Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Azorowicz (t. 11 s. 5)

Azorowicz i tego domu nazwisko nie znajduje się w Paprockim, Okolskim ani Niesieckim. Kuropatnicki umieszcza w rzędzie nazwisk familii rodowitej szlachty Polskiej i W. Ks. Lit., o herbie nie wyraża. Józef Azorowicz w aktach Wileńskich w roku 1763. 17. Kwietnia, manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit., wraz z innymi podpisał. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: