Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Asiewicz (t. 11 s. 4)

Asiewicz. O tych Paprocki, Okolski i Niesiecki nie wspominają, Kuropatnicki zaś w zbiorze nazwisk domów z ich herbami umieszcza bez herbów. Tomasz Asiewicz podpisał dnia 28. Kwietnia roku 1764. akt konfederacji generalnej W. Ks. Lit. w grodzie Wileńskim. - Her. W il.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: