Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Krogulecki (t. 5 s. 384)

Krogulecki, w Sandomierskiem województwie. Mikołaj Krogulecki 1515. Acta Castren. Leopol. Jan 1632. Stanisław 1648. w Sandomierskiem. Elżbieta i Dorota u Wszystkich ŚŚ. we Lwowie. Bonawentura Franciszkan wy dał: Epigramma de B. Maria Virg. Cracov. in 4to 1619.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: