Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Arcemberski (t. 2 s. 33-34)

Arcemberski herb. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. Jeleń na Szachownicy stojący to herb tego domu. Pierwszy nim regalizowany Jan dworzanin Książęcia Pomorskiego z tej okazji, że gdy Książę na łowach będąc szachami się rozrywał, tym czasem Jan, jelenia mimo bieżącego, trzema strzałami przeszył: działo się to koło r. 1630. Zostawił potem tenże Jan, synów dwóch Piotra i Pawła: Piotra z Knutenowny dziedziczki na Szorowku, syn Maciej Walenty poseł z Pomorskiego deputowany ad pacta conventa Augusta II. które podpisał r. 1697. Paweł zaś dwóch synów spłodził, Piotra i Stanisława. Piotra z Doroty Myśleckiej trzy córki były. Elżbieta Milewska, Barbara Zadorska, Regina Włostowska, i synowie dwaj: Felicjan, którego z Anny Golańskiej syn [str. 34] jeden Wojciech, Jan brat Felicjana, najprzód się z Jadwigą Chłapowską, a po niej z Ziemięcką zręczył. Stanisław miał synów dwóch, Walentego biskupa Kijowskiego opata Pokrzywnickiego, i Jana burgrabię Poznańskiego, który się złączył z Heleną Grodzicką.

Krasicki dodaje iż dom Arcemberski w Pomeranii ma swoje siedlisko, po niemiecku nazywają się Hertzberg; dom ten rozrodzony jest na wiele dzielnic, z których niektórzy do dzisiejszych czasów są w Księstwie Warmińskim.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: