Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Aurszwald (t. 2 s. 36)

Aurszwald herb. Herb ich tak opisuje przerzeczone MS. o familiach Pruskich. Dwa Lewki białe, jeden nad drugim, w czarnym polu; labry żółte i czarne koło tarczy. Na hełmie nie masz korony, ale tylko Żubrza głowa czarna z rogami. Z tych za swego wieku wspomina Jana Aurszwalda męża w trudnych okazjach doświadczonego serca: w Prusach ta Familia kwitnęła. Jerzy miał za sobą Brantownę.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: