Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Kroczewski herbu Grabie (t. 5 s. 383-384)

Kroczewski herbu Grabie, w ziemi Zakroczymskiej. Erazm Kroczewski kuchmistrz koronny 1569. Constit. f. 155. podpisał unią Litwy z koroną, jest jego nagrobek u Kochanowskiego. Stanisław dworzanin Króla Augusta w tymże roku. Sebastian kanonik Płocki i Warszawski, którego pochwały kamień grobowy w Płocku zmarłemu 1572. położony, głosi. Starowol. in Monum. Wojciech w ziemi Ciechanowskiej 1632. Jan kanonik Płocki sekretarz królewski, dla wytworności dowcipu swego wszystkim miły, jako nagrobek jego w Warszawie u S. Jana głosi, umarł 1647. Starowol. in Monum. Pod Sokolem z Moskwą i w innych okazjach, kilku ich rycersko się potykających poległo. Nie wiem czy [str. 384] tu należą Tomasz Zawisza Kroczowski podstarości Radomski, Jędrzej, Franciszek, Abraham, Kazimierz Zawiszowie Kroczewscy w Sandomierskiem województwie r. 1648. Jeden z Kroczewskich miał za sobą Królikowską., z której syn Jacek roku 1644.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: