Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Turkuł herbu Ostoja (t. 9 s. 151)

Turkuł herbu Ostoja, hełm jednak u nich odmienny bo tam rękę noszą, niby na koronie leżącą, po ramię ją widać, w lewą tarczy palcami obróconą, na drzewcu na dół, niby. zawój Turecki trzymającą, tak go odmalowany widziałem na przywileju Jana III. Króla, danym Bazylemu Turkułowi, z nobilitacją, na sejmie jego koronacji, w r. 1676. gdzie o nim tak mówią: Vir praeclaris facinoribus, praecipue vero bellica laude insignis; inusitatae virtutis, fidei et constantiae in Nos et Rempub. ductu et exemplo Stephani Patru Palatini Moldaviae, omnium arcanorum et secretorum Rempubl. nostram concernentium, dexter ac fidelis ad Nos ablegatus, qui relictis omnibus fortunis suis, partes Nostras Regias secutus est. Tego tedy Bazylego zostały dwie córki, Aleksandra Sawicka i Zofia Tańska z Kośmidru. Synów także dwóch, Jędrzej Turkuł rotmistrz królewski sterilis, i Konstantyn porucznik, starosta Czerniejowski, spłodził córki trzy: Katarzynę Stefana Ustrzyckiego, Mariannę Michała Popiela, porucznika, Helenę Antoniego Gumowskiego, małżonki, i synów pięciu: Bazylego starostę Czerniejowskiego, podwojewodzego Lwowskiego, tego z Elżbiety Zielonczanki dzieci, Jan i Anna. Eliasza starostę Bachtyńskiego, rotmistrza, tegoż z Tekli Wężykowny pisarzowny Wieluńskiej syn Konstantyn. Joachima stolnika Czerniechowskiego, Jerzego miecznika Kołomyjskiego i Piotra.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: