Genealogy Map Album Boniecki Varia
M.J. Minakowski: Minakowski's Great Genealogy polski
Log in
Name Surname: 

Członkowie Klubu Krzywego Koła (1955-62)

„Klub Krzywego Koła można nazwać kolebką opozycji politycznej w PRL”*.

Lista na podstawie artykułu: Paweł Ceranka, Ludzie Klubu Krzywego Koła*. Ukazał się on w paryskich „Zeszytach Historycznych” i w całości dostępny jest w archiwum paryskiej „Kultury”. Lista zawiera 298 członków Klubu oraz dodatkowo 91 referentów (osoby zapraszane do wygłoszenia referatów lub zaprezentowania swojej wystawy). Referenci oznaczeni są kursywą. Biogramy (autorstwa Pawła Ceranki) zamieszczone są wyłącznie w celu ułatwienia identyfikacji tych osób - zawierają dane z okresu przynależności do KKK.

23% z tych osób jest już w naszej genealogii (90 z 389) Gdyby ktoś na poniższej liście znalazł osobę, która jest w WGM (albo są jej rodzice, rodzeństwo itp.), proszę o informację na adres mj@minakowski.pl - aby można było umieścić link (odsyłacz) do tej osoby, a na jej stronie umieścić informację o jej przynależności.

 1. Achmatowicz Aleksander (ur. 1930), historyk
 2. Arciuch Krystyna (ur. 1914), prawnik, członek PZPR, w l. 1948-1956 sekretarka Romana Zambrowskiego, od 1956 r. w Radzie Czytelnictwa przy Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Państwowym Wydawnictwie „Wiedza Powszechna”
 3. Baczyński Stefan (Szczepan) (1901-1989), aktor, prorektor PWST
 4. Balicka-Kozłowska Helena (ur. 1920), ekonomista, członek PZPR, asystent w SGPiS.
 5. Baranowska Wanda (ur. 1937), artysta plastyk
 6. Bardach Juliusz (ur. 1914), historyk, od 1950 r. prof. UW
 7. Bartoszewski Władysław (ur. 1922), historyk, publicysta, w sierpniu 1954 r. wyszedł z więzienia, w l. 1957-1960 pracownik, później sekretarz redakcji „Stolicy”, w l. 1961-1968 warszawski redaktor „Tygodnika Powszechnego”
 8. Baum Tadeusz (1902-?), architekt
 9. Bazińska Barbara (ur. 1918), socjolog, etnograf, w l. 1955-1958 pracowała w Centrum Domu Twórczości Ludowej, od 1958 r. zatrudniona jako asystent, następnie jako pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego przy SGPiS
 10. Bądkowska (Miklaszewska) Marta (ur. 1932), adwokat, zatrudniona w redakcji „Prawo i Życie” do 1962 r., kiedy straciła posadę za przynależność do KKK
 11. Bądkowski Jan (ur. 1924), adwokat, zatrudniony w Instytucie Spraw Międzynarodowych, później w Zespole Adwokackim nr 2
 12. Bereza Henryk (ur. 1926), krytyk literacki, od 1952 r. członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Twórczość”, do 1957 r. starszy asystent w IBL PAN, w l. 1957-1959 kierownik działu prozy w czasopiśmie „Orka”, członek ZLP, PEN Clubu
 13. Berezowski Maksymilian (1923-2001), publicysta i dziennikarz
 14. Beylin Paweł (1926-1971), filozof, przyjaciel L. Kołakowskiego, współpracownik „Przeglądu Kulturalnego”, w 1. 1956-1958 wykładał estetykę w Akademii Muzycznej w Gdańsku
 15. Białoszewski Miron (1922-1983), poeta, członek ZLP, współtwórca Teatru na Tarczyńskiej (później pod nazwą Teatr Osobny, 1955-1963), autor zbiorów: Obroty rzeczy (1956), Rachunek zachciankowy (1959), Mylne wzruszenia (1961)
 16. Bibrowski Mieczysław (1908-2000), dziennikarz, członek PZPR, kierownik Redakcji Zagranicznej PAP, w l. 1955-1960 korespondent PAP w Belgradzie
 17. Bielicki Tadeusz (ur. 1928), geolog
 18. Bieńkowski Władysław (1906-1991), polityk, publicysta, członek PZPR, w l. 1948-1956 dyrektor Biblioteki Narodowej, w l. 1957-1969 poseł do sejmu, w l. 1956-1959 minister oświaty
 19. Biernacki Andrzej (ur. 1931), dziennikarz, polonista, w 1953 r. relegowany z UW, współpracownik miesięcznika „Twórczość”
 20. Bierzanek Remigiusz (1912-1993), prawnik, od 1948 r. prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej
 21. Błędowska Józefa (ur. 1925)
 22. Błoński Jan (ur. 1931), krytyk literacki, w l. 1950-1959 członek redakcji „Przekroju”, autor esejów: Poeci i inni (1956), Zmiana warty (1961)
 23. Bobrowski Czesław (1904-1996), ekonomista, od 1958 r. prof. UW, w l. 1957-1963 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
 24. Bogacz Marian (1907-?), dziennikarz, aresztowany przez MBP i skazany, wyszedł z więzienia w 1956 r., członek SDP
 25. Bogusz Marian (1920-1980), malarz, współzałożyciel „Grupy 55”
 26. Boguszewska Helena (1883-1978), pisarka, członek ZLP
 27. Bora Edmund
 28. Borowa Halina (Sabina) (ur. 1917)
 29. Borowczyk Walerian (1923-2006), grafik, autor plakatów, eksperymentalnych filmów animowanych Był sobie raz... (1957), Dom (1958), w 1959 r. wyjechał do Francji
 30. Borowski Krzysztof (ur. 1932)
 31. Bossak Jerzy (1910-1989), reżyser filmów dokumentalnych, krytyk, w l. 1956-1960 kierownik artystyczny Wytwórni Filmów Dokumentalnych, od 1948 r. prof. PWST w Łodzi
 32. Brandys Kazimierz (1916-2000), prozaik, eseista, członek ZLP, w l. 1956-1960 współredaktor „Nowej Kultury”, autor utworów: Matka Królów (1957), Romantyczność (1960), Listy do pani Z. (1958-1962)
 33. Bratkowski Stefan (ur. 1934), dziennikarz, od 1954 r. członek PZPR, jeden z przywódców Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego w Krakowie, w l. 1956-1957 w redakcji „Po prostu”, od 1957 r. członek SDP
 34. Brodzki Stanisław (1916-1990), dziennikarz, członek PZPR, do 1957 r. publicysta i kierownik działu kulturalnego „Trybuny Ludu”, od października 1956 r. do października 1957 r. prezes SDP, w l. 1955-1967 zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Świat”, autor książki: Pagody, smoki i ludzie. Reflektorem po Azji (1958)
 35. Brojdes Michał (1907-?), adwokat, zatrudniony w Zespole Adwokackim nr 6
 36. Broniatowska Henryka (ur. 1920), członek PZPR, od 1958 r. zastępca redaktora naczelnego wydawnictwa „Iskry”, członek PZPR, żona dyrektora Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW
 37. Broszkiewicz Roman (ur. 1919), inżynier, chemik, zatrudniony w Instytucie Badań Jądrowych
 38. Brus Włodzimierz (ur. 1921), ekonomista, członek PZPR, w l. 1949-1968 prof. SGPiS, w l. 1945-1968 wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, w l. 1956-1958 dyrektor Zakładu Badań Ekonomicznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, w l. 1956-1962 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
 39. Bryll Ernest (ur. 1935), poeta, w 1958 r. otrzymał nagrodę Festiwalu Studentów w Krakowie, w l. 1959-1960 pracownik redakcji „Współczesności”, autor zbiorów wierszy: Wigilie wariata (1958), Autoportret z bykiem (1960)
 40. Brzeski Andrzej (ur. 1925), ekonomista, stypendysta Fundacji Forda, pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, członek redakcji „Życia Gospodarczego”
 41. Brzozowska-Bryll Ewa (ur. 1935), dziennikarka
 42. Buczek Włodzimierz (ur. 1931), plastyk, prezes Zarządu Głównego ZPAP
 43. Byrska Irena (1901-1997), aktorka, reżyser, wraz z mężem kierowała teatrami w Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim
 44. Byrski Tadeusz (1906-1987), reżyser, aktor, członek PZPR, w l. 1952-1958 dyrektor Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, w l. 1959-1966 Teatru w Gorzowie Wielkopolskim, wraz z żoną Ireną w l. 1955-1958 prowadzili studia dramatyczne w Kielcach
 45. Chabelska (Chaberska) Ewa geolog
 46. Chałasiński Józef (1904-1979), socjolog, w l. 1957-1974 redaktor naczelny „Przeglądu Socjologicznego”, w l. 1956-1960 „Kultury i Społeczeństwa”, w l. 1945-1962 prof. Uniwersytetu Łódzkiego, od 1952 r. członek PAN, od 1956 r. kierownik Zakładu Socjologii i Historii Kultury PAN, wiosną 1960 r. pozbawiony wszystkich funkcji w PAN
 47. Chmielewska Anna (ur. 1941)
 48. Chomicki Oskar (ur. 1931), specjalista w dziedzinie fizyki medycznej
 49. Cygielman Renée pedagog
 50. Cygielman Wiktor (ur. 1926), dziennikarz, pracownik redakcji zagranicznej Polskiego Radia, w 1957 r. emigrował do Izraela
 51. Czajkowski Sławomir (ur. 1932), architekt
 52. Czapów Czesław (1925-1980), socjolog, filozof, zatrudniony w Biurze Listów przy Polskim Radio, od lutego 1958 r. pracownik Redakcji (Ośrodka) Badania Opinii Publicznej, autor pierwszego sondażu wykonanego przez OBOP, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej, razem ze S. Mantu-rzewskim napisał książkę Niebezpieczne ulice. U źródeł chuligańska (1960)
 53. Czarniecki Tadeusz (ur. 1932), inżynier zatrudniony w Zakładach im. Kasprzaka
 54. Czech Janusz (ur. 1928), operator filmowy
 55. Czerwiński Marcin (1924-2001), publicysta, socjolog, pracownik naukowy IFiS PAN, współpracownik OBOP, autor szkiców Kartki z różnych miast (1957)
 56. Czyżewski Ludwik (ur. 1923), inżynier
 57. Dąb Adolf prawnik
 58. Dąbrowska Jadwiga (ur. 1925), dziennikarka, Polskie Radio
 59. Dąbrowska Maria (1889-1965), w l. 1945-1965 wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego polskiego PEN Clubu, laureatka nagrody państwowej w 1955 r., autorka utworów Myśli o sprawach i ludziach (1956), Szkice o Conradzie (1959)
 60. Dąbrowski Krzysztof ekonomista
 61. Dłubak Zbigniew (1921-2005), malarz, fotografik, członek PZPR, współzałożyciel „Grupy 55”, w l. 1959-1972 redaktor miesięcznika „Fotografia”
 62. Dmochowski Mariusz (1930-1992), aktor, reżyser, od 1955 r. grał w Teatrach: Polskim, Powszechnym, Narodowym, Współczesnym
 63. Dobosz Andrzej (ur. 1935), krytyk literacki i teatralny, autor felietonów we „Współczesności” podpisywanych pseudonimem „Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia”, w l. 1956-1957 oraz 1960-1962 kierownik literacki Teatru Ateneum w Warszawie
 64. Dobraniecki Stanisław (1897-1963), nauczyciel, wychowawca Jana Józefa Lipskiego w liceum im. J. Słowackiego w Warszawie.
 65. Doktór Kazimierz (ur. 1935), socjolog, członek PZPR, w l. 1958-1963 starszy asystent Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu.
 66. Dunin-Wąsowicz Krzysztof (ur. 1923), historyk, od 1955 r. samodzielny pracownik naukowy w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN
 67. Duracz Anna (ur. 1923), socjolog, członek PZPR, pracownik „Książki i Wiedzy”
 68. Duracz Jerzy (ur. 1921), dziennikarz, członek PZPR
 69. Dziębowska Elżbieta (ur. 1929), muzykolog, w l. 1954-1989 pracownik naukowy i dydaktyczny UW oraz UJ, Instytutu Sztuki PAN oraz Instytutu Muzykologii UW
 70. Dziuba Henryka
 71. Ehrlich Stanisław (1907-1997), prawnik, od 1951 r. prof. UW, w l. 1946-1966 redaktor naczelny „Państwa i Prawa”
 72. Einfeld Maria (1907-?), matematyczka
 73. Falski Marian (1881-1974), pedagog, prof., kierownik Pracowni Ustroju i Organizacji Oświaty PAN, autor najpopularniejszego polskiego elementarza
 74. Flisowski Zbigniew (1924-1995), prozaik, reportażysta, w l. 1953-1959 zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Nowe Książki”, następnie tygodnika „Żołnierz Polski”
 75. Frentzel-Szpotańska Janina (ur. 1931), socjolog, pracownik Wydziału Socjologii UW
 76. Garewicz Jan (1921-2002), historyk filozofii, do 1956 r. na studiach doktoranckich (kandydackich), od 1956 r. pracownik w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Myśli Społecznej IFiS PAN
 77. Garztecka Ewa (ur. 1920), dziennikarka, recenzent działu sztuki „Trybuny Ludu”
 78. Garztecki Juliusz (ur. 1920), dziennikarz, pracownik „Po prostu”, potem sekretarz KOWKI, redaktor naczelny biuletynu ruchu klubowego „Nowy Nurt”, od października 1957 r. naczelnik w MSZ
 79. Gella Aleksander (ur. 1922), socjolog
 80. Gierowski Stefan (ur. 1925), artysta plastyk, od 1957 r. sekretarz ZPAP, od 1961 r. wykładowca ASP w Warszawie
 81. Gieysztor Aleksander (1916-1999), historyk, od 1949 r. prof. UW, w l. 1955-1975 dyrektor Instytutu Historii UW, w l. 1956-1959 prorektor UW, kierował pracownią edytorską i działem średniowiecznym Instytutu Historii PAN
 82. Goebel Wanda historyk
 83. Golde Hanna dziennikarka, pracownik „Kuriera Polskiego ”, znana piękność warszawska
 84. Gołębiowski Rudolf (1919-2000), aktor, do 1957 r. w Państwowym Teatrze Narodowym, później w Teatrze Syrena
 85. Gore-Gorzewski Jerzy (ur. 1938), socjolog
 86. Gostkowski Zygmunt (ur. 1926), socjolog
 87. Gotowski Bogdan (ur. 1928), dziennikarz, od 1957 r., pisał teksty publicystyczne do „Orki”, od 1959 r. do „Przeglądu Kulturalnego”, gdzie później otrzymał pracę
 88. Górski Mieczysław (ur. 1934), członek PZPR (usunięty), dziennikarz „Po prostu”, później w redakcji „Polityki”.
 89. Górwicz (Gurwicz) Halina (?-1958), pracownik Biblioteki Filozoficznej UW.
 90. Grabiński Andrzej (ur. 1922), adwokat, w l. 1956-1958 w Zrzeszeniu Prawników Polskich, zatrudniony w Zespole Adwokackim nr 25
 91. Grad Mieczysław (ur. 1920), socjolog, dziennikarz, działacz ZMP, student S. Ossowskiego, po 1956 r. zaangażowany w działania Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
 92. Graff Piotr (ur. 1928), tłumacz, filozof
 93. Greniewski Henryk (1903-1972), matematyk, od 1958 r. prof. UW, kierownik pierwszej polskiej placówki naukowej zajmującej się komputerami w Państwowym Instytucie Matematycznym, w 1962 r. założyciel Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego
 94. Grosz Irena (1907-1979), dziennikarz, członek PZPR, od 1952 r. redaktor naczelny „Gromady Rolnik Polski”.
 95. Grzelak Zdzisław (1930-2002), socjolog, dziennikarz, członek redakcji „Po prostu”.
 96. Grzędziński January (1890-1975), dziennikarz, w 1957 r. powrócił z emigracji, autor: Maroko, kraj kontrastów (1957), Algieria z daleka i bliska (1960).
 97. Gutkowski Mieczysław (1894-?), dziennikarz, redaktor naczelny „Przeglądu Ekonomicznego”
 98. Hagemajer Helena (1921-2001), ekonomistka, pracownik SGPiS, członek PTE, członek PZPR
 99. Hagemajer Włodzimierz (ur. 1908), ekonomista, pracownik Zakładu Ekonomii PAN
 100. Hajnicz Artur (ur. 1920), publicysta, od 1955 r. dziennikarz „Życia Warszawy”
 101. Hering Zygmunt urzędnik
 102. Hass Ludwik (ur. 1918), historyk, do 1956 r. przebywał w obozie na zesłaniu w ZSRR
 103. Hertz Paweł (1918-2001), poeta, edytor, w l. 1946-1950 współredaktor „Kuźnicy”, redaktor Zbioru poetów polskich XIX wieku (t. 1 - 1959)
 104. Hochfeld Julian (1911-1966), socjolog, prof. SGH, SGPiS, UW, w l. 1957-1960 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w l. 1947-1961 poseł na sejm
 105. Horodecka Joanna (ur. 1928), dziennikarka, od 1951 r. członek SDP, od 1956 r. zatrudniona w „Życiu Warszawy”
 106. Horodyski Bogdan (1904-1965), historyk, w l. 1956-1962 dyrektor Biblioteki Narodowej, od 1957 r. przewodniczący ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 107. Hoser (Potocka-Hoser) Anna (ur. 1934), socjolog.
 108. Hoser Jan student socjologii
 109. Hryniewiecki Jerzy (1908-1998), architekt, prof. Politechniki Warszawskiej, autor projektu Stadionu X-lecia (1955), otrzymał nagrodę państwową I stopnia
 110. Hryńczuk Halina pracownik Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego
 111. Huml-Bacz Irena (ur. 1928), publicystka, historyk sztuki, od 1953 r. pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, od 1954 r. w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, publikowała w pismach „Projekt” i „Przegląd Artystyczny”
 112. Idzikowski Jerzy (ur. 1928), ekonomista, pracownik redakcji „Życia Gospodarczego”
 113. Iwanowski Wincenty (1896-1984), płk, autor książki Kampania wrześniowa 1939 (1961).
 114. Jałosiński Jan
 115. Janczy Zdzisław
 116. Jankowska Alina (ur. 1923)
 117. Jankowski Henryk (1929-2004), absolwent wydziałów prawa i filozofii na UW, od 1953 r. pracownik naukowy UW, członek PZPR
 118. Jankowski Witalis (ur. 1926), członek PZPR
 119. Jarnuszkiewicz Jerzy M. (1919-2005), rzeźbiarz, od 1960 r. prof. ASP w Warszawie
 120. Jaromin Zbigniew (ur. 1927), inżynier, dyrektor „Geoprojektu”
 121. Jarosz Maria (ur. 1931), socjolog, w 1. 1955-1957 asystent na Wydziale Socjologii UW, w l. 1957-1973 pracownik Zakładu Badań Socjologicznych IFiS PAN.
 122. Jaroszewski Tadeusz (ur. 1930), socjolog, członek PZPR, od 1952 r. pracownik Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR
 123. Jasienica Paweł (1909-1970), pisarz, publicysta, w l. 1949-1956 współpracował ze Stowarzyszeniem „PAX”, od 1952 r. członek ZLP, w l. 1959-1962 wiceprezes Zarządu Głównego, autor: Polska Piastów (1960), Myśli o dawnej Polsce (1960), Dwie drogi (1960), Słowiański rodowód (1961)
 124. Jasiński Jerzy (ur. 1930), prawnik, pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracownik OBOP
 125. Jaszuński Grzegorz (1910-2001), dziennikarz, w l. 1949-1981 pracownik, publicysta działu międzynarodowego redakcji „Zycie Warszawy”, w l. 1959-1960 korespondent w Londynie, autor książek Atom i polityka (1957), Japonia bez kimona (1958), Londyńskie ABC (1961)
 126. Jawłowska Aldona (ur. 1934), socjolog, pedagog
 127. Jedlicka (Malewska) Danuta (1928-1961), socjolog, w l. 1953-1956 wśród ścisłego grona „konspiracyjnego” seminarium socjologicznego w mieszkaniu Ossowskich, po ich powrocie do pracy w końcu 1956 r. została asystentką S. Ossowskiego, następnie na etacie adiunkta w Zakładzie Teorii Kultury i Przemian Społecznych IFiS PAN
 128. Jedlicki Jerzy (ur. 1930), historyk, członek PZPR, od 1952 r. pracownik Instytutu Historii PAN
 129. Jedlicki Witold (1929-1995), filozof, w l. 1952-1956 pracował w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, w l. 1957-1961 był asystentem prof. S. Ossowskiego w Katedrze Socjologii UW oraz starszym asystentem IFiS PAN
 130. Jonscher Barbara (1926-1986), malarka
 131. Józefowicz Zofia socjolog, współpracownik OBOP
 132. Jurgielewicz Irena (1903-2003), dr filozofii, współpracownik Polskiego Radia, autorka książek dla dzieci i młodzieży
 133. Jurgielewicz Mieczysław (1900-1983), grafik, malarz, w l. 1947-1957 wykładowca na ASP w Warszawie
 134. Kalecki Michał (1899-1970), ekonomista, statystyk, w l. 1936-1955 pracował za granicą, od 1956 r. prof. PAN, w l. 1957-1962 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej
 135. Karkowska Krystyna (ur. 1926), członek PZPR, aktorka
 136. Karst Roman (1911-1998), pisarz, tłumacz z języka niemieckiego
 137. Kawczak Andrzej (ur. 1926), socjolog, asystent Katedry Socjologii UW, w 1960 r. wyjechał do USA i odmówił powrotu do kraju
 138. Kawczak Maria socjolog, asystent Katedry Socjologii UW
 139. Kępczyńska Danuta (ur. 1929), dziennikarz, pracownik „Trybuny Ludu”
 140. Kersten Adam (1930-1983), historyk, autor: Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655 r. (1959), Stefan Czarniecki, 1599-1665 (1963)
 141. Kiciński Wojciech (ur. 1932), inżynier
 142. Kietlińska Zofia
 143. Kijowski Andrzej (1928-1985), eseista, prozaik, od 1958 r. współredaktor „Twórczości”, autor powieści Oskarżony (1959)
 144. Kisielewski Stefan (1911-1991), pisarz, publicysta, kompozytor, w l. 1957-1965 poseł na sejm, stały felietonista „Tygodnika Powszechnego”
 145. Kleer Jerzy (ur. 1928), ekonomista
 146. Klinger Krzysztof (1924-1982), dziennikarz, tłumacz z języka angielskiego, zatrudniony w MSZ
 147. Kłopocka Janina (1904-1982), grafik, autorka „Rodła”, znaku Związku Polaków w Niemczech, w 1952 r. skazana na 7 lat więzienia
 148. Kobylański Tadeusz
 149. Kochanowicz Mieczysław
 150. Kołakowski Leszek (ur. 1927), filozof, w l. 1957-1958 członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Nowa Kultura”, oskarżany przez władze o rewizjonizm, autor: Światopogląd i życie codzienne (1957), Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy (1958), Kapłan i błazen (1959) sztuki Wejście i wyjście (1961)
 151. Konwerska Krystyna (ur. 1911), inżynier łączności, pracownik Komisji Planowania Gospodarczego przy Radzie Ministrów, członek Klubu „Życie”.
 152. Korewa Aleksandra (ur. 1928), reżyser, pracownik Teatru Polskiego w Warszawie
 153. Kornacki Jerzy (1908-1981), prozaik, członek ZLP, współautor wspomnienia Zielone lato 1934 (1959), Kręgle i kule (1959) , aresztowany w 1961 r. przez MSW
 154. Korzeniewski Bohdan (1905-1992), reżyser, historyk teatru, od 1946 r. prof. PWST w Warszawie, od 1956 r. współredaktor „Pamiętnika Teatralnego”, od 1955 r. prezes Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, reżyserował Nie-Boską komedię Z. Krasińskiego (1959)
 155. Kosińska Stanisława Maria (ur. 1929), dziennikarka „Życia Warszawy”, dział kulturalny
 156. Kossakowska-Szanajca Zofia (ur. 1927), historyk sztuki, od 1961 r. sekretarz, następnie zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Biuletyn Historii Sztuki”
 157. Kotarbiński Tadeusz (1886-1981), filozof, w l. 1957-1962 prezes PAN, w l. 1927-1975 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 158. Kowalczyk August (ur. 1921), aktor, grał w filmach: Piątka z ulicy Barskiej (1953), Pokolenie (1954), Rok pierwszy (1960) , Milczące ślady (1961), Drugi brzeg (1962)
 159. Kowalik Tadeusz (ur. 1926), ekonomista, członek PZPR, w l. 1954-1957 adiunkt w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych (INS) przy KC PZPR, w l. 1957-1960 adiunkt w Wyższej Szkole Nauk Społecznych KC PZPR, w l. 1961-1963 adiunkt w Zakładzie Nauk Ekonomicznych PAN, w l. 1956-1957 redaktor naczelny tygodnika „Życie Gospodarcze”
 160. Kowalska Bożena (ur. 1924), historyk sztuki
 161. Kozłowski Sławomir (ur. 1919), biolog
 162. Koźniewski Kazimierz (1919-2005), prozaik, publicysta, od 1954 r. pracownik „Przekroju”, od 1957 r. „Polityki”, od 1959 r. redaktor naczelny miesięcznika „Magazyn Polski”, członek ZLP, ZAiKS
 163. Kreczmar Agnieszka (ur. 1939), studentka
 164. Kreczmar Jerzy (1902-1985), reżyser, w l. 1949-1966 w Teatrze Współczesnym w Warszawie, od 1949 r. prof. PWST
 165. Król Stefan (ur. 1923), historyk, członek PZPR, pracownik Wydziału Historii Partii KC PZPR, później Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego
 166. Kryska Sławomir Jerzy (1935-1996), poeta, debiutował w 1955 r. na łamach tygodnika „Twórczość”, członek zespołu redakcyjnego „Sztandaru Młodych”, autor: Pięciogroszówki słońca (1958), Pajac i koturn (1961)
 167. Kubin Jerzy (ur. 1924), socjolog, pedagog, od 1955 r. pracownik Biura Badań i Oceny Programów Krajowych i Zagranicznych Polskiego Radia, następnie w Zakładzie Badań nad Kulturą Masową w IFiS PAN
 168. Kuczyńska Alicja (ur. 1931), filozof, asystent na UW.
 169. Kuczyński Janusz (ur. 1930), filozof, członek redakcji „Po prostu”, od 1957 r. asystent na UW, od 1957 r. publicysta tygodnika „Argumenty”
 170. Kułakowska Zofia urzędniczka
 171. Kuncewicz Piotr (ur. 1936), polonista, historyk literatury, adiunkt IBL PAN, współpracownik dwutygodnika „Współczesność”
 172. Kupczyk Lola (ur. 1911), redaktor
 173. Kurkowska Halina (1922-1983), językoznawca, współautorka pracy Stylistyka polska. Zarys (1959)
 174. Kurowski Stefan (ur. 1923), ekonomista, od 1955 r. pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN, w 1957 r. w komitecie redakcyjnym pisma „Za i przeciw”, stypendysta Fundacji Forda
 175. Kuśmierek Józef (1927-1992), pisarz, publicysta, autor opowiadania Uwaga! Człowiek (1951)
 176. Kwaśniewska Barbara (ur. 1931), plastyk, Kraków
 177. Kwiatkowska Maria (ur. 1936), lekarz pediatra.
 178. Kwiatkowski Stanisław (ur. 1929), inżynier.
 179. Lach Waldemar (ur. 1936), student
 180. Lam Andrzej (ur. 1929), krytyk i historyk literatury, od 1957 r. członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, w 1959 r. lektor języka polskiego na uniwersytecie w Getyndze
 181. Lange Oskar (1904-1965), ekonomista, członek PZPR, od 1949 r. prof. SGPiS, od 1956 r. UW, członek PAN, od 1957 r. zastępca przewodniczącego Rady Państwa, w l. 1957-1962 przewodniczący Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
 182. Laudański Leszek
 183. Lechowicz Zbigniew (ur. 1931), tłumacz przysięgły, pracownik Sądu Wojewódzkiego m.st. Warszawy
 184. Leszczyńska Elżbieta
 185. Lewicki Marek (ur. 1930), w 1960 r. wyjechał z wycieczką do Szwecji i odmówił powrotu do kraju.
 186. Lipiński Edward (1888-1986), ekonomista, członek PZPR, od 1949 r. prof. SGPiS, od 1950 r. UW, od 1952 r. członek PAN, w l. 1957-1962 wiceprzewodniczący Rady Ekonomicznej przy Prezesie Rady Ministrów, w l. 1946-1965 prezes PTE, członek PTS
 187. Lipska Maria Helena (ur. 1928), redaktor
 188. Lipski Jan Józef (1926-1991), historyk literatury, publicysta, w l. 1955-1959 redaktor w Państwowym Instytucie Wydawniczym, skąd dostał wymówienie za próbę wygłoszenia referatu o ONR w KKK, od czerwca 1961 r. pracownik IBL PAN, w l. 1956-1957 kierownik działu kulturalnego redakcji „Po prostu”, w l. 1960-1961 redaktor działu kulturalnego w „Gromadzie Rolniku Polskim”, od 1960 r. członek ZLP, publikował w „Życiu Literackim”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Nowej Kulturze”, zwłaszcza w „Twórczości”
 189. Listkiewicz Zygmunt (1932-1989), aktor i reżyser
 190. Ludawska Janina (ur. 1921), pracownik Komitetu Badań nad Kulturą Współczesną PAN
 191. Lutecki Marian
 192. Lwow Włodzimierz (ur. 1910), prof. Wyższej Szkoły Aktorskiej w Łodzi
 193. Łepkowski Marek (ur. 1934)
 194. Łoś Tadeusz (ur. 1918), prawnik
 195. Łoziński Jerzy (ur. 1922), architekt, prawnik, w l. 1953-1955 sekretarz, a w l. 1956-1959 zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Biuletyn Historii Sztuki”
 196. Machnowski Adam
 197. Maciejewski Janusz (ur. 1930), polonista, krytyk literacki, od 1959 r. pracownik naukowy UW, w l. 1959-1962 publikował we „Współczesności”
 198. Mackiewicz Lubomir (ur. 1928) r., filozof, zatrudniony w Państwowym Wydawnictwie „Wiedza Powszechna”, następnie Państwowym Wydawnictwie Naukowym, przewodniczący Rady Klubów SDK w 1958 r.
 199. Maćkowiak Tadeusz (ur. 1925), ekonomista, socjolog, członek PZPR
 200. Majewska Aleksandra (ur. 1907), pedagog, adiunkt na UW
 201. Majewska Barbara (ur. 1933), krytyk sztuki
 202. Major Zdzisław Świdnica
 203. Makarczyk Wacław (1928-1986), socjolog, w l. 1954-1957 pracował w Instytucie Urbanistyki i Architektury, w l. 19571960 w Biurze Badań i Oceny Programów Krajowych i Zagranicznych Polskiego Radia, następnie w OBOP, w l. 1960-1962 w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie, od 1962 r. w IFiS PAN
 204. Malanowski Jan (1932-1992), w 1955 r. absolwent filozofii marksistowskiej, członek PZPR, od 1954 r. w Zakładzie Materializmu Historycznego, od połowy 1955 r. także w Pracowni Socjologicznej PAN, po reaktywowaniu socjologii na UW przeszedł do Katedry Socjologii, później w Zakładzie Socjologii Wsi i Miasta, w 1958 r. współorganizował OBOP
 205. Malewska Hanna (ur. 1927), socjolog
 206. Malewski Andrzej (1929-1963), socjolog, w l. 1954-1956 raz w miesiącu dojeżdżał z Poznania do Warszawy na tajne konwersatorium w żoliborskim mieszkaniu małżeństwa Ossowskich, w 1956 r. publikował w „Po prostu”, poznańskich „Wybojach” oraz pismach społeczno-katolickich „Dziś i jutro” i „Kierunki”, od grudnia 1956 r. asystent, od 20 II 1957 r. adiunkt prof. S. Ossowskiego w IFiS PAN, doktorat obronił w 1958 r. na Wydziale Filozoficznym UW, w listopadzie 1959 r. wyjechał na 13 miesięcy do USA jako stypendysta Fundacji Forda, od jesieni 1961 r. powołano dla niego w IFiS PAN Pracownię Psychologii Społecznej, którą kierował aż do śmierci w grudniu 1963 r.
 207. Malicki Maciej (ur. 1924), dziennikarz, „Tygodnik Powszechny”.
 208. Maliniak Julian (1889-1972), filozof, w l. 1956-1957 organizował pomoc dla repatriantów z ZSRR, w l. 1956-1962 członek władz ZLP, w l. 1950-1962 członek Prezydium ZAiKS, w l. 1952-1959 sekretarz generalny Zarządu Głównego ZAiKS, od 1951 r. w SDP.
 209. Małachowska Krystyna (ur. 1928), prawnik
 210. Małachowski Aleksander (1924-2004), prawnik, prozaik, w l. 1955-1956 pracownik Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, w 1957 r. redaktor pisma FSO na Żeraniu „Fakty M-20”, w l. 1957-1961 sekretarz redakcji tygodnika „Przegląd Kulturalny”, w l. 1961-1981 kierownik redakcji reportaży literackich Polskiego Radia
 211. Manczarski Stefan (1899-1979), radiotechnik, geofizyk, od 1956 r. prof. Zakładu Geofizyki PAN, zajmował się także cybernetyką i parapsychologią
 212. Manturzewska Maria (ur. 1930), psycholog, pracownik Centralnego Ośrodka Pedagogiki Szkolnictwa Artystycznego
 213. Manturzewski Stanisław (ur. 1928), archeolog, w l. 1956-1958 pracownik Zakładu Socjologii IFiS PAN, adiunkt w Zakładzie Badań Społecznych PAN, od 1954 r. współpracownik „Po prostu”
 214. Marczak-Oborski Stefan (1921-1987), teatrolog, poeta, od 1956 r. pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, kierownik literacki w l. 1956-1959 Teatru Dramatycznego w Warszawie, w l. 1959-1964 Teatru Telewizji
 215. Matejko Aleksander (1924-1999), socjolog, w l. 1953-1959 adiunkt w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, od 1959 r. adiunkt na Wydziale Filozoficznym UW, w 1957 r. wyjechał na 18-miesięczne stypendium do USA
 216. Matiasiak Janusz (ur. 1934), student filozofii, asystent A. Schaffa
 217. Matyja Edward (ur. 1922), ekonomista, pracownik Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
 218. Mazur Krystyna (ur. 1930), dziennikarka „Trybuny Ludu”
 219. Meduska Zofia (ur. 1923), redaktor, dziennikarka w „Przeglądzie Sportowym”
 220. Mellerowicz-Gella Teresa (ur. 1927), malarka, członek ZPAP
 221. Michejda Zbigniew (ur. 1930), inżynier, zatrudniony w PAN.
 222. Mikke Alina (Alicja) (ur. 1915)
 223. Mikke Jerzy (1920-1999), redaktor, dziennikarz w „Życiu Warszawy”, później zatrudniony w Polskim Radio
 224. Mikulski Jan sędzia
 225. Milewska-Jasińska Magdalena (ur. 1928), asystentka M. Ossowskiej i pracownik starszy radca „Prawo i Zycie”
 226. Miller Jan Nepomucen (1890-1977), krytyk literacki, eseista, w l. 1959-1964 współpracował z londyńskimi „Wiadomościami”
 227. Morawski Dominik (ur. 1921)
 228. Morawski Stefan (1921-2004), filozof i teoretyk sztuki, autor książki Studia nad myślą estetyczną XVIII i XIX wieku (1961)
 229. Mrówczyński Tadeusz
 230. Munk Andrzej (1920-1961), reżyser, twórca filmów Człowiek na torze (1956), Eroica (1957), Zezowate szczęście (1960), w l. 1957-1961 wykładowca w PWSTiF
 231. Munk Joanna (ur. 1919), polonistka
 232. Muskus Franciszek (ur. 1925), Łańcut, działacz społeczny
 233. Muszałówna Kazimiera (1902-1980), dziennikarz, od 1946 r. w „Życiu Warszawy”, gdzie kierowała dodatkiem Świat się zmienia, od 1959 r. redaktor naukowy miesięcznika „Polska--Zachód” w wersji dla Polaków za granicą, od 1951 r. w SDP.
 234. Najder Zdzisław (ur. 1930), filozof, krytyk literacki, w l. 19521957 asystent w IBL PAN, w l. 1958-1959 asystent w Katedrze Estetyki UW, w l. 1957-1959 członek redakcji miesięcznika „Twórczość”, od 1958 r. członek polskiego PEN Clubu, od 1959 r. członek ZLP, w l. 1959-1960 na Oxford University
 235. Nanowski Zbigniew (ur. 1916), filozof
 236. Natanson Wojciech (1904-1996), eseista, krytyk teatralny, tłumacz literatury francuskiej, współpracownik dwutygodnika „Teatr”, autor szkiców teatralnych Do trzech razy sztuka (1958), współautor monografii Aleksander Zelwerowicz (1957), Mieczysława Ćwiklińska (1959)
 237. Nowak Irena (ur. 1928), socjolog, współpracownik OBOP
 238. Nowak Stefan (1925-1989), socjolog, w l. 1958-1959 studiował metodologię empirycznych badań społecznych w USA, kierownik Zakładu Socjologii w IFiS PAN, prezes Oddziału Warszawskiego PTS, współpracownik OBOP
 239. Nowakowski Stefan (1912-1989), socjolog, od 1960 r. prof. UW, autor m.in. pracy Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy (1957)
 240. Nowicki Andrzej (ur. 1919), filozof, organizator (1957) i pierwszy przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, od 1958 r. redaktor naczelny kwartalnika religioznawczego „Euhemer”
 241. Olszewska Janina (ur. 1929), urzędniczka na Politechnice Warszawskiej
 242. Olszewski Jan (ur. 1930), adwokat, w l. 1954-1956 pracował w Zakładzie Nauk Prawnych PAN, w l. 1956-1957 członek kolegium redakcyjnego „Po prostu”
 243. Orlański Mieczysław (ur. 1919), członek PZPR, pracownik Wydawnictwa „Książka i Wiedza”, redaktor serii „Biblioteka Myśli Socjalistycznej”.
 244. Osęka Andrzej (ur. 1932), dziennikarz, historyk sztuki, w 1955 r. ukończył historię sztuki na UW, w l. 1955-1962 zatrudniony w redakcji „Przeglądu Kulturalnego”, w l. 1955-1956 współpracował z redakcją „Po prostu”, od 1959 r. członek SDP
 245. Osęka Wiktoria Eleonora (ur. 1934), dziennikarz, historyk sztuki
 246. Ossowska Maria (1896-1974), socjolog, od 1948 r. prof. UW, w l. 1952-1956 odsunięta od pracy dydaktycznej, w l. 19561962 kierownik Zakładu Historii i Teorii Moralności IFiS PAN, autorka pracy Moralność mieszczańska (1956)
 247. Ossowski Stanisław (1897-1963), socjolog, od 1947 r. prof. UW, w l. 1952-1956 odsunięty od pracy dydaktycznej, w l. 1956-1962 kierownik Zakładu Kultury i Przemian Społecznych IFiS PAN, w l. 1959-1962 wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, prezes PTS, niekwestionowany autorytet całego pokolenia socjologów, autor pracy Struktura klasowa w społecznej świadomości (1957)
 248. Ostrowski Janusz (ur. 1924), fizyk eksperymentalny, działacz Towarzystwa Szkół Świeckich
 249. Ozga Władysław pedagog, autor książki Organizacja szkolnictwa w Polsce (1960)
 250. Pauli-Ciszewska Danuta (ur. 1931), malarka
 251. Pauli Ludomir (ur. 1929), inżynier, zatrudniony w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Drzewnego
 252. Pawełczyńska Anna (ur. 1922), socjolog, członek PZPR, w l. 1953-1957 asystent w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, w l. 1957-1961 st. asystent w Katedrze Socjologii UW, w 1956 r. stypendystka Instytutu Badań Opinii Publicznej oraz Instytutu Demografii w Paryżu, w l. 1958-1964 współzałożyciel i dyrektor OBOP
 253. Pełczyński Zbigniew (ur. 1925), historyk filozofii
 254. Perlman Marek (ur. 1926), członek PZPR, radca Ministerstwa Kultury i Sztuki, współpracownik „Po prostu”
 255. Pęcherski Zbigniew
 256. Pfan Aleksander Izrael, reżyser filmowy
 257. Piaszczyńska Helena (ur. 1932), socjolog, pracownik Zakładu Badań Ekonomii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
 258. Piaszczyński Wacław (1893-?), ekonomista, pracownik Zakładu Badań Ekonomii Ministerstwa Handlu Zagranicznego
 259. Pichell Eugeniusz (1905-1976), artysta plastyk
 260. Pichell Jadwiga (ur. 1912)
 261. Piotrowski Włodzimierz (ur. 1922), Opole, prawnik, Wojewódzkie Biuro Projektów
 262. Płażewski Jerzy (ur. 1924), historyk i teoretyk filmu, od 1958 r. członek Prezydium Filmowej Rady Repertuarowej, w 1960 r. założyciel i kierownik Kina Dobrych Filmów Wiedza w Warszawie, od 1951 r. w SDP, autor pracy Język filmu (1961)
 263. Płudowski Jerzy (ur. 1927), filozof, zatrudniony w Wydawnictwie „Książka i Wiedza”
 264. Poczesna Halina
 265. Podgórecki Adam (1925-1998), socjolog, teoretyk prawa, pracownik UW, współpracownik OBOP
 266. Pomian Krzysztof (ur. 1934), historyk filozofii, eseista, członek PZPR, w l. 1958-1960 członek zespołu redakcyjnego tygodnika „Nowa Kultura”, asystent L. Kołakowskiego, asystent Katedry Historii Myśli Nowożytnej UW
 267. Poniatowski Juliusz (1886-1975), ekonomista, polityk, w l. 1934-1939 minister rolnictwa, w 1957 r. wrócił z emigracji, od 1959 r. pracownik IFiS PAN i wykładowca SGGW
 268. Potiszil Jan Opole, reżyser teatralny
 269. Potocka Anna
 270. Prokopiuk Jerzy (ur. 1931), tłumacz, filolog, pracownik naukowy UW
 271. Prokulewicz Roman inżynier
 272. Prot Tomasz inżynier, mgr chemii
 273. Przeździecki Jerzy (ur. 1927), prozaik, tłumacz, debiutował w 1955 r. na łamach „Nowej Kultury”, autor opowiadań Jaguar (1959), stypendysta ZLP
 274. Puget (Puszet) Jan (ur. 1927), krytyk sztuki, kierownik literacki teatru w Koszalinie
 275. Radwan Zbigniew kierownik SDK od 1 XII 1959 r. do 31 I 1962 r.
 276. Rajkiewicz Antoni (ur. 1922), socjolog, ekonomista, redaktor, w 1954 r. doktorat na Wydziale Przemysłu SGPiS, w l. 1957-1962 członek Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
 277. Rażniewski Andrzej (1925-1990), socjolog, pracownik Instytutu Urbanistyki i Architektury, później PAN
 278. Reszke Jan kierownik SDK od 23 VIII 1956 r. do 1 VII 1957 r.
 279. Rewska Anna (1915-1970), geograf, zatrudniona w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Fizjograficznym i Geodezyjnym „Geoprojekt”, aresztowana w 1958 r. przez KMMO Warszawa za kontakty z paryską „Kulturą”, w 1958 r. skazana ostatecznie na 18 miesięcy więzienia
 280. Roliński Tadeusz dziennikarz
 281. Rosner Katarzyna (ur. 1939)
 282. Rowiński Aleksander (ur. 1931), dziennikarz, od 1957 r. pracownik redakcji tygodnika „Przemiany”, następnie „Prawo i Życie”
 283. Różański Lech
 284. Rubinowicz Jan (ur. 1931), fizyk
 285. Rudnicki Marek (1927-2004), grafik, w l. 1949-1957 dyrektor artystyczny Państwowego Instytutu Wydawniczego, w 1957 r. emigrował do Francji
 286. Rudzińska Anna (1919-1992), socjolog, pracownik PTS, aresztowana w 1961 r. przez MSW, skazana na rok więzienia za prowadzenie korespondencji, która „może wyrządzić istotne szkody interesom Państwa Polskiego”
 287. Rychlewski Eugeniusz (ur. 1926), ekonomista, w l. 1956-1973 pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, wykładowca w Hadze (1959) i Montrealu (1960-1961), od 1950 r. członek PTE.
 288. Ryszka Franciszek (1924-1998), prawnik, politolog, specjalizował się w historii Niemiec
 289. Rzepecki Jan (1899-1983), historyk, Delegat Sił Zbrojnych na Kraj, prezes Zarządu Głównego WiN, w l. 1949-1955 więziony przez MBP, pułkownik w stanie spoczynku, pracownik Instytut Historii PAN, autor książki Wspomnienia i przyczynki historyczne (1956)
 290. Sadowski Zdzisław (ur. 1925), ekonomista, od 1953 r. pracownik naukowy Katedry Historii i Myśli Ekonomicznej UW, w l. 1959-1963 sekretarz Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
 291. Samotyhowa Aniela (Nela) (1876-1966), nauczycielka, działaczka społeczna
 292. Sandauer Artur (1913-1989), krytyk, tłumacz, autor szkiców krytycznych Moje odchylenia (1956), Bez taryfy ulgowej (1959)
 293. Sawicki Jerzy (1910-1967), prawnik, od 1952 r. prof. prawa karnego UW, autor książki Od Norymbergii do układu paryskiego. Za kulisami niemieckiego rewizjonizmu (1955)
 294. Schaff Adam (1913-2006), filozof, od 1957 r. członek KC PZPR, dyrektor INS przy KC PZPR, od 1948 r. prof. UW, od 1952 r. członek PAN według dokumentów SB na spotkaniach KKK tylko on „dawał odpór wrogim, antysocjalistycznym wystąpieniom”
 295. Schmidt Manfred attache kulturalny przy ambasadzie NRD w Warszawie, ułatwił wyjazd delegacji KKK i KOWKI na konferencję klubów inteligencji NRD w Berlinie 26 X 1956 r.
 296. Sempoliński Jacek (ur. 1927), malarz, członek ZPAP, pracownik ASP w Warszawie, autor metaforycznego cyklu obrazów Instrumenty muzyczne (1958)
 297. Sęczykowski Henryk (ur. 1924), architekt
 298. Siciński Andrzej (1924-2006), socjolog, zatrudniony w Pracowni Socjologicznej przy Biurze Studiów i Ocen Programu Polskiego Radia, od lutego 1958 r. pracownik Redakcji (Ośrodka) Badania Opinii Publicznej, od grudnia wicedyrektor OBOP
 299. Siekierski Stanisław (ur. 1929), Ośrodek Badań Czytelnictwa przy Bibliotece Narodowej
 300. Sierpiński Zdzisław (1924-2004), absolwent Wydziału Filozoficznego UW, uczeń prof. S. Ossowskiego, krytyk muzyczny, od 1947 r. publikował w „Słowie Powszechnym”, od 1948 r. redaktor muzyczny redakcji dziennika „Życie Warszawy”, od 1957 r. współpracował z radiem, członek Stronnictwa Demokratycznego
 301. Sikorska Zofia
 302. Skowrońska Wanda
 303. Skórzyńska Zofia (ur. 1928), pedagog
 304. Skórzyński Zygmunt (ur. 1923), socjolog, kierownik krakowskiego Klubu Logofagów, działacz Klubu Dyskusyjnego „Dialog”, w 1957 r. pracownik „Hydroprojektu-Warszawa”, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Masową w IFiS PAN, zatrudniony w Biurze Listów przy Polskim Radio, od lutego 1958 r. pracownik Redakcji (Ośrodka) Badania Opinii Publicznej
 305. Skwarnicki Marek (ur. 1930), publicysta, poeta, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, autor poezji Papierowy dzwon (1961)
 306. Sołtan Jerzy (1913-2005), architekt, w l. 1948-1960 prof. ASP w Warszawie, projektował m.in. w Warszawie bar „Wenecja” (1958-1961) oraz wnętrza Dworca Śródmieście (1960-1963)
 307. Sosnowski Kajetan (1913-1987), malarz, współtwórca „Grupy 55”, twórca dzieł abstrakcyjnych
 308. Sowa Julia (1935-1975), socjolog, asystentka S. Ossowskiego, Katedra Historii Teorii Moralności PAN
 309. Sowiński Jarosław artysta plastyk
 310. Sroka Mieczysław (ur. 1929), dziennikarz, pracownik Wydawnictwa „Książka i Wiedza”, przewodniczący Rady Klubów SDK 1957/1958
 311. Stabrowska Helena (ur. 1921), polonistka, zatrudniona w Państwowym Instytucie Sztuki
 312. Stadnicki Jerzy (1921-2003), publicysta, autor opowiadań Kurz na miłości (1955)
 313. Stalski Michał (1923-2006), ekonomista, zatrudniony w Centralnym Zarządzie Transportu i Spedycji Międzynarodowej
 314. Stanisławski Ryszard (1921-2000), historyk sztuki
 315. Starzyński Juliusz (1906-1974), historyk i krytyk sztuki, od 1949 r. prof. UW, od 1950 r. kierownik Instytutu Historii Sztuki UW, od 1952 r. członek PAN, od 1955 r. przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, w l. 1958-1960 dyrektor Instytutu Historii Sztuki, od 1961 r. kierował pracami Międzynarodowej Komisji Archiwów Sztuki Współczesnej
 316. Staszewski Stanisław (ur. 1924), członek PZPR, architekt miejski w Płocku
 317. Stawicki Ładysław (ur. 1924), zatrudniony w Zakładach im. Kasprzaka
 318. Stażewski Henryk (1894-1988), malarz, grafik, współdziałał z Galerią KKK, gdzie 4 razy wystawiał swoje prace
 319. Steinsberg Aniela (1896-1988), prawnik, członek PZPR do 1955 r., pracownik Zespołu Adwokackiego nr 6, obrońca w procesach m.in. Kazimierza Moczarskiego oraz Anny Rudzińskiej
 320. Stelmowska Ewa recenzentka filmowa
 321. Stępień Marian (ur. 1915), rysownik, architekt wnętrz, scenograf
 322. Straszewicz Anna (1920-1967), w 1957 r. sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli
 323. Strzelecki Jan (1919-1988), socjolog, publicysta, członek PZPR, w l. 1956-1962 współpracował z „Po prostu”, później z „Nową Kulturą”, od 1957 r. pracownik Zakładu Socjologii Pracy w IFiS PAN, w l. 1956-1958 członek Zarządu Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, od listopada 1958 r. do czerwca 1959 r. na stypendium Fundacji Forda w USA
 324. Suchodolski Witold (1887-1967), archiwista, bibliograf, pracownik IBL PAN
 325. Sufin Stanisława (ur. 1924), socjolog
 326. Sufin Zbigniew (ur. 1931), członek PZPR, socjolog, redaktor działu kultury w „Sztandarze Młodych”, starszy asystent w Zakładzie Socjologii PAN, współpracownik OBOP
 327. Sulewski Wojciech (1930-1974), dziennikarz, publicysta
 328. Szaniawski Klemens (1925-1990), logik i filozof
 329. Szapocznikow Alina (1926-1973), rzeźbiarka
 330. Szczurkowski Roman (ur. 1922), nauczyciel, członek PZPR, pracownik Wydziału Organizacyjnego Centralnego Zarządu Świetlic i Domów Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki
 331. Szelhauz Stanisław (ur. 1932), prawnik, Zakład Kryminologii PAN
 332. Szpakowski Zdzisław (1926-2006), socjolog, w l. 1954-1956 redaktor w Instytucie Wydawniczym PAX, od 1954 r. wykładowca na KUL-u, od 1956 r. członek warszawskiego KIK-u, w l. 1957-1958 zatrudniony w Spółdzielczym Instytucie Samorządu Pracy, w l. 1958-1959 w Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych, od 1961 r. starszy asystent w Zakładzie Socjologii Wsi w IFiS PAN, współpracownik OBOP
 333. Szturm de Sztrem Tadeusz (1892-1968), ekonomista, w l. 1920-1939 współtwórca Instytutu Gospodarstwa Społecznego, w czasie wojny sekretarz generalny Ośrodka Krajowego PPS-WRN, w l. 1948-1952 więziony, inicjator edycji pism L. Krzywickiego i L. Landaua
 334. Szydłowska (-Lwow) Natalia (1912-1985), reżyser teatralny i radiowy, pedagog PWSTiF w Łodzi
 335. Szymaniak Hanna
 336. Szyndler-Głowacki Wiesław (ur. 1930), dziennikarz, w l. 1949-1957 publicysta, kierownik działu, sekretarz redakcji „Po prostu”
 337. Ściegienny Andrzej (ur. 1938), socjolog, w 1957 r. członek nielegalnego Związku Młodzieży Demokratycznej, student IV roku socjologii 1960/61.
 338. Śliwowski Józef (ur. 1914), prawnik, członek PZPR, dziennikarz
 339. Świda (-Ziemba) Hanna (ur. 1930), socjolog, Zakład Pedagogiki UW
 340. Świdwiński Adam
 341. Świeżyńska Maria Anna (ur. 1926).
 342. Świeżyński Kazimierz (ur. 1922), pracownik Komisji Hodowli i Uprawy Roślin PAN
 343. Tarłowski Jan (ur. 1922), inżynier, pracownik naukowy SGGW
 344. Tatarkiewicz Władysław (1886-1980), filozof, estetyk, historyk sztuki, od 1952 r. członek PAN, w l. 1923-1961 prof. filozofii UW, autor książek: Historia filozofii (1931) podstawowego podręcznika akademickiego filozofii, Łazienki warszawskie (1957), Historia estetyki (1960)
 345. Telakowska Wanda (1905-1985), plastyczka, w 1947 r. organizowała Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji, w 1956 r. Instytut Wzornictwa Przemysłowego, od 1956 r. prof.
 346. Tosi Dario Włoch piszący habilitację u prof. Oskara Langego
 347. Toeplitz Jerzy Leopold (ur. 1930)
 348. Toeplitz Krzysztof Teodor (ur. 1933), publicysta, krytyk filmowy, współpracownik w l. 1952-1959 „Nowej Kultury”, w l. 1959-1965 „Przeglądu Kulturalnego”, w l. 1955-1958 kierownik literacki Zespołu Filmowego „Kadr”
 349. Tomala Mieczysław (ur. 1921), filolog, od 1949 r. pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, w l. 19601964 radca Ambasady PRL w Berlinie
 350. Trybusiewicz Janusz (1931-1997), historyk myśli społecznej, członek Stronnictwa Demokratycznego, w 1957 r. członek nielegalnego Związku Młodzieży Demokratycznej, asystent UW
 351. Trzeciakowski Witold (1926-2004), ekonomista, pracownik Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, od 1959 r. Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
 352. Turlejska Maria (1918-2004), socjolog, historyk, członek PZPR, od 1959 r. pracownik naukowy UW, od 1960 prof. Wojskowej Akademii Politycznej, od 1958 r. współpracowała z tygodnikiem „Polityka”
 353. Turski Ryszard (ur. 1930), dziennikarz, członek PZPR, ostatni redaktor tygodnika „Po prostu”, współpracownik tygodnika „Argumenty”
 354. Urban Jerzy (ur. 1933), dziennikarz, w l. 1955-1957 szef działu krajowego w redakcji „Po prostu”, w l. 1959-1960 pracownik Agencji Robotniczej, od 1960 r. w tygodniku „Polityka”, członek SDP, ZLP, ZAiKS.
 355. Wajcman Danuta (ur. 1930)
 356. Wajcman Stefan (ur. 1922), kierownik SDK od 1 III 1954 r. do 23 VIII 1956 r.
 357. Walicka Janina (ur. 1930), filolog, lektor języka rosyjskiego, UW
 358. Walicki Andrzej (ur. 1930), historyk filozofii, członek PZPR (usunięty), adiunkt UW, rusycysta
 359. Walter-Herbst Joanna-Hanna (ur. 1922), aktorka
 360. Wańkowicz Melchior (1892-1974), pisarz, w 1958 r. wrócił z emigracji, autor książek: Ziele na kraterze (1957), Szczenięce lata (1957), Monte Cassino (1957), Hubalczycy (1959), Westerplatte (1959), Tworzywo (1960)
 361. Werfel Edda (1912-1992), dziennikarka, w l. 1954-1955 w „Trybunie Ludu”, następnie współpracowała z redakcją tygodnika „Świat” jako kierownik działu publicystyki zagranicznej i korespondentka, od stycznia do maja 1957 zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Świat”, zwolniona z funkcji na podstawie uchwały Sekretariatu KC PZPR, w l. 1958-1960 tłumaczka literacka, członek PZPR, od 1951 r. SDP
 362. Wielowieyski Andrzej (ur. 1927), dziennikarz, od 1961 r. członek redakcji „Więzi”, od 1957 r. w KIK-u, zatrudniony w Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego
 363. Wierciński Andrzej (1930-2003), filozof, antropolog, pracownik naukowy UW
 364. Wilska-Duszyńska Barbara (ur. 1928), socjolog, pracownik Instytutu Badań Czytelnictwa przy Bibliotece Narodowej.
 365. Winawer Władysław (1899-1973), adwokat, w l. 50 występował w sprawach politycznych, obrońca m.in. Włodzimierza Lechowicza i Kazimierza Moczarskiego
 366. Wiszniewska Teresa Wrocław
 367. Wiśniewska Hanna (ur. 1921), socjolog, współpracownik OBOP
 368. Wiśniewski Wiesław (ur. 1921), socjolog, asystent UW, współpracownik OBOP
 369. Witkowicz Jerzy (ur. 1933), inżynier, radiotechnik, zatrudniony w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji
 370. Wlazło Tadeusz (ur. 1933), adwokat
 371. Wojnar Irena (ur. 1924), socjolog, asystentka Katedry Socjologii UW
 372. Wolski Jan (1888-1975), działacz spółdzielczy
 373. Wójcik Mieczysław
 374. Wróblewski Andrzej (1909-1994), dziennikarz, krytyk teatralny
 375. Wyka Jan (1902-1992), literat, członek PZPR (usunięty w 1961 r. m.in. za wygłoszony w KKK referat „W czterdziestolecie KPP”), autor poezji i poematów: Szorstki wiersz (1957), Pieśń o Saragossie (1956), Gorzki owoc (1957), Kompozycje rojeń (1961)
 376. Wysocki Stefan
 377. Zaborowski Andrzej (ur. 1926), plastyk
 378. Zahorski Leszek scenograf
 379. Zawadzki Bolesław (1896-?), spółdzielca, działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
 380. Zawieyski Jerzy (1902-1969), eseista, w l. 1957-1968 członek Rady Państwa, członek zespołu redakcyjnego „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, autor szkiców Notatnik liryczny (1957), powieści Gdzie jesteś, przyjacielu? (1956) oraz wielu utworów dramatycznych
 381. Zbrożyna Barbara (1923-1995), rzeźbiarka, tworzyła rzeźby figuralne, początkowo realistyczne (Przekupka na Mariensztacie w Warszawie, 1949), w l. 50. cechowały je syntetyczne uproszczenia, np. cykl Król i królowa
 382. Zbrożyna Stefan (1892-1971), działacz samorządowy
 383. Zdanowicz Jerzy
 384. Zdunek Grażyna
 385. Ziembiński Wojciech (1925-2001), dziennikarz, zatrudniony w redakcji „Prawo i Zycie”
 386. Ziemny Aleksander (ur. 1924), poeta, reportażysta, tłumacz, do 1955 r. dziennikarz Agencji Prasowo-Informacyjnej, od 1956 r. pracownik tygodnika „Świat”, publikował w „Szpilkach”, „Życiu Literackim”, „Nowej Kulturze” i „Zwierciadle”, jako reporter wielokrotnie wyjeżdżał m.in. do Bułgarii, Chin, Meksyku, USA, Kanady, Izraela, członek ZLP i SDP
 387. Zimand Roman (1926-1992), krytyk i historyk literatury, do 1957 r. członek PZPR, w l. 1954-1956 w redakcji „Trybuny Ludu”, w l. 1956-1957 w „Po prostu”, od 1958 r. w IBL PAN, opublikował m.in. Trzy studia o Boyu (1961)
 388. Zubrzycka Radosława (ur. 1933), studentka orientalistyki, zatrudniona w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w Krakowie
 389. Żekoński Zygmunt (ur. 1923), ekonomista, pracownik Zakładu Planów Perspektywicznych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

*) Paweł Ceranka, Ludzie Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne” Paryż (Instytut Literacki), z. 159 (2007), ss. 89-134

Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.04.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie