Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Arasimowicz herbu Śreniawa (t. 11 s. 4)

Arasimowicz herbu Śreniawa. O tym Poprocki, Okolski, Niesiecki nie wspominają, Kuropatnicki w swym dziele, w paragrafie drugim, o familiach rodowitej szlachty Polskiej i W. Ks. Lit. wraz z herbem Sreniawa umieszcza.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: