Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Goski herbu Prawdzic (t. 4 s. 225)

Goski herbu Prawdzic, z tą jednak różnicą, że Lew nie trzyma w przednich łapach kółka, potem że pole tego herbu błękitne, w hełmie Lew powinien być z mieczem. W województwie Rawskiem ten dom kwitnie, jako świadczy MS. Ks. Kojałow; Podobno tu należą. Adam Goski biskup Wołoski zakonu S. Dominika 1412. Jan opat Świętokrzyski koło roku 1676.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: