Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Arciszewski herbu Prawdzic (t. 2 s. 34-35)

Arciszewski herbu Prawdzic. Tobiasz Arciszewski miał dwóch synów Krzysztofa kasztelana Przemyskiego, starostę Kamienieckiego, generała artylerii koronnej i Piotra kasztelana Sanockiego, starostę Pilźnieńskiego, pułkownika Królewskiego, i córkę Elżbietę za Ezdraszem [str. 35] Domaradzkim Jastrzębczykiem. Ci dwaj bracia wyszedłszy potem z Polski, w cudzych państwach wielkimi ludźmi słynęli z których jeden był admirałem floty Holenderskiej.

Krasicki dodaje: o Arciszewskich herbu Prawdzic tak mówi manuskrypt familii Pruskich dawny z Bibl. Heidel. - Paweł Arciszewski u S. p. Anny Królewny Szwedzkiej, i w Szwecji i tu w Polsce chwalebnie ochmistrzował; ten od Króla Zygmunta III. za zasługi swoje daniny wziąwszy i na majętności dziedzicznej Buchowach osiadłszy, poselskie i deputackie funkcje na sobie nosił. Zniżyło było nieszczęście dom ten znacznie, gdy okrutne i haniebne zabicie Kaspra Brzezyńskiego, Eliasza Arciszewskiego i Krzysztofa uczciwości pozbawiło. Nagrodzili to wielkimi dzieły, potem we Francji, Niderlandach, i Indiach. - Krzysztof w Niderlandzie przeciw Wojskom Hiszpańskim z narodu Polskiego najpierwszy admirałem i generałem zostawszy Fernambuk szturmem zdobył, na morzu floty przeciwne zwyciężył. - E1iasz u Królów Duńskiego i Francuskiego czas niemały z wielką sławą imienia swojego fortunnie służył. Na koniec dla wielkich zasług swoich, obydwa do pierwszej czci przez dekret sejmowy przywróceni. - W województwie Pomorskim jest wieś Arciszew, pewnie gniazdo tego domu.

Wielądek zaś przydaje jeszcze: iż dom Arciszewskich jest w województwie Mazowieckiem w ziemi Zakroczymskiej w Wólce Czosnowskiej posesją mających, z których Antoni z Weroniką Borowską zostawił jednego syna Jana w usługach publicznych J. K. M. i Rzeczypospolitej przy pocztamcie Warszawskim będącego. Tenże Antoni z drugą małżonką Teresą Bohonowną miał trzech synów, Filipa w artylerii kor służbę czyniącego, Józefa i Alojzego: córek dwie Annę i Mariannę. - Krzysztof burgrabia grodzki Warszawski brat Antoniego umarł bezpotomnie. - Także Antoni Arciszewski stolnik Lwowski. - Antoni Prawdzic Arciszewski pisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla z powiatu Orszańskiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: