Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Turecki (t. 9 s. 151)

Turecki. Kiedyś ten dom kwitnął na Podolu, jako się poznać może z ksiąg grodzkich Kamienieckich w r. 1588. kędy się Strzemescy z Tureckiemi, o wieś Fasowce rozpierali. Barbara Turecka była za Janem Strzemeskim koło r. 1489. Mikołaj, którego córka była za Maciejem Strzemeskim koło roku 1560. Okol. tom. 1. ful. 447. pisze o Tureckim, że od Szumlańskiego zabity. Byli i Turczynowiczowie czy Turzeninowie, z których Piotr ziemianin Wołyński 1528. Metryka Wołyńska, a drugi dworzanin królewski tegoż roku jeździł z posłem do Moskwy. Turczynowie i Turkiewiczowie w Żmudzi 1621. Stefan Turecki, miał za sobą Ludwikę Giedzińską, wdowę ho Krępskim.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: