Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aramowicz Littawor (t. 11 s. 3)

Aramowicz Littawor. Paprocki, Okolski, Niesiecki, nie umieścili. Kuropatnicki wyraża go między nazwiskami domów, lecz herbu dla niewiadomości nie położył. Kazimierz Aramowicz w roku 1763. podpisał manifest w aktach de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. Jan Littawor Aramowicz starosta Br. sędzia kapturowy województwa Mińskiego pisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla z tegoż województwa Mińskiego. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: