Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Arazimski (t. 11 s. 4)

Arazimski. W zbiorze nazwisk domów z ich herbami w Polsce i w Litwie będących Kuropatnicki ten dom, bez wyrażenia herbu wspomina.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: