Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aranowicz (t. 11 s. 3-4)

Aranowicz. Gdy dawni autorowie ten dom opuścili, [str. 4] Kuropatnicki umieścił w zbiorze nazwisk i domów z ich herbami, lecz herbu jego nie położył. Aleksander Aranowicz cześnik Trocki podpisał się wraz z innymi w roku 1763. na manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Lita w aktach Wileńskich. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: