Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Turkowiecki herbu Gozdawa (t. 9 s. 151)

Turkowiecki herbu Gozdawa, w Bełskiem województwie.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: