Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Apraxyn (t. 11 s. 3)

Apraxyn. Piotr generał wojsk Rossyjskich, na sejmie roku 1768. Konst. fol. 796. świadczy, iż cum omnibus praerogativis lege indigenis concessis otrzymał do klejnotu szlacheckiego w Polsce indygenat. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: