Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Antonowicz (t. 2 s. 33)

Antonowicz wojski Mielnicki rotmistrz dzielny, któremu zatrzymane krwawe zasługi płacić kazała konstytucja w r. 1670. Samuel Wojsim Antonowicz podpisał pacta conventa Augusta wtórego w Wileńskim województwie. Józef Jana III.

Szczepan Antonowicz kanonik Kijowski Tyjący za panowania Stanisława Augusta Króla. - Florian porucznik powiatu Sierpskiego, pisał się z województwem Płockiem na elekcją Stanisława Augusta Króla; toż Józef i Mateusz. - Wielądek.

Krasicki zaś w swoich przypisach umieszcza Antoniewiczów (pewno tych samych co Antonowicz) w województwie Wileńskim, z tych jeden był starostą Okolnickim, a synowiec jego Piotr był podczaszym Parnawskim którego brata córa była za Buchowieckim krajczym Brzeskim.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: