Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Ankwicz herbu Abdank (t. 2 s. 32-33)

Ankwicz herbu Abdank. W województwach Krakowskiem, Sandomierskim, i Przemyskiej ziemi posesjonaci. Z tych Mikołaj trzech synów zostawił, Stanisława, Jana i Aleksandra. Stanisław miał za sobą Agnieszkę Rokoszownę Okol. tom. 3. fol. 367. Synów z nią trzech, Stefana który w zakonie Soc. Jesu i przykładnym życiem, i wysoką nauką, po filozoficznych i teologicznych katedrach wsławiony, żyć przestał w Sandomierzu r. 1711 Jędrzeja chorążego Nowogrodzkiego dziedzica na Miękiszu, od którego z Judyty Kuropatnickiej, Hieronima kasztelana Kijowskiego córki, było trzech synów. Hieronim z Czerną, Walenty z Romerówną Marianną, Wojciech z Rudzką zaprzyjaźnieni, córki zaś Joanna z Janem Rowerem cześnikiem Bracławskim, druga z Bogusławem Rudziejowskim podczaszym Bracławskim. Po Kuropatnickiej miał za sobą tenże Jędrzej Łętowską. I Michała kasztelana Zawichojskiego. Jan dziedzic na Kobyla pojął Helenę Leśniowską z której potomstwo Jan i Stefan.

Wielądek zaś w ten sposób obszerniej o tej familii donosi. Familia ta Starożytna, podług świadectwa Okolskiego, Paprockiego, Potockiego, Henneliusza Silesio, Grapha i innych pisarzy, w wojew. Kijowskim i Sandomierskim posesjonowana, pochodzi od Jana Hrabi na Górze Skarbka hetmana, i ten przydomek zachowując dodaje z Posławic co jest hrabstwem w Śląsku Pruskim, zostającym w posesji jednej linii tegoż domu, dziś noszącego nazwisko Hrabiów z Ankwiczów Possadowskich. - Ambroży Ankwicz miał za sobą Bolestraszycką z Książąt Światopełków. - Michał kasztelan Małogoski spłodził z Kuropatnicką córką Andrzeja Kuropatnickiego kasztelana Kijowskiego, Hieronima kasztelana Zawichojskiego, ten zaś z Czerną z familii Schwartzembergów, córką Szembekowny siostry rodzonej Księcia Krzysztofa Prymasa, miał trzech synów: Stanisława kasztelana Sandeckiego, - Andrzeja kantora katedralnego Krakow. i Michała Jezuitę sławnego misjami w wojewódz. Sandomierskiem. - Stanisław doczekał się za życia swego postanowienia pięciorga dzieci. Córkę najstarszą wydał za Jana Ankwicza: średnią za Cieńskiego starostę Dźwinogrodzkiego: najmłodszą zaś za Ignacego Wielopolskiego chorążego W. Koronnego, Syn zaś starszy z chwałą służywszy w wojsko Austriackim, wszedł w małżeńskie śluby z Katarzyną Nałęcz Małachowską, młodszy zaś Józef od dzieciństwa niemal [str. 33] zacząwszy służyć ojczyźnie, był posłem, deputatem na trybunał, kasztelanem Sądeckim lat dziesięć, i na koniec ministrem pełnomocnym u dworu Duńskiego, wszędzie rekomendujący się rzadką wymową, dowcipem, wiadomością praw i nauk. - Maria Teresa Cesarzowa, dawszy mu klucz Szambelański potwierdziła razem dla całej familii Ankwiczów, tytuł jej dawny Hrabiów i rozciągnęła go przez indygenat do wszystkich swych państw dziedzicznych.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: