Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Krocłowski (t. 5 s. 383)

Krocłowski, w województwie Rawskiem. Stanisław i Piotr - Krocłowscy podpisali elekcją Jana III. Króla.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: