Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aster (t. 11 s. 4)

Aster, Chrystian August, Nobilu, non praec. scart. w Konstit. r. 1768. - Krasicki: - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: