Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Annibal herbu Krocki (t. 2 s. 33)

Annibal herbu Krocki. Imię to było Annibala de Srozze który z Boną Sforcją Królową Polską z Francji tu przyszedłszy, i z bratem swoim Mikołajem, dobrami sowicie opatrzony, osiadł: czy zaś od jego imienia potomkowie nie zowią się Annibalami wiedzieć nie mogę. Annibalowna de Strozze Stanisława Baranowskiego pisarza ziemskiego Łomżyńskiego małżonka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: