Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Antorowicz (t. 11 s. 3)

Antorowicz. Okolski, Paprocki i Niesiecki ten dom opuścili, Kuropatnicki, umieszcza go w zbiorze nazwisk domów z ich herbami, atoli przez niewiadomość jakiego jest herbu, nie wyraża. W akcie konfederacji generalnej W. Ks. Litewskiego, w Wilnie dnia 23. Kwietnia 1763. roku uczynionym, widzieć na podpisie Marcina Antonowicza strażnika województwa Smoleńskiego. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: