Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Anszewski herbu Leliwa (t. 2 s. 33)

Anszewski herbu Leliwa. Drudzy ich Anczewski, insi Anszeński piszą. Paprocki o herbach fol. 205. Okolski tom 2.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: