Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Arciszewski herbu Rola (t. 2 s. 35)

Arciszewski herbu Rola, w województwie Łęczyckim. Paprocki w Poczcie herbów Arciszewskich, Prawdziców położył; Roliczów nie ma. Z Arciszewa Jakub Kanonik Krakowski, któremu nagrobek w r. 1533. w Katedrze na zamku wystawiony, to przyznaje, że miłosierdziem na ubogich, życia niewinnością, zarobił sobie u wszystkich na wielką opinią świątobliwości. Okolski tom. 2. fol. 628. Jan Arciszewski r. 1587. podpisał statuty zjazdu Proszowickiego. Constit. 1587. fol. 422. Bogusław w Poznańskiem, Albracht brat jego w Chełmińskim podpisali elekcją Władysława IV. Paweł zaś Jana Kazimierza w Krakowskiem województwach. Krzysztof syn Albrachta w Polskim wojsku szarfy cudzoziemskiej oberszter, którego dwóch synów, Józef i Stanisław, i córka za Bonifacym Kwiatkowskim. Arciszewski matka Stanisława Morsztyna kasztelana Czerskiego. Seweryn podpisał konfederacją Krakowską r. 1705. [str. 36]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: