Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Saganowski herbu Śreniawa z Krzyżem (t. 8 s. 228-229)

Saganowski herbu Śreniawa z krzyżem. Wojciech Saganowski między synów koronnych policzony od Zygmunta III. Króla Polskiego, na sejmie w roku 1596. zasłużył sobie heroicznymi czynami, najprzód za Stefana Batorego Króla pod Moskiewską ekspedycją, kiedy pod Połockiem i pod Pieczarami, między pierwszymi, którzy przez rozwaliny murów do miasta [str. 229] się cisnęli, i on się znajdował: a pod interregnum, w okazji z Maksymilianem arcy-książęciem Austrii, kompetytorem o koronę Polską, wielką serca odwagą stawał, co wszystko przywilej nobilitacji, dany mu od tegoż Króla, obszerniej wyraża a Piotr Śreniawa stolnik koronny, pod którego, chorągwią na sławę robił: jego i brata tego Jana, do herbu Śreniawa przypuścił, jako tenże przywilej opowiada. Od tych tymi czasy Jan Saganowski w zakonie naszym.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: