Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Jezierza (t. 4 s. 493)

Jezierza herb. Ma być w polu czerwonem krzyż Kawalerski, na krzyżu kruk w pysku pierścień trzymający, głową w prawą tarczy obrócony, na hełmie trzy pióra strusie: to Okolski, atoli drudzy nie piszą że kruk na krzyżu, ale tylko ptak. Bielski fol. 172. M. S. P. Kojał Ten herb miał z sobą do Polski przynieść Willibaldus Francuz, arcybiskup pierwszy Gnieźnieński, ten wstąpił na tę katedrę w roku 966. siedząc na niej lat cztery, żyć przestał w roku 970. atoli drudzy tego Willibalda do herbu Krucyni pociągają.

Herbowni.

Bogusławski, Cwiklowski, Drozdowski, Galczewski, Szczycieński, Szymanowski, Żelazo.

Kuropatnicki, Małachowski i inni - podają następujące familie jako tego herbu używające:

Jezierzyński, Niemierza, Niemira.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: