Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Axamitowski herbu Gryf (t. 2 s. 36-37)

Axamitowski herbu Gryf z Jaksów. Dom ten starodawny miał swoje dziedzictwo w wojew. Mazowieckiem w ziemi Łomżyńskiej, nad rzeką Biebrza wieś Axamity, jeszcze przed r. 1556. [str. 37] w aktach grodzkich Łomżyńskich bardzo liczne znajdują się i dowodzą transakcje o mianej posesji dóbr Axamity, Stanisława Axamitowskiego, który miał trzech synów: Piotra, Marcina i Hieronima. - Pierwszy syn Piotr z Agnieszką Żmijewską miał dwóch synów, Marcina i Macieja, ci zeszli bezpotomne. - Drugi syn Stanisława Marcin spłodził synów Leonarda i Stanisława bezpotomnych: Sebastiana od którego Maksymilian, Anzelm zeszli bezpotomnie: Wojciecha, z tego synowie Mateusz, Piotr i Maciej także bezpotomni, Jan zaś zostawił Adama bezpotomnego i Jana od którego pozostali synowie Stanisław w duchownym stanie Michał i Paweł bezpotomni. - Trzeci syn Stanisława Hieronim zostawił po sobie Walentego i Mikołaja: Walenty zaś Macieja bezpotomnego i Stanisława proboszcza Czerwińskiego. Mikołaj trzech synów Mateusza i Stanisława bezpotomnych i dwie córki, Łucję za Ur. Hałońskim, Apofonią za Ur. Czerowskim, i Marcina trzeciego syna który z Katarzyną Glębocką, córką Jakuba Głębockiego wszedłszy w stan małżeński w r. 1634. w aktach ziem. Ostrołęckich uczynili sobie dożywocie na dobrach dziedzicznych Dębek, Axamity, Głębocic. Ci zostawili Jakuba który z Małgorzatą Magnuszewską, miał syna jednego Jana. Tenże syn burgrabia grodzki Warszawski w r. 1724. w trybunale Piotrkowskim otrzymał dekret adjudicationis dóbr Malinowo, Przyborowice i Rynek, do poprzedników swoich należących dziedzictwem. Rzeczony Jan wyniósł się potem z Mazowsza na Podole gdzie z Petronelą Mirowicką małżonką swoją zostawił potomstwo: córkę jedną Józefę Kazimierza Turskiego skarbnika Inflanckiego, burgrabiego grodz. Kamienieckiego małżonkę, i jednego syna Ignacego, który nabywszy w wojew. Podolskim dobra Rzepinice z przyległościami, z tegoż wojew. był posłem na elekcją Stanisława Augusta Króla, potem postępując w urzędach, został łowczym Podolskim, i orderem S. Stanisława od Króla Jmci ozdobiony. Tenże ożeniwszy się z Teklą Wittowną generałówną, zostawił z nią potomstwo cztery córek: Balbinę zakonnice, Katarzyn Q Ur. Lisowskiego, - Mariannę Wg o Michała Obrębskiego cześnika Nurskiego, - i Annę Ur. Jana Krzysztofowicza asesora sądów nadworn. i sekretarza J. K. M. małżonki, oraz dwóch synów, Józefa w stanie duchownym, i Jakuba. - Przypisy Krasickiego. Heraldyka Wielądka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: