Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Babecki herbu Cholewa (t. 2 s. 37-38)

Babecki herbu Cholewa. W Płockiem województwie i ziemi Dobrzyńskiej. Jan kilka lat nakładem, i zdrowia i fortuny przytarciem, o wiarę i wolność z Turkami, w różnych okazjach wręcz się ścinał: wszakże w zasługach odwagi swojej wziął od nich kajdany, którymi do galer przykuty, tamże żyt przestał. Paprocki w Gnieździe. Jakub r. 1582. z konia zsiadłszy, pieszo do szturmu idąc, Psków [str. 38] miasto ubiegł. Idem o herb fol. 405. luboć go tam omyłką Babickim napisano, przecież przydano herbu Cholewa. Stanisława, Pawła, Zygmunta, Jana, Mikołaja i Marcina, Okolski męstwo sławi. Jędrzej r. 1648. Łukasz r. 1697. z ziemi Dobrzyńskiej podpisali elekcje Królów. Anna Babecka, Zygmunta Zbierzchowskiego podkomorzego Łomżyńskiego małżonka. Jędrzej kanonik Smoleński, proboszcz w wielkim Książu r. 1663. to ołtarzami, to bogatym aparatem, przybytki Boskie zdobiąc, siebie w płatne przed niebem cnoty przystroił. Histor. Mirac. B. Mariae Cracov. ad S. Joan. Stanisław w Sierpskim kościele pamiętną fundacją, duszę swoją błogosławionej wieczności zalecił. Łaski Cudow. Paproc. fol. 27. Dobrosielskich i Wielickich familie, Babeckim początki swoje powinny, o których na swym miejscu.

Tenże dom Babeckich herbu Cholewa znajduje się teraz w Litwie, gdyż Antoni Cholewa Babecki sędzia kapturowy i poseł powiatu Kowieńskiego pisał się z tegoż powiatu na elekcją Stanisława Augusta Króla r. 1764. - W r. 1788. żyjący Stanisław koniuszy Starodubowski, Dominik sędzia Starodubowski. Przypisy Krasickiego. Wielądek.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: