Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Antoszewski (t. 11 s. 3)

Antoszewski, uwolniony a scartabel. w Konstit. r. 1775. fol. 146. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: