Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Olszewski (t. 7 s. 98-99)

Olszewski herb. Mają być haki dwa, przez których środek krzyż od szabli, tak to wszystko ułożone, jak bywa litera N. [str. 99] drukowana, a na hełmie trzy pióra strusie; tak ten herb opisuje MS. P. Kojałow. i powiada, że się nim pieczętują Olszewscy w Słonimskim powiecie, ale że się z Olzewa piszą, stąd wnosi, żeby ich trzeba zwać raczej Olzewskiemi. Z-tych Eliasz Olszewski w Słonimie u OO. Bernardynów pogrzebiony, córka jego, wespół z swym mężem Odachowskim kościół zbudowała w Olzewie, plebanią przy nim fundowała: poświęcony ten kościół 1661.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: