Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Antoszkiewicz (t. 11 s. 3)

Antoszkiewicz. Niewiadomość autorów dawnych Paprockiego, Okolskiego, o tym domie, była przyczyną opuszczenia. Kuropatnicki w dziele swoim pod paragrafem drugim o rodowitej szlachcie Polskiej, nazwisko tegoż domu bez wyrażenia herbu umieszcza. Między piszącymi się senatorami, urzędnikami, i liczną szlachtą W. Ks. Lit. jest na podpisie manifestu de illegitimitate trybunału w r. 1763 uczynionego Ignacy Antoszkiewicz. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: