Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Olszewski herbu Ślepowron (t. 7 s. 92-93)

Olszewski herbu Ślepowron. O tych świadczy MS. Kojałowicza, ze kwitną w Litwie, z tą jednak różnicą, że na hełmie pięć piór strusich kładą. Walerian i Stanisław Olszewscy, bracia rodzeni, z korony do Litwy zaszli. Z tych Waleriana synowie byli, Jan, Michał Soc. Jesu, Stanisław i Mateusz: Stanisława zaś Maciej, wprzód cześnik, potem podsędek Lidzki, Jędrzej, Jan, i Stefan. Olszewski Jerzy w Oszmiańskim 1674. N. Olszewska była za Kazimierzem Połubińskim. N. Olszewski miał za sobą Teklę Połubińską. Stanisław sędzic Oszmiański 1674. Są tegoż herbu w Bełskiem województwie. Z tych Kasper łowczy Chełmski 1632. Ignacy Łukasz kanonik Kijowski, deputat na trybunał koronny 1728. jest w druku, jego Vox doloris publici, paneg. na pogrzeb. Heleny Łętowskiej chorążyny Krakow-skiej, in fol. 1728. Cracov. Paweł pisarz ziemski Bełski, deputat na trybunał koronny 1694. Józef miecznik Bełski, starosta Szmeltyński, złączył się dożywotnie z Anną Olędzką, herbu Rawicz, kasztelanką Chełmską, z tej syn Karol, i córka Teresa. Antonina Olszewska córka Józefa instygatora koronnego, była za Bujnem Józefem wojskim i sędzią grodzkim Liwskim.

Stefan Olszewski był za Króla Jana Sobieskiego pułkownikiem, żył blisko sto lat, osiadł w województwie Brzeskiem Litewskim w dziedzicznej wsi Maciejowicach zwanych, ożenił się z Reginą Grącką stolnikówną Pińską, przez ten związek skoligowany został, z Buchowieckiemi, Gronostajskiemi, Lipińskiemi, Krzywobłockiemi, Lasockiemi, Narzymskiemi, Gerztorami itd. Stefan Olszewski z wyż wspomnianą małżonką spłodził synów: Onufrego, Franciszka, Kaspra, Michała i Tomasza, i córkę jedną, która była za Kazimierzem Drańskim cześnikiem Smoleńskim. Secundo voto za Kryszyłowskim sędzią Pińskim, Onufry i Michał zostali zakonnikami, Franciszek i Kasper będąc oficerami w wojsku, pod czas Barskiej konfederacji, broniąc ojczyzny poginęli. Tomasz Ołszewski z tych najmłodszy, od wieku młodszego jeszcze za Augusta Ill. Króla, służąc w wojsko w regimencie Królowej Jadwigi, przez lat blisko czterdzieści, przez stopnie zasług od unterofficera, dosłużył się rangi majora. Będąc w wojsku ożenił się z Brygidą z Leszczyńskich Wolińską [str. 93] wdową, która była 1mo voto, za Stanisławem Raczyńskim sędzią Krasnostawskim, z tą spłodził syna, jednego Franciszka i córkę dwojga imion, Józefę Salomeę. Tenże Tomasz Olszewski dziedziczną wieś po ojcu swoim Maciejowice w Brzeskiem Litewskim sprzedał Gronostajskiemu podczaszemu Smoleńskiemu, a sam osiadł w województwie Lubelskiem w Matczyne, zawsze wierny swej ojczyźnie i dobrze zasłużony, obywatel. - Wielądek.

Oprócz tych Olszewskich herbu Ślepowron umieszcza Wielądek w Tomie V. opis innych także do tego herbu należących, jak następuje


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: