Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Wodyński herbu Kościesza (t. 9 s. 379-380)

Wodyński herbu Kościesza, z Mniszewskich poszli: bo gdy Benedykta Mniszewskiego, dwaj się synowie dobrami ojczystymi dzielili; Piotr jeden z nich wziął działem Kołoząb i Mniszewko, od którego potomstwo, imię przodków swoich na sobie utrzymali: Jan drugi brat Wodynie, i stąd Wodyńscy. W Podlaskiem województwie wioska ta była, ale gdy potem lasy i zarośle do niej należące wycięto, a obszerne pola ludzie posiadać poczęli, dwadzieścia wsi, krom drobniejszych folwarków, na tym miejscu późniejsze czasy rachowały. Stefan z Wodynia, a bodaj nie syn Jana, chorąży Warszawski w r. 1525. podpisał dekret księstwa Mazowieckiego przeciwko heretykom, u Łubieńsk. in Tit. Episc. Płocen. Jan podczaszy Drohicki, poseł na sejm 1589. podpisał transakcją Będzińską. Mikołaj za czasów Paprockiego (któremu Załuski w Mowach różnych, kasztelanią Liwską przypisał z Kosobudzkiej kasztelanki Sierpskiej, spłodził syna Jana, dziedzica na Międzylesiu, ten najprzód był kasztelanem Liwskim, potem Podlaskim z sejmu 1611. komisarz do granic od Prus książęcych, Constitut. fol. 21. dalej wojewodą Podlaskim od Zygmunta III. wyniesiony, pełen zasług umarł 1616. Złączył się był dożywotnie z Zofią Sobieską Marka wojewody Lubelskiego córką, ale podobno miał i drugą: bo Paprocki o herbach wyraźnie pisze, że miał za sobą ten wojewoda Krasińską Dorotę herbu Ślepowron, synowicę biskupa Krakowskiego, i Genealogia Krasińskich świadczy, że Dorota Krasińska sędzianka ziemska Ciechanowska, wdowa po Wojciechu Michowskim wojskim Lidzkim, była za Wodyńskim kasztelanem Liwskim, ta tedy Sobieska powiła mu dwie córki, Marcybellę Gedeona Tryzny podskarbiego wielkiego Litewskiego, i Gryzeldę Sapiehy Jana Stanisława marszałka w. Litewskiego małżonki: na tej drugiej zmarłej 1633. pogrzebie, miał kazanie Ks. Jakub Olszewski Soc. Jesu, które do druku podał, w nim opisał jej śmierć świątobliwą: tyleż synów, to jest Marka kasztelana Podlaskiego, z tym go tytułem zapisała Konstytucja 1641. komisarzem do granic od Prus fol. 20. a przedtem był podkomorzym Drohickim, jako namienia Olszewski wspomniany: córka jego Anna, z Janem Feliksem Radziejowskim kasztelanem Wieluńskim zmówiona, Triarius paneg. Schol. Piar. Wielun. druga zda. mi się tego Marka córka, Konstancja z Wodynia z Butlerem Gwilhelmem podkomorzym koronnym, to pewna, że to była kasztelanka Podlaska, dobroczynna na zakonnice S. Brygidy w Lublinie 1675. Jędrzej brat Marka kasztelana Podlaskiego, łowczy Podlaski, z tym tytułem podpisał pacta conventa Jana Kazimierza Króla. Posłując na różne sejmy, często go na wiele funkcji ojczyzna narażała, jako to na trybunał Rodomski 1629. [str. 380] do kwarty Rawskiej 1643. do rewizji skarbu koronnego 1632. Nagrobki jego i drugich Wodyńskich widzieć w kaplicy u S. Jana w Warszawie. Umarł ten Jędrzej kasztelanem Podlaskim, żona jego podobno Zgorska.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: