to jest w 24 roku, nab. żał. 23 VII 1855 w kośc. Powązkowskim w Warszawie, po którym pog. na miejscowym cm.
 3780. Wojciech GAŁCZYŃSKI (1857)
  właściciel dóbr Siąszyce w pow. konińskim położonych, b. prezydujący w radzie opiekuńczej pow. konińskiego, prezes zeszłorocznych wyborów Tow. Kredytowego, teść znanego artysty Juliusza Kossaka, ogólnie kochany, szanowany i wielbiony od swych współobywateli; po czterotygodniowej chorobie zm. 10 II 1857 we wsi Kuczkowa, własności swych dobrych przyjaciół Taczanowskich w Wlk. Ks. Poznańskim, eksp. 1 III 1857 do kośc. paraf. we wsi Grochowy w pow. konińskim, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. tegoż dnia w grobie familijnym w Grochowach, pozostawił żonę i córki
 3781. Filip GAŁECKI (1836)
  b. ekspedytor celny przy urzędzie pocztowym; zm. 10 IX 1836, eksp. 12 IX 1836 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z familią
 3782. Jakub GAŁECKI (1827)
  sędzia apelacyjny, szanowany urzędnik, szczery przyjaciel i zacny człowiek; zm. VII 1827, żył lat 68, poch. 23 VII 1827 w Warszawie
 3783. Józef GAŁECKI (1860)
  felczer zamieszkały pod nr. 2839 przy ul. Tamka w Warszawie; zm. nagle skutkiem apopleksji 1 VIII 1860 licząc lat 45
 3784. Kazimierz GAŁECKI (1860)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich i obywatel w m. Zakroczymiu w gub. płockiej zamieszkały; opatrzony św. sakramentami zm. 22 II 1860 przeżywszy lat 72
 3785. Wincenty GAŁECKI (1840)
  obywatel m. Lublina, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 8 II 1840 przeżywszy lat 51, zostawił żonę i dzieci
 3786. Józefa z Gałęzowskich TALMA (1v. Parjowska) (1852)
  zm. 22 VII 1852 w domu przy ul. Oboźnej nr 2766 w Warszawie przeżywszy lat 41, wypr. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi, matka i siostry
 3787. Hieronim GAŻEWSKI (1853)
  urzędnik biura Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych; zm. 29 X 1853, eksp. 31 X 1853 z kapl. przy kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. koledzy zmarłego
 3788. Antoni GAŻYCZ (1855)
  właściciel dóbr ziemskich w pow. białostockim; nagłą dotknięty chorobą, będąc w przejeździe, zm. 9 X 1855 w dobrach Poryck na Wołyniu, należących do z ks. Sapiehów hr. Czackiej, która otoczyła chorego prawdziwie macierzyńską opieką, żył lat 34 wieku swego, pozostawił rodzeństwo
 3789. Marianna KRAJKOWSKA (1847)
  zm. 16 VII 1847, eksp. 18 VII 1847 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. córki wraz z nieobecnym synem
 3790. Joanna Helena z Gebetnerów BEŁŻYŃSKA (1849)
  żona kasjera Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy i Pragi; zm. 16 VI 1849, wypr. dnia następnego z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. mąż wraz z córką
 3791. Karolina z Gebethnerów FRIEDLEIN (1852)
  zm. VIII 1852 w wieku lat 27, eksp. 5 VIII 1852 ze szpitala Ew.-Aug. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, pozostawiła matkę, męża, dzieci i braci
 3792. Anna z Gebhartów KRUSZEWSKA (1839)
  zm. 18 X 1839 w domu nr 2172 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie w wieku lat 49, eksp. 20 X 1839 na cm. Ew., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3793. Anna z Gerhardów KUPHAL (1848)
  żona urzędnika eksploatacji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; zm. X 1848 w domu nr 1336-37 w Warszawie w wieku lat 38, eksp. 6 X 1848 na cm. Powązkowski
 3794. Jan GEBHARD (1829)
  b. inspektor Loterii, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 17 VIII 1829 w domu własnym przy ul. Dzikiej nr 2354 w Warszawie w wieku 64 lat, eksp. 19 VIII 1829 na cm. Ew., zapr. córka wraz z familią
 3795. Honorata GEBHARDT (1856)
  córka obywatela m. Krakowa; po długiej i dolegliwej chorobie zm. 21 II 1856 przeżywszy lat 12, wypr. 24 II 1856 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3796. Józef GEBHARDT (1836)
  obywatel Warszawy; zm. XI 1836 w domu nr 721 przy ul. Leszno w Warszawie, eksp. 7 XI 1836 na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z synem
 3797. Józef GEBHARDT (1856)
  urzędnik kancelarii ks. namiestnika, sekretarz Warszawskiego Tow. Dobroczynności; zm. 29 VIII 1856 o godzinie dziewiątej wieczór, wypr. 1 IX 1856 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Tow. Dobroczynności, zapr. rodzina zmarłego
 3798. Kazimierz GEBHARDT (1841)
  zm. 1840 w Orenburgu, w rocznicę śmierci nab. żał. 27 VIII 1841 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. matka i brat
 3799. Ludwik GEBHARDT (1861)
  urzędnik drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej; opatrzony św. sakramentami zm. 10 VI 1861 w wieku lat 30, wypr. 12 VI 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z dzieckiem
 3800. Aleksandra GEBHART (1834)
  zm. 25 VIII 1834 w domu nr 721 przy ul. Leszno w Warszawie, żyła lat niespełna 18, eksp. dnia następnego do kośc. Reformatów, gdzie nab. żał. i pog. 27 VIII 1834, zapr. rodzice
 3801. Anna z Gedrów BAGNIEWSKA (1835)
  żona Adama Bagniewskiego, naczelnika w Banku Polskim; zm. 12 XI 1835 w domu nr 964 przy ul. Targowej i Granicznej za Żelazną Bramą w Warszawie, eksp. 14 XI 1835 do kośc. św. Krzyża, poch. tegoż dnia na cm. Świętokrzyskim, zapr. mąż z córką ledwo z lat niemowlęctwa wyszłej
 3802. Zuzanna Marianna z Gehrów LEONARD (1v. Schwartz) (1849)
  właścicielka domu; zm. 28 II 1849 w domu nr 1465 przy ul. Śliskiej w Warszawie w wieku lat 63, eksp. 2 III 1849 na cm. Ew.-Aug, zapr. mąż z familią
 3803. Anna z Gelinków LABARTOWA (LABARTH) (1835)
  zm. 8 XI 1835 w 76 roku życia, poch. 10 XI 1835 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3804. Adalbert GELLEN (1843)
  dr filozofii i chemii; zm. 2 V 1843, eksp. 4 V 1843 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie
 3805. Tomasz GELLERT (1848)
  obywatel m. Warszawy; zm. 7 II 1848 przeżywszy lat 62, wypr. 10 II 1848 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3806. Magdalena z Gembarthów UMIŃSKA (1822)
  małżonka Jana Nepomucena Umińskiego, b. gen. bryg. Wojsk Polskich, kawalera wielu orderów; zm. 18 X 1821, nab. żał. 1822 w rocznicę śmierci; inf. z poczty kaliskiej
 3807. Marianna z Gembarthów MIASKOWSKA (1828)
  ostatnia potomkini sławnego w Polsce rodu Gembarthów; zm. 26 III 1828 w Warce pow. czerskim przeżywszy lat 93, zostawiła dwoje dzieci, dziewięcioro wnuków i ośmioro prawnucząt
 3808. Karolina z Georgów MÜLLER (1848)
  wdowa po dr. med.; zm. 23 IV 1848 w wieku lat 73, wypr. 26 IV 1848 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały syn i córka
 3809. Augustyna z Gepnerów WESOŁOWSKA (1848)
  żona lekarza w Zakroczymiu; zm. 28 IX 1848, zostawiła męża i dzieci
 3810. Emilia z Geppnerów REJNERT (1857)
  małżonka właściciela dóbr ziemskich; zm. 23 III 1857, eksp. 27 III 1857 z kapl. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3811. Ignacy Ernest GEPNER (1844)
  b. rewizor pomiarów; zm. 4 III 1844, wypr. 7 III 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3812. Józef GEPNER (1858)
  ppłk artylerii wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 15 VI 1858 w m. Kobryniu w gub. grodzieńskiej
 3813. Stanisław GEPNER (1858)
  urzędnik kasy Banku Polskiego, zdolny, gorliwy i pracowity; po krótkiej ciężkiej chorobie zm. 29 I 1858 przeżywszy lat 37, wypr. 31 I 1858 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1858 w kośc. Karmelitów przy ul. Leszno, zapr. osierocona żona wraz z dwojgiem drobnych dzieci
 3814. Sydonia z Gepnerów MACHNACKA (1852)
  żona po urzędniku Banku Polskiego Maksymilianie Machnackim; zm. 3 V 1852 w 42 roku wieku swego, wypr. 5 V 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3815. Marianna GEPPERT (1848)
  córka zmarłego Antoniego Gepperta, b. urzędnika; zm. 3 V 1848, eksp. 5 V 1848 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski
 3816. Stanisław GEPPERT (1849)
  b. asesor w b. Dyrekcji Generalnej Tow. Ogniowego w Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława, zaszczycony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 35, emeryt; zm. 28 I 1849 w domu nr 310-11 przy ul. Nowe Miasto w Warszawie przeżywszy lat 72, eksp. 30 I 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. 3 II 1849 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała familia
 3817. GERASIMOW (1852)
  gen.-mjr, naczelnik sztabu wojsk linii kaukaskiej i Czarnomorza, przed laty kilkunastu znajdował się w Warszawie; zm. 1852
 3818. Anna Regina z Gerbiszów ANDERS (1860)
  wdowa, obywatelka; zm. 29 V 1860 przeżywszy lat 64, eksp. 31 V 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążone dzieci i wnuki
 3819. Chrystian Leopold GERISCH (1858)
  majster obuwia męskiego; po krótkiej słabości zm. 2 VIII 1858 w 49 roku życia, eksp. 4 VIII 1858 z kapl. szpitala Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w najgłębszym smutku pozostała żona wraz z dwojgiem małoletnich dzieci
 3820. Barbara z Geryców SPISKA (1846)
  zm. 3 IX 1846 w 76 roku życia, eksp. 5 IX 1846 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 IX 1846 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostałe dzieci, wnuki i prawnuki
 3821. Elżbieta z Geritzów ZELERT (1845)
  zm. VIII 1845 w wieku lat 85, eksp. 5 VIII 1845 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski
 3822. Marcjanna GERKOWSKA (1853)
  uboga; zm. VII 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności, żyła lat 72
 3823. August GERLACH (1856)
  syn obywatela; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 4 XII 1856 licząc lat 23, eksp. 7 XII 1856 z kapl. przy szpitalu Ew.-Aug. na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążeni rodzice, bracia i siostra
 3824. Bogumił GERLACH (1836)
  obywatel Warszawy i właściciel domu; zm. 8 I 1836 w domu nr 1838 przy ul. Zakroczymskiej, eksp. 10 I 1836 na cm. Ew., zapr. żona z dziećmi
 3825. Dorota Karolina z Gerlachów WANKE (1860)
  po krótkiej chorobie zm. 7 VII 1860 w wieku lat 24, eksp. 9 VII 1860 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z synem
 3826. Emilia GERLACH (1839)
  panna; zm. 29 IV 1839 w domu nr 2445 przy ul. Nowolipie w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 1 V 1839 na cm. Ew., zapr. matka wraz z dziećmi
 3827. Emilia z Gerlachów KOBYLAŃSKA (1855)
  żona obywatela m. Warszawy; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 1 IX 1855 w domu nr 1877 przy ul. Nowe Miasto przeżywszy lat 25, eksp. 3 IX 1855 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z czworgiem małoletnich dzieci
 3828. Fryderyk (Ferdynand) GERLACH (1832)
  obywatel Warszawy; zm. X 1832, przeżył lat 78, poch. 5 X 1832 w grobie kośc. Kapucynów, egzekwie dnia następnego w tymże kośc.
 3829. Karolina z Gerlachów DYLOWA (DIEHL) (1836)
  zm. 12 III 1836 w domu przy ul. Szymanowskiej nr 2054 w Warszawie w wieku lat 29, wypr. 14 III 1836 na cm. Ew.-Ref., zostawiła męża i troje dzieci
 3830. Samuel GERLACH (1839)
  obywatel Warszawy, fabrykant wybornych narzędzi ze stali i żelaza; zm. IX 1839, poch. 8 IX 1839 na cm. Powązkowskim
 3831. Teresa GERLACH (1842)
  panna; zm. 5 IV 1842 w domu nr 2445 przy ul. Nowolipie w Warszawie w wieku lat 20, eksp. 7 IV 1842 na cm. Ew., zapr. matka, bracia, siostra i szwagier
 3832. Adam GERLICZ (1861)
  młodzieniec najpiękniejszych nadziei, syn Jakuba referendarza Gerlicza, dziedzica dóbr Wronowa w Lubelskiem, i Wincentyny z Górskich; opatrzony św. sakramentami zm. 24 II 1861 w Hyeres we Francji licząc lat 25, nab. żał. 13 III 1861 w kośc. Kapucynów w Warszawie, wotywa dnia następnego w kapl. Matki Boskiej kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana w Warszawie
 3833. Stanisław GERLICZ (1858)
  syn referendarza stanu Jakuba Gerlicza, b. wiceprezydenta m. Warszawy, i niegdy Wincentyny z Górskich, młodzieniec pełen nadziei; opatrzony św. sakramentami zm. 17 VIII 1858 w dobrach Wronowie w gub. lubelskiej przeżywszy lat 24, poch. na cm. w Chodlu
 3834. Teofil GERLICZ (1860)
  właściciel dóbr ziemskich Ciecierzyn i Kraczewice, sędzia pokoju okręgu lubelskiego, prezes rady opiekuńczej powiatowej, kawaler Orderu św. Stanisława; zm. 1860
 3835. Józefa z Giermanów KACZOROWSKA (1841)
  zm. 17 VI 1841 w domu nr 1345 przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie mając lat 33, eksp. 19 VI 1841 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3836. Maria z Germanów BŁESZYŃSKA (1849)
  wdowa po Janie Błeszyńskim, kupcu i obywatelu m. st. Warszawy; zm. 25 IX 1849 w domu własnym przy ul. Senatorskiej nr 452 w Warszawie przeżywszy lat 39, eksp. 28 IX 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Bernardynów, zapr. dzieci i wnuk
 3837. Robert GERMAN (1857)
  oficjalista skarbowy; zm. 20 X 1857 w domu nr 3116 przy ul. Wolskiej w Warszawie, wypr. 23 X 1857 z domu na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążona żona i dzieci
 3838. Seweryn GERMAN (1849)
  artysta opery teatrów warszawskich od 1837, ukończył Konserwatorium Warszawskie, nauczyciel śpiewu, czł. Archikonfraterni Literackiej; ur. 1812, zm. 29 VIII 1849, eksp. dnia następnego z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa wraz z dziećmi
 3839. Michał GIEROSZEWSKI (1861)
  od kilkunastu lat emeryt, zamieszkały w m. Siedlcach, b. sekretarz dziesiątego depart. rządzącego Senatu; zm. 15 VII 1861 przeżywszy lat 77
 3840. Franciszek GEROSZEWSKI (1835)
  urzędnik kancelarii Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. 31 III 1835 w domu nr 57 w Rynku Starego Miasta w Warszawie w 22 roku życia, eksp. 2 IV 1835 na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3841. Adolf GIERSCHOW (1860)
  administrator instytucji rolniczo-fabrycznej Sztabin, zaprowadzonej przez hr. Karola Brzostowskiego; zm. 1860
 3842. Jan GERSON (1852)
  uczeń farmacji; zm. VIII 1852 przeżywszy lat 23, poch. 4 VIII 1852 na cm. Ew. w Warszawie
 3843. Mateusz GIERSZ (1846)
  kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 7 IV 1846 w domu nr 500B przy ul. Podwale w 66 roku życia, wypr. 9 IV 1846 na cm. Powązkowski, zapr. wdowa wraz z dziećmi i wnukami
 3844. Emilian GERSZEWSKI (1852)
  archiwista trybunału cywilnego gub. warszawskiej; zm. 24 XII 1852 przeżywszy lat 38, eksp. 27 XII 1852 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciele
 3845. GERSZTENCWEIG (1861)
  gen.-adiutant JCKMości, warszawski wojenny gen.-gubernator, dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Spraw Wewn.; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 5 XI 1861, wypr. zwłok 8 XI 1861 z pałacu Brühlowskiego przez most na Pragę ku kolei petersbursko-warszawskiej
 3846. Anna z Geschwentnerów KAŁUZIŃSKA (1851)
  wdowa, ur. w m. Kronstadt w Wlk. Ks. Siedmiogrodzkim, zamieszkała dawniej w m. Peszcie, a następnie obywatelka Krakowa; zm. 3 III 1851 w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 5 III 1851 z kośc. Franciszkanów na cm. Powązkowski, zapr. syn wraz z żoną
 3847. Julianna z Gesków BRZEZIŃSKA (1858)
  opatrzona św. sakramentami zm. 8 IX 1858, wypr. 10 IX 1858 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi
 3848. Franciszka z Gietlichów DANIELSKA (1823)
  obywatelka Warszawy; zm. 20 XI 1823, przen. 22 XI 1823 do kośc. św. Krzyża
 3849. Marianna GOETTER (1856)
  zm. 23 XII 1856, eksp. 26 XII 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice jedynej córki
 3850. Małgorzata z Gettnerów STEINMETZ (1842)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 19 V 1842 w domu nr 65 z Rynku Starego Miasta w Warszawie przeżywszy lat 38, eksp. 21 V 1842 na cm. Ew.-Aug., zapr. małżonek wraz z dziećmi i familią zmarłej
 3851. Joanna Julianna z Goetzmanów KRETHLOW (1v. Dietrich) (1860)
  żona właściciela drukarni; po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. sakramentami, zm. 30 XI 1860 w wieku lat 53, wypr. 2 XII 1860 z kapl. kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z trzema córkami, zięciem i wnukiem
 3852. Gabriel GEWERSCHER (1846)
  b. dysponent handlu Antoneta w Warszawie; zm. 14 VII 1846 przeżywszy lat 72, obrzęd pog. 16 VII 1846 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, w nieobecności krewnych zapr. przyjaciele
 3853. Andrzej Gothard GEYSMER (1856)
  b. radca handlowy Banku Polskiego i właściciel posesji nr 490-91 (dziś Lessera) przy ul. Miodowej, w której posiadał znany całej publiczności warszawskiej wspaniały magazyn towarów angielskich; zm. 10 II 1856 w Gdańsku przeżywszy lat 75
 3854. Jan GEJSMER (1835)
  dziedzic dóbr Pass w pow. błońskim, użyteczny krajowi agronom, przedsiębiorca rozmaitych rękodzielni, pierwszy urządził fabrykę cykorii; zm. 16 XII 1835 przeżywszy lat 50 i kilka, pozostawił żonę i syna
 3855. RÖPPEL z Geysmerów (1857)
  małżonka prof., rodem warszawianka; zm. I 1857 we Wrocławiu
 3856. Kasandra ks. GHYKA (1852)
  właścicielka dóbr w Księstwie Mołdawii; zm. IX 1852 we Lwowie przeżywszy lat 50
 3857. Feliks GIBASIEWICZ (1854)
  mgr farmacji, właściciel składu materiałów aptecznych w Warszawie; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 10 IV 1854 w 34 roku życia, wypr. 12 IV 1854 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. matka wraz z rodzeństwem zmarłego
 3858. Julia z Gibasiewiczów SZYMAŃSKA (1v. Traciewicz) (1857)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 22 XI 1857 przeżywszy lat 34, wypr. 24 XI 1857 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem małoletnich dzieci
 3859. Józef GIBASIEWICZ (1846)
  mgr farmacji, właściciel apteki w m. gub. Płocku; zm. 25 IV 1846
 3860. Michał GIBASIEWICZ (1855)
  złotnik; zm. 10 VII 1855 w wieku lat 30, eksp. 12 VII 1855 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3861. Stefan GIBASIEWICZ (1838)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich, następnie urzędnik b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 6 XI 1838 w domu nr 415 w Warszawie po 55 latach życia, eksp. 8 XI 1838 na cm. Powązkowski, zapr. familia
 3862. Wawrzyniec GIBASIEWICZ (1836)
  niegdyś burmistrz m. Wielunia, emeryt; zm. 12 VI 1836 w 59 roku życia, zostawił żonę i dzieci
 3863. Wiktoria GIBASIEWICZ (1839)
  panna; zm. 26 II 1839 w domu przy ul. Ogrodowej nr 825-26 w Warszawie po 18 latach życia, eksp. 28 II 1839 na cm. Powązkowski
 3864. Jakub GIDELSKI (1847)
  emeryt; zm. XII 1847, eksp. 30 XII 1847 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. wnuk
 3865. Józef GIDLEWSKI (1851)
  wszedł do służby rządowej w Krakowie 1811, archiwista trybunału cywilnego I instancji gub. radomskiej; ur. 1790 w Galicji, zm. 16 II 1851 w Radomiu, pozostawił dwóch braci i dwie siostry
 3866. Maria z Giebenhanów SCHUBE (1855)
  obywatelka m. Warszawy; zm. 16 VI 1855 w wieku lat 81, wypr. 18 VI 1855 z kapl. przy ul. Mylnej na cm. wyznania Ew.-Aug., zapr. pozostały syn i wnuki
 3867. Rudolf GIECEWICZ (1851)
  por. z pułku ks. feldmarszałka Kutuzowa-Smoleńskiego; zm. 23 VI 1851 w 33 roku doczesnego życia, odpr. 26 VI 1851 z Ujazdowa na cm. Powązkowski przy oddziale wojskowym z muzyką pułkową
 3868. Konstanty ks. GIEDROYĆ (1844)
  radca stanu, szambelan dworu JCKMości, wicedyrektor wydziału administracji ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, kawaler Orderu św. Stanisława, dawniej naczelnik wydziału w Sekretariacie Stanu Król. Pol. w Petersburgu; zm. 16 IV 1844 w domu zwanym Karasia nr 2783 w Warszawie, żył lat 38, eksp. 19 IV 1844 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów
 3869. Józef Arnolf ks. GIEDROYĆ (1838)
  ksiądz, biskup diecezjalny żmudzki, kawaler Orderu św. Anny i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 17 VII 1838 w swojej rezydencji Olsiadach w pow. telszewskim mając wieku lat 89, a pasterstwa swego lat 40
 3870. Józefa z ks. Giedroyciów SANKOWSKA (1846)
  zm. 15 I 1846, eksp. 18 I 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż, matka i siostry
 3871. Romuald ks. GIEDROYĆ (1824)
  gen. dyw. WP, konfederat barski, uczestnik wojny 1792 i powstania kościuszkowskiego 1794, organizator wojska na Litwie; ur. 7 II 1750 w pow. brasławskim, zm. 15 X 1824 w Warszawie, przepr. 19 X 1824 na cm. Powązkowski
 3872. Stefania ks. GIEDROYCIÓWNA (1856)
  córka ks. Adolfa Giedroycia, pełna wdzięków i zalet; jadąc do Włoch dla poratowania zdrowia zm. 2(14) VI 1856 w Kownie przeżywszy lat 17, poch. tymczasowo na cm. w Kownie, później zwłoki jej przewiezione będą do grobu rodzinnego
 3873. Szymon Michał ks. GIEDROYĆ (1844)
  ksiądz od 1786, biskup adramiteński od 1812, administrator diecezji telszewskiej, kawaler Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny z koroną cesarską i Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 1844 w rezydencji swojej w Olsiadach na Żmudzi, żył lat 83; inf. z Wilna
 3874. Józef GIEDYMIN (1848)
  b. sędzia pow. trockiego, właściciel dóbr ziemskich Wejliszki w pow. kalwaryjskim, opiekun prezydujący w radzie szczegółowej zakładów dobroczynnych tegoż powiatu, syn Jakuba Kiejstuta Giedymina, szambelana dworu króla Stanisława Augusta, chorążego pow. trockiego, nauki pobierał w szkole dominikanów w Mereczu, następnie w Wilnie; ur. 1794, zm. I 1848 we wsi Królowe Krzesło w pow. kalwaryjskim, zostawił żonę, dzieci i wnuki
 3875. Aleksandra Kazimiera z Gieysztorów JEZIERSKA (1856)
  żona urzędnika-emeryta; opatrzona św. sakramentami zm. 27 XI 1856 w wieku lat 54, nab. żał. 29 XI 1856 w dolnym kośc. św. Krzyża w Warszawie, eksp. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z dziećmi i siostrą
 3876. Dominik GEJSZTOR (1850)
  b. sędzia ziemski pow. trockiego, b. poseł, a następnie prezes rady obywatelskiej i sędzia pokoju pow. kalwaryjskiego; zm. 13 I 1850 w dobrach dziedzicznych Dychwiżach, żył lat 88
 3877. Elżbieta GIENJUSZ (1850)
  panna, córka dymisjonowanego oficera wojsk cesarsko-rosyjskich; zm. 2 VI 1850 w wieku lat 16, eksp. 4 VI 1850 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. rodzice
 3878. Kazimierz GIENIUSZ (1857)
  w rocznicę śmierci nab. żał. 12 III 1857 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. żona wraz z dziećmi
 3879. Izabella z Gierałtowskich MALINOWSKA (1858)
  żona sekretarza pocztamtu warszawskiego; opatrzona św. sakramentami zm. 15 VI 1858, eksp. 17 VI 1858 z kapl. przy kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3880. Jędrzej GIERCZYŃSKI (1845)
  dworski, będąc w młodości pokojowcem na dworze ks. Zofii z Krasińskich Lubomirskiej, wojewodziny lubelskiej, był przytomnym związkowi małżeńskiemu ks. Karola Kurlandzkiego, syna Augusta III króla polskiego, z Franciszką Krasińską, córką starosty nowomiejskiego; zm. 1845 w domu Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej w Opolu doczekawszy się późnej starości, zostawił żonę
 3881. Ignacy GIERDZIEJEWSKI (1860)
  artysta malarz; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 24 XI 1860, wypr. 26 XI 1860 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała matka wraz z familią
 3882. Jakub GERECKI (1854)
  dr. med. i chir., zm. 28 II 1854 w wieku lat 87, eksp. 2 III 1854 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostałe córki
 3883. Aleksander KIERGLEWICZ (1841)
  b. urzędnik administracyjny; zm. na przeł. VII i VIII 1841, przepr. 2 VIII 1841 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona i brat zmarłego
 3884. Franciszek KIERGLEWICZ (1852)
  emeryt; zm. 18 IV 1852 w wieku lat 73, wypr. 21 IV 1852 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. syn w imieniu reszty rodzeństwa i familii
 3885. Jan GERMAN (1827)
  obywatel Warszawy; zm. 21 III 1827 w domu nr 451 przy ul. Krakowskie Przedm. w 45 roku życia, wypr. 23 III 1827 na cm. Powązkowski, egzekwie 28 III 1827 w kośc. Bernardynów
 3886. Rafał GERMANN (1832)
  ksiądz, przeor braci miłosierdzia (bonifratrów), przez 37 lat przełożony ich szpitala warszawskiego, rodem z Warszawy; zm. XI 1832, żył lat 67, poch. 1 XII 1832
 3887. Teodora z Gierszów MOSZYŃSKA (1849)
  żona urzędnika Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 18 XI 1849 w domu nr 39 przy Rynku Starego Miasta w Warszawie w wieku lat 20, wypr. 21 XI 1849 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Dominikanów, zapr. mąż wraz z matką i familią zmarłej
 3888. August GIERSZT (1838)
  b. kpt. b. Wojsk Polskich w Księstwie Warszawskim, następnie b. rewizor generalny m. Warszawy; zm. 29 I 1838, poch. 1 II 1838 na cm. Ew.
 3889. Henrietta z Gierthów JAKUBOWSKA (1855)
  córka b. intendenta generalnego skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 8 IX 1855, eksp. 11 IX 1855 z kapl. Ew.-Aug. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pogrążony w smutku mąż
 3890. Antoni GIERTOWSKI (1857)
  obywatel; po długiej słabości, opatrzony św. sakramentami, zm. 7 XII 1857 przeżywszy lat 57, eksp. 10 XII 1857 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem i wnukami
 3891. Józef GIERWATOWSKI (1860)
  ksiądz, prałat, scholastyk prześwietnej kapituły metropolitalnej warszawskiej, dr św. Teologii; opatrzony św. sakramentami zm. 19 X 1860 przeżywszy lat 61, eksp. 21 X 1860 z Kanonii do kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana, dnia następnego wigilie, nab. żał. i kondukt, po czym eksp. zwłok do Powązek, zapr. Kapituła
 3892. Wojciech GIERWATOWSKI (1849)
  urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; zm. 12 V 1849, żył lat 66, eksp. 15 V 1849 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana
 3893. Stanisław GIERŁOWSKI (1861)
  syn urzędnika pocztowego; zm. 20 III 1861, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski
 3894. Ludwik GIESLLER (1852)
  mąż prawy, młode lata poświęcił zawodowi wojskowemu, następnie wzorowy urzędnik w służbie rządowej; zm. 8 VIII 1852 w wieku lat 77, eksp. 10 VIII 1852 z kośc. Powązkowskiego w Warszawie na cm. tamtejszy
 3895. Julianna z Gietlichów SIKORSKA (1824)
  wdowa po Mikołaju Sikorskim, sekretarzu wielkiej pieczęci koronacyjnej JKM Stanisława Augusta; zm. V 1824, poch. 6 V 1824 na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 12 V 1824 w kośc. Bernardynów
 3896. Joanna z Giewartowskich KUSZLOWA (1852)
  zm. 15 VIII 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej w Warszawie przeżywszy lat 38, nab. żał. 18 VIII 1852 w kośc. Reformatów, eksp. tegoż dnia z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 3897. Marianna z Giełażewskich KRUSZEWSKA (1852)
  pani rzadkiej i niepospolitej pobożności, poświęcająca życie swe modlitwie i spełnianiu obowiązków swego stanu; zm. 7 I 1852 w dobrach dziedzicznych Łosiewicze w pow. sejneńskim, pozostawiła żal głęboki w sercu męża, dzieci i wnuków
 3898. Feliks GIEŁCZEWSKI (1837)
  urzędnik z wydziału po b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 20 VIII 1837, eksp. 22 VIII 1837 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3899. Józefa GIEŁGUD (1856)
  kanoniczka; zm. 2 XI 1856, wypr. 5 XI 1856 z kośc. Kanoniczek w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. zgromadzenie panien kanoniczek
 3900. Maria (Marianna) z Giezowskich JASIŃSKA (1v. Statula) (1861)
  wdowa po Feliksie Jasińskim, mecenasie; po krótkiej, a ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 VI 1861 w dobrach Ząbków pod Sokołowem, nab. żał. 27 VI 1861 w kapl. Greckiej przy ul. Podwal w Warszawie, zapr. w nieutulonym żalu pozostały syn wraz z synową
 3901. Jakub GILLENSCHMIDT (1852)
  gen. artylerii zostający przy osobie JCKMości, inspektor całej artylerii, kawaler wielu orderów, był donotariuszem dóbr Przedecz w pow. kujawskim i właścicielem posesji w m. Warszawie, gdzie przebywał przez lat 18; zm. 1852; inf. z Petersburga
 3902. Jan GILNER (1858)
  b. artysta teatru; zm. 25 VII 1858 przeżywszy lat 40, wypr. 27 VII 1858 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia i siostry
 3903. Leopold GIMBUTT (1858)
  emeryt, b. intendent królewsko-warszawskiego Zamku; zm. 29 IV 1858 przeżywszy lat 69, wypr. 1 V 1858 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 7 V 1858 w kośc. Reformatów, zapr. pozostała żona z córką
 3904. Marianna z Ginettów (Gujettów) ŻABIŃSKA (1851)
  żona Jana Żabińskiego, urzędnika Mennicy; zm. 28 II 1851 w domu nr 471 przy ul. Senatorskiej (obok Resursy) w Warszawie, pog. 2 III 1851 na cm. Powązkowskim, zapr. mąż i syn
 3905. Wiktor GINETT (1840)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 3 XI 1840, eksp. 5 XI 1840 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. krewni i przyjaciele
 3906. Krystyna z Ginettów PRZECŁAWSKA (1856)
  od 1814 wdowa po Antonim Przecławskim, niegdy podkomorzym pow. słonimskiego; po długiej i dolegliwej słabości zm. 3(15) II 1856 w majątku swoim dożywotnim Lwowszczyznie w pow. słonimskim, gub. grodzieńskiej, mając lat wieku przeszło 86
 3907. Jan GINKO (1850)
  ppłk pułku charkowskiego ułanów, kawaler orderów; zm. 27 VI 1850 w Ujazdowie w wieku lat 50, odpr. 29 VI 1850 na cm. Powązkowski
 3908. GINTER h. Lew (1839)
  baron, gen.-lejt.; zm. 22 IV 1803 w Tykocinie, kawaler Orderu Orła Czarnego, przen. zwłok 12 X 1839 do kośc. w Ełku, później spocznie w budującym się tam grobowcu
 3909. Bogumił GÜNTHER (GINTER) (1842)
  naczelnik Ogrodu Botanicznego w Warszawie; zm. 15 IX 1842 w 56 roku życia, eksp. 17 IX 1842 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 IX 1842 w kośc. Kapucynów, zapr. żona wraz z synem
 3910. Jan Chryzostom GINTYŁŁO (1858)
  ksiądz, dr. św. Teologii, prefefekt b. seminarium głównego w Wilnie, zastępca prof. Pisma św. w Wydziale Teologicznym b. Uniw. Wileńskiego, kanonik, prałat diecezji żmudzkiej, asesor, czł. kolegium duchownego, kapelan kośc. maltańskiego, wizytator Akademii Duchownej Wileńskiej, infułat szydłowiecki, administrator i sufragan diecezji telszewskiej na Żmudzi, autor wielu dzieł (m.in. katechizmu katolickiego w narzeczu żydowskim i słownika hebrajsko-polskiego), znakomity bibliograf; zm. w końcu VII 1857 w Olsiadach - niegdy rezydencji biskupiej - dożywszy lat 70
 3911. Michał GIRTLER (1822)
  obywatel i farmaceuta krakowski; zm. 1822 w Krakowie, żył niespełna lat 45
 3912. Karolina z Gisylerów ZRZELSKA (1v. Pełczyńska) (1855)
  żona b. dziedzica dóbr Janowa; opatrzona św. sakramentami zm. 25 VII 1855 w domu przy ul. Szpitalnej nr 1355D w Warszawie przeżywszy lat 75, eksp. 27 VII 1855 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż wraz z córką, zięciem i wnukami
 3913. Stanisław GISILER (1856)
  w trzecią rocznicę śmierci nab. żał. 18 X 1856 w kośc. Reformatów w Warszawie, zapr. pozostała żona
 3914. Felicjana z Gieslerów RICHTER (1859)
  żona obywatela ziemskiego; po długich i ciężkich cierpieniach zm. 9 IV 1859 w domu nr 220-21 przy ul. Mostowej w Warszawie, wypr. 12 IV 1859 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Reformatów, zapr. pozostały mąż wraz z pięciorgiem małoletnich dzieci
 3915. Ludwik GITEN (1822)
  kontroler kasy menniczej; zm. IX 1822 w Warszawie, przeżył lat 50, poch. 19 IX 1822, zostawił liczną rodzinę
 3916. Józef GIZACZYŃSKI (1858)
  dozorca policji wykonawczej cyrkułu VII m. Warszawy; zm. I 1858, poch. 27 I 1858
 3917. Felicja z Giżyckich SZCZERBIŃSKA (1861)
  żona fabrykanta fortepianów; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 21 IV 1861, eksp. 23 IV 1861 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 VII 1861 w tymże kośc., zapr. w smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi
 3918. Barbara z Gizilerów JANOWSKA (1845)
  zm. 14 III 1845, eksp. 16 III 1845 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. mąż wraz z dziećmi
 3919. Tekla z Geislerów JARMIŃSKA (1844)
  wdowa po intendencie Zamku; zm.10 lub 11 IX 1844, eksp. 13 IX 1844 z kośc. Świętokrzyskiego w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 3920. Rozalia z Giżewskich GERLACH (1852)
  obywatelka m. Warszawy, bezdzietna wdowa, świadczyła liczne ofiary kośc. Kapucynów, otrzymała patent córy duchowej tego zgromadzenia, wspierała ubogich; zm. 6 III 1852 w domu własnym (Hotelu Gerlacha) przy ul. Krakowskie Przedm. nr 414 przeżywszy lat 91, tu wystawienie zwłok i msze św. przy nich, wypr. 8 III 1852 do kośc. Kapucynów, gdzie dnia następnego nab. żał., poch. w grobach miejscowych, zapr. krewni
 3921. Kazimierz GIŻYCKI (1853)
  jedyny syn Jana Nepomucena Giżyckiego; zm. w końcu VII 1853, poch. w Żytomierzu
 3922. Melchior GIEŻYCKI (1853)
  b. kontroler kasy pow. łęczyckiego; zm. 21 XI 1853 w wieku lat 47, wypr. 24 XI 1853 z kapl. szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie na cm. Powązkowski
 3923. Szymon GIŻYCKI (1854)
  po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 17 III 1854 przeżywszy lat 69, wypr. 19 III 1854 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostała żona wraz z córką i synem
 3924. Wiktoria GIŻYCKA (1854)
  panna, córka Ludwika i Michaliny z Sobańskich Giżyckich, właścicieli majętności Nowosielica wraz z przyległościami w gub. warszawskiej, wnuczka Wiktorii z Orłowskich i Sobańskiego, niegdy prezesa Komisji Edukacyjnej; zm. 18 III 1854 około wieczora, nab. żał. 20 III 1854 w kośc. św. Krzyża, a po nim odpr. na cm. Powązkowski, zapr. pozostała babka, matka i liczna rodzina
 3925. Zofia z hr. Giżyckich hr. ŁUBIEŃSKA (1847)
  małżonka Edwarda hr. Łubieńskiego; zm. 23 VIII 1847 w Rzymie przeżywszy lat 24
 3926. Aleksander GIĘTKOWSKI (1861)
  zecer sztuki typograficznej; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 8 IV 1861 przeżywszy lat 42, eksp. 11 IV 1861 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra
 3927. Józef GIĘTKOWSKI (1846)
  emeryt, zecer drukarni b. Komisji Rządowej Wojny, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 2 VI 1846, eksp. 5 VI 1846 z kapl. przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. Archikonfraternia
 3928. Antoni GLASER (1861)
  bywał przedstawiany do pierwszych elekcyjnych urzędów w gub. grodzieńskiej, zawsze dobro ogółu miał na pierwszym widoku; tknięty apopleksją zm. 4 IV 1861 w majątku Duchowlanach w tejże gub., nab. żał. 12 VII 1861 w kośc. Kapucynów w Warszawie, pozostawił żonę i dzieci
 3929. Fryderyk GLASER (GLAZER) (1845)
  jubiler warszawski; zm. 23 V 1845 w szpitalu Ew., żył lat 77 cnotliwie, przykładnie i pracowicie, eksp. 25 V 1845 z kapl. szpitala na cm. Ew., zapr. wnuczki i wnuk
 3930. Józefa z Glaserów LISSNER (1841)
  zm. 18 XII 1841 w Jeziornie, eksp. 21 XII 1841 z kapl. Ew. na cm. tegoż wyznania w Warszawie, zapr. mąż z ojcem i familią
 3931. Ludwik GLASER (1850)
  płk b. Wojsk Polskich, niegdyś dowódca 5 pp. liniowej; zm. 27 XI 1850 w dobrach Bogusławice pod Wolborzem
 3932. Eleonora z Glassów KISIELEWSKA (1846)
  wdowa po asesorze ekonomicznym b. komisji woj. mazowieckiego; zm. 5 VI 1846, eksp. 7 VI 1846 z kapl. Ew. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. syn
 3933. Jakub GLAUS (1859)
  majster kowalski; w rocznicę śmierci nab. żał. 3 VIII 1859 w kośc. Bernardynów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 3934. Amalia Karolina z Glazerów GEFROA (1857)
  żona majstra piekarskiego; po krótkiej słabości zm. 18 VI 1857 przeżywszy lat 23, wypr. 20 VI 1857 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim smutku pogrążony mąż
 3935. Elżbieta z Glazerów ZAJĄCZKOWA (1836)
  wdowa po Ignacym Zajączku, znakomite niegdyś w kraju zajmującego miejsce; zm. 25 IV 1836, poch. w dobrach Opatówek w grobie familijnym, zostawiła córkę i wnuki
 3936. Franciszka z Glazerów GADZIŃSKA (1v. Hejssing) (1850)
  wdowa; zm. I 1850 przeżywszy lat 68, poch. 13 I 1850 na cm. Powązkowskim w Warszawie, pozostawiła dwie córki i siedmioro wnuków
 3937. Jan Fryderyk GLAZER (GLASER) (1834)
  obywatel, właściciel młyna i osady Słodowiec pod Marymontem; zm. III 1834, przen. 9 III 1834 z kapl. przy ul. Karmelickiej w Warszawie na cm. Ew.-Ref., zostawił małżonkę i troje drobnych dzieci
 3938. Róża z Glazerskich TREMBIŃSKA (1852)
  żona urzędnika w Warszawie; zm. 26 lub 27 VIII 1852 w domu nr 473A przy ul. Senatorskiej przeżywszy lat 53, eksp. 28 VIII 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi, zgromadzenie trynitarzy na Solcu, powodowane życzliwością, raczyło towarzyszyć temu smutnemu obrzędowi i odprawiło nab. żał.
 3939. Teofil GLEJZER (1855)
  syn szanownych obywatelstwa ziemskich w pow. piotrkowskim, skończony uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą; po kilkumiesięcznej chorobie piersiowej, przyjąwszy św. sakramenta, zm. 9 XII 1855 zaledwie w 20 wiośnie życia, poch. na cm. parafii Wolbórz
 3940. Jan K. GLEZMER (1846)
  emeryt, b. kasjer Banku Polskiego, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby; zm. 19 IX 1846 w Tursku Wielkim w okręgu staszowskim, dokąd udał się z Warszawy dla pokrzepienia zwątlonych sił, żył lat 70, msza św. żał. 29 IX 1846 w kośc. paraf. Panny Marii w Warszawie, zostawił żonę i syna
 3941. Henrieta EPSTEIN (1849)
  wdowa po Jakubie Epsteinie, b. opiekunie prezydującym w radzie szczegółowej szpitala Starozakonnych; zm. 18 III 1849 w Warszawie, pozostawiła dzieci i wnuki
 3942. Anna z Glöknerów GOŁASZEWSKA (1855)
  wdowa po sędziu ziemskim; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 6 XI 1855 w wieku lat 66, wypr. 8 XI 1855 z kapl. przy kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem
 3943. Salomea GĄSOWSKA (1857)
  wdowa po rewizorze; zm. 11 III 1857 w domu Tow. Dobroczynności w Warszawie w nieobecności swych synów, wotywa żał. 18 III 1857 w kośc. popaulińskim
 3944. Franciszka GLINKA (1852)
  panna; zm. 6 VII 1852 w Warszawie, do której przybyła dla ratowania zdrowia, eksp. do posiadłości ojczystej Szczawina w pow. ostrołęckim
 3945. Jakub GLINKA (1852)
  ksiądz, kanonik honorowy płocki, dziekan dekanatu wyszkowskiego i proboszcz wyszkowski, przez lat 24 pełnił służbę ołtarza; ur. 1804, zm. VI 1852
 3946. Ludwik GLINKA (1857)
  młodzieniec pełen przymiotów duszy i serca, wnuk kasztelana Mikołaja Glinki; zm. 12 III 1857 w dobrach ojca swego Józefa Glinki w Szczawinie w pow. ostrołęckim w 30 roku życia, poch. 16 III 1857 w grobie familijnym we wsi Goworowie, pozostawił ojca, brata i siostry
 3947. Michał GLINKA (1857)
  słynny kompozytor, autor kilku dzieł lirycznych dla sceny narodowej rosyjskiej, z których największe ma powodzenie opera w pięciu aktach pt. "Życie za Cesarza", przed kilku laty gościł w Warszawie i bawił tu nawet czas niejaki; zm. 15 II 1857 w Berlinie
 3948. Mikołaj GLINKA (1825)
  senator-kasztelan Król. Pol., kawaler Orderu św. Stanisława I kl., czł. Sądu Najwyższej Instancji; zm. 22 IV 1825 w 71 roku życia, przen. 24 IV 1825 do kośc. Kapucynów w Warszawie, a stamtąd na cm. Powązkowski
 3949. Wiktoryn GLINKA (1823)
  bernardyn zgromadzenia warszawskiego, przełożony kilku klasztorów; zm. 6 IV 1823 w Warszawie w roku 85 wieku swego
 3950. Barbara z Glinojeckich ZUGAJEWICZ (1842)
  zm. 13 IX 1842 w domu nr 1055B przy ul. Grzybowskiej w Warszawie w wieku lat 29, wypr. 15 IX 1842 na cm. Powązkowski, zapr. mąż z matką
 3951. Tomasz GLINOJECKI (1852)
  zecer sztuki typograficznej, pracujący w drukarni "Kuriera Warszawskiego" jeszcze za życia redaktora L. A. Dmuszewskiego i pozostawał tu ciągle przy swych obowiązkach; zm. 30 IX 1852, eksp. dnia następnego z kapl. Bernardynów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona
 3952. Antoni GLISZCZYŃSKI (1835)
  b. kasztelan, kawaler Orderu św. Stanisława I kl.; zm. 25 XII 1835 w Warszawie, eksp. 28 XII 1835 z kośc. Reformatów do rogatek Wolskich, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3953. Benigna z Gliszczyńskich SKARZYŃSKA (1860)
  córka Antoniego Gliszczyńskiego, najstarszego z nominacji senatora-kasztelana b. Senatu Król. Pol., kawalera Orderu św. Stanisława I kl., dziedzica m. Kutna; zm. I 1860 w dobrach swoich Łanięta
 3954. Jan GLISZCZYŃSKI (1840)
  dawniej gen. b. Wojsk Polskich, b. sędzia pokoju, następnie sędzia Sądu Najwyższej Instancji, kawaler Orderu św. Stanisława I kl., syn Ignacego Gliszczyńskiego, niegdyś starosty pasierbowskiego, i Kunegundy z Gałczyńskich; zm. 25 IV 1840 w dobrach dziedzicznych Tomice w pow. konińskim w 78 roku życia, poch. w grobie rodzinnym we wsi Szymanowice
 3955. Jan Nepomucen GLISZCZYŃSKI (1846)
  syn gen. Gliszczyńskiego, b. poseł pow. konińskiego, radca dyrekcji głównej Tow. Kredytowego Ziemskiego, wdowiec po Scholastyce z Kretkowskich Gliszczyńskiej, zięć Konstancji z Bardzińskich Kretkowskiej; zm. 9 II 1846 w dobrach swych dziedzicznych Ciemierowie w pow. konińskim, zostawił pięcioro dzieci
 3956. Joanna z Gliszczyńskich KRĄKOWSKA (1842)
  zm. 16 V 1842 przeżywszy lat 60, eksp. 19 V 1842 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 3957. Karol GLISZCZYŃSKI (1834)
  szambelan; zm. 15 IX 1834 w Poznańskiem mając lat 61
 3958. Karolina z Gliszczyńskich LUBOWIECKA (1842)
  wdowa po Ignacym Lubowieckim, radcy stanu i prezesie b. komisji b. woj. lubelskiego pochodzącym z rodziny od naddziadów osiadłej w ziemi bełskiej, córka rodziców z Gliszczyńskich i z Kwileckich domu; zm. 13 II 1842 w dobrach swoich Malice w obw. hrubieszowskim, poch. tamże w kaplicy przez siebie zbudowanej, pozostawiła trzy córki i syna
 3959. Walentyna z Gliszczyńskich MNIEWSKA (1857)
  małżonka Feliksa Mniewskiego, sędziego pokoju okręgu orłowskiego i prezydującego w radzie opiekuńczej zakładów dobroczynnych pow. gostyńskiego, córka niegdy Antoniego Gliszczyńskiego, senatora-kasztelana Królestwa; po długiej słabości zm. II 1857, uroczystości pog. 25 i 26 II 1857 w Kutnie, pozostawiła męża i syna
 3960. Aleksander GLIŃSKI (1835)
  rejent biura generalnego stempla; zm. 17 III 1835 w domu nr 816 przy ul. Solnej w Warszawie, eksp. 19 III 1835 na cm. Powązkowski, zapr. koledzy
 3961. Augustyn GLIŃSKI (1828)
  radca stanu, czł. Dyrekcji Teatrów, kawaler Orderu św. Stanisława II kl., piastujący urzędy od 1784, gorliwy i sprawiedliwy w wypełnianiu swych obowiązków, wzór stałej przyjaźni, dobroczynny, ludzki, uprzejmy; zm. 17 III 1828, żył lat 66
 3962. Augustyn GLIŃSKI (1851)
  ksiądz, przełożony kościoła rzymskokatolickiego w m. Rydze; zm. 30 V (11 VI) 1851 tamże w 51 roku życia, nab. żał. 1(13) VI 1851 w kośc., któremu przewodniczył, następnie pog. na cm. rzymskokatolickim
 3963. Józef GLIŃSKI (1831)
  referendarz; zm. 12 III 1831
 3964. Klementyna GLIŃSKA (1856)
  panna; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 III 1856, wypr. 12 III 1856 z kapl. kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w tymże kośc., zapr. pozostali w nieutulonym żalu rodzice i familia
 3965. Seweryn Jakub GLIŃSKI (1861)
  b. sekretarz kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa, a ostatecznie pomocnik naczelnika pow. ostrołęckiego; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 24 I 1861 w m. Ostrołęce przeżywszy lat 40, eksp. 26 I 1861 w tymże mieście w obecności przybyłego z Warszawy brata, pozostawił w głębokim żalu żonę z trojgiem małoletnich dzieci oraz familię
 3966. Stefan GLIŃSKI (1859)
  obywatel; opatrzony św. sakramentami zm. 27 VII 1859 w domu własnym na Pradze pod nr. 376 w wieku lat 39, wypr. 29 VII 1859 z domu na cm. Kamionkowski, nab. żał. 4 VIII 1859 w kośc. Praskim, zapr. pozostała pogrążona w smutku żona
 3967. Joanna Eleonora HUNGER (1847)
  żona zmarłego probierza Mennicy Warszawskiej; zm. XII 1847, żyła lat 64, poch. 8 XII 1847, pozostawiła córkę i liczną familię
 3968. Helena z Glogerów FILLEBORN (1856)
  żona fabrykanta brązów i lamp; po krótkiej i ciężkiej chorobie zm. 1 IX 1856 w wieku lat 37, eksp. 3 IX 1856 z kapl. Ew.-Aug. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostały w smutku mąż wraz z sześciorgiem dzieci
 3969. Antoni GLOGIER (1850)
  urzędnik w woj. krakowskim, następnie gub., otrzymał Order św. Stanisława i indygenat na szlachectwo; ur. 1784 w Krakowie, zm. 31 XII 1849 w Radomiu, zostawił żonę, dzieci i wnuki; inf. z Rawy Mazowieckiej
 3970. Jan GLOGIER (1850)
  patron przy sądach gub. radomskiej w Kielcach; zm. 2 V 1850 tamże w 38 roku życia, pozostawił żonę i rodzeństwo
 3971. Józef GLOM (1833)
  mecenas Sądu Najwyższej Instancji Król. Pol., generalny plenipotent barona d'Anstett, ministra państwa rosyjskiego; zm. 21 X 1833 w Kocku
 3972. Melania KORYTOWSKA z d. Głotow (1852)
  żona Piotra Korytowskiego, ekspedytora poczty w Pyzdrach, którego poślubiła 18 VIII 1852; zm. 26 VIII 1852 na cholerę
 3973. Karol GLOTZ (1855)
  obywatel ziemski, czł. Tow. Naukowego Krakowskiego, połączonego z Uniw. Jagiellońskim, i b. Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie, autor wielu pism szacownych treści gospodarczej, z których rozprawa "O przyczynach upadku bydła w Polsce" przez to ostatnie Towarzystwo wielkim medalem złotym uwieńczoną została; zm. XII 1855 w Sulimowie, pow. kaliskim, przeżywszy lat 88
 3974. Marianna z Głombów ZAWADZKA (1857)
  żona emeryta, rachmistrza pow. wieluńskiego; po ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 27 VI 1857 w wieku lat 64, wypr. 29 VI 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 1 VII 1857 w tymże kośc., zapr. pogrążeni w nieutulonym żalu mąż i dzieci
 3975. Jan GLÜCKSBERG (1859)
  znany księgarz szkół publicznych i typograf warszawski, przedsiębiorczy i czynny nakładca wielu dzieł pożytecznych, syn również księgarza i typografa b. Królewskiego Aleksandrowskiego Uniw., czł. rady szczegółowej opiekuńczej szpitala Starozakonnych, nazwisko to w księgarstwie naszym dobrze jest znane: Teofil w Wilnie, a w Warszawie - Emanuel, Leon i syn zmarłego Michał, ożeniony z panną Orgelbrand, córką także księgarza; zm. 29 IV 1859 w domu nr 482 przy ul. Miodowej przeżywszy lat 65, pog. 1 V 1859, zmarły położył ważne zasługi dla literatury naszej
 3976. Izrael GLÜCKSOHN (1841)
  najstarszy kupiec starozakonny w Warszawie, poświęcał się tu temu zawodowi przez przeszło pół wieku; zm. VIII 1841, żył lat 80, poch. 29 VIII 1841 w Warszawie
 3977. Rafał GLÜCKSOHN (1859)
  mieszkaniec Warszawy, w 20. roku życia poświęcił się zawodowi kupieckiemu, przy którym przez pół wieku swego pozostawał; zm. VIII 1859, odpr. 8 VIII 1859 na cm. przez liczne grono wszelakiego stanu mieszkańców - nie tylko jago współwyznawców
 3978. Marianna z Glückseligów MUSZYŃSKA (1853)
  zm. 11 II 1853 w domu przy ul. Podwale nr 521 w Warszawie w wieku lat 68, wypr. 13 II 1853, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. pozostały mąż z synem
 3979. Stanisław GMIHLING (1834)
  b. sekretarz b. Komisji Rządowej Wojny; zm. 9 IX 1834, nab. żał. 30 X 1834 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostała żona wraz z familią
 3980. Anna z Gmurczyńskich GELLERT (1855)
  opatrzona św. sakramentami zm. 9 VIII 1855 w wieku lat 60, eksp. 11 VIII 1855 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążeni w smutku synowie i córka
 3981. Jan GNABS (1846)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, później emeryt; zm. 28 XII 1846 w domu nr 1918 przy ul. Przyrynek w Warszawie przeżywszy lat 66, eksp. 31 XII 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wdowa
 3982. Kazimierz GNACZYŃSKI (1848)
  b. urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, emeryt; zm. 10 X 1848 w domu nr 2769 przy ul. Aleksandria w Warszawie w wieku lat 69, eksp. 12 X 1848 na cm. Powązkowski, zapr. dzieci w imieniu nieobecnej żony i rodzeństwa
 3983. Emilia GNATOWSKA (1846)
  córka b. ppłk. wojsk Księstwa Warszawskiego Wolańskiego; zm. 24 IX 1846, eksp. 27 IX 1846 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż
 3984. Franciszek GNATOWSKI (1846)
  asesor w biurze policji m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 31 III 1846 w wieku lat 45, eksp. 2 IV 1846 z kapl. przy kośc. św. Jana na cm. Powązkowski
 3985. Helena z Gnatowskich de SEJFERT (ZEIFERD) (1849)
  żona obywatela; zm. 26 IV 1849
 3986. Klaudia GNIAZDOWSKA (1859)
  siostra wizytka; zm. XII 1859, nab. żał. w kośc. Wizytek w Warszawie i pog. 27 XII 1859
 3987. Piotr GNIAZDOWSKI (1855)
  referendarz stanu, dziedzic dóbr Czarnostowa, kawaler Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 24 VIII 1855
 3988. GNIEWCZYŃSKI (1830)
  ksiądz, kanonik metropolitalny warszawski; zm. 1 X 1830 w Wilnie, dokąd przybył za własnymi interesami
 3989. Paweł GNIEWCZYŃSKI (1850)
  czł. Archikonfraterni Literackiej; nab. żał. 17 XII 1850 w kapl. NMP przy kośc. metropolitalnym św. Jana w Warszawie
 3990. Ludwika z Gniewoszów NOWACKA (1857)
  przyczyniła się funduszami do założenia klasztoru sióstr miłosierdzia w Moszczanach w Galicji, 40 lat przeżyła z mężem, była matką syna, który poległ w usługach krajowych, i dwóch córek; ur. 1782 w Piskorowicach w cyrkule przemyskim w Galicji ze staropolskiej familii, co jeszcze wieków jagiellońskich zasięgała, opatrzona św. sakramentami zm. 8 V 1857 w Kielcach, pozostawiła córki i wnuczki
 3991. Jacenty GNOIŃSKI (1846)
  mjr b. Wojsk Polskich; zm. 19 I 1846, odpr. 21 I 1846 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 24 I 1846 w kośc. Reformatów
 3992. Hieronim GOCZAŁKOWSKI (1858)
  radca dyrekcji szczegółowej Tow. Kredytowego Ziemskiego, dziedzic dóbr Zadowie w pow. kaliskim; zm. 18 X 1858 w Kaliszu
 3993. Justyna GODEBSKA z d. Godfrinon (1824)
  małżonka Cypriana Godebskiego, płk., dowódcy 8 pp Księstwa Warszawskiego, poległego pod Raszynem w bitwie z Austriakami 19 IV 1809; zm. 7 I 1824, żyła lat 39, poch. dnia następnego przy grobowcu męża na cm. Powązkowskim w Warszawie, nab. żał. 9 I 1824 w kośc. Pijarów, zapr. trzech synów
 3994. Grzegorz GODLEWSKI (1825)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; zm. XI 1825, poch. 15 XI 1825 na cm. Powązkowskim w Warszawie
 3995. Helena z Godlewskich OSTROWSKA (1854)
  żona organmistrza; po ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 9 IX 1854, wypr. 12 IX 1854 z kapl. Franciszkanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z trojgiem dzieci
 3996. Helena GODLEWSKA (1859)
  córka urzędnika drogi żelaznej; po ciężkiej słabości zm. XII 1859 pod nr. 1573 w Warszawie przeżywszy rok 1 i miesięcy 9, wypr. 22 XII 1859 na cm. Powązkowski
 3997. Ignacy GODLEWSKI (1823)
  por. 7 p jazdy Legii Nadwiślańskiej, kawaler Orderu Legii Honorowej, dziennikarz-sekretarz w komisji woj. sandomierskiego, nadleśniczy w lasach rządowych woj. augustowskiego; zm. 13 VIII 1823
 3998. Karolina z Godlewskich GRĄDZKA (1855)
  żona emeryta; zm. 5 I 1855 we Włodawie, poch. tamże, zostawiła zgrzybiałą matkę, męża, dzieci, wnuki
 3999. Kazimierz GODLEWSKI (1852)
  kancelista w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. VIII 1852 przeżywszy lat 30
 4000. Kazimierz GOZDAWA GODLEWSKI (1855)
  kasjer ekonomiczny m. Miechowa; po krótkiej słabości zm. 8 III 1855 przeżywszy lat 50, pozostawił zgrzybiałą matkę, małżonkę, synów, córkę, zięcia i familię
 4001. Ludwika z Godlewskich KURZAWIŃSKA (1851)
  zm. 14 V 1851 w wieku lat lat 37, przepr. 16 V 1851 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski
 4002. Ludwika z Godlewskich ks. ŚWIATOPEŁK MIRSKA (1859)
  małżonka ks. Adama Światopełk Mirskiego; zm. 15 II 1859 w Würzburgu, pozostawiła męża i rodziców
 4003. Tekla GODLEWSKA (1852)
  panna; zm. 6 VIII 1852 mając lat 16, pozostawiła matkę i siostry
 4004. Jan GODSWILLER (1843)
  ksiądz, proboszcz wolski, kanonik honoralny warszawski i łęczycki, mansjonarz przy kośc. katolickim warszawskim; zm. 11 II 1843, żył lat 69, w kapłaństwie lat 40, eksp. 13 II 1843 z domu zamieszkania do kośc. Powązkowskiego, gdzie nab. żał. dnia następnego, zapr. pozostałe siostrzenice
 4005. Marianna z Godswillerów WUNSCH (1842)
  wdowa; zm. VIII 1842, eksp. 1 IX 1842 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały brat i córki
 4006. Tadeusz GODYŃSKI (1831)
  obywatel; zmarł śmiercią męczeńską w Warszawie z ran zadanych mu 14 V 1831 przez kozaków w dzierżawionej przez niego wsi Gójszcz pod Kałuszynem, żył lat 45, poch. 17 V 1831 na cm. Powązkowskim, zostawił małżonkę
 4007. Anna z Godzielińskich GÓRSKA (1858)
  żona Franciszka Górskiego, asesora kolegialnego, referenta Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 lub 30 IX 1858 w wieku lat 42, wypr. 2 X 1858 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie do rogatek Mokotowskich, skąd eksp. do grobu familijnego w m. Piasecznie, osierociła męża, siedmioro dzieci i liczną familię, nab. żał. 15 X 1858 w kośc. Kapucynów, zapr. stroskany mąż wraz z osieroconymi dziećmi
 4008. Ignacy GODZIŃSKI (1848)
  urzędnik Magistratu m. Warszawy; zm. IX 1848 przeżywszy lat 33
 4009. Antonina GOEBEL (1855)
  córka Wilhelma Goebel, urzędnika skarbowego w Krakowie, i Franciszki z Gierszów Goebel; po kilkuletniej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 26 VIII 1855 w 15 wiośnie życia swego, wypr. 29 VIII 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia w nieobecności rodziców
 4010. Wilhelmina z Goeblów PAWŁOWSKA (1841)
  małżonka kasjera lombardu m. Warszawy; zm. 26 IV 1841 w pałacu zwanym Biblioteka Załuskich przy ul. Danielewiczowskiej w Warszawie, eksp. 28 IV 1841 na cm. Ew., zostawiła męża i dzieci
 4011. Fryderyk Gotlib GÖBEL (GEBEL) (1840)
  znany publiczności jako gorliwy w usługach w różnych okolicach Warszawy, na koniec na Czystem; zm. 6 VI 1840 w 53 roku życia
 4012. Joanna z Goeblów PRZECISZEWSKA (1855)
  żona pisarza magazynu solnego w Ostrołęce; po krótkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 23 VIII 1855 w wieku lat 66, wypr. dnia następnego z kapl. cm. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. Ew.-Aug., zapr. rodzina zmarłej
 4013. Zenobia z Goeblów SIECZKOWSKA (1856)
  od czterech miesięcy żona urzędnika Magistratu m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 19 VIII 1856 przeżywszy lat 19, eksp. 21 VIII 1856 z kapl. Reformatów do kośc. Powązkowskiego, gdzie dnia następnego po nab. żał. poch. obok zwłok matki, zapr. pogrążony w smutku mąż
 4014. Gedron GOEDEL (1860)
  emeryt, b. burmistrz m. Tomaszowa; zm. 16 XII 1859 w m. Piotrkowie, pozostała po nim wdowa wraz z synami, córką i wnukami
 4015. Karol GOELITZ (1855)
  po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 7 XII 1855 w wieku lat 41, wypr. 9 XII 1855 z kapl. Ew. przy ul. Mylnej w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w głębokim smutku pozostała żona, Amalia Goelitz, wraz z synem
 4016. Jan GOGEL (1850)
  gen.-mjr z orszaku JCKMości, pomocnik naczelnika sztabu wojsk znajdujących się na Kaukazie, niegdyś mieszkał w Warszawie, będąc adiutantem wlk. ks. Konstantego Pawłowicza, naczelnego wodza b. WP; zm. 12(24) X 1850 w Tyflisie, żył lat 45
 4017. Mikołaj GOGOL (1852)
  jeden ze znakomitych pisarzy w nowej literaturze rosyjskiej, którego utwory rozeszły się po wielu tutejszych pismach; zm. 22 II (5 III) 1852 w Moskwie w 44 roku życia
 4018. Tomasz GOGÓLSKI (1855)
  b. obywatel i ławnik m. Łęczycy; zm. 6 VIII 1855 w najpiękniejszej sile wieku, bo zaledwie licząc lat 38, poch. dnia następnego, pozostawił wdowę i czworo drobnych sierot
 4019. Marianna z Gojszewskich IZBIŃSKA (1853)
  wdowa po Kazimierzu Izbińskim, b. sędziu pokoju pow. błońskiego, dziedzicu dóbr Zaborowa w pow. warszawskim położonych; opatrzona św. sakramentami zm. z 11 na 12 IX 1853 w 67 roku życia, poch. obok męża w Zaborowie, pozostawiła po sobie w smutku pogrążone dzieci
 4020. Filip Neriusz GOLAŃSKI (1824)
  ksiądz, pijar, dr św. teologii, prof. wysłużony w Uniw. Wileńskim, proboszcz kaplicy św. Kazimierza w katedrze wileńskiej, nauczyciel w wielu miejscach kraju polskiego, kawaler Orderu św. Anny II kl., autor dzieł literackich; zm. 7 II 1824 (v.s.) w Wilnie, żył lat 71, poch. na cm. w Duksztach
 4021. Mikołaj GOLAŃSKI (1860)
  z rodu Salomonowiczów, obywatel ziemski; po dwudniowej chorobie zm. 13 IV 1860 w wieku lat 85, poch. 17 IV 1860 na cm. we wsi Belna w pow. gostyńskim, pozostawił syna; inf. z Odolina
 4022. Hipolit GOLCZ (1841)
  nadzorca Domu Przytułku i Pracy, poprzednio sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych; zm. 7 III 1841 w wieku lat 47, eksp. 10 III 1841 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zostawił liczną rodzinę
 4023. Tekla z Golczewskich BUDZISZEWSKA (1855)
  zm. 1855 we wsi Słomczynie za Wilanowem dożywszy 95 lat wieku
 4024. Siegmund Henryk GOLDBERG (1858)
  obywatel m. Berlina; zm. II 1858, eksp. 4 II 1858 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała żona z czworgiem dzieci
 4025. Karol GOLDMANN (1840)
  zm. 25 III 1840 w 14 roku życia; eksp. 27 III 1840 z kapl. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali rodzice
 4026. Jakub GOLDRYNG (1849)
  poborca urzędu konsumpcyjnego przedmieścia Pragi; zm. 3 VII 1849 przeżywszy lat 42, eksp. 5 VII 1849 z kośc. na Pradze na cm. miejscowy za rogatkami Moskiewskimi, zapr. żona wraz z dziećmi
 4027. Leon GOLDSTAND (1858)
  bankier, poczestny obywatel i radca handlowy; zm. I 1858, poch. 17 I 1858 na cm. Izraelitów w Warszawie, pozostawił rodzinę
 4028. Mikołaj GOLDSZTAJN (1856)
  obywatel m. Warszawy; zm. 12 XII 1856 przeżywszy lat 60, eksp. 14 XII 1856 z kapl. przy szpitalu Ew. na cm. tegoż wyznania
 4029. Józef Joachim GOLDTMANN (1852)
  ksiądz, biskup diecezji sandomierskiej od 1844, wcześniej prałat archidiakon kapituły katedralnej włocławskiej i oficjał generalny kujawski, konsekrowany na biskupa karysteńskiego, sufragana kaliskiego 1838, ozdobiony Orderem św. Anny I kl. i Orderem św. Stanisława I kl.; ur. 21 III 1782 z Karola i Franciszki de Sadoch w m. Wejherowo w diecezji pomorsko-kujawskiej, zm. 27 III 1852 w Sandomierzu
 4030. Arkadiusz GOLENISZCZEW-KUTUZOW (1859)
  hrabia, radca tajny, senator, szambelan i sekretarz stanu JCMości, towarzysz ministra - sekretarza stanu Król. Pol., kawaler Orderu św. Włodzimierza II kl., Orderu św. Anny I kl., Orderu św. Stanisława I kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 25; po krótkiej słabości zm. 18(30) V 1859 w Rosji
 4031. Weronika z Goleńskich KUPHAL (1856)
  żona urzędnika drogi żelaznej; po długiej i ciężkiej chorobie zm. X 1856 w wieku lat 31, wypr. 13 X 1856 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż wraz z dziećmi
 4032. Józef GOLJAN (1841)
  naczelnik urzędu pocztowego w Piotrkowie, pocztowiec przez lat 25, kawaler Orderu św. Stanisława III kl.; zm. 5 III 1841 w 47 roku życia swojego, zostawił żonę, dziesięcioro dzieci i zięcia
 4033. Walenty GOLJAN (1824)
  syn Andrzeja i Teresy, ppor. Korpusu Inwalidów, uczestnik kampanii 1730, 1792, 1794, 1807 (raniony pod Gdańskiem); ur. 14 II 1716 we wsi Toniki w obw. rawskim, zm. IX 1824
 4034. Aleksander ks. GOLICYN (1858)
  syn Michała, rzeczywisty radca stanu, naczelnik okręgu pocztowego Król. Pol. i warszawski dyrektor poczt, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Virtuti Militari III kl., Orderu Korony Żelaznej I kl., Orderu Orła Czerwonego III kl. i Orderu św. Jana Jerozolimskiego, odznaczony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 30; zm. 8 I 1858 w domu przy ul. Krakowskie Przedm., przepr. 12 I 1858 z domu do kośc. katedralnego prawosławnego Najświętszej Trójcy, skąd po odprawionym nab. eksp. na cm. Wolski
 4035. Aleksander ks. GOLICYN (1858)
  gen.-mjr, b. naczelnik wojenny okręgu kaliskiego, syn Sergiusza, znawca i orędownik sztuk pięknych, kawaler Orderu św. Anny I kl. z koroną cesarską, Orderu św. Stanisława I kl., Orderu św. Jerzego IV kl., Orderu św. Włodzimierza III kl., Orderu św. Jana Jerozolimskiego, Orderu Pour la Mérite, Orderu Orła Czerwonego II kl i Orderu Szwedzkiego Miecza, w ostatnich latach nabył niewielką wieś Pęcherzewo niedaleko Kalisza; po ciężkiej słabości zm. 24 IX 1858 w Kaliszu, poch. 27 IX 1858 na cm. Prawosławnym tamże
 4036. Stanisław GOLISZEWSKI (1855)
  b. oficer b. WP; przybywszy z m. Kaźmierza, gdzie stałe miał zamieszkanie, do Warszawy, zm. tu 6 II 1855 skutkiem przeziębienia się w drodze, żył lat 84
 4037. Jakub Edward GOLLMANN (1844)
  kasjer domu handlowego S.A. Fränkel; zm. 22 X 1844 w domu przy ul. Przejazd nr 643 w Warszawie przeżywszy lat 43, eksp. 24 X 1844 na cm. Ew.-Aug.
 4038. Sergiej GOLTZ (1860)
  płk, b. platzmajor m. Warszawy; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 22 II 1860 w wieku lat 50, wypr. 24 II 1860 z domu ordonnanzhauzu na cm. Prawosławny wolski, zapr. pozostała żona
 4039. Jan GOMMERT (1844)
  nauczyciel muzyki; zm. 14 IX 1844 przeżywszy lat 70, eksp. 16 IX 1844 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. przyjaciel
 4040. Benedykt hr. GOMOLIŃSKI (1834)
  dziedzic dóbr Gieczno; zm. 12 VIII 1834, pozostawił żonę i troje dzieci
 4041. Józefa z Gomolińskich DZIERZBICKA (1823)
  wojewodzina; zm. 13 II 1823 w Pokrzywnicy, żyła lat 85
 4042. Anastazja GOMULIŃSKA (1855)
  panna; po długiej chorobie, opatrzona św. sakramentami, zm. 29 VIII 1855 licząc zaledwie lat 19, eksp. 31 VIII 1855 z kośc. Bernardynów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała siostra w nieobecności matki i reszty rodziny
 4043. Ignacy GONDECKI (1859)
  obywatel m. Warszawy i właściciel domu; opatrzony św. sakramentami zm. 25 X 1859 przeżywszy lat 54, wypr. 27 X 1859 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, nab. żał. tegoż dnia w tymże kośc., zapr. pogrążona w smutku żona wraz z trojgiem dzieci i zięciem; nab. żał. 26 XI 1859 w tymże kośc., zapr. stroskana żona
 4044. Jan GONIA (1841)
  nab. żał. 15 V 1841 w kośc. Augustianów w Warszawie, zapr. przyjaciele
 4045. Józefa GONOWSKA (1838)
  zm. 18 VII 1838 licząc zaledwie 22 lata, wypr. 21 VII 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. matka
 4046. Marianna z Gorajskich TELERSKA (1844)
  zm. 10 XII 1844, eksp. 12 XII 1844 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 4047. Michał GORAJSKI (1848)
  ksiądz, sługa ołtarza przez lat 58, prałat, kustosz katedry lubelskiej, proboszcz parafii Chłaniowa w dekanacie krasnostawskim, egzaminator duchowny; zm. 12 I 1848 we wsi Chłaniowie
 4048. Władysław GORAJSKI (1855)
  urzędnik sądu kryminalnego warszawskiego; opatrzony św. sakramentami zm. 20 IX 1855 przeżywszy lat 28, nab. żał. w kośc. Dominikanów i wypr. z tegoż kośc. na cm. Powązkowski 22 IX 1855, zapr. pozostały brat z siostrami i siostrzeńcem
 4049. Józefa GORCZYCKA (1852)
  szwaczka; zm. 1852, żyła lat 15
 4050. Katarzyna z Gorczyckich MATUSZEWICZ (1v. Wojszycka) (1861)
  żona fabrykanta kapeluszy, po długiej i ciężkiej słabości zm. 6 III 1861, nab. żał. 8 III 1861 w kośc. Dominikanów w Warszawie i w tymże dniu eksp. na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z synem i wnukami
 4051. Jan GORCZYCZEWSKI (1823)
  ksiądz, kanonik poznański, b. opat sulejowski, tłumacz satyr Boileau, autor wielu dzieł; zm. 8 X 1823 w Poznaniu, żył lat 73
 4052. Jan GARCZYCZEWSKI (1838)
  prezes trybunału za Księstwa Warszawskiego, później czynny w różnych urzędowaniach obywatelskich; zm. 3 III 1838 w Poznaniu, żył lat 54
 4053. Ludwik GORCZYCZEWSKI (1838)
  b. kasjer komory konsumowo-składowej warszawskiej; zm. 2 X 1838 po przeżyciu lat 60, eksp. 4 X 1838 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 6 X 1838 w kośc. Reformatów, zapr. żona z trojgiem dzieci i familią
 4054. Franciszek GORDON (1821)
  adiutant przy królu Stanisławie Auguście, brat zmarłego w 1820 dowódcy milicji Rzeczypospolitej Krakowskiej; zm. VII 1821 w Warszawie przeżywszy lat 65
 4055. Maria z Gordonów JANKIEWICZ (1861)
  żona emeryta; zm. 12 IV 1861 przeżywszy lat 42, eksp. 15 IV 1861 z kośc. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 4056. Tomasz GORDON (1835)
  b. kupiec i obywatel m. Warszawy; zm. 17 XI 1835 w domu nr 109 przy ul. Piwnej w 65 roku życia, eksp. 19 XI 1835 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z familią
 4057. Urszula z Gordonów LUCIŃSKA (1856)
  wdowa, właścicielka dóbr ziemskich; zm. 20 XII 1856 przeżywszy lat 71, wypr. 23 XII 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskana córka, zięć, wnuki i prawnuki
 4058. Antoni GORECKI (1861)
  znany poeta i bajkopisarz; zm. 19 IX 1861 w Paryżu, pozostawił syna, znakomitego malarza, połączonego związkiem małżeńskim z córka nieśmiertelnego wieszcza naszego Adama
 4059. Józef GORECKI (1826)
  artysta dramatyczny Teatru Narodowego; zm. 23 VIII 1826 ledwo przeżywszy lat 21, poch. 25 VIII 1826 na cm. przy kośc. w Wilanowie
 4060. Józefa PRZEDZIECKA (1849)
  wdowa; zm. 29 XI 1849 w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie mając lat 92
 4061. Karol GÓRECKI (1853)
  ubogi; zm. III 1853 w Instytucie Warszawskiego Tow. Dobroczynności w wieku lat 67
 4062. Konstancja z Goreckich CHYLEWSKA (1859)
  wdowa po mjr. b. Wojsk Polskich; zm. 17 IX 1859 przeżywszy lat 54, nab. żał. 19 IX 1859 w dolnym kośc. Misjonarzy w Warszawie, wypr. tegoż dnia z tegoż kośc. na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci
 4063. Romuald GÓRECKI (1849)
  nauczyciel przy szkole powiatowej w Końskich; w rocznicę zgonu nab. żał. 19 V 1849 w Końskich
 4064. Stanisław GORECKI (1852)
  subiekt handlu; zm. 4 IX 1852 w domu nr 368 w Warszawie przeżywszy lat 35, wypr. 6 IX 1852 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali bracia
 4065. Walenty GÓRECKI (1857)
  dziedzic dóbr Krzykos i Rydzewa; po długiej i ciężkiej chorobie zm. 12 IV 1857 w Warszawie w wieku lat 56, odpr. 14 IV 1857 do grobu familijnego parafii Łętowo w pow. płockim
 4066. Magdalena ANYŻOWA (1855)
  uboga; zm. IX 1855 w Instytucie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, żyła lat 74
 4067. Jan GORODECKI (1856)
  radca honorowy, dowódca szalupy kanonierskiej na rzece Wiśle; zm. 1856 przeżywszy lat 46
 4068. Ferdynand GORSKI (1859)
  obywatel gub. grodzieńskiej; msza św. śpiewana żał. 1 X 1859 w kośc. na Jasnej Górze w Częstochowie
 4069. Franciszek GÓRSKI (1837)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 12 VI 1837, eksp. 14 VI 1837 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zawiadamia pozostała wdowa
 4070. Ludwika z Gorskich hr. LEDÓCHOWSKA (1833)
  zm. 16 VI 1833 przeżywszy lat ponad 30, przen. 19 VI 1833 do kośc. Kapucynów, gdzie nab. żał. dnia następnego, zostawiła męża i drobne dzieci
 4071. NESSELRODE z hr. Gorskich (1851)
  hrabina, małżonka gen.-lejt.; zm. 18 IV 1851 w Paryżu, gdzie mieszkała od miesięcy kilku, eksp. dnia następnego z kośc. paraf. św. Rocha
 4072. Teodor GORSKI (1861)
  zm. 30 VI 1861 w czwartej wiośnie życia, poch. 2 VII 1861, pozostawił rodziców
 4073. Tomasz GORSKI (1859)
  obywatel gub. grodzieńskiej; msza śpiewana żał. 1 X 1859 w kośc. na Jasnej Górze w Częstochowie
 4074. Wacław GORSKI (1861)
  zm. 1 VII 1861 w szóstej wiośnie życia, poch. dnia następnego, pozostawił rodziców
 4075. Felicja z Goryszewskich DANNEMANN (1857)
  wdowa po obywatelu i malarzu; zm. 18 XII 1857, eksp. 20 XII 1857 z kapl. szpitala Ew. w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. pozostała w nieutulonym żalu jedyna córka Krystyna Bisier wraz z zięciem i wnukami
 4076. Kajetan GORZECHOWSKI (1859)
  syn dziedziców dóbr Kłomnice; opatrzony św. sakramentami zm. 2 VIII 1859 we wsi Kuźnicy w pow. wieluńskim w 39 roku życia, długa słabość nerwowa za wcześnie wtrąciła go do grobu, pozostawił żonę, troje niemowląt - z których ostatnie ujrzało świat we dwie godziny po zgonie ojca - i rodzeństwo
 4077. Maria z Gorzechowskich SIENNICKA (1851)
  żona pomocnika rewizora skarbowego okręgu radomskiego; zm. 25 IV 1851 w Radomsku w 27 roku życia, zgodnie z jej życzeniem poch. w grobie familijnym na cm. paraf. w Kłomnicach, majętności rodziców, pozostawiła męża i dwóch synów
 4078. Augustyn GÓRZYŃSKI (1839)
  właściciel majętności ziemskich w Łęczyckiem; zm. 25 I 1839 w Warszawie w wieku lat ok. 70, odpr. 27 I 1839 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski
 4079. GORZEŃSKI (1825)
  ksiądz, arcybiskup poznański i gnieźnieński, hrabia, w dawnej Rzeczypospolitej senator i biskup smoleński, za Księstwa Warszawskiego biskup poznański, piastował rozmaite dostojeństwa, ozdobiony Orderem Orła Białego, Orderem św. Stanisława oraz Orderem Orła Czerwonego; zm. 20 XII 1825 doczekawszy późnej starości
 4080. Wit GURZEŃSKI (1844)
  zacny i powszechnie żałowany obywatel; zm. 3 XII 1844 w Karminie w Wlk. Ks. Poznańskim
 4081. Mateusz GORZKIEWICZ (1860)
  ksiądz, rektor szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, b. wizytator zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia; opatrzony św. sakramentami zm. rano 26 X 1860 przeżywszy lat 80, eksp. dnia następnego z kapl. szpitala Dzieciątka Jezus do kośc. św. Krzyża, gdzie po nab. żał., poch. w katakumbach tego kościoła
 4082. Franciszek GORZKOWSKI (1850)
  urzędnik biura naczelnika wojennego gub. warszawskiej; zm. 5 IX 1850, eksp. 7 IX 1850 z kapl. kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 4083. Marcin GORZKOWSKI (1826)
  b. kpt. WP, inspektor policji wydziału XII m. Warszawy; zm. IX 1826 w domu nr 2874, przen. 20 IX 1826 na cm. Powązkowski
 4084. Scholastyka z Gorzkowskich JELSKA (1837)
  podpułkownikowa, wdowa; zm. 14 I 1837 we wsi Lipna w obw. rawskim dożywszy lat 86, poch. na cm. paraf. w Lubani, zostawiła syna Witalisa i córkę Zofię
 4085. Marian GORĄCZKOWSKI (1856)
  artysta malarski; po długiej i ciężkiej słabości zm. 25 V 1856 w wieku lat 35, eksp. 27 V 1856 z kapl. szpitala św. Rocha na cm. Powązkowski, zapr. rodzeństwo w nieobecności żony i dzieci zmarłego
 4086. Józef GOSIEWSKI (1852)
  b. marszałek pow. augustowskiego, potomek w prostej linii wielkich mężów tego imienia; zm. 8 VII 1852 w dobrach dziedzicznych Jatwieź, nab. żał. i złożenie zwłok w grobie familijnym parafii Hoża 13 VII 1852
 4087. Melchior GOSIEWSKI (1850)
  b. oficer b. Wojsk Polskich; zm. 10 X 1850 przeżywszy lat 62, eksp. 12 X 1850 z kapl. Karmelitów przy ul. Leszno w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 14 X 1850 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona
 4088. Bogumiła z Goskich ŁUBIEŃSKA (1849)
  wdowa po Adamie Łubieńskim, sędzim apelacyjnym Król. Pol.; zm. XII 1849 w domu nr 237 przy ul. Mostowej w Warszawie w 76 roku życia, eksp. 9 XII 1849 na cm. Powązkowski, zapr. pozostałe dzieci wraz z wnukami
 4089. Łucjan GOSME (1853)
  konstruktor i dyrektor ogromnego młyna parowego w Odessie, wybudował też młyny w Nowku i Oniskowie w gub. ekaterynosławskiej i podolskiej, był on rodem z m. Étampes we Francji; zm. 27 IX (9 X) 1853 w Odessie przeżywszy lat 45
 4090. Karolina z Gossów LICZBIŃSKA (1855)
  żona urzędnika przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; po ciężkiej słabości zm. 4 VII 1855 w domu nr 1582 przy ul. Kruczej przeżywszy lat 23, eksp. 6 VII 1855 z domu na cm. Ew.-Aug., zapr. pozostały mąż wraz z dziećmi
 4091. Teresa z Gossardów LUTOSTAŃSKA (1858)
  wdowa po Adamie Lutostańskim, emerycie; zm. 8 II 1858 w wieku lat 51 w domu nr 574 w Warszawie, wypr. 10 II 1858 z domu na cm. Powązkowski, zapr. pozostała córka wraz z zięciem i wnukiem
 4092. Paulina Zofia GOSSELIN (1852)
  zm. 15 XI 1852 w wieku lat 33, eksp. 17 XI 1852 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 19 XI 1852 w tymże kośc., zapr. pozostała rodzina
 4093. Antonina z Gostkowskich SZPAKOWSKA (1846)
  obywatelka gub. lubelskiej; zm. 26 II 1846 w domu nr 401 przy ul. Krakowskie Przedm. w Warszawie przeżywszy lat 39, eksp. 1 III 1846 na cm. Powązkowski, zapr. pozostali synowie
 4094. Florian GOSTKOWSKI (1851)
  dziedzic dóbr Opatkowice w okręgu proszowskim, gub. radomskiej; zm. 23 XII 1850 w 45 roku życia, zostawił żonę i czworo dzieci oraz osieroconą siostrę i kilkoro drobnych jej dzieci
 4095. Fryderyk JUNOSZA na Gostkowie GOSTKOWSKI (1854)
  mgr obojga praw i administracji, sędzia pokoju okręgu tykocińskiego, czł. zakładów dobroczynnych, syn Wincentego Junoszy na Gostkowie Gostkowskiego, wnuk Jakuba, sędziego ziemi podlaskiej, skarbnika, stolnika i wojskiego ziemi nurskiej, ożenionego z Marianną Saryusz na Łaźninie Łaźnińską, prawnuczką sławnego hetmana Jana Saryusz na Łaźninie Zamoyskiego; zm. 16 IV 1854 we wsi swojej dziedzicznej Mazury w gub. augustowskiej, pozostawił w niewypowiedzianym żalu żonę, dzieci, przyjaciół i krewnych
 4096. Jakub GOSTKOWSKI (1852)
  b. urzędnik w wydziale dóbr i lasów rządowych; zm. 15 IV 1852 w 35 roku życia, eksp. 17 IV 1852 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 20 IV 1852 w kośc. Kapucynów, zapr. pozostała żona i dzieci
 4097. Jerzy JUNOSZA GOSTKOWSKI (1861)
  baron, potomek starożytnej rodziny polskiej; zm. 15 VII 1861 w Poznańskiem
 4098. Karol Boromeusz GOSTKOWSKI (1858)
  ksiądz, kanonik honorowy płocki, dziekan dekanatu pilickiego w pow. olkuskim, proboszcz parafii Kromołów, poprzednio b. mjr b. Wojsk Polskich; zm. 18 II 1858, nab. żał. 17 VII 1858 w kośc. św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej w Warszawie
 4099. Katarzyna z Gostkowskich DEMBIŃSKA (1841)
  córka gen. Gostkowskiego, babka Adolfa Lebruna; zm. II lub III 1841 w Krakowie w wieku ponad 80 lat
 4100. Matylda z Gostkowskich WESSLOWA (1858)
  wdowa po Karolu Wesslu, niegdy staroście libertowskim, który był synem znanego w dziejach podskarbiego koronnego; zm. 3 VIII 1858 w dobrach Owczary, o kilka mil od Krakowa odległych
 4101. Paweł GOSTKOWSKI (1835)
  dziedzic dóbr Sońsk z przyległościami w obw. przasnyskim, radca prefektury woj. płockiego za czasów Księstwa Warszawskiego; zm. 7 I 1835 w Sońsku w 70 roku życia, zostawił małżonkę z Kozickich
 4102. Piotr GOSTKOWSKI (1835)
  po dwakroć poseł na sejm Księstwa Warszawskiego, do ostatniej chwili sędzia pow. pilickiego, porzucając dawne przesądy, poświęcił się z całym zapałem zaprowadzeniu użytecznych fabryk w Królestwie, założyciel fabryk sukienniczych w woj. krakowskim; zm. 19 II 1835 w dobrach swoich dziedzicznych Kromołów
 4103. Samuel GOSTKOWSKI h. Gozdawa (1850)
  naczelnik sekcji administracyjno-policyjnej w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, syn Stanisława i Wiktorii ze Słotwińskich, dziedziców dóbr ziemskich, nauki pobierał w szkołach krakowskich i w Uniw. Aleksandrowskim w Warszawie, autor poezji drukowanych w czasopismach 1818-1830; ur. 1803 w Galicji, zm. 10 VI 1850, eksp. 12 VI 1850 z dolnego kośc. św. Krzyża w Warszawie do katakumb na cm. Powązkowskim, zapr. żona
 4104. Walenty GOSTKOWSKI (1836)
  zm. XI 1836, eksp. 28 XI 1836 z kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. familia
 4105. Aniela z Gostomskich ks. WORONIECKA (1856)
  córka b. chorążego ziem pomorskich, małżonka Kaliksta ks. Korybuta, b. sztabsrotmistrza lejbgwardii cesarsko-rosyjskiej; zm. 8 XII 1856 w dobrach dziedzicznych Glinki w pow. pułtuskim przeżywszy bogobojnie i cnotliwie lat 55, a w pożyciu małżeńskim lat 30, wypr. do miejscowej kapl. dla poch. w grobie familijnym 11 XII 1856, zapr. pozostały mąż z dwoma synami i córką
 4106. Jan Nepomucen GOSTOMSKI (1845)
  obywatel Warszawy; zm. 11 VI 1845 przeżywszy lat 67, eksp. 13 VI 1845 z kapl. kośc. św. Jana na cm. Powązkowski, zapr. dzieci
 4107. Julianna z Gostomskich BEŁŻYŃSKA (1v. Grabowska) (1860)
  wdowa; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 22 XII 1860 przeżywszy lat 46, eksp. 26 XII 1860 z kapl. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w nieutulonym żalu pozostałe dzieci wraz z zięciem
 4108. Michał GOSTOMSKI (1847)
  urzędnik Banku Polskiego; zm. 9 V 1847 przeżywszy lat 28, eksp. 11 V 1847 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. żona wraz z familią
 4109. Walenty NAŁĘCZ GOSTOMSKI (1858)
  dziedzic dóbr Borucina i Borucinka w pow. włocławskim; po dwunastodniowej nader dotkliwej chorobie, dokładnie na śmierć przygotowany, zm. 18 IX 1858 w 59 roku życia, zostawił żonę, dwóch synów i trzy wnuczki
 4110. Władysław GOSTOMSKI (1855)
  obywatel ziemski; po ciężkiej chorobie zm. 1 III 1855 przeżywszy lat 27, eksp. 3 III 1855 z kośc. Dominikanów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. w smutku pogrążeni rodzice
 4111. Alojzy GOSTYŃSKI (1848)
  syn Franciszka, wnuk Hieronima Gostyńskiego, deputat sądu głównego drugiego depart. wołyńskiego, następnie podkomorzy włodzimierski, na koniec marszałek gub. wołyński, kawaler Orderu św. Anny II kl. z brylantami; zm. w nocy z 18(30) na 19(31) VIII 1848 w dobrach dziedzicznych Bilcze w gub. wołyńskiej w wieku lat 70 kilku, poch. 25 VIII(6 IX) 1848 w grobie rodzinnym we wsi Złoczówce
 4112. Brygida z Gostyńskich PÓDLICH (1845)
  zm. 4 X 1845 w domu nr 2168 przy ul. Bonifraterskiej w Warszawie przeżywszy lat 50, eksp. 6 X 1845 na cm. Powązkowski, nab. żał. 8 X 1845 w kośc. Braci Miłosierdzia (Bonifratrów), zapr. mąż wraz z synami i matka
 4113. Adolf GOSWEJLER (1843)
  zm. 13 VII 1843 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie, eksp. 16 VII 1843 na cm. Ew.-Ref., zapr. matka i siostry
 4114. Jakub GOSWEJLER (1843)
  obywatel Warszawy; zm. VII 1843 w domu własnym przy ul. Siennej nr 1492 w Warszawie, wypr. 5 VII 1843 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 4115. Karol GOSWEILER (1852)
  mydlarz; zm. 22 VIII 1852 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie przeżywszy lat 18, eksp. 24 VIII 1852 na cm. Ew.-Ref., zapr. pozostała matka wraz z siostrami
 4116. Fryderyka z Gosweilerów DIEHL (1856)
  po długiej i ciężkiej chorobie zm. 20 VIII 1856 w domu nr 1490 przy ul. Siennej w Warszawie, eksp. 22 VIII 1856 z domu na cm. Ew.-Ref.
 4117. Aleksy GOSZCZYŃSKI (1852)
  ksiądz z zakonu franciszkanów, kustosz, lektor, znany z wymowy kaznodziejskiej; zm. 4 XI 1852, żył lat 27, nab. żał. 10 XI 1852 w kośc. Franciszkanów w Warszawie, podczas którego artyści i amatorowie wykonali "Requiem" Józefa Stefaniego
 4118. Apolonia z Gosławskich ZWIERZCHOWSKA (1845)
  zm. 2 IV 1845 przeżywszy lat 85, eksp. 4 IV 1845 z kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała wnuczka i prawnuki
 4119. Ignacy z Bebelna GOSŁAWSKI (1823)
  gorliwy obywatel, pan dobroczynny dla swoich włościan; zm. 5 I 1823 w swoich dobrach Promniku w woj. sandomierskim w 54 roku życia
 4120. Waleria z Gołaskich KOWALSKA (1857)
  właścicielka dóbr w gub. lubelskiej; opatrzona św. sakramentami zm. 21 VIII 1857, eksp. 24 VIII 1857 z kośc. św. Krzyża w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała familia
 4121. Fabian GOTARTOWSKI (1850)
  mjr b. Wojsk Polskich, kawaler Orderu Legii Honorowej; zm. 10 VIII 1850 w dziedzictwie swoim na prowincji
 4122. Florentyn GOTARTOWSKI (1851)
  płk b. gwardii Napoleona, kawaler różnych orderów, sędzia pokoju okręgu zgierskiego; zm. 1851, pozostawił córki i syna; inf. z Łęczyckiego
 4123. Józef GOTTI (1846)
  zm. 9 I 1846 w Śląsku, pozostawił żonę, córkę, zięcia i dwoje wnuków, którzy zawiadamiają i proszą o westchnienie
 4124. Wincenty GOTTLIEB (1856)
  kupiec, czł. Archikonfraterni Literackiej i Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy kośc. Sakramentek; po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie zm. 23 XII 1856 w wieku lat 68, eksp. 26 XII 1856 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz z dziećmi
 4125. Bolesław GOTTOWT (1852)
  najstarszy syn Franciszka Gottowta, głównego naczelnika kontroli w Banku Polskim, przybył w dom rodzinny po ukończeniu gimnazjum w Płocku; zm. 14 VIII 1852 licząc lat 18, pozostawił matkę
 4126. Franciszek GOTTOWT (1852)
  radca honorowy, główny naczelnik wydziału kontroli w Banku Polskim, urzędnik wysokich zdolności i prawości wielkiej; zm. 13 VIII 1852 w domu nr 2772 przy ul. Aleksandria w Warszawie, eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski
 4127. Józef GOTTOWT (1857)
  radca honorowy, referent Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, kawaler Orderu św. Stanisława III kl., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby za lat 20; po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. sakramentami, zm. 6 IX 1857 o godzinie dziewiątej rano, eksp. dnia następnego z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pogrążona w nieutulonym żalu bratowa wraz z dwojgiem dzieci
 4128. Ludwika GUDEIT z d. Goullet (1841)
  obywatelka Warszawy; zm. 9 XI 1841 w domu nr 44 na Starym Mieście licząc lat 64, eksp. 11 XI 1841 na cm. Powązkowski, nab. żał. dnia następnego w kośc. Kapucynów, zapr. dzieci i wnuki
 4129. Katarzyna z Gouyonów ESSEWAS (1850)
  zm. 4 IX 1850 we wsi Rożce w wieku lat 78
 4130. Sabina GOWARZEWSKA (1847)
  jedyna córka Marianny z Sulimierskich i Jana Prawdzic małżonków Gowarzeskich, patrona trybunału; zm. 18 VI 1847 w Kaliszu w 17 roku życia
 4131. Aleksander GOY (1844)
  uczeń gimnazjum drugiego w Warszawie; zm. 14 IV 1844 mając lat 16, odpr. 16 IV 1844 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. rodzice, siostra i bracia
 4132. Piotr Ludwik Karol GOY (1856)
  radca honorowy, emeryt, b. naczelnik sekcji w rządzie gub. warszawskim, czł. kolegium kościoła gminy Ew.-Ref., ozdobiony Znakiem Honorowym Nieskazitelnej Służby; zm. 22 IX 1856 w wieku lat 71, eksp. 24 IX 1856 z kośc. Ew.-Ref. przy ul. Leszno w Warszawie na cm. tegoż wyznania, zapr. w smutku pozostała żona wraz z dziećmi i wnukami
 4133. Olimpia Klementyna GOY (1858)
  córka urzędnika rządu gub. warszawskiego; zm. 18 IV 1858 w 15 roku życia, wypr. 20 IV 1858 z kośc. Dominikanów na cm. Powązkowski, zapr. ojciec wraz z rodzeństwem zmarłej
 4134. Antoni GOZDOWSKI (1823)
  najstarszy wiekiem obywatel Warszawy, nie zostawił potomstwa; zm. IV 1823 w swej dawnej posesji przy ul. Solnej przeżywszy lat 115, do ostatniej chwili zachował przytomność umysłu
 4135. Bogumiła GOZDOWSKA (1825)
  zm. 9 XI 1825 w domu nr 495 przy ul. Danielewiczowskiej w Warszawie w 69 roku życia, eksp. 11 XI 1825 na cm. Powązkowski, egzekwie 16 XI 1825 w kośc. Karmelitów na Krakowskim Przedm., zapr. dzieci, wnuki i krewni
 4136. Katarzyna z Gozdowskich ŁAPIŃSKA (1846)
  zm. 6 XI 1846, nab. żał. 25 XI 1846 w kośc. Kapucynów w Warszawie, zapr. pozostały mąż z synem
 4137. Aleksandra z Goździejewskich RZĄSIŃSKA (1855)
  żona urzędnika sądowego; po długiej i ciężkiej słabości, opatrzona św. sakramentami, zm. 20 V 1855 przeżywszy lat 28, eksp. 22 V 1855 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. stroskany mąż i familia
 4138. Antoni LUBICZ GOŚCICKI (1858)
  mąż kochany od żony, ojca i czworga małoletnich dziatek; zm. 3 VI 1858 w dobrach swych Bruliny w pow. pułtuskim przeżywszy lat 50
 4139. Petronela z Gościckich OSTRZYKOWSKA (1859)
  wdowa po Stanisławie Ostrzykowskim, długoletnim sędziu pokoju okręgu i gub. płockiej, dziedzicu dóbr Ostrzykowa i Begno w tejże gub., pozostawiła po sobie syna Piotra Ostrzykowskiego i wnuczkę Adelę z Marianny z Ostrzykowskich Dziaczkowską - współwłaścicieli pozostałego majątku; zm. 13 XI 1859
 4140. Teodozja z Gościckich ZEJDLER (1860)
  wotywa żał. 11 V 1860 w kośc. popaulińskim św. Ducha w Warszawie, zapr. stroskana matka
 4141. Tomasz LUBICZ GOŚCICKI (1847)
  sędzia pokoju pow. płockiego, dziedzic dóbr Trębki w gub. płockiej; zm. 17 VIII 1847 w Warszawie, żył lat 73, nab. żał. przy zwłokach 23 VIII 1847 w kośc. Kapucynów w Zakroczymiu, po którym przepr. do grobu rodzinnego w Kroczewie, zapr. syn i córki wraz z zięciami
 4142. Wilhelmina GOŚCICKA (1853)
  panna; zm. V 1853 w kwiecie młodości w domu Suchy Las przy ul. Długiej nr 546 w Warszawie, eksp. 8 V 1853 z domu na cm. Powązkowski, zapr. stroskana matka
 4143. Elżbieta z Gościmskich BIELIŃSKA (1855)
  żona b. płk. (gen.), dowódcy pułku 3. strzelców pieszych b. WP; opatrzona św. sakramentami zm. 17 I 1855 w wieku lat 56 lub 58, wypr. 20 I 1855 z kapl. kośc. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, nab. żał. 22 I 1855 w tymże kośc., zapr. ciężkim dotknięci żalem mąż i pozostałe dzieci
 4144. Stanisław GOŚLICKI (1859)
  asesor kolegialny, urzędnik Rządu Gubernialnego Warszawskiego, uprzednio rządów gub. w Kielcach i Radomiu, początkowo nauczyciel, czł. Archikonfraterni Literackiej, ozdobiony Znakiem Nieskazitelnej Służby za lat 20; ur. 1804 na Kujawach, po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 14 III 1859, eksp. 16 III 1859 z kapl. przy kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, nab. żał. 21 III 1859 w kośc. Reformatów, zapr. w smutku pozostała wdowa wraz z dziećmi; wotywa żał. 29 III 1859 w kapl. Literackiej kośc. archikatedralnego i metropolitalnego św. Jana, zapr. seniorowie Archikonfraterni
 4145. Konstancja z Goślinowskich KOŻUCHOWSKA (1859)
  obywatelka ziemska z dóbr Chilice w pow. konińskim; po ciężkiej słabości zm. 21 I 1859, poch. 24 I 1859 - stosownie do objawionego życzenia - na cm. przy kośc. paraf. we wsi Babice w pow. warszawskim
 4146. GOŁASZEWSKI (1826)
  b. prezes apelacyjny; zm. I 1826 we Lwowie
 4147. GOŁASZEWSKI (1824)
  ksiądz, biskup przemyski przez lat 38; ur. w woj. podlaskim, zm. V 1824, żył lat 79
 4148. Antoni GOŁASZEWSKI (1843)
  b. pisarz drukarni księży pijarów, obywatel Warszawy; zm. III 1843 w domu własnym przy ul. Żelaznej nr 1145 w Warszawie w 54 roku życia, eksp. 6 III 1843 na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona z dwiema córkami
 4149. Jacek GOŁASZEWSKI (1837)
  b. sędzia pokoju; zm. 23 IV 1837 w 84 wieku życia swego, eksp. 26 IV 1837 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i córka
 4150. Maciej GOŁASZEWSKI (1847)
  obywatel m. Warszawy, czł. Archikonfraterni Literackiej; zm. 14 VI 1847, eksp. 16 VI 1847 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona i wnuczka wraz z nieobecnym w Warszawie synem
 4151. Maria z Gołaszewskich GŁOTOW (1859)
  po długiej i ciężkiej słabości zm. 10 VII 1859 w m. Radomsku
 4152. Stanisław GOŁASZEWSKI (1844)
  obywatel m. Warszawy; zm. 9 II 1844, eksp. 11 II 1844 z kapl. Reformatów na cm. Powązkowski, zapr. ojciec z bratem i córką
 4153. Stanisław GOŁEMBERSKI (1861)
  adwokat Sądu Apelacyjnego Król. Pol.; po krótkiej, lecz ciężkiej słabości zm. 12 XI 1861 w domu nr 551 przy ul. Długiej w Warszawie w wieku lat 57, eksp. 15 XI 1861 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 26 XI 1861 w kośc. Powązkowskim, zapr. pogrążona w głębokim smutku żona wraz z dziećmi
 4154. Franciszka GOŁEMBIEWSKA (1850)
  wdowa po aptekarzu wojskowym; zm. 15 I 1850
 4155. Seweryn GOŁĘBIOWSKI (1854)
  znany autor kilku prac historycznych i wielu artykułów po różnych pismach periodycznych umieszczonych, wielka to strata dla literatury krajowej; zm. 1854; inf. z Żytomierza; nab. żał.4 VII 1854 w kośc. Reformatów w Warszawie
 4156. Anna z Gołembiewskich BRODZKA (1848)
  zm. 13 VI 1848 w wieku lat 55, przepr. 16 VI 1848 na cm. Powązkowski w Warszawie
 4157. Jan GOŁEMBIEWSKI (1853)
  b. kupiec i obywatel; zm. 16 I 1853 przeżywszy lat 78, wypr. 18 I 1853 z kapl. przy szpitalu Ew. w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostały syn wraz z familią
 4158. Wiktoria z Gołembiowskich CZYŻOWA (1858)
  wdowa po b. podprefekcie, sędziu pokoju, w latach dziecinnych wychowywana na dworze Pani Krakowskiej Branickiej; zm. 17 III 1858 w domu wnuczki swojej Puciatyckiej we wsi Podliszewie w pow. augustowskim w wieku lat 83, pozostawiła liczne grono dzieci, wnuków i prawnuków swoich
 4159. August GOŁEMBOWSKI (GOŁĘBOWSKI) (1853)
  b. sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewn., obywatel b. gub. kaliskiej czasowo w Warszawie zamieszkały; po krótkiej chorobie zm. 11 III 1853 w 28 roku życia, wypr. 14 III 1853 z kośc. Reformatów na cm. Powązkowski, wiadomość dla rodziny, licznych przyjaciół, kolegów i znajomych, których zmarły w mieście tutejszym pozostawił, nab. żał. 16 III 1853 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążeni w smutku matka i bracia
 4160. Feliks GOŁEMBOWSKI (1856)
  zm. 5 II 1856 licząc lat 19
 4161. Franciszek Ksawery GOŁEMBOWSKI (1856)
  zm. 21 XII 1856 licząc lat 18, eksp. 24 XII 1856 z kośc. Augustianów w Warszawie
 4162. Marianna z Gołembowskich BIELAWSKA (1844)
  wdowa po Michale Bielawskim, podstolim rawskim; zm. 18 VIII 1844 przeżywszy w ustroniu wiejskim lat 80, poch. w Brzezinach, pozostawiła córkę, wnuki i prawnuki
 4163. Piotr GOŁEMBOWSKI (1852)
  b. naczelnik wydziału kontroli generalnej i szef biura korespondencji w b. Komisji Rządowej Wojny, kawaler Orderu św. Stanisława II kl. i Znaku Nieskazitelnej Służby za lat 20, mąż powszechnie ceniony i żałowany, w 1806 jako kadet wszedł do 1 pp wojsk Księstwa Warszawskiego, w 1809 komisarz wojenny, odbył kilka kampanii 1806-1814, zaszczycony stopniem kpt., uwolniony ze służby w administracji wojennej w stopniu płk.; ur. 1779 we wsi dziedzicznej Wierzchach ziemi sieradzkiej, zm. 22 II 1852 w Kaliszu, poch. w Chełmcach pod tym miastem
 4164. Jan Andrzej GOŁKOWSKI (1841)
  ksiądz, b. gen. zgromadzenia księży pijarów, proboszcz parafii Wielgomłyny; zm. 4 VII 1841 w Warszawie, w której chwilowo przebywał dla poratowania zdrowia, eksp. 6 VII 1841 z kośc. Bernardynów na cm. Powązkowski
 4165. Andrzej GOŁOŃSKI (1854)
  radca dworu, budowniczy Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych, czł. Rady Ogólnej Budowniczej, czł. Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych, czł. Rady Szczegółowej Opiekuńczej szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, czł. Warszawskiego Tow. Dobroczynności, kawaler Orderu św. Anny III kl. i Orderu św. Stanisława III kl., ukończył b. Warszawski Aleksandrowski Uniw. w stopniu mgr. architektury i geodezji, czyli miernictwa; ur. 24 XI 1799, zm. 18 IX 1854 w domu własnym nr 1078B przy ul. Granicznej, wypr. 20 IX 1854 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 27 IX 1854 w kośc. Kapucynów, zapr. pogrążona w ciężkim żalu żona
 4166. Marcjanna GOŁOŃSKA (1849)
  zm. 17 VIII 1849 w domu nr 2677 przy ul. Bednarskiej w Warszawie eksp. dnia następnego na cm. Powązkowski, zapr. brat
 4167. Anna z Gołuchowskich BOGDAŃSKA (1859)
  wdowa pozostała po Franciszku Bogdańskim, radcy Rządu Gubernialnego Radomskiego, zasłużonym w literaturze krajowej; zm. 10 VIII 1859 w wieku lat 69 w Kielcach, poch. 12 VIII 1859 tamże obok grobowca swej córki Domicelli Bogdańskiej (zm. 26 I 1830) i przy mężu (zm. 24 VII 1849)
 4168. Gabriel GOŁUCHOWSKI (1824)
  dziedzic Jakubowic Wielkich i Jakubowic Małych w pow. skalbmierskim; zm. 9 VIII 1824 w wieku lat 34, eksp. dnia następnego do kośc. paraf. w Działoszycach
 4169. Józef GOŁUCHOWSKI (1858)
  dziedzic dóbr Garbacza w gub. radomskiej, znany z licznych prac literackich, znakamity agronom i obywatel; po ciężkiej słabości zm. 22 XI 1858
 4170. Leopold GOŁUCHOWSKI (1822)
  ppłk Wojsk Polskich; zm. 5 VII 1822 w woj. kaliskim
 4171. Magdalena z Gołuchowskich GOŁUCHOWSKA (1858)
  wdowa pozostała po Józefie Gołuchowskim zmarłym 22 XI 1858; zm. w kilka dni po swym mężu
 4172. Wojciech hr. GOŁUCHOWSKI (1840)
  kawaler c.k. Orderu Leopolda, dziedzic dóbr Skały w obw. czortkowskim; zm. 5 VI 1840 w 69 roku życia; inf. ze Lwowa
 4173. Józefa z Gołembiewskich ZIELIŃSKA (1834)
  zm. 18 XI 1834 w pałacu Kazimirowskim w Warszawie, eksp. 20 XI 1834 na cm. Powązkowski, zapr. pozostały mąż z synem i familią
 4174. Maria z Gołembiowskich BOBROWSKA (1857)
  po krótkiej słabości zm. 20 IX 1857 przeżywszy lat 73, eksp. 22 IX 1857 z kapl. Reformatów w Warszawie na cm. Powązkowski, zapr. pozostali krewni
 4175. Tadeusz GOŁĘBIOWSKI (1848)
  właściciel znanego od dawna handlu owocami w Warszawie, dawniej na Potkańskiem, teraz w pałacu hr. Krasińskich na Krakowskim Przedm.; zm. 6 II 1848, eksp. 8 II 1848 z dolnego kośc. św. Krzyża na cm. Powązkowski, zapr. pozostała żona wraz