Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Czarnocki herbu Lis (t. 3 s. 219-220)

Czarnocki herbu Lis, w Krakowskiem województwie, Sandomierskiem i ziemi Łomżyńskiej. Początek swój wzięli od Giebułtowskich, ale od dóbr Czarnocina Czarnockiemi nazwani. Stanisław sędzia ziemski Sanocki, lata swoje to na dworze Zygmunta I. to w obozie przetarłszy, posłował na różne sejmy. Sęstwo potem Sanockie wziąwszy, tak (co u wszystkich w podziwieniu było sentencją swoją rozróżnione strony między sobą umiał ukontentować, że i przypozwana i aktorująca na nią nie sarkały, od dalszego procesu prawnego ustąpiwszy obie się wzajemnie zgodą kleiły: skąd pochodziło, że żadnego dekretu od niego ferowanego wyższe subsellia nigdy nie kasowały: z synów jego dwóch, Wiktoryn dworzanie Królowy Anny do obozu od ojca wyprawiony, w drodze tej młodo umarł. Jan którego podobno syn Wojciech kasztelan Miedzyrzycki, zostawił dwóch synów, Samuela miecznika Krakowskiego, z sej [str. 220] Wieliczce. Starowolski in Monum. Mikołaj dziedzic na Śrzenia wie i Klimuntowie, człowiek rycerski, pod czas pierwszej Chocimskiej: umarł 1650. jakom czytał na jego nagrobku u 40. Bernardynów w Krakowskiem mieście. Pawła syn Jan żył z Elżbietą Zagorowską, pozostałą wdową po Witosławskim, córka jego z niej, Anna, Trojanowskiemu zaślubiona syn zaś Konstanty pojął Żórawską. Jakub podczaszy Dobrzyński w Krakowskiem w roku 1670. Adam Franciszek Jan w Lubelskiem w roku 1667. Któryś z Czarnockich miał za sobą córkę Jakuba Dębińskiego podsędka Krakowskiego herbu Rawicz.

Michał Czarnocki na Seceminie stolnik Stężycki, nie dawno zmarły, bezpotomnie. O familii Czarnockich w ziemi Drohickiej z Czarnot, piszących się i pochodzących wzwyż wyrażonym herbem pieczętujących się, wiele transakcji, tak w metrykach Litewskich, jeszcze przed przyłączeniem województwa Podlaskiego do korony, bako i teraźniejszych znajduje się. Z tej familii za panowania Stanisława Augusta, ksiądz Jan Czarnocki kanonik Brzeski, dziekan Drohicki, wiele razy w diecezji. Brzeskiej, na miejscu biskupa, wizyty dekanatu odprawiał, i swoim chwalebnie rządził. Bracia jego Szymon i Łukasz podstoli Łomżyński.

Jan z Czarnot Czarnocki dóbr Klembowa z przyległościami, częścią w ziemi Warszawskiej, częścią w ziemi Nurskiej w powiecie Kamieńczykowskim leżących dziedzic, podczaszy Drohicki, sędzia grodzki Mielnicki, i pisarz sądowy komisji edukacyjnej narodowej. Przez konstytucje lat 1775, 1776. i 1778. do likwidowania długów Rzplitej wyznaczony komisarz, w tejże komisji dla Rzplitej bardzo użyteczny, bo od długów oswobadzający. Także z województwa Podlaskiego, w ziemi Drohickiej na sejm w roku 1786. obrany poseł, z tegoż sejmu sędzią sejmowym wyznaczony. Ten w pierwszym małżeństwie z Agnieszką Świętochowską podstolanką Chęcińską, której znajduje się nagrobek w Warszawie, w kościele XX. Karmelitów na Lesznie wystawi, z której pozostała córka Julianna. W powtórnym, z Fran-ciszką Kuszlowną stolnikówną Podlaską, z którą syn Franciszek Ksawery małoletni żyjący.

Sylwester Czarnocki regent ziemski Mielnicki, Marcin Czarnocki cześnik ziemi Mielnickiej, i sędzia grodzki Drohicki, Maciej Czarnocki regent grodzki Drohicki, i inni na grzędach tamże będący. Są także i w księstwie Litewskim w tym czasie żyjący, Kazimierz komornik graniczny Nowogrodzki, Józef strażnik Brasławski. - Heraldyka Wielądka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: