Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Turłaj herbu Jastrzębiec (t. 9 s. 151-152)

Turłaj herbu Jastrzębiec, ale z tą odmianą, że nad podkową kładą trzy gwiazdy, jedna podle drugiej, a na hełmie trzy pióra strusie. Są w Trockiem województwie. Bazyli Turłaj w r. 1399. był w bitwie z Tatary nad Orszlą rzeką. Siemion Turłaj, z Giedrojcowny, poległ w bitwie z Tatarami pod [str. 152] Kijowem, kędy nasi Tatarów dwadzieścia i cztery tysiące zbili, a więźniów siła odbili w r. 1527. Jakub z Maciejem Gedrojciem jeździł w poselstwie do Iwana Wasilewicza kniazia Moskiewskiego, z listem bez tytułów Carskich 1550. Mikołaj cześnik Parnawski, żołnierz sławny 1604. w bitwie pod Dynamentem, w r. 1609. pod Białym Kamieniem porucznikował za Janusza Kiszki. Józef dworzanie Króla. Stefana, z Bazylim Łopuńskim jeździł do Moskwy, wojnę wypowiadając w roku 1379. synowie jego, Stanisław, Jan i Adam. Stanisław z Bychowcowny urodzony, podczaszy Trocki, miał syna Pawła, który w r. 1659. wstąpił do zakonu Soc. Jesu. Jan w powiecie Kowieńskim odważny żołnierz pod Kircholmem, żona jego Stogniewowna. Adam brat jego horodniczy Trocki, pod Chocimem mężnie stawał przeciwko Turkom, Pojął Suchodolską, syn jego z niej Samuel sędzia grodzki Kowieński, potem podwojewodzy Trocki, poseł z Kowna na konwokacją i na inne sejmy kilka razy, Constit. 1676. fol. 17. deputatem na trybunał Litewski po dwa kroć: z Kuczborskiej synowie jego, Piotr, Władysław, Aleksander, Jędrzej, Karol i Michał, z tych Piotr i Aleksander młodo pomarli. N. Turłaj miał za sobą, Teodorę Grużewską podkomorzankę Żmudzką, wdowę po Zygmuncie Stryjeńskim cześniku Trockim. Władysław pisarz grodzki Trocki, jest jego w druku książka pod tytułem: Corona Australis in polo Poloniae inter tergemina diademata, augustissima constellatione refulgens, sive Serenissimarum e stirpe Austriaca Reginarum Poloniae immortales virtutes, ethicis, politicis, historicis observatiunibus, propositae Vilnae 1705. in 4to.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: