Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Arciechowski herbu Grabie (t. 2 s. 34)

Arciechowski herbu Grabie. Z tych Piotr kanonik referendarz koronny r. 1550. Jędrzej Jana Kazimierza, Jakub Władysława IV. z ziemią Zakroczymską podpisali elekcje. Tegoż Jakuba trzech się synów zostało, Jan dziedzic na Wielęcinie, sędzia grodzki Zakroczymski, o którym Konstytucja r. 1678. fol. 7. Kasper podsędek Liwski z tegoż Sejmu komisarz do uspokojenia pogranicznych kontrowersji z Margrabstwem Brandenburskim Constitut. fol. 13. i do ułożenia i przepisywania ksiąg, tak grodzkich jako i ziemskich Liwskich fol. 36. Żonę jego Annę Bejdownę Rzewuską wspominają tamże fol. 34. ba i Constitut. 169. fol. 13. z której się syn został Aleksander. Samuel Henryk, trzeci brat wyżej wspomnianych. Nadto Kazimierz i Michał z ziemią Zakroczymską Jana III. Wojciech z województwem Krakowskiem, Stanisław z Sieradzkiem, Wiktoryn z ziemią Warszawską Augusta II. podpisali elekcje.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: