Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andrzejowski herbu Prus (t. 2 s. 31-32)

Andrzejowski herbu Prus, takim zaś kształtem półtora krzyża w herbie noszą, że strzała końcem do góry obrócona, od prawego boku tarczy w lewą w górę przeszywa go; na hełmie ręka z mieczem do góry zaniesiona. Z tych był Hieronim Andrzejowski cześnik Słonimski 1658.

Kojałowicz in MS. świadczy że Andrzejowscy w herbie swym przez krzyż strzałę kładą. [str. 32]

Wojciech Andrzejowski w aktach Wileńskich 18. Kwietnia 1763. r. pisał się na manifeście de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. - Stanisław pisał się na elekcją Stanisława Augusta Króla, z województwa Sandomierskiego. - Heraldyka Wielądka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: